ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΙΚΗΣ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ. e-learning" "Μοντελοποίηση Υφασμάτων και. Ιωάννη Α. Πέππα ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ 2010 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΙΚΗΣ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ. e-learning" "Μοντελοποίηση Υφασμάτων και. Ιωάννη Α. Πέππα ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ 2010 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΙΚΗΣ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ "Μοντελοποίηση Υφασμάτων και e-learning" Πτυχιακή ε ργασία του Ιωάννη Α. Πέππα ΑΙΓΑΛΕΩ 200 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

2 "Μοντελοποίηση Υφασμάτων και e-learning" Πτυχιακή εργασία που υποβλήθηκε στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου Από τον Ιωάννη Αθανασίου Πέππα Εργασία η οποία έλαβε μέρος στο Τμ)μα Κλωστοϋφαντουργίας με την επίβ λεψη του Επίκουρου καθηγητή Δρ. Σάββα Γ. Βασιλειάδη Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας Τ. Ε.Ι. Πειραιά Αιγάλεω Μάιος 200

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ανάπτυξη και μελέτη μικρομηχανικών μοντέλων στην κλωστοϋφαντουργία αποτελε ί ένα σημαντικό πεδίο στο μέτωπο τη ς επιστήμης. Η χρήση διαδικτυακών εφαρμογών στην εκπαίδ ευση αποτελεί την πλέ ον σύγχρονη και ευρέως αποδεκτή τάση. Συν επώς, έ νας σύγχρονος και ισχυρός συνδυασμός είναι αυτός της έ ρευνας στο πε δίο της μοντελοποίησης κλωστοϋφαντουργικών δομών και η συγκρότηση των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας σε μορφή διαδικτυακού υλικού, το οποίο θα είναι κατάλληλο τόσο για εκπαιδευτικού ς, όσο και ερευνητικούς λόγους. Σκοπός αυτής της εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη μοντέλων κλωστοϋφαντουργικών δομών, όπως για παράδειγμα τα υφάσματα, η μελέτη αυτών των δομών και η συγκρότηση των αποτελεσμάτων σε διαδικτυακή μορφή, η οποία θα είναι κατάλληλη για εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) μέσω ιστοσελίδων. Η όλη εργασία αποτελείται από δύο ενότητες όπως προκύπτε ι και από τον τίτλο. Η πρώτη ενότητα ( μέρος) πραγματεύεται την τρισδιάστατη σχεδίαση και ανάπτυξη υφαντών κλωστοϋφαντουργικών δομών με το σύστημα SolidWorks SIMULA ΤΙΟΝ και η ανάλυσή τους με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων. Περιγράφεται βήμα-βήμα ο τρόπος λειτουργίας στο σύστημα SolidWorks SIMULATION και στη συν έχεια αναπτύσσεται η μέθοδος εφαρμογής των πεπερασμένων στοιχείων για την ανάπτυξη των τρισδιάστατων αυτών κλωστοϋφαντουργικών δομών. Οι δομές των μοντέλων των υφασμάτων είναι: απλή, διαγωνάλ 3/, διαγωνάλ 2/ και σατέν. Η δεύτερη ενότητα (2 μέρος) αναφ έ ρεται στη συγκρότηση των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας του ου μέρους σε μορφή διαδικτυακού υλικού και πιο συγκεκριμένα στη δημιουργία ιστοσελίδων. Εδώ αρχικά γίνεται μια εισαγωγική περιγραφή των στοιχείων που συνθέτουν την ιστοσελίδα και τους όρους που χρησιμοποιούνται. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα της σχεδίασης των κλωστοϋφαντουργικών δομών των υφασμάτων που κατασκευάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα συγκροτούνται σε διαδικτυακή μορφή, έτσι ώστε να είναι κατάλληλη και ικανή για εκπαίδευση από απόσταση (e-learning) μέσω αυτών των ιστοσελίδων. Για την υλοποίηση των στόχων της παραπάνω εργασίας ήταν απαραίτητη η αγορά λογισμικού, το οποίο είναι κατάλληλο τόσο για την τρισδιάστατη σχεδίαση των κλωστοϋφαντουργικών δομών, όσο και για την ανάλυσή τους με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων. Επίσης, απαραίτητη ήταν και η συμμετοχή μου σε σεμινάρια σχετικά με την σχεδίαση /ανάλυση μοντέλων κλωστοϋφαντουργικών δομών και σε σεμινάρια σχετικά με την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών.

4 Η εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας με τίτλο "Μοντελοποίηση υφασμάτων και e-learning" στο Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας έγινε στο πλαίσιο «Πρόγραμμα Υποστήριξης Ερευνητικής Δραστηριότητας του ΤΕΙ Πειραιά (ΠΥΕΔ ΤΕΙ Πειραιά) ακαδημαϊκού έτους ». Για τη σχεδίαση και ανάλυση μοντέλων δομών στερεών η εκπαίδευση έγινε με την παρακολούθηση του σεμιναρίου στο σύστημα "SolidWorks SIMULA ΤΙΟΝ", το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου. Η υψηλή ποιότητα αυτού του σεμιναρίου εκπαίδευσης στο σύστημα SolidWorks SIMULA ΤΙΟΝ οδήγησε στη δυνατότητα άριστης οργάνωσης της γνώσης, λόγω της υψηλίς τεχνολογίας του και το σύνολο των εργαλείων μελέτης με πεπερασμένα στοιχεία, τα οποία προσφέρονται μέσα από αυτό και της υψηλής κατάρτισης της ειδικότητας των εκπαιδευτών. Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν την εκπαίδευση σε εμβάθυνση της χρήσης του SolidWorks SIMULATION. Με το συγκεκριμένο κύκλο σεμιναρίων οι χρήστες μπορούν και ελέγχουν αλλά και βελτιστοποιούν γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά τις κατασκευές που σχεδιάζουν. Η προσομοίωση με το SolidWorks (SolidWorks Simulation) είναι ένα εργαλείο επικύρωσης σχεδίου, το οποίο παρουσιάζει στους μηχανικούς πως θα συμπεριφερθούν τα σχέδιά τους ως φυσικά αντικείμενα. Μέσα από αυτό το σύστημα, επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία των κατασκευών, μειώνεται η άσκοπη σπατάλη υλικών, διορθώνεται και βελτιστοποιείται η γεωμετρία τους σε σχέση με τις απαιτήσεις της αγοράς ή του πελάτη. Η εκπαίδευση στο σύστημα SolidWorks SIMULA ΤΙΟΝ οδηγεί στη λήψη γρήγορων και αποτελεσματικών αποφάσεων με τις κατασκευές, σε σχέση με πολλές εναλλακτικές. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από αυτή την πτυχιακή εργασία είναι ότι με το σύστημα SolidWorks SIMULA ΤΙΟΝ υπάρχει μια άριστη δυνατότητα για τρισδιάστατη σχεδίαση και ανάπτυξη υφαντών κλωστοϋφαντουργικών δομών, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή στοιχείων για τη δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση από απόσταση ( e- learning). 2

5 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά κάποιους ανθρώπους που συνέβαλλαν και με ενθάρρυναν τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα, όσο και κατά το σχεδιασμό και την εκπόνηση αυτής της πτυχιακής: τον Επίκουρο Καθηγητή Δρ. Σάββα Βασιλειάδη για την αμέριστη υποστήριξη και καθοδήγηση σε αυτή την εργασία καθώς και για την υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια των σπουδών στο τμήμα. τον κ. Δημήτριο Τ. Βενετσάνο, Επιστημονικό Συνεργάτη του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας, για την υπομονή και ενθάρρυνση που έδειξε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης αυτής της πτυχιακής αλλά και των σπουδών μου στο τμήμα, για το μεγάλο ενδιαφέρον και την αγάπη του για το συγκεκριμένο αντικείμενο που μου ενέπνευσε και μετέδωσε, καθώς και την επιμονή του να παρακολουθήσω το σεμινάριο του Solidworks, από το οποίο ωφελήθηκα πάρα πολύ. Ακόμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καθηγητή, Προϊστάμενο και πατέρα μου Δρ. Αθανάσιο Πέππα για την υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών και την εκπόνηση αυτής της πτυχιακής καθώς και για τη διαρκή επιθυμία μετάδοσης της γνώσης του στο αντικείμενο της Κλωστοϋφαντουργίας. Ευχαριστώ επίσης και την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού, η οποία ενέκρινε το κονδύλι για οικονομική υποστήριξη αυτής της πτυχιακής στο πλαίσιο «Πρόγραμμα Υποστήριξης Ερευνητικής Δραστηριότητας του ΤΕΙ Πειραιά (ΠΥΕΔ ΤΕΙ Πειραιά) ακαδημαϊκού έτους ». 3

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μέρος Μοντελοποίηση υφασμάτων Σελίδα. Εισαγωγή 5.2 Λίγα λόγια για το SolidWoI"lcs (SIMULATION) 6.3 Σχεδίαση των νημάτων και ανάπτυξη των υφαντών 8 δομών.3. Απλή Ύφανση Ύφανση Διαγωνάλ 3/ Ύφανση Διαγωνάλ 2/ Ύφανση Σατέν 64 Μέρος 2 Δημιουργία Ιστοσελίδων για Εκπαίδευση από Σελίδα Απόσταση ( e-learning) 2. Εισαγωγ Δημιουργία Ιστοσελίδας με τη γλώσσα HTML Εικόνες ιστοσελίδων 73 Μέρος 3ο Συμπεράσματα 82 Βιβλιογραφία 83 4

7 Μέρος ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ. Εισαγωγή Μοντελοποίηση με απλά λόγια είναι η εφαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων και διαμόρφωση μιας δομής ενός στερεού μέσα από τα στοιχεία, του οποίου μπορούν να υπολογιστούν η τελική κατασκευή του, καθώς και οι υπολογισμός των μηχανικών χαρακτηριστικών για την πρόγνωση της όλης συμπεριφοράς της δομής του μοντέλου που παράγεται. Σε τούτη την ενότητα γίνεται μια φιλόδοξη προσπάθεια για την κατασκευή υφαντών υφασμάτων με διαφορετικές δομές και σχέδια χρησιμοποιώντας το σύστημα SolidWorks simulation, το οποίο εφαρμόζεται με επιτυχία για σεμινάρια στερεών σωμάτων και κατασκευών. Τα νήματα στις συγκεκριμένες δομές των υφαντών υφασμάτων παρουσιάζονται ως συμπαγείς δομές και όχι όπως αποτελούνται στην πραγματικότητα από χωριστά στοιχεία τις ίνες, ούτε λαμβάνεται υπόψη η στρίψη που έχει προσδοθεί σε αυτά. Τα υφαντά υφάσματα αποτελούνται συνήθως από δύο ορθογώνιες σειρές νημάτων, οι οποίες καλούνται στημόνια και υφάδια, τα οποία περιπλέκονται μεταξύ τους για να διαμορφώσουν μια σταθερή κλωστοϋφαντουργική δομή. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από πιθανές περιπλοκές των δύο ειδών νημάτων για τη δημιουργία σχεδίων, η απλούστερη των οποίων είναι η απλή ύφανση, όπου κάθε ένα νήμα στημονιού διαπλέκεται με ένα νήμα υφαδιού. Πιο σύνθετα σχέδια ύφανσης ανήκουν στην κατηγορία των διαγωνάλ (twill), σατέν, ψαροκόκαλο, κ.λπ. Οι δομές που κατασκευάζονται σε τούτη την ενότητα είναι : α) η απλή δομή (plain weaνe), η δομή διαγωνάλ 3/ (twill 3/), η διαγωνάλ 2/l(twill 2/) και η δομή σατέν. Οι τελικές δομές που κατασκευάζονται θα αποτελέσουν τα στοιχεία εκείνα που θα χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση από απόσταση ( e- learning). Αυτή η πτυχιακή υιοθετεί μια προσέγγιση μεσοσκοπικίς κλίμακας για τη γεωμετρικί δομή και κατασκευή των υφαντών υφασμάτων, η οποία αργότερο σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο μπορεί να οδηγήσει σε εφαρμογές και στη μικροσκοπική κλίμακα. Με άλλα λόγια σε τούτη την κλίμακα δε λαμβάνονται υπόψη οι ίνες ως ξεχωριστές οντότητες, ενώ τα νήματα θεωρούνται ως κυλινδρικά στερεά για την μοντελοποίηση των υφασμάτων. Στη μικροσκοπικί κλίμακα οι ίνες θα πρέπει να μοντελοποιηθούν ως μεμονωμένες και ξεχωριστές οντότητες και μπορούν να απεικονιστούν και να υπολογιστούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των οντοτήτων στο νήμα και το ύφασμα. Στη συμπίεση και συμπύκνωση των νημάτων, η επαφή μεταξύ των ινών και η κάμψη ως αποτέλεσμα αυτών των επαφών θα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την απόκριση και συμπεριφορά της δύναμης. Εδώ βεβαίως δε χρησιμοποιείται αυτή η κλίμακα δεδομένου ότι απαιτεί υψηλή ερευνητική εργασία, η οποία ξεπερνά τα όρια αυτής της πτυχιακής. 5

8 .2 Λίγα λόγια για το SolidWorks (SIMULATION) Το SolidWorks είναι ένα τρισδιάστατο μηχανικό πρόγραμμα CAD που τρέχει σε Windows της Microsoft και αναπτύχθηκε από την Dassault Systemes SolidWorks Cοφ., (Γαλλία). Το SolidWorks είναι ένα σύστημα μοντελοποίησης στερεών που χρησιμοποιεί μια προσέγγιση που βασίζεται σε παραμετρικά χαρακτηριστικά για να δημιουργήσει τα πρότυπα (μοντέλα) και τις συναρμολογήσεις τους. Οι παράμετροι αναφέρονται σε περιορισμούς, των οποίων οι τιμές καθορίζουν τη μορφή ή τη γεωμετρία του προτύπου ή τη συναρμολόγηση. Οι παράμετροι μπορούν να είναι είτε αριθμητικές, όπως μήκη γραμμών, διάμετροι κύκλων ή γεωμετρικές παράμετροι, όπως εφαπτομένες, παράλληλες, ομόκεντρες, οριζόντιες ή κάθετες γραμμές, κ.λπ. Οι αριθμητικές παράμετροι μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους μέσω της χρήσης σχέσεων, οι οποίες επιτρέπουν τη σύλληψη και το σχεδιασμό ενός σχεδίου. Η πρόθεση σχεδίου είναι ο δημιουργός - κατασκευασηίς του συγκεκριμένου αντικειμένου που σχεδιάζει να μπορεί να ανταποκρίνεται στις αλλαγές και τις αναπροσαρμογές ή αναβαθμίσεις. Για παράδειγμα, εάν απαιτείται η τρύπα (το άνοιγμα) να βρίσκεται στο πάνω μέρος της μεταλλικής συσκευασίας του αναψυκτικού, ανεξάρτητα από το ύψος ή το μέγεθος του δοχείου. Το σύστημα SolidWorks μας επιτρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε ότι η τρύπα αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα στην πάνω επιφάνεια και έπειτα προστίθεται η πρόθεση σχεδίου, ανεξάρτητα από το ύψος που θα δοθεί αργότερα στο τενεκεδάκι. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αναφέρονται στις δομικές μονάδες του μέρους που κατασκευάζεται. Είναι οι μορφές και οι διαδικασίες που κατασκευάζουν το μέρος. Η δημιουργία ενός μοντέλου (προτύπου) με το SolidWorks αρχίζει συνήθως με ένα 20 σκίτσο (αν και τα τρισδιάστατα σκίτσα είναι διαθέσιμα για τους προχωρημένους χρήστες). Το σκίτσο περιλαμβάνει γεωμετρία όπως σημεία, γραμμές, τόξα, κωνικά (εκτός από υπερβολή), κλπ. Οι διαστάσεις προστίθενται στο σκίτσο για να καθορίσουν το μέγεθος και τη θέση της γεωμετρίας. Χρησιμοποιούνται σχέσεις για να καθορίσουν τις ιδιότητες όπως εφαπτομένες, παράλληλες, κάθετες και ομοκεντρικότητα. Η παραμετρική φύση του SolidWorks σημαίνει ότι οι διαστάσεις και οι σχέσεις οδηγούν τη γεωμετρία και όχι το ανάποδο. Οι διαστάσεις στο σκίτσο μπορούν να ελεγχθούν ανεξάρτητα ή από τις σχέσεις με άλλες παραμέτρους μέσα ή έξω από το σκίτσο. Το SolidWorks καινοτομεί ως προς τη δυνατότητα του χρήστη να κυλήσει πίσω μέσω της ιστορίας του αντικειμένου που κατασκευάζει προκειμένου να κάνει αλλαγές, να προσθέσει επιπλέον χαρακτηριστικά ή να αλλάξει και την ακολουθία ή συνέχεια, με την οποία εκτελούνται οι διαδικασίες. 6

9 Σε μια συναρμολόγηση (assembly), το αναλογικό στις σχέσεις των σκίτσων είναι το ταίριασμα (mates). Όπως ακριβώς οι σχέσεις στα σκίτσα καθορίζουν καταστάσεις όπως εφαπτομενικότητα, παραλληλισμός και ομοκεντρικότητα σε σχέση με τη γεωμετρία των σκίτσων, έτσι και τα ταιριάσματα στις συναρμολογήσεις καθορίζουν τις ισοδύναμες σχέσεις όσον αφορά τα επιμέρους τμήματα ή συστατικά που επιτρέπουν την εύκολη κατασκευή των συναρμολογήσεων. Το SolidWorks περιλαμβάνει επίσης πρόσθετα προηγμένα χαρακτηριστικά για ταίριασμα όπως γρανάζια και έκκεντρα, τα οποία επιτρέπουν στις μοντελοποιημένες συναρμολογήσεις εργαλείων να αναπαραγάγουν με ακρίβεια την περιστροφική μετακίνηση ενός πραγματικού γραναζιού. Με απλά λόγια η προσομοίωση με το σύστημα SolidWorks (SolidWoΓks Simulation) είναι ένα εργαλείο επικύρωσης σχεδίου, το οποίο παρουσιάζει στους μηχανικούς πως θα συμπεριφερθούν τα σχέδιά τους ως φυσικά αντικείμενα. 7

10 .3 Σχεδίαση των νημάτων και ανάπτυξη των υφαντών δομών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήματα από τη δημιουργία ενός " σκίτσου" νήματος μέχρι την τρισδιάστατη (3D) κατασκευή ενός υφάσματος με διάφορες υφαντικές δομές (σχέδια -υφάνσεις), όπως την απλή, το σατέν. το διαγωνάλ 2/, το διαγωνάλ 3/ και.3. Απλή Ύφανση " Δημιουργία σκίτσου και τρισδιάστατης απεικόνισης του νήματος" ΒΗΜΑ Πατάμε την επιλογή "File" και στη συνέχεια την υποεπιλογή "New", όπως φαίνεται στην εικόνα.. '( File J View T~ ol s Help ι/; []... ~....~ϊ J '. g New... Εικόνα.: new file Ctrli+N Γ Ctrl+O ΒΗΜΑ2 Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται μετά την επιλογή "New" υπάρχουν τρείς επιλογές : Part - Assembly - Drawing. Στην περίπτωση αυτ~ί επιλέγεται το "Part", όπου μπορεί να γίνει τρισδιάστατη αναπαράσταση ενός στοιχείου που δημιουργείται και πατάμε το 'ΌΚ ". (εικόνα.2) 8

11 .. ' Ne-.v So l idwofk~ DοαιΜeοΜ.,,. ~{ '. Ί raaj \QEJ ' a 2D enginccfi ng draνι~ nq, typi c;> lly O f a!p ίl rt or ais e.mbly Dra\ving οκ C anceι ] [ Help ] Εικόνα.2: part document ΒΗΜΑ 3 Για να σχεδιαστεί οποιοδήποτε αντικείμενο στο σχεδιαστικό πρόγραμμα SolidwoΓks, πρέπει πρώτα απ' όλα να επιλεγεί ένα επίπεδο σχεδίασης (sketch plane). Έτσι, αριστερά στην οθόνη, πατάμε στο "Fωnt Plane" και εμφανίζεται ακριβώς από πάνω ένα παραθυράκι με τέσσερις επιλογές και πατάμε την πρώτη επιλογή που λέει "sketch" δηλαδή σε εκείνη που είναι σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα.3. 9

12 ~_sο. ι idworks-ιj File εdi ~ q,... Θ,,_r Sketd Smart Ο ~ Dimension,,,_,,_ ~ e.. Θ Fea'tures ' Sketch Eνauate Εικόνα.3: front plane-sketch ΒΗΜΑ4 Στο κέντρο του front plane υπάρχουν 2 κάθετες κόκκινες γραμμές που είναι η αρχή των αξόνων (οrίgίη).(εικόνα.4) ι ". ~ Εικόνα.4: origin Στο σημε ίο που τέμνονται οι κάθετες αυτές, από τη γραμμή εντολών (εικόνα.5) φέρεται μια κάθετη βοηθητική γραμμή (centerline) που φαίνεται στην εικόνα.6 και σχεδιάζουμε έναν κύκλο "circle" (εικόνα.7). Εικόνα.5: command manager 0

13 ~ Q '-._l_~l Θ "rv Τ ~~ ι! Ι Centerline J.... ~~~ Dί~~~~~n j ~_._u_n_e....._. Εικόνα.6: centerline Εικόνα.7: circle Στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης υπάρχει η γραμμή κατάστασης "status bar" που ενημερώνει το χρήστη αν το σχέδιο είναι υπό-ορισμένο (UndeI Defined), πλίρως ορισμένο (Fully Defined) ή υπέρ-ορισμένο (ΟνeΙ Defined) αντίστοιχα, όπως φαίνεται στην εικόνα Gιimm. ~2.Smm Omm Undcr D~rιcd] ~q. $\;ctc hz e< ] ] Εικόνα.8: status bar

14 Σημείωση Κατάσταση ενός σκίτσου: Τα σκίτσα μπορούν να είναι σε μια από τις πέντε καταστάσεις ορισμού σε οποιοδήποτε χρόνο. Η κατάσταση ενός σκίτσου εξαρτάται από τις γεωμετρικές σχέ σεις μεταξύ της γεωμετρίας και των διαστάσεων που το καθορίζουν. Οι τρεις συνηθ έ στερες καταστάσεις είναι: Vπο-ορισμένο σκίτσο (Under defined sketch) : _,..,,, ι~ (-) Sketchl : Υπάρχει ανεπαρκής καθορισμός του σκίτσου, αλλά το σκίτσο μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει διάφορα χαρακτηριστικά (features). Αυτό είναι καλό επειδή πολλές φορές στα αρχικά στάδια της διαδικασίας σχεδίου δεν υπάρχουν ικανοποιητικές πληροφορίε ς για να καθορίσουν πλήρως το σκίτσο. Όταν διατίθενται περισσότερες πληροφορίες, ο υπόλοιπος καθορισμός μπορεί να προστεθεί σε μεταγεν έ στερο χρόνο. Ένα υπο-ορισμένο σκίτσο εμφανίζεται μπλε (εξ ορισμού). Πλήρως ορισμένο σκίτσο (Fully defined sketch) ': *""" -. :;,.. e~~~- : Το σκίτσο περιέχει όλες τις πληροφορίες. Η πλήρως καθορισμένη γεωμετρία είναι μαύρη (εξ ορισμού). Κατά γενικό κανόνα, όταν απελευθερώνεται ένα μέρος στην κατασκευή, τα σκίτσα μέσα σε αυτό πρέπει να είναι πλήρως καθορισμένα. V π ε ρ-ορισμένο σ κ ίτσο (Ov e ι (lefine(j sketch) ι~& (+) Sl:. etchl : Το σκίτσο έχει διπλές διαστάσεις ή συγκρουόμενες σχέσεις και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέχρι να διορθωθούν. Οι επιπλέον διαστάσεις και σχέσεις πρέπει να διαγραφούν. Ένα υπερ-ορισμένο σκίτσο είναι κόκκινο (εξ ορισμού). 2

15 Το σκίτσο ε ίναι υπο-ορισμένο και φαίν εται στην εικόνα.9. ΒΗΜΑ 5 Εικόνα.9: under defined sketch Για να ορισθεί πλήρως το σκίτσο θα πρέπει να του δοθούν πληροφορίες σχετικά με τις διαστάσεις του, τη γεωμετρική του θέση κλπ. Για να ορισθούν οι διαστάσεις αυτού του κύκλου πατάμε στην επιλογή "Smart Dimension" στην καρτέλα sketch (εικόνα.0). ~ ~ '\. Θ Sketch Smart, Ο ~ Dinesion " +' "..._..,.. e.0 Features Sketch Eνalu ate ] Εικόνα.0: smart dimension 3

16 Στη συνέχεια γίνεται κλικ στην επιφάνεια που επιθυμείται να ορισθούν οι διαστάσεις της (εδώ περιφέρεια κύκλου) και στη συνέχεια εμφανίζεται ένα παράθυρο που λέγεται "modify" όπου μπορεί να αλλαχθεί στην επιθυμητή διάσταση (εδώ 5mm) (εικόνα.) και έτσι το σκίτσο πλέον είναι πλήρως ορισμένο, όπως αναγράφεται στη "γραμμή κατάστασης" στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης (εικόνα.2) και φαίνεται στην εικόνα.3. Mod i rι Εικόνα.: modify Εικόνα.2: fully defined status bar φ<:j Εικόνα.3: Πλήρως ορισμένο σκίτσο (Fully defined sketch ) 4

17 ΒΗΜΑ6 Φέρεται μια οριζόντια βοηθητική γραμμή ( centerline) η οποία "περνάει" μέσα από την περιφέρεια του κύκλου από τα δεξιά προς τα αριστερά. Η απόσταση της βοηθητικής αυτής γραμμής από το κέντρο του κύκλου ορίζεται στα 2mm από την επιλογή "smart dimension" (εικόνα.4).. J ' Εικόνα.4: centerline through s ι circle Μ ετά τον ορισμό αυτής της διάστασης, το σκίτσο θα πρέπει να είναι πλήρως ορισμένο (fully defined). ΒΗΜΑ 7 Μια κάθετη βοηθητικί γραμμή (centeγline) φέρεται αριστερά του πρώτου κύκλου. Η απόσταση μεταξύ των 2 καθέτων βοηθητικών γραμμών ορίζεται στα 4.6 lmm. Πάνω από την οριζόντια και πάνω στη δεύτερη κάθετη γραμμή σχεδιάζεται ένας κύκλος ( circle) ο οποίος έχει ίση διάμετρο με τον πρώτο και η απόσταση μεταξύ του κέντρου του και της οριζόντιας βοηθητικής γραμμής είναι 2mm. Έτσι το σκίτσο θα έχει μια μορφή η οποία φαίνεται στην εικόνα.5. 5

18 τ φ~ ' "",.,:.::._. ' ' ' ' ' ' ' ' ι ' 4ι6 ~t /7 C4 Εικόνα.5: second circle sketch ΒΗΜΑ 8 Ένας επιπλέον και πιο γρήγορος τρόπος σχεδιασμού των κύκλων και των καθέτων είναι ο "αντικατοπτρισμός" (mirror) των αντικειμένων αυτών σε μια ευθεία αναφοράς (η οποία τις περισσότερες φορές είναι βοηθητική γραμμή). Έτσι από τη γραμμή εντολών ( command manager) γίνεται κλικ στην επιλογή "Miπor Entities'', όπως φαίνεται στην ε ικόνα.6. ~ ~ ('/ '.. Θ.. (').. θ:~ ~ Exit Smart...,<;t!.. "... :ι.: j Tr.im i ; --- ketd Dimeπsion J Ο 6J ~ Entities 3... Θ 7).. * :... [ij Conver t Eπtities 7J Δ Mirror Entities Offset ::: '""' Linear Sketdi Pattern Entities : :.. ';"tι Move Entities Εικόνα.6: mirror entities command (εντολή) Έτσι αριστερά στην οθόνη εμφανίζονται οι επιλογές της εντολής αυτής (ε ι κό να.7). 6

19 j,..;...,;_---~ '-- -- M es.sage S.elect entiti.es to mirror and a sll:etch line or linear model ed ge to mίrror about , -- 0QfiORιS ~ _,..._...,, Entiti es t o mirror: [l] Copy Mirror about: Εικόνα.7: mirror entities επιλογές (options) Στην πρώτη επιλογή (εικόνα.8) δηλαδή στο ''Entities to mirror" όπου το παρα λληλόγραμμο είναι γαλάζιο, επιλέγονται τα αντικείμενα που χρειάζονται να " αντικατοπτριστούν ". Στην περίπτωση αυτή γίνεται κλικ στη περιφέρεια του κύκλου και στην πρώτη κάθετη βοηθητική γραμμή. Στη δεύτερη επιλογή (εικόνα.9), δηλαδή στο "Mirror about", γίνεται κλικ έτσι ώστε το κουτάκι από κάτω να γίνει γαλάζιο και στη συν έχεια γίνεται κλικ στην ευθεία ως προς την οποία επιθυμείται να γίνει ο " αντικατοπτρισμός ". Έτσι, όταν επιλεγούν όλα τα αντικείμενα και η γραμμή αντικατοπτρισμού, εμφανίζονται αριστερά της γραμμής αυτής, τα αντικείμενα που έχουν επιλεγεί με κίτρινο χρώμα για να μπορεί ο χρήστης να ελέγξει πού θα εμφανιστούν τα στοιχεία που θ έλε ι (εικόνα.20). 7

20 Select entities to mirror and a sketch line or linear model edge to mirror about Entiti e s to n i rro r: : ~_..._,.. [{] Copy Mirror about: ~ ι------!,_,_,_ Εικόνα.8: miπor entities επιλογή (option) Message ~ " ~ ~s.e[ect entiti.e s to mirror and a sketch line or linear nodel edge to mirror about Entitie s t o mirror: [l] copy Mirror about.: ~ L J Εικόνα.9: mirror entities επιλογή (option) 2 8

21 ι;ι [] 4,6 Εικόνα.20: mirrored entities Στη συνέχεια πατάμε στο Ψ'. του παραθύρου του "mirror entities" έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί το σκίτσο. Το σκίτσο τώρα είναι πλήρως ορισμένο (fιιlly defιned). Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και για το σχηματισμό του τέταρτου κύκλου και το σκίτσο θα έχει τη μορφή που φαίνεται στην εικόνα.2. Εικόνα.2: Σκίτσο τεσσάρων κύκλων (four circles sketch) ΒΗΜΑ 9 Στον πρώτο κύκλο από δεξιά με την επιλογή "Centerpoint Arc" (εικόνα.22) σχεδιάζεται ένα τόξο κύκλου. 9

22 . Ε: J ι.> '\... Θ,. rj ι ~ Ε χί t Snart Ο,,. Ι'.~,.,ζ),,. ώ.. Trim Cοι Sketch Dimen s ιoπ V" lm - s.erι ~,.,. ' 3,,..S) j Centerpoint Arc ;' Fe ~tu~~ξ} ~~~ch [Ε +. ι Τ a r~ l[j'ί ι ~ Jfψ:Ί! ώ 3 Po ι nt Arc n ~ ent Arc Εικόνα.22: Εντολή centerpoint arc ( Αφού γίνει κλικ στην επιλογή "Centerpoint Arc", γίνεται επίσης κλικ στο κέντρο του κύκλου και πάνω στην κάθετη βοηθητική γραμμή που διέρχεται από το κέντρο του, διαγράφοντας έτσι ένα τόξο. Γίνεται κλικ για σταθεροποίηση του σκίτσου και στη συνέχεια από το "smart dimension" ορίζεται η ακτίνα του τόξου, που είναι 5mm. Από το κέντρο του κύκλου φέρεται μια βοηθητική γραμμή προς τη φορά του τόξου λοξά. Με το Ctrl πατημένο επιλέγεται το αριστερό άκρο (σημείο) του τόξου και η λοξή βοηθητική γραμμή και εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης ένα μενού ιδιοτήτων (properties) (εικόνα.23) και επιλέγεται το "coincident" που εμφανίζει την επιλογή αυτή στο "existing relations". ].Se-l:ected Entί.ties Line8 ~,..,..._ Poin... t29 ~--,: Exfstin.g Rel 'atίons Jι. Co incident5 8 Under Defined Ad-d Relatίons ~ Ι '/ ) Νiάροίηt Ι..< Coiπcide t ι rc Fix ' - Γ--_ ~ Q~OM ~ / [{] For construction _. Εικόνα.23: coincident property 20

23 Έπειτα γίνεται κλικ στο,.? και το αριστερό άκρο του τόξου συμπίπτει με τη βοηθητική γραμμή. Επειδή το σκίτσο δεν είναι πλήρως ορισμένο ακόμα, πρέπει να οριστ ε ί και η γωνία μεταξύ της λοξής γραμμής και της κάθετης γραμμής, η οποία ρυθμίζεται στις 26 αφού γίνει κλικ μεταξύ των δυο γραμμών. Όσον αφορά στο δεύτερο κύκλο, πρέπει να γίνουν δυο τόξα, τα οποία ενώνονται και σχηματίζουν ένα ενιαίο. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία για την κατασκευή των τόξων και στους άλλους κύκλους. Έπειτα οι άκρες των τό ξων ενώνονται μεταξύ τους με ευθύγραμμα τμήματα, τα οποία φέρονται με τον εξής τρόπο: το πρώτο κλικ για τη σχεδίαση του ευθύγραμμου αυτού τμήματος γίνεται στο ένα άκρο του ενός τόξου όπου ταυτίζονται, ενώ το δεύτερο κλικ γίνεται στο άλλο άκρο του άλλου τόξου, σχηματίζοντας έτσι συνεχόμενες καμπύλες που αρχίζουν από τον πρώτο κύκλο και καταλήγουν στον τέταρτο. Η μορφή του σκίτσου σε αυτό το στάδιο φαίνεται στην εικόνα.24. riitε ~, ' ι 4?, ' φ~ C'il '. {;3 ~, - :t )ϊ' 4,6 Εικόνα.24: Ολοκληρωμένο σκίτσο Απλής Ύφανσης (plain weaνe completed sketch) 2

24 ΒΗΜΑ 0 Για την τρισδιάστατη απεικόνιση του νήματος χρησιμοποιείται η εντολή "Swept Boss/Base" (εικόνα.25) από την καρτέλα "Features". Για την εντολή αυτή χρ ε ιάζεται ένα σκίτσο, το οποίο να περιέχει απαραίτητα δυο στοιχεία: το προφίλ (profile), το οποίο θα σχηματίσει το επιθυμητό γεωμετρικό σχήμα, δηλαδή θα αποτελέσει την κυλινδρική μορφή, άρα και τη διάμετρο του νήματος, καθώς και μια διαδρομή (path), η οποία θα ακολουθηθεί προκειμένου να σχηματίσει το μήκος του νήματος. ΓΟΟ E χtruded Boss/Base 6-i:o (.:5 S Nept Boss/Base Re v ~l ve d Δ Lofted Boss/Base Boss/Base ~ Bou πd ary Boss/Base ~ Features,,Sketcl Eνalιιate DimXpert Εικόνα.25: Εντολή swept boss/base Γι' αυτό το λόγο, θα πρέπει πρώτα να σχεδιαστεί το προφίλ. Στο σκίτσο με τους τέσσερις κύκλους που σχεδιάστηκε στα προηγούμενα βήματα, γίνεται κλικ αριστερά στο "Riglt Plane" και στο "sketch" (εικόνα.26), για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα επιπλέον σκίτσο σε ένα άλλο επίπεδο (εδώ το right plane είναι κάθετο στο front plane). Έτσι, ανοίγει ένα σκίτσο στο right plane. Έχοντας πατημένο το πλήκτρο του τροχού του ποντικιού και περιστρέφοντας το τελευταίο λίγο αριστερά, περιστρέφεται και το σκίτσο του οποίου πλέον η μορφή φαίνεται στην εικόνα » Εικόνα.26: right plane 22

25 . ~ ~ - Εικόνα.27: right plane sketch Στο πορτοκαλί σημείο της εικόνας.27, σχεδιάζεται ένας κύκλος ( circle) με διάμετρο ίση με τη διάμετρο των υπολοίπων κύκλων (δηλαδή 5mm) (η οποία ορίζεται από την εντολή "smart dimension"). Τώρα υπάρχουν και ε ίναι διαθέσιμα και τα δυο στοιχεία "Swept Boss/Base". που χρειάζονται για την εντολή Γίν εται κλικ στην επιλογή ''Exit Sketch" (εικόνα.28) και στη συνέχεια στην εντολή "Swept Boss/Base" όπου εμφανίζεται το μενού της εντολής αυτής. Σ' αυτό υπάρχουν οι επιλογές "Profile and Path", ''Options", "Guide Curνes" κλπ, όπως φαίνεται στην εικόνα.29. Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιείται μόνο το "Profile and Path". Exit Smart Ο... ~...,{}... 4 sketch ~im ension υ Β'ΙΔ! ι... ι e... 0 :')... * F e~ture,s / Sk etch / Eν a ι u a te :oimxpe rt j Εικόνα.28: exit sketch 23

26 [ Qρtϊons ς;urνe:s ~ ] ~~nd!_~genq ~ j Εικόνα.29: sweep properties Κάνοντας κλικ στο πρώτο παραλληλόγραμμο του "Profile and Path", επιλέγεται το προφίλ που επιθυμείται να σχηματιστεί (εδώ, ο κύκλος που σχεδιάστηκε στο right plane). Γίνεται κλικ στον κύκλο αυτόν όπου βγαίνει ένα "ταμπελάκι" με το στοιχείο που έχει επιλεγεί και εμφανίζεται με γ αλιί:ζιο χρώμα (εικόνα.30). \,- \ / i. ~ h Profile(Sketc~ι2 ) / ' ι ι --. ι\κ : : ι / ι '. Εικόνα.30: profile sketch Στη συνέχεια γίνεται πάλι κλικ στο δεύτερο παραλληλόγραμμο της εντολής όπου επιλέγεται η διαδρομή (path) που θα ακολουθηθεί. Στην περίπτωση αυτή η διαδρομή αυτή είναι η καμπύλη γραμμή που ξεκινά από τον πρώτο κύκλο από δεξιά και καταλήγει στον τέταρτο κύκλο. Όποια στοιχεία αυτής της καμπύλης έχουν επιλεγεί, εμφανίζονται ροζ. (εικόνα.3). 24

27 ί \ ψ 'ι ~ ~~- ~ ~..ι- ~ ι l τ r., ' J \ Pr o fil e(sketc rι 2) γ \ -crτ-~ Εικόνα.3: Διαδρομή (path ) Γίν εται κλικ στο Ψ' και η τρισδιάστατη απεικόνιση έχει ολοκληρωθεί. Το τρισδιάστατο στοιχε ίο που προκύπτει από την εντολή "Swept Boss/Base" θα έχει τη μορφή που φαίν εται στην εικόνα.32. Εικόνα.32: Τρισδιάστατο σκίτσο (3D sketch ) 25

28 Για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά για να είναι πιο εύχρηστο το τρισδιάστατο στοιχείο στη διαδικασία συναρμολόγησης (Assembly), μπορεί να αλλαχθεί το προεπιλεγμένο χρώμα του. Αυτό γίνεται με την εντολή 'Έdit Appearance" κάτω από τη γραμμή εντολών (command manager) (εικόνα.33). dokinastiko *' S Nept Cut W... ~~~ ~ Rib ~ \/rap ',zo/ ""! r '""'- u,.,,~ ;'\ (./ ~.ofted Cut Ι, Fillet Liπear f&. Draft Dome / Reference Cuι v es Instant3D, Pattern "<:J ι Geometry 3oundary Cut Γi Slell ~ Mirror (~ "~ 'b ιm ~., tw.. ~cr ~Ι _., ~.,.J ' Ed.it Appearance Edit the appearar ce of entities. in the no del. Εικόνα.33: edit appearance Όταν γίνει κλικ σ' αυτή την εντολή, ανοίγει το μενού ιδιοτήτων της εντολής στα αριστερά της οθόνης και μπορεί να επιλεγεί ένα χρώμα από τα προεπιλεγμένα ή από άλλα χρώματα από την υποεπιλογή "color" που φαίνεται στην εικόνα

29 ( [;] ColorιΊmage!.. l {. Bro,,.;s e... J, J Color / [ [ ι;r,γ Ί[ standard ] f ~ J f~. ιι. rο r-~~! _I Εικόνα.34: Υποεπιλογή "color" Επιλέγεται εδώ για παράδειγμα το πράσινο χρώμα. Έτσι το τρισδιάστατο στοιχείο θα έχει πλέον μια μορφή που φαίνεται στην εικόνα.35. Εικόνα.35: Πράσινο νήμα στημονιού (green warp thread) 27

30 Για να δημιουργηθεί το τρισδιάστατο ύφασμα χρειάζεται άλλο ένα στοιχείο έτσι ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα τα νήματα για το στημόνι και το υφάδι. Συνεπώς, σχεδιάζεται ένα ακόμα νήμα, το οποίο θα αποτελέσει το υφάδι, όμοιο με αυτό του στημονιού (εικόνα.35) μόνο που το χρώμα του (στην τρισδιάστατη απεικόνιση του) θα είναι κόκκινο για να ξεχωρίζουν εύκολα τα δυο αυτά στοιχεία στο τελικό ύφασμα.. "Συναρμολόγηση (Assembly) των επιμέρους. τρισδιάστατων νημάτων για την κατασκευή του υφάσματος απλής ύφανσης" ΒΗΜΑ Από την επιλογή File --> New ανοίγεται ένα αρχείο assembly (εικόνα.36). Nevι So.lidWorks Documeπt a 3D representation of a single design component a 3D arranςιement of parts and/or other assemblies a 2D engineerinςι drawing, typically of a part or assembly Drii\ ιing: Adνanced J οκ j Cancel ] [ Help Εικόνα.36: Αρχείο συναρμολόγησης (assembly docιιment) Στη συνέχεια στο μενού του "assembly" εισάγεται ένα εκ των δυο στοιχείων (στημόνι ή υφάδι) από την επιλογή "browse". 28

31 ι Όταν επιλεγεί το στοιχείο αυτό και γίνει κλικ πάνω στο όνομα του στο "open document'', αυτό εμφανίζεται στο γκρι χώρο συναρμολόγησης. Το πρώτο στοιχείο που θα εισαχθεί χώρο συναρμολόγησης πρέπει πάντα να είναι στο ευθυγραμμισμένο με την αρχή των αξόνων. Για το λόγο αυτό, πριν σταθεροποιηθεί η θέση του στο χώρο συναρμολόγησης, δείκτης του ποντικιού να μετακινηθεί αριστερά στην οθόνη, θα πρέπει ο μέσα στο κίτρινο πλαίσιο του μενού "begin assembly" (εικόνα.37), όπου και θα πρέπει να γίνουν μικρές κυκλικές κινήσεις του ποντικιού μέσα σ' αυτό μέχρις ότου το τρισδιάστατο αντικείμενο να "κλειδώσει" σε μια θέση. Μετά από αυτό γίνεται κλικ στο φ' και το αντικείμενο που έχει εισαχθεί είναι πλέον ευθυγραμμισμένο με την αρχή των αξόνων ( origin), δε μετακινείται και δεν περιστρέφεται, ενώ το assembly τώρα είναι πλήρως ορισμένο (fully defined). Mffisage Select a component to insert, th en place it in the graphics area or hit ΟΚ to locate it at the origin. σr design top-down using a, La.yout with blocks. Parts may then be created from the bloι:ks. Create Layout [fart/as~em.bιy to n:sert Open docunents: ~ t:.._~ "ι'ιr;'j : Jd'.',. ".&RU".r.- ~~~ ι ) Browse... Ι - i Εικόνα.7: Έναρξη συναρμολόγησης (begin assembly) 29

Εγχειρίδιο 3D σχεδιασμού στο SOLID WORKS

Εγχειρίδιο 3D σχεδιασμού στο SOLID WORKS Εγχειρίδιο 3D σχεδιασμού στο SOLID WORKS Παρακάτω παρουσιάζεται ένα λεξικό βασικών όρων και στην συνέχεια ενδεικτικά η σειρά εκτέλεσης των εντολών του ηλεκτρονικού σχεδίου όπως παραδόθηκαν στην αίθουσα.

Διαβάστε περισσότερα

Base. http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/cad_cam1/main.htm

Base. http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/cad_cam1/main.htm Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου.

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου. Άσκηση 7 Σύνθετα Αντικείµενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη δηµιουργία σύνθετων αντικειµένων που δηµιουργούνται από τον συνδυασµό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ. Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2. Β Μέρος

Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ. Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2. Β Μέρος Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2 Β Μέρος Νίκος Κυρίτσης Χρήστος Αναστασόπουλος Χανιά, Μάρτιος 2006 Εισαγωγή Μέχρι τώρα, έχετε δει κάποιες από τις

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνιδάκια με τη LOGO

Παιχνιδάκια με τη LOGO Όταν σβήνει ο υπολογιστής ξεχνάω τα πάντα. Κάτι πρέπει να γίνει Κάθε φορά που δημιουργώ ένα πρόγραμμα στη Logo αυτό αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή. Αν θέλω να διατηρηθούν τα προγράμματά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης:

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: παρόμοιο με του Cabri με αρκετές όμως διαφορές στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι Εκπαιδευτικό παράδειγμα για την εκμάθηση σχεδίασης με την βοήθεια του σχεδιαστικού πακέτου Auto

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή αν είναι ήδη ανοιχτό, επιλέξτε File Reset.

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή αν είναι ήδη ανοιχτό, επιλέξτε File Reset. Άσκηση 7 η Σύνθετα Αντικείμενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση με τη δημιουργία σύνθετων αντικειμένων που δημιουργούνται από τον συνδυασμό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Η πρώτη οθόνη μετά την εκτέλεση του προγράμματος διαφέρει κάπως από τα προηγούμενα λογισμικά, αν και έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι. Στόχος της άσκησης Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι Στόχος της άσκησης Σην παρούσα άσκηση επιχηρείται η σχεδίαση ενός τρισδιάστατου αντικειµένου µε τη χρήση διδιάστατων καµπυλών. Στόχος της άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Αργυρώ Λάσκαρη

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Αργυρώ Λάσκαρη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Αργυρώ Λάσκαρη Χανιά 2014 Δομή της παρουσίασης Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Σχεδιασμός Μηχανισμός με τέσσερα μέλη Κυκλοειδής μειωτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Η προέλευση του Sketchpad 1

Η προέλευση του Sketchpad 1 Η προέλευση του Sketchpad 1 Το The Geometer s Sketchpad αναπτύχθηκε ως μέρος του Προγράμματος Οπτικής Γεωμετρίας, ενός προγράμματος χρηματοδοτούμενου από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΝSF) υπό τη διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας Σχεδιασµός κατασκευών µε τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (CAD) ρ. Κωνσταντίνος Στεργίου Αναπληρωτής Καθηγητής 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AUTODESK INVENTOR Το INVENTOR είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 2: Εντολές σχεδίασης Rectangle, Circle, εντολές επεξεργασίας Offset, Trim, Erase.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 2: Εντολές σχεδίασης Rectangle, Circle, εντολές επεξεργασίας Offset, Trim, Erase. ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ Ενότητα 2: Εντολές σχεδίασης Rectangle, Circle, εντολές επεξεργασίας Offset, Trim, Erase. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς εισάγουμε μια νέα έννοια χρησιμοποιώντας το εργαλείο Create

Πώς εισάγουμε μια νέα έννοια χρησιμοποιώντας το εργαλείο Create Inspiration 8 IE Β ήμα προς Βήμα Για μαθητές Έναρξη Προγράμματος Inspiration 1. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Start, επιλέγουμε Programs και κάνουμε κλικ στο Inspiration 8 IE. 2. Στην αρχική οθόνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com QS-LIS 2011 www.qslis-software.com ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Το περιεχόμενο του παρόντος τεύχους αποτελεί έργο επιστημονικού και πνευματικού μόχθου και πνευματικήν ιδιοκτησία του Γιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1 Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3 Εικόνα 1 Transport panel Προετοιμασία και εκτέλεση ηχογράφησης σε ένα κανάλι MIDI και Quantize 1. Ανοίγουμε το Cubase, πηγαίνουμε στο μενού File και επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11 η Υλικά και Χάρτες. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 11 η Υλικά και Χάρτες. Στόχος της άσκησης Άσκηση 11 η Υλικά και Χάρτες Στόχος της άσκησης Σκοπό της άσκησης αυτής είναι η δημιουργία υλικών με τη βοήθεια του Material Editor καθώς επίσης και η κατανόηση της χρήσης των συντεταγμένων χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΓΕΙΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Με ποιο τρόπο μπορούμε να σχεδιάσουμε έναν τρισδιάστατο χώρο ή αντικείμενο, πάνω σ ένα χαρτί δύο διαστάσεων?

1.1. ΓΕΙΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Με ποιο τρόπο μπορούμε να σχεδιάσουμε έναν τρισδιάστατο χώρο ή αντικείμενο, πάνω σ ένα χαρτί δύο διαστάσεων? ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - Εξεταστέα ύλη Β εξαμήνου 2011 1.1. ΓΕΙΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Με ποιο τρόπο μπορούμε να σχεδιάσουμε έναν τρισδιάστατο χώρο ή αντικείμενο, πάνω σ ένα χαρτί δύο διαστάσεων? Τρεις μέθοδοι προβολών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 Ο σχεδιασμός ιστοσελίδας με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Office SharePoint

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ο : Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcMap (2/2) Μέρος 1: (συνέχεια από τα προηγούμενα) Κάνουμε κλικ το εικονίδιο Add Data στην γραμμή εργαλείων standard και επιλέγουμε το αρχείο/τα

Διαβάστε περισσότερα

2.2.1. Ανοίξτε την εικόνα Hel_MDSGEO και δημιουργήστε δύο έγχρωμα σύνθετα ένα σε πραγματικό χρώμα (True color) και ένα σε ψευδοέχρωμο υπέρυθρο (CIR)

2.2.1. Ανοίξτε την εικόνα Hel_MDSGEO και δημιουργήστε δύο έγχρωμα σύνθετα ένα σε πραγματικό χρώμα (True color) και ένα σε ψευδοέχρωμο υπέρυθρο (CIR) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ο : Φασματικές υπογραφές 2.1. Επανάληψη από τα προηγούμενα 2.2.1. Ανοίξτε την εικόνα Hel_MDSGEO και δημιουργήστε δύο έγχρωμα σύνθετα ένα σε πραγματικό χρώμα (True color) και ένα σε ψευδοέχρωμο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 η Φωτισμός. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 10 η Φωτισμός. Στόχος της άσκησης Άσκηση 10 η Φωτισμός Στόχος της άσκησης Ο φωτισμός μιας σκηνής αποτελεί ένα από τα πιο βασικά στοιχεία ρεαλισμού. Στην παρούσα άσκηση θα προσπαθήσουμε να εξοικειωθούμε με τη χρήση κάποιων τυπικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Kidspiration 2.1

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Kidspiration 2.1 Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Kidspiration 2.1 Το Κidspiration είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σας βοηθά να κατασκευάζετε διαγράμματα-χάρτες εννοιών. Μπορείτε να εμπλουτίσετε τα σχεδιαγράμματά σας με ήχους και εικόνες. Ας

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωμετρία της Αντιστροφής Η βασική θεωρία. Αντιστροφή

Η Γεωμετρία της Αντιστροφής Η βασική θεωρία. Αντιστροφή Αντιστροφή Υποθέτουμε ότι υπάρχει ένας κανόνας ο οποίος επιτρέπει την μετάβαση από ένα σχήμα σε ένα άλλο, με τέτοιο τρόπο ώστε το δεύτερο σχήμα να είναι τελείως ορισμένο όταν το πρώτο είναι δοσμένο και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Η προοπτική εικόνα, είναι, όπως είναι γνωστό, η προβολή ενός χωρικού αντικειμένου, σε ένα επίπεδο, με κέντρο προβολής, το μάτι του παρατηρητή. Η εικόνα αυτή, θεωρούμε ότι αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή επιλέξτε File Reset. Μεγιστοποιήστε την προβολή Top και δημιουργήστε μια σφαίρα με ακτίνα περίπου 10 μονάδων.

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή επιλέξτε File Reset. Μεγιστοποιήστε την προβολή Top και δημιουργήστε μια σφαίρα με ακτίνα περίπου 10 μονάδων. Άσκηση 8 η Κίνηση I Στόχος της άσκησης Μέχρι τώρα οι σκηνές οι οποίες δημιουργούσαμε ήταν στατικές. Στην παρούσα άσκηση θα παρουσιαστούν κάποια από τα βασικά εργαλεία του 3D Studio Max, τα οποία επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 3: Εντολές επεξεργασίας Extend, Fillet, Block. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 3: Εντολές επεξεργασίας Extend, Fillet, Block. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ Ενότητα 3: Εντολές επεξεργασίας Extend, Fillet, Block Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

To Microsoft Excel XP

To Microsoft Excel XP To Microsoft Excel XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Excel XP είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να σε βοηθήσει να φτιάξεις μεγάλους πίνακες, να κάνεις μαθηματικές πράξεις με αριθμούς, ακόμα και να φτιάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου Το SketchUp αρχικά ήταν ένα πρόγραμμα της εταιρείας @Last Software σχεδιασμένο για αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, σκηνοθέτες, παραγωγούς video-games και ξεκίνησε να γίνεται γνωστό ως ένα γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 Φωτισµός. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 10 Φωτισµός. Στόχος της άσκησης Άσκηση 10 Φωτισµός Στόχος της άσκησης Ο φωτισµός µιας σκηνής αποτελεί ένα από τα πιο βασικά στοιχεία ρεαλισµού. Στην παρούσα άσκηση θα προσπαθήσουµε να εξοικειωθούµε µε τη χρήση κάποιων τυπικών πηγών φωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. = 2r, τότε:

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. = 2r, τότε: ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1. (Διατήρηση της στροφορμής) Η Γη στρέφεται σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τον Ήλιο. Το κοντινότερο σημείο στον Ήλιο ονομάζεται Περιήλιο (π) και το πιο απομακρυσμένο Αφήλιο (α).

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας GET SDI PORTAL v1 Οδηγός Βοήθειας Μεταδεδομένα εγγράφου Στοιχείο/Element Τιμή/value Ημερομηνία/Date 2011-06-16 Τίτλος/Title GETSDIPortal_v1_Help_v1.0 Θέμα/Subject Οδηγός Βοήθειας Έκδοση/Version 1.0 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Πειραματική διάταξη

1. Πειραματική διάταξη 1. Πειραματική διάταξη 1.1 Περιγραφή της διάταξης Η διάταξη του πειράματος αποτελείται από έναν αερόδρομο και ένα ή δύο κινητά τα οποία είναι συζευγμένα μέσω ελατήριου. Η κίνηση των ταλαντωτών καταγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL 1. Εισαγωγή δεδομένων σε φύλλο εργασίας του Microsoft Excel Για να τοποθετήσουμε τις μετρήσεις μας σε ένα φύλλο Excel, κάνουμε κλικ στο κελί στο οποίο θέλουμε να τοποθετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11 Υλικά. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 11 Υλικά. Στόχος της άσκησης Άσκηση 11 Υλικά Στόχος της άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η δηµιουργία υλικών µε τη βοήθεια του Material Editor καθώς επίσης και η κατανόηση της χρήσης των συντεταγµένων χαρτογράφησης (mapping

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τι είναι ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ; Πώς ονομάζονται τα σημεία Α και Β; 1 ος ορισμός : Είναι η «ίσια» γραμμή που ενώνει τα δύο σημεία Α και Β. 2 ος ορισμός : Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού με το Gamemaker (μετάφραση από το http://www.stuffucanuse.com/downloads/gamemaker-introductionlessons/free_game_downloads_gamemaker.htm)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) Ένας ομογενής οριζόντιος δίσκος, μάζας Μ και ακτίνας R, περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα z, ο οποίος διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Το πακέτο ΕXCEL: Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Eπιμέλεια των σημειώσεων και διδασκαλία: Ευαγγελία Χαλιώτη* Θέματα ανάλυσης: - Συναρτήσεις / Γραφικές απεικονίσεις - Πράξεις πινάκων - Συστήματα εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Να αναγνωρίζουμε τις σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων στον χώρο. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν και τον όγκο ορθού πρίσματος.

Να αναγνωρίζουμε τις σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων στον χώρο. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν και τον όγκο ορθού πρίσματος. Ενότητα 5 Στερεομετρία Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: Να αναγνωρίζουμε τις σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων στον χώρο. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν και τον όγκο ορθού πρίσματος. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γεωμετρικές κατασκευές Σκοπός των σημειώσεων αυτών είναι να υπενθυμίζουν γεωμετρικές κατασκευές, που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο μάθημα της παραστατικής γεωμετρίας, της προοπτικής, αξονομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Διανυσματικών Γραφικών με το I n k s c a p e

Σχεδιασμός Διανυσματικών Γραφικών με το I n k s c a p e Σχεδιασμός Διανυσματικών Γραφικών με το I n k s c a p e Φύλλο Εργασίας Αν κάτι πάει στραβά, μην αγχώνεστε! Κάντε αναίρεση (Ctrl+Ζ). Βασικά Σχήματα Τα βασικά σχήματα που μπορεί να σχεδιάσει κανείς στο Inkscape

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Sweex Wireless 300N Adapter USB σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας θα παραλαμβάνουν το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Αθήνα, Μάιος 2013 Version_1_0_1 2 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με Η/Υ. Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός

Σχεδίαση με Η/Υ. Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός Σχεδίαση με Η/Υ Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός 0_CONT_ (AutoCAD).indd iii τίτλος: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα συντεταγμένων

Συστήματα συντεταγμένων Κεφάλαιο. Για να δημιουργήσουμε τρισδιάστατα αντικείμενα, που μπορούν να παρασταθούν στην οθόνη του υπολογιστή ως ένα σύνολο από γραμμές, επίπεδες πολυγωνικές επιφάνειες ή ακόμη και από ένα συνδυασμό από

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/222 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ FLASH Μάθημα 1: Εισαγωγή στο flash Μάθημα 2: Περιήγηση στο περιβάλλον του flash Μάθημα 3: Πλατό Μάθημα 4: Κανναβος Μάθημα 5: Έλξη Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΚΑΙΟ 3 ο -ΤΡΙΓΩΝΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΚΑΙΟ 3 ο -ΤΡΙΓΩΝΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Α ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ) Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ ΚΕΦΑΚΑΙΟ 3 ο -ΤΡΙΓΩΝΑ 1. Ένα τρίγωνο είναι οξυγώνιο όταν έχει

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες εργασίες Προγραμματισμού Διαδικτύου

Προτεινόμενες εργασίες Προγραμματισμού Διαδικτύου Προτεινόμενες εργασίες Προγραμματισμού Διαδικτύου Ιωάννης Γ. Τσούλος Εργασία Πρώτη - Αριθμομηχανή Με την χρήση του περιβάλλοντος AWT ή του SWING θα πρέπει να δημιουργηθεί αριθμομηχανή για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Using Custom Python Expression Functions

Using Custom Python Expression Functions Using Custom Python Expression Functions QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Βασικός Πίνακας Μοίρες (Degrees) Ακτίνια (Radians) ΓΩΝΙΕΣ 0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Έστω ότι θέλω να μετατρέψω μοίρες σε ακτίνια : Έχω μία γωνία σε φ μοίρες. Για να την κάνω σε ακτίνια, πολλαπλασιάζω

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Απλές προτάσεις Για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής των εννοιών Δογραματζάκης Γιάννης 9/5/2013 Απλές προτάσεις για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

με τόξο ακτίνας R 43 1.2.14 Σύνδεση ευθείας τ με δύο τόξα ακτίνας R και R 1

με τόξο ακτίνας R 43 1.2.14 Σύνδεση ευθείας τ με δύο τόξα ακτίνας R και R 1 Πρόλογος 19 1 1.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 21 1.1.1 Χαρτί σχεδίου 21 1.1.2 Κανονισμοί στο σχέδιο 21 1.1.3 Τοποθέτηση του χαρτιού 23 1.1.4 Αναδίπλωση 23 1.1.5 Υπόμνημα 24 1.1.6 Κλίμακα 25 1.1.7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VSDC FREE VIDEO EDITOR

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VSDC FREE VIDEO EDITOR ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VSDC FREE VIDEO EDITOR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Πως ανοίγουμε αρχείο βίντεο ή εικόνα για επεξεργασία 1 Εφαρμογή εφφέ σε βίντεο ή σε εικόνα 2 Πως κόβεται ένα κομμάτι του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Εκδοση 1.0, 26/08/2009 Η εγκατάσταση του προγράμματος απομακρυσμένης εισαγωγής βαθμολογιών απαιτεί περιβάλλον windows (Windows 2000,

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή WINDOWS ΣΤΟΧΟΙ: 1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 2. Γνωριμία Με Την Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) 3. Ta Βασικά Εικονίδια Της Επιφάνειας Εργασίας (Desktop) 4. Κουμπιά Παραθύρων 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

1. PHOTOMOD Montage Desktop (βασικό πρόγραμμα)

1. PHOTOMOD Montage Desktop (βασικό πρόγραμμα) PHOTOMOD 4.4 Lite Προσοχή: Πριν από την εκκίνηση του PHOTOMOD πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία PHOTOMOD System Monitor (παρουσιάζεται με το εικονίδιο ) με την εντολή: START Programs PHOTOMOD Utility

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο με το λογισμικό modellus Πηγή: http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&itemid=50 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σενάριο με το λογισμικό modellus Πηγή: http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&itemid=50 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σενάριο με το λογισμικό modellus Τίτλος: Πότε δύο τρένα έχουν την ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους; Πηγή: http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&itemid=50 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε μια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

6. Στερεοσκοπική Απόδοση

6. Στερεοσκοπική Απόδοση 6. Στερεοσκοπική Απόδοση Για τη στερεοσκοπική απόδοση και τη δηµιουργία ορθοφωτογραφίας θα εργαστείτε στο συνολικό µπλοκ. Η στερεοσκοπική απόδοση στον φωτογραµµετρικό σταθµό PHOTOMOD γίνεται στην ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT POWERPOINT XP

ΤΟ MICROSOFT POWERPOINT XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΤΟ MICROSOFT POWERPOINT XP Το Microsoft PowerPoint είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων σε μορφή διαφανειών (slides). Πώς ξεκιινάς το πρόγραμμα κουμπί Start. 2. Βάλε το δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Γραφικών. Βοηθητικό Υλικό για την εκπόνηση των εργασιών Αφορά την 1 η Εργαστηριακή Άσκηση

Εργαστήριο Γραφικών. Βοηθητικό Υλικό για την εκπόνηση των εργασιών Αφορά την 1 η Εργαστηριακή Άσκηση 1 Εργαστήριο Γραφικών Βοηθητικό Υλικό για την εκπόνηση των εργασιών Αφορά την 1 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέρος B Σπύρος Συρμακέσης Καθηγητής syrma@teimes.gr Εύη Φαλιάγκα Δρ. Μηχανικός Η/Υ efaliaga@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Computer Aided Manufacturing - CAM

Συστήµατα Computer Aided Manufacturing - CAM Συστήµατα Computer Aided Manufacturing - CAM Σχεδιασµός της διαδικασίας παραγωγής τεµαχίων σε ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές Στόχος του λογισµικού CAM: Η δηµιουργία του προγράµµατος ψηφιακής καθοδήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Ζωγραφική

Κεφάλαιο 6: Ζωγραφική Κεφάλαιο 6: Ζωγραφική... Σε αυτό το κεφάλαιο: 6.1 Ζωγραφική 6.2 Απλά ζωγράφισε 6.3 Χρώμα, σκιά και μέγεθος 6.4 Παράδειγμα... «Ζωγραφίζω πράγματα που σκέφτομαι, όχι πράγματα που βλέπω!» (Πικάσο) 6.1 Ζωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Η κατασκευή με τις δύο πινέζες και το νήμα

Η κατασκευή με τις δύο πινέζες και το νήμα Η κατασκευή με τις δύο πινέζες και το νήμα Στη δραστηριότητα αυτή θα εξερευνήσετε ίσως την πλέον κοινή μέθοδο κατασκευής μιας έλλειψης. Προκειμένου να θέσετε το πλαίσιο για την κατασκευή αυτή, πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Με το πάτημα του Ok μετά από κάποια συνεδρία μετρήσεων ή με το άνοιγμα της εξέτασης μέσα από το αρχείο (βλ. εγχειρίδιο χρήσης του Biomech), η σελίδα συνοπτικής παρουσίασης της εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης

Οδηγίες Εγκατάστασης Οδηγίες Εγκατάστασης Εισάγετε το DVD στη μονάδα ανάγνωσης DVD του υπολογιστή σας. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα να εμφανιστεί το παράθυρο εγκατάστασης. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει αυτόματα, από την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Benzina που θα εγκατασταθεί είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Κάνοντας διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή Το τηλεχειριστήριο ZEFIRO περιλαµβάνει: Τον ποµποδέκτη υπέρυθρης ακτινοβολίας. 4 κουµπιά ελέγχου λειτουργίας ενεργοποίησης/

Διαβάστε περισσότερα