Περιγράμματα. Μαθημάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγράμματα. Μαθημάτων"

Transcript

1 Περιγράμματα Μαθημάτων

2 ΣΧΟΛΗ Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Μαθησιακά Αποτελέσματα Σκοπός του μαθήματος είναι: Οικονομική και Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3 5 Να προσφέρει γνώσεις στους φοιτητές σε σχέση με τα συνολικά οικονομικά μεγέθη Να βοηθήσει τους φοιτητές στην κατανόηση και αξιολόγηση του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του, όπως αυτό διαμορφώνεται από τη λειτουργία των επιμέρους αγορών Να παρουσιάσει τα βασικά εργαλεία του σύγχρονου χρηματοοικονομικού συστήματος. Να προσφέρει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις επάνω σε ζητήματα όπως η παγκοσμιοποιημένη οικονομία, οι οικονομικές και νομισματικές ενώσεις, τη διάχυση κρίσεων κ.λ.π. Να επιτρέψει στους φοιτητές να κατανοήσουν την λειτουργία του εξωτερικού εμπορίου, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κ.λ.π, ζητήματα που αφορούν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν τις γνώσεις: Να χρησιμοποιούν την οικονομική θεωρία για τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων σε εταιρικό επίπεδο Να κατανοούν και να χρησιμοποιούν εταιρικά δεδομένα και δείκτες, στα πλαίσια του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού. Να ερμηνεύουν και να αξιολογούν την εφαρμογή των διαφόρων οικονομικών πολιτικών. Να κατανοούν και να αξιολογούν τη λειτουργία των διαφόρων χρηματοπιστωτικών συστημάτων Να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα μακροοικονομικά εργαλεία με στόχο την βέλτιστη κάθε φορά στρατηγική ανάπτυξης και επενδύσεων Να χρησιμοποιούν την θεωρία και τα μεθοδολογικά εργαλεία για να σχεδιάζουν την παραγωγική διαδικασία με βάση το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τις σχετικές τιμές με τους ανταγωνιστές. Να κατανοούν την επίδραση στα εταιρικά και κρατικά χρηματοοικονομικά μεγέθη των αλλαγών σε σχέση με εμπορικούς όρους, συναλλαγματικές ισοτιμίες, κ.λ.π. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

3 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη Αποφάσεων, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Αυτόνομη Εργασία Ομαδική Εργασία 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ i. Εφαρμογές Ζήτησης, Προσφοράς, Ελαστικότητας και Θεωρίας Καταναλωτή ii. Ανάλυση Κόστους και Παραγωγής iii. Βέλτιστη παραγωγή στις διάφορες μορφές αγορών (μονοπώλιο, Ολιγοπώλιο, πλ. ανταγωνισμός, μονοπ. ανταγωνισμός) iv. Αγορά Παραγωγικών Συντελεστών ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ v. Μέτρηση Οικονομικής Δραστηριότητας vi. Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά vii. Το σύγχρονο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (Νομισματική πολιτική, αγορές χρήματος, επιτόκια, πολλαπλασιαστές, υπόδειγμα IS-LM κ.λ.π.) viii. Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης και των Οικονομικών Κύκλων ix. Εξωτερικές Συναλλαγές και χρηματοοικονομικά μεγέθη (ισοζύγια, ισοτιμίες, Άμεσες Ξένες Επενδύσεις κ.λ.π.) x. Χρηματοπιστωτικές κρίσεις 4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Samuelson P.A, and Nordhaus W.D., Economics, International Edition Michael Katz, Harvey S. Rosen Μικροοικονομική, Εκδόσεις Επίκεντρο Nicholson W. (2008) Μικροοικονομική Θεωρία: Βασικές Αρχές και Προεκτάσεις, Τόμος Α και Β, Εκδόσεις Κριτική Katz. L.M and Rosen S.H., (2007), εκδόσεις Επίκεντρο Mansfield E., (1996), Managerial Economics, εκδόσεις Ευγ. Μπένου Mankiw G., and Ball L., (2011), ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και το ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, εκδ. Gutenberg Abel A., Bernanke B., and Croushore D., (2010), ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, εκδ. Κριτική Αντζουλάτος Α., (2011), ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, εκδ. Διπλογραφία, Αθήνα Baumol W., and Blinder A., (2012), ΜΑΚΡΟΟΙΚΝΟΜΙΚΗ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, εκδ. Πασχαλίδη-Broken Hill Krugman P., and WellsR., (2009), MAKΡOOIKONOMIKH, εκδ. Επίκεντρο Burda M., and Wyploz Ch., (2009), ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, εκδ. Gutenberg Mankiw G. and Taylor M., (2010), ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ εκδ. Gutenberg Κρούγκμαν Π., (2008), Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ, εκδ. Καστανιώτη Kantarelis D. (2010), Theories of the Firm, Indersciense

4 ΣΧΟΛΗ Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o Στατιστικές Μέθοδοι στα Διαλέξεις 3 5 Ασκήσεις Πράξης 2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δώσει μια ολοκληρωμένη γνώση και κατανόηση των τεχνικών της Στατιστικής Επιστήμης που χρειάζεται ο φοιτητής στα πλαίσια ενός Μεταπτυχιακού προγράμματος στα χρηματοοικονομικά. Το μάθημα έχει σαν στόχο ο φοιτητής να εμβαθύνει στην Θεωρία Πιθανοτήτων, των Τυχαίων μεταβλητών. Θα μελετηθούν Διακριτές Κατανομές (εφαρμογές της Διωνυμικής κατανομής και της κατανομής Poisson σε προβλήματα χρηματοοικονομικά) καθώς και Συνεχείς κατανομές (Ομοιόμορφη, Εκθετική)). Επιπλέον θα μελετηθούν θέματα εκτιμητικής ( Κατανομές δειγματοληψίας, Κεντρικό οριακό θεώρημα, Εκτιμητές Μέγιστης Πιθανοφάνεια) καθώς και η χρήση των Διαστημάτων εμπιστοσύνης και των Ελέγχων Υποθέσεων. Η θεωρία των γραμμικών και γενικευμένων γραμμικών υποδειγμάτων θα αναλυθεί και θα παρουσιαστούν αντίστοιχες εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά. Τέλος θα παρουσιαστούν διάφορες Πολυμεταβλητές Τεχνικές όπως η Παραγοντική Ανάλυση και η Ανάλυση Συστάδων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί να: Να χρησιμοποιεί τις κατανομές πιθανοτήτων για να επιλύει προβλήματα στην διοίκηση και την οικονομία. Να εφαρμόζει μεθόδους στατιστικής επαγωγής σε προβλήματα λήψης αποφάσεων (διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι σημαντικότητας). Να επιλέγει και να εφαρμόζει γραμμικά υποδείγματα για να κάνει προβλέψεις διάφορων μεταβλητών. Να εκτιμά γενικευμένα Γραμμικά υποδείγματα και να κάνει προβλέψεις Να εφαρμόζει Πολυμετάβλητες τεχνικές. Να χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό στατιστικής ανάλυσης για την επεξεργασία πραγματικών προβλημάτων. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Αυτόνομη Εργασία Ομαδική Εργασία Λήψη Αποφάσεων 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Θεωρία Πιθανοτήτων 2. Τυχαίες μεταβλητές και Κατανομές (Διακριτές Κατανομές. Εφαρμογές της Διωνυμικής

5 κατανομής και της κατανομής Poisson σε προβλήματα χρηματοοικονομικής. 3. Συνεχείς κατανομές (Ομοιόμορφη, Εκθετική)) 4. Κατανομές δειγματοληψίας, Κεντρικό οριακό θεώρημα 5. Διαστήματα εμπιστοσύνης μέσης τιμής και διακύμανσης και Έλεγχοι Υποθέσεων μέσης τιμής 6. Απλό και Πολλαπλό Γραμμικό Υπόδειγμα (υποθέσεις, έλεγχοι παραμέτρων, συντελεστής προσδιορισμού, Προβλέψεις) 7. Εφαρμογές των γραμμικών μοντέλων στα χρηματοοικονομικά 8. Γενικευμένα Γραμμικά Υποδείγματα (Logistic, multinomial, Poisson, κτλ) 9. Εφαρμογές των Γενικευμένων γραμμικών μοντέλων στα χρηματοοικονομικά 10. Πολυμεταβλητές τεχνικές (Παραγοντική Ανάλυση, Ανάλυση Συστάδων) 11. Εφαρμογές των Πολυμετάβλητών Τεχνικών στα χρηματοοικονομικά 4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Προτεινόμενα συγγράμματα: Ελληνική βιβλιογραφία: 1. Ζαϊρης Ποσειδώνας Εμμ, Στατιστική μεθοδολογία_αναθεωρημένη έκδοση,, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: Φ. Κολυβά-Μαχαίρα, Ε. Μπορα-Σέντα. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. Θεωρία, Εφαρμογές. Εκδόσεις Ζήτη, Χαλικιας. ΣτατιστικήΜέθοδοι ανάλυσης για επιχειρηματικές αποφάσεις. Εκδόσεις ROSILI 4. Στατιστική για την Οικονομία και τις Επιχειρήσεις, Π. Κιόχος, ΑΠ. Κιόχος Ξενόγλωσση βιβλιογραφία: 5. Moore, McCabe, Craig. Introduction to the Practice of Statistics, W. H. Freeman; 7th edition (8 April 2011), ISBN-10: ,ISBN-13: Larson, Farber. Elementary Statistics: Picturing the World., Publisher: Pearson; 5 edition (24 Dec 2010), ISBN-10: , ISBN-13: Weiss. Introductory Statistics. Publisher: Pearson; 9 edition (1 Oct 2010), ISBN- 10: , ISBN-13: Picardi, Masick. Research Methods: Designing and Conducting Research with a Real-World Focus, SAGE Publications, Inc (15 Dec 2013), ISBN-10: , ISBN-13: Mann. Introductory Statistics, John Wiley & Sons (16 April 2010), ISBN-10: , ISBN-13: Field. Discovering Statistics Using SPSS, SAGE Publications Ltd; Third Edition edition (2 Mar 2009), ISBN-10: , ISBN-13: M. Mood, F. A. Graybill, D. C. Boes. Introduction to the Theory of Statistics. McGraw-Hill Series in Probability and Statistics. McGraw-Hill Education 12. R.A: Johnson, G.K. Bhattacharyya. Statistics: Principles and Methods. John Wiley and Sons, Picardi, Masick. Research Methods: Designing and Conducting Research with a Real-World Focus, SAGE Publications, Inc (15 Dec 2013), ISBN-10: , ISBN-13: Field. Discovering Statistics Using, SAGE Publications Ltd; Third Edition edition (2 Mar 2009), ISBN-10: , ISBN-13: C.R. Rao, H. Toutenbourg. Linear Models Least Squares and Alternatives (Springer Series in Statistics)

6 ΣΧΟΛΗ Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο Εταιρική Χρηματοοικονομική Μαθησιακά Αποτελέσματα Διαλέξεις 3 5 Προκειμένου να παρακολουθήσουν επιτυχώς το βασικό κορμό των μαθημάτων χρηματοοικονομικής του μεταπτυχιακού προγράμματος, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα των βασικών αρχών, κανόνων και εργαλείων της χρηματοοικονομικής επιστήμης. Αυτός είναι και ο σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος. Να καλύψει όλα τα βασικά σημεία της χρηματοοικονομικής Διοίκησης, προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαραίτητες βάσεις για τα εξειδικευμένα θέματα που θα ακολουθήσουν στο επόμενο εξάμηνο. Πιο συγκεκριμένα, θα αναπτυχθεί το θεωρητικό και εμπειρικό πλαίσιο καθώς και τα μεθοδολογικά εργαλεία για τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων με βάση τις πλέον πρόσφατες χρηματοοικονομικές τεχνικές. Θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της εταιρικής χρηματοοικονομικής, αλλά παράλληλα θα δοθεί έμφαση και στον καθημερινό χρηματοοικονομικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης, όπως για παράδειγμα η διαχείριση ρευστότητα, κεφαλαίου κίνησης, τα αποθέματα και οι υποχρεώσεις κ.λ.π. Ένα κομμάτι της ύλης θα καλυφθεί από την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών δεικτών, στοιχείο απαραίτητο στην χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση. Με το πέρας του μαθήματος, ο φοιτητής θα έχει την ικανότητα να : - Κατανοεί και να αναλύει τα βασικά μεγέθη της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και διοίκησης - Αναλύει και να αξιολογεί το σύνολο σχεδόν των εταιρικών χρηματοοικονομικών αποφάσεων. - Χρησιμοποιεί στην πράξη τα παρεχόμενα μεθοδολογικά εργαλεία και δείκτες για την αξιολόγηση και αποτίμηση μεγεθών, δεικτών και αποφάσεων που έχουν να κάνουν με την δραστηριότητα μιας εταιρίας. - αξιολογεί και να αποτιμά την οικονομική κατάσταση μιας εταιρίας - Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών - Αυτόνομη Εργασία - Ομαδική Εργασία - Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής - Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης - Λήψη Αποφάσεων

7 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ I. Βασικές Αρχές της Χρηματοοικονομικής II. Χρηματοπιστωτικές Αγορές, Επιτόκια και η Οικονομία III. Υπολογισμός παρούσας αξίας και προεξόφλησης ταμειακών ροών IV. Διαχείριση ρευστότητας και Κεφαλαίου Κίνησης V. Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων VI. Αριθμοδείκτες ρευστότητας, αποδοτικότητα και κερδοφορίας VII. VIII. IX. Δείκτες αξιολόγησης επενδύσεων (EBITDA, ROI, ROE, EVA κ.λ.π.) Αριθμοδείκτες μόχλευσης Ικανότητα χρηματοδότησης του χρέους (αριθμοδείκτες κάλυψης τόκων-icr, ECR κ.λ.π) X. Αποτίμηση εταιριών 4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Brealey R.A., Myers S.C, και Allen F., (2013), Αρχές Χρηματοοικονομικής, εκδ. Utopia ΕΠΕ 2. Βασιλείου,Δ., Ηρειώτης, Ν., 2008, Χρηματοοικονομική διοίκηση, Θεωρία και πρακτική, Εκδόσεις Rosili 3. Ξανθάκης, Μ., Αλεξάκης, Χ., 2006, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Σταμούλης 4. Γκίκας, Δ., Η Ανάλυση και οι Χρήσεις των Λογιστικών Καταστάσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Ευγ. Μπένου 5. Δράκος Α και Καραθανάσης Γ., 2010, Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων, εκδόσεις Μπένου 6. Μπατσινίλας, Ε., Πατατούκας, Κ., 2012, Σύγχρονη Ανάλυση & Διερεύνηση των Οικονομικών Καταστάσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Σταμούλης 7. Γκλεζάκος Μ., 2010, Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, εκδόσεις του ιδίου. 8. Ross S., Westerfield R, and Jordan B., 2013, Essentials of Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin publ. 9. Drake, P. P., Fabozzi, F.J., 2010, The Basics of Finance: An Introduction to Financial Markets, Business Finance, and Portfolio Management, Wiley 10. Keown A.J., Martin J.D.,Petty,J.W., 2013, Foundations of Finance, Prentice Hall; 8th edition 11. Wild, J.J. Subramanyam K.R.,, Halsey R.F., 2003, Financial Statement Analysis, McGraw-Hill/Irwin;8th edition

8 ΣΧΟΛΗ Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο Ειδικά Θέματα Διεθνούς και Ενωσιακού Οικονομικού Δικαίου Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3 5 Μαθησιακά Αποτελέσματα Στόχος του μαθήματος είναι οι εξειδικευμένοι φοιτητές να αποκτήσουν ευρύτερη γνώση ειδικών θεμάτων διεθνούς οικονομικού δικαίου και οικονομικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ). Η απόκτηση αυτής της γνώσης καθίσταται αναγκαία με δεδομένη τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι σε όλο των πεδίο των συναλλαγών και γενικά της οικονομίας εφαρμόζονται κανόνες που έχουν θεσπισθεί είτε σε επίπεδο ΕΕ είτε σε διεθνές και δη πολυμερές επίπεδο. Η εξέλιξη αυτή αφορά κατεξοχήν τον τομέα παροχής υπηρεσιών και ειδικά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι φοιτητές θα εμβαθύνουν στο οικείο νομικό πλαίσιο σε δύο επίπεδα. Αφενός θα αναλυθούν οι κανόνες που περιέχονται στις πολυμερείς συμφωνίες του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) με έμφαση στη Γενική Συμφωνία για τις Συναλλαγές στον τομέα των Υπηρεσιών (ΓΣΣτΥ) και αφετέρου θα εξετασθεί το νομικό πλαίσιο της ενιαίας χρηματοπιστωτικής αγοράς δηλαδή οι κανόνες τόσο του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου όσο και (κυρίως) του παράγωγου ενωσιακού δικαίου που ρυθμίζουν την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της ΕΕ. Οι εν λόγω κανόνες έχουν ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη των κρατών μελών και συνεπώς και της Ελλάδας. Έχοντας εμβαθύνει στα παραπάνω ειδικά νομικά ζητήματα, οι φοιτητές που θα δραστηριοποιηθούν στο δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο χρηματοοικονομικό τομέα θα έχουν τη δυνατότητα, ως στελέχη υψηλής εξειδίκευσης, να καλύπτουν συμβουλευτικά τους πελάτες τους στα συγκεκριμένα πεδία ή να ασχολούνται επιστημονικά και ερευνητικά με σχετικά θέματα. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Αυτόνομη Εργασία Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Ομαδική Εργασία 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) 2. Το Νομικό σύστημα του ΠΟΕ

9 3. Η Γενική Συμφωνία για τις Συναλλαγές στον τομέα των Υπηρεσιών (ΓΣΣτΥ) 4. Οι θεμελιώδεις Αρχές του εμπορίου υπηρεσιών 5. Ο τομέας των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών 6. Η προοπτική Συμφωνίας για το Εμπόριο των Υπηρεσιών (Trade in Services Agreement - TiSA) ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Η ΕΕ ως Θεσμός Οικονομικής Ολοκλήρωσης 2. Η εγκαθίδρυση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στο πλαίσιο της ΕΕ : η ελευθερία εγκατάστασης, η ελευθερία παροχής υπηρεσιών και η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων 3. Ο ενιαίος χρηματοπιστωτικός χώρος 4. Ο Τραπεζικός Τομέας Η εγκαθίδρυση της ενιαίας τραπεζικής αγοράς Η ελευθέρωση των τραπεζικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς Ο καθορισμός των όρων ανάληψης και άσκησης δραστηριοτήτων των πιστωτικών ιδρυμάτων Η άσκηση τραπεζικών δραστηριοτήτων μέσω της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών της ελευθερίας εγκατάστασης Η άσκηση Προληπτικής Εποπτείας Η προοπτική μιας πλήρους Τραπεζικής Ένωσης στο πλαίσιο της ευρωζώνης 5. Το καθεστώς ανάληψης και άσκησης ασφαλιστικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά Οι όροι ανάληψης των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων Οι όροι άσκησης των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων Η άσκηση ασφαλιστικών δραστηριοτήτων μέσω εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής Υπηρεσιών 6. Η ελευθέρωση του τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών - η ανάπτυξη των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) - το κανονιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων -οι όροι λειτουργίας των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών -το καθεστώς ελεύθερης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και εγκατάστασης υποκαταστήματος -οι όροι λειτουργίας των ρυθμιζόμενων αγορών

10 4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Στεφάνου Κ., Γκόρτσος Χ., Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, Παμπούκης Χ. (επιμ.), Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών, Νομική Βιβλιοθήκη, Γκλαβίνης Π., Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλας, Γκόρτσος Χ., Εισαγωγή στο διεθνές χρηματοπιστωτικό δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, Στεφάνου Κ., Γκόρτσος Χ. (επιμ.), Επίκαιρα Θέματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, Πλιάκος Αστ., Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Νομική Βιβλιοθήκη, Γκόρτσος Χ., Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς, στο Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς, Πρακτικά του δεύτερου ετήσιου συνεδρίου 2006 της Ελληνικής Εταιρείας τραπεζικού δικαίου και δικαίου της κεφαλαιαγοράς, Νομική βιβλιοθήκη, 2009, σελ Gortsos C.V., Fundamentals of Public International Financial Law : International Banking Law within the system of Public International Financial Law, Nomos Verlag, Baden-Baden, Gortsos C.V., Fundamentals of European Banking Law : Law-making procedures, sources and key provisions, and the way ahead, Notes for the post-graduate program of the Europa Institut, Universitat des Saarlandes, third edition, (updated), available at : http//www.ecefil.eu//up-1files/monographs/ebl_saarland_july2013.pdf. 10. Γκόρτσος Χ., Ο ενιαίος χρηματοπιστωτικός χώρος, στο συλλογικό τόμο (επιμέλεια Κ. Στεφάνου): Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές, τόμος Γ, Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2006, σελ Carreau D., Juillard P., Droit International Economique, Dalloz, Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 1. Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕυρΔ) 2. European Foreign Affairs Review (EFAR) 3. World Trade Journal (WTJ) 4. Legal Issues of Economic Integration (LIEI) 5. World Competition 6. Global Trade and Customs Journal (GTCJ) 7. Common Market Law Review (CMLRev)

11 ΣΧΟΛΗ Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Διαλέξεις 3 Ασκήσεις Πράξης 1 ΣΥΝΟΛΟ 4 6 Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση και μελέτη οικονομετρικών τεχνικών και μεθόδων κατάλληλων στην εκτίμηση και έλεγχο των χρηματοοικονομικών θεωριών. Οι τεχνικές και οι μέθοδοι αυτές συμπεριλαμβάνουν τόσο τα κλασικά οικονομετρικά υποδείγματα όσο και εξειδικευμένα υποδείγματα ανάλυσης χρονολογικών σειρών. Το μάθημα θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις στο γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα συγκεκριμένο εργαλείο έναντι κάποιου άλλου, ή ποιές είναι οι υποθέσεις βάσει των οποίων τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωστά. Στο τέλος του μαθήματος οι διδασκόμενοι θα είναι σε θέση, να εξειδικεύουν ένα οικονομετρικό υπόδειγμα, να εκτιμούν ένα κλασσικό γραμμικό υπόδειγμα, να ελέγχουν και αξιολογούν ένα οικονομετρικό υπόδειγμα, να αντιμετωπίζουν προβλήματα που άπτονται παραβιάσεων των υποθέσεων εξειδίκευσης ενός υποδείγματος, να εκτιμούν-ελέγχουν υποδείγματα χρονολογικών σειρών και να διενεργούν προβλέψεις. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αντικείμενο της Οικονομετρίας Σκοποί της Οικονομετρίας. Η Χρήση του οικονομετρικού Πακέτου GRETL. Πηγές και βάσεις δεδομένων. Απλό Γραμμικό Υποδείγματα Παλινδρόμησης Προσδιοριστικές και Στοχαστικές Σχέσεις. Η Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων - Ιδιότητες της Γραμμής Παλινδρόμησης Υποθέσεις του Απλού Γραμμικού Υποδείγματος. Διαστήματα Εμπιστοσύνης των Συντελεστών της Παλινδρόμησης - Έλεγχος Υποθέσεων των Συντελεστών της Παλινδρόμησης Έλεγχος με την Κατανομή F Ανάλυση της Διακύμανσης, Συντελεστής, Προσδιορισμού, Συντελεστής Συσχέτισης Πολλαπλό Γραμμικό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης Οι Βασικές Υποθέσεις του Πολλαπλού Γραμμικού Υποδείγματος. Κανονικότητα. Ετεροσκεδαστικότητα Συνέπειες της Ετεροσκεδαστικότητας Τρόποι Διαπίστωσης της Ετεροσκεδαστικότητας Εκτίμηση του Υποδείγματος όταν Υπάρχει Ετεροσκεδαστικότητα

12 Υποδείγματα Παλινδρόμησης με Ψευδομεταβλητές Η ΤεχνικήΨευδομεταβλητών. Πολυσυγγραμμικότητα Είδη Πολυσυγγραμμικότητας Συνέπειες. Τρόποι Διαπίστωσης της Πολυσυγγραμμικότητας Τεχνικές Εκτίμησης Υποδειγμάτων με Πολυσυγγραμμικότητας. Αυτοσυσχέτιση Μορφές Αυτοσυσχέτισης Συνέπειες της Αυτοσυσχέτισης. Μοναδιαία ρίζα Συνέπειες και επίλυση. Αυτοπαλίνδρομες διαδικασίες. Διαδικασίες κινητού μέσου. Αυτοπαλίνδρομες διαδικασίες κινητού μέσου. Μοντέλο αυτοπαλίνδρομης υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας. Μοντέλο γενικευμένης αυτοπαλίνδρομης υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας. 4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Wooldridge, J. (2003) Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Τόμος Α και Β, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2. Βάμβουκας, Γ. (2007). Σύγχρονη Οικονομετρία: Ανάλυση και Εφαρμογές, Αθήνα, 3. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 4. Βενέτης, Ι. (2009) Εισαγωγικές διαλέξεις στην Οικονομετρία, Γκιούρδας Εκδοτική, Αθήνα 5. Χάλκος, Γ. (2011) Οικονομετρία, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 6. Χρήστου, Κ.Γ. (2002). Εισαγωγή στην Οικονομετρία. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 7. Gujarati D. N. (2003). Basic Econometrics, New York, Mc Grow-Hill. 8. Maddala G.S. (1992). Introductory Econometrics, New Jersey, Prentice-Hall. a. Journal of Applied Econometrics b. Journal of Econometrics c. International Review of Financial Analysis] d. International Review of Economics and Finance

13 ΣΧΟΛΗ Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o Θεωρία Αποφάσεων Διαλέξεις 3 5 Ασκήσεις Πράξης Μαθησιακά Αποτελέσματα Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δώσει μια ολοκληρωμένη γνώση και κατανόηση της Θεωρίας Αποφάσεων που χρειάζεται ο φοιτητής στα πλαίσια ενός Μεταπτυχιακού προγράμματος στα χρηματοοικονομικά. Βασικός σκοπός αυτού του μαθήματος: Να εισάγει το φοιτητή στις βασικές αρχές της Θεωρίας Αποφάσεων. Να εστιάσει στη Στατιστική Θεωρία Αποφάσεων. Να αποκτήσει ο φοιτητής δεξιότητες στη σχεδίαση συστημάτων Λήψης Απόφασης σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Αυτόνομη Εργασία Ομαδική Εργασία Λήψη Αποφάσεων 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στη θεωρία αποφάσεων. Δένδρα Αποφάσεων. Ανάλυση Αναμενόμενης Τιμής κατά Bayes. Θεωρία Ωφελιμότητας και Υποκειμενικής Πιθανότητας. Εφαρμογή στα Χαρτοφυλάκια Markowitz. Εισαγωγή στη Στατιστική Θεωρία των Αποφάσεων Θεωρία παιγνίων. Ιστορική αναδρομή. Βασικά χαρακτηριστικά. Ταξινόμηση παιγνίων. Τρόποι περιγραφής και ανάλυσης των παιγνίων. Παίγνια μηδενικού αθροίσματος. Η περίπτωση καθαρής στρατηγικής. Μεικτές στρατηγικές. 4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Προτεινόμενα συγγράμματα: ΠΑΙΓΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (νέα αναθεωρημένη έκδοση), Συγγραφέας: ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Εκδότης: ΚΡΙΤΙΚΗ, 2012, ISBN: Decision Theory: Principles and Approaches, Giovanni Parmigiani, Lurdes Inoue, Wiley; 1 edition (May 26, 2009), ISBN: Elementary Decision Theory, Herman Chernoff, Lincoln E. Moses, Dover Publications Inc., ISBN:

14 ΣΧΟΛΗ Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο Μαθησιακά Αποτελέσματα Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3 5 Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να προσφέρει τις θεμελιώδεις γνώσεις σχετικά με την εταιρική χρηματοοικονομική διαχείριση και στρατηγική. Θα υπάρχει εκτενής αναφορά σε όλα τα θέματα που αφορούν την αύξηση της αξίας των μετόχων. Βασικό στοιχείο της βιωσιμότητας μιας εταιρίας είναι η δημιουργία χρηματοροών και κερδών κεφαλαίου, μέσα από βελτιστοποίηση του κόστους, απόδοση των επενδύσεων που πραγματοποιεί επιλογή του κατάλληλου μείγματος χρηματοδότησης, επιτυχή αντιμετώπιση του κινδύνου κ.λ.π. Τα ζητήματα αυτά θα καλυφθούν σε σημαντικό βαθμό, μέσα από την χρήση σύγχρονων παραδειγμάτων και ενημερωμένης επιστημονικής βιβλιογραφίας, με τα τελευταία χρηματοοικονομικά υποδείγματα και θεωρίες. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: - Να αξιολογούν, να επιλέγουν και να εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές που θα δημιουργούν αξία για την εταιρία και τους μετόχους της. - Να χρησιμοποιούν τα πλέον πρόσφατα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την καλύτερη εταιρική διαχείριση - Να διαμορφώνουν πλήρες χρηματοοικονομικό σχέδιο, ξεκινώντας από την επιλογή χρηματοδότησης και φθάνοντας έως και τη διαχείριση των δυνητικών χρηματοοικονομικών κινδύνων για μια εταιρία. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Αυτόνομη Εργασία Ομαδική Εργασία 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Αγορές Χρήματος και Ομολόγων 2. Κεφαλαιουχικός προϋπολογισμός 3. Επενδυτική Στρατηγική και Αξιολόγηση επενδύσεων και χρηματοροών 4. Πηγές Χρηματοδότησης, κόστη-κεφαλαιακή δομή 5. ΑΜΚ, Ομολογιακά δάνεια κ.λ.π. 6. Μεγιστοποίηση αξίας μεριδίων 7. Υποδείγματα κινδύνου και απόδοσης (risk and return models)

15 8. Κόστος Κεφαλαίου 9. Κεφαλαιακή δομή (capital structure) 10. Αποτίμηση Εατιρίας 11. Πολιτική Μερισμάτων (Dividend Policy) 4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Damodaran A., (2013), Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις, Broken Hill Publishers Ltd 2. Μακρής Η. (2012), Corporate Treasury, Σημειώσεις, ΤΕΙ Πελοποννήσου 3. Βασιλείου,Δ., Ηρειώτης, Ν., 2008, Χρηματοοικονομική διοίκηση, Θεωρία και πρακτική, Εκδόσεις Rosili 4. Φίλιππας, Ν., Επενδύσεις, Εκδόσεις Πανεπιστημιακό, Κ.Σμπίλιας, Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J., 2012, Essentials of Investments, McGraw-Hill/Irwin; 9th edition 6. Drake, P. P., Fabozzi, F.J., 2010, The Basics of Finance: An Introduction to Financial Markets, Business Finance, and Portfolio Management, Wiley 7. Keown A.J., Martin J.D.,Petty,J.W., 2013, Foundations of Finance, Prentice Hall; 8th edition 8. Αρσένος Π. και Καλδής Π., (2009), Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων, εκδ. Πατάκη 9. Cooper, R., (2004), Corporate Treasury and Cash Management, Palgrave, Macmillan, New York. 10. Cooper, R., (2004), Corporate Treasury and Cash Management, Palgrave, Macmillan, New York. 11. Steven M. Bragg (2010), Treasury Management: The Practitioner's Guide, Wiley corporate F&A 12. Αποστολόπουλος, Ι., Ειδικά θέματα Χρηματοοικονομικής Διοικήσεως Journals a. Journal of Banking and Finance b. Global Business and Economic Review

16 ΣΧΟΛΗ Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Προϊόντα Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3 5 Μαθησιακά Αποτελέσματα Σκοπός λοιπόν του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη γνώση της δομής, οργάνωσης και τρόπου λειτουργίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου καθώς και των διαφόρων χρηματοοικονομικών και επενδυτικών προϊόντων. Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα βρίσκεται σε μια διαρκή μεταβολή λόγω της συνεχούς προόδου της τεχνολογίας, της ανάπτυξης πολύπλοκων χρηματοοικονομικών προϊόντων καθώς και της ανάγκης αυξανόμενης εποπτείας από τις αρμόδιες αρχές. Προκειμένου να συμμετάσχουμε πλήρως σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, είναι σημαντικό να διαθέτουμε μια σαφή κατανόηση της δομής και της λειτουργίας των διαφόρων χρηματοοικονομικών προϊόντων και ιδρυμάτων που συναντώνται στις σύγχρονες αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: Κατανοούν τα χαρακτηριστικά και τις σχέσεις μεταξύ των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, των προϊόντων τους και των μηχανισμών λειτουργίας τους. Nα αναλύουν και να αξιολογούν διαφορετικούς τύπους επενδύσεων Nα συνθέτουν και να δημιουργούν καινοτόμα επενδυτικά προϊόντα Nα εφαρμόζουν τις κύριες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση κοινών μορφών χρεωστικών τίτλων, μετοχών, ακινήτων και παράγωγων μέσων κινητών αξιών, γνωρίζοντας τις βασικές υποθέσεις και περιορισμούς των μεθόδων. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Αυτόνομη Εργασία Ομαδική Εργασία 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι λειτουργίες του 2. Οικονομικοί κύκλοι 3. Παρούσα αξία, Απόδοση και Κίνδυνος 4. Επιτόκια και Τιμές περιουσιακών στοιχείων 5. Η αγορά χρήματος : Περιγραφή, λειτουργία, προϊόντα 6. Η αγορά συναλλάγματος 7. Οι αγορές μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων 8. Θεωρία αποτελεσματικών αγορών 9. Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

17 10. Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 11. Επενδύσεις και φορολογία 12. Παραδοσιακές επενδύσεις: Περιγραφή, χαρακτηριστικά, αποτίμηση 13. Αγορά Προϊόντων Σταθερού Εισοδήματος 14. Εναλλακτικές επενδύσεις: Περιγραφή, χαρακτηριστικά, αποτίμηση 15. Επενδυτικά Προϊόντα Εγγυημένων Αποδόσεων (Annuities) 16. Δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα (τιτλοποίηση, CDS κλπ) 17. Διαχείριση επενδύσεων 18. Βασικά επενδυτικά σφάλματα και πως θα τα αποφύγουμε 4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Θωμαδάκης, Σ., Ξανθάκης, Μ., 2011, Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου, Αθήνα,Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Εκδόσεις Σταμούλης, 2η έκδοση 2. Κιόχος, Π., Παπανικολάου, Γ., 2001, Χρηματιστήριο Αξιών και Παραγώγων Αθηνών - Διεθνή Χρηματιστήρια. Αθήνα, Εκδόσεις Σταμούλης 3. Προβόπουλος Γ., Γκόρτσος, Χ., επιμελητές, 2004, Το Νέο Ευρωπαϊκό Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον, Εκδόσεις Σάκκουλας 4. Σπύρου, Σ.,2003, Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου,Αθήνα, Εκδόσεις Γ. Μπένου 5. Τζαβαλής, Η., επιμελητής, 2010, Μελέτες για το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα,Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 6. Bailey, R.E., 2005, The Economics of Financial Markets, Cambridge University Press 7. Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J., 2012, Essentials of Investments, McGraw-Hill/Irwin; 9th edition 8. Rose, P.S., Marquis, Μ.Η., 2007, Money and Capital Markets, Mcgraw-Hill College; 10th edition 9. Sharpe, W.F., Alexander, G.J. Bailey J.V., 1999, Investments, Prentice Hall, Inc 10. Φίλιππας, Ν., Επενδύσεις, Εκδόσεις Πανεπιστημιακό, Κ.Σμπίλιας, Gitman J.L., MICHAEL, J. D. Επενδύσεις ΙΙ. Εκδότης: ΕΛΛΗΝ-Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, Αλεξάκης, Π., 2005, Τα παράγωγα προϊόντα και η Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων, Εκδόσεις Έλλην

18 ΣΧΟΛΗ Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2o Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3 5 Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες του χρηματοοικονομικού κινδύνου και τη χρησιμότητα της διασποράς του κινδύνου με τη δημιουργία διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι: - Να γίνουν γνώστες της τεχνικής επιλογής κατάλληλων μετοχών για τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου με τη θεμελιώδη ανάλυση. -Να αποκτήσουν οι σπουδαστές την ικανότητα να χειρίζονται τα θεωρητικά υποδείγματα δημιουργίας και βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου. - Να αποκτήσουν το κατάλληλο υπόβαθρο απαραίτητο για τη συγκρότηση ενός χαρτοφυλακίου στο πλαίσιο εμπορευσιμότητας, κινδύνου και απόδοσης. -Να αποκτήσουν την ευχέρεια στη χρήση τεχνικής ανάλυσης και των βασικών δεικτών της. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεμελιώδης ανάλυση Διαδικασία αξιολόγησης μετοχών Ανάλυση αγοράς, κλάδου και επιχείρησης Βασικές έννοιες Υποθέσεις της θεωρίας χαρτοφυλακίου Καθορισμός αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων Αποτελεσματικό σύνορο χωρίς short sales και χωρίς δυνατότητα δανεισμού και επένδυσης με ακίνδυνο επιτόκιο Αποτελεσματικό σύνορο με short sales Αποτελεσματικό σύνορο όταν επένδυση και δανεισμός είναι δυνατός με ακίνδυνο επιτόκιο Άριστο χαρτοφυλάκιο Κατανομή κεφαλαίων μεταξύ χρεογράφων Τεχνικές εύρεσης αποτελεσματικού συνόρου Υπόδειγμα του απλού δείκτη Υπολογισμός του βήτα με ιστορικά δεδομένα και τα προβλήματά του Προβλήματα και σημαντικότητα του βήτα Απλές τεχνικές εύρεσης του αποτελεσματικού συνόρου

19 Θεωρία της κεφαλαιαγοράς (CAPM) Βασικές υποθέσεις Χαρτοφυλάκιο αγοράς Γραμμή κεφαλαιαγοράς και χρεογράφων Υπερτιμημένες και υποτιμημένες μετοχές Εμπειρικά τεστ του CAPM Μέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης χαρτοφυλακίου Θεωρία Εξισορροπητικής Αγοραπωλησίας (APT) Υπόδειγμα Black-Litterman Παθητική στρατηγική Ενεργητική στρατηγική Τεχνική ανάλυση 4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Προτεινόμενα συγγράμματα: 1. Παπαδάμου Στέφανος, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Gutenberg Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Βασιλείου, Δ., Ηρειώτης, Ν., 2009, Εκδόσεις Rosili. 3. Elton, Gruber, Brown και Goetzmann, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis 6/e, John Wiley and Sons, Inc. 4. Βασιλείου Δημήτριος και Ηρειώτης Νικόλαος, Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Εκδόσεις Rosili Νούλας Αθανάσιος, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Robert A. Haugen, Modern Investment Theory, 4th Edition, Prentice Hall Προτεινόμενα περιοδικά: a. International Journal of Portfolio Analysis and Management b. Journal of Banking and Finance c. Journal of Finance d. Journal of Financial Management Analysis e. Journal of Applied Financial Economics f. Managerial Finance

20 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο Παράγωγα Προϊόντα και τεχνικές αντιστάθμισης Μαθησιακά Αποτελέσματα Διαλέξεις 3 5 Ασκήσεις Πράξης 2 Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δώσει μια ολοκληρωμένη γνώση και κατανόηση της θεωρίας για τη χρήση σύγχρονων χρηματιστηριακών εργαλείων όπως τα παράγωγα και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συμβάσεων παραγώγων ημέρα με την ημέρα. Το μάθημα αυτό στοχεύει να εισάγει τους φοιτητές στις τεχνικές αντιστάθμισης κινδύνου όπου τα παράγωγα προϊόντα χρησιμοποιούνται ευρέως για να αντισταθμίσουν τους υφιστάμενους κινδύνους της αγοράς. Οι φοιτητές θα μάθουν πώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν τα παράγωγα τόσο στη διαχείριση των κινδύνων, όσο στην αγορά, την αντιστάθμιση κινδύνου αλλά και ευρύτερα στη διαχείριση των οικονομικών τους. Μετά την εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση των παραγώγων, το μάθημα θα εστιάσει στις κύριες μεθόδους αποτίμησης (διωνυμικό μοντέλο, Black-Scholes) Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί να: Κατανοεί τον μηχανισμό των παραγώγων και των λοιπών σύγχρονων χρηματιστηριακών προϊόντων Να εμπορεύεται παράγωγα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Να χρησιμοποιεί τα παράγωγα για την αντιστάθμιση κινδύνου σε ένα χαρτοφυλάκιο Να αποτιμά την αξία των παραγώγων Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Αυτόνομη Εργασία Ομαδική Εργασία Λήψη Αποφάσεων 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των παραγώγων προϊόντων Εισαγωγή του μηχανισμού των Futures, swaps και των Options Ασυμμετρία μεταξύ ανόδου και πτώσης της αγοράς: «skew»

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο α/α Κωδικοί μαθημάτων Είδος Μαθήματος (Υ, Ε/Υ, Π) + Τομέας (Α, Β, Γ) + ΠΠΣ (άτυπη κατεύθυνση_ ΛΧ, πρώην Λ, ΧΑ) Κατ. (ΓΥ, ΕΥ,Ειδ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ POSTGRADUATE PROGRAMMES OF THE DEPARTMENT OF COMMERCE, FINANCE AND

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ POSTGRADUATE PROGRAMMES OF THE DEPARTMENT OF COMMERCE, FINANCE AND ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ POSTGRADUATE PROGRAMMES OF THE DEPARTMENT OF COMMERCE, FINANCE AND SHIPPING Τίτλοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων/titles of postgraduate

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Νησιώτης ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Νίκος Βαφέας Σταύρος Ζένιος Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Γιώργος Νησιώτης Λένος Τριγιώργης Ανδρέας Χαρίτου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας - Μάστερ (Msc) στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά - Μάστερ (Msc) στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά 155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά Σκοπός Το πρόγραμμα σπουδών είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των καλυτέρων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%& '()*+,%-.(.+ $ /,%-.(. $%&&." '()*+ / *" / www.ziti.gr 2-#%' 4 5" 6 0 1 $%&&." '()* *" 0 / 3 3

!# $%& '()*+,%-.(.+ $ /,%-.(. $%&&. '()*+ / * / www.ziti.gr 2-#%' 4 5 6 0 1 $%&&. '()* * 0 / 3 3 1 www.ziti.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 Πανεπιστήμιο Αιγαίου... 5 Σχολές και Τμήματα... 5 Πρυτανικές Αρχές... 6 Κτίρια... 7 Διοικητικές Υπηρεσίες... 8 ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία προδικαστικών ερωτημάτων που απευθύνονται από τα Ελληνικά δικαστήρια στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά 315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η σπουδή και έρευνα της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα του γνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε,

Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε, Παιδαγωγική Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε, Έχετε στα χέρια σας τον συμπληρωματικό Κατάλογο των Επιστημών του Ανθρώπου για την Άνοιξη του 2012, από τον οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πτυχιακή εργασία Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα: 36,38,39. Ανάλυση, σύγκριση με το

Διαβάστε περισσότερα

322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη ικανών στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Β.Α. Master of Business Administration. Pofjkfjbnmc,w. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ.

Μ.Β.Α. Master of Business Administration. Pofjkfjbnmc,w. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ. Μ.Β.Α. Master of Business Administration Pofjkfjbnmc,w 0 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Β.Α. Master of Business Administration ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Β.Α. Master of Business Administration

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» Αθήνα 2008 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht

Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht Copyright 2006, 2000, 1995, 1990, 1986 by Barron's Educational Series, Inc. Published by arrangement with Barron's Educational Series,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Βιβλιογραφική επισκόπηση των πιστωτικών κινδύνων τραπεζών» ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ)

Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Περίγραμμα Μαθημάτων Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ) Η Στρατηγική Διοίκηση αποσκοπεί στη δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στηριζόμενη στον ορθό σχεδιασμό, την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ KAI H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ HEDGE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ KAI ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ KAI H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ HEDGE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ KAI ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ KAI H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ HEDGE FUNDS ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ KAI ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μια προσπάθεια ρυθμιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κεφάλαιο Πρώτο: Προσαρμογή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς

1.1. Κεφάλαιο Πρώτο: Προσαρμογή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 1 Μ. ΞΑΝΘΑΚΗΣ 1.1. Κεφάλαιο Πρώτο: Προσαρμογή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς Κατά τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν σημαντικά βήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕXOMENA ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα