ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΦ-ΓΗ4 [1] Αθήνα Αριθ. Πρωτ.: 1994

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΦ-ΓΗ4 [1] Αθήνα 11-09-2013. Αριθ. Πρωτ.: 1994"

Transcript

1 Αθήνα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΥΚΑΠ) Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: Αθήνα Πληροφορίες :Mπουλούκος Δ.. Τηλέφωνο : Fax : Αριθ. Πρωτ.: 1994 ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΚΟΙΝ: - Γραφείο κου Υπουργού Ανάπτυξης Γραφείο κου Υφυπουργού Γραφείο κου Γ.Γ.Καταναλωτή Θέμα: Ερμηνευτική Εγκύκλιος για την εφαρμογή διατάξεων αντιμετώπισης παρεμπορίου- Σύσταση Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Α.Π) Σχετ :α- Διατάξεις Ν. 2323/95 περί υπαιθρίου εμπορίου όπως αυτός τροπ/κε και ισχύει. β- Διατάξεις άρθρων 39 και 40 του Νόμου 4155/2013 ( Τόμ.Α-120 απο ) «Έθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικά 1- (α)- Όπως γνωρίζετε την δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Τεύx. Α φύλλο 120 ο Νόμος 4155 /2013 για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. Στα άρθρα 39 και 40 του ανωτέρω Νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση παρεμπορίου, προιόντων απομιμητικών- παραποιημένων που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας δικαιούχου καθώς και για την σύσταση του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Α.Π.), Η ραγδαία εξάπλωση της εμπορίας απομιμητικών ή παραποιημένων προιόντων καθώς και η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή και τροφοδοσία της αγοράς με προιόντα παραεμπορίου έχει επιφέρει πολύ αρνητικές συνέπειες στην ομαλή λειτουργία της και γενικότερα στην οικονομία της χώρας. Ως Παρεμπόριο θα πρέπει να θεωρήσουμε την οποιαδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο διακίνηση προς πώληση εμπορευμάτων που διατίθενται χωρίς την προβλεπομένη άδεια ασκήσεως επιτηδεύματος ή των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία παραστατικών. Το παρεμπόριο ανήκει σε ένα ευρύτερο κύκλο παραβατικότητας και συνυπάρχει ενίοτε με άλλες μορφές παρανομίας από τίς οποίες θα πρέπει να διακριθεί. Έτσι μπορούμε να ορίσουμε εξ αντιδιαστολής: (ι)- Φοροδιαφυγή η καθ οιονδήποτε τρόπο απόκρυψη φορολογητέας ύλης ενός υπόχρεου φυσικού ή νομικού προσώπου από τις φορολογικές αρχές της χώρας [1]

2 (ιι)- Λαθρεμπόριο (Τελωνειακός Κώδικας) η εισαγωγή ή εξαγωγή από τα σύνορα του κράτους και η εν γένει παρακολούθηση των προιόντων εκείνων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, δασμούς η τέλος ή άλλο δικαίωμα χωρίς την έγγραφη άδεια τελωνειακής αρχής όπως, ποτά,καπνικά προιόντα,καύσιμα είδη πολυτελείας η απαγορευμένα είδη ελέυθερης εμπορίας όπως είναι τα όπλα ναρκωτικά εκκρηκτικές ύλες κ.λ.π (ιιι) Πνευματική ιδιοκτησία Ν.2121/1993, πλαίσιο προστασίας εμπορικού Σήματος που προβλέπει ο Νόμος 4072/2012, Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Ν, 1733/1987 κλπ Για τα ανωτέρω αντικείμενα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 2- Για την εφαρμογή ενιαίων κανόνων δίωξης παρεμπορίου από τις εμπλεκόμενες αρχές σε ολόκληρη την Επικράτεια επισημαίνονται τα εξής : (α)- Με το άρθρο 40 του (β) σχετικού συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης/ Γ.Γ. Εμπορίου ως Συλλογικό Όργανο το Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Α.Π.) αποτελούμενο από εκπροσώπους των θεσμικών αρχών δίωξης παραεμπορίου ήτοι :. Δ/σης Ελέγχων της Γ.Γ.Καταναλωτή/Υπουργείου, Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), Ελληνικής Αστυνομίας, Γ.Δ/νσης Τελωνείων, Λιμενικής Αστυνομίας, εκπρόσωπου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδος Ο σκοπός της συγκρότησής του και οι αρμοδιότητές του προσδιορίζονται αναλυτικά στο σχετικό άρθρο του νόμου, Καθίσταται πλέον σαφές ότι η συνεργασία των αρχών είναι όχι μόνο επιβεβλημένη αλλά και απολύτως αναγκαία για την επίτευξη ουσιαστικού αποτελέσματος. Με τη ρύθμιση αυτή το (ΣΥΚΑΠ) καθίσταται συντονιστικό - επιτελικό όργανο των αρμοδίων Αρχών για την πάταξη του παρεμπορίου,ιδίως δε της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γ.Γ.Καταναλωτή του Υπουργείου, των Κλιμακίων Ελέγχων Λαϊκών Αγορών & Υπαιθρίου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ ) των Περιφερειών, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ),των Τελωνείων,της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος Μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας κυρίαρχα πλέον η δίωξη του παρεμπορίου μεταφέρεται στην αρμοδιότητα των Κλιμακίων των Περιφερειών (ΚΕΛΑΥΕ) της Ελληνικής Αστυνομίας και των λοιπών αρχών Εξυπακούεται ότι δεν θίγεται η αυτοτέλεια ούτε περιορίζεται η δράση των ανωτέρω υπηρεσιών, αλλά η αμφίδρομη επικοινωνία και συνεργασία των αρχών θα διευκολύνει και θα εντείνει τις προσπάθειες πάταξης του φαινομένου. Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα στο ΣΥ.Κ.Α.Π. πραγματοποίησης συσκέψεων συντονισμού των δράσεων σε Τοπικό, Περιφερειακό ή Εθνικό επίπεδο με την συμετοχή και των θεσμικών εκπροσώπων του εμπορίου, η υποβολή των οποιοδήποτε προτάσεων για την επίτευξη των επιδιωκομένων αποτελεσμάτων που δεν είναι άλλος από την αντιμετώπιση του παραεμπορίου που έχει εξελιχθεί σε μάστιγα για το επίσημο εμπόριο,τήρηση και αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων εξέλιξης του φαινομένου και ο σχεδιασμός των δράσεων αντιμετωπισής του. (β) Με το άρθρο 39 αντικαταστάθηκε συνολικά το αρθ.11 του Ν.3377/2005 αντικατασταθεί με το αρθρ.74 Ν.3982 /2011 όπως αυτό είχε προκειμένου : (i) να διευρυνθούν οι αρχές δίωξης του παραεμπορίου πλέον των ΚΕΛΑΥΕ και Δημοτικής Αστυνομίας ( που πλέον καταργήθηκε ) προσετέθησαν με την νέα ρύθμιση και η Ελληνική [2]

3 Αστυνομία το Λιμενικό Σώμα το ΣΔΟΕ και οι Τελωνειακές Αρχές ( παρ.9 ) πέραν των αρμοδιοτητων που ασκούν στον τελωνειακό περίβολο. (ii) να επεκταθεί η αρμοδιότητα ελέγχου των οργάνων σε χώρους πέραν του υπαιθρίου εμπορίου και αποθηκευτικών χώρων εστεγσμένων ή μη που προέβλεπε μέχρι τώρα ο Ν 3982/2011 και σε χώρους στεγασμένου γενικά εμπορίου για τον έλεγχο κυρίως εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή παραποιημένων που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας και του εθνικού τελωνειακού κώδικα. (iii) να δοθεί η κατεύθυνση στα ελεγκτικά όργανα και να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά εκείνα των προιόντων βάσει των οποίων κρίνεται ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας διακαιούχου του Σήματος. Γι αυτό και γίνεται αναφορά στον ορισμό που δίδετε από το άρθρο 2 του Κανονισμού 1383/2003 της Ευρωπαικής Κοινότητας. - Τέλος προβλέπεται από τον Νόμο πλέον συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου της γνησιότητος ή μη των προιόντων προς διευκόλυνση και κατοχύρωση των ελεγκτικών οργάνων αφ ενός και του κυρίου ή κατόχου των εμπορευμάτων αφ ετέρου. 3- Ειδικότερα ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΦ-ΓΗ4 (α) Με την παρ.1 άρθ.39 ορίζεται ότι «... τα κάθε είδους εμπορευμάτα τα οποία διακινούνται στην αγορά με οποιονδήποτε τρόπο και τα οποία είτε είναι πειρατικά,είτε συνιστούν παράνομη παραποίηση ή απομίμηση προϊόντων,είτε κυκλοφορούν κατά παράβαση της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας,είτε αυτός που τα διαθέτει δεν κατέχει την απαιτούμενη άδεια ή τα νόμιμα παραστατικά,κατάσχονται και καταστρέφονται με κάθε πρόσφορο τρόπο με την επιφύλαξη της παρ.5.» Όπως προκύπτει η προισχύουσα διαταξη (αρθ.74 του Ν.3982/11) παρέμεινε ως είχε και στο νέο νόμο, ενώ παράλληλα προσετέθησαν εκτός της αδείας που προεβλέπετο και τα παραστατικά που δύναται πλέον να κάνει επίκληση κατοχής ο ελεγχόμενος με την υπόσχεση να τα προσκομίσει εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών Παράλληλα ο νόμος παραπέμπει στην ειδική διάταξη του άρθρου 2 παρ.(α) και (β) του 1383 Κανανισμού της Κοινότητας για να ορίσει το πειρατικό προιόν καθώς επίσης και το προιόν απομίμησης ή παραποίησης που παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας κατόχου. (β). Με την παρ. 2 ορίζεται ότι αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της διάταξης καθίστανται εκτός των κλιμακίων (ΚΕΛΑΥΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης (Δ/νσης Ελέγχων της Γ.Γ.Καταναλωτή και των Περιφερειών ),η Δημοτική Αστυνομία (πλέον καταργήθηκε),η Ελληνική Αστυνομία το Λιμενικό Σώμα το ΣΔΟΕ, καθώς και οι Τελωνειακές Αρχές (παρ. 9) του άρθρου Κάθε μία από τις ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν να εφαρμόζουν κατά των παραβατών παραεμπορίου τα προβλεπόμενα αυτοτέλώς χωρίς όμως να αποκλείεται η σύμπραξη και η από κοινού ενέργεια των συναρμοδίων ώς άνω υπηρεσιών. Ο συντονισμός και η κοινή δράση των οργάνων σε περίπτωση σύμπραξης υπηρεσιών αποφασίζεται είτε από το Συντονιστικό Κέντρο (ΣΥ.Κ.Α.Π.), είτε από τους κατά τόπον Γενικούς Συντονιστές σε επίπεδο Περιφέρειας (Π) ή σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) από τον τοπικό συντονιστή Αντιπεριφερειάρχη ή τον οριζόμενο αρμόδιο υπάλληλο. Με προγενέστερα εγγραφά μας έχουμε ήδη ζητήσει τον ορισμό των ανωτέρων συντονιστών (726/ και 1228/ ) Επισημαίνεται ότι οι αρμοδιότητες των κλιμακίων αναφορικά με το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές σύμφωνα με το Ν. 2323/05 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει [3]

4 εξακολουθούν να είναι καθοριστικές,πλέον της ανωτέρω συμπλήρωσης της αρμοδιότητας και με τις λοιπές υπηρεσίες. (γ) Με την παρ.7 του άρθρου 2 προβλέπεται πλέον και ο έλεγχος σε εστεγασμένους χώρους εμπόριου ( αποθήκες, καταστήματα) για τον εντοπισμό κυρίως προιόντων που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας Οδηγίες Άσκησης Ελέγχου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΦ-ΓΗ4 Με την παρούσα παρέχουμε ένα βασικό οδηγό ενεργειών για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων: Στο Υπαίθριο εμπόριο (πλανόδιο-στάσιμο) (α) Πρό του ελέγχου τα ελεγκτικά όργανα θα πρέπει : - να καθίσταναι ενήμεροι όλων των διατάξεων που διέπουν τους σχετικούς ελέγχους - να εφοδιαστούν με (ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ), μερίμνει της υπηρεσίας τους στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία των ελεγκτών (ονομ/μο ), ο χώρος άσκησης του ελέγχου, η ημερομηνία χορήγησης της εντολής, την οποία θα φέρουν μαζί τους καθ όλη την διάρκεια του ελέγχου. - στην εντολή ελέγχου να ορίζεται ο επικεφαλής του κλιμακίου και να την επιδεικνύουν όταν ζητηθεί αυτό από τον ελεγχόμενο - να φέρουν αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας - να έχουν στην διάθεση τους τα απαραίτητα έντυπα που απαιτούνται προς συμπλήρωση μετά τον έλεγχο Ο Γενικός ή ο Τοπικός συντονιστής που προγραμματίζει τους ελέγχους εφ οσον κρίνει απαραίτητη την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού η του ΣΔΟΕ να την ζητά εγκαίρως. Αποστέλλονται συνημμένα σχετικά υπόδειγματα έντύπων (1 έως 7) που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση του ελέγχου και που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα ελεγκτικά όργανα. Σημειώνουμε ότι τα υποδείγματα δεν είναι υποχρεωτικά (πλην του Υποδ.3) αλλά απλώς ενδεικτικά που συντάχθηκαν προς υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών και για τον ενιαίο τρόπο εφαρμογής των ρυθμίσεων, (β) Κατά την άσκηση του ελέγχου: Στίς πιό συνήθεις περιπτώσεις εντοπισμού και ελέγχου παράνομων εμπορευμάτων τα ελεγκτικά όργανα εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις, Συγκεκριμένα εξετάζουν : (i)- Αν ο ελεγχόμενος πωλητής πλανόδιος ή στάσιμος κατέχει ή όχι άδεια Άσκησης επιτηδεύματος της αρμοδίας αρχής που προβλέπεται από τις διατάξεις του (α) σχετικού (ii)- Αν ο ελεγχόμενος κατέχει ή όχι τα απαραίτητα παραστατικά σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία Ν.4093/2012 Μέρος πρώτο Κώδικας φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (τιμολόγια, Δελτίο αποστολής κλπ.) [4]

5 (iii)- Αν τα εμπορεύματα που εκτίθενται προς πώληση ή εντοπίζονται να διακινούνται στην αγορά με ποιονδήποτε τρόπο είναι πειρατικά, απομιμητικά ή παραποιημένα σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 Κανονισμού 1383 Συμβουλίου Ε.Ε. (iv)- Αν ο ελεγχόμενος κατέχει μόνο το ένα εκ των δύο ως άνω εγγράφων (αδεία η παραστατικά) (v)- Αν για τα εμπορεύματα που διακινούνται έμφορτα σε οχήματα αυτοκινούμενα ή μή έχουν εκδοθεί ή όχι τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα μεταφοράς των γ- Σε κάθε περίπτωση που παραβιάζεται κάποια από τις ανωτέρω προυποθέσεις τότε : ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΦ-ΓΗ4 (ι) τα ελεγκτικά όργανα οφείλουν να συντάξουν πρωτόκολλο (Υπ.1) κατ είδος και δικαιούχο επωνυμίας προιόντος και εν συνεχεία να προβούν στην άμεση καταστροφή των εμπορευμάτων κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 και 4 του άρθρου με την επιφύλαξη της παρ. 5 του ιδίου άρθρου. (ιι) Στην περίπτωση που δεν επιδεικνύονται κατά τον έλεγχο η άδεια ή τα νόμιμα παραστατικά και γίνει επίκληση (σύμφωνα με παρ. 5) ότι ο υπόχρεος τα κατέχει, οι δε προβαλλόμενοι ισχυρισμοί του ελεγχομένου δε δύναται να επιβεβαιωθούν κατά την διάρκεια του ελέγχου τότε παρέχεται στον ενδιαφερόμενο ( 3) τριήμερη προθεσμία προκειμένου να τα προσκομίσει στην υπηρεσί Στην περίπτωση που συντρέχει λόγος εφαρμογής αυτής της διάταξης τότε τα εμπορεύματα κατάσχονται προσωρινά και τίθενται υπό μεσεγγύηση για φύλαξη στον ίδιο, καταστρέφονται δε μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής ( Υποδ 2). Αν τα εμπορεύματα δεν προσκομιστούν για καταστροφή μετά την παρέλευση της προθεσμίας ο ελεγχόμενος πρέπει να διωχθεί για παράβαση άρθρου 292 Ποινικού Κώδικα (Υπεξαίρεση). Η περίπτωση αυτή παρουσιάζει ιδιαιτερότητα και τα ελεγκτικά όργανα πρέπει να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή όταν μάλιστα πρόκειται κυρίως περί αλλοδαπού ή πλανοδίου εμπόρου κατοίκου άλλης περιοχής και υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες να πιστεύουμε ότι τα κατασχεθέντα εμπορεύματα δεν διασφαλίζονται με την μεσεγγύηση ή δεν θα προσκομιστούν για καταστροφή όταν αυτό ζητηθεί. Κατά συνέπεια προκειμένου να περιοριστεί η εφαρμογή αυτής της διάταξης θα πρέπει οι ελεγκτές να είναι ενήμεροι εκ των προτέρων αν από την αρμόδια αρχή έχουν εκδοθεί άδειες πλανοδίου η στασίμου πωλητού και σε ποιούς. Ειδικά όταν πρόκειται για εμπορευμάτα υπαιθρίου εμπορίου ή έμφορτα σε οχήματα δεν μπορεί αβασάνιστα να γίνει δεκτή η επίκληση έλλειψης αδείας ή παραστατικών Το Δελτίο αποστολής τουλάχιστον σε περίπτωση μη έκδοσης ακόμη του τιμολογίου που προβλέπεται από τον Κώδικα, συνοδεύει πάντα σε κάθε διακίνηση τα εμπορεύματα και επιδεικνύεται άμεσα κατά τον έλεγχο ( Ν. 4093/2012 μέρος πρώτο αρθρο 1παρ.7) Επί πλέον πρέπει να ληφθεί υπ όψη ότι, οι μικροπωλητές στάσιμοι ή πλανόδιοι δεν διαθέτουν κατά βάση ούτε χώρο επαγγελματικής δραστηριότητος, ούτε χρησιμοποιούν φοροτεχνικούς που μπορεί να τηρούν τα στοιχεία αυτά, εξ άλλου έχουν υποχρέωση να φέρουν μαζί τους την άδεια. Κατόπιν των ανωτέρω περιορίζεται σημαντικότατα η πιθανότητα συσκευασίας και μεταφοράς εμπορευμέτων προς φύλαξη όπως ίσχυε και πλέον μεταφέρονται μόνο αν δεν είναι εφικτή η άμεση και επί τόπου καταστροφή τους. [5]

6 (δ) Σε πρακτικό επίπεδο κατά τους ελέγχους παρατηρούνται περιπτώσεις (αναφέρονται ενδεικτικά) που καλούνται τα ελεγκτικά όργανα να τους ολοκληρώσουν με την συμμετοχή ή μη του ελεγχομένου π.χ : (i) Αν ο πωλητής στην εμφάνιση του ελεγκτικών οργάνων εγκαταλείψει αυτά και απομακρυνθεί δεν κωλύεται ο έλεγχος. Τα προιόντα κατάσχονται κανονικά συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου με αντίστοιχη σημείωση ότι εγκαταλείφθηκαν και ακολουθεί άμεση καταστροφή επί τόπου, αν αυτή είναι εφικτή,σε διαφορετική περίπτωση μεταφέρονται με ευθύνη της Δημοτικής αρχής και καταστρέφονται. (ii) Αν κατά την προσέγγιση των ελεγκτών ο πωλητής προλάβει έγκαιρα και συλλέξει τα εμπορεύματά του ώστε να αποφύγει τον έλεγχο (χωρίς όμως να τα εγκαταλείψει) τότε τα ελεγκτικά όργανα προχωρούν και πάλι κανονικά στη διαδικασία ελέγχου ακόμα κι αν στη περίπτωση αυτή η παράβαση δεν είναι απολύτως και άμεσα εμφανής. (iii) Στην ίδια ενέργεια προβαίνουν οι ελεγκτές όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι τα εμπορεύματα που εντοπίζουν να κατέχει κάποιος είτε σε ποσότητα είτε πλησίον του χώρου όπου συνήθως δραστηριοποιούνται παρέμποροι προορίζονται για εμπορία. Σε όλες τις περιπτώσεις αν ο παριστάμενος πωλητής αρνηθεί την υπογραφή είτε στο πρωτόκολλο είτε στην έκθεση βεβαίωσης της παράβασης γίνεται μνεία στο έντυπο και η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται κανονικά. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου κατάσχεσης και καταστροφής δικαιούται να λάβει ο ελεγχόμενος εφ όσον παρίσταται. (ε) Εάν κατά τον έλεγχο διαπιτωθεί ότι δεν κατέχει την προβλεπόμενη άδεια ή τα νόμιμα παραστατικά ή παραβιάζει άλλες διατάξεις του νόμου περί υπαιθρίου εμπορίου επιβάλλεται παράλληλα με την καταστροφή και διοικητική ποινή προστίμου που προβλέπει o N.2323/95 όπως τροπ. με αρθ.3 Ν.3377/2005 σε συνδιασμό με το άρθρο 37 νόμου 4177/2013 (Υπ. 3) Οι ρυθμίσεις σχετικά με την πράξη βεβαίωσης και επιβολής προστίμου (Υπ.3 ) προβλέπονται από την Α2-1149/ απόφαση Κου Υφυπουργου Ανάπτυξης. (στ) Εναπόκειται στην κρίση των ελεγκτικών οργάνων να αποφασίσουν αν η επιτόπια καταστροφή των εμπορευμάτων είναι τεχνικά δυνατή και οι συνθήκες το επιτρέπουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδεχομένως επιβάλλεται να γίνει η επιτόπια καταστροφή τους, ενώ σε άλλες λόγω των συνθηκών που διαμορφώνονται κατά τον έλεγχο είναι δυνατό να διακινδυνεύεται είτε η ασφάλεια των ελεγκτών,είτε η ολοκλήρωση του ελέγχου και να μην εδείκνυται η επιτόπια καταστροφή. Περιορίζοντας σημαντικότατα τις περιπτώσεις μεταφοράς προς φύλαξη απαλλάσονται έτσι τα ελεγκτικά όργανα από την διαδικασία μεταφοράς την αναγκαιότητα εξεύρεσης αποθηκευτικών χώρων προς φύλαξη καθώς και μέσων μεταφοράς. Αυτό γίνεται μόνο αν κατά την εκτίμηση ως άνω των ελεγκτών καθίσταται αδύνατη ή μή ενδεδειγμένη η επί τόπου καταστροφή των εμπορευ 2-- Έλεγχος σε στεγασμένους χώρους εμπορίου : Στεγασμένοι χώροι εμπορίου θεωρούνται τα επίσημα δίκτυα διακίνησης εμπορευμάτων όπως είναι γενικά οι αποθήκες στεγασμένες ή μή, καθώς και τα κάθε είδους καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης εμπορευμάτων. [6]

7 Τα ανωτέρω καταστήματα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με έγγραφο δηλωτικό άσκησης επιτηδεύματος για την συγκεκριμένη διεύθυνση με αντίστοιχο Α.Φ.Μ. από την αρμόδια φορολογική αρχή. Κατά τον έλεγχο ερευνάται αρχικά αν ο κύριος ή κάτοχος λειτουργεί τον χώρο νόμιμα αν έχει τα νόμιμα παραστατικά για τα εμπορεύματα που κατέχει προς πώληση και τέλος εξετάζεται μην τυχόν αυτά παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (α) Άν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο ελεγχόμενος στερείται αδείας η των νομίμων παραστατικών τα εμπορεύματα κατάσχονται και καταστρέφονται ως προιόντα παραεμπορίου (Υπ. 1) κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθ,39 (β) σχετ. Αν γίνει επίκληση ύπαρξης ελλέιποντος στοιχείου (αδείας η παραστατικού) τότε γίνεται ανάλογη εφαρμογή της παρ (5) ιδίου άρθρου και του παρέχεται (3) τριήμερη προθεσμία για να τα προσκομίσει. Στην περίπτωση αυτή δηλ. χορήγησης προθεσμίας αφού γίνει προσωρινή κατάσχεση υπό μεσεγγύηση στον ίδιο (Υπ.2) και εκφράζονται υπόνοιες για την διασφάλιση των κατασχεθέντων προσωρινά εμπορευμάτων ή το επιβάλλουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, η ελεγκτική αρχή δεν κωλύεται να επιτηρήσει ή ακόμη να φρουρήσει με δημόσια δύναμη τον χώρο φύλαξης μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας. (β) Ειδικά για τα εμπορεύματα που βρίσκονται στους παραπάνω χώρους (στεγασμένους) και ο ελεγχόμενος κατέχει άδεια και τα αντίστοιχα παραστατικά αν παρά ταύτα όμως, υπάρχουν υπόνοιες και σοβαρές ενδείξεις ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας εφαρμόζεται η προβλεπομένη από το άρθρο 39 παρ. (7) διαδικασία. Συγκεκριμένα : (ι) τα ύποπτα εμπορεύματα κατάσχονται συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλου με πλήρη καταγραφή κατ είδος και σηματούχο (Υπ.1). Το πρωτόκολλο επιδίδεται ταυτόχρονα στον κύριο ή κάτοχο των εμπορευμάτων με την επισήμανση ότι ο νόμος του περέχει την δυνατότητα αν επιθυμεί να εκφράσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του για την άμεση καταστροφή των εμπορευμάτων με επίκληση των ισχυρισμών του και ότι σε αυτήν την περίπτωσει θα επακολουθήσει εξέταση γνησιότητας ή μη των εμπορευμάτων από τον δικαιούχο του σήματος με ταυτόχρονη λήψη δείγματος. Εφ όσον ο ελεγχόμενος κύριος ή κάτοχος δεν υποβάλει αντιρρήσεις (ένσταση) κατά της καταστροφής επακολουθεί η καταστροφή των κατασχεθέντων εμπορευμάτων. Γι αυτό πρίν την συμπλήρωση του (Υπ.1) το ελεγκτικό όργανο καλό θα είναι να γνωρίζει τις προθέσεις του κατόχου διότι σε περίπτωση υπόβολής αντιρρήσεων ακολουθεί την διαδικασία που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο (δηλ.συμπλήρωση απ ευθείας έκθεσης Υπ.4) Έφ όσον ο ελεγχόμενος δεν υποβάλλει αντιρρήσεις κατά τα ανωτέρω, εμέσως πλην σαφώς παρέχετε εκ μέρους του η παραδοχή περί μή γνησιότητας των εμπορευμάτων ενώ ταυτόχρονα κατοχυρώνετε και η ενεργεια του ελεγκτικού όργανου. Τις υπόνοιες παραβίασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τα ελεγκτικά όργανα βασίζουν πέραν της περιγραφής που δίδετε στον Καν. 1383/2003 Ε.Κ. που μνημονεύεται στην παρ. (1) άρθ 39 του νόμου 4155/2013 και : -.Από την μη υπάρξη φορολογικών στοιχείων αγοράς των εμπορευμάτων από τις επώνυμες επιχειρήσεις παραγωγής που εμφανίζεται προς τα έξω ότι προέρχονται, [7]

8 -Αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα παραστατικά είναι εικονικά ή πλαστά ή ελλείπουν βασικές ενδείξεις - Αν προκύπτει παράλληλα εισαγωγή του εμπορεύματος από εισαγωγέα που ελέγχετει για την αξιοπιστία του - Αν δεν προκύπτει αντιστοιχία κατεχομένης ποσότητος εμπορευμάτων με αναγραφόμενη ποσότητα στα παραστατικά -. Από τον πρόχειρο τρόπο συσκευασίας του προιόντος - Από την ποιότητα της μορφής του προιόντος - Από το ύψος της τιμής που προσφέρονται προς πώληση - Αν υπάρχει προφορική ή έγγραφη καταγγελία - Απο οποιοδήποτε άλλο δηλωτικό σημείο που τυχόν προκύπτει από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προιόντος στην αγορά - Τέλος απο το εάν ο κάτοχος τους δεν αντιτίθεται στην άμεση καταστροφή τους ως απομιμητικών προιόντων. (ii)- Αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο κύριος ή κάτοχος δηλώσει εγγράφως με Υπεύθυνη Δήλωση ότι αντιτίθεται στην άμεση καταστροφή των εμπορευμάτων τότε τα εμπορεύματα δεν καταστρέφονται αλλά συσκευάζονται- σφραγίζονται και κατάσχονται υπό μεσεγγύηση. Στο σχετικό πρωτόκολλο κατάσχεσης υπό μεσεγγύηση ορίζετε ο ίδιος ως μεσεγγυούχος με πλήρη καταγραφή των κατασχεθέντων εμπορευμάτων κατά είδος και δικαιούχο, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνεται δείγμα πρός εξέτασης της γνησιότητας. ( Υπ. 4) Ενοείται ότι το ληφθέν ως «δείγμα» του εμπορεύματος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός (1) τεμαχίου πάντα κατά την εκτίμηση του ενεργούντος τον έλεγχο ανάλογα και με την κατασχεθείσα ποσότητα εμπορευμάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως το δείγμα πρέπει να είναι εύλογο και ανάλογο με την κατασχεθείσα ποσότητα και να μην υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. Α/φο του πρωτοκόλλου κοινοποιείτε άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο στον εκάστοτε πληρεξούσιο ή αντίκλητο του δικαιούχου μαζί με το ληφθέν δείγμα το οπόιο παραλαμβάνετε από τον ίδιο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο απ αυτόν ή αποστέλλετε σ αυτόν με δικές του δαπάνες ( Υπ. 5) Ο πληρεξούσιος ή ο αντικλητος του δικαιούχου προκύπτει από την σχετική κατάσταση των δικαιούχων που τηρείτε στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή (Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης/ Γραφείο Δικαστικό τηλ και ) στην οποία έχουν καταθέσει σχετική αίτηση παρέμβασης οι ενδιαφερόμενοι και έχει εγκριθεί. Για την εν λόγω κατάσταση που τηρείται ενημερώνεται και η υπηρεσία μας στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε. Σε περίπτωση όμως που δεν έχει ασκηθεί αίτηση παρέμβασης δεν εφαρμόζεται η ανωτέρω διαδικασία αλλά οι διατάξεις άρθρων Μέρος τρίτο του νόμου 4072/2012 Περί Σημάτων κλπ ( άρθρο 156 απαιτείται έγκληση δικαιούχου) Ο ανωτέρω δικαιούχος δύναται να απέχει από την διαδικασία και να δηλώσει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί να κάνει χρήση του δικαιωματός του οπότε το δείγμα επιστρέφεται και τα εμπορεύματα αποδευσμέυονται.. (iii) Σε περίπτωση άσκησης του δικαιωματός του ο δικαιούχος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του δείγματος να υποβάλλει πόρισμα περί της παραβίασης ή μη των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του. Αν το πόρισμα δεν υποβληθεί εντός της προθεσμίας ή αποφαίνεται ότι δεν παραβιάζονται δικαιωμάτα διανοητικής ιδιοκτησίας (αρνητικό) αίρεται η κατάσχεση [8]

9 (iv) Σε περίπτωση που το πόρισμα αποφαίνεται περί παραβίασης δικαιωμάτων (θετικό) κοινοποιείται άμεσα στον κάτοχο ή κύριο των εμπορευμάτων,στον οποίο παρέχεται (3) ήμερος προθεσμία να εκφράσει εάν επιθυμεί αντίρρηση για το πόρισμα (Υπ.6 ). Αν παρέλθει η προθεσμία που του τάσσετε με την κοινοποίηση τότε τα εμπορεύματα καταστρέφονται με μέριμνα της αρχής συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο. Τα έξοδα καταστροφής αναλαμβάνονται από τον εκάστοτε δικαιούχο μόνο για τα εμπορεύματα που του αναλογούν επιλέγοντας τον τρόπο και μέσο καταστροφής,σε περίπτωση μη εφικτής της άμεσης καταστροφής τότε αυτή μπορεί να γίνει μετά παρέλευση ολίγων ημερών όχι πέρα των επτά (7) παρουσία πάντοτε υπαλλήλου της ελεγκτικής υπηρεσίας. (v) Αν όμως εντός της ανωτέρω προθεσμίας των τριών (3) ημερών ό κύριος ή ο κάτοχος των εμπορευμάτων υποβάλλει έγγραφη αντίρρηση, η υπηρεσία γνωστοποιεί αυτό στον δικαιούχο του δικαιώματος στον οποίο παρέχει έγγραφως νέα προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για να ασκήσει τα κατά νόμο δικαιώματά του (προσφυγή στην δικαιοσύνη) (Υπ.7) Ο δικαιούχος μετά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας οφείλει άμεσα να γνωστοποιήσει εγγράφως στην υπηρεσία που έκανε την κατάσχεση το αποτέλεσμα των ενεργειών του, διαφορετικά αίρετε η προσωρινή κατάσχεση. Σε περίπτωση που υπάρχει προσωρινή απόφαση δικαστηρίου αυτή εκτελείται κατά το διατακτικό της. Συνημμένα Υποδείγματα Α-1 έως Α-7 Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 1. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Κλάδος τάξης/ Δνση Γεν. Αστυνόμευσης Κανελλοπούλου 4, Αθήνα 2. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Κλάδος Επιχειρήσεων/ Δνση Σχεδιασμού, Ακτή Βασιλειάδη, Πειραιάς 3. Γεν.Δ/νση Τελωνείων &ΕΦΚ Καραγιώργη Σερβίας 10, Αθήνα 4. Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Δ/νση Σχεδιασμού Ελέγχων, Πειραιώς 205, Αθήνα 5. Περιφέρειες 1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης [9]

10 Γ. Κακουλίδου 1, Τ.Κ Κομοτηνή 2. Περιφέρεια Αττικής Συγγρού 15-17, Τ.Κ Αθήνα 3. Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου Κουντουριώτου 1, Προκυμαία Μυτιλήνης, Τ.Κ Μυτιλήνη 4. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 28, Τ.Κ Πάτρα 5. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Περιοχή Ζ.Ε.Π., Τ.Κ Κοζάνη 6. Περιφέρεια Ηπείρου Β. Ηπείρου 20, Τ.Κ Περιφέρεια Θεσσαλίας Παπαναστασίου 74 & Πατρόκλου, Τ.Κ Λάρισα 8. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ε.Ο. Κέρκυρας- Παλαιοκαστρίτσας, Αλυκές Ποταμού, Τ.Κ Κέρκυρα 9. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Βασ. Όλγας 198, Τ.Κ Θεσ/νίκη 10. Περιφέρεια Κρήτης Πλατεία Ελευθερίας. Τ.Κ Ηράκλειο 11. Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Επτανήσου 35, Τ.Κ Ερμούπολη 12. Περιφέρεια Πελοποννήσου Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ Τρίπολη 13. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Υψηλάντου 1, Τ.Κ Λαμία ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΦ-ΓΗ4 [10]

11 Υποδ Α-1 Τίτλος Υπηρεσίας Δ/νση Τηλ... Φαξ.. Αύξων Αριθμός ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Παρ.N.2323/95 περί Υπαιθρίου Εμπορίου σε συν με αρθρ 39 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4155/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ Ονομ/μο:... Όν. Πατρός... Όν.Μητρός: γεν... στ... Δ/νση Κατοικίας:.Πόλη:...Τ.Κ:. Αριθμός Α.Δ.Τ ή Διαβ/ρίου: Εκδούσα Αρχή:... Α.Φ.Μ: Δ.Ο.Υ:.Τηλ... 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ Α. Τόπος και Χρόνος Τέλεσης της Παράβασης ( συμπλρώνονται αντίστοιχα οι ενδείξεις) Οδός/Περιοχή... Δήμος... Ημερομηνία:... Ώρα: Ύπαιθριος χώρος κατάστημα αποθήκη Β. Είδος Παράβασης (συμπληρώνεται αντίστοιχα το είδος της παράβασης) Δεν κατέχει την απαιτούμενη άδεια Δεν κατέχει τα νόμιμα παραστατικά (Κ.Α.Φ.Σ) Προϊόντα παράνομης απομίμησης παραποίησης Για προιόντα που βρέθηκαν σε στεγασμένο χώρο που κρίνονται ως προιόντα απομίμησης ο ελεγχόμενος έλαβε γνώση του δικαιώματος της παρ.(7) που του παρέχει ο νόμος. Γ. Κατασχεθέντα προϊόντα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ( κατ είδος και σηματούχο) ΤΕΜΑΧΙΑ Δ. Τελικές Ενέργειες 1) ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 2) ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 3) ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ Ημερομηνία /./20 ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Ελεγχόμενος, Κύριος ή Κάτοχος (Υπογραφή Ονοματεπώνυμο) (Οι ελεγκτές) (Υπογραφή Ονοματεπώνυμο) [11]

12 Υποδ Α- 2 Τίτλος Υπηρεσίας Δ/νση Τηλ... Φαξ.. Αύξων Αριθμός ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΠΟ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ (Εμπορευμάτων εμπορίου με 3ήμερη προθεσμία για προσκόμιση εγγράφων ) Στην σήμερα την ημέρα της εβδομάδας..και ώρα.. Οι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι(υπηρεσία) : (Επων).(Ονομ) 2. (Επων).(Ονομ) Ενεργούντες σχετικό έλεγχο για παραβάσεις διατάξεων του Ν.2323/95 περί Υπαιθρίου Εμπορίου όπως τροπ/θηκε σε συνδ. με το άρθρο 39 του Ν.4155/2013.στ....., Σε Υπαίθριο χώρο καταστημα αποθήκη Κατελήφθει: Ο (oν/νυμο):...oν.πατρός... Όνομα Μητρός : γεν.: στ... Δ/νση Κατοικίας:...Πόλη :.Τ.Κ:. Αριθμός Α.Δ.Τ ή Διαβ/ρίου: Εκδούσα Αρχή:... Α.Φ.Μ: Δ.Ο.Υ:.Τηλ; Να διαθέτει προς πώληση τα κάτωθι εμπορεύματα για τα οποία ΔΕΝ επέδειξε τα Απαραίτητα έγγραφα: άδεια παραστατικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΠΕΙΔΗ για τα ανωτέρω εμπορεύματα ισχυρίζεται ότι κατέχει σχετική άδεια και τα νόμιμα παραστατικά προέβημεν στην προσωρινή κατάσχεση και απόδοση υπό μεσεγγύηση στον ίδιον και του εδόθη προθεσμία τριών (3) ημερών προκειμένου να μας προσκομίσει στην έδρα της υπηρεσίας μας τα σχετικά έγραφα. Σε διαφορετική περίπτωση οφείλει να προσκομίσει και παραδώσει το σύνολο των ανωτέρω εμπορευμάτων προς καταστροφή στην υπηρεσία μας διαφορετικά θα διωχθεί για παράβαση του άρθρου 292 του Ποινικού Κώδικα. (Οι ελεγκτές) -Ο- ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 1- Καθ ου η κατάσχεση και Μεσεγγυούχος (Οι ελεγκτές) (Υπογραφή Ονοματεπώνυμο) 2- [12]

13 Υποδ Α -3 ΣΤΕΛΕΧΟΣ (συντάσσεται εις τριπλούν) Τίτλος Υπηρεσίας Δ/νση Τηλ... Φαξ.. Αύξων Αριθμός ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΩΝ 5 (παρ.1,2) και 7 (παράγρ.10) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2323/1995 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ Ονοματ/μο: Ον.Πατρός... Όν. Μητρός : έτος γεν... τόπος Δ/νση Κατοικίας:...Πόλη:...Τ.Κ:. Αριθμός Α.Δ.Τ ή Διαβ/ρίου:...Εκδ. Αρχή:... Α.Φ.Μ: Αρμ.Δ.Ο.Υ:.Τηλ:... Πλανόδιος Πωλητής Στάσιμος Πωλητής Παραγωγός Λαϊκής Αγοράς Επαγγελματίας Λαϊκής Αγοράς 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ Α. Τόπος και Χρόνος Τέλεσης της Παράβασης Δήμος: Περιοχή... Οδός:... Ημερομηνία: Ώρα:... Β. Είδος Παράβασης (συμπληρώνεται το είδος της παράβασης) Άρθ. 5 παράγρ. 1,2( Υπαίθριο) του Ν.2323/1995 Άρθ. 7 παρ. 10(Λαικές Αγορές )του Ν.2323/1995 Γ. Επιβαλλόμενο Χρηματικό Πρόστιμο.. ευρώ (Καταβάλλεται στην ΔΟΥ) -Ο- ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Ημερομηνία /./20 (Οι ελεγκτές) (Υπογραφή Ονοματεπώνυμο) 1. Ελεγχόμενος, Κύριος ή Κάτοχος 2. (Υπογραφή Ονοματεπώνυμο) Κατά της πράξης αυτής χωρεί προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Σύμφωνα με άρθ.37 Ν. 4177/2013 εάν το πρόστιμο καταβληθεί εντός προθεσμίας 20 ημερών ( παρ.4 άρθ.5 Ν 2323/95) τότε μειώνεται στο ΗΜΙΣΥ ενώ παράλληλα ο υπόχρεος δεν έχει το δικαίωμα προσφυγής στο Πρωτοδικείο Το αργότερο σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία άσκησης της προσφυγής, ή καταβολής του προστίμου ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην Υπηρεσία επίσημη πιστοποίηση του Πρωτοδικείου για εμπρόθεσμη προσφυγή ή αποδεικτικό καταβολής μειωμένου προστίμου.- [13]

14 Υποδ A- 4 Τίτλος Υπηρεσίας Δ/νση Τηλ... Φαξ.. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΠΟ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ (ΙΔΙΟΣ) ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ (Εμπορευμάτων υπόπτων ότι παραβιάζουν δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας) Στην..σήμερα την.ημέρα της εβδομάδας..και ώρα Οι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι ( υπηρεσια) (Επων).(Ονομ) 2. (Επων).(Ονομ) Ενεργούντες σχετικό έλεγχο για παραβάσεις Δ/ξεων του Ν.2323/95 περί υπαίθριου εμπορίου όπως τροπ/θηκε και ισχύει από το άρθρο 39 του Ν.4155/2013 (Απομιμητικά προϊόντα) στο κατάστημα ή αποθήκη του/της : Ονομ/πώνυμο:... Όν. Πατρός... Όνομα Μητρός : γεν...στ... Διεύθυνση Κατοικίας: Πόλη:...Τ.Κ:. Αριθμός Α.Δ.Τ ή Διαβατηρίου: Εκδούσα Αρχή:... Α.Φ.Μ: Δ.Ο.Υ:.Τηλ:... Που βρίσκεται στην Οδό: Αριθ.: Συνοικία:...Πόλη: Βρέθηκαν προϊόντα τα οποία κρίναμε ως ύποπτα ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Ειδικότερα ανευρέθηκαν: Επειδή από τον ως άνω- κύριο ή κάτοχο υπεβλήθησαν εγγράφως αντιρρήσεις (άρθρο 39 παρ.7) του Ν.4155/2013) για την άμεση καταστροφή των υπόπτων εμπορευμάτων δεν προέβημεν στην άμεση καταστροφή αυτών αλλά στην προσωρινή κατάσχεση τους σφράγιση και απόδοση υπό μεσεγγύηση προς φύλαξη στον ίδιον.από τα ανωτέρω εμπορεύματα ελήφθη εις... πλούν.(τυχαίο) δείγμα προκειμένου να αποσταλεί στον δικαιούχο του σήματος......για την υποβολή εκ μέρους του πορίσματος εντός δέκα (10) ημερών. Ο καθ ου η κατάσχεση έχει την υποχρέωση ασφαλούς φύλαξης και παράδοσης αυτών όποτε αυτά ζητηθούν διαφορετικά θα διωχθεί για παρ. Άρθρου 292 του Ποινικού Κώδικα. Αντίγραφο του παρόντος χορηγήθηκε στον ανωτέρω. Η αποδέσμευση των κατασχεθέντων θα γίνει ύστερα από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. -Ο Ημερομηνία /./20 ( Οι ελεγκτές ) Καθ ου η κατάσχεση και Μεσεγγυούχος (Υπογραφή Ονοματεπώνυμο) [14] (Υπογραφή Ονοματεπώνυμο) 1-2-.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Παρ.N.2323/95 περί Υπαιθρίου Εμπορίου σε συν με αρθρ 39 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4155/2013

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Παρ.N.2323/95 περί Υπαιθρίου Εμπορίου σε συν με αρθρ 39 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4155/2013 Υποδ Α-1 Αύξων Αριθμός ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Παρ.N.2323/95 περί Υπαιθρίου Εμπορίου σε συν με αρθρ 39 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4155/2013 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ Ονομ/μο:... Όν. Πατρός... Όν.Μητρός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών. ΚΟΙΝ: - Γραφείο κου Υπουργού Ανάπτυξης

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών. ΚΟΙΝ: - Γραφείο κου Υπουργού Ανάπτυξης Αθήνα 19-09-2014 Αριθ. Πρωτ.:282 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΥΚΑΠ) Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 - Αθήνα Πληροφορίες :Mπουλούκος.. Τηλέφωνο : 210-3893462

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α 173) (Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Υ.Α. Α2-861/ 2013 «Κανόνες Ι.Ε.Π.Π.Υ.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α 173) (Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Υ.Α. Α2-861/ 2013 «Κανόνες Ι.Ε.Π.Π.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α 173) (Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Υ.Α. Α2-861/ 2013 «Κανόνες Ι.Ε.Π.Π.Υ.) Γ Ε Ν Ι Κ Η /Ν Σ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Νο. Τ. Κ. 4 1 1 1 0 Λ

Διαβάστε περισσότερα

ε) του π.δ. 397/1988 "Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου" (ΦΕΚ 185 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) του π.δ. 397/1988 Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου (ΦΕΚ 185 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Κ1-1178/25.6.2007 ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Η ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Γενική Διεύθυνση Αγοράς Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων Τμήμα Γ Λειτουργίας Εμπορίου Tαχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γενική Γραµµατεία Εµπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Γενική ιεύθυνση Αγοράς /νση Θεσµικών Ρυθµίσεων Τµήµα Γ Λειτουργίας Εµπορίου Tαχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ) Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος απέστειλε σήμερα επιστολή στον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστή 10 /6/13 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 11561 Ταχ.Δ/νση :Αργαλαστή Ταχ.Κώδικας :37006 Πληροφορίες:Α.Σγαρδώνη Τηλέφωνο :2423055659 Fax :2423054575 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ειδικότερα, τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση ιη του ν. 3691/2008, τα κάτωθι:

ΠΡΟΣ: Ειδικότερα, τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση ιη του ν. 3691/2008, τα κάτωθι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Δ, Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 / 4 /2015 Αρ. πρωτ.(οικ) : 110861. Πατησίων 147 112 51 Αθήνα. Ταχ. Δ/νση:

Αθήνα, 3 / 4 /2015 Αρ. πρωτ.(οικ) : 110861. Πατησίων 147 112 51 Αθήνα. Ταχ. Δ/νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 3 / 4 /015 Αρ. πρωτ.(οικ) : 110861 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 198 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Δ/νση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26/02/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 26/02/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26/02/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/799 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284 155 62 Χολαργός Διεύθυνση: Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων Τμήμα: Ελέγχου Κυκλοφορίας ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Χολαργός,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοινοποίηση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ δώδεκα (12) θέσεων

Προς: Κοινοποίηση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ δώδεκα (12) θέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευθερούπολη, 24/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 30073 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Πληρ.: Κ. Τσιρικτσής Τηλ. +30 25923 50017 Fax: +30 25923 50077

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ. Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 185 34 - Πειραιάς Υπεύθυνη: κα Ε. Καλούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πάρος 11-09-2013 Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:526 ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διεύθυνση: Παροικία Πάρου Τ.Κ 84400 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.».

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.». ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ : Λ. Συγγρού 60 Αθήνα Τ.Κ. : : 11742 Τηλέφωνο : 2132158820 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015 Αριθ. πρωτ.:σεεδδ/φ.6/8874

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κοινοποίηση: Βασ. Σοφίας 15. 10674 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Κοινοποίηση: Βασ. Σοφίας 15. 10674 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.Δημοκρατίας 31 Αίγινα, 6 Φεβρουαρίου 2013 Τ. Κ. : 180 10 Αριθ. πρωτ.: 77 Fax: 22970 26320 Τηλέφωνο : E mail: 22970

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Γ. Παππά Ταχ. Διεύθυνση: Μυτιλήνη, 27.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΜΕΣΙΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΜΕΣΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284 155 62 Χολαργός Διεύθυνση: Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων Τμήμα: Ελέγχου Κυκλοφορίας Πληροφορίες: Γκούρα Π. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ»

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Σταυρούπολη, 18/2/2016 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8041 Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού ΠΡΟΣ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 16 Νοεμβρίου 2015 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ Αριθ. Πρωτ : 20197 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τσιμισκή 29, 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δ/νση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Διδυμοτείχου»

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Διδυμοτείχου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Γεωργίου & Ορφέως Ταχ. Κώδ. : 68300 Πληροφορίες : Αθ. Γκιρτζιμανάκης Τηλέφωνο : 25533-50604,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 21 Νοεμβρίου 2014 Σύνδεσμος Υδρεύσεως Αρ. Πρωτ.: 770 Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων Ταχ. Δ/νση : Πυρσινέλλα 4 ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών (με παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών Δ.νση : Χώρα Πάτμος 85500 (με την παράκληση να Πληροφορίες:Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 17-10-2016 Αριθµ. Πρωτ. 108586 Τροποποίηση των υπ. αρ. 92342/8-9-2016 και 97333/22-9-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι, 28 / 01/2015 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Π.: 813 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Προς: 1. Ως ο Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις εποπτευόμενες Υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ./ΔΕΚΟ) 2.Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες)

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος 14-05-2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αρ.Πρωτ: 6940 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ,Δ/νση : Ι. ΚΟΤΣΙΚΑ Ταχ.Κωδ. : 34001 ΚΑΡΥΣΤΟΣ Πληροφορίες : ΠΕΤΡΗ ΕΦΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 20/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ.πρωτ: 2/105199 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Τμήμα: Ταχ. Δ/νση: ΤΚ: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ζίχνη 22/03/2012 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.:- 5832 - ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Πληροφορίες: Νούλης Στέργιος Ταχ.Δ/νση: 62042 Νέα Ζίχνη Τηλέφωνο: 2324350623 ΦΑΞ: 2324350624 ΠΡΟΣ: Ως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 27-06-2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: -2105- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 15-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 444 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών".

ΘΕΜΑ : Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1045 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Α 2 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των ν.3299/04 και 3908/11» ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των ν.3299/04 και 3908/11» ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 101 80 Αθήνα, 25-09-2014 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 4 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 7865 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 4 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 7865 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 4 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 7865 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών Δ.νση : Χώρα Πάτμος 85500 (με την παράκληση να Πληροφορίες:Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιθάκη 3-7-2012 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ 5717. ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ EYMAIOY 3 283 00 ΙΘΑΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιθάκη 3-7-2012 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ 5717. ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ EYMAIOY 3 283 00 ΙΘΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιθάκη 3-7-2012 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ 5717. ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ EYMAIOY 3 283 00 ΙΘΑΚΗ Τel: 26740-32795, 23911. Fax: 26740-33387, ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με την παράκληση να κοινοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Ταχ.Δ/νση : ΚΥΘΗΡΑ Τ.Κ. 80100 Πληροφορίες : Κομηνού Ελένη Τηλ. : 27360. 31213 Φαξ : 27360. 31919 Κύθηρα 10/09/2013 Αριθμ. Πρωτ. 2733 Προς 1.Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : ΚΥΘΗΡΑ Τ.Κ. 80100 Πληροφορίες : Κομηνού Ελένη Τηλ. : 27360. 31213 Fax : 27360. 31919 e-mail : kythira@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 5 υπαλλήλων στο ΚΔΑΚ, με μεταφορά οργανικής θέσης.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 5 υπαλλήλων στο ΚΔΑΚ, με μεταφορά οργανικής θέσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΩΣ AΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Κ.Δ.Α.Κ.) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη Ταχ. Κώδικας: 541 23 Πληροφορίες: Σ. Ζυγούρη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Αρ. Πρωτ. οικ.: 1705 Πληροφορίες: Π.Σεφερλή Τηλ.: 210 8647420 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr Προς: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ OIKONOMIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Μητροπόλεως 12 14, 10563 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ. Φ/2/1427 ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 118577 / 5233 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 118577 / 5233 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ. Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 118577 / 5233 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήρα, 16 Νοεμβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: - 14721 - ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας & Τ Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού Φηρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις Αθήνα, 25/7/2013 Α.Π. : Φ2-1675 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81, Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλ.: 210-3893256 Fax: 210 3301789

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΠΡΟΣ Όπως ο πίνακας αποδεκτών Ελληνική Δημοκρατία Νομός Ροδόπης Φιλλύρα 27/6/2016 Δήμος Αρριανών Αριθ.Πρωτ: 6.499 ΠΡΟΣ Όπως ο πίνακας αποδεκτών ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Πάτμου»

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Πάτμου» 09 / 04 / 2012 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/455 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5385-21/03/2013 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΕΚΠ.: 2804-21/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου. EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 13 Μαρτίου 1995 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. Αρ. Πρωτ.: 1017949/693/165/0014 ΤΜΗΜΑ Α/1 ΠΟΛ.: 1075 2. Δ/ΝΣΗ 15η (Κ.Β.Σ.) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/ Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 (ΦΕΚ Β' 120/21-01-2015) ΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου Αριθ. Πρωτ /20056/ΔΕ-Ε

ΠΟΛ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου Αριθ. Πρωτ /20056/ΔΕ-Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε, Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ.Χ. Λόη Μ. Στάντζου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινοποίηση στο ορθό στις 30.9.2014. Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ανακοινοποίηση στο ορθό στις 30.9.2014. Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ H E L L E N I C R E P U B L I C D E

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Γαστούνη 10-10- 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 16494 Δ/νση:Πλατεία Ηρώων 18 Ταχ. Κώδικας: 27300 Τηλέφωνο: 2623360767, 2623360702 Φαξ: 2623032839

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο μηχανοκίνητων δικύκλων ( μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων) με έδρα την Περιφέρεια Αττικής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο μηχανοκίνητων δικύκλων ( μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων) με έδρα την Περιφέρεια Αττικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11-12-2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 2681 Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κώδικας: 117 43, Αθήνα E-mail: gdme@patt.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Αθήνα, 08/07/2016 Αρ. Πρωτ.: 72561 Σχετ.: Κ1-1258 Προς: Γενική Διεύθυνση Αγοράς Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων Τμήμα Λειτουργίας Εμπορίου Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Θέμα : Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Διεύθυνση: Εουθοού Σταυρού 28 & Καουωτάκη. 22100 Τηίττηλη Τηλ.:2710-230000. fax: 2710-230005 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΔΩΝΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ /νση:αγία Κυριακή Θεριακησίου Ταχ. Κώδικας: 45500 Τηλέφωνο: 2654360139 Φαξ:2654360120 Αγία Κυριακή Θεριακησίου: 22/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 7355 ΠΡΟΣ: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 6480/2/630 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 6480/2/630 ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α3ΥΙ-ΕΙ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: 1 ο Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ. Κοινοποίηση: Θέμα: Πρόσθετες οδηγίες για την εφαρμογή των πρόσφατων διατάξεων για έργα αρμοδιότητας ΔΕΥΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ. Κοινοποίηση: Θέμα: Πρόσθετες οδηγίες για την εφαρμογή των πρόσφατων διατάξεων για έργα αρμοδιότητας ΔΕΥΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10, Σύνταγμα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Κ. Αρβανίτης, Κ. Σιδηρόπουλος Τηλ. : 210-3742020/22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο : 2445350402 στους υπαλλήλους και τις εποπτευόμενες Fax : 2445031516 υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.)

Τηλέφωνο : 2445350402 στους υπαλλήλους και τις εποπτευόμενες Fax : 2445031516 υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανθηρό, 20-8-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αρ. Πρωτ. 3927 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ v Ταχ. Δ/νση : Ανθηρό ΠΡΟΣ Ταχ. Κώδικας : 43065 Ως ο πίνακας αποδεκτών Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φιλύρα 7/3/2012 ΑΠ:6988

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φιλύρα 7/3/2012 ΑΠ:6988 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φιλύρα 7/3/2012 ΑΠ:6988 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Αρμοδιότητα διαχείρισης δημόσιας περιουσίας, εναπομείνουσας μετά την εφαρμογή στεγαστικών προνοιακών προγραμμάτων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Αρμοδιότητα διαχείρισης δημόσιας περιουσίας, εναπομείνουσας μετά την εφαρμογή στεγαστικών προνοιακών προγραμμάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ. & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΚΤΗΜ/ΓΙΟΥ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 6.11.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4359 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Ημερομηνία: 03-04-2012 Aρ. Πρωτοκόλλου:. 732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ. ΧΑΡΛΑΥΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Το Δ.Σ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Το Δ.Σ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ 117 42 Αθήνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραφείο Προέδρου ΤΗΛ. 210 9000900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο : 2313317157 στους υπαλλήλους και τις εποπτευόμενες Fax : 2313317145 υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.) E-mail : a. tsartsali@thessaloniki.

Τηλέφωνο : 2313317157 στους υπαλλήλους και τις εποπτευόμενες Fax : 2313317145 υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.) E-mail : a. tsartsali@thessaloniki. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 18-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 55845 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Πίνακα Αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: Προϊστάμενο ΕΥΣΣΑΑΠ Κ. Ι. Φίρμπα Μητροπόλεως 3 105 57 Αθήνα

ΠΡΟΣ Πίνακα Αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: Προϊστάμενο ΕΥΣΣΑΑΠ Κ. Ι. Φίρμπα Μητροπόλεως 3 105 57 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Μεσογείων 14-18, Αθήνα 115 10 Αθήνα, 24/7/2013 Πληροφορίες: Β. Γογγολίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Δ/νση:Γρηγ.Νικολαϊδη 2 Ταχ. Κώδικας: 53200 Τηλέφωνο: 2386350131 Φαξ:2386350133 Αμύνταιο: 12/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 15502 ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ: Β 3366/31.12.2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα