COUNSELLORS AT LAW 4 HOUSTON CENTER 1331 LAMAR STREET, SUITE 1560 HOUSTON, TEXAS PHONE (713) FAX (713)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "COUNSELLORS AT LAW 4 HOUSTON CENTER 1331 LAMAR STREET, SUITE 1560 HOUSTON, TEXAS 77010 PHONE (713) 654-1560 FAX (713) 654-7930"

Transcript

1 ΙΟΠΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΙΚΑΙΟ COUNSELLORS AT LAW 4 HOUSTON CENTER 1331 LAMAR STREET, SUITE 1560 HOUSTON, TEXAS PHONE (713) FAX (713) NEW ORLEANS HOUSTON MIAMI MOBILE BOGOTA ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΙΚΑΙO 1 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ RULE B 2 Ενώ ο ναυτιλιακός κόσµος είναι σχετικά ενήµερος για την µέθοδο την συντηρητικής κατάσχεσης 3 χρηµατικών εµβασµάτων που περνούν από ενδιάµεσες τράπεζες της Νέας Υόρκης, µε βάση τον Rule B, είναι λιγότερο γνωστό ότι η ίδια µέθοδος προσφέρεται για την κατάσχεση και διαφόρων άλλων περιουσιακών στοιχείων συµπεριλαµβανοµένων και των πλοίων του αντιδίκου όταν αυτά ευρεθούν εντός της επικρατείας των Η.Π.Α για την εξασφάλιση ναυτιλιακών απαιτήσεων. Το πλεονέκτηµα της συντηρητικής κατάσχεσης 1 CAUTION To comply with Treasury Department regulations, we inform you that, unless otherwise expressly indicated, any tax advice contained in this communication (including any attachments) is not intended or written to be used, and cannot be used, for the purpose of (i) avoiding penalties that may be imposed under the Internal Revenue Code or any other applicable tax law, or (ii) promoting, marketing or recommending to another party any transaction, arrangement, or other matter. This communication is for general informational purposes only and is not intended to constitute legal advice or a recommended course of action in any given situation. This communication is not intended to be, and should not be, relied upon by the recipient in making decisions of a legal nature with respect to the issues discussed herein. 2 Στην κυριολεξία Rule B of SUPPLEMENTAL RULES FOR CERTAIN ADMIRALTY AND MARITIME CLAIMS, στους Οµοσπονδιακούς Κανόνες Πολιτικής ικονοµίας (Federal Rules of Civil Procedure). 3 Αναφέροµαι στην κατάσχεση µέσω του Rule B σαν «συντηρητική κατάσχεση» διότι είναι ασφαλιστικό µέτρο που επιφέρει αποτελέσµατα παρόµοια µε αυτά της συντηρητικής κατάσχεσης, αλλά οπωσδήποτε διαφέρει σηµαντικά από τα ασφαλιστικό µέτρο της Συντηρητικής Κατασχέσεως στα Ευρωπαϊκά δίκαια τόσων ουσιαστικά όσον και διαδικαστικά. 1

2 πλοίου είναι ότι έχει σαν αντικείµενο περιουσιακό στοιχείο εµφανές µε συγκεκριµένη ηµεροµηνία αφίξεως και αναχωρήσεως, που δεν «κρύβεται» τόσο εύκολα όσον ένα χρηµατικό έµβασµα, όπου η αλλαγή στην επωνυµία του δικαιούχου µπορεί να καταστήσει αδύνατη την κατάσχεση. Επίσης, το ποσό που δύναται να ασφαλίσει η συντηρητική κατάσχεση πλοίου είναι σχετικά µεγαλύτερο από το σύνηθες έµβασµα της τάξεως των µερικών εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων. Στις επόµενες µερικές σελίδες θα παραθέσω τις θεµελιώδεις αρχές αυτού του πολύ χρήσιµου µέτρου, που προσφέρεται για την εξασφάλιση ναυτιλιακών απαιτήσεων. Α. Οι προϋποθέσεις για την συντηρητική κατάσχεση πλοίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου µε τον Rule B. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την κατάσχεση µε τον Rule B είναι οι εξής: (1) Η απαίτηση πρέπει να είναι ναυτιλιακή, δηλαδή να πηγάζει από συναλλαγή ή συµβάν που εµπίπτει στην ναυτιλιακή δικαιοδοσία του δικαστηρίου 4. (2) Η εναγόµενη εταιρεία ή άτοµο δεν πρέπει να ευρίσκονται µέσα στην δικαστική περιφέρεια 5. (3) Η εναγόµενη εταιρεία ή άτοµο έχουν κάποιο περιουσιακό στοιχείο (αυτό που πρόκειται να κατασχεθεί) εντός της δικαστικής περιφέρειας 6. (4) εν συντρέχει νοµοθέτηµα ή άλλος κανόνας του ναυτικού δικαίου που να απαγορεύει την κατάσχεση 7. (1) Ναυτιλιακή απαίτηση Η απαίτηση πρέπει να είναι ναυτιλιακή όπως ρητά προβλέπει ο Rule Β. Συνήθη παραδείγµατα ναυτιλιακών απαιτήσεων που αναγνωρίζουν τα δικαστήρια είναι και οι έξεις : από ναυλώσεις 8, για ζηµία σε φορτίο 9, για πληρωµή ναύλου από θαλάσσια µεταφορά 10, από ασφαλίσεις κατά θαλασσίων κινδύνων 11, από σύµβαση ρυµούλκησης 12, για συνεισφορά σε γενική αβαρία, σύγκρουση πλοίων κλπ. Ορισµένες απαιτήσεις που θα υπέθετε κανείς ότι είναι ναυτιλιακές, εν τούτοις δεν είναι, όπως επί παραδείγµατι οι προερχόµενες από σύµβαση για ναυπήγηση πλοίου, ενώ οι προερχόµενες από σύµβαση για επισκευή πλοίου είναι 13. (2) Η εναγόµενη εταιρεία ή άτοµο δεν ευρίσκονται µέσα στην δικαστική περιφέρεια. 4 Winter Storm Shipping, Ltd. v. TPI, 310 F.3d 263, 268 (2d Cir. 2002). 5 Rule B(1)(a). ικαστική περιφέρεια είναι η περιφέρεια στην οποία το αντίστοιχο Οµοσπονδιακό Περιφερειακό δικαστήριο είναι κατά τόπο αρµόδιο. 6 Aqua Stoli Shipping Ltd. V. Gardner Smith Pty Ltd., 460 F3d 434, 445 (2 nd Cir 2006); Limonium Maritime v. Mizushima Marinera, 961 F.Supp. 600, (S.D.N.Y., 1997). Στην προκειµένη περίπτωση το περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να είναι πλοίο που ναυλοχεί στην περιφέρεια. 7 Aqua Stoli Shipping Ltd. V. Gardner Smith Pty Ltd., 460 F3d 434, 445 (2 nd Cir 2006). 8 Βλέπε λ.χ. Sonito Shipping Co. v. Sun United Maritime Ltd., 478 F.Supp.2d 532,536 (S.D.N.Y., 2007). 9 J. Gerber & Co. v. Holland-Amerika Lijn, 261 F.Supp. 893 (E.D. La., 1966) 10 Βλέπε λ.χ. Isthmian Steamship Company v. United States, 130 F.Supp. 336 (C.C., 1955) 11 Big Lift Shipping Co. v. Bellefonte Ins. Co., 594 F.Supp. 701 (S.D.N.Y., 1984) 12 W. F. Magann Corp. v. Tug Delilah, 434 F.Supp. 517 (E.D. Va., 1977). 13 Hyundai Heavy Industries, Co. v. M/V Saibos FDS, CIVIL ACTION S (S.D. Ala. 6/20/2001) (S.D. Ala., 2001). 2

3 «εν ευρίσκονται» σηµαίνει ότι ασκώντας την δέουσα επιµέλεια ο ενάγων αδυνατεί να εύρει τον εναγόµενο µέσα στην δικαστική περιφέρεια: (α) µε την έννοια της τακτικά συχνής και ηθεληµένης παρουσίας του εναγόµενου στην περιφέρεια από την οποία να προκύπτει, συµπερασµατικά, ότι υπεβλήθη εκουσίως στην δικαιοδοσία του δικαστηρίου, καθώς και (β )µε την έννοια παρουσίας που να καθιστά εφικτή την προσωπική επίδοση της αγωγής στον ίδιο τον εναγόµενο ή σε αντίκλητο που τυχόν έχει διορίσει. 14 Αν ο εναγόµενος έχει διορίσει αντίκλητο που βρίσκεται µέσα στην δικαστική περιφέρεια, δεν χωρεί κατάσχεση µε τον Rule B. (3) Υπάρχει περιουσιακό στοιχείο του εναγόµενου εντός της δικαστικής περιφερείας Στην προκειµένη περίπτωση το περιουσιακό στοιχείο θα είναι πλοίο νηολογηµένο είτε στο όνοµα της οφειλέτιδος ή στο όνοµα θυγατρικής ή συγγενούς εταιρίας ώστε να να πιθανολογείται από το περιεχόµενο της αγωγής σαν εύλογα βάσιµος ο ισχυρισµός ότι η θυγατρική ή συγγενής εταιρεία είναι ο «απώτερος εγώ» της oφειλέτιδος. 15 Σε τέτοιες περιπτώσεις η θυγατρική ή συγγενής εταιρεία πρέπει να προστίθεται σαν εναγόµενη στο δικόγραφο της αγωγής.. Υπογραµµίζεται ότι αρκεί να πιθανολογηθεί στο στάδιο των ασφαλιστικών ο ισχυρισµός της ενάγουσας, χωρίς να απαιτείται τέλεια απόδειξη 16. (4) εν πρέπει να υπάρχει νοµοθέτηµα ή άλλη διάταξη του ναυτικού δικαίου που να εµποδίζει την συντηρητική κατάσχεση Είναι σπάνια η περίπτωση να υπάρχει τέτοιο εµπόδιο. Παραδείγµατα τέτοιων περιπτώσεων είναι περιουσιακά στοιχεία του κράτους των Η.Π.Α. που είναι πάντοτε ακατάσχετα ή περιουσιακά στοιχεία αλλοδαπής κρατικής εταιρείας. 17 Β Μερικά από τα προτερήµατα της συντηρητικής κατάσχεσης µε τον Rule B εν είναι απαραίτητο το δικαστήριο να είναι αρµόδιο επί της συγκεκριµένης ουσιαστικής διαφοράς όπως π.χ. στην περίπτωση του freezing (Mareva) injunction στο Αγγλικό δίκαιο. Η συντηρητική κατάσχεση χρησιµοποιείται σαν βοηθητικό µέσο σε µεγάλη έκταση για την εξασφάλιση απαιτήσεων σε διαφορές για τις οποίες αρµόδιοι είναι οι διαιτητές (ή δικαστήρια) που έχουν ορίσει εκ των προτέρων ή πρόκειται να ορίσουν οι διάδικοι σε άλλη χώρα ή στις Η.Π.Α. όπου οι συµβαλλόµενοι έχουν συµφωνήσει να επιλύουν τις διαφορές τους. εν απαιτείται να πιθανολογηθεί κίνδυνος προκειµένου να διατηρηθεί ή να εξασφαλιστεί κάποιο δικαίωµα. εν απαιτείται να καταβάλει ο ενάγων κάποιο χρηµατικό ποσόν µε την µορφή εγγυήσεως για τις ζηµίες που πιθανώς υποστεί ο εναγόµενος από την δέσµευση του 14 La Banca v. Ostermuncher, 664 F 2d 65, 67 (5th Cir. 1981). 15 Wilhelmsen Premier Marine Fuels v. Ubs Provedores, 519 F.Supp.2d 399, , (S.D.N.Y., 2007) 16 Idem. 17 Βλέπε όµως στο τεύχος αυτό την σύνοψη της αποφάσεως Ocean Line Holdings Ltd. V. China National Chartering Corp. όπου το αν µία εταιρεία είναι κρατική ή όχι κρίνεται µε αυστηρά κριτήρια. 3

4 περιουσιακού του στοιχείου από την κατάσχεση. ηλαδή δεν υπάρχει σαν προϋπόθεση για την χορήγηση της αιτούµενης συντηρητικής κατάσχεσης η κατάθεση undertaking in damages. εν είναι εύκολο για τον εναγόµενο να προσβάλει την συντηρητική κατάσταση και να επιτύχει την άρση της και ελευθέρωση του πλοίου (ή άλλου περιουσιακού στοιχείου) προσβάλλοντας την απαίτηση σαν κατ' ουσίαν αβάσιµη. Το δικαστήριο δεν εξετάζει την ουσία της απαιτήσεως. Αρκεί να πιθανολογείται από το ιστορικό της αιτήσεως ότι η απαίτηση του ενάγοντος είναι ναυτιλιακή και είναι prima facie βάσιµη. Από τις αποφάσεις που δηµοσιεύονται, οι πιθανότητες του εναγόµενου να προσβάλει επιτυχώς συντηρητική κατάσχεση του Rule B και να επιτύχει άρση της κατασχέσεως εφόσον η αίτηση είναι επαρκώς θεµελιωµένη είναι µικρότερες από 10%. εν ακούγεται η άποψη της αντιδίκου όταν η ενάγουσα υποβάλει το αίτηµα τής συντηρητικής κατάσχεσης στο δικαστήριο, διότι στο στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν καλείται να παραστεί η αντίδικος. Την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται 18 τα εξετάζει ο δικαστής στον οποίο ανατίθεται η υπόθεση. Συνήθως ο δικαστής ερωτά τον δικηγόρο του ενάγοντος που καταθέτει την αίτηση, σε σύντοµη ακρόαση, σχετικά µε το περιεχόµενο της αιτήσεως και ζητάει τυχόν διευκρινήσεις, και εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω 4 προϋποθέσεις υπογράφει την εντολή προς την Γραµµατεία του ικαστηρίου να εκδώσει το ένταλµα της συντηρητικής κατασχέσεως 19. Το ένταλµα της κατασχέσεως επιδίδεται στην δικαστική αστυνοµία (U.S. Marshal ) και η υπηρεσία αυτή στην συνέχεια επιδίδει το ένταλµα στον πλοίαρχο, και τοποθετεί φρουρό στο πλοίο ώστε να µη δύναται να αποπλεύσει. Γ Αίτηση ανάκλησης ή µεταρρύθµισης και εγγύηση Ο διάδικος δικαιούται να υποβάλλει αίτηση για ανάκληση ή µεταρρύθµιση της αποφάσεως, δικαιούµενος ταχείας ακροάσεως. 20 Στην διαδικασία αυτή ο ενάγων έχει το αποδεικτικό βάρος, υποχρεούµενος να δικαιολογήσει την συνέχιση και µη άρση της κατασχέσεως. 21 Όπως ήδη σηµειώθηκε είναι µικρές, θα έλεγα ελάχιστες, οι πιθανότητες άρσεως της κατασχέσεως µε ανάκληση της εντολής, στο στάδιο αυτό µε την προϋπόθεση ότι η αγωγή εδραιώνει ναυτιλιακή απαίτηση και ο εναγόµενος δεν ευρίσκεται στη δικαστική περιφέρεια. Ο εναγόµενος δύναται να ελευθερώσει το πλοίο καταθέτοντας εγγύηση, και αν οι διάδικοι δεν συµφωνούν το ποσόν, τότε αυτό προσδιορίζεται από το δικαστήριο, αλλά σε 18 Αυτά συµπεριλαµβάνουν την ένορκη βεβαίωση του δικηγόρου για το αληθές της αιτήσεως, καθώς και την ένορκη βεβαίωση του ότι έχοντας ασκήσει την δέουσα επιµέλεια δεν κατόρθωσε να βρει ούτε τον αντίδικο ούτε αντίκλητο στην δικαστική περιφέρεια. 19 Βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο δικαστής αρνήται να εκδώσει την εντολή για ουσιαστικούς ή τυπικούς λόγους π.χ. αν η απαίτηση δεν είναι ναυτιλιακή, ή η αίτηση δεν περιέχει την απαιτούµενη ένορκη βεβαίωση, το αντικείµενο προς κατάσχεση είναι από την φύση του ακατάσχετο όπως λ.χ. η πιστωτική επιστολή, κ.α.. 20 Rule E(4)(f). Πόσο ταχεία είναι αυτή η ακρόαση διαφέρει από δικαστική περιφέρεια σε δικαστική περιφέρεια. Σε µερικές κάθε άλλο παρά ταχεία είναι η δικάσιµος για την σχετική ακρόαση. 21 Idem. 4

5 καµία περίπτωση δεν δύναται η εγγύηση που ορίζει το δικαστήριο να είναι ανωτέρα του διπλού της απαιτήσεως 22. Τέλος, εφόσον ο αντίδικος που έχει καταθέσει εγγύηση για την απελευθέρωση του πλοίου, έχει ανταπαίτηση κατά του ενάγοντος που βασίζεται στα ίδια πραγµατικά περιστατικά, δύναται να υποχρεώσει τον ενάγοντα να καταθέσει εγγύηση για την ανταπαίτηση. Όµως το δικαστήριο, αν ο ενάγων αιτιολογήσει επαρκώς την αντίθεση του στην εγγυοδοσία υπέρ του αντιδίκου, έχει την διακριτική ευχέρεια να αρνηθεί την κατάθεση εγγυήσεως 23. Και πρέπει ακόµα να σηµειωθεί ότι το δικαστήριο εξετάζει ανταπαιτήσεις, σ' αυτές τις περιστάσεις µε ιδιαίτερη προσοχή, και έχει την διακριτική ευχέρεια να αρνηθεί αν διαπιστώσει ότι γίνεται κατάχρηση του δικαιώµατος. 24 Στην πράξη είναι ελάχιστες οι υποθέσεις στις οποίες ο ενάγων έχει υποχρεωθεί να καταβάλει εγγύηση για την ανταπαίτηση του διάδικου. Η πρακτική στην περιοχή Houston -Galveston Η οµοσπονδιακή δικαστική περιφέρεια του Νότιου Texas, συµπεριλαµβάνει τα λιµάνια Houston, Galveston, και Corpus Christi που απαρτίζουν το ποιο µεγάλο λιµένα σε κίνηση και τονάζ δεξαµενοπλοίων στις Η.Π.Α., και παγκοσµίως τον δεύτερο. Αν προστεθεί και η κίνηση πλοίων ξηρού φορτίου µέσω αυτών των λιµανιών είναι πολύ πιθανόν να εντοπίσει κανείς στην περιοχή το πλοίο που τον ενδιαφέρει. Η τεχνολογία που διατίθεται καθιστά πολύ εύκολο τον εντοπισµό πλοίων που ναυλοχούν ή κατευθύνονται προς την περιοχή. Η περιοχή Houston Galveston είναι µεγάλο κέντρο της παγκόσµιας ναυτιλίας και τα οµοσπονδιακά δικαστήρια έχουν χωρίς καµιά αµφιβολία εξαιρετικά µεγάλη εµπειρία και γνώσεις, καθώς και ευρύτατη δικαιοδοσία σε ναυτιλιακές υποθέσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συντηρητική κατάσχεση πλοίου είναι η κατάθεση στον U.S. Marshal επιταγής πληρωτέας σε διαταγή του στο ποσόν των $ για την κάλυψη των εξόδων του εν όσω ο πλοίο παραµένει υπό κατάσχεση. 25 Εννοείται ότι το αχρησιµοποίητο υπόλοιπο επιστρέφεται µετά το πέρας των διαδικασιών. Με την γραπτή συµφωνία του ενάγοντος που έχει επιβάλλει την κατάσχεση, δύναται να επιτραπεί στο πλοίο να συνεχίσει να φορτοεκφορτώνει και να µεθορµίσει εντός του λιµένα. 22 Rule E(5). 23 Rule E(7). 24 Βλέπε Ocean Line Holdings Ltd. v, China National Chartering Corp, 2008 U.S. Dist, LEXIS (S.D.N.Y. 2008), [*] 14. Με το RULE E(2)( b) το δικαστήριο έχει την δυνητική ευχέρεια να διατάξει οποιονδήποτε από τους διάδικους να καταθέσουν εγγύηση για την δικαστική δαπάνη σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας USC 1921, και σύµφωνα µε τοπικό κανονισµό της Υπηρεσίας που απαιτεί να προκαταβάλλεται το ποσόν των $ 10,000. 5

6 Η έκδοση αποφάσεως συντηρητικής κατάσχεσης στην δικαστική µας περιφέρεια ( Νότια ικαστική Περιφέρεια του Τέξας) είναι σχετικά εύκολη και ταχεία. Συνήθως οι ενδιαφερόµενοι αντίδικοι καταθέτουν την απαιτούµενη εγγύηση µέσα σε ώρες από την επίδοση της αποφάσεως στον πλοίαρχο, οπότε λύεται και η κατάσχεση. Η συντηρητική κατάσχεση πλοίου µε βάση τον Rule B είναι µία σχετικά απλή και αποτελεσµατική µέθοδος για την εξασφάλιση ναυτιλιακών απαιτήσεων που µπορεί να κινηθεί τάχιστα µε ικανοποιητικά συνήθως αποτελέσµατα. Σε περίπτωση που οι διάδικοι έχουν συµφωνήσει να υποβάλουν την διαφορά τους σε διαιτησία ή δίκη σε αλλοδαπό δικαστήριο µε αλλοδαπό εφαρµοστέο δίκαιο, το δικαστήριο διατάζει µεν το µέτρο αλλά αναστέλλει την εκδίκαση της ουσίας της υποθέσεως, παραµένοντας όµως αρµόδιο για την εκτέλεση της αποφάσεως των διαιτητών, και παραπέµπει τους διάδικους στην διαιτησία η στο κατ' ουσίαν αρµόδιο δικαστήριο. ΝΕΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Συντηρητική κατάσχεση µε τον Rule B για εξασφάλιση απαιτήσεως που πηγάζει από αγοραπωλησία πλοίου. Είναι ναυτιλιακή η απαίτηση και ως εκ τούτου εντός της κατηγορίας απαιτήσεων που δύνανται να εξασφαλιστούν µε την διαδικασία αυτή. Μία σειρά παλαιοτέρων αποφάσεων που ίσχυαν νοµολογιακά, όχι µόνο στην 2 η Εφετειακή περιφέρεια αλλά και σε πολλές άλλες -και ακόµα ισχύουν- θεωρούν ότι η σύµβαση αγοραπωλησίας πλοίου δεν είναι ναυτιλιακή συναλλαγή και εποµένως οι απαιτήσεις από την αθέτηση της δεν είναι ναυτιλιακές απαιτήσεις. Εποµένως, σύµφωνα πάντοτε µ αυτή την άποψη, το ασφαλιστικό µέτρο της συντηρητικής κατάσχεσης µε τον Rule B δεν προσφέρεται διότι µόνον ναυτιλιακές απαιτήσεις µπορούν να εξασφαλιστούν µε την εφαρµογή του. Το οµοσπονδιακό πρωτοδικείο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, βασίστηκε σε σχετικά πρόσφατη νοµολογία του Ανώτατου ικαστηρίου των Η.Π.Α. η οποία έκρινε τα όρια της ναυτιλιακής δικαιοδοσίας των δικαστηρίων σε απαιτήσεις εκ συµβάσεως τα ορίζουν µάλλον οι ιδέες παρά ο χώρος της συµβατικής παροχής, και αν µία σύµβαση είναι ναυτιλιακή ή όχι εξαρτάται από την φύση της συµβάσεως και τον χαρακτήρα της και το κριτήριο που εφαρµόζεται είναι αν αφορά ναυτιλιακές υπηρεσίες η ναυτιλιακές συναλλαγές. Norfolk Southern Railway Co. v. James N. Kirby, Pty Ltd. 543 U.S. 14, 125 S. Ct. 385, 160 L.Ed. 2d 283 (2004). Επίσης βασίστηκε στην απόφαση του εφετείου της 2ας Οµοσπονδιακής Εφετειακής Περιφέρειας στην υπόθεση Folksamerica Reinsurance Co. v. Clean Water of New York, Inc. 413 F. 3d 307 (2d Cir που έκρινε ότι αν µια σύµβαση είναι ναυτιλιακή ή όχι εξαρτάται από το αν έχει σαν αντικείµενο της ναυτιλιακές συναλλαγές και όχι από το αν οι µη ναυτιλιακές τις διαστάσεις είναι παρεµπίπτουσες. Kalafrana Shipping Ltd. v. Sea Gull Shipping Co. Ltd., 2008 U.S.Dist Lexis (S.D.N.Y. 2008). Συντηρητική κατάσχεση µε τον Rule B, δεν επιτρέπεται για την εξασφάλιση απαιτήσεως που προέρχεται από αθέτηση συµβάσεως αγοραπωλησίας πλοίων (M.O.A.). Η αγοραπωλησία πλοίων δεν είναι ναυτιλιακή συναλλαγή και εποµένως 6

7 συνέχιση της συντηρητικής κατασχέσεως που είχε διαταχτεί αρχικά παύει να ισχύει και η σχετική απόφαση ανακαλείται. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εκδοθεί ή να συνεχιστεί συντηρητική κατάσχεση µε τον Rule B είναι η απαίτηση να είναι ναυτιλιακή. Στη συγκεκριµένη υπόθεση, όπου όλες οι διαφορές πήγαζαν είτε από Μ.Ο.Α. είτε από ναυλοσύµφωνο, οι συµβαλλόµενοι είχαν υποβάλει τις διαφορές τους σε διαιτησία Λονδίνου και ένας από τους συµβαλλόµενους ζήτησε την συντηρητική κατάσχεση για να εξασφαλίσει απαιτήσεις από αθέτηση της σύµβασης αγοραπωλησίας. Exmar Shipping, NV v. Polar Shipping S.A., 2008 U.S. Dist. LEXIS (S.D.N.Y. 2008) ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: Είναι διαµετρικά αντίθετες οι ανωτέρω δύο αποφάσεις του ίδιου δικαστηρίου, µε διαφορετική σύνθεση και δυσκολεύει αυτή η διχογνωµία, ιδιαίτερα στην παρούσα αγορά όπου διαφορές προερχόµενες από συµβάσεις αγοραπωλησίας πλοίων είναι βέβαιο ότι θα απασχολήσουν τα δικαστήρια. Στην Πέµπτη Εφετειακή Περιφέρεια, όπου υπάγονται το Τέξας, Λουϊζιάνα, και Μισσισσίππι, η νοµολογία είναι ξεκάθαρη. Σύµβαση αγοραπωλησίας πλοίου δεν είναι ναυτιλιακή σύµβαση. Βλέπε, Richard Bertram & Co. v. Yacht WANDA, 447 F.2d 966; 1971 U.S. App. LEXIS 8400(5 th Cir 1971) καθώς και S.C. Loveland, Inc. v. East West Towing, Inc., 608 F.2d 160; 1979 U.S. App. LEXIS 9742 (5 th Cir 1979). Η άποψη συντάξεως, είναι ότι η ορθότερη κρίση είναι αυτή που εκφράζει η απόφαση Kalafrana Shipping Ltd. v. Sea Gull Shipping Co. Ltd., 2008 U.S.Dist Lexis (S.D.N.Y. 2008). Η Sinochart δεν θεωρείται «κρατική» και η περιουσία της δύναται να κατασχεθεί µε τον Rule B, για εξασφάλιση ναυτιλιακών απαιτήσεων. Στην υπόθεση αυτή η πλοιοκτήτρια εταιρεία που είχε απαίτηση κατά της γνωστής Sinochart για την ολική απώλεια του πλοίου που τελευταία είχε ναυλώσει. Η ουσία της υποθέσεως πρόκειται να κριθεί στο Λονδίνο σε διαιτησία αλλά η πλοιοκτήτρια πέτυχε την συντηρητική κατάσχεση στην Νέα Υόρκη εµβασµάτων υπέρ της Sinochart η οποία µετά την κατάσχεση προέβαλε τρεις ενστάσεις ζητώντας (1) ανάκληση του µέτρου µε το αιτιολογικό η Sinochart ήταν κρατική εταιρεία, όργανο της Λαϊκής ηµοκρατίας της Κίνας και εποµένως τα περιουσιακά της στοιχεία είναι ακατάσχετα, (2) να καταθέσει η ενάγουσα αντεγγύηση προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Sinochart από το ίδιο συµβάν, (3) να καταθέσει η ενάγουσα εγγύηση για το κόστος της εγγύησης που είδη είχε καταβάλλει η Sinochart. Το δικαστήριο έκρινε ότι η Sinochart ήταν θυγατρική εταιρεία της Sinotrans, µίας άλλης κρατικής εταιρείας, και το εταιρικό κεφάλαιο της Sinochart ανήκε κατά πλειοψηφία στην Sinotrans και όχι στο Κινεζικό κράτος. Έτσι δεν επληρούτο βασική προϋπόθεση για το προνόµιο του ακατάσχετου που µόνον κρατικές εταιρίες (µε µετοχικό κεφάλαιο που ελέγχει αλλοδαπό κράτος) απολαµβάνουν στις ΗΠΑ µε την νοµοθεσία περί ασυλίας αλλοδαπών κρατικών εταιρειών 26. Όσον αφορά τα άλλα δύο αιτήµατα το δικαστήριο τα έκανε αποδεκτά και διέταξε την καταβολή των σχετικών εγγυήσεων. Ocean Line Holdings Ltd. v. China National Chartering Corp U.S. Dist. LEXIS 78865, (S.D.N.Y. 2008). 26 Foreign Sovereign Immunities Act, 28 USC 1602 et seq. 7

8 Ψευδείς εγγραφές στο ηµερολόγιο γεφύρας σχετικά µε τα πραγµατικά περιστατικά θαλάσσιας σύγκρουσης, αποτελούν επιβαρυντικό στοιχείο για τον καταλογισµό ευθύνης, έστω και αν, προφανώς, οι ψευδείς εγγραφές δεν είχαν αιτιώδη σύνδεσµο µε το συµβάν. Στην συγκεκριµένη περίπτωση συγκρούσεως τριών πλοίων, το ηµερολόγιο ενός εκ των τριών εσκεµµένα ανέφερε ψευδώς ότι στην γέφυρα ήταν παρόντα τρία άτοµα ενώ στην πραγµατικότητα ήταν µόνο ένα άτοµο. Το Εφετείο της 2 ης οµοσπονδιακής περιφέρειας που έκρινε την έφεση µίας εκ των πλοιοκτητριών για εσφαλµένο επιµερισµό της ευθύνης, παρέπεµψε την υπόθεση για εκ νέου επιµερισµό της ευθύνης µε οδηγίες του προς το πρωτοδικείο να λάβει υπόψη όχι µόνο την έκταση της παρέκκλισης από τους ιεθνείς Κανονισµούς προς Αποφυγή Συγκρούσεων, αλλά και το πραγµατικό περιστατικό των ψευδών εγγραφών. Η απόφαση αυτή έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον διότι εφαρµόζει δύο παράγοντες για να επιµερίσει τη ευθύνη για το συµβάν. Αφενός µεν την υπαιτιότητα και αφετέρου την συµβολή της υπαιτιότητας έκαστου πλοίου σαν παράγωγο αίτιο της σύγκρουσης. Η υπαιτιότητα του πλοίου που είχε τις ψευδείς εγγραφές στο ηµερολόγιο ερευνάται ως προς δύο συστατικά, αφενός µεν την έκταση της παρεκκλίσεως από τους ιεθνείς Κανονισµούς αφετέρου δε τις ψευδείς εγγραφές στο ηµερολόγιο γεφύρας. Otal Investments Ltd. v. M/V CLARY, 2008 US Dist. LEXIS 40815, 2008 AMC 1561 (S.D.N.Y. 2008). Ψευδείς εγγραφές στο βιβλίο πετρελαίου. ιώκονται ποινικά όχι οι παραβάσεις που συντελέσθηκαν στα διεθνή ύδατα ή στο εξωτερικό αλλά οι παραβάσεις που διαπράττει το πλοίο όταν ναυλοχεί σε λιµάνι των Η.Π.Α. όπου είναι υποχρεωµένοι ο πλοίαρχος ή άλλος υπεύθυνος να διατηρούν βιβλίο πετρελαίου µε αληθείς εγγραφές. Η υπόθεση αφορά το PACIFI RUBY της OSG. Η παράβαση ουσιαστικού δικαίου που διώκεται ποινικά, δεν είναι αυτή που απαγορεύει την απόρριψη πετρελαιοειδών στα διεθνή ύδατα αλλά η τήρηση βιβλίου πετρελαίου µε ψευδείς εγγραφές εν όσω το πλοίο είναι στην επικράτεια των Η.Π.Α., καθώς και η εµφάνιση τους προς τις αρχές ως αληθείς. Εφόσον η αξιόποινη πράξη συντελείται στις Η.Π.Α. και οι κρατικές αρχές της δεν έχουν παραιτηθεί από το δικαίωµα τους να διώκουν ποινικά αυτού το είδους τις παραβάσεις, είναι αστήρικτα τα επιχειρήµατα περί του εναντίου που έχουν σαν βάση τους την Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το ίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) United States v. Kun Yun Jho, 534 F 3d 398 (5 th Cir 2008). ΣΗΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: Μετά την έφεση, το πρωτοδικείο του οποίου η πρώτη απόφαση ελέγχεται ως, εν µέρει, εσφαλµένη καταδίκασε την πλοιοκτήτρια σε πρόστιµο $ 3,000,000 επί πλέον των $ 7,000,000 που είχε είδη επιβάλλει. Πρόσφατες δίκες µας Κατάσχεση µε τον Rule B και άρση του εταιρικού πέπλου 8

9 Σε διαφορά από χρονοναύλωση σε διαιτησία Λονδίνου η ναυλώτρια, µικρή Αµερικανική εταιρία ιδιωτικών συµφερόντων, που παρακρατούσε σηµαντικό µέρος του ναύλου επί σειρά ετών, έπαψε την δραστηριότητα της, και κατέστη ουσιαστικά αδρανής. Την δραστηριότητα της ναυλώτριας συνέχισε να ασκεί µία άλλη εταιρεία, µε παρόµοια επωνυµία, µε offshore έδρα και µε τα ίδια άτοµα σαν προσωπικό. Αυτό δηµιούργησε ανησυχίες για την ταµειακή ρευστότητα της ναυλώτριας. Το αποτέλεσµα συντηρητικής κατάσχεσης µε τον Rule B δεν ήταν ικανοποιητικό ως προς το ποσόν που τελικά κατεσχέθει. Η πλοιοκτήτρια κατέθεσε αγωγή κατά της ναυλώτριας, της offshore εταιρίας µε την παρόµοια επωνυµία, και των ατόµων δια των οποίων οι εταιρίες αρκούσαν δραστηριότητα προβάλλοντας ότι έκαστος ήταν «ο απώτερος εγώ» (alter ego) του άλλου και από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνοι στην πλοιοκτήτρια. Οι εναγόµενοι κατέθεσαν σειρά ενστάσεων, επικαλούµενοι την διαιτησία Λονδίνου σαν αποκλειστικά αρµόδια για την επίλυση διαφορών είτε µε βάση το ναυλοσύµφωνο είτε µε αδικοπραξία, και ζήτησαν την αναστολή της δίκης, και την επίλυση όλων των επίδικων διαφορών στην διαιτησία. Οι ενάγοντες αµφισβήτησαν την αρµοδιότητα της διαιτησίας για την επίλυση του ζητήµατος της σχέσης alter ego, για το οποίο, κατά την γνώµη τους, αποκλειστικά αρµόδιο ήταν το Οµοσπονδιακό ικαστήριο δια την Νότια Περιφέρεια του Τέξας, και προέβαλλαν αίτηµα περιορισµένης διεξαγωγής αποδείξεων (limited discovery) για την διερεύνηση των πραγµάτων. Το δικαστήριο απεδέχθει το αίτηµα και διέταξε περιορισµένη διεξαγωγή αποδείξεων, επιφυλάσσοντας περαιτέρω απόφαση του, µέχρι το πέρας της. Επακολούθησε διεξαγωγή αποδείξεων στην οποία η κυρία απαίτηση της πλοιοκτήτριας ήταν η εµφάνιση εγγράφων της ναυλώτριας (κυρίως λογιστικών βιβλίων και εγγράφων). Μερικές εβδοµάδες αργότερα, η ναυλώτρια ζήτησε συµβιβαστική λύση και η όλη υπόθεση έκλεισε συµβιβαστικά. Βέβαια η έκβαση κάθε υποθέσεως εξαρτάται πάντοτε από τα συγκεκριµένα περιστατικά της και τα πραγµατικά γεγονότα. Όµως το δίκαιο των Η.Π.Α. και συγκεκριµένα οι Οµοσπονδιακοί Κανόνες Πολιτικής ικονοµίας είναι ισχυρότατο µέσον για την διεξαγωγή αποδείξεων πριν από την δίκη, και η δικαιοδοσία και αρµοδιότητα των οµοσπονδιακών δικαστηρίων σε ναυτιλιακές απαιτήσεις ευρύτατη, πάντα βέβαια µε την προϋπόθεση ότι µπορεί να εδραιωθεί η αρµοδιότητα του δικαστηρίου. Γιώργος Γαΐτας* *Σηµείωση Συντάξεως, ιοπτεύοντας το ίκαιο εκδίδεται σε δύο γλώσσες, Ελληνική και Αγγλική Εάν έχετε προτίµηση γλώσσας στείλτε ένα (στο και θα σας στείλω την «ιόπτευση» στην γλώσσα που προτιµάτε. ιοπτεύοντας το ίκαιο είναι δική µου πρωτοβουλία και παραµένω εγώ και µόνον υπεύθυνος για το περιεχόµενο. Την διόπτευση θα την βρείτε επίσης στο καθώς και στο 9

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 08.04.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 44/2001* Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΉ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 44/2001* Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 44/2001* ΙΩΆΝΝΗΣ ΣΤ. ΔΕΛΗΚΩΣΤΌΠΟΥΛΟΣ ** Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΉ Η διαδικασία δημιουργίας της νέας ευρωπαϊκής έννομης τάξης προϋποθέτει, αφενός την πλήρη και ελεύθερη κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΥ 1. Τι είναι µισθός: Στο δίκαιο της εργασίας και στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς σύµβασης όπως είναι η σύµβαση εργασίας, µισθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Χ.Ψαυράτης Από ΠΑΠΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΓΙΩΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ*

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Δικογραφία 2013 1 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Σταμάτη ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας Στην εισήγηση αυτή προσεγγίζεται η ιδιότυπης νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Οδηγός Εμπορικών Σημάτων Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Αθήνα 2010 *Οι απαντήσεις που θα βρείτε στον Οδηγό αυτό δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119

Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119 www.inlaw.gr Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Αποστολόπουλος Χάρης: H νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων υπό το πρίσµα του κανόνα επιχειρηµατικής κρίσης (Business

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρούσα Προκήρυξη. Λόγω τεχνικών απαιτήσεων της ιστοσελίδας μας, όλα τα κείμενα σχετικά με την προκήρυξη περιέχονται αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/KΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 197/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β.Καραπιστόλη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200818 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 3.1.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Παντελάκη Μαριλένα Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ»

«ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ» «ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ» Επιμέλεια : Κώστας Αντωνίου, ικηγόρος, μέλος της συντακτικής ομάδας του indubio.gr Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια 2. Είδη εταιρειών 3. Επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου 4. Διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια 2. Είδη εταιρειών 3. Επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου 4. Διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή περιέχει μια συνοπτική παρουσίαση των προσωπικών εταιρειών. Περιγράφει σε γενικές γραμμές τους κανόνες που ισχύουν για τις προσωπικές εταιρείες, αναλύοντας τα είδη των προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Δικογραφία 2014 429 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 237/2013 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγητής: Λεων. Χατζησταύρου Δικηγόροι: Κων. Ευθυμίου, Ιωάν. Γιαγλάρας Αναιτιώδης η εκχώρηση,

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Για τη ίκαιη ίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων Αρνησιδικίας» Α. Πολιτική ίκη - ΑΚ 1. ικαστική µεσολάβηση: Οργανώνεται µε πληρότητα η δυνατότητα προσφυγής

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ «Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης» - 1 - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: «Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο της προσωπικής ελευθερίας και ασφάλειας» (άρθρα 5 παρ. 4, 3 Συντ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑΣ

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑΣ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑΣ Ο κόσμος της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας συγκροτείται από επαγγελματίες οι οποίοι εμπλέκονται σ' ένα σύνολο ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, που είναι απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ε.Π.Ο. Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Δικαιοδοσία της ΠΕΕΟΔ 1 Άρθρο 2 Εφαρμοστέο Δίκαιο 1 Άρθρο 3 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0805 EL 04.12.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 805/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Δικαιώματα Τελικού Χρήστη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS Έκδοση UTA05072014 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

C 101/54 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2004

C 101/54 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2004 C 101/54 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2004 Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των δικαστηρίων των κρατών µελών της ΕΕ κατά την εφαρµογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα