TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας"

Transcript

1 TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης... 2 Πού θα γίνει η εκπαίδευση; Ποια θέματα καλύπτουν οι εκπαιδευτικές ενότητες; Ποια θα είναι η δομή των εκπαιδευτικών ενοτήτων; Πότε θα γίνει η εκπαίδευση;... 3 Ημερολόγιο εκπαίδευσης Μάιος και Ιούνιος Ενσωμάτωση του περιεχομένου των εκπαιδευτικών ενοτήτων σε ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών... 5 Υπηρεσίες για εσάς: επιτόπιες επισκέψεις και εκπαιδευτικά εργαλεία... 5 Αγαπητέ αναγνώστη, Με χαρά σας παρουσιάζουμε το πρώτο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού του έργου μας! Το TRANSPORT LEARNING είναι ένα καινούργιο έργο του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη και επικεντρώνεται στην εκπαίδευση στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας. Στα επόμενα δύο χρόνια θα παρέχουμε θεματικές πληροφορίες σχετικά με τις κύριες δραστηριότητές μας, τα επιτεύγματα μας και κυρίως σχετικά με το πώς, πού και πότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του TRANSPORT LEARNING. Το ηλεκτρονικό μας περιοδικό θα σας κρατάει ενήμερους σχετικά με την πρόοδο του έργου και θα σας συνδέει απευθείας με την κύρια πηγή πληροφορίας: την ιστοσελίδα του TRANSPORT LEARNING. Σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πιο λεπτομερείς πληροφορίες αλλά και για να μας αφήσετε τα σχόλιά σας και τις προτάσεις σας από τη δική σας εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης στη βιώσιμη κινητικότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Η ομάδα του TRANSPORT LEARNING Ενδυνάμωση των εμπειρογνωμόνων για

2 TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας Οι υπηρεσίες μας εν συντομία Το TRANSPORT LEARNING έχει στόχο τη δημιουργία βάσης γνώσεων σχετικά με τις πολιτικές και μέτρα βιώσιμων μεταφορών σε δήμους και φορείς ενέργειας στις περιφέρειες 1 σύγκλισης της Ευρώπης. Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, ακολουθούμε μια αναλυτική προσέγγιση που θα παρέχει εκπαιδευτικές ενότητες που θα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και υλοποίηση πρακτικών έργων (μίνιέργα) τα οποία θα αποτελούν μέρος της ημερήσιας εκπαίδευσης των συμμετεχόντων επιτόπιες επισκέψεις για αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις για τις πολιτικές και τα μέτρα βιώσιμης κινητικότητας εκπαιδευτικό υλικό για δωρεάν χρήση από πανεπιστήμια και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που θα περιλαμβάνει όλο το εκπαιδευτικό υλικό του TRANSPORT LEARNING που θα διατίθεται για ατομική μάθηση εξ αποστάσεως ένα online εκπαιδευτικό κέντρο που θα συγκεντρώνει το εκπαιδευτικό υλικό για δωρεάν χρήση από τους εκπαιδευτές πάνω σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας κατευθυντήριες οδηγίες για όσους επιθυμούν να αναπαράγουν τις εκπαιδευτικές ενότητες του TRANSPORT LEARNING υποστήριξη για τη δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου για βιώσιμη κινητικότητα για φορείς ενέργειας που θα συμμετάσχουν στις εκπαιδευτικές μας ενότητες 1 Ο όρος περιφέρειες σύγκλισης χρησιμοποιείται στην Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ορίσει τις περιφέρεις της Ευρώπης οι οποίες είναι υποψήφιες περιοχές για τους στόχους σύγκλισης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής: Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης Το ενδιαφέρον για στρατηγικές και μέτρα βιώσιμων αστικών μεταφορών αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, υποδεικνύοντας την προοπτική για την εκμάθηση σχετικά με τη διαχείρηση των αστικών μεταφορών με οικονομικά και χρονικά αποδοτικό τρόπο. Ειδικότερα, πόλεις σε περιφέρειες που παρουσιάζουν ταχεία ανάπτυξη μπορούν να επωφεληθούν από την οργάνωση της ανάπτυξής τους όσον αφορά τις βιώσιμες μεταφορές. Οι περιφέρειες σύγκλισης και σταδιακής εξόδου της ΕΕ αντιμετωπίζουν μερικώς ταχεία ανάπτυξη ή την ανάγκη να καλύψουν τη διαφορά με άλλες περιφέρειες της Ένωσης. Το TRANSPORT LEARNING επικεντρώνεται σε αυτές τις περιφέρειες για να δημιουργήσει μια καλή βάση γνώσης στρατηγικών και μέτρων βιώσιμων αστικών μεταφορών για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξής τους. Σελίδα 2/6

3 Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας Πού θα γίνει η εκπαίδευση; Για τη μετάδοση της γνώσης το TRANSPORT LEARNING θα πραγματοποιήσει 64 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες: Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Ισπανία. Τα μαθήματα κατάρτισης θα έχουν ως στόχο υπαλλήλους των δήμων και υπηρεσίες ενέργειας, αλλά θα είναι επίσης διαθέσιμα σε άλλους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν από τους διεθνείς εμπειρογνώμονες σε θέματα κινητικότητας και θα διεξάγονται στις εθνικές γλώσσες, με ταυτόχρονη μετάφραση. Ôå íéêþ êáôüñôéóç Μίνι- έργο Åêðáéäåõôéêü ìüèçìá ÅêðáéäåõôéêÞ åíüôçôá (2 åêðáéäåõôéêü ìáèþìáôá ôçí åâäïìüäá) Åêðáßäåõóç (8 åêðáéäåõôéêýò åíüôçôåò) Ποια θέματα καλύπτουν οι εκπαιδευτικές ενότητες; Η εκπαίδευση θα καλύψει οκτώ διαφορετικές θεματικές ενότητες 1. Διαχείριση χώρων στάθμευσης, περιορισμός πρόσβασης και έλεγχος ταχύτητας 2. Μέτρα διαχείρισης της κινητικότητας για οικογένειες, νηπιαγωγεία και σχολεία 3. Χρήσεις γης και οικιστικά στη διαχείριση της κινητικότητας 4. Μοντέλα δημόσιων συγκοινωνιών 5. Σχεδιασμός και διαμόρφωση δρόμων, μέτρα ήπιας κυκλοφορίας 6. Πεζή μετακίνηση και ποδηλασία συμβουλευτική σε δήμους 7. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατειών βιώσιμης κινητικότητας 8. Εκπαίδευση στην επικοινωνία 8 ðåñéöýñåéåò ãéá åêðáßäåõóç Ποια θα είναι η δομή της εκπαίδευσης; Η εκπαίδευση αποτελείται από δύο μέρη: ένα τεχνικό μέρος κατάρτισης (δύο μέρες κατάρτισης, εστιάζοντας σε μία εκπαιδευτική ενότητα), καθώς και ένα πρακτικό μέρος (με την εφαρμογή των μίνι-έργων που αρχίζει μετά το τέλος της τεχνικής κατάρτισης και διαρκεί από έξι εβδομάδες μέχρι πέντε μήνες). Τα μίνι-έργα βρίσκονται στο επίκεντρο της εκπαίδευσης και θα πραγματοποιηθούν από τους εκπαιδευόμενους για να εφαρμοστεί η νέα γνώση από την τεχνική κατάρτιση άμεσα στην πράξη. Η ανάπτυξη των μίνι-έργων θα ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της τεχνικής κατάρτισης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης και υλοποίησης οι εκπαιδευόμενοι θα καθοδηγούνται από τους εκπαιδευτές τους. Πότε θα γίνει η εκπαίδευση Το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα γίνει το Μάιο και τον Ιούνιο 2012 (βλέπε επόμενη σελίδα). Δείτε το ημερολόγιο των εκπαιδευτικών ενοτήτων της ιστοσελίδας του TRANSPORT LEARNING για να πληροφορηθείτε για τις ημερομηνίες των επόμενων εκπαιδευτικών ενοτήτων. Σελίδα 3/6

4 Ενδυνάμωση των εμπειρογνωμόνων για Ημερολόγιο εκπαίδευσης Μαΐος και Ιούνιος Μαΐου Μαΐου 2012 Μέτρα Διαχείρισης Κινητικότητας για οικογένειες, νηπιαγωγεία και σχολεία Νάπολη, Ιταλία Μέτρα Διαχείρισης Κινητικότητας για οικογένειες, νηπιαγωγεία και σχολεία ΑθήναΠειραιάς, Ελλάδα Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατειών βιώσιμης κινητικότητας ΑθήναΠειραιάς, Ελλάδα Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατειών βιώσιμης κινητικότητας Νάπολη, Ιταλία Μοντέλα δημοσίων συγκοινωνιών Ουγγαρία Μοντέλα δημοσίων συγκοινωνιών Κρακοβία, Πολωνία Χρήσεις γης και οικιστικά στη διαχείριση κινητικότητας Ουγγαρία Χρήσεις γης και οικιστικά στη διαχείριση κινητικότητας Κρακοβία, Πολωνία Ιουνίου Ιουνίου 2012 Πεζη μετακίνηση και ποδηλασία Συμβουλευτική σε δήμους Brașov, Ρουμανία Πεζη μετακίνηση και ποδηλασία Συμβουλευτική σε δήμους Bourgas, Βουλγαρία Εκπαίδευση στην επικοινωνία Bourgas, Βουλγαρία Εκπαίδευση στην επικοινωνία Brașov, Ρουμανία Διαχείριση χώρων στάθμευσης, περιορισμοί πρόσβασης και έλεγχος ταχύτητας Σχεδιασμός δρόμων, streetscape και μέτρα ήπιας κυκλοφορίας Ισπανία Πορτογαλία Διαχείριση χώρων στάθμευσης, περιορισμοί πρόσβασης και έλεγχος ταχύτητας Σχεδιασμός δρόμων, streetscape και μέτρα ήπιας κυκλοφορίας Πορτογαλία Ισπανία Σελίδα 4/6

5 Ένταξη του περιεχομένου της κατάρτισης σε ακαδημαϊκά μαθήματα Τα αποτελέσματα κάθε προγράμματος κατάρτισης θα είναι υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό, αποτελούμενο από εγχειρίδια και διαφάνειες παρουσίασης. Για κάθε εκπαιδευτική ενότητα, θα αναπτυχθεί ένα ξεχωριστό σύνολο εκπαιδευτικού υλικού. Καθώς το έργο στοχεύει επίσης στην ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού υλικού σε ακαδημαϊκά μαθήματα, το υλικό θα προσαρμόζεται κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, διασφαλίζοντας έτσι τη χρήση του σε διαλέξεις πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών. Η διάδοση του εκπαιδευτικού υλικού σε άλλους οργανισμούς θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του έργου. Ο πρακτικός οδηγός για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς θα δημοσιευθεί τον Ιούλιο του Συμμετάσχετε στο TRANSPORT LEARNING! Είστε μέλος του προσωπικού σε κάποια διοικητική υπηρεσία πόλης ή σε κάποιο οργανισμό ενέργειας σε μία από τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης; Τώρα μπορείτε να εγγραφείτε online για δωρεάν εκπαιδευτικές εκδηλώσεις στη χώρα σας. Οι εκδηλώσεις κατάρτισης θα διαρκέσουν από τον Μάιο 2012 μέχρι τον Απρίλιο Θα υπάρχουν τέσσερις μονάδες εκπαίδευσης ανά χώρα και κάθε μία από αυτές θα περιλαμβάνει δύο ενότητες κατάρτισης. Για να μάθετε περισσότερα, παρακαλούμε επισκεφθείτε το Εργάζεστε ως ερευνητής στο τομέα μεταφορών, σύμβουλος κινητικότητας ή εμπειρογνώμονας στον τομέα των βιώσιμων συγκοινωνιών, για παράδειγμα ως λέκτορας σε πανεπιστήμιο ή άλλο εκπαιδευτικό οργανισμό; Σας ενδιαφέρει η διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης στη χώρα σας; Το TRANSPORT LEARNING προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα σας ενδιαφέρει. Τώρα έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με την κοινοπραξία του έργου και να επηρεάσετε το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας. Για να μάθετε περισσότερα, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον συντονιστή του προγράμματος (Καθηγητής Udo Becker, Υπηρεσίες για σας: επιτόπιες επισκέψεις και εκπαιδευτικά εργαλεία Πραγματική εμπειρία ζωής για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των εκπαιδευόμενων Οι επιτόπιες επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν στο Graz (Αυστρία) και στο Bozen/Bolzano (Ιταλία) και θα απευθύνονται σε πολιτικούς και άλλους διοικητικούς φορείς λήψης αποφάσεων από τις περιφέρειες σύγκλισης. Θα γνωρίσουν βέλτιστες πρακτικές και θα βιώσουν τα θετικά αποτελέσματα αυτών των περιπτώσεων. Οι επιτόπιες επισκέψεις αποσκοπούν στην παρουσίαση της σημασίας των μέτρων για τις βιώσιμες μεταφορές στους ιθύνοντες και έτσι υποστηρίζουν τις προσπάθειες των εκπαιδευομένων για την υλοποίηση των δράσεων κινητικότητας. Οι επιτόπιες επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του Δωρεάν εκπαίδευση online, προσβάσιμη σε όλους Στο τέλος του TRANSPORT LEARNING, η ιστοσελίδα του έργου θα μετατραπεί σε μια μεγάλη διαδικτυακή πύλη εκπαίδευσης, που θα φιλοξενεί ένα online Κέντρο Επαγγελματικής Πληροφόρησης, καθώς και μια πλατφόρμα e-learning. Το online Κέντρο Πληροφοριών απευθύνεται σε ειδικούς κινητικότητας, συμβούλους μεταφορών, πολεοδόμους και άλλους εμπειρογνώμονες στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας. Το κέντρο πληροφόρησης θα είναι μια υπηρεσία η οποία θα παρέχει στους εκπαιδευτές ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις βιώσιμες αστικές συγκοινωνίες. Παράλληλα με το Κέντρο Πληροφοριών, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης θα επικεντρωθεί σε εκπαιδευόμενους. Επιτρέπει στους εργαζόμενους των δήμων, στους οργανισμούς ενέργειας και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να αξιολογήσουν την online εκπαίδευση. Με τον τρόπο αυτό, τα μαθήματα εκπαίδευσης θα είναι προσβάσιμα προς όλους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και το online Κέντρο Πληροφοριών θα είναι διαθέσιμα από τον Απρίλιο του Σελίδα 5/6

6 Η κοινοπραξία TRANSPORT LEARNING Project partners Training hosts Η κοινοπραξία TRANSPORT LEARNING αποτελείται από 15 εταίρους (πανεπιστήμια, συμβούλους κινητικότητας, οργανισμούς ενέργειας και έναν δήμο) από 13 χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο). Τα πανεπιστήμια και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί θα εξασφαλίσουν την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών ενοτήτων και υλικού. Οι οργανισμοί ενέργειας και ο δήμος αντιπροσωπεύουν τις ομάδες-στόχους για τις εκπαιδευτικές ενότητες. Επιπλέον, οι συμβουλευτικές εταιρείες κινητικότητας θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική σχεδίαση της εκπαίδευσης. UK DE IT AT SI PL SK HU RO BG Επικοινωνήστε μαζί μας PT ES GR Είστε ευπρόσδεκτοι να έρθετε σε επαφή με την ομάδα του TRANSPORT LEARNING. Επισκεφθείτε το www. transportlearning.net και χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας για να μας στείλετε τις σκέψεις και τις ιδέες σας. Συντονισμός: Καθηγητής Udo Becker Technische Universität Dresden TRANSPORT LEARNING Ενδυνάμωση των εμπειρογνωμόνων για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας ξεκίνησε τον Μάιο του 2011 και είναι ένα έργο 32 μηνών, το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη. Imprint: Εκδότης: Technische Universität Dresden εκ μέρους της κοινοπραξίας του TRANSPORT LEARNING, Συντάκτες: Όλοι οι εταίροι του προγράμματος TRANSPORT LEARNING. Επεξεργασία & Γραφικά Σχέδια: Austrian Mobility Research FGM-AMOR. Όροι Χρήσης: Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης ανήκει στους συντάκτες. Δεν εκφράζει απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε ο EACI ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Σελίδα 6/6

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία «Τι υπάρχει για μένα;» Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία EUROPEAN COMMISSION EΕυρωπαϊκή U R O P E A N Επιτροπή U N I O N Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ;

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; Όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο εξωτερικό κι ακόµα περισσότερα Κοινωνική Ευρώπη Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Εφαρμογή των πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση σε κράτη-μέλη της ΕΕ Με την υποστήριξη του* Πληροφορίες έκδοσης Φυλλάδιο που παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ενταχθείτε στο πρώτο δίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών

Ενταχθείτε στο πρώτο δίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών Ενταχθείτε στο πρώτο δίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών Μαζί είμαστε ισχυρότεροι! Αύγουστος 2012 Οδηγός για τις υπηρεσίες και τα οφέλη της ΣΕΠ www.aer.eu ΣΕΠ, ένας εταίρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ GRISI PLUS. www.grisiplus.eu

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ GRISI PLUS. www.grisiplus.eu GRISI PLUS Γεωπληροφορική Αγροτική Πρωτοβουλία για Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας www.grisiplus.eu...αφήστε τον εαυτό σας να εμπνευστεί... ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση ROMACT Διευρύνοντας την προσβασιμότητα των γυναικών Ρομά στα συστήματα επικύρωσης της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Ευρωπαϊκή Έκθεση Έχει εκπονηθεί από το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο της Τιμισοάρα, Ρουμανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων

Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Στο έργο INVOLVE- Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων, που υποστηρίζεται από το

Διαβάστε περισσότερα

"Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο

Άνοιγμα της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο Η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER)

Διαβάστε περισσότερα

Αφήγηση. ελτίο Τύπου T- story Ιούνιος 2013 T- NEWSLETTERJUNE. Έκδοση ν.1 2013. Κύριοι Στόχοι Τ Story

Αφήγηση. ελτίο Τύπου T- story Ιούνιος 2013 T- NEWSLETTERJUNE. Έκδοση ν.1 2013. Κύριοι Στόχοι Τ Story ελτίο Τύπου T- story Ιούνιος 2013 T- NEWSLETTERJUNE Έκδοση ν.1 2013 Επίσημο δελτίο τύπου από το project T story Storytelling Applied to Training, τo οποίο χρηματοδοτείται από την δράση "Κύρια Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ EA & LE ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ EA & LE ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ EA & LE ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ENTER Project 2012-1-GB2-GB2-LEO05-08057 This project has been funded with the support of the European Commission. The

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ από τον Δρ. Ε. Ερωτοκρίτου ΕU Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα Η κινητικότητα Διεθνής προτεραιότητα 2-3 Δίκτυο Euroguidance 4-5 Δίκτυο Europass 6-7 Δίκτυο Eures 8-10 Δίκτυο Europe direct 11-12 Ε κ πα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα