ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωστικό αντικείμενο Κυριακή Το ακόλουθο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ περιλαμβάνει συνολικά τρία μαθήματα (Α Γ). Να απαντήσετε με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών σε όλες τις ερωτήσεις του υποχρεωτικού μαθήματος Α (Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων), που είναι κοινό για όλες τις ειδικότητες του κλάδου, και σε όλες τις ερωτήσεις ενός δεύτερου μαθήματος το οποίο θα επιλέξετε μεταξύ των Β και Γ (Β. Γενικές Αρχές Λογιστικής ή Γ. Στοιχεία Τουριστικής Οικονομίας) ανάλογα με την ειδικότητά σας. Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. Μην παραλείψετε στη θέση «ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» του ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΥ σας ΦΥΛΛΟΥ να σημειώσετε κατάλληλα το γράμμα-κωδικό (Β ή Γ) που αντιστοιχεί στο εξεταζόμενο μάθημα της ειδικότητάς σας. Τα δύο εξεταζόμενα μαθήματα είναι βαθμολογικά ισοδύναμα και καθένα βαθμολογείται με άριστα το 100. Ισοδύναμες είναι μεταξύ τους και οι ερωτήσεις κάθε μαθήματος. Αυτό σημαίνει ότι καθεμία από τις 30 ερωτήσεις των μαθημάτων Α Γ συμμετέχει με 3 1 / 3 μονάδες ( 100 / 30 ) στο βαθμό του αντίστοιχου μαθήματος και με 1 2 / 3 μονάδες στη διαμόρφωση της βαθμολογίας της πρώτης θεματικής ενότητας. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (κωδικός) ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εξεταζόμενο μάθημα για όλες τις ειδικότητες (30 ερωτήσεις από το 1 ως το 30) 1. Η επιχείρηση είναι ένας οικονομικός οργανισμός του οποίου στόχος σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα είναι: α) η ελαχιστοποίηση της ζημίας. β) η μεγιστοποίηση του κέρδους. γ) η ικανοποίηση των προμηθευτών. δ) η εξουδετέρωση των ανταγωνιστών. 2. Η σύγχρονη επιχείρηση είναι ανοιχτό σύστημα γιατί: α) δέχεται ερεθίσματα από το περιβάλλον της. β) αναπτύσσει σχέσεις διάδρασης με το περιβάλλον της. γ) λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο. δ) επιτρέπεται η πρόσβαση κάθε τρίτου σε αυτήν. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελίδα 1 από 13

2 3. Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια επιχείρηση θεωρείται μικρομεσαία όταν: α) έχει περισσότερους από 50 και λιγότερους από 250 εργαζόμενους. β) ο κύκλος εργασιών της είναι μέχρι γ) το σύνολο του ενεργητικού της δεν ξεπερνάει τα δ) είναι επιχείρηση εντάσεως εργασίας. 4. Για την πραγματοποίηση του σκοπού ίδρυσής της, η επιχείρηση ΔΕΝ έχει ως αποστολή: α) την παραγωγή αγαθών ή και προσφορά υπηρεσιών. β) την οικονομική ανάπτυξη μιας γεωγραφικής περιοχής. γ) τη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας. δ) τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης. 5. Με βάση ποιο από τα παρακάτω κριτήρια διακρίνονται οι επιχειρήσεις σε πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα; α) Το κριτήριο του μεγέθους. β) Το κριτήριο της νομικής μορφής. γ) Το κριτήριο του φορέα. δ) Το κριτήριο του κλάδου δραστηριότητας. 6. Κατά την επικρατούσα σήμερα άποψη, ποιο από τα παρακάτω ισχύει; α) Ο ορθός τρόπος άσκησης διοίκησης ορίζεται από το κλασικό μάνατζμεντ (Taylor, Fayol κ.ά.). β) Ο ορθός τρόπος άσκησης διοίκησης ορίζεται από το νεοκλασικό μάνατζμεντ (ανθρώπινες σχέσεις). γ) Δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος άσκησης διοίκησης αλλά πολλοί, κατάλληλοι ο καθένας για τη συγκεκριμένη περίσταση (ενδεχομενική θεώρηση). δ) Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω. 7. Ποιος από τους παρακάτω ρόλους θεωρείτε ότι χαρακτηρίζει με τον πληρέστερο τρόπο τον τυπικό μάνατζερ; α) Ο ηγετικός ρόλος. β) Ο ρόλος του φορέα λήψης αποφάσεων. γ) Ο ρόλος του επιχειρηματία. δ) Όλοι οι παραπάνω. 8. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του στρατηγικού προγραμματισμού, ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ ευσταθεί; α) Ο στρατηγικός προγραμματισμός αποτελεί αρμοδιότητα του ανώτατου μάνατζμεντ. β) Ο στρατηγικός προγραμματισμός έχει γενικό και όχι λεπτομερειακό χαρακτήρα. γ) Ο στρατηγικός προγραμματισμός αφορά μεμονωμένους λειτουργικούς τομείς. δ) Ο στρατηγικός προγραμματισμός αποτελεί πλαίσιο προσανατολισμού για τη λήψη κεντρικών αποφάσεων. 9. Κατά την άποψή σας ποια από τις παρακάτω ομάδες είναι άτυπη; α) Το Λογιστήριο μιας επιχείρησης. β) Το τμήμα Μάρκετινγκ. γ) Η ομάδα εργαζομένων που κάνουν παρέα γιατί είναι συγχωριανοί. δ) Η ομάδα Έργου για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος της επιχείρησης. 10. Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά επικοινωνίας αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο δημοκρατικού στιλ ηγεσίας; α) Ο προϊστάμενος δίνει εντολές (μονόδρομη επικοινωνία). β) Ο ηγέτης δίνει μεγάλη βαρύτητα στη συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν. γ) Η άμεση επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας ομάδας και μεταξύ των ομάδων περιορίζεται στο ελάχιστο. δ) Ο ηγέτης επιθυμεί να γνωρίζει τα πάντα για τον τομέα αρμοδιότητάς του. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελίδα 2 από 13

3 11. Ποιο από τα παρακάτω αποδίδει πληρέστερα την έννοια της «διοίκησης με αντικειμενικούς στόχους»; α) κοινωνική διαδικασία που περιλαμβάνει τις φάσεις του προγραμματισμού, της υλοποίησης και του ελέγχου. β) εφαρμογή των αρχών της διοικητικής επιστήμης. γ) επίτευξη στόχων με τη βοήθεια άλλων. δ) διαδικασία κατά την οποία τα διοικητικά στελέχη διαμορφώνουν και ιεραρχούν μετρήσιμους στόχους από κοινού με τους υφισταμένους τους. 12. Ένα τυπικό οργανόγραμμα μιας επιχείρησης ΑΔΥΝΑΤΕΙ να αποτυπώσει επαρκώς: α) τη μορφή εξειδίκευσης και την κατανομή έργων στις θέσεις εργασίας. β) το βαθμό εξουσίας και της αντίστοιχης ευθύνης των φορέων θέσεων. γ) τις οδούς επικοινωνίας και τις αρμοδιότητες εντολών. δ) το σύστημα οργάνωσης (γραμμικό, επιτελικό, λειτουργικό). 13. Η τμηματοποίηση της αγοράς οδηγεί συχνά σε: α) αποδυνάμωση του ανταγωνισμού. β) μεγαλύτερο δυναμικό αγοράς. γ) χαμηλότερες τιμές. δ) μεγαλύτερη δυσκολία στην επιλογή των καναλιών επικοινωνίας και διανομής. 14. Η συμπεριφορά του καταναλωτή ερμηνεύεται από τις εξής σχολές: α) Κοινωνιολογική Ανθρώπινης συμπεριφοράς Ψυχολογική Οικονομική β) Ανθρώπινης συμπεριφοράς Αγοραστική Οικονομική Κοινωνιολογική γ) Οικονομική Ανθρώπινης συμπεριφοράς Αγοραστική Νεωτεριστική δ) Αγοραστική Ανθρώπινης συμπεριφοράς Δημοσιονομική Κοινωνιολογική 15. Σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν την εκπτωτική πολιτική των επιχειρήσεων ειδών ένδυσης και υπόδησης είναι: α) ο διακανονισμός του τρόπου πληρωμής η παραγγελλόμενη ποσότητα το ύψος του αποθέματος έτοιμων προϊόντων. β) ο διακανονισμός του τρόπου πληρωμής η παραγγελλόμενη ποσότητα η πιστοληπτική ικανότητα των καταναλωτών. γ) ο διακανονισμός του τρόπου πληρωμής το ύψος του αποθέματος έτοιμων προϊόντων η πιστοληπτική ικανότητα των καταναλωτών. δ) η παραγγελλόμενη ποσότητα το ύψος αποθέματος έτοιμων προϊόντων η πιστοληπτική ικανότητα των καταναλωτών. 16. Γενικοί στόχοι της διαφήμισης είναι: α) αύξηση μεριδίου αγοράς αύξηση των πωλήσεων αύξηση του κόστους. β) αύξηση μεριδίου αγοράς αύξηση των πωλήσεων γνωστοποίηση νέου προϊόντος. γ) αύξηση μεριδίου αγοράς αύξηση του κόστους γνωστοποίηση νέου προϊόντος. δ) αύξηση των πωλήσεων αύξηση του κόστους γνωστοποίηση νέου προϊόντος. 17. Ποιο(α) από τα παρακάτω γνωρίσματα ΔΕΝ χαρακτηρίζει έναν αποτελεσματικό πωλητή; α) Ισχυρές διοικητικές ικανότητες και ικανότητες διαχείρισης γραφικής εργασίας. β) Βαθιά και λεπτομερής γνώση της ονοματολογίας και των τιμών των προϊόντων. γ) Βαθιά και λεπτομερής γνώση της χρήσης των προϊόντων. δ) Συναίσθημα κατανόησης των αναγκών του πελάτη. 18. Η σημαντικότερη πηγή πληροφοριών για την απόδοση των πωλητών είναι: α) η προσωπική παρατήρηση. β) οι συνομιλίες με άλλους αντιπροσώπους πωλήσεων. γ) οι αναφορές πωλήσεων. δ) οι αναφορές πελατών. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελίδα 3 από 13

4 19. Σε ποιον από τους παρακάτω στόχους μπορεί να αποβλέπει η αντικατάσταση του συστήματος παραγγελιών πρώτης ύλης σε ένα εργοστάσιο; α) στη μεγιστοποίηση του αποθέματος πρώτης ύλης. β) στη δυνατότητα λειτουργίας του εργοστασίου σε τρεις βάρδιες. γ) στην αύξηση του κόστους παραγωγής. δ) σε τίποτε από τα παραπάνω. 20. Παράγοντες που ΔΕΝ επηρεάζουν το κόστος μεταφοράς και διανομής προϊόντων είναι αυτοί που σχετίζονται: α) με τη φύση του προϊόντος με την οργάνωση της επιχείρησης. β) με τη φύση του προϊόντος και με την αγορά μεταφορών. γ) με την οργάνωση της επιχείρησης και με την αγορά μεταφορών. δ) με την αποδοτικότητα της επιχείρησης και με τη διεθνή αγορά πετρελαίου. 21. Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας εκφράζουν: α) την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. β) τη χρησιμοποίηση περιουσιακών στοιχείων. γ) τις αποδοτικές οικονομικές δραστηριότητες. δ) η δυνατότητα αντιμετώπισης λειτουργικών δαπανών. 22. Ποιος από τους παρακάτω είναι δείκτης ρευστότητας; α) Διαθέσιμα + Απαιτήσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις β) γ) δ) Ετήσια Κέρδη Ετήσια Έσοδα Πάγιο Ενεργητικό Συνολικό Ενεργητικό Διαθέσιμα + Απαιτήσεις + Αποθέματα Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 23. Η επίτευξη υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών προϋποθέτει τα εξής: α) συναίνεση της ανώτερης διοίκησης διαρκή βελτίωση των διαδικασιών απώλεια χρόνου. β) συναίνεση της ανώτερης διοίκησης διαρκή βελτίωση των διαδικασιών διαρκή επιμόρφωση. γ) απώλεια πελατών διαρκή βελτίωση εκτεταμένη επιμόρφωση. δ) συναίνεση της ανώτερης διοίκησης παράπονα πελατών διαρκή βελτίωση. 24. Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία ΔΕΝ αποτελεί θεμελιώδη επιδίωξη του προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού; α) Ο επακριβής προσδιορισμός της ποσότητας και της ποιότητας μελλοντικών αναγκών σε προσωπικό. β) Ο επακριβής προσδιορισμός του τόπου και του χρόνου μελλοντικών αναγκών σε προσωπικό. γ) Η εκτίμηση των διοικητικών προβλημάτων που απορρέουν από το πλεονάζον προσωπικό ή από την έλλειψή του. δ) Ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων. 25. Ποια από τις ακόλουθες επιδιώξεις της αξιολόγησης προσωπικού ΔΕΝ αληθεύει; α) Η αξιολόγηση προσωπικού αποτελεί βάση για αποφάσεις προαγωγών. β) Η αξιολόγηση προσωπικού αποτελεί βοήθημα για αποφάσεις μεταθέσεων. γ) Η αξιολόγηση προσωπικού διευκολύνει αποφάσεις για μισθολογικές διαφοροποιήσεις. δ) Η αξιολόγηση προσωπικού αποτελεί οδηγό για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελίδα 4 από 13

5 26. Προκειμένου να επιλέξετε ένα μεταξύ πολλών υποψηφίων στελεχών, θα προσλάβετε αυτό του οποίου το προφίλ (κατατομή) ικανοτήτων: α) υπερέχει σημαντικά του προφίλ των απαιτήσεων της θέσης. β) υστερεί του προφίλ των απαιτήσεων της θέσης. γ) ταυτίζεται κατά το δυνατόν με το προφίλ των απαιτήσεων της θέσης. δ) Ο βαθμός ταύτισης των δύο προφίλ δεν έχει καθοριστική σημασία για την επιλογή σας. 27. Ποια από τις παρακάτω λειτουργίες της διοίκησης είναι γνωστή και ως «σιαμαία αδελφή» του ελέγχου; α) Η ηγεσία. β) Ο προγραμματισμός. γ) Η οργάνωση. δ) Η στελέχωση. 28. Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία αποτελεί χαρακτηριστικό ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου; α) Ο προσανατολισμός του ελέγχου στο λάθος και όχι στην αιτία και στη διόρθωση της απόκλισης. β) Η διενέργεια ελέγχου από κατάλληλα πρόσωπα με γνώσεις, εμπειρία, τα κατάλληλα μέσα και αντικειμενική κρίση. γ) Ο καθορισμός προτύπων απόδοσης, χωρίς τη συμμετοχή των εργαζομένων. δ) Ο μη καταλογισμός ευθυνών για αρνητικές αποκλίσεις. 29. Σε ποια περίπτωση ένα Σύστημα Πληροφοριών Διοίκησης ΔΕΝ μπορεί να χαρακτηριστεί αποτελεσματικό; α) Όταν διευκολύνει το σχεδιασμό ανταγωνιστικής και αποτελεσματικής οργάνωσης. β) Όταν παρέχει τη δυνατότητα λεπτομερών αναλύσεων. γ) Όταν συνδέει πληροφορίες διαφορετικής προέλευσης μεταξύ τους. δ) Όταν καθιστά ανέφικτη την αυτόματη ηλεκτρονική σύνταξη επίκαιρων αναφορών. 30. Αντικείμενο του κλάδου «Διαχείριση Επιχειρησιακής Γνώσης» (Knowledge Management) ΔΕΝ αποτελεί: α) η διαχείριση της τυπικής (εξωτερικεύσιμης) γνώσης, δηλαδή των συστημάτων και των διαδικασιών πληροφόρησης. β) η διαχείριση της άτυπης (άρρητης) γνώσης, δηλαδή αυτής που κατέχουν τα στελέχη, συχνά χωρίς να το έχουν συνειδοτοποιήσει. γ) ο εντοπισμός, η συστηματοποίηση και η έλλογη διάχυση της γνώσης δ) η ενίσχυση της κατακράτησης και της ιδιοποίησης της πληροφορίας και της γνώσης από τα στελέχη και τα τμήματα μιας επιχείρησης. B (κωδικός) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Εξεταζόμενο μάθημα για τις ειδικότητες Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Εμπορίας & Διαφήμισης (Marketing) (30 ερωτήσεις από το 41 ως το 70) 41. Μια επιχείρηση οφείλει στο ΙΚΑ ασφαλιστικές εισφορές ύψους ευρώ, τις οποίες εξόφλησε με επιταγή που εξέδωσε εις βάρος του λογαριασμού καταθέσεων. Με βάση τη διπλογραφική μέθοδο η λογιστική εγγραφή που πρέπει να γίνει στα βιβλία της επιχείρησης είναι: α) ΧΡΕΩΣΗ «φόρος μισθωτών υπηρεσιών ευρώ», ΠΙΣΤΩΣΗ «καταθέσεις όψεως ευρώ». β) ΧΡΕΩΣΗ «ασφαλιστικοί οργανισμοί ευρώ», ΠΙΣΤΩΣΗ «καταθέσεις όψεως ευρώ». γ) ΧΡΕΩΣΗ «καταθέσεις όψεως ευρώ», ΠΙΣΤΩΣΗ «ασφαλιστικοί οργανισμοί ευρώ». δ) ΧΡΕΩΣΗ «εργοδοτικές εισφορές ευρώ», ΠΙΣΤΩΣΗ «καταθέσεις όψεως ευρώ». ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελίδα 5 από 13

6 42. Ο μεικτός λογαριασμός «εμπορεύματα» έχει χρέωση ευρώ και πίστωση ευρώ. Εάν η απογραφή εμφανίζει αξία μηδέν (0), το αποτέλεσμα εκκαθάρισης είναι: α) ευρώ (ζημιά). β) ευρώ (ζημιά). γ) ευρώ (κέρδος). δ) διαφορετικό από τα παραπάνω. 43. Στον κύριο ασφαλιστικό φορέα των εργαζομένων καταβάλλεται από τον εργοδότη ένα ποσοστό επί των αποδοχών των εργαζομένων ως συμμετοχή της ίδιας της επιχείρησης, το οποίο ονομάζεται εργοδοτική εισφορά. Αυτή η δαπάνη: α) επιβαρύνει την επιχείρηση. β) παρακρατείται από τους εργαζομένους. γ) επιβαρύνει το Δημόσιο. δ) μειώνει τις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων. 44. Πού εμφανίζεται ο λογαριασμός Αποσβεσμένα Μεταφορικά Μέσα στον ισολογισμό; α) Στα Ίδια Κεφάλαια. β) Στις Υποχρεώσεις. γ) Στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό. δ) Αφαιρετικά από το λογαριασμό Μεταφορικά Μέσα. 45. Χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού Ταμείο σημαίνει ότι: α) οι πληρωμές υπερβαίνουν τις εισπράξεις. β) οι πληρωμές γίνονται μέσω τραπέζης. γ) οι εισπράξεις υπερβαίνουν τις πληρωμές. δ) οι εισπράξεις γίνονται μέσω τραπέζης. 46. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί στοιχείο ενεργητικού μιας επιχείρησης; α) Aσφαλιστικοί οργανισμοί. β) Xρεόγραφα. γ) Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης. δ) Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων. 47. Ποια από τις ακόλουθες εργασίες ΔΕΝ απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού της απογραφής; α) Η καταμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων. β) Η επεξεργασία των απογραφέντων στοιχείων. γ) Η αποτίμηση των απογραφέντων στοιχείων. δ) Η αναλυτική καταχώρηση των απογραφέντων στοιχείων στο ισοζύγιο. 48. Ένας μισθωτός την κατέχει τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία: διαμέρισμα αξίας κτήσεως ευρώ, εξοχική κατοικία αξίας κτήσεως ευρώ, καταθέσεις σε τράπεζες ευρώ, υποχρεώσεις από δάνειο ευρώ. Η καθαρή θέση της οικονομικής του κατάστασης την είναι: α) ευρώ. β) ευρώ. γ) ευρώ. δ) ευρώ. 49. Ένας πελάτης οφείλει σε επιχείρηση ευρώ και για το λόγο αυτό παρέδωσε στην επιχείρηση επιταγές μεταχρονολογημένες ισόποσης αξίας. Με βάση τη διπλογραφική μέθοδο η λογιστική εγγραφή που πρέπει να γίνει στα βιβλία της επιχείρησης είναι: α) ΧΡΕΩΣΗ «πελάτες εσωτερικού ευρώ», ΠΙΣΤΩΣΗ «επιταγές εισπρακτέες ευρώ». β) ΧΡΕΩΣΗ «επιταγές εισπρακτέες ευρώ», ΠΙΣΤΩΣΗ «πελάτες εσωτερικού ευρώ». γ) ΧΡΕΩΣΗ «χρεώστες διάφοροι ευρώ», ΠΙΣΤΩΣΗ «πελάτες εσωτερικού ευρώ». δ) ΧΡΕΩΣΗ «έντοκα γραμμάτια Δημοσίου ευρώ», ΠΙΣΤΩΣΗ «πελάτες εσωτερικού ευρώ». ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελίδα 6 από 13

7 50. Η ανώνυμη εταιρεία «Γεώργιος Γεωργίου» συνέταξε την ισολογισμό ο οποίος εμφανίζει: Λοιπό ενεργητικό ευρώ, καταθέσεις όψεως ευρώ, ίδια κεφάλαια ευρώ και υποχρεώσεις ευρώ. Οι καταθέσεις όψεως στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών αναλύονται ως εξής την : «Καταθέσεις όψεως με όνομα δικαιούχου το φυσικό πρόσωπο Γεώργιο Γεωργίου ευρώ». Το συνολικό ενεργητικό της ανώνυμης εταιρείας την είναι: α) ευρώ. β) ευρώ. γ) ευρώ. δ) ευρώ. 51. Οι λογαριασμοί εκμετάλλευσης (ομάδες 6-8) στο τέλος της χρήσης (μετά τον προσδιορισμό του αποτελέσματος): α) έχουν χρεωστικό υπόλοιπο. β) έχουν πιστωτικό υπόλοιπο. γ) μηδενίζονται. δ) μπορεί να έχουν είτε χρεωστικό είτε πιστωτικό υπόλοιπο. 52. Η διενέργεια των τακτικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: α) είναι υποχρεωτική. β) είναι προαιρετική (δυνητική). γ) είναι άλλοτε υποχρεωτική και άλλοτε προαιρετική. δ) ήταν μέχρι πρόσφατα υποχρεωτική αλλά έγινε προαιρετική. 53. Η επιχείρηση «Α» αγόρασε ένα μηχάνημα στις αντί του ποσού των ευρώ. Ο συντελεστής απόσβεσης του μηχανήματος αυτού είναι 10 % (μέθοδος σταθερής απόσβεσης). Στις η επιχείρηση πούλησε το μηχάνημα αυτό αντί του ποσού των ευρώ. Το αποτέλεσμα της πώλησης οδήγησε σε: α) ζημιά ευρώ. β) ζημιά ευρώ. γ) κέρδος ευρώ. δ) κέρδος ευρώ. 54. Όταν ένας υπάλληλος του οποίου οι μηνιαίες κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων και του Δημοσίου είναι 25 % παίρνει καθαρά στο χέρι ευρώ, οι ακαθάριστες αποδοχές του είναι: α) ευρώ. β) ευρώ. γ) ευρώ. δ) διαφορετικές από τις παραπάνω. 55. Το κόστος μισθοδοσίας απεικονίζεται με την παρακάτω εγγραφή: α) ΧΡΕΩΣΗ «60 αμοιβές και έξοδα προσωπικού». ΠΙΣΤΩΣΗ «54 υποχρεώσεις από φόρους και τέλη». ΠΙΣΤΩΣΗ «55 ασφαλιστικοί οργανισμοί». ΠΙΣΤΩΣΗ «53 πιστωτές διάφοροι». β) ΧΡΕΩΣΗ «60 αμοιβές και έξοδα προσωπικού», ΠΙΣΤΩΣΗ «53 πιστωτές διάφοροι». γ) ΧΡΕΩΣΗ «60 αμοιβές και έξοδα προσωπικού», ΠΙΣΤΩΣΗ «38 χρηματικά διαθέσιμα». δ) ΧΡΕΩΣΗ «61 αμοιβές και έξοδα τρίτων», ΠΙΣΤΩΣΗ «53 πιστωτές διάφοροι». 56. Για τη σύσταση μιας ΕΠΕ το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο που απαιτείται είναι: α) ευρώ. β) ευρώ. γ) ευρώ. δ) ευρώ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελίδα 7 από 13

8 57. Με ποια αξία πιστώνεται ο λογαριασμός «Πωλήσεις Εμπορευμάτων» με κάθε πώληση εμπορευμάτων; α) Με την τιμολογιακή αξία. β) Με την τιμολογιακή αξία συν το ΦΠΑ. γ) Με την τιμολογιακή αξία συν το ΦΠΑ συν τα έξοδα αποστολής αγαθών. δ) Με καμία από τις παραπάνω. 58. Η εγγραφή κάλυψης του εταιρικού κεφαλαίου μιας προσωπικής εταιρείας είναι: α) ΧΡΕΩΣΗ «33.03 εταίροι λογαριασμός κάλυψης κεφαλαίου», ΠΙΣΤΩΣΗ «38.00 ταμείο». β) ΧΡΕΩΣΗ «33.03 εταίροι λογαριασμός κάλυψης κεφαλαίου», ΠΙΣΤΩΣΗ «40.00 μετοχικό κεφάλαιο». γ) ΧΡΕΩΣΗ «33.03 εταίροι λογαριασμός κάλυψης κεφαλαίου», ΠΙΣΤΩΣΗ «40.06 εταιρικό κεφάλαιο». δ) ΧΡΕΩΣΗ «33.03 μέτοχοι λογαριασμός κάλυψης κεφαλαίου», ΠΙΣΤΩΣΗ «40.06 εταιρικό κεφάλαιο». 59. Σε ποιες περιπτώσεις ο λογαριασμός «54.00 Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη/ΦΠΑ» εμφανίζει χρεωστικό υπόλοιπο; α) Όταν οι εισροές είναι μεγαλύτερες από τις εκροές. β) Όταν οι εισροές είναι μικρότερες από τις εκροές. γ) Όταν οι πωλήσεις είναι μεγαλύτερες από τις αγορές. δ) Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις. 60. Μία ΕΠΕ της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα εντάσσονται στις φορολογητέες δραστηριότητες αγόρασε για τις ανάγκες της ένα επιβατικό αυτοκίνητο έξι (6) θέσεων από το εσωτερικό αντί ευρώ, πλέον ΦΠΑ ευρώ, ήτοι συνολικά ευρώ με μετρητά. Ο ΦΠΑ ευρώ: α) βαρύνει (επαυξάνει) το κόστος κτήσης του ως άνω επιβατικού αυτοκινήτου. β) εκπίπτει ως φόρος εισροών. γ) καταχωρείται σε ιδιαίτερο λογαριασμό δαπάνης της ομάδας 6 του ΕΓΛΣ. δ) Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω. 61. Κάθε δευτεροβάθμιος λογαριασμός του ΕΓΛΣ σχηματίζεται: α) από 2 αραβικούς αριθμούς. β) από 4 αραβικούς αριθμούς. γ) από 6 αραβικούς αριθμούς. δ) από 10 αραβικούς αριθμούς. 62. Κάθε πρωτοβάθμιος λογαριασμός του ΕΓΛΣ αναπτύσσεται σε δευτεροβάθμιους: α) κατά το δεκαδικό σύστημα. β) κατά το εκατονταδικό σύστημα. γ) κατά το χιλιαδικό σύστημα. δ) κατά το σύστημα αρίθμησης που εξυπηρετεί την οικονομική μονάδα. 63. Πόσες ομάδες λογαριασμών περιλαμβάνει το ΕΓΛΣ; α) Δέκα (10) ομάδες. β) Εννέα (9) ομάδες. γ) Οκτώ (8) ομάδες. δ) Έξι (6) ομάδες. 64. Στους μεταβατικούς λογαριασμούς του παθητικού καταχωρούνται: α) τα έσοδα που ανήκουν στην κλειόμενη χρήση (δεδουλευμένα) αλλά δεν εισπράττονται μέσα σε αυτήν. β) τα έξοδα που πληρώνονται μεν μέσα στη χρήση, ανήκουν όμως στην επόμενη ή σε επόμενες χρήσεις. γ) τα έσοδα που εισπράχθηκαν και καταχωρήθηκαν στην κλειόμενη χρήση αλλά αφορούν την επόμενη χρήση. δ) υποχρεώσεις από αγορές εμπορευμάτων που θα εξοφληθούν στην επόμενη χρήση. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελίδα 8 από 13

9 65. Στους μεταβατικούς λογαριασμούς του ενεργητικού καταχωρούνται: α) τα έσοδα που ανήκουν στην κλειόμενη χρήση (δεδουλευμένα), τα οποία όμως δεν εισπράττονται μέσα σε αυτήν. β) τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στην κλειόμενη χρήση αλλά θα καταβληθούν κατά την επόμενη. γ) οι απαιτήσεις από πωλήσεις εμπορευμάτων που θα εισπραχθούν κατά την επόμενη χρήση. δ) Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω. 66. Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού και παθητικού δημιουργούνται κατά κανόνα στο τέλος κάθε χρήσης με σκοπό: α) την τακτοποίηση των εσόδων και εξόδων προηγούμενων χρήσεων. β) τη χρονική τακτοποίηση των εσόδων και εξόδων έτσι ώστε στα αποτελέσματα της χρήσης να περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα και έξοδα που πράγματι αφορούν τη συγκεκριμένη αυτή χρήση. γ) την τακτοποίηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων από αγοραπωλησίες εμπορευμάτων που θα διακανονισθούν στην επόμενη χρήση. δ) τίποτε από τα παραπάνω. 67. Μια ανώνυμη εταιρεία εισέπραξε την για ένα εκμισθωμένο κατάστημα τα μισθώματα των 24 επόμενων μηνών συνολικού ύψους ευρώ (24 μήνες x ευρώ/μήνα). Τα παραπάνω προεισπραγμένα μισθώματα θα προσαυξήσουν τα έσοδα: α) της χρήσης 2007 με τα μισθώματα 24 μηνών συνολικά ( ευρώ). β) της χρήσης 2007 με τα μισθώματα 6 μηνών ( ευρώ) και της χρήσης 2009 με τα υπόλοιπα μισθώματα των 18 μηνών ( ευρώ). γ) της χρήσης 2007 με τα μισθώματα 6 μηνών ( ευρώ), της χρήσης 2008 με τα μισθώματα 12 μηνών ( ευρώ) και της χρήσης 2009 με τα υπόλοιπα μισθώματα των 6 μηνών ( ευρώ). δ) της χρήσης 2009 με τα μισθώματα 24 μηνών συνολικά ( ευρώ). 68. Όταν παρέχονται υπηρεσίες με πίστωση, χρεώνονται και πιστώνονται οι παρακάτω λογαριασμοί: α) ΧΡΕΩΣΗ «ταμείο», ΠΙΣΤΩΣΗ «έσοδα παροχής υπηρεσιών». β) ΧΡΕΩΣΗ «έσοδα παροχής υπηρεσιών», ΠΙΣΤΩΣΗ «ταμείο». γ) ΧΡΕΩΣΗ «έσοδα παροχής υπηρεσιών», ΠΙΣΤΩΣΗ «πιστωτές». δ) ΧΡΕΩΣΗ «πελάτες», ΠΙΣΤΩΣΗ «έσοδα παροχής υπηρεσιών». 69. Ο λογαριασμός «οφειλόμενο κεφάλαιο» είναι: α) λογαριασμός βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων. β) λογαριασμός μακροπρόθεσμων απαιτήσεων. γ) λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. δ) λογαριασμός μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων. 70. Το αρχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας επιτρέπεται να καταβληθεί και τμηματικά σε χρόνο: α) όχι μεγαλύτερο από 5 έτη. β) μεγαλύτερο από 5 έτη αλλά μικρότερο από 8 έτη. γ) μεγαλύτερο από 8 έτη αλλά όχι μεγαλύτερο από 10 έτη. δ) μεγαλύτερο από 10 έτη. Γ (κωδικός) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εξεταζόμενο μάθημα για την ειδικότητα Τουριστικών Επιχειρήσεων (30 ερωτήσεις από το 51 ως το 80) 51. Ποιο από τα ακόλουθα θα μετατοπίσει την καμπύλη ζήτησης για διαμονή σε ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων στην Αθήνα προς τα δεξιά; α) Μια άνοδος στην ισοτιμία του ευρώ έναντι άλλων νομισμάτων. β) Μια μείωση των εισοδημάτων των τουριστών. γ) Μια επιτυχής διαφημιστική εκστρατεία. δ) Μια απειλή τρομοκρατικής επίθεσης στην Αθήνα. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελίδα 9 από 13

10 52. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ ισχύει; α) Καθώς το εισόδημα αυξάνεται, η ζήτηση για διαμονή σε ξενοδοχεία Δ κατηγορίας ανέρχεται. β) Καθώς το εισόδημα μειώνεται, η ζήτηση για διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία κατέρχεται. γ) Καθώς το εισόδημα αυξάνεται, η ζήτηση για διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία ανέρχεται. δ) Ισχύουν όλα τα παραπάνω. 53. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ ισχύει; α) Η εισοδηματική καμπύλη ζήτησης για κατώτερες τουριστικές υπηρεσίες ανέρχεται προς τα δεξιά. β) Η εισοδηματική καμπύλη ζήτησης για κατώτερες τουριστικές υπηρεσίες κατέρχεται προς τα δεξιά. γ) Μια τυπική καμπύλη ζήτησης για ένα τουριστικό αγαθό είναι αντιστρόφως ανάλογη προς την τιμή του. δ) Στο σημείο ισορροπίας η ζητούμενη ποσότητα για μια τουριστική υπηρεσία είναι ίση με την προσφερόμενη. 54. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ ισχύει; α) Μια άνοδος της τιμής των αεροπορικών εισιτηρίων προκαλεί μείωση της ζήτησης για αεροπορικά ταξίδια. β) Μια άνοδος της τιμής των αεροπορικών εισιτηρίων προκαλεί αύξηση στη ζήτηση για ταξίδια με τρένο προς τον ίδιο προορισμό. γ) Όταν η τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων είναι πάνω από το σημείο ισορροπίας, η προσφορά υπερβαίνει τη ζήτηση. δ) Τα αεροπορικά ταξίδια αποτελούν κατώτερες τουριστικές υπηρεσίες. 55. Όταν, ύστερα από αύξηση της τιμής ενός τουριστικού αγαθού κατά 10%, η ζητούμενη ποσότητα για το αγαθό αυτό παραμένει η ίδια, τότε περιγράφουμε την κατάσταση ως εξής: α) Η ζήτηση του αγαθού είναι τελείως ελαστική. β) Η ζήτηση του αγαθού είναι τελείως ανελαστική. γ) Η ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή του είναι ίση με τη μονάδα. δ) Η ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή του είναι μεγαλύτερη από τη μονάδα. 56. Όταν, ύστερα από αύξηση της τιμής ενός τουριστικού αγαθού κατά 10%, η προσφερόμενη ποσότητα για το αγαθό αυτό αυξάνεται κατά 20%, τότε περιγράφουμε την κατάσταση ως εξής: α) Η προσφορά του αγαθού είναι ελαστική. β) Η προσφορά του αγαθού είναι ανελαστική. γ) Η ελαστικότητα προσφοράς του αγαθού ως προς την τιμή του είναι ίση με 0,5. δ) Το οριακό κόστος διπλασιάζεται. 57. H καμπύλη του Μέσου Μακροχρόνιου Κόστους Παραγωγής ενός τουριστικού προϊόντος έχει τη μορφή του γράμματος U και δείχνει: α) θετικές οικονομίες κλίμακας ακολουθούμενες από αρνητικές οικονομίες (αντιοικονομίες) κλίμακας. β) αρνητικές οικονομίες κλίμακας ακολουθούμενες από θετικές οικονομίες κλίμακας. γ) πτωτικές πωλήσεις που ακολουθούνται από ανοδικές πωλήσεις. δ) εξωτερικές οικονομίες κλίμακας ακολουθούμενες από εσωτερικές οικονομίες κλίμακας. 58. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ ισχύει; α) Το μέσο κόστος παραγωγής ενός τουριστικού αγαθού είναι το συνολικό κόστος διαιρεμένο με την ποσότητα παραγωγής. β) Το σταθερό κόστος παραγωγής ενός τουριστικού αγαθού δεν μπορεί να μεταβληθεί βραχυχρονίως. γ) Με τον όρο «Οικονομίες κλίμακας» στην παραγωγή ενός τουριστικού αγαθού εννοούμε ότι το συνολικό κόστος ανά μονάδα προϊόντος μειώνεται καθώς αυξάνεται η παραγωγή. δ) Η εξαγορά μιας ξενοδοχειακής μονάδας από μια αλυσίδα ξενοδοχείων αποτελεί παράδειγμα οριζόντιας ολοκλήρωσης. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού, η ερώτηση 58. ακυρώνεται. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελίδα 10 από 13

11 59. Η προσφορά υπηρεσιών διαμονής σε ενοικιαζόμενα δωμάτια σε ένα δημοφιλή προορισμό της Ελλάδας διέπεται από τις αρχές: α) του μονοπωλίου. β) του ολιγοπωλίου. γ) του πλήρους ανταγωνισμού. δ) του μονοπωλιακού ανταγωνισμού. 60. Η μακροοικονομική τουριστική ανάλυση ασχολείται: α) αποκλειστικά με τη συμπεριφορά των τουριστικών επιχειρήσεων. β) αποκλειστικά με τον προσδιορισμό της τιμής των τουριστικών υπηρεσιών. γ) και με τη συμπεριφορά των τουριστικών επιχειρήσεων και με τον προσδιορισμό της τιμής των τουριστικών υπηρεσιών. δ) ούτε με τη συμπεριφορά των τουριστικών επιχειρήσεων ούτε με τον προσδιορισμό της τιμής των τουριστικών υπηρεσιών. 61. Από μια έρευνα σε έναν τουριστικό προορισμό βρέθηκε ότι, για κάθε ευρώ που δαπανήθηκε εκεί από τους επισκέπτες, τα 25 λεπτά διέρρευσαν από την τοπική οικονομία υπό τη μορφή αποταμιεύσεων, φόρων και εισαγόμενων αγαθών. Ο τουριστικός πολλαπλασιαστής εισοδήματος είναι τότε ίσος με: α) 0,25. β) 0,50. γ) 2,50. δ) 4, Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί τουριστική επένδυση σε μακροοικονομικό επίπεδο; α) Η αγορά ενός ξενοδοχείου. β) Η δημιουργία εγκαταστάσεων σε ένα χιονοδρομικό κέντρο. γ) Η αγορά μετοχών μιας τουριστικής ανώνυμης εταιρείας. δ) Όλα τα παραπάνω. 63. Ποια από τις παρακάτω οικονομικές συνέπειες του τουρισμού είναι δυσμενής; α) Η αύξηση της απασχόλησης. β) Η αύξηση των τιμών. γ) Η αύξηση του εισοδήματος. δ) Η αύξηση των φορολογικών εισπράξεων. 64. Ο τουρισμός ποιας από τις παρακάτω χώρες έχει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμβολή στο σχηματισμό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ); α) Των ΗΠΑ. β) Της Ελλάδας. γ) Της Γαλλίας. δ) Της Κύπρου. 65. Ποια από τις παρακάτω ενέργειες ΔΕΝ αποτελεί οριζόντια ολοκλήρωση (συγκέντρωση/επέκταση) τουριστικών επιχειρήσεων; α) Απορρόφηση από το Club Méditerranée της αεροπορικής εταιρείας Air Liberté. β) Συγχώνευση της Air France με την KLM. γ) Ανάληψη του μάνατζμεντ του ξενοδοχείου MACEDONIA PALACE από την GRECOTEL. δ) Ενσωμάτωση των οργανωτών ταξιδιών TUI και THOMSON στο δίκτυο του Preussag. 66. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί σύστημα κρατήσεων GDS (Global Distribution System); α) AMADEUS. β) ONE WORLD. γ) STAR ALLIANCE. δ) SKYTEAM. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελίδα 11 από 13

12 67. Ποια από τις καμπύλες του διαγράμματος αντιπροσωπεύει την καμπύλη του Μέσου Μεταβλητού Κόστους ενός τουριστικού προϊόντος; τιμή 1 α) Η 1. β) Η 2. γ) Η 3. δ) Η ΔΕΝ αποτελεί μορφή εναλλακτικού τουρισμού: α) ο αγροτουρισμός. β) ο πολιτιστικός τουρισμός. γ) ο τουρισμός περιπέτειας. δ) ο επαγγελματικός τουρισμός. 69. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί χαρακτηριστικό των τουριστικών προϊόντων; α) Η ταύτιση του τόπου παραγωγής με τον τόπο κατανάλωσης. β) Η άυλη φύση. γ) Η συμπληρωματική φύση. δ) Η ομοιογένεια. 70. Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει τον οικολογικό τουρισμό; α) Η επικέντρωση στο αστικό περιβάλλον. β) Ο τουρισμός σε μεγάλη κλίμακα. γ) Η εμπλοκή επιχειρήσεων ξένης ιδιοκτησίας. δ) Κανένα από τα παραπάνω. ποσότητα 71. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ συμβάλλει στην άμβλυνση του προβλήματος της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης σε έναν τουριστικό προορισμό; α) Διαφοροποίηση των τιμών των τουριστικών υπηρεσιών ανάλογα με τη χρονική περίοδο. β) Περισσότερο ανελαστικές μορφές απασχόλησης. γ) Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. δ) Αναδιάρθρωση του χρόνου των σχολικών διακοπών. 72. Σε περίπτωση ταυτόχρονης και στον ίδιο βαθμό αύξησης της ζήτησης και μείωσης της προσφοράς ενός τουριστικού αγαθού: α) αυξάνεται η τιμή και παραμένει ίδια η ποσότητα ισορροπίας. β) μειώνεται η τιμή και παραμένει ίδια η ποσότητα ισορροπίας. γ) αυξάνεται η τιμή και μειώνεται η ποσότητα ισορροπίας. δ) μειώνεται η τιμή και αυξάνεται η ποσότητα ισορροπίας. 73. Σε ποιο από τα παρακάτω ισοζύγια εξωτερικών συναλλαγών ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι συναλλαγματικές εισπράξεις από τον εισερχόμενο τουρισμό; α) Στο ισοζύγιο πληρωμών. β) Στο εμπορικό ισοζύγιο. γ) Στο ισοζύγιο άδηλων εισπράξεων και άδηλων πληρωμών. δ) Στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελίδα 12 από 13

13 74. Η «τεχνική των Δελφών» για την πρόγνωση της τουριστικής ζήτησης χρησιμοποιεί: α) ανάλυση των τάσεων. β) ερωτηματολόγια απευθυνόμενα σε ειδικούς. γ) προσομοίωση σε Η/Υ. δ) ανάλυση παλινδρόμησης. 75. Η καμπύλη ζήτησης για τις υπηρεσίες μιας τουριστικής επιχείρησης που δρα σε αγορά τέλειου ανταγωνισμού: α) είναι τελείως ανελαστική. β) είναι τελείως ελαστική. γ) παρουσιάζει ελαστικότητα ίση με το 1. δ) ανέρχεται προς τα δεξιά. 76. Όταν η ζήτηση για ένα τουριστικό αγαθό είναι ελαστική (ελαστικότητα μεγαλύτερη της μονάδας): α) οι συνολικές εισπράξεις αυξάνονται σε περίπτωση αύξησης της τιμής. β) οι συνολικές εισπράξεις μειώνονται σε περίπτωση αύξησης της τιμής. γ) οι συνολικές εισπράξεις μένουν οι ίδιες σε περίπτωση αύξησης της τιμής. δ) οι συνολικές εισπράξεις μειώνονται σε περίπτωση μείωσης της τιμής. 77. Ποια από τις παρακάτω ενώσεις ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων αφορά αποκλειστικά τους διοργανωτές συνεδρίων; α) ΠΟΞ. β) ΣΕΤΕ. γ) HAPCO. δ) HATTA. 78. Ποιος από τους παρακάτω τουριστικούς προορισμούς έχει το μικρότερο τουριστικό πολλαπλασιαστή; α) Οι ΗΠΑ. β) Η Γαλλία. γ) Η Μάλτα. δ) Η Ελλάδα. 79. Σε ποια από τις παρακάτω χώρες αναμένεται ότι η τρέχουσα οικονομική ύφεση θα έχει αναλογικά τον πλέον δυσμενή αντίκτυπο στο ισοζύγιο πληρωμών; α) Στις ΗΠΑ. β) Στη Γαλλία. γ) Στην Ιταλία. δ) Στην Ισπανία. 80. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί προϋπόθεση εφαρμογής της τεχνικής της διαχείρισης απόδοσης (yield management) κατά την τιμολόγηση τουριστικών υπηρεσιών; α) Το υψηλό σταθερό κόστος. β) Το υψηλό μεταβλητό κόστος. γ) Η σταθερή χωρητικότητα. δ) Η διαφοροποιημένη πελατεία. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελίδα 13 από 13

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #8: Λογιστική των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #8: Λογιστική των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #8: Λογιστική των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Άσκηση 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις προσδιορίσετε αν η μεταβολή θα επιφέρει χρέωση ή πίστωση του σχετικού λογαριασμού 1. Αύξηση του λογαριασμού «Ταμείο» 2. Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Αξία με την οποία πιστώνονται οι λογαριασμοί των πωλήσεων. Ο λογαριασμός του πελάτη χρεώνεται με το συνολικό ποσό του παραστατικού που

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης Αγροτική Οικονομία Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως ΚΛ-4 / 31.12.2014 Χ 80.00 Λ/σμος γενικής εκμετάλλευσης 93 Π 86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 93 Αιτιολογία: Μεταφορά του υπολοίπου του λογαριασμού 80.00 στο λογαριασμό 86.99. ΚΛ-5 / 31.12.2014 Χ 86.99

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν Αποστολή Προς τι το Επιχειρείν; Κύριοι Στόχοι Περιγραφή της Αγοράς Στρατηγική Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις Προγράμματα και Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Το Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ιαθεσίµων 144

Λογιστική ιαθεσίµων 144 Λογιστική ιαθεσίµων 144 Χρηµατικά ιαθέσιµα Τα άµεσα µέσα πληρωµών της οικονοµικής µονάδας Μετρητά 145 Επιταγές εισπρακτέες επί λογαριασµών όψεως Ληξιπρόθεσµα τοκοµερίδια Καταθέσεις όψεως Καταθέσεις προθεσµίας

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Παραθέτουμε ένα ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΑΤΟ ΔΕΙΓΜΑ από πιθανά θέματα για τον Γραπτό Διαγωνισμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Στα πλαίσια της φροντιστηριακής προετοιμασίας μας οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα να

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013) UNIQUE BEAUTY ΜΟΝ/ΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 800449179 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 16/11/2012 ΕΩΣ 31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση :

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση : 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 01/07/2014 15:00-20:00 Οργάνωση και Διοίκηση ΜμΕ Ορισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Διαφορές Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα 9 Ιουνίου 2008 7:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Ισολογισμός Επιχειρήσεων Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης e-mail: ylb@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε )

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Κτήρια 100.000 Ενυπόθηκα Κτήρια 120.000 Οικόπεδα 80.000 Αυτοκίνητα 40.000 Έπιπλα &Σκεύη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Εξάµηνο Α ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΘΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 997690670 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 9668001000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα