University of Macedonia, Master in Information Systems, Techno- Economics and Strategies for Informatics & Telecommunications

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "University of Macedonia, Master in Information Systems, Techno- Economics and Strategies for Informatics & Telecommunications"

Transcript

1 University of Macedonia, Master in Information Systems, Techno- Economics and Strategies for Informatics & Telecommunications Professor: A. A. Economides Analysis of strategies for promotion and development of the hotel Colors utilizing social media & recommendation systems. Pavlos Roussos 24/06/2014 1

2 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα, Τεχνο- Οικονομικά και Στρατηγικές Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης Ανάλυση στρατηγικών προώθησης και ανάπτυξης του Ξενοδοχείου «Colors» αξιοποιώντας social media & recommendation systems. Παύλος Ρούσσος 24/06/2014 2

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρακάτω εργασία πραγματοποιήθηκε μια έρευνα που αφορούσε την ανάλυση στρατηγικών προώθησης και ανάπτυξης ενός ξενοδοχείου «Colors» αξιοποιώντας κυρίως τα social media και recommendation systems. Επιπροσθέτως για την ολοκλήρωση της τελικής εργασίας απαραίτητο θεωρήθηκε η υλοποίηση των Best Practices, SWOT Analysis και Study of Acceptance. Αρχικά, θα παρουσιαστεί το ξενοδοχείο για το οποίο πραγματοποιήθηκε η μελέτη, για τον λόγο αυτό αναλύθηκαν οι υπηρεσίες που παρέχει στους επισκέπτες του, τα ιδιαίτερα στοιχεία που το διέπουν και το κατατάσσουν ως ένα από τα πιο καινοτόμα ξενοδοχεία όχι μόνο στη πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και γενικότερα όλης της Ελλάδος. Στην συνέχεια εξεταστήκαν τα θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την σωστή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των συστημάτων σύστασης. Ακολούθησε μια ανάλυση του κλάδου των ξενοδοχείων στην πόλη της Θεσσαλονίκης και επιπλέον υλοποιήθηκε και το SWOT Analysis. Έπειτα πραγματοποιήθηκε μια έρευνα για το κόστος της δημιουργίας της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου όπως και των διαφημίσεων μέσω facebook, google, trip advisor και Trivago. Ακόμη, υλοποιήθηκαν τα Best Practices και οι τρεις βασικοί άξονες του Digital marketing plan για την ισχυροποίηση και γνωστοποίηση του ξενοδοχείου «Colors» έναντι των ανταγωνιστών του. Τέλος, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο στα πλαίσια της υλοποίησης του Study Of Acceptance και σκοπό έχει την μέτρηση της ευχαρίστησης και ικανοποίησης που εκλαμβάνουν οι επισκέπτες από τις υπηρεσίες της συγκεκριμένης ξενοδοχειακής μονάδας. ABSTRACT In this particular paper was carried out the research of the analysis of strategies for promotion and development of a hotel named «Colors» at the city of Thessaloniki utilizing mainly the social media and the recommendation systems. Besides that, it was necessary deemed the Best Practices, the SWOT Analysis and the Study of Acceptance to be included so as the paper is going to be comprehensive. Primarily, a presentation of the hotel is executed, therefore the services that offered to visitors are analyzed, the notable and unique features that govern the business and hence it is ranked as one of the most innovative hotels not only in Thessaloniki but generally in Greece. Furthermore, the positive effects resulting by the proper use of social media in conjunction with recommendation systems were examined. Additionally, an analysis of the hotel industry is encompassed and SWOT Analysis was implemented as well. By the same token, the cost of designing the hotel's website, the ads at facebook, google, Trip Advisor and Trivago were taken into consideration. The Best Practices and the three main axes of Digital Marketing Plan so as the hotel Colors will be the leader against its rivals. Last but not least, an interrogatory was conducted as part of the implementation of the Study of Acceptance and it aims to measure the pleasure and satisfaction that they are perceived by visitors from the services of this hotel. 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ..6 SOCIAL MEDIA...6 RECCOMENDATION SYSTEMS...7 MARKET ANALYSIS..8 SWOT ANALYSIS..12 COST ANALYSIS...14 BEST PRACTISES...16 DIGITAN MARKETING PLAN.17 STUDY OF ACCEPTANCE...19 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.20 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..21 4

5 ΕΙΓΑΓΩΓΗ Στην παρούσα εργασία θα αναλυθούν οι στρατηγικές προώθησης και ανάπτυξης ενός ξενοδοχείου αξιοποιώντας τα social media και τα recommendation systems. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η διεξαγωγή των best practices, η SWOT analysis και τέλος το study of acceptance. Στην σημερινή παγκοσμιοποιημένη αγορά τα ξενοδοχεία ανά το κόσμο υποχρεούνται να αναζητήσουν νέες λύσεις για την προώθηση και ανάπτυξη τους. Τα παραδοσιακά μοντέλα marketing έχουν αφανιστεί στις ανεπτυγμένες κοινωνίες και κατά επέκταση αυτά είναι τα παραδείγματα που επιβάλλεται να ακολουθήσει η Ελλάδα ως χώρα και πιο συγκεκριμένα οι ξενοδοχειακές της μονάδες. Η κρίση που βιώνουμε ως χώρα έχει μετασχηματίσει άρδην το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, έτσι οι αγοραστές προσπαθούν με το μικρότερο δυνατό κόστος να αγοράσουν την αποδοτικότερη ποσότητα ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας. Το αποτέλεσμα της κρίσης, απαιτεί και από τους ξενοδόχους να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας. Τα social media έχουν κατακλείσει τις ζωές των ανθρώπων και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την κοινή γνώμη. Οι ξενοδοχειακές μονάδες αν επιθυμούν να επιβιώσουν, θα είναι απαραίτητη η υιοθέτηση των social media και η προώθηση τους ως τρόπο επικοινωνίας. Ωστόσο τα social media ως μέσο επικοινωνίας, έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά, για το λόγο αυτό η γνώση τους είναι το πρώτο μέλημα του επιχειρηματία και στην συνέχεια επέρχεται η αξιοποίηση τους. Επιπροσθέτως τα social media διαθέτουν μια πληθώρα τεχνικών που μπορούν να αξιοποιήσουν τα ξενοδοχεία, ωστόσο για την σωστή χρήση τους τα ξενοδοχεία θα πρέπει αρχικά να ορίσουν τους στόχους τους και στην συνέχεια να αποφασίσουν τις τεχνικές που επιθυμούν να υιοθετήσουν. Επιπλέον, η έννοια του ξενοδοχείου περικλείει μια ολότητα αποφάσεων, όπως είναι οι τιμές των δωματίων, η εξυπηρέτηση των πελατών και οι ανέσεις ή οι δραστηριότητες που σου προσφέρει το ξενοδοχείο. Ακόμη, η επιλογή του ξενοδοχείου στο οποίο επιθυμεί να διαμείνει ο πελάτης εξαρτάται και από την τοποθεσία στην οποία στεγάζεται, καθότι η τοποθεσία αποτελεί θέλγητρο για την τουριστική ζήτηση. Τα recommendation systems έχουν καταφέρει να εισχωρήσουν σε ένα μεγάλο πλήθος εφαρμογών, τα πιο δημοφιλή εμφανίζονται στην μουσική βιομηχανία, στα εστιατόρια, στις ταινίες, στα βιβλία και σε άρθρα παντός τύπου. Οι ξενοδοχειακές μονάδες θα έπρεπε να επωφεληθούν από τα recommendation systems, καθότι θα εξήγαγαν σημαντικά συμπεράσματα για τις προτιμήσεις των παλαιοτέρων πελατών τους, έτσι αξιοποιώντας παλαιότερες προτιμήσεις πελατών θα υπήρχε η δυνατότητα προσέλκυσης νέου πελατολογίου. Στην συνέχεια θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες προς όφελος των ξενοδοχείων. Τέλος, η σωστή χρήση των social media και των recommendation systems θα ήταν ικανή να αυξήσει τα κέρδη των ελληνικών ξενοδοχείων. Ακόμη, τα social media προσφέρουν ευελιξία, δημοσιότητα και συνηγορούν υπέρ των μικρών και μικρομεσαίων ξενοδοχείων ώστε να ανταγωνιστούν τις ισχυρές ξενοδοχειακές μονάδες. Ομοίως και τα recommendation systems προσφέρουν γνώση που είναι ικανή αν χρησιμοποιηθεί συνετά να ισχυροποίηση μικρά, μικρομεσαία ξενοδοχεία και να αποκτήσουν μερίδιο αγοράς στο παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. 5

6 ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ Στην εργασία που ακολουθεί θα αναλυθούν οι στρατηγικές προώθησης και ανάπτυξης ενός ξενοδοχείου το οποίο στεγάζεται στην περιοχή της Βαλαωρίτου και είναι ένα low cost budget luxury hotel. Το όνομα αυτού είναι «Colors», είναι ένα εναλλακτικό μικρό ξενοδοχείο το οποίο λειτουργεί τα τελευταία τρία χρόνια. Στην Θεσσαλονίκη προκάλεσε αίσθηση η καινοτομία η οποία το διέπει, καθώς είναι ένα είδος ξενοδοχείου που όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη δεν είναι εύκολο να το συναντήσεις αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κύριο στοιχείο των δωματίων είναι η μοντέρνα διακόσμηση η οποία είναι εμπνευσμένη από το style pop art. Ακόμη τα δωμάτια προσφέρουν στον πελάτη κονσόλες παιχνιδιών, LCD τηλεοράσεις και καφετιέρες χωρίς περαιτέρω χρέωση ενώ το ξενοδοχείο διαθέτει και βιβλιοθήκη με μία περιοχή υπολογιστών για όσους ενδιαφέρονται. Το συμπέρασμα είναι πως ένα καινοτόμο ξενοδοχείο όπως το συγκεκριμένο θα πρέπει να στοχεύσει σε ένα κοινό που θα το ενδιαφέρουν οι καινούργιες εναλλακτικές εμπειρίες, θα είναι πολυταξιδεμένο και ως στόχο θα έχει την ποιοτική αναζήτηση και εξερεύνηση της Θεσσαλονίκης. Τέλος οι τιμές των δωματίων ανέρχονται το πολύ μέχρι τα πενήντα ευρώ και σε σχέση με άλλες ξενοδοχειακές μονάδες είναι πολύ οικονομικότερο ξενοδοχείο σε σύγκριση πάντα τις υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες. Ένα ξενοδοχείο τέτοιου είδους είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί στην χρήση και αξιοποίηση των social media και των recommendation systems. Αυτή η άποψη προκύπτει για τον λόγο πως η στόχευση του πρέπει να αφορά κυρίως σε νέους ηλικιακά τουρίστες που τους προσελκύουν εναλλακτικοί τρόποι διασκέδασης. SOCIAL MEDIA Τα social media είναι μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σκοπός τους είναι η αλληλεπίδραση και διασύνδεση μεταξύ των χρηστών σε πραγματικό χρόνο, ενώ το βασικότερο στοιχείο τους είναι πως το περιεχόμενο δημιουργείται από τους ίδιους τους χρήστες. Σύμφωνα με μια έρευνα του οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών για την περίοδο οι Έλληνες χρήστες προτιμούν το YouTube με ποσοστό 93%, στην δεύτερη θέση είναι το Facebook με 82%, στις επόμενες θέσεις συναντούμαι το LinkedIn (61%), τα review pages (58%), τα blogs (49%) και τέλος το twitter με 46%(iefimerida 2014). Παγκοσμίως οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το facebook ανέρχονται στο 1.8 δισεκατομμύρια ενεργών χρηστών για τον μήνα Μάρτιο του 2014(Wikipedia 2014) και στο twitter το χρήστες σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση είναι 200 εκατομμύρια ενεργών χρηστών για τον μήνα Φεβρουάριο του 2013(Wikipedia 2014). Στην περίπτωση του ξενοδοχείου «Color» θα προτιμηθεί το Facebook καθότι διαθέτει μεγάλη δύναμη στην Ελλάδα. Επίσης είναι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης με βάση την γεωγραφική θέση της ξενοδοχειακής μονάδας, επιτρέπει στους πελάτες να δηλώσουν την τοποθεσία τους και να σχολιάσουν την κατάσταση τους σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με την παραπάνω λογική θα δημιουργηθεί μία facebook page γιατί δεν διαθέτει όριο στου φίλους όπως συμβαίνει σε ένα απλό προφίλ. Επιπρόσθετα η χρήση μιας σελίδας facebook παρουσιάζει και κάποια στατιστικά δεδομένα με αποτέλεσμα να ενημερώνεται ο επιχειρηματίας για το αν η επιχείρηση του αποκτά δημοσιότητα και απήχηση ή όχι. 6

7 Ακόμη δίνει την δυνατότητα να οριστούν παραπάνω από έναν διαχειριστή, ενώ πλέον παρέχει και τον προγραμματισμό δημοσιεύσεις ενός post. Τέλος προσφέρει στον επιχειρηματία την προσθήκη πολλών καρτελών χωρίς περιορισμό ενώ το facebook καθιστά το ξενοδοχείο στο να μετατραπεί ανταγωνιστικό σε σχέση με μεγαλύτερα και ισχυρότερα ξενοδοχεία. (Dg creative 2014) Στην συνέχεια το twitter είναι το δεύτερο κοινωνικό μέσο δικτύωσης που έχει την ικανότητα να εξυπηρετήσει την ανάπτυξη και προώθηση του «Colors». Κατά κύριο λόγο δημιουργώντας ένα επαγγελματικό προφίλ στο twitter δύναται η ευκαιρία να στέλνονται μηνύματα στους πελάτες, με αυτόν τον τρόπο το ξενοδοχείο προωθείται και δημιουργείται μια ανάδραση ανάμεσα στον πελάτη και την ξενοδοχειακή μονάδα. Μέσω της ανάδρασης ενημερώνεται το ξενοδοχείο για τις απόψεις του κόσμου και αν κάτι τους δυσαρεστεί μπορεί να διορθωθεί τάχιστα λόγο της αμεσότητας που προσδιορίζει το twitter. Ακόμη μέσω του twitter υπάρχει η δυνατότητα προώθησης διαφόρων θεμάτων που αφορούν το ξενοδοχείο και άμεσος σχολιασμός από τους πελάτες. Το αποτέλεσμα που προκύπτει θα είναι η βελτίωση και ο τρόπος ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πελατών. Τέλος, η σωστή χρήση του twitter θα εξυπηρέτηση στην αποδοτικότερη προώθηση του marketing και θα αυξήσει τις μελλοντικές κρατήσεις του ξενοδοχείου ενώ όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στην περίπτωση του facebook το ίδιο θα ισχύσει και για το twitter. Καθότι τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης προσφέρουν την δυνατότητα στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καταστούν ανταγωνιστικές προς άλλα πιο ισχυρά ξενοδοχεία. (Yolanda M Tselepidakis 2013) RECOMMENDATION SYSTEMS Αρχικά, ένα recommendation system είναι ένας ταξιδιωτικός πράκτορας που προσπαθεί να κατανοήσει τις προτιμήσεις του καταναλωτή και στην συνέχεια μέσω των συμπερασμάτων που θα εξάγει να του προτείνει ταξιδιωτικούς προορισμούς και ξενοδοχειακές μονάδες. Απλώς στην σημερινή εποχή αυτό πραγματοποιείται με την χρήση ενός recommendation system. Στην πραγματικότητα είναι ένα λογισμικό πρόγραμμα που με την χρήση ενός αλγορίθμου και με βάσει παλαιότερες επιλογές ενός χρήστη εξάγει συμπεράσματα και προωθεί παρόμοια θέματα που μπορεί να κεντρίσουν το ενδιαφέρων του τουρίστα. Όπως είναι ευρέως γνωστό όλο και περισσότερος κόσμος χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για αγορές και πληροφόρηση. Έτσι και στην περίπτωση αναζήτησης προορισμού διακοπών οι χρήστες πραγματοποιούν έρευνα μέσω του διαδικτύου για την εύρεση ξενοδοχειακής μονάδας. Ωστόσο οι κλασικές μηχανές αναζητήσεις δεν προσφέρουν ανάδραση ανάμεσα στον χρήστη και στην κατηγορία την οποία αναζητά πληροφορίες. Έτσι με την χρήση των recommendation systems θα δοθεί στο ξενοδοχείο «Color» η ευκαιρία να γνωστοποιήσει τις υπηρεσίες του, σε όλο τον τουριστικό χάρτη. Πιο συγκεκριμένα ένα τέτοιο είδος πληροφοριακού συστήματος θα βοηθήσει την ξενοδοχειακή μονάδα να ενημερωθεί για προσωπικά στοιχεία που διέπουν τον χαρακτήρα του πελάτη τους. Αυτό το είδος του συστήματος ονομάζεται προσωπικής σύστασης και χωρίζεται σε δυο είδη το ενεργητικό και το παθητικό. Στην συγκεκριμένη περίπτωση αποδοτικότερο θα ήταν το ενεργητικό όπου με την βοήθεια του site του ξενοδοχείου ο πελάτης θα συμπληρώνει μια διαδικτυακή φόρμα με το τι του αρέσει, τι επιθυμεί από το ξενοδοχείο και τι προσδοκά από το ταξίδι του γενικότερα(filter based in objects). Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα είναι η δημιουργία ενός αρχείου για το κάθε ένα τουρίστα ξεχωριστά. Επιπρόσθετα με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθούν πληροφορίες για τις προτιμήσεις των πελατών. Ακόμη επειδή η φύση 7

8 του ανθρώπου διακρίνεται για τον παρορμητισμό της και ιδιαίτερα αυτή του καταναλωτή, καταλήγοντας σε κάποια συμπεράσματα για ένα συγκεκριμένο ποσοστό ανθρώπων, με μικρές αποκλίσεις υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων και για ένα άλλο ποσοστό ανθρώπων (Collaborative filtering 2014). (Yin Fu Huang, Jia Tang Jhang 2014) Το τελικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως τα recommendation systems αν χρησιμοποιηθούν θα διαδραματίσουν σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη και προωθήσει του συγκεκριμένου ξενοδοχείου. Ωστόσο δεν χρειάζεται μόνο τεχνολογία για να υπάρξουν αυξήσεις, στις πώλησης και στην είσπραξη κερδών. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν και άνθρωποι που θα έχουν την ικανότητα και τις γνώσεις να διαχειριστούν αυτό το είδος πληροφοριακού συστήματος. MARKET ANALYSIS Αρχικά, θα πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός ξενοδοχείων στην Θεσσαλονίκη, συμφώνα με την ένωση ξενοδόχων Θεσσαλονίκης ο συνολικός αριθμός ξενοδοχείων είναι 84. Ωστόσο οι ανταγωνιστές του «Colors» θεωρούνται τα τριάστερα ξενοδοχεία και ο αριθμός αυτών είναι 30(Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης 2014). Εν συνεχεία θα γίνει μια περαιτέρω ανάλυση καθότι ανταγωνιστές του συγκεκριμένου ξενοδοχείου είναι οι ξενοδοχειακές μονάδες που στεγάζονται στην τοποθεσία του κέντρου της πόλης. Το σύνολο τελικά των πιο γνωστών και ισχυρών ανταγωνιστών του «Colors» απαριθμείται σε 18 ξενοδοχεία και αυτά είναι: το Olympia, Le Palace, Luxemburg, Park, Abc, El Greco, Plaza Hotel, Astoria, Aegeon, Olympic, Telioni, Rotonda, Queen Olga, Metropolitan, Βεργίνα, Άνεσις, Εγνατία και Νέα Μητρόπολις. Επίσης συμφώνα με το πρόεδρο του ΣΕΤΕ στόχος είναι ο αριθμός των επισκεπτών να ανέλθει στα 24 εκατομμύρια επισκεπτών μέχρι το Ο αρχικός στόχος που είχε τεθεί για το 2014 υπολογιζόταν στα 18.5 εκατομμύρια επισκέπτες αλλά η νέα εκτίμηση υπολογίζεται κοντά στα 19 εκατομμύρια και χωρίς να υπολογίζεται το κομμάτι της κρουαζιέρας. Αν προστεθεί και το κομμάτι της κρουαζιέρας υπάρχει η πιθανότητα, η προσέλευση των τουριστών να ανέλθει στα 21 εκατομμύρια και τα έσοδα υπολογίζονται κοντά στα 13 δισεκατομμύρια. Η αρχική εκτίμηση αναθεωρήθηκε από τον ΣΕΤΕ γιατί υπήρξε μια αύξηση της τάξεως του 25%(ΕΑΣΠ) για τις προγραμματισμένες πτήσεις από το εξωτερικό προς την Ελλάδα για το 2014, πλην της Αθηνάς που η αύξηση θα κυμανθεί κοντά στο 22%(ΕΑΣΠ). Ακόμη, η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια μεγάλη εισροή επισκεπτών από Ρωσία, οι ρώσοι ήταν η πρώτη αγορά για την Θεσσαλονίκη το 2013, όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις αλλοδαπών πελατών στα ξενοδοχεία της πόλης, με άνοδο που ξεπέρασε το 50%. Επιπλέον, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών πρακτόρων από την Ρωσία αναμένεται αύξηση άνω του 20% σε Ελλάδα και Θεσσαλονίκη για το καλοκαίρι του 2014 (Ημερησία 2014). Οπότε, συμφώνα με τα παρακάτω στοιχεία παρουσιάζεται άνοδος στην τουριστική ανάπτυξη της χωράς, έτσι θα ήταν φρόνιμο για το ξενοδοχείο «Colors» να εστίαση την προσοχή του στην προσέλκυση νέων επισκεπτών, γιατί η εποχή είναι κατάλληλη και υπάρχει η δυνατότητα μεγάλης αύξησης των κερδών στο ξενοδοχειακό κλάδο και γενικότερα στον τουριστικό. Στις προτιμήσεις των τουριστών σύμφωνα με την Trivago οι επισκέπτες παρουσιάζονται πολύ ευχαριστημένοι με τα ξενοδοχεία Olympia και Park, στην συνεχεία αρκετά ευχαριστημένοι είναι με τα 8

9 ξενοδοχεία Διακονία, La Palace και Plaza τα υπόλοιπα βρίσκονται σε μια ενδιάμεση κατάσταση ανάμεσα σε ικανοποιητικά και μέτρια. Olympia Υπηρεσίες Ξενοδοχείου: Υπηρεσίες δεξιώσεων, Υπηρεσίες συνεδρίων & αίθουσες συνεδριάσεων, Υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, Ίντερνετ, Μπαρ, Εστιατόριο, Επιτρέπονται τα κατοικίδια, Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, Χώρος στάθμευσης στο ξενοδοχείο, Υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων Υπηρεσίες Δωματίων: Κλιματισμός, Στεγνωτήρας μαλλιών, Χρηματοκιβώτιο, Τηλεόραση, Δορυφορική τηλεόραση, Αυτόματο τηλ. κέντρο, Ευρυζωνική σύνδεση ίντερνετ, Σύνδεση για μόντεμ, Υπηρεσία δωματίων, Υπηρεσία Καθαριστήριου, Δωμάτια μη καπνιζόντων Le Palace Υπηρεσίες Ξενοδοχείου: Υπηρεσίες δεξιώσεων, Υπηρεσίες συνεδρίων & αίθουσες συνεδριάσεων, Μπαρ, Εστιατόριο, Επιτρέπονται τα κατοικίδια, Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, Υπηρεσίες φύλαξης παιδιών, Χώρος στάθμευσης εκτός Ξενοδοχείου, Υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων Υπηρεσίες Δωματίων: Κλιματισμός, Στεγνωτήρας μαλλιών, Minibar/Ψυγείο, Τηλεόραση, Δορυφορική τηλεόραση, Αυτόματο τηλ. κέντρο, Ευρυζωνική σύνδεση ίντερνετ, Υπηρεσία δωματίων, Υπηρεσία Καθαριστήριου, Δωμάτια μη καπνιζόντων Luxemburg Park Υπηρεσίες Ξενοδοχείου: Υπηρεσίες συνεδρίων & αίθουσες συνεδριάσεων, Ίντερνετ, Μπαρ, Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, Υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων Υπηρεσίες Δωματίων: Κλιματισμός, Στεγνωτήρας μαλλιών, Χρηματοκιβώτιο, Minibar/Ψυγείο, Τηλεόραση, Δορυφορική τηλεόραση, Αυτόματο τηλ. κέντρο, Ευρυζωνική σύνδεση ίντερνετ, Υπηρεσία δωματίων, Υπηρεσία Καθαριστήριου Park Υπηρεσίες Ξενοδοχείου: Υπηρεσίες συνεδρίων & αίθουσες συνεδριάσεων, Ίντερνετ, Μπαρ, Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, Υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων Υπηρεσίες Δωματίων: Κλιματισμός, Στεγνωτήρας μαλλιών, Χρηματοκιβώτιο, Minibar/Ψυγείο, Τηλεόραση, Δορυφορική τηλεόραση, Αυτόματο τηλ. κέντρο, Ευρυζωνική σύνδεση ίντερνετ, Υπηρεσία δωματίων, Υπηρεσία Καθαριστήριου, Δωμάτια μη καπνιζόντων ABC Υπηρεσίες ξενοδοχείου: Ανταλλακτήριο συναλλάγματος, Μπαρ, Εστιατόριο, Επιτρέπονται τα κατοικίδια, Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, Υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων 9

10 Υπηρεσίες δωματίων: Κλιματισμός, Στεγνωτήρας μαλλιών, Χρηματοκιβώτιο, Minibar/Ψυγείο, Τηλεόραση, Δορυφορική τηλεόραση, Pay TV, Αυτόματο τηλ. κέντρο, Ευρυζωνική ίντερνετ, Υπηρεσία δωματίων, Υπηρεσία Καθαριστήριου El Greco Υπηρεσίες Ξενοδοχείου :Ίντερνετ, Μπαρ, Εστιατόριο, Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, Χώρος στάθμευσης εκτός Ξενοδοχείου, Χώρος στάθμευσης στο ξενοδοχείο Υπηρεσίες Δωματίων: Κλιματισμός, Στεγνωτήρας μαλλιών, Χρηματοκιβώτιο, Minibar/Ψυγείο, Τηλεόραση, Δορυφορική τηλεόραση, Αυτόματο τηλ. κέντρο, Ευρυζωνική σύνδεση ίντερνετ, Υπηρεσία δωματίων, Υπηρεσία Καθαριστήριου, Δωμάτια μη καπνιζόντων Plaza Hotel Υπηρεσίες Ξενοδοχείου: Μπαρ, Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ Υπηρεσίες Δωματίων: Κλιματισμός, Στεγνωτήρας μαλλιών, Χρηματοκιβώτιο, Minibar/Ψυγείο, Τηλεόραση, Δορυφορική τηλεόραση, Αυτόματο τηλ. κέντρο, Ευρυζωνική σύνδεση ίντερνετ, Υπηρεσία δωματίων Astoria Υπηρεσίες Ξενοδοχείου: Υπηρεσίες δεξιώσεων, Υπηρεσίες συνεδρίων & αίθουσες συνεδριάσεων, Ανταλλακτήριο συναλλάγματος, Υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, Ίντερνετ, Μπαρ, Εστιατόριο, Κέντρο ομορφιάς, Καταστήματα, Κέντρο ευεξίας-σπα, Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, Υπηρεσίες φύλαξης παιδιών, Χώρος στάθμευσης εκτός Ξενοδοχείου, Υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων Υπηρεσίες Δωματίων: Κλιματισμός, Στεγνωτήρας μαλλιών, Χρηματοκιβώτιο, Minibar/Ψυγείο, Τηλεόραση, Δορυφορική τηλεόραση, Αυτόματο τηλ. κέντρο, Ευρυζωνική σύνδεση ίντερνετ, Σύνδεση για μόντεμ, Υπηρεσία δωματίων, Υπηρεσία Καθαριστήριου, Δωμάτια μη καπνιζόντων Aegeon Υπηρεσίες ξενοδοχείου: Μπαρ Υπηρεσίες δωματίων: Κλιματισμός, Στεγνωτήρας μαλλιών, Minibar/Ψυγείο, Τηλεόραση, Δορυφορική τηλεόραση, Αυτόματο τηλ. κέντρο, Ευρυζωνική σύνδεση ίντερνετ, Υπηρεσία δωματίων Olympic Υπηρεσίες Ξενοδοχείου: Υπηρεσίες συνεδρίων & αίθουσες συνεδριάσεων Υπηρεσίες Δωματίων: Κλιματισμός, Στεγνωτήρας μαλλιών, Minibar/Ψυγείο, Τηλεόραση, Αυτόματο τηλ. Κέντρο Telioni Υπηρεσίες Ξενοδοχείου: Μπαρ 10

11 Υπηρεσίες Δωματίων: Κλιματισμός, Στεγνωτήρας μαλλιών, Χρηματοκιβώτιο, Minibar/Ψυγείο, Τηλεόραση, Δορυφορική τηλεόραση, Αυτόματο τηλ. κέντρο, Ευρυζωνική σύνδεση ίντερνετ, Υπηρεσία δωματίων, Υπηρεσία Καθαριστήριου, Δωμάτια μη καπνιζόντων Rotonda Υπηρεσίες Ξενοδοχείου: Μπαρ, Εστιατόριο, Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ Υπηρεσίες Δωματίων: Κλιματισμός, Στεγνωτήρας μαλλιών, Χρηματοκιβώτιο, Minibar/Ψυγείο, Τηλεόραση, Δορυφορική τηλεόραση, Αυτόματο τηλ. κέντρο, Ευρυζωνική σύνδεση ίντερνετ, Υπηρεσία δωματίων, Δωμάτια μη καπνιζόντων Queen Olga Υπηρεσίες Ξενοδοχείου: Υπηρεσίες συνεδρίων & αίθουσες συνεδριάσεων, Υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, Ίντερνετ, Μπαρ, Εστιατόριο, Χώρος στάθμευσης στο ξενοδοχείο Υπηρεσίες Δωματίων: Κλιματισμός, Στεγνωτήρας μαλλιών, Χρηματοκιβώτιο, Minibar/Ψυγείο, Τηλεόραση, Δορυφορική τηλεόραση, Αυτόματο τηλ. κέντρο, Προσωπικός τηλεφωνητής, Ευρυζωνική σύνδεση ίντερνετ, Σύνδεση για μόντεμ, Υπηρεσία δωματίων, Υπηρεσία Καθαριστήριου, Δωμάτια μη καπνιζόντων Metropolitan Υπηρεσίες Ξενοδοχείου: Υπηρεσίες δεξιώσεων, Υπηρεσίες συνεδρίων & αίθουσες συνεδριάσεων, Ίντερνετ, Μπαρ, Εστιατόριο, Υπηρεσίες φύλαξης παιδιών, Χώρος στάθμευσης εκτός Ξενοδοχείου, Υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων Υπηρεσίες Δωματίων: Κλιματισμός, Στεγνωτήρας μαλλιών, Minibar/Ψυγείο, Τηλεόραση, Δορυφορική τηλεόραση, Αυτόματο τηλ. κέντρο, Ευρυζωνική σύνδεση ίντερνετ, Σύνδεση για μόντεμ, Υπηρεσία δωματίων, Υπηρεσία Καθαριστήριου, Δωμάτια μη καπνιζόντων Βεργίνα Υπηρεσίες Ξενοδοχείου: Υπηρεσίες δεξιώσεων, Υπηρεσίες συνεδρίων & αίθουσες συνεδριάσεων, Υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, Μπαρ, Εστιατόριο, Επιτρέπονται τα κατοικίδια, Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, Υπηρεσίες φύλαξης παιδιών, Χώρος στάθμευσης στο ξενοδοχείο, Υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων Υπηρεσίες Δωματίων: Κλιματισμός, Στεγνωτήρας μαλλιών, Χρηματοκιβώτιο, Minibar/Ψυγείο, Τηλεόραση, Δορυφορική τηλεόραση, Pay TV, Αυτόματο τηλ. κέντρο, Ευρυζωνική σύνδεση ίντερνετ, Σύνδεση για μόντεμ, Υπηρεσία δωματίων, Υπηρεσία Καθαριστήριου, Δωμάτια μη καπνιζόντων Άνεσις Υπηρεσίες ξενοδοχείου: Ίντερνετ, Μπαρ, Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, Υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων 11

12 Υπηρεσίες δωματίων: Κλιματισμός, Στεγνωτήρας μαλλιών, Minibar/Ψυγείο, Τηλεόραση, Δορυφορική τηλεόραση, Αυτόματο τηλ. κέντρο, Ευρυζωνική ίντερνετ, Σύνδεση για μόντεμ, Υπηρεσία δωματίων, Υπηρεσία Καθαριστήριου, Δωμάτια μη καπνιζόντων Εγνατία Υπηρεσίες Ξενοδοχείου: Ίντερνετ, Μπαρ, Υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων Υπηρεσίες Δωματίων: Κλιματισμός, Στεγνωτήρας μαλλιών, Χρηματοκιβώτιο, Minibar /Ψυγείο, Τηλεόραση, Δορυφορική τηλεόραση, Pay TV, Αυτόματο τηλ. κέντρο, Ευρυζωνική σύνδεση ίντερνετ, Υπηρεσία δωματίων, Υπηρεσία Καθαριστήριου, Δωμάτια μη καπνιζόντων Νέα Μητρόπολις Υπηρεσίες Ξενοδοχείου: Ίντερνετ, Μπαρ, Υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων Υπηρεσίες Δωματίων: Κλιματισμός, Στεγνωτήρας μαλλιών, Minibar/Ψυγείο, Τηλεόραση, Δορυφορική τηλεόραση, Αυτόματο τηλ. κέντρο, Ευρυζωνική σύνδεση ίντερνετ, Υπηρεσία δωματίων, Δωμάτια μη καπνιζόντων Αξιολογώντας και συγκρίνοντας τους 18 ανταγωνιστές του «Colors» το συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως από τα 18 ξενοδοχεία ελάχιστα είναι αυτά που παρέχουν ένα ικανοποιητικό πακέτο υπηρεσιών, ενώ πολλά από αυτά κινούνται στην λογική παροχής υπηρεσιών συνεδριάσεων, αιθουσών συνεδριάσεων και δεξιώσεων. Το «Colors» εκτός από την παροχή της πλειοψηφίας των υπηρεσιών που παρέχουν και τα υπόλοιπα ξενοδοχεία, προσφέρει στους επισκέπτες ηλεκτρονικές κονσόλες παιχνιδιών και καφετιέρες σε κάθε δωμάτιο με εξεζητημένα ροφήματα, ακόμη διαθέτει βιβλιοθήκη για τους ενδιαφερόμενους. Επίσης, οι ανταγωνιστές μπορεί προσφέρουν πρωινό (δεν προσφέρουν όλοι γιατί δεν διαθέτουν όλοι εστιατόριο και μπαρ), ενώ στο «Colors» υπάρχει η δυνατότητα σερβιρίσματος του πρωινού την ώρα που επιθυμεί ο πελάτης. Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε το design των χώρων του ξενοδοχείου «Colors» είναι αρκετά πιο καινοτόμο από ότι των υπολοίπων και έτσι δημιουργεί μία πιο φιλική διάθεση προς τον επισκέπτη, ενώ τα υπόλοιπα ξενοδοχεία παρουσιάζουν μια κλασική εικόνα του μέσου ελληνικού ξενοδοχείου. Τέλος, τιμολογιακά όλα τα ξενοδοχεία κινούνται στα ιδία επίπεδα και αυτό γιατί είναι όλα τριάστερα αλλά σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουν το «Colors» προσφέρει καλύτερο πακέτο υπηρεσιών σε συνδυασμό με τις τιμές του. SWOT Analysis Αρχικά, στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν οι δυνάμεις και οι αδυναμίες που διέπουν ένα ξενοδοχείο και πως αυτές οι δυο κατηγορίες έχουν την δυνατότητα να επηρεάσουν την ξενοδοχειακή μονάδα είτε θετικά είτε αρνητικά, αντίστοιχα στην κάθε περίπτωση. Στην συνέχεια θα αναζητηθούν οι ευκαιρίες που μπορεί η επιχείρηση να αξιοποίηση προς όφελος της δική της ανάπτυξης και τέλος θα πραγματοποιηθεί μια έρευνα για τους κινδύνους που ελλοχεύουν εις βάρος του ξενοδοχείου. STRENGTHS Ένα ισχυρό χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου ξενοδοχείου: 12

13 Είναι η καινοτομία που παρουσιάζει, για τον λόγο πως στην Ελλάδα δεν υπάρχουν παρόμοιας λογικής ξενοδοχειακές μονάδες. Είναι low budget hotel χωρίς υπέρογκα έξοδα δημιουργίας και λειτουργίας Έχει την δυνατότητα χρήσης των social media για την προώθηση του. Διαθέτει προσιτές τιμές για τα δωμάτια που απαρτίζουν την ξενοδοχειακή του μονάδα. Στεγάζεται σε περιοχή που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη και κινητικότητα. WEAKNESSES Οι αδυναμίες της συγκεκριμένης ξενοδοχειακής μονάδας είναι: Μπορεί να θεωρηθεί ότι στοχεύει σε ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της τουριστικής αγοράς. Είναι σχετικά καινούργιο και μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστό στο εξωτερικό. Ίσως η Θεσσαλονίκη να μην θεωρείται και ο πιο διαδεδομένος τουριστικός προορισμός για το καλοκαίρι. Η τοποθεσία του ξενοδοχείου βρίσκεται σε ένα σημείο αρκετά μεγάλης κινητικότητας το βράδυ και κάποιους αυτό μπορεί να τους ενοχλήσει. Όταν κάποιος είναι καινοτόμος στον τομέα του είναι δύσκολο για ένα μεγάλο μέρος πελατών/τουριστών να αποδεχτούν το διαφορετικό. OPPORTUNITIES Οι ευκαιρίες που μπορούν να προκύψουν για το εν λόγω ξενοδοχείο είναι: Υπάρχει η δυνατότητα γνωστοποίησης του ξενοδοχείου στο εξωτερικό και αύξηση των κρατήσεων. Η δημιουργία νέου πελατολογίου μέσω της χρήσης των social media και των recommendation systems. Είναι ένα ξενοδοχείο που προσφέρει τις υπηρεσίες του σε χαμηλές τιμές και ο κλάδος των οικονομικών ξενοδοχείων τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει άνθηση. Τα ισχυρά και ακριβά τιμολογιακά ξενοδοχεία σταδιακά μειώνουν το μερίδιο τους στον κλάδο των ξενοδοχείων. Τα νέα άτομα ολοένα και προτιμούν εναλλακτικούς προορισμούς διακοπών. THREATS Οι κίνδυνοι που μπορούν να εμφανιστούν σε ένα σχετικά νεοσύστατο ξενοδοχείο είναι: Μεγάλη ανταγωνιστικότητα στον κλάδο των ξενοδοχείων. Η δημιουργία παρόμοιων ξενοδοχείων με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί το στοιχείο της καινοτομίας που μέχρι πρότινος προσδιόριζε το ξενοδοχείο «Color». Καθότι το «Color» προσφέρει τις υπηρεσίες του σε χαμηλό κόστος μπορεί να παραδειγματιστούν και άλλα ξενοδοχεία και να υπάρξει πόλεμος τιμών. 13

14 Μπορεί κάποιοι σταθεροί πελάτες να αλλάξουν απόψεις και μην ενδιαφέρονται πλέον για την διαμονή τους στη συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα. Η δημιουργία και διάδοση ψευδών πληροφοριών για το ξενοδοχείο από ανταγωνιστικές ξενοδοχειακές μονάδες. Το τελικό συμπέρασμα είναι πως τα χαρακτηριστικά που ισχυροποιούν το ξενοδοχείο είναι αρχικά, η μοναδικότητα που το διακατέχει σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Ελλάδος, έτσι με αυτό τον τρόπο παρουσιάζει κάτι καινούργιο και καινοτόμο στους τουρίστες. Ακόμη λόγω της φιλοσοφίας που το διακατέχει συγκεκριμενοποιεί τις υπηρεσίες που το απαρτίζουν και απευθείας γίνεται αρεστό σε μια μερίδα ανθρώπων που επιθυμούν τέτοιου είδους τουρισμό. Δεύτερον λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης και χρησιμοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για το ξενοδοχείο να αξιοποίηση την χρήση τους για μετατραπεί σε ένα ευρέως γνωστό ξενοδοχείο. Επιπρόσθετα μέσω της εποικοδομητικής χρήσης των social media το «Color» θα καταστεί ανταγωνιστικό στον κλάδο των ξενοδοχείων. Αξιοποιώντας αυτά τα δυο στοιχεία στο έπακρο η ξενοδοχειακή μονάδα θα καταφέρει να επιτύχει στον συγκεκριμένο τομέα και να αυξήσει τα κέρδη της. Στην συνέχεια οι ευκαιρίες που θεωρούνται απαραίτητες να αξιοποιηθούν είναι, η γνωστοποίηση του ξενοδοχείου στο εξωτερικό και οι αύξηση του ήδη υπάρχοντος πελατολόγιου. Αυτό θα επιτευχτεί μέσω της αποδοτικής χρήσης των social media, έτσι το «Color» θα πρέπει να προβάλει αυτά που επιδιώκει να ακούσει και δει ένα τουρίστας και να αποφύγει την χρήση της κλασικής διαφήμισης. Με αυτόν τρόπο μέσω της προβολής του ξενοδοχείου από τα social media είναι σίγουρο πως θα προκαλέσει το ενδιαφέρον αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών. Ακόμη χρήσιμο εργαλείο στην διάθεση των ξενοδόχων είναι τα recommendation systems, γιατί μέσω της διατήρησης αρχείων για τις προσωπικές προτιμήσεις των πελατών εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσέλκυση νέων πελατών για τους οποίους δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία. Τέλος, οι κίνδυνοι με τους οποίους μπορεί να έρθει αντιμέτωποι μια νεοσύστατη ξενοδοχειακή μονάδα, αρχικά είναι δεχθεί πόλεμο τιμών από τους ανταγωνιστές της. Ωστόσο δεν θα πρέπει να ενδιαφερθεί για την περαιτέρω μείωση των αρχικών της τιμών, για τον λόγο πως και η ποιότητα παροχής υπηρεσιών διαδραματίζει σημαντικό ρολό στην επιλογή ενός πελάτη. Έτσι θα είναι απαραίτητο να συνεχίσει στον αρχικό προσανατολισμό που είχε επιλέξει, καθότι οι τιμές που προσφέρει σε σχέση με τις υπηρεσίες της είναι αρκετά ευνοϊκές για τους τουρίστες που επιζητούν οικονομικές διακοπές γιατί όπως έχει προαναφερθεί το «Color» έχει ως στόχο το value for money. Επίσης υπάρχει περίπτωση μελλοντικά κάποιοι ανταγωνιστές να επιθυμήσουν να μιμηθούν το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, η απόφαση που θα παρθεί για το πώς θα αντιδράσει η ξενοδοχειακή μονάδα στην πρόκληση αυτή είναι απλή αλλά συνάμα πολύ σημαντική, το ξενοδοχείο θα πρέπει να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά του αναλλοίωτα, όπως και να μην τροποποίηση ή διαφοροποίηση όλα τα στοιχεία εκείνα που το προσδιορίζουν ως ξενοδοχείο καινοτόμο σε σύγκριση με τα υπόλοιπα του κλάδου. COST ANALYSIS Τα κόστη με τα οποία θα επιβαρυνθεί αρχικά το ξενοδοχείο είναι σχετικά, με την υλοποίηση της ιστοσελίδας, την επαγγελματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) την διαφήμιση της 14

15 ξενοδοχειακής μονάδας στην Google και τέλος στα συστήματα συστάσεων τα οποία στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η trip Advisor και η Trivago. Παρακάτω θα παρουσιαστούν αναλυτικά: SOCIAL MEDIA Στην περίπτωση του facebook και για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο θα επιλέγει το βέλτιστο κόστος ανά 1000 εμφανίσεις (OPCM)(Facebook 2014) για τον λόγο πως ο συγκεκριμένος τρόπος ενδείκνυται για προβολή της διαφήμισης σε άτομα που είναι πιθανότερο να προβούν σε κάποια ενέργεια σχετικά με την διαφήμιση, για παράδειγμα είτε να δηλώσουν ότι τους αρέσει η σελίδα είτε να επιλέξουν τον σύνδεσμο της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου που θα βρίσκεται στην σελίδα του facebook. Το ποσό που θα χρησιμοποιηθεί αρχικά είναι 4000 και για την αποδοχή του κάθε χρηστή θα μειώνεται το ποσό κατά 4, επίσης θα προτιμηθεί ο εφάπαξ προϋπολογισμός και θα διαρκέσει για έξι μήνες. RECOMMENDATION SYSTEMS Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην ιστοσελίδα της Trivago(Trivago 2014) διαπιστώθηκε πως η προώθηση των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων υλοποιείται δωρεάν. Όσο αφόρα την trip advisor για να υπολογιστεί η χρέωση της διαφήμισης για ένα ξενοδοχείο θα πρέπει να υπάρχει πραγματικός ξενοδόχος για να συμπληρώσει τα στοιχεία του και τα στοιχεία του ξενοδοχείου του για να εμφανιστεί το κόστος της διαφήμισης, ωστόσο μετά από μια ενδελεχή έρευνα στο διαδίκτυο υπολογιστικέ περί τα 800 το κόστος της διαφήμισης για ένα χρόνο. GOOGLE Στην περίπτωση της google το ποσό που θα καταβληθεί για το Ad Words θα οριστεί από έναν ημερήσιο προϋπολογισμό 7 την ημέρα και θα διαρκέσει 12 μήνες δηλαδή το συνολικό κόστος θα είναι 2520 /χρόνο, ενώ το μέγιστο κόστος για κάθε κλικ πιθανού πελάτη θα ανέρχεται στα 0,5 δηλαδή μέχρι 14 κλικ ανά ημέρα. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Για την υλοποίηση της ιστοσελίδας θα προσληφθεί η εταιρία κατασκευής ιστοσελίδων hellassites και θα κοστίσει συνολικά 1400, μέσα σε αυτή την τιμή υπολογίζεται και ο γραφιστικός σχεδιασμός του site. Επίσης το site θα είναι εντυπωσιακό και συνάμα λειτουργικό με αποτέλεσμα να προσελκύει τους χρήστες του διαδικτύου. Επιπλέον η ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί θα διαθέτει την δυνατότητα πώλησης των υπηρεσιών του ξενοδοχείου στους υποψηφίους πελάτες της καθημερινά και για τις 7 μέρες της εβδομάδος και θα φέρει και πιστοποίηση SSL για την αξιοπιστία του «Colors» προς τους πελάτες της. Ωστόσο επειδή θα προταθεί συγκεκριμένος server προσωπικής επιλογής το κόστος κατασκευής του site λογικά θα μειωθεί. Ο server που θα νοικιαστεί θα κοστίσει στην επιχείρηση 9.95 για δωδεκάμηνη συνδρομή. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ=8720 Τέλος, όταν θα εφαρμοστούν οι λειτουργίες των επενδύσεων και αρχίσει το ξενοδοχείο να αποκτά κέρδη θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο μαθηματικός τύπος ROI ο όποιος αξιολογεί την απόδοση μιας επένδυσης. Ο τύπος του είναι: κέρδος επένδυσης-κοστος επένδυσης/κοστος επένδυσης, αν το αποτέλεσμα είναι τουλάχιστον 10%-14% τότε το ξενοδοχείο θα βαδίζει σε θετικά αποτελέσματα και θα 15

16 πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την μελλοντική ανάπτυξη του ξενοδοχείου. Ωστόσο αν το ποσοστό απόδοσης παρουσιαστεί πολύ χαμηλό θα πρέπει το ξενοδοχείο να προβεί σε αλλαγές των στρατηγικών του. BEST PRACTISES Το ξενοδοχείο «Colors» είναι ένα νεοσύστατο ξενοδοχείο με ιδιαίτερη διακόσμηση, προσφέρει στους πελάτες του υπηρεσίες που άλλα ξενοδοχεία δεν τις διαθέτουν, επίσης η τοποθεσία του βρίσκεται σε μια αρκετά πολυσύχναστη περιοχή, κυρίως κατακλύζεται τα βράδια από νέους ανθρώπους και τέλος προωθεί ιδέες και ενδιαφέροντα, που συγκεκριμένος τύπος άτομου θα ενδιαφερθεί. Όποτε διαθέτοντας όλα αυτά τα στοιχεία η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με τα social media και τα recommendation systems κρίνεται αναγκαία. Ακόμη, σύμφωνα με εκτιμήσεις του πρόεδρου συνδέσμου ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων Ανδρέα Ανδρεάδη, το αμερικανικό πρακτορείο ανέφερε ότι οι προβλέψεις για φέτος όσον αφορά την επισκεψιμότητα στην Ελλάδα θα είναι 18.5 εκατομμύρια και μεταφράζεται σε 13 δισεκατομμύρια έσοδα. Στην συνέχεια σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ στόχος είναι ο αριθμός των επισκεπτών να φτάσει μέχρι τα 24 εκατομμύρια επισκεπτών μέχρι το 2021(Ημερησία 2014). Όποτε έχοντας αυτή την έρευνα ως οδηγό το σίγουρο είναι πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συστήματα συστάσεων θα έχουν την ικανότητα προσέλκυσης μεγάλου πλήθους επισκεπτών. SOCIAL MEDIA Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε παραπάνω τμήμα της εργασίας είναι απαραίτητη η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ανάπτυξη και προώθηση του ξενοδοχείου «Colors». Την τελευταία δεκαετία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι στην διάθεση των ξενοδόχων και η σωστή χρήση τους έχει την δυνατότητα να τα μετατρέψει σε χρήσιμα εργαλεία για την προσέλκυση νέων πελατών. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο θα αξιοποιήσει το facebook, το twitter και τo instagram για την προώθηση του. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τριών μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναλυθεί παραπάνω και δεν χρειάζεται περαιτέρω. Στην συνέχεια θα αναλυθεί πως θα χρησιμοποιηθούν και ποιες ενέργειες θα πραγματοποιηθούν για την προσέλκυση των πελατών. Αρχικά θα πρέπει προωθηθούν στη σελίδα του facebook φωτογραφίες με τους χώρους του ξενοδοχείου, για να αποκτήσουν οι εν δυνάμει πελάτες μια εικόνα για την δομή του ξενοδοχείου. Ακόμη, μία τόσο όμορφη πόλη όπως την Θεσσαλονίκη σίγουρα θα αποτελέσει θέλγητρο για τους τουρίστες έτσι προωθώντας φωτογραφίες μέσω του facebook ή instagram θα μπορέσει ο πελάτης να γνωρίσει τα όμορφα μέρη της, ενώ θα πρέπει να υπάρχουν και φωτογραφίες από την νυχτερινή διασκέδαση στην πόλη. Επίσης είναι απαραίτητο να υπάρχει ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας του «Colors» στο facebook, έτσι θα είναι εύκολο για τον πελάτη να μεταπηδήσει στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου και να διαβάσει όλα όσα θα επιθυμούσε να γνωρίσει για το «Colors», για παράδειγμα τιμές δωματίων, τις υπηρεσίες που προσφέρονται και κάποια στοιχεία για την ιστορία του ξενοδοχείου κ.ο.κ. Το twitter σαν μέσο δίνει την δυνατότητα αποστολής μονό 140 χαρακτήρων για αυτό θα ήταν αποδοτικότερο να χρησιμοποιηθεί απλώς για την συνομιλία ή επικοινωνία μεταξύ ξενοδοχείου και πελάτη, αν επιθυμεί ο επισκέπτης να λάβει 16

17 κάποιες πληροφορίες για το ξενοδοχείο ή για την πόλη της Θεσσαλονίκης τότε το «Color» μέσω του twitter θα του παρέχει τις κατάλληλες απαντήσεις. (Jennifer Hardy 2014) RECCOMENDATION SYSTEMS Τα συστήματα σύστασης είναι πληροφοριακά συστήματα που εξυπηρετούν τους χρήστες του διαδικτύου να οργανώσουν τις διακοπές τους όπως αυτοί επιθυμούν, από την άλλη παρέχει την δυνατότητα στους ξενοδόχους να γνωρίσουν τους πελάτες τους μέσω των κριτικών που ασκούν σε αυτές τις ιστοσελίδες. Τα πιο γνωστά recommendation systems ανά τον κόσμο είναι τα trip Advisor, ski matcher και dietorecs. Ωστόσο το ski matcher προωθεί συστάσεις ξενοδοχείων που αφορούν προορισμούς για χειμερινό τουρισμό και το dietorecs προωθεί κυρίως προορισμούς που σχετίζονται με τον αθλητισμό και άλλου τέτοιου είδους δραστηριότητες. Έτσι το τελικό συμπέρασμα είναι πως το trip Advisor(περισσότερα βραβευμένα ξενοδοχεία) είναι το κατάλληλο για την προώθηση του ξενοδοχείου και την προσέλκυση των πελατών. Επιπρόσθετα μαζί με την συμπλήρωση της διαδικτυακής φόρμας(στην ιστοσελίδα του «Colors» για την αξιολόγηση του) που προαναφέρθηκε παραπάνω και των σχολιασμό των τουριστών στο trip Advisor το ξενοδοχείο θα πληροφορείται σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των πελατών. Με αποτέλεσμα η ξενοδοχειακή μονάδα να γνωρίζει πως πρέπει να πράξει για να συνεχίσει να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της. Και όπως προαναφέρθηκε μέσω των συστημάτων σύστασης όταν υπάρχει είδη μια βάση δεδομένων με στοιχεία και επιθυμίες πελατών, αυτή η βάση δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην συνέχεια για την απόκτηση νέου πελατολογίου. Άλλη μια ιστοσελίδα που προωθεί τα ξενοδοχεία είναι η Trivago( εγγεγραμμένα ξενοδοχεία), μπορεί να μην διαθέτει γραπτή αξιολόγηση, ωστόσο ο πελάτης μπορεί να δηλώσει αν του άρεσε το ξενοδοχείο που διέμεινε ή όχι. Η ουσία πάντως αυτών των συστημάτων είναι να γνωστοποιούνται τα ξενοδοχεία σε παγκόσμια κλίμακα, έτσι είναι αναγκαίο και για το «Colors» να συμβαδίσει με τα σημερινά δεδομένα. Και καθότι το «Colors» είναι ένα ξενοδοχείο με ξεχωριστή, αισθητική και θεωρείται προσεγμένο για όλες τις λειτουργίες, υπηρεσίες που παρέχει είναι σίγουρο ότι μέσω των recommendation systems θα αυξήσει τις κρατήσεις του και αυτές θα τις μετουσιώσει σε κέρδος χρηματικό.( Priyanka A Nandawali, Jaikumar MPatil 2014) Συνοπτικά, η βέλτιστη πρακτική για να γίνει ανταγωνιστικό το συγκεκριμένο ξενοδοχείο είναι να αξιοποιήσει κατάλληλα τις στρατηγικές προώθησης του marketing αξιοποιώντας κατάλληλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα συστήματα συστάσεων για την γνωστοποίηση του ξενοδοχείου, όχι μόνο στο χώρο της Ελλάδος αλλά και στο εξωτερικό. Επίσης, στην Θεσσαλονίκη παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μεγάλη εισροή επισκεπτών από Ρωσία, οι ρώσοι ήταν η πρώτη αγορά για την Θεσσαλονίκη το 2013, όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις αλλοδαπών πελατών στα ξενοδοχεία της πόλης, με άνοδο που ξεπέρασε το 50%. Ακόμη σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών πρακτόρων από την Ρωσία αναμένεται αύξηση άνω του 20% σε Ελλάδα και Θεσσαλονίκη για το καλοκαίρι του 2014(Ημερησία 2014). DIGITAL MARKETING PLAN ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ- ΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Αρχικά, θα πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στην τοποθεσία του ξενοδοχείου και τα χαρακτηριστικά της, αλλά όχι μόνο της τοποθεσίας που στεγάζεται το ξενοδοχείο αλλά και της ευρύτερης 17

18 περιοχής της Θεσσαλονίκης. Η λεπτομέρεια είναι που κάνει την διάφορα, θα είναι απαραίτητη η λεπτομερέστατη παρουσίαση της τοποθεσίας και η καταγραφή όλων των υπηρεσιών που διαθέτει στους τουρίστες η Θεσσαλονίκη ως πόλη. Δηλαδή θα πρέπει να παρουσιάζεται στο site που ακριβώς βρίσκεται το ξενοδοχείο στην συνέχεια μια μικρή ιστορική αναδρομή για την περιοχή της Βαλαωρίτου και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποιες είναι οι παροχές της περιοχής ως προς τον πελάτη, για παράδειγμα πού μπορεί να γευματίσει, που θα απολαύσει τον καφέ του, ποια είναι τα αξιοθέατα στην πόλη, σε ποιες περιοχές και με ποιο τρόπο(μμμ) θα μπορέσει να τα επισκεφτεί, επίσης ποια νυχτερινά μαγαζιά ενδείκνυνται για να απόλαυση ο επισκέπτης το ποτό του. Ακόμη, το ξενοδοχείο θα πρέπει να προτρέπει τους επισκέπτες, όχι μονό μέσα από την ιστοσελίδα αλλά και προσωπικά σε φιλικό χαρακτήρα προς τον πελάτη, να πραγματοποιήσουν μια βόλτα στην πασίγνωστη παραλία της Θεσσαλονίκης ή να επισκεφτούν την πανέμορφη περιοχή των κάστρων. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Στην συνέχεια, με την χρήση της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να εμφανίζονται φωτογραφίες των δωματίων που διαθέτει το ξενοδοχείο και ποσό θα κοστίζει την βραδιά, ενώ χρήσιμος θα ήταν ένας σχολιασμός των δωματίων και της λειτουργικότητας τους. Επίσης απαραίτητο θα ήταν η γνωστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει στον επισκέπτη η ξενοδοχειακή μονάδα. Για παράδειγμα το κάθε δωμάτιο διαθέτει κάποιες λειτουργίες, όπως καφετιέρες που παράγουν εξεζητημένα ροφήματα, το πρωινό σερβίρεται στο κρεβάτι οποιαδήποτε ώρα επιθυμεί ο επισκέπτης χωρίς να υποχρεώνεται σε ένα συγκεκριμένο ωράριο. Ακόμη, ότι διαθέτει κονσόλες ηλεκτρονικών παιχνιδιών, παρέχει δωρεάν wifi και διαθέτει μια βιβλιοθήκη που είναι προσβάσιμη όλο το εικοσιτετράωρο. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες για το πώς ένας πελάτης μπορεί να πληρώσει, για παράδειγμα με πιστωτική κάρτα ή με μετρητά. Ενώ δεν πρέπει να παραληφτούν και οι τρόποι με τους οποίους ένα πελάτης/τουρίστας, έχει την δυνατότητα να κλείσει ένα δωμάτιο. ΗΛΙΚΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ: Τέλος, θα γίνει μια στοχοποίηση στην μερίδα των τουριστών/πελατών που επιθυμεί να συγκεκριμενοποιηθεί το ξενοδοχείο. Καθότι, ο ξενοδόχος είναι αυτός που επιλεγεί τους πελάτες του, γιατί συμφώνα με αυτά που προωθεί στην ιστοσελίδα του ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προωθεί κάποιες ιδέες, ένα είδος εξυπηρέτησης και υπηρεσιών. Ο φιλικός και συνάμα μοντέρνος χαρακτήρας του ξενοδοχείου είναι σίγουρο ότι θα προσελκύσει νεαρά άτομα και αυτό γιατί το ξενοδοχείο προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες και βρίσκεται και σε μια περιοχή που διακρίνεται έντονα το στοιχείο της νυχτερινής διασκέδασης. Ωστόσο μπορεί να επιλεγεί και από οικογένειες για τον λόγο πως διαθέτει μοντέρνα και χαρούμενα δωμάτια και αυτό θα ευχαριστήσει τους μικρούς επισκέπτες ενώ θα έχουν την δυνατότητα να παίξουν με τις κονσόλες παιχνιδιών. Οι γονείς, από την στιγμή που θα τους δοθεί ένα πλάνο ολόκληρης της πόλης μέσω της ιστοσελίδας, θα διαπιστώσουν πως τους αφορά και αυτούς, γιατί θα γνωρίζουν που θα μπορούν να δειπνήσουν, να απολαύουν τον καφέ τους και ποιες περιοχές να επισκεφτούν, ενώ η υπηρεσία που προσφέρει το ξενοδοχείο με πρωινό στο κρεβάτι και όποια ώρα επιθυμεί ο πελάτης θα τους δώσει την δυνατότητα να ζήσουν κάποιες στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης. (Buuteeq 2014) 18

19 STUDY OF ACCEPTANCE Για την υλοποίηση του study of acceptance θα δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, όπου οι επισκέπτες αν επιθυμούν θα απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με την διαμονή τους στο ξενοδοχείο και για τις υπηρεσίες που τους προσφέρθηκαν κατά την διάρκεια της επίσκεψης τους. Οι ερωτήσεις θα είναι οι εξής: Είστε άντρας ή γυναίκα: a) Άντρας, b) Γυναίκα. Ηλικίας από: a) 17-22, b) 23-30, c) 31-40, d) 41-50, e) 51 και άνω. Σας άρεσε η περιοχή που στεγάζεται το ξενοδοχείο «Colors»: a) Πολύ, b) Αρκετά, c) Μετρία, d) Καθόλου. Σας άρεσε η πόλη της Θεσσαλονίκης: a) Πολύ, b) Αρκετά, c) Μετρία, d) Καθόλου. Ακλουθήσατε τις συμβουλές του site για το ποια μέρη θα ήταν κάλο να επισκεφτείτε: a) Ναι b) Όχι. Αν ναι, πως σας φάνηκαν: a) Μου άρεσαν πολύ, b) Μου άρεσαν αρκετά, c) Δεν ενθουσιαστικά, d) Δεν μου άρεσαν καθόλου. Η αισθητική του ξενοδοχείου και η διακόσμηση των χώρων που διαθέτει σας άρεσαν: a) Πολύ, b) Αρκετά, c) Μετρία, d) Καθόλου. Οι υπηρεσίες του ξενοδοχείου κάλυψαν τις προσωπικές σας ανάγκες: : a) Πολύ, b) Αρκετά, c) Μετρία, d) Καθόλου. Οι ανέσεις των δωματίων του ξενοδοχείου κάλυψαν τις προσωπικές σας ανάγκες: a) Πολύ, b) Αρκετά, c) Μετρία, d) Καθόλου. Οι υπηρεσίες του δωματίου κάλυψαν τις προσωπικές ανάγκες: a) Πολύ, b) Αρκετά, c) Μετρία, d) Καθόλου. Η ποιότητα του φαγητού σας ικανοποίησε: a) Πολύ, b) Αρκετά, c) Μετρία, d) Καθόλου. Η ποσότητα του φαγητού σας ικανοποίησε: a) Πολύ, b) Αρκετά, c) Μετρία, d) Καθόλου Ευχαριστηθήκατε τα ιδιαιτέρα ροφήματα που σας προσέφερε το δωμάτιο: a) Πολύ, b) Αρκετά, c) Μετρία, d) Καθόλου Χρησιμοποιήσατε τις ηλεκτρονικές κονσόλες παιχνιδιών: a) Πολύ, b) Αρκετά, c) Μετρία, d) Καθόλου Διασκεδάσατε χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές κονσόλες παιχνιδιών: a) Πολύ, b) Αρκετά, c) Μετρία, d) Καθόλου Χρησιμοποιήσατε την βιβλιοθήκη του ξενοδοχείου: a) Πολύ, b) Αρκετά, c) Μετρία, d) Καθόλου Πως σας φαίνεται η ύπαρξη βιβλιοθήκης στο ξενοδοχείο: a ) Πολύ Ενδιαφέρουσα, b) Αρκετά Ενδιαφέρουσα, c) Ενδιαφέρουσα, d) Καθόλου Ενδιαφέρουσα. Η ύπαρξη υπολογιστών σε ένα ξενοδοχείο είναι απαραίτητοι για ένα επισκέπτη: a) Πολύ, b) Αρκετά, c) Μετρία, d) Καθόλου. Τους υπολογιστές τους χρησιμοποιήσατε: a) Πολύ, b) Αρκετά, c) Μετρία, d) Καθόλου. Πιστεύετε πως οι υπηρεσίες που σας προσφέρθηκαν αξίζουν αναλογικά για τα χρήματα που δαπανήσατε για την διαμονή σας στο ξενοδοχείο: a) Πολύ, b) Αρκετά, c) Μετρία, d) Καθόλου. Θα επιθυμούσατε να ξαναεπισκεφθείτε το εν λόγο ξενοδοχείο: a) Πολύ, b) Αρκετά, c) Μετρία, d) Καθόλου. Σε ποια κατηγορία επισκέπτη ανήκετε: a) Επαγγελματίας, b) Παντρεμένος, c) Παντρεμένος με παιδιά, d) Για τουρισμό και διασκέδαση. 19

20 Έπειτα από τις απαντήσεις των πελατών, θα διεξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα για το κατά πόσο οι επισκέπτες έμειναν ευχαριστημένοι από την διαμονή τους στο «Colors», επιπλέον θα δοθεί η ευκαιρία στον ξενοδόχο να γνωρίσει καλύτερα τους πελάτες του και να πληροφορηθεί σχετικά με αυτά που επιθυμεί και με αυτά που δεν επιθυμεί κατά την διαμονή του στο ξενοδοχείο. Έτσι ο ξενοδόχος θα έχει την ευχέρεια αν κάποια στιγμή τον ξαναεπιλέξουν να είναι πληροφορημένος σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του κάθε ένα επισκέπτη ξεχωριστά και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη ικανοποίηση του επισκέπτη. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΤΑ Έπειτα από την ενδελεχή έρευνα για την χρήση των social media και recommendation systems σε ένα ξενοδοχείο προέκυψε το αποτέλεσμα, πως μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσουν στις στρατηγικές προώθησης και ανάπτυξης, επίσης είναι βασικοί πυλώνες για την υλοποίηση των βέλτιστων πρακτικών. Ακόμη, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και συστημάτων σύστασης θα προωθηθεί και θα διαφημιστεί αποδοτικότερα το ξενοδοχείο «Colors». Στην συνέχεια, μέσω της ανάλυσης της αγοράς διαπιστώθηκαν ποιοι είναι οι ανταγωνιστές του συγκεκριμένου ξενοδοχείου και ποια είναι τα στοιχεία που το διαφοροποιούν και του προσδίδουν το προβάδισμα στο να υπερτερεί σε σχέση με τα υπόλοιπα ξενοδοχεία. Επίσης, μέσω της ανάλυσης της αγοράς δόθηκε η ευκαιρία σύστασης μίας πιο σφαιρικής άποψης για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους επισκέπτες από την πλειοψηφία των ξενοδοχείων στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ακόμη, μέσω της υλοποίησης της SWOT Analysis εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα σε σχέση με το ποια είναι τα δυνατά στοιχεία της ξενοδοχειακής μονάδας, ποια είναι τα αδύνατα σημεία της που την καθιστούν τρωτή στους ανταγωνιστές της, επιπλέον ποιες είναι οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον κλάδο των ξενοδοχείων μέσω της αξιοποίησης των social media και recommendation systems και ποιες είναι απειλές που μπορεί να λάβει από το υπόλοιπο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Επίσης μελετήθηκε πως δύο δυνατά στοιχεία της, έχουν την ικανότητα να την οδηγήσουν στο κέρδος, ποιες δυο ευκαιρίες θα έπρεπε να εκμεταλλευτεί για να εξελίχθη περεταίρω και τέλος σε δυο ενδεχόμενες απειλές πως θα έπρεπε να αντιδράσει. Το τελικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως τα social media δεν τα συναντάμε μόνο στην απλή καθημερινή ζωή των ανθρώπων, πλέον παρουσιάζονται και από μια πιο επιχειρηματική-οινομική σκοπιά και θεωρούνται απαραίτητα συστατικά για την επιτυχή και κερδοφόρα πορεία μιας επιχείρησης. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τα recommendation systems που υπάρχουν σε πολλούς τομείς προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Καθότι από την μία βοηθούν τους χρήστες του διαδικτύου να ανακαλύψουν αυτό που επιθυμούν πιο γρήγορα και από την άλλη πλευρά βοηθούν τους επιχειρηματίες να γνωρίσουν καλύτερα τους πελάτες τους, με αποτέλεσμα οι επιχειρηματίες να προσφέρουν αυτό που επιθυμούν οι πελάτες και μέσω αυτής της διαδικασίας να τους μονιμοποιούν στο πελατολόγιο τους. 20

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing Presentation

Social Media Marketing Presentation ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε Σητείας 8 & Μεσολογγίου, 14451 Μεταμόρφωση Αττικής Τηλέφωνο: 210 211 7676 E-mail: socialmedia@ksd.gr Social Media Marketing Presentation Σκοπός Το e-word-of-mouth είναι ο πιο αποδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

+ Πρόταση Προβολής επιχειρήσεων εστιάσης στο διαδίκτυο

+ Πρόταση Προβολής επιχειρήσεων εστιάσης στο διαδίκτυο + + Πρόταση Προβολής επιχειρήσεων εστιάσης στο διαδίκτυο Η εταιρεία µας δηµιούργησε µια ολοκληρωµένη πρόταση για την παρουσία και προβολή της επιχείρησης στο διαδίκτυο. Μακροπρόθεσµος στόχος αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Internet Marketing www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Τι είναι το Internet Marketing? To Marketing είναι η διαδικασία η οποία συνδέει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με τον καταναλωτή. Το Internet Marketing

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός Σας εξασφαλίζει ακόμη περισσότερες απευθείας κρατήσεις! + + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης Online Reservation Platform Online Πλατφόρμα ξενοδοχειακών κρατήσεων Travel Guide

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα»

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» «Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» Ονοματεπώνυμο: Κοντακτσή Νίκη Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Καρδαράς Δημήτριος Δεκέμβριος 2014 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11

Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11 1 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφ.Πληροφορικής E εξάµηνο Πληροφοριακά Συστήµατα Marketing(Case Study) Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11 2 Internet Marketing: Ορισµός Το Internet

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE & TABLET APPLICATION FOR HOTELS Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications

MOBILE & TABLET APPLICATION FOR HOTELS Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications Branch of 3ds group / www.3ds.gr 50% των αναζητήσεων από κινητά, καταλήγουν σε αγορά 17% των ταξιδιωτών αναζητούν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το citybeez.gr;

Τι είναι το citybeez.gr; Τι είναι το citybeez.gr; Το citybeez.gr είναι μια πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατφόρμα προηγμένης επαγγελματικής προβολής και αποστολής στοχευμένων προσφορών. Ποιος είναι ο στόχος; Να έρθει κοντά ο τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός 20 2.0. Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα. Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

Τουρισμός 20 2.0. Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα. Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Τουρισμός 20 2.0 Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Μια «συνηθισμένη», καθημερινή πια, ιστορία επιλογής προορισμού ρ διακοπών Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Εισηγητής: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, είχε πει προσφάτως:

Ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, είχε πει προσφάτως: Ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, είχε πει προσφάτως: Στον 21ο αιώνα θα υπάρχουν δυο ειδών επιχειρήσεις: Αυτές με παρουσία στο Internet και αυτές που θα έχουν βάλει ΛΟΥΚΕΤΟ! Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 6 ονόματα μελών: Μπάκος Αριστοτέλης Ξανθάκου Στέλλα Τσιουβάκας Νίκος Χιόνης-Κουφάκος Αριστοφάνης

Ομάδα 6 ονόματα μελών: Μπάκος Αριστοτέλης Ξανθάκου Στέλλα Τσιουβάκας Νίκος Χιόνης-Κουφάκος Αριστοφάνης Ομάδα 6 ονόματα μελών: Μπάκος Αριστοτέλης Ξανθάκου Στέλλα Τσιουβάκας Νίκος Χιόνης-Κουφάκος Αριστοφάνης Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας (Youth Entrepreneurship Summer Program YES) Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media

Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media 2015 Η εταιρία μας Η Moving up είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ολοκληρωμένων μορφών επικοινωνίας και διαφήμισης.όποιο και αν είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο.

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Your key to success Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας, επικεντρωνόμαστε στην αύξηση των πωλήσεών σας, στην

Διαβάστε περισσότερα

/ citybeez.gr @ citybeez.gr. citybeez.gr - Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης 1

/ citybeez.gr @ citybeez.gr. citybeez.gr - Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης 1 / citybeez.gr @ citybeez.gr 1 Τι είναι το citybeez.gr Το citybeez.gr είναι μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα προηγμένης επαγγελματικής προβολής, αποστολής στοχευμένων προσφορών σε πραγματικό χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία.

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία. Πως ξεκίνησε 2004: Η ιδέα αφορούσε στη προώθηση των απαιτήσεων της τήρησης της νομοθεσίας 2007: Στη συνέχεια ήταν η προώθηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 2011: Σήμερα αποτελεί μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

εφαρµογές κινητών για ξενοδοχεία

εφαρµογές κινητών για ξενοδοχεία εφαρµογές κινητών για ξενοδοχεία Σκοπός Η εφαρμογή m- Hospitality παρέχει στα ξενοδοχεία καινοτόμα εργαλεία για την βελτίωση της διαμονής και περιήγησης των πελατών του ξενοδοχείου. Ενώ παράλληλα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα

10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα 10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα 1 10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα Γιατί η επιχείρησή σας χρειάζεται να έχει παρουσία στο διαδίκτυο? 2 1. Η εταιρική σας ιστοσελίδα είναι ανοιχτή στον κόσμο 24 ώρες την ημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά Προώθηση ιστοσελίδας

Οικονομική Προσφορά Προώθηση ιστοσελίδας Οικονομική Προσφορά Προώθηση ιστοσελίδας 2015 Η εταιρία μας Η Moving up είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ολοκληρωμένων μορφών επικοινωνίας και διαφήμισης.όποιο και αν είναι το διαφημιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής

Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τεχνολογία μας έχει μαγνητίσει και σαγηνεύσει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή Τέτοια καθημερινά παραδείγματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στρατηγικοί Εταίροι

Οι Στρατηγικοί Εταίροι Εταιρική Παρουσίαση ΗΕπιχείρηση Η «Αμφιτρίτη ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η ανάλυση των αλλοδαπών τουριστικών δαπανών που πραγµατοποιούνται στη χώρα τους όσο και στη διάρκεια της παραµονής τους

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαδικτύου και εφαρμογές. Κοινωνική Δικτύωση

Εταιρική Παρουσίαση. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαδικτύου και εφαρμογές. Κοινωνική Δικτύωση Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαδικτύου και εφαρμογές Εταιρική Παρουσίαση Ιστοσελίδα: http://www.webgift.gr Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810225611 Ε-mail: info@webgift.gr Κοινωνική Δικτύωση Facebook

Διαβάστε περισσότερα

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Ομάδα Ο.Π.Α.Π.Σ. Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Βαρσάμης Παναγιώτης, Μπέρμπεης Γιάννης, Πλατής Σωτήρης, Τσαγγαίος

Διαβάστε περισσότερα

οµάδα 57 Ζαφειριάδης Δηµήτρης Μπατσούκας Δηµήτρης Case Study Intel Εργασία για «Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγκ»

οµάδα 57 Ζαφειριάδης Δηµήτρης Μπατσούκας Δηµήτρης Case Study Intel Εργασία για «Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγκ» οµάδα 57 Ζαφειριάδης Δηµήτρης Μπατσούκας Δηµήτρης Case Study Intel Εργασία για «Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγκ» Τι είναι Πολιτική Προβολής µέσα από το διαδίκτυο ; Ο όρος αναφέρεται στην διαφήµιση (προώθηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΑΛΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Ζω φτηνά στην πόλη μου Στηρίζω την επιχείρηση του τόπου μου!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΑΛΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Ζω φτηνά στην πόλη μου Στηρίζω την επιχείρηση του τόπου μου! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΑΛΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ζω φτηνά στην πόλη μου Στηρίζω την επιχείρηση του τόπου μου! Tο Πρόγραμμα είναι της εταιρείας ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ EMΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 8: Search Engine Marketing Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος δράσης: Λανσάρισμα HAIR COLOR Avon Cosmetics

Τίτλος δράσης: Λανσάρισμα HAIR COLOR Avon Cosmetics Τίτλος δράσης: Λανσάρισμα HAIR COLOR Avon Cosmetics Τα Social Media της εταιρίας Καλλυντικών Avon «γεννήθηκαν» τον Απρίλιο του 2010. Δημιουργήθηκε η επίσημη σελίδα της Avon στο facebook και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλυση ιστοσελίδων εταιρειών δερμοκαλλυντικών προϊόντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» Καμπουρογιάννη Ευγενία (6638)

«Ανάλυση ιστοσελίδων εταιρειών δερμοκαλλυντικών προϊόντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» Καμπουρογιάννη Ευγενία (6638) «Ανάλυση ιστοσελίδων εταιρειών δερμοκαλλυντικών προϊόντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» Καμπουρογιάννη Ευγενία (6638) Επιβλέπων Καθηγητής: Γιαννάς Πρόδρομος ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 Παρουσία τριών ελληνικών εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις Αγγελιδάκη Ιωάννα ΕΒΕΧ Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, 30 Απριλίου 2014 Ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησής μου?

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

GREEKGUIDE.COM OUR EXPERIENCE. YOUR TRIP. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ GREEKGUIDE.COM

GREEKGUIDE.COM OUR EXPERIENCE. YOUR TRIP. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ GREEKGUIDE.COM ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ GREEKGUIDE.COM ΣΕΛ. 3 // ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ GREEKGUIDE.COM ΤI EINAI; To GREEKGUIDE.COM είναι ένα ισχυρό τουριστικό brand που στεγάζει κάτω από την ομπρέλα του: Website Ταξιδιωτικά mobile apps για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r w w w. e m p h a s i s. c o m. g r Η emphasis είναι μέλος του ομίλου εταιρειών ARTION και έχει σαν αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών marketing. Κύριο συστατικό της emphasis αποτελεί η βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος, διαφορετικός τρόπος να βρίσκεις προσωπικό. www.jobmeup.gr

Ο νέος, διαφορετικός τρόπος να βρίσκεις προσωπικό. www.jobmeup.gr Ο νέος, διαφορετικός τρόπος να βρίσκεις προσωπικό. www.jobmeup.gr 2 Είμαστε εσύ. Σκεφτόμαστε και λειτουργούμε με βάση τις δικές σου ανάγκες, τα δικά σου θέλω, τις δικές σου απαιτήσεις. Με το δικό μας τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

ERGASIA.GR. Συν-εργαστείτε μαζί μας

ERGASIA.GR. Συν-εργαστείτε μαζί μας ERGASIA.GR Συν-εργαστείτε μαζί μας 1.000.000 επισκέψεις μηνιαίως! Το ergasia.gr ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάρτιο του 2014 και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αναρριχήθηκε ανάμεσα στις πρώτες ιστοσελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

greek.ru ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ :: ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ :: ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ 12 χρόνια! since 2001

greek.ru ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ :: ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ :: ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ 12 χρόνια! since 2001 since 1 ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ :: ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ :: ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ Ο «αρχαιότερος» Διαδικτυακός Κόμβος για την Ελλάδα 1 χρόνια! μοναδικούς επισκέπτες την ημέρα! 1 μοναδικούς επισκέπτες ανά μήνα!

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Υπ. Διδ. Κ. Φραϊδάκη Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καταγραφής διαδικτυακού project

Οδηγός καταγραφής διαδικτυακού project Οδηγός καταγραφής διαδικτυακού project Σε αυτό το έγγραφο θα βρείτε δομημένες σε ερωτηματολόγια & φόρμες όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται η OXO WEB SERVICES για να σας προτείνει μια λύση που θα ταιριάζει

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασιάδη Ναταλία it116 Δαουλτζόγλου Αικατερίνη it1125 Κιάκου Άννα it1178

Αναστασιάδη Ναταλία it116 Δαουλτζόγλου Αικατερίνη it1125 Κιάκου Άννα it1178 Αναστασιάδη Ναταλία it116 Δαουλτζόγλου Αικατερίνη it1125 Κιάκου Άννα it1178 Social Media Marketing Πρακτική marketing που χρησιµοποιείται µε σκοπό την απόκτηση δηµοσιότητας και κίνησης µέσα από πηγές και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Social Media. Chapter 2 Social Media Marketing

Social Media. Chapter 2 Social Media Marketing Social Media W Chapter 2 Social Media Marketing p.1 Τι είναι το Social Media Marketing Πρόκειται για ένα νέο marketing, που απευθύνεται σε ένα νέο καταναλωτή. Ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» * της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΊΑ- Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠ ΕΞ0548-150714 Αθήνα, 14 Ιουλίου 2015 O Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ως Δικαιούχος υλοποίησης της πράξης: «Πιλοτικές Καινοτόμες Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 Ερωτηματολόγιο Εισαγωγή: Τουριστικές Εταιρίες GIFT 2.0 Το έργο GIFT 2.0 αποσκοπεί στη βελτίωση των συνδυασμένων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Τύπου. Ετήσια Έρευνα των Ελλήνων Χρηστών Κοινωνικής Δικτύωσης. Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ανακοίνωση Τύπου. Ετήσια Έρευνα των Ελλήνων Χρηστών Κοινωνικής Δικτύωσης. Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση Τύπου Ετήσια Έρευνα των Ελλήνων Χρηστών Κοινωνικής Δικτύωσης Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Ολοκληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Search Engine Marketing

Search Engine Marketing PBC Consulting Services Search Engine Marketing Αξιοποιήστε τη δύναµη και την ευρύτατη απήχηση του διαδικτύου και προωθήστε εύστοχα και αποδοτικά την επιχείρησή σας Περιεχόµενα Γιατί Search Engine Marketing;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του σεμιναρίου. Σε ποιους απευθύνεται. Οφέλη

Στόχος του σεμιναρίου. Σε ποιους απευθύνεται. Οφέλη Στόχος του σεμιναρίου Το LinkedIn σεμινάριο είναι ένα σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τη Socialab την Τρίτη 21 Απριλίου με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες όσων επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός LinkedIn. «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by

Οδηγός LinkedIn. «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by Οδηγός LinkedIn «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by 2 Οδηγός Linkedin, πώς να βοηθήσετε την επιχείρηση σας χρησιμοποιώντας το Ο ποιο κάτω οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνια.

Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνια. Μόλις 300μ. από την αμμώδη παραλία Αμμουδάρα, το Hotel Handakas βρίσκεται στη μέση ενός καταπράσινου αμπελώνα. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi και πισίνα. Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων

Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα Εμπορικό & Βιομηχανικό Πυλώνες Έρευνας 1 ος Πυλώνας Δημογραφικά χαρακτηριστικά επισκεπτών 2 ος Πυλώνας Ταξιδιωτικό προφίλ επισκέπτη 3 ος Πυλώνας Οικονομική δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα Συνεργάτη για την επιτυχή καταχώρηση και παρακολούθηση των υπηρεσιών του

Βήματα Συνεργάτη για την επιτυχή καταχώρηση και παρακολούθηση των υπηρεσιών του Easy-Booking.gr Βήματα Συνεργάτη για την επιτυχή καταχώρηση και παρακολούθηση των υπηρεσιών του Μέσα από τις παρακάτω οδηγίες οι συνεργάτες μετά από την ορθή αποστολή email θα μπορέσουν να καταχωρήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Growth in recession : Η κρίση ως ευκαιρία ανάπτυξης The Anytime Online case study

Growth in recession : Η κρίση ως ευκαιρία ανάπτυξης The Anytime Online case study Growth in recession : Η κρίση ως ευκαιρία ανάπτυξης The Anytime Online case study Speakers: Κώστας Κατσιμπόκης Anytime Online Μάνος E. Λίτινας Digital Ecosystems 2008 η Ελλάδα μπαίνει στην ύφεση 2010:

Διαβάστε περισσότερα

Σασών Ισαάκ Σπηλιάκος Κωνσταντίνος Τσιάνα Καλλιόπη

Σασών Ισαάκ Σπηλιάκος Κωνσταντίνος Τσιάνα Καλλιόπη Σασών Ισαάκ Σπηλιάκος Κωνσταντίνος Τσιάνα Καλλιόπη Τι είναι το Affiliate Marketing; Πιο συγκεκριµένα, ο Affiliate: Είναι: Ø Όχι απαραίτητα κάποιος που έχει ήδη ιστοσελίδα Ø Ιδιώτης ή εταιρεία Προωθεί τους

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Ευρετήριο για του μαθητές του Λυκείου Αγίου Αντωνίου

Ηλεκτρονικό Ευρετήριο για του μαθητές του Λυκείου Αγίου Αντωνίου Ηλεκτρονικό Ευρετήριο για του μαθητές του Λυκείου Αγίου Αντωνίου Ομάδα μαθητών: Ανδρέου Μάριος, Σταύρου Ανδρέας, Δημητρίου Παναγιώτης, Θεοχάρους Στέλιος. Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA MARKETING

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA MARKETING ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Δυνατότητα Παρακολούθησης και εξ' Αποστάσεως Καλύψτε το χαμένο χρόνο και ξεπεράστε τον ανταγωνισμό επενδύοντας στα Social Media!

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 3. Facebook Marketing. You have been invited by Paperplane. Add an RSVP note: (optional) Will you integrate Social Media in your marketing?

Chapter 3. Facebook Marketing. You have been invited by Paperplane. Add an RSVP note: (optional) Will you integrate Social Media in your marketing? Chapter 3. You have been invited by Paperplane. Add an RSVP note: (optional) Will you integrate in your marketing? Yes No Maybe Learn all you need to know inside. 3 p.1 Το facebook είναι o δημοφιλέστερος

Διαβάστε περισσότερα

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος!

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Το Galaxy Hotel αποτελεί τη λύση της SingularLogic για την ολοκληρωμένη διαχείριση και την αυτοματοποίηση των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων. 2 Λειτουργίες Front

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Ο Δεκάλογος των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Φαρμακείο 1. Μεγάλος αριθμός φαρμακείων 3. Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στον τομέα του τουρισμού. Στρατηγική και Προοπτικές. Νίκος Κάκαρης Γενικός Διευθυντής Όλγα Φωτίου Ερευνήτρια

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στον τομέα του τουρισμού. Στρατηγική και Προοπτικές. Νίκος Κάκαρης Γενικός Διευθυντής Όλγα Φωτίου Ερευνήτρια Η χρήση των νέων τεχνολογιών στον τομέα του τουρισμού Στρατηγική και Προοπτικές Νίκος Κάκαρης Γενικός Διευθυντής Όλγα Φωτίου Ερευνήτρια 30-31 Οκτωβρίου 2008 Περιεχόμενα 1. Το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary Business Plan Γενική Εισαγωγή I. Εξώφυλλο II. Εισαγωγική Σελίδα III. Περιεχόμενα IV. Executive Summary 1 Εσωτερική Ανάλυση 1.1 Περιγραφή της επιχείρησης 1.2 Προϊόντα / Υπηρεσίες 1.3 Τοποθεσία 1.4 Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Αναφορά Απασχολησιμότητας Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Προφίλ Απασχολησιμότητας... 3 Πώς να διαβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμπεριφορά του Έλληνα Online Καταναλωτή

Η Συμπεριφορά του Έλληνα Online Καταναλωτή . Η Συμπεριφορά του Έλληνα Online Καταναλωτή Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, * Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών *Αντιπρόεδρος του GRECA 1 Καθ. Γ. Δουκίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφίες από τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις της Παγκρήτιας Έκθεσης, στην Αθήνα.

Φωτογραφίες από τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις της Παγκρήτιας Έκθεσης, στην Αθήνα. 2 Φωτογραφίες από τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις της Παγκρήτιας Έκθεσης, στην Αθήνα. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου 2015 Προϊόντα Γεύσεις Υπηρεσίες Πολιτισμός ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η διαφήμιση με μία μόνο λέξη χαρακτηρίζεται και ως «υπόσχεση», καθώς δίνει μια υπόσχεση στον υποψήφιο αγοραστή, για το προϊόν που διαφημίζει και αναφέρεται στην επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα