Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, ιαχείρισης και ιάθεσης Ανοικτών ημόσιων εδομένων Τεκμηρίωσης & Ψηφιακού Περιεχομένου. Νοέμβριος 2014 Αθήνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, ιαχείρισης και ιάθεσης Ανοικτών ημόσιων εδομένων Τεκμηρίωσης & Ψηφιακού Περιεχομένου. Νοέμβριος 2014 Αθήνα"

Transcript

1 Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, ιαχείρισης και ιάθεσης Ανοικτών ημόσιων εδομένων Τεκμηρίωσης & Ψηφιακού Περιεχομένου Νοέμβριος 2014 Αθήνα

2 περιεχόμενα α β γ το ΕΚΤ οι αρχές που ακολουθούμε η στρατηγική που εφαρμόζουμε οι πολιτικές που υιοθετούμε οδηγίες & κατευθύνσεις η πράξη οι διαγωνισμοί ο στόχος μας Υποέργο 3 οι υπηρεσίες Υποέργο 4 αποθετήρια SaaS η ενημέρωση & SaaS Wizard δημοσιότητα ΕΣΥΠ Ευτέρπη OpenABEKT υπηρεσίες για το κοινό υπηρεσίες για τους φορείς Υποστήριξη Εκκαθάρισης ικαιωμάτων Ενιαία Γνωσιακή Βάση Έλεγχος ιαλειτουργικότητας

3 το ΕKT Τεκμηρίωση, ιαχείριση & ιάθεση Περιεχομένου & εδομένων Φιλοξενία Ψηφιοποίηση Βιβλιοθήκες Αρχεία Ερευνητικοί Φορείς Εκδότες Ερευνητές ημόσιοι Φορείς Ανοικτή Πρόσβαση ιασύνδεση Έρευνας & Τεχνολογίας με την Επιχειρηματικότητα είκτες & Ερευνητικά Αποτελέσματα

4 το ΕΚΤ οι αρχές που ακολουθούμε στρατηγική e-υποδομή για συλλογή & διάθεση επιστημονικού, τεχνολογικού, πολιτιστικού περιεχομένου ολιστική προσέγγιση ολοκληρωμένες υπηρεσίες ο χρήστης στο επίκεντρο εξωστρέφεια εμπλοκή όλων των stakeholders βιωσιμότητα διοίκηση το ανθρώπινο δυναμικό στο επίκεντρο ομαδική εργασία & αποτελέσματα διαφάνεια, λογοδοσία, διαχείριση της αλλαγής ηγεσία σύμφωνη με αξίες, μετρήσιμα αποτελέσματα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης τοποθέτηση κεντρικός φορέας συγκέντρωσης & διάχυσης έγκριτου περιεχομένου μακροχρόνιες συνεργασίες με Έλληνες παραγωγούς περιεχομένου μοναδικές υπηρεσίες με χρήση ΤΠΕ για τη διάθεση ψηφιακού περιεχομένου αναγνωρίσιμος φορέας στην ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών δραστηριότητες στην περιοχή «science of science policy» για την κατανόηση των στοιχείων και τη διάθεσή τους σε policy makers για τη διαμόρφωση πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων

5 το ΕΚΤ η στρατηγική που εφαρμόζουμε εστιάζεται σε 3 άξονες

6 το ΕΚΤ οι πολιτικές που υιοθετούμε ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικά & πολιτιστικά δεδομένα & δημοσιεύσεις επανάχρηση περιεχομένου βάσει των δικαιωμάτων διάθεσης διαμόρφωση ενιαίου χώρου έρευνας πολιτικές βασισμένες σε στοιχεία επιστήμη για την ανάπτυξη πολιτικών έρευνας & καινοτομίας βασισμένων σε στοιχεία υιοθέτηση «Πράσινης Πληροφορικής», τεχνολογιών αιχμής, ανοιχτού λογισμικού αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ενίσχυση καινοτομίας & ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων

7 το ΕΚΤ οδηγίες & κατευθύνσεις διαλειτουργικότητα & πρότυπα Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας Ανάπτυξη προτύπων διαλειτουργικότητας πολιτιστικά δεδομένα & νέα αναζήτηση Αύξηση προσβασιμότητας και βιωσιμότητας των ψηφιακών συλλογών Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στο κοινό επανάχρηση δημόσιας πληροφορίας ιαφάνεια κοινή χρήση & αξιοποίηση υποδομών Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών cloud computing Καλύτερη και οικονομικότερη αξιοποίηση πόρων

8 η πράξη Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, ιαχείρισης & ιάθεσης Ανοικτών εδομένων & Ψηφιακού Περιεχομένου Αξιοποίηση και διάθεση έγκριτου ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου

9 η πράξη ο στόχος μας Να διαμορφώσουμε συνθήκες «συνολικής & ολοκληρωμένης παρέμβασης», με αιχμή την τεχνολογία, ώστε οι καθημερινές ενέργειες καταλογογράφησης, τεκμηρίωσης, διαχείρισης πληροφορίας & περιεχομένου που διατίθεται σε χρήστες από φορείς δημοσίου συμφέροντος όπως βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία να γίνονται με χρήση προτύπων σε όλα τα στάδια, με το μοντέλο παροχής SaaS. Η παρέμβαση σχεδιάστηκε & υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς του πεδίου εφαρμογής έχουν μεγάλο βαθμό ετερογένειας.

10 oι υπηρεσίες epset.gr/saas_services

11 oι υπηρεσίες σήμερα αποθετήρια SaaS openabekt σε 8 μήνες» ανοιχτά βιβλιογραφικά δεδομένα υποστήριξη εκκαθάρισης δικαιωμάτων» εξ αποστάσεως υποστήριξη & εκπαίδευση ενιαία γνωσιακή βάση έλεγχος διαλειτουργικότητας»ασφαλής διαφύλαξη» ενιαία αναζήτηση

12 oι υπηρεσίες SaaS oφέλη Οικονομίες κλίμακας Μείωση κόστους σε ανθρωποχρόνο, υποδομές, τεχνική υποστήριξη Στρατηγικά οφέλη Μακροχρόνια διαφύλαξη του ψηφιακού περιεχομένου, ανεξαρτήτως τεχνολογικών αλλαγών Συστηματική διάθεσή του από ένα κεντρικό σημείο πρόσβασης ιάχυση & επανάχρηση περιεχομένου μέσω καινοτόμων υπηρεσιών, σύμφωνα με διεθνείς καλές πρακτικές Βελτιστοποίηση του εντοπισμού του από μηχανές αναζήτησης ιαλειτουργικότητα με συσσωρευτές μεταδεδομένων & διεθνείς μηχανές αναζήτησης, π.χ. Google ιαχειριστικά οφέλη Εύχρηστη οργάνωση, προτυποποιημένη τεκμηρίωση & διαχείριση των ψηφιακών πόρων Εκπαίδευση & διαρκής υποστήριξη στη χρήση της υπηρεσίας Αξιοποίηση εργαλείων σύγχρονης τεχνολογίας Κοινωφέλεια Βιωσιμότητα & συμβατότητα με εθνικές στρατηγικές για τη διάθεση των ανοικτών δημόσιων δεδομένων

13 oι υπηρεσίες αποθετήρια SaaS Βασικές έννοιες Ένα αποθετήριο είναι μία ψηφιακή πλατφόρμα, ένα σύστημα που χρησιμεύει στην ηλεκτρονική απόθεση, διαχείριση & διάθεση ψηφιακού περιεχομένου (ήχου, στατικής & κινούμενης εικόνας, βίντεο, τρισδιάστατων αναπαραστάσεων και κειμένων) που χρήζει μακροχρόνιας διατήρησης. Τεκμηρίωση είναι η διαδικασία περιγραφής μιας πληροφοριακής πηγής, με τυποποιημένο τρόπο που την προσδιορίζει μοναδικά και την καθιστά προσβάσιμη και αξιοποιήσιμη

14 oι υπηρεσίες αποθετήρια SaaS Οργάνωση & διάθεση ανοικτού έγκριτου πολιτιστικού & επιστημονικού περιεχομένου απευθύνεται σε φορείς που διαχειρίζονται έγκριτο επιστημονικό και πολιτιστικό περιεχόμενο, το οποίο χρήζει τεκμηριωμένης απόθεσης, ανοικτής διάθεσης, οργάνωσης και ασφαλούς διαφύλαξης εξασφαλίζει τη δυνατότητα σε κάθε φορέα ξεχωριστά να δημιουργήσει το δικό του αποθετήριο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του το ψηφιακό περιεχόμενο τεκμηριώνεται, αποθηκεύεται, οργανώνεται και διατίθεται, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και κανόνες περιγραφής που ο κάθε φορέας επιλέγει το σύνολο του ψηφιακού περιεχομένου διατίθεται μέσα από ένα πλήρως οργανωμένο ψηφιακό περιβάλλον, που αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από το ΕΚΤ, με στόχο να προσφέρει μια σύγχρονη εμπειρία πλοήγησης και αναζήτησης φορείς μνήμης, όπως μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες, αλλά και επιστημονικές εταιρίες, σύλλογοι και φορείς που δημιουργούν και διαχειρίζονται έγκριτο περιεχόμενο μπορούν να αξιοποιήσουν την Υπηρεσία Αποθετηρίων SaaS από το ΕΚΤ.

15 oι υπηρεσίες αποθετήρια SaaS ιαδικασία

16 αποθετήρια SaaS πλαίσιο συνεργασίας Αποτελεί το 1 ο βασικό βήμα για την έναρξη της υπηρεσίας Σκοπός: Συγκεντρώνει τα σημεία και τις προδιαγραφές που απαιτούνται για τη συνεργασία των φορέων και του ΕΚΤ Αποτέλεσμα: i. Αμοιβαία δέσμευση για συνεργασία ii. Εισαγωγή νέων εννοιών στους φορείς, δόμηση στενής συνεργασίας για την επίτευξη κοινής κατανόησης, εμπιστοσύνης & απόφασης αξιοποίησης των υπηρεσιών SaaS Η αποδοχή του αναμένεται να διευρυνθεί με την υποστήριξη των ενεργειών ευαισθητοποίησης & ωρίμανσης των κοινοτήτων.

17 αποθετήρια SaaS SaaS Wizard Εργαλείο Σχεδιασμού Αποθετηρίων Σκοπός: τυποποίηση της διαδικασίας ανάπτυξης αποθετηρίων Βασικές λειτουργίες της εφαρμογής Εισαγωγή προδιαγραφών & τιμών παραμέτρων από το προσωπικό των συνεργαζόμενων φορέων Έλεγχος εισηγμένων προδιαγραφών από το ΕΚΤ Εισαγωγή ρυθμίσεων, παραμετροποιήσεων & προδιαγραφών για όλα τα αποθετήρια από το ΕΚΤ Συγκέντρωση & αποθήκευση προδιαγραφών και τιμών σε ένα σημείο αναφοράς ιευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ ΕΚΤ φορέων & μεταξύ των ομάδων ΕΚΤ Αυτοματοποιημένη παραγωγή αρχείων για τη διαμόρφωση του λογισμικού αποθετηρίων

18 αποθετήρια SaaS SaaS Wizard Καρτέλες της εφαρμογής SaaS Wizard

19 αποθετήρια SaaS SaaS Wizard Αποτελέσματα συγκέντρωση τεχνογνωσίας, εμπειρίας και βαθιάς γνώσης του ΕΚΤ σε θέματα υποδομών, δομών οργάνωσης περιεχομένου και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με το περιεχόμενο εξοικείωση φορέων με βασικές έννοιες και επιτάχυνση ωρίμανσης και αύξησης της τεχνογνωσίας τους στη δομημένη ανάπτυξη περιεχομένου και σχετικών υπηρεσιών επιτάχυνση ανάπτυξης των αποθετηρίων, καθώς περιέχει δομημένα όλα τα προαπαιτούμενα για τον προσδιορισμό των προδιαγραφών τους και ημιαυτόματα τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο σύστημα του αποθετηρίου Στο παρελθόν, ο ολοκληρωμένος προσδιορισμός των προδιαγραφών απαιτούσε τουλάχιστον 6 μήνες στενής συνεργασίας και 6 μήνες πρακτικής ωρίμανσης από την πλευρά των φορέων. Σήμερα σε 2-4 εβδομάδες ολοκληρώνεται η συμπλήρωση του wizard. Εκτιμάται πως με την ολοκλήρωση του έργου (e-learning και ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων) θα μειωθεί στο μισό.

20 αποθετήρια SaaS τεχνική υλοποίηση αποθετηρίου 1. Προδιαγραφές σε SaaS web wizard 6. Παραγωγικό αποθετήριο 2. Υλοποίηση 1 ης beta αποθετηρίου Γραφείο Υποστήριξης Υπηρεσιών SaaS 5. Ποιοτικοί έλεγχοι 2 ης beta 3. Ποιοτικοί έλεγχοι 1 ης beta 4. Υλοποίηση 2 ης beta αποθετηρίου

21 αποθετήρια SaaS εκπαίδευση στη χρήση του αποθετηρίου εν περιορίζεται στην τεχνική χρήση του συστήματος, αλλά περιλαμβάνει όλα τα προαπαιτούμενα για την αποτελεσματική τεκμηρίωση διάθεση ψηφιακού αρχείου με προδιαγραφές διαλειτουργικότητας αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου που επιτρέπει την ανοικτή ή νομότυπη διάθεση περιεχομένου χρήση των παραπάνω για είναι αποτελεσματικές οι λειτουργιές και οι υπηρεσίες του αποθετηρίου

22 αποθετήρια SaaS εκπαίδευση στη χρήση του αποθετηρίου Υπό εξέλιξη η ανάπτυξη του e-learning, αποτελεί βασικό πυλώνα για την αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας Έχει ξεκινήσει η δημιουργία της Ενιαίας Γνωσιακής Βάσης των Υπηρεσιών SaaS (epset.gr/el/saas_services/useful-material ). Σε αυτήν περιλαμβάνονται ήδη: o 3 Οδηγοί για την υπηρεσία Αποθετηρίων SaaS i. Εισαγωγή στα αποθετήρια (www.epset.gr/sites/epset/files/eisagogikos_odigos_apothetiria_saas.pdf ) ii. Οδηγός Τεκμηρίωσης (www.epset.gr/sites/epset/files/odigos_tekmiriosis_apothetiria_saas.pdf ) iii. Οδηγός Χρήσης (www.epset.gr/sites/epset/files/odigos hrisis_apothetiria_saas.pdf ) o 3 κατηγορίες εκδόσεων κοινές για το σύνολο των υπηρεσιών SaaS o o i. Νομικές Εκδόσεις (http://epset.gr/saas_services/useful-material/saas-repositories/pubs) Γλωσσάρι (http://epset.gr/saas_services/useful-material/saas-repositories/a-z-index) ii. iii. Ορισμοί, διευκρινίσεις και οδηγίες, οι οποίες περιέχονται στο Wizard Συχνές Ερωτήσεις (http://epset.gr/saas_services/useful-material/saas-repositories/faqs) Συνοπτικές Οδηγίες Τεκμηρίωσης, οι οποίες περιέχονται στις Φόρμες του Αποθετηρίου

23 αποθετήρια SaaS τεκμηρίωση περιεχομένου & φόρτωση ψηφιακών αρχείων Ο φορέας παραλαμβάνει και χρησιμοποιεί το αποθετήριο 1. Τεκμηριώνει περιεχόμενο 2. Ανεβάζει ψηφιακά αρχεία 3. ιαχειρίζεται εγγεγραμμένους χρήστες (μέλη) και τη σχετική επικοινωνία 4. ιαμορφώνει μέρους των ρυθμίσεων της υποδομής (miniadmin)

24 αποθετήρια SaaS λειτουργία αποθετηρίου - υποστήριξη Κεντρικό ρόλο έχει το Γραφείο Υποστήριξης Υπηρεσιών SaaS, καθώς όλη η επικοινωνία πραγματοποιείται από ένα κεντρικό σημείο επαφής Ομάδα ιοίκησης Ομάδα Νομικών Ομάδα Τεκμηρίωσης Γραφείο Υποστήριξης Υπηρεσιών SaaS Φορέας Ομάδα Επικοινωνίας Ομάδες Ανάπτυξης Λογισμικού & Πληροφοριακών Συστημάτων

25 αποθετήρια SaaS τρέχουσα κατάσταση υπηρεσίας 538 φορείς έλαβαν το ερωτηματολόγιο 156 φορείς συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 12 φορείς επιλέχθηκαν για την Υπηρεσία Αποθετηρίων SaaS και έλαβαν το σχετικό πλαίσιο συνεργασίας 8 φορείς υπέγραψαν το πλαίσιο συνεργασίας & 2 υπογράφουν άμεσα 3 φορείς ολοκλήρωσαν τη συμπλήρωση του wizard 2 φορείς αναμένεται να υπογράψουν το πλαίσιο συνεργασίας και δίνονται οι σχετικές διευκρινίσεις και καθοδήγηση για το πλαίσιο του έργου για 2 φορείς έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του αποθετηρίου

26 αποθετήρια SaaS ΕΣΥΠ Παραγωγική έκδοση esyp.saas.ekt.gr/esyp/ ή repository.esyp.eu/esyp/

27 αποθετήρια SaaS ΕΣΥΠ Πλοήγηση ανά Θέμα Πλοήγηση ανά Εξειδίκευση Τύπου Πλοήγηση ανά Τίτλο

28 αποθετήρια SaaS Ευτέρπη Παραγωγική έκδοση euterpe.saas.ekt.gr/euterpe ή

29 οι υπηρεσίες openabekt Βασικές έννοιες οpenabekt: τo γνωστό σύστημα αυτοματοποίησης & οργάνωσης βιβλιοθηκών του ΕΚΤ μετεξελίσσεται σε ένα σύγχρονο σύστημα οργάνωσης & διάθεσης περιεχομένου, στην υπηρεσία δημόσιων βιβλιοθηκών & όχι μόνο Βελτιωμένο μοντέλο παροχής της υπηρεσίας Λογισμικό & δεδομένα φιλοξενούνται στο νέφος μοντέλο Software As A Service (SaaS) Yπηρεσίες προσβάσιμες διαδικτυακά & απομακρυσμένα Οικονομίες Κλίμακας Χωρίς ανάγκη εγκατάστασης λογισμικού & συντήρησης συστημάτων, το λειτουργικό κόστος μειώνεται σημαντικά

30 οι υπηρεσίες openabekt Αποτελεί μετεξέλιξη του πιο διαδεδομένου συστήματος στην Ελλάδα για τον αυτοματισμό των λειτουργιών και υπηρεσιών φορέων που διαχειρίζονται περιεχόμενο Εισάγει τους φορείς που διαχειρίζονται περιεχόμενο σε ένα σύγχρονο μοντέλο παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με άμεση, εύκολη πρόσβαση, το οποίο ενισχύει τη βιωσιμότητα τους Περιορίζει τις χρονοβόρες εργασίες καταλογογράφησης Επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των μεταδεδομένων με δυναμικά επικαιροποιημένα πρότυπα Ενσωματώνει και διαχειρίζεται τα ψηφιακά αρχεία κάθε εγγραφής ιευκολύνει τα μέλη της βιβλιοθήκης στην εξ αποστάσεως διαχείριση του λογαριασμού τους και στη συνολική επικοινωνία που έχουν με τη βιβλιοθήκη Υποστηρίζει ποικιλία ρόλων για το προσωπικό που το χρησιμοποιεί, ροές εργασιών, την παροχή στατιστικών στοιχείων και άλλες εργασίες για τον ιαχειριστή Συνοδεύεται από εξελιγμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης που απευθύνονται και στο μη εξειδικευμένο προσωπικό των φορέων που το χρησιμοποιούν Ενισχύει την εξωστρέφεια και τη συνεργασία φορέων, τόσο όσον αφορά το περιεχόμενό τους, όσο και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους χρήστες τους

31 οι υπηρεσίες openabekt ιαδικασία υλοποίησης ιαδικασία Υπογραφή Πλαισίου Συνεργασίας Προσδιορισμός προδιαγραφών μέσω wizard Τεχνική υλοποίηση Εκπαίδευση στη χρήση του συστήματος Εισαγωγή ή μεταφόρτωση περιεχομένου Λειτουργία -Υποστήριξη

32 openabekt υπηρεσίες για το κοινό α Ανοικτός κατάλογος Ο κατάλογος εγγραφών & το ψηφιακό περιεχόμενο παρουσιάζονται ανοικτά σε ένα φιλικό για τον χρήστη περιβάλλον Πλοήγηση & αναζήτηση εξελιγμένα εργαλεία ανακάλυψης περιεχομένου, εύχρηστα φίλτρα πλοήγησης & αναζήτησης περιεχομένου

33 openabekt υπηρεσίες για το κοινό β Ανοιχτή ιάθεση Καθιερωμένων Όρων Ο χρήστης βλέπει τους καθιερωμένους όρους, τις αποδόσεις τους σε άλλες γλώσσες & εγγραφές που συνδέονται με αυτούς ικτυακές υπηρεσίες για τα μέλη Με το σύστημα openabekt τα μέλη εξασφαλίζουν δυνατότητα να διευρύνουν τη συνδρομή τους σε όλες τις βιβλιοθήκες που το χρησιμοποιούν διαχείριση του λογαριασμού τους, δυνατότητα κράτησης ή ανανέωσης χρέωσης online προσωποποιημένες υπηρεσίες ενημέρωσης για θέματα ενδιαφέροντος, όπως η λειτουργία συστάσεων «Ενδιαφέροντα» μέσω

34 openabekt υπηρεσίες για τους φορείς α Βελτιωμένη καταλογογράφηση μόνο με όνομα χρήστη & κωδικό τεκμηρίωση μέσω web browser εντός ή εκτός βιβλιοθήκης χρήση από πολλαπλούς χρήστες ταυτόχρονα δικλείδες ασφαλείας για αποφυγή διπλοεγγραφών & απωλειών διαχείριση, ενσωμάτωση & απόδοση ξεχωριστού κωδικού για κάθε ψηφιακό αρχείο εγγραφής για ευκολότερη διαχείριση περιεχομένου Σύγχρονη & έγκριτη τεκμηρίωση Εύκολη & γρήγορη Καθιέρωση Όρων Χρήση έτοιμων, έγκυρων λεξιλογίων για φυσικά/νομικά πρόσωπα, συλλογικά όργανα, γεωγραφικούς όρους κ.α. υναμική ενημέρωση σχήματος μεταδεδομένων Σύγχρονη τεκμηρίωση περιεχομένου, καθώς το openabekt είναι πλήρως παραμετροποιήσιμo και υποστηρίζει δυναμική ενημέρωση του σχήματος μεταδεδομένων ιασυνδέσεις & παραπομπές σε συναφείς όρους Καλύτερη διασύνδεση όρων & σημασιολογική επεξεργασία εγγραφών Λειτουργικότητες tagging & portion management

35 openabekt υπηρεσίες για τους φορείς β Αποτελεσματικότερη Εξυπηρέτηση Μελών Εξαγωγή στατιστικών για μέλη & δανεισμό Εξαγωγή αναφορών δραστηριότητας βιβλιοθηκών για αξιολόγηση, εκτίμηση μελλοντικών αναγκών & προώθηση των δραστηριοτήτων τους Υποστήριξη διαδανεισμού μεταξύ βιβλιοθηκών αυτοματοποιημένα Σύνδεση μελών για διευκόλυνση πληρεξουσίων Μεταβολή προνομίων για ομάδες χρηστών Εντοπισμός μελών με περισσότερα φίλτρα & κριτήρια

36 openabekt υπηρεσίες για τους φορείς γ Εξελιγμένες ροές εργασίας 3 ρόλοι με διαφορετικά δικαιώματα χρήσης για το προσωπικό 1. Τεκμηριωτής i. τεκμηρίωση 2. Υπεύθυνος περιεχομένου i. οργάνωση ii. τεκμηρίωση iii. έλεγχος περιεχομένου 3. ιαχειριστής i. διαχείριση αρμοδιοτήτων ii. διαμόρφωση ροών εργασίας iii. γενική εποπτεία του συστήματος iv. λήψη αναφορών/στατιστικών

37 oι υπηρεσίες υποστήριξη εκκαθάρισης δικαιωμάτων Ανάπτυξη εργαλείου με στόχο να συμβάλλει στην απλοποίηση των περίπλοκων νομικών διαδικασιών για τη νόμιμη διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου των φορέων ημιουργία δέντρων αποφάσεων για την αποφυγή της προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς & ιδιαίτερων κατηγοριών δικαιωμάτων (προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς κοκ) επιλογή αδειών διάθεσης του περιεχομένου, ανάλογα με την κατηγορία του ψηφιακού υλικού

38 oι υπηρεσίες υποστήριξη εκκαθάρισης δικαιωμάτων Mπορώ να εντοπίσω το δημιουργό; ΝΑΙ Ζωή δημιουργού + 70 έτη ΟΧΙ Χρήση έργου ανάλογα με τον δημιουργό ή τη χρονολογία του Υπάρχουν περισσότεροι του ενός δημιουργοί; ΟΧΙ Γνωρίζετε πότε έγινε το έργο διαθέσιμο στο κοινό; ΝΑΙ ΝΑΙ Ζωή του τελευταίου εν ζωή δημιουργού + 70 έτη 70 έτη από τη διάθεση του έργου στο κοινό ΟΧΙ Γνωρίζετε πότε δημιουργήθηκε το έργο; ΝΑΙ 70 έτη από τη δημιουργία του έργου ΟΧΙ Χρήση των διατάξεων για τα ορφανά έργα

39 oι υπηρεσίες υποστήριξη εκκαθάρισης δικαιωμάτων Είναι το έργο στο Δημόσιο Τομέα; ΟΧΙ ΝΑΙ Η χρήση του έργου εμπίπτει στις εξαιρέσεις και περιορισμούς του δικαιώματος; ΝΑΙ ΟΧΙ Χρήση έργου ανάλογα με τις άδειες διάθεσής του Είναι ορφανό έργο; ΟΧΙ Το έργο διατίθεται με ανοικτές άδειες; ΝΑΙ ΝΑΙ Μπορώ να χρησιμοποιήσω το έργο ΟΧΙ Έχετε άδεια (επαναχρησιμοποίησης); ΝΑΙ ΟΧΙ Υπάρχει μηχανισμός για την απόκτηση επιπλέον δικαιωμάτων; ΟΧΙ Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το έργο

40 oι υπηρεσίες υποστήριξη εκκαθάρισης δικαιωμάτων Αναφορά ημόσιες Άδειες ιάθεσης & Χρήσης Έργων Αναφορά - Παρόμοια Διανομή Αναφορά - Όχι Παράγωγα Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα

41 oι υπηρεσίες υποστήριξη εκκαθάρισης δικαιωμάτων Επιλογή ημόσιας Άδειας ιάθεσης & Χρήσης Έργων

42 oι υπηρεσίες ενιαία γνωσιακή βάση Χρήσιμο Υλικό epset.gr/el/saas_services/useful-material Εδώ αναρτώνται χρήσιμοι οδηγοί και εκδόσεις που δημοσιεύονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των υπηρεσιών SaaS και αποσκοπούν να διευκολύνουν, καταρχάς, τους φορείς που συνεργάζονται ή επιθυμούν να συνεργαστούν με το ΕΚΤ για την αξιοποίησή τους. Επιπλέον, περιλαμβάνουν κατανοητές και ευανάγνωστες πληροφορίες για τους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών SaaS, με στόχο να προσφέρουν μία σύγχρονη εμπειρία αναζήτησης περιεχομένου μέσω αυτών.

43 oι υπηρεσίες ενιαία γνωσιακή βάση

44 oι υπηρεσίες έλεγχος διαλειτουργικότητας Σύστημα λειτουργιών ελέγχου & πιστοποίησης (validation) επιμέρους πηγών περιεχομένου/ αποθετηρίων - 2 η έκδοση πλατφόρμας αυτόματου ελέγχου συμμόρφωσης μεταδεδομένων, με τα υποσυστήματα: (α) validator back-end: Εργαλείο αυτόματου ελέγχου συμμόρφωσης μεταδεδομένων & ψηφιακών αρχείων με τις προδιαγραφές λειτουργικότητας των προσκλήσεων 31 και 31.2 (β) harvester: Εργαλείο συγκομιδής μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων -1 η έκδοση διαχειριστικού συστήματος με διαδικτυακή γραφική διεπαφή χρήστη για τις λειτουργίες ελέγχου και πιστοποίησης (validation) επιμέρους πηγών περιεχομένου/αποθετηρίων validator.ekt.gr/validator-web

45 οι διαγωνισμοί υποέργο 3 «Οριζόντια υποστηρικτικά εργαλεία για διαχείριση υπηρεσιών & ασφαλείας» Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη στοιχείων εξοπλισμού& λογισμικού για την επίτευξη του αναγκαίου επιπέδου διαθεσιμότητας, εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας των υπηρεσιών της Πράξης Βελτίωση δυνατοτήτων εμπλουτισμού περιεχομένου με λογισμικό μαζικής Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων ολοκληρώθηκε η διαβούλευση 07/01/2014 υποέργο 4 «Υποστήριξη δράσεων ανάπτυξης των κοινοτήτων των χρηστών, των υπηρεσιών, των ανοιχτών δεδομένων & του ανοιχτού λογισμικού που παρέχει η Πράξη» ημιουργία, στελέχωση & λειτουργία γραφείου Υποστήριξης (Helpdesk) Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης &δημιουργία βάσης γνώσης για τους χρήστες Κατάρτιση, εκτέλεση & αποτίμηση πλάνου ευαισθητοποίησης για την προώθηση της χρήσης & επέκτασης των υπηρεσιών SaaS έναρξη υλοποίησης 01/09/2014

46 η ενημέρωση & δημοσιότητα Ειδική ενότητα αφιερωμένη στην ενημέρωση φορέων & χρηστών για την πρόοδο υλοποίησης της Πράξης

47 η ενημέρωση & δημοσιότητα 11 Έντυπα & Hλεκτρονικά φυλλάδια & Οδηγοί 8 ελτία Τύπου & Ανακοινώσεις 8 άρθρα στο περιοδικό "Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία" & το Newsletter "Ερεύνα και Καινοτομία 4 Πινακίδες ημοσιότητας στους χώρους ΕΚΤ 56 Ηλεκτρονικά & έντυπα δημοσιεύματα

48

49 Ευχαριστούμε

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων Έκδοση 2.00 Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 10 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ: ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153.252,04 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020. Ιούνιος 2014 Έκδοση 1.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020. Ιούνιος 2014 Έκδοση 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 Ιούνιος 2014 Έκδοση 1.0 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα