BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE"

Transcript

1 BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE last up date: 20 th October new entries Note also the Categories Literature (for text editions of medieval authors), Acts of Congress and Series Beachten Sie auch die Rubriken Literatur (zu Texteditionen mittelalterlicher Autoren), Kongressakten und Serien ADAMANTIOU/Αδαμαντίου, Αδαμάντιος Ι., Τα Χρονικά του Μορέως. Συμβολαί εις την Φραγκοβυζαντινήν Ιστορίαν και Φιλολογίαν [Reprint from: Deltion tes Historikes kai Ethnologikes Hetaireias tes Hellados, vol. 6, Issue 24 May 1906], Αθήνα: ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ, 2003, 677 pp. ISBN EUR 60,00 ADAMANTIOU/Αδαμαντίου, Αδαμάντιος, Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Ιστορία, κοινωνικός βίος, βυζαντινά μνημεία, Αθήνα: ΔΑΜΙΑΝΟΣ, 2005, 160 pp. [Byzantine Thessaloniki. History, Social Life, Byzantine Monuments; reprint of the first edition of 1914] EUR 19,00 AGNOLD, Michael, Η άλωση της Κωνσταντινουπούλης από τους Οθωμανούς. Τομές και συνέχεια [Original: The Fall of Constantinople to the Ottomans. Context and Consequences]. Μετάφραση: Ανδρέας Παππάς, Αθήνα: Κριτική, 2013 ISBN EUR 19,00 AHRWEILER, Hélèn, The Making of Europe: Lectures and Studies, Athens: ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ LIVANIS PUBLISHING ORGANISATION, 2000, 170 pp. ISBN EUR 14,00 AMOIRIDOU/Αμοιρίδου, Ευαγγελία Ν., Αγία Θεοφανώ, η βασιλίς. Η ζωή μιάς αυτοκράτειρας. Ο βίος μιας αγίας, Θεσσαλονίκη: ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, 2006, 211 pp. [Holy Theophano, the Empress. The Life of an Empress] ISBN EUR 19,00 ANGELES/Αγγελής, Δημήτρης, Αισθητική βυζαντινή. Η έννοια του κάλλους στον Μέγα Βασίλειο, Αθήνα: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΩΝ, 2004, 230 pp. [Byzantine Aesthetics. The Meaning of Beauty of Basilius the Great] EUR 29,00 1

2 ANGELES/Αγγελής, Δημήτρης, Ιδεολογικά ρεύματα της Υστερης Αρχαιότητας, Αθήνα: ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ, 2005, 123 pp. [Ideological Movements in Late Antiquity Ideologische Strömungen in der Spätantike] ISBN EUR 12,00 ANOMERITIS/Ανωμερίτης, Γιώργος, Βυζαντινό πάρκο Τραγαίας Νάξου. Ένας νησιωτικός θρησκευτικός «Μυστράς» στην Κεντρική Νάξο, Αθήνα: Μίλητος, 2009, 171 pp. [The Byzantine Park of Tragaia on Naxos. An insular religious Mystras in central Naxos] ISBN EUR 29,00 ANTONOPOULOU-TRECHE/Αντωνοπούλου-Τρέχη, Ζωή, Από την αρχαίαν ελληνικήν πόλιν στην βυζαντινήν οικουμένην, Αθήνα: ΑΡΜΟΣ, pp. [From the Ancient Greek Polis to the Byzantine Oecumene] EUR 29,00 APOSTOLIDES/Αποστολίδης, Δημ., Βυζαντινά υστερόγραφα. Είκοσι ιστορίες αγάπης και μίσους, αρετής και πτώσης, θριάμβου και ολέθρου, Καβάλλα: Alpha Media Group, 2009, 293 pp. [Byzantine Postscriptum: 20 Stories of Love and Hate, Virtue and Decadence, triumph and Catastrophe] ISBN EUR 28,00 ASCHDRACHA, Catherina, Inscriptions protobyzantines et byzantines de la Thrace Orientale et le île d Imbros (IIIe-XVe siècles). Présentation et commentaire historique, Athènes: MINISTERE DE LA CULTURE, CAISSE DES RECETTES ARCHEOLOGIQUES, 2003, pp., 155 fig. [Réunion en 1 volume des articles parus dans la Revue «Archaiologikon Deltion, Meletes», vol. 43 (1995) & 53 (2002)] ISBN EUR 52,00 ASONITES/Ασωνίτης, Σπύρος, Το νότιο Ιόνιο κατά τον όψιμον Μεσαίωνα. Κομητεία Κεφαλληνίας, Δουκάτο Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Αθήνα: ERGO, 2005, 350 pp. [The South Ionian Sea during Late Middle Age. County of Cephallenia, Ducate of Levkada, Aitoloakarnania] EUR 29,00 ASONITES/Ασωνίτης, Σπύρος, Η Κέρκυρα και τα ηπειρωτικά παράλια στα τέλη του Μεσαίωνα ( ), Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2009, 712 pp. [Corfu and the Epirote Coastal Region at the End of the Middle Ages ( )] ISBN EUR 57,00 ASONITIS/Ασωνίτης, Σπύρος Ν., Ο Ελλαδικός χώρος στο μεσαιωνικό περίγυρο = The Greek Space and the Medieval Surroundings, Εκδοτικός Οίκος Αντ. Σταμούλης, 2012, 252 pp. ISBN EUR 36,00 Contents Περιεχόμενα Inhaltsverzeichnis ΑΘΩΝΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ see our Series file 2

3 ATSALOS/ Ατσαλος, Βασίλης, Παλαιογραφικά και Κωδικολογικά Ανάλεκτα, Θεσσαλονίκη: UNIVERSITY STUDIO PRESS, 2004, 571 pp. [Palaeographical and Codicological Analects] ISBN EUR 39,00 ATSALOS, B., Le terminologie du livre-manuscrit a l epoque byzantine. Premiere partie: Terms designant le livre-manuscrit et l ecriture, 2eme ed., UNIVERSITY STUDIO PRESS , 322 pp. ISBN EUR 25,00 BAGENAS/Βαγενάς, Νίκος, Το κάστρο της Αγίας Μαύρας = VAGENAS, Nikos, The Castle of Lefkas (S. Maura), , Αθήνα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ = PUBLIC LIBRARY OF LEFKAS, 2001, 246 pp., 92 pls [limited edition of 1000 copies; only one copy still available] ISBN bzw X EUR 126,00 BAKALOPOULOS/Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε., Το Νεοελληνικό Εθνος, Νέα ελληνική Ιστορία από τη Φραγκοκρατία ως τις μέρες μας, Θεσσαλονίκη: ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 2003, 552 pp. [The Modern Greek Nation, ] ISBN Χ EUR 45,00 BAKALOPOULOS/Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α., Ιστορία της μείζονος Μακεδονίας = History of the Great Macedonia, , Θεσσαλονίκη: ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, 2005, 465 pp. ISBN EUR 49,00 BAKALOUDE/Βακαλούδη, Αναστασία Δ., Η μαγεία ως κοινωνικό φαινόμενο στο Πρώϊμο Βυζάντιο, 4 ος -7 ος μ.χ. αι., Αθήνα: ΕΝΑΛΙΟΣ, 2001, 550 pp. [Magic as social Phaenomenon in Early Byzantine Times] EUR 27,00 BAKALOUDE/Βακαλούδη, Αναστασία Δ., Περιεχόμενο των σημειωμάτων των χειρογράφων της Μονής Ξηροποτάμου Αγίου Ορους, Θεσσαλονίκη: ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ, 2004, 136 pp. [Content of the Marginal Notes in the Manuscripts of the Monastery Xeropotamou on Mount Athos] ISBN EUR 19,00 BAKALOUDE/Βακαλούδη, Αναστασία Δ., Αντισύλληψη και αμβλώσεις από την Αρχαιότητα στο Βυζάντιο = VAKALOUDI, Anastasia D., Contraception and Abortion from Antiquity to Byzantium, Athens: ANT. STAMOULIS EDITIONS, 2003, 480 pp. ISBN EUR 38,00 BALTA, E., L Eubée a la fin du XVe siécle: Économic et Population les registres de l année 1474 (Αρχείον Ευβοικών Μελετών Παράρτημα του ΚΣΤ τόμου), Athens: Εταιρεία Ευβοικών Σπουδών, 1989, 431 pp., 80 doc. ISSN EUR 37,00 BARTIKIAN, Hratch M./Μπαρτικιάν, Χράτς Μ., Αρμενοβυζαντινά. Σχέσεις του Αρμενικού Εθνους με το Μεσαιωνικό Ελληνισμό. Ιστορικές συμβολές. Επιμέλεια έκδοσης: Α. Γ. Κ. Σαββίδης = Armeno-Byzantine Studies. Relations of the Armenian 3

4 Nation with Medieval Hellenism. Historical Contribution, Θεσσαλονίκη: ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, 2007, 400 pp. ISBN EUR 39,00 BASILOPOULOS/Βασιλόπουλος, Δημήτρης, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Ευχών του θεού πιστός βασιλεύς και αυτοκράτωρ Ρωμαίων [Constantine Palaiologos King and Emperor of the Byzantium], Αθήνα: Εκδόσεις Ευρασία, 2011, 269 pp. ISBN EUR 29,00 Contents Περιεχόμενα Inhaltsverzeichnis BEIHAMMER, Alexander, Griechische Briefe und Urkunden aus dem Zypern der Kreuzfahrten. Die Formularsammlung eines königlichen Sekretärs im Vaticanus Palatinus graecus 367. Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von A. Beihammer (Zyprisches Forschungszentrum, Quellen und Studien zur Geschichte Zyperns, 57), Nicosia 2007, 434 pp., 5 Abb. ISBN EUR 49,00 BLYSIDOU/Βλυσίδου, Β. Λαμπάκης, Στ. Λεοντσίνη, Μ. Λουγγής, Τ., Βυζαντινά στρατεύματα στη Δύση (5 ος -11 ος αι.). Έρευνες πάνω στις χερσαίες και ναυτικές επιχειρήσεις: Σύνθεση και αποστολή των Βυζαντινών στρατευμάτων στη Δύση [Πρόγραμμα: Τράπεζα Πληροφοριών Βυζαντινής Ιστορίας], Αθήνα: ΕΙΕ/ΙΒΕ, 2008, 498 pp. [Byzantine Forces in the West ( c.). Studies on land and sea operations: Composition and instruction of the Byzantine forces in the West] ISBN EUR 59,00 BOCHOVE, Thomas Ernst van, To date or not to date: On the Date and Status of Byzantine Law Books/Χρονολογώντας και εξακριβώνοντας. Επιστημονική απόδοση στην Ελληνική: Ιερώνυμος Νικολόπουλος, Αρχιμανδρίτης [Βιβλιοθήκη Βυζαντινού και Μεταβυζαντινού Δικαίου 3], Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2007, 353 pp. EUR 33,00 BORDONOVE, Georges, Ναΐτες ιππότες: Μυστικά, αιρετικές μυσταγωγίες και αλήθεια. Μετάφραση: Δημήτριος Πεταλάς, Αθήνα: ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ, 2004, 263 pp. [Original: La vie quotidienne des templiers aux XIIIe siècle] ISBN EUR 29,00 BOUGIOUKLAKES/Βουγιουκλάκης, Γιώργος Π., Ο ελληνισμός στο Βυζάντιο: Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Αθήνα: Ίαμβος, 2009, 238 pp. [Hellenism in Byzantium: East Roman Empire] ISBN EUR 19,00 BUONSANTI, Michele, Candia Veneziana: Venetian Itineraries Through Crete. A Guide of the Historical Remains of the Venetian Domination. Translation: Stefano Pastorello, Ηράκλειο Κρήτης: ΜΥΣΤΗΣ, 2005, 244 pp. [Κατάλογος με φωτογραφίες, πρωτότυπα σχέδια από την Cristina Cazzanello. Πίνακες από το Cretae Regnum (1618) του Francesco Basilicata, η αναπαραγωγή έγινε με άδεια των Εκδόσεων ΜΙΚΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ] ISBN [also available in Greek ISBN ] EUR 29,00 4

5 [BYZANTIO]: Το Βυζάντιο και οι απαρχές της Ευρώπης. Επιμέλεια έκδοσης: Ελένη Γραμματικοπούλου, Αθήνα: ΕΙΕ, 2004, 187 pp. [Byzantium and the Outset of Europe] ISBN EUR 19,00 BYZANTINOI SYNGRAPHEIS/Βυζαντινοί Συγγραφείς [έκδοση πρωτοτύπου κειμένου + νεοελληνική απόδοση & σχόλια], Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτρος: see our Series file BYZANTIO/Βυζάντιο-Βενετία-Νεώτερος Ελληνισμός. Μία περιπλάνηση στον κόσμο της επιστημονικής σκέψης. Επιμ.: Γ. Ν. Βλαχάλκης, Θ. Νικολαΐδης, Αθήνα: ΕΙΕ, 2004, 320 pp. ISBN EUR 19, 00 CAMERON, Averil, Οι Βυζαντινοί. Μετάφραση: Γιώργος Τζήμας. Πρόλογος-Επιμέλεια: Ηλίας Γιαρένης, Αθήνα: Ψυχογιός, 2009, 405 pp. [Original: The Byzantines] ISBN EUR 22,00 CAMMELLI, Giuseppe, Δημήτριος Χαλκοκονδύλης. Μετάφραση; Δημήτρης Αρβανιτάκης, Αθήνα: ΕΣΤΙΑ & ΚΟΤΙΝΟΣ, 2004, 188 pp. ISBN EUR 39, 00 CESARETI, Paolo/Τσεζαρέτι, Πάολο, Η χαμένη Αυτοκρατορία. Η ζωή της Άννας του Βυζαντίου, μιας βασίλισσας μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Μετάφραση: Ηλιοφώτιστη Παπαστεφάνου, Στέλλα Πεκιαρίδη [Κυκεών, 40], Αθήνα: Εκδ. Ωκεανίδα, 2007, 668 pp. [Original: L impero perduto: Vita di Anna di Bisanzio, una sovrana tra Oriente e Occidente] ISBN EUR 28,00 CHALKIOPOULOU/Χαλκιοπούλου, Μαρία Δ., Συμβολή στη Βιβλιογραφία της Ιουστινιανείου εποχής, , Αθήνα: Εκδ. Σπανός, 2008 [ ] [A Contribution to the Bibliography of the Justinianic Period, ] CHALKOU/Χαλκού, Μαρία, Το μαθηματικό περιεχόμενο του Codex Vindobonensis Phil. Graecus 65 (φφ ): Εισαγωγή, έκδοση, σχόλια = The Mathematical Content of the Codex Vindobonensis Phil. Graecus 65 (ff ). Introduction, Edition and Comments (Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται, 41), Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2006, 511 pp. ISBN EUR 48,00 CHATZEANTONIOU/Χατζηαντωνίου, Ελισάβετ, Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης από τα μέσα του 8 ου αι. έως το Ιεραρχική τάξη Εκκλησιαστική περιφέρεια Διοικητική οργάνωση (Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται, 42), Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2007, IXXIX pp., 7 maps [The Bishopric of Thessalonike from the middle of the 8th century to 1430: Hierarchical order, ecclesiastical district, administration] ISBN EUR 59,00 5

6 CHATZEANTONIOU/Χατζηαντωνίου, Κώστας, Μικρά Ασία. Ιστορία των Μέσων αιώνων, Αθήνα: Γόρδιος, 2010, 346 pp. + 4 maps [Asia Minor: History of the medieval centuries] EUR 24,00 CHATZEIOSEPH/Χατζηιωσήφ, Χρήστος, Συνασός. Ιστορία ενός τόπου χωρίς ιστορία, Ηράκλειο Κρήτης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 2005, 479 pp. [Synasos. History of a Place without History] ISBN X EUR 34,00 CHOLEBAS/Χολέβας, Γιάννης Κ., Το Ελληνικό Βυζάντιο. Ο μεγάλος σταθμός που ένωσε το παρελθόν με το μέλλον της Ελλάδος [Greek Byzantium: The Great Station that United Past and Future of Greece], Αθήναι: Εκδόσεις Πελασγός-Ιωάννης Χρ. Γιαννάκενας, 2010, 184 pp. EUR 16,00 CHONDRIDOU/Χονδρίδου, Σταυρούλα, Ο Κωνσταντίνος Θ Μονομάχος και η εποχή του (ενδέκατος αιώνας μ.χ.), Θεσσαλονίκη: ΗΡΟΔΟΤΟΣ, 2002, 504 pp. [Constantine IX and his time (11 th cent.)] ISBN EUR 42,00 CHRESTOU/Χρήστου, Ειρήνη, Αυτοκρατορική εξουσία και πολιτική πρακτική. Ο ρόλος του παραδυναστεύοντος στη βυζαντινή διοίηκηση (τέλη 8 ου αρχές 11 ου αιώνα), Αθήνα: Ηρόδοτος, 2008, 367 pp. [pp : Resume; Imperial Power and Political Practice in Byzantium (8th-11 th cent.] ISBN EUR 47,00 CHRISTIDES, Vassilios, The Image of Cyprus in the Arabic Sources (Κυπρολογική Βιβλιοθήκη εκδιδομένη επιμελεία Θεοδώρου Παπαδοπούλλου, 15), Λευκωσία: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, 2006, XII pp. ISBN EUR 45,00 CHRISTOPHILOPOULOU/Χριστοφιλοπούλου, Αικατερίνη, Βυζαντινή Ιστορία, τόμος Α : Τρίτη έκδοση συμπληρωμένη και ενημερωμένη [σε απλούστερα Ελληνικά, Byzantine History in alight Greek Language], Αθήνα: Ηρόδοτος , 453 pp. ISBN EUR 34,00 CHRYSANTHOPOULOS/Χρυσανθόπουλος, Μιχαήλ Σ., Αχρίδα: Ιστορική διαχρονική πορεία. Θεσσαλονίκη: Ερωδιός, 2008, 140 pp. [Achrida/Ochrid: A Walk through History] ISBN EUR 15,00 CONCINA, Ennio, Η βυζαντινή πόλη. Μετάφραση: Κατερίνα Δασκαλάκη. Επιμέλεια Σειράς: Ν. Ε. Καραπιδάκης, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2009, 263 pp. [Original: Citta bizantina] ISBN EUR 26,00 COUREAS, N., The Assizes of the Lusignan Kingdom of Cyprus. Translated from the Greek and historical introduction by Nicholas Coureas (Texts and Studies in the History of 6

7 Cyprus 42), Nicosia: CYPRUS RESEARCH CENTRE, 2002, 408 pp. ISBN X EUR 33,00 CROWLEY, Roger, Κωνσταντινούπολη 1453: Η τελευταία μεγάλη πολιορκία. Μετάφραση; Διαμαντής Κωνσταντινίδης, Αθήνα: ΩΚΕΑΝΙΔΑ, 2005, 510 pp. [Original: Constantinople: The last great Siege, 1453 (London 2005)] ISBN EUR 28,00 [CYPRUS HISTORY]: Ιστορία της Κύπρου, Έκδοση «Ο Φιλελεύθερος», Λευκωσία 2012: vol. 1: Από την προϊστορική εποχή έως την αρχαία Σαλαμίνα vol. 2: Από το Μέγα Αλέξανδρο έως τους Ναΐτες Ιππότες vol. 3: Απότη Φραγκοκρατία έως την Επανάσταση του 1821 vol. 4: Από την Αγγλοκρατία έως την Ευρωπαϊκή Ένωση each volume EUR 23,00 DAPERGOLAS/Δαπέργολας, Νεκτάριος, Σλαβικές εγκαταστάσεις στη Μακεδονία από τον 7 ο έως και τον 9 ο αιώνα, Θεσσαλονίκη: Εκδ. Βάνιας, 2009, 212 pp. [pp : Summary: Slavonic Settlements in Macedonia (7 th -9 th century)] ISBN EUR 19,00 DEMETRAKOPOULOS/Δημητρακόπουλος, Γιάννης Α., Πλήθων και Θωμάς Ακυινάτης Από την Ιστορία του Βυζαντινού Θωμισμού (Ελληνικό Βυζάντιο και Λατινική Δύση, ΣΕΙΡΑ: Φιλοσοφία-Μελέτες, 2), Αθήνα: ΠΑΡΟΥΣΙΑ, 2004, 241 pp. [Plethon and Thomas of Aquin ] ISBN EUR 24,00 DEMETRIADES/Δημητριάδης, Βασίλης, Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας, [Μακεδονική Βιβλιοθήκη, 61], Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2008, 565 pp. [Topography of Thessalonike during Turkish Rule, ] ISBN EUR 52,00 [DEMETRIOS]: Η Γραμματεία των Δημητρείων. Α : Διηγήσεις περί των Θαυμάτων του Αγίου Δημητρίου. Κείμενο, Μετάφρασις, Εισαγωγή, Σχόλια από τον Παναγ. Κ. Χρήστου, Θεσσαλονίκη: Κέντρον Αγιολογικών Μελετών Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, pp. [The Literature on St. Demetrios A : Miracula. Text, Modern Greek Translation, Introduction, Commentary] out of print & Η Γραμματεία των Δημητρείων Β : Μαρτύρια, Συλλογές Θαυμάτων και Εγκώμια στον Άγιο Δημήτριο. Πρωτοβυζαντινή Μεσοβυζαντινή περίοδος. Εισαγωγή, Επιμέλεια κειμένων από τον Συμεών Α. Πασχαλίδη, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Αγιολογικών Μελετών 7

8 Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, 2005, 501 pp. [The Literature on St. Demetrios B : Passions, Collections of Miracles and Enkomia on St. Demetrios] out of print [DEMETRIOU THAUMATA]: Αγίου Δημητρίου Θαύματα. Ο βίος, τα θαύματα και η Θεσσαλονίκη του Αγίου Δημητρίου. Εισαγωγή Σχόλια - Επιμέλεια: Χ. Μπακιρτζής. Μετάφραση: Α. Σιδέρη, Αθήνα: Εκδόσεις Άγρα, 1997, 549 pp. [Miracles of St. Demetrios. Life, Miracles and Thessaloniki of St. Demetrios. Introduction, Commentary, Modern Greek Translation] ISBN EUR 35,00 DEMETROPOULOS/Δημητρόπουλος, Δημήτρης, Μαρτυρίες για τον πληθυσμό των νησιών του Αιγαίου (15 ος -αρχές 19 ου αι.), (ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 27), Αθήνα: ΕΙΕ/ΚΝΕ, 2004, 369 pp. [Evidence for the population of the Aegean islands (15 th - beginning of the 19 th c.)] ISSN EUR 22,00 DEMOPOULOS/Δημόπουλος, Θεοδόσιος Σπ., Ιστορία του Ναυπλίου. Ιστορία της πόλεως του Ναυπλίου από των μυθικών χρόνων μέχρι σήμερον, 1500 π.χ. μέχρι Επιμέλεια: Γιώργος Ρούβαλης, τόμ 1-2, Αθήνα: Speg, 2011, 591 & 702 pp. [History of the Town Nauplion (1500 B.C A.D.] ISBN (set) EUR 46,00 DEMOSTHENOUS/Δημοσθένους, Ανθούλλης Α., Σκοτώνοντας το δράκο. Οι διαδικασίες κατασκευής Αγίων στο Βυζάντιο. Τρεις μελέτες βυζαντινής Αγιολογίας, Εκδοτικός Οίκος Αντ. Σταμούλη, 2007, 134 pp. [pp Summary: Killing the Dragon. The Making of Saints in Byzantium] ISBN EUR 17,00 DEMOSTHENOUS/Δημοσθένους, Ανθούλλης Α., Μιχαήλ Ζ Δούκας ( ). Ο ανίκανος αυτοκράτορας = Anthoullis A. Demosthenous, Michael VII Doukas ( ). The incapable Emperor?, Θεσσαλονίκη: ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, 2005, 160 pp. [Greek with English Summary] ISBN EUR 29,00 DEMOSTHENOUS/Δημοσθένους, Ανθούλλης Α., Φιλία και ομοφυλοφιλία τον 11 ο και 12 ο αιώνα στο Βυζάντιο. Η φιλία ως πολιτική διασύνδεση μέσο κοινωνικής αποκατάστασης και καταξίωσης = Friendship and homosexuality in Byzantine 11 th and 12 th centuries, Αθήνα: ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, 2004, 215 pp. [Greek with English Summary (pp )] ISBN EUR 28,00 DENORES, Giorgio, A Discourse on the Island of Cyprus and on the Reasons for the True Succession in that Kingdom. Edited by Paschalis M. Kitromilides (Graecolatinitas Nostra, Sources 7), Venice: HELLENIC INSTITUTE OF BYZANTINE AND POST- BYZANTINE STUDIES, 2006, 125 pp. ISBN EUR 29,00 8

9 DIAMANTOPOULOS/Διαμαντόπουλος, Θανάσης (Ιατρός Νεφρολόγος-Αρχαιολόγος), Μουσική ουροσκοπία. Περί ούρων: του σοφωτάτου Βλεμμύδου, β έκδοση, Πάτρα: ΑΧΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, 1995, 32 pp. [Musikalische Uroskopie. Über Urin von dem weisen Blemmydes] ISBN EUR 12,00 DIAMANTOPOULOS/Διαμαντόπουλος, Γεώργιος (Πρεσβύτερος), Το δίκαιο της μνηστείας και του γάμου στα Βασιλικά. Νομοκανονική θεώρηση. Επιμέλεια: Αρχιμ. Γρηγόριος Δ. Παπαθωμάς [The Law of the Affiance and the Marriage in the Basilika ], Αθήνα: Γρηγόρη, 2013, 388 pp. ISBN EUR 20,00 DIEHL, Charles, Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μετάφραση: Αφροδίτη Χασιακού, Αθήνα: Καρδαμίτσα, 2007, 267 pp. [Original title: Histoire de l Empire Byzantin] ISBN & ISBN EUR 19,00 DIONYSIOS/Διονύσιος ο εκ Φουρνά, Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης, Θεσσαλονίκη: ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, 2003, 416 pp. [Hermeneia (Handbook) of Painting] ISBN EUR 36,00 EPIRUS: 4000 Years of Greek History and Civilization, Athens: EKDOTIKE ATHENON, 480 pp., 340 fig. EUR 57,00 EVANS, James Allan, Η αυτοκράτειρα Θεοδώρα. Σύντροφος του Ιουστινιανού [Original: The Empress Theodora: Partner of Justinian, University of Texas Press 2002]. Πρόλογος: Γιάννης Μηλιός. Μετάφραση: Αναστασία Καλλία, Αθήνα: Εκδόσεις Εκάτη,2011, 183 pp. ISBN EUR 17,00 [FAMAGOUSTA]: Actes de Famagouste du notaire génois Lamberto di Sambuceto (décembre 1299-septembre 1300), publiès par Michel Balard, William Duba, Chris Schabel [Centre de Recherche Scientifique, Sources et Études de l Histoire de Chypre LXX], Nicosie 2012, 357 pp. ISBN EUR 35,00 FORSCHUNGEN ZUR BYZANTINISCHEN RECHTSGESCHICHTE, ATHENER REIHE. Διεύθυνση: Καθηγητής Σπ. Τρωϊάνος, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα: see our Series file FOSKOLOS/Φώσκολος, Μάρκος, Τήνος: Ιστορία και πολιτισμός, τόμοι 1-2, Αθήνα: ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, pp. [Tinos: History and Culture, 2 vols.] EUR 66,00 FOWDEN, G. & FOWDEN, E. K., Studies on Hellenism, Christianity and the Umayyads (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ, 37), Athens: EIE, 2004, 221 pp., 32 pls ISBN EUR 29, 00 9

10 GASPARIS, Charalambos (editor), The Mediaeval Albanians = Οι Αλβανοί στο Μεσαίωνα (ΕΙΕ/ΙΒΕ, Διεθνή Συμπόσια, 5 = NATIONAL RESEARCH FOUNDATION, INSTITUTE FOR BYZANTINE RESEARCH, International Symposium, 5), Athens 1998, 384 pp. [Contributions in English, French, Greek, Italian] ISBN EUR 34, 00 GASPARES/Γάσπαρης, Χαράλαμπος, Catastici Feodorum Crete. Catasticum Chanee , Αθήνα: ΕΙΕ/ΙΒΕ, 2008, 718 pp. ISBN EUR 38,00 GASPARINATOS/Γασπαρινάτος, Σπύρος Γ., Η Βενετοκρατία στα νησιά του Ιονίου Πελάγους, Αθήνα: Ιδιωτική Έκδοση, 2009, 601 pp. [Venetian Reign on the Ionian Islands] ISBN EUR 48,00 GEORGALAS/Γεωργαλάς, Γεώργιος Κ., Βυζάντιον Α : Μη συμβατική Ιστορία. Αντιβυζαντινισμός, Θεσσαλονίκη: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΩΔΙΟΣ, 2005, 278 pp. [Byzantion A : non-conventional history. Antibyzantinism] ISBN EUR 19,00 GEORGALAS/Γεωργαλάς, Γεώργιος Κ., Βυζάντιον: Η άλλη ιστορία του [Βυζάντιον: Μη συμβατική ιστορία, 2], Θεσσαλονίκη: Ερωδιός, 2008, 244 pp. [Byzantium: its other history] ISBN EUR 16,00 GEORGALAS/Γεωργαλάς, Γεώργιος Κ., Εις Βυζάντιον οδηγός [Βυζάντιον, 5], Θεσσαλονίκη: Ερωδιός, 2008, 212 pp. [Guide to Byzantium] ISBN EUR 16,00 GEORGIS/Γεώργης, Γιώργος, Στους αντίποδες της Μεσογείου Ιασπανία-Κύπρος: Διαχρονικές σχέσεις/en las antipodas de Mediterráneo España-Chypre: Relaciones a través de los tiempos. Μετάφραση στα Ισπανικά/Traduccion del griego: Margarita Bonatsou, Nicosia: Editorial en Tips, 2010, 499 pp. ISBN EUR 59,00 Contents Περιεχόμενα Inhaltsverzeichnis GERASIMOS/Γεράσιμος, Στέφανος, Κωνσταντινούπολη: Από το Βυζάντιο μέχρι σήμερα, Αθήνα: ΚΑΡΑΚΩΤΣΟΓΛΟΥ, 2006, 400 pp. [Constantinople from Byzantium Until Today] ISBN EUR 99,00 GEROLYMATOU/Γερολυμάτου, Μαρία, Αγορές, έμποροι και εμπόριο στο Βυζάντιο (9 ος - 12 ος αι.), Αθήνα: ΕΙΕ/ΙΒΕ, 2008, 304 pp. [Markets, Traders and Trade in Byzantium (9th- 12th century)] ISBN EUR 39,00 GIANNAKOPOULOS/Γιαννακόπουλος, Δ. Κ., Δουκάτο των Αθηνών. Η κυριαρχία των Acciauoli, Θεσσαλονίκη: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΝΙΑΣ, 2006, 403 pp. [The Duchy of Athens: The Reign of the Acciaiuoli] ISBN EUR 19,00 GIANNOPOULOS/Γιαννόπουλος, Εμμανουήλ Στ., Τα χειρόγραφα βυζαντινής Μουσικής. Αγγλία: Περιγραφικός Κατάλογος των χειρογράφων ψαλτικής τέχνης των αποκειμένων 10

11 στις Βιβλιοθήκες του Ηνωμένου Βασιλείου, Αθήνα: Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας, 2008, 499 pp. [The Manuscripts of Byzantine Music. England: Descriptive Catalogue of the Psaltic Art Manuscripts preserved in the Libraries of United Kingdom] ISBN EUR 69,00 GIARENES/Γιαρένης, Ηλίας, Η συγκρότηση και εδραίωση της αυτοκρατορίας της Νικαίας. Ο αυτοκράτορας Θεόδωρος Α Κομνηνός Λάσκαρης, Αθήνα: ΕΙΕ/ΙΒΕ, 2008, 410 pp. [The Formation and Consolidation of the Empire of Nikaia] ISBN EUR 39,00 GIBBON, Edward/Γίββων, Ε., Ιστορία της παρακμής και πτώσεως της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, 363 μ.χ.-455 μ.χ.: Από το θάνατο του Ιουλιανού και τους διωγμούς των τελευταίων Εθνικών μέχρι τις εισβολές των βαρβαρικών φυλών και το θάνατο του Βαλεντινιανού Γ. Μετάφραση: Αργύρης Παπαβασιλείου, Αθήνα: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΙΣ: ISBN (set) ; ISBN-13 (set) vol. 1: (2003), 617 pp. vol. 2: (2004), 596 pp. vol. 3: (2005), 709 pp. EUR 138,00 GLYKATZE-AHRWEILER/Γλύκατζη-Ahrweiler, Ελένη, Γιατί το Βυζάντιο [Επανέκδοση: Ελληνικά Γράμματα 2009] Αθήνα: Μεταίχμιο, 2012, 295 pp. [Why Byzantium] ISBN EUR 15,00 GOUTZIOUKOSTAS/Γκουτζιουκώστας, Ανδρέας Ε., Το αξίωμα του Μυστικού. Θεσμικά και προσωπογραφικά προβλήματα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνια, 2011, 236 pp. [pp : Summary: Problems concerning the Mystikos and modern research] ISBN EUR 15,00 HENDRICKX, Benjamin, Οι θεσμοί της Φραγκοκρατίας. Η Λατινική Αυτοκρατορία της Κωνσταντινουπόλεως και το Λατινικό Βασίλειο της Θεσσαλονίκης = The Institution of the Frankokratia. The Latin Empire of Constantinople and the Latin Kingdom of Thessaloniki, Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αντ. Σταμούλη, 2007, 404 pp. ISBN EUR 35,00 HENDRICKX, Benjamin Σανσαρίδου, Θέκλα, Εθνικισμός και εθνική συνείδηση στον Μεσαίωνα με βάση το Χρονικό του Μορέως. Σχέσεις των Ελλήνων με Φράγκους, Τούρκους και άλλους λαούς στην φραγκοβυζαντινή κοινωνία του 13 ου και 14 ου αιώνα = Nationalism and National Consciousness during the Middle Ages based on the Chronicle of Morea. Relations of the Greeks with Franks, Turks and other Peoples, Θεσσαλονίκη: 11

12 ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, 2007, 283 pp. ISBN EUR 35,00 HISTORIA/Ιστορία του Ελληνικού Εθνους [Geschichte der griechischen Nation], Αθήνα: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: vol. Ζ : Βυζαντινός Ελληνισμός-Πρωτοβυζαντινοί Χρόνοι (1978), 504 pp. vol. Η : Βυζαντινός Ελληνισμός-Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι ( ) (1979), 392 pp. vol. Θ : Βυζαντινός Ελληνισμός-Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι ( ) & Υστεροβυζαντινοί Χρόνοι ( ) (1979), 496 pp. EUR 50,00 each volume INSTITUTE OF BYZANTINE MUSICOLOGY/Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας (Μελέται/Studies εκδίδει ο Γρ.Θ.Στάθης) see category series JUAN ARCADIO LASCARIS COMNENO, Vision Historia Hispano Byzantina, Athens: N. & S. Batsioulas Editorial, 2011, 438 pp. [in Spanish] ISBN EUR 29,00 ΚΑΪΜΑΚΕ/Καϊμάκη, Φωτεινή, Η Ελλάδα του Σαλέντο [Magna Graecia = Hellenism on the Salentina Penisnula]. Αθήνα: Μίλητος, 2008, 605 pp. ISBN EUR 110,00 Contents Περιεχόμενα Inhaltsverzeichnis KARAMPELIAS/Καραμπελιάς, Γιώργος, Το ΧίλιαΔιακόσιαΤέσσερα [1204] και η διαμόρφωση του Νεώτερου Ελληνισμού, Αθήνα: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, 2007, 545 pp. [The year 1204 and the Formation of Modern Hellensim] ISBN EUR 38,00 KARASTATHES/Καραστάθης, Κώστας Β., Ο Αγιος Κωνσταντίνος ο Μέγας και η εναντίον του πολεμική. Ιστορική μελέτη, Αθήνα: ΗΛΙΑΣ Ι. ΜΠΑΡΤΖΟΥΛΙΑΝΟΣ, 2006, 71 pp. [Der Heilige Konstantin der Grosse und die gegen ihn gerichtete Polemik] ISBN EUR 13,00 KARASTATHES/Καραστάθης, Κώστας Β., Μέγας Κωνσταντίνος. Κατηγορίες και αλήθεια. Ιστορική μελέτη, Αθήνα: Εκδόσεις Άθως, 2012,437 pp. [Constantine the Great. Historical Study] ISBN EUR 17,00 KARATOLIOS/Καρατόλιος, Κωνσταντίνος, Το υγρόν πύρ και η συμβολή του στη βυζαντινή ισχύ [The Greek Fire and the Contribution to the Byzantine Power], Αθήνα: Historical Quest, 2013, 54 pp. ISBN EUR 8,00 KARDARAS/Καρδαράς, Γεώργιος Θ., Το Βυζάντιο και οι Άβαροι (Στ -Θ αι.). Πολιτικές, διπλωματικές και πολιτιστικές σχέσεις [Μονογραφίες 15], Αθήνα: Εθνικί Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Byzantium and the Avars (6 th -9 th c.). Political, 12

13 diplomatic and cultural relations [Monographs 15], National Hellenic Research Foundation, Institute for Byzantine Research, 2010, 320 pp. [Byzantium and the Avars; pp English summary] ISSN & ISBN EUR 29,00 Contents Περιεχόμενα Inhaltsverzeichnis KARGAKOS/Καργάκος, Σαράντος Ι., Το βυζαντινό ναυτικό. Η επίδραση της θαλάσσιας ισχύος στην ακμή και την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Αθήνα: Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, 2007, 174 pp. [Die byzantinische Marine. Der Einfluß der maritimen Macht von Byzanz in seiner Blütezeit und derjenigen seines Niedergangs] ISBN & ISBN EUR 23,00 KARGAKOS/Καργάκος, Σαράντος Ι., Η Αυτοκρατορία της Κωνσταντινουπόλεως. Από την Αγία Σοφία τοῦ Κωνσταντίνου στην Αγία Σοφία του Ιουστινιανού, Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2012, 327 pp. [The Empire of Constantinople: From the Hagia Sophia of Constantine to the Hagia Sophia of Justinian] ISBN EUR 29,00 KARPOZELOS/Καρπόζηλος, Απόστολος, Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι, τόμος 3: 11 ος -12 ος αι., Αθήνα: Κανάκη, 2009, 832 pp. [Byzantine Historians and Chronographers, vol. 3: 11th-12th c.] ISBN EUR 60,00 KARYDES/Καρύδης, Σπύρος Χρ., Θεοδώρου Βρανιανίτη δημοσίου νοταρίου πόλεως και νήσου Κερκύρας, Οι σωζόμενες Πράξεις ( ), (Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών 276), Αθήνα: ΚΑΡΑΒΙΑΣ, 2001, 133 pp. [Die erhaltenen Akten ( ) des öffentlichen Notars der Stadt und Insel Korfu Theodoros Branianites] ISBN EUR 12,00 KATSOBSKA-MALIGOUDE/Κατσόβσκα-Μαλιγκούδη, Γιάννα, Η μεσαιωνική Ρωσία [Russia in the Middle Age], Αθήνα: Gutenberg & Κώστας Δαρδανός, 2013, 235 pp. ISBN EUR 15,00 KATSONE/Κατσώνη, Πολύμνια, Μία επταετία κρισίμων γεγονότων. Το Βυζάντιο στα έτη (Η διαμάχη Ανδρονίκου και Ιωάννη Ε των Παλαιολόγων [Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται, 33] = Polymnia Katsone, Seven critical years: Byzantium (The Strife between Andronicus Palaeologus and John V Palaeologus) [Byzantine Texts and Studies, 33], Θεσσαλονίκη: ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2002, 171 pp. + 3 maps [doctoral diss.] EUR 42,00 KATSOVSKA-MALIGOUDE/Κατσόβσκα-Μαλιγκούδη, Γιάννα, Οι Σλάβοι των Βαλκανίων. Εισαγωγή στην Ιστορία και τον πολιτισμό τους, Αθήνα: GUTENBERG, 2004, 408 pp. ISBN [The Slavs of the Balkan Countries. Introduction in their 13

14 History and Culture Die Slawen der Balkanländer. Einführung in die Geschichte und ihre Kultur] EUR 29,00 KIOUSOPOULOU/ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, Τόνια, Βασιλεύς ή Οικονόμος. Πολιτική εξουσία και ιδεολογία πριν την Αλωση, Αθήνα: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ, 2007, 282 pp. [Emperor or Economist. Political reign and ideology bevor the fall of Constantinople] ISBN EUR 27,00 KIOSOPOULOU/Κιοσοπούλου, Τόνια, Οι «αόρατες» βυζαντινές πόλεις στον ελλαδικό χώρο (13 ος -15 ος αιώνας) [The «unseen» Byzantine towns in Greece (13 th -15 th Centuries], Αθήνα: Πόλις, 2013, 174 pp. ISBN EUR 17,00 KODER, Johannes, Το Βυζάντιον ως χώρος. Εισαγωγή στην Ιστορική Γεωγραφία της Ανατολικής Μεσογείου στη Βυζαντινή Εποχή. Μετάφραση: Διονύσιος Χ. Σπαθακόπουλος, Θεσσαλονίκη: ΒΑΝΙΑΣ 2005, 372 pp. + 1 map ISBN EUR 19,00 KOLTSIDA/Κολτσίδα, Αθηνά Αντ., Οι σχέσεις των Μεγάλων Κομνηνών με την Εκκλησία της Τραπεζούντας ( ). Το χορηγικό έργο - Η θρησκευτική συνείδηση - Το εκκλησιαστικό περιβάλλον. Με 4 πίνακες εντός κειμένου και 83 εικόνες: φωτογραφίες, γκραβούρες, χρυσόβουλλα, Μονές, Εκκλησίες, αγιογραφίες, νομίσματα, πηγές χάρτες, Θεσσαλονίκη: ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, 2005, 190 pp. [pp Summary: Athina Anth. Koltsida, The Relations between the Great Komneni and the Church of Trebizond ( ). Funding Activity the Religious Conscience the Church Environment] ISBN EUR 19,00 KOMODIKES/Κωμοδίκης, Κωνσταντίνος, Οι πληροφορίες των Βραχέων Χρονικών για την Κύπρο. Η κατάταξη και ο σχολιασμός τους, Λευκωσία: Εκδόσεις Επιφανίου, 2006, XIX pp. & Παράρτημα pp. I-XCI, 1 map, 5 fig & 2 drafts [Information of the Brachea Chronica on Cyprus. Their Classification and Commentaries] ISBN EUR 42,00 KONSTANTINIDES/Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Ν., Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο. Από την πρώτη περίοδο έως τον 11 ο αιώνα. Η οργάνωση και λειτουργία των σχολείων Θεσσαλονίκης, Εκδ. Οίκος Αντ. Σταμούλη, 2011, 176 pp [Education in Byzantium from the early period until the 11 th century The organization and operation of the schools in Thessalonike] ISBN EUR 19,00 KONTOGIANNOPOULOU/Κοντογιαννοπούλου, Αναστασία, Η εσωτερική πολιτική του Ανδρονίκου Β Παλαιολόγου ( ). Διοίκηση Οικονομία = Anastasia Kontogiannopoulou, The Domestic Policy of Andronicus II Palaeologus ( ). 14

15 Administration Economy (Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται, 36), Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2004, 351 pp. ISBN EUR 39,00 KORDATOS/Κορδάτος, Γιάννης, Η Κομμούνα της Θεσσαλονίκης, Επιμέλεια: Λούση Μοίραλη. Επιμέλεια Σειράς: Ανδρέας Βαρελάς, Αθήνα: Συλλογή, 2009, 78 pp. [The Commune of Thessalonike, ] ISBN RUR 9,00 KORDOSES/Κορδώσης, Μιχ. Σ., Τα βυζαντινά Γιάννενα. Κάστρο (πόλη)-ξώκαστρο. Κοινωνία-Διοίκηση-Οικονομία, Αθήνα 2003, 373 pp. [Ioannina in byzantine times ] EUR 26,00 KORDOSES/Κορδώσης, Στέφανος, Οι Τούρκοι ανάμεσα στην Κίνα και το Βυζάντιο ( μ.χ.). Ο ρόλος τους στην ευρασιατική πολιτική, διπλωματία και στρατηγική, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2012, 482 pp. [The Turks between China and Byzantium ( AD)] ISBN EUR 29,00 KOTZAMPASE/Κοτζάμπαση, Σοφία, Βυζαντινά χειρόγραφα από τα Μοναστήρια της Μικράς Ασίας, Αθήνα: ΕΦΕΣΟΣ, 2004, 256 pp. [Byzantine manuscripts from the Monasteries of Asia Minor] EUR 29,00 KOUMARIANOU/Κουμαριανού, Αικατερίνη, Αθήνα, η πόλη οι άνθρωποι: Αφηγήσεις και μαρτυρίες, 12 ος -19 ος αιώνας, Αθήνα: ΠΟΤΑΜΟΣ, 2005, 492 pp. [Athens: the City the People. Narratives and Evidence, 12th-19th Century] ISBN EUR 78,00 KOUNTOURA/Κουντούρα-Γαλάκη, Ελεωνόρα (επιστ. επιμ.), Οι ήρωες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι Νέοι Αγιοι (8 ος -16 ος αι.), (ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΠΟΣΙΑ, 15), Αθήνα: ΕΙΕ/ΚΒΕ, 2004, 518 pp. [ The heroes of the Orthodox Church. The new saints (8 th -16 th c.)] ISBN EUR 39,00 KOURAKES/Κουράκης, Νέστωρ Ε., Διαχρονικές αρχές βυζαντινής Στρατηγικής και Τακτικής. Με έμφαση στο έργο Τακτικά του Λέοντος ΣΤ του Σοφού. Πρόλογος: Βασίλειος Μαρκεζίνης. Επίλογος: Σπύρος Τρωϊάνος, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2012, 181 pp. [Byzantine Principles of strategic and tactic through the time, especially in the work Taktika of Leon VI] ISBN EUR 19,00 KOUTOULAS/Κούτουλας, Διαμαντής, Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη. Τοπογραφική ανασύνθεση, Αθήνα: Εκδόσεις Π. Χιωτέλης, pp., 29 pp. fig. [Byzantine Constantinople. A topographical Reconstruction] ISBN EUR 12,00 KRALIDAS/Κραλίδας, Απόστολος Φ., Οι Χάζαροι και το Βυζάντιο. Ιστορική και θρησκειολογική προσέγγιση = The Khazars and Byzantium. A historical and religious approach, Αθήνα: ΣΑΒΒΑΛΑΣ, 2003, 341 pp. [Diss.] ISBN EUR 29,00 15

16 KREBBATAS/Κρεββατάς, Δημήτρης Κ., Το Βυζάντιο και ο διωγμός του Ελληνισμού, δεύτερη έκδοση συμπληρωμένη, Αθήνα: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, 2004, 396 pp. [Byzantium and the Pursuit of Hellenism, 2nd enriched edition] ISBN EUR 33,00 KRSMANOVIC, Bojana, The Byzantine Province in Change (On the Threshold Between the 10th and the 11th Century), Belgrade/Athens 2008, 232 pp. ISBN EUR 39,00 [KYPROS]: GRIVAUD, Gilles, Excerpta Cypria Nova. Volumen premier: Voyageurs occidentaux a Chypre au XVème siècle (Centre de Recherches Scientifiques, Sources et Etudes de l Histoire de Chypre, 15), Nicosia 1990, 212 pp. ISBN EUR 34,00 LAIOU/Λαΐου, Αγγελική Ε. (γενική εποπτεία), Οικονομική Ιστορία του Βυζαντίου. Από τον 7 ο έως τον 15 ο αιώνα. Επιστημονική Επιτροπή: Cecile Morrisson, Χαράλαμπος Μπούρας, + Νίκος Οικονομίδης, Κωνσταντίνος Πιτσάκης, Αθήνα: ΜΙΕΤ, [enriched and revised version of the original english edition: Angeliki E. Laiou (ed.), The Economic History of Byzantium from the Seventh through the Fifteenth Century, 3 volumes Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, D.C. 2002] ISBN set τόμος Α (2006), 600 pp. + maps ISBN τόμος Β (2006), 730 pp. + maps ISBN τόμος Γ (2006), 584 pp. ISBN EUR 150,00 LAZAROPOULOS/Λαζαρόπουλος, Πάνος Δ., Το σταυροδρόμι του Ελληνισμού: Εκκλησίας Βυζάντιο Μοναχισμός [The Crossroad of the Hellenism: Church- Byzantium-Monasticism], Αθήνα: Εκδόσεις Δρόμων, 2012, 436 pp. ISBN EUR 23,00 LAMIA/Λαμία με τη γραφίδα των περιηγητών, Συλλογικό έργο. Επιμέλεια: Νίκος Ταξ. Δαβανέλλος, Γεώργιος Παν. Σταυρόπουλος, Λαμία: ΟΙΩΝΟΣ, 2005, 206 pp. [Lamia in the Narratives of the Travellers, ] ISBN EUR 59,00 LAZOS/Λάζος, Χρήστος Δ., Μηχανική και τεχνολογία στο Βυζάντιο: Αστρονομία και όργανα μέτρησης του χρόνου, Αθήνα: ΑΙΟΛΟΣ, 2005, 272 pp. [Mechanics and Technology in Byzantium: Astronomy and Instruments of Chronometry] ISBN EUR 26,00 16

17 LEBENIOTES/Λεβενιώτης Γεώργιος Α., Το στασιαστικό Κίνημα του Νορμανδού Ουρσελίου (Ursel de Bailleul) στην Μικρά Ασία ( ) (Εταιρεία Βυζαντινών Ερευνών, 19), Θεσσαλονίκη: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΝΙΑΣ, 2004, 234 pp. [The Rebellious Movement of the Norman Ursel in Asia Minor ( )] EUR 14,00 LEBENIOTES/Λεβενιώτης, Γεώργιος Α., Η πολιτική κατάρρευση του Βυζαντίου στην Ανατολή. Το ανατολικό σύνορο και η κεντρική Μικρά Ασία κατά το β ήμισυ του 11 ου αι. = Georgios A. Lebeniotes, The political Collapse of Byzantium in the East. The Eastern Frontier and Central Asia Minor in the second Half of the 11 th Century (Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται, 43A & 43B ), Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2007 ISBN set : τόμος Α : CXXXII & pp ISBN EUR 50,00 τόμος Β : pp ISBN EUR 50,00 LEE, A. D., Παγανιστές και Χριστιανισμός στην Ύστερη Αρχαιότητα. Ένα Ανθολόγιο πηγών. Μετάφραση: Χαρίκλεια Τσαλιγοπούλου, Αθήνα: Ενάλιος, 2009, 508 pp. [Original: Pagans and Christians in Late Antiquity: Sourcebook] ISBN EUR 28,00 LEONARDOS/Λεονάρδος, Γιώργος, Μιχαήλ Η Παλαιολόγος, ο ελευθερωτής, Αθήνα: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ, 2004, 398 pp. [Historical novel: Michael VIII. Palaiologos, the liberator] EUR 28, 00 LEONTIADES/Λεοντιάδης Ιωάννης Γ., Μολυβδόβουλλα του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης = Lead Seals in the Museum of Byzantine Culture, Thessalonlike (Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται, 40), Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2006, 240 pp. [pp : English Summary] ISBN X EUR 58,00 LEONTIOS MACHAIRAS, Λεοντίου Μαχαιρά Χρονικό της Κύπρου, Παράλληλη διπλωματική έκδοση των χειρογράφων, εισαγωγή, επιμέλεια Μ. Πιερής Α. Νικολάου- Κονναρή (Texts and Studies of the History of Cyprus, 48), Λευκωσία: Κεντρο Επιστημονικών Ερευνών, 2003, 492 pp. ISBN EUR 42,00 LEONTSINE/Λεοντσίνη, Μαρία, Κωνσταντίνος Δ ( ). Ο τελευταίος πρωτοβυζαντινός αυτοκράτορας (Μονογραφίες, 7) = Maria Leontsini, Constantine IV ( ). The last Emperor of the Early Byzantine Period (Monographs, 7), Αθήνα: ΕΙΕ/ΙΒΕ, 2006, 280 pp. [pp Summary: Outline of the Policies of Constantine IV] ISSN ISBN EUR 39,00 17

18 LILIE, Ralph-Johannes, Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία. Μετάφραση από τα Γερμανικά: Χρήστος Δ. Τσατούλης. Επιμέλεια μετάφρασης και έκδοσης: Χρήστος Ι. Σταυράκος, Αθήνα: Εκδόσεις Ηρόδοτος, 2011, 459 pp. [Original: Einführung in die byzantinische Geschichte, Stuttgart: Kohlhammer, 2007 ISBN ] ISBN ISBN 40,00 LITSAS et al./λίτσας, Ε. Κ. κ.ά. (σύνταξη-επιμέλεια), Βιβλιογραφία Ελληνικής Παλαιογραφίας. Δημοσιεύματα Ελλήνων της 50ετίας Πρώτη καταγραφή, Θεσσαλονίκη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 2003, 86 pp. [Bibliography of Greek palaeography. Publications of Greeks, ] EUR 15, 00 LOLITSAS/Λολίτσας, Κωνσταντίνος Δ., Η πολιτική φιλοσοφία της παιδείας στην τελευταία βυζαντινή αναγέννηση του ιδ αιώνα και ο Θωμάς Μάγιστρος = Konstantinos D. Lolitsas, The Politics Philosophy of Education during the last Byzantine Regeneration and Thomas Magistros (XV Century), Θεσσαλονίκη: ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, 2006, 254 pp. [pp english summary] ISBN EUR 29,00 LOUNGES/Λουγγής, Τηλέμαχος Κ., Ιουστινιανός Πέτρος Σαββάτιος: Κοινωνία, πολιτική και ιδεολογία τον 6 ο μ. Χ. αιώνα, Θεσσαλονίκη: ΒΑΝΙΑΣ, 2005, 414 pp. [Iustinianus Petrus Sabbatius: Society, Politics and Ideology in the 6th c. AD] ISBN EUR 36,00 LOUNGHIS, T. C., Byzantium in the Eastern Mediterranean: Safeguarding East Roman Identity ( ) [Texts and Studies in the History of Cyprus LXIII], Nicosia: Cyprus Research Centre, 2010, XXXVI pp. ISBN EUR 29,00 LOUNGIS/Λουγγής, Τηλέμαχος, Η κοινωνική εξέλιξη στη διάρκεια των λεγομένων «σκοτεινών αιώνων» ( ) [The social Development during the so called Dark Centuries ( )], Ηρόδοτος 2013, 208 pp. ISBN EUR 22,00 Contents Περιεχόμενα Inhaltsverzeichnis [LOUNGHIS et al.]: Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches von 476 bis 565. Bearbeitet von T. C. Lounghis-B. Blysidou-St. Lampakes, (Quellen und Studien zur Geschichte Zyperns, LII), Nicosia: ZYPRISCHES FORSCHUNGSZENTRUM, 2005, 358 pp. ISBN EUR 38,00 LUTTREL, Anthony ZACHARIADOU, Elisabeth A., Sources for Turkish History in the Hospitallers Rhodian Archive = Πηγές για την Τουρκική Ιστορία στα Αρχεία των Ιπποτών της Ρόδου, [Sources = Πηγές 14], Athens: National Hellenic Research Foundation, Institute for Byzantine Research, 2008, 176 pp. 18

19 ISBN EUR 29,00 MAGDALINO, Paul, Η αυτοκρατορία του Μανουήλ Α Κομνηνού, Μτφρ.: Αγλαΐα Κάσδαγλη, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2008, 871 pp. [Original: The Empire of Manuel I Komnenos, ] ISBN EUR 69,00 MAKEDONIA: Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων, Β Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίου 1992 (Διεθνή Συμπόσια για τη Μακεδονία), Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, 2002, 672 pp. [Macedonia during the Paleologan time] ISBN EUR 89,00 MALIARAS/Μαλιάρας, Νίκος, Βυζαντινά μουσικά όργανα, Αθήνα: Παπαγρηγορίου- Νάκας, 2007, 623 pp., 207 fig. [Byzantine Musical Instruments] ISBN EUR 59,00 MALIGOUDES/Μαλιγκούδης, Φαίδων, Σλάβοι στη μεσαιωνική Ελλάδα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη, 2013, 248 pp. [Slavs in Medieval Greece]ISBN EUR 19,00 MALTEZOU/Μαλτέζου, Χρύσα, Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας. Πενήντα χρόνια επιστημονικής διαδρομής, , Βενετία- Αθήνα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΝΕΤΙΑΣ, 2005, 155 pp. [Greek Institute for Byzantine and Postbyzantine Studies at Venice. 50 Years of Academic Course] EUR 39,00 MALTEZOU/Μαλτέζου, Χρύσα Α., Η Βενετία των Ελλήνων = Venice of the Greeks. Επιμέλεια: John Davis. Φωτογράφιση: Γιάννης Βαχαρίδης, Ρωμύλος Παρίσης, Αθήνα: ΜΙΛΗΤΟΣ, 2005, 474 pp. ISBN X EUR 98,00 MALTEZOU/Μαλτέζου, Χρύσα, Αννα Παλαιολογίνα Νοταρά. Μιά τραγική μορφή ανάμεσα στον βυζαντινό και τον νέο ελληνικό κόσμο (Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 23), Βενετία 2004, 117 pp. [Anna Palaiologina Notara] ISBN EUR 29,00 MALTEZOU/Μαλτέζου, Χρύσα (επιστημ. Διεύθυνση), Βενετοκρατούμενη Ελλάδα. Προσεγγίζοντας την ιστορία της/la Grecia durante la Venetocratia. Approccio alla sua storia [Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας/Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, Βιβλιοθήκη/Biblioteca No 30], τόμ. Α -Β, Αθήνα-Venezia, 2010 [Greece under the Venetian domination] ISBN set EUR 99,00 MANGIOROS/Μαγγιώρος, Νικόλαος Χ., Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Δονατιστική έριδα. Συμβολή στη μελέτη των σχέσεων Εκκλησίας-Πολιτείας κατά την Κωνσταντίνεια 19

20 περίοδο, Θεσσαλονίκη: ΒΑΝΙΑΣ, 2005, 196 pp. [pp English Summary; Constantine the Great and the Donatist Quarrel. A Contribtution to the Study of the Relationship between Church and State] ISBN EUR 16,00 [MANGO]: Ιστορία του Βυζαντίου. Επιμέλεια: Cyril Mango. Μετάφραση: Ολγα Καραγιώργου. Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Γιασμίνα Μωυσείδου (Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης), Αθήνα: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ, 2006, 442 pp. [The Oxford History of Byzantium was originally published in English in This Translation is published by arrangement with Oxford University Press] ISBN & ISBN EUR 47,00 MANIATE/Μανιάτη-Κοκκίνη, Τριανταφυλλίτσα, Αυτοκρατορικές και ηγεμονικές δωρεές προς ξένους και από ξένους στο βυζαντινό χώρο (12 ος -15 ος αι.), Αθήνα: ΙΔΡΥΜΑ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ-ΧΟΡΝ, 2003, 87 pp. [Imperial Donations towards Foreigners and of Foreigners in Byzantium (12th-15th c.)] ISBN EUR 9,00 MANSOURI, M. Tahar, Chypre dans les sources arabes médiévales (SOURCES ET ETUDES DE L HISTOIRE, 38), Nicosia: CENTRE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 2001, 270 pp. ISBN EUR 22,00 MANTRAGOLO/Vincenzo, Η θρησκευτική ευσέβεια στην Θεοτόκο Μαρία κατά την βυζαντινή εκκλησιαστική παράδοση. Θεολογικά θεμέλια, Αθήνα: ΠΕΛΑΣΓΟΣ, 2005, 87 pp. [The Religious Piety Towards Theotokos Maria According to Byzantine Ecclesiastical Tradition] ISBN EUR 13,00 MPOURANTAS/Μπουραντάς, Κ. Ε., Θεοφανώ. Η πριγκίπισσα του Βυζαντίου που έγινε συναυτοκράτειρα (coimperatrix) και η Μεγάλη Αυτοκράτειρα (Grosse Reichskaiserin) του Α Γερμανικού Ράϊχ διαμορφώτρια της γερμανικής γλώσσας και φορέας της ιδέας ενός «Ευρωπαϊκού Συστήματος Κρατών», Εκδοτικός οϊκος Αντ. Σταμούλη, 2013, ΧΧΧ pp. ISBN EUR 36,00 MARGAROU/Μαργάρου, Ελένη Γ., Τίτλοι και επαγγελματικά ονόματα γυναικών στο Βυζάντιο. Συμβολή στη μελέτη για τη θέση της γυναίκας στο Βυζάντιο (ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ, 29), Θεσσαλονίκη: ΚΒΕ, 2000 LXIV pp. [Titel und Berufsbezeichnungen für Frauen in Byzanz. Ein Beitrag zur Stellung der Frau in Byzanz] EUR 39,00 MARINESKOU/Μαρινέσκου, Φλορίν, Ρουμανικά έγγραφα του Αγίου Όρους. Αρχείο Ιεράς Μονής Ιβήρων [Rumanian Manuscripts of the Holy Mountain], Αθήνα: ΕΙΕ/ΙΒΕ, 2006: τόμος Α : ISBN τόμος Β : ISBN EUR 40,00 20

THEOLOGY ΘΕΟΛΟΓΙΑ THEOLOGIE

THEOLOGY ΘΕΟΛΟΓΙΑ THEOLOGIE THEOLOGY ΘΕΟΛΟΓΙΑ THEOLOGIE last up date: 20 th October 2014 50 new entries AGOURIDES/Αγουρίδης, Σάββας, Θεόδωρος ο Μοοψουεστίας ως ο ερμηνευτής των Γραφών, Αθήνα: Άρτος Ζωής, 1999, 432 pp. EUR 29,00 AIMILIANOS,

Διαβάστε περισσότερα

POSTBYZANTINE AND MODERN ART ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΗ NACHBYZANTINISCHE UND MODERNE KUNST

POSTBYZANTINE AND MODERN ART ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΗ NACHBYZANTINISCHE UND MODERNE KUNST POSTBYZANTINE AND MODERN ART ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΗ NACHBYZANTINISCHE UND MODERNE KUNST last up date: 20 th October 2014 7 new entries Note also the Categories Exhibiton Catalogues, Acts of Congress

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΕΝOΤΗΤΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΕΝOΤΗΤΕΣ 1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η βιβλιογραφία που παρουσιάζεται δεν είναι εξαντλητική. Περιλαμβάνονται μόνο οι εργασίες που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα συγκεκριμένων επιστημονικών πεδίων που αφορούν την ιστορία της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 2 Ιούλιος Δεκέμβριος 2013

Τεύχος 2 Ιούλιος Δεκέμβριος 2013 Τεύχος 2 Ιούλιος Δεκέμβριος 2013 Κέρκυρα 2014 Βιβλιογραφικό δελτίο Εξαμηνιαία έκδοση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΙΚΕΠ) του Ιονίου Πανεπιστημίου Τεύχος 2 Ιούλιος-Δεκέμβριος 2013 Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ THESSALONIKI 2012 Α BIANNUAL PUBLICATION OF THE INSΤITUTE FOR ΒΑLΚΑΝ STUDIES Τιµή

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα)

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Γεννήθηκε το 1966 στη Σάμο, όπου περάτωσε και τις εγκύκλιες σπουδές του. Σπούδασε στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Χωνιάτης, έκδ. Σπ. Λάμπρος, Μιχαήλ Ακομινάτου (sic) του Χωνιάτου τα σωζόμενα, Α - Β, Αθήνα 1879-80 (ανατύπ. Groningen 1968/Αθήνα 1968), ιδίως

Μιχαήλ Χωνιάτης, έκδ. Σπ. Λάμπρος, Μιχαήλ Ακομινάτου (sic) του Χωνιάτου τα σωζόμενα, Α - Β, Αθήνα 1879-80 (ανατύπ. Groningen 1968/Αθήνα 1968), ιδίως 105 ΠΗΓΕΣ Ακροπολίτης Γεώργιος Ακροπολίτης, Χρονική συγγραφή, έκδ. A. Heisenberg-P. Wirth, Stuttgart 1978 (Leubner), Α, σ. 13 Βιλλεαρδουίνος Γοδεφρείδος Βιλλεαρδουίνος (Geoffroi de Villehardouin), έκδ.-γαλλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Βασιλική (Βάσω) Πέννα ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυζαντινή Ιστορία, Bυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Greek Imprints. Promotional Catalogue. Volume 1, Tome 1. Ancient History & Art

Greek Imprints. Promotional Catalogue. Volume 1, Tome 1. Ancient History & Art Greek Imprints Promotional Catalogue Volume 1, Tome 1 Ancient History & Art We are pleased to present our first promotional catalogue of new Greek titles from a variety of subjects in the humanities and

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567)

Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567) ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΗΓΕΣ 2 Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567) ΑΘΗΝΑ 1996 ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

COPYRIGHT AND CITATION CONSIDERATIONS FOR THIS THESIS/ DISSERTATION

COPYRIGHT AND CITATION CONSIDERATIONS FOR THIS THESIS/ DISSERTATION COPYRIGHT AND CITATION CONSIDERATIONS FOR THIS THESIS/ DISSERTATION o Attribution You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF LETTERS. Research Profile and Publica ons

FACULTY OF LETTERS. Research Profile and Publica ons RESEARCH at the University of Cyprus FACULTY OF LETTERS Research Profile and Publica ons 2008-2010 University House Anastasios G. Leventis 1 University Avenue P.O.Box 20537, 1678 Nicosia, Cyprus Tel.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ. 1. ΙΣΤΟΡΙΑ. I. WELLS, H. G.. II. CASSELL. III. Title. 900-W 900 W / 04529

ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ. 1. ΙΣΤΟΡΙΑ. I. WELLS, H. G.. II. CASSELL. III. Title. 900-W 900 W / 04529 ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 900 W / 04529 THE OUTLINE OF HISTORY : BEING A PLAIN HISTORY OF LIFE AND MANKIND. -- REVISED. -- LONDON : CASSELL, 1951. -- ΣΕΛ. 1260, ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ. I. WELLS, H. G.. II. CASSELL.

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ INSTITUTION OF SPONSORSHIP FROM ANCIENT TO MODERN TIMES For it is the duty of the wealthy to render service to the state (Demosthenes, Speech: Against Phaenippus, 42.22) International Scientific Conference

Διαβάστε περισσότερα

Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη

Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Heritage walks in Thessaloniki CITY OF THESSALONIKI

Διαβάστε περισσότερα

Brief Curriculum Vitae. Costas N. Constantinides. Professor of Byzantine History at the University of Ioannina

Brief Curriculum Vitae. Costas N. Constantinides. Professor of Byzantine History at the University of Ioannina Brief Curriculum Vitae Costas N. Constantinides Professor of Byzantine History at the University of Ioannina Born in Cyprus he read History at the Department of History and Archaeology of the University

Διαβάστε περισσότερα

ΘΗΒΑ: 10ος-14ος ΑΙΩΝΑΣ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑ ΤΡΙΑΔΑ'» (Εικόνες 1-3)

ΘΗΒΑ: 10ος-14ος ΑΙΩΝΑΣ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑ ΤΡΙΑΔΑ'» (Εικόνες 1-3) MINA ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ ΘΗΒΑ: 10ος-14ος ΑΙΩΝΑΣ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑ ΤΡΙΑΔΑ'» (Εικόνες 1-3) Ή μελέτη καί δημοσίευση δλων τον μεσαιωνικών νομισμάτων πού φέρνουν στό φως ot ανασκαφές πού διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

The Student Network for Byzantine and Medieval Studies Newsletter

The Student Network for Byzantine and Medieval Studies Newsletter The Student Network for Byzantine and Medieval Studies Newsletter Number 1, Spring 2013 Editorial Team: Efthymia Priki & Soteria Protogirou Student Network for Byzantine and Medieval Studies Φοιτητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ του ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ του ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ του ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ο ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Επιμέλεια Σόφης Ν. Παπαγεωργίου ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη Καθηγήτρια Ιστορίας Βυζαντινή Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107277448 Fax: 2107277682 E-Mail: akolia@arch.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ UNIVERSITY OF CRETE DEPARTMENT OF HISTORY AND ARCHAEOLOGY

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ UNIVERSITY OF CRETE DEPARTMENT OF HISTORY AND ARCHAEOLOGY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ UNIVERSITY OF CRETE DEPARTMENT OF HISTORY AND ARCHAEOLOGY Προσφερόμενα μαθήματα ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 Undergraduate and postgraduate classes on

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997 ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997 1. Πρόλογος Στις σελίδες πού ακολουθούν παρουσιάζονται τα «έργα καί ήμέραι» τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κατά τήν περίοδο 1992-1997.

Διαβάστε περισσότερα

Sources d histoire médiévale (Επανέκδοση στις πηγές μεσαιωνικής ιστορίας) υπαναπτύκτους περιοχάς έρευνα του Ιδρύματος Ροκφέλλερ

Sources d histoire médiévale (Επανέκδοση στις πηγές μεσαιωνικής ιστορίας) υπαναπτύκτους περιοχάς έρευνα του Ιδρύματος Ροκφέλλερ Βιβλιογραφία ελληνικών μύλων Συγγραφέας Τίτλος Acar, M.şinasi;Bir, Attila; Kaçar, Mustafa Adorno, Anselme Anadolu' nun değirmenleri (βλ. Bir, Attila; Acar, M.şinasi; Kaçar, Mustafa) l Itinéraire d Anselme

Διαβάστε περισσότερα

Tαξιάρχης Kόλιας. Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr

Tαξιάρχης Kόλιας. Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr Tαξιάρχης Kόλιας Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr Καθηγητής του Βίου και του Πολιτισμού των Βυζαντινών Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ MUSEUM OF BYZANTINE CULTURE

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ MUSEUM OF BYZANTINE CULTURE 2008 ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ MUSEUM OF BYZANTINE CULTURE 1 Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού τιμήθηκε με το Βραβείο Μουσείου του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έτος 2005 The Museum of Byzantine Culture

Διαβάστε περισσότερα

Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή

Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 10:30-19:00 Έκθεση Εικόνες της Αθήνας μέσα από τα μάτια των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Διπλωματική εργασία στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ ΙΩΆΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΣ: ΕΝΑΣ ΛΌΓΙΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ ΤΗΣ ΠΡΏΙΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑΣ ΕΠΟΧΉΣ

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ ΙΩΆΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΣ: ΕΝΑΣ ΛΌΓΙΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ ΤΗΣ ΠΡΏΙΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑΣ ΕΠΟΧΉΣ ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ ΙΩΆΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΣ: ΕΝΑΣ ΛΌΓΙΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ ΤΗΣ ΠΡΏΙΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑΣ ΕΠΟΧΉΣ 'Ρήτορας δέ αγαθούς, η τους Πλάτωνος και 'Αριστοτέλους εταίρους, τίς ούτω πασών εκάστοτε τίκτει,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./ Τ.Α.Κ. (ΑΠΟ 07/04/2014 ΕΩΣ 19/06/2014)

ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./ Τ.Α.Κ. (ΑΠΟ 07/04/2014 ΕΩΣ 19/06/2014) ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./ Τ.Α.Κ. (ΑΠΟ 07/04/2014 ΕΩΣ 19/06/2014) 1. Οδηγός Ηρακλείου Κρήτης : τουριστικός, ιστορικός, τεχνικός, επαγγελματικός / Αντώνη και Πόπης Λουκάκη, εκδ. Καραχάλιος

Διαβάστε περισσότερα