Περιγράμματα. Μαθημάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγράμματα. Μαθημάτων"

Transcript

1 Περιγράμματα Μαθημάτων

2 ΣΧΟΛΗ Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Μαθησιακά Αποτελέσματα Σκοπός του μαθήματος είναι: Οικονομική και Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3 5 Να προσφέρει γνώσεις στους φοιτητές σε σχέση με τα συνολικά οικονομικά μεγέθη Να βοηθήσει τους φοιτητές στην κατανόηση και αξιολόγηση του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του, όπως αυτό διαμορφώνεται από τη λειτουργία των επιμέρους αγορών Να παρουσιάσει τα βασικά εργαλεία του σύγχρονου χρηματοοικονομικού συστήματος. Να προσφέρει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις επάνω σε ζητήματα όπως η παγκοσμιοποιημένη οικονομία, οι οικονομικές και νομισματικές ενώσεις, τη διάχυση κρίσεων κ.λ.π. Να επιτρέψει στους φοιτητές να κατανοήσουν την λειτουργία του εξωτερικού εμπορίου, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κ.λ.π, ζητήματα που αφορούν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν τις γνώσεις: Να χρησιμοποιούν την οικονομική θεωρία για τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων σε εταιρικό επίπεδο Να κατανοούν και να χρησιμοποιούν εταιρικά δεδομένα και δείκτες, στα πλαίσια του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού. Να ερμηνεύουν και να αξιολογούν την εφαρμογή των διαφόρων οικονομικών πολιτικών. Να κατανοούν και να αξιολογούν τη λειτουργία των διαφόρων χρηματοπιστωτικών συστημάτων Να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα μακροοικονομικά εργαλεία με στόχο την βέλτιστη κάθε φορά στρατηγική ανάπτυξης και επενδύσεων Να χρησιμοποιούν την θεωρία και τα μεθοδολογικά εργαλεία για να σχεδιάζουν την παραγωγική διαδικασία με βάση το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τις σχετικές τιμές με τους ανταγωνιστές. Να κατανοούν την επίδραση στα εταιρικά και κρατικά χρηματοοικονομικά μεγέθη των αλλαγών σε σχέση με εμπορικούς όρους, συναλλαγματικές ισοτιμίες, κ.λ.π. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

3 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη Αποφάσεων, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Αυτόνομη Εργασία Ομαδική Εργασία 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ i. Εφαρμογές Ζήτησης, Προσφοράς, Ελαστικότητας και Θεωρίας Καταναλωτή ii. Ανάλυση Κόστους και Παραγωγής iii. Βέλτιστη παραγωγή στις διάφορες μορφές αγορών (μονοπώλιο, Ολιγοπώλιο, πλ. ανταγωνισμός, μονοπ. ανταγωνισμός) iv. Αγορά Παραγωγικών Συντελεστών ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ v. Μέτρηση Οικονομικής Δραστηριότητας vi. Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά vii. Το σύγχρονο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (Νομισματική πολιτική, αγορές χρήματος, επιτόκια, πολλαπλασιαστές, υπόδειγμα IS-LM κ.λ.π.) viii. Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης και των Οικονομικών Κύκλων ix. Εξωτερικές Συναλλαγές και χρηματοοικονομικά μεγέθη (ισοζύγια, ισοτιμίες, Άμεσες Ξένες Επενδύσεις κ.λ.π.) x. Χρηματοπιστωτικές κρίσεις 4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Samuelson P.A, and Nordhaus W.D., Economics, International Edition Michael Katz, Harvey S. Rosen Μικροοικονομική, Εκδόσεις Επίκεντρο Nicholson W. (2008) Μικροοικονομική Θεωρία: Βασικές Αρχές και Προεκτάσεις, Τόμος Α και Β, Εκδόσεις Κριτική Katz. L.M and Rosen S.H., (2007), εκδόσεις Επίκεντρο Mansfield E., (1996), Managerial Economics, εκδόσεις Ευγ. Μπένου Mankiw G., and Ball L., (2011), ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και το ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, εκδ. Gutenberg Abel A., Bernanke B., and Croushore D., (2010), ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, εκδ. Κριτική Αντζουλάτος Α., (2011), ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, εκδ. Διπλογραφία, Αθήνα Baumol W., and Blinder A., (2012), ΜΑΚΡΟΟΙΚΝΟΜΙΚΗ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, εκδ. Πασχαλίδη-Broken Hill Krugman P., and WellsR., (2009), MAKΡOOIKONOMIKH, εκδ. Επίκεντρο Burda M., and Wyploz Ch., (2009), ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, εκδ. Gutenberg Mankiw G. and Taylor M., (2010), ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ εκδ. Gutenberg Κρούγκμαν Π., (2008), Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ, εκδ. Καστανιώτη Kantarelis D. (2010), Theories of the Firm, Indersciense

4 ΣΧΟΛΗ Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o Στατιστικές Μέθοδοι στα Διαλέξεις 3 5 Ασκήσεις Πράξης 2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δώσει μια ολοκληρωμένη γνώση και κατανόηση των τεχνικών της Στατιστικής Επιστήμης που χρειάζεται ο φοιτητής στα πλαίσια ενός Μεταπτυχιακού προγράμματος στα χρηματοοικονομικά. Το μάθημα έχει σαν στόχο ο φοιτητής να εμβαθύνει στην Θεωρία Πιθανοτήτων, των Τυχαίων μεταβλητών. Θα μελετηθούν Διακριτές Κατανομές (εφαρμογές της Διωνυμικής κατανομής και της κατανομής Poisson σε προβλήματα χρηματοοικονομικά) καθώς και Συνεχείς κατανομές (Ομοιόμορφη, Εκθετική)). Επιπλέον θα μελετηθούν θέματα εκτιμητικής ( Κατανομές δειγματοληψίας, Κεντρικό οριακό θεώρημα, Εκτιμητές Μέγιστης Πιθανοφάνεια) καθώς και η χρήση των Διαστημάτων εμπιστοσύνης και των Ελέγχων Υποθέσεων. Η θεωρία των γραμμικών και γενικευμένων γραμμικών υποδειγμάτων θα αναλυθεί και θα παρουσιαστούν αντίστοιχες εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά. Τέλος θα παρουσιαστούν διάφορες Πολυμεταβλητές Τεχνικές όπως η Παραγοντική Ανάλυση και η Ανάλυση Συστάδων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί να: Να χρησιμοποιεί τις κατανομές πιθανοτήτων για να επιλύει προβλήματα στην διοίκηση και την οικονομία. Να εφαρμόζει μεθόδους στατιστικής επαγωγής σε προβλήματα λήψης αποφάσεων (διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι σημαντικότητας). Να επιλέγει και να εφαρμόζει γραμμικά υποδείγματα για να κάνει προβλέψεις διάφορων μεταβλητών. Να εκτιμά γενικευμένα Γραμμικά υποδείγματα και να κάνει προβλέψεις Να εφαρμόζει Πολυμετάβλητες τεχνικές. Να χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό στατιστικής ανάλυσης για την επεξεργασία πραγματικών προβλημάτων. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Αυτόνομη Εργασία Ομαδική Εργασία Λήψη Αποφάσεων 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Θεωρία Πιθανοτήτων 2. Τυχαίες μεταβλητές και Κατανομές (Διακριτές Κατανομές. Εφαρμογές της Διωνυμικής

5 κατανομής και της κατανομής Poisson σε προβλήματα χρηματοοικονομικής. 3. Συνεχείς κατανομές (Ομοιόμορφη, Εκθετική)) 4. Κατανομές δειγματοληψίας, Κεντρικό οριακό θεώρημα 5. Διαστήματα εμπιστοσύνης μέσης τιμής και διακύμανσης και Έλεγχοι Υποθέσεων μέσης τιμής 6. Απλό και Πολλαπλό Γραμμικό Υπόδειγμα (υποθέσεις, έλεγχοι παραμέτρων, συντελεστής προσδιορισμού, Προβλέψεις) 7. Εφαρμογές των γραμμικών μοντέλων στα χρηματοοικονομικά 8. Γενικευμένα Γραμμικά Υποδείγματα (Logistic, multinomial, Poisson, κτλ) 9. Εφαρμογές των Γενικευμένων γραμμικών μοντέλων στα χρηματοοικονομικά 10. Πολυμεταβλητές τεχνικές (Παραγοντική Ανάλυση, Ανάλυση Συστάδων) 11. Εφαρμογές των Πολυμετάβλητών Τεχνικών στα χρηματοοικονομικά 4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Προτεινόμενα συγγράμματα: Ελληνική βιβλιογραφία: 1. Ζαϊρης Ποσειδώνας Εμμ, Στατιστική μεθοδολογία_αναθεωρημένη έκδοση,, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: Φ. Κολυβά-Μαχαίρα, Ε. Μπορα-Σέντα. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. Θεωρία, Εφαρμογές. Εκδόσεις Ζήτη, Χαλικιας. ΣτατιστικήΜέθοδοι ανάλυσης για επιχειρηματικές αποφάσεις. Εκδόσεις ROSILI 4. Στατιστική για την Οικονομία και τις Επιχειρήσεις, Π. Κιόχος, ΑΠ. Κιόχος Ξενόγλωσση βιβλιογραφία: 5. Moore, McCabe, Craig. Introduction to the Practice of Statistics, W. H. Freeman; 7th edition (8 April 2011), ISBN-10: ,ISBN-13: Larson, Farber. Elementary Statistics: Picturing the World., Publisher: Pearson; 5 edition (24 Dec 2010), ISBN-10: , ISBN-13: Weiss. Introductory Statistics. Publisher: Pearson; 9 edition (1 Oct 2010), ISBN- 10: , ISBN-13: Picardi, Masick. Research Methods: Designing and Conducting Research with a Real-World Focus, SAGE Publications, Inc (15 Dec 2013), ISBN-10: , ISBN-13: Mann. Introductory Statistics, John Wiley & Sons (16 April 2010), ISBN-10: , ISBN-13: Field. Discovering Statistics Using SPSS, SAGE Publications Ltd; Third Edition edition (2 Mar 2009), ISBN-10: , ISBN-13: M. Mood, F. A. Graybill, D. C. Boes. Introduction to the Theory of Statistics. McGraw-Hill Series in Probability and Statistics. McGraw-Hill Education 12. R.A: Johnson, G.K. Bhattacharyya. Statistics: Principles and Methods. John Wiley and Sons, Picardi, Masick. Research Methods: Designing and Conducting Research with a Real-World Focus, SAGE Publications, Inc (15 Dec 2013), ISBN-10: , ISBN-13: Field. Discovering Statistics Using, SAGE Publications Ltd; Third Edition edition (2 Mar 2009), ISBN-10: , ISBN-13: C.R. Rao, H. Toutenbourg. Linear Models Least Squares and Alternatives (Springer Series in Statistics)

6 ΣΧΟΛΗ Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο Εταιρική Χρηματοοικονομική Μαθησιακά Αποτελέσματα Διαλέξεις 3 5 Προκειμένου να παρακολουθήσουν επιτυχώς το βασικό κορμό των μαθημάτων χρηματοοικονομικής του μεταπτυχιακού προγράμματος, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα των βασικών αρχών, κανόνων και εργαλείων της χρηματοοικονομικής επιστήμης. Αυτός είναι και ο σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος. Να καλύψει όλα τα βασικά σημεία της χρηματοοικονομικής Διοίκησης, προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαραίτητες βάσεις για τα εξειδικευμένα θέματα που θα ακολουθήσουν στο επόμενο εξάμηνο. Πιο συγκεκριμένα, θα αναπτυχθεί το θεωρητικό και εμπειρικό πλαίσιο καθώς και τα μεθοδολογικά εργαλεία για τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων με βάση τις πλέον πρόσφατες χρηματοοικονομικές τεχνικές. Θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της εταιρικής χρηματοοικονομικής, αλλά παράλληλα θα δοθεί έμφαση και στον καθημερινό χρηματοοικονομικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης, όπως για παράδειγμα η διαχείριση ρευστότητα, κεφαλαίου κίνησης, τα αποθέματα και οι υποχρεώσεις κ.λ.π. Ένα κομμάτι της ύλης θα καλυφθεί από την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών δεικτών, στοιχείο απαραίτητο στην χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση. Με το πέρας του μαθήματος, ο φοιτητής θα έχει την ικανότητα να : - Κατανοεί και να αναλύει τα βασικά μεγέθη της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και διοίκησης - Αναλύει και να αξιολογεί το σύνολο σχεδόν των εταιρικών χρηματοοικονομικών αποφάσεων. - Χρησιμοποιεί στην πράξη τα παρεχόμενα μεθοδολογικά εργαλεία και δείκτες για την αξιολόγηση και αποτίμηση μεγεθών, δεικτών και αποφάσεων που έχουν να κάνουν με την δραστηριότητα μιας εταιρίας. - αξιολογεί και να αποτιμά την οικονομική κατάσταση μιας εταιρίας - Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών - Αυτόνομη Εργασία - Ομαδική Εργασία - Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής - Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης - Λήψη Αποφάσεων

7 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ I. Βασικές Αρχές της Χρηματοοικονομικής II. Χρηματοπιστωτικές Αγορές, Επιτόκια και η Οικονομία III. Υπολογισμός παρούσας αξίας και προεξόφλησης ταμειακών ροών IV. Διαχείριση ρευστότητας και Κεφαλαίου Κίνησης V. Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων VI. Αριθμοδείκτες ρευστότητας, αποδοτικότητα και κερδοφορίας VII. VIII. IX. Δείκτες αξιολόγησης επενδύσεων (EBITDA, ROI, ROE, EVA κ.λ.π.) Αριθμοδείκτες μόχλευσης Ικανότητα χρηματοδότησης του χρέους (αριθμοδείκτες κάλυψης τόκων-icr, ECR κ.λ.π) X. Αποτίμηση εταιριών 4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Brealey R.A., Myers S.C, και Allen F., (2013), Αρχές Χρηματοοικονομικής, εκδ. Utopia ΕΠΕ 2. Βασιλείου,Δ., Ηρειώτης, Ν., 2008, Χρηματοοικονομική διοίκηση, Θεωρία και πρακτική, Εκδόσεις Rosili 3. Ξανθάκης, Μ., Αλεξάκης, Χ., 2006, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Σταμούλης 4. Γκίκας, Δ., Η Ανάλυση και οι Χρήσεις των Λογιστικών Καταστάσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Ευγ. Μπένου 5. Δράκος Α και Καραθανάσης Γ., 2010, Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων, εκδόσεις Μπένου 6. Μπατσινίλας, Ε., Πατατούκας, Κ., 2012, Σύγχρονη Ανάλυση & Διερεύνηση των Οικονομικών Καταστάσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Σταμούλης 7. Γκλεζάκος Μ., 2010, Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, εκδόσεις του ιδίου. 8. Ross S., Westerfield R, and Jordan B., 2013, Essentials of Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin publ. 9. Drake, P. P., Fabozzi, F.J., 2010, The Basics of Finance: An Introduction to Financial Markets, Business Finance, and Portfolio Management, Wiley 10. Keown A.J., Martin J.D.,Petty,J.W., 2013, Foundations of Finance, Prentice Hall; 8th edition 11. Wild, J.J. Subramanyam K.R.,, Halsey R.F., 2003, Financial Statement Analysis, McGraw-Hill/Irwin;8th edition

8 ΣΧΟΛΗ Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο Ειδικά Θέματα Διεθνούς και Ενωσιακού Οικονομικού Δικαίου Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3 5 Μαθησιακά Αποτελέσματα Στόχος του μαθήματος είναι οι εξειδικευμένοι φοιτητές να αποκτήσουν ευρύτερη γνώση ειδικών θεμάτων διεθνούς οικονομικού δικαίου και οικονομικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ). Η απόκτηση αυτής της γνώσης καθίσταται αναγκαία με δεδομένη τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι σε όλο των πεδίο των συναλλαγών και γενικά της οικονομίας εφαρμόζονται κανόνες που έχουν θεσπισθεί είτε σε επίπεδο ΕΕ είτε σε διεθνές και δη πολυμερές επίπεδο. Η εξέλιξη αυτή αφορά κατεξοχήν τον τομέα παροχής υπηρεσιών και ειδικά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι φοιτητές θα εμβαθύνουν στο οικείο νομικό πλαίσιο σε δύο επίπεδα. Αφενός θα αναλυθούν οι κανόνες που περιέχονται στις πολυμερείς συμφωνίες του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) με έμφαση στη Γενική Συμφωνία για τις Συναλλαγές στον τομέα των Υπηρεσιών (ΓΣΣτΥ) και αφετέρου θα εξετασθεί το νομικό πλαίσιο της ενιαίας χρηματοπιστωτικής αγοράς δηλαδή οι κανόνες τόσο του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου όσο και (κυρίως) του παράγωγου ενωσιακού δικαίου που ρυθμίζουν την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της ΕΕ. Οι εν λόγω κανόνες έχουν ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη των κρατών μελών και συνεπώς και της Ελλάδας. Έχοντας εμβαθύνει στα παραπάνω ειδικά νομικά ζητήματα, οι φοιτητές που θα δραστηριοποιηθούν στο δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο χρηματοοικονομικό τομέα θα έχουν τη δυνατότητα, ως στελέχη υψηλής εξειδίκευσης, να καλύπτουν συμβουλευτικά τους πελάτες τους στα συγκεκριμένα πεδία ή να ασχολούνται επιστημονικά και ερευνητικά με σχετικά θέματα. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Αυτόνομη Εργασία Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Ομαδική Εργασία 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) 2. Το Νομικό σύστημα του ΠΟΕ

9 3. Η Γενική Συμφωνία για τις Συναλλαγές στον τομέα των Υπηρεσιών (ΓΣΣτΥ) 4. Οι θεμελιώδεις Αρχές του εμπορίου υπηρεσιών 5. Ο τομέας των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών 6. Η προοπτική Συμφωνίας για το Εμπόριο των Υπηρεσιών (Trade in Services Agreement - TiSA) ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Η ΕΕ ως Θεσμός Οικονομικής Ολοκλήρωσης 2. Η εγκαθίδρυση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στο πλαίσιο της ΕΕ : η ελευθερία εγκατάστασης, η ελευθερία παροχής υπηρεσιών και η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων 3. Ο ενιαίος χρηματοπιστωτικός χώρος 4. Ο Τραπεζικός Τομέας Η εγκαθίδρυση της ενιαίας τραπεζικής αγοράς Η ελευθέρωση των τραπεζικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς Ο καθορισμός των όρων ανάληψης και άσκησης δραστηριοτήτων των πιστωτικών ιδρυμάτων Η άσκηση τραπεζικών δραστηριοτήτων μέσω της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών της ελευθερίας εγκατάστασης Η άσκηση Προληπτικής Εποπτείας Η προοπτική μιας πλήρους Τραπεζικής Ένωσης στο πλαίσιο της ευρωζώνης 5. Το καθεστώς ανάληψης και άσκησης ασφαλιστικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά Οι όροι ανάληψης των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων Οι όροι άσκησης των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων Η άσκηση ασφαλιστικών δραστηριοτήτων μέσω εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής Υπηρεσιών 6. Η ελευθέρωση του τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών - η ανάπτυξη των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) - το κανονιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων -οι όροι λειτουργίας των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών -το καθεστώς ελεύθερης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και εγκατάστασης υποκαταστήματος -οι όροι λειτουργίας των ρυθμιζόμενων αγορών

10 4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Στεφάνου Κ., Γκόρτσος Χ., Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, Παμπούκης Χ. (επιμ.), Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών, Νομική Βιβλιοθήκη, Γκλαβίνης Π., Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλας, Γκόρτσος Χ., Εισαγωγή στο διεθνές χρηματοπιστωτικό δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, Στεφάνου Κ., Γκόρτσος Χ. (επιμ.), Επίκαιρα Θέματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, Πλιάκος Αστ., Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Νομική Βιβλιοθήκη, Γκόρτσος Χ., Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς, στο Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς, Πρακτικά του δεύτερου ετήσιου συνεδρίου 2006 της Ελληνικής Εταιρείας τραπεζικού δικαίου και δικαίου της κεφαλαιαγοράς, Νομική βιβλιοθήκη, 2009, σελ Gortsos C.V., Fundamentals of Public International Financial Law : International Banking Law within the system of Public International Financial Law, Nomos Verlag, Baden-Baden, Gortsos C.V., Fundamentals of European Banking Law : Law-making procedures, sources and key provisions, and the way ahead, Notes for the post-graduate program of the Europa Institut, Universitat des Saarlandes, third edition, (updated), available at : http//www.ecefil.eu//up-1files/monographs/ebl_saarland_july2013.pdf. 10. Γκόρτσος Χ., Ο ενιαίος χρηματοπιστωτικός χώρος, στο συλλογικό τόμο (επιμέλεια Κ. Στεφάνου): Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές, τόμος Γ, Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2006, σελ Carreau D., Juillard P., Droit International Economique, Dalloz, Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 1. Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕυρΔ) 2. European Foreign Affairs Review (EFAR) 3. World Trade Journal (WTJ) 4. Legal Issues of Economic Integration (LIEI) 5. World Competition 6. Global Trade and Customs Journal (GTCJ) 7. Common Market Law Review (CMLRev)

11 ΣΧΟΛΗ Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Διαλέξεις 3 Ασκήσεις Πράξης 1 ΣΥΝΟΛΟ 4 6 Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση και μελέτη οικονομετρικών τεχνικών και μεθόδων κατάλληλων στην εκτίμηση και έλεγχο των χρηματοοικονομικών θεωριών. Οι τεχνικές και οι μέθοδοι αυτές συμπεριλαμβάνουν τόσο τα κλασικά οικονομετρικά υποδείγματα όσο και εξειδικευμένα υποδείγματα ανάλυσης χρονολογικών σειρών. Το μάθημα θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις στο γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα συγκεκριμένο εργαλείο έναντι κάποιου άλλου, ή ποιές είναι οι υποθέσεις βάσει των οποίων τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωστά. Στο τέλος του μαθήματος οι διδασκόμενοι θα είναι σε θέση, να εξειδικεύουν ένα οικονομετρικό υπόδειγμα, να εκτιμούν ένα κλασσικό γραμμικό υπόδειγμα, να ελέγχουν και αξιολογούν ένα οικονομετρικό υπόδειγμα, να αντιμετωπίζουν προβλήματα που άπτονται παραβιάσεων των υποθέσεων εξειδίκευσης ενός υποδείγματος, να εκτιμούν-ελέγχουν υποδείγματα χρονολογικών σειρών και να διενεργούν προβλέψεις. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αντικείμενο της Οικονομετρίας Σκοποί της Οικονομετρίας. Η Χρήση του οικονομετρικού Πακέτου GRETL. Πηγές και βάσεις δεδομένων. Απλό Γραμμικό Υποδείγματα Παλινδρόμησης Προσδιοριστικές και Στοχαστικές Σχέσεις. Η Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων - Ιδιότητες της Γραμμής Παλινδρόμησης Υποθέσεις του Απλού Γραμμικού Υποδείγματος. Διαστήματα Εμπιστοσύνης των Συντελεστών της Παλινδρόμησης - Έλεγχος Υποθέσεων των Συντελεστών της Παλινδρόμησης Έλεγχος με την Κατανομή F Ανάλυση της Διακύμανσης, Συντελεστής, Προσδιορισμού, Συντελεστής Συσχέτισης Πολλαπλό Γραμμικό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης Οι Βασικές Υποθέσεις του Πολλαπλού Γραμμικού Υποδείγματος. Κανονικότητα. Ετεροσκεδαστικότητα Συνέπειες της Ετεροσκεδαστικότητας Τρόποι Διαπίστωσης της Ετεροσκεδαστικότητας Εκτίμηση του Υποδείγματος όταν Υπάρχει Ετεροσκεδαστικότητα

12 Υποδείγματα Παλινδρόμησης με Ψευδομεταβλητές Η ΤεχνικήΨευδομεταβλητών. Πολυσυγγραμμικότητα Είδη Πολυσυγγραμμικότητας Συνέπειες. Τρόποι Διαπίστωσης της Πολυσυγγραμμικότητας Τεχνικές Εκτίμησης Υποδειγμάτων με Πολυσυγγραμμικότητας. Αυτοσυσχέτιση Μορφές Αυτοσυσχέτισης Συνέπειες της Αυτοσυσχέτισης. Μοναδιαία ρίζα Συνέπειες και επίλυση. Αυτοπαλίνδρομες διαδικασίες. Διαδικασίες κινητού μέσου. Αυτοπαλίνδρομες διαδικασίες κινητού μέσου. Μοντέλο αυτοπαλίνδρομης υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας. Μοντέλο γενικευμένης αυτοπαλίνδρομης υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας. 4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Wooldridge, J. (2003) Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Τόμος Α και Β, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2. Βάμβουκας, Γ. (2007). Σύγχρονη Οικονομετρία: Ανάλυση και Εφαρμογές, Αθήνα, 3. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 4. Βενέτης, Ι. (2009) Εισαγωγικές διαλέξεις στην Οικονομετρία, Γκιούρδας Εκδοτική, Αθήνα 5. Χάλκος, Γ. (2011) Οικονομετρία, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 6. Χρήστου, Κ.Γ. (2002). Εισαγωγή στην Οικονομετρία. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 7. Gujarati D. N. (2003). Basic Econometrics, New York, Mc Grow-Hill. 8. Maddala G.S. (1992). Introductory Econometrics, New Jersey, Prentice-Hall. a. Journal of Applied Econometrics b. Journal of Econometrics c. International Review of Financial Analysis] d. International Review of Economics and Finance

13 ΣΧΟΛΗ Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o Θεωρία Αποφάσεων Διαλέξεις 3 5 Ασκήσεις Πράξης Μαθησιακά Αποτελέσματα Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δώσει μια ολοκληρωμένη γνώση και κατανόηση της Θεωρίας Αποφάσεων που χρειάζεται ο φοιτητής στα πλαίσια ενός Μεταπτυχιακού προγράμματος στα χρηματοοικονομικά. Βασικός σκοπός αυτού του μαθήματος: Να εισάγει το φοιτητή στις βασικές αρχές της Θεωρίας Αποφάσεων. Να εστιάσει στη Στατιστική Θεωρία Αποφάσεων. Να αποκτήσει ο φοιτητής δεξιότητες στη σχεδίαση συστημάτων Λήψης Απόφασης σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Αυτόνομη Εργασία Ομαδική Εργασία Λήψη Αποφάσεων 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στη θεωρία αποφάσεων. Δένδρα Αποφάσεων. Ανάλυση Αναμενόμενης Τιμής κατά Bayes. Θεωρία Ωφελιμότητας και Υποκειμενικής Πιθανότητας. Εφαρμογή στα Χαρτοφυλάκια Markowitz. Εισαγωγή στη Στατιστική Θεωρία των Αποφάσεων Θεωρία παιγνίων. Ιστορική αναδρομή. Βασικά χαρακτηριστικά. Ταξινόμηση παιγνίων. Τρόποι περιγραφής και ανάλυσης των παιγνίων. Παίγνια μηδενικού αθροίσματος. Η περίπτωση καθαρής στρατηγικής. Μεικτές στρατηγικές. 4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Προτεινόμενα συγγράμματα: ΠΑΙΓΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (νέα αναθεωρημένη έκδοση), Συγγραφέας: ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Εκδότης: ΚΡΙΤΙΚΗ, 2012, ISBN: Decision Theory: Principles and Approaches, Giovanni Parmigiani, Lurdes Inoue, Wiley; 1 edition (May 26, 2009), ISBN: Elementary Decision Theory, Herman Chernoff, Lincoln E. Moses, Dover Publications Inc., ISBN:

14 ΣΧΟΛΗ Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο Μαθησιακά Αποτελέσματα Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3 5 Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να προσφέρει τις θεμελιώδεις γνώσεις σχετικά με την εταιρική χρηματοοικονομική διαχείριση και στρατηγική. Θα υπάρχει εκτενής αναφορά σε όλα τα θέματα που αφορούν την αύξηση της αξίας των μετόχων. Βασικό στοιχείο της βιωσιμότητας μιας εταιρίας είναι η δημιουργία χρηματοροών και κερδών κεφαλαίου, μέσα από βελτιστοποίηση του κόστους, απόδοση των επενδύσεων που πραγματοποιεί επιλογή του κατάλληλου μείγματος χρηματοδότησης, επιτυχή αντιμετώπιση του κινδύνου κ.λ.π. Τα ζητήματα αυτά θα καλυφθούν σε σημαντικό βαθμό, μέσα από την χρήση σύγχρονων παραδειγμάτων και ενημερωμένης επιστημονικής βιβλιογραφίας, με τα τελευταία χρηματοοικονομικά υποδείγματα και θεωρίες. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: - Να αξιολογούν, να επιλέγουν και να εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές που θα δημιουργούν αξία για την εταιρία και τους μετόχους της. - Να χρησιμοποιούν τα πλέον πρόσφατα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την καλύτερη εταιρική διαχείριση - Να διαμορφώνουν πλήρες χρηματοοικονομικό σχέδιο, ξεκινώντας από την επιλογή χρηματοδότησης και φθάνοντας έως και τη διαχείριση των δυνητικών χρηματοοικονομικών κινδύνων για μια εταιρία. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Αυτόνομη Εργασία Ομαδική Εργασία 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Αγορές Χρήματος και Ομολόγων 2. Κεφαλαιουχικός προϋπολογισμός 3. Επενδυτική Στρατηγική και Αξιολόγηση επενδύσεων και χρηματοροών 4. Πηγές Χρηματοδότησης, κόστη-κεφαλαιακή δομή 5. ΑΜΚ, Ομολογιακά δάνεια κ.λ.π. 6. Μεγιστοποίηση αξίας μεριδίων 7. Υποδείγματα κινδύνου και απόδοσης (risk and return models)

15 8. Κόστος Κεφαλαίου 9. Κεφαλαιακή δομή (capital structure) 10. Αποτίμηση Εατιρίας 11. Πολιτική Μερισμάτων (Dividend Policy) 4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Damodaran A., (2013), Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις, Broken Hill Publishers Ltd 2. Μακρής Η. (2012), Corporate Treasury, Σημειώσεις, ΤΕΙ Πελοποννήσου 3. Βασιλείου,Δ., Ηρειώτης, Ν., 2008, Χρηματοοικονομική διοίκηση, Θεωρία και πρακτική, Εκδόσεις Rosili 4. Φίλιππας, Ν., Επενδύσεις, Εκδόσεις Πανεπιστημιακό, Κ.Σμπίλιας, Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J., 2012, Essentials of Investments, McGraw-Hill/Irwin; 9th edition 6. Drake, P. P., Fabozzi, F.J., 2010, The Basics of Finance: An Introduction to Financial Markets, Business Finance, and Portfolio Management, Wiley 7. Keown A.J., Martin J.D.,Petty,J.W., 2013, Foundations of Finance, Prentice Hall; 8th edition 8. Αρσένος Π. και Καλδής Π., (2009), Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων, εκδ. Πατάκη 9. Cooper, R., (2004), Corporate Treasury and Cash Management, Palgrave, Macmillan, New York. 10. Cooper, R., (2004), Corporate Treasury and Cash Management, Palgrave, Macmillan, New York. 11. Steven M. Bragg (2010), Treasury Management: The Practitioner's Guide, Wiley corporate F&A 12. Αποστολόπουλος, Ι., Ειδικά θέματα Χρηματοοικονομικής Διοικήσεως Journals a. Journal of Banking and Finance b. Global Business and Economic Review

16 ΣΧΟΛΗ Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Προϊόντα Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3 5 Μαθησιακά Αποτελέσματα Σκοπός λοιπόν του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη γνώση της δομής, οργάνωσης και τρόπου λειτουργίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου καθώς και των διαφόρων χρηματοοικονομικών και επενδυτικών προϊόντων. Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα βρίσκεται σε μια διαρκή μεταβολή λόγω της συνεχούς προόδου της τεχνολογίας, της ανάπτυξης πολύπλοκων χρηματοοικονομικών προϊόντων καθώς και της ανάγκης αυξανόμενης εποπτείας από τις αρμόδιες αρχές. Προκειμένου να συμμετάσχουμε πλήρως σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, είναι σημαντικό να διαθέτουμε μια σαφή κατανόηση της δομής και της λειτουργίας των διαφόρων χρηματοοικονομικών προϊόντων και ιδρυμάτων που συναντώνται στις σύγχρονες αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: Κατανοούν τα χαρακτηριστικά και τις σχέσεις μεταξύ των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, των προϊόντων τους και των μηχανισμών λειτουργίας τους. Nα αναλύουν και να αξιολογούν διαφορετικούς τύπους επενδύσεων Nα συνθέτουν και να δημιουργούν καινοτόμα επενδυτικά προϊόντα Nα εφαρμόζουν τις κύριες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση κοινών μορφών χρεωστικών τίτλων, μετοχών, ακινήτων και παράγωγων μέσων κινητών αξιών, γνωρίζοντας τις βασικές υποθέσεις και περιορισμούς των μεθόδων. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Αυτόνομη Εργασία Ομαδική Εργασία 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι λειτουργίες του 2. Οικονομικοί κύκλοι 3. Παρούσα αξία, Απόδοση και Κίνδυνος 4. Επιτόκια και Τιμές περιουσιακών στοιχείων 5. Η αγορά χρήματος : Περιγραφή, λειτουργία, προϊόντα 6. Η αγορά συναλλάγματος 7. Οι αγορές μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων 8. Θεωρία αποτελεσματικών αγορών 9. Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

17 10. Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 11. Επενδύσεις και φορολογία 12. Παραδοσιακές επενδύσεις: Περιγραφή, χαρακτηριστικά, αποτίμηση 13. Αγορά Προϊόντων Σταθερού Εισοδήματος 14. Εναλλακτικές επενδύσεις: Περιγραφή, χαρακτηριστικά, αποτίμηση 15. Επενδυτικά Προϊόντα Εγγυημένων Αποδόσεων (Annuities) 16. Δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα (τιτλοποίηση, CDS κλπ) 17. Διαχείριση επενδύσεων 18. Βασικά επενδυτικά σφάλματα και πως θα τα αποφύγουμε 4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Θωμαδάκης, Σ., Ξανθάκης, Μ., 2011, Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου, Αθήνα,Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Εκδόσεις Σταμούλης, 2η έκδοση 2. Κιόχος, Π., Παπανικολάου, Γ., 2001, Χρηματιστήριο Αξιών και Παραγώγων Αθηνών - Διεθνή Χρηματιστήρια. Αθήνα, Εκδόσεις Σταμούλης 3. Προβόπουλος Γ., Γκόρτσος, Χ., επιμελητές, 2004, Το Νέο Ευρωπαϊκό Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον, Εκδόσεις Σάκκουλας 4. Σπύρου, Σ.,2003, Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου,Αθήνα, Εκδόσεις Γ. Μπένου 5. Τζαβαλής, Η., επιμελητής, 2010, Μελέτες για το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα,Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 6. Bailey, R.E., 2005, The Economics of Financial Markets, Cambridge University Press 7. Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J., 2012, Essentials of Investments, McGraw-Hill/Irwin; 9th edition 8. Rose, P.S., Marquis, Μ.Η., 2007, Money and Capital Markets, Mcgraw-Hill College; 10th edition 9. Sharpe, W.F., Alexander, G.J. Bailey J.V., 1999, Investments, Prentice Hall, Inc 10. Φίλιππας, Ν., Επενδύσεις, Εκδόσεις Πανεπιστημιακό, Κ.Σμπίλιας, Gitman J.L., MICHAEL, J. D. Επενδύσεις ΙΙ. Εκδότης: ΕΛΛΗΝ-Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, Αλεξάκης, Π., 2005, Τα παράγωγα προϊόντα και η Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων, Εκδόσεις Έλλην

18 ΣΧΟΛΗ Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2o Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3 5 Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες του χρηματοοικονομικού κινδύνου και τη χρησιμότητα της διασποράς του κινδύνου με τη δημιουργία διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι: - Να γίνουν γνώστες της τεχνικής επιλογής κατάλληλων μετοχών για τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου με τη θεμελιώδη ανάλυση. -Να αποκτήσουν οι σπουδαστές την ικανότητα να χειρίζονται τα θεωρητικά υποδείγματα δημιουργίας και βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου. - Να αποκτήσουν το κατάλληλο υπόβαθρο απαραίτητο για τη συγκρότηση ενός χαρτοφυλακίου στο πλαίσιο εμπορευσιμότητας, κινδύνου και απόδοσης. -Να αποκτήσουν την ευχέρεια στη χρήση τεχνικής ανάλυσης και των βασικών δεικτών της. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεμελιώδης ανάλυση Διαδικασία αξιολόγησης μετοχών Ανάλυση αγοράς, κλάδου και επιχείρησης Βασικές έννοιες Υποθέσεις της θεωρίας χαρτοφυλακίου Καθορισμός αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων Αποτελεσματικό σύνορο χωρίς short sales και χωρίς δυνατότητα δανεισμού και επένδυσης με ακίνδυνο επιτόκιο Αποτελεσματικό σύνορο με short sales Αποτελεσματικό σύνορο όταν επένδυση και δανεισμός είναι δυνατός με ακίνδυνο επιτόκιο Άριστο χαρτοφυλάκιο Κατανομή κεφαλαίων μεταξύ χρεογράφων Τεχνικές εύρεσης αποτελεσματικού συνόρου Υπόδειγμα του απλού δείκτη Υπολογισμός του βήτα με ιστορικά δεδομένα και τα προβλήματά του Προβλήματα και σημαντικότητα του βήτα Απλές τεχνικές εύρεσης του αποτελεσματικού συνόρου

19 Θεωρία της κεφαλαιαγοράς (CAPM) Βασικές υποθέσεις Χαρτοφυλάκιο αγοράς Γραμμή κεφαλαιαγοράς και χρεογράφων Υπερτιμημένες και υποτιμημένες μετοχές Εμπειρικά τεστ του CAPM Μέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης χαρτοφυλακίου Θεωρία Εξισορροπητικής Αγοραπωλησίας (APT) Υπόδειγμα Black-Litterman Παθητική στρατηγική Ενεργητική στρατηγική Τεχνική ανάλυση 4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Προτεινόμενα συγγράμματα: 1. Παπαδάμου Στέφανος, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Gutenberg Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Βασιλείου, Δ., Ηρειώτης, Ν., 2009, Εκδόσεις Rosili. 3. Elton, Gruber, Brown και Goetzmann, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis 6/e, John Wiley and Sons, Inc. 4. Βασιλείου Δημήτριος και Ηρειώτης Νικόλαος, Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Εκδόσεις Rosili Νούλας Αθανάσιος, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Robert A. Haugen, Modern Investment Theory, 4th Edition, Prentice Hall Προτεινόμενα περιοδικά: a. International Journal of Portfolio Analysis and Management b. Journal of Banking and Finance c. Journal of Finance d. Journal of Financial Management Analysis e. Journal of Applied Financial Economics f. Managerial Finance

20 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο Παράγωγα Προϊόντα και τεχνικές αντιστάθμισης Μαθησιακά Αποτελέσματα Διαλέξεις 3 5 Ασκήσεις Πράξης 2 Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δώσει μια ολοκληρωμένη γνώση και κατανόηση της θεωρίας για τη χρήση σύγχρονων χρηματιστηριακών εργαλείων όπως τα παράγωγα και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συμβάσεων παραγώγων ημέρα με την ημέρα. Το μάθημα αυτό στοχεύει να εισάγει τους φοιτητές στις τεχνικές αντιστάθμισης κινδύνου όπου τα παράγωγα προϊόντα χρησιμοποιούνται ευρέως για να αντισταθμίσουν τους υφιστάμενους κινδύνους της αγοράς. Οι φοιτητές θα μάθουν πώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν τα παράγωγα τόσο στη διαχείριση των κινδύνων, όσο στην αγορά, την αντιστάθμιση κινδύνου αλλά και ευρύτερα στη διαχείριση των οικονομικών τους. Μετά την εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση των παραγώγων, το μάθημα θα εστιάσει στις κύριες μεθόδους αποτίμησης (διωνυμικό μοντέλο, Black-Scholes) Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί να: Κατανοεί τον μηχανισμό των παραγώγων και των λοιπών σύγχρονων χρηματιστηριακών προϊόντων Να εμπορεύεται παράγωγα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Να χρησιμοποιεί τα παράγωγα για την αντιστάθμιση κινδύνου σε ένα χαρτοφυλάκιο Να αποτιμά την αξία των παραγώγων Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Αυτόνομη Εργασία Ομαδική Εργασία Λήψη Αποφάσεων 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των παραγώγων προϊόντων Εισαγωγή του μηχανισμού των Futures, swaps και των Options Ασυμμετρία μεταξύ ανόδου και πτώσης της αγοράς: «skew»

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.)

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) Μάθημα Επιλογής Γενικό ΜΒΑ (Γ Εξάμηνο) Ανάλυση Επενδύσεων και Διοίκηση Χαρτοφυλακίου Εισηγητές: Αθανάσιος Γ. Νούλας Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό Ειδικότητας

Υποχρεωτικό Ειδικότητας 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: ,

Τηλ./Fax: , Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική Π.Μ.Σ. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ανδριανός Ε. Τσεκρέκος Οκτώβριος Νοέμβριος, 2015 Περίληψη Το παρόν κείμενο παρέχει πληροφορίες για την διεξαγωγή του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΝΟΥΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: 221 ΤΗΛ.: (2310) 891-677 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα. Υ/Μικτό Εξάμηνο. Ζ Ώρες / Εβδομάδα 5 (3Θ + 2Ε) Δ. Μ. / Φ. Ε. 7 / 11

Μάθημα. Υ/Μικτό Εξάμηνο. Ζ Ώρες / Εβδομάδα 5 (3Θ + 2Ε) Δ. Μ. / Φ. Ε. 7 / 11 ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ/Μικτό Ώρες / Εβδομάδα 5 (3Θ + 2Ε) Δ. Μ. / Φ. Ε. 7 / 11 Θεωρία: Έννοια και σκοπός των Μελετών. Οι κατηγορίες και τα είδη των Μελετών (Οικονομικοτεχνικές Μελέτες του Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επένδυση (investment) αποτελεί μια δέσμευση κεφαλαίων που γίνεται με την προσδοκία μιας θετικής απόδοσης στο μέλλον. Η επένδυση διαφέρει της κερδοσκοπίας (speculation) σε δύο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΜΑΕ531) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MAE531 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 o

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΜΑΕ531) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MAE531 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 o ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΜΑΕ531) ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MAE531 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

VII. VIII. Savvides, Savvas :MANAGERIAL ECONOMICS AND FINANCE: Strategy & Performance (2010)

VII. VIII. Savvides, Savvas :MANAGERIAL ECONOMICS AND FINANCE: Strategy & Performance (2010) Τίτλος Μαθήµατος: Κωδικός Μαθήµατος: Κατηγορία Μαθήµατος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόµενο) Επίπεδο Μαθήµατος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Τετράµηνο προσφοράς Μαθήµατος: Αριθµός ECTS: Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κεντρική Τράπεζα Ρόλος και λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισαγωγή Η κορυφή της πυραμίδας του τραπεζικού συστήματος. Επιτελεί διαφορετικό ρόλο από

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Tίτλος: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ FINANCIAL MANAGEMENT Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Copyright : Βασίλειος Φ. Φίλιος Copyright 2016: Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ (ΣΤ3) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣT3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ (ΣΤ3) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣT3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ (ΣΤ3) ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣT3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 3: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΕΤΛΕΣΤΗ BETA Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕ Σ ΜΟΝΑΔΕΣ απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕ Σ ΜΟΝΑΔΕΣ απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων MBF108 : Χρηματοοικονομική Οικονομετρία ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Μεταπτυχιακό ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ MBF108 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο ΤΙΤΛΟΣ Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA Κατεύθυνση «Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη Επιχειρήσεων Program info: http://elearning.xrh.unipi.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα & Προσφορά ρ Χρήματος Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διάκριση μεταξύ τραπεζών και μη αποταμιευτικών ιδρυμάτων Ηβ βασική ήδιαφορά ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου.

Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου. Εισηγήτρια: Άρτεμις Παναγιωτοπούλου Διάρκεια Σεμιναρίου: 8 ώρες Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου. Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Από τα αρχαιότερα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα (1927) Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χρηματοπιστωτικό/Τραπεζικό Δίκαιο

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χρηματοπιστωτικό/Τραπεζικό Δίκαιο 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1205005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χρηματοπιστωτικό/Τραπεζικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1202005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα. Υ / Μικτό Εξάμηνο. Β Ώρες / Εβδομάδα 3 (2 Θ + 1 Α) Δ. Μ. / Φ.Ε. 4 / 7 Περιγραφή

Μάθημα. Υ / Μικτό Εξάμηνο. Β Ώρες / Εβδομάδα 3 (2 Θ + 1 Α) Δ. Μ. / Φ.Ε. 4 / 7 Περιγραφή ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Υ / Μικτό Ώρες / Εβδομάδα 3 (2 Θ + 1 Α) Δ. Μ. / Φ.Ε. 4 / 7 Βασικά Μακροοικονομικά μεγέθη, ΑΕΠ και Εθνικό Εισόδημα, Κατανάλωση, Αποταμίευση, Επένδυση, γενικά και ειδικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/19-2-2004 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Από τους Υπεύθυνους Επενδυτικών Σχέσεων των Εισηγμένων Εταιριών (IROs) προς τους Αναλυτές Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Valuation & Research Specialists - V R S Investment Research

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα12: Πιστωτικοί Κίνδυνοι Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 850101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νομισματική Πολιτική. Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Νομισματική Πολιτική. Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νομισματική Πολιτική Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νομισματική πολιτική Κυριότερη αποστολή κάθε ΚΤ είναι ο έλεγχος της ποσότητας του χρήματος που κυκλοφορεί στην

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας - Μάστερ (Msc) στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά - Μάστερ (Msc) στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ exμβα ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΕ1 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ exμβα ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΕ1 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ Εταιρική ΕΛΕ1 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διακυβέρνηση Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ Σ. Ζούντα Ε-ΜAIL szounta@aegean.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεσμοί και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεσμοί και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1203005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεσμοί και Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ακαδ. Έτος 2014-15, Διδάσκων: Χρήστος Βασιλειάδης, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: chris@uom.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον κατάλογο, ακριβείς κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 10: Διαγνωστικοί Έλεγχοι. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 10: Διαγνωστικοί Έλεγχοι. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομετρία Ι Ενότητα 10: Διαγνωστικοί Έλεγχοι Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Τύπος

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Τύπος ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Γ Ώρες / Εβδομάδα 6 (4Θ + 2Α) Δ. Μ. / Φ. Ε. 8 / 14 1) Εισαγωγή στα θέματα της ιδιωτικής οικονομικής: α) Ιστορία της Ιδιωτικής Οικονομικής, β) Βασικές οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA540 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή Πίνακας περιεχομένων Ευχαριστίες του εκδότη.................................................... 13 Πρόλογος............................................................... 15 [Mέρος 1] Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ 7.5. Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ 7.5. Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MΒΑN 805DG Οικονομική της (Παγκόσμιας) Αγοράς Τροφίμων και Γεωργικών Προϊόντων 7.5 Τμήμα Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση & Αξιολόγηση Επενδύσεων

Ανάλυση & Αξιολόγηση Επενδύσεων Εισηγητές: Ιωάννης Ασημακόπουλος, PhD Finance Χριστόφορος Ι. Μακρυάς, MBA Finance Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, C.S.S. H.U., MSc ISIB (I.S.M.A.), PhD Cand. Εισηγητές: Ιωάννης Ασημακόπουλος, Χριστόφορος Ι. Μακρυάς,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι ικανός / ικανή να:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι ικανός / ικανή να: ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1101101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006. ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006. ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006 ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία ιδάσκων: Γ. Οικονοµίδης. Email: gecon@aueb.gr, www.aueb.gr/users/gecon

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ )

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ ) (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 - ΙΒ 19 - ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18, ΙΒ19

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική ACC112 Κατηγορία Μαθήματος: Υποχρεωτικό (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: Πτυχίο (1 ος Κύκλος) (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Προπτυχιακό NKΔΙ0301 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών Η αίτηση και τα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία. Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης ενεργειακών επενδύσεων & Διαχείρισης κινδύνου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία. Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης ενεργειακών επενδύσεων & Διαχείρισης κινδύνου ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης ενεργειακών επενδύσεων & Διαχείρισης κινδύνου Ι. Διδάσκοντες Δημήτριος Γεωργακέλλος Χρήστος Χατζηεμμανουήλ Γεώργιος Παπαρσένος Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xv. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1

Πρόλογος... xv. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1 Πρόλογος... xv Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1 1.1.Ιστορική Αναδρομή... 1 1.2.Βασικές Έννοιες... 5 1.3.Πλαίσιο ειγματοληψίας (Sampling Frame)... 9 1.4.Κατηγορίες Ιατρικών Μελετών.... 11 1.4.1.Πειραµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013)

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013) a/a ΚΔ. ΜΑΘΗΜΑ / COURSE YEAR ΙΛΙA / BOOKS ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & 1 Α1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Λογιστική 1) / Α ACCOUNTING 1 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός κίνδυνος

Επενδυτικός κίνδυνος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1105502 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eμβα ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΠ5 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ος κύκλος ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ

Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eμβα ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΠ5 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ος κύκλος ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eμβα ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ Επιχειρησιακή ΔΙΕΠ5 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Έρευνα Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ος κύκλος ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ Βασίλης Αγγελής Ε-ΜAIL v.angelis@aegean.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 TΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (CAPITAL ASSET PRICING MODEL - CAPM) ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2102201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μαθηματικά ΙΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD

Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD Μεταπτυχιακό στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή θεωρητικής και πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 27 Βιογραφικά συγγραφέων 28 ΜΕΡΟΣ 4 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 29 15 Εισαγωγή στη μακροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από 26.10.2015 (ΦΕΚ Β 2452/13.11.2015) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εξεταστέα Ύλη μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2011-2012 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εξεταστέα Ύλη μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2011-2012 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εξεταστέα Ύλη μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2011-2012 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Περίπτωση Α: (1) Παραδόσεις Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Σκοπός Μαθήματος Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τη θεωρία και τις

Διαβάστε περισσότερα

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα εντείνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, θα επιταχύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ. Θεωρία και Πολιτική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ. Θεωρία και Πολιτική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ Θεωρία και Πολιτική Παντελής Καλαϊτζιδάκης Σαράντης Καλυβίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην οικονομική μεγέθυνση Ορισμός της οικονομικής μεγέθυνσης 15 Μια σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 3: Ομολογιακά Δάνεια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Παναγιώτης Θ. Καπόπουλος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Emporiki Bank Κανονιστικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 1.1. Εισαγωγή 13 1.2. Μοντέλο ή Υπόδειγμα 13 1.3. Η Ανάλυση Παλινδρόμησης 16 1.4. Το γραμμικό μοντέλο Παλινδρόμησης 17 1.5. Πρακτική χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα