C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 5 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 6 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 7 & 8 Ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 9 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων ιθύνουσας εταιρείας 10 Ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 11 Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια ιθύνουσας εταιρείας 12 Ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης 13 Κατάσταση οικονοµικής θέσης ιθύνουσας εταιρείας 14 Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών 15 Κατάσταση ταµειακών ροών ιθύνουσας εταιρείας

3 1 C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ιοικητικοί Σύµβουλοι Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης, Εκτελεστικός Πρόεδρος Thomas M. Schmidheiny (Ελβετός), Αντιπρόεδρος Κώστας Στ. Γαλαταριώτης, ιευθύνων Σύµβουλος Βάσος Λαζαρίδης, Οικονοµικός Σύµβουλος Τάσος Αναστασίου, Εκτελεστικός Σύµβουλος Σταύρος Γ. Γαλαταριώτης, Σύµβουλος Μιχάλης Χριστοφόρου, Σύµβουλος Αβραάµ Χατζητζιοβάννης, Σύµβουλος Αλέξης Γ. Γαλαταριώτης, Σύµβουλος Μιχάλης Μουσιούτας, Σύµβουλος Γραµµατέας C.C.C. Secretarial Limited Ανεξάρτητοι ελεγκτές KPMG Limited Νοµικοί Σύµβουλοι Χρύσης ηµητριάδης & Σία Τραπεζίτες Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ Alpha Bank Cyprus Limited Eurobank EFG Cyprus Limited Εγγεγραµµένο Γραφείο Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ, αρ. 197, Gala Tower, 3030, Λεµεσός Αριθµός εγγραφής HE 31849

4 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 Το ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την ετήσια έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΚΥΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας συνεχίζει να είναι η διεξαγωγή των εργασιών εταιρείας επενδύσεων. Άλλες δραστηριότητες περιλαµβάνουν την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων για επενδύσεις σε εισηγµένες µετοχές δηµοσίων εταιρειών. Οι κύριες δραστηριότητες της θυγατρικής εταιρείας Κ + G Complex Public Company Limited είναι η ανέγερση και πώληση οικιστικών µονάδων καθώς επίσης και η ανάπτυξη και πώληση γης στην περιοχή της Αµαθούντας στη Λεµεσό, και η κατοχή επενδύσεων. Oι κύριες δραστηριότητες της The Cyprus Cement Public Company Ltd είναι η ανάληψη στρατηγικών επενδύσεων σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό τοµέα και στον τοµέα παραγωγής και διάθεσης τσιµέντου και συναφών δραστηριοτήτων. Επίσης όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η The Cyprus Cement Public Company Ltd προχωρά µε µελέτες για την καλύτερη ανάπτυξη/αξιοποίηση της γης µετά τον τερµατισµό των εργασιών του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντου. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος και η οικονοµική κατάσταση του Συγκροτήµατος στις 31 εκεµβρίου 2009 παρουσιάζονται στις σελίδες 9 µέχρι 16 των οικονοµικών καταστάσεων. Η καθαρή ζηµιά αποδοτέα στους µετόχους της Εταιρείας για το έτος ανήλθε στις , σε σύγκριση µε κέρδος το Η καθαρή θέση στις 31 εκεµβρίου 2009 ανέρχεται σε (2008: ). Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών για το 2009 ανήλθε σε σε σύγκριση µε το Ταυτόχρονα, το ενοποιηµένο κόστος πωλήσεων, διοικητικών και λειτουργικών εξόδων µειώθηκε από το 2008 σε το Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω, το ενοποιηµένο µεικτό κέρδος αυξήθηκε από το 2008 σε το Η καθαρή ζηµιά του Συγκροτήµατος για το έτος ανήλθε σε σε σύγκριση µε κέρδος το Κατά το έτος υπό εξέταση το Συγκρότηµα παρουσιάζει αυξηµένες ζηµιές σε σχέση µε κέρδη κατά την αντίστοιχη περίοδο του Η αρνητική διαφοροποίηση των αποτελεσµάτων σε σχέση µε τα αντίστοιχα του προηγούµενου έτους οφείλεται κυρίως στους ακόλουθους λόγους: Κατά την διάρκεια του έτους υπάρχει ζηµιά από την αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε σχέση µε κέρδος κατά την αντίστοιχη περίοδο του Το 2008 η θυγατρική The Cyprus Cement Public Company Ltd παρουσίασε µη επαναλαµβανόµενα κέρδη λόγω της ολοκλήρωσης της συµφωνίας µε την εταιρεία Τσιµεντοποϊία Βασιλικού ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τα άτοµα που αναφέρονται στη σελίδα 1. εν υπήρξαν οποιεσδήποτε αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων ή στην αµοιβή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου κατά το υπό εξέταση έτος. Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, οι κ.κ. Σταύρος Γ. Γαλαταριώτης, Αλέξης Γ. Γαλαταριώτης και Αβραάµ Χατζητζιοβάνης αποχωρούν εκ περιτροπής και, αφού είναι επανεκλέξιµοι, προσφέρονται για επανεκλογή.

5 3 C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να υιοθετήσει τις πρόνοιες αυτού του κώδικα λόγω του ότι οι τίτλοι της διαπραγµατεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου. Ο κύριος λόγος µη υιοθέτησης είναι ότι το κόστος πιθανής εφαρµογής των προνοιών του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης θα ήταν δυσανάλογο µε τα προσδοκώµενα οφέλη από την εφαρµογή του. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µεριµνά µέσω επαρκών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου για τη σύνταξη, ετοιµασία και κατάρτιση της περιοδικής πληροφόρησης η οποία απαιτείται για εισηγµένες εταιρείες. Ο υπεύθυνος για τη σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων είναι ο οικονοµικός διευθυντής. Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Τα πρόσωπα τα οποία κατείχαν πέραν του 5% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά τις πιο κάτω ηµεροµηνίες είναι τα ακόλουθα: 31/12/ /4/2010 % % Γεώργιος Σ. Γαλαταριώτης & Υιοί Λιµιτεδ 52,01 52,01 Gala Securities Public Company Limited 9,95 9,95 Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους µε ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και ούτε υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισµοί στα δικαιώµατα ψήφου. Ο διορισµός και αντικατάσταση µελών του ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας. Το καταστατικό της Εταιρείας προνοεί ότι το ιοικητικό Συµβούλιο έχει εξουσία να διορίζει, σε οποιοδήποτε χρόνο, οποιοδήποτε πρόσωπο ως Σύµβουλο και πρόσωπο που διορίζεται µε αυτό τον τρόπο θα κατέχει τη θέση του µέχρι την αµέσως επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. Το καταστατικό της Εταιρείας τροποποιείται κατόπιν έγκρισης ειδικού ψηφίσµατος σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατόπιν έγκρισης των µετόχων της Εταιρείας µπορεί να προβεί σε έκδοση ή επαναγορά µετοχών της Εταιρείας. Η έκδοση οποιονδήποτε νέων µετοχών υπόκειται περαιτέρω στις πρόνοιες του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας την ισχύουσα νοµοθεσία και στην αρχή ίσης µεταχείρισης των υφιστάµενων µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από 10 µέλη και συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Οι αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου αφορούν την έγκριση στρατηγικής και εποπτεία της υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξης της Εταιρείας.

6 4 C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) Συµµετοχή συµβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας Το άµεσο και έµµεσο συµφέρον των διοικητικών συµβούλων στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που εκδόθηκε είναι ως ακολούθως : Στις Στις 31 εκεµβρίου Απριλίου 2010 % % Γεώργιος Στ.Γαλάταριώτης* 74,71 74,71 Thomas M. Schmidheiny - - Κώστας Στ. Γαλαταριώτης - - Βάσος Λαζαρίδης - - Τάσος Αναστασίου - - Σταύρος Γ. Γαλαταριώτης - - Μιχάλης Χριστοφόρου - - Αβραάµ Χατζητζιοβάννης - - Αλέξης Γ. Γαλαταριώτης - - Μιχάλης Μουσιούτας - - *Το συνολικό ποσοστό που κατείχε ο κ. Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης συµπεριλαβάνει την έµµεση συµµετοχή που προκύπτει από οικογενειακές σχέσεις µεταξύ του ιδίου και των Σταύρου Γ. Γαλαταριώτη, Αλέξη Γ. Γαλαταριώτη και Κώστα Στ. Γαλαταριώτη, και εταιρείες στις οποίες ο ιοικητικός Σύµβουλος κατέχει άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστον 20% του µετοχικού κεφαλαίου. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Το ιοικητικό Συµβούλιο δεν προτείνει την πληρωµή οποιουδήποτε µερίσµατος για το έτος. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ εν υπήρξαν οποιεσδήποτε αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την διάρκεια του υπό εξέταση έτους και µέχρι την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων.

7 5 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Οι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος επηρεάζονται από διάφορους κινδύνους και αβεβαιότητες που σχετίζονται µε την οικοδοµική και τουριστική βιοµηχανία γενικότερα. Oι δραστηριότητες αυτές επηρεάζονται από αριθµό παραγόντων οι οποίοι συµπεριλαµβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στους ακόλουθους: Εθνικοί και διεθνείς οικονοµικοί και γεωπολιτικοί παράγοντες Η ανάπτυξη του κατασκευαστικού τοµέα και του τοµέα ακινήτων Η επίδραση πολέµων, τροµοκρατικών ενεργειών, επιδηµιών και ασθενειών που είναι πιθανόν να επηρεάσουν τις αφίξεις των τουριστών στο νησί Αυξήσεις στο εργατικό και ενεργειακό κόστος Αυξηµένος εσωτερικός ανταγωνισµός όσο και ανταγωνισµός από τις γειτονικές χώρες. Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι που αντιµετωπίζει το Συγκρότηµα αναφέρονται στην σηµείωση 6 των οικονοµικών καταστάσεων. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Οι δραστηριότητες της ιθύνουσας εταιρείας δεν αναµένεται να µεταβληθούν σηµαντικά στο προβλεπόµενο µέλλον. Η θυγατρική εταιρεία K+G προχώρησε στην πώληση οικοπέδων κατά το 2009 και θα συνεχίσει και στα επόµενα χρόνια. Εκτός των όσων αναφέρονται πιο πάνω, το ιοικητικό Συµβούλιο δεν αναµένει οποιεσδήποτε σηµαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες του Συγκροτήµατος στο προβλεπόµενο µέλλον. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Πέραν των συναλλαγών και των υπολοίπων που αναφέρονται στις σηµειώσεις 23, 24 και 32 των οικονοµικών καταστάσεων, δεν υπήρχαν στις 31 εκεµβρίου 2009 άλλες σηµαντικές συµβάσεις του Συγκροτήµατος στις οποίες τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή τα συνδεδεµένα πρόσωπα είχαν ουσιώδες συµφέρον. Συνδεµένα πρόσωπα περιλαµβάνουν τη σύζυγο και τα τέκνα των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και Εταιρείες στις οποίες ο Σύµβουλος κατέχει άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστο 20% του δικαιώµατος ψήφου στη γενική συνέλευση. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ εν υπήρχαν οποιαδήποτε σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας της κατάστασης οικονοµικής θέσης για τα οποία απαιτείται κοινοποίηση. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κατά τη διάρκεια του έτους το Συγκρότηµα δεν λειτουργούσε οποιαδήποτε υποκαταστήµατα. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας, κ.κ. KPMG Limited, έχουν εκδηλώσει επιθυµία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ιοικητικό Συµβούλιο να καθορίσει την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου Λεµεσός, 27 Απριλίου 2010 C.C.C. Secretarial Limited Γραµµατέας

8 6 ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σύµφωνα µε το άρθρο 9 εδάφια 3(γ) και 7 του περί των Προϋποθέσεων ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµο του 2007 εµείς, τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ετήσιων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων και των ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας C.C.C Holdings & Investments Public Company Limited για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2009, επιβεβαιώνουµε ότι, εξ όσων γνωρίζουµε: (α) οι ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και οι ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2009 που παρουσιάζονται στις σελίδες 9 µέχρι 61. (i) καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9, εδάφιο (4) του πιο πάνω αναφερόµενου Νόµου και (ιι) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της οικονοµικής κατάστασης και του κέρδους ή ζηµιών της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος, και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους λογαριασµούς ως σύνολο, και (β) η έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της οικονοµικής κατάστασης της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στους ενοποιηµένους λογαριασµούς ως σύνολο, µαζί µε περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει. Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Υπογραφή Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης Thomas M. Schmidheiny Κώστας Στ. Γαλαταριώτης Σταύρος Γ. Γαλαταριώτης Τάσος Αναστασίου Βάσος Λαζαρίδης Μιχάλης Χριστοφόρου Αβραάµ Χατζητζιοβάνης Αλέξης Γ. Γαλαταριώτης Μιχάλης Μουσιούτας Εκτελεστικός πρόεδρος Αντιπρόεδρος ιευθύνων Σύµβουλος Σύµβουλος Εκτελεστικός Σύµβουλος Οικονοµικός Σύµβουλος Σύµβουλος Σύµβουλος Σύµβουλος Σύµβουλος Υπεύθυνη σύνταξης των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Υπογραφή Έλενα Στυλιανoύ Οικονοµικός ιευθυντής Λεµεσός, 27 Απριλίου 2010

9 7 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED Έκθεση επί των Ενοποιηµένων και Ξεχωριστών Οικονοµικών Καταστάσεων Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της C.C.C. Holdings & Investments Public Company Limited (η ''Εταιρεία'') και των θυγατρικών της (''το Συγκρότηµα'') και τις ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας οι οποίες αποτελούνται από τις καταστάσεις οικονοµικής θέσης στις 31 εκεµβρίου 2009 του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας, και τις καταστάσεις συνολικών εισοδηµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων που να δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει: σχεδιασµό, εφαρµογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού µε την ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη σφάλµα, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος, επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών, και υπολογισµό λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. Ευθύνη των Ελεγκτών Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση λελογισµένης διασφάλισης για το εάν οι ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα. Ένας έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών καταστάσεων, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λελογισµένου των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από το ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν µια βάση για την ελεγκτική µας γνώµη.

10 8 Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής θέσης της C.C.C. Holdings & Investments Public Company Limited και των θυγατρικών αυτής στις 31 εκεµβρίου 2009 και της χρηµατοοικονοµικής τους επίδοσης και των ταµειακών ροών τους για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω: Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου µας. Κατά τη γνώµη µας έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις εξηγήσεις που µας δόθηκαν, οι ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο. Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου στις σελίδες 2 µέχρι 5 συνάδουν µε τις ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις. Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας Ο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, αναφέρουµε ότι έχει γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες που αφορούν τις παραγράφους (α), (β), (γ) και (ζ) του Άρθρου 5 της εν λόγω Οδηγίας, και αποτελεί ειδικό τµήµα της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου. Άλλο Θέµα Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη της Εταιρείας ως σώµα και µόνο σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό. ίνοντας αυτή τη γνώµη δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. Εγκεκριµένοι Λογιστές Λεµεσός, 27 Απριλίου 2010

11 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ Σηµ. 9 Συνεχιζόµενες δραστηριότητες Πωλήσεις Κόστος πωλήσεων, διοικητικά και λειτουργικά έξοδα 7 ( ) ( ) Μεικτό κέρδος (Ζηµία)/κέρδος από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµούνται σε εύλογη αξία 18 ( ) Άλλα λειτουργικά έσοδα (Ζηµία)/κέρδος από εργασίες πριν τα έξοδα χρηµατοδότησης ( ) Έσοδα χρηµατοδότησης Έξοδα χρηµατοδότησης 10 ( ) ( ) Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης ( ) ( ) Ζηµία από εργασίες µετά τα έξοδα χρηµατοδότησης ( ) ( ) ιαγραφή αρνητικής εµπορικής εύνοιας Μερίδιο κερδών συνδεδεµένων εταιρειών (Ζηµία)/κέρδος πριν τη φορολογία 9 ( ) Φορολογία 11 ( ) (Ζηµία)/κέρδος µετά τη φορολογία από συνεχιζόµενες δραστηριότητες ( ) ιακοπείσες δραστηριότητες (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡ ΟΣ ΕΤΟΥΣ ( ) Λοιπά συνολικά εισοδήµατα: Αναπροσαρµογή αποθεµατικών επανεκτίµησης - ( ) Πρόβλεψη αναβαλλόµενης φορολογίας που αναγνωρίστηκε αναφορικά µε εκτιµηµένα περιουσιακά στοιχεία - ( ) Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας (Ζηµία)/κέρδος εύλογης αξίας επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 17 (337) Μερίδιο αποθεµατικών συνδεδεµένων εταιρειών (95.887) ( ) Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(έξοδα) για το έτος ( ) Συνολική (ζηµία)/εισόδηµα για το έτος ( ) (Ζηµία)/κέρδος έτους που αναλογούν σε: Μετόχους της ιθύνουσας εταιρείας ( ) Συµφέρον µειονότητας ( ) ( ) Σεντ - Σεντ - Βασική και πλήρως κατανεµηµένη (ζηµία)/κέρδος ανά µετοχή 12 (9,15) 9,52 Συνεχιζόµενες δραστηριότητες (9,15) 3,02 ιακοπείσες δραστηριότητες - 6,50 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 61 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

12 10 C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΙΘΥΝΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σηµ Έξοδα διοίκησης 7 ( ) ( ) (Ζηµία)/κέρδος από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµούνται σε εύλογη αξία 18 ( ) (Ζηµία)/κέρδος έτους πριν τα έξοδα χρηµατοδότησης ( ) Έσοδα χρηµατοδότησης Έξοδα χρηµατοδότησης 10 ( ) ( ) Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης ( ) ( ) (Ζηµία)/κέρδος έτους πριν τη φορολογία 9 ( ) Φορολογία 11 ( ) (2.066) (Ζηµία)/κέρδος έτους µετά τη φορολογία ( ) Λοιπά συνολικά εισοδήµατα για το έτος - - Συνολικά (έξοδα)/έσοδα για το έτος ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 61 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

13 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11 Αποθεµατικό από την υιοθέτηση της Μετοχικό κεφάλαιο (σηµ. 27) Αποθεµατικό κεφαλαίου Αποθεµατικό εύλογης αξίας Αποθεµατικό προσόδου λογιστικής µεθόδου του καθαρού συµφέροντος Αποθεµατικό παροχής µετοχικών δικαιωµάτων Σύνολο Συµφέρον µειονότητας Σύνολο ίδιων κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (23.926) Καθαρό κέρδος έτους Αποθεµατικό από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ( ) ιακανονισµός αποθεµατικών επανεκτίµησης ( ) - - ( ) - ( ) Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας Mερίδιο συνδεδεµένων εταιρειών ( ) - ( ) ( ) ( ) Aλλαγή στη δίκαιη αξία επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση Εξάσκηση παροχής µετοχικών δικαιωµάτων (90.495) Πρόβλεψη αναβαλλόµενης φορολογίας που αναγνωρίστηκε αναφορικά µε εκτιµηµένα περιουσιακά στοιχεία ( ) - ( ) ( ) ( ) Συνολικό εισόδηµα για το έτος (34.889) ( ) (90.495) Έκτακτη εισφορά για την άµυνα σε λογιζοµένη διανοµή µερίσµατος ( ) - - ( ) (26.565) ( ) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου ( ) Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ( ) Ζηµία έτους ( ) - - ( ) ( ) ( ) Μερίδιο αποθεµατικών συνδεδεµένων εταιρειών - - (47.550) (47.550) (48.337) (95.887) Ζηµία εύλογης αξίας επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση - - (167) (167) (170) (337) Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας Συνολική ζηµία για το έτος ( ) - - ( ) ( ) ( ) Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες ιαγραφή µετοχικών δικαιωµάτων προαίρεσης που έληξαν: Αναβαλλόµενη φορολογία (10.558) (10.558) (10.733) (21.291) Μεταφορά στο κέρδος για το έτος (5.301) (5.301) (1.065) (6.366) Φορολογία σε λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος (524) - - (524) (532) (1.056) (524) - (15.859) (16.383) (12.330) (28.713) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 61 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

14 12 C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΘΥΝΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό Σύνολο ιδίων (σηµ. 27) προσόδου κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Καθαρό κέρδος έτους Αποθεµατικό από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ( ) - Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Καθαρή ζηµία έτους - ( ) ( ) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου Εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέµει αυτό το ποσό σαν µέρισµα. Έκτακτη αµυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος στην έκταση που οι µέτοχοι (άτοµα και εταιρείες) κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα ήδη διανεµήθηκε το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασµό των µετόχων. Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 61 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

15 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ακίνητα, µηχανήµατα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Επενδύσεις σε ακίνητα Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση Κυκλοφορούν ενεργητικό Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµούνται σε εύλογη αξία Ακίνητα υπό ανάπτυξη Αποθέµατα Εµπορικοί και άλλοι χρεώστες Ποσά εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες Βραχυπρόθεσµα δάνεια Φορολογία επιστρεπτέα Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Μη κυκλοφορούν ενεργητικό /οµάδα στοιχείων που κρατούνται προς πώληση Σύνολο ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της ιθύνουσας εταιρείας Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Συµφέρον µειονότητας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μη τρέχουσες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση Προβλέψεις Τρέχουσες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια Πιστωτές και άλλα πληρωτέα ποσά Φορολογία πληρωτέα Τρεχούµενοι λογαριασµοί τραπεζών Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις 27 Απριλίου Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης Εκτελεστικός Πρόεδρος... Βάσος Λαζαρίδης Οικονοµικός Σύµβουλος Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 61 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

16 14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΘΥΝΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση Ποσό εισπρακτέο από θυγατρική εταιρεία Κυκλοφορούν ενεργητικό Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµούνται σε εύλογη αξία Ποσά εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες Εταιρικός φόρος επιστρεπτέος Έκτακτη εισφορά για την άµυνα επιστρεπτέα Βραχυπρόθεσµα δάνεια Μετρητά στην τράπεζα Σύνολο ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Σύνολο ίδιων κεφαλαίων Μη τρέχουσες υποχρεώσεις Τραπεζικό δάνειο Τρέχουσες υποχρεώσεις Ποσό πληρωτέο σε θυγατρική εταιρεία Τραπεζικό δάνειο Πιστωτές και άλλα πληρωτέα ποσά Τρεχούµενοι λογαριασµοί τραπεζών Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις 27 Απριλίου Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης Εκτελεστικός Πρόεδρος... Βάσος Λαζαρίδης Οικονοµικός Σύµβουλος Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 61 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

17 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Σηµ. Ροή µετρητών από εργασίες (Ζηµία)/κέρδος πριν τη φορολογία ( ) Κέρδος από διακοπείσες δραστηριότητες Αναπροσαρµογή για : (Ζηµία)/κέρδος από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία ( ) ιαγραφή αρνητικής εµπορικής εύνοιας 15 - ( ) Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού στην αξία των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση Μερίδιο κέρδους συνδεδεµένων εταιρειών ( ) ( ) Αποµείωση στην αξία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ιαγραφή στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Ζηµία από εκποίηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Ζηµία αποµείωσης για επισφαλείς χρεώστες που αντιστράφηκε (47.842) - Ζηµίες από πώληση επενδύσεων Κέρδος από διάθεση περιουσιακών στοιχείων διακρατούµενων 14 προς πώληση (4.944) (59.756) Αποµείωση επενδύσεων σε ακίνητα Αποµείωση αξίας επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση Κέρδος από πώληση εργασιών τσιµέντου 33 - ( ) Τόκοι που εισπράχθηκαν ( ) ( ) ιαγραφή επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση Συναλλαγµατικές ζηµίες από δανεισµό Τόκοι πληρωτέοι Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Μείωση/(αύξηση) στα ακίνητα υπό ανάπτυξη ( ) Μείωση στα αποθέµατα Καθαρή αλλαγή στα υπόλοιπα µε συγγενικές εταιρείες Αύξηση στις προβλέψεις Μείωση στους εµπορικούς και άλλους χρεώστες Μείωση στους πιστωτές και άλλα πληρωτέα ποσά ( ) ( ) Εισροή µετρητών από εργασίες Τόκοι που πληρώθηκαν ( ) ( ) Φορολογία που πληρώθηκε ( ) ( ) Καθαρή εισροή/(εκροή) µετρητών από εργασίες ( ) Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση επενδύσεων σε ακίνητα 14 ( ) ( ) Τόκοι που εισπράχθηκαν Αγορά µετοχών σε συνδεδεµένες εταιρείες - ( ) Μερίσµατα που εισπράχθηκαν από συνδεδεµένες εταιρείες Εισπράξεις από διάθεση περιουσιακών στοιχείων που κρατούνται προς πώληση Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 13 ( ) ( ) Εισπράξεις από διάθεση επενδύσεων σε ακίνητα Εισπράξεις από εκποίηση ακινήτων εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Καθαρή εισροή/(εκροή) µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες ( ) Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από άσκηση δικαιωµάτων αγοράς µετοχών και µετοχικών δικαιωµάτων προαίρεσης ανώτερου διευθυντικού προσωπικού Αποπληρωµή τραπεζικών δανείων ( ) ( ) Εισπράξεις από τραπεζικά δάνεια Μείωση βραχυπρόθεσµων δανείων Καθαρή εκροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Αύξηση/(µείωση) στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 25 1 Ιανουαρίου ( ) εκεµβρίου ( ) ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 61 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

18 16 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΙΘΥΝΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σηµ. Ροή µετρητών από εργασίες (Ζηµία)/κέρδος έτους πριν τη φορολογία ( ) Αναπροσαρµογή για : Ζηµία/(κέρδος) από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία ( ) Τόκους πληρωτέους Τόκους εισπρακτέους (43.890) (52.624) Ζηµία από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης ( ) ( ) Μείωση στους πιστωτές και άλλα πληρωτέα ποσά (11.540) (3.154) Μείωση σε εισπρακτέο ποσό από θυγατρική εταιρεία Μείωση στους εµπορικούς και άλλους χρεώστες (Αύξηση)/µείωση στα εισπρακτέα ποσά από συγγενικές εταιρείες (1.147) Εισροή µετρητών από εργασίες Τόκοι που πληρώθηκαν ( ) ( ) Τόκοι που εισπράχτηκαν Έκτακτη εισφορά για την άµυνα (18.828) Φορολογία ( ) (2.066) Καθαρή εκροή µετρητών από εργασίες ( ) ( ) Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά µετοχών σε συνδεδεµένες και θυγατρικές εταιρείες - ( ) Καθαρή εκροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες - ( ) Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Πίστωση/(αποπληρωµή) τόκων από τραπεζικά δάνεια ( ) Μείωση σε βραχυπρόθεσµα δάνεια Καθαρή εισροή/(εκροή) µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (4.895) Μείωση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών (22.810) ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 25 1 Ιανουαρίου ( ) εκεµβρίου ( ) ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 17 µέχρι 61 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

19 17 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η εταιρεία C.C.C. Holdings & Investments Public Company Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 14 Απριλίου 1988 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και το Σεπτέµβριο του 1988 µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και οι τίτλοι της διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Το Εγγεγραµµένο Γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου ΙΙΙ αρ. 197, Gala Tower, 3030 Λεµεσός. Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας συνεχίζει να είναι η διεξαγωγή των εργασιών εταιρείας επενδύσεων. Άλλες δραστηριότητες περιλαµβάνουν την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων για επενδύσεις σε εισηγµένες µετοχές δηµοσίων εταιρειών. Οι κύριες δραστηριότητες της θυγατρικής εταιρείας Κ + G Complex Public Company Limited είναι η ανέγερση και πώληση οικιστικών µονάδων καθώς επίσης και η ανάπτυξη και πώληση γης στην περιοχή της Αµαθούντας στη Λεµεσό, και η κατοχή επενδύσεων. Oι κύριες δραστηριότητες της The Cyprus Cement Public Company Limited είναι η ανάληψη στρατηγικών επενδύσεων σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό τοµέα και στον τοµέα παραγωγής και διάθεσης τσιµέντου και συναφών δραστηριοτήτων. Επίσης όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η The Cyprus Cement Public Company Limited προχωρά µε µελέτες για την καλύτερη ανάπτυξη/αξιοποίηση της γης µετά τον τερµατισµό των εργασιών του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντου. Η Εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος της Κύπρου σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµου 118(Ι) ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εταιρεία θεωρείται δηµόσια σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, και οι µετοχές της είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. 3. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (α) ήλωση συµµόρφωσης Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2009 περιλαµβάνουν την Εταιρεία και τις θυγατρικές εταιρείες K + G Complex Public Company Limited και The Cyprus Cement Public Company Ltd (µαζί αναφέρονται ως το Συγκρότηµα ) και το συµφέρον του Συγκροτήµατος σε συνδεδεµένες εταιρείες. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 27 Απριλίου (β) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότηµα και η Εταιρεία έχουν υιοθετήσει όλα τα νέα και αναθεωρηµένα ΠΧΑ και ΛΠ, τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες τους και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας µε εξαίρεση των πιο κάτω:

20 18 3. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) (β) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (συνέχεια) 1. ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο) Παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, η υιοθέτηση του οποίου έχει σαν αποτέλεσµα η Εταιρεία να παρουσιάζει στην κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια όλες τις αλλαγές που προκύπτουν από συναλλαγές µε τους µετόχους της, ενώ όλες οι αλλαγές στα ίδια κεφάλαια που προκύπτουν από συναλλαγές µε µη-µετόχους της Εταιρείας, παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων. Οι συγκριτικές πληροφορίες παρουσιάζονται ώστε να συνάδουν µε το αναθεωρηµένο πρότυπο. Η αλλαγή στην λογιστική πολιτική έχει επιπτώσεις µόνο στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. 2. ΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τοµείς. To ΠΧΑ 8 αντικαθιστά το ΛΠ 14 Πληροφόρηση κατά Τοµέα. Απαιτεί µια «διοικητική προσέγγιση» υπό την οποία οι πληροφορίες των τοµέων παρουσιάζονται στην ίδια βάση µε αυτή που χρησιµοποιείται για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης. Οι λειτουργικοί τοµείς παρουσιάζονται στην ίδια βάση µε αυτή που χρησιµοποιείται για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης προς τη διεύθυνση. Η υιοθέτηση του ΠΧΑ 8 δεν είχε σηµαντική επίδραση στις γνωστοποιήσεις. 3. ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση), η υιοθέτηση της οποίας έχει σαν αποτέλεσµα, η Εταιρεία να προβάλει επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά µε την αποτίµηση σε δίκαιης αξίας χρηµατοοικονοµικών των µέσων, κατά επίπεδο ιεραρχίας αποτιµήσεων σε δίκαιη αξία. Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και ιερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν τέθηκαν σε ισχύ για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2009: (i) Πρότυπα και ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ ΠΧΑ1: Πρώτη εφαρµογή των ΠΧΑ και ΛΠ 27: Ενοποιηµένες και Ξεχωριστές Οικονοµικές Καταστάσεις (Τροποποιήσεις) στο 'Κόστος επένδυσης σε θυγατρική εταιρεία, σε Κοινοπραξία ή σε Συνδεδεµένη εταιρεία' (εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). Αναθεωρηµένο ΠΧΑ 3, Συνενώσεις Επιχειρήσεων, και Τροποποιηµένο ΛΠ 27, Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις (ισχύει από 1 Ιουλίου 2009). ΛΠ 27 (Αναθεώρηση 2008), Ενοποιηµένες και Ξεχωριστές Οικονοµικές Καταστάσεις (ισχύει από 1 Ιουλίου 2009). Τροποποίηση στο ΛΠ 39, ' ιαθέσιµα Αντισταθµισµένα Στοιχεία (ισχύει από 1 Ιουλίου 2009). Ε ΠΧΑ 17 ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους ιδιοκτήτες (ισχύει από 1 Ιουλίου 2009). Ε ΠΧΑ 18: Μεταφορές Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). (ii) Πρότυπα και ιερµηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ Τροποποίηση στο ΠΧΑ1: Περιορισµένες Eξαιρέσεις σε Πρώτη Εφαρµογή σχετικά µε συγκριτικές γνωστοποιήσεις ΠΧΑ 7 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). Βελτιώσεις στα ΠΧΑ (ισχύει από 1 Ioυλίου 2009 ή 1 Ιανουαρίου 2010). Τροποποιήσεις στο ΠΧA 1 Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για Πρώτη Εφαρµογή (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2010). Τροποποιήσεις στο ΠΧA 2 'Συναλλαγές Συγκροτήµατος που αφορούν Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών διακανονιζόµενες µε µετρητά' (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2010). ΠΧΑ 9: 'Χρηµατοοικονοµικά Μέσα' (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013). ΛΠ 24 (Αναθεώρηση) 'Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2011). Ε ΠΧΑ 14 - Προπληρωµές σε µία Ελάχιστη Κεφαλαιακή Υποχρέωση (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010). Ε ΠΧΑ 19: Απάληψη Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε Μετοχικούς Τίτλους (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010). Το ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει ότι η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος.

21 19 3. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχ.) (γ) Βάση επιµέτρησης (δ) Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως τροποποιήθηκε για να συµπεριλάβει την επανεκτίµηση σε δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία και των ακινήτων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις µετρούνται χρησιµοποιώντας το νόµισµα του κύριου οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο οι Εταιρείες του Συγκροτήµατος δραστηριοποιούνται ( το λειτουργικό νόµισµα ). Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ ( ) το οποίο είναι και το λειτουργικό νόµισµα του Συγκροτήµατος. (ε) Χρήση εκτιµήσεων και άσκηση κρίσεως Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΑ απαιτεί από τη διεύθυνση την άσκηση κρίσης, να κάνει υπολογισµούς και υποθέσεις οι οποίες επηρεάζουν την εφαρµογή λογιστικών αρχών και των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού, παθητικού, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές υποθέσεις βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις, και τα αποτελέσµατα των οποίων διαµορφώνουν τη βάση στην οποία ασκείται η κρίση της διεύθυνσης αναφορικά µε τις λογιστικές αξίες ενεργητικού και υποχρεώσεων οι οποίες δεν είναι άµεσα εµφανείς από άλλες πηγές. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις, και οι υποθέσεις πάνω στις οποίες βασίστηκαν, αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε λογιστικές εκτιµήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίµηση αναθεωρείται, αν η αναθεώρηση επηρεάζει µόνο αυτή την περίοδο, ή την περίοδο της αναθεώρησης και µελλοντικές περιόδους, αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και µελλοντικές περιόδους. Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και παραδοχές Το Συγκρότηµα κάνει υπολογισµούς και παραδοχές σε σχέση µε το µέλλον. Ως αποτέλεσµα οι λογιστικοί υπολογισµοί σπανίως ισούνται µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα. Οι υπολογισµοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδες αναπροσαρµογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόµενο οικονοµικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω. (i) Υπολογιζόµενη αποµείωση υπεραξίας Κάθε χρόνο το Συγκρότηµα εξετάζει εάν η υπεραξία έχει υποστεί αποµείωση σύµφωνα µε τη λογιστική αρχή που αναφέρεται στη σηµείωση 4 (iα). Το ανακτήσιµο ποσό των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών έχει προσδιοριστεί µε βάση υπολογισµού της δίκαιης αξίας µείον εξόδων πώλησης.

22 20 3. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνεχ.) (ε) Χρήση εκτιµήσεων και άσκηση κρίσεως (συνέχ.) (ii) Πρόβλεψη αποσυναρµολόγησης Η ιεύθυνση υπολόγισε και αναγνώρισε στις οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας The Cyprus Cement Public Company Limited πρόβλεψη ύψους για την αποσυναρµολόγηση µηχανηµάτων και εξοπλισµού. Η πρόβλεψη αυτή προέκυψε από την συµφωνία πώλησης των εργασιών τσιµέντου προς τη Τσιµεντοποιϊα Βασιλικού ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (Σηµ.32). Για τον προσδιορισµό αυτής της πρόβλεψης έγιναν εκτιµήσεις από την ιεύθυνση λαµβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες τιµές της αγοράς για αποσυναρµολόγηση παρόµοιων µηχανηµάτων και εξοπλισµού και τις αναµενόµενες εισπράξεις από την πώληση καλωδίων και σιδήρων, καθώς επίσης και ποσοστό προεξόφλησης των εν λόγω ταµειακών ροών. Εάν το προεξοφλητικό επιτόκιο ήταν κατά 1% ψηλότερο/χαµηλότερο από τους υπολογισµούς της ιεύθυνσης η λογιστική αξία της πρόβλεψης για αποσυναρµολόγηση θα ήταν ψηλότερη ή χαµηλότερη (2008: ψηλότερη ή χαµηλότερη). (iii) Υπολειµµατική αξία ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων Η υπολειµµατική αξία (residual value) ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η τρέχουσα τιµή όπως υπολογίζεται σήµερα, που θα απέφερε η εκποίηση του στοιχείου αυτού µετά την αφαίρεση των υπολογιζόµενων εξόδων εκποίησης, υποθέτοντας ότι το περιουσιακό στοιχείο είναι στη κατάσταση που θα βρισκόταν εάν είχε ήδη εξαντλήσει την ωφέλιµη οικονοµική ζωή του. Για τον καθορισµό µιας τέτοιας αξίας χρειάζεται η εξάσκηση σηµαντικής κρίσης από το ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες όπως τη τρέχουσα αξία του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος ως επίσης και τον βαθµό συντήρησης. (iv) Υπολογιζόµενη αποµείωση της επένδυσης στη Τσιµεντοποιϊα Βασιλικού ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ Στις 31 εκεµβρίου 2009 το Συγκρότηµα εξέτασε εάν η επένδυση στη συνδεδεµένη εταιρεία Τσιµεντοποιϊα Βασιλικού ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ έχει υποστεί αποµείωση σύµφωνα µε τη λογιστική αρχή που αναφέρεται στη σηµείωση 4(ια). Το ανακτήσιµο ποσό των ταµειακών ροών έχει προσδιοριστεί µε βάση υπολογισµού της δίκαιης αξίας µείον εξόδων πώλησης. Αυτοί οι υπολογισµοί απαιτούν την χρήση εκτιµήσεων. Αν τα υπολογιζόµενα αποτελέσµατα της επένδυσης την 31 εκεµβρίου 2009 ήταν 10% χαµηλότερα από τους υπολογισµούς της ιεύθυνσης, το Συγκρότηµα δεν θα χρειαζόταν να µειώσει τη λογιστική αξία της επένδυσης αυτής. Σηµαντικές εκτιµήσεις στην εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας εν υπήρχαν οποιεσδήποτε σηµαντικές εκτιµήσεις στην εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας.

23 21 4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Οι ακόλουθες λογιστικές πολιτικές υιοθετήθηκαν µε συνέπεια στην ετοιµασία αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων (α) Βάση ενοποίησης (i) θυγατρικές εταιρείες (ii) (iii) (β) Θυγατρικές εταιρείες είναι οι εταιρείες που ελέγχονται από την Εταιρεία. Έλεγχος υπάρχει όταν η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα, άµεσα ή έµµεσα, να καθορίζει την οικονοµική και επιχειρησιακή πολιτική µίας εταιρείας έτσι ώστε να εξασφαλίζει οφέλη από τις δραστηριότητές της. Κατά την εξακρίβωση εάν υπάρχει έλεγχος λαµβάνονται υπόψη όλα τα πιθανά δικαιώµατα ψήφου. Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο έλεγχος ουσιαστικά αρχίζει να εξασκείται, µέχρι την ηµεροµηνία που ο έλεγχος ουσιαστικά τερµατίζεται. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιρειών έχουν αναπροσαρµοστεί όπου χρειάστηκε για να συνάδουν µε τις αρχές που εφαρµόζονται από το Συγκρότηµα. Συνδεδεµένες εταιρείες (µέθοδος του καθαρού συµφέροντος) Συνδεδεµένες εταιρείες είναι οι εταιρείες στις οποίες το Συγκρότηµα εξασκεί σηµαντική επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, πάνω στην οικονοµική και επιχειρησιακή πολιτική τους. Σηµαντική επιρροή θεωρείται να υπάρχει όταν το Συγκρότηµα κατέχει µεταξύ 20 και 50 τοις εκατόν των δικαιωµάτων ψήφου σε άλλη εταιρεία. Οι συνδεδεµένες εταιρείες λογίζονται µε βάση τη µέθοδο του καθαρού συµφέροντος και αρχικά αναγνωρίζονται στη τιµή κόστους. Η επένδυση του Συγκροτήµατος περιλαµβάνει εµπορική εύνοια κατά την απόκτηση, µείον οποιεσδήποτε ζηµιές από µείωση στην αξία. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν το µερίδιο του Συγκροτήµατος στα αναγνωρισµένα κέρδη και ζηµιές και αλλαγές στο καθαρό ενεργητικό των συνδεδεµένων εταιρειών µετά τις αναπροσαρµογές στις λογιστικές αρχές ώστε να συνάδουν µε αυτές του Συγκροτήµατος, από την ηµεροµηνία κατά την οποία αρχίζει να εξασκείται η σηµαντική επιρροή µέχρι την ηµεροµηνία που η εν λόγω επιρροή τερµατίζεται. Όταν το µερίδιο των ζηµιών του Συγκροτήµατος υπερβαίνει το µερίδιο του στη συνδεδεµένη εταιρεία, η λογιστική αξία της επένδυσης µειώνεται στο µηδέν και διακόπτεται η αναγνώριση περαιτέρω ζηµιών εκτός στο βαθµό που το Συγκρότηµα έχει την υποχρέωση ή προέβηκε σε πληρωµές εκ µέρους της συνδεδεµένης εταιρείας. Συναλλαγές που απαλείφονται στην ενοποίηση Τα υπόλοιπα και συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήµατος, περιλαµβανοµένων και των µη πραγµατοποιηθέντων κερδών που προκύπτουν από συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του Συγκροτήµατος, απαλείφονται κατά την ετοιµασία των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη που προκύπτουν από συναλλαγές µε συνδεδεµένες εταιρείες απαλείφονται έναντι της επένδυσης στη συνδεδεµένη εταιρεία στην έκταση του συµφέροντος του Συγκροτήµατος στην εν λόγω εταιρεία. Μη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές απαλείφονται µε τον ίδιο τρόπο όπως τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη µόνο που απαλείφονται στο βαθµό που δεν υπάρχει ένδειξη µείωσης της αξίας της επένδυσης. Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση το συναλλαγµατικό συντελεστή που ισχύει την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Χρηµατικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση το συναλλαγµατικό συντελεστή που ισχύει την ηµεροµηνία αυτή. Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή περιλαµβάνονται στη κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων του έτους. Μη χρηµατικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση το συναλλαγµατικό συντελεστή που ισχύει την ηµεροµηνία της συναλλαγής.

24 22 4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχ.) (γ) (ι) Χρηµατοοικονοµικά µέσα Μη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Τα µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα αποτελούνται από επενδύσεις σε µετοχικά κεφάλαια και χρεόγραφα, εµπορικούς και άλλους χρεώστες, µετρητά και αντίστοιχα µετρητών, δάνεια και εµπορικούς και άλλους πιστωτές. Τα µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα αναγνωρίζονται αρχικά στη εύλογη τους αξία πλέον, για τα µέσα που δεν αναφέρονται στη δίκαιη τους αξία µέσω του κέρδους ή ζηµίας, οποιαδήποτε άµεσα έξοδα συναλλαγής. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα επιµετρούνται όπως αναφέρεται πιο κάτω. Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από υπόλοιπα µετρητών και µετρητά στο ταµείο. Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα που είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διαχείρισης µετρητών του Συγκροτήµατος περιλαµβάνονται στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών για τους σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών. Τα δάνεια και τα εισπρακτέα ποσά περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από ποσά µε ηµεροµηνίες εισπράξεως πέραν των δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Αυτά ταξινοµούνται ως µη κυκλοφορούν ενεργητικό. Τα δάνεια ταξινοµούνται ως τρέχουσες υποχρεώσεις εκτός εάν το Συγκρότηµα έχει το χωρίς όρους δικαίωµα να αναβάλει την τακτοποίηση της υποχρέωσης για τουλάχιστο δώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Η λογιστική µεταχείριση των εσόδων και εξόδων χρηµατοδότησης περιγράφεται στην σηµείωση 4 (ιη) πιο κάτω. Οι επενδύσεις κεφαλαίου σε µετοχικά κεφάλαια και χρεόγραφα λογίζονται ως ακολούθως: Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Οι επενδύσεις του Συγκροτήµατος σε µετοχικά κεφάλαια και χρεόγραφα ταξινοµούνται ως χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα προς πώληση. Μετέπειτα της αρχικής τους αναγνώρισης, αναφέρονται στη δίκαιη τους αξία και οποιεσδήποτε αλλαγές, εκτός από αποµείωση στην αξία τους (βλέπε σηµ 4(ια)), και συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµιές στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διάθεσιµα προς πώληση (βλέπε σηµ. 4(β)) αναγνωρίζονται απευθείας στα αποθεµατικά. Όταν παύσει η αναγνώριση της επένδυσης, τα συσσωρευµένα κέρδη ή ζηµίες στα αποθεµατικά µεταφέρονται στη κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες Στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες (βλέπε λογιστική πολιτική 4(α) (i)) παρουσιάζονται στην τιµή κτήσης µείον διαγραφές για να αναγνωριστεί µείωση, εκτός από προσωρινή, στην αξία της επένδυσης (βλέπε λογιστική πολιτική 4 (ια)).

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα ήλωση των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Σελίδα Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Εκθεση ελεγκτών 3-4 Κατάσταση αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Περιεχόµενα Συνοπτική κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εξαµηνίας 2 Σελίδα Συνοπτικός ισολογισµός 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 30 Ιουνίου 2017

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 30 Ιουνίου 2017 C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED Έκθεση και Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 30 Ιουνίου 2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2 Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων εξαμηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε την 31 Μαρτίου 2011

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε την 31 Μαρτίου 2011 Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε την 31 Μαρτίου 2011 Περιεχόµενα Σελίδα Ενδιάµεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήµατος τριµηνίας 2 Ενδιάµεσος συνοπτικός ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD Α.Φ.Τ.: 12108699F ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιεχόµενα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 'Εκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

GATEDOOR HOLDINGS LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

GATEDOOR HOLDINGS LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

OPTIONS CASSOULIDES PLC

OPTIONS CASSOULIDES PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2009 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

R.E. ANODUS TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

R.E. ANODUS TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 25 Αυγούστου 2010 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0072/00020716/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD UNI Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Unigrowth Investments Public Ltd

Unigrowth Investments Public Ltd Unigrowth Investments Public Ltd Εξαµηνιαία 2010 και Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01 Ιανουαρίου 2010 µέχρι 30 Ιουνίου 2010 Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι σε σηµερινή του συνεδρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόμενα 1 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΝΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUSTEES LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3. Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5

ALPHA TRUSTEES LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3. Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 Κατάσταση συνολικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

DOME - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016

DOME - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016 0025/00017134/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD DOME ΕΙΔΕ ΕΠΙΣΥΝΗΜΕΝΟ DOME - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016 Attachments: 1. DOME - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007

Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Περιεχόµενα Σελίδα Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012)

ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012) ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012) Δια της παρούσης σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ, σε συνεδρίασή του η οποία πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ

Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων 2 υπευθύνων της Εταιρείας για τις

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

KERVERUS IT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013

KERVERUS IT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Περιεχόμενα 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου της Εταιρίας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC

KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 31 Αυγούστου 2015 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Sea Star Capital Plc (η «Εταιρεία») για το πρώτο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

GATEDOOR HOLDINGS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

GATEDOOR HOLDINGS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUSTEES LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3. Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5

ALPHA TRUSTEES LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3. Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, και

Διαβάστε περισσότερα

Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUSTEES LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1

ALPHA TRUSTEES LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση ελεγκτών 4 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 5 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 0 EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ω ΩΝΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ω ΩΝΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Σελίδα ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited

Cytrustees Investment Public Company Limited Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την ενιάµηνο που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 2013 Περιεχόµενα Σελίδα Ενδιάµεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήµατος εξαµηνίας 2 Ενδιάµεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2017

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2017 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2017 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιημένος συνοπτικός λογαριασμός αποτελεσμάτων 3 Ενοποιημένος συνοπτικός ισολογισμός 4 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2013 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία 30 Αυγούστου 2007 Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

TELLURION TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

TELLURION TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (πρώην Laiki Capital Public Co Ltd)

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (πρώην Laiki Capital Public Co Ltd) ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων για το έτος που

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλα τα µέλη του Συνδέσµου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 29

Προς όλα τα µέλη του Συνδέσµου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 29 Προς όλα τα µέλη του Συνδέσµου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 29 Από τις Επιτροπές Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων 22 Οκτωβρίου 2007 Θέµα: 1. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. Holdings & Investments Public Company Limited

C.C.C. Holdings & Investments Public Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUSTEES LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3. Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5

ALPHA TRUSTEES LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3. Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 443.019.757 456.801.297 Κόστος πωλήσεων (326.830.517) (332.956.466) Μεικτά κέρδη 116.189.240 123.844.831 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 16.154.865

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα