Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING)"

Transcript

1 Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Ντάσιου Ευγενία, Universite Victor Segaden Bordeaux Μουλάς Ανάργυρος, ΤΕΙ Λάρισας Κατσιανίδου Ελισάβετ, ΕΑΠ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος e-learning που στα ελληνικά μπορεί να αποδοθεί και ως ηλεκτρονική μάθηση ή ηλεκτρονική διδασκαλία, μπορεί να περιγράψει πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους έννοιες, όπως τη διαχείριση μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας στο διαδίκτυο, τη χρήση νέων τεχνολογιών πολυμέσων για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην πληροφορία και στις υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας ή την απλή παρουσίαση της εκπαιδευτικής πληροφορίας μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Ανάλογα με την περίπτωση μπορούν να δοθούν διαφορετικοί ορισμοί στον όρο e-learning (Commission of the European Communities, 2001, Nichols, M. 2003). Παρά τους πιθανούς διαφορετικούς ορισμούς, το e-learning έχει δύο κύριες συνιστώσες, τη χρήση των νέων τεχνολογιών και την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας (Nichols, M. 2003). Ενώ στη διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο, ο «εκπαιδευτής» συνοδεύει και οδηγεί το μαθητή, στο e-learning το παιδαγωγικό μοντέλο βασίζεται στην εργασία του μαθητή που αποκτά τώρα έναν ενεργητικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εκπαιδευτική διαδικασία προϋποθέτει διάδραση. Ως διάδραση ορίζουμε το είδος δράσης που συντελείται όταν δύο ή περισσότερα άτομα δρουν, επηρεάζοντας το ένα το άλλο. Το κύριο χαρακτηριστικό της διάδρασης είναι η αμφίδρομη μορφή αυτής της σχέσης επιρροής μεταξύ των διαδρώντων ατόμων σε αντίθεση με τη μονόδρομη μορφή της συμβατικής δράσης: αιτίου-αιτιατού (Anderson, T., 2003, Moore, M.G., 1989). Στην εκπαίδευση σε πραγματικό χρόνο, ως διάδραση περιγράφεται η ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και απόψεων μεταξύ δασκάλου και φοιτητή, ενώ στο e-learning η διάδραση πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων (Anderson, T., 2003, Moore, M.G., 1989, Saba, F., 2000, Worldbank). Πρόκειται αρχικά για τη διάδραση μεταξύ καθηγητή και μαθητή, στη συνέχεια, για τη διάδραση μεταξύ μαθητή και παιδαγωγικού περιεχομένου και τέλος για την διάδραση μεταξύ δασκάλου και παιδαγωγικού περιεχομένου. Στην περίπτωση του e-learning προστίθεται μια επιπλέον συνιστώσα, αυτή των ηλεκτρονικών μέσων ενώ η παρουσία του εκπαιδευτή μπορεί να είναι άμεση στην περίπτωση των σύγχρονων εργαλείων (πχ. chat), είτε έμμεση και να συνίσταται κυρίως στην προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού ή στην σε μη πραγματικό χρόνο αλληλεπίδραση. Σε αρκετές περιπτώσεις ηλεκτρονικής διδασκαλίας, έχει δοθεί έμφαση περισσότερο στην τεχνική και λιγότερο στο γνωσιακό παράγοντα και στην εφαρμογή ενός παιδαγωγικού περιεχομένου ενώ υπάρχει έλλειψη μιας ολοκληρωμένης θεωρητικής προσέγγισης του εκπαιδευτικού μοντέλου (Anderson, T., 2003, Nichols, M. 2003, Saba, F., 2000). Στο παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες που προσπάθησαν να ορίσουν να δομήσουν και να περιγράψουν τη διδασκαλία μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Αρκετές από τις έρευνες αυτές λαμβάνουν υπόψη είτε μόνο την παιδαγωγική προσέγγιση είτε τα τεχνολογικά μέσα. Προχωρούν στην ανάλυση της διάδρασης ανθρώπου-μηχανής από μια σκοπιά τεχνική ή οικονομική και παρουσιάζουν τη διάδραση σαν μια απλή ανταλλαγή. Παρόλα αυτά η μάθηση καθώς και η ηλεκτρονική της μορφή (e-) learning είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη γνώση. Είναι λοιπόν αδύνατον να δημιουργήσουμε περιβάλλοντα μάθησης και διδασκαλίας χωρίς να λάβουμε υπόψη τη γνωστική παράμετρο (Norman, D. A., 1986) Οι στόχοι της έρευνας μας ήταν η καταγραφή των γνωσιακών παραγόντων που επηρεάζουν τη διάδραση μαθητή-μαθήματος και η μελέτη της παιδαγωγικής δομής στα πλαίσια της ανάπτυξης και αξιολόγησης ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος διδασκαλίας με πιλοτική εφαρμογή για τη 1

2 διδασκαλία του μαθήματος «Πολυπαραγοντικά συστήματα». Επιμέρους στόχοι της εργασίας ήταν: - Η διερεύνηση παραμέτρων και καταγραφή των χαρακτηριστικών των φοιτητών, του γνωστικού τους υπόβαθρου πριν και μετά το μάθημα και της εκτίμησης και θέσης τους σε σχέση με το μάθημα. - Η συσχέτιση παραμέτρων που δίνουν τις ομάδες στόχους των φοιτητών, το παιδαγωγικό μοντέλο που ακολουθούμε και τη μορφή του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος. 2. ΜΕΘΟΔΟΙ 2.1. Περιβάλλον εφαρμογής και περιγραφή του μαθήματος Το περιβάλλον εφαρμογής ήταν το Πανεπιστήμιο Victor Segalen, Bordeaux II στην πόλη Μπορντό της Γαλλίας και ο πληθυσμός στόχος ήταν οι φοιτητές του μαθήματος «Πολυπαραγοντικά Συστήματα», προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του τμήματος «Γνωσιακές Επιστήμες» της σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών. Το μάθημα διδάσκεται από δύο διδάσκοντες και έχει ως κύριο στόχο του την εισαγωγή στην έννοια των «Πολυπαραγοντικών Συστημάτων» (SMA, Systèmes Multiagents, αγγλικά Multiagent Systems 1 ), των Τεχνολογιών Πλέγματος Grid 2, και των εφαρμογών τους. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ο φοιτητής πραγματοποιεί την πρώτη του προσέγγιση στα «Πολυπαραγοντικά Συστήματα». Μαθαίνει τις βασικές έννοιες, ανακαλύπτει τις εφαρμογές τους και τη χρησιμότητα τους και τέλος καλείται να γράψει μια εργασία σε ένα θέμα επιλογής του χρησιμοποιώντας τις εκπαιδευτικές πληροφορίες που βρίσκονται στη διάθεση του (βιβλιογραφία, σημειώσεις του μαθήματος, Weboγραφία κτλ) που βρίσκονται στη διάθεση του. Παράλληλα οι καθηγητές αξιολογούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει κατακτήσει ο φοιτητής. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι το μάθημα είναι δομημένο σε 3 διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά τη διδασκαλία του μαθήματος από τους διδάσκοντες. Στη συνέχεια έχουμε την προσωπική εργασία του μαθητή, την έρευνα, τις εργασίες, τις εξετάσεις που αξιολογούνται από τους διδάσκοντες και τέλος έχουμε την αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που πραγματοποιούνται είτε με τις εργασίες των φοιτητών είτε με εξετάσεις, είτε και με τα δύο. Όλα τα προηγούμενα αφορούν τη διδασκαλία του μαθήματος σε πραγματικό χρόνο. Η διδασκαλία του μαθήματος «Πολυπαραγοντικά Συστήματα» σε ηλεκτρονικό περιβάλλον δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας έγινε προσπάθεια να δημιουργηθεί το πλάνο του «μελλοντικού ηλεκτρονικού μαθήματος» με τη βοήθεια των φοιτητών που παρακολούθησαν το μάθημα σε πραγματικό χρόνο. Προκειμένου να κατασκευαστεί η ηλεκτρονική «εκδοχή» του μαθήματος και να γίνει πιο γνωστικό και διαδραστικό, δημιουργήθηκαν ερωτηματολόγια βασισμένα στο μάθημα (περιεχόμενο, ανάγκες, ιδιαιτερότητες κτλ) και στους φοιτητές του συγκεκριμένου κύκλου. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν σε όλους τους φοιτητές του μαθήματος «Πολυπαραγοντικά Συστήματα» τόσο στον προπτυχιακό όσο και στον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών. Με βάση τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων και την εμπειρία της διδασκαλίας του μαθήματος σε πραγματικό χρόνο, διαμορφώθηκε η πρόταση για την ηλεκτρονική εκδοχή του μαθήματος Ερωτηματολόγια Χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια, για την ακρίβεια δύο διαφορετικές εκδοχές του ίδιου ερωτηματολογίου προσαρμοσμένες για χρήση πριν και μετά το πέρας του κύκλου του μαθήματος. Το ερωτηματολόγιο δομήθηκε με βάση τις γενικές αρχές για την εκπαιδευτική έρευνα (Cohen και Manion, 1994) με τρόπο ώστε να συλλέγονται στοιχεία για τα δημογραφικά δεδομένα των φοιτητών, τα κίνητρα για την επιλογή του μαθήματος και τις γνώσεις τους πριν και μετά τη 1 Συστήματα που ανήκουν στις επιστήμες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη πχ. προσομοιωτής πτήσης 2 Μαζί με τον ενεργό ή σημασιολογικό ιστό (Semantic Web) αποτελούν τις πιο διαδραστικές διαδικτυακές μορφές 2

3 διδασκαλία Οι πρώτες 6 ερωτήσεις αφορούσαν το προφίλ των φοιτητών και συγκεκριμένα τα δημογραφικά τους δεδομένα (ηλικία, εθνικότητα), τις προηγούμενες σπουδές τους, τις γενικές τους γνώσεις (ξένες γλώσσες, γνώσεις χειρισμού Windows και Internet), την κατεύθυνση στα πλαίσια των σπουδών τους και τη θεματική της έρευνας τους. Τα δύο τελευταία απευθύνονταν μόνο τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έπειτα ακολουθούσαν 6 ερωτήσεις που αφορούν τις γνώσεις των βασικών εννοιών του μαθήματος (Πολυπαραγοντικά συστήματα SMA, Διαδίκτυο Web, Τεχνολογίες πλέγματος Grid και οι εφαρμογές τους) που κατέχουν οι φοιτητές πριν το μάθημα. Μετά το μάθημα, ακολούθησαν 6 αντίστοιχες ερωτήσεις με την προσθήκη δύο επιπλέον ερωτήσεων, μιας που αφορούσε την κατανόηση την εφαρμογή των τεχνολογιών πλέγματος και μιας ανοιχτού τύπου που αφορούσε τις έννοιες που μάθανε στη διάρκεια του μαθήματος. Τέλος περιλήφθηκαν 7 πιο γενικές ερωτήσεις όπως τα κίνητρα των φοιτητών για την επιλογή του συγκεκριμένου μαθήματος, οι στόχοι του μαθήματος, η δυνατότητα εφαρμογής των εννοιών του μαθήματος στην προσωπική τους έρευνα και μια αξιολόγηση του μαθήματος σε ότι αφορά τον τρόπο εξέτασης τους και τις προσδοκίες τους από το μάθημα. Τα ερωτηματολόγια στόχευαν στον καθορισμό των χαρακτηριστικών του μαθήματος, ορίζοντας το προφίλ των φοιτητών και τις ομάδες στις οποίες απευθύνεται καθώς και στον ορισμό μια οντολογίας σε σχέση με τα αντικείμενα και τους στόχους του μαθήματος στην οποία θα βασιστεί η δόμηση της ηλεκτρονικής μορφής του. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.1. Δημογραφικά δεδομένα και γλωσσικές γνώσεις. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 26 φοιτητές (20 προπτυχιακοί και 6 μεταπτυχιακοί) του Πανεπιστημίου Victor Segalen, Bordeaux II, της σχολής «Ανθρωπιστικών Επιστημών», του τμήματος «Γνωσιακές Επιστήμες» στα πλαίσια του μαθήματος «Πολυπαραγοντικά Συστήματα». Η πλειοψηφία ήταν Γάλλοι (65,3%), μερικοί (26,9%) κατάγονταν από χώρες όπου η γαλλική είναι μια από τις επίσημες γλώσσες, και μόνο για το 7,7% η γαλλική δεν ήταν μητρική γλώσσα. Όλοι οι φοιτητές παρόλα αυτά μιλούσαν γαλλικά καθώς και μια τουλάχιστον άλλη γλώσσα. Αγγλικά μιλούσε το 80,76% των φοιτητών Επίπεδο ικανότητας χρήσης Windows και Internet Ως προς το επίπεδο ικανότητας χρήσης Windows και Internet κανείς από τους φοιτητές δεν ήταν αρχάριος, το 50% είχε ένα μέτριο επίπεδο ικανότητας, ενώ το υπόλοιπο 50% ήταν προχωρημένοι Προηγούμενες σπουδές Σε ότι αφορά τις προηγούμενες σπουδές τους το 15% των προπτυχιακών φοιτητών είχε ασχοληθεί με άλλες επιστήμες πλην των γνωσιακών ενώ αντίθετα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μόνο το 33% είχε επαφή με τον συγκεκριμένο χώρο Γνώσεις βασικών εννοιών του μαθήματος «Πολυπαραγοντικά Συστήματα» πριν και μετά τη διδασκαλία του μαθήματος. 3

4 H πλειοψηφία (84,61%) δήλωσε ότι γνώριζε τις περισσότερες από τις βασικές έννοιες του μαθήματος. Ειδικότερα το 88,46% γνώριζε τον όρο «Πολυπαραγοντικά Συστήματα» και το 80,76% τις εφαρμογές των «Πολυπαραγοντικών Συστημάτων» πριν τη διδασκαλία του μαθήματος, ομοίως το 69% γνώριζε τη διαφορά μεταξύ πολυπαραγοντικών και εξειδικευμένων συστημάτων. Αντίθετα μόνο το 7,7% γνώριζε την έννοια των τεχνολογιών πλέγματος Grid ενώ κανείς δεν τις είχε ποτέ πριν χρησιμοποιήσει. Παρομοίως μόνο το 23% είχε χρησιμοποιήσει τις εφαρμογές των «Πολυπαραγοντικών Συστημάτων». Μετά τη διδασκαλία του μαθήματος, η πλειοψηφία των φοιτητών (80,76%) αδυνατούσε να προσεγγίσει την έννοια των τεχνολογιών πλέγματος Grid και αν και το 88.46% δήλωνε ότι έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες του μαθήματος, το 11,5% δήλωνε αδυναμία να τις ξαναχρησιμοποιήσει και να τις εφαρμόσει σε ερευνητικό επίπεδο Περιεχόμενο-Προσδοκίες και Αξιολόγηση του μαθήματος Tο 65,38% πίστευε ότι το περιεχόμενο του μαθήματος ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του ενώ το 87% των φοιτητών οι οποίοι δεν ήταν ευχαριστημένοι με το μάθημα δήλωναν την επιθυμία τους για ένα πιο πρακτικό και κατανοητό μάθημα με εφαρμογές και παραδείγματα των διδασκόμενων εννοιών (σχήμα 1). Όλοι οι φοιτητές πάντως θεωρούσαν ότι οι στόχοι του μαθήματος έχουν επιτευχθεί Κίνητρα επιλογής του μαθήματος Σε ότι αφορά τα κίνητρα επιλογής του μαθήματος οι απαντήσεις ήταν πολλές και διαφορετικές. το 42,8% είχε παρακολουθήσει παρόμοια μαθήματα στο παρελθόν και επέλεξε το μάθημα προκειμένου να εμβαθύνει στο αντικείμενό του, το 19,23% το επέλεξε για να μπορέσει μα κατακτήσει έννοιες που τους φαινόταν ενδιαφέρουσες και οι οποίες ανήκουν σε ένα πεδίο με το οποίο έχουν ήδη ασχοληθεί, τέλος ένα ποσοστό 11,5% δήλωσε ότι επέλεξε το μάθημα από «περιέργεια» και επειδή δεν είχε καμία προηγούμενη επαφή με το αντικείμενο. 4

5 ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ 10% 0% Περιεχόμενο Μαθήματος Τρόπο Αξιολόγησης Σχήμα 1. Ποσοστό ικανοποιημένων φοιτητών του μαθήματος Πολυπαραγοντικά Συστήματα από το περιεχόμενο και τον τρόπο αξιολόγησης. 4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Στη συζήτηση που ακολουθεί γίνεται ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τα ερωτηματολόγια και την ανάλυση της διδασκαλίας του μαθήματος σε πραγματικό χρόνο και επιχειρείται ο σχεδιασμός της ηλεκτρονικής μορφής του μαθήματος Προφίλ των φοιτητών Με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από την ανάλυση των ερωτηματολογίων, φαίνεται ότι δεν υπάρχει ένα κοινό προφίλ των φοιτητών. Έγινε προσπάθεια να δημιουργηθούν ομάδες με βάση τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των φοιτητών όπως αυτά παρουσιάζονται στα ερωτηματολόγια. Η τοποθέτηση των φοιτητών σε ομάδες θα μας βοηθήσει να δομήσουμε και να διαμορφώσουμε το μάθημα στην ηλεκτρονική μορφή του. Ένας πρώτος διαχωρισμός γίνεται αυτόματα μεταξύ των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, αν και το περιεχόμενο του μαθήματος είναι παρόμοιο και για τους δυο, οι απαιτήσεις και οι, η προσέγγιση και η αξιολόγηση τους είναι τελείως διαφορετική. Μια άλλη ομάδα δημιουργείται με βάση τα κίνητρα επιλογής του συγκεκριμένου μαθήματος. Οι φοιτητές των οποίων το θέμα έρευνας αφορά τα πολυπαραγοντικά συστήματα με τους φοιτητές που επέλεξαν το μάθημα από απλό ενδιαφέρον θα πρέπει να τοποθετηθούν σε διαφορετικές ομάδες. 5

6 Αυτού του είδους η ομαδοποίηση μας δίνει μια σαφή άποψη της διάρθρωσης του περιεχομένου του μαθήματος δεδομένου ότι το τελευταίο θα πρέπει να περιλαμβάνει απλές εισαγωγικές έννοιες αλλά και έννοιες και εφαρμογές εμβάθυνσης σαφώς διακριτές μεταξύ τους. Μια τελευταία ομάδα θα αποτελούν οι φοιτητές που έχουν ένα μέτριο επίπεδο στη χρήση Internet και Windows. Το μελλοντικό ηλεκτρονικό μάθημα θα γίνεται μέσω διαδικτύου συνεπώς η ευκολία χρήσης και πλοήγησης σ αυτό είναι βασικές παράμετροι Γνώσεις βασικών εννοιών του μαθήματος πριν και μετά τη διδασκαλία του μαθήματος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, οι έννοιες με τα μικρότερα ποσοστά γνώσης και κατανόησης πριν τη διδασκαλία του μαθήματος δεδομένα, ήταν οι τεχνολογίες πλέγματος Grid και οι εφαρμογές τόσο του Grid όσο και των «Πολυπαραγοντικών Συστημάτων». Ενδιαφέρον για το γνωσιακό μέρος του μαθήματος παρουσιάζει το γεγονός ότι μετά το μάθημα σημαντικό ποσοστό των φοιτητών δήλωνε αδυναμία να εφαρμόσει σε ερευνητικό επίπεδο τις γνώσεις αυτές. Η παρατήρηση αυτή, σε συνδυασμό με την εκφρασθείσα επιθυμία των φοιτητών για περισσότερο πρακτικό μάθημα με εφαρμογές και παραδείγματα, αποτελούν σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές στο σχεδιασμό του ηλεκτρονικού μαθήματος Περιεχόμενο-Προσδοκίες και Αξιολόγηση του μαθήματος Όπως προαναφέρθηκε, το 65,38% πίστευε ότι το περιεχόμενο του μαθήματος ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του ενώ όλοι οι φοιτητές θεωρούσαν ότι οι στόχοι του μαθήματος έχουν επιτευχθεί. Από το τελευταίο διαπιστώνεται ότι τόσο ο στόχος που θέτει το μάθημα όσο και ο στόχος που «βλέπουν» οι φοιτητές είναι η εισαγωγή και μια πρώτη προσέγγιση στις έννοιες του μαθήματος έστω και αν η πλειοψηφία των φοιτητών ζητούν περισσότερα στοιχεία και εφαρμογές πάνω στις διδασκόμενες έννοιες Οντολογία του μαθήματος Ένα μάθημα e-learning οργανώνεται γύρω από τα συμμετέχοντα στην εκπαιδευτική διαδικασία πρόσωπα (δασκάλους και φοιτητές), γνώσεις και πληροφορίες σε διάφορες μορφές (εργασίες, βιβλία, ιστοσελίδες, σημειώσεις κτλ), με αυτή την έννοια ένα μάθημα περιλαμβάνει ένα βαθμό οργάνωσης. Για να προβούμε λοιπόν σε μια τέτοια οργάνωση χρησιμοποιούμε τις οντολογίες. Μια οντολογία οργανώνει τις έννοιες και το περιεχόμενο του μαθήματος και παρέχει ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας σε όλους τους χρήστες (Gruber, T.R., 1995). Πρόκειται για μια «τυποποιημένη γλώσσα» που αναπαριστά όλες τις βασικές έννοιες και δομεί το μάθημα. με αυτόν τον τρόπο το περιβάλλον εργασίας μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και να είναι πιο εύκολα προσβάσιμο από κάθε ενδιαφερόμενο (Schuman, L., 1994). Προκειμένου να διαμορφώσουμε μια οντολογία λάβαμε υπόψη τις έννοιες και τους σκοπούς του μαθήματος όπως αυτοί παρουσιάζονται στο ίδιο το μάθημα, τα προβλήματα και τις δυσνόητες έννοιες και παράλληλα τα ενδιαφέροντα και τους στόχους των φοιτητών όπως αυτά παρουσιάζονται στα ερωτηματολόγια. Το μάθημα έχει σαν γενικό στόχο την εισαγωγή στις έννοιες «Πολυπαραγοντικά Συστήματα» SMA και Τεχνολογίες Πλέγματος Grid, καθώς και στις εφαρμογές τους. Μπορούμε λοιπόν να διαιρέσουμε το μάθημα σε υποενότητες τις οποίες οι φοιτητές θα πρέπει να διδαχθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές ανάμεσα στις έννοιες και τις ιδιαίτερες δυσκολίες που κάθε μια παρουσιάζει στη διδασκαλία της. Κάνουμε λοιπόν έναν πρώτο διαχωρισμό μεταξύ Πολυπαραγοντικών Συστημάτων και Τεχνολογιών Πλέγματος στις οποίες θα πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα και έκταση, εφόσον, όπως προκύπτει και από τις απαντήσεις των φοιτητών 6

7 στα ερωτηματολόγια, είναι πιο δυσνόητες. Στη συνέχεια δημιουργούμε μια ενότητα με τις εφαρμογές των δύο εννοιών με διαδραστικά παραδείγματα και αναλυτικές εξηγήσεις για να γίνουν κατανοητές και εύκολα εφαρμόσιμες από τους φοιτητές που στην πλειοψηφία τους δήλωσαν δυσαρεστημένοι από τη διδασκαλία αυτού του τμήματος του μαθήματος. Οι υπόλοιπες ενότητες αναμένεται να διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών μέσων, με βάση τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες που θα παρουσιαστούν Δομή του μαθήματος Θα προσπαθήσουμε εδώ να παρουσιάσουμε τη δομή του μαθήματος στην μελλοντική ηλεκτρονική του μορφή με βάση τα τεχνολογικά και παιδαγωγικά εργαλεία που διαθέτουμε. Το μοντέλο της προτεινόμενης δομής έχει ως πρότυπο το περιβάλλον εξ αποστάσεως διδασκαλίας Learn-Nett (http://tecfa.unige.ch/proj/learnett/demo/, πρόσβαση Μάιος 2007). Το μοντέλο αυτό απαιτεί μέτρια (και όχι προχωρημένη) ικανότητα χρήσης υπολογιστή, κάτι που σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, διέθεταν οι φοιτητές της μελέτης. Το μάθημα περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας και μια παιδαγωγική δομή που παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω Η διαδραστική επιφάνεια εργασίας Η δομή της διαδραστικής επιφάνειας εργασίας θα χωρίζεται σε 3 «χώρους»: - Ένα κοινό χώρο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για κάθε εξωτερικό επισκέπτη - Ένα προσωπικό χώρο του μαθητή - Ένα προσωπικό χώρο του καθηγητή Επιπλέον η διαδραστική επιφάνεια εργασίας θα παρέχει στους χρήστες κάποιες λειτουργίες όπως: - Έναν χώρο σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας (Messenger, forum, chat, λίστες διανομής) και ανταλλαγών για όλους τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία - Μια περιοχή εύρεσης και αποθήκευσης όλων των μέσων (κείμενα, βίντεο κτλ) που σχετίζονται με το μάθημα. - Έναν αυτοματοποιημένο χώρο τεχνικής ή παιδαγωγικής βοήθειας Ο χώρος του κάθε φοιτητή θα διαθέτει δύο περιοχές : - Μια προσωπική για τον φοιτητή ζώνη, την οποία μπορεί να διαμορφώσει ελευθέρα και στην οποία εργάζεται μόνος του - Μια περιοχή που προορίζεται για τις διαδραστικές ομάδες εργασίας. Αυτή η περιοχή δεν είναι προσωπική, δίνει πρόσβαση σε όλες τις παιδαγωγικές πληροφορίες και κάθε συμμετέχοντας μπορεί να την επισκεφτεί και να παρέμβει. Ένα παράδειγμα της προσωπικής περιοχής του φοιτητή παρουσιάζεται στο σχήμα 2. 7

8 Σχήμα 2: Παράδειγμα προσωπικής περιοχής φοιτητή Παιδαγωγική δομή του e-learning μαθήματος Το μελλοντικό ηλεκτρονικό μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που δεν μπορούν να το παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο, συνεπώς η διαδραστική επιφάνεια εργασίας είναι το κύριο περιβάλλον διδασκαλίας και εργασίας. Τόσο η διδασκαλία όσο και η αξιολόγηση δεν μπορεί να συμβαδίσουν με το μοντέλο διδασκαλίας και αξιολόγησης σε πραγματικό χρόνο. Διαμορφώθηκε ένα παιδαγωγικό μοντέλο που βασίζεται κυρίως στη θεωρία της δράσης (Nardi, B.A., 1996) και στη θεωρία της δραστηριότητας (Vygotsky, L., 1980) προκειμένου να ξεπεραστούν κάποιες από τις δυσκολίες της έλλειψης διάδρασης μαθητή-καθηγητή σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με τις θεωρίες της δράσης και της δραστηριότητας η γνώση δεν παρέχεται από τον δάσκαλο ή/και από τη διδασκαλία κάποιου συγκεκριμένου εκπαιδευτικού βοηθήματος. Ο μαθητής αναλαμβάνει, πάντα με την καθοδήγηση του δασκάλου, ο ίδιος «δράση», ανατρέχει στις πηγές προκειμένου να αναζητήσει το γνωστικό περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πραγματοποιεί δραστηριότητες σχετικές με το τελευταίο. Ο ρόλος του δασκάλου περιορίζεται και βασίζεται κυρίως στην καθοδήγηση και αξιολόγηση του φοιτητή που αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο και είναι ο ρυθμιστής της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής μάθησης, ο φοιτητής έχει άμεση πρόσβαση στην εκπαιδευτική πληροφορία, την επεξεργασία της και την παραγωγή αποτελεσμάτων. Ο δάσκαλος «βρίσκεται» εκεί για να βοηθήσει τον φοιτητή στην επιλογή και στην πορεία των δράσεων που θα αναλάβει και τέλος για να αξιολογήσει αυτήν του την πορεία καθώς και το παραγόμενο αποτέλεσμα. Η εκπαιδευτική διαδικασία όπως διαμορφώνεται με βάση το παιδαγωγικό μας μοντέλο περιγράφεται παρακάτω: Οι φοιτητές και οι καθηγητές επικοινωνούν μέσω του διαδικτύου προκειμένου να γνωριστούν και να διαμορφώσουν τους κανόνες της συνεργασίας τους κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στη συνέχεια κάθε φοιτητής ή κάθε ομάδα φοιτητών επιλέγει ένα θέμα ανάμεσα στα προτεινόμενα από τον καθηγητή θέματα ή επιλέγει σε συνεργασία πάντα με τον διδάσκοντα ένα θέμα της αρεσκείας του. Οι φοιτητές συλλέγουν τις πληροφορίες που αφορούν το θέμα που επέλεξαν, μέσω των διαφόρων διαδικτυακών ή και άλλων πηγών και αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν μια δραστηριότητα (εφαρμογή, έρευνα κτλ) σε σχέση με αυτό, την οποία θα ολοκληρώσουν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. προκειμένου να επιλέξουν αυτή τη 8

9 δραστηριότητα έρχονται σε επαφή με τους καθηγητές και τους συμφοιτητές τους με τα μέσα σύγχρονης ή/και ασύγχρονης επικοινωνίας που τους παρέχει η διαδραστική επιφάνεια εργασίας. Αφού ολοκληρωθεί η δραστηριότητα που έχουν αναλάβει, περιγράφουν τη διαδικασία και τα αποτελέσματα τους στον «προσωπικό τους χώρο». Ο καθηγητής αξιολογεί την εργασία των φοιτητών σύμφωνα με κριτήρια όπως η ποιότητα του παραγόμενου έργου, η περιγραφή της προβληματικής που ακολουθήθηκε, η βιβλιογραφική έρευνα, οι απόψεις και θέσεις των φοιτητών και άλλα που εξαρτώνται από τη φύση του θέματος. Επιπλέον κάθε φοιτητής συντάσσει μια αναφορά σε ότι αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτήν την αναφορά: περιγράφει τα όσα διδάχθηκε, τα «εργαλεία» που τον βοήθησαν, τις δυσκολίες που συνάντησε και κάνει μια αποτίμηση των διαφόρων επιπέδων της εκπαιδευτικής διαδικασίας (συνεργασία, επικοινωνία, ο ρόλος του καθηγητή, οι διάφοροι στόχοι κτλ) Αξιολόγηση του μαθήματος Αναφορικό δεξιοτήτων Η αξιολόγηση των φοιτητών στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται από τους διδάσκοντες με βάση τις γνώσεις που κατέκτησε ο φοιτητής στη διάρκεια του μαθήματος. Παραμένει όμως ένα «σκοτεινό» σημείο: η αξιολόγηση και πιστοποίηση του ίδιου του μαθήματος. Προκειμένου να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα αναφορικό δεξιοτήτων παράλληλα με τη δημιουργία του μαθήματος στην ηλεκτρονική του μορφή. Ένας ορισμός των δεξιοτήτων που μας φαίνεται αποδεκτός στα πλαίσια της έρευνας μας δίνεται από τον Carré (Carré, P., 1997). «Οι δεξιότητες μας επιτρέπουν να δρούμε ή/και να λύνουμε επαγγελματικά προβλήματα με επιτυχία σε ένα ειδικό περιβάλλον, βάζοντας σε κίνηση διάφορες ικανότητες με ολοκληρωμένο τρόπο». Η αξιολόγηση του μαθήματος δεν μπορεί λοιπόν να πραγματοποιηθεί με μια απλή παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. είναι απαραίτητο να αναλύσουμε και να ερμηνεύσουμε αυτά τα αποτελέσματα. Η ποιότητα του μαθήματος στοχεύει σε μια διαρκή και όχι σε μια στατική βελτίωση. Προκειμένου να προβούμε σε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα τα εργαλεία, τις οντότητες και τις μονάδες που σχετίζονται με την παιδαγωγική και με τους χρήστες. Δηλαδή θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα αναφορικό δεξιοτήτων το οποίο να ξεκινά ορίζοντας όλες τις δραστηριότητες οι οποίες εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προκειμένου να τυποποιήσουμε το αναφορικό δεξιοτήτων θα δημιουργήσουμε ένα πίνακα δεξιοτήτων που παρουσιάζει πληροφορίες σε πολλά επίπεδα. Θα βασιστούμε στο παράδειγμα του Carré που διαχωρίζει 3 τύπους δεξιοτήτων: 1) την αντιληπτική ικανότητα (γνώσεις) 2) την τεχνική δεξιότητα (γνωρίζω-κάνω) 3) και την ανθρώπινη δεξιότητα (γνωρίζω-είμαι) και σε 3 διαφορετικά επίπεδα, περιβάλλον, μέσο/βοήθημα διδασκαλίας (εκπαιδευτικός μηχανισμός) και διαπροσωπικές σχέσεις (παιδαγωγικός και διδακτικός μηχανισμός). Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να πραγματοποιούμε μια διαρκή αξιολόγηση του μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών μέσων και συνεπώς να το βελτιώνουμε. Δεξιότητες / Επίπεδα Περιβάλλον Μέσο/βοήθημα διδασκαλίας (εκπαιδευτικός μηχανισμός) Αντιληπτική δεξιότητα (γνώσεις) Τεχνική δεξιότητα Διαπροσωπικές σχέσεις (παιδαγωγικός και διδακτικός μηχανισμός) 9

10 (γνωρίζω-κάνω) Ανθρώπινη δεξιότητα (γνωρίζω-είμαι) 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην εργασία αυτή έγινε καταγραφή της παιδαγωγικής δομής και των χαρακτηριστικών και απόψεων των φοιτητών του μαθήματος «Πολυπαραγοντικά συστήματα» και με βάση τα δεδομένα αυτά διαμορφώθηκε το πλαίσιο για την ηλεκτρονική εκδοχή του μαθήματος αυτού. Το μάθημα ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες του 60% περίπου των φοιτητών ενώ μόνο οι μισοί ήταν ευχαριστημένοι από τον τρόπο αξιολόγησης. Από την ανάλυση των απόψεων των φοιτητών προέκυψε ότι επιθυμούν περισσότερες εφαρμογές και παραδείγματα και μεγαλύτερη ανάλυση των εννοιών, δηλαδή φαίνεται ότι ζητούν ένα πιο πρακτικό μάθημα. Από το δείγμα, πιθανόν λόγω του μικρού μεγέθους του, δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφόρων ομάδων που ορίστηκαν. Με τη βοήθεια των δεδομένων που συλλέχθηκαν και της ανάλυσης του μαθήματος σε πραγματικό χρόνο, εξετάστηκαν οι διάφοροι τύποι διάδρασης. Ειδικότερα εξετάστηκε η διάδραση καθηγητή - μαθητή, μαθητή - εκπαιδευτικού περιεχομένου και λιγότερο η διάδραση καθηγητή εκπαιδευτικού περιεχομένου η οποία υπερέβαινε το πλαίσιο της εργασίας και συζητήθηκε η γνωσιακή πλευρά των διαδράσεων αυτού του τύπου. Προτάθηκε μια δομή για την ηλεκτρονική εκδοχή του μαθήματος η οποία τεχνικά βασίζεται στο μοντέλο learnet και παιδαγωγικά βασίζεται στη θεωρία της δράσης και της δραστηριότητας. Στην εργασία αυτή αναδείχθηκε η σημασία της συσχέτισης και αλληλεπίδρασης της τεχνικής και της γνωσιακής πλευράς της διάδρασης μεταξύ μαθητή, εκπαιδευτικού και ηλεκτρονικών μέσων. Όπως προέκυψε από την ανάλυση του μαθήματος και τις απόψεις των φοιτητών, σε συμφωνία και με το θεωρητικό πλαίσιο, ο σχεδιασμός ενός ηλεκτρονικού μαθήματος πρέπει να εστιάζει ισόρροπα στο τεχνικό και γνωσιακό μέρος και να λαμβάνει υπόψη τη διάδραση μεταξύ μαθητή, δασκάλου και περιβάλλοντος εργασίας προκειμένου να δημιουργηθούν περιβάλλοντα πιο οικεία στον άνθρωπο, τα χαρακτηριστικά του και τις ιδιαιτερότητες του. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - Anderson, T. Getting the Mix Right Again: An Updated and Theoretical Rationale for Interaction. International Review of research on Open and distance Learning 4(2), Carre P., Moisan A., Poison D., L autoformation psychopédagogie, ingénierie, sociologies, Paris, PUF, Cohen, L. and Manion, L. Research Methods in Education. London, Routeledge and Kegan Paul, Gruber T. R.. Toward principles for the design of ontologies used for knowledge sharing. International Journal of Human-Computer Studies, 43 (4-5) , Moore, M.G., Three types of interaction. The American Journal of Distance Education 3(2) 1-6, Nardi, B. A. (Ed.), Context and consciousness: Activity theory and human-computer interaction, Cambridge, MA: The MIT Press - Nichols, M.. A theory for elearning. Educational Technology & Society, 6(2), 1-10, ISSN International Forum of Educational Technology & Society (IFETS). 10

11 - Norman D. A., Cognitive Engineering, in D. A. Norman and S. W. Draper, eds., User Centered System Design: New Perspectives on Human-Computer Interaction, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, N.J., 31-61, Saba, F., Research in Distance Education: A Status Report. International Review of Research in Open and Distance Learning 1 (1), Schuman L., Do Categories Have Politics? The language/action perspective reconsidered, in: Computer-Supported Cooperative Work, Kluwer Academic Publisher, vol.2, P The e-learning Action Plan: Designing tomorrow s education, Commission of the European Communities, Μάρτιος Vygotsky L et al, Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes, Harvard University Presse, Νοέμβριος Πρόσβαση Μάιος Δεκέμβριος Πρόσβαση Μάιος Πρόσβαση Μάιος /8/

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Seminar s outline ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Διαχρονική και σταθερή αξία στην εκπαιδευτική πραγματικότητα φέρει ο εκπαιδευτικός. Αδιαμφισβήτητα διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Ηγεσία

Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Ηγεσία Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Ηγεσία Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΟΜΑΔΑ Λ Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τι είναι η βιοπληροφορική; Αποκαλείται ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος προέκυψε από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Scratch. για γυμνάσιο

Scratch. για γυμνάσιο Scratch για γυμνάσιο Ομάδα Κ Ζαμπούνης Φίλιππος Νικολοπούλου Λουίζα Ντιρογιάννη Μαγδαληνή Παπαγεωργὶου Μαριλένα Σιδηρόπουλος Δημήτριος Φακριάδης Πασχάλης Tι είναι το scratch? Tο scratch είναι μια γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ-464 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης Διδακτικές Μονάδες: 4 Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 660 ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ντότση Αικατερίνη Εκπαιδευτικός, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» ntontsi@chem.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Απόψεις EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy Γιατίοιορισμοίενόςκλάδουείναισημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης. Σαλούστρου Πόπη Γαζίου

Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης. Σαλούστρου Πόπη Γαζίου Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης Σαλούστρου Πόπη Γαζίου ΓΕΛ Τι είναι η Διερευνητική Μάθηση Μία διδακτική προσέγγιση που έχει στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Νέο Πρόγραμμα iuσπcdcddccscsdcscsουδών Νηπιαγωγείου Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Το mentoring στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο 1: Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect 23 Ιουλίου 2009 Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Ψηφιακή υποστήριξη για διερώτηση,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο A visit to the zoo (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 1, Think Teen! A Γυμνασίου Αρχαρίων) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας

Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας ιδακτική της Πληροφορικής Νοέµβριος 2005 Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας Γρηγοριάδου, Μ., Γουλή, Ε., Γόγουλου Α. 1 Εισαγωγή Ο εννοιολογικός χάρτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 677 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT Πέτρος Κούμουλος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Οικοδομούμε μια νέα ζωή στο Οντάριο Οδηγός για τους καινούργιους μετανάστες Μαθαίνουμε να: ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Μόλις έχετε μεταναστεύσει στο Οντάριο και είναι πολύ φυσικό να έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα