E-learning towards Social Inclusion

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E-learning towards Social Inclusion"

Transcript

1 E-learning towards Social Inclusion Barcelona 2004

2 Πρόλογος Ο στόχος αυτού του εγγράφου είναι να παρουσιαστούν και να συστηµατοποιηθούν τα στοιχεία για την αντανάκλαση και την ενέργεια στην οργάνωση ενός κοινωνικά συµπεριλαµβάνοντος περιβάλλοντος ε- εκµάθησης µέσα στο πλαίσιο της ΕΕ. Αυτό δεν είναι ένα τελειωµένο έγγραφο. Είναι ένα διαρκές προσχέδιο προσκαλώντας για να συζήτηση και συµµετοχή, να είναι συνεχώς αναθεωρηµένο, καθώς οι περισσότερες συµβολές φθάνουν. Ο στόχος µας είναι ισοδύναµη κοινωνία πληροφοριών µε κοινότητες που θα περιλαµβάνουν πολιτιστικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις. Εάν θέλουµε µια κοινωνία πληροφοριών που είναι πραγµατικά συµπεριλαµβάνουσα, οι ψηφιακές τεχνολογίες πρέπει να παρουσιαστούν µε τις αξίες που ενσωµατώνονται σε αυτές, ως κοινωνικά όργανα ικανά να βελτιώσουν τη δηµοκρατική συµµετοχή και τους βελτιωτές των ζωών των ανθρώπων. Αυτό το έγγραφο είναι χωρισµένο σε τρία βασικά τµήµατα: " E- Εκµάθηση και κοινωνικός συνυπολογισµός σήµερα", ο οποίος αναλύει τα βασικά προβλήµατα και τις ευκαιρίες που οι ICT προσφέρουν στον κοινωνικό συνυπολογισµό "το µελλοντικό παράδειγµα: κοινωνική ε- εκµάθηση "που δηλώνουν το νέο γενικό πλαίσιο και τις αρχές που εµείς θέλουµε να δώσουµε ώθηση, και µια δήλωση µε τις βασικές αρχές που θεωρούµε ότι είναι βασικές για την δηµιουργία µιας κοινωνίας πληροφοριών που είναι πραγµατικά συµµετοχική και ισοδύναµη. E-εκµάθηση και κοινωνικός συνυπολογισµός στις µέρες µας. Η επεξεργασία στοιχείων, τα πολυµέσα και το ιαδίκτυο (ένα σύνολο πρωτοκόλλων και εφαρµογών) είναι τεχνικές που οργανώνονται και χρησιµοποιούνται από τα ανθρώπινα όντα. Επεκτείνονται και χρησιµοποιούνται σε ένα ορισµένο κοινωνικό πλαίσιο. Το ιαδίκτυο είναι, εντούτοις, ένα τεχνικό αντικείµενο, όσον αφορά τους τρόπους επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων καθώς επίσης και την κυκλοφορία των πληροφοριών, της αποθήκευσης, της διανοµής και της πρόσβασης. Τελικά, το ιαδίκτυο είναι µια εύκαµπτη τεχνική που µπορεί να διαδοθεί, να µαθευτεί, να µετασχηµατιστεί και να προσαρµοστεί σε έναν σχετικά µικρό χρόνο. Η εξέλιξή της µπορεί έτσι να γυρίσει γρήγορα στις απρόβλεπτες κατευθύνσεις: σαν όλες τις τεχνικές που συµπεριλαµβάνονται κοινωνικά, µπορεί να συµβάλει στη λείανση των διαφορών ή να παραγάγει τις νέες ανισότητες. Σε εκείνο τον τρόπο, επειδή επιτρέπουν τους νέους τρόπους επικοινωνίας και οργάνωσης, τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (από τώρα και στο εξής, ICT) παρουσιάζονται συχνά ως ικανές να µειώσουν µερικές διαφορές. Οι οµάδες µειονότητας ήδη έχουν εµφανίσει ότι είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν το ιαδίκτυο για να πάρουν την ανάπτυξή τους στα χέρια τους. Είναι έπειτα ελκυστικό να πιστέψει ότι η τεχνική θα µειώσει τις διαφορές. Αλλά οι διαφορές που παρατηρούνται στην πρόσβαση και τη χρήση είναι η συνέχεια των προϋπαρχουσών κοινωνικών διαφορών. Τώρα, σε µια κοινωνία πληροφοριών, η

3 ανοµοιογενής διανοµή του ιαδικτύου διακινδυνεύει τις οικονοµικές και κοινωνικές διαφορές. Η έννοια της "ψηφιακής διαίρεσης" δείχνει ότι υπάρχει µια διαφορά από την άποψη της πρόσβασης στις πληροφορίες και την επόµενη χρήση των ICT. Η διαίρεση απεικονίζει τα δύσκολα µονοπάτια της κατανοµής στοιχείων συµπεριφοράς µεταξύ των εθνών, των ατόµων και των κοινοτήτων. Απλά βάλτε αυτό είναι για το ποιοι κατέχουν την ικανότητα και τα µέσα να αποκτήσουν το λογισµικό και το υλικό, το ποίος έχει την απαραίτητη υποδοµή και άλλα απαραίτητα στοιχεία για να υιοθετήσει τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας στο πλήρες πλεονέκτηµα, και που έχει τη γνώση και τις ικανότητες να το χρησιµοποιήσει κατάλληλα. Τα περισσότερα µέτρα σχετικά µε την ψηφιακή διαίρεση αφορούν τον εξοπλισµό και την πρόσβαση στο ιαδίκτυο. εν φροντίζουν για τη χρήση ούτε για την ποιότητα της χρήσης. Εάν η πρόσβαση στην υποδοµή και τα εργαλεία (όχι απαραιτήτως στο σπίτι) µπορούν να θεωρηθούν ως δικαίωµα του πολίτη, είναι απαραίτητο να πάει περαιτέρω. Η Ψηφιακή διαίρεση είναι ένα πολυδιάστατο φαινόµενο που περιλαµβάνει πολλά διαφορετικά µειονεκτήµατα. Αρκετοί από τους - και πολύ σηµαντικοί - είναι διανοητικοί στην ουσία, έτσι η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι οι καλύτερες στρατηγικές για να παλέψουν αυτά τα προβλήµατα. Μερικοί από τους, όπως η έλλειψη εµπιστοσύνης ή η έλλειψη κινήτρου ανήκουν στην πλευρά χρηστών, αλλά υπάρχουν επίσης φραγµοί που περιλαµβάνονται στην παραγωγή των συστηµάτων ε-εκµάθησης, όπως οι επίσηµες προσπελάσεις, οι µη προσαρµοστικές τεχνολογίες, η έλλειψη σηµαντικού πλαισίου και τις γενικές µεθοδολογίες που δεν τραβούν την κατάλληλη προσοχή στα κοινωνικά και πολιτιστικά πλαίσια. Πέρα από αυτό είναι γνωστό ότι η ψηφιακή διαίρεση είναι η σηµαντικότερη διαίρεση η οποία βρίσκεται στην ποιότητα της χρήσης ICT και στην ικανότητα χειρισµού, να επιλέξει και να παραγάγει τις πληροφορίες προκειµένου να µαθευτεί µόνιµα και να διαδραµατιστεί ένας ενεργός ρόλος στην κοινωνία πληροφοριών. Αυτά οι ικανότητες είναι αναπόφευκτοι παράγοντες στην επαγγελµατική επιτυχία και την προσωπική ανάπτυξη. Ο ψηφιακός συνυπολογισµός συµπεριλαµβάνει την κατάλληλη προσοχή στα κοινωνικά και πολιτιστικά πλαίσια και όχι µόνο για να διδάξει τους ανθρώπους πώς να περιπλανηθούν στο διαδίκτυο ή πώς να στείλουν την ηλεκτρονική αλληλογραφία. Πρέπει να κάνουµε πολλά περισσότερα από αυτό για να βεβαιώσουµε ότι οι αποκλεισµένοι άνθρωποι µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις ICT για να επεκτείνουν τη λειτουργία και τις ικανότητές τους για να επιτύχουν µια καλύτερη ζωή. Τελικά, γίνεται επίσης σαφές ότι οι µικρές κοινοτικές και τοπικές εθελοντικές ενώσεις δραστών που εξετάζουν αυτούς τους κοινωνικούς αποκλεισµούς συµφωνούν επίσης µε τον κίνδυνο του αποκλεισµού από την κοινωνία πληροφοριών για τους διάφορους λόγους συµπεριλαµβανοµένου του νόµου και της αβέβαιης χρηµατοδότησης, την έλλειψη συνειδητοποίησης των ευκαιριών που προσφέρονται από αυτές τις τεχνολογίες και την έλλειψη τεχνικής πείρας.

4 1. ιαφορές που παρατηρούνται στην πρόσβαση και τη χρήση. Η πρόσβαση στο ιαδίκτυο και η χρήση του εξοπλισµού υπολογιστών αυξάνονται µε το εκπαιδευτικό επίπεδο, την κοινωνικά και επαγγελµατικά θέση και το επίπεδο του εισοδήµατος. Οι άνδρες είναι πιο συνδεµένοι από τις γυναίκες, οικογένειες µε τα παιδιά περισσότερο από τις αποµονωµένες γυναίκες και τις πόλεις περισσότερο από τις αγροτικές ζώνες. Οι µετανάστες, οι εθνικές οµάδες και οι οµάδες µειονότητας είναι λιγότερο συνδεµένοι. Οι λιγότερο προηγµένες χώρες έχουν επίσης τη λιγότερη πρόσβαση σε ιαδίκτυο (και την ακριβότερη πρόσβαση). Στερούµαστε τις ακριβείς αναλύσεις των συνδέσεων µεταξύ αυτών των παραγόντων, του σχετικού βάρους και των συσσωρευτικών αποτελεσµάτων τους. Σε κάθε µια από τις κατηγορίες, οι ηλικιωµένοι είναι αυτοί που χρησιµοποιούν τις ICT ελάχιστα (αλλά σε µερικές χώρες της ΕΕ είναι επίσης οι φτωχότεροι, οι λιγότερο µορφωµένοι και αυτοί κυρίως κατοικούν στις αγροτικές περιοχές). Αυτές οι διαφορές στην πρόσβαση και τον εξοπλισµό οδηγούν σε µια ανάλυση της χρήσης: χρησιµοποιούµε το ιαδίκτυο εάν ξέρουµε ότι µπορούµε να ωφεληθούµε από αυτό στην καθηµερινή µας ζωή. Είναι ο επαγγελµατίας ή το σχολείο ή το πανεπιστηµιακό πλαίσιο που παράγει την πρώτη χρήση. Κατά συνέπεια εκείνοι που είναι επαγγελµατικά αποκλεισµένοι, επειδή αποσύρονται ή για άλλους λόγους (άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ανεργία, κ.λπ...) αντιµετωπίζουν περισσότερο τον κίνδυνο αποκλεισµού από τις ICT. Εάν η χρήση ιαδικτύου συνδέεται κυρίως µε την εργασία, είναι επίσης ενσωµατωµένη στην καθηµερινή ζωή. Πιo διαδεδοµένη είναι η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αρχικά για επαγγελµατικούς ή πρακτικούς σκοπούς, αλλά και για να διατηρήσει επαφή µε την οικογένεια και τους φίλους. Η χρήση των οµάδων και των φόρουµ συζήτησης, πολύ σηµαντική ποσοτικά και ποιοτικά στην αρχή της δηµοφιλούς χρήσης ιαδικτύου, έχει µειώσει πολύ. Η συλλογική διάσταση του ιαδικτύου που ωφελεί τις µεµονωµένες σχέσεις (το άτοµο µε την οικογένειά του, το άτοµο και το κοινωνικό δίκτυό του, το άτοµο και το επαγγελµατικό δίκτυό του) έτσι τείνει να εξασθενίσει. Αυτό πηγαίνει µε την κατανάλωση παρά τη συµπεριφορά παραγωγής. Οι χρήστες ιαδικτύου αλληλεπιδρούν µε τις στενές σχέσεις τους πέρα από αυτόν, καταναλώνουν τα στοιχεία συµπεριφοράς και τις υπηρεσίες. Οι φιλελεύθερες επιρροές παρούσες στη δηµιουργία του ιαδικτύου εξασθενίζουν προς όφελος µιας εµπορικής δοµής. Ένα πραγµατικό δίκτυο στο οποίο κάθε χρήστης είναι παραγωγός πληροφοριών µετασχηµατίζεται σε ένα δίκτυο που λειτουργεί όλο και περισσότερο στη ραδιοφωνική αναµετάδοση του τρόπου, που διευκρινίζεται από την ασύµµετρη κατανάλωση ιαδικτύου από την ευρεία ζώνη. Αυτή η ατοµικιστική εξέλιξη, απεικονίζει τις κυρίαρχες κοινωνικές πρακτικές, διατηρεί τον αποκλεισµό. Κοινωνικά αποκλεισµένοι είναι εκείνοι που έχουν τις περισσότερες δυσκολίες στην εύρεση πλαισίου στις ανάγκες τους (και τα θέλω τους) επειδή κανένας δεν το παράγει για αυτούς, και έτσι έχουν λίγο λόγο να έχουν πρόσβαση, εποµένως γίνονται κοινωνικά αποκλεισµένοι. Εντούτοις, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι, κάτω από τα συνδυασµένα αποτελέσµατα των δηµόσιων πολιτικών, των τεχνικών εξελίξεων και της

5 µείωσης κόστους, οι διαφορές µεταξύ κάθε ενός από αυτά τα στοιχεία της ψηφιακής διαίρεσης (ηλικία, φύλο, προέλευση, κ.λπ...) µειώνεται. Στις Ηνωµένες Πολιτείες για παράδειγµα, δεν υπάρχουν σχεδόν άλλες διαφορές στην πρόσβαση µεταξύ των ανδρών και των γυναικών. 2.Η Ψηφιακή διαίρεση δεν είναι αναπόφευκτη. Οι συνοδευτικές πολιτικές, µέσω της εκπαίδευσης και πρακτικής, πρέπει να συγκεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην ανάπτυξη της ενδυνάµωσης µεταξύ όλων των κοινωνικών οµάδων, διαφορετικά µόνο οι οικογένειες από τις κυρίαρχες κλάσεις θα συνεχίσουν να περνούν αυτές τις ικανότητες στα παιδιά τους. Για να φθάσει σε αυτόν τον στόχο, είναι απαραίτητο να οργανωθούν πραγµατικές ενέργειες πρακτικής που υπερβαίνουν την ανακάλυψη των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων των συγκεκριµένων εργαλείων. Στην εκµάθηση να χρησιµοποιείται ένας ξεφυλλιστής είναι ένα θέµα, αλλά η εκµάθηση να βρίσκουν σχετικές πληροφορίες σε περιορισµένο χρόνο και να είναι ικανοί να συµµετέχουν µακρινά σε ένα συνεργάσιµο πρόγραµµα στην απόσταση είναι άλλα θέµατα εξ ολοκλήρου. Η σύγχυση αυτών των στόχων, είναι όπως στην εκµάθηση να χρησιµοποιείται το λογισµικό επεξεργασίας λέξης αντί της εκµάθησης να γράφει. Τα εργαλεία λογισµικού πολύ σπάνια προσαρµόζονται στο χρήστη και οι έµποροι προτείνουν πάντα τις νέες εκδόσεις. Αυτό είναι ένας de facto παράγοντας αποκλεισµού που παράγεται από το εργαλείο. Όσο περισσότερο ανήκουµε σε µια περιορισµένη οµάδα (π.χ. άνθρωποι µε ανικανότητες, γνωστικά προβλήµατα ή αδύνατες δυνατότητες αφαίρεσης),τόσο λιγότερο έχουµε εκτεθεί σε αυτές τις τεχνικές. Η εκµάθηση των τρόπων για να χρησιµοποιήσει τις ICT θα πάρει περισσότερο και θα έχουµε λιγότερο χρόνο, ενέργεια και γνωστική ικανότητα να αναπτύξουµε µια ευφυή και θετική χρήση του εργαλείου. Η ε-εκµάθηση δεν είναι απαραίτητο να περιοριστεί on-line εκπαίδευση που οργανώνεται από/για τα πανεπιστήµια και τις µεγάλες επιχειρήσεις. εν πρέπει να κεντροθετηθεί µόνο στους αρχαρίους και στην αυξανόµενη κατάρτιση οργανώσεων που βασίζεται στους πελάτες. Κατά ανάπτυξη των σχεδίων και των προγραµµάτων ε-εκµάθησης, χρειάζεται να σιγουρευτούµε ότι όλες οι κοινωνικές οµάδες έχουν την πρόσβαση στις τεχνικές, για να δώσουν στον καθένα τα µέσα να χρησιµοποιήσουν τις ICT στην προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξή τους, και να µάθουν στην κοινωνία πληροφοριών. Μελλοντικό Παράδειγµα. Κοινωνική ε-εκµάθηση Μετά από µια προσεκτική ανάλυση των πραγµατικών πρακτικών ε- εκµάθησης προς τον ε-συνυπολογισµό, έχουµε βρεί τις ακόλουθες έξι βασικές περιοχές που είναι καλά αρχικά σηµεία και για την εφαρµογή και για την περαιτέρω έρευνα. Είναι οι ακόλουθες: I. Κοινωνικές λύσεις στα κοινωνικά προβλήµατα Οι κοινωνικές πρακτικές αλληλεπιδρούν µε την τεχνολογία, και το ένα επηρεάζει το άλλο. Εάν θέλουµε να έχουµε µια πραγµατικά

6 συµπεριλαµβάνουσα κοινωνία πληροφοριών, πρέπει να εξετάσουµε τα κοινωνικά προβλήµατα που έχουν µετατρέψει τους ανθρώπους ψηφιακά αποκλεισµένους, και όχι µόνο αυτών που παράγονται από την έλλειψη δοµής. Όταν η ψηφιακή διαίρεση θεωρείται, δεν µπορεί ο καθένας να δηµιουργήσει εξίσου. Υπάρχει µια σηµαντική ποιοτική διαφορά µεταξύ κάποιου που είναι ήδη αποκλεισµένος και πρέπει να καταλάβει και να χρησιµοποιήσει τις ICT και κάποιου που χρειάζεται µόνο µερική επίσηµη γνώση για να ασχοληθεί. Αυτό είναι µια γενική αρχή που σκεφτόµαστε ότι πρέπει να διαπεράσει οποιοδήποτε τύπο ε-εκµάθησης της στρατηγικής που κατευθύνεται στον ε-συνυπολογισµό. ιαφορετικά µπορεί να γίνει µια συνολική αποτυχία. II. Κοινότητα και συνειδητοποίηση Οι κοινότητες εκµάθησης είναι ένα καυτό θέµα σήµερα. Εντούτοις, εµφανίζονται συνήθως ως µόνες οργανικές έννοιες προς τη βελτίωση της εκµάθησης. Πάλι, αυτό είναι χρήσιµο, αλλά δεν είναι αρκετό. Η ITC µας προσφέρει ένα θαυµάσιο κοινωνικό λογισµικό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στους αρχικούς τρόπους µε σκοπό να βοηθήσουν τις πραγµατικές κοινότητες να επεκτείνουν τους πολιτικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς ορίζοντές τους. Οι αποµονωµένες κοινότητες µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες που είναι γνωστές και σεβαστές µεταξύ της κοινωνίας µας. Τα διασκορπισµένα µέλη µιας κοινότητας µπορούν να χρησιµοποιήσουν διάφορα ψηφιακά εργαλεία για να µείνουν σε επαφή και να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τους τρόπους ζωής και τον πολιτισµό τους. Πρέπει επίσης να κρατήσουµε στο µυαλό όλη την ισχύ συνειδητοποίησης που βρίσκεται στο ιαδίκτυο µε σκοπό να περιγράψει και να καταπολεµήσει τον κοινωνικό αποκλεισµό. Αυτή η στρατηγική είναι βασική όταν θεωρούµε τις αγροτικέ αποµονωµένες κοινότητες και τους µετανάστες που εργάζονται µακριά από τα σπίτια τους, αλλά µπορούν να γίνουν επίσης ένα σηµαντικό µέτρο για να παλεψει το σεξισµό στον κόσµο των υπολογιστών και να βοηθήσουν τις γυναίκες να ενώσουν και να µετασχηµατίσουν τις ICT. III. Προς το διαφανές PC Οι προσωπικοί υπολογιστές και το λογισµικό παίρνουν τις περισσότερες βελτιώσεις και νέα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα κάθε χρόνο και εποµένως γίνονται πιο δύσκολο να χρησιµοποιηθούν. Αυτό µπορεί να είναι λεπτό για τους χρήστες που είναι εξοικειωµένοι µε τις ICT. Εντούτοις, καθιστά τα πράγµατα χειρότερα κάθε έτος για ψηφιακά αποκλεισµένους, ειδικά όταν εννοούµε τους ηλικιωµένους ή τους ανθρώπους µε ανικανότητες. Στην πραγµατικότητα θεωρούµε ότι αυτή η στρατηγική "νέων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων" είναι βαθειά λανθασµένη από µια κοινωνική και εκπαιδευτική άποψη. Χρειαζόµαστε να την αντιστρέψουµε. Πρέπει να αναθεωρήσουµε τις στρατηγικές και τις τεχνολογίες για να τους γυρίσουµε πιο διαισθητικούς και ευκολότερους να χρησιµοποιηθούν. Μια φωτογραφική µηχανή ή ένα αυτοκίνητο είναι αρκετά διαισθητικές τεχνολογίες. Για να πάρετε µια εικόνα, κατευθύνετε ακριβώς τη φωτογραφική µηχανή στη θέση που θέλετε να φωτογραφίσετε και να χτυπήσετε το κουµπί. Εάν θέλετε να γυρίσετε δεξιά, κινείτε ακριβώς το δεξιά ροδέλα. Γιατί δεν µπορούν οι ICT να είναι όπως αυτό;

7 IV. Πρόβληµα που λύνει τη µεθοδολογία για e-learning Επειδή ο στόχος µας έχει τις συγκεκριµένες ανάγκες, πρέπει να αποφύγουµε τα θεωρητικά, και να κατασκευάσουµε τα υλικά ε- εκµάθησης που είναι χρήσιµα, πρακτικά, και κινητήρια. Αυτό υπονοεί σίγουρα κάτι που παραµελείται συνήθως κατά τη σκέψη για την ε- εκµάθηση των στρατηγικών: το συγκεκριµένο κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο. Η έλλειψη εµπιστοσύνης και κινήτρου είναι σηµαντικοί φραγµοί ως προς τον ε-συνυπολογισµό. εν θα διασχίσουµε ποτέ εκείνες τις πύλες εάν δηµιουργήσουµε ακριβώς το χαρακτηριστικό "πώς-" στις σειρές µαθηµάτων. Εκτός αυτού, η κοινωνία πληροφοριών γίνεται όλο και περισσότερο ανταγωνιστική. Σε µερικά έτη, ξέροντας πώς να χρησιµοποιήσει έναν επεξεργαστή λέξης ή το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ένας χρήστης δεν θα διαφοροποιηθεί στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι ένας άλλος λόγος να ψάξει για το πρόβληµα που λύνει τη µεθοδολογία. Μια γενική σειρά µαθηµάτων για το πώς να χρησιµοποιήσει το διάφορο γραφικό λογισµικό εκδόσεων, αλλά είναι καλύτερα ένα πρόβληµα που λύνει τη σειρά µαθηµάτων για το πώς να κάνει τα ιπτάµενα για τις λέσχες, η οποία είναι και καλό κίνητρο και ακόµα µια ευκαιρία εργασίας για µια άνεργη νεολαία σε µια προκλητική γειτονιά. V. ιαδίκτυο για όλους Οι τεχνολογίες λογισµικού είναι αρκετά πλαστικές να προσαρµοστούν σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη ανάγκη που µια ειδική κολεκτίβα µπορεί να έχει: το περιεχόµενο µπορεί να προσαρµοστεί σε οποιοδήποτε τύπο γνωστικής, αισθητηριακής ή φυσικής ανικανότητας. υστυχώς, πολύ λίγες επιχειρήσεις, διοικητικές µέριµνες ή άτοµα χρησιµοποιούν εκείνο το χαρακτηριστικό. Χρειαζόµαστε να αυξήσουµε τη συνειδητοποίηση σε εκείνο το θέµα µεταξύ των παραγωγών λογισµικού και υλικού, των σχεδιαστών διαδικτύου και των εκπαιδευτικών. Κατά τη πρόσβαση του πολιτισµού, φυσικοί φραγµοί ως προς την απόσταση ή την αρχιτεκτονική είναι µια πρόκληση στους ανθρώπους µε τα προβλήµατα κινητικότητας. Τα βιβλία είναι άχρηστα στους ανθρώπους µε τις οπτικές δυσκολίες. Είναι ντροπή ότι τα περισσότερα ψηφιακά πολιτιστικά προϊόντα, που µπορούν να αποφύγουν αυτούς τους φραγµούς εύκολα, δεν προσαρµόζονται πραγµατικά στις ανάγκες αυτών των ανθρώπων.

8 ιακήρυξη 1. Όταν ο ε-συνυπολογισµός θεωρείται, η υπερνίκηση των διανοητικών φραγµών είναι τόσο σηµαντική όσο λύνοντας την έλλειψη πρόσβασης στα δίκτυα και το σχετικό εξοπλισµό. Η ψηφιακή διαίρεση είναι όχι µόνο τεχνολογική, αλλά επίσης διανοητική. 2. Η έρευνα είναι βασική. Στερούµαστε της ακριβούς ανάλυσης στις συνδέσεις µεταξύ των παραγόντων αποκλεισµού, και πώς αυτές αφορούν τις ICT. Υπάρχει µια σαφής ανάγκη να χρηµατοδοτήσουν τα ερευνητικά προγράµµατα που µας βοηθούν να καταλάβουµε τις διαφορετικές αποκλεισµένες οµάδες on-line και εάν αυτές οι ανάγκες διαφέρουν στην ηλικία, το έθνος ή το γένος. 3. Παρά την υπόσχεση των αποτελεσµάτων, όταν θεωρούνται οι άνθρωποι µε τις ανικανότητες, η περαιτέρω έρευνα είναι ακόµα πιο χρήσιµη. Παραδείγµατος χάριν, χρειαζόµαστε να εξατοµικεύσουµε που είναι οι υψηλότερη περιοχή κινδύνου, να αποφεύγει τη γενική προσπέλαση και ψάχνει τις λύσεις που στοχεύει στις συγκεκριµένες ανικανότητες. 4. Μια µερική προσπέλαση που επιµένει στη σηµασία των ICT στον εργασιακό χώρο δεν είναι πιθανώς αρκετή. Οι ψηφιακές τεχνολογίες πρέπει να παρουσιαστούν στους αποκλεισµένους ανθρώπους ως κάτι ελκυστικό, διασκεδαστικό στη χρήση είναι επίσης βασικό για την αποφυγή της έλλειψης κινήτρου. 5. Οι ICT σύνδεσης µε τον πολιτισµό και την κοινωνική θέση είναι επίσης ένα καλό κινητήριο εργαλείο αλλά είναι σηµαντικό να µην τις καταχραστούν. Οι οµάδες στόχων δεν πρέπει ποτέ να πάρουν την εντύπωση ότι δεν υπάρχει καµία ζωή έξω από ιαδίκτυο. 6. Υπάρχει µια θετική συµβολική εικόνα που συνδέεται µε τη χρήση και την κατοχή των ICT. Η πρόσβαση και η κατοχή (ακόµα και σε ένα µέτριο επίπεδο) των ICT είναι συνώνυµες στην ολοκλήρωση. Αυτό το σύνολο αξιών µπορεί να χρησιµοποιηθεί εκπαιδεύοντας σπουδαστές και εκπαιδευτές. Υπερασπίζουµε ένα µοντέλο ε-εκµάθησης που είναι συµµετοχικό, κατασκευαστικό και συνδυαστικό: 7. Συµµετοχικός:. Μην καθορίζεται τις διασυνδέσεις a priori, που βασίζονται στα προηγούµενα µοντέλα. Επιτρέψτε στο χρήστη για να ανακατευθεί στη λειτουργία του συστήµατος από την αρχή προκειµένου να δεί ποιες εργασίες και ποιές όχι. 8. Peer to peer διδασκαλία: προωθεί τον νεώτερο και τους σπουδαστές να γίνουν µελλοντικοί εκπαιδευτές έχει εξεταστεί επίσης αρκετές φορές και φαίνεται να έχει τα καλύτερα κινητήρια αποτελέσµατα. Βλέποντας ότι οι προηγούµενοι συνοµήλικοι ήταν σε θέση µετά από την όλη εκµάθηση

9 των βασικών ικανοτήτων ICT και είναι επίσης ικανοί να τις διδάξουν, δώστε στους σπουδαστές περισσότερη εµπιστοσύνη και κίνητρα. 9. Συνδυασµένος: όταν ο κοινωνικός συνυπολογισµός θεωρείται, µια συνδυασµένη προσπέλαση (που συνδυάζει τη χρήση των υπολογιστών µε τη ζωντανή αλληλεπίδραση µε έναν καθηγητή) γίνεται πολύ περισσότερο επιτυχής από τις καθαρές προσπελάσεις ε-εκµάθησης. Η προσωπική επαφή µε τους εκπαιδευτικούς είναι βασική και όταν δουλεύεις µε τον υπολογιστή γίνεται πιο σύνθετη. 10. Κάποιος δεν πρέπει να ξεχάσει ότι, παρά τις καλύτερες προσπάθειές µας, δεν µπορεί ο καθένας να ασχοληθεί µε την κοινωνία πληροφοριών. Οι πολιτικές και οι στρατηγικές συνυπολογισµού πρέπει επίσης να επιτρέψουν την πλήρη ανάπτυξη των ανθρώπων που σύµφωνα µε την οικονοµική κατάσταση, τη φυσική ή γνωστική ανικανότητα, αποµόνωση, δεν είναι και δεν θα είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν τις ICT καθόλου. Εποµένως, ολοκληρώνουµε ότι οι ICT είναι κοινωνικά εργαλεία, µε τις αξίες που ενσωµατώνονται σε αυτές. Είναι η βασική στοιχειώδης εργασία µας να βεβαιώσουµε ότι αυτές οι αξίες µας οδηγούν σε µια πιο συµπεριλαµβάνουσα και ισοδύναµη κοινωνία πληροφοριών, όπου αυτές οι τεχνολογίες χρησιµοποιούνται για να βελτιώσουν τη δηµοκρατική συµµετοχή και να ενδυναµώσουν τον κοινωνικό αποκλεισµό.

10 ήλωση που προάγεται από: Transit Projectes (main promoter) Città di Biella (Italy) Documenta (Spain) Enesad (France) Gemici Consulting (Holland) Greta du Velay (France) ITD (Spain) ITW (Holland) KEK Argo (Greece) Verso l Agio (Italy) Wegre (Greece) Cowriters Georgia Apostopoulou, Ilario Baronio, François Bernard, Alexis Braud, Michel Briand, Pierre Carrolaggi, David Casacuberta, Philippe Cazeneuve, Federica Collinetti, Jérôme Combaz, Albert Einarsson, Gérard Elbaze, Michel Elie, Francesco Garzetti, Ian Goldring, Pierre Guillou, Esther Joly, Manel Laporta, Jean-Claude Marot, Óscar Martínez, Raoul Montero, Philippe Morin, Madely Noël, Denis Pansu, Joan Pedregosa, Pierre Perez, Valérie Peugeot, Serge Pouly, Erik Pozza, Serge Pouts-Lajus, Rosa Prats, Cristina Riera, George Soulos, GianPiero Vellar, Jean-Baptiste Viallon. Délégation aux usages de l internet Ministère délégué à la recherche et aux nouvelles technologies

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT A B S T R A C T

ABSTRACT A B S T R A C T ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» (m-learning) «ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Τσιάτσος Θρασύβουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 2 Α. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 1. Υπουργού Εσωτερικών, ηµοσίας Τάξης & Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Πρόγραμμα PRO-SKILLS 230054-CP-1-2006-1-LU-Grundtvig-G1 www.pro-skills.eu

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Πρόγραμμα PRO-SKILLS 230054-CP-1-2006-1-LU-Grundtvig-G1 www.pro-skills.eu ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για την προώθηση των κοινωνικών και ατομικών δεξιοτήτων σε κοινωνικά μειονεκτούντες νέους ενήλικες, αναγκαία προϋπόθεση για τη δια βίου εκπαίδευση ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Πρόγραμμα PRO-SKILLS 230054-CP-1-2006-1-LU-Grundtvig-G1

Διαβάστε περισσότερα

Τα ερωτήµατα που προκύπτουν άµεσα, σχετικά µε το ρόλο και τη σηµασία των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση του γραµµατισµού, είναι:

Τα ερωτήµατα που προκύπτουν άµεσα, σχετικά µε το ρόλο και τη σηµασία των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση του γραµµατισµού, είναι: ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ILANA SNYDER 1. ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ Η διδασκαλία του γραµµατισµού έχει µπει σε µια νέα εποχή. Οι νέες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μπρίκα Ελένη Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χ. Κωνσταντοπούλου Μέλη τριµελούς :. Μπούσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγηση 1 PORTAL Έντυπο Υλικό www.eu-portal.net

Τιµολόγηση 1 PORTAL Έντυπο Υλικό www.eu-portal.net Τιµολόγηση 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών µεταφορών, µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ AM: 3624 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Ψυχαγωγία και κίνδυνοι στο διαδίκτυο»

«Ψυχαγωγία και κίνδυνοι στο διαδίκτυο» Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι ΚΟ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι ΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Μ Ε Σ ΟΛΟ Γ Γ Ι Ο Υ Σ Χ ΟΛ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ε ΦΑ Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σ Τ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα