Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης"

Transcript

1 Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά προσώπων(δ.σ.αθηνών 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1)Ιστορική αναδρομή : -αφορμή ατύχημα Τιτανικού Αντιθέσεις εθνικών νομοθεσιών -Διαφορετικά χωρικά ύδατα διαφορετικά εθνικά δίκαια ΑΝΑΓΚΗ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ. Αρχική πρωτοβουλία CMI (international maritime committee) Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ατελέσφορες διπλωματικές διασκέψεις Πιο σημαντική Νάπολη 1951 σχέδιο Διεθνούς Σύμβασης για τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών. Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Brighton 1954, Μαδρίτη 1955, Σχέδιο Βρυξελλών 1957 αποδεκτό 26 από 29 κράτη Γ ΠΕΡΙΟΔΟΣ :Σύμβαση Βρυξελλών 1961 για επιβάτες και Σύμβαση Βρυξελλών 1967 για αποσκευες δεν επικυρώθηκε.

3 Προσπάθεια ενοποίησης των Δ.Σ. των Βρυξελλών του : Σχέδιο Τόκιο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 1974 Επικύρωσαν 32 κράτη, ισχύει από το Η Ελλάδα κύρωσε με ν. 1922/1991 δεν ενσωμάτωσε. Κύρωσαν επίσης : Ελβετία, Λούξεμβούργο, Ισπανία, Ιρλανδία. Κύρωσαν και ενσωμάτωσαν: Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Κροατία, Πολωνία. Ενσωμάτωσαν μόνο: Γερμανία και σκανδιναβικές χώρες. Απείχαν: Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Ολλανδία, Πορτογαλία, ΗΠΑ, Ιαπωνία. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α) Λονδίνο 1976 αύξηση απαράδεκτα χαμηλών ορίων περιορισμού ευθύνης, Αποσύνδεση από φράγκα poincare εισαγωγή των ΕΤΔ (Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα) Ισχύει από το Εχει κυρωθεί από 26 κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Β)Λονδίνο 1990 στόχος η αναπροσαρμογή των ορίων περιορισμού της ευθύνης. Δεν έχει κυρωθεί από την Ελλάδα. Δεν είναι σε ισχύ. Γ)Πρωτόκολλο 2002 Σημαντική αύξηση των ορίων αποζημίωσης, αυστηροποίηση συστήματος ευθύνης, κάτι που δεν πέτυχε το προηγούμενο πρωτόκολλο. Η Ελλάδα δεν έχει επικυρώσει ακόμα.

4 2) Προϋποθέσεις εφαρμογής Δ.Σ Αθηνών. Α) Υπαγωγή του θαλάσσιου μεταφορέα στο σύστημα ευθύνης της Δ.Σ Αθηνών Ο μεταφορέας πρέπει να διενεργεί διεθνούς χαρακτήρα μεταφορά με θαλασσοπλοούν πλοίο σε εκτέλεση σύμβασης μεταφοράς, αντικείμενο της οποίας είναι επιβάτες και αποσκευές. 1)Μεταφορέας : α) συμβατικός τοπρόσωπομετοοποίοήγιαλογαριασμότουοποίουέχει συναφθεί μία σύμβαση μεταφοράς, ανεξάρτητα από το αν η μεταφορά γίνεται από τον ίδιο ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του. -κυρίαρχο στοιχείο κατάρτιση σύμβασης με τον επιβάτη στο όνομά του. β)πραγματικός ορίζεταιστησύμβασηωςπρόσωποτοοποίοενεργείγια λογαριασμό του μεταφορέα διαφορετικό από τον μεταφορέα πρόσωπο, το οποίο είναι πλοιοκτήτης, ναυλωτής ή διαχειριστής( ουσιαστικά εφοπλιστής) ενός πλοίου και το οποίο πραγματικά εκτελεί όλη την μεταφορά ή μέρος αυτής. -κυρίαρχο στοιχείο το πραγματικό γεγονός της εκτέλεσης της μεταφοράς.

5 2)Σύμβαση μεταφοράς: Απαιτείται η μεταφορά να γίνεται με σχετική σύμβαση και αντίτιμο.ωστόσο καλύπτεται και η δωρεάν μεταφορά. 3)Διεθνής μεταφορά: Α)κάθε μεταφορά στην οποία ο λιμένας απόπλου και ο λιμένας κατάπλου, όπως ορίζονται στη σύμβαση, βρίσκονται σε δύο διαφορετικά κράτη. Β)και αν οι δύο λιμένες βρίσκονται στο ίδιο κράτος, αρκεί να μεσολαβεί προσέγγιση σε ενδιάμεσο λιμένα άλλου κράτους(σημαντικό για κρουαζιέρες) 4)Μεταφορά με θαλασσοπλοούν πλοίο: Όχι πλεύση σε εσωτερικά ύδατα, όχι αερόστρωμνα οχήματα 5)Μεταφορά επιβατών αποσκευών Α)Εννοια επιβάτη:ο μεταφερόμενος σε εκτέλεση σύμβασης μεταφοράς καθώς και ο μεταφορόμενος χωρίς σύμβαση αν συνοδεύει όχημα ή ζωντανά ζώαπου μεταφέρονται με σύμβαση μεταφοράς πραγμάτων. -επιβάτης θεωρείται και ο μεταφερόμενος δωρεάν ή με έκπτωση. ΟΧΙ επιβάτες το πλήρωμα και οι λαθρεπιβάτες.

6 Β)Αποσκευές : Πράγμα ή όχημα μεταφερόμενο με βάση σύμβαση μεταφοράς επιβάτη. -αποσκευές καμπίνας -αποσκευές κύτους, οχήματα και άλλες αποσκευές. Β)ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ. Εφαρμογή της σύμβασης σε κάθε διεθνή μεταφορά, ΑΝ : 1)Το πλοίο φέρει τη σημαία ή είναι νηολογημένο σε κράτος- μέλος της Σύμβασης. 2)Η σύμβαση μεταφοράς έχει καταρτιστεί σε κράτος- μέλος της Σύμβασης 3)Ο τόπος της αναχώρησης ή του προορισμού βρίσκεται σε κράτος μέλος της Σύμβασης.

7 ΕΥΘΥΝΗ Ευθύνη του μεταφορέα για : Α) θάνατο ή σωματική βλάβη επιβάτη. Β) απώλεια ή ζημία των αποσκευών. Υποκείμενα ευθύνης: πραγματικός και συμβατικός μεταφορέας εις εις ολόκληρον ευθύνη. Διάρκεια ευθύνης : κατά τη μεταφορά από επιβίβαση ( εγκατάλειψη προκυμαίας ) έως αποβίβαση (επάνοδο σε προκυμαία). Έκταση ευθύνης : α) κάθε ζημία που απορρέει από θάνατο ή σωματική βλάβη επιβάτη π.χ. έξοδα κηδείας, ανικανότητα για εργασία, ηθική βλάβη κτλ. β)χρηματική απώλεια από ζημία ή απώλεια αποσκευών. γ)δεν καλύπτονται ζημίες από καθυστερημένη άφιξη επιβατών ή αποσκευών, καθώς και ζημίες από πυρηνική ενέργεια.

8 Γενεσιουργός Αιτία Ζημίας. Α)Συλλογικό ή ναυτικό ατύχημα: ορίζονται περιοριστικώς στο άρθρο 3 τα εξής: ναυάγιο, σύγκρουση, προσάραξη, έκρηξη, πυρκαγιά, ελάττωμα του πλοίου, ανατροπή του πλοίου Πχ. ναυάγιο EXPRESS ΣΑΜΙΝΑ Β)Ατομικό ατύχημα: όταν ο θάνατος ή σωματική βλάβη του επιβάτη ή η απώλεια ή ζημία των αποσκευών : -ΔΕΝ οφείλονται σε υπαιτιότητα του μεταφορέα ή των προστηθέντων του. -ΔΕΝ γίνονται στο πλαίσιο συλλογικού ατυχήματος. Π.χ.πνιγμός επιθυμούντος να αυτοκτονήσει,τραυματισμός από πτώση σε σκάλα

9 Σύστημα ευθύνης κατά τη Σύμβαση Ατομικό ατύχημα 1)επιβάτες επιβάτες(θάνατος ή σωματική βλάβη γνήσια υποκειμενική 2)Αποσκευές καμπίνας γνήσια υποκειμενική 3)Άλλες Άλλες αποσκευές (κύτουςκύτους και οχήματα) νόθος αντικειμενική Συλλογικό ατύχημα 1)Επιβάτες Επιβάτες νόθος αντικειμενική 2)Αποσκευές καμπίνας νόθος νόθος αντικειμενική 3)Αλλες Αλλες αποσκευές(κύτους κύτους και οχήματα) νόθος αντικειμενικη

10 Νομική φύση ευθύνης Γνήσια υποκειμενική ευθύνη Ο ενάγων-επιβάτης επιβάτης πρέπει να αποδείξει: Έκταση απώλειας ή ζημίας Πρόκληση από γεγονός κατά τη μεταφορά Υπαιτιότητα μεταφορέα Νόθος αντικειμενική ευθύνη Ο ενάγων-επιβάτης επιβάτης πρέπει να αποδείξει: Έκταση απώλειας ή ζημίας Πρόκληση από ναυτικό ατύχημα κατά τη μεταφορά Ισχύει μαχητό τεκμήριο υπαιτιότητας μεταφορέα.

11 Απαλλαγή του μεταφορέα από την ευθύνη του. 1)Συντρέχον πταίσμα επιβάτη( ο επιβάτης υπαίτια προκάλεσε ή συνέβαλε στη ζημία του ). 2)Παράλειψη γνωστοποίησης της απώλειας ή της ζημίας των αποσκευών. 3)Συμβατική απαλλαγή μεταφορέα (πάνταπάντα ΜΕΤΑ την γένεση της αξίωσης του επιβάτη). -Ακυρότητα απαλλακτικών ή περιοριστικών της ευθύνης του μεταφορέα ρητρών εφόσον συνήφθησαν ΠΡΙΝ λάβει χώρα το ζημιογόνο γεγονός. εγκυρότητα της λοιπής σύμβασης.

12 Περιορισμός της ευθύνης. Εξαιρετικός θεσμός σε σχέση με τη γενική αρχή του απεριορίστου της ευθύνης του μεταφορέα. ΛΟΓΟΙ: Α)μη αποτροπή επιχειρηματιών από την ανάληψη του επιχειρηματικού κινδύνου. Β)χαμηλότεροι ναύλοι(εισιτήρια εισιτήρια). Γ)ευχερέστερη ασφάλιση της ευθύνης του μεταφορέα. Ειδικότερα στη Διεθνή Σύμβαση Αθηνών επελέγη ο ποσοτικός περιορισμός της ευθύνης, δηλαδή ετέθη ένα όριο υπέρ του οποίου ο μεταφορέας δεν οφείλει.

13 Απώλεια δικαιώματος περιορισμού της ευθύνης(άρθρο Προσωπικό πταίσμα που συνδέεται 13) συνδέεται αιτιωδώς με την προκληθείσα ζημία. Α)Πρόσωπα : πραγματικός ή συμβατικός μεταφορέας. Β)Ζημία:αρθ.7 παρ.1, 8 και 3. Γ) Συμπεριφορά: υπαίτια πράξη ή παράλεψη με δύο εναλλακτικές μορφές πταίσματος 1.Πρόθεση να προκληθεί η συγκεκεριμένη ζημία (άμεσος δόλος). 2.Αμέλεια με γνώση πρόκληση ζημίας(βαρειά ενσυνείδητη αμέλεια). Δ) Απόδειξη υπαίτιας συμπεριφοράς από ζημιωθέντα. 1.Συγκεκριμένη ζημία 2.Αιτιώδης συνάφεια 3.Πρόθεση πρόκλησης ζημίας είτε με αμέλεια είτε με γνώση.

14 Αρμοδιότητα δικαστηρίων και παραγραφή Άρθρο 17 επιλογή από τον ενάγοντα-επιβάτη επιβάτη αποκλειστικώς μεταξύ των δικαστηρίων που εδρεύουν στα κράτη μέλη (άκυρος κάθε συμβατικός περιορισμός του δικαιώματος επιλογής). Ισχύει η δικονομία του κράτους μέλους στο δικαστήριου του οποίου ασκήθηκε η αγωγή. Παραγραφή Η αξίωση του επιβάτη παραγράφεται μετά από 2 χρόνια από την ημέρα αποβίβασης ή από την ημέρα που έπρεπε να αποβιβαστεί.

15 Πρωτόκολλο 2002 και Δ.Σ. Αθηνών 1974 Χρηματικά όρια αποζημίωσης Πρωτόκολλο 2002 Δ.Σ. Αθηνών )Θάνατος ή σωματική βλάβη /ανά επιβάτη ΕΤΔ/ / euro ETΔ/ / euro 2)Απώλεια ή ζημία σε αποσκευές καμπίνας/ανά ανά επιβάτη ΕΤΔ/ 922,5 euro 833 ETΔ/ / 341 euro 3)Απώλεια ή ζημία σε όχημα κ σε αποσκευές εντός ή πάνω σε αυτό ή σε τιμαλφή που παραδόθηκαν προς φύλαξη. 4)Απώλεια ή ζημία σε άλλες αποσκευές ΕΤΔ/ 5207 euro 3333 ΕΤΔ/ / 1366 euro 3375 ETΔ/ / 1383 euro 1200 ETΔ/ / 392 euro

16 Άλλες διαφορές Πρωτόκολλο ) Θάνατος ή σωματική βλάβη σε συλλογικό ατύχημα Αντικειμενική ευθύνη ως το ποσό των ΕΤΔ/ / euro. 2) Από τα ΕΤΔ ως τα ΕΤΔ/ euro / euro(ανώτατοανώτατο ποσό) νόθος αντικειμενική ευθύνη 3) Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης ως τα ΕΤΔ 4) Ευθεία αγωγή επιβάτη κατά ασφαλιστή Δ.Σ. Αθηνών 1) Δεν υφίσταται αντικειμενική ευθύνη Θάνατος ή σωματική βλάβη σε συλλογικό ατύχημα Νόθος αντικειμενική ευθύνη 2) Κανόνας η νόθος αντικειμενική ευθύνη 3) Προαιρετική ασφάλιση ευθύνης μεταφορέα 4) Ο επιβάτης ενάγει μόνο το μεταφορέα

17 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1)ΚΙΝΔ, ΚΧΒ, ΑΚ 2)Ενδοσυμβατική ευθύνη νόθος νόθος αντικειμενική. Αδικοπρακτική ευθύνη γνήσια υποκειμενική. 3)Απεριόριστη ευθύνη μεταφορέα. 4)Παραγραφή ετήσια ή 5 έτη. 5)Αποσκευές ΚΧΒ 6)Μη ειδική ρύθμιση για οχήματα αποσκευές που παραδίδονται νόθος νόθος αντικειμενική (187 ΚΙΝΔ ΚΧΒ ΚΧΒ 3παρ.1 και 4 παρ.1) 7)Ν.2251/ /94 μόνο για μεταφορά προσώπων ως πρόσθετη νομική βάση ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1)Δ.Σ. Αθηνών 2)Ανάλογα με τη φύση του ατυχήματος α)ατομικό γνήσια υποκειμενική Β)συλλογικό νόθος αντικειμενική 3)Περιορισμός ευθύνης. 4)Παραγραφή ενιαία ρύθμιση 2 έτη. 5)Ρυθμίζονται λεπτομερώς. 6)Ειδική ρύθμιση για οχήματα νόθος αντικειμενική. 7)Ν.2251/ /94 ΔΕΝ εφαρμόζεται

18 Σύμβαση Αθηνών και Χάγης- Βίσμπυ Σύμβαση Αθηνών ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ 1)Διεθνής 2)Εσωτερική μεταφορά ΚΙΝΔ ΚΙΝΔ ΚΧΒΚΧΒ 3)Καθυστέρηση Καθυστέρηση εθνικό δίκαιο ΚΙΝΔ 4)Ευθύνη για αποσκευές κύτους και οχήματα νόθος αντικειμενική 5)Όχι απαλλακτικές ρήτρες ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1)32 κράτη 2)ν /91 3)Εισιτήριο 4)Γνήσια υποκειμενική για αποσκευες καμπίνας σε ατομικό ατύχημα 5)πυρκαγιά πυρκαγιά ευθύνη μεταφορέα Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ 1)Διεθνής 2)Εσωτερική μεταφορά ΚΧΒ 3)Καθυστέρηση Καθυστέρηση εθνικό δίκαιο ΚΙΝΔ 4)Ευθύνη για φορτίο νόθος αντικειμενική 5)Όχι απαλλακτικές ρήτρες 1)88 κράτη 2)ν.2107/92 3)Φορτωτική 4)Ευθύνη για φορτίο νόθος αντικειμενική 5)πυρκαγιά πυρκαγιά τεκμήριο ανεύθυνου του μεταφορέα για πταίσμα προστηθέντων

19 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -Γκολογκίνα-Οικονόμου Ελ., Αστική ευθύνη στη διεθνή θαλάσσια μεταφορά επιβατών και αποσκευών(εκδόσεις Σάκκουλα 2007).

" ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974.

 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ , 1974. " ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974. Τα Κράτη-Μέλη της Σύµβασης αυτής. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την επιθυµία να καθορίσουν µε συµφωνία ορισµένους κανόνες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ»

«ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ» «ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ» Επιμέλεια : Κώστας Αντωνίου, ικηγόρος, μέλος της συντακτικής ομάδας του indubio.gr Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία & Αποζημίωση (P&I) και Ασφάλεια Νομικής Κάλυψης. Όροι και Προϋποθέσεις BUILT ON EXPERIENCE POWERED BY. Έκδοση 2 (Νοέμβριος 2013)

Προστασία & Αποζημίωση (P&I) και Ασφάλεια Νομικής Κάλυψης. Όροι και Προϋποθέσεις BUILT ON EXPERIENCE POWERED BY. Έκδοση 2 (Νοέμβριος 2013) 25 Προστασία & Αποζημίωση (P&I) και Ασφάλεια Νομικής Κάλυψης Όροι και Προϋποθέσεις BUILT ON EXPERIENCE POWERED BY Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Επικοινωνία Τμήμα Αποζημιώσεων Τμήμα Εκτιμητών Κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διδάσκοντες: Ελένη Γκολογκίνα - Οικονόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Χ.Ψαυράτης Από ΠΑΠΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΓΙΩΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 08.04.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119

Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119 www.inlaw.gr Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Αποστολόπουλος Χάρης: H νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων υπό το πρίσµα του κανόνα επιχειρηµατικής κρίσης (Business

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ UNIDROIT 1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (2010) 2 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ (Αντικείμενο των Αρχών) Οι Αρχές που ακολουθούν θέτουν γενικούς κανόνες που αποβλέπουν στη ρύθμιση των διεθνών εμπορικών συμβάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΙ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ (Σημείωση: Αν βρίσκεστε στις Η.Π.Α., διαφορετικοί Όροι Μεταφοράς θα έχουν εφαρμογή: ιδ. www.emirates.com/us/english) Δημοσιεύθηκε στις 10 Μαΐου 2012 1

Διαβάστε περισσότερα

------------------ Αριθμός 55 (ΙΙΙ) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

------------------ Αριθμός 55 (ΙΙΙ) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/KΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 197/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β.Καραπιστόλη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200818 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 3.1.2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Προεδρικό ιάταγµα 339/1996 «Περί οργανωµένων ταξιδιών, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ Α 225) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΒΑΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Γενική Αβαρία (general average)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ταξιδιού 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ

Όροι ταξιδιού 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ Όροι ταξιδιού Ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αγορά Ακόμα και αν το άρθρο 47 του νόμου για τις πρακτικές της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών παρέχει μια περίοδο για ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ)

Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ) ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 77 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Tου Τρύφωνα Χαρ. Κοροντζή Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ) και συνακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Οι Γενικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης μεταξύ των Ασφαλιστών και του Ασφαλιζομένου.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑΣ

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑΣ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑΣ Ο κόσμος της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας συγκροτείται από επαγγελματίες οι οποίοι εμπλέκονται σ' ένα σύνολο ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, που είναι απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα