ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ"

Transcript

1 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Φεβρουάρ ιος 2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 161

2

3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (Προκαταρκτικό Σχέδιο) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ... 3 Ο1 Ομαδοποίηση έργων ανάπτυξης του Συστήματος με αναμενόμενη έναρξη υλοποίησης μέχρι το τέλος του 2016 (έργα πρώτης τριετίας)... 4 Ο2 Ομαδοποίηση έργων ανάπτυξης του Συστήματος με έναρξη υλοποίησης μετά το 2016 (έργα δεκαετίας) Ο3 Εκτίμηση κόστους και ετήσιων χρηματοροών την περίοδο για τις ομάδες έργων πρώτης τριετίας ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΥ1 Μελλοντικά Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) ΥΥ2 Έργα στην πλευρά 400kV υφιστάμενων ΚΥΤ του Συστήματος Υ1 Μελλοντικοί Υ/Σ 150kV/Μ.Τ. εκτός όσων αφορούν σύνδεση ΑΠΕ Υ2 Έργα στην πλευρά 150kV υφιστάμενων Υ/Σ και ΚΥΤ του Συστήματος Υ3 Έργα πυκνωτών στην πλευρά Μ.Τ. των Υ/Σ του Συστήματος Τ1 Τερματικά καλωδίων και σημεία ζεύξης Γ1 Έργα Γ.Μ. 400kV Γ2 Έργα Γ.Μ. 150kV ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΥ1x Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μελλοντικών ΚΥΤ ΥΥ2x Χρονική εκτίμηση ένταξης έργων στην πλευρά 400kV υφιστάμενων ΚΥΤ του Συστήματος Υ1x Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μελλοντικών Υ/Σ 150kV/Μ.Τ Υ2x Χρονική εκτίμηση ένταξης έργων στην πλευρά 150kV υφιστάμενων ΚΥΤ του Συστήματος Υ3x Χρονική εκτίμηση ένταξης πυκνωτών στην πλευρά Μ.Τ. των Υ/Σ του Συστήματος Τ1x Χρονική εκτίμηση ένταξης τερματικών καλωδίων και σημείων ζεύξης Γ1x Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργων Γ.Μ. 400kV Γ2x Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργων Γ.Μ. 150kV ΕΡΓΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Κ1 Νέοι Υ/Σ 150kV/Μ.Τ. για τη διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα Κ2 Νέα έργα Γ.Μ. για τη διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα Κ3 Αντιστάθμιση σε Υ/Σ στα πλαίσια της διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα136 Κ4 Έργα ενίσχυσης υφισταμένων Υ/Σ του Συστήματος για τη διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα ΕΡΓΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΕ Α1 Μελλοντικοί Υ/Σ 150kV/Μ.Τ. και Γ.Μ. 150 kv για τη σύνδεση μονάδων ΑΠΕ i

4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (Προκαταρκτικό Σχέδιο) Κωδικοποίηση Έργων ΔΠΑ Κάθε ένα από τα έργα που περιλαμβάνονται στους πίνακες έργων του ΔΠΑ χαρακτηρίζεται με έναν κωδικό της μορφής «ΧΧΧ.Υ.Ν», όπου: ΧΧΧ χαρακτηρίζει το είδος του έργου (ΚΥΤ, Γ.Μ. κλπ.), Υ χαρακτηρίζει την κατηγορία του έργου (ενίσχυσης, επέκτασης για σύνδεση κλπ.) και συνεπακόλουθα παραπέμπει στη χρέωσή του, Ν είναι ο αύξων αριθμός του έργου που ανήκει στο είδος ΧΧΧ και την κατηγορία Υ. Πιο συγκεκριμένα, οι πιθανές τιμές της μεταβλητής ΧΧΧ (είδος έργου) θα είναι οι εξής: ΚΥΤ Κατασκευή νέου ΚΥΤ 400/150 kv, που μπορεί να περιλαμβάνει ΑΜ/Σ (με τα πηνία και τις πύλες 400, 150 και 30 kv), πύλες Γ.Μ. 400 και 150 kv, τμήματα που αφορούν τη σύνδεση Χρηστών κλπ. Υ/Σ Κατασκευή νέου Υ/Σ για σύνδεση Χρήστη ή του Δικτύου με το Σύστημα. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται οι Υ/Σ υποβιβασμού 150 kv/μ.τ. για τη σύνδεση του Δικτύου, οι Υ/Σ ανύψωσης Μ.Τ./150 kv ή Μ.Τ./400 kv για σύνδεση Παραγωγών και οι Υ/Σ υποβιβασμού 150 kv/μ.τ. για τη σύνδεση Πελατών Υ.Τ.. Επίσης, το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τόσο τους ανεξάρτητους Υ/Σ, των οποίων όλα τα τμήματα είναι νέα, όσο και τους Υ/Σ που αποτελούν προσθήκη σε υφιστάμενα ΚΥΤ (πλευρά 150 kv) ή σε υφιστάμενους Υ/Σ (π.χ. σύνδεση νέου Υ/Σ Δικτύου στην πλευρά 150 kv υφιστάμενου Υ/Σ σύνδεσης αιολικών πάρκων). ΑΜΣ Εγκατάσταση νέου ΑΜ/Σ (με το πηνίο και τις πύλες 400, 150 και 30 kv) σε υφιστάμενο ΚΥΤ. ΠΗΝ30 Εγκατάσταση νέου πηνίου ΑΜ/Σ (με την πύλη 30 kv) σε υφιστάμενο ΑΜ/Σ. ΠΗΝ150 Εγκατάσταση πηνίου αντιστάθμισης 150 kv. ΠΗΝ400 Εγκατάσταση πηνίου αντιστάθμισης 400 kv. ΠΥΚ150 Εγκατάσταση πυκνωτή αντιστάθμισης 150 kv. ΠΥΚΜΤ Εγκατάσταση πυκνωτή αντιστάθμισης στην πλευρά Μ.Τ. ενός Υ/Σ. ΑΝ400 Διάφορα έργα στην πλευρά 400 kv υφιστάμενου ΚΥΤ (π.χ. προσθήκη νέων πυλών), που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες. ΑΝ150 Διάφορα έργα στην πλευρά 150 kv υφιστάμενου ΚΥΤ ή Υ/Σ (π.χ. προσθήκη νέων πυλών), που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες. Τ400 Τερματικό ή σημείο ζεύξης καλωδίων 400 kv με όλον τον παρελκόμενο εξοπλισμό (π.χ. πύλες, αλεξικέραυνα, αυτεπαγωγές κλπ.). ii

5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (Προκαταρκτικό Σχέδιο) Τ150 ΓΜ400 ΓΜ150 Τερματικό ή σημείο ζεύξης καλωδίων 150 kv με όλον τον παρελκόμενο εξοπλισμό (π.χ. πύλες, αλεξικέραυνα, αυτεπαγωγές κλπ.). Έργο Γ.Μ. 400 kv. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται τα νέα έργα Γ.Μ. και καλωδίων, αναβαθμίσεις, μετατοπίσεις, αποξηλώσεις κλπ. Έργο Γ.Μ. 150 kv. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται τα νέα έργα Γ.Μ. και καλωδίων, αναβαθμίσεις, μετατοπίσεις, αποξηλώσεις κλπ. Στην ειδική περίπτωση της διασύνδεσης των Κυκλάδων, οι διαδοχικές φάσεις του οποίου θα υλοποιηθούν ως ενιαία έργα ( Turn Key Projects ), για την πιο πάνω μεταβλητή ΧΧΧ προβλέπεται η ειδική τιμή «ΚΥΚΛ». Επίσης, αναφορικά με τα έργα εκσυγχρονισμού των εταιρικών πληροφοριακών συστημάτων, για την πιο πάνω μεταβλητή ΧΧΧ προβλέπεται η ειδική τιμή «ΠΛΗΡ». Ακολούθως, οι πιθανές τιμές της μεταβλητής Υ (κατηγορία έργου) θα είναι οι εξής: Σ Δ Ο Π Α Κ Έργο ενίσχυσης Συστήματος Έργο επέκτασης του Συστήματος για την εξυπηρέτηση του Δικτύου ή έργο εντός των ορίων του Δικτύου Έργο επέκτασης του Συστήματος για την εξυπηρέτηση των Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε. Έργο επέκτασης του Συστήματος για τη σύνδεση νέας συμβατικής παραγωγής ή έργο εντός των ορίων του αντίστοιχου Παραγωγού Έργο επέκτασης του Συστήματος για τη σύνδεση νέας παραγωγής από ΑΠΕ Έργο επέκτασης του Συστήματος για τη σύνδεση Πελάτη Υ.Τ. ή έργο εντός των ορίων του Πελάτη Υ.Τ. Για το έργο του εκσυγχρονισμού του Συστήματος Ελέγχου Ενέργειας (ΣΕΕ) και των υποδομών των Κέντρων Έλεγχου Ενέργειας (ΚΕΕ), προβλέπεται o ειδικός κωδικός «ΣΕΕ.Σ.1». Τέλος, για την πρώτη διασύνδεση της Κρήτης, της οποίας τα επιμέρους έργα δεν έχουν οριστικοποιηθεί, προβλέπεται o ειδικός κωδικός «ΚΡΗΤ.Σ.1». iii

6 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1

7 17-2

8 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 3

9 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ Γ Α Α Γ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kv ΚΥΤ. Σ. 1 ΓΜ400. Σ. 6 ΑΝ400. Σ. 5 ΓΜ150. Σ. 3 ΓΜ150. Σ. 4 ΚΥΤ Λαγκαδά ΚΥΤ Λαγκαδά - ΚΥΤ Φιλίππων (Νέα Γ.Μ.) ΚΥΤ Φιλίππων ΚΥΤ Λαγκαδά - Κιλκίς (αναβάθμιση) ΚΥΤ Λαγκαδά - Κιλκίς (νέο τμήμα) 3 Ζυγοί 400 kv 3 Ζυγοί 150 kv 1 Διασ. διακ. 400 kv 1 Διασ. διακ. 150 kv 4 ΑΜΣ+πηνία 30 kv 8 Πύλες Γ.Μ. 400 kv 9 Πύλες Γ.Μ. 150 kv -- 2B'B' νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 400 kv σε διπλό ζυγό (σύνδεση Γ.Μ. από ΚΥΤ Λαγκαδά, 1 ακόμα πύλη έτοιμη) -- Ε σε 2Β 23,2 -- 2Β 13,9 ΓΜ150. Σ. 24 ΓΜ150. Σ. 25 ΓΜ150. Σ. 26 ΓΜ150. Σ. 21 ΚΥΤ Λαγκαδά - Ν. Ελβετία (νέο τμήμα Γ.Μ.) ΚΥΤ Λαγκαδά - Σύστημα (Γ.Μ. Λητή - Σέρρες) Λητή - Σύστημα (Γ.Μ. ΚΥΤ Λαγκαδά - Ν.Ελβετία) ΚΥΤ Λαγκαδά - Χαλκιδική (Υ/Σ Μουδανιών & Υ/Σ Σταγείρων) -- 2Β 6,2 -- 2Β Β Β 3,7 0,216 0,52 -- Β 0,4 -- 2Β 9,5 ΓΜ150. Σ. 23 ΚΥΤ Λαγκαδά - KYT Φιλίππων (είσοδος Γ.Μ. Θεσ/νίκη - Φίλιπποι στο ΚΥΤ Λαγκαδά) -- 2Β 1,6 ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ Α Α Β Γ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kv 4

10 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΚΥΤ. Σ. 2 ΚΥΤ. Π. 1 ΚΥΤ Αλιβερίου (μόνον το τμήμα που αποτελεί έργο ενίσχυσης) ΚΥΤ Αλιβερίου (τμήμα που αποτελεί έργο σύνδεσης μονάδων παραγωγής) 2 Ζυγοί 400 kv 2 Ζυγοί 150 kv 1 Διασ. διακ. 400 kv 1 Διασ. διακ. 150 kv 2 ΑΜΣ+πηνία 30 kv 6 Πύλες Γ.Μ. 150 kv 2 Ζυγοί 400 kv 2 Ζυγοί 150 kv 2 Πύλες Γ.Μ. 400 kv 1 Πύλη 400 kv Μ/Σ ανύψωσης 1 Πύλη 150 kv Μ/Σ υποβιβασμού ΠΗΝ400. Π. 2 ΚΥΤ Αλιβερίου 2 νέες αυτεπαγωγές αντιστάθμισης 400 kv / 30 MVAr Τ400. Π. 1 Τερματικό Αυλίδας Τ400. Π. 2 Τερματικό Αφρατίου ΓΜ400. Π. 1 ΚΥΤ Αλιβερίου - Σύστημα (Γ.Μ. ΚΥΤ Λάρυμνας - ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου) Εναέριο τμήμα -- 2Β'Β' 55,95 ΓΜ400. Π. 1 ΚΥΤ Αλιβερίου - Σύστημα (Γ.Μ. ΚΥΤ Λάρυμνας - ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου) Υπόγειο τμήμα -- 2ΥΥΓ1 13,7 ΠΗΝ400. Π. 1 ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 400 kv / 30 MVAr ΠΗΝ400. Π. 3 ΚΥΤ Λάρυμνας 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 400 kv / 30 MVAr ΠΗΝ400. Σ. 12 ΚΥΤ Αλιβερίου 2 νέες αυτεπαγωγές αντιστάθμισης 400 kv / 50 MVAr ΠΗΝ400. Σ. 13 ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 400 kv / 30 MVAr ΠΗΝ400. Σ. 14 ΚΥΤ Λάρυμνας 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 400 kv / 30 MVAr ΓΜ150. Σ. 85 Υπογειοποιήσεις Γ.Μ. 150 kv για σύνδεση του ΚΥΤ Αλιβερίου 2x2B σε 2x2ΥΓ1 5 5

11 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΓΜ150. Σ. 86 Αναδιατάξεις Γ.Μ. 150 kv για σύνδεση του ΚΥΤ Αλιβερίου ΚΥΤ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ Γ Α Α Β Γ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kv 3 ΚΥΤ. Σ. 3 ΚΥΤ. Α. 2 ΚΥΤ Νέας Σάντας (μόνον το τμήμα που αποτελεί έργο ενίσχυσης) 3 Ζυγοί 400 kv 3 Ζυγοί 150 kv 1 Διασ. διακ. 400 kv 1 Διασ. διακ. 150 kv 2 ΑΜΣ+πηνία 30 kv 3 Πύλες Γ.Μ. 400 kv 3 Πύλες Γ.Μ. 150 kv ΚΥΤ Νέας Σάντας 3 Ζυγοί 150 kv (τμήμα που αποτελεί έργο 2 Πύλες Γ.Μ. 150 kv σύνδεσης μονάδων ΑΠΕ) 1 Μ/Σ 150/20 kv ΓΜ150. Σ. 17 ΚΥΤ Ν. Σάντας - Σύστημα (Γ.Μ. Ίασμος-Ορεστιάδα) -- 2Β 4,1 ΓΜ150. Σ. 18 ΚΥΤ Ν. Σάντας - Σύστημα (Γ.Μ. Ίασμος-Ορεστιάδα) -- 2Β 4,3 ΓΜ150. Σ. 19 Ίασμος-Ορεστιάδα (τμήμα μεταξύ των σημείων σύνδεσης του ΚΥΤ Ν. Σάντας και του Υ/Σ Πατριάρχη) -- Β σε 2Β 18 ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Α Α Α Α ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kv ΚΥΤ. Σ. 4 ΚΥΤ. Π. 2 ΓΜ400. Π. 8 ΚΥΤ Μεγαλόπολης (μόνον το τμήμα που αποτελεί έργο ενίσχυσης) 3 Ζυγοί 400 kv 3 Ζυγοί 150 kv 1 Διασ. διακ. 400 kv 1 Διασ. διακ. 150 kv 4 ΑΜΣ+πηνία 30 kv 4 Πύλες Γ.Μ. 400 kv 12 Πύλες Γ.Μ. 150 kv ΚΥΤ Μεγαλόπολης (τμήμα 3 Ζυγοί 400 kv που αποτελεί έργο 3 Πύλες 400 kv σύνδεσης συμβ. μονάδων Μ/Σ ανύψωσης παραγωγής) Μονάδα "Μεγαλόπολη V" - ΚΥΤ Μεγαλόπολης -- 2Β'Β' + Β'Β' 1,8 + 1,9 6

12 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΓΜ400. Σ. 4 Πάτρα - Σύστημα (Γ.Μ. Κ. Διστόμου - Κ. Αχελώου) Εναέριο τμήμα στην πλευρά της Στ. Ελλάδας -- 2Β'Β' 9 ΓΜ400. Σ. 4 ΓΜ400. Σ. 4 Πάτρα - Σύστημα (Γ.Μ. Κ. Διστόμου - Κ. Αχελώου) Υπόγειο τμήμα Πάτρα - Σύστημα (Γ.Μ. Κ. Διστόμου - Κ. Αχελώου) Υποβρύχιο τμήμα -- 2ΥΥΓ1 1,8 -- 2ΥΥΒ1 2,8 Τ400. Σ. 1 Τερματικό Αντιρρίου Τ400. Σ. 2 Τερματικό Πατρών ΠΗΝ400. Σ. 4 ΠΗΝ400. Σ. 5 ΠΗΝ400. Σ. 15 ΓΜ400. Σ. 9 ΓΜ400. Σ. 9 ΓΜ150. Σ. 40 ΓΜ150. Σ. 39 ΚΥΤ Αχελώου ΚΥΤ Αγ. Νικολάου ή ΚΥΤ Διστόμου ΚΥΤ Μεγαλόπολης Πάτρα - ΚΥΤ Μεγαλόπολης Εναέριο τμήμα Πάτρα - ΚΥΤ Μεγαλόπολης Υπόγειο τμήμα ΚΥΤ Μεγαλόπολης - Μεγαλόπολη Ι Μεγαλόπολη Ι - Μεγαλόπολη ΙΙ 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 400 kv / 70 MVAr 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 400 kv / 70 MVAr 3 νέες αυτεπαγωγές αντιστάθμισης 400 kv (2x70 MVAr + 1x100 MVAr) -- 2Β'Β' 115,8 -- 2ΥΥΓ1 6,1 -- 2Β 4,5 -- 2Β 4 ΓΜ150. Σ. 93 Μεγαλόπολη Ι - Μεγαλόπολη ΙΙ (εκτροπή υφιστάμενης Γ.Μ.) -- 2Β 3 ΑΝ150. Σ. 38 Μεγαλόπολη Ι ΑΗΣ 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε διπλό ζυγό (σύνδεση νέας Γ.Μ. από Μεγαλόπολη ΙΙ) 7

13 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΑΝ150. Σ. 39 Μεγαλόπολη Ι ΑΗΣ 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε διπλό ζυγό (σύνδεση νέας Γ.Μ. από ΚΥΤ Μεγαλόπολης) ΑΝ150. Σ. 40 Μεγαλόπολη ΙΙ ΑΗΣ 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε διπλό ζυγό (σύνδεση νέας Γ.Μ. από Μεγαλόπολη Ι) ΓΜ150. Σ. 87 ΚΥΤ Μεγαλόπολης - Σύστημα (Γ.Μ. Πύργος - Μεγαλόπολη ΙΙ) -- 2x2B ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Γ.Μ. 150 kv Β Γ ΓΜ150. Σ. 99 ΓΜ150. Σ. 100 ΓΜ150. Σ. 101 Ενίσχυση Γ.Μ. Κάρυστος - Άνδρος επί της Εύβοιας (φάση Α) Ενίσχυση Γ.Μ. Κάρυστος - Άνδρος επί της Εύβοιας (φάση Β) Ενίσχυση Γ.Μ. Βόλος ΙΙ - Λαύκος -- Β 3 -- Β 3 -- Ε ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 150 kv ΣΤΗΝ Α ΕΥΒΟΙΑ ΓΜ150. Α. 1 Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος (Εναέριο τμήμα πλευράς Πολυποτάμου) -- 2Β 10,2 ΓΜ150. Α. 1 Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος (Υπόγειο τμήμα πλευράς Πολυποτάμου) -- 2ΥΓ1 0,3 ΓΜ150. Α. 1 Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος (Υπόγειο τμήμα πλευράς Ν. Μάκρης) -- 2ΥΓ1 2,7 ΓΜ150. Α. 1 Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος (Υποβρύχιο τμήμα) -- 2ΥΒ3 21 8

14 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΑΝ150. Α. 1 Ν. Μάκρη 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση με Πολυπόταμο) + 1 τομή ζυγού 150 kv με διακόπτη compact ή αποζεύκτη ΑΝ150. Α. 2 Πολυπόταμος Νέος απλός ζυγός 150 kv + 2 νέοι αποζεύκτες τομής ζυγών 150 kv ΑΝ150. Α. 3 Πολυπόταμος 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση με Γ.Μ. προς Ν. Εύβοια) ΑΝ150. Σ. 48 Πολυπόταμος 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση με Γ.Μ. Κάρυστος-Αλιβέρι) ΑΝ150. Α. 4 Πολυπόταμος 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση με Ν. Μάκρη) ΠΗΝ150. Α. 1 Πολυπόταμος 2 νέες αυτεπαγωγές αντιστάθμισης 150 kv (16 MVAr + 18 MVAr) ΠΗΝ150. Α. 1 Πολυπόταμος 2 νέες αυτεπαγωγές αντιστάθμισης 150 kv (16 MVAr + 18 MVAr) ΓΜ150. Α. 6 Πολυπόταμος - Ν. Εύβοια -- 2Β 40 ΓΜ150. Σ. 83 Εύβοια 6 - Σύστημα (Γ.Μ. Κάρυστος -Λιβάδι) -- 2Β 2,5 ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 150 kv Γ Α ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΜ150. Σ. 7 ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Πολίχνη -- ΥΓ1 7,1 ΓΜ150. Σ. 43 ΓΜ150. Σ. 44 ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Θεσ/νίκη Ι (Δόξα) ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Θεσ/νίκη ΙΙ (Εύοσμος) -- Ε σε ΥΓ1 14,1 -- ΥΓ1 4,7 9

15 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΑΝ150. Σ. 21 Εύοσμος (Θεσσαλονίκη ΙΙ) 1 νέα πύλη Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό λειτουργίας με ζυγό μεταγωγής (transfer) (σύνδεση Υ/Γ καλωδίου από ΚΥΤ Θεσσαλονίκης) ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α kv ΓΜ150. Π. 3 ΥΗΣ Ιλαρίωνα - Σύστημα (Γ.Μ. Πτολεμαΐδα - Λαμία) -- 2Β 4,1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 150 kv ΣΤΗΝ Β Γ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΤΙΟΥ ΓΜ150. Σ. 16 Άκτιο - Λευκάδα -- Ε σε Ζ 26,1 ΓΜ150. Σ. 30 Άκτιο - Καστράκι (αναβάθμιση τμήματος Άκτιο - ΤΑΠ Αμφιλοχίας) -- Ε σε 2Β 40 ΓΜ150. Σ. 31 ΑΝ150. Σ. 16 ΑΝ150. Σ. 19 Άκτιο - Καστράκι (νέο τμήμα) Άκτιο ΚΥΤ Αχελώου -- Β 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση 2ου κυκλώματος της Γ.Μ. Άκτιο - Καστράκι) 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 kv σε τριπλό ζυγό (σύνδεση 2ου κυκλώματος της Γ.Μ. Άκτιο - Καστράκι) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 150 kv ΑΛΙΒΕΡΙ Γ Α ΚΑΛΑΜΟΣ ΓΜ150. Σ. 20 ΠΗΝ150. Σ. 5 Αμάρυνθος - Κάλαμος (τμήμα της Γ.Μ. Αλιβέρι - Κάλαμος) Τερματικό Αμαρύνθου -- ΥΒ3 9 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 150 kv / 8 MVAr + 2 επιπλέον νέοι αποζεύκτες 10

16 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 150 kv ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ Β Γ Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΩΝ ΓΜ150. Σ. 33 Πάτρα Ι - Κόρινθος (τμήμα Αίγιο - Πάτρα I) Αναβάθμιση τμήματος μεταξύ Υ/Σ Αιγίου και Τερματικού Αιγίου -- Ε σε 2ΥΓ1 2,7 ΓΜ150. Σ. 33 ΓΜ150. Σ. 33 ΓΜ150. Σ. 33 Πάτρα Ι - Κόρινθος (τμήμα Αίγιο - Πάτρα I) Αναβάθμιση τμήματος μεταξύ Τερματικού Αιγίου και πύργου ΚΠ324 Πάτρα Ι - Κόρινθος (τμήμα Αίγιο - Πάτρα I) Αναβάθμιση τμήματος μεταξύ πύργου ΚΠ325 και Τερματικού Κάτω Καστριτσίου Πάτρα Ι - Κόρινθος (τμήμα Αίγιο - Πάτρα I) Αναβάθμιση τμήματος μεταξύ Τερματικού Κάτω Καστριτσίου και Τερματικού Χαράδρου -- Ε σε 2B B 7 -- Ε σε 2ΥΓ1 3 ΑΝ150. Σ. 20 ΓΜ150. Σ. 36 ΓΜ150. Σ. 94 Πάτρα ΙΙ 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 kv σε διπλό ζυγό (σύνδεση του 2ου απενεργοποιημένου κυκλώματος της Γ.Μ. προς Αιτωλικό με το 2ο κύκλωμα της αναβαθμισμένης Γ.Μ. Κόρινθος - Πάτρα) 2ΥΓ1 4,9 2B 5,3 (Ε+Ε) σε 2Β 6,1 (Ε+Ε) σε 2ΥΓ1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Α ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΓΜ150. Σ. 27 Πύργος - Πάτρα ΙΙ (περιοχή Μεσσάτιδας) Παραλλαγές ΥπόγειοΓ.Μ. τμήμα Πύργος Ι - Πάτρα ΙΙ και Πάτρα ΙΙ - Λεχαινά (περιοχή Μεσσάτιδας) Εναέριο τμήμα Μεγαλόπολη Ι - Καλαμάτα Ι ,9 -- Ε σε 2Β 44,8 11

17 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ-ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 150 kv & ΝΕΟΙ Β Υ/Σ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Μέρος Ι) 2 Μ/Σ 40/50 MVA ΥΣ. Δ. 4 Αιγίνιο 2 νέες πύλες ΓΜ 150 kv 2 νέες πύλες Μ/Σ 150 kv ΠΥΚΜΤ. Δ. 3 Αιγίνιο 1 νέος πυκνωτής 12 MVAr ΑΝ150. Σ. 30 Σφηκιά ΥΗΣ 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε διπλό ζυγό (σύνδεση νέας Γ.Μ. Σφηκιά - Αιγίνιο ΤΑΠ) ΓΜ150. Σ. 57 Σφηκιά - Αιγίνιο ΤΑΠ -- 2Β 32 ΓΜ150. Δ. 5 Αιγίνιο - Σύστημα (Γ.Μ. Κατερίνη Ι - Αλεξάνδρεια) -- 2Β ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΙΙ Β 2 Μ/Σ 40/50 MVA ΥΣ. Δ. 6 Πύργος ΙΙ 2 νέες πύλες ΓΜ 150 kv 2 νέες πύλες Μ/Σ 150 kv ΠΥΚΜΤ. Δ. 46 Πύργος ΙΙ 2 νέοι πυκνωτές 12 MVAr ΓΜ150. Δ. 4 Πύργος ΙΙ - Σύστημα (Γ.Μ. Πύργος - Κυπαρισσία) -- 2Β 0, ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ Β 2 Μ/Σ 40/50 MVA ΥΣ. Δ. 5 Λυγουριό 2 νέες πύλες ΓΜ 150 kv 2 νέες πύλες Μ/Σ 150 kv ΠΥΚΜΤ. Δ. 37 Λυγουριό 2 νέοι πυκνωτές 12 MVAr ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΡΟΧΟΥ 150 kv Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 12

18 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΓΜ150. Σ. 53 Αλεξ/πολη - Προβατώνας - Διδυμότειχο -- Ε σε 2Β 88 ΓΜ150. Σ. 54 Διδυμότειχο - Ορεστιάδα -- Ε σε 2Β 22 ΑΝ150. Σ. 27 Ορεστιάδα 1 νέα πύλη Γ.Μ. και αναβάθμιση 2 απλοποιημένων πυλών Γ.Μ.150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση 2ου κυκλώματος Γ.Μ. από Αλεξανδρούπολη) ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 150 kv ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ Γ Υ/Σ (Μέρος Ι) ΑΝ150. Σ. 5 Σίνδος Ι (ΒΙΠΕ Θεσ/νίκης Ι) Αναβάθμιση 2 απλοποιημένων πυλών Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Σ. 2 Βάβδος 2 νέοι Α/Ζ τομής ζυγών 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Σ. 7 Κομοτηνή 1 νέος Α/Ζ τομής ζυγών 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Σ. 8 Ξάνθη 1 νέος Α/Ζ τομής ζυγών 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Σ. 10 Σχηματάρι 1 νέος Α/Ζ τομής ζυγών 150 kv σε διπλό ζυγό ΑΝ150. Σ. 11 Χαλκίδα Ι 1 νέος Α/Ζ τομής ζυγών 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Σ. 12 Θήβα 1 νέος Α/Ζ τομής ζυγών 150 kv σε απλό ζυγό ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΥΤ Α Β Γ Γ ΑΝ400. Σ. 2 ΑΝ400. Σ. 13 ΑΝ400. Σ. 14 ΚΥΤ Καρδιάς ΚΥΤ Λάρυμνας ΚΥΤ Παλλήνης Αντικατάσταση διαφορικής προστασίας 400 kv Αντικατάσταση εξοπλισμού 400 kv Αντικατάσταση εξοπλισμού 400 kv 13

19 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΑΝ400. Σ. 15 ΑΝ400. Σ. 16 ΑΝ400. Σ. 17 ΚΥΤ Διστόμου ΚΥΤ Θεσσαλονίκης ΚΥΤ Καρδιάς Αντικατάσταση εξοπλισμού 400 kv Αντικατάσταση εξοπλισμού 400 kv Αντικατάσταση εξοπλισμού 400 kv ΑΝ400. Σ. 18 ΚΥΤ Λάρισας Αντικατάσταση εξοπλισμού 400 kv ΑΜΣ. Σ. 1 ΚΥΤ Αμυνταίου 1 νέος ΑΜΣ ΑΜΣ. Σ. 3 ΚΥΤ Αχελώου Αντικατάσταση 1 ΑΜΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΕ Β Α ΣΕΕ. Σ. 1 Εκσυγχρονισμός των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας -- ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Γ.Μ. ΛΟΓΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ Β ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Μέρος Ι) ΓΜ150. Ο. 1 Εύοσμος - Πτολεμαΐδα (παραλλαγή Γ.Μ.) -- 2Β 4,5 ΓΜ150. Ο. 2 Καρδιά - Ορυχείο Νοτίου Πεδίου (παραλλαγή Γ.Μ.) -- 2Β 1,9 ΓΜ400. Ο. 2 ΓΜ150. Ο. 3 ΚΥΤ Καρδιάς - Zemblak (παραλλαγή Γ.Μ.) 1. ΚΥΤ Καρδιάς ΚΥΤ Αμυνταίου 2. ΚΥΤ Καρδιάς Πτολεμαΐδα Ι 3. Λαμία Πτολεμαΐδα Ι 4. ΚΥΤ Καρδιάς Γρεβενά (παραλλαγές Γ.Μ.) -- Β'Β' 9,5 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ 150 kv ΣΤΗΝ Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΓΜ150. Σ. 10 Άργος Ι - Κρανίδι -- Ε σε Ζ 53,6 ΓΜ150. Σ. 11 Κρανίδι - Μέθανα -- Ε σε Ζ 23,6 ΓΜ150. Σ. 12 Μέθανα - Κόρινθος (Τμ. Μέθανα-ΚΥΤ Κορίνθου) -- 2Β 2Β 2Β Β Ε σε Ζ 58,4 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ Α Α Γ Α ΣΥΣΤΗΜΑ 14

20 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΚΥΚΛ. Σ. 1 ΚΥΚΛ. Δ. 1 ΚΥΚΛ. Σ. 2 ΚΥΚΛ. Δ. 2 Διασύνδεση Κυκλάδων (Α φάση) Διασύνδεση Κυκλάδων (Α φάση) - Πλευρά Υ/Σ εντός των ορίων ΔΕΔΔΗΕ Διασύνδεση Κυκλάδων (Β φάση) Διασύνδεση Κυκλάδων (Β φάση) - Πλευρά Υ/Σ εντός των ορίων ΔΕΔΔΗΕ -- Υ/Σ επί των νήσων ΓΜ150. Σ. 102 ΚΥΚΛ. Σ. 3 Λιβάδι - Άνδρος Άνδρος - Τήνος Διασύνδεση Κυκλάδων (Γ φάση) -- ΥΒ3 15,3 3,8 -- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 150 kv ΚΑΒΑΛΑ Γ ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΓΜ150. Σ. 41 Καβάλα - ΚΥΤ Φιλίππων (ανταβάθμιση τμήματος υφιστάμενης Γ.Μ. απλού κυκλώματος) -- Ε σε 2Β 6 ΓΜ150. Σ. 98 ΚΥΤ Φιλίππων - Σύστημα (αντικατάσταση αγωγών σε τμήμα υφιστάμενης Γ.Μ. διπλού κυκλώματος) -- 2Β(Ε) σε 2Β 12 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ Α Υ/Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ι ΓΜ150. Σ. 92 Κέρκυρα Ι - Κέρκυρα ΙΙ -- ΥΓ1 0,55 ΑΝ150. Σ. 46 Κέρκυρα Ι Εγκατάσταση ΑΜ/Σ 40/50 MVA 150/66 kv με πύλη 150 kv ΑΝ150. Σ. 47 Κέρκυρα ΙΙ 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση με Κέρκυρα Ι) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Γ Α kv ΔΟΞΑ - Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ - Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ ΓΜ150. Σ. 90 Δόξα - Μ. Μπότσαρης -- ΥΓ1 2,7 15

21 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΓΜ150. Σ. 91 Μ. Μπότσαρης - Ν. Ελβετία -- ΥΓ1 2,2 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ Γ Α Γ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤ. Σ. 1 Διασύνδεση Κρήτης ΚΥΤ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Β Α 400 ΚΑΙ 150 kv ΚΥΤ. Σ. 6 ΚΥΤ Ρουφ 2 Ζυγοί 400 kv 2 Ζυγοί 150 kv 1 Διασ. διακ. 400 kv 1 Διασ. διακ. 150 kv 4 ΑΜΣ+πηνία 30 kv 3 Πύλες Γ.Μ. 400 kv 4 Πύλες Γ.Μ. 150 kv ΥΣ. Σ. 3 ΚΥΤ Ρουφ (νέος Υ/Σ εντός του ΚΥΤ) 3 Μ/Σ 40/50MVA-20kV 3 Μ/Σ 40/50MVA-22kV ΠΗΝ400. Σ. 9 ΚΥΤ Ρούφ 2 νέες αυτεπαγωγές αντιστάθμισης 400 kv / 50 MVAr ΠΗΝ400. Σ. 10 ΚΥΤ Ρούφ 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 400 kv / 60 MVAr ΑΝ400. Σ. 8 ΚΥΤ Αχαρνών 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 400 kv σε τριπλό ζυγό (σύνδεση Υ/Γ καλωδίου από ΚΥΤ Ρουφ) ΠΗΝ400. Σ. 3 ΚΥΤ Αχαρνών 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 400 kv / 50 MVAr ΠΗΝ400. Σ. 11 ΚΥΤ Αχαρνών 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 400 kv / 60 MVAr ΠΗΝ400. Σ. 6 ΚΥΤ Κουμουνδούρου 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 400 kv / 50 MVAr ΓΜ400. Σ. 7 ΚΥΤ Ρουφ - ΚΥΤ Αχαρνών -- ΥΥΓ

22 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΓΜ400. Σ. 8 ΓΜ150. Σ. 59 ΚΥΤ Ρουφ - Σύστημα (Γ.Μ. ΚΥΤ Κουμουνδούρου - ΚΥΤ Αχαρνών) ΚΥΤ Κουμουνδούρου - Σύστημα (εκτροπή Γ.Μ. Σχηματάρι- Ρουφ) -- 2ΥΥΓ Β 0, ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Α ΓΜ150. Σ. 89 ΥΣ. Σ. 2 ΥΣ. Δ. 12 ΠΗΝ150. Σ. 9 Μαντούδι - Σκιάθος (Αναβάθμιση υφιστάμενης Γ.Μ. στην Εύβοια) Μαντούδι - Σκιάθος (Νέο τμήμα Γ.Μ. στην Εύβοια) Μαντούδι - Σκιάθος (Υποβρύχια σύνδεση) Μαντούδι - Σκιάθος (Υπόγειο τμήμα στη Σκιάθο) Σκιάθος (τμήμα εντός των ορίων του Συστήματος) Σκιάθος (τμήμα εντός των ορίων του Δικτύου) Σκιάθος -- Ε σε 2Β 13,4 -- Β 16,2 -- ΥΒ ΥΓ1 0,5 1 νέα πύλη Γ.Μ. 150 kv (σύνδεση με Μαντούδι) 2 Μ/Σ 40/50 MVA 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 150 kv / 8 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 51 Σκιάθος 1 νέος πυκνωτής 12 MVAr ΠΗΝ150. Σ. 7 Μαντούδι 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 150 kv / 8 MVAr ΑΝ150. Σ. 45 Μαντούδι 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 kv (σύνδεση με Σκιάθο) και αναβάθμιση 2 απλοποιημένων πυλών Γ.Μ.150 kv σε απλό ζυγό 17

23 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΡΟΧΟΥ 150 kv ΜΕΣΟΧΩΡΑ - ΣΥΚΙΑ Α Γ ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΓΜ150. Σ. 6 ΥΗΣ Μεσοχώρας - Συκιά (υπολειπόμενο τμήμα Γ.Μ.) -- Β 5,5 ΓΜ150. Σ. 28 Συκιά - ΚΥΤ Αράχθου -- 2Β 38 ΑΝ150. Σ. 49 Συκιά ΑΝ150. Σ. 18 ΚΥΤ Αράχθου 3 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε διπλό ζυγό (σύνδεση Γ.Μ. από ΥΗΣ Μεσοχώρας και ΚΥΤ Αράχθου) 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε διπλό ζυγό (σύνδεση Γ.Μ. από Υ/Σ Συκιάς) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Γ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kv ΓΜ150. Σ. 58 Αντλιοστάσιο Πολυφύτου - Σύστημα (Γ.Μ. Πτολεμαΐδα - Λαμία) -- 2Β 4 ΑΝ150. Σ. 28 Αντλιοστάσιο Πολυφύτου 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση νέας Γ.Μ. Αντλιοστάσιο - Σύστημα) ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ Γ Α ΓΜ150. Σ. 45 ΓΜ150. Σ. 46 ΓΜ150. Σ. 47 ΓΜ150. Σ. 48 ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Κιλκίς (κατάργηση τμήματος Γ.Μ.) ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Λητή (αναδιάταξη/κατάργηση τμημάτων Γ.Μ.) ΚΥΤ Θεσ/νίκης - ΚΥΤ Φιλίππων (αναδιάταξη/κατάργηση τμημάτων Γ.Μ.) ΚΥΤ Θεσ/νίκης - ΚΥΤ Φιλίππων (αναδιάταξη/κατάργηση τμημάτων Γ.Μ.) -- Ε Β(1κ)+Ε 3,2+6,4 -- 2Β(1κ)+Β 3,2+0, Β(1κ)+Β 2,8+0,57 18

24 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016 (ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΓΜ150. Σ. 49 ΓΜ150. Σ. 50 ΓΜ150. Σ. 51 ΓΜ150. Σ. 29 ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Χαλκιδική (αναδιάταξη/κατάργηση τμημάτων Γ.Μ.) ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Χαλκιδική (αναδιάταξη/κατάργηση τμημάτων Γ.Μ.) ΚΥΤ Θεσ/νίκης - Ν. Ελβετία (αναδιάταξη/κατάργηση τμήματος Γ.Μ.) Σέρρες - ΚΥΤ Λαγκαδά ΤΑΠ -- 2Β(1κ)+Β 2,8+0, Β(1κ)+Β 2,7+0, Β(1κ) 2,7 -- Ε σε Ζ 60, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Β Β ΠΛΗΡ. Σ. 1 Κατασκευή Data Center στο κτίριο Διοίκησης του ΑΔΜΗΕ -- ΠΛΗΡ. Σ. 2 Προμήθεια εξοπλισμού και λειτουργικού λογισμικού για κεντρικά συστήματα, δίκτυα και τηλεπικοινωνίες -- ΠΛΗΡ. Σ. 3 Εταιρικές εφαρμογές (νέες, αντικαταστάσεις, αναβαθμίσεις) -- Αναθεώρηση: 23 Ιανουαρίου Αναλυτική περιγραφή του κάθε έργου παρατίθεται στους πίνακες γενικών στοιχείων των έργων ανάπτυξης του Συστήματος. 2. Ο βαθμός εκπλήρωσης κάθε στόχου χαρακτηρίζεται με μία τριβάθμια κλίμακα (Α μέγιστος, Β ικανοποιητικός, Γ μέτριος) για κάθε έργο. 3. Δεν περιλαμβάνονται τα έργα που έχουν ηλεκτρισθεί (εντός του έτους ή παλαιότερα). 4. Ο πίνακας περιλαμβάνει μόνον τα έργα ενίσχυσης ή επέκτασης για σύνδεση Χρηστών, η υλοποίηση των οποίων θα γίνει από τον ΑΔΜΗΕ. 19

25 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α Α Α Α ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 kv ΓΜ400. Σ. 10 ΚΥΤ Κουμουνδούρου - ΚΥΤ Κορίνθου (αναβάθμιση υφιστάμενης Γ.Μ. 150 kv) -- 2Β/150 σε 2Β'Β'/400 71,7 ΓΜ400. Σ. 11 ΚΥΤ Κουμουνδούρου - ΚΥΤ Κορίνθου (νέο τμήμα Γ.Μ. 400 kv) -- 2Β'Β' 16,5 ΑΝ400. Σ. 9 ΚΥΤ. Σ. 8 ΓΜ400. Σ. 12 ΚΥΤ Κουμουνδούρου ΚΥΤ Κορίνθου ΚΥΤ Κορίνθου - ΚΥΤ Μεγαλόπολης 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 400 kv σε τριπλό ζυγό (σύνδεση Γ.Μ. προς ΚΥΤ Κορίνθου) 2 Ζυγοί 400 kv 2 Ζυγοί 150 kv 1 Διασ. διακ. 400 kv 1 Διασ. διακ. 150 kv 2 ΑΜΣ+πηνία 30 kv 4 Πύλες Γ.Μ. 400 kv 10 Πύλες Γ.Μ. 150 kv -- 2Β'Β' 93,5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕ ΤΟ Α Γ ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kv ΓΜ150. Σ. 32 Κόρινθος - Άργος Ι -- Ε σε 2Β 31,8 ΑΝ150. Σ. 17 Άργος Ι 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση 2ου κυκλώματος από Κόρινθο) ΓΜ150. Σ. 66 ΓΜ150. Σ. 67 ΓΜ150. Σ. 68 Εκτροπή της Γ.Μ. Κόρινθος - Άργος ΙΙ (πλευρά Κορίνθου) προς το ΚΥΤ Κορίνθου Εκτροπή της Γ.Μ. Κόρινθος - Άργος ΙΙ (πλευρά Άργους ΙΙ) προς το ΚΥΤ Κορίνθου Εκτροπή της Γ.Μ. Κόρινθος - Άργος Ι (πλευρά Άργους Ι) προς το ΚΥΤ Κορίνθου -- 2Β 0,5 -- 2Β 0,5 -- 2Β 0,5 20

26 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΓΜ150. Σ. 69 ΓΜ150. Σ. 70 ΓΜ150. Σ. 71 Εκτροπή της Γ.Μ. Κόρινθος - Μέθανα (πλευρά Κορίνθου) προς το ΚΥΤ Κορίνθου Εκτροπή της Γ.Μ. Κόρινθος - Μέθανα (πλευρά Μεθάνων) προς το ΚΥΤ Κορίνθου Κόρινθος - Μέθανα (τμήμα Κόρινθος - ΚΥΤ Κορίνθου) -- 2Β 4 -- Β 4 -- Ε σε 2Β 9 ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ Β ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝ150. Δ. 2 Εδεσσαίος ΥΗΣ Νέος απλός ζυγός 150 kv + 2 νέες πλήρεις πύλες Μ/Σ 150 kv σε απλό ζυγό + Αντικατάσταση εμβόλου τεχνητού σφάλματος με πλήρη πύλη Μ/Σ ΑΝ150. Δ. 12 Λούρος ΥΗΣ Ανακατασκευή υφιστάμενου Υ/Σ ΚΥΤ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ Γ Γ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 ΚΑΙ 150 kv ΚΥΤ. Σ. 10 ΓΜ150. Σ. 76 ΓΜ150. Σ. 77 ΓΜ150. Σ. 79 ΚΥΤ Μεσογείων ΚΥΤ Μεσογείων - Σύστημα (Γ.Μ. Λαύριο - Βάρη - Παλλήνη) ΚΥΤ Μεσογείων - Σύστημα (Γ.Μ. Λαύριο - Σπάτα - Παλλήνη) ΚΥΤ Μεσογείων - ΚΥΤ Αργυρούπολης 2 Ζυγοί 400 kv 2 Ζυγοί 150 kv 1 Διασ. διακ. 400 kv 1 Διασ. διακ. 150 kv 2 ΑΜΣ+πηνία 30 kv 5 Πύλες Γ.Μ. 400 kv 11 Πύλες Γ.Μ. 150 kv -- 2 x 2ΥΓ1 2 x 4, x 2ΥΓ1 2 x 4,5 -- 2ΥΓ

27 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΑΝ150. Σ. 36 ΚΥΤ Αργυρούπολης 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε διπλό ζυγό (σύνδεση με Υ/Γ καλώδια από ΚΥΤ Μεσογείων) ΓΜ150. Σ. 78 ΑΝ150. Σ. 37 ΚΥΤ Αργυρούπολης - Σύστημα (Γ.Μ. Βάρη - Παλλήνη) ΚΥΤ Αργυρούπολης -- 2 x 2ΥΓ1 2 x 5,5 4 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε διπλό ζυγό (εκτροπή της Γ.Μ. Βάρη - Παλλήνη) ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ 150 kv ΚΥΤ ΜΕΛΙΤΗΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ Β Γ ΓΜ150. Σ. 42 ΚΥΤ Μελίτης - Φλώρινα -- ΑΝ150. Σ. 24 Φλώρινα 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση Γ.Μ. από ΚΥΤ Μελίτης) B + 10,5 + ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 150 kv ΣΤΗΝ Β ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΜ150. Σ. 2 Σύστημα - Σχολάρι (Γ.Μ. Θεσ/νίκη - Σταγειρα) -- 2Β(Ε) 2 ΓΜ150. Σ. 62 ΑΝ150. Σ. 31 ΓΜ150. Σ. 61 Εκτροπή της Γ.Μ. Θεσσαλονίκη-Στάγειρα (πλευρά Σταγείρων) προς Σχολάρι Σχολάρι (Θεσσαλονίκη VΙ) Θεσσαλονίκη - Βάβδος - Στάγειρα (αναβάθμιση τμήματος της Γ.Μ.) -- 2Β 17 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. και αναβάθμιση 2 απλοποιημένων πυλών Γ.Μ.150 kv σε απλό ζυγό -- Ε σε 2Β 47,5 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ-ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 150kV & ΝΕΟΙ Β Υ/Σ ΠΕΡ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Μέρος ΙΙ) ΓΜ150. Σ. 55 ΓΜ150. Σ. 56 Κατερίνη Ι - Αιγίνιο ΤΑΠ - ΟΣΕ 11 ΤΑΠ Κατερίνη Ι - Σύστημα (Γ.Μ. Σφηκιά-Λάρισα) -- Ε σε 2Β Ε σε 2Β 9 22

28 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις 1 Διασ. διακ. 150 kv ΥΣ. Δ. 19 Κατερίνη ΙΙ 4 νέες πύλες ΓΜ 150 kv 2 νέες πύλες Μ/Σ 150 kv 2 Μ/Σ 40/50 MVA ΠΥΚΜΤ. Δ. 24 Κατερίνη ΙI 2 νέοι πυκνωτές 12 MVAr ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΩΝΑ Β ΥΣ. Δ. 3 Ελεώνας 2 νέες πύλες ΓΜ 150 kv 1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kv 1 Μ/Σ 40/50 MVA ΠΥΚΜΤ. Δ. 14 Ελεώνας 2 νέοι πυκνωτές 12 MVAr ΓΜ150. Δ. 3 Ελεώνας - Σύστημα (Γ.Μ. Θήβα - Σχηματάρι) -- 2Β ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Β 2 νέες πύλες ΓΜ 150 kv ΥΣ. Δ. 13 Πεθελινός 1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kv 1 Μ/Σ 40/50 MVA ΠΥΚΜΤ. Δ. 43 Πεθελινός 1 νέος πυκνωτής 12 MVAr ΓΜ150. Δ. 7 Πεθελινός - Σύστημα (Γ.Μ. Σέρρες - ΚΥΤ Φιλίππων) -- 2Β 7, ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Α ΓΜ150. Σ. 88 Μέγαρα - Αίγινα -- ΥΓ1 + ΥΒ3 3,4+25,5 ΥΣ. Δ. 10 ΥΣ. Σ. 1 Αίγινα (τμήμα εντός των ορίων του Δικτύου) Αίγινα (τμήμα εντός των ορίων του Συστήματος) 2 Μ/Σ 40/50 MVA 1 νέα πύλη Γ.Μ. 150 kv (σύνδεση με Μέγαρα) ΠΗΝ150. Σ. 6 Αίγινα 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 150 kv / 9 έως 20 MVAr 23

29 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΠΗΝ150. Σ. 8 Μέγαρα 1 νέα αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 150 kv / 9 έως 20 MVAr ΑΝ150. Σ. 44 Μέγαρα 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση με Αίγινα) ΚΥΤ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΤ. Σ. 5 ΥΣ. Δ. 11 ΚΥΤ Πάτρας ΚΥΤ Πάτρας (νέος Υ/Σ εντός του ΚΥΤ) 2 Ζυγοί 400 kv 2 Ζυγοί 150 kv 1 Διασ. διακ. 400 kv 1 Διασ. διακ. 150 kv 2 ΑΜΣ+πηνία 30 kv 4 Πύλες Γ.Μ. 400 kv 8 Πύλες Γ.Μ. 150 kv 2 Μ/Σ 40/50 MVA ΠΥΚΜΤ. Δ. 42 ΚΥΤ Πάτρας 1 νέος πυκνωτής 12 MVAr ΠΗΝ400. Σ. 8 ΚΥΤ Πάτρας 2 νέες αυτεπαγωγές αντιστάθμισης 400 kv / 30 MVAr ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ Γ.Μ. ΣΤΗΝ Β Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑΣ - ΡΙΟΥ - ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ ΓΜ150. Σ. 34 ΓΜ150. Σ. 35 ΓΜ150. Σ. 37 ΓΜ150. Σ. 80 Πάτρα Ι - ΤΑΠ Πάτρα ΙΙΙ (2 υπόγεια καλώδια με αποξήλωση 2 τμημάτων Ε/150) ΤΑΠ Πάτρα ΙΙΙ - Ρ. Πάτρα ΙΙΙ (2 υπόγεια καλώδια με αποξήλωση 2 τμημάτων Ε/150) Εκτροπή του 2ου κυκλώματος της αναβαθμιζόμενης Γ.Μ. Πάτρα Ι - Κόρινθος προς το ΚΥΤ Πάτρας Εκτροπή του κυκλώματος Πάτρα ΙΙΙ - Τριχωνίδα προς το ΚΥΤ Πάτρας -- 2ΥΓ1 3,2 -- 2ΥΓ1 4,2 -- 2ΥΓ ΥΓ1 2 24

30 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΓΜ150. Σ. 81 Εκτροπή του κυκλώματος Παναχαϊκό - Αιτωλικό προς το ΚΥΤ Πάτρας -- 2ΥΓ1 2 ΓΜ150. Σ. 82 ΓΜ150. Σ. 95 Εκτροπή του κυκλώματος Αίγιο - Πάτρα Ι προς το ΚΥΤ Πάτρας ΤΙΤΑΝ - Σύστημα (Γ.Μ. Κόρινθος - Πάτρα) -- 2ΥΓ Ε σε ΥΓ1 2,9 ΓΜ150. Σ. 96 Πάτρα Ι - Πάτρα ΙΙ -- 2Β σε 2ΥΓ1 4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 150 kv ΣΤΟ Γ Γ ΒΡΟΧΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΜ150. Σ. 14 ΓΜ150. Σ. 13 ΓΜ150. Σ. 15 ΠΗΝ150. Σ. 3 ΠΗΝ150. Σ. 4 Λευκάδα - Αργοστόλι (αναβάθμιση εναέριων τμημάτων επί της Λευκάδας) Λευκάδα - Κεφαλληνία (αναβάθμιση υποβρύχιας σύνδεσης) Λευκάδα - Αργοστόλι (αναβάθμιση εναέριων τμημάτων επί της Κεφαλονιάς) Λευκάδα Μύρτος ή Κεφαλονιά ΙΙ -- Ε σε Ζ ΥΒ.Κ νέες αυτεπαγωγές αντιστάθμισης 150 kv / 16 MVAr Μεταφορά 1 αυτεπαγωγής 150 kv / 16 MVAr από το Αργοστόλι (Ε+2Β(Ε)) σε (Ζ+2Β) 31,4 + 2,2 ΝΕΟΙ ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΕ Β Γ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΥΤ ΑΜΣ. Σ. 2 ΚΥΤ Ν. Σάντας 2 νέοι ΑΜΣ (θα συναρτηθεί με την εξέλιξη ένταξης νέων Α/Π στην περιοχή της Θράκης) ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 150 kv ΣΤΗΝ Γ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΜ150. Σ. 65 Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα Ι -- Ε σε 2Β 58 25

31 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΑΝ150. Σ. 32 ΑΝ150. Σ. 33 ΓΜ150. Σ. 63 Ηγουμενίτσα Ιωάννινα Ι Ιωάννινα ΙΙ - Σύστημα (Γ.Μ. Κ. Αράχθου - Π. Αώου) 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση 2ου κυκλώματος από Ιωάννινα Ι) 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση 2ου κυκλώματος προς Ηγουμενίτσα) -- 2Β 10 ΓΜ150. Σ. 64 Ιωάννινα ΙΙ - Σύστημα (Γ.Μ. Λούρος - Ιωάννινα Ι) -- 2Β 0,2 ΑΝ150. Σ. 34 ΑΝ150. Σ. 35 Ιωάννινα ΙΙ Ιωάννινα ΙΙ 1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση στις πιο πάνω Γ.Μ.) 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε απλό ζυγό (σύνδεση στις πιο πάνω Γ.Μ.) ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗ Γ.Μ Γ kv ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ - ΛΑΜΙΑ ΓΜ150. Σ. 52 ΚΥΤ Τρικάλων - Λάρισα Ι (Τμήμα από ΚΥΤ Τρικάλων μέχρι τη διασταύρωση με τη Γ.Μ. Πτολεμαΐδα - Λαμία) -- Ε σε 2Β 26 ΑΝ150. Σ. 22 ΚΥΤ Τρικάλων 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε διπλό ζυγό (σύνδεση νέας Γ.Μ. ΚΥΤ Τρικάλων - Σύστημα) ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 150 kv ΣΤΗΝ Γ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΓΜ150. Σ. 60 ΚΥΤ Λάρυμνας - Λάρυμνα Ρ2 -- 2Β 1 26

32 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΑΝ150. Σ. 29 ΚΥΤ Λάρυμνας 2 νέες πλήρεις πύλες Γ.Μ. 150 kv σε διπλό ζυγό (αναδιάταξη κυκλωμάτων στην περιοχή Λάρυμνας) ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΣΙΝΔΟΥ ΙΙ Β ΥΣ. Δ. 14 Σίνδος ΙΙ 2 νέες πύλες ΓΜ 150 kv 2 νέες πύλες Μ/Σ 150 kv 2 Μ/Σ 40/50 MVA ΠΥΚΜΤ. Δ. 49 Σίνδος ΙΙ 2 νέοι πυκνωτές 12 MVAr ΓΜ150. Δ. 18 Σίνδος ΙΙ - Σύστημα (Γ.Μ. Εύοσμος - Βέροια) -- 2Β ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΙ Β ΥΣ. Δ. 17 Καλαμάτα ΙΙ 2 νέες πύλες ΓΜ 150 kv 2 νέες πύλες Μ/Σ 150 kv 2 Μ/Σ 40/50 MVA ΠΥΚΜΤ. Δ. 21 Καλαμάτα ΙΙ 1 νέος πυκνωτής 12 MVAr ΓΜ150. Δ. 19 Καλαμάτα ΙΙ - Σύστημα (Γ.Μ. Μεγαλόπολη Ι - Καλαμάτα Ι) -- 2Β ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β Β ΥΣ. Δ. 18 Νεάπολη 2 νέες πύλες ΓΜ 150 kv 1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kv 1 Μ/Σ 40/50 MVA ΠΥΚΜΤ. Δ. 39 Νεάπολη 1 νέος πυκνωτής 12 MVAr ΓΜ150. Δ. 10 Νεάπολη - Σύστημα (Γ.Μ. Άστρος - Μολάοι) -- 2Β ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΙ Γ 27

33 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις 2 νέες πύλες ΓΜ 150 kv ΥΣ. Δ. 7 Ζάκυνθος ΙΙ 1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kv 1 Μ/Σ 40/50 MVA ΠΗΝ150. Σ. 2 Ζάκυνθος ΙΙ Μεταφορά 1 αυτεπαγωγής 150 kv / 16 MVAr από τον Υ/Σ Ζάκυνθος Ι ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΙ Γ 2 νέες πύλες ΓΜ 150 kv ΥΣ. Δ. 24 Κεφαλονιά ΙΙ 1 νέα πύλη Μ/Σ 150 kv 1 Μ/Σ 40/50 MVA ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΥΛΩΝ 150 kv ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ Β Υ/Σ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝ150. Δ. 24 ΚΥΤ Παλλήνης Κατασκευή 1 νέας πλήρους πύλης και μετατροπή μίας υφιστάμενης πύλης Γ.Μ. 150 kv σε τριπλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 9 Ηγουμενίτσα 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 10 Μακρυχώρι 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 13 Στράτος ΥΗΣ 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε διπλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 17 Σχολάρι 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 19 Βόλος ΙΙ 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε διπλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 20 ΚΥΤ Αράχθου 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε διπλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 5 Πηγές Αώου ΥΗΣ 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε απλό ζυγό 28

34 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΑΝ150. Δ. 6 Σίνδος Ι (ΒΙΠΕ Θεσ/νίκης Ι) 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 7 Χαλκηδόνα 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε διπλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 8 Ερέτρια 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 11 Κιλκίς 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 14 Χαλκίδα ΙΙ 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 15 Άργος Ι 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 18 Τρίκαλα Ι 1 νέα πλήρης πύλη Μ/Σ 150 kv σε απλό ζυγό ΑΝ150. Δ. 23 Προβατώνας Αντικατάσταση εμβόλου τεχνητού σφάλματος με διακόπτη Μ/Σ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ Μ.Τ. ΣΕ Γ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ Υ/Σ ΠΥΚΜΤ. Δ. 4 Άκτιο 1 νέος πυκνωτής 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 5 Αμφιλοχία 1 νέος πυκνωτής 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 8 Άργος Ι 1 νέος πυκνωτής 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 9 Αργοστόλι 1 νέος πυκνωτής 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 11 Βόλος Ι Αντικατάσταση 1 πυκνωτή 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 12 Δομοκός 1 νέος πυκνωτής 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 13 Δόξα (Θεσ/νίκη Ι) Αντικατάσταση 2 πυκνωτών 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 15 Ερέτρια 1 νέος πυκνωτής 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 16 Εύοσμος (Θεσ/νίκη ΙΙ) Αντικατάσταση πυκνωτών συνολικής ισχύος 16 MVAr 29

35 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016 (ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ) ή ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΥΠΟΕΡΓΩΝ (1) ΣΤΟΧΟΙ (2) Είδος Κατηγορία Α/Α Ονομασία Περιγραφή έργου Υ/Σ - ΚΥΤ Εξοπλισμός Υ/Σ - ΚΥΤ (Οι ΑΜΣ-Μ/Σ περιλαμβάνουν και τις πύλες) Περιγραφή έργου Γ.Μ. Τύπος Γ.Μ. Μήκος Γ.Μ. Ασφάλεια τροφοδότησης - Εξυπηρέτηση φορτίων Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ Αύξηση ικανότητας απορρόφησης ισχύος από συμβατικούς σταθμούς Ενίσχυση διασυνδέσεων Ανάπτυξη/Ολοκλήρωση Αγοράς Περιβαλλοντική αναβάθμιση - Αποξηλώσεις - Υπογειοποιήσεις ΠΥΚΜΤ. Δ. 17 Ζάκυνθος Ι 1 νέος πυκνωτής 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 20 Κ. Βούρλα 1 νέος πυκνωτής 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 22 Καναλάκι 1 νέος πυκνωτής 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 23 Καρδίτσα Αντικατάσταση 1 πυκνωτή 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 25 Κιλκίς 1 νέος πυκνωτής 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 26 Λάππα 1 νέος πυκνωτής 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 27 ΠΥΚΜΤ. Δ. 28 Λάρισα ΙΙ Λάρισα ΙΙΙ Αντικατάσταση 2 πυκνωτών 12 MVAr Αντικατάσταση 1 πυκνωτή 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 29 Λάρισα ΙV 1 νέος πυκνωτής 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 30 Λάρισα ΚΥΤ Αντικατάσταση 2 πυκνωτών 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 31 Λευκάδα 1 νέος πυκνωτής 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 32 ΠΥΚΜΤ. Δ. 33 Λεχαινά Λιβαδειά Αντικατάσταση 1 πυκνωτή 12 MVAr Αντικατάσταση 1 πυκνωτή 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 34 Λούρος 1 νέος πυκνωτής 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 35 Μαγικό 1 νέος πυκνωτής 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 38 Ναύπακτος 1 νέος πυκνωτής 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 40 Πάτρα ΒΙΠΕ Αντικατάσταση 1 πυκνωτή 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 44 Πολίχνη (Θεσ/νίκη IX) 1 νέος πυκνωτής 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 45 Πρέβεζα ΒΙΠΕ 1 νέος πυκνωτής 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 54 Στράτος 1 νέος πυκνωτής 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 55 Τρίκαλα ΙΙ Αντικατάσταση 1 πυκνωτή 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 56 Τρίκαλα ΚΥΤ 1 νέος πυκνωτής 12 MVAr ΠΥΚΜΤ. Δ. 60 Ξάνθη 2 πυκνωτές 12 MVAr (Ο ένας πυκνωτής έχει ήδη εγκατασταθεί) 30

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (Σχέδιο προς ΡΑΕ)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (Σχέδιο προς ΡΑΕ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2014-2023 (Σχέδιο προς ΡΑΕ) ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2014-2023 ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΚΑ ΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μ

Π ΡΟΚΑ ΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μ ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Π ΡΟΚΑ ΤΑΡΚ ΤΙΚΟ ΣΧΕΔΔ ΙΟ 2017-2026 Δ ε κ έ μβριος 2011 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΡΑΕ. Απρ. ίλιος ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μ

Σ ΡΑΕ. Απρ. ίλιος ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μ ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Σ ΧΕΔΙΟ ΠΡΟ Σ ΡΑΕ 2017-2026 Απρ ίλιος 2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΕΩΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΕΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΕΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ- 1 Πιν. ΙΙΙ-1: Μεταβολή της στάθμης βραχυκυκλώσεως στους ζυγούς 150kV κατά τη διάρκεια της περιόδου 2008 2012 ΣΤΑΘΜΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΕΩΣ (A)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΜΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΝ (MW) ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH) (Ω.

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΜΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΝ (MW) ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH) (Ω. 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 08/04/2012 20:43 Υ/Σ ΠΑΤΡΑ Ι Ρ120, Υ/Σ ΠΑΤΡΑ Ι, Υ/Σ ΑΙΓΙΟ, Υ/Σ Υ/Σ ΑΙΓΙΟ Ρ20 ΤΙΤΑΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 3min

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ/Σ ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ Μ/Σ 1 & Μ/Σ 2 Υ/Σ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Υ/Σ ΑΜΦΙΣΣΑ Υ/Σ ΛΕΥΚΑ ΚΥΤ ΙΣΤΟΜΟΥ Υ/Σ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ. Μ/Σ1 βρέθηκε κουνάβι

Υ/Σ ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ Μ/Σ 1 & Μ/Σ 2 Υ/Σ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Υ/Σ ΑΜΦΙΣΣΑ Υ/Σ ΛΕΥΚΑ ΚΥΤ ΙΣΤΟΜΟΥ Υ/Σ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ. Μ/Σ1 βρέθηκε κουνάβι 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 01/04/2014 6:43:00 01/04/2014 8:10:00 ΚΥΤ ΙΣΤΟΜΟΥ Ρ80 Υ/Σ ΗΡΩΝ Ρ10 Υ/Σ ΑΡΓΟΣ Ι Ρ120 Υ/Σ ΤΡΙΠΟΛΗ Ρ10 ΚΥΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Υ/Σ ΑΚΤΙΟ Υ/Σ ΠΥΡΓΟΣ Υ/Σ ΛΕΧΑΙΝΑ Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Υ/Σ ΕΛΠΕ ΒΕΕ

ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Υ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Υ/Σ ΠΑΤΡΑ ΙΙ ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Υ/Σ ΑΚΤΙΟ Υ/Σ ΠΥΡΓΟΣ Υ/Σ ΛΕΧΑΙΝΑ Υ/Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Υ/Σ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Υ/Σ ΕΛΠΕ ΒΕΕ 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 01/10/2014 4:25:00 Υ/Σ ΧΑΛΚΙ Α ΙΙ Μ/Σ 1 Υ/Σ ΧΑΛΚΙ Α ΙΙ Μ/Σ1 βρέθηκε κουνάβι 0:43:00 15 10,75 01/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015

Π.Τ. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 Π.Τ. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 ΑΑΕ Υποσταθµός Κατηγορία Ονοµασία Περιγραφή Τάση Κύκλος ΑΝΕΥ ΑΑ ΤΡΙΧΩΝΙ Α ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ20 Ε/ 150 kv ( ιακόπτες ΓΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ Η ανάπτυξη των ΑΠΕ: Κυρίαρχο θέμα στις επόμενες δεκαετίες. Είμεθα στην αρχή και πρέπει να θέσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Μ/Σ 2 βρέθηκε πτηνό ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΥΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ

Υ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Μ/Σ 2 βρέθηκε πτηνό ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΥΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 01/07/2013 0:39:00 ΚΥΤ ΚΑΡ ΙΑΣ Ρ130 ΚΥΤ ΚΑΡ ΙΑΣ Χαµηλή πίεση αέρα 1:21:00 0 0,00 02/07/2013 21:00:00 Υ/Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ O μακροχρόνιος προγραμματισμός των απαιτουμένων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ όχι 0 0. ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 50 min 0 0 ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 9:16 0 0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 6:34 1,4 1 ΚΥΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 7:45 0 0

ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ όχι 0 0. ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 50 min 0 0 ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 9:16 0 0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 6:34 1,4 1 ΚΥΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 7:45 0 0 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 3/4/2010 8:30 ΑΜΣ Νο3 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ 7/4/2010 21:38 Μ/Σ Νο1 Υ/Σ ΘΗΒΩΝ 7/4/2010 21:38 Μ/Σ Νο1 Υ/Σ ΘΗΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ Α/Α Υποσταθµός Κατηγορία Ονοµασία Τάση Κύκλος ιάρκεια Εργασίας Ηµεροµην ία Συντήρησ ης 1 ΑΜΦΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΑΑΕ Υποσταθµός Κατηγορία Ονοµασία Κύκλος Τάση Υπαγωγή ιάρκεια Ηµεροµηνία Εργασίας Συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

tkoronides@desmie.gr

tkoronides@desmie.gr tkoronides@desmie.gr 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Διασυνδεμένο Σύστημα της Χώρας Παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη του Συστήματος Συμβάντα παρελθόντος Μέτρα Ανάπτυξη Συστήματος στο Νότο Συμπεράσματα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83.

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83. Δείκτης Ποιότητας Β01: Ταχύτητα Μετάδοσης στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού Τύπος Υπηρεσίας Ημερ/νία έναρξης ολική Δήμοι σε μερική Αριθμός πακέτων Κατεύθυνση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙ ΑΣ. Αποτυχία κλεισίµατος. Θραύση Μονωτήρων Α/Ζ 43 Λειτουργία ιαφορικής Προστασίας Μ/Σ Νο1

Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙ ΑΣ. Αποτυχία κλεισίµατος. Θραύση Μονωτήρων Α/Ζ 43 Λειτουργία ιαφορικής Προστασίας Μ/Σ Νο1 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ (Ω.Ε) ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

07/01/2010 23:50 Ρ40 Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΓΝΩΣΤΗ OXI 0 07/01/2010 23:50 Ρ140 Υ/Σ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΓΝΩΣΤΗ OXI 0 10/01/2010 12:25 Μ/Σ Νο1 Υ/Σ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΙΙ

07/01/2010 23:50 Ρ40 Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΓΝΩΣΤΗ OXI 0 07/01/2010 23:50 Ρ140 Υ/Σ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΓΝΩΣΤΗ OXI 0 10/01/2010 12:25 Μ/Σ Νο1 Υ/Σ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΙΙ 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΣ (Ω.Ε) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές»

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ Ηράκλειο 22&23 Απρίλη 2016 Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ηλεκτρικό Σύστημα Κρήτης Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη : Απόψεις Ε ΗΕ επί της ημόσιας ιαβούλευσης εκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου ( ΠΑ).

Περίληψη : Απόψεις Ε ΗΕ επί της ημόσιας ιαβούλευσης εκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου ( ΠΑ). ιεύθυνση Στρατηγικής & Ρύθμισης Λ. Συγγρού 47, 117 43, ΑΘΗΝΑ Προς: Α ΜΗΕ Περίληψη : Απόψεις Ε ΗΕ επί της ημόσιας ιαβούλευσης εκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2017-2026 ( ΠΑ). Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΑΑΕ Υποσταθµός Κατηγορία Ονοµασία Τάση Υπαγωγή Κύκλος Ηµεροµηνία Συντήρησης ΑΝΕΥ ΑΑ ΑΙ ΗΨΟΣ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α. Κορωνίδης Διεύθυνση Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ a.koronidis@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Χρονική Περίοδος: Β εξάμηνο 2014 Γεωγραφική Κάλυψη Έμμεσης Υπηρεσίας: Πανελλαδική Γεωγραφική Κάλυψη Άμεσης Υπηρεσίας (για ακριβέστερες

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ INVESTING IN ENERGY 2015 Tρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ Γ. Καμπούρης Διευθυντής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ kabouris@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Καμπούρης. Διευθυντής Ανάπτυξης Συστήματος ΔΕΣΜΗΕ. 'Αιολική 11 Απριλίου,, 2009, Χαλκίδα. kabouris@desmie.gr

Ι. Καμπούρης. Διευθυντής Ανάπτυξης Συστήματος ΔΕΣΜΗΕ. 'Αιολική 11 Απριλίου,, 2009, Χαλκίδα. kabouris@desmie.gr ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΗΕ Ι. Καμπούρης Διευθυντής Ανάπτυξης Συστήματος ΔΕΣΜΗΕ kabouris@desmie.gr 'Αιολική Ενέργεια: Εφαρμογές και Προβλήματα της Διείσδυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΑΑΕ Υποσταθµός Κατηγορία Ονοµασία Τάση Υπαγωγή Κύκλος Ηµεροµηνία Συντήρησης ΑΝΕΥ ΑΑ ΑΛΜΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 3, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 4, Παρασκευή Αθήνα 10, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 11, Παρασκευή Αθήνα 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 18, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. Αριστοµένης Μακρής

ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. Αριστοµένης Μακρής ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Υποσύστηµα Πελατών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΑΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΑΜΕΙΟ Φ Υ Σ Ε Ι Σ Α Π Α Ν Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2010 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Αντικείμενο της Μελέτης Η παρούσα μελέτη (ΦΑΣΗ Α ) αποτελεί τη βάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ 1176 ΑΘΗΝΑ 1000 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 78 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 74 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 70 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 68 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 61 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΣΜΗΕ Ι. Καµπούρης /ντης Ανάπτυξης Συστήµατος ΕΣΜΗΕ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οδηγία 2009/28/EC της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα έρθετε: Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm

Πώς θα έρθετε: Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm Ημερίδα με θέμα: Συνεργασίες λαϊκών βιβλιοθηκών - Εργαλεία, πρότυπα και συλλογικοί κατάλογοι" Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2006 Ώρα: 9.00 Λιβαδειά, Συνεδριακό Κέντρο Κρύας Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6 Τ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΙΚ ΕΤΜ / ΣΦΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Τοπικό Υποκ/μα γ. ναργύρων Μπίμπιζα 18 131 22 - Ίλιον Τοπ. Υποκ/μα γ. ναργύρων Τοπ. Υποκ/μα Άνω Λιοσίων- Καματερού Τοπ. Υποκ/μα χαρνών Τοπ. Υποκ/μα Ιλίου Τοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΕΚ-ΤΧ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75257 +

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Που και πότε ανοίγουν

Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Που και πότε ανοίγουν Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμέν ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ειδικοί σύμβουλοι για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΕΛΛΑΔΑ GR000102 ΑΘΗΝΩΝ 12 ο χλμ ΕΘΝ. ΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ GR000131 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΛΕΚΤΩΝ ΥΛΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 ΔΑΦΝΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Αθήνα, εκέµβριος 2006 Ε ΑΣΣ/ Ε ΣΗΕ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, 3ος όροφος) ΚΙΛΚΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, 3ος όροφος) ΚΙΛΚΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 28/1/2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 & ΕΡΕΧΘ ΑΘΗΝΑ 13561 2102691699 2102691732 2102691950 mail@iek-ag-anarg.att.sch.gr, grammateia@i

Διαβάστε περισσότερα

Ετος Αξιοπιστίας: Πραγμ Διαθ Ισχύς. Πράξη Εγγραφή ΑΔΙ. Ημ/νία 01/01/06. Πλήθος 151. Εκπρ.Φορτίου. Κατάσταση

Ετος Αξιοπιστίας: Πραγμ Διαθ Ισχύς. Πράξη Εγγραφή ΑΔΙ. Ημ/νία 01/01/06. Πλήθος 151. Εκπρ.Φορτίου. Κατάσταση ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 151 151 151,94709 04/03/08 04/03/08 11/03/08 11/03/08 Αναστολή Επαναφορά από Αναστολή ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 188 188 188 188 188 188 188 ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ,94372,94372,94372 03/03/08 03/03/08 09/03/08

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1 Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Δ/ντης Ανάπτυξης Συστήματος

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Δ/ντης Ανάπτυξης Συστήματος ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΣΜΗΕ Ι. Καμπούρης Δ/ντης Ανάπτυξης Συστήματος ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οδηγία 2009/28/EC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 1 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2016» Περιεχόμενα Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016... 3 Συνολικά αποτελέσματα... 3 Φορολογούμενοι και συνολική βεβαίωση... 3 Δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016... 3 Δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, Δ/ντα Σύμβουλο. 2. ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ε. Λεκατσά, Πρόεδρο Δ.Σ. 3. ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, Δ/ντα Σύμβουλο. 2. ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ε. Λεκατσά, Πρόεδρο Δ.Σ. 3. ΔΕΗ Α.Ε. Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2007 Προς: ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, Δ/ντα Σύμβουλο Κοινοποίηση: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 12/11/2016. ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2014-2023 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07_08_09.69.01.01 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 3 529.279,96 2H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.85.02.01 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 6 1.070.000,00 3 8.000,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 15 1.155.806,72 3H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.86.02_03.01

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ - Θ Ρ Α Κ Η Σ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX 2310-271783 FAX 2310-279440

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μεταφορά 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΔΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΡΑΜΑ Ο Σκοπός μας Οι Αξίες μας Η Εικόνα του Μέλλοντος ΙΣΤΟΡΙΚA ΟΡΟΣΗΜΑ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ Αντικείμενο Λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 9:00 50 2 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 11:00 50 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 12:00 50 4 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Part1_6_FINAL.doc 24-1 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΡΑΕ. Απρ. ίλιος ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μ

Σ ΡΑΕ. Απρ. ίλιος ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μ ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Σ ΧΕΔΙΟ ΠΡΟ Σ ΡΑΕ 2017-2026 Απρ ίλιος 2016 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΕΛΙΚΟ ΜΕΝΟ. ΑΤΙΑΣ (Πραγματικό

ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΕΛΙΚΟ ΜΕΝΟ. ΑΤΙΑΣ (Πραγματικό ΣΟΛΙΚΟ ΑΛΛΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΑΛΛΑ ΟΡΦΑΝΟΣ ΤΕΚΝΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑ/ ΤΕΚΝΟ ΑΝΕΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 9665 12 ΛΟΓ.ΧΡ 5.990,35 χ 5.990,35 ΑΘΗΝΑ 2 9747 12 ΛΟΓ.ΧΡ 9.206,52 2.500,00 11.706,52 Χ 11.706,52 ΚΟΤΣΑΝΟΛΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ

Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Μέχρι το 1950, η ηλεκτροδότηση όλης της χώρας γινόταν με περίπου 350 Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής, συνήθως ένα,, εγκατεστημένο

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Kαταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 του Ν.

ΘΕΜΑ: Kαταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 του Ν. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ: οικ. 7479 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα