ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΙΚΗΣ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ. e-learning" "Μοντελοποίηση Υφασμάτων και. Ιωάννη Α. Πέππα ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ 2010 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΙΚΗΣ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ. e-learning" "Μοντελοποίηση Υφασμάτων και. Ιωάννη Α. Πέππα ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ 2010 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΙΚΗΣ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ "Μοντελοποίηση Υφασμάτων και e-learning" Πτυχιακή ε ργασία του Ιωάννη Α. Πέππα ΑΙΓΑΛΕΩ 200 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

2 "Μοντελοποίηση Υφασμάτων και e-learning" Πτυχιακή εργασία που υποβλήθηκε στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου Από τον Ιωάννη Αθανασίου Πέππα Εργασία η οποία έλαβε μέρος στο Τμ)μα Κλωστοϋφαντουργίας με την επίβ λεψη του Επίκουρου καθηγητή Δρ. Σάββα Γ. Βασιλειάδη Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας Τ. Ε.Ι. Πειραιά Αιγάλεω Μάιος 200

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ανάπτυξη και μελέτη μικρομηχανικών μοντέλων στην κλωστοϋφαντουργία αποτελε ί ένα σημαντικό πεδίο στο μέτωπο τη ς επιστήμης. Η χρήση διαδικτυακών εφαρμογών στην εκπαίδ ευση αποτελεί την πλέ ον σύγχρονη και ευρέως αποδεκτή τάση. Συν επώς, έ νας σύγχρονος και ισχυρός συνδυασμός είναι αυτός της έ ρευνας στο πε δίο της μοντελοποίησης κλωστοϋφαντουργικών δομών και η συγκρότηση των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας σε μορφή διαδικτυακού υλικού, το οποίο θα είναι κατάλληλο τόσο για εκπαιδευτικού ς, όσο και ερευνητικούς λόγους. Σκοπός αυτής της εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη μοντέλων κλωστοϋφαντουργικών δομών, όπως για παράδειγμα τα υφάσματα, η μελέτη αυτών των δομών και η συγκρότηση των αποτελεσμάτων σε διαδικτυακή μορφή, η οποία θα είναι κατάλληλη για εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) μέσω ιστοσελίδων. Η όλη εργασία αποτελείται από δύο ενότητες όπως προκύπτε ι και από τον τίτλο. Η πρώτη ενότητα ( μέρος) πραγματεύεται την τρισδιάστατη σχεδίαση και ανάπτυξη υφαντών κλωστοϋφαντουργικών δομών με το σύστημα SolidWorks SIMULA ΤΙΟΝ και η ανάλυσή τους με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων. Περιγράφεται βήμα-βήμα ο τρόπος λειτουργίας στο σύστημα SolidWorks SIMULATION και στη συν έχεια αναπτύσσεται η μέθοδος εφαρμογής των πεπερασμένων στοιχείων για την ανάπτυξη των τρισδιάστατων αυτών κλωστοϋφαντουργικών δομών. Οι δομές των μοντέλων των υφασμάτων είναι: απλή, διαγωνάλ 3/, διαγωνάλ 2/ και σατέν. Η δεύτερη ενότητα (2 μέρος) αναφ έ ρεται στη συγκρότηση των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας του ου μέρους σε μορφή διαδικτυακού υλικού και πιο συγκεκριμένα στη δημιουργία ιστοσελίδων. Εδώ αρχικά γίνεται μια εισαγωγική περιγραφή των στοιχείων που συνθέτουν την ιστοσελίδα και τους όρους που χρησιμοποιούνται. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα της σχεδίασης των κλωστοϋφαντουργικών δομών των υφασμάτων που κατασκευάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα συγκροτούνται σε διαδικτυακή μορφή, έτσι ώστε να είναι κατάλληλη και ικανή για εκπαίδευση από απόσταση (e-learning) μέσω αυτών των ιστοσελίδων. Για την υλοποίηση των στόχων της παραπάνω εργασίας ήταν απαραίτητη η αγορά λογισμικού, το οποίο είναι κατάλληλο τόσο για την τρισδιάστατη σχεδίαση των κλωστοϋφαντουργικών δομών, όσο και για την ανάλυσή τους με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων. Επίσης, απαραίτητη ήταν και η συμμετοχή μου σε σεμινάρια σχετικά με την σχεδίαση /ανάλυση μοντέλων κλωστοϋφαντουργικών δομών και σε σεμινάρια σχετικά με την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών.

4 Η εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας με τίτλο "Μοντελοποίηση υφασμάτων και e-learning" στο Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας έγινε στο πλαίσιο «Πρόγραμμα Υποστήριξης Ερευνητικής Δραστηριότητας του ΤΕΙ Πειραιά (ΠΥΕΔ ΤΕΙ Πειραιά) ακαδημαϊκού έτους ». Για τη σχεδίαση και ανάλυση μοντέλων δομών στερεών η εκπαίδευση έγινε με την παρακολούθηση του σεμιναρίου στο σύστημα "SolidWorks SIMULA ΤΙΟΝ", το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου. Η υψηλή ποιότητα αυτού του σεμιναρίου εκπαίδευσης στο σύστημα SolidWorks SIMULA ΤΙΟΝ οδήγησε στη δυνατότητα άριστης οργάνωσης της γνώσης, λόγω της υψηλίς τεχνολογίας του και το σύνολο των εργαλείων μελέτης με πεπερασμένα στοιχεία, τα οποία προσφέρονται μέσα από αυτό και της υψηλής κατάρτισης της ειδικότητας των εκπαιδευτών. Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν την εκπαίδευση σε εμβάθυνση της χρήσης του SolidWorks SIMULATION. Με το συγκεκριμένο κύκλο σεμιναρίων οι χρήστες μπορούν και ελέγχουν αλλά και βελτιστοποιούν γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά τις κατασκευές που σχεδιάζουν. Η προσομοίωση με το SolidWorks (SolidWorks Simulation) είναι ένα εργαλείο επικύρωσης σχεδίου, το οποίο παρουσιάζει στους μηχανικούς πως θα συμπεριφερθούν τα σχέδιά τους ως φυσικά αντικείμενα. Μέσα από αυτό το σύστημα, επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία των κατασκευών, μειώνεται η άσκοπη σπατάλη υλικών, διορθώνεται και βελτιστοποιείται η γεωμετρία τους σε σχέση με τις απαιτήσεις της αγοράς ή του πελάτη. Η εκπαίδευση στο σύστημα SolidWorks SIMULA ΤΙΟΝ οδηγεί στη λήψη γρήγορων και αποτελεσματικών αποφάσεων με τις κατασκευές, σε σχέση με πολλές εναλλακτικές. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από αυτή την πτυχιακή εργασία είναι ότι με το σύστημα SolidWorks SIMULA ΤΙΟΝ υπάρχει μια άριστη δυνατότητα για τρισδιάστατη σχεδίαση και ανάπτυξη υφαντών κλωστοϋφαντουργικών δομών, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή στοιχείων για τη δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση από απόσταση ( e- learning). 2

5 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά κάποιους ανθρώπους που συνέβαλλαν και με ενθάρρυναν τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα, όσο και κατά το σχεδιασμό και την εκπόνηση αυτής της πτυχιακής: τον Επίκουρο Καθηγητή Δρ. Σάββα Βασιλειάδη για την αμέριστη υποστήριξη και καθοδήγηση σε αυτή την εργασία καθώς και για την υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια των σπουδών στο τμήμα. τον κ. Δημήτριο Τ. Βενετσάνο, Επιστημονικό Συνεργάτη του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας, για την υπομονή και ενθάρρυνση που έδειξε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης αυτής της πτυχιακής αλλά και των σπουδών μου στο τμήμα, για το μεγάλο ενδιαφέρον και την αγάπη του για το συγκεκριμένο αντικείμενο που μου ενέπνευσε και μετέδωσε, καθώς και την επιμονή του να παρακολουθήσω το σεμινάριο του Solidworks, από το οποίο ωφελήθηκα πάρα πολύ. Ακόμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καθηγητή, Προϊστάμενο και πατέρα μου Δρ. Αθανάσιο Πέππα για την υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών και την εκπόνηση αυτής της πτυχιακής καθώς και για τη διαρκή επιθυμία μετάδοσης της γνώσης του στο αντικείμενο της Κλωστοϋφαντουργίας. Ευχαριστώ επίσης και την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού, η οποία ενέκρινε το κονδύλι για οικονομική υποστήριξη αυτής της πτυχιακής στο πλαίσιο «Πρόγραμμα Υποστήριξης Ερευνητικής Δραστηριότητας του ΤΕΙ Πειραιά (ΠΥΕΔ ΤΕΙ Πειραιά) ακαδημαϊκού έτους ». 3

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μέρος Μοντελοποίηση υφασμάτων Σελίδα. Εισαγωγή 5.2 Λίγα λόγια για το SolidWoI"lcs (SIMULATION) 6.3 Σχεδίαση των νημάτων και ανάπτυξη των υφαντών 8 δομών.3. Απλή Ύφανση Ύφανση Διαγωνάλ 3/ Ύφανση Διαγωνάλ 2/ Ύφανση Σατέν 64 Μέρος 2 Δημιουργία Ιστοσελίδων για Εκπαίδευση από Σελίδα Απόσταση ( e-learning) 2. Εισαγωγ Δημιουργία Ιστοσελίδας με τη γλώσσα HTML Εικόνες ιστοσελίδων 73 Μέρος 3ο Συμπεράσματα 82 Βιβλιογραφία 83 4

7 Μέρος ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ. Εισαγωγή Μοντελοποίηση με απλά λόγια είναι η εφαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων και διαμόρφωση μιας δομής ενός στερεού μέσα από τα στοιχεία, του οποίου μπορούν να υπολογιστούν η τελική κατασκευή του, καθώς και οι υπολογισμός των μηχανικών χαρακτηριστικών για την πρόγνωση της όλης συμπεριφοράς της δομής του μοντέλου που παράγεται. Σε τούτη την ενότητα γίνεται μια φιλόδοξη προσπάθεια για την κατασκευή υφαντών υφασμάτων με διαφορετικές δομές και σχέδια χρησιμοποιώντας το σύστημα SolidWorks simulation, το οποίο εφαρμόζεται με επιτυχία για σεμινάρια στερεών σωμάτων και κατασκευών. Τα νήματα στις συγκεκριμένες δομές των υφαντών υφασμάτων παρουσιάζονται ως συμπαγείς δομές και όχι όπως αποτελούνται στην πραγματικότητα από χωριστά στοιχεία τις ίνες, ούτε λαμβάνεται υπόψη η στρίψη που έχει προσδοθεί σε αυτά. Τα υφαντά υφάσματα αποτελούνται συνήθως από δύο ορθογώνιες σειρές νημάτων, οι οποίες καλούνται στημόνια και υφάδια, τα οποία περιπλέκονται μεταξύ τους για να διαμορφώσουν μια σταθερή κλωστοϋφαντουργική δομή. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από πιθανές περιπλοκές των δύο ειδών νημάτων για τη δημιουργία σχεδίων, η απλούστερη των οποίων είναι η απλή ύφανση, όπου κάθε ένα νήμα στημονιού διαπλέκεται με ένα νήμα υφαδιού. Πιο σύνθετα σχέδια ύφανσης ανήκουν στην κατηγορία των διαγωνάλ (twill), σατέν, ψαροκόκαλο, κ.λπ. Οι δομές που κατασκευάζονται σε τούτη την ενότητα είναι : α) η απλή δομή (plain weaνe), η δομή διαγωνάλ 3/ (twill 3/), η διαγωνάλ 2/l(twill 2/) και η δομή σατέν. Οι τελικές δομές που κατασκευάζονται θα αποτελέσουν τα στοιχεία εκείνα που θα χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση από απόσταση ( e- learning). Αυτή η πτυχιακή υιοθετεί μια προσέγγιση μεσοσκοπικίς κλίμακας για τη γεωμετρικί δομή και κατασκευή των υφαντών υφασμάτων, η οποία αργότερο σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο μπορεί να οδηγήσει σε εφαρμογές και στη μικροσκοπική κλίμακα. Με άλλα λόγια σε τούτη την κλίμακα δε λαμβάνονται υπόψη οι ίνες ως ξεχωριστές οντότητες, ενώ τα νήματα θεωρούνται ως κυλινδρικά στερεά για την μοντελοποίηση των υφασμάτων. Στη μικροσκοπικί κλίμακα οι ίνες θα πρέπει να μοντελοποιηθούν ως μεμονωμένες και ξεχωριστές οντότητες και μπορούν να απεικονιστούν και να υπολογιστούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των οντοτήτων στο νήμα και το ύφασμα. Στη συμπίεση και συμπύκνωση των νημάτων, η επαφή μεταξύ των ινών και η κάμψη ως αποτέλεσμα αυτών των επαφών θα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την απόκριση και συμπεριφορά της δύναμης. Εδώ βεβαίως δε χρησιμοποιείται αυτή η κλίμακα δεδομένου ότι απαιτεί υψηλή ερευνητική εργασία, η οποία ξεπερνά τα όρια αυτής της πτυχιακής. 5

8 .2 Λίγα λόγια για το SolidWorks (SIMULATION) Το SolidWorks είναι ένα τρισδιάστατο μηχανικό πρόγραμμα CAD που τρέχει σε Windows της Microsoft και αναπτύχθηκε από την Dassault Systemes SolidWorks Cοφ., (Γαλλία). Το SolidWorks είναι ένα σύστημα μοντελοποίησης στερεών που χρησιμοποιεί μια προσέγγιση που βασίζεται σε παραμετρικά χαρακτηριστικά για να δημιουργήσει τα πρότυπα (μοντέλα) και τις συναρμολογήσεις τους. Οι παράμετροι αναφέρονται σε περιορισμούς, των οποίων οι τιμές καθορίζουν τη μορφή ή τη γεωμετρία του προτύπου ή τη συναρμολόγηση. Οι παράμετροι μπορούν να είναι είτε αριθμητικές, όπως μήκη γραμμών, διάμετροι κύκλων ή γεωμετρικές παράμετροι, όπως εφαπτομένες, παράλληλες, ομόκεντρες, οριζόντιες ή κάθετες γραμμές, κ.λπ. Οι αριθμητικές παράμετροι μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους μέσω της χρήσης σχέσεων, οι οποίες επιτρέπουν τη σύλληψη και το σχεδιασμό ενός σχεδίου. Η πρόθεση σχεδίου είναι ο δημιουργός - κατασκευασηίς του συγκεκριμένου αντικειμένου που σχεδιάζει να μπορεί να ανταποκρίνεται στις αλλαγές και τις αναπροσαρμογές ή αναβαθμίσεις. Για παράδειγμα, εάν απαιτείται η τρύπα (το άνοιγμα) να βρίσκεται στο πάνω μέρος της μεταλλικής συσκευασίας του αναψυκτικού, ανεξάρτητα από το ύψος ή το μέγεθος του δοχείου. Το σύστημα SolidWorks μας επιτρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε ότι η τρύπα αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα στην πάνω επιφάνεια και έπειτα προστίθεται η πρόθεση σχεδίου, ανεξάρτητα από το ύψος που θα δοθεί αργότερα στο τενεκεδάκι. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αναφέρονται στις δομικές μονάδες του μέρους που κατασκευάζεται. Είναι οι μορφές και οι διαδικασίες που κατασκευάζουν το μέρος. Η δημιουργία ενός μοντέλου (προτύπου) με το SolidWorks αρχίζει συνήθως με ένα 20 σκίτσο (αν και τα τρισδιάστατα σκίτσα είναι διαθέσιμα για τους προχωρημένους χρήστες). Το σκίτσο περιλαμβάνει γεωμετρία όπως σημεία, γραμμές, τόξα, κωνικά (εκτός από υπερβολή), κλπ. Οι διαστάσεις προστίθενται στο σκίτσο για να καθορίσουν το μέγεθος και τη θέση της γεωμετρίας. Χρησιμοποιούνται σχέσεις για να καθορίσουν τις ιδιότητες όπως εφαπτομένες, παράλληλες, κάθετες και ομοκεντρικότητα. Η παραμετρική φύση του SolidWorks σημαίνει ότι οι διαστάσεις και οι σχέσεις οδηγούν τη γεωμετρία και όχι το ανάποδο. Οι διαστάσεις στο σκίτσο μπορούν να ελεγχθούν ανεξάρτητα ή από τις σχέσεις με άλλες παραμέτρους μέσα ή έξω από το σκίτσο. Το SolidWorks καινοτομεί ως προς τη δυνατότητα του χρήστη να κυλήσει πίσω μέσω της ιστορίας του αντικειμένου που κατασκευάζει προκειμένου να κάνει αλλαγές, να προσθέσει επιπλέον χαρακτηριστικά ή να αλλάξει και την ακολουθία ή συνέχεια, με την οποία εκτελούνται οι διαδικασίες. 6

9 Σε μια συναρμολόγηση (assembly), το αναλογικό στις σχέσεις των σκίτσων είναι το ταίριασμα (mates). Όπως ακριβώς οι σχέσεις στα σκίτσα καθορίζουν καταστάσεις όπως εφαπτομενικότητα, παραλληλισμός και ομοκεντρικότητα σε σχέση με τη γεωμετρία των σκίτσων, έτσι και τα ταιριάσματα στις συναρμολογήσεις καθορίζουν τις ισοδύναμες σχέσεις όσον αφορά τα επιμέρους τμήματα ή συστατικά που επιτρέπουν την εύκολη κατασκευή των συναρμολογήσεων. Το SolidWorks περιλαμβάνει επίσης πρόσθετα προηγμένα χαρακτηριστικά για ταίριασμα όπως γρανάζια και έκκεντρα, τα οποία επιτρέπουν στις μοντελοποιημένες συναρμολογήσεις εργαλείων να αναπαραγάγουν με ακρίβεια την περιστροφική μετακίνηση ενός πραγματικού γραναζιού. Με απλά λόγια η προσομοίωση με το σύστημα SolidWorks (SolidWoΓks Simulation) είναι ένα εργαλείο επικύρωσης σχεδίου, το οποίο παρουσιάζει στους μηχανικούς πως θα συμπεριφερθούν τα σχέδιά τους ως φυσικά αντικείμενα. 7

10 .3 Σχεδίαση των νημάτων και ανάπτυξη των υφαντών δομών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήματα από τη δημιουργία ενός " σκίτσου" νήματος μέχρι την τρισδιάστατη (3D) κατασκευή ενός υφάσματος με διάφορες υφαντικές δομές (σχέδια -υφάνσεις), όπως την απλή, το σατέν. το διαγωνάλ 2/, το διαγωνάλ 3/ και.3. Απλή Ύφανση " Δημιουργία σκίτσου και τρισδιάστατης απεικόνισης του νήματος" ΒΗΜΑ Πατάμε την επιλογή "File" και στη συνέχεια την υποεπιλογή "New", όπως φαίνεται στην εικόνα.. '( File J View T~ ol s Help ι/; []... ~....~ϊ J '. g New... Εικόνα.: new file Ctrli+N Γ Ctrl+O ΒΗΜΑ2 Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται μετά την επιλογή "New" υπάρχουν τρείς επιλογές : Part - Assembly - Drawing. Στην περίπτωση αυτ~ί επιλέγεται το "Part", όπου μπορεί να γίνει τρισδιάστατη αναπαράσταση ενός στοιχείου που δημιουργείται και πατάμε το 'ΌΚ ". (εικόνα.2) 8

11 .. ' Ne-.v So l idwofk~ DοαιΜeοΜ.,,. ~{ '. Ί raaj \QEJ ' a 2D enginccfi ng draνι~ nq, typi c;> lly O f a!p ίl rt or ais e.mbly Dra\ving οκ C anceι ] [ Help ] Εικόνα.2: part document ΒΗΜΑ 3 Για να σχεδιαστεί οποιοδήποτε αντικείμενο στο σχεδιαστικό πρόγραμμα SolidwoΓks, πρέπει πρώτα απ' όλα να επιλεγεί ένα επίπεδο σχεδίασης (sketch plane). Έτσι, αριστερά στην οθόνη, πατάμε στο "Fωnt Plane" και εμφανίζεται ακριβώς από πάνω ένα παραθυράκι με τέσσερις επιλογές και πατάμε την πρώτη επιλογή που λέει "sketch" δηλαδή σε εκείνη που είναι σε κόκκινο πλαίσιο στην εικόνα.3. 9

12 ~_sο. ι idworks-ιj File εdi ~ q,... Θ,,_r Sketd Smart Ο ~ Dimension,,,_,,_ ~ e.. Θ Fea'tures ' Sketch Eνauate Εικόνα.3: front plane-sketch ΒΗΜΑ4 Στο κέντρο του front plane υπάρχουν 2 κάθετες κόκκινες γραμμές που είναι η αρχή των αξόνων (οrίgίη).(εικόνα.4) ι ". ~ Εικόνα.4: origin Στο σημε ίο που τέμνονται οι κάθετες αυτές, από τη γραμμή εντολών (εικόνα.5) φέρεται μια κάθετη βοηθητική γραμμή (centerline) που φαίνεται στην εικόνα.6 και σχεδιάζουμε έναν κύκλο "circle" (εικόνα.7). Εικόνα.5: command manager 0

13 ~ Q '-._l_~l Θ "rv Τ ~~ ι! Ι Centerline J.... ~~~ Dί~~~~~n j ~_._u_n_e....._. Εικόνα.6: centerline Εικόνα.7: circle Στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης υπάρχει η γραμμή κατάστασης "status bar" που ενημερώνει το χρήστη αν το σχέδιο είναι υπό-ορισμένο (UndeI Defined), πλίρως ορισμένο (Fully Defined) ή υπέρ-ορισμένο (ΟνeΙ Defined) αντίστοιχα, όπως φαίνεται στην εικόνα Gιimm. ~2.Smm Omm Undcr D~rιcd] ~q. $\;ctc hz e< ] ] Εικόνα.8: status bar

14 Σημείωση Κατάσταση ενός σκίτσου: Τα σκίτσα μπορούν να είναι σε μια από τις πέντε καταστάσεις ορισμού σε οποιοδήποτε χρόνο. Η κατάσταση ενός σκίτσου εξαρτάται από τις γεωμετρικές σχέ σεις μεταξύ της γεωμετρίας και των διαστάσεων που το καθορίζουν. Οι τρεις συνηθ έ στερες καταστάσεις είναι: Vπο-ορισμένο σκίτσο (Under defined sketch) : _,..,,, ι~ (-) Sketchl : Υπάρχει ανεπαρκής καθορισμός του σκίτσου, αλλά το σκίτσο μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει διάφορα χαρακτηριστικά (features). Αυτό είναι καλό επειδή πολλές φορές στα αρχικά στάδια της διαδικασίας σχεδίου δεν υπάρχουν ικανοποιητικές πληροφορίε ς για να καθορίσουν πλήρως το σκίτσο. Όταν διατίθενται περισσότερες πληροφορίες, ο υπόλοιπος καθορισμός μπορεί να προστεθεί σε μεταγεν έ στερο χρόνο. Ένα υπο-ορισμένο σκίτσο εμφανίζεται μπλε (εξ ορισμού). Πλήρως ορισμένο σκίτσο (Fully defined sketch) ': *""" -. :;,.. e~~~- : Το σκίτσο περιέχει όλες τις πληροφορίες. Η πλήρως καθορισμένη γεωμετρία είναι μαύρη (εξ ορισμού). Κατά γενικό κανόνα, όταν απελευθερώνεται ένα μέρος στην κατασκευή, τα σκίτσα μέσα σε αυτό πρέπει να είναι πλήρως καθορισμένα. V π ε ρ-ορισμένο σ κ ίτσο (Ov e ι (lefine(j sketch) ι~& (+) Sl:. etchl : Το σκίτσο έχει διπλές διαστάσεις ή συγκρουόμενες σχέσεις και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέχρι να διορθωθούν. Οι επιπλέον διαστάσεις και σχέσεις πρέπει να διαγραφούν. Ένα υπερ-ορισμένο σκίτσο είναι κόκκινο (εξ ορισμού). 2

15 Το σκίτσο ε ίναι υπο-ορισμένο και φαίν εται στην εικόνα.9. ΒΗΜΑ 5 Εικόνα.9: under defined sketch Για να ορισθεί πλήρως το σκίτσο θα πρέπει να του δοθούν πληροφορίες σχετικά με τις διαστάσεις του, τη γεωμετρική του θέση κλπ. Για να ορισθούν οι διαστάσεις αυτού του κύκλου πατάμε στην επιλογή "Smart Dimension" στην καρτέλα sketch (εικόνα.0). ~ ~ '\. Θ Sketch Smart, Ο ~ Dinesion " +' "..._..,.. e.0 Features Sketch Eνalu ate ] Εικόνα.0: smart dimension 3

16 Στη συνέχεια γίνεται κλικ στην επιφάνεια που επιθυμείται να ορισθούν οι διαστάσεις της (εδώ περιφέρεια κύκλου) και στη συνέχεια εμφανίζεται ένα παράθυρο που λέγεται "modify" όπου μπορεί να αλλαχθεί στην επιθυμητή διάσταση (εδώ 5mm) (εικόνα.) και έτσι το σκίτσο πλέον είναι πλήρως ορισμένο, όπως αναγράφεται στη "γραμμή κατάστασης" στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης (εικόνα.2) και φαίνεται στην εικόνα.3. Mod i rι Εικόνα.: modify Εικόνα.2: fully defined status bar φ<:j Εικόνα.3: Πλήρως ορισμένο σκίτσο (Fully defined sketch ) 4

17 ΒΗΜΑ6 Φέρεται μια οριζόντια βοηθητική γραμμή ( centerline) η οποία "περνάει" μέσα από την περιφέρεια του κύκλου από τα δεξιά προς τα αριστερά. Η απόσταση της βοηθητικής αυτής γραμμής από το κέντρο του κύκλου ορίζεται στα 2mm από την επιλογή "smart dimension" (εικόνα.4).. J ' Εικόνα.4: centerline through s ι circle Μ ετά τον ορισμό αυτής της διάστασης, το σκίτσο θα πρέπει να είναι πλήρως ορισμένο (fully defined). ΒΗΜΑ 7 Μια κάθετη βοηθητικί γραμμή (centeγline) φέρεται αριστερά του πρώτου κύκλου. Η απόσταση μεταξύ των 2 καθέτων βοηθητικών γραμμών ορίζεται στα 4.6 lmm. Πάνω από την οριζόντια και πάνω στη δεύτερη κάθετη γραμμή σχεδιάζεται ένας κύκλος ( circle) ο οποίος έχει ίση διάμετρο με τον πρώτο και η απόσταση μεταξύ του κέντρου του και της οριζόντιας βοηθητικής γραμμής είναι 2mm. Έτσι το σκίτσο θα έχει μια μορφή η οποία φαίνεται στην εικόνα.5. 5

18 τ φ~ ' "",.,:.::._. ' ' ' ' ' ' ' ' ι ' 4ι6 ~t /7 C4 Εικόνα.5: second circle sketch ΒΗΜΑ 8 Ένας επιπλέον και πιο γρήγορος τρόπος σχεδιασμού των κύκλων και των καθέτων είναι ο "αντικατοπτρισμός" (mirror) των αντικειμένων αυτών σε μια ευθεία αναφοράς (η οποία τις περισσότερες φορές είναι βοηθητική γραμμή). Έτσι από τη γραμμή εντολών ( command manager) γίνεται κλικ στην επιλογή "Miπor Entities'', όπως φαίνεται στην ε ικόνα.6. ~ ~ ('/ '.. Θ.. (').. θ:~ ~ Exit Smart...,<;t!.. "... :ι.: j Tr.im i ; --- ketd Dimeπsion J Ο 6J ~ Entities 3... Θ 7).. * :... [ij Conver t Eπtities 7J Δ Mirror Entities Offset ::: '""' Linear Sketdi Pattern Entities : :.. ';"tι Move Entities Εικόνα.6: mirror entities command (εντολή) Έτσι αριστερά στην οθόνη εμφανίζονται οι επιλογές της εντολής αυτής (ε ι κό να.7). 6

19 j,..;...,;_---~ '-- -- M es.sage S.elect entiti.es to mirror and a sll:etch line or linear model ed ge to mίrror about , -- 0QfiORιS ~ _,..._...,, Entiti es t o mirror: [l] Copy Mirror about: Εικόνα.7: mirror entities επιλογές (options) Στην πρώτη επιλογή (εικόνα.8) δηλαδή στο ''Entities to mirror" όπου το παρα λληλόγραμμο είναι γαλάζιο, επιλέγονται τα αντικείμενα που χρειάζονται να " αντικατοπτριστούν ". Στην περίπτωση αυτή γίνεται κλικ στη περιφέρεια του κύκλου και στην πρώτη κάθετη βοηθητική γραμμή. Στη δεύτερη επιλογή (εικόνα.9), δηλαδή στο "Mirror about", γίνεται κλικ έτσι ώστε το κουτάκι από κάτω να γίνει γαλάζιο και στη συν έχεια γίνεται κλικ στην ευθεία ως προς την οποία επιθυμείται να γίνει ο " αντικατοπτρισμός ". Έτσι, όταν επιλεγούν όλα τα αντικείμενα και η γραμμή αντικατοπτρισμού, εμφανίζονται αριστερά της γραμμής αυτής, τα αντικείμενα που έχουν επιλεγεί με κίτρινο χρώμα για να μπορεί ο χρήστης να ελέγξει πού θα εμφανιστούν τα στοιχεία που θ έλε ι (εικόνα.20). 7

20 Select entities to mirror and a sketch line or linear model edge to mirror about Entiti e s to n i rro r: : ~_..._,.. [{] Copy Mirror about: ~ ι------!,_,_,_ Εικόνα.8: miπor entities επιλογή (option) Message ~ " ~ ~s.e[ect entiti.e s to mirror and a sketch line or linear nodel edge to mirror about Entitie s t o mirror: [l] copy Mirror about.: ~ L J Εικόνα.9: mirror entities επιλογή (option) 2 8

21 ι;ι [] 4,6 Εικόνα.20: mirrored entities Στη συνέχεια πατάμε στο Ψ'. του παραθύρου του "mirror entities" έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί το σκίτσο. Το σκίτσο τώρα είναι πλήρως ορισμένο (fιιlly defιned). Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και για το σχηματισμό του τέταρτου κύκλου και το σκίτσο θα έχει τη μορφή που φαίνεται στην εικόνα.2. Εικόνα.2: Σκίτσο τεσσάρων κύκλων (four circles sketch) ΒΗΜΑ 9 Στον πρώτο κύκλο από δεξιά με την επιλογή "Centerpoint Arc" (εικόνα.22) σχεδιάζεται ένα τόξο κύκλου. 9

22 . Ε: J ι.> '\... Θ,. rj ι ~ Ε χί t Snart Ο,,. Ι'.~,.,ζ),,. ώ.. Trim Cοι Sketch Dimen s ιoπ V" lm - s.erι ~,.,. ' 3,,..S) j Centerpoint Arc ;' Fe ~tu~~ξ} ~~~ch [Ε +. ι Τ a r~ l[j'ί ι ~ Jfψ:Ί! ώ 3 Po ι nt Arc n ~ ent Arc Εικόνα.22: Εντολή centerpoint arc ( Αφού γίνει κλικ στην επιλογή "Centerpoint Arc", γίνεται επίσης κλικ στο κέντρο του κύκλου και πάνω στην κάθετη βοηθητική γραμμή που διέρχεται από το κέντρο του, διαγράφοντας έτσι ένα τόξο. Γίνεται κλικ για σταθεροποίηση του σκίτσου και στη συνέχεια από το "smart dimension" ορίζεται η ακτίνα του τόξου, που είναι 5mm. Από το κέντρο του κύκλου φέρεται μια βοηθητική γραμμή προς τη φορά του τόξου λοξά. Με το Ctrl πατημένο επιλέγεται το αριστερό άκρο (σημείο) του τόξου και η λοξή βοηθητική γραμμή και εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης ένα μενού ιδιοτήτων (properties) (εικόνα.23) και επιλέγεται το "coincident" που εμφανίζει την επιλογή αυτή στο "existing relations". ].Se-l:ected Entί.ties Line8 ~,..,..._ Poin... t29 ~--,: Exfstin.g Rel 'atίons Jι. Co incident5 8 Under Defined Ad-d Relatίons ~ Ι '/ ) Νiάροίηt Ι..< Coiπcide t ι rc Fix ' - Γ--_ ~ Q~OM ~ / [{] For construction _. Εικόνα.23: coincident property 20

23 Έπειτα γίνεται κλικ στο,.? και το αριστερό άκρο του τόξου συμπίπτει με τη βοηθητική γραμμή. Επειδή το σκίτσο δεν είναι πλήρως ορισμένο ακόμα, πρέπει να οριστ ε ί και η γωνία μεταξύ της λοξής γραμμής και της κάθετης γραμμής, η οποία ρυθμίζεται στις 26 αφού γίνει κλικ μεταξύ των δυο γραμμών. Όσον αφορά στο δεύτερο κύκλο, πρέπει να γίνουν δυο τόξα, τα οποία ενώνονται και σχηματίζουν ένα ενιαίο. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία για την κατασκευή των τόξων και στους άλλους κύκλους. Έπειτα οι άκρες των τό ξων ενώνονται μεταξύ τους με ευθύγραμμα τμήματα, τα οποία φέρονται με τον εξής τρόπο: το πρώτο κλικ για τη σχεδίαση του ευθύγραμμου αυτού τμήματος γίνεται στο ένα άκρο του ενός τόξου όπου ταυτίζονται, ενώ το δεύτερο κλικ γίνεται στο άλλο άκρο του άλλου τόξου, σχηματίζοντας έτσι συνεχόμενες καμπύλες που αρχίζουν από τον πρώτο κύκλο και καταλήγουν στον τέταρτο. Η μορφή του σκίτσου σε αυτό το στάδιο φαίνεται στην εικόνα.24. riitε ~, ' ι 4?, ' φ~ C'il '. {;3 ~, - :t )ϊ' 4,6 Εικόνα.24: Ολοκληρωμένο σκίτσο Απλής Ύφανσης (plain weaνe completed sketch) 2

24 ΒΗΜΑ 0 Για την τρισδιάστατη απεικόνιση του νήματος χρησιμοποιείται η εντολή "Swept Boss/Base" (εικόνα.25) από την καρτέλα "Features". Για την εντολή αυτή χρ ε ιάζεται ένα σκίτσο, το οποίο να περιέχει απαραίτητα δυο στοιχεία: το προφίλ (profile), το οποίο θα σχηματίσει το επιθυμητό γεωμετρικό σχήμα, δηλαδή θα αποτελέσει την κυλινδρική μορφή, άρα και τη διάμετρο του νήματος, καθώς και μια διαδρομή (path), η οποία θα ακολουθηθεί προκειμένου να σχηματίσει το μήκος του νήματος. ΓΟΟ E χtruded Boss/Base 6-i:o (.:5 S Nept Boss/Base Re v ~l ve d Δ Lofted Boss/Base Boss/Base ~ Bou πd ary Boss/Base ~ Features,,Sketcl Eνalιιate DimXpert Εικόνα.25: Εντολή swept boss/base Γι' αυτό το λόγο, θα πρέπει πρώτα να σχεδιαστεί το προφίλ. Στο σκίτσο με τους τέσσερις κύκλους που σχεδιάστηκε στα προηγούμενα βήματα, γίνεται κλικ αριστερά στο "Riglt Plane" και στο "sketch" (εικόνα.26), για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα επιπλέον σκίτσο σε ένα άλλο επίπεδο (εδώ το right plane είναι κάθετο στο front plane). Έτσι, ανοίγει ένα σκίτσο στο right plane. Έχοντας πατημένο το πλήκτρο του τροχού του ποντικιού και περιστρέφοντας το τελευταίο λίγο αριστερά, περιστρέφεται και το σκίτσο του οποίου πλέον η μορφή φαίνεται στην εικόνα » Εικόνα.26: right plane 22

25 . ~ ~ - Εικόνα.27: right plane sketch Στο πορτοκαλί σημείο της εικόνας.27, σχεδιάζεται ένας κύκλος ( circle) με διάμετρο ίση με τη διάμετρο των υπολοίπων κύκλων (δηλαδή 5mm) (η οποία ορίζεται από την εντολή "smart dimension"). Τώρα υπάρχουν και ε ίναι διαθέσιμα και τα δυο στοιχεία "Swept Boss/Base". που χρειάζονται για την εντολή Γίν εται κλικ στην επιλογή ''Exit Sketch" (εικόνα.28) και στη συνέχεια στην εντολή "Swept Boss/Base" όπου εμφανίζεται το μενού της εντολής αυτής. Σ' αυτό υπάρχουν οι επιλογές "Profile and Path", ''Options", "Guide Curνes" κλπ, όπως φαίνεται στην εικόνα.29. Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιείται μόνο το "Profile and Path". Exit Smart Ο... ~...,{}... 4 sketch ~im ension υ Β'ΙΔ! ι... ι e... 0 :')... * F e~ture,s / Sk etch / Eν a ι u a te :oimxpe rt j Εικόνα.28: exit sketch 23

26 [ Qρtϊons ς;urνe:s ~ ] ~~nd!_~genq ~ j Εικόνα.29: sweep properties Κάνοντας κλικ στο πρώτο παραλληλόγραμμο του "Profile and Path", επιλέγεται το προφίλ που επιθυμείται να σχηματιστεί (εδώ, ο κύκλος που σχεδιάστηκε στο right plane). Γίνεται κλικ στον κύκλο αυτόν όπου βγαίνει ένα "ταμπελάκι" με το στοιχείο που έχει επιλεγεί και εμφανίζεται με γ αλιί:ζιο χρώμα (εικόνα.30). \,- \ / i. ~ h Profile(Sketc~ι2 ) / ' ι ι --. ι\κ : : ι / ι '. Εικόνα.30: profile sketch Στη συνέχεια γίνεται πάλι κλικ στο δεύτερο παραλληλόγραμμο της εντολής όπου επιλέγεται η διαδρομή (path) που θα ακολουθηθεί. Στην περίπτωση αυτή η διαδρομή αυτή είναι η καμπύλη γραμμή που ξεκινά από τον πρώτο κύκλο από δεξιά και καταλήγει στον τέταρτο κύκλο. Όποια στοιχεία αυτής της καμπύλης έχουν επιλεγεί, εμφανίζονται ροζ. (εικόνα.3). 24

27 ί \ ψ 'ι ~ ~~- ~ ~..ι- ~ ι l τ r., ' J \ Pr o fil e(sketc rι 2) γ \ -crτ-~ Εικόνα.3: Διαδρομή (path ) Γίν εται κλικ στο Ψ' και η τρισδιάστατη απεικόνιση έχει ολοκληρωθεί. Το τρισδιάστατο στοιχε ίο που προκύπτει από την εντολή "Swept Boss/Base" θα έχει τη μορφή που φαίν εται στην εικόνα.32. Εικόνα.32: Τρισδιάστατο σκίτσο (3D sketch ) 25

28 Για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά για να είναι πιο εύχρηστο το τρισδιάστατο στοιχείο στη διαδικασία συναρμολόγησης (Assembly), μπορεί να αλλαχθεί το προεπιλεγμένο χρώμα του. Αυτό γίνεται με την εντολή 'Έdit Appearance" κάτω από τη γραμμή εντολών (command manager) (εικόνα.33). dokinastiko *' S Nept Cut W... ~~~ ~ Rib ~ \/rap ',zo/ ""! r '""'- u,.,,~ ;'\ (./ ~.ofted Cut Ι, Fillet Liπear f&. Draft Dome / Reference Cuι v es Instant3D, Pattern "<:J ι Geometry 3oundary Cut Γi Slell ~ Mirror (~ "~ 'b ιm ~., tw.. ~cr ~Ι _., ~.,.J ' Ed.it Appearance Edit the appearar ce of entities. in the no del. Εικόνα.33: edit appearance Όταν γίνει κλικ σ' αυτή την εντολή, ανοίγει το μενού ιδιοτήτων της εντολής στα αριστερά της οθόνης και μπορεί να επιλεγεί ένα χρώμα από τα προεπιλεγμένα ή από άλλα χρώματα από την υποεπιλογή "color" που φαίνεται στην εικόνα

29 ( [;] ColorιΊmage!.. l {. Bro,,.;s e... J, J Color / [ [ ι;r,γ Ί[ standard ] f ~ J f~. ιι. rο r-~~! _I Εικόνα.34: Υποεπιλογή "color" Επιλέγεται εδώ για παράδειγμα το πράσινο χρώμα. Έτσι το τρισδιάστατο στοιχείο θα έχει πλέον μια μορφή που φαίνεται στην εικόνα.35. Εικόνα.35: Πράσινο νήμα στημονιού (green warp thread) 27

30 Για να δημιουργηθεί το τρισδιάστατο ύφασμα χρειάζεται άλλο ένα στοιχείο έτσι ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα τα νήματα για το στημόνι και το υφάδι. Συνεπώς, σχεδιάζεται ένα ακόμα νήμα, το οποίο θα αποτελέσει το υφάδι, όμοιο με αυτό του στημονιού (εικόνα.35) μόνο που το χρώμα του (στην τρισδιάστατη απεικόνιση του) θα είναι κόκκινο για να ξεχωρίζουν εύκολα τα δυο αυτά στοιχεία στο τελικό ύφασμα.. "Συναρμολόγηση (Assembly) των επιμέρους. τρισδιάστατων νημάτων για την κατασκευή του υφάσματος απλής ύφανσης" ΒΗΜΑ Από την επιλογή File --> New ανοίγεται ένα αρχείο assembly (εικόνα.36). Nevι So.lidWorks Documeπt a 3D representation of a single design component a 3D arranςιement of parts and/or other assemblies a 2D engineerinςι drawing, typically of a part or assembly Drii\ ιing: Adνanced J οκ j Cancel ] [ Help Εικόνα.36: Αρχείο συναρμολόγησης (assembly docιιment) Στη συνέχεια στο μενού του "assembly" εισάγεται ένα εκ των δυο στοιχείων (στημόνι ή υφάδι) από την επιλογή "browse". 28

31 ι Όταν επιλεγεί το στοιχείο αυτό και γίνει κλικ πάνω στο όνομα του στο "open document'', αυτό εμφανίζεται στο γκρι χώρο συναρμολόγησης. Το πρώτο στοιχείο που θα εισαχθεί χώρο συναρμολόγησης πρέπει πάντα να είναι στο ευθυγραμμισμένο με την αρχή των αξόνων. Για το λόγο αυτό, πριν σταθεροποιηθεί η θέση του στο χώρο συναρμολόγησης, δείκτης του ποντικιού να μετακινηθεί αριστερά στην οθόνη, θα πρέπει ο μέσα στο κίτρινο πλαίσιο του μενού "begin assembly" (εικόνα.37), όπου και θα πρέπει να γίνουν μικρές κυκλικές κινήσεις του ποντικιού μέσα σ' αυτό μέχρις ότου το τρισδιάστατο αντικείμενο να "κλειδώσει" σε μια θέση. Μετά από αυτό γίνεται κλικ στο φ' και το αντικείμενο που έχει εισαχθεί είναι πλέον ευθυγραμμισμένο με την αρχή των αξόνων ( origin), δε μετακινείται και δεν περιστρέφεται, ενώ το assembly τώρα είναι πλήρως ορισμένο (fully defined). Mffisage Select a component to insert, th en place it in the graphics area or hit ΟΚ to locate it at the origin. σr design top-down using a, La.yout with blocks. Parts may then be created from the bloι:ks. Create Layout [fart/as~em.bιy to n:sert Open docunents: ~ t:.._~ "ι'ιr;'j : Jd'.',. ".&RU".r.- ~~~ ι ) Browse... Ι - i Εικόνα.7: Έναρξη συναρμολόγησης (begin assembly) 29

Εγχειρίδιο 3D σχεδιασμού στο SOLID WORKS

Εγχειρίδιο 3D σχεδιασμού στο SOLID WORKS Εγχειρίδιο 3D σχεδιασμού στο SOLID WORKS Παρακάτω παρουσιάζεται ένα λεξικό βασικών όρων και στην συνέχεια ενδεικτικά η σειρά εκτέλεσης των εντολών του ηλεκτρονικού σχεδίου όπως παραδόθηκαν στην αίθουσα.

Διαβάστε περισσότερα

Stroke.

Stroke. Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Offset Link.

Offset Link. Offset Link Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για

Διαβάστε περισσότερα

Pivot Support.

Pivot Support. Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Tee.

Tee. Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

01. Σχεδίαση με ΗΥ. Dr. Ing. Β. Ιακωβάκης

01. Σχεδίαση με ΗΥ. Dr. Ing. Β. Ιακωβάκης 01. Σχεδίαση με ΗΥ Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ Περιεχόμενα 1. Γενικά περί σχεδίασης με ΗΥ 2. Γνωριμία με το AutoCAD 3. Σχεδίαση απλών γεωμετρικών οντοτήτων (γραμμή, ή κύκλος) ) 4. Απαλοιφή σχεδιασμένων οντοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Base. http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/cad_cam1/main.htm

Base. http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/cad_cam1/main.htm Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Pump Συναρμολόγηση Αντλίας

Pump Συναρμολόγηση Αντλίας Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω μορφές συντεταγμένων με οποιοδήποτε συνδυασμό θέλουμε.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω μορφές συντεταγμένων με οποιοδήποτε συνδυασμό θέλουμε. 2. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Όταν σχεδιάζουμε, πρέπει να προσδιορίζουμε σημεία πάνω σε ένα επίπεδο. Μπορούμε να εντοπίσουμε οποιοδήποτε σημείο στο χώρο, αν ορίσουμε πρώτα ένα απόλυτο, σταθερό σημείο και να μετρήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το μεσαίο πλήκτρο ενεργοποιεί τα Osnaps μόνο αν η μεταβλητή MBUTTONPAN έχει τιμή 1.

Το μεσαίο πλήκτρο ενεργοποιεί τα Osnaps μόνο αν η μεταβλητή MBUTTONPAN έχει τιμή 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΞΗΣ Ο μηχανισμός OBJECT SNAP ή OSNAP (έλξη σε αντικείμενα) μας επιτρέπει να προσδιορίζουμε, όποτε χρειάζεται, σημεία σε χαρακτηριστικές θέσεις πάνω σε αντικείμενα του σχεδίου μας,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο 2. Δράσεις με το λογισμικό Cabri-geometry 3D

Φύλλο 2. Δράσεις με το λογισμικό Cabri-geometry 3D 1 Φύλλο 2 Δράσεις με το λογισμικό Cabri-geometry 3D Το περιβάλλον του λογισμικού αυτού είναι παρόμοιο με το αντίστοιχο λογισμικό του Cabri II. Περιέχει γενικές εντολές και εικονίδια που συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή κλίμακας σχεδίου με το COREL

Αλλαγή κλίμακας σχεδίου με το COREL Αλλαγή κλίμακας σχεδίου με το COREL Πολλές φορές στο χόμπι μας χρειάζεται να αλλάξουμε τις διαστάσεις ενός σχεδίου για να το κάνουμε μικρότερο η μεγαλύτερο και πάρα πολλές φορές έχω ακούσει από φίλους

Διαβάστε περισσότερα

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου.

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου. Άσκηση 7 Σύνθετα Αντικείµενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη δηµιουργία σύνθετων αντικειµένων που δηµιουργούνται από τον συνδυασµό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 6 η Ανύψωση Σχημάτων. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 6 η Ανύψωση Σχημάτων. Στόχος της άσκησης Άσκηση 6 η Ανύψωση Σχημάτων Στόχος της άσκησης Στην παρούσα άσκηση θα δούμε πως μπορούμε να ανυψώσουμε μία διατομή κατά μήκος μίας καμπύλης spline, η οποία παίζει το ρόλο της διαδρομής, με σκοπό να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ. Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2. Β Μέρος

Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ. Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2. Β Μέρος Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2 Β Μέρος Νίκος Κυρίτσης Χρήστος Αναστασόπουλος Χανιά, Μάρτιος 2006 Εισαγωγή Μέχρι τώρα, έχετε δει κάποιες από τις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Βασική Σχεδίαση και Επεξεργασία

Κεφάλαιο 3 Βασική Σχεδίαση και Επεξεργασία Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 9 Κεφάλαιο 1: Στοιχεία Λειτουργίας του Υπολογιστή και του προγράμματος AutoCAD... 11 Κεφάλαιο 2: Στοιχεία Λειτουργικού Συστήματος... 15 Κεφάλαιο 3: Βασική Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Ομοιόθετη αναπαραγωγή Η εντολή offset. Πανομοιότυπη αναπαραγωγή Η εντολή copy.

Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Ομοιόθετη αναπαραγωγή Η εντολή offset. Πανομοιότυπη αναπαραγωγή Η εντολή copy. Εργασία 1 Κάτοψη στο AutoCAD. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Σκοπός Οι εντολές Line και Ellipse. Βασικές τεχνικές σχεδίασης στο AutoCAD. Ομοιόθετη αναπαραγωγή Η εντολή

Διαβάστε περισσότερα

03. Τροποποίηση σχεδιασμένων οντοτήτων

03. Τροποποίηση σχεδιασμένων οντοτήτων 03. Τροποποίηση σχεδιασμένων οντοτήτων Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ Περιεχόμενα 1. Μετατόπιση Αντιγραφή 2. Παράλληλη αντιγραφή 3. Περιστροφή 4. Απότμηση 5. Προέκταση 6. Στρογγύλεμα γωνιών 7. Λοξοτομή γωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Pivot Block.

Pivot Block. Pivot Block Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας γραφικά στο περιβάλλον 3Ds Max χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία

Δημιουργώντας γραφικά στο περιβάλλον 3Ds Max χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία Δημιουργώντας γραφικά στο περιβάλλον 3Ds Max χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία Στην άσκηση αυτή θα μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε βασικά εργαλεία στο περιβάλλον 3Ds Max για να δημιουργήσετε ένα τρισδιάστατο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. Εισαγωγή στο Solidworks/ Drawings

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. Εισαγωγή στο Solidworks/ Drawings ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Εισαγωγή στο Solidworks/ Drawings Λεωνίδας Αλεξόπουλος, Λέκτορας, Τομέας ΜΚ&ΑΕ leo@mail.ntua.gr, τηλ: 772-1666 Βοηθοί διδασκαλίας: Δημήτριος Βενετσάνος, ΙΔΑΧ, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Jewellery CAD. Εισαγωγή στο Περιβάλλομ του Jewellery CAD. Η αρχική οθόνη του Jewellery CAD είναι αυτή που φαίνεται στην Εικόνα 1:

Jewellery CAD. Εισαγωγή στο Περιβάλλομ του Jewellery CAD. Η αρχική οθόνη του Jewellery CAD είναι αυτή που φαίνεται στην Εικόνα 1: Jewellery CAD Εισαγωγή στο Περιβάλλομ του Jewellery CAD Σο εγχειρίδιο αυτό δομείται βασιζόμενο στη λογική εξέλιξη της κατασκευής ενός μοντέλου. Ξεκινάει με τη βάση δεδομένων, στη συνέχεια περνάει στο 2D

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο 3DS Max 2009

Εισαγωγή στο 3DS Max 2009 Μάθημα 1ο Εισαγωγή στο 3DS Max 2009 Σε αυτό το μάθημα πραγματοποιείται εκμάθηση του περιβάλλοντος του προγράμματος 3DS Max 2009. Το 3D Studio Max είναι ένα από τα ισχυρότερα προγράμματα δημιουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνιδάκια με τη LOGO

Παιχνιδάκια με τη LOGO Όταν σβήνει ο υπολογιστής ξεχνάω τα πάντα. Κάτι πρέπει να γίνει Κάθε φορά που δημιουργώ ένα πρόγραμμα στη Logo αυτό αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή. Αν θέλω να διατηρηθούν τα προγράμματά

Διαβάστε περισσότερα

04. Μορφοποίηση περιεχομένων σχεδίου & σύνθετα εργαλεία σχεδίασης

04. Μορφοποίηση περιεχομένων σχεδίου & σύνθετα εργαλεία σχεδίασης 04. Μορφοποίηση περιεχομένων σχεδίου & σύνθετα εργαλεία σχεδίασης Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ Dr.-Ing. Β. Β. Ιακωβάκης Περιεχόμενα I. Μορφοποίηση οντοτήτων 1. Ιδιότητες οντοτήτων 2. Επιλογή χρώματος 3. Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εκκίνηση προγράμματος

Εκκίνηση προγράμματος Στην απλή αυτή άσκηση θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε αντικείμενα, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Google Sketchup. Στις ακόλουθες γραμμές περιγράφεται η μεθοδολογίας κατασκευής ενός τραπεζιού, ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης:

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: παρόμοιο με του Cabri με αρκετές όμως διαφορές στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Χαριτωμένη Καβουρτζικλή (ΑΕΜ: 2738)

Χαριτωμένη Καβουρτζικλή (ΑΕΜ: 2738) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Το μαθηματικό λογισμικό GeoGebra ως αρωγός για τη λύση προβλημάτων γεωμετρικών κατασκευών Χαριτωμένη Καβουρτζικλή (ΑΕΜ: 2738) Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολογικό Σχέδιο με τη

Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Διδάσκοντες : Α. Γκίνης Χ. Παπαδόπουλος Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή Εισαγωγή στο Autodesk Inventor Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου Στο σύντομο αυτό εγχειρίδιο, θα μάθουμε πώς μπορούμε να χειριστούμε δυναμικά στοιχεία (dynamic components) και να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο Follow στο περιβάλλον Google SketchUp. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

Διαβάστε περισσότερα

CAD III ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

CAD III ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CAD III ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Ε. 2010-11, ΕΚΔΟΣΗ Α ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSc) Πίνακας περιεχομένων ΕΝΟΤΗΤΑ 1η... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 2η... 4 2.0 PROJECTS

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή αν είναι ήδη ανοιχτό, επιλέξτε File Reset.

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή αν είναι ήδη ανοιχτό, επιλέξτε File Reset. Άσκηση 7 η Σύνθετα Αντικείμενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση με τη δημιουργία σύνθετων αντικειμένων που δημιουργούνται από τον συνδυασμό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι Εκπαιδευτικό παράδειγμα για την εκμάθηση σχεδίασης με την βοήθεια του σχεδιαστικού πακέτου Auto

Διαβάστε περισσότερα

Για να δημιουργήσετε το σχήμα του πιονιού, χρειάζεται να φορτώσετε μια σχετική εικόνα στην άποψη και να την ιχνηλατήσετε.

Για να δημιουργήσετε το σχήμα του πιονιού, χρειάζεται να φορτώσετε μια σχετική εικόνα στην άποψη και να την ιχνηλατήσετε. Άσκηση 3 η 2Δ Σχήματα Καμπύλες II Στόχος της άσκησης Στην παρούσα άσκηση θα δούμε πως μπορούμε να δημιουργούμε τρισδιάστατα αντικείμενα, ξεκινώντας από τη σχεδίαση του περιγράμματός τους, με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ΒΗΜΑ 1. Άνοιγμα προτύπου (template) οριζόντιου Α3 (που δίδεται με την εκφώνηση της άσκησης), εισαγωγή των στοιχείων μας στο υπάρχον υπόμνημα και αποθήκευση του προτύπου με τα προσωπικά μας δεδομένα (αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο 3. Δράσεις με το λογισμικό The geometer s Sketchpad. Το περιβάλλον του λογισμικού αυτού είναι παρόμοιο μ εκείνο του Cabri II

Φύλλο 3. Δράσεις με το λογισμικό The geometer s Sketchpad. Το περιβάλλον του λογισμικού αυτού είναι παρόμοιο μ εκείνο του Cabri II Φύλλο 3 1 ράσεις με το λογισμικό The geometer s Sketchpad Το περιβάλλον του λογισμικού αυτού είναι παρόμοιο μ εκείνο του Cabri II όμως έχει τη δικιά του φιλοσοφία και το δικό του τρόπο συνεργασίας με το

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι. Στόχος της άσκησης Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι Στόχος της άσκησης Σην παρούσα άσκηση επιχηρείται η σχεδίαση ενός τρισδιάστατου αντικειµένου µε τη χρήση διδιάστατων καµπυλών. Στόχος της άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας εφέ φωτισμού στο περιβάλλον 3Ds Max χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία

Δημιουργώντας εφέ φωτισμού στο περιβάλλον 3Ds Max χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία Δημιουργώντας εφέ φωτισμού στο περιβάλλον 3Ds Max χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία Στην επαναληπτική αυτή άσκηση θα θυμηθείτε πώς να χρησιμοποιήσετε βασικά εργαλεία στο περιβάλλον 3Ds Max για να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 2 Δεύτερη Κάτοψη στο AutoCAD. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Πανομοιότυπη αναπαραγωγή Η εντολή copy.

Εργασία 2 Δεύτερη Κάτοψη στο AutoCAD. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Πανομοιότυπη αναπαραγωγή Η εντολή copy. Εργασία 2 Δεύτερη Κάτοψη στο AutoCAD. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Σκοπός Οι εντολές Line και Ellipse. Βασικές τεχνικές σχεδίασης στο AutoCAD. Ομοιόθετη αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Παπαδόπουλος Χρήστος ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας μουσική με το Finale 2006 (Δ μέρος)

Γράφοντας μουσική με το Finale 2006 (Δ μέρος) Γράφοντας μουσική με το Finale 2006 (Δ μέρος) Αυτό είναι το 4 ο άρθρο που περιλαμβάνει οδηγίες για την χρήση του FINALE 2006 για PC. Σ αυτή την ενότητα θα δούμε μερικά ακόμα εργαλεία του προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Η πρώτη οθόνη μετά την εκτέλεση του προγράμματος διαφέρει κάπως από τα προηγούμενα λογισμικά, αν και έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 Κάτοψη στο AutoCAD Μέρος Β : Ανοίγματα, Διαχωριστικά & Μπαλκόνια. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD.

Εργασία 1 Κάτοψη στο AutoCAD Μέρος Β : Ανοίγματα, Διαχωριστικά & Μπαλκόνια. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Εργασία 1 Κάτοψη στο AutoCAD Μέρος Β : Ανοίγματα, Διαχωριστικά & Μπαλκόνια. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Σκοπός Οι εντολές Line και Ellipse. Βασικές τεχνικές σχεδίασης

Διαβάστε περισσότερα

1. Κλικ στην καρτέλα Insert 2. Tables 3. Κλικ Table 4. Σύρουμε το δείκτη του ποντικιού και επιλέγουμε τον επιθυμητό αριθμό γραμμών και στηλών

1. Κλικ στην καρτέλα Insert 2. Tables 3. Κλικ Table 4. Σύρουμε το δείκτη του ποντικιού και επιλέγουμε τον επιθυμητό αριθμό γραμμών και στηλών ΜΑΘΗΜΑ 4 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Προσθήκη Πίνακα (Table) 2. Εισαγωγή Και Μετακίνηση Κειμένου Σε Πίνακα 3. Εισαγωγή Στηλών Και Γραμμών Σε Πίνακα 4. Διαγραφή Στηλών Και Γραμμών Σε Πίνακα 5. Αλλαγή Πλάτους Στηλών Και

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο 1. Δράσεις με το λογισμικό Cabri-geometry II

Φύλλο 1. Δράσεις με το λογισμικό Cabri-geometry II 1 Φύλλο 1 Δράσεις με το λογισμικό Cabri-geometry II Στις δύο παρακάτω γραμμές από το περιβάλλον του λογισμικού αυτού η πρώτη αφορά γενικές επεξεργασίες και δεύτερη με τα εικονίδια περιλαμβάνει τις στοιχειώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Για να δηµιουργήσετε το σχήµα ενός πιονιού από σκάκι, χρειάζεται να φορτώσετε µια σχετική εικόνα στην άποψη (viewport) και να την ιχνηλατήσετε.

Για να δηµιουργήσετε το σχήµα ενός πιονιού από σκάκι, χρειάζεται να φορτώσετε µια σχετική εικόνα στην άποψη (viewport) και να την ιχνηλατήσετε. Άσκηση 3η 2Δ Σχήµατα Καµπύλες II Στόχος της άσκησης Στην παρούσα άσκηση θα δούµε πως µπορούµε να δηµιουργούµε τρισδιάστατα αντικείµενα, ξεκινώντας από τη σχεδίαση του περιγράµµατός τους, µε τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή. Γεωμετρικός Πυρήνας Παραμετρική Σχεδίαση

Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή. Γεωμετρικός Πυρήνας Παραμετρική Σχεδίαση Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή Γεωμετρικός Πυρήνας Παραμετρική Σχεδίαση Παραμετρική σχεδίαση Παραμετρικό αντικείμενο (2D σχήμα/3d στερεό) ονομάζουμε το αντικείμενο του οποίου η (γεωμετρική)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Αργυρώ Λάσκαρη

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Αργυρώ Λάσκαρη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Αργυρώ Λάσκαρη Χανιά 2014 Δομή της παρουσίασης Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Σχεδιασμός Μηχανισμός με τέσσερα μέλη Κυκλοειδής μειωτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα 3.4.1.1 Δημιουργία ενός κενού πίνακα Ένας πίνακας αποτελείται από έναν αριθμό γραμμών και στηλών που δημιουργούν ένα πλέγμα. Σε αυτό το πλέγμα είναι πιθανή η ύπαρξη ή μη περιθωρίων. Κάθε κελί του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών

Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών 2 Σημείωση Η ACE-HELLAS στο πλαίσιο της ανάπτυξης και βελτιστοποίησης των προϊόντων της, και συγκεκριμένα της εφαρμογής SCADA Pro, δημιούργησε τη νέα

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ ΠΕ17.01

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ ΠΕ17.01 YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μανουρά Μαρία ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ17.01 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς εισάγουμε μια νέα έννοια χρησιμοποιώντας το εργαλείο Create

Πώς εισάγουμε μια νέα έννοια χρησιμοποιώντας το εργαλείο Create Inspiration 8 IE Β ήμα προς Βήμα Για μαθητές Έναρξη Προγράμματος Inspiration 1. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Start, επιλέγουμε Programs και κάνουμε κλικ στο Inspiration 8 IE. 2. Στην αρχική οθόνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος

5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος 5. Γραφήματα 5.1 Εισαγωγή 5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος Το Discoverer παρέχει μεγάλες δυνατότητες στη δημιουργία γραφημάτων, καθιστώντας δυνατή τη διαμόρφωση κάθε συστατικού μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel)

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) ΤΕΙ Ηρακλείου Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) Ανοίγοντας το Excel (Έναρξη /Προγράμματα /Microsoft Office / Microsoft Office Excel 2003), ανοίγει μπροστά μας ένα βιβλίο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB. Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι

21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB. Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι 21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι Τι είναι Αλγόριθμος; Οι οδηγίες που δίνουμε με λογική σειρά, ώστε να εκτελέσουμε μια διαδικασία ή να επιλύσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Η προέλευση του Sketchpad 1

Η προέλευση του Sketchpad 1 Η προέλευση του Sketchpad 1 Το The Geometer s Sketchpad αναπτύχθηκε ως μέρος του Προγράμματος Οπτικής Γεωμετρίας, ενός προγράμματος χρηματοδοτούμενου από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΝSF) υπό τη διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 2: Εντολές σχεδίασης Rectangle, Circle, εντολές επεξεργασίας Offset, Trim, Erase.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 2: Εντολές σχεδίασης Rectangle, Circle, εντολές επεξεργασίας Offset, Trim, Erase. ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ Ενότητα 2: Εντολές σχεδίασης Rectangle, Circle, εντολές επεξεργασίας Offset, Trim, Erase. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0

Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0 Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0 Παράθυρα των εγγράφων Επιφάνεια του σχεδίου. Σχεδιάστε εδώ νέα αντικείμενα με τα εργαλεία σημείων, διαβήτη, σχεδίασης ευθύγραμμων αντικειμένων και κειμένου.

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα 1: Μέσα παράλληλων χορδών

Έρευνα 1: Μέσα παράλληλων χορδών Μέσα χορδών Έρευνα 1: Μέσα παράλληλων χορδών Σχεδιάστε με το Sketchpad το ίχνος των μέσων των χορδών κατά την παράλληλη μεταφορά μιας ευθείας. Για το σκοπό αυτό, πρέπει πρώτα να κατασκευάσετε τα μέσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας Σχεδιασµός κατασκευών µε τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (CAD) ρ. Κωνσταντίνος Στεργίου Αναπληρωτής Καθηγητής 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AUTODESK INVENTOR Το INVENTOR είναι

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5 Ανύψωση Σχηµάτων. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 5 Ανύψωση Σχηµάτων. Στόχος της άσκησης Άσκηση 5 Ανύψωση Σχηµάτων Στόχος της άσκησης Στην παρούσα άσκηση θα δούµε πώς µπορούµε να ανυψώσουµε µία διατοµή κατά µήκος µίας καµπύλης spline, η οποία παίζει το ρόλο της διαδροµής, µε σκοπό να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CAD

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CAD ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CAD Σύμφωνα με τους ορισμούς, το προοπτικό είναι η κεντρική προβολή (από τη θέση του ματιού του παρατηρητή) ενός σχήματος πάνω στο επίπεδο του πίνακα. Οι παράλληλες ευθείες του αρχικού σχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχέδιο - CAD. Εισαγωγή στα Προγράμματα CAD. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος

Τεχνικό Σχέδιο - CAD. Εισαγωγή στα Προγράμματα CAD. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τεχνικό Σχέδιο - CAD Εισαγωγή στα Προγράμματα CAD ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος SketchUp Τι είναι το SketchUp; Ένα πρόγραμμα για τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1 Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3 Εικόνα 1 Transport panel Προετοιμασία και εκτέλεση ηχογράφησης σε ένα κανάλι MIDI και Quantize 1. Ανοίγουμε το Cubase, πηγαίνουμε στο μενού File και επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της βαρύτητας στο απλό εκκρεμές. Δύο λάθη ένα σωστό!

Επίδραση της βαρύτητας στο απλό εκκρεμές. Δύο λάθη ένα σωστό! Υποστηρικτικό υλικό για την εργασία Επίδραση της βαρύτητας στο απλό εκκρεμές. Δύο λάθη ένα σωστό! του Νίκου Σκουλίδη Η εργασία δημοσιεύτηκε στο 10ο τεύχος του περιοδικού Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ. Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2. Α Μέρος

Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ. Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2. Α Μέρος Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2 Α Μέρος Νίκος Κυρίτσης Χρήστος Αναστασόπουλος Χανιά, Μάρτιος 2006 Εισαγωγή Το Pro/ENGINEER Wildfire 2 είναι ένα λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Από το χαρτί στον Η/Υ - Περιήγηση στο Περιβάλλον Σχεδίασης ηµιουργία και αποθήκευση αρχείου - Χρήση συντεταγµένων

Από το χαρτί στον Η/Υ - Περιήγηση στο Περιβάλλον Σχεδίασης ηµιουργία και αποθήκευση αρχείου - Χρήση συντεταγµένων Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυµητές γνώσεις-δεξιότητεςικανότητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) 1. Οι επιµορφωνόµενοι/ες θα είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11 η Υλικά και Χάρτες. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 11 η Υλικά και Χάρτες. Στόχος της άσκησης Άσκηση 11 η Υλικά και Χάρτες Στόχος της άσκησης Σκοπό της άσκησης αυτής είναι η δημιουργία υλικών με τη βοήθεια του Material Editor καθώς επίσης και η κατανόηση της χρήσης των συντεταγμένων χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά μαθήματα Autocad. Κατασκευή Σήραγγας. Κατασκευή Υπόγειου Χώρου

Εισαγωγικά μαθήματα Autocad. Κατασκευή Σήραγγας. Κατασκευή Υπόγειου Χώρου Εισαγωγικά μαθήματα Autocad Κατασκευή Σήραγγας Κατασκευή Υπόγειου Χώρου Α. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Κατασκευή σήραγγας Δημιουργία της βασικής χάραξης (centerline) [polyline] Βελτίωση των χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com QS-LIS 2011 www.qslis-software.com ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Το περιεχόμενο του παρόντος τεύχους αποτελεί έργο επιστημονικού και πνευματικού μόχθου και πνευματικήν ιδιοκτησία του Γιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 Ο σχεδιασμός ιστοσελίδας με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Office SharePoint

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΓΕΙΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Με ποιο τρόπο μπορούμε να σχεδιάσουμε έναν τρισδιάστατο χώρο ή αντικείμενο, πάνω σ ένα χαρτί δύο διαστάσεων?

1.1. ΓΕΙΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Με ποιο τρόπο μπορούμε να σχεδιάσουμε έναν τρισδιάστατο χώρο ή αντικείμενο, πάνω σ ένα χαρτί δύο διαστάσεων? ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - Εξεταστέα ύλη Β εξαμήνου 2011 1.1. ΓΕΙΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Με ποιο τρόπο μπορούμε να σχεδιάσουμε έναν τρισδιάστατο χώρο ή αντικείμενο, πάνω σ ένα χαρτί δύο διαστάσεων? Τρεις μέθοδοι προβολών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. στη γλώσσα προγραμματισμού. Γκέτσιος Βασίλειος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. στη γλώσσα προγραμματισμού. Γκέτσιος Βασίλειος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ στη γλώσσα προγραμματισμού Microsoft Worlds Pro Γκέτσιος Βασίλειος Σημειώσεις στη γλώσσα προγραμματισμού Microsoft Worlds Pro σελ. 1 Το περιβάλλον προγραμματισμού Microsoft Worlds Pro Μενού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΥ 130 : Ψηφιακή σχεδίαση Βόλος 2015 1 Εισαγωγή Το Multisim είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον προσομοίωσης της συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ πάνω στην επικεφαλίδα όπου υπάρχει το αντίστοιχο γράμμα της στήλης.

Κάνουμε κλικ πάνω στην επικεφαλίδα όπου υπάρχει το αντίστοιχο γράμμα της στήλης. ΜΑΘΗΜΑ 3 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Επιλογή Στηλών 2. Επιλογή Γραμμών 3. Εισαγωγή Στηλών 4. Εισαγωγή Γραμμών 5. Διαγραφή Στήλης 6. Διαγραφή Γραμμής 7. Αλλαγή Πλάτους Στήλης 8. Αλλαγή Ύψους Γραμμής 9. Σταθεροποίηση/Αποσταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ!ΜΕΤΣΟΒΙΟ!ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ! ΣΧΟΛΗ!ΧΗΜΙΚΩΝ!ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ!!

ΕΘΝΙΚΟ!ΜΕΤΣΟΒΙΟ!ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ! ΣΧΟΛΗ!ΧΗΜΙΚΩΝ!ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ!! ΕΘΝΙΚΟΜΕΤΣΟΒΙΟΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗΧΗΜΙΚΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ COMSOLMULTIPHYSICS ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ) Ο :) ΜΕΤΑΦΟΡΑ)ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ)ΣΕ)ΑΓΩΓΟ) ΚΥΚΛΙΚΗΣ)ΔΙΑΤΟΜΗΣ) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗΚΟΡΩΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

ταχύτητα μέτρου. Με την άσκηση κατάλληλης σταθερής ροπής, επιτυγχάνεται

ταχύτητα μέτρου. Με την άσκηση κατάλληλης σταθερής ροπής, επιτυγχάνεται ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ 26. Δύο σημειακές σφαίρες που η καθεμιά έχει μάζα συνδέονται μεταξύ τους με οριζόντια αβαρή ράβδο. Το σύστημα περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ο : Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcMap (2/2) Μέρος 1: (συνέχεια από τα προηγούμενα) Κάνουμε κλικ το εικονίδιο Add Data στην γραμμή εργαλείων standard και επιλέγουμε το αρχείο/τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαβάζετε το εγχειρίδιο: ηµιουργία Exploded Views

Πώς να διαβάζετε το εγχειρίδιο: ηµιουργία Exploded Views Πώς να διαβάζετε το εγχειρίδιο: ΚΕΦΑΛΑΙΑ όνοµα µενού (π.χ. ASSEMBLY). Έντονα Γράµµατα επιλογές από το µενού (π.χ. Create) ή επιλογή σε Dialog Box (π.χ. assembly.asm). [πληροφορίες] πληροφορίες ή τιµές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταχώρησης Τεκμηρίου

Οδηγίες Καταχώρησης Τεκμηρίου Οδηγίες Καταχώρησης Τεκμηρίου Αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα υποβολή δείτε το κεφάλαιο 3.2 των Οδηγιών Χρήσης. Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφονται τα βήματα που

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα (5.2) Δημιουργία εξάρτηματος PivotBlock

Σχήμα (5.2) Δημιουργία εξάρτηματος PivotBlock ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Σύνοψη Για την καλύτερη κατανόηση της παραμετρικής σχεδίασης με χαρακτηριστικά παρουσιάζεται με αναλυτικά βήματα η σχεδίαση και η συναρμολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

2.2.1. Ανοίξτε την εικόνα Hel_MDSGEO και δημιουργήστε δύο έγχρωμα σύνθετα ένα σε πραγματικό χρώμα (True color) και ένα σε ψευδοέχρωμο υπέρυθρο (CIR)

2.2.1. Ανοίξτε την εικόνα Hel_MDSGEO και δημιουργήστε δύο έγχρωμα σύνθετα ένα σε πραγματικό χρώμα (True color) και ένα σε ψευδοέχρωμο υπέρυθρο (CIR) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ο : Φασματικές υπογραφές 2.1. Επανάληψη από τα προηγούμενα 2.2.1. Ανοίξτε την εικόνα Hel_MDSGEO και δημιουργήστε δύο έγχρωμα σύνθετα ένα σε πραγματικό χρώμα (True color) και ένα σε ψευδοέχρωμο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ I CAD

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ I CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ I CAD ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ Κώστας Κονταξάκης - Θωμάς Πολύζος - Γιώργος Κοζυράκης Page 1 of 29 Page 2 of 29 Θεωρία Εισαγωγή στη Μηχανολογική σχεδίαση Τρισδιάστατη αντίληψη δισδιάστατη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Τοπογραφικό Σχέδιο

Τεχνικό Τοπογραφικό Σχέδιο Τεχνικό Τοπογραφικό Σχέδιο Γ. Καριώτου ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 η Φωτισμός. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 10 η Φωτισμός. Στόχος της άσκησης Άσκηση 10 η Φωτισμός Στόχος της άσκησης Ο φωτισμός μιας σκηνής αποτελεί ένα από τα πιο βασικά στοιχεία ρεαλισμού. Στην παρούσα άσκηση θα προσπαθήσουμε να εξοικειωθούμε με τη χρήση κάποιων τυπικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. 1) Προβολή Γραμμές εργαλείων Σχεδίαση. ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. 1) Προβολή Γραμμές εργαλείων Σχεδίαση. ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Για τη δημιουργία σχημάτων στο WORD χρησιμοποιείται η γραμμή εργαλείων της σχεδίασης. Τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσετε για να εμφανίσετε τη γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Kidspiration 2.1

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Kidspiration 2.1 Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Kidspiration 2.1 Το Κidspiration είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σας βοηθά να κατασκευάζετε διαγράμματα-χάρτες εννοιών. Μπορείτε να εμπλουτίσετε τα σχεδιαγράμματά σας με ήχους και εικόνες. Ας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ο. Τροποποίηση (editing) δεδοµένων ΣΓΠ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ο. Τροποποίηση (editing) δεδοµένων ΣΓΠ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι I ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ο Τροποποίηση (editing) δεδοµένων ΣΓΠ 1. Εισαγωγή Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση µε τις ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3 Υπολογισμός του μέτρου της ταχύτητας και της επιτάχυνσης

Άσκηση 3 Υπολογισμός του μέτρου της ταχύτητας και της επιτάχυνσης Άσκηση 3 Υπολογισμός του μέτρου της ταχύτητας και της επιτάχυνσης Σύνοψη Σκοπός της συγκεκριμένης άσκησης είναι ο υπολογισμός του μέτρου της στιγμιαίας ταχύτητας και της επιτάχυνσης ενός υλικού σημείου

Διαβάστε περισσότερα