ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασµός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση ιαδραστικής Εκπαιδευτικής Εφαρµογής και Βιβλίων µε τη χρήση τεχνολογιών Παγκόσµιου Ιστού, στο γνωστικό αντικείµενο της Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστηµάτων & ικτύων Πτυχιακή Εργασία της Μπαχτσεβανίδου Ζωής (ΑΕΜ:489) Επιβλέπων : Νικολάου Σπυρίδων Καθηγητής Εφαρµογών Καστοριά Μάιος 2012

2

3 ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασµός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση ιαδραστικής Εκπαιδευτικής Εφαρµογής και Βιβλίων µε τη χρήση τεχνολογιών Παγκόσµιου Ιστού, στο γνωστικό αντικείµενο της Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστηµάτων & ικτύων Πτυχιακή Εργασία της Μπαχτσεβανίδου Ζωής (ΑΕΜ:489) Επιβλέπων : Νικολάου Σπυρίδων Καθηγητής Εφαρµογών Εγκρίθηκε από την τριµελή εξεταστική επιτροπή την 18 η Μαΐου Νικολάου Σπυρίδων Καθηγητής Εφαρµογών... Σγώρα Αγγελική Επιστηµονικός Συνεργάτης... Καραµάνου Αρετή Εργαστηριακός Συνεργάτης Καστοριά Μάιος 2012

4 Copyright 2012 Μπαχτσεβανίδου Ζωή Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανοµή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα. Οι απόψεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν αποκλειστικά τον συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσηµες θέσεις του ΑΤΕΙ υτικής Μακεδονίας.

5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πριν την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της παρούσας εργασίας, αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω ορισµένους από τους ανθρώπους που γνώρισα, συνεργάστηκα µαζί τους και έπαιξαν πολύ σηµαντικό ρόλο στην πραγµατοποίησή της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον επιβλέποντα της διπλωµατικής εργασίας, κ.νικολάου Σπύρο για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε αναθέτοντάς µου την εκπόνηση της συγκεκριµένης εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένεια µου και τον Γιώργο Μου, για την υποστήριξη, την κατανόηση και την αµέριστη συµπαράστασή τους όλον αυτόν τον καιρό καθώς και σε όλη τη διάρκεια συγγραφής της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. Ζωή Μπαχτσεβανίδου i

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα διπλωµατική εργασία αφορά το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση µίας διαδραστικής εκπαιδευτικής εφαρµογής. Για την δηµιουργία ενός τέτοιου συστήµατος απαιτείται, η κατανόηση των απαιτήσεων µίας εκπαιδευτικής πλατφόρµας αλλά και του τρόπου υλοποίησης της εφαρµογή χρησιµοποιώντας κατάλληλα διαθέσιµα εργαλεία καθώς και σύγχρονες τεχνικές. Βασικό στοιχείο επίσης είναι, το λογισµικό αυτό να µπορεί να παραµετροποιηθεί και να επεκταθεί ώστε να καλύψει τις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών της. Επιπροσθέτως, το λογισµικό αυτό θα πρέπει να παρέχει κάποια εργαλεία αλλά και να δέχεται επιπλέον στοιχεία που θα του δίνουν πρόσθετες δυνατότητες. Τα λογισµικά µάθησης συναντώνται µε πολλούς διαφορετικούς όρους. Οι όροι που συναντάµε στην βιβλιογραφία είναι Σύστηµα ιαχείρισης Μάθησης (LMS), Σύστηµα ιαχείρισης Περιεχοµένου (CMS), Σύστηµα ιαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου (LCMS), Περιβάλλον Κατευθυνόµενης Μάθησης (MLE), Σύστηµα Υποστήριξης Μάθησης (LSS), Πλατφόρµα Εκπαίδευσης (LP). Στην παρούσα εργασία, για την κατασκευή της διαδραστικής εκπαιδευτικής εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε το ανοιχτό λογισµικό Moodle. Σε αυτό προστέθηκαν επιπλέον εργαλεία που κρίθηκαν αναγκαία για µια σύγχρονη διαδραστική πλατφόρµα, όπως η δυνατότητα του e-portfolio mahara και της τηλεδιάσκεψης που δεν υποστηρίζονται εξ αρχής από το Moodle και εµπλουτίστηκε µε ηλεκτρονικά βιβλία που διαπραγµατεύονται το αντικείµενο της ασφάλειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων. Λέξεις Κλειδιά Εκπαιδευτική Πλατφόρµα, Ηλεκτρονική Μάθηση, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Τηλεδιάσκεψη, e-class, e- Portfolios, Moodle, Mahara Ζωή Μπαχτσεβανίδου ii

7 ABSTRACT This thesis concerns early in the design, the development and the implementation of an interactive educational application. To create such a system requires the understanding of the requirements of an educational platform but also the knowledge of how to implement it by using appropriate and available tools and the application of techniques of modern times. A key element is also, that this software can be customized and extended to cover the needs and requirements of its users. Additionally, this software should provide some tools but also to accept additional data that will provide it with additional capabilities. Learning software can be found in many different terms. The term found in literature is Learning Management System (LMS), Content Management System (CMS), Learning Content Management System (LCMS), directed learning environment (MLE), Learning Support System (LSS), Learning Platform (LP). In this paper, the open source Moodle was used for the construction of the interactive educational application. To this extra tools were added which were thought to be necessary for a modern interactive platform, such as the ability of e-portfolio mahara and videoconferencing which are not supported from the beginning by Moodle and was enriched with e-books which deal with the subject of computer security and networks. KEY-WORDS Educational Platform, e-learning, E-Books, Conference Call, e-class, e-portfolios, Moodle, Mahara Ζωή Μπαχτσεβανίδου iii

8 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία µε τίτλο Σχεδιασµός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση ιαδραστικής Εκπαιδευτικής Εφαρµογής και Βιβλίων µε τη χρήση τεχνολογιών Παγκόσµιου Ιστού, που θα αφορούν στο γνωστικό αντικείµενο της Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστηµάτων και ικτύων έχει εκπονηθεί από την φοιτήτρια, Ζωή Μπαχτσεβανίδου του Σπυρίδωνα. Η µελέτη αυτή διεξήχθη στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας του τµήµατος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του παραρτήµατος Καστοριάς του ΑΤΕΙ υτικής Μακεδονίας. Η εργασία αυτή ανατέθηκε από τον Καθηγητή κ. Νικολάου Σπυρίδων και αποτελεί µία προσπάθεια για µία εµπεριστατωµένη µελέτη του θέµατος µε µία σύγχρονη οπτική, προσπαθώντας να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της. Η διαδικτυακή αναζήτηση υπήρξε βασικός άξονας ανεύρεσης πηγών πληροφόρησης για το θέµα που πραγµατεύεται. Η εργασία αυτή βασίσθηκε κυρίως στην µελέτη σύγχρονων προγραµµάτων καθώς και στην µελέτη των αναγκών που έχει η εκπαίδευση για εφαρµογές των ΤΠΕ στην διαδικασία της µάθησης. Ζωή Μπαχτσεβανίδου iv

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Σελ: i ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σελ: ii ABSTRACT. Σελ: iii ΠΡΟΛΟΓΟΣ... Σελ: iv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ: v ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ.. Σελ: xi ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.. Σελ:xiv ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. Σελ: 1 Ζωή Μπαχτσεβανίδου v

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. (DISTANCE LEARNING) ΣΕΛ ΤΗΛΕ- Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕΛ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΣΗ (OPEN DISTANCE LEARNING) ΣΕΛ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (ELEARNING) ΣΕΛ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. (CBT) ΣΕΛ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. (WBT) ΣΕΛ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ( ΤΒΤ) ΣΕΛ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕΛ ΜΟΝΤΕΛΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕΛ ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΛ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕΛ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕΛ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕΛ ΙΑΚΡΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕΛ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΕΛ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΕΛ TO E-LEARNING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕΛ ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΕΛ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΛ E-PORTFOLIOS ΣΕΛ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ E-PORTFOLIO ΣΕΛ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ EPORTFOLIOS ΣΕΛ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ E-PORTFOLIO ΣΕΛ ΤΥΠΟΙ EPORTFOLIO ΣΕΛ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ ΣΕΛ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΕΛ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΕΛ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (QOS) ΣΕΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕΛ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΩΝ E-BOOK ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕΛ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ E-BOOK ΣΕΛ ΕΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕΛ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΕΛ. 16 Ζωή Μπαχτσεβανίδου vi

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 2.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΕΛ ΩΡΕΑΝ Η ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ (OPEN SOURCE) ΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΕΛ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΕΛ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ LMS ΣΕΛ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΣΕΛ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ MOODLE ΣΕΛ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ MOODLE ΣΕΛ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕΛ ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕΛ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΛ Ε-PORTFOLIO ΣΕΛ E-PORTFOLIO ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕΛ ΓΙΑΤΙ EPORTFOLIO; ΣΕΛ ΤΟ MAHARA E-PORTFOLIO ΣΕΛ ΓΙΑΤΙ TO MAHARA ΣΕΛ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ ΣΕΛ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΟ MOODLE ΣΕΛ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ / Ε-BOOKS ΣΕΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕΛ ASTARO GATEWAY SOFTWARE ΣΕΛ WINDUMP ΣΕΛ GPG ΚΑΙ PGP ΣΕΛ OPENSSL ΣΕΛ. 33 Ζωή Μπαχτσεβανίδου vii

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3.1 ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕΛ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΣΕΛ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕΛ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕΛ ΦΑΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΕΛ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΛ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ MOODLE ΣΕΛ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΕΛ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΨΗΣ ΤΟΥ MOODLE ΣΕΛ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΣΕΛ ΕΙΣΟ ΟΣ ΩΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΣΕΛ ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΕΛ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΕΛ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΕΛ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕΛ ΑΝΑΘΕΣΗ ΡΟΛΩΝ ΣΕΛ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ ΜΠΛΟΚ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ BACKUP RESTORE ΣΕΛ IMPORT ΣΕΛ RESET ΣΕΛ BLOCKS ΣΕΛ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΕΛ GROUPS (ΟΜΑ ΕΣ) ΣΕΛ REPORTS -ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕΛ COURSE PARTICIPATION ΣΕΛ QUESTIONS ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕΛ ADD RESOURCE ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΗΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕΛ FILES ΑΡΧΕΙΑ ΣΕΛ FOLDER ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΕΛ IMS CONTENT PACKAGE ΣΕΛ LABEL-ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΕΛ PAGE ΣΕΛ URL ΣΕΛ ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΛ ASSIGNMENTS ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΛ CHAT ΣΕΛ. 63 Ζωή Μπαχτσεβανίδου viii

13 CHOICE ΣΕΛ DATABASE ΣΕΛ EXTERNAL TOOL ΣΕΛ FORUM ΣΕΛ GLOSSARY ΣΕΛ LESSON ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛ QUIZ ΣΕΛ SCORM PACKAGE ΣΕΛ SURVEY ΣΕΛ WIKI ΣΕΛ WORKSHOP ΣΕΛ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ e-portfolio MAHARA ΣΕΛ ΣΥΝ ΕΣΗ ΩΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΕΛ ΣΥΝ ΕΣΗ ΩΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΕΛ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ BIGBLUEBUTTON ΣΤΟ MOODLE ΣΕΛ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ MOODLE ΣΕΛ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΕΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ ΣΕΛ ΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΛ ΦΑΣΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΕΛ. 84 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕΛ. 85 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕΛ. 85 Ζωή Μπαχτσεβανίδου ix

14 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕΛ. 86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ MOODLE ΣΤΑ WINDOWS ΣΕΛ. 89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MAHARA E-PORTFOLIO ΣΕΛ.102 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III LMS ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ e-portfolio - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MAHOODLE ΣΕΛ.107 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕΛ.113 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΠΙΠΛΕΟΝ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOODLE ΣΕΛ.116 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOODLE ΣΕΛ.117 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Ο ΗΓΟΣ ASTARO GATEWAY SOFTWARE V8.0 ΣΕΛ.118 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Ο ΗΓΟΣ GPG ΚΑΙ PGP ΣΕΛ.132 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ OPENSSL ΣΕΛ.140 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X WINDUMP ΣΕΛ.152 Ζωή Μπαχτσεβανίδου x

15 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1.1 υνατότητες Γνωστών Μορφών Ηλεκτρονικών Βιβλίων Σελ: 18 Εικόνα 2.1 ATutor: (LMS/LCMS) Σελ: 19 Εικόνα 2.2 Claroline: (LMS) Σελ: 20 Εικόνα 2.3 eclass Σελ: 20 Εικόνα 2.4 Ilias Σελ: 21 Εικόνα Manhattan Virtual Classroom Σελ: 21 Εικόνα 2.6 Moodle Σελ: 22 Εικόνα 2.7 Sakai Σελ: 22 Εικόνα 2.8 Blackboard Σελ: 23 Εικόνα 2.9 Πίνακας Σύγκρισης LMS 1 Σελ: 24 Εικόνα 2.10 Πίνακας Σύγκρισης LMS 2 Σελ: 24 Εικόνα 2.11 Πίνακας Σύγκρισης LMS 3 Σελ: 25 Εικόνα 2.12 Online Course Evaluation Project Σελ: 25 Εικόνα 2.13 Moodle And BigBlueButton Σελ: 30 Εικόνα 2.14 ewiter pro Σελ: 31 Εικόνα 2.15 Astaro Firewall Σελ: 32 Εικόνα 2.16 Windump Σελ: 32 Εικόνα 2.17 Gpg and Pgp Σελ: 33 Εικόνα 3.1 Μορφή Πλατφόρµας Σελ: 37 Εικόνα 3.2 Moodle Αρχική Σελίδα Σελ: 38 Εικόνα 3.3 Σελίδα Ρυθµίσεων Της Αρχικής Σελίδας Σελ: 38 Εικόνα 3.4 Front Page Settings Σελ: 39 Εικόνα 3.5 Themes Σελ: 39 Εικόνα 3.6 Chose Themes Σελ: 40 Εικόνα 3.7 Τελική Επιλογή Themes Σελ: 40 Εικόνα 3.8 Αντικείµενα Αρχικής Σελίδας Σελ: 41 Εικόνα 3.9 Manage Authedication Plugins Σελ: 43 Εικόνα 3.10 ηµιουργία Χρήστη Σελ: 43 Εικόνα 3.11 Γενικά Στοιχεία Χρήστη Σελ: 44 Εικόνα 3.12 Χρήστες Σελ: 44 Εικόνα 3.13 Χρήστες Σελ: 44 Εικόνα 3.14 Είσοδος στο Σύστηµα Σελ: 45 Εικόνα 3.15 Ξεκινήστε Την ηµιουργία Νέου Λογαριασµού Σελ: 45 Εικόνα 3.16 Στοιχεία- ηµιουργία Νέου Λογαριασµού Σελ: 45 Εικόνα 3.17 Course Categories Σελ: 46 Εικόνα 3.18 Add New Category Σελ: 46 Εικόνα 3.19 Edit Course Settings Σελ: 47 Εικόνα 3.20 Format Σελ: 47 Εικόνα 3.21 Manage Roles Σελ: 48 Ζωή Μπαχτσεβανίδου xi

16 Εικόνα 3.22 Topic Outline Σελ: 49 Εικόνα 3.23 Settings Σελ: 49 Εικόνα 3.24 Grader Report Σελ: 50 Εικόνα 3.25 Initial Settings Backup Σελ: 50 Εικόνα 3.26 Schema Settings Backup Σελ: 51 Εικόνα 3.27 Confirmation and Review Σελ: 51 Εικόνα 3.28 Perform Backup Σελ: 51 Εικόνα 3.29 Complete Backup Σελ: 52 Εικόνα 3.30 Import Data From Σελ: 52 Εικόνα 3.31 Reset Course Σελ: 53 Εικόνα 3.32 Add Block Σελ: 53 Εικόνα 3.33 Manage Blocks Σελ: 53 Εικόνα 3.34 Blocks Σελ: 54 Εικόνα 3.35 Αποστολή Και Λήψη Μηνυµάτων Σελ: 54 Εικόνα 3.36 Επιλογή Χρήστη Για Αποστολή Μηνύµατος Σελ: 55 Εικόνα 3.37 Message Body Σελ: 55 Εικόνα 3.38 Send Message Σελ: 55 Εικόνα 3.39 Groups Σελ: 56 Εικόνα 3.40 Logs Σελ: 56 Εικόνα 3.41 Choose Which Logs Σελ: 57 Εικόνα 3.42 Live Logs Σελ: 57 Εικόνα 3.43 Activity Report Σελ: 57 Εικόνα 3.44 Course Participation Σελ: 58 Εικόνα 3.45 Topic Outline Σελ: 58 Εικόνα 3.46 Add Resource Σελ: 58 Εικόνα 3.47 Adding New File Σελ: 59 Εικόνα 3.48 Adding New Folder Σελ: 59 Εικόνα 3.49 File and Folder Image Σελ: 59 Εικόνα 3.50 Adding New IMS Σελ: 60 Εικόνα 3.51 Adding New Label Σελ: 60 Εικόνα 3.52 Adding New Page Σελ: 61 Εικόνα 3.53 Adding New Url Σελ: 61 Εικόνα 3.54 Αλληλεπιδραστικά Στοιχεία Σελ: 62 Εικόνα 3.55 Add An Activity Σελ: 62 Εικόνα 3.56 Adding New Assignment Σελ: 63 Εικόνα 3.57 Adding New Chat Σελ: 63 Εικόνα 3.58 Chat Περιβάλλον Σελ: 64 Εικόνα 3.59 Chat Πρώτη Μορφή Σελ: 64 Εικόνα 3.60 Chat εύτερη Μορφή Σελ: 64 Εικόνα 3.61 Adding New Choice Σελ: 65 Εικόνα 3.62 Adding New Database Σελ: 65 Εικόνα 3.63 Adding New External Tool Σελ: 66 Ζωή Μπαχτσεβανίδου xii

17 Εικόνα 3.64 Adding New Forum Σελ: 66 Εικόνα 3.65 Adding New Discussion Topic Σελ: 67 Εικόνα 3.66 New Discussion Topic Subject Σελ: 67 Εικόνα 3.67 Welcome Topic Σελ: 67 Εικόνα 3.68 Topic Συµµετοχή Σελ: 68 Εικόνα 3.69 Adding New Glossary Σελ: 68 Εικόνα 3.70 Adding New Lesson Σελ: 69 Εικόνα 3.71 Adding New Quiz Σελ: 70 Εικόνα 3.72 Adding New Scrom Package Σελ: 70 Εικόνα 3.73 Adding New Survey Σελ: 71 Εικόνα 3.74 Adding New Wiki Σελ: 71 Εικόνα 3.75 Adding New Workshop Σελ: 72 Εικόνα 3.76 Mahara Καρτέλες Σελ: 73 Εικόνα 3.77 Mahara Καρτέλα Site Option Σελ: 74 Εικόνα 3.78 Mahara Καρτέλα Edit Site Pages Σελ: 74 Εικόνα 3.79 Mahara Kκαρτέλα Menus Σελ: 75 Εικόνα 3.80 Mahara Καρτέλα Networking Σελ: 75 Εικόνα 3.81 Mahara Καρτέλα Pages Σελ: 75 Εικόνα 3.82 Mahara Καρτέλα Users Σελ: 76 Εικόνα 3.83 Mahara Καρτέλα Groups Σελ: 76 Εικόνα 3.84 Μahara Kαρτέλα Ιnstitutions Σελ: 76 Εικόνα 3.85 Mahara Καρτέλα Extensions Σελ: 77 Εικόνα 3.86 Mahara Καρτέλα Χρήστη Σελ: 77 Εικόνα 3.87 Mahara Καρτέλα Create And Collect Σελ: 78 Εικόνα 3.88 Mahara Καρτέλα Organize Σελ: 78 Εικόνα 3.89 Mahara Καρτέλα Share And Network Σελ: 78 Εικόνα 3.90 Mahara Καρτέλα Content Σελ: 79 Εικόνα 3.91 Mahara Καρτέλα Portfolio Σελ: 79 Εικόνα 3.92 Mahara Καρτέλα Groups Σελ: 79 Εικόνα 3.93 Zip File BigBlueButton Σελ: 80 Εικόνα 3.94 Files BigBlueButton Σελ: 80 Εικόνα 3.95 New Plugins To Install Σελ: 81 Εικόνα 3.96 Upgrading To New Version Σελ: 81 Εικόνα 3.97 Settings On BigBlueButton Σελ: 81 Εικόνα 3.98 Add An Activity - Bigbluebutton Σελ: 82 Εικόνα 3.99 Στοιχεία Τηλεδιάσκεψης Σελ: 82 Εικόνα Downloading DigE Σελ: 83 Εικόνα Profil Σελ: 83 Ζωή Μπαχτσεβανίδου xiii

18 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Εικόνα ΠΙ.1 Xampp Language Install Σελ: 89 Εικόνα ΠΙ.2 Xampp Setup Wizard Σελ: 89 Εικόνα ΠΙ.3 Xampp Install Location Σελ: 89 Εικόνα ΠΙ.4 Xampp Options Σελ: 90 Εικόνα ΠΙ.5 Xampp Installing Σελ: 90 Εικόνα ΠΙ.6 Xampp Completing Σελ: 90 Εικόνα ΠΙ.7 Xampp Control Panel Application Σελ: 91 Εικόνα ΠΙ.8 Xampp Apache Σελ: 91 Εικόνα ΠΙ.9 Περιεχόµενα Του Καταλόγου Του Moodle Σελ: 92 Εικόνα ΠΙ.10 Μετακίνηση Του Moodle Σελ: 92 Εικόνα ΠΙ.11 Moodle Chose A Language Σελ: 93 Εικόνα ΠΙ.12 Moodle Έλεγχος PHP Ρυθµίσεων Σελ: 93 Εικόνα ΠΙ.13 Επιβεβαίωση Τοποθεσίας Εγκατάστασης Σελ: 94 Εικόνα ΠΙ.14 Moodle Ρυθµίσεις Βάσεων εδοµένων ½ Σελ: 94 Εικόνα ΠΙ.15 Moodle Ρυθµίσεις Βάσεων εδοµένων 2/2 Σελ: 95 Εικόνα ΠΙ.16 Moodle PhpMyAdmin Ρυθµίσεις ½ Σελ: 95 Εικόνα ΠΙ.17 Moodle PhpMyAdmin Ρυθµίσεις 2/2 Σελ: 95 Εικόνα ΠΙ.18 Moodle PhpMyAdmin Κωδικός Πρόσβασης Σελ: 96 Εικόνα ΠΙ.19 Moodle PhpMyAdmin Έλεγχος ικαιωµάτων Σελ: 96 Εικόνα ΠΙ.20 Moodle Ενηµέρωση Του config.php Σελ: 96 Εικόνα ΠΙ.21 Moodle Εισαγωγή Στοιχείων Σελ: 97 Εικόνα ΠΙ.22 Moodle Ολοκλήρωση Ρυθµίσεων Σελ: 97 Εικόνα ΠΙ.23 Moodle Copyright Σελ: 97 Εικόνα ΠΙ.24 Moodle Server Checks Σελ: 98 Εικόνα ΠΙ.25 Moodle Setting Database Σελ: 98 Εικόνα ΠΙ.26 Moodle Στοιχεία Αdministrator Σελ: 99 Εικόνα ΠI.27 Moodle Login Σελ: 99 Εικόνα ΠΙ.28 Moodle Αρχική Default Σελίδα Σελ: 99 Εικόνα ΠΙ.29 Moodle cron.php Maintenance Script Σελ: 99 Εικόνα ΠΙ.30 Moodle Moodlecron Setup Wizard Σελ:100 Εικόνα ΠΙ.31 Moodle Choose Start Menu Folder Σελ:100 Εικόνα ΠΙ.32 Moodle Time Internal Σελ:100 Εικόνα ΠΙ.33 Moodle cmd Certificate Σελ:101 Εικόνα ΠΙΙ.1 Create Database Για Το Mahara Σελ:102 Εικόνα ΠΙΙ.2 Create Folder Maharadata Σελ:103 Εικόνα ΠΙΙ.3 Αλλαγή Του Config.php Σελ:103 Εικόνα ΠΙΙ.4 Wwwroot Στοιχεία Στο Config Σελ:104 Εικόνα ΠΙΙ.5 Dataroot Στοιχεία Στο Config Σελ:104 Εικόνα ΠΙΙ.6 Copyrhight Mahara Σελ:105 Ζωή Μπαχτσεβανίδου xiv

19 Εικόνα ΠΙΙ.7 Mahara Database Install Εικόνα ΠΙΙ.8 Αρχική Σελίδα Mahara Εικόνα ΠΙΙΙ.1 Enable Portfolios Moodle Εικόνα ΠΙΙΙ.2 Networking On Moodle Εικόνα ΠΙΙΙ.3 Certificate Moodle Εικόνα ΠΙΙΙ.4 Networking Mahara Εικόνα ΠΙΙΙ.5 Certificate του Mahara Εικόνα ΠΙΙΙ.6 Networking Enabled Εικόνα ΠΙΙΙ.7 Add Institution Εικόνα ΠΙΙΙ.8 Administer Institutions 1 /2 Εικόνα ΠΙΙΙ.9 Administer Institutions Next Step 2/2 Εικόνα ΠΙΙΙ.10 Administer Authorities Εικόνα ΠΙΙΙ.11 Administer Authorities Xmlrpc Εικόνα ΠΙΙΙ.12 Add New Host Εικόνα ΠΙΙΙ.13 Authedication Plugin ½ Εικόνα ΠΙΙΙ.14 Authedication Plugin 2/2 Εικόνα ΠΙΙΙ.15 Manage Roles Εικόνα ΠΙΙΙ.16 Roam To a Remote Application Via Mnet Εικόνα ΠΙΙΙ.17 Button Για το Mahara Εικόνα ΠΙΙΙ.18 Manage Portfolios Εικόνα ΠΙΙΙ.19 Configure Portfolio Plugin Εικόνα ΠΙΙΙ.20 Enable And Visible Mahara Εικόνα ΠIV.1 Server Checks Εικόνα ΠIV.2 Extensions Εικόνα ΠIV.3 Libraries Εικόνα ΠIV.4 Openssl Directory Εικόνα ΠIV.5 PHP Errors Εικόνα ΠIV.6 PHP.ini Files Εικόνα ΠIV.7 Max Size Εικόνα ΠIV.8 Max Size Upload Εικόνα ΠIV.9 Max Size Post Εικόνα ΠV.1 Παράδειγµα Χρήσης Του Book Module Εικόνα ΠV.2 Παράδειγµα Χρήσης CheckList Εικόνα ΠV.3 Παράδειγµα Χρήσης Hot Potatoes Εικόνα ΠVI.1 Πλατφόρµα Σύνολο Εικόνα ΠVII.1 Παράδειγµα Σύνδεσης Εικόνα ΠVII.2 Εικόνα ΠVII.3 Boot από το CD Εικόνα ΠVII.4 Information step 1 Εικόνα ΠVII.5 Information step 2 Εικόνα ΠVII.6 Select The Keyboard Layout Εικόνα ΠVII.7 Detected Hardware Σελ:105 Σελ:106 Σελ:107 Σελ:107 Σελ:108 Σελ:108 Σελ:108 Σελ:109 Σελ:109 Σελ:109 Σελ:110 Σελ:110 Σελ:110 Σελ:111 Σελ:111 Σελ:111 Σελ:111 Σελ:112 Σελ:112 Σελ:112 Σελ:112 Σελ:112 Σελ:113 Σελ:113 Σελ:114 Σελ:114 Σελ:114 Σελ:115 Σελ:115 Σελ:115 Σελ:115 Σελ:116 Σελ:116 Σελ:116 Σελ:117 Σελ:118 Σελ:118 Σελ:118 Σελ:119 Σελ:119 Σελ:119 Σελ:120 Ζωή Μπαχτσεβανίδου xv

20 Εικόνα ΠVII.8 Select Your Area Εικόνα ΠVII.9 Select Your Time Zone Εικόνα ΠVII.10 Select Current Time and Date Εικόνα ΠVII.11 Select The Network Interface Εικόνα ΠVII.12 Configure The Administration Network Interface Εικόνα ΠVII.13 Information Εικόνα ΠVII.14 Installation Progress Εικόνα ΠVII.15 Installation Finished Εικόνα ΠVII.16 Astaro Security Gateway V8 Εικόνα ΠVII.17 Login To WebAdmin Εικόνα ΠVII.18 Configure on Your New Astaro Security Gateway Purchase Εικόνα ΠVII.19 License Installation Εικόνα ΠVII.20 Internal LAN Network Settings Εικόνα ΠVII.21 Firewall Settings Εικόνα ΠVII.22 Intrusion Prevention Setttings Εικόνα ΠVII.23 Thank You For Completing the ASG Setup Wizard Εικόνα ΠVII.24 Login To WebAdmin Εικόνα ΠVII 25 Interface and Rooting Εικόνα ΠVII 26 Interface ½ Εικόνα ΠVII 27 Interface 2/2 Εικόνα ΠVII 28 Pool για το Pptp Εικόνα ΠVII 29 New User Εικόνα ΠVII 30 Client Authentication Εικόνα ΠVII 31 User Portal Εικόνα ΠVII 32 PPTP Εικόνα ΠVII 33 SSL Εικόνα ΠVII 34 Κανόνας PPTP Εικόνα ΠVII 35 Rules Εικόνα ΠVII 36 Remote Access Εικόνα ΠVII 37 Note Εικόνα ΠVII 38 Edit Network Definition Εικόνα ΠVII 39 Add SSL Connection Εικόνα ΠVII 40 Edit SSL Connection Εικόνα ΠVII 41 Altas VPN Tunnel Εικόνα ΠVIII1 Link gpg4win Εικόνα ΠVIII 2 Welcome Installation Window Εικόνα ΠVIII 3 Licence Agreement Εικόνα ΠVIII 4 Choose Components Εικόνα ΠVIII 5 Choose Install Location Εικόνα ΠVIII 6 Install Option Εικόνα ΠVIII 7 Choose Start Menu Folder Εικόνα ΠVIII 8 Installation Complete Σελ:120 Σελ:120 Σελ:120 Σελ:121 Σελ:121 Σελ:121 Σελ:122 Σελ:122 Σελ:123 Σελ:123 Σελ:123 Σελ:124 Σελ:124 Σελ:124 Σελ:124 Σελ:125 Σελ:125 Σελ:125 Σελ:126 Σελ:126 Σελ:126 Σελ:127 Σελ:127 Σελ:127 Σελ:128 Σελ:128 Σελ:128 Σελ:129 Σελ:129 Σελ:129 Σελ:130 Σελ:130 Σελ:130 Σελ:131 Σελ:132 Σελ:132 Σελ:132 Σελ:132 Σελ:133 Σελ:133 Σελ:133 Σελ:133 Ζωή Μπαχτσεβανίδου xvi

21 Εικόνα ΠVIII 9 Finish Window Εικόνα ΠVIII 10 Αρχική Οθόνη Προγράµµατος Εικόνα ΠVIII 11 Generate Key-Name Εικόνα ΠVIII 12 Generate Key Εικόνα ΠVIII 13 Generate Key - Pass phrase Εικόνα ΠVIII 14 Backup Keys Εικόνα ΠVIII 15 Key ring Editor Εικόνα ΠVIII 16 Key ring Editor 2 Εικόνα ΠVIII 17 Manage Εικόνα ΠVIII 18 Notepad Εικόνα ΠVIII 19 Import Εικόνα ΠVIII 20 PGP Desktop License Εικόνα ΠX 1 Windump Setup Εικόνα ΠX 2 Windump Setup Wizard Εικόνα ΠX 3 License Agreement Εικόνα ΠΧ 4 Installation Options Εικόνα ΠX 5 Complete Εικόνα ΠX 6 CMD Εικόνα ΠX 7 Windump.exe D Εικόνα ΠX 8 ιαθέσιµα Interfaces. Εικόνα ΠX 9 Packets Capture Εικόνα ΠX 10 Windump -i 2 -n host your_ip_address Εικόνα ΠX 11 Windump i 1 -n icmp Εικόνα ΠX 12 Windump i 1 -w new_file Εικόνα ΠX 13 Windump -r new_file Εικόνα ΠX 14 Windump i 1 -n tcp >out Σελ:133 Σελ:134 Σελ:134 Σελ:134 Σελ:134 Σελ:134 Σελ:135 Σελ:135 Σελ:135 Σελ:135 Σελ:136 Σελ:137 Σελ:152 Σελ:152 Σελ:152 Σελ:153 Σελ:153 Σελ:153 Σελ:153 Σελ:153 Σελ:155 Σελ:155 Σελ:155 Σελ:156 Σελ:156 Σελ:156 Ζωή Μπαχτσεβανίδου xvii

22 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εκτεταµένη βιβλιογραφική µελέτη όσον αφορά τις τρέχουσες τεχνολογίες πλατφόρµων τηλεκατάρτισης, για το e-portfolios, την τηλεδιάσκεψη και τις τεχνολογίες των ηλεκτρονικών βιβλίων. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαθέσιµες τεχνολογίες, ορισµένες από τις οποίες επιλέχθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή της εκπαιδευτικής µας πλατφόρµας. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι φάσεις ανάπτυξης της εφαρµογής, δηλαδή, η Ανάλυση, η Σχεδίαση, η Υλοποίηση, ο Έλεγχος και η ιανοµή της. Τέλος, καταγράφονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας και παρουσιάζονται προτάσεις για πιθανή µελλοντική επέκταση της. Επίσης, η διαδραστική εκπαιδευτική πλατφόρµα, εµπλουτίστηκε µε ηλεκτρονικά βιβλία και πολυµεσικό υλικό σε διάφορες µορφές όπου θα καλύπτουν το γνωστικό αντικείµενο της Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστηµάτων και ικτύων καθώς και πολυµεσικά βιβλία οδηγούς για τα προγράµµατα IPSCAN, WINDUMP, GPG, GPG, ASTARO FIREWALL, OPENSSL ώστε να χρησιµοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία από τους χρήστες της. Ζωή Μπαχτσεβανίδου 1

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μαζί µε την ταχέως αυξανόµενη δηµοτικότητα του ιαδικτύου τα τελευταία χρόνια, υπάρχει και µία αυξανόµενη ζήτηση για τις µεθοδολογίες και τεχνολογίες της ηλεκτρονικής µάθησης. Η ηλεκτρονική µάθηση είναι µία διαδραστική µάθηση στην οποία το µαθησιακό περιεχόµενο είναι διαθέσιµο on-line και παρέχει αυτόµατη ανατροφοδότηση στον µαθητή στις δραστηριότητες µάθησης [14] 1.2 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (DISTANCE LEARNING) Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι µία οργανωµένη διαδικασία µάθησης όπου οι εκπαιδευόµενοι βρίσκονται σε φυσική απόσταση από τους εκπαιδευτές. Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα υιοθετώντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση µπορούν και εξασφαλίζουν µεγαλύτερη πρόσβαση των φοιτητών στην εκπαίδευση µε την χρήση των τεχνολογιών του παγκόσµιου ιστού και άλλων νέων τεχνολογιών. Το γεγονός βέβαια της χρήσης της τεχνολογίας αυτής προϋποθέτει επίσης ένα κατάλληλα διαµορφωµένο εκπαιδευτικό υλικό και κατάλληλα διαµορφωµένο εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου θα είναι σε θέση να δεχτεί την χρήση των νέων τεχνολογιών. Επίσης σηµαντικό είναι να υπάρχει και εκπαίδευση των χρηστών στην εφαρµογή των εκσυγχρονισµένων εκπαιδευτικών µεθόδων. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκαν διάφορες κατηγορίες της εκπαίδευσης από απόσταση, µε κυρίαρχα σενάρια ακόµη και σήµερα τα εξής τρία: ΤΗΛΕ- Ι ΑΣΚΑΛΙΑ Στην τηλε-διδασκαλία οι µαθητές µε την χρήση των νέων τεχνολογιών έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν µε τους καθηγητές. Ένα τέτοιο παράδειγµα χρήσης της τηλεδιδασκαλίας αποτελεί η τηλεδιάσκεψη ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΣΗ (OPEN DISTANCE LEARNING) Στην ανοιχτή και από απόσταση µάθηση υπάρχει η φυσική απόσταση µεταξύ του µαθητή και του καθηγητή. Η σειρά µαθηµάτων ελέγχονται τόσο από τον µαθητή όσο και από τον διδάσκοντα. Αυτό συµβαίνει διότι ο καθηγητής έχει ήδη προετοιµάσει το υλικό του και µε την βοήθεια µίας πλατφόρµας µάθησης το δηµοσιεύει, ο µαθητής µε την σειρά του χρησιµοποιεί αυτό το υλικό ανάλογα µε τις ανάγκες του. Επίσης στον µαθητή και τον διδάσκοντα προσφέρεται η δυνατότητα της επικοινωνίας µε την χρήση διάφορων µεθόδων όπως µέσω τηλεδιάσκεψης, γκρουπ συζητήσεων, άµεσων µηνυµάτων και άλλων. Ζωή Μπαχτσεβανίδου 2

24 1.2.3 ΤΗΛΕ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Στην Τήλε-επιµέλεια η µαθησιακή διδασκαλία γίνεται κάτω από την εποπτεία κάποιου υπεύθυνου και την καθοδήγηση του χρησιµοποιώντας της τεχνολογίες του παγκόσµιου ιστού ή άλλων σύγχρονων µεθόδων. 1.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (ELEARNING) Η έννοια της ηλεκτρονικής µάθησης είναι αρκετά γενική και περικλείει οποιαδήποτε µορφή εκπαίδευσης χρησιµοποιεί τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή του διαδικτύου. Το περιεχόµενο της εκπαιδευτικής ύλης εµπεριέχει εκτός των κλασσικών τεχνολογιών και την χρήση πιο σύγχρονων όπως είναι τα πολυµέσα (multimedia). Όταν λέµε πολυµέσα εννοούµε την χρήση, ήχου, βίντεο, εικόνας, animation, και άλλων διαδραστικών τεχνολογιών. Τα τελευταία χρόνια η δηµοτικότητα της ηλεκτρονικής µάθησης έχει αυξηθεί σηµαντικά σε σχέση µε το παρελθόν, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει συνεχώς αυξανόµενη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου και έτσι αρχίζουν να κατανοούνται τα πλεονεκτήµατα της χρήσης τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρακάτω ακολουθεί µια κατηγοριοποίηση της ηλεκτρονικής µάθησης και µία σύντοµη περιγραφή για την λειτουργία της ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. (COMPUTER BASED TRAINING CBT) Η πρόοδος των µέσων επικοινωνίας και της πληροφορίας τα τελευταία χρόνια έχει ανατρέψει την αντίληψη για το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Οι υπολογιστές θεωρούνται καινοτόµα εργαλεία από τις αρχές του 1980, όπου και έκανε την εµφάνιση του ο όρος «εκπαίδευση βασισµένη σε υπολογιστή». Η χρήση των υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση είχε ως αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός νέου µαθησιακού περιβάλλοντος. Το νέο αυτό µαθησιακό περιβάλλον ευνοεί την συνεργασία και την επικοινωνία µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών δίνοντας έµφαση στον ρόλο του εκπαιδευτικού ως διαµεσολαβητή της. Φυσικά η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών που θα διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία, απαιτεί σωστό χειρισµό και εκπαίδευση των χρηστών στις νέες αυτές τεχνολογίες ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. (WEB BASED TRAINING WBT) Αποτελεί µία επέκταση της εκδοχής «Computer Based Training-CBT», αυξάνοντας έτσι τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης του µαθητή και του εκπαιδευτή χρησιµοποιώντας σαν µέσο την τεχνολογία του διαδικτύου. Ζωή Μπαχτσεβανίδου 3

25 1.3.3 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. (TECHNOLOGY BASED TRAINING ΤΒΤ) Εδώ γίνεται ένας εµπλουτισµός του µαθήµατος στην παραδοσιακή αίθουσα µε διάφορα ηλεκτρονικά µέσα όπως τηλεόραση, video, εκτυπωτή, προβολέα διαφανειών, διαδραστικών πινάκων (µελλοντικά αναµένεται η χρήση αναγνωστών ηλεκτρονικών βιβλίων) και άλλων. 1.4 ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Παρακάτω θα γίνει µία προσπάθεια να διακρίνουµε τα διάφορα µοντέλα τηλεκπαίδευσης που επικρατούν, εφαρµόζοντας τρία διαφορετικά κριτήρια: Ως προς την εκπαιδευτική προσέγγιση Ως προς την διάκριση σε σύγχρονες και ασύγχρονες υπηρεσίες Ως προς το είδος της επικοινωνίας ΜΟΝΤΕΛΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, τα περιβάλλοντα τηλεκπαίδευσης, διακρίνονται σε τρία µοντέλα. Μοντέλο εικονικής τάξης (Virtual Classroom): Η δυνατότητα µετάδοσης εικόνας και ήχου συγχρόνως σε πολλούς χρήστες, έκανε εφικτή την πραγµατοποίηση µιας εικονικής αίθουσας διδασκαλίας, στην οποία οι µαθητές παρακολουθούν την παράδοση του καθηγητή µέσα από την οθόνη του υπολογιστή τους. Μοντέλο υποστηριζόµενης αυτοεκµάθησης: Στην περίπτωση του µοντέλου υποστηριζόµενης αυτοεκµάθησης, ο µαθητής είναι συγχρόνως ο παράγων και ο χρήστης του µαθήµατος και συνεπώς η στρατηγική είναι µαθητοκεντρική. Μοντέλο Συνεργατικής Εκµάθησης: Στο συγκεκριµένο µοντέλο µια οµάδα ανθρώπων µε κοινούς στόχους αποφασίζει να συνεργαστεί χρησιµοποιώντας , τηλεδιάσκεψη κτλ. Η οµάδα προσδιορίζει τις δραστηριότητες που πρέπει να εκτελεστούν, προκειµένου να επιτευχθεί ο προκαθορισµένος στόχος έχοντας συνεχή επικοινωνία µεταξύ τους. Η δυναµική ροή επικοινωνίας γίνεται µε τη µορφή ένας προς έναν, ένας προς πολλούς, ή και πολλοί προς πολλούς. Η στρατηγική που ακολουθείται είναι λοιπόν, οµαδοκεντρική (group-centered), ενώ δεν υπάρχουν περιορισµοί όσον άφορα το χώρο και το χρόνο της προσωπικής εργασίας του κάθε µέλους ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η εκπαίδευση µπορεί να διακριθεί σε Σύγχρονη και Ασύγχρονη. Στην Σύγχρονη εκπαίδευση έχουµε ταυτόχρονη συµµετοχή όλων των χρηστών σε πραγµατικό χρόνο, όπου δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής µαθησιακού υλικού. Οι χρήστες µπορούν να βρίσκονται στον ίδιο χώρο ή ο καθένας από τον χώρο του µε την χρήση του διαδικτύου. Στην Ασύγχρονη εκπαίδευση σε αντίθεση µε την Σύγχρονη δεν απαιτείται η ταυτόχρονη Ζωή Μπαχτσεβανίδου 4

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

2. Wiki II. 1. Wiki I [http://www.wikispaces.com] ηµιουργία Wiki Η σελίδα

2. Wiki II. 1. Wiki I [http://www.wikispaces.com] ηµιουργία Wiki Η σελίδα Σηµειώσεις του Εργαστηρίου "Ηλεκτρονική Μάθηση" 1. Wiki I [http://www.wikispaces.com] ηµιουργία Wiki Η σελίδα Βασική επεξεργασία µιας σελίδας Συζήτηση σε µια σελίδα Ιστορικό σελίδας Αυτόµατη ενηµέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Κων/νος Φαρμάκης 2006-2007 e-learning Ορισμοί Η προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή μαθημάτων - μέσω του Internet ήμέσωτωνεταιρικώνintranets

Διαβάστε περισσότερα

Το γεγονός ότι αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα το καθιστά αρκετά ευέλικτο σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Υπάρχει µια πληθώρα χρηστών που το χρ

Το γεγονός ότι αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα το καθιστά αρκετά ευέλικτο σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Υπάρχει µια πληθώρα χρηστών που το χρ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Άλλες Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης εκτός του e-class Είναι ένα πακέτο λογισµικού για διεξαγωγή ηλεκτρονικών µαθηµάτων µέσω διαδικτύου, το οποίο προσφέρει ολοκληρωµένες Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Λεωνίδας Φραγγίδης fragidis@teicm.gr Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τους ρόλους μίας Πλατφόρμας Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Διαχειριστής 2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α σ ύ γ χ ρ ο ν η Τ η λ ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Δ ι α δ ι κ α σ ί α Τίτλος Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία Κώστας Τσιμπάνης Στοιχεία Συντάκτη Κέντρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Εισαγωγή (1/2) Ø Διεξαγωγή Μαθήµατος Ø Κάθε Πέµπτη Ø Ύλη: Βιβλίο + Διαφάνειες στο e-class Ø Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5

Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5 Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5 3.4 Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων 3.5 Συστήματα διαχείρισης μάθησης (CMS, LMS, LCMS): γνωριμία και χρήση Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση «H εξ αποστάσεως εκπαίδευση» Επιµέλεια: Φιλοθέη Κολίτση (ΠΕ2) ραστηριότητα στην Ενότητα 4 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2011-2012 Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική μάθηση. Χρ. Ηλιούδης

Ηλεκτρονική μάθηση. Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική μάθηση Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική Μάθηση (E-Learning) Τι ονομάζουμε Χρήση του διαδικτύου κι άλλων σχετικών τεχνολογιών για τη δημιουργία, διανομή και βελτίωση μαθησιακού υλικού E-class Moodle

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ:

«Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ: «Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ: http://e-learning.sch.gr/» Κάργα Σουλτάνα Κατσάνα Αικατερίνη Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλεκπαίδευσης Η υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης http:// e-learning.sch.gr Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Κάργα Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε το WebCT Vista -1-

Γνωριµία µε το WebCT Vista -1- Γνωριµία µε το WebCT Vista -1- ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το WebCT είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης και συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού. Βασίζεται στην χρήση του διαδικτύου τόσο για την δηµιουργία όσο και για την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π Εργασία του µαθητή Μελίδη Λουκά ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα 2 Πρόλογος. 3 Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Κάργα Σουλτάνα MSc Πληροφορικός skarga@uom.gr Κατσάνα Αικατερίνη MSc Πληροφορικός akatsana@uom.gr «18 ο Συνάντηση Εκπαιδευτικών για θέματα Τ.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS. Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS. Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου Ορολογία CMS (Content Management System) Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης. Καθηγητή

Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης. Καθηγητή Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης Moodle για τον Καθηγητή Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 1.1 Περιβάλλον Moodle... 3 1.2 Εισαγωγή / εγγραφή στην πλατφόρμα... 3 2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης E-Agiografia, Η Media Suite έχει αναπτύξει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (e-learning) με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (AM: 2175)

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (AM: 2175) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Ανάπτυξη πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης με το LMS Moodle για το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ.

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ µ : µ µ µ µ. µ µµ, µ. µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ 2005 µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ opusmagnum µ µ / 1997-2005 ISBN: 960-538-562-7 : 37/3 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα. ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα. ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα µάθηµα Παρέχουν εργαλεία για τη διαχείριση: Μαθησιακών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΚΤΥΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 E Lab Π Τ Υ Χ Ι

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές ΤΠΕ στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αχιλλέας Καμέας Επικ. Καθηγητής ΣΘΕΤ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ

Εφαρμογές ΤΠΕ στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αχιλλέας Καμέας Επικ. Καθηγητής ΣΘΕΤ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ Εφαρμογές ΤΠΕ στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Αχιλλέας Καμέας Επικ. Καθηγητής ΣΘΕΤ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: εμπλεκόμενοι & ανάγκες Στο περιβάλλον της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση. Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε τα εργαλεία

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση. Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε τα εργαλεία Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ενότητα: Υποενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε τα εργαλεία Shoutcast και Winamp Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Moodle

Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Moodle Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Moodle Δημόπουλος Ιωάννης Μηχανικός Λογισμικού Καθηγητής Πληροφορικής Π.Π.Σ. Πληροφορική Π.Μ.Σ. η-μάθηση Περιεχόμενα... Τι είναι το Moodle; Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE Η διαδικασία μεταφοράς του υλικού ενός μαθήματος από την πλατφόρμα Blackboard Vista στην πλατφόρμα Moodle σε βήματα είναι η ακόλουθη:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την από 11 Φεβρουαρίου 2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και λαμβάνοντας υπόψη το με Αρ. Πρωτ.: 2.34460/3.2339

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #5: Ηλεκτρονική μάθηση

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #5: Ηλεκτρονική μάθηση ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #5: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras?language=el Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Τηλε-εργασία Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή αξιοποιείται στη παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια εργασιακών δραστηριοτήτων από απόσταση Η τηλε-εργασία πραγματοποιείται : Είτε από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1 Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Ελάχιστος εξοπλισµός...2 ΜΕΡΟΣ Α : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΑ WINDOWS 98...3 1. ΕΛΕΓΧΟΣ MODEM...3 1.α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίζοντας. Το Joomla τρέχει: Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) PHP MySql

Αρχίζοντας. Το Joomla τρέχει: Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) PHP MySql Php και Joomla Ψηφιακό Περιεχόμενο & Επικοινωνίες Αρχίζοντας Το Joomla τρέχει: PHP MySql Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) με την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη. Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία

Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη. Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία ουκάκη Γ. Σπύρο Μαντζανάρη. Κωνσταντίνο ΠΤ Ε Αιγαίου Pierce College Ερευνητή Εκπ/κό.Ε. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό exe. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη

Λογισμικό exe. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Λογισμικό exe Οδηγός Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Απρίλιοσ 2010 Το SCORM είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Feb 2008 1 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή...3 ηµιουργία νέου λογαριασµού χρήστη...3 2. Η οθόνη του συστήµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων 1 Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 1: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πόρων Δικτύων(ΠΠΔ) Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών Το Εργαστήριο Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations. Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E.

EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations. Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E. EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Κάλυψη σημαντικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Organic.Edunet Web portal

Organic.Edunet Web portal Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Σεναρίων µε τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Εργαλείων Παγκόσµιου Ιστού Πέτρος Λαµέρας Ελληνογερµανική Αγωγή 29 Απριλίου 2010 Τοέργο Organic.Edunet Στόχος να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Στο περιβάλλον Συγγραφής του LAMS υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων δραστηριοτήτων τα οποία εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Περιεχόµενα ιδακτικό Μοντέλο Ανάλυση Αναγκών Μαθητή E-learning ιδασκαλία υποστηριζόµενη από υπολογιστές µέσω χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Χρήση και Υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης ΚΣΕ 5 ο Δ.Σ. Γλυφάδας Άξονες συζήτησης Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

Καλπαξίδου Ελένη Τμήμα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Καλπαξίδου Ελένη Τμήμα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Περιγραφή και Συγκριτική Μελέτη της αίθουσας Τηλεκπαίδευσης του Α.Τ.Ε.Ι. Καλπαξίδου Ελένη Τμήμα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Τηλεκπαίδευση-Ορισμός Τι εννοούμε με τον όρο e-learning?η ελληνική μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Συγκριτική Επισκόπηση Συστημάτων Υποστήριξης της Μάθησης

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Συγκριτική Επισκόπηση Συστημάτων Υποστήριξης της Μάθησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική Επισκόπηση Συστημάτων Υποστήριξης της Μάθησης ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΜ: 410 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων World Wide Web Παγκόσμιος Ιστός Internet - WWW Internet: παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών που βασίζεται στο πρωτόκολο επικοινωνίας TCP/IP και

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Οικονόμου Άντρη Αβρααμίδου Χριστόδουλος Τασουρής 21/02/2014. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Αναστασία Οικονόμου Άντρη Αβρααμίδου Χριστόδουλος Τασουρής 21/02/2014. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ΓΕ09.019: Καλές πρακτικές και ιδέες για την εφαρμογή και αξιοποίηση ηλεκτρονικών φακέλων εργασίας (eportfolios) στη μαθησιακή διαδικασία και αξιολόγηση Αναστασία Οικονόμου Άντρη Αβρααμίδου Χριστόδουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση. Εξοικείωση με την πλατφόρμα Moodle

Άσκηση. Εξοικείωση με την πλατφόρμα Moodle ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Άσκηση Εξοικείωση με την πλατφόρμα Moodle Με την άσκηση αυτή θα ενημερωθείτε και θα αρχίσετε να εξοικειώνεστε με το Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικός πίνακας. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης

Διαδραστικός πίνακας. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Διαδραστικός πίνακας Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Ο διαδραστικός πίνακας έχει εισβάλει στην διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και πολλά εκπαιδευτικά κέντρα το έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης E-Agiografia, Η Media Suite έχει αναπτύξει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (e-learning) με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα