Προτάσ ις αι Α τι ροτάσ ις στο Eurogroup της Πέ της Ιο ίο,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προτάσ ις αι Α τι ροτάσ ις στο Eurogroup της Πέ της Ιο ίο,"

Transcript

1 Προτάσ ις αι Α τι ροτάσ ις στο Eurogroup της Πέ της Ιο ίο, αιε ιση ά σεις α ό η Φ οσε ί α Μ αχα ίο - Οι ο ο ο όγος Πρόταση Policy Actions to be taken in consultation with EC/ECB/IMF staff: supplementary budget and MTFS ια το σ ηρω ατι ό ροϋ ο ο ισ ό το αι το σο ρόθ σ ο ρό ρα α το Adopt effective as of July 1, 2015 a supplementary udget a d a ediu -ter fis al strategy, supported by a sizable and credible package of measures. The new fiscal path is premised on a primary surplus target of 1, 2, 3, and 3.5 percent of GDP in 2015, 2016, 2017 and The pa kage i ludes VAT refor s, other ta poli easures, pe sio refor s, pu li ad i istratio refor s, refor s addressi g shortfalls i ta olle tio e for e e t, a d other parametric measures as specified below α ιοθ θού α ό Ιο ίο έ α σ α ι ός οϋ ο ο ισ ός αι ια σο όθ σ οσιο ο ι ή σ α ι ή ια ο - ο θα οσ ι θ ί α ό έ α έθ ς αι α ιό ισ ο ό α α έ. ο έο οσιο ο ι ό «ο ο ά ι» θα έ ι α α α θ ί ια έ α σ ό ο οσιο ο ι ού ο άσ α ος ύ ο ς,, αι, % ο Α Π ια ο, ο, ο αι ο. ο α έ ο ι α βά ι α θ ίσ ις σ ο ΠΑ, φο ο ο ι ά έ α, α θ ίσ ις ια ο σ α ιο ο ι ό, α θ ίσ ις σ όσια ιοί σ, α θ ίσ ις ο θα α ι ί ι ις ί ις σ σ ο ή φό αι ά α α α ι ά έ α ο ι ι ύο αι α α ά. 1. VAT reform ταρρύθ ιση ΦΠΑ. VAT reform Adopt legislation to reform the VAT system that will be effective as of July 1, The reform will target a net revenue gain of 1 percent of GDP on an annual basis from parametric changes. The new VAT system will: (i) unify the rates at a standard 23 percent rate, which will include restaurants, hotels and catering, and a reduced 13 percent rate for basic food, energy, and water (excluding sewage),and a superreduced rate of 6 percent for pharmaceuticals, books, and theater; (ii) streamline exemptions to broaden the base and raise the tax on insurance; and (iii) eliminate discounts, including on islands. α ιοθ θ ί α ύθ ισ ο σ σ ή α ος ΠΑ ο θα ισ ύσ ι α ό Ιο ίο. Η α ύθ ισ θα έ ι σ ό ο έ ύ ο ς % ο Α Π σ ήσια βάσ α ό ις α α ι ές α α ές. ο έο σύσ α ΠΑ θα:. ο οι ί ο ς σ σ ές σ ο % αι θα ι α βά ι ο ο ία, σ ια ό ια αι ateri g, έ α ι έ ο σ ο % ια α βασι ά όφι α, έ ια αι ο ό αι ο έ ς ς α ο έ σ ς αι έ α ι έ ο σ σ ή % ια α φά α α, α βιβ ία αι α θέα α. θα ο θο ο ί ι ις αι έσ ις ια ι ύ σ ς βάσ ς αι αύ σ ο φό ο ί ς ασφά ισ ς αι. ά ι αι έσ, σ ι α βα ο έ σιώ supplementary budget and MTFS Adopt effective as of July 1, 2015 a supple e tar udget a d a medium-term fiscal strategy, supported by a sizable and credible package of measures. The new fiscal path is premised on a primary surplus target of 1, 2, 3, and 3.5 percent of GDP in 2015, 2016, 2017 and The package i ludes VAT refor s, other ta poli easures, pe sio refor s, pu li ad i istratio refor s, refor s addressing shortfalls in tax collection e for e e t, a d other para etri measures as specified below. Adopt legislation to reform the VAT system that will be effective as of July 1, The reform will target a net revenue gain of 0.93 percent of GDP on an annual basis from parametric changes. The new VAT system will: (i) unify the rates at a standard 23 percent rate and a reduced 13 percent rate for food, energy, water, and hotels, and a super-reduced rate of 6 percent for pharmaceuticals, books, and theater; (ii) streamline exemptions to broaden the base; and (iii) maintain the 30% discount on islands Η ι ή ά ο ί ι ι έ α έ α ό α ύθ ισ ο σ σ ή α ος ΦΠΑ, % % σ α ο ο ία αι α ια ήσ ι ο ι έ ο ΦΠΑ σ α σιά

2 Πρόταση The increase of the VAT rate described above may be reviewed at the end of 2016, provided that equivalent additional revenues are collected through measures taken against tax evasion and to improve collectability of VAT. Any decision to review shall take place in consultation with the institutions. Η αύ σ σ σ ώ ΠΑ ο ι άφ αι ο ί α α αθ θ ί σ ο έ ος ο ό οϋ όθ σ ό ι θα ά ι ίσ α ισο ά έσ έ ο θα φθού α ά ς φο ο ιαφ ής αι ς β ί σ ς ς σ ο ής ο ΠΑ. άθ α όφασ α αθ ώ σ ς θα έ ι α ί ι σ σ ασία ο ς θ σ ούς. α αφέ αι 3. Fiscal structural measures. Δη οσιο ο ι ά έτρα 3. Fiscal structural measures Adopt legislation to: α ιοθ τηθ ί ο οθ σία ρο ι έ ο : Adopt legislation to: close possibilities for income tax avoidance (e.g., tighten the definition of farmers), take measures to increase the corporate income tax in 2015 and require 100 percent advance payments for corporate income as well as individual business income tax by end-2016; eliminate the preferential tax treatment of farmers in the income tax code; raise the solidarity surcharge; α ίσο οι ιθα ό ς ια φο ο ιαφ ή ια α ά ι α ο ιο ισ ό ο ο ισ ού ο α ό, α φθού έ α ια αύ σ ο φό ο ι ι ήσ ο αι α α αι θ ί % ο α αβο ή ής ια ο αι ι ό ισό α αθώς αι ια ο α ο ι ό ισό α θέ α α ιώ έ ι ο έ ος ο. α α α θ ί οϊ ή φο ο ο ι ή α ί ισ α ο ώ α ό ο ώ ι α φο ο ο ίας, α α θ ί ισφο ά α ύ ς. close possibilities for income tax avoidance (e.g., tighten the definition of farmers), take measures to increase the corporate income tax in 2015 and ;; raise the solidarity surcharge; Η ι ή ά ο ί ι α αί σ ο α αβο ής % ο φό ο ισο ή α ος ο ι ώ οσώ αι α α ιώ, ού αι α α α θ ί οϊ ή φο ο ο ι ή α ί ισ α ο ώ α ό ο ώ ι α φο ο ο ίας abolish subsidies for excise on diesel oil for farmersand better target eligibility to halve heating oil subsidies expenditure in the budget 2016; α α α θ ί αί σ ια φο ό σ ο α αφέ αι αίο θέ α σ ς ια ο ς α ό ς αι α ά ι α ύ ος έ ος ι αιού ο ι έ ο σ ο οϋ ο ο ισ ό ο α ι θού σ ο ισό α έ ο α ια ο ς ι αιού ο ς In view of any revision of the zonal property values, adjust the property tax rates if necessary to safeguard the 2015 and 2016 property tax revenues at. illio a d adjust the alter ati e i i u personal income taxation. σ ί σ α αθ ώ σ ς α ι ι ι ώ α ιώ, α ά ι οσα ο ή ο φό ο α ι ή ο ι έ ο α ιασφα ισθ ί ό ι ο αι ο θα ισ α θού, ισ. ώ α ό ο φό ο α ι ή αι α οσα οσ ί α α ι ή φο ο ο ία ια ο ά ισ ο α ο ι ό ισό α In view of any revision of the zonal property values, adjust the property tax rates if necessary to safeguard the 2015 and 2016 propert ta re e ues at. illio a d adjust the alternative minimum personal income taxation. eliminate the cross-border withholding tax introduced by the installments act (law XXXX/2015) and reverse the recent amendments to the ITC in the public administration act (law XXXX/2015), including the special treatment of agricultural income. α α α θ ί ιασ ο ια ή α α ά σ φό ο ο θ σ ίσ ά ό ος / αι α α ο ή όσφα ο ο οιήσ ο ITC ό ος XXXX /, σ ι α βα ο έ ς αι ς ι ι ής α ί ισ ς α ο ι ώ ισο ά. eliminate the cross-border withholding tax introduced by the installments act (law XXXX/2015) and reverse the recent amendments to the ITC in the public administration act (law XXXX/2015), including the special treatment of agricultural income.

3 Πρόταση adopt outstanding reforms on the codes on income tax, and tax procedures: introduce a new Criminal Law on Tax Evasion and Fraud to amend the Special Penal Law 2523/1997 and any other relevant legislation, and replace Article 55, s 1 and 2, of the TPC, with a view, inter alia, to modernize and broaden the definition of tax fraud and evasion to all taxes; abolish all Code of Book and Records fines, including those levied under law 2523/1997 develop the tax framework for collective investment vehicles and their participants consistently with the ITC and in line with best practices in the EU. α ιοθ θού οι ίς α θ ίσ ις σ ο ώ ι α φο ο ο ίας ισο ή α ος αι ια ι ασιώ φο ο ό σ ς. α ισα θ ί έ ας έος οι ι ός ό ος ια φο ο ιαφ ή αι α ά ια α ο ο οι θ ί ο ι ι ός ό ος / αι άθ ά σ ι ή ο οθ σία αι α ι α άσ ασ ά θ, α ά αφος αι ο TPC ο ι ή, α ύ ά, ο ο ισ ού αι ς ι ύ σ ς ο ο ισ ούς ς φο ο ιαφ ής σ ό ο ς ο ς φό ο ς. α α α θού ό α α όσ ι α ο ώ ι α ιβ ίο αι οι ί ι α βα ο έ α ώ ο ισ ά ο αι ό ο ό ο /, α α α θ ί ο άισιο φο ο ό σ ς σ ο ι ώ ύσ αι σ ό σ α ά ο α ί αι σ βα ό ο ITC αι σ θ ά ισ ις α ύ ς α ι ές σ. adopt outstanding reforms on the codes on income tax, and tax procedures: introduce a new Criminal Law on Tax Evasion and Fraud to amend the Special Penal Law 2523/1997 and any other relevant legislation, and replace Article 55, s 1 and 2, of the TPC, with a view, inter alia, to modernize and broaden the definition of tax fraud and evasion to all taxes; abolish all Code of Book and Records fines, including those levied under law 2523/1997 develop the tax framework for collective investment vehicles and their participants consistently with the ITC and in line with best practices in the EU. adopt legislation to upgrade the organic budget law to: (i) introduce a framework for independent agencies; (ii) phase out ex-ante audits of the Hellenic Court of Auditors and account officers (ypologos); (iii) give GDFSs exclusive financial service capacity and GAO powers to oversee public sector finances; and (iv) phase out fiscal audit offices by January increase the rate of the tonnage tax and phase out special tax treatments of the shipping industry. α ιοθ θ ί ο οθ σία ια α αβάθ ισ ο ό ο ια ο οϋ ο ο ισ ό ώσ. α ισά ι έ α αίσιο ια ις α ά ς α ς. σ α ια ή α ά σ ο έ έ ο ι ού ίο. α α α θ ί α ο ισ ι ή οι ο ο ι ή α ο ιό α σ αι οι ά ις σ ο ι ό ο ισ ή ιο α ιβ έ ο α οι ο ο ι ά ο όσιο ο έα αι. σ α ια ή α ά σ ι ώ αφ ί έ ι ο Ια ο ά ιο ο α α θ ί ο φό ος σ ο ο ά αι α α α θού σ α ια ά οι ι ι ές φο ο ο ι ές θ ίσ ις ια α ι ια ή βιο α ία. adopt legislation to upgrade the organic budget law to: (i) introduce a framework for independent agencies; (ii) phase out ex-ante audits of payments by the Hellenic Court of Auditors and account officers (ypologos); (iii) give GDFSs exclusive financial service capacity and GAO powers to oversee public sector finances; and (iv) phase out fiscal audit offices by January increase tonnage tax and implement an effective taxation framework for commercial shipping.

4 Πρόταση By September 2015, (i) simplify the personal income tax credit schedule; (ii) re-design and integrate into the ITC the solidarity surcharge for income of 2016 to more effectively achieve progressivity in the income tax system; (iii) issue a circular on fines to ensure the comprehensive and consistent application of the TPC; (iv) and other remaining reforms as specified in 9 of the IMF Country Report No. 14/151. On health care, effective as of July 1, 2015, (i) reestablish full INN prescription, without exceptions, (ii) reduce as a first step the price of all off-patent drugs to 50 percent and all generics to 32.5 percent of the patent price, by repealing the grandfathering clause for medicines already in the market in 2012, and (iii)) review and limit the prices of diagnostic tests to bring structural spending in line with claw back targets; and (iv) collect in the full the 2014 clawback for private clinics, diagnostics and pharmaceuticals, and extend their 2015 clawback ceilings to Launch the Social Welfare Review under the agreed terms of reference with the technical assistance of the World Bank to target savings of ½ percent of GDP which can help finance a fiscally neutral gradual roll-out of the GMI in January 2016 έ ι ο έ β ιο ο. α α ο οι θ ί ο ό α α ς α ο ι ής φο ο ό σ ς. α α ασ ιασθ ί αι α σ α θ ί σ ο ITC ισφο ά α ύ ς ια α ισο ή α α ο ο ι έ ο α ι θ ί ιο α ο σ α ι ά οο ι ό α σ ο σύσ α φο ο ό σ ς. α οθ ί έ α ι ό ια α όσ ι α ο ι έ ο α ιασφα ισ ί ιο σ ι ή αι σ ο έ φα ο ή ο TPC. α οθού ό ς οι α ο ί ασ ς α θ ίσ ις ο ο ί ο αι σ α ά αφο ς α αφο άς ο ο /. Α αφο ι ά ο σύσ α ίας α ό Ιο ίο : I. α αφο ά ο σ σ ή α ος σ α ο άφ σ ς ίς αι έσ ις II. ί σ, ς ώ ο βή α, α ά % ι ώ φα ά ο οσ α ύο αι α ό α έ α αι α ά, % ό όσ, ΙΙΙ. α έ ασ αι ιο ισ ός ι ώ ια σ ι ώ άσ ο ι έ ο α ά ι ο θο ο ισ ός ο ι ώ α α ώ αι IV. Π ή ς ίσ α law a k ι ι ι ώ ι ι ώ ο, ο αφο ού ια ισ ι ές άσ ις αι φα α ι ή α ή αι έ ασ ο ο ίο ο law a k ια ο kai σ ο. ισα ή ς α ύθ ισ ς ο σ ή α ος Π ό οιας, βάσ ι σ φ θέ αι ό ι ή βοήθ ια ς Πα όσ ιας ά ας. σ ό ο οι ο ό σ, % ο Α Π, ώσ α α ο ο θ ί έ α ο έ ο οσιο ο ι ά roll-out ια ο ά ισ ο έ ο ισό α ο Ια ο ά ιο ο. By September 2015, (i) simplify the personal income tax credit schedule; (ii) re-design and integrate into the ITC the solidarity surcharge for income of 2016 to more effectively achieve progressivity in the income tax system; (iii) issue a circular on fines to ensure the comprehensive and consistent application of the TPC; On health care, effective as of July 1, 2015, (i) re-establish full INN prescription, without exceptions, (ii) reduce as a first step the price of all off-patent drugs to 50 percent and all generics to 32.5 percent of the patent price, by repealing the grandfathering clause for medicines already in the market in 2012, and (iii)) review and limit the prices of diagnostic tests to bring structural spending in line with claw back targets; and (iv) collect in the full the 2014 clawback for private clinics, diagnostics and pharmaceuticals, and extend their 2015 clawback ceilings to Launch the Social Welfare Review under the agreed terms of reference with the technical assistance of the World Bank in order to phasein a system of GMI which does not rely on related cuts in benefits in kind. Η ι ή ά α αφέ ι ις α ο ί ασ ς α θ ίσ ις ο ο ί ο αι σ α ά αφο ς α αφο άς ο ο /. Η ι ή Π ά ι ι ύ ι ο σ ό ο Incorporate into the 2016 budget: Έ τα η στο ροϋ ο ο ισ ό το : Incorporate into the 2016 budget: reduction in the expenditure ceiling for military spe di g illio ith a targeted set of actions, including a reduction in headcount and procurement; ί σ α ι ώ α α ώ α ά α. ώ ια σ ο έ ο ά α ιώ ό ς ο ιο ισ ός ο οσ ι ού όσο αι ο ισ ι ώ ο α ά. reduction in the expenditure ceiling for military spe di g illio ith a targeted set of actions, including a reduction in headcount and procurement; Η ι ή ά ιώ ι ό ο α ά α. ώ α ι ή α ά

5 Πρόταση introduce reform of the income tax code, inter alia covering capital taxation], investment vehicles, farmers and the self- employed, etc.; α ύθ ισ σ ο ώ ι α φο ο ο ίας ισο ή α ος, σ ι α βα ο έ ς, α ύ ά, φο ο ό σ ς φα αί, ι ώ ο ά, α ο ώ, α οα ασ ο ού. introduce reform of the income tax code, [inter alia covering capital taxation], investment vehicles, farmers and the self- employed, etc.; raise the corporate tax rate from 26% to 28%; Αύ σ ο φο ο ο ι ού σ σ ή ια ις raise the corporate tax rate from 26% to 28%; ι ι ήσ ις α ό ο % σ ο %. na na introduce one off corporate tax of 12% on orporate profits o er. illio to eet the fis al target for ; i trodu e ta o television advertisements; Οι α ισ ές ο ί ο έ α ισφο ά % σ α έ ά, ώ, ι ι ήσ introduce tax on television advertisements; ισα ή φό ο ια ις ο ι ές ιαφ ίσ ις introduce tax on television advertisements; announce international public tender for the acquisition of television licenses and usage related fees of relevant frequencies; ι θ ής ια ισ ός ια ις ά ι ς ήσ ς ο ι ώ σ ο ή announce international public tender for the acquisition of television licenses and usage related fees of relevant frequencies; and extend implementation of luxury tax on recreational vessels in excess of 10 meters and increase the rate from 10% to 13%, coming into effect from the collection of 2014 income taxes and beyond; implement taxation on Gross Gaming Revenues (GGR) of 30% on VLT games, expected to be installed at second half of 2015 and 2016; and launch the tender process for the issuing of 4G and 5G licences. έ ασ ς ιβο ής ο φό ο ο ίας ια σ άφ α α ής ά έ αι αύ σ ο σ σ ή σ ο % α ό %, ίσ α φό α α ο ι ά α ό ο ο ο ό σ ο σ σ ή α ος σ οι ά, ιβο ή φό ο % σ α VΚTs, α ο οία α α έ αι ό ι θα θού σ ι ο ία σ ο β' ά ο ο αι ο. Έ α ια ι ασίας οβο ής οσφο ώ ια έ οσ α ιώ ι ύ ι ής φ ίας ς αι ς ιάς. 4. Pension reform. ταρρύθ ιση σ τα ιο οτι ού σ στή ατος 4. Pension reform extend implementation of luxury tax on recreational vessels in excess of 10 meters and increase the rate from 10% to 13%, coming into effect from the collection of 2014 income taxes and beyond; extend Gross Gaming Revenues (GGR) taxation of 30% on VLT games expected to be installed at second half of 2015 and 2016; generate revenues through the issuance of 4G and 5G licenses [1]; and The Authorities recognise that the pension system is unsustainable and needs fundamental reforms. This is why they will implement in full the 2010 pension reform law (3863/2010), and implement in full or replace/adjust the sustainability factors for supplementary and lump-sum pensions from the 2012 reform with to achieve equivalent savings and take further steps to improve the pension system. Οι α ές α α ί ο ό ι ο σ α ιο ο ι ό σύσ α ί αι ασ αθές αι ιά αι ο ι ές α θ ίσ ις. ι α ό θα έ ι α φα οσ ί ή ς ο ό ο ο ο αφο ά σ α ύθ ισ ο σ α ιο ο ι ού σ σ ή α ος ό ος / αι θα φα οσ ού ή θα οσα οσ ού οι α ό ς ο ισ ύο ια ις ι ο ι ές σ ά ις α ά αι ις ές σ ά ις ό ς έ ι σ φ θ ί ο, ώσ α ι ύ ο α ά ο οι ο ό σ αι α άβο ι έο έ α ια β ί σ ο σ α ιο ο ι ού σ σ ή α ος

6 Πρόταση Effective from July 1, 2015 the authorities will phasein reforms that would deliver estimated permanent savings of ¼- ½ percent of GDP in 2015 and 1 percent of GDP on a full year basis in 2016 and thereafter by adopting legislation to: create strong disincentives to early retirement, including the adjustment of early retirement penalties, and through a gradual elimination of grandfathering to statutory retirement age and early retirement pathways progressively adapting to the limit of statutory retirement age of 67 years,or 62 and 40 years of contributions by 2022, applicable for all those retiring (except arduous professions, and mothers with children with disability)after June 30, 2015; Adopt legislation so that withdrawals from the Social Insurance Fund will incur an annual penalty, for those affected by the extension of the retirement age period, equivalent to 10 percent on top of the current penalty of 6 percent; integrate into ETEA all supplementary pension funds and ensure that, starting January 1, 2015, all supplementary pension funds are only financed by own contributions; Α ό Ιο ίο οι α ές θα φα όσο α θ ίσ ις ο θα έ ο σ ό ο ό ι οι ο ό σ ισά ια ο, % -, % ο Α Π ια ο αι ο % ο Α Π ια ο αι α ό ί αι έ α φα ο ή ο οθ σίας ώσ α φα οσ ού ισ ά α ι ί α ια ό σ α ιο ό σ, σ α ο οία σ ι α βά ο αι οι ές ια ό σ α ιο ό σ αι σ α ια ή ά ι αι έσ αι ίας έ ι αι ά ιοθ ώ ας οσα ό ο ας ό ο ς σ ο ό ιο ι ίας ώ ή ώ ό ια ασίας έ ι ο, ύθ ισ α ή α αφο ά ό ο ς όσοι σ α ιο ο ού αι αί σ α βα έα αι α θ ιι ά αι ις έ ς αι ιώ ι ι ές α ά ς Α Α ά ις Ιο ίο ο α ιοθ θ ί ο οθ σία ο θα οβ έ ι ήσιο έ α ι ια όσο ς ά ο αι α ό έ ασ ο ί σ α ιο ό σ ς, αι θέ ο α σ α ιο ο θού ό α ίσ 16%. α α θού ό α α ι ο ι ά α ία σ ο ΑΑ αι α ιασφα ισ ί ό ι α ό Ια ο α ίο ό α α ι ο ι ά α ία ο ού α α ο ο θού ι ίοις ό οις α αφο ά ς ή ας ι ού ί α ος. Effective from 31 October 2015 the authorities will phase-in reforms that would deliver estimated permanent savings of ¼-½ percent of GDP in 2015 and 1 percent of GDP on a full year basis in 2016 and thereafter by adopting legislation to: create strong disincentives to early retirement, including the adjustment of early retirement penalties, and through a gradual elimination of grandfathering to statutory retirement age and early retirement pathways progressively adapting to the limit of statutory retirement age of [67] years, or 62 and 40 years of contributions by 2022, applicable for all those retiring (except arduous professions, and mothers with children with disability) after October 31, 2015; Adopt legislation so that withdrawals from the Social Insurance Fund will incur an annual penalty, for those affected by the extension of the retirement age period, equivalent to 10 percent on top of the current penalty of 6 percent; Integrate into ETEA all supplementary pensions funds; Η ι ή ά α αφέ ι α θα α αφέ ι ή α ι ού ί α ος σ α ι ο ι ά α ία better target social pensions by increasing OGA uninsured pension; Gradually phase out the solidarity grant (EKAS) for all pensioners by end-december This shall start immediately as regards the top 20% of beneficiaries with the modalities of the phase out to be agreed with the institutions; Π οσ ιο ισ ός α ύ ο ς σ ό ο ς α ασφά ισ ο θα άβο βασι ή ίσ σ έσ ο Ο Α. α ια ή α ά σ ο Α ια ό ο ς ο ς σ α ιού ο ς έ ι ο έ ος β ίο. Η ύθ ισ θα αφο ά ά σα ο % «ό» ι αιού ις ο έ ι ς ς σ α ια ής α ά σ ς α έ ι α σ φ θού ο ς θ σ ούς. Better target social pensions by increasing OGA uninsured pension; Gradually replace the solidarity grant (EKAS) for all pensioners by end-december 2018; Η ι ή ά ά σ α ι ά α ά σ ο Α έ ι ο έ ος ο σ α ίθ σ ο ς α ισ ές ο ο ί ο έ ι ο έ ος ο, α ά ι ι ή ύθ ισ ια ο % ό ι αιού

7 Πρόταση freeze monthly guaranteed contributory pension limits in nominal terms until 2021; provide to people retiring after 30 June 2015 the basic, guaranteed contributory, and means tested pensions only at the attainment of the statutory normal retirement age of currently 67 years; Πά α ιαί έ σ α ιο ο ι ώ ισφο ώ σ ο ο ασ ι ούς ό ο ς έ ς ο. α α έ αι σ όσο ς σ α ιο ο θού ά ις Ιο ίο βασι ή έ σύ α restore employer contribution for main pensions to 2014 levels (3.9% - IKA); α αφέ αι Η ι ή α ά αύ σ σ α ιο ο ι ώ ισφο ώ σ ο Α α ά, % increase the relatively low health contributions for pensioners from 4% to 6% on average and extend it to supplementary pensions; Αύ σ ισφο ώ ίας α ό % σ % όσο ια ις ύ ι ς όσο αι ια ις ι ο ι ές σ ά ις. increase health contributions for pensioners from 4% to 5% on average and extend to supplementary pensions; Η ι ή ά ά ά σ ό ο % ισφο ώ ίας phase out all state-financed exemptions and harmonize contribution rules for all pension funds with the structure of contributions to IKA from 1 July 2015; α ια ή α ά σ α ο ο ού αι έσ αι α ό ισ ισφο ώ ό ασφα ισ ι ώ α ί α ές ο ισ ύο σ ο Ι Α α ό Ιο ίο. phase out all state-financed exemptions and gradually harmonize contribution rules for all pension funds in line with contributions to IKA from 1 January Η ι ή ά α ο έ αι ό ασ α ά ά α φα οσ ί ή ς α ό α

8 Πρόταση Moreover, the authorities will by 31 October 2015, legislate further reforms to take effect from January 1, 2016 (i) specific design and parametric improvements to establish a closer link between contribution and benefits; (ii) broaden and modernize the contribution and pension base for all self-employed, including by switching from notional to actual income, subject to minimum required contribution rules; (iii) revise and rationalize all different systems of basic, guaranteed contributory and means tested pension components, taking into account incentives to work and contribute; (iv) the main elements of a comprehensive SSFs consolidation, including any remaining harmonization of contribution and benefit payment rules and procedures across all funds; (v) abolish all nuisance charges financing pensions and offset by reducing benefits or increasing contributions in specific funds to take effect from 31 October 2015; and (vi) harmonize pension benefit rules of the agricultural fund (OGA) with the rest of the pension system in a pro rata manner, unless OGA is merged into other funds. The consolidation of social insurance funds will take place by end 2017over two years. In 2015, the process will be activated through legislation to consolidate the social insurance funds under a single entityand the operational consolidation will have been completed by 31 December Further reductions in the operating costs and a more effective management of fund resources including improved balancing of ι όσθ α οι α ές έ ς Ο β ίο, θα ο οθ ήσο ι έο α θ ίσ ις ο θα φα οσ ού α ό α ο α ίο : α. ασι ός σ ιασ ός αι α α ι ές β ιώσ ις ια α φα οσ ί σ ό σύ σ α ύ ισφο ώ αι α ο ώ, β. ι ύ σ αι σ ο ισ ός όσο ο σ σ ή α ος ισφο ώ όσο αι ς σ α ιο ο ι ής βάσ ς ια ο ς α οα ασ ο ού ο ς, σ ι α βα ο έ ς ς αφο άς α ό ο ο ο ασ ι ό σ ο α α ι ό ισό α αι οβο ή σ ια ι ασία α αβο ής βασι ώ ισφο ώ,. Α αθ ώ σ αι ο θο ο ισ ός ό ιαφο ι ώ σ σ ά α ο ής βασι ής αι ι ο ι ής σύ α ς, α βά ο ας ό αι α ί α ο ά ο όσο ια ασία όσο αι ια α ο ή ισφο ώ,. α ό ισ σ α ιο ο ι ώ α ί αι α ό ο ισ ύο ια ισφο ές α ά αι α ο ές ο αφο ά ό α α α ία,. α ά σ ό οι ο ο ι ώ ώσ ια α ο ό σ σ ά αι σ. α ό ισ α ό ια α σ α ιο ο ι ά ο ό ια ο Ο Α ο ό οι ο σ α ιο ο ι ό σύσ α, ός ά ο Ο Α σ α θ ί σ ά α α ία. Η σ ώ σ ασφα ισ ι ώ α ί θα άβ ι ώ α έ ς ο έ ος ο αι σ ιάσ α ύο ώ. ο ια ι ασία θα ο οι θ ί έσ ο οθ σίας ο θα ώ ι ό α α σ α ιο ο ι ά α ία. 5. Public Administration, Justice and Anti. Δη όσια Διοί ηση, Δι αιοσύ η, Κατά της Corruption ιαφθοράς Adopt legislation to: ιοθ τήστ ο οθ σία ώστ : Adopt legislation to: Moreover, in order to restore the sustainability of the pension system, the authorities will by 31 October 2015, legislate further reforms to take effect from 1 January 2016 ; (ii) broaden and modernize the contribution and pension base for all selfemployed, including by switching from notional to actual income, subject to minimum required contribution rules; (iii) rationalize all different systems of basic, guaranteed contributory and means tested pension components, taking into account incentives to work and contribute; (iv) the main elements of a comprehensive SSFs consolidation, including any remaining harmonization of contribution and benefit payment rules and procedures across all funds; (v) abolish most nuisance charges financing pensions and offset by reducing benefits or increasing contributions in specific funds to take effect from 31 October 2015; and (vi) harmonize pension benefit rules of the agricultural fund (OGA) with the rest of the pension system in a pro rata manner, unless OGA is merged into other funds. The consolidation of social insurance funds will take place by end 2018over a period of three years. In 2015, the process will be activated through legislation to consolidate the social insurance funds and the operational consolidation will have been completed by 31 December Further reductions in the operating costs and a 5. Public Administration, Justice and Anti Corruption

9 Πρόταση reform the unified wage grid, effective 1 January, 2016, setting the key parameters in a fiscally neutral manner and consistent with the agreed wage bill targets and with comprehensive application across the public sector, including decompressing the wage distribution across the wage spectrum in connection with the skill, performance and responsibility of staff. legislation to rationalise the specialised wage grids, will be adopted by end-november 2015 α α θ ίσ ο ιαίο ισθο ό ιο, φα ό ο άς ο α ό α ο α ίο, ο ο οίο α ο ί βασι ή α ά ο σ έ α ο έ ο οσιο ο ι ό ι ισ ό αι σ ής ο ς σ φ έ ο ς σ ό ο ς ισθο ο ι ό όσ ος αι ο ο έ φα ο ή σ ο ό ο ο όσιο ο έα, σ ι α βα ο έ ς ς α ά σ ς ς α α ο ής ισθώ σ ό ο ο φάσ α σ σ έσ ι α ό α, ί οσ αι θ ό α α ο έ. α ο θο ο ίσ ο ι ι έ ο ισθο ό ιο αι α ο φα όσ α ό ο οέ β ιο ο 2015 reform the unified wage grid, effective 1 January, 2016, setting the key parameters in a fiscally neutral manner and consistent with the agreed wage bill targets and with comprehensive application across the public sector, including decompressing the wage distribution in connection with the skill, performance and responsibility of staff. implement the new unified wage grid with a guaranteed starting point the salaries of each employee as of 31 December 2014, and legislation to rationalise the specialised wage grids, will be adopted by end-november 2015 Η ι ή όα ασ ι ι ύ ι ς σ ίο ί σ ς ο ισθο ό ιο ς β ίο align non-wage benefits such as leave arrangements, per diems, travel allowances and perks, with best practices in the EU, effective 1 January 2016; α θ α ίσ ις ισθο ο ι ές α ο ές, ό ς α ά σ α ο ιώσ ια α ο οι ο ι ά αι α ο ό ια, α ύ ς α ι ές σ ώ αι φα ο ή ο α ό α ο α ίο ο. align non-wage benefits such as leave arrangements, per diems, travel allowances and perks, with best practices in the EU, effective 1 January 2016; reform the Civil Procedure Code, in line with previous agreements; hire managers and assess performance of all employees (with the aim to complete the hiring of new managers by 31 December 2015 subsequent to a review process). establish within the new MTFS ceilings for the wage bill and the level of public employment consistent with achieving the fiscal targets and ensuring a declining path of the wage bill relative to GDP until 2019; α α θ ίσ ο ώ ι α οσί α ή, σύ φ α ις ο ού ς σ φ ί ς α ί ι όσ ά α αι α ιο ο ές ι όσ ια ό ο ς ο ς α ή ο ς σ ό ο α ο ο ώσ όσ έ ά α ς α ό ις β ίο ο, οι ο οίοι θα ό ι αι σ reform the Civil Procedure Code, in consultation with the institutions.; hire managers and assess performance of all employees (with the aim to complete the hiring of new managers by 31 December 2015 subsequent to a review process). ια ια ι ασία έ ασ ς α αθο ίσ έσα σ ο ιαίο ισθο ό ιο ό ια establish within the new MTFS ceilings for the ια ισθο ο ι ή α ά αι ο α ιθ ού wage bill and the level of public employment οσί α ή ο θα ί αι σύ φ α consistent with achieving the fiscal targets and ο οσιο ο ι ό σ ό ο αι ιασφα ίσ ensuring a non-increasing path of the wage bill ί σ ο ισθο ο ι ού όσ ο ς σ σ έσ ο relative to GDP until 2019; Α Π έ ι ο.

10 Πρόταση strengthen the governance of ELSTAT. It shall cover (i) the role and structure of the Advisory bodies of the Hellenic Statistical System, including the recasting of the Council of ELSS to an advisory Committee of the ELSS, and the role of the Good Practice Advisory Committee (GPAC); (ii) the recruitment procedure for the President of ELSTAT, to ensure that a President of the highest professional calibre is recruited, following transparent procedures and selection criteria; (iii) the involvement of ELSTAT as appropriate in any legislative or other legal proposal pertaining to any statistical matter; (iv) other issues that impact the independence of ELSTAT, including financial autonomy, the empowerment of ELSTAT to reallocate existing permanent posts and to hire staff where it is needed and to hire specialised scientific personnel, and the classification of the institution as a fiscal policy body in the recent law 4270/2014; role and powers of Bank of Greece in statistics in line with European legislation. α ισ ύσ ο ό ο ι ο ίας ς Α. strengthen the governance of ELSTAT. It shall α α ύ ι: ι ο ό ο αι ο ή cover (i) the role and structure of the Advisory βο ι ώ σ ά ο ι ού bodies of the Hellenic Statistical System, α ισ ι ού σ ή α ος, σ ι α βα ο έ ς including the recasting of the Council of ELSS to ς α α ιά θ σ ς ς ι ο ής ο ι ού an advisory Committee of the ELSS, and the α ισ ι ού σ ή α ος σ βο ι ή role of the Good Practice Advisory Committee ι ο ή, αι ο ό ο ς βο ι ής (GPAC); (ii) the recruitment procedure for the ι ο ής α ής ια ί ισ ς. ιι ια ι ασία President of ELSTAT, to ensure that a President ια όσ ο οέ ο ς Α of the highest professional calibre is recruited, ώσ α ιασφα ί ι ό ι οσ α βά αι έ ας following transparent procedures and selection ό ος α ό α α ά criteria; (iii) the involvement of ELSTAT as α α ι ά οσό α έ ι α α ό ιαφα ίς appropriate in any legislative or other legal ια ι ασί ς αι ο αθο ισ έ α ι ή ια. ιιι proposal pertaining to any statistical matter; σ βο ή ς Α σ άθ ο οθ ι ή ή (iv) other issues that impact the independence ά ο ι ή ό ασ ο αφο ά ο οιο ή ο of ELSTAT, including financial autonomy, the σ α ισ ι ό θέ α, ι ά α θέ α α ο empowerment of ELSTAT to reallocate existing ά ο α α σία ς Α permanent posts and to hire staff where it is σ ι α βα ο έ ς ς οι ο ο ι ής needed and to hire specialised scientific α ο ο ίας, ά σ ς Α ια α personnel, and the classification of the α ι α άσ ασ ό ι ο οσ ι ού αι ια institution as a fiscal policy body in the recent όσ οσ ι ού ό ο ιά αι αι ια law 4270/2014; role and powers of Bank of όσ ισ ο ι ού οσ ι ού αι Greece in statistics in line with European έ α ς α ής ς ό α ο άσ σ ς legislation. οσιο ο ι ής ο ι ι ής σ ο όσφα ο ό ο /. αθο ισ ός ο ό ο αι α ο ιο ή ς σ σ α ισ ι ά θέ α α σ ή α ό ισ αϊ ή ο οθ σία. Publish a revised Strategic Plan against Corruption by 31 July Amend and implement the legal framework for the declaration of assets and financing of the political parties and adopt legislation insulating financial crime and anticorruption investigations from political intervention in individual cases. οσί σ ός α αθ έ ο α ι ού α αφέ αι ίο έ ς ις ο ίο ο. α αθ ώ σ αι φα ο ή ο ο ι ού αισίο ο αφο ά α ο ό σ ο ι ι ώ ο ά αι φα ο ή ό α α ο έ σ ς οι ο ο ι ού ή α ος αι ώ α ά ς ιαφθο άς ο οία οφ ί αι σ ο ι ι ές α βάσ ις ια οσ ι ά θέ α α. 6. Tax administration. Φορο ο ι ή ιοί ηση 6. Tax administration Take the following actions to: Πάρτ τα άτωθι έτρα ια: Take the following actions to:

11 Πρόταση Adopt legislation to establish an autonomous re e ue age, that spe ifies: i the age s legal form, organization, status, and scope; (ii) the powers and functions of the CEO and the independent Board of Governors; (iii) the relationship to the Minister of Finance and other go er e t e tities; i the age s hu a resource flexibility and relationship to the civil service; (v) budget autonomy, with own GDFS and a new funding formula to align incentives with revenue collection and guarantee budget predictability and flexibility; (vi) reporting to the government and parliament; and (vii) the immediate transfer of all tax-related capacity and staff in other entities (including SDOE) to the agency. έσ ισ ο οθ σίας ια ιο ία έ ας α ό ο ο ο α ισ ού σό ο α ο ί ι ο ώς i ο ι ή ο φή, ο ά σ, α άσ ασ αι ο ίο φα ο ής ο ο α ισ ού, ii ις ο σί ς αι α αθή ο α ο ι θύ ο ος βού ο αι ο α ά ο ιοι ι ό βού ιο ς βέ σ ς, iii σ έσ ος ο ο ό Οι ο ο ι ώ αι ος ις ά ς β ι ές ο ό ς, i ι ία ο α θ ώ ι ο α ι ού ο ο α ισ ού αι σ έσ όσια ιοί σ α ο ο ία ο οϋ ο ο ισ ού, ι ή ς βάσ ο έ αι έ α έο ύ ο α ο ό σ ς ια θ ά ισ ι ή ίσ α σό αι ύ σ ο οϋ ο ο ισ ού ς οβ ι ό ας αι ς ι ίας, i οβο ή θέσ ος βέ σ αι ο οι οβού ιο αι ii ά σ αφο ά ο σ ό ο ς ι ό ας ο φό ο ο σ ί αι ο οσ ι ό αι ά ο ς φο ίς ι α βα ο έ ο ο Ο σ ο ο α ισ ό Adopt legislation to establish an autonomous re e ue age, that spe ifies: i the age s legal form, organization, status, and scope; (ii) the powers and functions of the CEO and the independent Board of Governors; (iii) the relationship to the Minister of Finance and other go er e t e tities; i the age s human resource flexibility and relationship to the civil service; (v) budget autonomy, with own GDFS and a new funding formula to align incentives with revenue collection and guarantee budget predictability and flexibility; (vi) reporting to the government and parliament; and (vii) the immediate transfer of all tax-related capacity and staff in other entities (including the taxrelated duties of SDOE) to the agency on garnishments, adopt legislation to eliminate the 25 percent ceiling on wages and pensions and lo er all thresholds of, hile e suri g reasonable living conditions; accelerate procurement of IT infrastructure to automatize e-garnishment; improve tax debt write-off rules[to be specified]; re o e ta offi ers perso al lia ilities for ot pursuing old debt;remove restrictions on conducting audits of tax returns from 2012 subject to the external tax certificate scheme; and enforce if legally possible upfront payment collection in tax disputes. ια α ι ο οι ή ια α άσ σ ς, ί ο οθ σία ια ά ι ο α ά ο ο ίο % ια ισθούς αι σ ά ις αι α ιώσ ό α α α ώ α α ό ια. αι α ά α α ιασφα ίσ α ιο ίς σ θή ς ιαβί σ ς. Nα ι α ύ ις όσι ς σ βάσ ις ς ο ο ής οφο ι ής ια α α ο α ο οιήσ ο ι ή α άσ σ, β ί σ ς ια αφής α ό φο ο ο ι ής οφ ι ής α οσ ιο ισ ού, α α θού οι ιο ισ οί σ ι ά ι α ή έ φο ο ο ι ώ ώσ α ό ο ο ό ι αι σ ι ό αθ σ ώς φο ο ο ι ού ισ ο οι ι ού αι α ιβ θ ί, ά ί αι ο ι ά α ό ο έ, ίσ α σό φο ο ο ι ώ ιαφο ώ. on garnishments, adopt legislation to Η ι ή ά increasethe 25 percent ceiling on wages and αθο ί ι α ώ α ο ό ιο pensions while ensuring reasonable living conditions; accelerate procurement of IT infrastructure to automatize e-garnishment; improve tax debt write-off rules [to be spe ified]; re o e ta offi ers perso al liabilities for not pursuing old debt; remove restrictions on conducting audits of tax returns from 2012 subject to the external tax certificate scheme; and enforce if legally possible upfront payment collection in tax disputes.

12 Πρόταση a e d i the ta a d SSC de t i stal e t schemes to exclude those who fail to pay current obligations and introduce a requirement for the tax and social security administrations to shorten the duration for those with the capacity to pay earlier and introduce market-based interest rates; the LDU and KEAO will assess by September 2015 the large de tors ith ta a d SSC de t e eedi g illio and (ii) the basic instalment scheme/tpc to adjust the market-based interest rates and suspend until end-2017 third- party verification and bank guarantee requirements. Adopt legislation to accelerate de-registration procedures and limit VAT re-registration to protect VAT revenues and accelerate procurement of network analysis software; and provide the Presidential Decree needed for the significantly strengthening the reorganisation of the VAT enforcement section in order to strengthen VAT enforcement and combat VAT carousel fraud. The authorities will submit an application to the EU VAT Committee and prepare an assessment of the implication of an increase in the VAT threshold to.. ο ο οι ίσ i ύθ ισ - ια α ι όθ σ α έ ος φο ία αι α ασφα ισ ι ά α ία ώσ α α ο ισ ού ί οι ο α αφέ ο α ώσο ις έ ο σ ς ο ώσ ις αι ισά ία οϋ όθ σ ια α ιώσ ο ι ή ίο ο ι α ούς ο έ ο α ό α α ώσο ί α. Πα ά α ισά ι ό ια βάσ α έ ο α σ α ο ά. ο ή α ά οφ ι ώ αι ο ΑΟ α α ιο ο ήσο έ ι ο έ β ιο ο, ο ς α οοφ ι έ ς έ σ φό ο ς αι ασφα ισ ι ές ισφο ές ά ο α. ώ. ii ο βασι ό σύσ α όσ βάσ ώ ι α Φο ο ο ι ώ σό α οσα οσ ί σ ι ό ια α ' α ο ά αι α ασ α ού ς ο έ ος ο α ήθ σ ο ς α ό ί ο ς αι οι οϋ οθέσ ις α ι ώ ιοθέ σ ό ια ιασφά ισ σό α ό ο ΦΠΑ. Έ οσ αι φα ο ή ο Π ο ι ού ια ά α ος ο ί αι α α αίο ια α ά ι α α ιά θ σ ο ό ο «ιβο ής» ο ΦΠΑ σ ό ο α ός α ισ θ ί αι α α α θ ί φο ο ιαφ ή. Οι α ές θα α αθέσο ία έ θ σ σ α ό ια ι ο ή ς.. EU VAT Co itee αι θα έ ι α ο οι ασ ού ια ιβο ή ΦΠΑ ια σ α α ές ο ά ισ ο. ώ. a e d i the ta a d SSC de t instalment schemes to exclude those who fail to pay current obligations and introduce a requirement for the tax and social security administrations to shorten the duration for those with the capacity to pay earlier; the LDU and KEAO will assess by September 2015 the large debtors with tax and SSC debt exceeding illio [to e spe ified e.g. erif their capacity to pay and take corrective actions]; and (ii) the basic instalment scheme/tpc to adjust the market-based interest rates and suspend until end-2017 third-party verification and bank guarantee requirements Αdopt legislatio to a elerate de-registratio procedures and limit VAT re-registration to protect VAT revenues and accelerate procurement of network analysis software; and provide the Presidential Decree needed for the significantly strengthening the reorganisation of the VAT enforcement section in order to strengthen VAT enforcement and combat VAT carousel fraud. The authorities will submit an application to the EU VAT Committee and prepare an assessment of the implication of an i rease i the VAT threshold to. Η ι ή ά α αφέ ι ο ι ό ιο έ σ ς α ό φο ία αι ασφα ισ ι ά α ία combat fuel smuggling, via legislative measures for locating storage tanks (fixed or mobile); α α ο έ σ ο αθ ο ίο α σί, έσ ιοι ι ώ έ αι ια ο ό ο α οθή σ ς ί αφο ι ό έσο, ί σ σ αθ ά. combat fuel smuggling, via legislative measures for locating storage tanks (fixed or mobile);

13 Πρόταση produce a plan whereby the SGPR intensifiesfight to tax evasion and undeclared deposits, by checking bank transactions in banking institutions in Greece or abroad, with a view to recover unpaid taxes; ιο ία ός σ ίο ο ι έ ο α ά ι α ι ο οί σ ς ά α ς ς φο ο ιαφ ής α ά αι «α α α έ» α ι ώ ο α ιασ ώ. Έ ος α ι ώ σ α α ώ σ ις έ ς θ α ι ές ι ώ α ώ, σ ό ο α α θού α αβ θέ ς φό οι. produce a plan whereby the SGPR intensifies fight to tax evasion and undeclared deposits, by checking bank transactions in banking institutions in Greece or abroad, with a view to recover unpaid taxes; develop a costed plan for the promotion of the use of electronic payments, making use of the EU Structural and Investment Fund; A ά ός οσ ο ο έ ο σ ίο ώσ α ο θ θού οι ο ι ές ές, ήσ αι ια θ ι ώ α ί ς.. develop a costed plan for the promotion of the use of electronic payments, making use of the EU Structural and Investment Fund; 7. Financial sector. ρη ατοοι ο ο ι ός ο έας 7. Financial sector

14 Πρόταση Adopt: (i) amendments to the corporate and household insolvency laws including to cover all debtors and bring the corporate insolvency law in line with the OCW law; (ii) amendments to the household insolvency law to introduce a mechanism to separate strategic defaulters from good faith debtors as well as simplify and strengthen the procedures and introduce measures to address the large backlog of cases; (iii) amendments to improve immediately the judicial framework for corporate and household insolvency matters; (iv) legislation to establish a regulated profession of insolvency administrators, not restricted to any specific profession and in line with good cross-country experience; (v) a comprehensive strategy for the financial system: this strategy will build on the strategy document from 2013, taking into account the new environment and conditions of the financial system and with a view of returning the banks in private ownership by attracting international strategic investors and to achieve a sustainable funding model over the medium term; and (vi) a holistic NPL resolution strategy, prepared with the help of a strategic consultant. i ο ο οιήσ ις σ ο ι ό ώ ι α ο ιέ ι α οι ο ιά αι ις ι ι ήσ ις ο ι έ ο α α ύ ο αι ό οι οι α ιο ή ς. Πα ά α έ α σ ο ι ό ώ ι α αι ο ι ασ ι ού σ βιβασ ού ii ο ο οιήσ ις σ ο ι ό ώ ι α οι ο ιώ ια ισα ή α ισ ού ο θα ια ί ι α ούς ο σ α ι ά ο ού σ σ άσ ώ α ' ο ς α ιο ή ς α ή ίσ, α ο οί σ αι ισ ο οί σ ια ι ασιώ, ισα ή έ ια α ι ώ ισ ο ά ο α ιθ ού ώ οθέσ. iii ο ο οιήσ ις ια ά σ β ί σ ο ι ασ ι ού ασίο ια ή α α ύσ οι ο ιώ αι ι ι ήσ i ο οθ σία ια αθιέ σ θ ισ έ ο α έ α ος ια ι ισ ώ ύσ, ο θα ί αι ιο ισ έ ο α ό ά οιο σ ι έ ο ά α αι θα α ο ο θ ί α ή ι ία ά ώ ία σ ο ι ή σ α ι ή ια ο α οοι ο ο ι ό σύσ α: σ α ι ή θα βασισ ί σ έ αφο σ α ι ής ο α βά ο ας ό ο έο ιβά ο αι ις σ θή ς ο α οοι ο ο ι ού σ σ ή α ος αι ο ι ή ς ισ οφής α ώ σ ι ι ι ή ι ιο σία έσ ς οσέ σ ς ι θ ώ σ α ι ώ ώ, αι ί ια ήσι ο α ο ο ι ού ο έ ο σο όθ σ α i ία ο ισ ι ή σ α ι ή α ι ώ ισ ς 8. Labour Market 8. Labour Market Adopt: (i) amendments to the corporate and household insolvency laws including to cover all debtors and bring the corporate insolvency law in line with the OCW law; (ii) amendments to the household insolvency law to introduce a mechanism to separate strategic defaulters from good faith debtors as well as simplify and strengthen the procedures and introduce measures to address the large backlog of cases; (iii) amendments to improve immediately the judicial framework for corporate and household insolvency matters; (iv) legislation to establish a regulated profession of insolvency administrators, not restricted to any specific profession and in line with good cross-country experience; (v) a comprehensive strategy for the financial system: this strategy will build on the strategy document from 2013, taking into account the new environment and conditions of the financial system and with a view of returning the banks in private ownership by attracting international strategic investors and to achieve a sustainable funding model over the medium term; and (vi) a holistic NPL resolution strategy, prepared with the help of a strategic consultant.

15 Πρόταση Launch a consultation process similar to that foreseen for the determination of the level of the minimum wage (Art. 103 of Law 4172/2013) to review the existing frameworks of collective dismissals, industrial action, and collective bargaining, taking into account best practices elsewhere in Europe. Further input to the review described above will be provided by international organisations, including the ILO.The organization and timelines shall be drawn up in consultation with the institutions. No changes to the current collective bargaining framework will be made prior to the conclusion of the review and in any case not before end Any proposed changes to the legislative frameworks will only be adopted in agreement with the EC/ECB/IMF. The authorities will take actions to fight undeclared work in order to strengthen the competitiveness of legal companies and protect workers as well as tax and social security revenues. Conclude the consultation process similar to Η ι ή ά α αφέ ι that foreseen for the determination of the level ις ο α ι ές α ο ύσ ις of the minimum wage (Art. 103 of Law 4172/2013) to review the existing frameworks of for collective bargaining, taking into account best practices elsewhere in Europe. Further input to the review described above will be provided by international organisations, including the ILO. The authorities will take actions to fight undeclared work [to be specified] in order to strengthen the competitiveness of legal companies and protect workers as well as tax and social security revenues. 9. Product market 9. Product market Adopt legislation to implement all the pending recommendations of the OECD competition toolkit I, including inter alia truck licenses, and the OECD toolkit II recommendations on beverages and petroleum products; open the restricted professions of engineers, notaries, actuaries, and bailiffs, and liberalize the market for tourist rentals and ferry transportation Adopt legislation to: implement agreed recommendations of the OECD to be concluded by end of July 2016 in connection with competition toolkit I and on beverages and petroleum products; open the restricted professions of engineers, notaries, actuaries, and bailiffs, and liberalize the market for tourist rentals; eliminate reciprocal and non-reciprocal nuisance charges; drastically reduce reciprocal and nonreciprocal nuisance charges;

16 Πρόταση (i) reduce red tape, including on horizontal licensing requirements of investments and on low-risk activities as recommended by the World Bank, and administrative burden of companies based on the OECD recommendations, and (ii) establish a committee for the inter-ministerial preparation of legislation. Technical assistance of the World Bank will be sought to implement the easing of licensing requirements (i) reduce red tape, including on horizontal licensing requirements of investments and on low-risk activities, and administrative burden of companies based on the OECD recommendations, and (ii) establish a committee for the interministerial preparation of legislation. adopt the reform of the gas market and its specific roadmap, and implementation should follow suit. take irreversible steps (including announcement of date for submission of binding offers) to privatize the electricity transmission company, ADMIE adopt the reform of the gas market and its specific roadmap, and implementation should follow suit. α αφέ αι On electricity markets, the authorities will reform On electricity markets, the authorities will the capacity payments system and other electricity market rules to avoid that some plants are forced to operate below their variable cost, and to prevent the netting of the arrears between PPC and market operator; set PPC tariffs based on costs, including replacement of the 20% discount for HV users with cost based tariffs; and notify NOME products to the European Commission. The authorities will also continue the implementation of the roadmap to the EU target modelprepare a new framework for the support of renewable energies and for the implementation of energy efficiency and review energy taxation; reform the capacity payments system and other electricity market rules to avoid that some plants are forced to operate below their variable cost, and to prevent the netting of the arrears between PPC and market operator; set PPC tariffs based on costs, including replacement of the 20% discount for HV users with cost based tariffs; and notify NOME products to the European Commission. The authorities will also continue the implementation of the roadmap to the EU target model prepare a new framework for the support of renewable energies and for the implementation of energy efficiency and review energy taxation; stre gthe the ele tri it regulator s fi a ial a d stre gthe the ele tri it regulator s fi a ial operational independence; and operational independence; The Government will introduce legislation for the α αφέ αι ratification of Directive 27/2012 on energy efficiency. 10. Privatization 10. Privatization

17 Πρόταση The Board of Directors of the Hellenic Republic Asset Development Fund will approve its Asset Development Plan which will include for privatisation all the assets under HRDAF as of 31/12/2014; and the Cabinet will endorse the plan. To facilitate the completion of the tenders, the authorities will complete all government pending actions including those needed for the regional airports, TRAINOSE, Egnatia, the ports of Pireaus and Thessaloniki and Hellinikon (precise list in Technical Memorandum). This list of actions is updated regularly and the Government will ensure that all pending actions are timely implemented. The government and HRADF will announce binding bid dates for Piraeus and Thessaloniki ports of no later than end-october 2015, and for TRAINOSE ROSCO, with no material changes in the terms of the tenders. The government will transfer the state's shares in OTE to the HRADF. Take irreversible steps for the sale of the regional airports at the current terms with the winning bidder already selected. The Board of Directors of the Hellenic Republic Asset Development Fund will approve its Asset Development Plan which will include for privatisation all the assets under HRDAF as of 31/12/2014; and the Cabinet will endorse the plan To facilitate the completion of the tenders, the authorities will complete all government pending actions including those needed for the regional airports, TRAINOSE, Egnatia, the ports of Pireaus and Thessaloniki and Hellinikon (precise list in Technical Memorandum). This list of actions is updated regularly and the Government will ensure that all pending actions are timely implemented. The government and HRADF will announce binding bid dates for Piraeus and Thessaloniki ports of no later than endoctober 2015, and for TRAINOSE ROSCO. α αφέ αι α αφέ αι Η ι ά σ ύ αι ια α α ές σ ις σ βάσ ις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Greece and the State: PrometheuS Bound?... σελ. 3. the economic crisis in the light of GloBal macroeconomic imbalances... σελ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Greece and the State: PrometheuS Bound?... σελ. 3. the economic crisis in the light of GloBal macroeconomic imbalances... σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Greece and the State: PrometheuS Bound?.... σελ. 3 the economic crisis in the light of GloBal macroeconomic imbalances... σελ. 19 Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICAL OLYMPIC GROUP OF COMPANIES

TECHNICAL OLYMPIC GROUP OF COMPANIES TECHNICAL OLYMPIC OF COMPANIES SA Registration No.: 6801/06/Β/86/08 20, SOLOMOU STREET, ALIMOS for the period from January 1 st to June 30 th, 2008 (under Article 5 of L. 3556/2007) TABLE OF CONTENTS Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

MASTER FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT. between EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY THE HELLENIC REPUBLIC. as Beneficiary Member State

MASTER FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT. between EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY THE HELLENIC REPUBLIC. as Beneficiary Member State 1494 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) MASTER FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT between EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY THE HELLENIC REPUBLIC as Beneficiary Member State THE HELLENIC

Διαβάστε περισσότερα

Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered.

Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered. Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered. B S H I K I A K E S S Y S K E V E S A. B. E. The brands managed in Greece by BSH Ikiakes Syskeves A.B.E. Contents C O

Διαβάστε περισσότερα

Press Clippings (v 7) World Forum on Energy Regulation (WFER IV) (Status as of 5 th November 2009)

Press Clippings (v 7) World Forum on Energy Regulation (WFER IV) (Status as of 5 th November 2009) 1 Press Clippings (v 7) World Forum on Energy Regulation (WFER IV) (Status as of 5 th November 2009) 2 Table of contents 1. Overview of WFER IV Communications Strategy... 4 2. Press Clippings... 5 International

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus

Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus WORKSHOP REPORT Οι μετανάστες και το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης στην Κύπρο Sincere thanks to all of the organisations and individuals who contributed

Διαβάστε περισσότερα

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Country Report for Greece March 2008 Panagiotis Altanis, Charalambos Economou, Mary Geitona, Susan Gregory, Elizabeth Mestheneos, Judy Triantafillou,

Διαβάστε περισσότερα

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis FinancialMirror 1.00 Issue No. 846 October 21-27, 2009 SUPERMARKET WARS: WHO S UP WHO S DOWN? CYPRUS GOURMET PROFILE OF LOCAL WINERIES: VASA Euro nears $1.50 The euro approached an advance above $1.50

Διαβάστε περισσότερα

NAUSIVIOS CHORA. A Journal in Naval Sciences and Technology ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών. Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες

NAUSIVIOS CHORA. A Journal in Naval Sciences and Technology ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών. Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες PART D: Humanities and Political Sciences NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology PART D: Humanities and Political Sciences ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ Δ:

Διαβάστε περισσότερα

Pipeline. LNG plant. FinancialMirror. Winning the fight against killer diseases. SMEs are driving the Australian economy. By Oren Laurent - PAGE 18

Pipeline. LNG plant. FinancialMirror. Winning the fight against killer diseases. SMEs are driving the Australian economy. By Oren Laurent - PAGE 18 FinancialMirror Winning the fight against killer diseases By Jeffrey D. Sachs - PAGE 17 SMEs are driving the Australian economy By Oren Laurent - PAGE 18 Issue No. 1057 1.00 November 20-26, 2013 Pipeline

Διαβάστε περισσότερα

17-19 May 2012 Proceedings

17-19 May 2012 Proceedings 17-19 May 2012 Proceedings Edited by Aristidis Bitzenis Vasileios A. Vlachos Εκδόσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ της Θράκης International Conference on International Business (www.icib.eu) Thessaloniki, 17-19 May 2012

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE COMMITTEE ACT 47/09.02.2015. THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE BANK OF GREECE, having regard to:

EXECUTIVE COMMITTEE ACT 47/09.02.2015. THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE BANK OF GREECE, having regard to: EXECUTIVE COMMITTEE ACT 47/09.02.2015 Subject: Amendments to Executive Committee Act (ECA) 42/30.05.2014, re: Supervisory framework for the management of loans in arrears and nonperforming loans - Repeal

Διαβάστε περισσότερα

Grasp knowledge into your hands

Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands JULY - DECEMBER 2012 Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. Since April 2009 our experienced

Διαβάστε περισσότερα

FinancialMirror. EAC to develop its properties

FinancialMirror. EAC to develop its properties FinancialMirror 1.00 Issue No. 820 April 15-21, 2009 CYPRUS HOSTS 150,000 ROUNDS OF GOLF A YEAR CYPRUS GOURMET TRIES THE OLD HOUSE AT PARAMALI CSE shares wipe out 09 losses A powerful rally led by banking

Διαβάστε περισσότερα

Regional ITS Action Plan

Regional ITS Action Plan Regions for Intelligent Transport Solutions Network This project is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC programme Project Duration: 31.01.2012 31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

FinancialMirror. Stavrakis who also attended the press conference. Constantinos Loizides, Chairman and

FinancialMirror. Stavrakis who also attended the press conference. Constantinos Loizides, Chairman and FinancialMirror 1.00 Issue No. 812 February 18-24, 2009 REAL MADRID TOPS DELOITTE FOOTBALL MONEY LEAGUE CYPRUS GOURMET FINDS SUPERMARKET WINE BARGAINS Banks open spreads on corp. loans Cyprus three largest

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΧ_1050) ΔΙΑΛΕΞΗ #5: Περιφερειακή πολιτική της ΕΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Deliverable A.9.2 Determination of the Governance structure 2 LIFE07NAT/GR/000296 Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Action

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide AppleCare Protection Plan Getting Started Guide Contents 5 English 45 Русскии 69 Polski 89 Ελληνικά 111 Magyar AppleCare Protection Plan Fact Sheet Service and support from the people who know your Mac

Διαβάστε περισσότερα

financial Statements I A68 Investors brief

financial Statements I A68 Investors brief 3 General Manager s Message I 7 The Company I 7 Vision and Mission I 7 OurValues 11 Our products I 11 The markets I 11 The raw material I 11 The manufacturing process I 13 Product quality I 13 Investment

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 49/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών εναντίον της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 20 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3875 Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 The authors of this report are Mr. Ilias Banoutsos and Dr. Panayiotis Papadopoulos (Ergonomia SA), reviewed by Athina Kosma and Alice Belin (Milieu). This report is provided

Διαβάστε περισσότερα