ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ"

Transcript

1 ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR mm ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR mm 419 Ìðåôüí Ö 18 mm Îýëï Ö 24 mm ÌÝôáëëï Ö 13 mm 440 W Ισχύς κρούσης* 1,2J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü ,9 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 214,00 ÐëáúíÞ åéñï, ïäçãüò âüèïõò, âáëéôóüêé. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ HR mm Ìðåôüí Ö 22 mm Îýëï Ö 32 mm ÌÝôáëëï Ö 13 mm 710W Ισχύς κρούσης* 2,2J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü ,6 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 249,00 ÐëáúíÞ åéñï, ïäçãüò âüèïõò, âáëéôóüêé. ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR mm ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇ Ìðåôüí Ö 24 mm/îýëï Ö 32 mm Μέταλλο Ö 13 mm 780W Ισχύς κρούσης* 1,8J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü Õðïäï Þ SDS-Plus 3,2 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 436,00 ÐëáúíÞ åéñï, óüêïò ðåñéóõëëïãþò óêüíçò, ôüðá áóöáëåßáò. Ìðåôüí Ö 24 mm Îýëï Ö 32 mm Μέταλλο Ö 13 mm 780 W Ισχύς κρούσης* 2,4 J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü ,8 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 267,00 ÐëáúíÞ åéñï, ïäçãüò âüèïõò, âáëéôóüêé. ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇ

2 ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÓÊÁÐÔÉÊÏ HR2611F 26 mm ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÓÊÁÐÔÉÊÏ HR2611FT 26 mm ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ìå ôá õôóüê Ìðåôüí Ö 26 mm Îýëï Ö 32 mm Μέταλλο Ö 13 mm 800W Ισχύς κρούσης* 2,4J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü ,8 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 294,00 ÐëáúíÞ åéñï, ïäçãüò âüèïõò, âáëéôóüêé. ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇ Ìðåôüí Ö 26 mm Îýëï Ö 32 mm Μέταλλο Ö 13 mm 800W Ισχύς κρούσης* 2,4J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü ,9 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 331,00 ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇ ÐëáúíÞ åéñï, ïäçãüò âüèïõò, âáëéôóüêé, ταχυτσόκ. ÐÍÅÕÌÁÔÉÊΟ ÓÊÁÐÔÉÊΟ HR2811F 28 mm ÐÍÅÕÌÁÔÉÊΟ ÓÊÁÐÔÉÊΟ HR2811FT 28 mm Ìå ôá õôóüê ÔÅ ÍÉÊÁ ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ Ö 28 mm Ö 28 mm ÌÝã. ïðþ ìå ðïô/ñþíá Ö 80 mm ÌÝã. ïðþ ìå ðïô/ñþíá Ö 80 mm 800W 800W Ισχύς κρούσης* 2,8J Ισχύς κρούσης* 2,9J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü Êñïýóåéò ôï ëåðôü (ÇR2811) 3,6 kg (ÇR2811) 3,6 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 410,00 ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 469,00 ÐëáúíÞ åéñï ðåñéóôñåöüìåíç (360 ), âáëéôóüêé ÐëáúíÞ åéñï ðåñéóôñåöüìåíç (360 ), âáëéôóüêé οδηγός βάθους. οδηγός βάθους, ταχυτσόκ. 27

3 ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÓÊÁÐÔÉÊÏ HR3200C 32 mm ÐÍÅÕÌÁÔÉÊO ÓÊÁÐÔÉÊO HR3210C 32 mm Ö 32 mm ÌÝãéóôç ïðþ ìå ðïôçñïêïñþíá Ö 90 mm 850W Ισχύς κρούσης* 5,1J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü ,8 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 738,00 ÐëáúíÞ åéñï, ïäçãüò âüèïõò, âáëéôóüêé. Ö 32 mm ÌÝã. ïðþ ìå ðïô/ñþíá Ö 90 mm 850W Ισχύς κρούσης* 5,0J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü ,2 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 858,00 ÐëáúíÞ åéñï, ïäçãüò âüèïõò, âáëéôóüêι. ÐÍÅÕÌÁÔÉÊΟ ÓÊÁÐÔÉÊΟ HR3210FCT 32 mm Ö 32 mm ÌÝã. ïðþ ìå ðïô/ñþíá Ö 90 mm 850W Ισχύς κρούσης* 4,9J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü ,4 Kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 979,00 28 ÐëáúíÞ åéñï, ïäçãüò âüèïõò, âáëéôóüêé, ôá õôóüê.

4 ΚΡΟΥΣΤΙΚO ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚO HR3540C 35 mm HR4001C 40 mm Ö 35 mm ÌÝã. ïðþ ìå ðïô/ñþíá Ö 90 mm 850W Ισχύς κρούσης* 5,6J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü ,2 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 916,00 χειρολαβή, οδηγός βάθους, βαλιτσάκι µεταφοράς. 1100W Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Õðïäï Þ åñãáëåßïõ SDS-MAX Éêáíüôçôá ïðþò óå µπετόν Âåëüíé T.C.T. 40 mm Ðïôçñïêïñþíá 105 mm Ισχύς κρούσης* 6,8J Êñïýóåéò ôï ëåðôü Èüñõâïò 106 db(a) 6,3 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 911,00 Ιóéá ðëáúíþ åéñï, ïäçãüò âüèïõò, ãñüóóï, âáëéôóüêé ìåôáöïñüò. HR4011C 40 mm HR4501C 45 mm Ö 40 mm Ö 45 mm ÌÝãéóôç ïðþ ìå ðïôçñïêïñþíá Ö 105 mm ÌÝãéóôç ïðþ ìå ðïôçñïêïñþíá Ö 125 mm 1100W 1W Ισχύς κρούσης* 6,2J Ισχύς κρούσης* 10,1 J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Υποδοχή εργαλείου SDS-MAX Êñïýóåéò ôï ëåðôü Êñïýóåéò ôï ëåðôü ,2 kg 6,7 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 1.106,00 ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 1.018,00 Ίσια χειρολαβή, οδηγός βάθους, γράσσο, ÐëáúíÞ åéñï ðåñéóôñåöüìåíç (360 ), ïäçãüò âüèïõò, βαλιτσάκι µεταφοράς. γράσσο, êáé âáëéôóüêé. 29

5 HR4511C 45 mm HR5201C 52 mm Ö 45 mm ÌÝãéóôç ïðþ ìå ðïôçñïêïñþíá Ö 125 mm 1W Ισχύς κρούσης* 9,4J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü ,0 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 1.125,00 ÐëáúíÞ åéñï ðåñéóôñåöüìåíç (360 ), ïäçãüò âüèïõò êáé âáëéôóüêé, γράσσο. Ö 52 mm ÌÝãéóôç ïðþ ìå ðïôçñïêïñþíá Ö 160 mm 1500W Ισχύς κρούσης* 19,7J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü ,3 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 1.304,00 ÐëáúíÞ åéñï ðåñéóôñåöüìåíç (360 ), ïäçãüò âüèïõò êáé âáëéôóüêé, γράσσο. HR5211C 52 mm ÓÊÁÐÔÉÊÏ ÇÊ Ö 52 mm ÌÝãéóôç ïðþ ìå ðïôçñïêïñþíá Ö 160 mm 1500 W Ισχύς κρούσης* 18,9J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü ,6 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 1.357,00 ÐëáúíÞ åéñï ðåñéóôñåöüìåíç (360 ), ïäçãüò âüèïõò êáé âáëéôóüêé, γράσσο. 550W Ισχύς κρούσης* 1,8J Êñïýóåéò ôï ëåðôü ,2 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 477,00 ÊáëÝìé 38x200, âáëéôóüêé.

6 ÓÊÁÐÔÉÊΟ HK mm ΣΚΑΠΤΙΚΟ HK ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ 505W Ισχύς κρούσης* 3,9J Êñïýóåéò ôï ëåðôü ,2 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 632,00 ΠëáôõêÜëåìï 30x150 mm, ðëáôõêüëåìï 50x150 mm, êáëýìé 13x220 mm, âáëéôóüêé, õðïäï Þ åðéêáëυììýíç ìå ëüóôé ï. ΣΚΑΠΤΙΚΟ HK1820L 550W Ισχύς κρούσης* 3,1J Êñïýóåéò ôï ëåðôü Õðïäï Þ SDS-PLUS Èüñõâïò 81 db 3,4 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 700,00 ΒáëéôóÜêé. ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÔÉÊÁ HM0810B - HM0810T HM0810B HM0810T W Ισχύς κρούσης* 2,5J Êñïýóåéò ôï ëåðôü 3100 Õðïäï Þ SDS-PLUS 5,3 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 654,00 Εξάγωνο κλειδί. ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ HM0810B HM0810T 900W 900W Ισχύς κρούσης* 5,3J 7,6J Êñïýóåéò ôï ëåðôü ,8 kg 6,0 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 622,00 622,00 ÇÌ0810Â: êëåéäß, âáëéôóüêé ÇÌ0810Ô: âåëüíé, êëåéäß, âáëéôóüêé. 31

7 ÇÌ0870C ÇÌ0871C ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ 1100W Ισχύς κρούσης* 7,6J Êñïýóåéò ôï ëåðôü ,1 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 671, W Ισχύς κρούσης* 8,1J Êñïýóåéò ôï ëåðôü ,6 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 777,00 ÐëáúíÞ åéñï, âáëéôóüêé, γράσσο. ÐëáúíÞ åéñï, âáëéôóüêé, γράσσο. ÇÌ1101C ÇÌ1111C 1300W Ισχύς κρούσης* 11,5J Êñïýóåéò ôï ëåðôü kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 992,00 ÐëáúíÞ åéñï, âáëéôóüêé, γράσσο. 1300W Ισχύς κρούσης* 11,2J Êñïýóåéò ôï ëåðôü ,7kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 1.201,00 ÐëáúíÞ åéñï, âáëéôóüêé, γράσσο. 32

8 ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÔÉÊΟ ÇÌ1203C ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÔÉÊΟ ÇÌ1213C OíïìáóôéêÞ éó ýò 1510 W Ισχύς κρούσης* 19,1J Êñïýóåéò ôï ëåðôü ,7 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 1.056,00 Âåëüíé, ðëáúíþ åéñï, âáëéôóüêé ìåôáöïñüò, γράσσο. OíïìáóôéêÞ éó ýò 1510 W Ισχύς κρούσης* 18,6J Êñïýóåéò ôï ëåðôü ,8 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 1.145,00 Âåëüíé, ðëáúíþ åéñï, âáëéôóüêé ìåôáöïñüò, γράσσο. ÇÌ1214C ÇÌ1317C 1510 W Ισχύς κρούσης* 19,9J Êñïýóåéò ôï ëåðôü ,3 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 1.385,00 Âåëüíé, ðëáúíþ åéñï, âáëéôóüêé ìåôáöïñüò, γράσσο. 1510W Ισχύς κρούσης* 25J Êñïýóåéò ôï ëåðôü kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 1.401,00 λαβή, βαλιτσάκι µεταφοράς. 33

9 ÇÌ1400 ÉÓ ÕÑÏ ÇÌ W Ισχύς κρούσης* 29,5J Êñïýóåéò ôï ëåðôü ,1 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 1.781,00 Âåëüíé 410 mm, 2 êëåéäéü. 2000W Ισχύς κρούσης* 44,9J Êñïýóåéò ôï ëåðôü 1100 Õðïäï Þ åñãáëåßïõ 1-1/8 (28,6 mm) 32,3 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 2.447,00 Êëåéäß. ËÏÉÐÅÓ ÅÑÃÁÓÉÅÓ ΟΜΙΚΑ LASER ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΛΦΑ Ι CROSS-LINE SK102Z ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Äßïäïò laser 635nm - 2mW ÊëÜóç laser II Áêñßâåéá ïñéæïíôßùóçò +/-3 mm (óôá 10 m) Μέγιστη κλίση λειτουργίας 4 Εως 30 m Åýñïò ëåéôïõñãßáò µε προαιρετικό ανιχνευτή Προστασία από βροχή+σκόνη IP54 Ôñïöïäïóßα 3 áëêáëéêýò AA 1,5V Áõôïíïìßá 11 þñåò Èåñìïêñáóßá ëåéôïõñãßáò -10 /+40 C Õðïäï Þ ôñéðüäïõ 1/4 475 gr ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 235,00 Ôçëå åéñéóôþñéï, ìáãíçôéêüò óôü ïò, 3 áëêáëéêýò ìðáôáñßåò. åéäéêü ãõáëéü, 34

10 ΟΜΙΚΑ LASER ÁËÖÁÄÉ ÌÅ ÅÉÑÏÊÉÍÇÔÇ ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÇ SKR60 Äßïäïò laser 635nm - 2mW ÊëÜóç laser IIIR Áêñßâåéá ïñéæïíôßùóçò +/-10 mm (óôá 30 m) Ôá ýôçôá ðåñéóôñïöþò rpm 1 ôá. 150/2 ôá. 400/ 3 ôá. 600 Åýñïò ëåéôïõñãßáò Áêôßíá 30 m / äéüìåôñïò 60 m Ôñïöïäïóßá 3 ìðáôáñßåò áëêáëéêýò ÁÁ Áõôïíïìßá 30 þñåò Èåñìïêñáóßá ëåéôïõñãßáò -10 /+40 C Õðïäï Þ ôñéðüäïõ 5/8 È 1 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 425,00 Ôçëå åéñéóôþñéï, ìáãíçôéêüò óôü ïò, åéäéêü ãõáëéü, 3 áëêáëéêýò ìðáôáñßåò. Éäáíéêü ãéá åóùôåñéêïýò þñïõò ËÏÉÐÅÓ ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÁÕÔÏÌÁÔÏ ÁËÖÁÄÉ SKR301 Äßïäïò laser 635nm - 1mW ÊëÜóç laser II Áêñßâåéá ïñéæïíôßùóçò +/-10 mm (óôá 100 m) Ôá ýôçôá ðåñéóôñïöþò rpm Åýñïò ëåéôïõñãßáò Áêôßíá 150 m / äéüìåôñïò 300 m Åýñïò ïñéæïíôßùóçò +/- 8% Ãùíßá óüñùóçò 3 ï - 34 ï Ôñïöïäïóßá Ni-Cd/AA áëêáëéêýò ìðáôáñßåò Áõôïíïìßá 40 þñåò (Ni-Cd) 160 þñåò (áëêáëéêýò ìðáôáñßåò) Èåñìïêñáóßá ëåéôïõñãßáò -10 /+40 C Ðñïóôáóßá áðü âñï Þ êáé óêüíç ÉÑ 65 Õðïäï Þ ôñéðüäïõ 5/8 È 1,3 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 1.502,00 Ôçëå åéñéóôþñéï, ìáãíçôéêüò óôü ïò, åéäéêü ãõáëéü, öïñôéóôþò ìðáôáñßáò Ni-Cd, 1 ìðáôáñßá áëêáëéêþ ÁÁ, ìðáôáñßá Ni-Cd. Åóùôåñéêïß/Åîùôåñéêïß þñïé ËÏÉÐÅÓ ÅÑÃÁÓÉÅÓ 35

11 ΜΕΤΡΗΤΕΣ ÌÅÔÑÇÔÇÓ ÁÐÏÓÔÁÓÅÙÍ ÌÅ LASER LD060P Áêñßâåéá ìýôñçóçò +/- 1.5mm Åýñïò ìýôñçóçò 0.05m-60m Ôå íïëïãßá Power range ÅëÜ éóôåò/ìýãéóôåò ìåôñþóåéò Óõíå åßò ìåôñþóåéò Ðñüóèåóç/Áöáßñåóç ÌÝôñçóç åìâáäïý/üãêïõ Õðïëïãéóìüò þñïõ ììåóç ìýôñçóç ÅðáíÜêëçóç ôåëåõôáßùí ìåôñþóåùí 10 ÁðáóöÜëéóç ìå ñïíïêáèõóôýñçóç ÖùôåéíÝò åíäåßîåéò ÄéÜñêåéá ìðáôáñéþí (ìåôñþóåéò) Ýùò 5000 ÐïëõëåéôïõñãéêÞ ðñïýêôáóç åéñïêßíçôç Õðïäï Þ ãéá ôñßðïäï Ðñïóôáóßá êáôü óêüíçò êáé âñï Þò ÉÑ54 Ìðáôáñßåò AAA, 2x1.5V ÄéáóôÜóåéò (mm) 112x43x25 ìå ìðáôáñßåò 100g ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 186,00 36 ÌÅÔÑÇÔÇÓ ÁÐÏÓÔÁÓÅÙÍ ÌÅ LASER LD100P Θήκη προστασίας, λουράκι µεταφοράς, 2 µπαταρίες 1,5V (AAA). Áêñßâåéá ìýôñçóçò +/- 1.5mm Åýñïò ìýôñçóçò 0.05m-100m Ôå íïëïãßá Power range ÅëÜ éóôåò/ìýãéóôåò ìåôñþóåéò Óõíå åßò ìåôñþóåéò Ðñüóèåóç/Áöáßñåóç ÌÝôñçóç åìâáäïý/üãêïõ Õðïëïãéóìüò þñïõ ììåóç ìýôñçóç ììåóç ìýôñçóç ìå áéóèçôþñá êëßóçò Åýñïò êëßóçò +/- 45 ï Aðüêëéóç ôïõ laser +/- 0.3 ï Áðüêëéóç ôïõ êýëõöïõò +/- 0.3 ï ÌïíÜäåò ìýôñçóçò êëßóçò +/-45 ï, 0.00% ÅðáíÜêëçóç ôåëåõôáßùí ìåôñþóåùí 20 ÁðáóöÜëéóç ìå ñïíïêáèõóôýñçóç ÖùôåéíÝò åíäåßîåéò ÄéÜñêåéá ìðáôáñéþí (ìåôñþóåéò) Ýùò 5000 ÐïëõëåéôïõñãéêÞ ðñïýêôáóç áõôüìáôç Õðïäï Þ ãéá ôñßðïäï Ðñïóôáóßá êáôü óêüíçò êáé âñï Þò ÉÑ54 Ìðáôáñßåò AAA, 2x1.5V ÄéáóôÜóåéò (mm) 126x51x27 ìå ìðáôáñßåò 125g ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 387,00 Θήκη προστασίας, λουράκι µεταφοράς, 2 µπαταρίες 1,5V (AAA).

Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων

Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων ÅÑÃÁËÅÉÁ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ Ni-Cd ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÔÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÁ ÄÑÁÐÁÍÁ ÊÁÉ ÊÁÔÓÁÂÉÄÉÁ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ - ΚΟΦΤΕΣ - ΨΑΛΙΔΙΑ ÐËÁÍÅÓ ÊÁÉ ÑÏÕÔÅÑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ ÄÑÁÐÁÍÁ 6501-6501 (6501Χ) 6501 6501X 70 ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ 6501 6501 Éêáíüôçôá ïðþò: Ξύλο/Μέταλλο Ö 9/6,5 mm 230W 230W Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4500 rpm 4500 rpm 0,9 kg 0,9 kg Ôóïê Ö 6 mm (3/8 x24 F) ÔéìÞ

Διαβάστε περισσότερα

Cover 2011:1Cover 2010.qxd 4/19/2011 4:40 μμ Page 7 ÅÑÃÁËÅÉÁ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ. ÅÑÃÁËÅÉÁ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ Ni-Cd & Ni-MH ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÔÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ

Cover 2011:1Cover 2010.qxd 4/19/2011 4:40 μμ Page 7 ÅÑÃÁËÅÉÁ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ. ÅÑÃÁËÅÉÁ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ Ni-Cd & Ni-MH ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÔÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ 1Cover 2011:1Cover 2010.qxd 4/19/2011 4:40 μμ Page 7 11-12 ÅÑÃÁËÅÉÁ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ Ni-Cd & Ni-MH ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÔÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÁ ÄÑÁÐÁÍÁ ÊÁÉ ÊÁÔÓÁÂÉÄÉÁ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ - ΚΟΦΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ Εύκολη, γρήγορη και σταθερή τοποθέτηση του φύλλου λείανσης Χαμηλό επίπεδο δόνησης για ομαλό έλεγχο και φινίρισμα ÊÙÄÉÊÏÓ 65259 ESS 200 RS ÉÓ ÕÓ (Watt) 200 TAXYTHTA

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς ομίλου «TTI Group» αποκτά νέα δυναμική και άλλες δυνατότητες.

Διαβάστε περισσότερα

J-Y(St)Y Ôçëåöùíéêü êáëþäéï åóùôåñéêïý þñïõ ìå èùñüêéóç êáôü VDE 0815

J-Y(St)Y Ôçëåöùíéêü êáëþäéï åóùôåñéêïý þñïõ ìå èùñüêéóç êáôü VDE 0815 J-Y(St)Y Ôçëåöùíéêü êáëþäéï åóùôåñéêïý þñïõ ìå èùñüêéóç êáôü VDE 0815 ÅÖÁÑÌÏÃÇ ñçóéìïðïéïýíôáé óå ìüíéìåò åãêáôáóôüóåéò ãéá ôç ìåôüäïóç áíáëïãéêïý Þ øçöéáêïý óþìáôïò. Ôï ðåäßï åöáñìïãþí ôïõò ðåñéëáìâüíåé

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσες Προσφορές Νέα εργαλεία Marketing Department

Τρέχουσες Προσφορές Νέα εργαλεία Marketing Department ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. MAKNEWS ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Τρέχουσες Προσφορές Νέα εργαλεία Marketing Department ΝΕO Πολυεργαλείο με μπαταρία Lithium-ion 18V / 3.0Ah και σετ εξαρτημάτων για διάφορες εφαρμογές. Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συµðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ C50, C56, C60, C100, C120 * ιαστάσεις εσωτερικού στοιχείου 100x70

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συµðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ C50, C56, C60, C100, C120 * ιαστάσεις εσωτερικού στοιχείου 100x70 ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ µε σπείρωµα 44201 3/8 ðëþñåò 1,70 44245 BT 3/8 ðëþñåò 1,70 C50, C56, C60, C100, C120 100x70 44229 εσωτερικό* 10,00 44230 ðëþñåò 22,00 A30, A50, A56 ιαστάσεις φίλτρου 95x50x30 44205

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ÕÄÑÏËÇØÉÅÓ ÔÕÐÏÕ Á2 - Á4 ÌÅ ÁÍÔÉÐÁÃÅÔÉÊÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ

ÕÄÑÏËÇØÉÅÓ ÔÕÐÏÕ Á2 - Á4 ÌÅ ÁÍÔÉÐÁÃÅÔÉÊÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ ÕÄÑÏËÇØÉÅÓ ÔÕÐÏÕ Á - Á ÌÅ ÁÍÔÉÐÁÃÅÔÉÊÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ Ç ÅÕÄÏÓ ÁÂÅÅ êáôáóêåõüæåé õäñïëçøßåò Üñäåõóçò ôýðïõ SCHLUMBERGER ïé ïðïßåò áíôáðïêñßíïíôáé ðëþñùò ðñïò ôéò äéåèíåßò ðñïäéáãñáöýò, êáôáóêåõüæïíôáé ìå Þ ùñßò

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 63747 KG 1.0 63748 KG 1.0 HD Εναλλάκτης 100% Χαλκού 63749 KG 1.5 63750 KG 3.5 ÊÙ ÄÉÊOÓ 63747 63748 63749 63750 ÔÕÐOÓ KG 1.0 KG 1.0 HD KG 1.5 KG 3.5 ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Α ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 12 VOLT 14,4 VOLT 18 VOLT 18 VOLT µε 2 µπαταρίες Περιλαµβάνει: 1 êáôóáâéäüëáìá 1 ταχυφορτιστή 1 ώρας (KΩ ΙΚΟΣ: 43997) 1 ìðáôáñßα ΝiCd 1,5

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Íá âñåèåß ôï ðåäßï ïñéóìïý ôçò óõíüñôçóçò f: 4 x. (iv) f(x, y, z) = sin x 2 + y 2 + 3z Íá âñåèïýí ôá üñéá (áí õðüñ ïõí): lim

3.1 Íá âñåèåß ôï ðåäßï ïñéóìïý ôçò óõíüñôçóçò f: 4 x. (iv) f(x, y, z) = sin x 2 + y 2 + 3z Íá âñåèïýí ôá üñéá (áí õðüñ ïõí): lim 3.1 Íá âñåèåß ôï ðåäßï ïñéóìïý ôçò óõíüñôçóçò f: 4 x (i) f(x, y) = sin 1 2 (x + y) (ii) f(x, y) = y 2 + 3 (iii) f(x, y, z) = 25 x 2 y 2 z 2 (iv) f(x, y, z) = z +ln(1 x 2 y 2 ) 3.2 (i) óôù f(x, y, z) =

Διαβάστε περισσότερα

BÜíåò êáé êéíçôþñåò ãéá fan-coils ÊéíçôÞñåò êáé ìéêñýò âüíåò ìå 2.5mm äéáäñïìþ åìâüëïõ

BÜíåò êáé êéíçôþñåò ãéá fan-coils ÊéíçôÞñåò êáé ìéêñýò âüíåò ìå 2.5mm äéáäñïìþ åìâüëïõ ÊéíçôÞñåò êáé ìéêñýò âüíåò ìå mm äéáäñïìþ åìâüëïõ ( ) fan-coils êáé æùíþí. ñçóéìïðïéïýíôáé óáí âüíåò äéáíïìþò êáé êüôù áðü ïñéóìýíåò ðñïûðïèýóåéò êáé áíüìåéîçò (ïé ôéìýò óôï Kvs óôï bypass åßíáé 7% ìéêñüôåñåò

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ Αντλίες ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ Υποβρύχια αντλιάκια με φλοτέρ κατάλληλα για καθαρά νερά ειδικά σχεδιασμένα για χαμηλή αναρρόφηση υγρών έως και 2mm. 43577 43580 SP 400 SP 750 ÊÙÄÉÊOÓ

Διαβάστε περισσότερα

HVAC Products. Äéáêüðôçò 3 ôá õôþôùí On-off åëåãêôþò ðïéüôçôáò áýñá ÈåñìïóôÜôåò ãéá fan-coils

HVAC Products. Äéáêüðôçò 3 ôá õôþôùí On-off åëåãêôþò ðïéüôçôáò áýñá ÈåñìïóôÜôåò ãéá fan-coils 2 HVAC Products Äéáêüðôçò 3 ôá õôþôùí On-off åëåãêôþò ðïéüôçôáò áýñá ÈåñìïóôÜôåò ãéá fan-coils Åðßôïé ïò äéáêüðôçò 3 ôá õôþôùí Åðßôïé ïò äéáêüðôçò 3 ôá õôþôùí ìå åðéëïãýá off I-II-III RAB90 1(40) 15,18

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που θέλει με οικονομικό τρόπο να καλύψει τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ FABEL ΦΟΡΗΤΑ G4510 WA UE 100S HEAVY DUTY PROFESSIONAL ÊÙÄÉÊOÓ 63240 47565 ÔÕÐÏÓ G4510 WA UE 100S ÉÓ ÕÓ (HP) 1/2 1/2 ÔÁÓÇ (V) 230 230 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÁÅÑOÊËÅÉÄA

EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÁÅÑOÊËÅÉÄA ÁÅÑOÊËÅÉÄA 1/2 35 kgm ÊÙÄÉÊOÓ 42741 ÑÏÐÇ (Kgm) 35 ÌÇÊÏÓ (mm) 180 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2,4/2,44 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 7x20x20 ÔÉÌÇ 55 () ÊÙÄÉÊOÓ 42742 ÂÁÑÏÓ ΜΙΚΤΟ (Kg) 4,36 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 10x25,5x27,5 ÔÉÌÇ 75

Διαβάστε περισσότερα

å) Íá âñåßôå ôï äéüóôçìá ðïõ äéáíýåé ôï êéíçôü êáôü ôï ñïíéêü äéüóôçìá áðü ôï ðñþôï Ýùò ôï Ýâäïìï äåõôåñüëåðôï ôçò êßíçóþò ôïõ.

å) Íá âñåßôå ôï äéüóôçìá ðïõ äéáíýåé ôï êéíçôü êáôü ôï ñïíéêü äéüóôçìá áðü ôï ðñþôï Ýùò ôï Ýâäïìï äåõôåñüëåðôï ôçò êßíçóþò ôïõ. ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÁ ÃÅÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ Ã ËÕÊÅÉÏÕ È Å Ì Á 1 ï 3 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á á êéçôü êéåßôáé ðüù óôï Üîïá x~x. Ç èýóç ôïõ êüèå ñïéêþ óôéãìþ t äßåôáé áðü ôç 3 óõüñôçóç x(t) = t 1t + 60t + 1, üðïõ ôï t ìåôñéýôáé

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ñçóéìïðïéþíôáò ôïí êáíüíá áëõóßäáò íá âñåèåß ç dr

2.4 ñçóéìïðïéþíôáò ôïí êáíüíá áëõóßäáò íá âñåèåß ç dr 2.1 i) Íá âñåèïýí ïé óõíôåôáãìýíåò ôïõ óçìåßïõ óôï ïðïßï ç åõèåßá r = 2 + t)i + 1 2t)j + 3tk ôýìíåé ôï åðßðåäï xz. ii) Íá âñåèïýí ïé óõíôåôáãìýíåò ôïõ óçìåßïõ óôï ïðïßï ç åõèåßá r = ti + 1 + 2t)j 3tk ôýìíåé

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Επιστροφή στο σπίτι Ψυγεία Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Ψυγεία PHILCO Για περισσότερα από 80 χρόνια οι οικιακές συσκευές PHILCO έχουν διακριθεί για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους σε συνδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57 FORD RANGER 1 2 3 4 5 1.8 m3 6 7 8 9 10 11 3 7 8 5 1 2 4 6 9 10 12 13 3500kg 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 29 30 [Nm] 475 450 425 400 375 350 [kw] [PS] 180 245 165 224 150 204 135

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ FABEL Για μέγγενες δραπάνων βλέπε σελ. 108 ÊÙÄ.: 42870 (230V) ÊÙÄ.: 42871 (230V) ÊÙÄ.: 42872 B.T. (230V) ÊÙÄÉÊOÓ 42870 (230V) 42871 (230V) 42872 (230V) ÔÕÐOÓ

Διαβάστε περισσότερα

EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC-30

EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC-30 EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΜAC0 Τάση Λειτουργίας : 0 VAC 0 Hz Έξοδος Φωτισμού 0 Α (O) Έξοδος Κλιματισμού 0 Α (O) Έξοδος VDC για

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ÅËÅÃ ÏÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ TEMPERATURE CONTROL

ÅËÅÃ ÏÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ TEMPERATURE CONTROL 17 17 ÅËÅÃ ÏÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ TEMPERATURE CONTROL ÈÅÑÌÏÓÔÁÔÅÓ ÊÁÉ ÑÏÍÏÈÅÑÌÏÓÔÁÔÅÓ THERMOSTATS AND CHRONOTHERMOSTATS ÊÙÄ.9575 ÈåñìïóôÜôçò þñïõ çëåêôñïìç áíéêüò Electro-mechanical ÊÙÄ.9576 ÈåñìïóôÜôçò þñïõ

Διαβάστε περισσότερα

NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER

NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER ΕΡΓΑΛΕΙΑ WÜRTH MASTER Δημιουργούμε συνεχώς νέα, καινοτόμα προϊόντα Βραβευμένα προϊόντα προσφέρουν έξυπνες λύσεις, άριστη εργονομία, συνεχώς αυξανόμενη αποδοτικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r Select only the best å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ w w w. d i a l e c t o s. g r m a d e i n G e r m a n y No design writes better 4 pen scribble pico AL-star agenda & spirit Ο πλήρης κατάλογος LAMY στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ RT-SD 3,6 Li, Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 1/3/16 ΓΙΝΕΤΑΙ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ RT-SD 3,6 Li, Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 1/3/16 ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016 KPL/INV BT-SD 4,8 F Κατσαβίδι επαναφορτιζόμενο Μπαταρία 4,8 V, 600 mah, Στροφές 200 min -1,Χρόνος φόρτισης 3-5 ώρες, Σπαστή χειρολαβή, Δεξιόστροφο - Αριστερόστροφο, Λάμπα εργασίας. Συμπαραδίδονται:1.

Διαβάστε περισσότερα

ÓõíåñãÜæïìáé ìå ôïõò Üëëïõò

ÓõíåñãÜæïìáé ìå ôïõò Üëëïõò Åíüôçôá 3ç ÓõíåñãÜæïìáé ìå ôïõò Üëëïõò -Óõíåñãáóßá ìå ôïõò Üëëïõò- 49 4.3.1 Äéä. óôü ïò: Íá óõíåñãüæåôáé ìå ôá ðñüóùðá ôçò ïéêïãýíåéáò. Äñáóôçñéüôçôá: ÊïéíùíéêÝò äåîéüôçôåò óôï ðëáßóéï ôçò ïéêïãýíåéáò.

Διαβάστε περισσότερα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα HYDROFLEX Η εταιρία μας ασχολείται με επιτυχία, από το έτος 1979 στην παραγωγή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Σωλήνων για ηλεκτρικές και υδραυλικές

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Έκπτωση -22% Έμπνευση από τη φύση. wood

Έκπτωση -22% Έμπνευση από τη φύση. wood 2 Έμπνευση από τη φύση Ιnox και ξύλο σε αρμονικούς συνδυασμούς χαρίζουν προσωπικότητα και στυλ σε κάθε χώρο wood Presenting the latest wood ARTEMIS collection. Designed by Andreas Tzanoudakis Έκπτωση -22%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

1 3 5 7 9 11 12 13 15 17 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 155 PS 100 PS 125 PS [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 125 30 100 20 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 RPM

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG. work. don t play. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG. work. don t play. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. work. don t play. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΟΥΡΑΣΗ. Στις πιο σκληρές δουλειές τα καταφέρνουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá.

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá. ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁ Ãéá Ýíá óþìá ðïõ åêôåëåß åõèýãñáììç ïìáëü ìåôáâáëëüìåíç êßíçóç éó ýïõí ïé ôýðïé: õ=õ ï +á. t x=õ. ï t+ át. ÅÜí ôï óþìá îåêéíüåé áðü ôçí çñåìßá, äçëáäþ ç áñ éêþ ôá ýôçôá åßíáé õ ï =0, ôüôå ïé

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: 004.14.02.02 R OOM EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Κωδικός: 004.14.02.02 R OOM EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ E ERGY M AAGEMET EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ Μ0 VRV Τάση Λειτουργίας : 0 VAC 0 Hz Έξοδος Φωτισμού Α (O) Έξοδος Κλιματισμού 0 Α

Διαβάστε περισσότερα

PH 122 / PH 122 a. ÖÏÑÇÔÏ ph - ÌÅÔÑÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ

PH 122 / PH 122 a. ÖÏÑÇÔÏ ph - ÌÅÔÑÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ PH 122 / PH 122 a ÖÏÑÇÔÏ ph - ÌÅÔÑÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 1. ÐåñéãñáöÞ...3 2. Ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò...4 Ó çìáôéêü äéüãñáììá...5 3. Åëåã ïò ôïõ ïñãüíïõ...6 4. Ñýèìéóç ôïõ ïñãüíïõ...7 5. ÅêôÝëåóç

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision. Evetric Προσφορά Α: Με την αγορά δύο (2) κασετινών 8x3,5gr., σε χρώματα Α1, Α2, Α3, Α3,5, Β2, C2, T, A3,5 Dentin Παίρνετε δώρο* 1 κασετίνα (4x3,5gr. σε χρώματα Α2x2, Α3x2 και 1 φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â

ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â 464 ÅÊÙÓ 000 - Ó ÏËÉÁ ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ Â.1 ÁÓÕÌÌÅÔÑÏ ÓÕÓÔÇÌÁ Η N / ( 0. + 0.1 η) 0.6 ν ν, η 3, η > 3...

Διαβάστε περισσότερα

Κρουστικό δράπανο Bosch GSB 19-2 REA Professional C500

Κρουστικό δράπανο Bosch GSB 19-2 REA Professional C500 Κρουστικό δράπανο Bosch GSB 19-2 REA Professional 060117C500 308,76 Χωρίς ΦΠΑ: 249,00 Πλεονεκτήματα: GSB 19-2 REA Professional Παγκόσμια καινοτομία: Το πρώτο κρουστικό δράπανο με αναρρόφηση σκόνης για

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ : 430223-151 2007 Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ µ µ ÐñïóèÞêç ìéáò ìïíüäáò ìíþìçò óôçí õðïäï Þ ìïíüäáò åðýêôáóçò ìíþìçò......................

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Δράπανο Πιστολέτο Trimmer Κατσαβίδι μπαταρίας Δράπανο μπαταρίας Γων. Τροχός Τριβείο Δισκοπρίονο Σέγα Σπαθόσεγα Πλανάκι Ρούτερ Κολλητήρι Θερμοκολλητικό Αερόθερμο ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ : Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙΑ ΤΗΣ DEWALT ΣΤΟ ΜΟΤΟ GP TO NISSAN NAVARA DEWALT! DEWALT ΤΕΥΧΟΣ 28

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙΑ ΤΗΣ DEWALT ΣΤΟ ΜΟΤΟ GP TO NISSAN NAVARA DEWALT! DEWALT ΤΕΥΧΟΣ 28 ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙΑ ΤΗΣ DEWALT ΣΤΟ ΜΟΤΟ GP TO NISSAN NAVARA DEWALT! Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθελιτε www.dewalt.eu ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΕΡΔΙΣΤΕ WIN TO A LIMITED NISSAN EDITION

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές

Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Μεσολόγγι 2008 Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Έκδοση: Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Κύπρου 41, 30 200

Διαβάστε περισσότερα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2200W Ø230mm + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 850W Ø115mm ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 242,98-38% =

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2200W Ø230mm + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 850W Ø115mm ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 242,98-38% = 1 72 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2200W Ø230mm + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 850W Ø115mm D28492 6500 σ.α.λ. Προστασία κινητήρα από την σκόνη για αυξημένη ανθεκτικότητα 5,5 kg 155,99 ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 242,98-38% = D28111

Διαβάστε περισσότερα

Êáëþò Þëèáôå. Ïäçãüò ãñþãïñçò Ýíáñîçò. ÓõíäÝóôå. ÅãêáôáóôÞóôå. Áðïëáýóôå

Êáëþò Þëèáôå. Ïäçãüò ãñþãïñçò Ýíáñîçò. ÓõíäÝóôå. ÅãêáôáóôÞóôå. Áðïëáýóôå Êáëþò Þëèáôå Ïäçãüò ãñþãïñçò Ýíáñîçò ÓõíäÝóôå ÅãêáôáóôÞóôå Áðïëáýóôå Ôé õðüñ åé óôç óõóêåõáóßá Áêïõóôéêü DECT 122 Óôáèìüò âüóçò DECT 122 ÌïíÜäá çëåêôñéêþò ôñïöïäïóßáò Ôçëåöùíéêü êáëþäéï Åðáíáöïñôéæüìåíåò

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική ανάλυση. Μεταγλωττιστές. (μέρος 3ον) Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας

Συντακτική ανάλυση. Μεταγλωττιστές. (μέρος 3ον) Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταγλωττιστές Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας Συντακτική ανάλυση (μέρος 3ον) Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Σε ένα πείραμα εφελκυσμού, ένα δοκίμιο μήκους L και εγκάρσιας διατομής A υφίσταται συνεχώς αυξανόμενη μονοαξονική επιμήκυνση [συνήθως χρησιμοποιώντας σταθερή ταχύτητα v (crss-head

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΝΤΑΣΟΥ Ε Ω ΝΑ ΞΕΜΕΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ONSITE ΤΕΥΧΟΣ 36 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ΦΑΝΤΑΣΟΥ Ε Ω ΝΑ ΞΕΜΕΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ONSITE ΤΕΥΧΟΣ 36 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΦΑΝΤΑΣΟΥ Ε Ω ΝΑ ΞΕΜΕΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ONSITE ΤΕΥΧΟΣ 36 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 www.dewalt.com ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ XR BRUSHLESS ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Α ΤΗΣ DEWALT Πλεονέκτημα της ψυχρότερης

Διαβάστε περισσότερα

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver el Οδηγίες χειρισμού Οδηγίες χρήσης Ο STABILA είναι ένας απλού χειρισμού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραμμών λέιζερ. Με το δέκτη μπορεί να γίνει λήψη μόνο παλμικής διαμόρφωσης ακτινών λέιζερ

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Philips Presenter SNP3000 EL Εγχειρίδιο χρήσης 1 a b c d e g f h 2 3 4 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT Wavelength

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ : 419435-151 2007 Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ µ µ ÐñïóèÞêç ìïíüäáò ìíþìçò óôçí õðïäï Þ ìïíüäáò åðýêôáóçò ìíþìçò......................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Σεπτέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα αφορά την προμήθεια των κάτωθι εργαλείων: Α. Για τις

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Εισαγωγή- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ : 419585-151 2007 Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ µ µ ÐñïóèÞêç ìéáò ìïíüäáò ìíþìçò óôçí õðïäï Þ ìïíüäáò åðýêôáóçò ìíþìçò......................

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Μάθημα Ποιότητα Ισχύος. 1η ενότητα : Εισαγωγή 1

Μεταπτυχιακό Μάθημα Ποιότητα Ισχύος. 1η ενότητα : Εισαγωγή 1 Μεταπτυχιακό Μάθημα Ποιότητα Ισχύος 1η ενότητα : Εισαγωγή 1 Προβλήματα Ποιότητας Ισχύος Ταχέα ηλεκτρομαγνητικά μεταβατικά φαινόμενα (fast electromagnetic transients) Διακοπτικοί χειρισμοί (ζεύξεις, αποζεύξεις)

Διαβάστε περισσότερα

MARATHON TX-1 (7882-000)

MARATHON TX-1 (7882-000) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MARATHON TX-1 (7882-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα µε τους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

3.. Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης

3.. Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 3.. Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

CC408. Solution 880. ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò. Åã åéñßäéï åéñéóìïý

CC408. Solution 880. ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò. Åã åéñßäéï åéñéóìïý CC408 ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò GR Åã åéñßäéï åéñéóìïý Solution 880 CC408 I Åã åéñßäéï åéñéóìïý I Óçìåéþóåéò Óçìåßùóç Ðíåõìáôéêþí ÄéêáéùìÜôùí Εκτός εάν δηλωθεί διαφορετικά, η έκδοση αυτή είναι πνευματική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL Οδηγίες χρήσης 12.06- g 51051918 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m Είδη Συνεργείου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m Μέγιστο φορτίο 600 Kg Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC Ηλεκτροστατική

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα

AURA DESIGN CLASSICS 2 X1 X0 ALPHA. ÔéìïêáôÜëïãïò 2016 Ðñïôåéíüìåíåò ôéìýò ëéáíéêþò ðþëçóçò ùñßò ÖÐÁ.

AURA DESIGN CLASSICS 2 X1 X0 ALPHA. ÔéìïêáôÜëïãïò 2016 Ðñïôåéíüìåíåò ôéìýò ëéáíéêþò ðþëçóçò ùñßò ÖÐÁ. AURA DESIGN CLASSICS 2 X1 X0 ALPHA ÔéìïêáôÜëïãïò 2016 Ðñïôåéíüìåíåò ôéìýò ëéáíéêþò ðþëçóçò ùñßò ÖÐÁ. Óåëßäá 3 4-5 6-15, 20 16-21 22-23 Äåéãìáôïëüãéï ñùìüôùí êáé êñõóôüëëùí ÅõñåôÞñéï Ðñïúüíôá ãéá íôïõæéýñåò

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016 GERO S.A. GERO S.A. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016 GERO S.A. GERO S.A. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GERO GERO S.A. S.A. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογές Η διαμόρφωση Τurbo Βαριές μηχανικές πιέσεις FXPS : ιδιαίτερα ανθεκτικός μονωτικός σωλήνας, σε

Διαβάστε περισσότερα

Receiver REC 150. Οδηγίες χειρισμού

Receiver REC 150. Οδηγίες χειρισμού Receiver el Οδηγίες χειρισμού Οδηγίες χρήσης Ο STABILA είναι ένας απλού χειρισμού δέκτης για τη γρήγορη λήψη περιστροφικών λέιζερ. Με το Receiver μπορεί να γίνει η λήψη των ακτινών λέιζερ από περιστροφικά

Διαβάστε περισσότερα

Á~/99) , Ã2/2864/ êáé Ã2/3850/

Á~/99) , Ã2/2864/ êáé Ã2/3850/ F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 22635 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 1667 13 Äåêåìâñßïõ 2001 ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Áñéè. Ã2/5157 ãêñéóç ÐñïãñáììÜôùí Óðïõäþí ôïõ ÔïìÝá Ïéêïíïìßáò - Äéïßêçóçò. Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÉáíïõÜñéïò 2013

ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÉáíïõÜñéïò 2013 ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÉáíïõÜñéïò 2013 Περιεχόμενα ÕÐÏÃÅÉÁ ÄÉÊÔÕÁ ÁÊÁÌÐÔÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ ÄÉÐËÏÕ ÔÏÉ ÙÌÁÔÏÓ GEONDUR ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ ÄÉÐËÏÕ ÔÏÉ ÙÌÁÔÏÓ GEONFLEX ÌÏÕÖÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ GEONFLEX ÔÁÐÅÓ GEONFLEX ÂÁÑÅÏÓ ÔÕÐÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

RL-H3 LASER ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Σειρά TOPCON GUARANTEE. Το πιο εξελιγμένο laser εισαγωγής κλίσης. n Ταχεία αυτόματη οριζοντίωση

RL-H3 LASER ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Σειρά TOPCON GUARANTEE. Το πιο εξελιγμένο laser εισαγωγής κλίσης. n Ταχεία αυτόματη οριζοντίωση RL-H3 Σειρά LASER ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ TOPCON GUARANTEE Το πιο εξελιγμένο laser εισαγωγής κλίσης n Ταχεία αυτόματη οριζοντίωση n «Έξυπνος» δέκτης laser n Συμβατό με machine control Laser τελευταίας τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοποριακή σχεδίαση Απίστευτη τιμή!

Πρωτοποριακή σχεδίαση Απίστευτη τιμή! Πρωτοποριακή σχεδίαση Απίστευτη τιμή! MIX-2010 ECONOMY 120,00 œ Φραπιέρα ABS σε 8 διαφορετικά χρώματα 2% MIX-2010/Α ECONOMY 128,00 œ Φραπιέρα ABS αυτόματη σε 8 διαφορετικά χρώματα -2 PER MIX-2010/Α ECONOMY

Διαβάστε περισσότερα

100% Bosch! Για τον επαγγελματία N 1/2014. Για επαγγελματίες και βιομηχανία Σε ισχύ από 01/02/2014 έως 31/05/2014. www.bosch-professional.

100% Bosch! Για τον επαγγελματία N 1/2014. Για επαγγελματίες και βιομηχανία Σε ισχύ από 01/02/2014 έως 31/05/2014. www.bosch-professional. 100% Bosch! Για τον επαγγελματία N 1/2014 Για επαγγελματίες και βιομηχανία Σε ισχύ από 01/02/2014 έως 31/05/2014 www.bosch-professional.gr Συμπαγή εργαλεία μπαταρίας Bosch εύχρηστα στην εργασίας Σέγα GST

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΟΙ CA-960-150923 L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ M/M

ΦΑΚΟΙ CA-960-150923 L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ M/M L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. CA-96-15923 ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ Π. ΣΥΝΔΙΚΑ 6 - Τ.Κ. 54645 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Υ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 18 ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Φ.Μ 9 9 8 8 1 2 8 3 Δ.Ο.Υ Η! ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μειώνει τα έξοδα εγκατάστασης!

Μειώνει τα έξοδα εγκατάστασης! Σειρά TripleLynx Το σηµείο αναφοράς στους αντιστροφείς Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων από την Danfoss Τριφασικοί Χωρίς Μετασχηµατιστή 10, 12.5 και 15 kw 98% Μέγιστη ισχύς όλη την ηµέρα Οι αντιστροφείς TripleLynx

Διαβάστε περισσότερα

TO ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ! Κερδίστε χρήματα κάνοντας τον δικό σας συνδυασμό σε εργαλεία Würth Master

TO ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ! Κερδίστε χρήματα κάνοντας τον δικό σας συνδυασμό σε εργαλεία Würth Master TO ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ! Κερδίστε χρήματα κάνοντας τον δικό σας συνδυασμό σε εργαλεία Würth Master ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ! Βρείτε τον συνδυασμό 2 εργαλείων Würth Master που ταιριάζουν στις ανάγκες σας!

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα