ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Web 2.0, elearning 2.0, ηλεκτρονική µάθηση, κοινωνικό λογισµικό, κοινωνική δικτύωση, εκµάθηση γλωσσών,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Web 2.0, elearning 2.0, ηλεκτρονική µάθηση, κοινωνικό λογισµικό, κοινωνική δικτύωση, εκµάθηση γλωσσών,"

Transcript

1 ΤΙΤΛΟΣ: Web 2.0, elearning 2.0 και εκµάθηση ξένων γλωσσών Παναγιώτης Αρβανίτης, Επικ. Καθηγητής, Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Επικ. Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Résumé Les auteurs se proposent de localiser et de présenter les possibilités et perspectives de l environnement du web 2.0. en matière de langues étrangères. La nouvelle orientation du web a conduit à la création du terme web 2.0., qui signale la nouvelle version coopérative et dynamique du web. Celle-ci semble, en effet, offrir de nouvelles possibilités pour la création de contenus et de réseaux de coopération, plutôt que pour l exploitation d innovations technologiques. L impact dans la façon d agir des planificateurs d applications et, évidemment, des usagers entraîne des changements importants dans le domaine de l elearning, dont les applications essaient d adopter cette nouvelle perspective et d abandonner l approche relativement traditionnelle de la première génération pour devenir plus créatives, plus substantielles et plus effectives. C est dans ce cadre qu on devrait inscrire l apparition d une nouvelle génération d applications dans la formation linguistique qui essaient d exploiter les outils «sociaux» du web 2.0. et d offrir à l usager l expérience du contact avec la langue cible dans des situations réelles - contact difficile à établir jusqu à présent. La présentation de ces nouveaux outils du web 2.0. ainsi que des propositions pour leur utilisation dans le cadre du soutien et de la promotion de l apprentissage autonome des langues étrangères font l objet de la présente communication. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Web 2.0, elearning 2.0, ηλεκτρονική µάθηση, κοινωνικό λογισµικό, κοινωνική δικτύωση, εκµάθηση γλωσσών, 1

2 0. Εισαγωγή Η ευρύτατη χρήση του internet την τρέχουσα δεκαετία και η αναγνώριση πέρα από κάθε αµφισβήτηση της συµβολής του στη διδασκαλία των γλωσσών έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη µιας µεγάλης ποικιλίας εφαρµογών γλωσσικής εκπαίδευσης. Πράγµατι, η άρση όσων προκαταλήψεων και επιφυλάξεων είχαν κατά καιρούς διατυπωθεί σχετικά µε τη χρησιµότητά του internet ως εκπαιδευτικού εργαλείου και η αποδοχή που είχε από τους ίδιους τους χρήστες, το κατέστησαν απαραίτητο συµπλήρωµα, µέσο, πηγή, ή ακόµα και αποκλειστικό φορέα γλωσσικών εφαρµογών εκπαίδευσης ή αυτοεκπαίδευσης. Μάλιστα, η στροφή των εµπλεκόµενων στη γλωσσική εκπαίδευση προς το internet ήταν τόσο ολοκληρωτική, ώστε αναγνωρισµένης αξίας τεχνολογικά µέσα όπως τα CD-ROM ή οι εξειδικευµένες εφαρµογές σε υπολογιστή τέθηκαν, µάλλον οριστικά, στο περιθώριο. Σήµερα, φαίνεται ότι βρισκόµαστε πάλι µπροστά σε ένα ορόσηµο αντίστοιχο µε αυτό της εµφάνισης της πρώτης γενιάς δικτυακών εφαρµογών γλωσσικής εκπαίδευσης, καθώς οι σηµαντικές αλλαγές που πραγµατοποιούνται στις υπηρεσίες που προσφέρει το internet την τελευταία τετραετία και, ειδικότερα, η νέα κατεύθυνση προς την οποία προσανατολίζεται το web, φαίνεται να έχουν, εκτός από κοινωνικές επιπτώσεις, και ιδιαίτερη επίδραση στον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε τη µάθηση µέσα σ αυτό και ειδικότερα την εξ αποστάσεως µάθηση. Θα ήταν χρήσιµο συνεπώς, να ορισθεί µε µεγαλύτερη σαφήνεια το πεδίο, όπως διαµορφώνεται από αυτές τις εξελίξεις, προκειµένου να εντοπισθούν τα νέα εργαλεία και οι αντίστοιχες εκπαιδευτικές δυνατότητες που παρουσιάζονται. 1. Το Web 2.0 Η προσέγγιση των εφαρµογών του Web απέναντι στη διαχείριση της πληροφορίας είχε ως βασικό άξονα την παροχή περιεχοµένου στους χρήστες. Πράγµατι, οι τελευταίοι, µε εργαλείο ένα πρόγραµµα πλοήγησης, ήταν σε θέση να αναζητήσουν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε όποια πληροφορία ήταν αποθηκευµένη στους δικτυακούς τόπους που επισκέπτονταν και τους οποίους ο ιδιοκτήτης τους φρόντιζε να ενηµερώνει. Ο διαχειριστής του περιεχοµένου κάθε δικτυακού τόπου ήταν ο µόνος που είχε την δυνατότητα να αποφασίζει για τη δυνατότητα πρόσβασης του κάθε χρήστη καθώς και για το περιεχόµενο που θα ήταν διαθέσιµο, ενώ οι χρήστες περιορίζονταν στο ρόλο του καταναλωτή της πληροφορίας χωρίς να έχουν ιδιαίτερη δυνατότητα συµµετοχής και χωρίς, το κυριότερο, να έχουν οποιαδήποτε δυνατότητα επέµβασης επάνω στο περιεχόµενο του δικτυακού τόπου και των δηµοσιευµένων πληροφοριών. Σε αυτό το µοντέλο ανάπτυξης, το οποίο ακολουθήθηκε από τα πρώτα χρόνια της δηµιουργίας του internet, η επιτυχία ενός δικτυακού τόπου και, αντίστοιχα µιας διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρµογής, εξαρτάται από την ποιότητα και την αξία της προσφερόµενης πληροφορίας, κάτι που συνήθως µεταφράζεται σε µεγάλους αριθµούς επισκεπτών και σε αντίστοιχα µεγάλα έσοδα. Ωστόσο, παρά την προφανή χρησιµότητα της πρόσβασης στην πληροφορία, είναι επίσης εµφανής η έλλειψη δυνατότητας συµµετοχής και διάδρασης, τόσο του χρήστη µε το περιεχόµενο, όσο και των χρηστών µεταξύ τους. Αυτές ακριβώς οι αδυναµίες, η έλλειψη δηλαδή δυνατότητας συµµετοχής και επικοινωνίας, και η αδυναµία επέµβασης στο περιεχόµενο, οδήγησαν στην εµφάνιση µιας νέας γενιάς εφαρµογών, που δηµιουργήθηκαν για να απαντήσουν στις συγκεκριµένες ανάγκες και περιγράφονται µε τον όρο Web 2.0 (ώστε να διακρίνονται από τις εφαρµογές του «παραδοσιακού» µοντέλου που αναφέρεται πλέον ως Web 1.0). 2

3 Ο όρος web 2.0, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2004 από τον O Reilly (2005) ώστε να σηµατοδοτηθεί η µετάβαση του internet στη νέα εκδοχή του και να περιγραφεί καλύτερα αυτή η συνεργατική, δυναµικά τροφοδοτούµενη µορφή του Web. Πράγµατι, το web 2.0 φαίνεται να προσφέρει νέες δυνατότητες σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία περιεχοµένου, τη συνεργασία, την κοινωνική δικτύωση και γενικά τον τρόπο µε τον οποίο το χρησιµοποιούν οι σχεδιαστές εφαρµογών και, βεβαίως, οι τελικοί χρήστες. Από τεχνολογική άποψη, δεν φαίνεται να υπάρχουν ιδιαίτεροι νεωτερισµοί σε σχέση µε την πρώτη γενιά δικτυακών τόπων. Καθώς η δυνατότητα πρόσβασης στο internet µέσω ευρυζωνικών 1 δικτύων θεωρείται πια αυτονόητη τουλάχιστον για τον «ανεπτυγµένο κόσµο», και από τη στιγµή που το πρόβληµα της µετάδοσης πολυµεσικού περιεχοµένου έχει οριστικά αντιµετωπισθεί µε τις τεχνολογίες ροής 2, δεν ήταν απαραίτητη η υιοθέτηση κάποιας τεχνολογικής καινοτοµίας ώστε να αναπτυχθούν οι νέες εφαρµογές. Έτσι, η πραγµατική καινοτοµία κρύβεται στο λογισµικό και, κυρίως, στη νέα προσέγγιση των σχεδιαστών που δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα και τα εργαλεία να γίνουν οι ίδιοι δηµιουργοί του περιεχοµένου που φιλοξενείται στους δικτυακούς τόπους 3. Σε αυτήν τη νέα του µορφή, το web δεν αποτελεί πλέον έναν χώρο πρόσβασης πληροφορίας, αλλά µια πλατφόρµα η οποία διευκολύνει και προωθεί τη συνεργασία, την επικοινωνία, καθώς και τον έλεγχο και τη δηµιουργία περιεχοµένου από τους χρήστες. Έτσι, η ανάγκη χρήσης εξειδικευµένων εφαρµογών στο web 2.0 έχει εκλείψει. Το λογισµικό εκτελείται στον δικτυακό τόπο, ο οποίος διαθέτει πλέον την ικανότητα αποθήκευσης, διαχείρισης και διακίνησης τεράστιων ποσοτήτων δεδοµένων. Τα τελευταία, βρίσκονται για πρώτη φορά υπό τον έλεγχο των χρηστών οι οποίοι µε µόνο εργαλείο το πρόγραµµα πλοήγησης χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες 4 που τους προσφέρονται και τροφοδοτούν µε τα δικά τους δεδοµένα τους δικτυακούς τόπους. Το αποτέλεσµα αυτής της θεµελιώδους αλλαγής είναι ότι στο νέο αυτό µοντέλο, η αξία του λογισµικού και της προσφερόµενης υπηρεσίας προέρχεται από την ποσότητα και το είδος των δεδοµένων που φιλοξενεί 5, µε συνέπεια η συµµετοχή ολοένα και µεγαλύτερου αριθµού χρηστών και η διαρκής τροφοδότηση των δικτυακών τόπων µε περισσότερο περιεχόµενο να δηµιουργεί ένα σύµπαν διαµοιραζόµενων πληροφοριών, προσβάσιµων µέσα από µια νέα γενιά µηχανισµών και υπηρεσιών που χαρακτηρίζουν και, εντέλει, αποτελούν αυτό που ονοµάζουµε web 2.0 (Van Harmelen, 2007). Συγκεκριµένα, προσφέρονται: 1 Κυρίως µέσω των τεχνολογιών της οικογένειας xdsl και ειδικότερα της ευρείας καταναλωτικής εκδοχής ADSL. 2 Οι τεχνολογίες ροής (Streaming technologies) επιτρέπουν την έναρξη της αναπαραγωγής του πολυµεσικού αρχείου (video ή ήχου) στον υπολογιστή του τελικού χρήστη, ενώ συνεχίζεται η διαµεταγωγή του από τον server που το φιλοξενεί. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι το αρχείο αναπαράγεται σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο, χωρίς να είναι αναγκαία η αναµονή έως ότου «κατέβει» ολόκληρο στον υπολογιστή του χρήστη. 3 Στο νέο αυτό µοντέλο ανάπτυξης, η αξία των δεδοµένων και η αξία του λογισµικού είναι αλληλένδετες. «...without the data, the tools are useless; without the software, the data is unmanageable.... In fact, the value of the software is proportional to the scale and dynamism of the data it helps to manage.» (O Reilly, 2005). 4 Χρησιµοποιείται ο όρος SaaS (Software as a Service). Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, το λογισµικό προσφέρεται στον τελικό χρήση µετά από αίτησή του (on demand) µε τη µορφή υπηρεσίας. 5 Τα δεδοµένα που φιλοξενούνται, αποτελούν έτσι προϊόν «συλλογικής νοηµοσύνης» (Collective Intelligence). Αυτή προκύπτει, όταν οι χρήστες που συµµετέχουν σε ένα σύστηµα φτάσουν µια κρίσιµη µάζα, λειτουργώντας έτσι ως φίλτρο για το ποια πληροφορία έχει αξία και ποια όχι. Πρόκειται δηλαδή, για τη χρήση της συλλογικής συµπεριφοράς, ως κριτηρίου λήψης αποφάσεων και αναζήτησης πληροφορίας (Kroski, 2006). 3

4 Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (Social networking) 6. Πρόκειται για συστήµατα που επιτρέπουν τη δηµιουργία online κοινοτήτων χρηστών και τη δηµιουργία προσωπικών δικτύων «φίλων» µε κοινά ενδιαφέροντα Υπηρεσίες διαµοιρασµού περιεχοµένου (Data sharing mechanisms) 7. Είναι υπηρεσίες που επιτρέπουν τη δηµοσίευση, την αναζήτηση και τον διαµοιρασµό κάθε είδους κειµένου (φωτογραφίες, µουσική, video, παρουσιάσεις, κείµενα) Υπηρεσίες κοινωνικής «δεικτοδότησης ή σηµατοδότησης» (Social bookmarking - tags) 8. Συστήµατα που προσφέρουν την δυνατότητα προσθήκης ετικετών (tags) περιγραφής σε ιστοσελίδες, µε στόχο τη δηµιουργία συλλογών συναφών σελίδων, αλλά και οµάδων χρηστών που µοιράζονται τις ίδιες αναζητήσεις 9. Υπηρεσίες συνεργασίας και ειδοποίησης (Syndication and notification technologies - RSS). Πρόκειται για µηχανισµούς ειδοποίησης του χρήστη και αυτόµατης ενηµέρωσης µε καινούργιο περιεχόµενο της ίδιας προέλευσης. Συνεργατικά εργαλεία και λογισµικά (Collaborative editing tools) 10. Επιτρέπουν είτε την ταυτόχρονη εργασία χρηστών στο ίδιο αρχείο, είτε τον διαµοιρασµό εργασίας διαφόρων χρηστών που έγινε σε διαφορετικό χρόνο επάνω στο ίδιο αρχείο. Προϋπόθεση για τη λειτουργία όλων αυτών των µηχανισµών και υπηρεσιών, οι οποίες αναφέρονται πλέον στη διεθνή βιβλιογραφία ως «κοινωνικό λογισµικό» (social software), αποτελεί η δικτυακή παρουσία των χρηστών, οι οποίοι δηλώνονται σε δικτυακούς τόπους, µπορούν να έχουν προσωπική σελίδα 11, να δηµοσιεύουν το profile τους, να δηλώνουν τις προτιµήσεις τους και να δηµιουργούν έτσι ψηφιακές κοινότητες. Παράλληλα, µπορούν να επικοινωνούν σύγχρονα ή ασύγχρονα, είτε µέσα από τους ίδιους τους δικτυακούς τόπους, είτε µέσα από εξειδικευµένες εφαρµογές 12. Από όσα παρουσιάστηκαν παραπάνω, γίνεται φανερό ότι η νέα προσέγγιση των σχεδιαστών του web και βεβαίως ο καινούργιος τρόπος µε τον οποίο το χρησιµοποιούν οι χρήστες, προκαλούν σηµαντικές αλλαγές σε όλες τις υπηρεσίες και εφαρµογές που ως τώρα προσφέρονταν για κάθε ειδικό αντικείµενο. 2. Το elearning 2.0 Ως φυσικό επακόλουθο, σηµαντικές αλλαγές προκαλούνται και στο πεδίο των εφαρµογών elearning, οι οποίες προσπαθούν να υιοθετήσουν τη νέα οπτική των πραγµάτων, ώστε να ξεφύγουν από τη σχετικά παραδοσιακή προσέγγιση της πρώτης 6 Ανάµεσα στα πιο διαδεδοµένα websites του είδους είναι το Facebook και το Linked In 7 Τα πιο γνωστά είναι το Flickr (φωτογραφίες) το You tube (videos) και το slideshare (παρουσιάσεις powerpoint) 8 Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το del.icio.us. 9 Σε αυτήν την κατηγορία µπορούν να ενταχθούν και τα mashups όπου οι χρήστες συνδυάζουν δεδοµένα ώστε να υπηρετήσουν έναν καινούργιο σκοπό. Παράδειγµα αποτελεί η πρόσθεση πληροφοριών για ακίνητα, καταστήµατα κτλ. σε χαρτογραφικά δεδοµένα από της υπηρεσίας Google Maps ( ), µε συνέπεια τη δηµιουργία µιας νέας υπηρεσίας στο web, η οποία δεν προσφερόταν αρχικά από καµία πηγή. 10 Όπως το Google Docs & Spreadsheets, 11 Απόλυτα προσωπική µε τη δηµιουργία ενός blog, είτε φιλοξενούµενη ως σελίδα χρήστη σε µια online κοινότητα. 12 Όπως το πρόγραµµα τηλεδιάσκεψης Skype (VoIP) 4

5 γενιάς και να γίνουν πιο ενδιαφέρουσες, πιο ουσιαστικές, πιο δηµιουργικές και εν τέλει, πιο αποτελεσµατικές, φιλικές και χρήσιµες στον τελικό χρήστη. Πράγµατι, οι εφαρµογές που αναπτύχθηκαν τα πρώτα δέκα χρόνια του elearning, εστιάζουν στην αντικατάσταση της παραδοσιακής διαδικασίας µάθησης δασκάλου- µαθητή: αφήνοντας πίσω τους τις εφαρµογές της προηγούµενης γενιάς του CBT που στηρίζονταν στον µπιχεβιορισµό, αναπτύχθηκαν πάνω στις αρχές του κονστρουκτιβισµού και, αργότερα, του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού 13 υιοθετώντας µια µαθητοκεντρική και όχι πια δασκαλοκεντρική προσέγγιση. Οι εφαρµογές αυτές, βασίζονται κυρίως στα εικονικά περιβάλλοντα µάθησης (VLEs) 14 και προσπαθούν να εξατοµικεύσουν τη µάθηση δίνοντας στον χρήστη πολλά περιθώρια αυτονοµίας, εργαλεία συνεργασίας και δυνατότητες επικοινωνίας µε τους άλλους χρήστες. Το περιεχόµενο των εφαρµογών αυτών είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να οδηγεί τον χρήστη στη γνώση, προσφέροντάς του ένα σύνολο πληροφοριών και διδακτικού υλικού, διαδράσεων, εµπειριών, εργασιών και προσοµοιώσεων. Οι εφαρµογές αυτές είναι σήµερα κοινής αποδοχής, αφού επάνω τους βασίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραµµα µεγάλου αριθµού δηµόσιων και ιδιωτικών ανώτατων Ιδρυµάτων. Ωστόσο, από την οπτική γωνία της νέας πραγµατικότητας του web 2.0, φανερώνουν τις αδυναµίες τους, καθώς δεν προσφέρουν διαδραστικότητα, είναι στατικές, αυστηρά δοµηµένες και εστιάζουν στην παραγωγή γνώσης που βασίζεται στην αφοµοίωση του προσφερόµενου περιεχοµένου από τον µαθητή και στην αξιολόγηση των εργασιών του από τον δάσκαλο. Αντίθετα, στις εφαρµογές ηλεκτρονικής µάθησης που αντιπροσωπεύονται από τον όρο elearning , η εστίαση είναι στη συνεργασία και στην κοινωνική παραγωγή της γνώσης. Δίνεται έµφαση στη χρήση κοινωνικού λογισµικού, ώστε η µάθηση να προκύπτει µέσα από συζήτηση επάνω στο περιεχόµενο και στην αντιµετώπιση προβληµάτων µέσα από συνεργατικές δράσεις. Σε αυτήν τη γενιά εφαρµογών elearning, πραγµατοποιείται µια µετάβαση από τη δοµηµένη παροχή γνώσης των VLEs στην ελεύθερη πρόσβαση περιεχοµένου που χτίζεται από τους χρήστες, από την προκαθορισµένη χρήση του περιεχοµένου στην ελεύθερη, από την επίσκεψη πηγών πληροφορίας στα σενάρια, από τους εκπαιδευµένους τεχνολογικά χρήστες στους ψηφιακούς πολίτες και, εντέλει, από την εξατοµίκευση της µάθησης στην κοινωνική µάθηση. Στη γενιά αυτή αξιοποιούνται τα νέα εργαλεία και οι υπηρεσίες του Web 2.0, δηλαδή τα προσωπικά ιστολόγια (blogs) 16, τα wikis 17, οι ιστότοποι διαµοιρασµού 13 Ο κοινωνικός κονστρουκτιβισµός (Social contructivism) δίνει έµφαση στη συνεργατική πλευρά της µάθησης µέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον και αποτελεί παραλλαγή του γνωστικού κονστρουκτιβισµού. Ξεκινώντας -και διαφωνώντας- µε τις θεωρίες του Jean Piaget, οι βασικές αρχές του διατυπώθηκαν από τον Lev Vygotsky και τον Jerome Bruner και µετέπειτα από τον Albert Bandura. Ο κοινωνικός κονστρουκτιβισµός επεκτείνει τις αρχές του κονστρουκτιβισµού στον κοινωνικό περίγυρο, όπου οµάδες χρηστών δηµιουργούν συνεργατικά µονάδες γνώσης η µία για την άλλη. Για την εφαρµογή των θεωριών αυτών σε VLEs, βλ. 14 Τα ευρύτερα χρησιµοποιούµενα στα ΑΕΙ της Ευρώπης και της Αµερικής είναι τα Moodle Blackboard και WebCT Sakai και Claroline 15 Ο όρος χρησιµοποιείται κατ αντιστοιχία του όρου Web 2.0, για να αναφερθούµε στη νέα γενιά εφαρµογών που αναπτύσσονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των υπηρεσιών web 2.0 και για να γίνεται η διάκριση από τις διαθέσιµες έως τώρα εφαρµογές elearning (1.0). 16 Πολύ γνωστές υπηρεσίες δηµιουργίας προσωπικών ιστολογίων είναι οι Blogger https://www.blogger.com/start και Wordpress 17 Τύπος ιστότοπου που επιτρέπει τη συλλογική ανάπτυξη περιεχοµένου. Επιτρέπει δηλαδή σε οποιονδήποτε χρήστη να δηµιουργήσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του ιστότοπου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η online εγκυκλοπαίδεια Wikipedia 5

6 πολυµεσικού περιεχοµένου (media sharing), ιστότοποι αποθήκευσης αρχείων 18, τα podcasts 19, webcasts και screencasts, τα συνεργατικά εργαλεία, τα εργαλεία επικοινωνίας σε πραγµατικό χρόνο, οι εικονικές τάξεις, τα κοινωνικά δίκτυα (social networks) 20 και, οι εικονικοί κόσµοι (virtual worlds). Τα εργαλεία αυτά, τα οποία, σηµειωτέον, χρησιµοποιούνται κατά κόρον από τους -νεότερους ιδιαίτερα- χρήστες στην καθηµερινή τους ζωή για λόγους ανεξάρτητους από τη µάθηση, δίνουν καινούργιες δυνατότητες στις εφαρµογές elearning οι οποίες, ανακαλύπτοντας τη δυναµική τους, σπεύδουν να τα αξιοποιήσουν 21. Έτσι, εκτός από την αποσπασµατική χρήση τους για εκπαιδευτικό σκοπό, καταγράφεται και µια τάση συνδυασµένης χρήσης τους µε τα ισχύοντα προγράµµατα elearning 1.0, τα οποία εξακολουθούν µεν να στηρίζονται στα VLEs σε ό,τι αφορά την παράδοση περιεχοµένου 22 ενσωµατώνουν όµως τα νέα εργαλεία για την έκθεση των µαθητών σε πραγµατικές συνθήκες επικοινωνίας και για διάδραση 23 στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας (ή της αυτόνοµης µάθησης) οποιουδήποτε αντικειµένου. 3. Η διδασκαλία ξένων γλωσσών στο νέο περιβάλλον Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι προσπάθειες δηµιουργίας µιας νέας γενιάς εφαρµογών γλωσσικής εκπαίδευσης, οι οποίες εκµεταλλεύονται τα «κοινωνικά» εργαλεία του web 2.0 για να δώσουν στον τελικό χρήστη µια πραγµατική εµπειρία επαφής µε τη γλώσσα στόχο, κάτι που ως σήµερα ήταν εν µέρει µόνο εφικτό. Πράγµατι, θεµελιώδη παράγοντα της γλωσσικής εκπαίδευσης, αποτελεί η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη έκθεση του µαθητή στη γλώσσα στόχο, όπως αυτή συναντάται στην αυθεντική της µορφή. Αυτό µπορεί να επιδιώκεται µε δύο συµπληρωµατικούς µεταξύ τους τρόπους. Με τη χρήση αυθεντικών -και όχι κατασκευασµένων και απλοποιηµένων για την περίπτωση- διδακτικών υλικών και µε την έκθεση του χρήστη σε πραγµατικές περιστάσεις επικοινωνίας. Αµέσως παρακάτω, παρουσιάζονται τα νέα εργαλεία του Web 2.0. και οι νέες δυνατότητες στους δύο αυτούς τοµείς Τα νέα εργαλεία Στο νέο περιβάλλον οι µαθητές, όπως άλλωστε (οφείλει να κάνει) και ο δάσκαλος, έχουν ψηφιακή παρουσία. Αυτό είναι απαραίτητο από τη στιγµή που µεγάλο µέρος της επικοινωνίας µεταξύ τους γίνεται δικτυακά αλλά και, επειδή, η χρήση των επικοινωνιακών εργαλείων και η πρόσβαση στις υπηρεσίες του web 2.0, προϋποθέτει την εγγραφή στους σχετικούς δικτυακούς τόπους, την απόκτηση εικονικής ταυτότητας ή/και την δηµιουργία προσωπικού δικτυακού χώρου. Η εύκολη δηµιουργία από τον οποιοδήποτε χρήστη µιας «ιδιόκτητης» προσωπικής ιστοσελίδας αποτελεί ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του web 2.0. Ο δηµιουργός ενός ιστολογίου (blog), ελέγχει απόλυτα το περιεχόµενο και µπορεί να 18 Όπως η υπηρεσία MegaUpload 19 Χαρακτηριστική είναι η υπηρεσία εκπαιδευτικών podcasts itunesu (University) που προσφέρει η Apple. 20 Τα οποία µάλιστα είναι δυνατόν να δηµιουργούνται από τους ίδιους τους χρήστες µε τη χρήση ειδικών εργαλείων όπως το Elgg.net. 21 Από τη γενιά των digital natives, τη γενιά δηλαδή των εφήβων 13 έως 17 ετών, που έχουν µεγαλώσει θεωρώντας το internet ως τον φυσικό χώρο µάθησης και διασκέδασης (Prensky, 2001). 22 Σηµείο στο οποίο η αξία τους είναι αδιαµφισβήτητη (Perrie, 2003, Britain & Liber, 1999) 23 Μια τέτοια απόπειρα αποτελεί η συνδυασµένη χρήση του VLE Blackboard µε το τρισδιάστατο περιβάλλον Active Worlds µε σκοπό τη συνεργατική µάθηση και τη γλωσσική εξάσκηση Ιαπώνων φοιτητών (Campbell, 2003). 6

7 επιτρέπει σε άλλους να συµµετέχουν αφήνοντας γραπτά σχόλια. Έτσι ένα blog αποτελεί ιδανικό τόπο δηµιουργίας µιας κλειστής (ή ανοικτής) κοινωνικής οµάδας συνήθως µε κοινά ενδιαφέροντα και, ως εκ τούτου, ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο για τη συµµετοχή των µαθητών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού και γραπτού, καθώς και παραγωγής γραπτού λόγου. Ένα ακόµη νέο χαρακτηριστικό, είναι η δυνατότητα συνεργατικής δηµιουργίας περιεχοµένου (wiki). Πρόκειται για ιστοσελίδες των οποίων το περιεχόµενο διαµορφώνεται ελεύθερα από -όλους- τους χρήστες τους. Με τα wikis είναι δυνατή η από κοινού ανάπτυξη ενός θέµατος, κάτι που έχει προφανή αξία στην ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής γραπτού λόγου αλλά και ιδιαίτερη συνεισφορά στην ανάπτυξη δεξιότητας συνεργασίας (Chung-Kai et al., 2008). Νέα είναι επίσης και η δυνατότητα ταυτόχρονης εργασίας στο ίδιο αρχείο. Πρόκειται για εργαλεία που επιτρέπουν την ταυτόχρονη επεξεργασία από πολλούς χρήστες ενός κειµένου, µιας παρουσίασης ή ενός φύλλου υπολογισµών (Google docs) αλλά και την σχεδίαση, τη γραφή και την τοποθέτηση εικόνων επάνω σε µια «πινακίδα συνεργασίας» (whiteboard). Ο δάσκαλος µπορεί να επεµβαίνει σε πραγµατικό χρόνο και να διορθώνει ή να υποδεικνύει την ώρα που οι µαθητές συνεργάζονται. Η ενσωµάτωση αυτών των εργαλείων και η χρήση τους µε το κατάλληλο σενάριο σε ένα µάθηµα µπορεί να προαγάγει τόσο τη γραπτή γλωσσική άσκηση όσο και την προφορική, αφού οι µαθητές θα χρειαστεί να επικοινωνήσουν µεταξύ τους µε τα αντίστοιχα εργαλεία, προκειµένου να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες για το περιεχόµενο και να αναζητήσουν πληροφορίες και αυθεντικά υλικά για την εργασία τους Η πρόσβαση σε αυθεντικά διδακτικά υλικά Είναι αλήθεια, ότι χάρη στο internet το θέµα της πρόσβασης σε αυθεντικά διδακτικά υλικά αντιµετωπίστηκε σε µεγάλο βαθµό, αφού η πρόσβαση σε πηγές αυθεντικού υλικού έγινε ξαφνικά απλή. Η έλευση των υπηρεσιών του web 2.0 ωστόσο µεγιστοποιεί τις δυνατότητες ανεύρεσης και πρόσβασης, καθώς αφενός η προσφορά περιεχοµένου αυξάνεται κατακόρυφα αφού οι νέας γενιάς ιστότοποι τροφοδοτούνται διαρκώς από εκατοµµύρια χρήστες και όχι από λίγους επίσηµους παρόχους περιεχοµένου και, αφετέρου, επειδή η πρόσβαση σε ενδιαφέρον περιεχόµενο διευκολύνεται από τις υπηρεσίες διαµοιρασµού περιεχοµένου, κοινωνικής «δεικτοδότησης ή σηµατοδότησης» και συνεργασίας και ειδοποίησης. Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν και την ειδοποιό διαφορά, αφού στην ουσία πραγµατοποιούν ένα ποιοτικό άλµα σε σχέση µε την κατά µόνας αναζήτηση περιεχοµένου. Το υλικό που αναζητά κανείς µέσω των µηχανών αναζήτησης, έχει πιθανότατα ήδη αποτελέσει αντικείµενο έρευνας από άλλους, οι οποίοι το έχουν σηµατοδοτήσει, αξιολογήσει, αποθηκεύσει, οµαδοποιήσει και διοχετεύσει στις βάσεις δεδοµένων προκειµένου να βρεθεί από, ή να διαµοιραστεί σε, άλλους χρήστες (βλ.σχ. παρ. 2). Οι δυνατότητες αυτές αυξάνουν την αξία των δεδοµένων που βρίσκονται διαθέσιµα σε: ιστότοπους διαµοιρασµού πολυµεσικού περιεχοµένου (media sharing) 24, ιστότοπους αποθήκευσης αρχείων 25, 24 Για παράδειγµα το YouTube το οποίο διαθέτει εθνικά sites µε δυνατότητα τοπικής αναζήτησης, ενώ έχει συνάψει και συµφωνίες µε διάφορα εθνικά δίκτυα (όπως το BBC το France 24 κ.ά.). 25 Πολύ δηµοφιλής υπηρεσία αποθήκευσης ηχητικών αρχείων είναι το Box.net 7

8 ιστότοπους online περιεχοµένου ειδήσεων 26, online TV 27, online radio 28 και ηχητικών αρχείων ροής (streaming) 29, υπηρεσίες αποθήκευσης και διάθεσης podcasts 30 και webcasts, υπηρεσίες αποθήκευσης και διάθεσης screencasts 31, υπηρεσίες mashups. Τα αυθεντικά υλικά, που ανασύρονται από τις βάσεις δεδοµένων αυτών των υπηρεσιών, µπορούν να αξιοποιηθούν από τους καθηγητές ξένης γλώσσας για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού (π.χ. YouTube, podcasts, online broadcast) και γραπτού λόγου (π.χ. Mashups, Slideshare) και σε κάποιες περιπτώσεις και για την παραγωγή προφορικού (π.χ. podcasts) ή γραπτού λόγου (π.χ. Slideshare), κάτι που άλλωστε γινόταν ως τώρα και µε τις περιορισµένες δυνατότητες που έδιναν οι εφαρµογές του web 1.0. Ωστόσο, η ευκολία ανεύρεσης περιεχοµένου καθώς και ο οικείος και διασκεδαστικός τρόπος µε τον οποίο γίνεται αυτό σήµερα, µπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για τους µαθητές ώστε να αναπτύξουν ικανότητες αυτόνοµης µάθησης, επιδιώκοντας οι ίδιοι την πρόσβαση στην τεράστια ποικιλία αυθεντικών υλικών που τους είναι πλέον διαθέσιµα (Bromley, 2008) Η έκθεση σε πραγµατικές περιστάσεις επικοινωνίας Η δεύτερη εξαιρετικά σηµαντική παράµετρος σε ό,τι αφορά την έκθεση του µαθητή στην γλώσσα-στόχο είναι, όπως προαναφέρθηκε, η εµπλοκή του σε πραγµατικές περιστάσεις επικοινωνίας. Στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, η επικοινωνία µε φυσικούς οµιλητές επιδιώχθηκε, όταν φυσικά δεν ήταν δυνατή η παρουσία του µαθητή στη χώρα στην οποία οµιλείται η γλώσσα στόχος, µέσω της εκάστοτε διαθέσιµης τεχνολογίας ( , chat, videoconference). Στο Web 2.0, αφενός οι υπάρχουσες δυνατότητες επεκτείνονται και αφετέρου προστίθενται νέες Τα εργαλεία ασύγχρονης επικοινωνίας Οι εκπαιδευτικές εφαρµογές που χαρακτηρίζονται ως elearning 1.0, υιοθετώντας το θεωρητικό µοντέλο του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού, στηρίζουν µεγάλο µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη συνεργασία και την κοινωνική παραγωγή της γνώσης µέσα από τους τόπους συζήτησης (discussion lists, discussion fora). Τα fora αποτελούν εσωτερικό χαρακτηριστικό όλων των VLEs που χρησιµοποιούνται σήµερα και έχουν στόχο τη δηµιουργία online κοινοτήτων µέσα στις οποίες οι 26 Πολύ γνωστές υπηρεσίες του είδους είναι οι ABC Online και BBC News Online 27 Όπως οι υπηρεσίες Joost και Babel Gum κυρίως για αγγλικό περιεχόµενο. Μέσα στο 2008 προβλέπεται η διάθεση περιεχοµένου και σε άλλες γλώσσες. 28 Όπως ο ιστότοπος του BBC World Service Online που προσφέρει ειδήσεις σε 32 γλώσσες και ο ιστότοπος WWiTV 29 Με τη χρήση file sharing software όπως το Limewire και το BitTorrent ή µέσα από ιστότοπους που χρησιµοποιούν τεχνολογίες ροής (Radio Blog Club Pandora ) κυρίως για µουσική. 30 Παράδειγµα αποτελεί ο ιστότοπος Palomitas (στα ισπανικά) και η υπηρεσία itunesu. 31 Όπως οι υπηρεσίες Slideshare και Scridb 32 O Benson (2001: 64) υποστηρίζει ότι η αυτονόµηση των σπουδαστών, σε ότι αφορά τη διαδικασία της µάθησης, είναι ένα από τα εξέχοντα ζητήµατα για τη θεωρία και την πρακτική της γλωσσικής διδασκαλίας στον νέο αιώνα (αναφ. από Gonzalez & St. Louis, 2008). 8

9 µαθητές επικοινωνούν γραπτά συνήθως υπό την επιτήρηση του δασκάλου (tutor ή, στην περίπτωση αυτή, moderator). Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας, ενώ δεν είναι πραγµατικού χρόνου ούτε και ιδιαίτερα ελεύθερος, έχει προφανή εκπαιδευτική αξία ως προς την ανάπτυξη της δεξιότητας της κατανόησης και της παραγωγής γραπτού λόγου και έτσι εξακολουθεί να είναι χρήσιµος και στις νέες εφαρµογές. Αντίστοιχων δυνατοτήτων και εκπαιδευτικής αξίας, είναι φυσικά και οι messengers που ενσωµατώνουν όλες οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης του web 2.0., και οι οποίες σήµερα αντικαθιστούν σε µεγάλο βαθµό το και τις tandem εφαρµογές του παρελθόντος Τα εργαλεία σύγχρονης επικοινωνίας. Οι εικονικοί κόσµοι. Για άµεση επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο χρησιµοποιούνται εφαρµογές Live Chat 33 µε τις οποίες µπορεί κανείς να συνδεθεί τυχαία µε χρήστες από όλον τον κόσµο και VoIP (videoconferencing) 34 για κλειστή επικοινωνία σε οµάδες εγκεκριµένων χρηστών. Οι εφαρµογές αυτές είναι βεβαίως ιδανικές για την ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ενσωµατώνουν λογισµικά συνεργασίας (whiteboards) που τα µετατρέπουν σε πλήρεις πλατφόρµες επικοινωνίας. Έτσι αποτελούν το βασικό εργαλείο των εφαρµογών που επιδιώκουν να φέρουν τον χρήστη σε άµεση επαφή µε φυσικούς οµιλητές της ξένης γλώσσας. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, η κινητήρια δύναµη του web 2.0, και συγχρόνως το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η δηµιουργία online κοινοτήτων. Η δηµιουργία τέτοιων κοινοτήτων δηµιουργεί συνθήκες απρόβλεπτης (ή και σε προγραµµατισµένης από τον καθηγητή) προσωπικής -εικονικής- επαφής µε κάποιον φυσικό οµιλητή, όπως αυτή που θα συνέβαινε αν ο µαθητής βρισκόταν στη χώρα στην οποία οµιλείται η γλώσσα στόχος. Η επαφή αυτή προσφέρεται φυσικά στοιχειωδώς µέσω των εφαρµογών που περιγράφηκαν παραπάνω σε γραπτή (chat, live messengers) ή οπτικοακουστική µορφή (videoconferencing). Βρίσκει ωστόσο την πραγµατική της διάσταση, µέσω των «εικονικών κόσµων». Οι «εικονικοί κόσµοι» MUVEs (Multi-User Virtual Environments) 35 είναι τρισδιάστατα ψηφιακά περιβάλλοντα στα οποία οι χρήστες συµµετέχουν µέσω ενός ψηφιακού αντιπροσώπου (avatar) τον οποίο επιλέγουν οι ίδιοι. Οι χρήστες έχουν έτσι τη δυνατότητα να κινούνται, να αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον, να συναντούν και να συνοµιλούν µε τους άλλους χρήστες που συµβαίνει να βρίσκονται τη δεδοµένη χρονική στιγµή στο ίδιο σηµείο του εικονικού κόσµου, και οι οποίοι µπορεί να προέρχονται από οποιαδήποτε χώρα του κόσµου. Στη διάρκεια µιας συνάντησης, η επικοινωνία γίνεται προφορικά αλλά και γραπτά (οι χρήστες µιλούν και ακούν σε πραγµατικό χρόνο). Οι συναντήσεις τους µε τους άλλους χρήστες-φυσικούς οµιλητές της ξένης γλώσσας- µπορεί να είναι απρογραµµάτιστες και τυχαίες, µπορεί όµως να είναι και σχεδιασµένες από τον καθηγητή και να συµβαίνουν σε συγκεκριµένο «τόπο» και χρόνο. Οι νέες αυτές δυνατότητες, οι οποίες προσφέρονται για πρώτη φορά στη γλωσσική διδασκαλία, έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη εφαρµογών διδασκαλίας ξένης γλώσσας 33 Όπως ο Windows Live Messenger 34 Η τεχνολογία VoIP (Voice over IP), επιτρέπει τη µετάδοση φωνής και πρακτικά τηλεφωνικών κλήσεων- µέσα από το Internet. Πολλές υπηρεσίες όπως το Skype, επιτρέπουν παράλληλα και τη µετάδοση εικόνας, επιτυγχάνοντας έτσι τηλεδιάσκεψη. 35 Για µια λίστα εκπαιδευτικών MUVEs βλ. Dieterle, E., & J. Clarke (2007). 9

10 από µεγάλο αριθµό εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 36, τα οποία προσφέρουν σε εγγεγραµµένους χρήστες γλωσσική εκπαίδευση σε εικονικό περιβάλλον. 5. Συµπεράσµατα, µελλοντική έρευνα Από όσα παρουσιάστηκαν νωρίτερα, φαίνεται να προκύπτει το συµπέρασµα ότι το web 2.0 και οι νέες υπηρεσίες που το αποτελούν έχουν καταφέρει να δώσουν νέα προοπτική στις εφαρµογές ηλεκτρονικής µάθησης. Οι εφαρµογές elearning, επιτελούν σήµερα ένα βήµα µε αξία αντίστοιχη αυτής της εµφάνισης των πολυµεσικών εφαρµογών κατά τη δεκαετία του 90. Το βήµα αυτό δεν συντελείται τόσο στο τεχνολογικό επίπεδο, όσο στο επίπεδο αλληλεπίδρασης του χρήστη µε τις εφαρµογές και τις υπηρεσίες που του προσφέρονται µέσα στο διαδίκτυο αλλά και µε τους άλλους χρήστες που τις χρησιµοποιούν ταυτόχρονα. Οι αλλαγές αυτές αφορούν βεβαίως και τη γλωσσική διδασκαλία, η οποία αποκτά νέα εργαλεία, είτε για τη διεύρυνση της κλασσικής διδασκαλίας σε τάξη, είτε για την ανάπτυξη νέων εφαρµογών µάθησης αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Παράλληλα ωστόσο µε τις αυξηµένες δυνατότητες, κάποιες από τις οποίες (όπως οι εικονικοί κόσµοι) αποτελούν πραγµατικό νεωτερισµό για τη διδασκαλία των γλωσσών, δηµιουργούνται και αυξηµένες απαιτήσεις. Αυτές, αφενός αφορούν την τεχνολογική κατάρτιση των εκπαιδευτών οι οποίοι δεν έχουν τις απαιτούµενες γνώσεις ώστε να µπορέσουν να αξιοποιήσουν τα νέα εργαλεία και, αφετέρου, την έρευνα γύρω από τους τρόπους µε τους οποίους θα µπορέσουν να τα αξιοποιήσουν παραγωγικά. Θα πρέπει να τονισθεί, ότι στην πλειονότητά τους, οι νέες υπηρεσίες αποτελούν καθηµερινά εργαλεία για την πλειοψηφία των φοιτητών και, ακόµη περισσότερο, στοιχειώδη αλφαβητισµό για τις νεότερες ηλικίες, τα παιδιά δηλαδή της πρωτοβάθµιας και τους εφήβους της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Davis, 2006). Είναι προφανές λοιπόν ότι η κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει η έρευνα σχετικά µε τη διδασκαλία της γλώσσας αφορά την ανάπτυξη µεθοδολογίας αξιοποίησης των νέων υπηρεσιών και την επινόηση γλωσσικών δραστηριοτήτων που θα µπορούν να πραγµατοποιηθούν µέσα σε περιβάλλοντα όπως αυτά που περιγράφηκαν αναλυτικά στις προηγούµενες παραγράφους. 36 ΑΕΙ, όπως το Harvard ή το Open University, Ινστιτούτων όπως το Goethe ή το Cervantes, αλλά και ιδωτικών φορέων όπως η Avatar Languages. Στη διεύθυνση COLLEGES_.26_SCHOOLS, παρατίθεται µια λίστα µε εκπαιδευτικούς οργανισµούς και ΑΕΙ που συµµετέχουν στον πιο γνωστό από τους εικονικούς κόσµους, το Second Life. 10

11 Βιβλιογραφία Benson, Philip. (2001). Teaching and Researching Autonomy in Language Learning. Harlow: Longman. Britain, Sandy and Liber, Oleg. (1999). A Framework for Pedagogical Evaluation of Virtual Learning Environments. Manchester: JTAP, JISC Technology Applications Programme. Bromley, Sarah. (2008). Exploiting foreign-language web content for language learning. Scottish Languages Review Issue 17 (2008) ISSN X (Online), Campbell, Aaron Patrick. (2003). Foreign Language Exchange in a Virtual World: an Intercultural Task-based Learning Event. Friends World Program, East Asia Center, Kyoto: Japan, Chung-Kai Huang, Yu-Chun Joni Chao and Chun-Yu Lin. (2008). Web 2.0 in and out of the Language Classroom. Davis, Victoria. (2006). Coming of Age V2.0. The Web 2.0 Classroom. Dieterle, Edward and Clarke, Jody. (2007). Multi-user virtual environments for teaching and learning. Encyclopedia of multimedia technology and networking (2nd edition), (Pagani, M., ed.), Hershey, PA: Idea Group, Inc. TandL-Dieterle-Clarke.pdf Gonzalez, Dafne and St. Louis, Rubena. (2008). The use of Web 2.0 tools to promote learner autonomy. Learner Autonomy SIG Newsletter Independence, Spring 2008, Vol. 43, pp Kroski, Ellyssa. (2006). The Hype and the Hullabaloo of Web O Reilly, Tim. (2005). What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. 20.html Perrie, Yvonne. (2003). Virtual Learning Environments. The Pharmaceutical Journal (vol. 270), p Prensky, Marc. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon (MCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001) Van Harmelen, Mark. (2007). Briefing paper on Web 2.0 technologies for content sharing: Web 2.0 An introduction. 11

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2: Software ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές και περιβάλλοντα WEB 2.0 στο σύγχρονο σχολείο. Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων

Εφαρμογές και περιβάλλοντα WEB 2.0 στο σύγχρονο σχολείο. Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Εφαρμογές και περιβάλλοντα WEB 2.0 στο σύγχρονο σχολείο Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων WEB 2.0 Ο όρος Web 2.0 (Ιστός 2.0) περιγράφει μία σειρά από εφαρμογές και περιβάλλοντα νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Ομάδα Ο.Π.Α.Π.Σ. Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Βαρσάμης Παναγιώτης, Μπέρμπεης Γιάννης, Πλατής Σωτήρης, Τσαγγαίος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Διημερίδα Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 10-11 Οκτωβρίου 2014, Αθήνα Δημήτρης Τολιάς, Ph.D. Διευθυντής Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών Ελληνοαμερικανική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015 Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης 90279 Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα 61 18 Ιανουαρίου 2015 Web 2.0 Ενσωμάτωση στις εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (www) στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμα web 2.0 tools. Εκπαιδευτική αξιοποίηση

Χρήσιμα web 2.0 tools. Εκπαιδευτική αξιοποίηση Χρήσιμα web 2.0 tools Εκπαιδευτική αξιοποίηση Χρήσιμα web 2.0 tools Web 2.0 (Ιστός 2.0) ΟόροςWeb 2.0 (Ιστός 2.0), χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού / WWW η οποία βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Κων/νος Φαρμάκης 2006-2007 e-learning Ορισμοί Η προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή μαθημάτων - μέσω του Internet ήμέσωτωνεταιρικώνintranets

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυο στη ια Βίου Μάθηση Θέµατα Web 2.0 αναπαραστάσεις στη µάθηση & η συµβολή του ιαδικτύου

ιαδίκτυο στη ια Βίου Μάθηση Θέµατα Web 2.0 αναπαραστάσεις στη µάθηση & η συµβολή του ιαδικτύου Web 2.0 αναπαραστάσεις στη µάθηση & η συµβολή του ιαδικτύου Κυπαρισσία Παπανικολάου Επίκουρη καθηγήτρια kpapanikolaou@aspete.gr http://education.aspete.gr/users/papanikolaou/ Γενικό Τµήµα Παιδαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ. Δεκέμβριος 2009

ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ. Δεκέμβριος 2009 ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ Δεκέμβριος 2009 Πολυμέσα Συνεργατικά συστήματα Κατηγορίες συνεργατικών συστημάτων Συστήματα συνεργασίας Χρονο-χωρική ταξινόμηση Συστήματα υποστήριξης συνεργασίας Ενημερότητα Συνεργατικά

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Μια προσπάθεια εξερεύνησης του διαδικτύου σχετικά µε την αξιοποίηση του στην διδασκαλία & εκµάθηση της ιταλικής ως ξένης γλώσσας ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ για πολίτες, επαγγελματίες και εταιρίες Communication through new media Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας μέσω των Social Media είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση Ομάδα Ι Μιμίδης Άγγελος Βάσωφ Θάνος Δήμας Νίκος Μήτσιος Αντώνης Ragab Mohammed Ορισμοί και έννοιες 2 βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Καθηγήτρια Πληροφορικής MSc Μηχανικός Πληροφορικών Συστημάτων TI EINAI TO ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ -BLOG Πρόκειται για ένα διαδικτυακό ημερολόγιο - σημειωματάριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ì ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας

ΤΠΕ στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΠΕ στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας Ενότητα 1: Γενική Εισαγωγή στο μάθημα Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Μαθησιακά Περιβάλλοντα

Προσωπικά Μαθησιακά Περιβάλλοντα Προσωπικά Μαθησιακά Περιβάλλοντα Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιανουάριος 2010 Personal Learning Environments Τι είναι; 20/1 1 Προσωπικά περιβάλλοντα μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ Ανάπτυξη ιστολογίου Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE)

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Τεχνολογία Πληροφορικής Και Επικοινωνιών 2. Υπηρεσίες Διαδικτύου Για Καταναλωτές 3. Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 4. Τηλεργασία 5. Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Συμβουλευτικής για εκπαιδευτικούς επαγγελματίες και γονείς

Δεξιότητες Συμβουλευτικής για εκπαιδευτικούς επαγγελματίες και γονείς Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Δεξιότητες Συμβουλευτικής για εκπαιδευτικούς επαγγελματίες και γονείς Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας

Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας Research Associate, South-East European Research Centre (SEERC) ΕΛΛΑΚ 2222 Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες 3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ Ιστολόγια και κοινότητες Ιστολόγια (blogs) και εκπαιδευτικές κοινότητες Εισαγωγή Ορισμοί Στόχοι και Όροι χρήσης Στατιστικά Στοιχεία Ιστολόγια Ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγη στα SOCIal MEDIA

Εισαγωγη στα SOCIal MEDIA Εισαγωγη στα SOCIal MEDIA ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔιοΙκηση, ΟργΑνωση και ΠληροφορικΗ για Μικρο-MεσαΙες ΕπιχειρΗσεις 14/5/2014 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Εισαγωγή Κοινωνικά δίκτυα, αναπόσπαστο κομμάτι

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Αγγελική Καραματσούκη karamaag@gmail.com Πράσινες Ιδέες 22/10/2014 Γνωριμία 2 Αγγελική Καραματσούκη Πτυχίο Νοσηλευτικής, Πτυχίο Πληροφορικής Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEB 2.0 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ MARKETING

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEB 2.0 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ MARKETING ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEB 2.0 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ MARKETING Του Καθ. Dr. Walter Ruf Περιεχόμενο Βασικές Πληροφορίες Τροφοδοσία Feeds (RSS-Feed, XML-Feed) Weblog (Blog) Social Software

Διαβάστε περισσότερα

3. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 1 4. Πίνακες Μαθημάτων 2 5. Περιγραφή Μαθημάτων 2

3. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 1 4. Πίνακες Μαθημάτων 2 5. Περιγραφή Μαθημάτων 2 Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας 1. Όραμα και στόχοι του τμήματος 1 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης -μέσα σε ένα περιβάλλον λογισμικού Η/Υ- στην ενίσχυση της εννοιολογικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Κολοβός Φίλιππος Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Web 1.0 Η παλαιότερη «έκδοση»

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Εφαρμογές

Συνεργατικές Εφαρμογές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Συνεργατικές Εφαρμογές Η. Βαρλάμης Εργαλεία Web 2.0 Μέσα από το παράδειγμα της υγείας Τι αλλάζει στο χώρο της υγείας κινητικότητα πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Απόψεις EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy Γιατίοιορισμοίενόςκλάδουείναισημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Χρήση και Υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης ΚΣΕ 5 ο Δ.Σ. Γλυφάδας Άξονες συζήτησης Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές ΤΠΕ στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αχιλλέας Καμέας Επικ. Καθηγητής ΣΘΕΤ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ

Εφαρμογές ΤΠΕ στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αχιλλέας Καμέας Επικ. Καθηγητής ΣΘΕΤ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ Εφαρμογές ΤΠΕ στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Αχιλλέας Καμέας Επικ. Καθηγητής ΣΘΕΤ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: εμπλεκόμενοι & ανάγκες Στο περιβάλλον της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο

Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο Γιάννης Φραγκιαδάκης, Εμμανουήλ Ζουράρης Κέντρο Επικοινωνιών & Δικτύων Π.Κ 16 Μαϊου 2010 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Τάσος Μικρόπουλος Συντονιστής ψηφιακού εμπλουτισμού βιβλίων Φυσικής H ψηφιακή στρατηγική για την

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Άννα Κεφάλα Τηλεκπαίδευση: νέο μοντέλο εκπαίδευσης;; Συμπληρωματική ως προς την παραδοσιακή Άρση χωρο χρονικών περιορισμών Αυξημένες

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr Το νέο Twinspace Η συνεργατική πλατφόρμα του etwinning, εργαλείο για την κοινωνική δικτύωση, την επικοινωνία των εκπαιδευτικών και τη διαχείριση ενός έργου etwinning Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Ηγεσία

Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Ηγεσία Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Ηγεσία Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Ενότητα 1: Εισαγωγή

Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Ενότητα 1: Εισαγωγή Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Ενότητα 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Νικόλαος Τσέλιος Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σημείωμα Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης E-Agiografia, Η Media Suite έχει αναπτύξει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (e-learning) με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία αλεία & Τεχ Τε νολο γίες ίε ς του Συμμετοχικού Συμμετοχικού Διαδικτύου (Web 2.0) για για την Προώθηση ροώθηση του Ο Οίνου ίνου &

Εργαλεία αλεία & Τεχ Τε νολο γίες ίε ς του Συμμετοχικού Συμμετοχικού Διαδικτύου (Web 2.0) για για την Προώθηση ροώθηση του Ο Οίνου ίνου & Εργαλεία & Τεχνολογίες του Συμμετοχικού Διαδικτύου (Web 2.0) για την Προώθηση του Οίνου & του Οινοτουρισμού Τσιακάλη Κωνσταντίνα Υποψήφια ιδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου, Χίος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Συμμετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από την αίθουσα διδασκαλίας στην αίθουσα συσκέψεων. 5 τρόποι για να προετοιμάσετε τους σύγχρονους φοιτητές για τον αυριανό επαγγελματικό στίβο

Από την αίθουσα διδασκαλίας στην αίθουσα συσκέψεων. 5 τρόποι για να προετοιμάσετε τους σύγχρονους φοιτητές για τον αυριανό επαγγελματικό στίβο Από την αίθουσα διδασκαλίας στην αίθουσα συσκέψεων 5 τρόποι για να προετοιμάσετε τους σύγχρονους φοιτητές για τον αυριανό επαγγελματικό στίβο Εφαρμογή συνεργατικών και καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Social Media. Chapter 2 Social Media Marketing

Social Media. Chapter 2 Social Media Marketing Social Media W Chapter 2 Social Media Marketing p.1 Τι είναι το Social Media Marketing Πρόκειται για ένα νέο marketing, που απευθύνεται σε ένα νέο καταναλωτή. Ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Τ Ε Ρ Ε Ζ Α Ο Δ Υ Σ Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων World Wide Web Παγκόσμιος Ιστός Internet - WWW Internet: παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών που βασίζεται στο πρωτόκολο επικοινωνίας TCP/IP και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας Ενότητα 5: Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Παναγιώτης Σταθόπουλος, email: pstath@ekt.gr, τηλ: 210 7273 996 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Υπεύθυνος Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δεκέµβρης 2015 Η Πλατφόρµα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Κέρκυρα 2014 Εξέλιξη των ΤΠΕ Η ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ που χαρακτηρίζει την εποχή μας καθώς

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα