Συμβάσεις και το δίκαιο των συμβάσεων. Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμβάσεις και το δίκαιο των συμβάσεων. Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων"

Transcript

1 Συμβάσεις και το δίκαιο των συμβάσεων Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων

2 Γενική θεώρηση του δικαίου Με τον όρο δίκαιο εννοούμε το σύνολο των υποχρεωτικών κανόνων κοινωνικής συμβιώσεως, η παράβαση των οποίων επισύρει κυρώσεις της πολιτικά οργανωμένης κοινωνίας. 2

3 Συστήματα δικαίου Σύστημα Ηπειρωτικού (Αστικού) ικαίου (civil code ή civil law system) Κοινοδίκαιο ή Εθιμικό ίκαιο (common law ή «judge-made-law» system) Θρησκευτικό δίκαιο (ισλαμικός νόμος, Halakha στον Ιουδαϊσμό, Ιεροί Κανόνες στη Χριστιανοσύνη) 3

4 Σύστημα Ηπειρωτικού (Αστικού) Δικαίου (civil code system) Έλκει την προέλευση του από το Ρωμαϊκό ίκαιο και ειδικότερα από τον Ιουστινιάνειο Κώδικα του 529 μ.χ. Ο Ναπολεόντιος Κώδικας του 1804 (Napoleonic Code) και ο Γερμανικός Αστικός Κώδικας του 1900 είναι οι κυριότερες μορφές σύγχρονου αστικού δικαίου, επί των οποίων βασίστηκαν τα νομικά συστήματα των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών. Βασίζεται κυρίως στην κωδικοποίηση του δικαίου. ηλαδή πηγή δικαίου συνιστούν οι νόμοι και όχι οι δικαστικές αποφάσεις. Υπέρτατος νόμος (κώδικας) σε κάθε χώρα το Σύνταγμα. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Κίνα, Ιαπωνία, ανία Ελβετία, Αυστρία, Βέλγιο, Λατινική Αμερική, Τουρκία κλπ. (78) 4

5 Σύστημα Κοινοδικαίου και Επιείκειας (common law and equity) Ως Κοινοδίκαιο καλούνται οι κανόνες δικαίου που διαμορφώθηκαν νομολογιακά από τα βασιλικά δικαστήρια της Αγγλίας σε ένα μακρύ χρονικό διάστημα που αρχίζει από το 12ο αιώνα και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Από τα τέλη του 15ου αιώνα και μετά δημιουργήθηκαν οι κανόνες της επιείκειας που διαμορφώθηκαν από το δικαστήριο της Καγκελαρίας στο οποίο προσέφευγαν όσοι διάδικοι ήθελαν να αποφύγουν τους αυστηρούς κανόνες του κοινοδικαίου. 5

6 Σύστημα Κοινοδικαίου και Επιείκειας (συνέχεια) Πηγή δικαίου συνιστά το δόγμα των δικαστικών προηγουμένων ( case law ), σύμφωνα με το οποίο ο κανόνας δικαίου που έχει διαμορφωθεί νομολογιακά με μία απόφαση δεσμεύει εφεξής τα υπόλοιπα δικαστήρια που βρίσκονται στην ίδια ή σε κατώτερη βαθμίδα της δικαιοδοτικής ιεραρχίας. Μπορεί να υπάρχουν νόμοι αλλά αυτοί δεν παρέχουν ολοκληρωμένη κωδικοποίηση του δικαίου. Σημαντική κωδικοποίηση συνιστά η Magna Carta (1215 μ.χ.) στην οποία βασίστηκε το Σύνταγμα των ΗΠΑ. Αγγλία, ΗΠΑ (εκτός της Λουϊζιάνα), Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς κλπ. (28) 6

7 Βασική διαφορά ηπειρωτικού δικαίου και κοινοδικαίου Στο κοινοδίκαιο η νομολογία συμπληρώνει το ισχύον δίκαιο και αποτελεί πρόσθετη πηγή δικαίου. Τα δικαστήρια είναι πιο ευέλικτα να εξεύρουν τη δικαιότερη λύση για κάθε περίπτωση. Κατά το ηπειρωτικό δίκαιο δεν ισχύει η αρχή αυτή. Η νομολογία αποτελεί απλά βοήθημα σε μελλοντικές υποθέσεις. Η ευρεία κωδικοποίηση του δικαίου περιορίζει την ευελιξία των δικαστηρίων αλλά την καθιστά πιο προβλεπτή. Κυριότερο μειονέκτημα, το νομικό αξίωμα «dura Lex, sed Lex» (σκληρός νόμος, όμως νόμος). 7

8 Βασική διαφορά φιλοσοφίας στις έννομες σχέσεις ιδιωτικού δικαίου Στο ηπειρωτικό δίκαιο οι έννομες σχέσεις διέπονται από τα κωδικοποιημένα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Στο κοινοδίκαιο πρωταρχικό ζητούμενο αποτελεί ποια είναι η «δίκαιη λύση» σε κάθε περίπτωση. Π.χ. Ποινικές ρήτρες για καθυστερήσεις. 8

9 Μεικτά Νομικά Συστήματα (civil code & common law) Κύπρος, Ισραήλ, Λουϊζιάνα (ΗΠΑ), Μάλτα, Φιλιππίνες, Σκωτία, Νότια Αφρική κλπ (22) Το ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( ΕΚ) είναι επηρεασμένο και από τα δύο νομικά συστήματα. Στηρίζει τις αποφάσεις του στις Συνθήκες της Ε.Ε. αλλά ταυτόχρονα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη νομολογία του ίδιου του ΕΚ. 9

10 Το Κυπριακό Νομικό Σύστημα Βασίζεται κυρίως στο Κοινοδίκαιο. Με βάση το Νόμο περί ικαστηρίων (Ν.14/1960) εφαρμοστέο δίκαιο είναι: (α) το Σύνταγμα της ημοκρατίας και οι δυνάμει αυτού νόμοι, (β) οι νόμοι που διατηρήθηκαν τότε σε ισχύ, (γ) το κοινοδίκαιο και οι αρχές της επιείκειας, (δ). 10

11 Το Κυπριακό Νομικό Σύστημα Σημαντικότερες περιοχές επιρροής από το κοινοδίκαιο: το αστικό δίκαιο (και ειδικότερα στον τομέα των συμβατικών ενοχών και του εκ διαθήκης κληρονομικού δικαίου), το ναυτικό δίκαιο, το εταιρικό δίκαιο, κλπ. Σημαντικότερες διαφοροποιήσεις από το κοινοδίκαιο: Η απόλυτη υπεροχή του Συντάγματος (ο θεσμός του Συνταγματικού ικαστηρίου είναι άγνωστος στο αγγλικό δίκαιο), το ημόσιο ίκαιο (κυρίως το ιοικητικό) αλλά και κάποιοι τομείς του αστικού δικαίου όπως το οικογενειακό δίκαιο και το εξ αδιαθέτου κληρονομικό δίκαιο. 11

12 Το Κυπριακό Νομικό Σύστημα ίκαιο ημόσιο ίκαιο Ιδιωτικό ίκαιο Συνταγματικό ιοικητικό ημοσιονομικό (Φορολογικό) Ποινικό ικονομικό, κλπ Περί Αστικών Αδικημάτων ίκαιο συμβάσεων Κληρονομικό (εξ( αδιαθέτου και εκ διαθήκης) Οικογενειακό Εταιρικό Εμπορικό Ναυτικό κλπ 12

13 Το δίκαιο των συμβάσεων (contract law) 13

14 Παραδείγματα συμβάσεων Αγορά εφημερίδας από ένα περίπτερο Αγορά καφέ στο «le cafe» Υπογραφή συμβολαίου εργοδότησης Αγορά αυτοκινήτου Αγορά σπιτιού Η παραχώρηση των αεροδρομίων μας σε Επενδυτή 14

15 Το δίκαιο των συμβάσεων βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή ότι «οι υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται» (στα λατινικά: «pacta sunt servanda») 15

16 Το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι στο κυπριακό δίκαιο Άρθρο 26 του Συντάγματος: «Έκαστος έχει το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως. Τούτο υπόκειται εις όρους, περιορισμούς ή δεσμεύσεις τιθεμένους επί τη βάσει των γενικών αρχών του δικαίου των συμβάσεων.» Σημείωση: Η ελευθερία του συμβάλλεσθαι καταχυρώνεται επίσης από το Ευρωπαϊκό ίκαιο. 16

17 Το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι περιλαμβάνει: ικαίωμα της προσχώρησης ή μη σε σύμβαση ικαίωμα επιλογής του αντισυμβαλλομένου ικαίωμα διαμόρφωσης του περιεχομένου της σύμβασης ικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης Σημαντικό: Εκείνο που προστατεύεται είναι «the right to enter into legal contracts and not the rights created thereunder». 17

18 Ο περί Συμβάσεων Νόμος (Κεφ. 149) Έλκει την προέλευση του σε κωδικοποίηση του Αγγλικού ικαίου Κοινοδικαίου (Common Law) και των αρχών της Επιείκειας (Equity) που αφορά τις συμβάσεις, που είχαν κάνει οι Άγγλοι στην Ινδία και μετέφεραν στην Κύπρο το Όπως καθορίζεται στον ίδιο το νόμο (άρθρο 2(1)), «αυτός ερμηνεύεται σύμφωνα με τις αρχές νομικής ερμηνείας που επικρατούν στην Αγγλία» (βλέπε Αγγλικό ίκαιο και Αγγλική Νομολογία). Ο Νόμος ρυθμίζει τα θέματα προ και μετά τη σύναψη της σύμβασης. 18

19 Ο περί Συμβάσεων Νόμος (Κεφ. 149) Προσοχή Ο περί Συμβάσεων Νόμος ρυθμίζει τα θέματα προ και μετά τη σύναψη της σύμβασης. Όμως, ειδικά τα θέματα προ της σύναψης μίας δημόσιας σύμβασης, ρυθμίζονται από τον περί του Συντονισμού των ιαδικασιών Σύναψης ημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου. Επίσης, για την περίοδο μετά τη σύναψη μίας δημόσιας σύμβασης, εφαρμόζεται ο περί Συμβάσεων Νόμος, με κάποιες τροποποιήσεις που έχει επιφέρει ο περί της ιαχείρισης των Εσόδων και απανών και του Λογιστικού της ημοκρατίας Νόμος και σχετικοί Κανονισμοί. 19

20 «Συμβάσεις είναι όλες οι συμφωνίες οι οποίες καταρτίζονται με την ελεύθερη συναίνεση μερών ικανών προς το συμβάλλεσθαι, για νόμιμη αντιπαροχή και νόμιμο σκοπό, οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται ρητά από το Νόμο αυτό ως άκυρες. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, οι συμβάσεις δύνανται να καταρτίζονται γραπτά, ή προφορικά, ή μερικώς γραπτά και μερικώς προφορικά, ή δύνανται να συνάγονται από τη συμπεριφορά των μερών» (άρθρο 10 του περί Συμβάσεων Νόμου, Κεφ. 4). 20

21 Πρόταση είναι η δήλωση ενός προσώπου προς κάποιον άλλον για εκτέλεση κάποιας πράξης (ή για αποχή), με σκοπό να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του. Παραδείγματα: Ο Εργολάβος Χ προτείνει στον Ιδιοκτήτη Ψ να του κτίσει το σπίτι του. Ο Μαγαζάτορας Α προτείνει στον Πελάτη Β (με τον τιμοκατάλογο που έχει αναρτημένο) να του πωλήσει ένα καφέ. 21

22 Η πρόταση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή όταν ο αποδέκτης της δηλώσει τη συγκατάθεση του σε αυτή. Μόλις η πρόταση γίνει αποδεκτή τότε καθίσταται υπόσχεση. Σε αυτή την περίπτωση αυτός που πρότεινε καλείται «οφειλέτης» («promisor») και αυτός που αποδέχθηκε καλείται «δανειστής» («promisee»). Όταν με απαίτηση του οφειλέτη ο δανειστής (ή οποιοσδήποτε τρίτος) προβαίνει ή υπόσχεται να προβεί σε πράξη, τότε η πράξη αυτή καλείται «αντιπαροχή» («consideration»). Κάθε υπόσχεση, και κάθε σύνολο υποσχέσεων οι οποίες συνιστούν την αντιπαροχή μεταξύ τους, είναι συμφωνία. 22

23 ικαιώματα / Υποχρεώσεις A Σύμβαση B ικαιώματα / Υποχρεώσεις 23

24 Παραδείγματα: Ο Εργολάβος Χ προτείνει στον Ιδιοκτήτη Ψ να του κτίσει το σπίτι του έναντι ποσού Ο Ψ αποδέχεται. Αυτόματα η πρόταση του Χ καθίσταται υπόσχεση του να κτίσει το σπίτι του Ψ, και υπόσχεση του Ψ να καταβάλει στον Χ («αντιπαροχή»). Οι αμοιβαίες αυτές υποσχέσεις συνιστούν συμφωνία. Ο Εργολάβος θα ονομάζεται οφειλέτης και ο Ιδιοκτήτης δανειστής. Ο Μαγαζάτορας Α προτείνει στον Πελάτη Β (με τον τιμοκατάλογο που έχει αναρτημένο) να του πωλήσει ένα καφέ έναντι ποσού 2. Ο Β αποδέχεται παραγγέλλοντας τον καφέ. Αυτόματα η πρόταση του Α καθίσταται υπόσχεση του να φτιάξει καφέ στον Β, και υπόσχεση του Β να καταβάλει στον Α 2 («αντιπαροχή»). Οι αμοιβαίες αυτές υποσχέσεις συνιστούν συμφωνία. 24

25 Θυμίζω: ότι οι υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται 25

26 Απαραίτητα στοιχεία μίας σύμβασης 1. Πρόταση και αποδοχή της πρότασης (offer and acceptance) 2. Νόμιμη αντιπαροχή (legal consideration) 3. Πρόθεση για σύναψη νόμιμης σχέσης (intention to create legal relations) 26

27 Θυμίζω «Συμβάσεις είναι όλες οι συμφωνίες οι οποίες καταρτίζονται με την ελεύθερη συναίνεση μερών ικανών προς το συμβάλλεσθαι, για νόμιμη αντιπαροχή και νόμιμο σκοπό, οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται ρητά από το Νόμο αυτό ως άκυρες. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, οι συμβάσεις δύνανται να καταρτίζονται γραπτά, ή προφορικά, ή μερικώς γραπτά και μερικώς προφορικά, ή δύνανται να συνάγονται από τη συμπεριφορά των μερών» (άρθρο 10 του περί Συμβάσεων Νόμου, Κεφ. 4). 27

28 Ελεύθερη συναίνεση μερών Ησυναίνεση θεωρείται ελεύθερη όταν δεν προκαλείται με εξαναγκασμό, ή ψυχική πίεση, ή απάτη, ή ψευδή παράσταση, ή πλάνη. 28

29 Ψευδής παράσταση Περιλαμβάνει: τη θετική βεβαίωση κατά τρόπο που δεν δικαιολογείται από τις πληροφορίες του προσώπου που βεβαιώνει, γεγονότος αναληθούς παρόλο που το πρόσωπο που βεβαιώνει πιστεύει ότι είναι αληθές (negligent misrepresentation) κάθε παράβαση καθήκοντος η οποία, χωρίς πρόθεση εξαπάτησης, επιφέρει όφελος στον υπαίτιο. την πρόκληση, έστω και ανυπαίτια, πλάνης ως προς την ουσία του αντικειμένου σε μέρος αυτής (innocent misrepresentation). Π.χ. Υπόθεση Horsfall vs Thomas: Πωλητής όπλου απέκρυψε ένα ελάττωμα του (misrepresentation by conduct). Ο Αγοραστής το αγόρασε χωρίς να το επιθεωρήσει προηγουμένως - άρα δεν είχε παραπλανηθεί (πρέπει να έχει προκαλέσει την συναίνεση του). εν αποτελεί υπεράσπιση να υποστηρίζει κάποιος ότι ένας λογικός άνθρωπος δεν θα βασιζόταν ή δεν θα επηρεαζόταν από την ψευδή παράσταση. 29

30 Ψευδής παράσταση (συνέχεια) Η σύμβαση δεν είναι ακυρώσιμη στην περίπτωση που η αλήθεια μπορούσε εύκολα να αποκαλυφθεί καταβάλλοντας συνήθη επιμέλεια (η επιμέλεια του κοινού ανθρώπου) Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η ψευδής παράσταση προκάλεσε την συναίνεση του άλλου μέρους η σύμβαση είναι ακυρώσιμη κατ επιλογή του μέρους του οποίου η συναίνεση παρασχέθηκε. Ο αντισυμβαλλόμενος παρόλη τη ψευδή παράσταση μπορεί να επιμένει στην εκπλήρωση της σύμβασης και να ζητά να αποκατασταθεί στη θέση στην οποία θα ήταν εάν οι παραστάσεις που έγιναν ήταν αληθείς. Bisset vs Wilkinson (1927): χωράφι προς πώληση. Η παράσταση ότι θα μπορούσε να εκτρέφει 2000 πρόβατα θεωρήθηκε ότι ήταν έκφραση γνώμης και όχι γεγονότος διότι το χωράφι δεν είχε ποτέ χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν γι αυτόν το σκοπό. Esso Petroleum vs Mardon (1976):ενοικίαση πρατηρίου βενζίνης - παραστάσεις σχετικά με τις προοπτικές πωλήσεων. θεωρήθηκε ότι επρόκειτο για πρόβλεψη με βάση γεγονότα που έπρεπε να γνωρίζει η Εταιρεία. 30

31 Πρόταση (offer) Η πρόταση πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Αόριστη πρόταση δεν θεωρείται νομικά ότι είναι πρόταση κατά την έννοια του Νόμου, και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ούτε και να παράξει «υπόσχεση» (υπόθεση Gunthing vs Lynn, 1831) Η πρόταση διακρίνεται από την πρόσκληση για διαπραγμάτευση ή την πρόσκληση για να υποβληθεί πρόταση. Η πρόσκληση για διαπραγμάτευση ή η πρόσκληση για να υποβάλει κάποιος πρόταση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή με την έννοια ότι μπορεί να καταστεί υπόσχεση. Η «αποδοχή» της ουσιαστικά αποτελεί αυτοτελή πρόταση. 31

32 Ανάκληση πρότασης Με την κοινοποίηση δήλωσης ανάκλησης προς το άλλο μέρος, από το πρόσωπο που πρότεινε. Με την πάροδο της προθεσμίας ισχύος της (εάν καθορίστηκε, διαφορετικά με την πάροδο εύλογου χρόνου). Με την υποβολή αντιπρότασης. Με την μη εκπλήρωση από το πρόσωπο που αποδέχεται αναβλητικής αίρεσης της αποδοχής. Με το θάνατο ή την φρενοπάθεια του προσώπου που πρότεινε, αν ο θάνατος ή φρενοπάθεια περιήλθε σε γνώση του προσώπου που αποδέχεται πριν την αποδοχή. Σημείωση: Η πρόταση δύναται να ανακληθεί σε οποιοδήποτε χρόνο πριν συντελεστεί η κοινοποίηση για αποδοχή της, αλλά όχι αργότερα. 32

33 Αποδοχή (acceptance) Πρέπει να είναι απόλυτη και ανεπιφύλακτη σε όλους τους όρους της πρότασης. Η πρόταση πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Να εκδηλώθηκε κατά τον συνήθη και εύλογο τρόπο, εκτός εάν η πρόταση καθορίζει συγχρόνως τον τρόπο της αποδοχής. Εάν η αποδοχή γίνει με άλλο τρόπο, το πρόσωπο που προτείνει μπορεί να εμμείνει όπως η πρόταση του γίνει αποδεκτή κατά τον τρόπο που καθόρισε... εάν δεν εμμείνει τότε σημαίνει ότι αποδέχεται την αποδοχή. Η αποδοχή μπορεί να τεκμαίρεται από τη συμπεριφορά του μέρους στο οποίο έγινε η πρόταση: εξυπακουόμενη αποδοχή, σιωπηρή αποδοχή (by conduct, Brodgen vs Metropolitan Railway 1877). π.χ. Εκπλήρωση όρων της πρότασης ή αποδοχή οποιασδήποτε αντιπαροχής. 33

34 Παράδειγμα: Μία φαρμακευτική εταιρεία, η Carbolic Smoke Ball Company, διαφήμιζε ένα νέο φάρμακο της ότι θεραπεύει τη γρίπη και ότι εάν το φάρμακο αποτύγχανε τότε ο αγοραστής θα έπαιρνε 100. Πολλά άτομα κίνησαν αγωγή στην εταιρεία γιατί δεν θεραπεύτηκαν απαιτώντας τις 100. Φοβούμενη τη πτώχευση της, η εταιρεία επιχειρηματολόγησε στο δικαστήριο ότι η διαφήμιση δεν έπρεπε να είχε εκληφθεί ως σοβαρή και νομικά δεσμευτική προσφορά αλλά ότι ήταν απλά μία έξυπνη διαφημιστική επινόηση. 34

35 Παράδειγμα (συνέχεια) Το ικαστήριο όμως δεν συμφώνησε και αποφάσισε ότι ένας λογικός άνθρωπος θα αντιλαμβανόταν τη διαφήμιση της Carbolic ως μία σοβαρή πρόταση (προσφορά). Ο κόσμος έδωσε βάση στην προσφορά αυτή και υπέστη τη χρησιμοποίηση ενός ελαττωματικού προϊόντος. Εάν διαβάσει κανείς τη διαφήμιση, είπε ο δικαστής, αυτή είναι μία ευκρινής πρόταση εκπεφρασμένη σε γλώσσα πλήρως κατανοητή. (Carlill v. Carbolic Smoke Ball Company, 1893 ) 35

36 Αντιπαροχή (consideration) Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη σύμβασης Συμφωνία που συνάφθηκε χωρίς αντιπαροχή είναι άκυρη εκτός εάν: (α) συνάπτεται λόγω φυσικής αγάπης... (προϋποθέτει στενή συγγένεια), ή (β) είναι υπόσχεση αποζημίωσης. ηλαδή ο δανειστής ήδη έπραξε κάτι το οποίο ο οφειλέτης θα μπορούσε νομικά να υποχρεωθεί να πράξει, (γ) είναι υπόσχεση που αφορά την καταβολή χρέους. Η αντιπαροχή δεν χρειάζεται να είναι επαρκής (adequate) για να είναι έγκυρη, φθάνει να είναι κάποιας αξίας (sufficient) (όχι μόνο οικονομικής- π.χ. εμπορικής). Όμως η μη επάρκεια μπορεί να είναι ένδειξη ότι η συναίνεση του οφειλέτη δεν είχε παρασχεθεί ελεύθερα. 36

37 Στην υπόθεση Eastwood v. Kenyon (1840), ο κηδεμόνας ενός κοριτσιού συνήψε δάνειο για τις σπουδές της και για να αυξήσει τις προοπτικές της για γάμο. Μετά το γάμο της, ο σύζυγος της υποσχέθηκε στον κηδεμόνα της να αποπληρώσει το δάνειο. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο κηδεμόνας δεν μπορούσε να επιβάλει την υλοποίηση της υπόσχεσης γιατί ο σύζυγος δεν λάμβανε οποιαδήποτε αντιπαροχή και συνεπώς δεν υπήρχε σύμβαση. Όσον αφορά το δάνειο που είχε συναφθεί παλαιότερα, αυτό ήταν «παρελθούσα αντιπαροχή» («past consideration»), διότι συμπληρώθηκε προτού ο σύζυγος δώσει την υπόσχεση για αποπληρωμή του. 37

38 Παράνομες συμβάσεις 38

39 Παράνομες συμβάσεις Στην υπόθεση Glamour Development Ltd v. Christodoulou ([1984] 1 C.L.R. 444), ο εφεσίβλητος, που ήταν Ανώτερος Πολιτικός Μηχανικός στο Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, απαίτησε την καταβολή ποσού για αρχιτεκτονικά σχέδια που συμφώνησε να ετοιμάσει προς όφελος των εφεσειόντων. Το Ανώτατο ικαστήριο αποφάνθηκε ότι η συμφωνία ήταν παράνομη αφού ερχόταν σε αντίθεση με τις πρόνοιες του άρθρου 64 του περί ημόσιας Υπηρεσίας Νόμου (που προνοεί ότι ένας δημόσιος υπάλληλος δεν μπορεί να απασχοληθεί σε κανένα άλλο επάγγελμα χωρίς τη σχετική άδεια του Υπουργού Οικονομικών). Συνεπώς η σύμβαση ήταν άκυρη. 39

40 Στην υπόθεση Κοροπούλλη & ημητρίου ν. Αβραάμ ([1987] 1 C.L.R. 78) όπου ο εφεσίβλητος ζητούσε αποζημιώσεις ως αδειούχος Τεχνικών Οικοδομών (Building Technician) για επίβλεψη ανέγερσης μιας πολυκατοικίας, το Ανώτατο ικαστήριο αποφάσισε ότι εφόσον ο Νόμος 41/62 δεν επέτρεπε στον εφεσίβλητο την ανάληψη εργασιών που μπορούσε να αναλάβει ένας πολιτικός μηχανικός και περιόριζε την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών σε κτίρια καθορισμένου όγκου και ύψους, η σχετική σύμβαση ήταν άκυρη. 40

41 Στην υπόθεση Σκουτέλας v. Αγαπίου (26/3/2003), ο εφεσίβλητος αξίωνε από τον εφεσείοντα ποσό ως υπόλοιπο εκτελεσθεισών εργασιών στο σπίτι του εφεσείοντα. Ο εφεσίβλητος δεν ήταν αδειούχος εργολήπτης οικοδομών κατά τον ουσιώδη χρόνο. Είχε άδεια εργολάβου οικοδομών μόνο πριν το 1974 και ακολούθως μετέβη στο εξωτερικό όπου εργαζόταν ως κτίστης. Το ικαστήριο έκρινε ότι οι πρόνοιες του Άρθρου 5 του σχετικού Νόμου περί Εγγραφής των Εργοληπτών απαγόρευαν στον εφεσίβλητο να αξιώσει δικαστικώς την είσπραξη οποιασδήποτε αμοιβής, αφού αυτός από το 1974 δεν ήταν εγγεγραμμένος εργολήπτης, όπως απαιτεί ο Νόμος, και δεν επρόκειτο μόνο περί τυπικής παράλειψης πληρωμής τέλους και ανανέωσης ετήσιας άδειας. Εν όψει των πιο πάνω, η σύμβαση κρίθηκε από το ικαστήριο ως παράνομη. 41

42 Παράνομες συμβάσεις Γενικά, η αντιπαροχή ή ο σκοπός της συμφωνίας είναι νόμιμος εκτός εάν: (α) απαγορεύεται από νόμο, (β) αν επιτρεπόταν θα καταστρατηγούσε τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, (γ) (δ) (ε) συνιστά απάτη, επιφέρει βλάβη στο πρόσωπο ή την περιουσία άλλου, ή αντίκειται στα χρηστά ήθη ή τη δημόσια πολιτική. 42

43 Όροι μίας σύμβασης Το περιεχόμενο μιας σύμβασης πρέπει να είναι σαφές. Εάν το περιεχόμενο μίας σύμβασης δεν είναι σαφές ή δεν δύναται να καταστεί σαφές τότε η σύμβαση είναι άκυρη. Στην υπόθεση Saab & Another v. Holy Monastery Ay. Neophytos (1982) αποφασίστηκε ότι όταν οι βασικοί όροι της σύμβασης είναι σαφείς ή μπορούν να εξακριβωθούν από την ολότητα της, τότε η σύμβαση είναι έγκυρη ανεξάρτητα από επιμέρους ασάφειες και ότι αποτελεί καθήκον του ικαστηρίου να περισώσει μία σύμβαση, εάν αυτό είναι δυνατόν. 43

44 Όροι μίας σύμβασης (συνέχεια) Μια σύμβαση αποτελείται από τους όρους της, οι οποίοι ρυθμίζουν τις σχέσεις των μερών και καθορίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους. Σε μια σύμβαση υπάρχουν οι Ρητοί Όροι (express terms) και οι Εξυπακουόμενοι Όροι (implied terms). Ρητοί όροι είναι οι όροι που συμφωνούνται από τα μέρη ρητά, είτε προφορικά είτε γραπτώς. Στις γραπτές συμβάσεις οι ρητοί όροι εξαντλούνται στο κείμενο. Εξυπακουόμενοι όροι (ή σιωπηροί όροι) είναι οι όροι οι οποίοι, αν και δεν έχουν συμφωνηθεί ρητά, εξυπακούεται ότι υφίστανται σε μια συμφωνία. 44

45 Ταξινόμηση των Όρων Ουσιώδεις όροι («Conditions», ή αλλιώς «terms that are of the essence of a contract»): βασική ρήτρα για την επίτευξη του κύριου σκοπού. Παράβαση ουσιώδους όρου συνιστά θεμελιώδη παράβαση της σύμβασης και καθιστά τη σύμβαση ακυρώσιμη κατ εκλογή του αναίτιου (αθώου) μέρους. Επιπλέον, παρέχεται δικαίωμα αποζημίωσης στο αναίτιο μέρος Εγγυητικές διαβεβαιώσεις (Warranties): ρήτρα συμπληρωματική για την επίτευξη του κύριου σκοπού της σύμβασης. Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά, παράβαση εγγυητικής διαβεβαίωσης δεν καθιστά τη σύμβαση ακυρώσιμη αλλά παρέχει δικαίωμα αποζημίωσης στο αναίτιο μέρος. Ανώνυμοι ή Ακαθόριστοι όροι (Innominate terms). Όροι που δεν μπορούν να καταταγούν σε μία από τις δύο πιο πάνω κατηγορίες. Οι συνέπειες παράβασης ανώνυμου όρου εξαρτώνται από το πόσο θεμελιώδης είναι η παράβαση, δηλαδή εάν το αναίτιο μέρος αποστερείται βασικών συμβατικών ωφελημάτων του. 45

46 Στην υπόθεση Bettini v. Gye (1876) αποφασίστηκε ότι η παράλειψη τραγουδίστριας σε Όπερα να παραστεί στα δοκιμαστικά αποτελούσε παράβαση ουσιώδους όρου. Στην υπόθεση Bauer v. Ηροδότου & Υιών Λτδ (1994) αποφασίστηκε ότι σε σύμβαση για την μετάβαση 10μελούς ακροβατικού ομίλου στην Αίγυπτο, η μη συμμετοχή του αρχηγού της αποστολής αποτελούσε παράβαση ουσιώδους όρου. Το κατά πόσο μια ρήτρα σε σύμβαση είναι ουσιώδης όρος ή εγγυητική διαβεβαίωση εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από την ερμηνεία της σύμβασης και όχι τόσο από το πως αποκαλείται στη σύμβαση η ρήτρα αυτή. 46

47 Ταξινόμηση των Όρων Σημαντικό: Μπορεί να υπάρχει παράβαση ουσιώδους όρου αλλά το αναίτιο (αθώο) μέρος να επιλέξει να μην τερματίσει την σύμβαση και να θεωρήσει ότι αυτή συνεχίζεται. Επίσης εάν η σύμβαση δεν τερματιστεί έγκαιρα τότε μπορεί το δικαίωμα τερματισμού να χαθεί (waiver). ηλαδή λόγω της καθυστέρησης ή κάποιας άλλης θετικής ενέργειας να θεωρηθεί ότι το αναίτιο μέρος έχει παραιτηθεί αυτού του δικαιώματος. 47

48 Ταξινόμηση των Όρων Είναι ο χρόνος ουσιώδης όρος της σύμβασης; 48

49 Νομολογία: Στην υπόθεση Πιττάλης v. Laniva Enterprises [1997] αποφασίστηκε ότι, το κατά πόσον ο χρόνος αποτελεί ουσιώδη όρο διαπιστώνεται από την διατύπωση της ίδιας της σύμβασης. Στην υπόθεση Ζαχαρία κ.α. v. Ship Reiher (1990) αποφασίστηκε ότι ο χρόνος πληρωμής τιμήματος πώλησης δεν είναι ουσιώδης όρος. Αλλά, μπορεί να μεταβληθεί σε ουσιώδη όρο αν προηγηθεί εύλογη προειδοποίηση ("make time of the essence upon reasonable notice"). Στην υπόθεση Paraskeva v. Lantas (1988) αποφασίστηκε ότι η ύπαρξη όρου περί χρέωσης τόκου σε περίπτωση καθυστέρησης είναι ένδειξη ότι ο χρόνος δεν ήταν στην σκέψη των μερών ως ουσιώδης όρος. 49

50 Στην υπόθεση Nicos K. Shacolas v. Sofronios Michaelides and Another (1967) αποφασίστηκε ότι: "There is, therefore, no difficulty on our part in upholding the Judgment of the trial Court on the view that even though time was of the essence originally, the appellant by his conduct deprived himself of the possibility of terminating his contracts with respondents on such a ground, but on the contrary having waived the stipulations as to time he later on broke such contracts himself". 50

51 Όροι Εξαίρεσης (Exemption( Clauses) «Όρος Εξαίρεσης» είναι όρος σε μια σύμβαση με την οποία το ένα μέρος προσπαθεί να αποκλείσει ολικά ή μερικά, ή να περιορίσει την ευθύνη του για παράβαση σύμβασης ή για αμέλεια του. Ερώτημα: Είναι οι όροι εξαίρεσης μέρος της Σύμβασης και άρα δεσμευτικοί για τα μέρη; 51

52 Γενικά, οι γραπτοί όροι εξαίρεσης δεσμεύουν τα μέρη ανεξαρτήτως εάν κάποιος έχει διαβάσει ή όχι τους όρους αυτούς (L Estrange v Graucob, [1934]). Προφορικές διαβεβαιώσεις ως προς την ερμηνεία συγκεκριμένου όρου, καθιστούν τον όρο εξαίρεσης άκυρο. Στην υπόθεση Curtis vs Chemical Cleaning Co [1951], ζητήθηκε από την κα Curtis να υπογράψει απόδειξη παραλαβής του νυφικού της. Της λέχθηκε προφορικά ότι θα έφερε ευθύνη για ζημιά στις χάνδρες. Στην πραγματικότητα, η απόδειξη έγραφε ότι φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι: - Η σημασία του όρου παρουσιάστηκε με ψευδή παράσταση - Ο όρος θα εφαρμοζόταν μόνο στις χάντρες - Ακόμα και να της δόθηκε η απόδειξη, ο όρος παρέμενε μη δεσμευτικός ενόσω δεν θα ήταν αναμενόμενο για μία τέτοια απόδειξη να περιέχει συμβατικούς όρους. 52

53 Όροι Εξαίρεσης ( συνέχεια) Όσο πιο ριζικά περιορίζονται τα δικαιώματα του ενός μέρους, τόσο πιο αναγκαία είναι η υποχρέωση του μέρους που επικαλείται τον όρο εξαίρεσης να τον φέρει σε γνώση του έγκαιρα, λογικά και με τρόπο που να μπορεί εύκολα να τύχει της προσοχής του. Τα ικαστήρια ερμηνεύουν τους όρους εξαίρεσης αυστηρά και στενά. Φύλαξη μήλων σε ψυγείο. Όρος εξαιρέσεως που έλεγε «δεν φέρουμε καμιά ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που θα προκληθεί από οιoνδήποτε λόγο». Ερμηνεύτηκε στενά. Θεωρήθηκε ότι δεν κάλυπτε την αμέλεια του φύλακα να μην ψύξει τον χώρο. Kokkalou & Sons vs Καναφιαννης (1976). 53

54 Ερμηνεία μίας σύμβασης Κριτήριο ερμηνείας είναι η έννοια την οποία μεταδίδει το κείμενο της συμφωνίας στο μέσο λογικό άνθρωπο για τα συμφωνηθέντα. Για το σκοπό αυτό μπορεί να εμπλουτισθεί η γνώση με την αποκάλυψη του υπόβαθρου της συμφωνίας, εξαιρουμένων πάντοτε των διαπραγματεύσεων, καθώς και μονομερών δηλώσεων και υποκειμενικών προθέσεων των συμβαλλομένων. 54

55 Εξωγενής Μαρτυρία για συμπλήρωση μίας Σύμβασης (Extrinsic( Evidence Rule) Οκανόνας «parol evidence rule» καθορίζει ότι το γραπτό κείμενο μίας σύμβασης εμπεριέχει τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών. Ο Κανόνας αυτός απαγορεύει (εν γένει) την εισαγωγή εξωγενούς μαρτυρίας (δηλαδή μαρτυρίας για γραπτή ή προφορική επικοινωνία μεταξύ των μερών που δεν περιλαμβάνεται στη σύμβαση) η οποία θα τροποποιούσε τους όρους μίας μετέπειτα συναφθείσας σύμβασης. Η εισαγωγή τέτοιας μαρτυρίας επιτρέπεται μόνο εάν χρειάζεται διευκρίνιση ασάφειας ή αμφιβολίας με σκοπό την διευκρίνιση της πρόθεσης των μερών. 55

56 Συμβάσεις τεχνικών και οικοδομικών έργων Ως έργο νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού, το οποίο προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό μία οικονομική ή τεχνική λειτουργία. 56

57 Τυποποιημένα συμβόλαια (standard form contracts) Συνήθως, για τις συμβάσεις έργων χρησιμοποιούνται τυποποιημένοι όροι συμβολαίου («standard form contract») δηλαδή τύποι συμβολαίου που δεν διαμορφώνονται από τα μέρη μέσω διαπραγματεύσεων, αλλά έχουν ετοιμαστεί από οργανισμούς που είτε εκπροσωπούν ενώσεις εργοληπτών, είτε ενώσεις μηχανικών, είτε κοινές πλατφόρμες. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των συμβαλλομένων περιορίζονται σε συγκεκριμένους μόνον όρους της προς σύναψη σύμβασης (π.χ. εργολαβικό αντάλλαγμα, χρόνος κατασκευής, ρήτρα σε περίπτωση καθυστέρησης κλπ). 57

58 FIDIC 1999 Conditions of Contract 58

59 FIDIC 1999 Conditions of Contract 59

60 FIDIC 1992 Conditions of Contract 60

61 JCT 98 Standard Form of Building Contract 61

62 Συμβάσεις έργων στην Κύπρο Στον ιδιωτικό τομέα χρησιμοποιείται το τυποποιημένο συμβόλαιο της Μεικτής Επιτροπής ομικών Συμβολαίων Κύπρου (Μ.Ε..Σ.Κ.), το οποίο βασίζεται σε παλαιότερες εκδόσεις του JCT. Στον δημόσιο τομέα χρησιμοποιείτο για πολλά χρόνια τυποποιημένο συμβόλαιο βασισμένο στο FIDIC 3 rd ed. Για διεθνείς προσφορές τεχνικών έργων χρησιμοποιείτο το FIDIC 4 th edition (the red book ). To 2002 αποφασίστηκε η ετοιμασία νέων όρων συμβολαίου για το δημόσιο τομέα. Προβληματισμός για το συμβόλαιο το οποίο θα χρησιμοποιείτο ως βάση. 62

63 Δημόσια τεχνικά έργα Αποφασίστηκε η χρήση Όρων Συμβολαίου βασισμένων στο FIDIC 4 th edition (the red book ) για το οποίο ήδη υπήρχε σημαντική εμπειρία στο Τμήμα ημοσίων Έργων. Έγιναν κάποιες αναγκαίες προσαρμογές για να ληφθεί υπόψη ότι επρόκειτο για δημόσια σύμβαση. 63

64 Δημόσια Οικοδομικά Έργα Προβληματισμοί για επιλογή τύπου συμβολαίου FIDIC 4 th edition (1992) New FIDIC 1999 edition JCT 1998 edition 64

65 FIDIC 4 th edition (1992) Πλεονεκτήματα Πολύ απλά δομημένο και κατανοητό. Είναι διεθνές συμβόλαιο. Χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές χώρες και έχει μεταφραστεί σε 12 γλώσσες. (J. Sykes: it has been widely used on many types of contract in different legal jurisdictions in different parts of the world ). Χρησιμοποιείται ευρύτατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συστήνεται για χρήση από τη Γενική ιεύθυνση ιεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει υιοθετηθεί από την ιεθνή Τράπεζα. Η υιοθέτηση του τίθεται ως όρος για χρηματοδότηση μεγάλων έργων. (Construction Weblinks: World Bank has stuck with the "Old Red Book"). 65

66 FIDIC 4 th edition (1992) Πλεονεκτήματα (συνέχεια) Συνοδεύεται από πλούσια βιβλιογραφία και νομολογία. Είναι ισοζυγισμένο στην κατανομή κινδύνων μεταξύ των μερών (J. Sykes: an important example of a balanced and fair form of contract ). Συνοδεύεται από συμπλήρωμα (supplement) για μετατροπή του και σε Συμβόλαιο για ένα κατ αποκοπή ποσό (lump sum contract). Συνοδεύεται από συμβόλαιο υπεργολαβίας. Ομοιομορφία στα συμβόλαια τεχνικών και οικοδομικών έργων του δημοσίου τομέα. 66

67 FIDIC 4 th edition (1992) Μειονεκτήματα Οι πρόνοιες του Κυρίως Συμβολαίου αναφορικά με τις διορισμένες υπεργολαβίες είναι περιορισμένες. Υπάρχει ανομοιομορφία μεταξύ όρων συμβολαίου του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 67

68 Στις 26 Ιουλίου 2006, η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, ενεργώντας ως το εντεταλμένο όργανο της αρμοδίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, υιοθέτησε την πλήρη σειρά των νέων όρων Συμβολαίου (ημερομηνία έκδοσης 1η Σεπτεμβρίου 2006), που βασίζονται στο FIDIC 4 th edition, για χρήση από όλες τις αναθέτουσες αρχές (ευρύτερος δημόσιος τομέας) από την 1η Ιανουαρίου 2007 στα τεχνικά και οικοδομικά έργα. 68

69 Συμβάσεις ημοσίων Έργων Έργα Πολιτικής Μηχανικής Όροι Συμβολαίου με κατά προσέγγιση ποσότητες (επαναμετρούμενο) Συμβόλαιο ιορισμένης Υπεργολαβίας: Για ένα κατ αποκοπή ποσό (με ποσότητες) Για ένα κατ αποκοπή ποσό (χωρίς ποσότητες) Οικοδομικά Έργα Όροι Συμβολαίου: Με κατά προσέγγιση ποσότητες (επαναμετρ.) Για ένα κατ αποκοπή ποσό (με ποσότητες) Για ένα κατ αποκοπή ποσό (χωρίς ποσότητες) Συμβόλαιο ιορισμένης Υπεργολαβίας: Για ένα κατ αποκοπή ποσό (με ποσότητες) Για ένα κατ αποκοπή ποσό (χωρίς ποσότητες) 69

70 Μέρος Ι : Γενικοί Όροι Χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς οποιαδήποτε τροποποίηση από τις αναθέτουσες αρχές. Μέρος ΙΙ: Ειδικοί Όροι Περιλαμβάνουν: (α) τους ορισμούς (Εργοδότης, Μηχανικός κλπ) (β) τις διευθύνσεις αλληλογραφίας και (γ) τροποποιήσεις του Μέρους Ι ώστε να ληφθούν υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες ενός έργου (π.χ. διαφοροποίηση του τυπικού τύπου αυξομειώσεων τιμών εάν πρόκειται για έργο συντήρησης ή μεταλλική κατασκευή). 70

71 Γενικό Λογιστήριο: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο Ρ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (με κατά προσέγγιση ποσότητες) Ο Ρ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (με κατά προσέγγιση ποσότητες) ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 1 η Σεπτεμβρίου 2006 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 1 η Σεπτεμβρίου

72 Ιδιαιτερότητες συμβάσεων δημοσίου στις ευρωπαϊκές χώρες Μέχρι την υπογραφή της σύμβασης εφαρμόζεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/18/ΕΚ. Θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων είναι η ισοτιμία, η διαφάνεια και η μη διάκριση. 72

73 Μετά την υπογραφή της σύμβασης Στην Αγγλία εφαρμόζεται το κοινοδίκαιο (common law) με βάση το οποίο το Κράτος εμφανίζεται να συναλλάσσεται ισότιμα προς τον ιδιώτη. Θα μπορούσε να λεχθεί ότι ουσιαστικά δεν υφίσταται η έννοια του δημόσιου δικαίου. Στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία) εφαρμόζεται το ηπειρωτικό δίκαιο (civil code) με βάση το οποίο το Κράτος, καίτοι είναι αντισυμβαλλόμενο προς τον ιδιώτη, τελεί σε σχέση υπεροχής απέναντι σε αυτόν. 73

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

------------------ Αριθμός 55 (ΙΙΙ) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

------------------ Αριθμός 55 (ΙΙΙ) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια 2. Είδη εταιρειών 3. Επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου 4. Διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια 2. Είδη εταιρειών 3. Επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου 4. Διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή περιέχει μια συνοπτική παρουσίαση των προσωπικών εταιρειών. Περιγράφει σε γενικές γραμμές τους κανόνες που ισχύουν για τις προσωπικές εταιρείες, αναλύοντας τα είδη των προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ UNIDROIT 1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (2010) 2 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ (Αντικείμενο των Αρχών) Οι Αρχές που ακολουθούν θέτουν γενικούς κανόνες που αποβλέπουν στη ρύθμιση των διεθνών εμπορικών συμβάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 Πάτρα, 25-26 Ιανουαρίου 2013 Περιεχόμενα Υλικό εργαστηρίου Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο 1 Οδηγία 2008/52/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/65 ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ο τρόπος εκτέλεσης των Προμηθειών και Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α βαθμού»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ο τρόπος εκτέλεσης των Προμηθειών και Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α βαθμού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο τρόπος εκτέλεσης των Προμηθειών και Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α βαθμού» Νομικές ρυθμίσεις-περιγραφή διαδικασιών- Σύγκριση θεσμικού πλαισίου τους με άλλους

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η σύµβαση υπεργολαβίας στις διεθνείς κατασκευές: συγκριτική µελέτη

ΘΕΜΑ: Η σύµβαση υπεργολαβίας στις διεθνείς κατασκευές: συγκριτική µελέτη Μεταπτυχιακό Τµήµα Διεθνών Νοµικών Σπουδών Κατεύθυνση Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου Εργασία στο µάθηµα: Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθηγ. κα Ελίνα Ν. Μουσταΐρα Ενότητα: Διεθνείς Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλιση στη ζωή μας

Η ασφάλιση στη ζωή μας Η ασφάλιση στη ζωή μας ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Συνδέσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου Χορηγός: PwC If I had my way, I would write the word insure upon the door of every cottage and upon the blotting

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΜ 13092 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΛΕΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 DEPARTMENT OF ACCOUNTING THE CHANGES

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα