Χρήση της e-learning στις Κοινωνικές Επιστήµες: πρακτικά µαθήµατα από το Ελεύθερο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου Katharina Schiederig

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήση της e-learning στις Κοινωνικές Επιστήµες: πρακτικά µαθήµατα από το Ελεύθερο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου Katharina Schiederig"

Transcript

1 Nº 3 Μάρτιος 2007 elearning Papers Κύριο Άρθρο Μικτή µάθηση Roberto Carneiro και Lluís Tarín Άρθρα Επιτυχηµένα Σχέδια Μικτής Μάθησης το 2006: Εµπειρίες από διαφορετικά περιβάλλοντα τυπικής, µη τυπικής και άτυπης µάθησης Tim Scholze και Sabine Wiemann Χρήση της e-learning στις Κοινωνικές Επιστήµες: πρακτικά µαθήµατα από το Ελεύθερο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου Katharina Schiederig Η µικτή µάθηση ως πρόταση για Ευρωπαϊκή σύγκλιση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών Antonia Andrade Olalla CAAD και e-learning: µια µικτή προσέγγιση Pedro Leão Neto και Margarida Amaral Πρόταση για την προτυποποίηση των Μαθησιακών Αντικειµένων Rita Falcão de Berredo και Alfredo Soeiro elearning Papers Η elearning Papers είναι µία έκδοση της elearningeuropa.info, της δικτυακής πύλης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση. Έκδοση και παραγωγή: P.A.U. Education, S.L. ISSN Τα κείµενα που δηµοσιεύονται σε αυτή την περιοδική έκδοση, και εφ όσον δεν αναφέρεται το αντίθετο, υπόκεινται στην άδεια Creative Commons Αναφορά στον αρχικό δηµιουργό-μη εµπορική χρήση-όχι παράγωγα έργα 2.5. Η αντιγραφή, διανοµή και έκθεσή τους επιτρέπεται µόνο υπό τον όρον ότι αναφέρεται ο συγγραφέας και η ηλεκτρονική περιοδική έκδοση που τα δηµοσιεύει, δηλ. η elearning Papers. Απαγορεύεται η εµπορική χρήση και η δηµιουργία παραγώγων έργων. Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη άδεια εδώ

2 Κύριο Άρθρο: Μικτή µάθηση Η µικτή µάθηση, γνωστή και ως υβριδική µάθηση, είναι µια προσέγγιση µε έντονη παρουσία στο χώρο της εκπαίδευσης σίγουρα δεν πρόκειται για νέο όρο ή µεθοδολογία. Η µικτή διδασκαλία και µάθηση ήταν και εξακολουθεί να είναι ένας ευφυής τρόπος εναρµόνισης των διαφορετικών αναγκών κατάρτισης. Ωστόσο, όταν η µικτή µάθηση αναλύεται σε σύγκριση και αντιπαραβολή µε την e-learning, προκύπτουν συλλογισµοί και αξιολογήσεις που διευκολύνουν την κατανόηση των ορίων και των δυνατοτήτων του µικτού τρόπου µάθησης. Η ιδέα της επιλογής παίζει κεντρικό ρόλο. Η δυνατότητα επιλογής της πλέον κατάλληλης µεθόδου, ανάλογα µε τις εκάστοτε παρουσιαζόµενες ανάγκες, είναι ουσιαστική για την µικτή µάθηση. Ωστόσο, η σύγκριση µικτής µάθησης και e-learning µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις να οδηγήσει σε αντιπαράθεση, εµποδίζοντας την επικέντρωση του ενδιαφέροντος στις πραγµατικές ανάγκες των ατόµων που εµπλέκονται στη µάθηση. Τελικά, αυτό που πραγµατικά έχει σηµασία δεν είναι το πόσο αποδοτικό είναι το µοντέλο, αλλά η επίτευξη ενός εποικοδοµητικού τρόπου µάθησης που να καθιστά εφικτή την απόκτηση των πλέον απαραίτητων δεξιοτήτων. Σε αυτό το τεύχος της έκδοσης elearning Papers, µπορείτε να διαβάσετε άρθρα µε πρακτικά παραδείγµατα για την εφαρµογή και χρήση της µικτής µάθησης σε διαφορετικά περιβάλλοντα και οργανισµούς ανά την Ευρώπη. Το άρθρο της blinc (Blended Learning Institutions Cooperative) παρουσιάζει εµπειρίες και µαθήµατα από τρία διαφορετικά σχέδια µικτής µάθησης, διατυπώνοντας την άποψη ότι η µεθοδολογία της µικτής µάθησης καθιστά δυνατή την προσαρµογή της προσφοράς µάθησης σε διαφορετικούς τρόπους µάθησης και σε ειδικές µαθησιακές απαιτήσεις. Η µελέτη περίπτωσης, στην οποία αναφέρονται ο Pedro Leão Neto και η Margarida Amaral, δείχνει µε πιο τρόπο χρησιµοποιήθηκε η προσέγγιση της µικτής µάθησης στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστηµίου του Πόρτο και πώς αυτό είχε ως αποτέλεσµα να λειτουργήσει η τεχνολογία ως καταλύτης για τη νέα µορφή διαλογικής επικοινωνίας καθηγητή-φοιτητή. Η Antonia Andrade Olalla, από το Πανεπιστήµιο του Alcalá, παρουσιάζει µια πρόταση για την προσαρµογή της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης χρησιµοποιώντας τη µεθοδολογία της µικτής µάθησης. Το άρθρο της Katharina Schiederig παρουσιάζει τα αποτελέσµατα ενός πιλοτικού µαθήµατος που χρησιµοποιήθηκε για την ανίχνευση ευκαιριών για µικτή µάθηση στον τοµέα των Πολιτικών Επιστηµών στο Ελεύθερο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου, όπου, το πιλοτικό σχέδιο είχε σαν αποτέλεσµα την εδραίωση της εικονικής µάθησης στο πρόγραµµα σπουδών. Τέλος, το άρθρο της Rita Falcão de Berredo και του Alfredo Soeiro παρουσιάζει µια πρόταση για την προτυποποίηση (benchmarking) των µαθησιακών αντικειµένων. Roberto Carneiro και Lluís Tarín elearning Papers ISSN

3 Tim Scholze blinc Επιτυχηµένα Σχέδια Μικτής Μάθησης το 2006: Εµπειρίες από διαφορετικά περιβάλλοντα τυπικής, µη τυπικής και άτυπης µάθησης Sabine Wiemann BUPNET GmbH Και τα δύο αυτά σχέδια αποτελούν παράδειγµα της υλοποίησης καινοτόµων µαθησιακών εννοιών, βοηθούµενων από τις τεχνολογίες της πληροφορικής, σε διαφορετικά περιβάλλοντα τυπικής και άτυπης µάθησης, µε διαφορετικές µαθησιακές οµάδες, περιεχόµενα και στόχους. Μικτή, µελέτη περίπτωσης, πολυ-πολιτισµικό, σχέδια nfo/files/media/media Ευρωπαίοι συνεργάτες από 11 χώρες εφάρµοσαν, δουλεύοντας στα πλαίσια της Blended Learning Institutions Cooperative (blinc), µεθοδολογίες µικτής µάθησης, βασιζόµενης στον Παγκόσµιο ιστό, για διαφορετικές µαθησιακές οµάδες και περιβάλλοντα, σε τρία διαφορετικά σχέδια. Το σχέδιο INTEGRATION αφορά στην κατάρτιση διαπολιτισµικού προσωπικού για οργανισµούς που δουλεύουν µε πελάτες και δικαιούχους διαφορετικών εθνοτήτων. Εννέα συνεργάτες από έξι κράτη σχεδίασαν οπτικοακουστικό µαθησιακό υλικό και υλικό κατάρτισης χρησιµοποιώντας προσεγγίσεις βίντεο και γραφικών στη διαπολιτισµική κατάρτιση, αναλύοντας δεδοµένες καταστάσεις διαπολιτισµικών επαφών στην προσέγγιση ενός κρίσιµου περιστατικού και παράγοντας και τεκµηριώνοντας «διαπολιτισµικές µικρο-επικοινωνίες» σαν on-line ταινίες µικρού µήκους. Στα πλαίσια του σχεδίου Joint Environmental Management (JEM!), που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Socrates, συνεργάτες του Προγράµµατος Κοινής ράσης από πέντε χώρες εφάρµοσαν ένα ecoaching System για την εισαγωγή της περιβαλλοντολογικής διαχείρισης στα Ευρωπαϊκά σχολεία. Το περιεχόµενο του συστήµατος περιλαµβάνει αυτοτελή µαθήµατα, υλικό κατάρτισης και συνοδευτικές οδηγίες για καθηγητές, εκπαιδευτές και συµβούλους. Το εφαρµοσµένο σύστηµα που χρησιµοποιείται στο JEM! σχεδιάστηκε στα πλαίσια ενός σχεδίου µε τίτλο «IEM in hospitals», το οποίο αναδείχθηκε ως ένα από τα πέντε καλύτερα σχέδια, µεταξύ συµµετοχών, από το Στα πλαίσια του JEM!, η προσέγγιση µεταφέρεται στα Ευρωπαϊκά σχολεία. Η κατάρτιση και η παροχή συµβουλών γίνεται µε τη χρήση προσεγγίσεων µικτής µάθησης και ολόκληρο το σύστηµα αξιολογείται στον διαλογικό ιστοχώρο του σχεδίου. Και τα δύο αυτά σχέδια αποτελούν παράδειγµα της υλοποίησης καινοτόµων µαθησιακών εννοιών, βοηθούµενων από τις τεχνολογίες της πληροφορικής, σε διαφορετικά περιβάλλοντα τυπικής και άτυπης µάθησης, µε διαφορετικές µαθησιακές οµάδες, περιεχόµενα και στόχους. Υποδεικνύουν σαφώς ότι η επιτυχία καθορίζεται, ως επί το πλείστον, από την ποιότητα της διδακτικής σχεδίασης που εφαρµόζεται στα περιβάλλοντα µικτής µάθησης. Για το λόγο αυτό, το σχέδιο Advanced Blended Learning and Didactics (A-B-C-D) (Grundtvig 1.1, ) στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πλήρους µαθήµατος κατάρτισης για Σχεδιαστές Μικτής Μάθησης. Τον Μάιο και τον Σεπτέµβριο του 2007, τα µαθήµατα θα γίνουν στην Αθήνα και το Μπορντό, µετά από µια προκαταρκτική φάση e-learning. Το µάθηµα θα προσφέρει επίσης την ευκαιρία ανάπτυξης ατοµικών σχεδίων µικτής µάθησης µε τη χρήση εργαλείων Web 2.0 όπως ιστολόγια, WIKI, e-portfolios και όργανα σύγχρονης επικοινωνίας στον Παγκόσµιο ιστό, όπως τηλεδιασκέψεις on-line ή Skype. elearning Papers ISSN

4 Katharina Schiederig Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστηµών Otto-Suhr, Ελεύθερο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου Με αυτόν τον τρόπο, η εικονική µάθηση και οι δεξιότητες στις ΤΠΕ αποτελούν πλέον µόνιµο χαρακτηριστικό του προγράµµατος σπουδών. Οι βασικοί παράγοντες της επιτυχίας ήταν η προσέγγιση χρήσης της e-learning για τη βελτίωση όλων των µεθόδων διδασκαλίας, η προσαρµογή του συστήµατος ηλεκτρονικών βοηθών και η πολιτική συνεχούς πληροφόρησης και κατάρτισης. Μελέτη περίπτωσης, µικτή, εφαρµογή, ορθή πρακτική, πανεπιστήµιο nfo/files/media/media Χρήση της e-learning στις Κοινωνικές Επιστήµες: πρακτικά µαθήµατα από το Ελεύθερο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου Μπορεί κανείς να µάθει πολλά από το πιλοτικό σχέδιο e-learning που εφαρµόστηκε µε επιτυχία στο Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών του Free University of Berlin, της Γερµανίας, από το 2004 έως το Στα πλαίσια της στρατηγικής ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) που εφαρµόζεται σε ολόκληρο το Πανεπιστήµιο, χρησιµοποιήθηκε η πλατφόρµα Blackboard στην ανίχνευση ευκαιριών για µικτή µάθηση στον τοµέα των Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών. Το πιλοτικό σχέδιο που ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο του 2004 ακολούθησε ένα δεύτερο σχέδιο από τον Απρίλιο του 2005 έως τον Φεβρουάριο του 2006, µε κοινή χρηµατοδότηση από το Πανεπιστήµιο και το Γερµανικό Οµοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας. Κατά τη διάρκεια του σχεδίου, ηλεκτρονικοί βοηθοί (e-tutors) φοιτητών εκπαιδεύτηκαν στη διαχείριση και υποστήριξη περιεχοµένου. Σχεδιάστηκαν ψηφιακές διδακτικές ενότητες (modules) και δοκιµάστηκαν πολλά µέτρα κατάρτισης, πληροφορίας και υποστήριξης για καθηγητές και φοιτητές. Το σχέδιο ήταν υπό συνεχή παρακολούθηση και, µετά από κάθε στάδιο, γινόταν αξιολόγηση. Μέχρι σήµερα έχουν πάρει µέρος περισσότερα από 300 µαθήµατα του τµήµατος και η e- learning έχει διαδοθεί σε ολόκληρη τη Σχολή Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών. Με αυτόν τον τρόπο, η εικονική µάθηση και οι δεξιότητες στις ΤΠΕ αποτελούν πλέον µόνιµο χαρακτηριστικό του προγράµµατος σπουδών. Οι βασικοί παράγοντες της επιτυχίας ήταν η προσέγγιση χρήσης της e-learning για τη βελτίωση όλων των µεθόδων διδασκαλίας, η προσαρµογή του συστήµατος ηλεκτρονικών βοηθών και η πολιτική συνεχούς πληροφόρησης και κατάρτισης. Άλλοι σηµαντικοί παράγοντες ήταν η υποστήριξη από τους υπεύθυνους του πανεπιστηµίου και η χρήση του προγράµµατος e-learning CeDiS σε ολόκληρο το Πανεπιστήµιο, καθώς και η ανταλλαγή σχεδίων µεταξύ των τµηµάτων. Επιπλέον, το σχέδιο προσαρµοζόταν συνεχώς κατά τη διάρκεια της αργής αρχικής φάσης µε το πιλοτικό και µεγάλωνε σταθερά µε τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση. Τέλος, θα θέλαµε να υπογραµµίσουµε τη σηµασία της κατάρτισης, του δικτύου, της πληροφορικής υποδοµής και των συζητήσεων µε τους φοιτητές για την επιτυχή εφαρµογή της e-learning σε όλα τα τµήµατα. Η Σχολή ετοιµάζει τώρα µια πρόταση σχεδίου για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2007, που στοχεύει στη βελτίωση του σχεδιασµού περιεχοµένου και στην κατάρτιση των καθηγητών για µια πραγµατικά ολοκληρωµένη προσέγγιση µικτής µάθησης. elearning Papers ISSN

5 Antonia Andrade Olalla Πανεπιστήµιο του Alcalá, Ισπανία Ως εκ τούτου, οι µεν διδάσκοντες θα πρέπει να ανανεώνουν τις γνώσεις τους στα νέα συστήµατα διδασκαλίας, χωρίς να υποτιµάται η αξία των παραδοσιακών µεθόδων, οι δε φοιτητές θα πρέπει να είναι προετοιµασµένοι για νέες µορφές µάθησης. Παιδεία, υπερµέσα, µελέτη περίπτωσης, µικτή, φυσικές επιστήµες, πανεπιστήµιο nfo/files/media/media Η µικτή µάθηση ως πρόταση για Ευρωπαϊκή σύγκλιση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών Ο Ευρωπαϊκός Χώρος για την Ανώτατη Εκπαίδευση χρήζει νέων εκπαιδευτικών/µαθησιακών πλαισίων που να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες αυτού του τεράστιου κοινού χώρου. Βασικός στόχος αυτού του άρθρου είναι να παρουσιάσει µια εκπαιδευτική πρόταση που να ακολουθεί τη γραµµή της Ευρωπαϊκής προσαρµογής στον τοµέα των Φυσικών Επιστηµών και να βοηθήσει στην επίλυση µεγάλου µέρους του προβλήµατος που σχετίζεται µε την παραδοσιακή διδασκαλία εκ του σύνεγγυς. Ξεκινώντας από το εθνικό σύστηµα διδακτικών µονάδων, αναλύεται η προσαρµογή του στο Ευρωπαϊκό σύστηµα κατοχύρωσης διδακτικών µονάδων (ECTS), για το οποίο έχουµε επιλέξει ένα θέµα στο οποίο έχει εφαρµοστεί µια µεθοδολογία µικτής µάθησης, χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα βασισµένο στις τεχνολογίες του Παγκόσµιου Ιστού ως συµπλήρωµα της κατάρτισης εκ του σύνεγγυς και των ωρών µελέτης του φοιτητή, που αντιπροσωπεύεται από την Ευρωπαϊκή διδακτική µονάδα. Σε αυτή την πρόταση, οι διδάσκοντες θα πρέπει να συνδυάζουν τα διδακτικά τους προσόντα µε την δεξιότητά τους στις σύγχρονες και ασύγχρονες εφαρµογές του ιαδικτύου ως εργαλείου, και να έχουν τα απαραίτητα ατοµικά προσόντα ως καθοδηγητές, δεδοµένου ότι πρόκειται να επέλθει µία µεταµόρφωση από µια εκ του σύνεγγυς σε µια µερικώς εξ αποστάσεως µορφή µάθησης, στην προσπάθεια να επιλεγούν τα καλύτερα χαρακτηριστικά της κάθε µορφής. Θα πρέπει επίσης να αντιµετωπίσουν το γεγονός ότι οι φοιτητές δεν θα πρέπει απλά να αποκτήσουν γνώσεις ως µαθησιακά αντικείµενα, αλλά και µια σειρά από στάσεις και ικανότητες που θα τους προετοιµάσουν για τη µελλοντική επαγγελµατική τους πορεία. Αυτό σηµαίνει ότι τα θέµατα δεν καθορίζονται πλέον σύµφωνα µε τη γνώση που µεταδίδεται ούτε µε τις ώρες που χρειάζεται ο διδάσκων για την κατανοµή αυτής της γνώσης. Αντίθετα, τα θέµατα βασίζονται στα προσόντα και τις ικανότητες που θα πρέπει να αναπτύξουν οι φοιτητές σε κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου, οι µεν διδάσκοντες θα πρέπει να ανανεώνουν τις γνώσεις τους στα νέα συστήµατα διδασκαλίας, χωρίς να υποτιµάται η αξία των παραδοσιακών µεθόδων, οι δε φοιτητές θα πρέπει να είναι προετοιµασµένοι για νέες µορφές µάθησης. elearning Papers ISSN

6 Πορτογαλία Pedro Leão Neto Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστηµίου του Πόρτο (FAUP), Margarida Amaral Instituto de Recursos e Iniciativas Comuns da Universidade do Porto (IRICUP), Πορτογαλία Τα αποτελέσµατα από αυτή τη µελέτη περίπτωσης έδειξαν, µεταξύ άλλων, ότι η µαθησιακή διαδικασία που προκύπτει από τη δηµιουργική χρήση µιας πλατφόρµας e-learning ενισχύει την ικανότητα των διδασκόντων να δουλεύουν σαν µία οµάδα. CAAD, e-learning, µικτή, επικοινωνία nfo/files/media/media CAAD και e-learning: µια µικτή προσέγγιση Αυτή η µελέτη περίπτωσης πραγµατοποιήθηκε από τον ανώτερο λέκτορα υπεύθυνο για το µάθηµα Computer Architectural Aided Design (CAAD), µε την υποστήριξη και ενεργό συνεργασία του Instituto de Recursos e Iniciativas Comuns da Universidade do Porto (IRICUP). Το CAAD είναι ένα µάθηµα επιλογής για τους φοιτητές του 5ου έτους της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστηµίου του Πόρτο (FAUP). Το µάθηµα εξελίσσεται σε ένα συνεργατικό περιβάλλον (καθηγητής/ φοιτητής και φοιτητής/φοιτητής) ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή ιδεών και η επικοινωνία σχεδίασης, καθώς και η δηµιουργία ενός αποδοτικού µαθησιακού πλαισίου. Οι θεωρητικές και εµπειρικές βάσεις του µαθήµατος τονίζουν το µέληµα ότι οι δυνατότητες που προσφέρουν οι υπολογιστές για επικοινωνία πολεοδοµικού σχεδίου θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε κρίση και επίγνωση. Έτσι, ο στόχος είναι να προβληθούν συγκεκριµένα γνωρίσµατα των διαφορετικών µεθόδων παρουσίασης και να σκεφτούν οι φοιτητές για ποιο λόγο χρησιµοποιούν διαφορετικές τεχνικές του υπολογιστή για την παρουσίαση των σχεδίων τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ήταν σηµαντικό να εφαρµοστούν µέθοδοι διδασκαλίας, τεχνικές επικοινωνίας και συγκεκριµένο λογισµικό ώστε το µάθηµα να διαφέρει από τις παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας: δεικτικές παραδόσεις και σχεδόν παθητικός ρόλος των φοιτητών στη διαδικασία. Μετά τη χρήση καινοτόµων εργαλείων στη διαδικασία διδασκαλίας/µάθησης, δεν θα πρέπει κανείς να ξεχνάει να αλλάζει τις µεθοδολογίες ώστε να προτρέπει τους φοιτητές να εµπλέκονται σε συζήτηση και να συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία. Κατά τη γνώµη µου, αυτός θα πρέπει να είναι ο κύριος στόχος. Για να το πετύχουµε χρειάστηκαν πολλά είδη προγραµµάτων πληροφορικής και λογισµικού, όχι µόνο από απόσταση, αλλά και σε σχέση µε την εκ του σύνεγγυς διαλογική επικοινωνία µέσα στην τάξη, όπου χρησιµοποιήθηκε µια προσέγγιση επίλυσης προβληµάτων για κάθε οµάδα καθώς εξελίσσονταν τα σχέδια επικοινωνίας τους. Τα αποτελέσµατα από αυτή τη µελέτη περίπτωσης έδειξαν, µεταξύ άλλων, ότι η µαθησιακή διαδικασία που προκύπτει από τη δηµιουργική χρήση µιας πλατφόρµας e-learning ενισχύει την ικανότητα των διδασκόντων να δουλεύουν σαν µία οµάδα. Αυτό σηµαίνει ότι η τεχνολογία αυτή λειτούργησε ως πραγµατικός καταλύτης για µια νέα διαλογική επικοινωνία καθηγητή/φοιτητή, κάνοντας την επικοινωνία πολύ πιο εύκολη και δίνοντας στους φοιτητές έναν πιο ενεργό ρόλο στη µαθησιακή διαδικασία. elearning Papers ISSN

7 Rita Falcão de Berredo Universidad de Oporto, Portugal Alfredo Soeiro Universidad de Oporto, Portugal Η πμα εφαρµόστηκε σε δύο διαφορετικά πλαίσια. Για τον έλεγχο της δυνατότητας εφαρµογής αυτής της µεθόδου χρησιµοποιήθηκαν τρεις διδακτικές ενότητες ενός µεταπτυχιακού µαθήµατος στις Κατασκευές. Οι πληροφορίες που προέκυψαν από τον έλεγχο ήταν σηµαντικές για τη βελτίωση των εργαλείων, ιδίως του συστήµατος των δεικτών. Αξιολόγηση, µαθησιακά αντικείµενα, επαναχρησιµοποίηση, ποιότητα info/files/media/media Πρόταση για την προτυποποίηση των Μαθησιακών Αντικειµένων Αυτό το άρθρο προτείνει µια µεθοδολογία για την προτυποποίηση των µαθησιακών αντικειµένων και στοχεύει στην αντιµετώπιση δύο προβληµάτων που σχετίζονται µε την e-learning: την επικύρωση της µάθησης µε τη χρήση αυτής της µεθόδου και την απόδοση της διαδικασίας ανάπτυξης και χρήσης: αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα. Η επιστηµονική αυτή δηµοσίευση περιγράφει µια πρόταση για την αξιολόγηση των Μαθησιακών Αντικειµένων (ΜΑ) µε προτυποποίηση, βασιζόµενη στο Πρότυπο Μεταδεδοµένων Μαθησιακού Αντικειµένου (LOM) και σε µια προσαρµογή των βασικών εργαλείων του σχεδίου BENVIC. Η µέθοδος Προτυποποίησης Μαθησιακού Αντικειµένου (πμα) έχει σαν στόχο να παρατηρήσει τα χαρακτηριστικά των ΜΑ, τις εφαρµογές τους και τους ενδιαφερόµενους συµµετέχοντες, και να προτείνει διαδικασίες και εργαλεία αξιολόγησης των ΜΑ. Η µέθοδος αυτή δεν προσπαθεί να αποτελέσει ένα καθορισµένο ή κλειστό σύστηµα. Προσδιορίζει απλώς ένα βασικό κριτήριο αξιολόγησης των ΜΑ, που είναι το πρώτο βήµα για τη δηµιουργία ενός πιο σύνθετου και πιο αξιόπιστου συστήµατος αξιολόγησης που συνεχώς βελτιώνεται. Η δηµοσίευση παρουσιάζει τις κατευθυντήριες αρχές του συστήµατος πμα από τις οποίες προέκυψαν οι κατευθυντήριες γραµµές για τον σχεδιασµό των εργαλείων. Το σύστηµα αυτό περιλαµβάνει τρία βασικά εργαλεία, δύο εκ των οποίων είναι πλήρως σχεδιασµένα, και ένα συµπλήρωµα για τη βελτίωση της δυνατότητας εφαρµογής της µεθόδου. Περιλαµβάνει ένα εργαλείο ελέγχου που βασίζεται στο LOM, το σύστηµα δεικτών και προτύπων, και προτείνει έναν χάρτη ικανοτήτων ως µηχανισµό για συνεχή βελτίωση. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί ένα σύστηµα µέτρησης της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας σαν συµπλήρωµα της µήτρας των δεικτών. Η πμα εφαρµόστηκε σε δύο διαφορετικά πλαίσια. Για τον έλεγχο της δυνατότητας εφαρµογής αυτής της µεθόδου χρησιµοποιήθηκαν τρεις διδακτικές ενότητες ενός µεταπτυχιακού µαθήµατος στις Κατασκευές. Οι πληροφορίες που προέκυψαν από τον έλεγχο ήταν σηµαντικές για τη βελτίωση των εργαλείων, ιδίως του συστήµατος των δεικτών. Αργότερα, η µέθοδος πμα χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο αξιολόγησης ορισµένων αποτελεσµάτων του Ευρωπαϊκού Σχεδίου µε τίτλο «Ε3: Electronically Enhanced Education in Engineering». Στόχος του σχεδίου αυτού ήταν η ανάπτυξη πμα προς ανταλλαγή και αξιολόγηση µεταξύ των συνεργατών διεθνώς. Τέλος, η δηµοσίευση εισάγει διάφορα πεδία για µελλοντικές εργασίες, µε στόχο τη βελτίωση του συστήµατος και την ενσωµάτωσή του σε άλλα συστήµατα. elearning Papers ISSN

Volume nº1 Νοέµβριος 2006

Volume nº1 Νοέµβριος 2006 Volume nº1 Νοέµβριος 2006 Κύριο Άρθρο Πρώτη δηµοσίευση της έκδοσης elearning Papers Pierre-Antoine Ullmo Άρθρα mgbl Μάθηση µέσω παιχνιδιών για κινητά τηλέφωνα: προοπτικές και χρήση σε θέµατα µάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργιά Περιβα λλοντος Web 2.0 για τη Συνεργατικη Ανα πτυξη Γνω σης Αλκιβιάδης Κυρτσόγλου Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

"Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο

Άνοιγμα της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο Η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Online Μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν την ηλεκτρονική μορφή του εγχειριδίου από τη διεύθυνση http://www.tcteacher.eu

Online Μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν την ηλεκτρονική μορφή του εγχειριδίου από τη διεύθυνση http://www.tcteacher.eu Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21)

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 4 Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία;

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Ιωσηφίδου Ειρήνη 1, Πετκοπούλου Ελπινίκη 2 1 Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr 2 Καθηγήτρια Βρεφονηπιοκοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Αθήνα, 12/7/2012 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα