ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. «ALBA» κής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NEW YORK COLLEGE A.E.» Χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ. «ΑΚΤΟ Α.Ε.» κής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΥ ΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ. ΜΕΣΟ ΓΕΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ Α.Ε»... 4 κής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NEW YORK COLLEGE A.E.» ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ. «ΑΚΤΟ Α.Ε.» κής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑ ΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ» κής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΥ ΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ. «ΜΕΣΟ ΓΕΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ Α.Ε» κής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΑΚΜΙ ATHENS METROPOLITAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΚΜΙ ATHENS METROPOLITAN A.E.»... 9 ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ METROPOLITAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ MΕΤROPOLITAN A.E.» κής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΟΜΙΛΟΣ ΜΕ ΤΑΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΤΟ ΛΙΑ» κής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «B.C.A COLLEGE A.E.» κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΚΟΛΕ ΓΙΟ C.O.R.E.L.co. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΛΑΝΙΟΝ ή SOUTH EUROPEAN COLLEGE ή ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΝ» ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕΡΗ», «THE AMERICAN COLLEGE O GREECE DEREE COLLEGE» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕΡΗ», «DEREE COLLEGE» ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΑΝΕΞΑΡΤΗ ΤΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εται ρία Περιορισμένης Ευθύνης» με δ.τ. «I.ST. STUDIES» Χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ALPINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ALPINE COLLEGE Α.Ε.» ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM» ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM» ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΕΡΓΑΣΤΗ ΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» με δ.τ. «Τεχνολογίες Πληροφορι κής Αθηνών» ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «BAKAΛO ART & DESIGN» ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «CITY E.Π.Ε.» [CITY LTD]» κής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ICBS ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ» ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΙΝΔΙΑΝΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» με δ.τ. «UINDY ATHENS» ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου στον Πέτρο Φυτηλά του Γεωργίου

2 26566 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Δ6 (1) Χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου με ταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. «ALBA». 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3696/2008 ση 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση του Σω ματείου με την επωνυμία «ALBA ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗ ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. «ALBA» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου. ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου στo Σωματείο με την επωνυμία «ALBA ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗ ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. «ALBA» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ. Αριθμ /Δ6 (2) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NEW YORK COLLEGE A.E.». ση 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης εκ παιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου. 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NEW YORK COLLEGE A.E.» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου. ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγί ου στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NEW YORK COLLEGE A.E.» με έδρα τη Θεσ σαλονίκη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ /Δ6/ υπουργικής απόφασης. Αριθμ /Δ6 (3) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΑΘΗ ΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ. «ΑΚΤΟ Α.Ε.». 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3696/2008

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ση 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης εκ παιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου. 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ. «ΑΚΤΟ Α.Ε.» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μετα λυ ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ. «ΑΚΤΟ Α.Ε.» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ. Αριθμ /Δ6 (4) Χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μετα λυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΜΕ ΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑ ΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ Α.Ε». 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3696/2008 ση 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης σης Κολλεγίου. 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ. ΜΕ ΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ Α.Ε» με τα συνημμένα σε αυτή δι καιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου. ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλε γίου στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΣΟ ΓΕΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ Α.Ε με έδρα τη Θεσσα λονίκη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρ θρου 18 της υπ αριθμ /Δ6/ υπουργικής απόφασης. Aριθμ /Δ6 (5) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NEW YORK COLLEGE A.E.». γίων και άλλες διατάξεις» 3. Την παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ /δ6/

4 26568 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης σης Κολλεγίου. 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NEW YORK COLLEGE A.E.» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου. τηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολ λεγίου στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NEW YORK COLLEGE A.E.» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ /Δ6/ υπουργικής απόφασης. Αριθμ /Δ6 (6) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΑΘΗ ΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ. «ΑΚΤΟ Α.Ε.». (ΦΕΚ 177/τ.Α /25/8/2008) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλε 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης σης Κολλεγίου. 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ. «ΑΚΤΟ Α.Ε.» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μετα λυ ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ. «ΑΚΤΟ Α.Ε.» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ /Δ6/ υπουργικής απόφασης. Αριθμ /Δ6 (7) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΕΛΛΗ ΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ». 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης σης Κολλεγίου. 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ» με τα συνημμένα σε αυτή δικαι ολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου. τηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολ λεγίου στην ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛ ΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρ θρου 18 της υπ αριθμ /Δ6/ υπουργικής απόφασης. Αριθμ /Δ6 (8) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΜΕ ΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑ ΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ. «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ Α.Ε». 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης σης Κολλεγίου. 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ Α.Ε με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουρ γίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαί δευσης Κολλεγίου. ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλε γίου στην ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΣΟ ΓΕΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ. «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ Α.Ε» με έδρα τον Πειραιά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ /Δ6/ υπουργικής απόφα σης. Αριθμ /Δ6 (9) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΑΚΜΙ ATHENS METROPOLITAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΚΜΙ ATHENS METROPOLITAN A.E.». 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Ανώ νυμης Εκπαιδευτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ METROPOLITAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ METROPOLITAN A.E.

6 26570 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου στην ανώνυμη εκπαιδευτική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΜΙ ATHENS METROPOLITAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΚΜΙ ATHENS METROPOLITAN A.E.» με έδρα στο Μαρούσι, Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ. Aριθμ /Δ6 (10) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ METROPOLITAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ MΕΤROPOLITAN A.E.». ση 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Ανώ νυμης Εκπαιδευτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ METROPOLITAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ METROPOLITAN Α.Ε.» πολογισμού, αποφασίζουμε ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου στην Ανώνυμη Εκπαιδευτική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ METROPOLITAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ MΕΤROPOLITAN A.E.» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ /Δ6/ υπουργικής απόφασης. Αριθμ /Δ6 (11) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΟΜΙ ΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑ». 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση του Σω ματείου με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑ» με τα συνημμέ να σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου. ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου στο σωματείο με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ /Δ6/ υπουρ γικής απόφασης. Αριθμ /Δ6 (12) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «B.C.A COLLEGE A.E.». 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3696/2008 ση 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «B.C.A COLLEGE A.E.» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτη ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλε γίου. ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγί ου στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «B.C.A COLLEGE A.E.» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ. Aριθμ /Δ6 (13) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΚΟΛΕ ΓΙΟ C.O.R.E.L.co. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΛΑΝΙΟΝ ή SOUTH EUROPEAN COLLEGE ή ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΝ». ση 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Aνώ νυμης Eταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΛΕΓΙΟ C.O.R.E.L.co. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΛΑΝΙΟΝ ή SOUTH EUROPEAN COLLEGE ή ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΝ»με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγη ση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου. ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγί ου στην Aνώνυμη Eταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΛΕΓΙΟ C.O.R.E.L.co. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΛΑΝΙΟΝ ή SOUTH EUROPEAN COLLEGE ή ΑΜΦΙΑΡΕΙ ΟΝ» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ /Δ6/ υπουργικής απόφασης.

8 26572 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /Δ6 (14) Χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου με ταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕΡΗ», «THE AMERICAN COLLEGE O GREECE DEREE COLLEGE» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕΡΗ», «DEREE COLLEGE». 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕ ΡΗ», «THE AMERICAN COLLEGE O GREECE DEREE COLLEGE» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕΡΗ», «DEREE COLLEGE» τηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολ λεγίου στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΝΤΕΡΗ», «THE AMERICAN COLLEGE O GREECE DEREE COLLEGE» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕΡΗ», «DEREE COLLEGE» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα οριζόμε να στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ /Δ6/ υπουργικής απόφασης. Αριθμ /Δ6 (15) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΑΝΕ ΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΑΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» με δ.τ. «I.ST. STUDIES». 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης σης Κολλεγίου. 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Εται ρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΕ ΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» με δ.τ. «I.ST. STUDIES» ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.A / ). τηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολ λεγίου στην Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» με δ.τ. «I.ST. STUDIES» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της * *

9 ΦΕΚ 2138 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Aριθμ /Δ6 (16) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ALPINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ALPINE COLLEGE Α.Ε.». 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ALPINE ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ALPINE COLLEGE Α.Ε.» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μετα λυ ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγί ου στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ALPINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ALPINE COLLEGE Α.Ε.» με έδρα τη Γλυφάδα, σύμφωνα με τα οριζόμε να στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ / Δ6/ υπουργικής απόφασης. Αριθμ /Δ6 (17) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΚΟΛΛΕ ΓΙΟ ATHENS GSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ. «ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ATHENS GSM». 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3696/ Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ. 1260/Δ6/ αίτηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM» ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ. Aριθμ /Δ6 (18) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΚΟΛΛΕ ΓΙΟ ATHENS GSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ. «ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ATHENS GSM».

10 26574 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ. 1260/Δ6/ αίτηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM» ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ. Αριθμ /Δ6 (19) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΕΡΓΑ ΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» με δ.τ. «Τεχνολογίες Πληροφορικής Αθηνών». 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση του Σω ματείου με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΣ» και διακριτικό τίτλο «Τεχνολογίες Πληροφορικής Αθηνών» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχε τικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυ τηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολ λεγίου στο Σωματείο με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» με δ.τ. «Τεχνολογίες Πληροφορικής Αθηνών» με έδρα την Παιανία Αττικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ. Αριθμ /Δ6 (20) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΚΟΛΛΕ ΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «BAKAΛO ART & DESIGN». ση

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ. 1309/Δ6/ αίτηση της Aνώνυ μης Eταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «BAKAΛO ART & DESIGN» τηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολ λεγίου στην Aνώνυμη Eταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «BAKAΛO ART και DESIGN» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ. Αριθμ /Δ6 (21) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «CITY E.Π.Ε.» [CITY LTD]». 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3696/ Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Εται ρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «CITY E.Π.Ε.» [CITY LTD] με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολο γητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας εκ παιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου. ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου στην Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «CITY E.Π.Ε.» [CITY LTD]» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σύμ φωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ. Αριθμ /Δ6 (22) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ICBS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ». ση 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Εται ρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ICBS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγη ση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου.

12 26576 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου στην Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ICBS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ /Δ6/ υπουργικής απόφασης. Μαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2009 Aριθμ /Δ6 (23) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΙΝΔΙΑΝΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» με δ.τ. «UINDY ATHENS» ση 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση της Aστικής μη Kερδοσκοπικής Eταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΙΝΔΙΑΝΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» με δ.τ. «UINDY ATHENS» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχε τικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυ τηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολ λεγίου στην Aστική μη Kερδοσκοπική Eταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΙΝΔΙΑΝΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» με δ.τ. «UINDY ATHENS» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ. Aριθμ /Δ6 (24) κειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου στον Πέτρο Φυτηλά του Γεωργίου. 4. Την υπ αριθμ /Δ6/ άδεια ίδρυσης 5. Την υπ αριθμ /Δ6/ αίτηση του Πέ τρου Φυτηλά του Γεωργίου με τα συνημμένα σε αυτή δι καιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου. τηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολ λεγίου στον Πέτρο Φυτηλά του Γεωργίου με έδρα την Πάτρα Αχαΐας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 της υπ αριθμ /Δ6/ υπουρ γικής απόφασης. * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.08.16 10:05:23 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 28077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1320 27 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ λυ... 1 λυ... 2 λυ... 3 λυ... 4 λυ... 5 λυ... 6 λυ... 7 λυ... 8 λυ... 9 Ανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 380 5 Σεπτεμβρίου 014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μεταβίβασης της με αριθμ. 10854/ΙΑ/05 08 013 (ΦΕΚ 01 Β ) Άδειας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2007 14 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα τικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 192 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 309 12 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 16074/10803/20.12.2010 αποφάσεως του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2061 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «NEW YORK COLLEGE».... 1 Χορήγηση Αδειας Κολλεγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2280 12 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2067 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή δωρεάς κινητών πραγμάτων προς το Ελ ληνικό Δημόσιο χωρίς όρο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση άδειας Κολλεγίου UINDY ATHENS COLLEGE... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 191 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αρ. Φ.1/192329/Β3/13 12 2013 (ΦΕΚ 3185 Β ) υπουργική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 132 5 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 94 Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Με τονομασία Σχολής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11809 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11101 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2537 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών.... 1 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 90666/Ε5/02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 603 2 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1535 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Πλω μαρίου»... 1 Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9689 17 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 87. Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολι κής Μακεδονίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2569 26 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελ ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2052 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 951/0051/13.06.2014 απόφασης με θέμα «Σύσταση και Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα