ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή

2 Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά Στοιχεία Επώνυµο: Στεφανή Όνοµα : Αντωνία Όνοµα πατέρα : Κωνσταντίνος Όνοµα µητέρας : Αικατερίνη Ηµεροµηνία Γέννησης : 18 Ιανουαρίου 1977 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαµη Τόπος Γέννησης : Αθήνα Αττικής Εmail: Τίτλοι Σπουδών Διδακτορικό στην Πληροφορική (2008), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, µε θέµα "Ποιότητα Λογισµικού µε έµφαση στα Συστήµατα Ηλεκτρονικού Εµπορίου". Το θέµα της διατριβής είναι σχετικό µε την εφαρµογή προτύπων ποιότητας σε διαδικασίες και λογισµικό, την αξιολόγηση της ποιότητας επί τη βάσει µικτών µεθόδων και µετρικών. Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (2001) των τµηµάτων Μαθηµατικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, µε τίτλο «Μαθηµατικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» του Παν/µιου Πατρών. Πτυχίο της Σχολής Θετικών Επιστηµών (1999), τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Πατρών, Κατεύθυνση Πληροφορικής και Υπολογιστικών Μαθηµατικών Απόφοιτη µε «Άριστα» του 2 ου Γενικού Λυκείου Αιγίου (1994). Διακρίσεις Υποτροφία λόγω βαθµολογικής θέσης του ΜΔΕ «Μαθηµατικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» Υποτροφία µέσω προγράµµατος από τη ΓΓΕΤ για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής Best paper award στο 1st IEEE International Conference on E-Business and Telecommunication Networks Best paper award στο IEEE ICETE Αριστεία σε όλες τις τάξεις του Γυµνασίου και του Λυκείου. 2

3 Τρέχουσες θέσεις Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Παν/µίου Πατρών Υπεύθυνη Γραφείου Έρευνας και Ανάπτυξης του Τοµέα Πιστοποίησης, Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Επιστηµονικό προσωπικό ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι. Μέλος της Οµάδα Εργασίας ΕΛΟΤ/ΤΕ 48/ ΟΕ 3 (ΑΔΑ: ΒΕ54469ΗΕΙ-ΚΕΙ) 3

4 Ερευνητική και Επαγγελµατική Εµπειρία 10/10/2011- σήµερα: Ερευνήτρια στο υπο-έργο 5 Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) της Πράξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΠΑ. Φορέας: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Αντικείµενο εργασίας: Διασφάλιση ποιότητας εκπαιδευτικού υλικού, σχεδιασµός προτύπων. 1/3/2013- σήµερα: Ερευνήτρια στο υπο-έργο 2 Εµπειρική διερεύνηση του ρόλου και της λειτουργίας των Ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στον τοµέα των κοινωνικών υπηρεσιών και του Περιβάλλοντος στα πλαίσια του προγράµµατος Αρχιµήδης ΙΙΙ. Φορέας: ΤΕΙ Μεσολογγίου Αντικείµενο εργασίας: σχεδιασµός µεθοδολογίας έρευνας, έρευνα µοντέλων διοίκησης ΜΚΟ κατά ISO, σχεδιασµός πρότυπης µεθοδολογίας διοίκησης. 17/02/ /10/2012: 08/11/ /11/2005: Συµµετοχή στο έργο ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Μεσολογγίου (κωδικός Πράξης: , σχετική απόφαση 14/ (µε ΑΔΑ: 4ΑΛΓ46914Η-Σ) ως Ειδικός Ποιότητας στα παραδοτέα: ΠΕ1.1 Οργάνωση του συστήµατος αξιολόγησης ΠΕ1.2 Οργάνωση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας Π1.5.1 Εκθέσεις Αξιολόγησης Ιδρύµατος Φορέας: ΤΕΙ Μεσολογγίου Το έργο αφορά µεθόδους διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση συµπεριλαµβανοµένων τεχνικών εξ αποστάσεως διδασκαλίας και χρήσης ηλεκτρονικών µέσων και ψηφιακού υλικού. Συµµετοχή στο έργο Ποιότητα Λογισµικού µε έµφαση στα συστήµατα ηλεκτρονικού εµπορίου, Πρόγραµµα Ηράκλειτος. Φορέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο ως ερευνήτρια. Φορέας: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Το έργο αφορά την έρευνα για τη σχεδίαση µεθόδων και εργαλείων διασφάλισης ποιότητας σε διαδικτυακές εφαρµογές µε ιδιαίτερη έµφαση σε εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου αλλά και τηλε-εκπαίδευσης. Αναπτύχθηκαν σχετικά εργαλεία µε τη χρήση εφαρµογών διαχείρισης και αναπαράστασης γνώσης (Protégé, WEKA), 4

5 Tεχνητής Νοηµοσύνης (MBNx) και στατιστικής επεξεργασίας (SPSS). 1/04/ /08/2006: 1/08/ /07/2005: Συµµετοχή στο έργο Αναµόρφωση Προγράµµατος Σπουδών Τµήµατος Εφαρµογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονοµία ως Ειδικός: Στο σχεδιασµό και υλοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τα µαθήµατα θεωρίας και τα εργαστήρια του Προγράµµατος Σπουδών (συµπεριλαµβανοµένων και προσοµοιώσεων) Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού Ανάπτυξη ολοκληρωµένων µαθηµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για επιλεγµένα µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών. ΠΕ1.2 Οργάνωση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας Π1.5.1 Εκθέσεις Αξιολόγησης Ιδρύµατος Φορέας: ΤΕΙ Μεσολογγίου Το έργο αφορά ανάπτυξη ψηφιακού υλικού αλλά και εφαρµογών ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης αφορά την υποστήριξη των διαδικασιών µάθησης µέσω εφαρµογής ΤΠΕ στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση και ειδικότερα διαδικτυακών εργαλείων ανάπτυξης εφαρµογών και ιστοτόπων αλλά και πακέτων προσοµοίωσης. Συµµετοχή στο έργο «European Learning Grid Infrastructure (E LeGI). Φορέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Αντικείµενο εργασίας: Ειδικός πληροφορικής 1/04/ /12/2007: Συµµετοχή στο έργο «Development of the European Business Advisor Training and Exchange (DEBATE), Φορέας: Noµαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Αχαΐας (ΝΕΑ) Αντικείµενο εργασίας: Ειδικός στο σχεδιασµό και ανάπτυξη διαδραστικού και στατικού ψηφιακού υλικού εκπαίδευσης Το έργο αφορά την ανάπτυξη προηγµένων υπηρεσιών για την εκπαίδευση εκπαιδευτών (train the trainers) σε θέµατα επιχειρηµατικού σχεδιασµού. Χρησιµοποιήθηκαν εργαλεία ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρµογών και σηµασιολογικού ιστού για τη δηµιουργία έξυπνων, προσαρµόσιµων υπηρεσιών στο προφίλ των χρηστών. 5

6 Eµπειρία στη Διοίκηση Έργων Kατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής µου ενασχόλησής µου, µέρος των ευθυνών µου ήταν: η παρακολούθηση της πορείας συγκεκριµένων πακέτων εργασίας, η συγγραφή παραδοτέων µέσω του συντονισµού της οµάδας συγγραφής, η συγγραφή διοικητικών και οικονοµικών αναφορών προς τις αρχές χρηµατοδότησης. ο σχεδιασµός των διαδικασιών πιστοποίησης εκπαιδευτικού υλικού του ΕΑΠ Eµπειρία στη χρήση εργαλείων για την ανάπτυξη εφαρµογών Κατά τη διάρκεια των προαναφερόµενων έργων έγινε χρήση των παρακάτω εργαλείων και γλωσσών προγραµµατισµού: - Εργαλεία διαχείρισης και αναπαράστασης γνώσης: Protégé, WEKA - Tεχνητής νοηµοσύνης: MSBNx - Γλώσσες προγραµµατισµού: Visual C, C++ - Σχεδιασµού διαδικτυακών υπηρεσιών: διάφορα πακέτα της Microsοft και της Adobe. - Βάσεων Δεδοµένων: Access, SQL Server - Εργαλεία στατιστικής: SPSS Κύρια Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Ηλεκτρονικό Εµπόριο - Τεχνολογία Λογισµικού - Διασφάλιση ποιότητας εκπαιδευτικού υλικού - Σχεδιασµός Προτύπων 6

7 Δηµοσιεύσεις Περιοδικά 1. Stefani A., Xenos M., Weight-Modeling E-commerce System Quality, Journal of Computer Standards and Interfaces, Elsevier, 33(4): , J. Garofalakis, A. Stefani, V. Stefanis A Framework for the Quality Evaluation of B2C m-commerce services, 2(3), Antonia Stefani, Michalis Xenos. Meta-metric Evaluation of E-Commercerelated Metrics. Electr. Notes Theor. Comput. Sci. 233: 59-72, Bill Vassiliadis, Michalis Xenos, Antonia Stefani. Enabling Enhanced Learning in an Open University Environment: A Grid-Aware Architecture. IJICTE 5(3): 59-73, Giotopoulos K., Alexakos C., Beligiannis G., Stefani A., Bringing AI to E- learning: the case of a modular, highly adaptive system, International Journal of Information and Communications Technology Education (IJICTE), Stefani A., Xenos M., E-Commerce System Quality Assessment using a Model based on ISO 9126 and Belief Networks, Software Quality Journal, 16(1), pp , Stefani Α., Vassiliadis Β., Xenos Μ., On the Quality Assessment of Advanced e- Learning Services, Interactive Technology and Smart Education (ITSE), Special issue on Learning in the Information Society, 3(3), pp , B. Vassiliadis, J. Tsaknakis, A. Stefani, A. Tsakalidis, From Application Service Provision to Service Oriented Computing: a study of the IT outsourcing evolution, Telematics & Informatics, 23(4), pp , L. Drossos, B. Vassiliadis, A. Stefani, M. Xenos, E. Sakopoulos A. Tsakalidis, Introducing ICT in a traditional higher education environment: background, design and evaluation of a blended approach, International Journal of Information and Communications Technology Education (IJICTE), 1(5), B. Vassiliadis, M. Xenos, A. Stefani, Using the Grid for enabling Enhanced Learning in an Open University Environment, International Journal of Knowledge and Learning, B. Vassiliadis, A. Stefani, L. Drossos, K. Ioannou, Some New Algorithms for Knowledge Discovery in Local Hypertext Corpora, WSEAS Transactions on Circuits and Systems, 4(11), pp , K. Votis, B. Vassiliadis, J. Tsaknakis, A. Stefani, K. Ioannou, L. Drossos, An Architecture for Mobile-Health Care Service Provision, WSEAS Transactions on Computers, 4(11), pp ,

8 Επιλογές Άρθρων για κεφάλαια σε Βιβλία 1. Stefani A., Vassiliadis B., Xenos M., Behavioral patterns in hypermedia systems: a short study of e-commerce vs. e-learning practices, In Adaptive and Personalized Semantic Web, Sirmakesis S. (Ed.), Springer, ISBN: , pp , Stefani A., Stavrinoudis D., Xenos M., Experimental Based Tool Calibration used for Assessing the Quality of E-Commerce Systems, This paper has been selected among the conference best papers, Proceedings of the 1st IEEE International Conference on E-Business and Telecommunication Networks, Portugal, Volume 1, pp , August {41%} 3. Stefani, Α. Stavrinoudis, D., Xenos, M., IN-DEPTH ANALYSIS of selected topics related to THE QUALITY ASSESSMENT OF E-COMMERCE SYSTEMS, IEEE International Conference on E-Business and Telecommunication Networks, ICETE 2005, October 3-7, Readings, UK. 4. Vassiliadis, B., Stefani, A., Adaptation Strategies: A Comparison between E- Learning and E-Commerce Techniques. Artificial Intelligence Applications and Innovations, IFIP Advances in Information and Communication Technology 382 Springer 2012, ISBN , pp , Συνέδρια 1. Stefani A. and Xenos M., A Model for Assessing the Quality of E-Commerce Systems, Proceedings of the PC-HCI 2001 Conference on Human Computer Interaction, Patras, pp , Stefani A., Xenos M., Stavrinoudis D., Modelling E-Commerce Systems Quality with Belief Networks, Published at VECIMS 2003 IEEE International Symposium on Virtual Environment, Human Computer Interfaces and Measurement Systems, Lugano, Switzerland, pp Stefani A., Xenos M., Greek vs. International E-commerce Systems: An Evaluation based on User-centered Characteristics, Proceedings the 9th Panhellenic Conference in Informatics, PCI2003, Thessaloniki, pp , Kapogiannis G., Stefani A., Xenos M., Mixanetzis K. A Survey on the Business Goals, the Investment on Technology and the Return of Investment on Greek E- commerce Systems, Proceedings of the EURO 20th European Conference on Operational Research, Rhodes, July Antonia Stefani, Dimitris Kalles, Michalis Xenos, «Evaluating E-commerce Sites with AI Tools: a modelling approach», Proceedings of the 2007 Panhellenic Conference in Informatics (PCI 07), John Garofalakis, Antonia Stefani, Vasilios Stefanis, Michalis Xenos, «Quality Attributes of Consumer-based m-commerce Systems», ICETE-B Conference, , L. Drossos, B. Vassiliadis, A. Stefani, K. Votis, A. Tsakalidis and S. Likothanassis, On the Application of Collaboration Services to a Higher Education Environment, in the Proc. of the IADIS e-society 2005 Conference, June 2005, Qawra, Malta,

9 8. L. Drossos, B. Vassiliadis, E. Sakkopoulos, K. Votis, A. Stefani, A. Tsakalidis, M. Xenos, S. Likothanassis, On the Personalization of an E-learning Environment in Higher Education using Graphs, PCI2005, Volos, 11-13, A. Stefani, A. Kameas, A Life-Cycle Model for the Quality Evaluation of Educational Content, in the LINQ conference, Rome,16-17, May, A. Stefani, A. Kameas, Educational Content in Open and Distance Learning Environments: an insight into the use of standards and guidelines for evaluation, in the PCI 2013, September Thessaloniki, Διδακτικές Σηµειώσεις 1. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Θεωρία επιµέλεια σηµειώσεων. Τµήµα ΔΙΚΣΕΟ, ΤΕΙ Μεσολογγίου Πληροφορική ΙΙΙ Εργαστήριο, επιµέλεια σηµειώσεων. Τµήµα ΔΙΚΣΕΟ, ΤΕΙ Μεσολογγίου Πληροφορική Ι/ Αυτοµατισµός Γραφείου. Τµήµα ΔΙΚΣΕΟ, ΤΕΙ Μεσολογγίου Ηλεκτρονικό Εµπόριο- Εργαστήριο, επιµέλεια σηµειώσεων. Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μ, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Βιβλιογραφικές Αναφορές Citations Έχουν βρεθεί πάνω από 80 ετερο-αναφορές σε επιστηµονικές εργασίες. Ξένες Γλώσσες Αγγλικά σε πολύ καλό επίπεδο (δίπλωµα Lower F. C. Cambridge και 20 δηµοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και συνέδρια στην Αγγλική Γλώσσα). Βασική γνώση Γαλλικών. 9

10 Διδακτική Εµπειρία. Εργαστηριακός και στη συνέχεια Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Μεσολογγίου την περίοδο (σύνολο 12 ακαδηµαϊκά έτη) ως εξής: : Εργαστηριακός Συνεργάτης µε πλήρη προσόντα, ΑΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας, Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Μεσολόγγι. Διδασκαλία µαθηµάτων: -Πληροφορική ΙΙΙ/Βάσεις Δεδοµένων Ι (Εργαστήριο) -Ηλεκτρονικό Εµπόριο (Θεωρία και Εργαστήριο) : Επιστηµονικός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα ΑΤΕΙ Μεσολογγίου τµήµα ΔΙΚΣΕΟ. Διδακτικό αντικείµενο: - Πληροφορική ΙΙ - Προγραµµατισµός ΙΙΙ : Επιστηµονικός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα ΑΤΕΙ Μεσολογγίου τµήµα ΔΙΚΣΕΟ. Διδακτικό αντικείµενο: - Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - MIS - Προγραµµατισµός ΙΙΙ : Επιστηµονικός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα ΑΤΕΙ Μεσολογγίου τµήµατα ΔΙΚΣΕΟ, ΕΠΔΟ : Επιστηµονικός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα ΑΤΕΙ Μεσολογγίου τµήµα Εφαρµογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονοµία. Διδακτικό αντικείµενο: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων Βάσεις Δεδοµένων Ι : Εργαστηριακός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα ΑΤΕΙ Μεσολογγίου τµήµα Εφαρµογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονοµία. Διδακτικό αντικείµενο: Προγραµµατισµός Ι Βάσεις Δεδοµένων Ι : Εργαστηριακός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα ΑΤΕΙ Μεσολογγίου τµήµα Εφαρµογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονοµία. Διδακτικό αντικείµενο: Τεχνολογίες Διαδικτύου Προγραµµατισµός Ι Βάσεις Δεδοµένων ΙΙ : Εργαστηριακός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα ΑΤΕΙ Μεσολογγίου τµήµα Εφαρµογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονοµία. Διδακτικό αντικείµενο αποτελούν: Αυτοµατισµός Γραφείου : Εργαστηριακός συνεργάτης ΑΤΕΙ Μεσολογγίου τµήµα Εφαρµογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονοµία. Διδακτικό αντικείµενο αποτελούν: 10

11 Προγραµµατισµός Ι / Γλώσσα Προγραµµατισµού C και C ++ : ανάπτυξη εφαρµογών σε C και C ++ Τεχνολογίες Διαδικτύου: ανάπτυξη εφαρµογών σε HTML. Αυτοµατισµός Γραφείου : Εργαστηριακός συνεργάτης ΑΤΕΙ Μεσολογγίου τµήµα Εφαρµογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονοµία. Διδακτικό αντικείµενο αποτελούν: Προγραµµατισµός Ι / Γλώσσα Προγραµµατισµού C και C ++ : ανάπτυξη εφαρµογών σε C και C : Επιστηµονικός / Εργαστηριακός συνεργάτης ΑΤΕΙ Μεσολογγίου τµήµα Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκµεταλλεύσεων.. Διδακτικό αντικείµενο αποτελούν: Προγραµµατισµός ΙΙ (Θεωρία και Εργαστήριο). Εισαγωγή στην Πληροφορική, Ανάπτυξη εφαρµογών διαχείρισης πληροφορίας στο εργαστήριο (Microsoft Excell &Spss). Προγραµµατισµός ΙΙΙ (Εργαστήριο). Σχεδιασµός και ανάπτυξη Βάσεων Δεδοµένων : Συµµετοχή στο ερευνητικό πρόγραµµα «Ηράκλειτος» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου : Επιστηµονικός / εργαστηριακός συνεργάτης στο ΤΕΙ Μεσολογγίου, τµήµα Εφαρµογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονοµία. Αντικείµενο απασχόλησης αποτελούν: Ηλεκτρονικό Εµπόριο: Σχεδιασµός και ανάπτυξη Web εφαρµογών µε PHP και MySQL Apache Server σε επίπεδο εργαστηρίου. Τεχνολογίες Client Side programming, Server Side programming, ανάπτυξη θεµάτων ασφάλειας, πρωτόκολλα SET & SSL, βασικές αρχές και µέθοδοι κρυπτογραφίας ιδιωτικού και δηµοσίου κλειδιού, E- banking (µοντέλο ανάπτυξης ηλεκτρονικών τραπεζών) και internet payment methods (µέθοδοι ηλεκτρονικών πληρωµών). Διαχείριση Έργων Πληροφορικής: Πληροφοριακά συστήµατα, ανάλυση και σχεδιασµός έργων πληροφορικής. Σε επίπεδο εργαστηρίου µοντέλο ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων, φάσεις σχεδιασµού, χρονοπρογραµµατισµού, επιλογής των πόρων και καθορισµού µετρικών για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του έργου. Προγραµµατισµός Ι / Γλώσσα Προγραµµατισµού C και C ++ : ανάπτυξη εφαρµογών σε C και C ++ Λειτουργικά Συστήµατα: Βασικές αρχές, διεργασίες, διαχείριση µνήµης χρονοδροµολόγηση και ασφάλεια, ανάλυση σε θεωρητικό επίπεδο και µικρές εφαρµογές σε Windows 2000 και Unix : Επιστηµονικός / Εργαστηριακός συνεργάτης ΑΤΕΙ Μεσολογγίου τµήµα Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκµεταλλεύσεων.. Διδακτικό αντικείµενο αποτελούν: Προγραµµατισµός ΙΙ (Θεωρία και Εργαστήριο). Εισαγωγή στην Πληροφορική, Ανάπτυξη εφαρµογών διαχείρισης πληροφορίας στο εργαστήριο (Microsoft Excell &Spss). 11

12 : Συµµετοχή ως εκπαιδεύτρια στο πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας "Κοινωνία της Πληροφορίας", µε αντικείµενο τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες πληροφορικής, Microsoft Office : Επιστηµονικός / Εργαστηριακός συνεργάτης ΑΤΕΙ Μεσολογγίου τµήµα Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκµεταλλεύσεων. Διδακτικό αντικείµενο αποτελούν: Προγραµµατισµός ΙΙ (Θεωρία και Εργαστήριο). Εισαγωγή στην Πληροφορική, Ανάπτυξη εφαρµογών διαχείρισης πληροφορίας στο εργαστήριο (Microsoft Excel &SPSS) : Αναπληρώτρια καθηγήτρια Πληροφορικής 2 ου ΤΕΕ Αγρινίου κατά το διδακτικό έτος όπου δίδαξα τα µαθήµατα ειδικότητας Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Εµπορικές Εφαρµογές : Διδασκαλία στα Δηµόσια ΙΕΚ Ναυπάκτου των µαθηµάτων: 1. Σχεδίαση Εφαρµογών στο τµήµα Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής Δικτύων και Αυτοµατισµού Γραφείου. (Θεωρητικό Μάθηµα) 2. Γλώσσα Προγραµµατισµού C ++ στο τµήµα Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής Δικτύων και Αυτοµατισµού Γραφείου. (Εργαστηριακό Μάθηµα). 3. Διαχείριση Επιχειρηµατικότητας και Τεχνική Επικοινωνίας στο τµήµα Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής Δικτύων και Αυτοµατισµού Γραφείου. (Θεωρητικό Μάθηµα) 4. Ασφάλεια Δεδοµένων στο τµήµα Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής Δικτύων και Αυτοµατισµού Γραφείου. (Θεωρητικό και Εργαστηριακό Μάθηµα). Αντικείµενο του µαθήµατος: µοντέλα ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων, ασφάλεια συστηµάτων Βάσεων Δεδοµένων, ασφάλεια Τραπεζικών πληροφοριακών συστηµάτων και Κρυπτογραφία. 12

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Απρίλιος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 2. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ... 5 2.1 Ακαδημαϊκές / Εκπαιδευτικές Θέσεις... 5 2.2 Διοικητικές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 27/08/08ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αύγουστος 2014 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας του τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Σεπτέµβριος 2014 Περιεχόµενα Προσωπικά Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Μάριος Κατσής του Γεωργίου. Ημερομηνία γέννησης: 27 Αυγούστου 1976.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα & Ανάλυση Συγγραφικού Έργου. Παλαιγεωργίου Γιώργος 01/06/2015

Βιογραφικό Σημείωμα & Ανάλυση Συγγραφικού Έργου. Παλαιγεωργίου Γιώργος 01/06/2015 2015 & Ανάλυση Συγγραφικού Έργου Παλαιγεωργίου Γιώργος 01/06/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 01. Προσωπικά Στοιχεία... 3 02. Σπουδέσ... 3 03. Ξένες Γλώσσες... 3 04. Eπιμόρφωση... 3 05. Yποτροφίες- Διακρίσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής 26504 Ρίο, Πάτρα

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής 26504 Ρίο, Πάτρα Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΡΗΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Δρ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γέννησης 27 Ιανουαρίου 1975 Τόπος Γέννησης Οικογενειακή Κατάσταση Διεύθυνση Κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα Ηρακλής Γ. Βαρλάμης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Βιογραφικό Σημείωμα 1. Γενικές πληροφορίες 2. Σπουδές 3. Ακαδημαϊκή Κατάσταση 4. Εκπαιδευτικό έργο 5.

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Βασίλειος Κώστογλου Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3 3. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θέση Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Διεύθυνση Εργασίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 250 Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250,

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Europass, βλέπε http://europass.cedefop.europa.eu Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2003 20060628

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Europass, βλέπε http://europass.cedefop.europa.eu Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2003 20060628 Σελίδα 1/1 - Βιογραφικό σηµείωµα του Καρούλη Αθανασίου Β ιογρ α φι κό σηµ εί ωµα Europa ss Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο (-α) / Όνοµα (-τα) Διεύθυνση (-εις) Τηλέφωνο (-α) Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Web Καρούλης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ O Δρ. Xρήστος A. Γκουμόπουλος είναι κάτοχος Διπλώματος του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (1992) και Διδακτορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο Ηλιούπολης 1977-1980 Ναυτικό Λύκειο ΠΡΩΤΕΑΣ (Ειδικότητα Ραδιοτηλεγραφητή) 1980-1983

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο Ηλιούπολης 1977-1980 Ναυτικό Λύκειο ΠΡΩΤΕΑΣ (Ειδικότητα Ραδιοτηλεγραφητή) 1980-1983 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ονοµα ΝΙΚΗΤΑΣ Ονοµα Πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τόπος & Ηµερ. Γέννησης ΑΘΗΝΑ, 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1966 Στρατιωτικές υποχρεώσεις ΕΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ nnk@teiath.gr ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδηµαϊκές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάζαρος Σαρηγιαννίδης PhD. MSc Προσωπικές Πληροφορίες Ονοµατεπώνυµο: Λάζαρος Σαρηγιαννίδης Όνοµα Πατέρα: Ιωάννης Όνοµα Μητέρας: Δανάη Ηµεροµηνία Γέννησης: 10/10/1980 Οικογενειακή Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 1. ΑTΟΜΙΚΑ ΣTΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Βιογραφικό Σημείωμα. Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Βιογραφικό Σημείωμα Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Παπαθεοδώρου Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεπτέμβριος 2007 σήμερα Μέλος ΣΕΠ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεπτέμβριος 2007 σήμερα Μέλος ΣΕΠ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονομ/μο: Γεώργιος Δ. Στυλιαράς Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών Ταχ. διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδημαϊκές Θέσεις... 3 2.1 Πλήρους Απασχόλησης (Full-time Posts)... 3 2.2 Μερικής Απασχόλησης (Part-time and

Διαβάστε περισσότερα

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νικολαΐδη Α. Ιωάννη ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Νικολαϊδης Όνομα : Ιωάννης Όνομα πατρός/μητρός : Αθανάσιος / Σοφία Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος με τρία παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΟΣ 2510-462281 6977-405604 2510-462281 & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1962, ΔΡΑΜΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΟΣ 2510-462281 6977-405604 2510-462281 & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1962, ΔΡΑΜΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας) E-MAIL: pated@teikav.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ Νικόλαος Β. Καραδήμας Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. Λέκτορας (ΠΔ 407/80), Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Εξ. Συνεργάτης Ερευνητής (MediaLab ΕΜΠ) Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Στάμου. Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2012

Σοφία Στάμου. Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2012 Σοφία Στάμου Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2012 Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα Τηλ: +30 26610 87455 E-mail: stamou@ionio.gr Τμήμα Μηχανικών Η/Υ &

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 2510-836701(σπιτιού), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας),

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης

Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1/88 1 Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα... 2 2 Σύντομο Βιογραφικό... 5 3 Προσωπικές Πληροφορίες... 8 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ email

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας. : ptsarouh@logistics.teithe.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας. : ptsarouh@logistics.teithe. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας Επώνυμο : Τσαρούχας Όνομα : Παναγιώτης Όνομα πατέρα : Χαράλαμπος Όνομα

Διαβάστε περισσότερα