Συμβάσεις και το δίκαιο των συμβάσεων. Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμβάσεις και το δίκαιο των συμβάσεων. Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων"

Transcript

1 Συμβάσεις και το δίκαιο των συμβάσεων Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων

2 Γενική θεώρηση του δικαίου Με τον όρο δίκαιο εννοούμε το σύνολο των υποχρεωτικών κανόνων κοινωνικής συμβιώσεως, η παράβαση των οποίων επισύρει κυρώσεις της πολιτικά οργανωμένης κοινωνίας. 2

3 Συστήματα δικαίου Σύστημα Ηπειρωτικού (Αστικού) ικαίου (civil code ή civil law system) Κοινοδίκαιο ή Εθιμικό ίκαιο (common law ή «judge-made-law» system) Θρησκευτικό δίκαιο (ισλαμικός νόμος, Halakha στον Ιουδαϊσμό, Ιεροί Κανόνες στη Χριστιανοσύνη) 3

4 Σύστημα Ηπειρωτικού (Αστικού) Δικαίου (civil code system) Έλκει την προέλευση του από το Ρωμαϊκό ίκαιο και ειδικότερα από τον Ιουστινιάνειο Κώδικα του 529 μ.χ. Ο Ναπολεόντιος Κώδικας του 1804 (Napoleonic Code) και ο Γερμανικός Αστικός Κώδικας του 1900 είναι οι κυριότερες μορφές σύγχρονου αστικού δικαίου, επί των οποίων βασίστηκαν τα νομικά συστήματα των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών. Βασίζεται κυρίως στην κωδικοποίηση του δικαίου. ηλαδή πηγή δικαίου συνιστούν οι νόμοι και όχι οι δικαστικές αποφάσεις. Υπέρτατος νόμος (κώδικας) σε κάθε χώρα το Σύνταγμα. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Κίνα, Ιαπωνία, ανία Ελβετία, Αυστρία, Βέλγιο, Λατινική Αμερική, Τουρκία κλπ. (78) 4

5 Σύστημα Κοινοδικαίου και Επιείκειας (common law and equity) Ως Κοινοδίκαιο καλούνται οι κανόνες δικαίου που διαμορφώθηκαν νομολογιακά από τα βασιλικά δικαστήρια της Αγγλίας σε ένα μακρύ χρονικό διάστημα που αρχίζει από το 12ο αιώνα και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Από τα τέλη του 15ου αιώνα και μετά δημιουργήθηκαν οι κανόνες της επιείκειας που διαμορφώθηκαν από το δικαστήριο της Καγκελαρίας στο οποίο προσέφευγαν όσοι διάδικοι ήθελαν να αποφύγουν τους αυστηρούς κανόνες του κοινοδικαίου. 5

6 Σύστημα Κοινοδικαίου και Επιείκειας (συνέχεια) Πηγή δικαίου συνιστά το δόγμα των δικαστικών προηγουμένων ( case law ), σύμφωνα με το οποίο ο κανόνας δικαίου που έχει διαμορφωθεί νομολογιακά με μία απόφαση δεσμεύει εφεξής τα υπόλοιπα δικαστήρια που βρίσκονται στην ίδια ή σε κατώτερη βαθμίδα της δικαιοδοτικής ιεραρχίας. Μπορεί να υπάρχουν νόμοι αλλά αυτοί δεν παρέχουν ολοκληρωμένη κωδικοποίηση του δικαίου. Σημαντική κωδικοποίηση συνιστά η Magna Carta (1215 μ.χ.) στην οποία βασίστηκε το Σύνταγμα των ΗΠΑ. Αγγλία, ΗΠΑ (εκτός της Λουϊζιάνα), Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς κλπ. (28) 6

7 Βασική διαφορά ηπειρωτικού δικαίου και κοινοδικαίου Στο κοινοδίκαιο η νομολογία συμπληρώνει το ισχύον δίκαιο και αποτελεί πρόσθετη πηγή δικαίου. Τα δικαστήρια είναι πιο ευέλικτα να εξεύρουν τη δικαιότερη λύση για κάθε περίπτωση. Κατά το ηπειρωτικό δίκαιο δεν ισχύει η αρχή αυτή. Η νομολογία αποτελεί απλά βοήθημα σε μελλοντικές υποθέσεις. Η ευρεία κωδικοποίηση του δικαίου περιορίζει την ευελιξία των δικαστηρίων αλλά την καθιστά πιο προβλεπτή. Κυριότερο μειονέκτημα, το νομικό αξίωμα «dura Lex, sed Lex» (σκληρός νόμος, όμως νόμος). 7

8 Βασική διαφορά φιλοσοφίας στις έννομες σχέσεις ιδιωτικού δικαίου Στο ηπειρωτικό δίκαιο οι έννομες σχέσεις διέπονται από τα κωδικοποιημένα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Στο κοινοδίκαιο πρωταρχικό ζητούμενο αποτελεί ποια είναι η «δίκαιη λύση» σε κάθε περίπτωση. Π.χ. Ποινικές ρήτρες για καθυστερήσεις. 8

9 Μεικτά Νομικά Συστήματα (civil code & common law) Κύπρος, Ισραήλ, Λουϊζιάνα (ΗΠΑ), Μάλτα, Φιλιππίνες, Σκωτία, Νότια Αφρική κλπ (22) Το ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( ΕΚ) είναι επηρεασμένο και από τα δύο νομικά συστήματα. Στηρίζει τις αποφάσεις του στις Συνθήκες της Ε.Ε. αλλά ταυτόχρονα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη νομολογία του ίδιου του ΕΚ. 9

10 Το Κυπριακό Νομικό Σύστημα Βασίζεται κυρίως στο Κοινοδίκαιο. Με βάση το Νόμο περί ικαστηρίων (Ν.14/1960) εφαρμοστέο δίκαιο είναι: (α) το Σύνταγμα της ημοκρατίας και οι δυνάμει αυτού νόμοι, (β) οι νόμοι που διατηρήθηκαν τότε σε ισχύ, (γ) το κοινοδίκαιο και οι αρχές της επιείκειας, (δ). 10

11 Το Κυπριακό Νομικό Σύστημα Σημαντικότερες περιοχές επιρροής από το κοινοδίκαιο: το αστικό δίκαιο (και ειδικότερα στον τομέα των συμβατικών ενοχών και του εκ διαθήκης κληρονομικού δικαίου), το ναυτικό δίκαιο, το εταιρικό δίκαιο, κλπ. Σημαντικότερες διαφοροποιήσεις από το κοινοδίκαιο: Η απόλυτη υπεροχή του Συντάγματος (ο θεσμός του Συνταγματικού ικαστηρίου είναι άγνωστος στο αγγλικό δίκαιο), το ημόσιο ίκαιο (κυρίως το ιοικητικό) αλλά και κάποιοι τομείς του αστικού δικαίου όπως το οικογενειακό δίκαιο και το εξ αδιαθέτου κληρονομικό δίκαιο. 11

12 Το Κυπριακό Νομικό Σύστημα ίκαιο ημόσιο ίκαιο Ιδιωτικό ίκαιο Συνταγματικό ιοικητικό ημοσιονομικό (Φορολογικό) Ποινικό ικονομικό, κλπ Περί Αστικών Αδικημάτων ίκαιο συμβάσεων Κληρονομικό (εξ( αδιαθέτου και εκ διαθήκης) Οικογενειακό Εταιρικό Εμπορικό Ναυτικό κλπ 12

13 Το δίκαιο των συμβάσεων (contract law) 13

14 Παραδείγματα συμβάσεων Αγορά εφημερίδας από ένα περίπτερο Αγορά καφέ στο «le cafe» Υπογραφή συμβολαίου εργοδότησης Αγορά αυτοκινήτου Αγορά σπιτιού Η παραχώρηση των αεροδρομίων μας σε Επενδυτή 14

15 Το δίκαιο των συμβάσεων βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή ότι «οι υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται» (στα λατινικά: «pacta sunt servanda») 15

16 Το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι στο κυπριακό δίκαιο Άρθρο 26 του Συντάγματος: «Έκαστος έχει το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως. Τούτο υπόκειται εις όρους, περιορισμούς ή δεσμεύσεις τιθεμένους επί τη βάσει των γενικών αρχών του δικαίου των συμβάσεων.» Σημείωση: Η ελευθερία του συμβάλλεσθαι καταχυρώνεται επίσης από το Ευρωπαϊκό ίκαιο. 16

17 Το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι περιλαμβάνει: ικαίωμα της προσχώρησης ή μη σε σύμβαση ικαίωμα επιλογής του αντισυμβαλλομένου ικαίωμα διαμόρφωσης του περιεχομένου της σύμβασης ικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης Σημαντικό: Εκείνο που προστατεύεται είναι «the right to enter into legal contracts and not the rights created thereunder». 17

18 Ο περί Συμβάσεων Νόμος (Κεφ. 149) Έλκει την προέλευση του σε κωδικοποίηση του Αγγλικού ικαίου Κοινοδικαίου (Common Law) και των αρχών της Επιείκειας (Equity) που αφορά τις συμβάσεις, που είχαν κάνει οι Άγγλοι στην Ινδία και μετέφεραν στην Κύπρο το Όπως καθορίζεται στον ίδιο το νόμο (άρθρο 2(1)), «αυτός ερμηνεύεται σύμφωνα με τις αρχές νομικής ερμηνείας που επικρατούν στην Αγγλία» (βλέπε Αγγλικό ίκαιο και Αγγλική Νομολογία). Ο Νόμος ρυθμίζει τα θέματα προ και μετά τη σύναψη της σύμβασης. 18

19 Ο περί Συμβάσεων Νόμος (Κεφ. 149) Προσοχή Ο περί Συμβάσεων Νόμος ρυθμίζει τα θέματα προ και μετά τη σύναψη της σύμβασης. Όμως, ειδικά τα θέματα προ της σύναψης μίας δημόσιας σύμβασης, ρυθμίζονται από τον περί του Συντονισμού των ιαδικασιών Σύναψης ημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου. Επίσης, για την περίοδο μετά τη σύναψη μίας δημόσιας σύμβασης, εφαρμόζεται ο περί Συμβάσεων Νόμος, με κάποιες τροποποιήσεις που έχει επιφέρει ο περί της ιαχείρισης των Εσόδων και απανών και του Λογιστικού της ημοκρατίας Νόμος και σχετικοί Κανονισμοί. 19

20 «Συμβάσεις είναι όλες οι συμφωνίες οι οποίες καταρτίζονται με την ελεύθερη συναίνεση μερών ικανών προς το συμβάλλεσθαι, για νόμιμη αντιπαροχή και νόμιμο σκοπό, οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται ρητά από το Νόμο αυτό ως άκυρες. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, οι συμβάσεις δύνανται να καταρτίζονται γραπτά, ή προφορικά, ή μερικώς γραπτά και μερικώς προφορικά, ή δύνανται να συνάγονται από τη συμπεριφορά των μερών» (άρθρο 10 του περί Συμβάσεων Νόμου, Κεφ. 4). 20

21 Πρόταση είναι η δήλωση ενός προσώπου προς κάποιον άλλον για εκτέλεση κάποιας πράξης (ή για αποχή), με σκοπό να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του. Παραδείγματα: Ο Εργολάβος Χ προτείνει στον Ιδιοκτήτη Ψ να του κτίσει το σπίτι του. Ο Μαγαζάτορας Α προτείνει στον Πελάτη Β (με τον τιμοκατάλογο που έχει αναρτημένο) να του πωλήσει ένα καφέ. 21

22 Η πρόταση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή όταν ο αποδέκτης της δηλώσει τη συγκατάθεση του σε αυτή. Μόλις η πρόταση γίνει αποδεκτή τότε καθίσταται υπόσχεση. Σε αυτή την περίπτωση αυτός που πρότεινε καλείται «οφειλέτης» («promisor») και αυτός που αποδέχθηκε καλείται «δανειστής» («promisee»). Όταν με απαίτηση του οφειλέτη ο δανειστής (ή οποιοσδήποτε τρίτος) προβαίνει ή υπόσχεται να προβεί σε πράξη, τότε η πράξη αυτή καλείται «αντιπαροχή» («consideration»). Κάθε υπόσχεση, και κάθε σύνολο υποσχέσεων οι οποίες συνιστούν την αντιπαροχή μεταξύ τους, είναι συμφωνία. 22

23 ικαιώματα / Υποχρεώσεις A Σύμβαση B ικαιώματα / Υποχρεώσεις 23

24 Παραδείγματα: Ο Εργολάβος Χ προτείνει στον Ιδιοκτήτη Ψ να του κτίσει το σπίτι του έναντι ποσού Ο Ψ αποδέχεται. Αυτόματα η πρόταση του Χ καθίσταται υπόσχεση του να κτίσει το σπίτι του Ψ, και υπόσχεση του Ψ να καταβάλει στον Χ («αντιπαροχή»). Οι αμοιβαίες αυτές υποσχέσεις συνιστούν συμφωνία. Ο Εργολάβος θα ονομάζεται οφειλέτης και ο Ιδιοκτήτης δανειστής. Ο Μαγαζάτορας Α προτείνει στον Πελάτη Β (με τον τιμοκατάλογο που έχει αναρτημένο) να του πωλήσει ένα καφέ έναντι ποσού 2. Ο Β αποδέχεται παραγγέλλοντας τον καφέ. Αυτόματα η πρόταση του Α καθίσταται υπόσχεση του να φτιάξει καφέ στον Β, και υπόσχεση του Β να καταβάλει στον Α 2 («αντιπαροχή»). Οι αμοιβαίες αυτές υποσχέσεις συνιστούν συμφωνία. 24

25 Θυμίζω: ότι οι υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται 25

26 Απαραίτητα στοιχεία μίας σύμβασης 1. Πρόταση και αποδοχή της πρότασης (offer and acceptance) 2. Νόμιμη αντιπαροχή (legal consideration) 3. Πρόθεση για σύναψη νόμιμης σχέσης (intention to create legal relations) 26

27 Θυμίζω «Συμβάσεις είναι όλες οι συμφωνίες οι οποίες καταρτίζονται με την ελεύθερη συναίνεση μερών ικανών προς το συμβάλλεσθαι, για νόμιμη αντιπαροχή και νόμιμο σκοπό, οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται ρητά από το Νόμο αυτό ως άκυρες. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, οι συμβάσεις δύνανται να καταρτίζονται γραπτά, ή προφορικά, ή μερικώς γραπτά και μερικώς προφορικά, ή δύνανται να συνάγονται από τη συμπεριφορά των μερών» (άρθρο 10 του περί Συμβάσεων Νόμου, Κεφ. 4). 27

28 Ελεύθερη συναίνεση μερών Ησυναίνεση θεωρείται ελεύθερη όταν δεν προκαλείται με εξαναγκασμό, ή ψυχική πίεση, ή απάτη, ή ψευδή παράσταση, ή πλάνη. 28

29 Ψευδής παράσταση Περιλαμβάνει: τη θετική βεβαίωση κατά τρόπο που δεν δικαιολογείται από τις πληροφορίες του προσώπου που βεβαιώνει, γεγονότος αναληθούς παρόλο που το πρόσωπο που βεβαιώνει πιστεύει ότι είναι αληθές (negligent misrepresentation) κάθε παράβαση καθήκοντος η οποία, χωρίς πρόθεση εξαπάτησης, επιφέρει όφελος στον υπαίτιο. την πρόκληση, έστω και ανυπαίτια, πλάνης ως προς την ουσία του αντικειμένου σε μέρος αυτής (innocent misrepresentation). Π.χ. Υπόθεση Horsfall vs Thomas: Πωλητής όπλου απέκρυψε ένα ελάττωμα του (misrepresentation by conduct). Ο Αγοραστής το αγόρασε χωρίς να το επιθεωρήσει προηγουμένως - άρα δεν είχε παραπλανηθεί (πρέπει να έχει προκαλέσει την συναίνεση του). εν αποτελεί υπεράσπιση να υποστηρίζει κάποιος ότι ένας λογικός άνθρωπος δεν θα βασιζόταν ή δεν θα επηρεαζόταν από την ψευδή παράσταση. 29

30 Ψευδής παράσταση (συνέχεια) Η σύμβαση δεν είναι ακυρώσιμη στην περίπτωση που η αλήθεια μπορούσε εύκολα να αποκαλυφθεί καταβάλλοντας συνήθη επιμέλεια (η επιμέλεια του κοινού ανθρώπου) Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η ψευδής παράσταση προκάλεσε την συναίνεση του άλλου μέρους η σύμβαση είναι ακυρώσιμη κατ επιλογή του μέρους του οποίου η συναίνεση παρασχέθηκε. Ο αντισυμβαλλόμενος παρόλη τη ψευδή παράσταση μπορεί να επιμένει στην εκπλήρωση της σύμβασης και να ζητά να αποκατασταθεί στη θέση στην οποία θα ήταν εάν οι παραστάσεις που έγιναν ήταν αληθείς. Bisset vs Wilkinson (1927): χωράφι προς πώληση. Η παράσταση ότι θα μπορούσε να εκτρέφει 2000 πρόβατα θεωρήθηκε ότι ήταν έκφραση γνώμης και όχι γεγονότος διότι το χωράφι δεν είχε ποτέ χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν γι αυτόν το σκοπό. Esso Petroleum vs Mardon (1976):ενοικίαση πρατηρίου βενζίνης - παραστάσεις σχετικά με τις προοπτικές πωλήσεων. θεωρήθηκε ότι επρόκειτο για πρόβλεψη με βάση γεγονότα που έπρεπε να γνωρίζει η Εταιρεία. 30

31 Πρόταση (offer) Η πρόταση πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Αόριστη πρόταση δεν θεωρείται νομικά ότι είναι πρόταση κατά την έννοια του Νόμου, και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ούτε και να παράξει «υπόσχεση» (υπόθεση Gunthing vs Lynn, 1831) Η πρόταση διακρίνεται από την πρόσκληση για διαπραγμάτευση ή την πρόσκληση για να υποβληθεί πρόταση. Η πρόσκληση για διαπραγμάτευση ή η πρόσκληση για να υποβάλει κάποιος πρόταση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή με την έννοια ότι μπορεί να καταστεί υπόσχεση. Η «αποδοχή» της ουσιαστικά αποτελεί αυτοτελή πρόταση. 31

32 Ανάκληση πρότασης Με την κοινοποίηση δήλωσης ανάκλησης προς το άλλο μέρος, από το πρόσωπο που πρότεινε. Με την πάροδο της προθεσμίας ισχύος της (εάν καθορίστηκε, διαφορετικά με την πάροδο εύλογου χρόνου). Με την υποβολή αντιπρότασης. Με την μη εκπλήρωση από το πρόσωπο που αποδέχεται αναβλητικής αίρεσης της αποδοχής. Με το θάνατο ή την φρενοπάθεια του προσώπου που πρότεινε, αν ο θάνατος ή φρενοπάθεια περιήλθε σε γνώση του προσώπου που αποδέχεται πριν την αποδοχή. Σημείωση: Η πρόταση δύναται να ανακληθεί σε οποιοδήποτε χρόνο πριν συντελεστεί η κοινοποίηση για αποδοχή της, αλλά όχι αργότερα. 32

33 Αποδοχή (acceptance) Πρέπει να είναι απόλυτη και ανεπιφύλακτη σε όλους τους όρους της πρότασης. Η πρόταση πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Να εκδηλώθηκε κατά τον συνήθη και εύλογο τρόπο, εκτός εάν η πρόταση καθορίζει συγχρόνως τον τρόπο της αποδοχής. Εάν η αποδοχή γίνει με άλλο τρόπο, το πρόσωπο που προτείνει μπορεί να εμμείνει όπως η πρόταση του γίνει αποδεκτή κατά τον τρόπο που καθόρισε... εάν δεν εμμείνει τότε σημαίνει ότι αποδέχεται την αποδοχή. Η αποδοχή μπορεί να τεκμαίρεται από τη συμπεριφορά του μέρους στο οποίο έγινε η πρόταση: εξυπακουόμενη αποδοχή, σιωπηρή αποδοχή (by conduct, Brodgen vs Metropolitan Railway 1877). π.χ. Εκπλήρωση όρων της πρότασης ή αποδοχή οποιασδήποτε αντιπαροχής. 33

34 Παράδειγμα: Μία φαρμακευτική εταιρεία, η Carbolic Smoke Ball Company, διαφήμιζε ένα νέο φάρμακο της ότι θεραπεύει τη γρίπη και ότι εάν το φάρμακο αποτύγχανε τότε ο αγοραστής θα έπαιρνε 100. Πολλά άτομα κίνησαν αγωγή στην εταιρεία γιατί δεν θεραπεύτηκαν απαιτώντας τις 100. Φοβούμενη τη πτώχευση της, η εταιρεία επιχειρηματολόγησε στο δικαστήριο ότι η διαφήμιση δεν έπρεπε να είχε εκληφθεί ως σοβαρή και νομικά δεσμευτική προσφορά αλλά ότι ήταν απλά μία έξυπνη διαφημιστική επινόηση. 34

35 Παράδειγμα (συνέχεια) Το ικαστήριο όμως δεν συμφώνησε και αποφάσισε ότι ένας λογικός άνθρωπος θα αντιλαμβανόταν τη διαφήμιση της Carbolic ως μία σοβαρή πρόταση (προσφορά). Ο κόσμος έδωσε βάση στην προσφορά αυτή και υπέστη τη χρησιμοποίηση ενός ελαττωματικού προϊόντος. Εάν διαβάσει κανείς τη διαφήμιση, είπε ο δικαστής, αυτή είναι μία ευκρινής πρόταση εκπεφρασμένη σε γλώσσα πλήρως κατανοητή. (Carlill v. Carbolic Smoke Ball Company, 1893 ) 35

36 Αντιπαροχή (consideration) Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη σύμβασης Συμφωνία που συνάφθηκε χωρίς αντιπαροχή είναι άκυρη εκτός εάν: (α) συνάπτεται λόγω φυσικής αγάπης... (προϋποθέτει στενή συγγένεια), ή (β) είναι υπόσχεση αποζημίωσης. ηλαδή ο δανειστής ήδη έπραξε κάτι το οποίο ο οφειλέτης θα μπορούσε νομικά να υποχρεωθεί να πράξει, (γ) είναι υπόσχεση που αφορά την καταβολή χρέους. Η αντιπαροχή δεν χρειάζεται να είναι επαρκής (adequate) για να είναι έγκυρη, φθάνει να είναι κάποιας αξίας (sufficient) (όχι μόνο οικονομικής- π.χ. εμπορικής). Όμως η μη επάρκεια μπορεί να είναι ένδειξη ότι η συναίνεση του οφειλέτη δεν είχε παρασχεθεί ελεύθερα. 36

37 Στην υπόθεση Eastwood v. Kenyon (1840), ο κηδεμόνας ενός κοριτσιού συνήψε δάνειο για τις σπουδές της και για να αυξήσει τις προοπτικές της για γάμο. Μετά το γάμο της, ο σύζυγος της υποσχέθηκε στον κηδεμόνα της να αποπληρώσει το δάνειο. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο κηδεμόνας δεν μπορούσε να επιβάλει την υλοποίηση της υπόσχεσης γιατί ο σύζυγος δεν λάμβανε οποιαδήποτε αντιπαροχή και συνεπώς δεν υπήρχε σύμβαση. Όσον αφορά το δάνειο που είχε συναφθεί παλαιότερα, αυτό ήταν «παρελθούσα αντιπαροχή» («past consideration»), διότι συμπληρώθηκε προτού ο σύζυγος δώσει την υπόσχεση για αποπληρωμή του. 37

38 Παράνομες συμβάσεις 38

39 Παράνομες συμβάσεις Στην υπόθεση Glamour Development Ltd v. Christodoulou ([1984] 1 C.L.R. 444), ο εφεσίβλητος, που ήταν Ανώτερος Πολιτικός Μηχανικός στο Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, απαίτησε την καταβολή ποσού για αρχιτεκτονικά σχέδια που συμφώνησε να ετοιμάσει προς όφελος των εφεσειόντων. Το Ανώτατο ικαστήριο αποφάνθηκε ότι η συμφωνία ήταν παράνομη αφού ερχόταν σε αντίθεση με τις πρόνοιες του άρθρου 64 του περί ημόσιας Υπηρεσίας Νόμου (που προνοεί ότι ένας δημόσιος υπάλληλος δεν μπορεί να απασχοληθεί σε κανένα άλλο επάγγελμα χωρίς τη σχετική άδεια του Υπουργού Οικονομικών). Συνεπώς η σύμβαση ήταν άκυρη. 39

40 Στην υπόθεση Κοροπούλλη & ημητρίου ν. Αβραάμ ([1987] 1 C.L.R. 78) όπου ο εφεσίβλητος ζητούσε αποζημιώσεις ως αδειούχος Τεχνικών Οικοδομών (Building Technician) για επίβλεψη ανέγερσης μιας πολυκατοικίας, το Ανώτατο ικαστήριο αποφάσισε ότι εφόσον ο Νόμος 41/62 δεν επέτρεπε στον εφεσίβλητο την ανάληψη εργασιών που μπορούσε να αναλάβει ένας πολιτικός μηχανικός και περιόριζε την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών σε κτίρια καθορισμένου όγκου και ύψους, η σχετική σύμβαση ήταν άκυρη. 40

41 Στην υπόθεση Σκουτέλας v. Αγαπίου (26/3/2003), ο εφεσίβλητος αξίωνε από τον εφεσείοντα ποσό ως υπόλοιπο εκτελεσθεισών εργασιών στο σπίτι του εφεσείοντα. Ο εφεσίβλητος δεν ήταν αδειούχος εργολήπτης οικοδομών κατά τον ουσιώδη χρόνο. Είχε άδεια εργολάβου οικοδομών μόνο πριν το 1974 και ακολούθως μετέβη στο εξωτερικό όπου εργαζόταν ως κτίστης. Το ικαστήριο έκρινε ότι οι πρόνοιες του Άρθρου 5 του σχετικού Νόμου περί Εγγραφής των Εργοληπτών απαγόρευαν στον εφεσίβλητο να αξιώσει δικαστικώς την είσπραξη οποιασδήποτε αμοιβής, αφού αυτός από το 1974 δεν ήταν εγγεγραμμένος εργολήπτης, όπως απαιτεί ο Νόμος, και δεν επρόκειτο μόνο περί τυπικής παράλειψης πληρωμής τέλους και ανανέωσης ετήσιας άδειας. Εν όψει των πιο πάνω, η σύμβαση κρίθηκε από το ικαστήριο ως παράνομη. 41

42 Παράνομες συμβάσεις Γενικά, η αντιπαροχή ή ο σκοπός της συμφωνίας είναι νόμιμος εκτός εάν: (α) απαγορεύεται από νόμο, (β) αν επιτρεπόταν θα καταστρατηγούσε τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, (γ) (δ) (ε) συνιστά απάτη, επιφέρει βλάβη στο πρόσωπο ή την περιουσία άλλου, ή αντίκειται στα χρηστά ήθη ή τη δημόσια πολιτική. 42

43 Όροι μίας σύμβασης Το περιεχόμενο μιας σύμβασης πρέπει να είναι σαφές. Εάν το περιεχόμενο μίας σύμβασης δεν είναι σαφές ή δεν δύναται να καταστεί σαφές τότε η σύμβαση είναι άκυρη. Στην υπόθεση Saab & Another v. Holy Monastery Ay. Neophytos (1982) αποφασίστηκε ότι όταν οι βασικοί όροι της σύμβασης είναι σαφείς ή μπορούν να εξακριβωθούν από την ολότητα της, τότε η σύμβαση είναι έγκυρη ανεξάρτητα από επιμέρους ασάφειες και ότι αποτελεί καθήκον του ικαστηρίου να περισώσει μία σύμβαση, εάν αυτό είναι δυνατόν. 43

44 Όροι μίας σύμβασης (συνέχεια) Μια σύμβαση αποτελείται από τους όρους της, οι οποίοι ρυθμίζουν τις σχέσεις των μερών και καθορίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους. Σε μια σύμβαση υπάρχουν οι Ρητοί Όροι (express terms) και οι Εξυπακουόμενοι Όροι (implied terms). Ρητοί όροι είναι οι όροι που συμφωνούνται από τα μέρη ρητά, είτε προφορικά είτε γραπτώς. Στις γραπτές συμβάσεις οι ρητοί όροι εξαντλούνται στο κείμενο. Εξυπακουόμενοι όροι (ή σιωπηροί όροι) είναι οι όροι οι οποίοι, αν και δεν έχουν συμφωνηθεί ρητά, εξυπακούεται ότι υφίστανται σε μια συμφωνία. 44

45 Ταξινόμηση των Όρων Ουσιώδεις όροι («Conditions», ή αλλιώς «terms that are of the essence of a contract»): βασική ρήτρα για την επίτευξη του κύριου σκοπού. Παράβαση ουσιώδους όρου συνιστά θεμελιώδη παράβαση της σύμβασης και καθιστά τη σύμβαση ακυρώσιμη κατ εκλογή του αναίτιου (αθώου) μέρους. Επιπλέον, παρέχεται δικαίωμα αποζημίωσης στο αναίτιο μέρος Εγγυητικές διαβεβαιώσεις (Warranties): ρήτρα συμπληρωματική για την επίτευξη του κύριου σκοπού της σύμβασης. Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά, παράβαση εγγυητικής διαβεβαίωσης δεν καθιστά τη σύμβαση ακυρώσιμη αλλά παρέχει δικαίωμα αποζημίωσης στο αναίτιο μέρος. Ανώνυμοι ή Ακαθόριστοι όροι (Innominate terms). Όροι που δεν μπορούν να καταταγούν σε μία από τις δύο πιο πάνω κατηγορίες. Οι συνέπειες παράβασης ανώνυμου όρου εξαρτώνται από το πόσο θεμελιώδης είναι η παράβαση, δηλαδή εάν το αναίτιο μέρος αποστερείται βασικών συμβατικών ωφελημάτων του. 45

46 Στην υπόθεση Bettini v. Gye (1876) αποφασίστηκε ότι η παράλειψη τραγουδίστριας σε Όπερα να παραστεί στα δοκιμαστικά αποτελούσε παράβαση ουσιώδους όρου. Στην υπόθεση Bauer v. Ηροδότου & Υιών Λτδ (1994) αποφασίστηκε ότι σε σύμβαση για την μετάβαση 10μελούς ακροβατικού ομίλου στην Αίγυπτο, η μη συμμετοχή του αρχηγού της αποστολής αποτελούσε παράβαση ουσιώδους όρου. Το κατά πόσο μια ρήτρα σε σύμβαση είναι ουσιώδης όρος ή εγγυητική διαβεβαίωση εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από την ερμηνεία της σύμβασης και όχι τόσο από το πως αποκαλείται στη σύμβαση η ρήτρα αυτή. 46

47 Ταξινόμηση των Όρων Σημαντικό: Μπορεί να υπάρχει παράβαση ουσιώδους όρου αλλά το αναίτιο (αθώο) μέρος να επιλέξει να μην τερματίσει την σύμβαση και να θεωρήσει ότι αυτή συνεχίζεται. Επίσης εάν η σύμβαση δεν τερματιστεί έγκαιρα τότε μπορεί το δικαίωμα τερματισμού να χαθεί (waiver). ηλαδή λόγω της καθυστέρησης ή κάποιας άλλης θετικής ενέργειας να θεωρηθεί ότι το αναίτιο μέρος έχει παραιτηθεί αυτού του δικαιώματος. 47

48 Ταξινόμηση των Όρων Είναι ο χρόνος ουσιώδης όρος της σύμβασης; 48

49 Νομολογία: Στην υπόθεση Πιττάλης v. Laniva Enterprises [1997] αποφασίστηκε ότι, το κατά πόσον ο χρόνος αποτελεί ουσιώδη όρο διαπιστώνεται από την διατύπωση της ίδιας της σύμβασης. Στην υπόθεση Ζαχαρία κ.α. v. Ship Reiher (1990) αποφασίστηκε ότι ο χρόνος πληρωμής τιμήματος πώλησης δεν είναι ουσιώδης όρος. Αλλά, μπορεί να μεταβληθεί σε ουσιώδη όρο αν προηγηθεί εύλογη προειδοποίηση ("make time of the essence upon reasonable notice"). Στην υπόθεση Paraskeva v. Lantas (1988) αποφασίστηκε ότι η ύπαρξη όρου περί χρέωσης τόκου σε περίπτωση καθυστέρησης είναι ένδειξη ότι ο χρόνος δεν ήταν στην σκέψη των μερών ως ουσιώδης όρος. 49

50 Στην υπόθεση Nicos K. Shacolas v. Sofronios Michaelides and Another (1967) αποφασίστηκε ότι: "There is, therefore, no difficulty on our part in upholding the Judgment of the trial Court on the view that even though time was of the essence originally, the appellant by his conduct deprived himself of the possibility of terminating his contracts with respondents on such a ground, but on the contrary having waived the stipulations as to time he later on broke such contracts himself". 50

51 Όροι Εξαίρεσης (Exemption( Clauses) «Όρος Εξαίρεσης» είναι όρος σε μια σύμβαση με την οποία το ένα μέρος προσπαθεί να αποκλείσει ολικά ή μερικά, ή να περιορίσει την ευθύνη του για παράβαση σύμβασης ή για αμέλεια του. Ερώτημα: Είναι οι όροι εξαίρεσης μέρος της Σύμβασης και άρα δεσμευτικοί για τα μέρη; 51

52 Γενικά, οι γραπτοί όροι εξαίρεσης δεσμεύουν τα μέρη ανεξαρτήτως εάν κάποιος έχει διαβάσει ή όχι τους όρους αυτούς (L Estrange v Graucob, [1934]). Προφορικές διαβεβαιώσεις ως προς την ερμηνεία συγκεκριμένου όρου, καθιστούν τον όρο εξαίρεσης άκυρο. Στην υπόθεση Curtis vs Chemical Cleaning Co [1951], ζητήθηκε από την κα Curtis να υπογράψει απόδειξη παραλαβής του νυφικού της. Της λέχθηκε προφορικά ότι θα έφερε ευθύνη για ζημιά στις χάνδρες. Στην πραγματικότητα, η απόδειξη έγραφε ότι φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι: - Η σημασία του όρου παρουσιάστηκε με ψευδή παράσταση - Ο όρος θα εφαρμοζόταν μόνο στις χάντρες - Ακόμα και να της δόθηκε η απόδειξη, ο όρος παρέμενε μη δεσμευτικός ενόσω δεν θα ήταν αναμενόμενο για μία τέτοια απόδειξη να περιέχει συμβατικούς όρους. 52

53 Όροι Εξαίρεσης ( συνέχεια) Όσο πιο ριζικά περιορίζονται τα δικαιώματα του ενός μέρους, τόσο πιο αναγκαία είναι η υποχρέωση του μέρους που επικαλείται τον όρο εξαίρεσης να τον φέρει σε γνώση του έγκαιρα, λογικά και με τρόπο που να μπορεί εύκολα να τύχει της προσοχής του. Τα ικαστήρια ερμηνεύουν τους όρους εξαίρεσης αυστηρά και στενά. Φύλαξη μήλων σε ψυγείο. Όρος εξαιρέσεως που έλεγε «δεν φέρουμε καμιά ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που θα προκληθεί από οιoνδήποτε λόγο». Ερμηνεύτηκε στενά. Θεωρήθηκε ότι δεν κάλυπτε την αμέλεια του φύλακα να μην ψύξει τον χώρο. Kokkalou & Sons vs Καναφιαννης (1976). 53

54 Ερμηνεία μίας σύμβασης Κριτήριο ερμηνείας είναι η έννοια την οποία μεταδίδει το κείμενο της συμφωνίας στο μέσο λογικό άνθρωπο για τα συμφωνηθέντα. Για το σκοπό αυτό μπορεί να εμπλουτισθεί η γνώση με την αποκάλυψη του υπόβαθρου της συμφωνίας, εξαιρουμένων πάντοτε των διαπραγματεύσεων, καθώς και μονομερών δηλώσεων και υποκειμενικών προθέσεων των συμβαλλομένων. 54

55 Εξωγενής Μαρτυρία για συμπλήρωση μίας Σύμβασης (Extrinsic( Evidence Rule) Οκανόνας «parol evidence rule» καθορίζει ότι το γραπτό κείμενο μίας σύμβασης εμπεριέχει τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών. Ο Κανόνας αυτός απαγορεύει (εν γένει) την εισαγωγή εξωγενούς μαρτυρίας (δηλαδή μαρτυρίας για γραπτή ή προφορική επικοινωνία μεταξύ των μερών που δεν περιλαμβάνεται στη σύμβαση) η οποία θα τροποποιούσε τους όρους μίας μετέπειτα συναφθείσας σύμβασης. Η εισαγωγή τέτοιας μαρτυρίας επιτρέπεται μόνο εάν χρειάζεται διευκρίνιση ασάφειας ή αμφιβολίας με σκοπό την διευκρίνιση της πρόθεσης των μερών. 55

56 Συμβάσεις τεχνικών και οικοδομικών έργων Ως έργο νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού, το οποίο προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό μία οικονομική ή τεχνική λειτουργία. 56

57 Τυποποιημένα συμβόλαια (standard form contracts) Συνήθως, για τις συμβάσεις έργων χρησιμοποιούνται τυποποιημένοι όροι συμβολαίου («standard form contract») δηλαδή τύποι συμβολαίου που δεν διαμορφώνονται από τα μέρη μέσω διαπραγματεύσεων, αλλά έχουν ετοιμαστεί από οργανισμούς που είτε εκπροσωπούν ενώσεις εργοληπτών, είτε ενώσεις μηχανικών, είτε κοινές πλατφόρμες. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των συμβαλλομένων περιορίζονται σε συγκεκριμένους μόνον όρους της προς σύναψη σύμβασης (π.χ. εργολαβικό αντάλλαγμα, χρόνος κατασκευής, ρήτρα σε περίπτωση καθυστέρησης κλπ). 57

58 FIDIC 1999 Conditions of Contract 58

59 FIDIC 1999 Conditions of Contract 59

60 FIDIC 1992 Conditions of Contract 60

61 JCT 98 Standard Form of Building Contract 61

62 Συμβάσεις έργων στην Κύπρο Στον ιδιωτικό τομέα χρησιμοποιείται το τυποποιημένο συμβόλαιο της Μεικτής Επιτροπής ομικών Συμβολαίων Κύπρου (Μ.Ε..Σ.Κ.), το οποίο βασίζεται σε παλαιότερες εκδόσεις του JCT. Στον δημόσιο τομέα χρησιμοποιείτο για πολλά χρόνια τυποποιημένο συμβόλαιο βασισμένο στο FIDIC 3 rd ed. Για διεθνείς προσφορές τεχνικών έργων χρησιμοποιείτο το FIDIC 4 th edition (the red book ). To 2002 αποφασίστηκε η ετοιμασία νέων όρων συμβολαίου για το δημόσιο τομέα. Προβληματισμός για το συμβόλαιο το οποίο θα χρησιμοποιείτο ως βάση. 62

63 Δημόσια τεχνικά έργα Αποφασίστηκε η χρήση Όρων Συμβολαίου βασισμένων στο FIDIC 4 th edition (the red book ) για το οποίο ήδη υπήρχε σημαντική εμπειρία στο Τμήμα ημοσίων Έργων. Έγιναν κάποιες αναγκαίες προσαρμογές για να ληφθεί υπόψη ότι επρόκειτο για δημόσια σύμβαση. 63

64 Δημόσια Οικοδομικά Έργα Προβληματισμοί για επιλογή τύπου συμβολαίου FIDIC 4 th edition (1992) New FIDIC 1999 edition JCT 1998 edition 64

65 FIDIC 4 th edition (1992) Πλεονεκτήματα Πολύ απλά δομημένο και κατανοητό. Είναι διεθνές συμβόλαιο. Χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές χώρες και έχει μεταφραστεί σε 12 γλώσσες. (J. Sykes: it has been widely used on many types of contract in different legal jurisdictions in different parts of the world ). Χρησιμοποιείται ευρύτατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συστήνεται για χρήση από τη Γενική ιεύθυνση ιεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει υιοθετηθεί από την ιεθνή Τράπεζα. Η υιοθέτηση του τίθεται ως όρος για χρηματοδότηση μεγάλων έργων. (Construction Weblinks: World Bank has stuck with the "Old Red Book"). 65

66 FIDIC 4 th edition (1992) Πλεονεκτήματα (συνέχεια) Συνοδεύεται από πλούσια βιβλιογραφία και νομολογία. Είναι ισοζυγισμένο στην κατανομή κινδύνων μεταξύ των μερών (J. Sykes: an important example of a balanced and fair form of contract ). Συνοδεύεται από συμπλήρωμα (supplement) για μετατροπή του και σε Συμβόλαιο για ένα κατ αποκοπή ποσό (lump sum contract). Συνοδεύεται από συμβόλαιο υπεργολαβίας. Ομοιομορφία στα συμβόλαια τεχνικών και οικοδομικών έργων του δημοσίου τομέα. 66

67 FIDIC 4 th edition (1992) Μειονεκτήματα Οι πρόνοιες του Κυρίως Συμβολαίου αναφορικά με τις διορισμένες υπεργολαβίες είναι περιορισμένες. Υπάρχει ανομοιομορφία μεταξύ όρων συμβολαίου του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 67

68 Στις 26 Ιουλίου 2006, η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, ενεργώντας ως το εντεταλμένο όργανο της αρμοδίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, υιοθέτησε την πλήρη σειρά των νέων όρων Συμβολαίου (ημερομηνία έκδοσης 1η Σεπτεμβρίου 2006), που βασίζονται στο FIDIC 4 th edition, για χρήση από όλες τις αναθέτουσες αρχές (ευρύτερος δημόσιος τομέας) από την 1η Ιανουαρίου 2007 στα τεχνικά και οικοδομικά έργα. 68

69 Συμβάσεις ημοσίων Έργων Έργα Πολιτικής Μηχανικής Όροι Συμβολαίου με κατά προσέγγιση ποσότητες (επαναμετρούμενο) Συμβόλαιο ιορισμένης Υπεργολαβίας: Για ένα κατ αποκοπή ποσό (με ποσότητες) Για ένα κατ αποκοπή ποσό (χωρίς ποσότητες) Οικοδομικά Έργα Όροι Συμβολαίου: Με κατά προσέγγιση ποσότητες (επαναμετρ.) Για ένα κατ αποκοπή ποσό (με ποσότητες) Για ένα κατ αποκοπή ποσό (χωρίς ποσότητες) Συμβόλαιο ιορισμένης Υπεργολαβίας: Για ένα κατ αποκοπή ποσό (με ποσότητες) Για ένα κατ αποκοπή ποσό (χωρίς ποσότητες) 69

70 Μέρος Ι : Γενικοί Όροι Χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς οποιαδήποτε τροποποίηση από τις αναθέτουσες αρχές. Μέρος ΙΙ: Ειδικοί Όροι Περιλαμβάνουν: (α) τους ορισμούς (Εργοδότης, Μηχανικός κλπ) (β) τις διευθύνσεις αλληλογραφίας και (γ) τροποποιήσεις του Μέρους Ι ώστε να ληφθούν υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες ενός έργου (π.χ. διαφοροποίηση του τυπικού τύπου αυξομειώσεων τιμών εάν πρόκειται για έργο συντήρησης ή μεταλλική κατασκευή). 70

71 Γενικό Λογιστήριο: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο Ρ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (με κατά προσέγγιση ποσότητες) Ο Ρ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (με κατά προσέγγιση ποσότητες) ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 1 η Σεπτεμβρίου 2006 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 1 η Σεπτεμβρίου

72 Ιδιαιτερότητες συμβάσεων δημοσίου στις ευρωπαϊκές χώρες Μέχρι την υπογραφή της σύμβασης εφαρμόζεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/18/ΕΚ. Θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων είναι η ισοτιμία, η διαφάνεια και η μη διάκριση. 72

73 Μετά την υπογραφή της σύμβασης Στην Αγγλία εφαρμόζεται το κοινοδίκαιο (common law) με βάση το οποίο το Κράτος εμφανίζεται να συναλλάσσεται ισότιμα προς τον ιδιώτη. Θα μπορούσε να λεχθεί ότι ουσιαστικά δεν υφίσταται η έννοια του δημόσιου δικαίου. Στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία) εφαρμόζεται το ηπειρωτικό δίκαιο (civil code) με βάση το οποίο το Κράτος, καίτοι είναι αντισυμβαλλόμενο προς τον ιδιώτη, τελεί σε σχέση υπεροχής απέναντι σε αυτόν. 73

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις και ρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων Γενική θεώρηση του δικαίου Με τον όρο δίκαιο εννοούµε το σύνολο των υποχρεωτικών κανόνων κοινωνικής συµβιώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ"

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ" α. Έννοια του δικαίου 18 1. Ορισμός του δικαίου 18 2. Χαρακτηριστικά στοιχεία του δικαίου 18 3. Δίκαιο και ηθική 19 4. Δίκαιο και χρηστά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 43(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών) ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ. 21446, 1508 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ λόγω της συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000 Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Π/Υ: 1.249.920 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Λευκωσία, Απρίλιος 2015 Αρ. Διαγωνισμού 1/2015 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει, σε συνεργασία και με την επιμέλεια της ASM Publications PC διαγωνισμό με την ονομασία «Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Λεπτομέρειες αιτητή Ανανέωση Πιστοποιητικού/ών Για το έτος: Αρχική έκδοση Πιστοποιητικού/ών (σημειώστε όπου εφαρμόζεται) Ονοματεπώνυμο:..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 149 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 149 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 149 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Γενικός κανόνας ερµηνείας του Νόµου. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟ ΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα