22 November May Exam Focus: June 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "22 November 2013 24 May 2014. Exam Focus: June 2014"

Transcript

1 CFA Review Course 7 th Series of CFA Level I - Review Course 22 November May 2014 Exam Focus: June 2014 The Chartered Financial Analyst (CFA ) Program is a graduate-level program that provides a strong foundation of the skills and knowledge needed to succeed in today s competitive world of investing and finance. It combines a broad-based curriculum of investment principles with professional conduct requirements. It is administered by CFA Institute (www.cfainstitute.org), the global not-for-profit organization of investment professionals. Global Recognition With a six-decade history of maintaining a rigorous focus on globally relevant investment knowledge, the CFA Program is the most widely known and respected investment credential in the world. It is recognized by the global investment community as the highest educational and professional excellence standard. Career Advantage Employers recognize the CFA charter as the definitive standard of competence, integrity, and dedication of investment professionals. The CFA Program stands out at every stage of your career and equips you with the practical and fundamental knowledge you need for the investment profession. There is no better way to demonstrate your commitment and your ability to perform at a high level in the investment profession than by enrolling in and completing the CFA Program. Practical Skills The CFA Program curriculum focuses on the practical knowledge and current skills necessary in the global investment management profession. These skills can be immediately applied on the job and evolve each year to include new tools, ideas, frontier concepts, and lessons to reflect the dynamic and complex nature of the global investment profession. Community Earning the CFA charter places you in the company of an elite group of nearly 100,000 respected investment professionals. Access to their collective expertise, networks, and resources is an invaluable asset.

2 Hellenic Capital Market Commission & Bank of Greece The Hellenic Capital Market Commission and the Bank of Greece - regulators of investment services in Greece - recognize that CFA Charter holders are entitled to the highest certificate of Securities & Market Analyst (certificate level δ ), without having to sit for the examinations whose curriculum is covered by the CFA Program. 1 The CFA Program The CFA program requires candidates to study for and pass three levels (I, II & III) of exams and meet other requirements, such as, 5 years of relevant work experience in order to earn a CFA Charter. Each level of the CFA program requires a minimum of 300 hours of personal study, although time will vary based on familiarity with the material. To name a few of those who pursue the CFA Charter: Financial analysts, Securities & Investment managers, Securities & Derivatives traders, Portfolio managers, Financial planners, Relationship officers, Risk managers, Chief Financial Officers of corporations. CFA Program Entrance Requirements You must have a bachelor's (or equivalent) degree or be in the final year of your bachelor's degree program at the time of registration or have four years of qualified, professional work experience. You must be prepared to take the exams in English and understand the professional conduct requirements. You must have a valid international travel passport required for enrollment and exam registration. On exam day, passport number, expiration date, and personal details on your passport must match the information you provided to CFA Institute upon registration. & CFA Review Course The, in partnership with the of the Hellenic Bank Association, offers a CFA Review Course for level I of the CFA Study and Examination Program. This Review Course provides candidates with a structured, classroom-based approach to preparing for the exam. It is designed to assist candidates in mastering the Candidate Body of Knowledge TM (CBOK TM ) that is attached. Structured Classroom-based instruction Weekly classes provide structure for a disciplined pace of preparation. The focus is on the comprehension of the assigned materials in the Study Guides with an emphasis on the Learning Outcome Statements (LOS). Total class duration amounts to approximately 90 hours, as following: Class Day November 2013 December 2013 Saturday 22*, 30 7, 14, 21 11, 18 January February March April May , 8, 15, 22 22,29 5, 12 3, 24 Saturday classes start at 09:00 a.m. and last for 6 hours in approximation. * Friday 22/11 class starts at 16:30 p.m. and lasts for 4 hours in approximation. 1 CFA Charter holders are exempted from all modules except from the "Capital market regulatory framework".

3 Supplementary Study Materials Included As an extra bonus at no additional charge, the Schweser Essential TM Prep Package (Retail Price: $599) is provided to all candidates (available for pick-up as soon as shipment arrives), including: Schweser (Study) Notes Schweser s QuickSheet SchweserPro QBank (Online) Practice Exams, Vol. 1 & Vol. 2 InstructorLink (partial access) Searchable FAQs & Exam-tips Blog Online Practice Exams Practice Tests & Mock Exams Two interim practice tests and two final mock exams, which are provided by Schweser, Kaplan and the Boston Society of Security Analysts, will assist candidates in assessing their strengths and weaknesses. These will be held in the context of the continuous monitoring of the candidates' progress throughout the course that will be evaluated on the basis of attendance to classes as well as practice and mock exam scores. Top-notch Instructors All sessions will be taught by multiple instructors who have been selected for their subjectmatter expertise and excellence. All of them are holders of the CFA Charter and have a long track of professional and / or academic experience in the topics that they teach: Name Company / Institution Position Stavros Daliakopoulos, CFA Eurobank Head of FX Trading Desk Vassilis Efthymiou, CFA AUEB Ph.D. in Finance Dimitrios Karydas, CFA National Bank of Greece Executive Advisor Maria Kioulafa, CFA Alpha Bank Market and Operational Risk Division Nikos Konstantakis, CFA Groupama Phoenix Investment Manager Lila Mordochae, CFA Deree College Professor of Finance Ioannis Ritsios, CFA NBG Asset Management Head of Manage Accounts Tassos Vassiliou, CFA National Bank of Greece Global Markets Economist For a brief profile of each instructor, visit the website at Location & Administration All classes will be held at the premises of the : Sina 11, Athens. For registrations and any information requests please refer to the following contact details: Mrs. N. Spyliopoulou tel ,

4 Registration student pack Upon registration to the Review Course, all candidates will receive the following: i) A detailed timetable of the classes referring to the dates, hours and instructors per topic. ii) Information on the calculator models that are authorized for use during CFA exams. iii) An outline of the suggested readings and practice questions from the books. Review Course Fees Course Fees: An "Early booking" discount (10%) applies, if registration and first payment take place at least 2 weeks before the beginning of the classes. The CFA Review Course can be submitted to the relevant OAED program 2, LAEK 0,45%. For detailed information about our discount policies, please contact us. Registration for the CFA Review Course does NOT constitute enrollment in the CFA Exam. Refunds & Cancellation If enrollment is canceled in writing within two weeks after the program start date, any fees paid upon registration will be refunded except from the cost of any course materials the participant has received (included in the fees). No refunds will be issued after two weeks from the start date of the program. Rules - Disclaimers The Review Course does not in any way aim to replace the intensive personal study that is required by the candidates, but works as supplementary towards their adequate preparation for the exam. Any study material that will be distributed is used to facilitate the learning process does not constitute a substitute of the CFA Program reading assignments provided by CFA Institute that comprise the core of study. Registration in the CFA Review Course is non-transferable. The and the Hellenic Bank Association retain the right to cancel the implementation of the Review Course provided that the number of registrations is not deemed sufficient as well as to modify the class timetable, if needed. Candidates are expected to adhere to the CFA Institute Code of Ethics, Standards of Professional Conduct, and Rules of Procedure for Proceedings Related to Professional Conduct and other conditions, requirements, procedures and policies set forth by the CFA Institute. CFA Institute does not endorse, promote, review or warrant the accuracy of the products or services offered by The or the. The CFA Institute Logo, CFA and Chartered Financial Analyst are a few of the trademarks that are owned by CFA Institute. Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 25, κατά χρονική προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Σίνα 11, Αθήνα. Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο (κα Σπηλιοπούλου). ΣΕΜΙΝAΡΙΟ For more information, you can visit the website:

5 CFA Review Course 7 th Series of CFA Level-I Review Course LIST OF TOPICS CFA Candidate Body of Knowledge (CBOK TM ) I. Ethical and Professional Standards A. Professional Standards of Practice B. Ethical Practices II. Quantitative Methods A. Time Value of Money B. Probability C. Probability Distributions and Descriptive Statistics D. Sampling and Estimation E. Hypothesis Testing F. Correlation Analysis and Regression G. Time-Series Analysis H. Simulation Analysis I. Technical Analysis III. Economics A. Market Forces of Supply and Demand B. The Firm and Industry Organization C. Measuring National Income and Growth D. Business Cycles E. The Monetary System F. Inflation G. International Trade and Capital Flows H. Currency Exchange Rates I. Monetary and Fiscal Policy J. Economic Growth and Development K. Effects of Government Regulation L. Impact of Economic Factors on Investment Markets IV. Financial Reporting and Analysis A. Financial Reporting System (IFRS and GAAP) B. Principal Financial Statements C. Financial Reporting Quality D. Analysis of Inventories E. Analysis of Long-Lived Assets F. Analysis of Taxes G. Analysis of Debt H. Analysis of Off-Balance-Sheet Assets and Liabilities I. Analysis of Pensions, Stock Compensation, and Other Employee Benefits J. Analysis of Inter-Corporate Investments K. Analysis of Business Combinations L. Analysis of Global Operations M. Ratio and Financial Analysis

6 V. Corporate Finance A. Corporate Governance B. Dividend Policy C. Capital Investment Decisions D. Business and Financial Risk E. Long-Term Financial Policy F. Short-Term Financial Policy G. Mergers and Acquisitions and Corporate Restructuring VI. Equity Investments A. Types of Equity Securities and Their Characteristics B. Equity Markets: Characteristics, Institutions, and Benchmarks C. Fundamental Analysis (Sector, Industry, Company) and the Valuation of Individual Equity Securities D. Equity Market Valuation and Return Analysis E. Special Applications of Fundamental Analysis (Residual Earnings) F. Equity of Hybrid Investment Vehicles VII. Fixed Income A. Types of Fixed-Income Securities and Their Characteristics B. Fixed-Income Markets: Characteristics, Institutions, and Benchmarks C. Fixed-Income Valuation (Sector, Industry, Company) and Return Analysis D. Term Structure Determination and Yield Spreads E. Analysis of Interest Rate Risk F. Analysis of Credit Risk G. Valuing Bonds with Embedded Options H. Structured Products VIII. Derivatives A. Types of Derivative Instruments and Their Characteristics B. Forward Markets and Instruments C. Futures Markets and Instruments D. Options Markets and Instruments E. Swaps Markets and Instruments F. Credit Derivatives Markets and Instruments IX. Alternative Investments A. Types of Alternative Investments and Their Characteristics B. Real Estate C. Private Equity/Venture Capital D. Hedge Funds E. Closely Held Companies and Inactively Traded Securities F. Distressed Securities/Bankruptcies G. Commodities H. Tangible Assets with Low Liquidity X. Portfolio Management and Wealth Planning A. Portfolio Concepts B. Management of Individual/Family Investor Portfolios C. Management of Institutional Investor Portfolios D. Pension Plans and Employee Benefit Funds E. Investment Manager Selection F. Other Institutional Investors G. Mutual Funds, Pooled Funds, and ETFs H. Economic Analysis and Setting Capital Market Expectations I. Tax Efficiency J. Asset Allocation (including Currency Overlay)

7 K. Portfolio Construction and Revision L. Equity Portfolio Management Strategies M. Fixed-Income Portfolio Management Strategies N. Alternative Investments Management Strategies O. Risk Management P. Execution of Portfolio Decisions (Trading) Q. Performance Evaluation R. Presentation of Performance Results CFA Institute does not endorse, promote, review or warrant the accuracy of the products or services offered by The or the Hellenic Banking Institute. The CFA Institute Logo, CFA and Chartered Financial Analyst area few of the trademarks that are owned by CFA Institute.

8 7th Series of CFA Level I - Review Course Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το σχετικό με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, χαρακτηριστικά όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων και τα ειδικότερα οφέλη που προσδοκούν αυτοί να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιήσει ο εισηγητής. Tα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» που θα μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος. ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ Ονοματεπώνυμο: Τράπεζα/εταιρεία: Μονάδα: Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή): Χρόνια προϋπηρεσίας: Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού χώρου): Σπουδές ειδικότητες: Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα): Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές θέμα: Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο εισηγητής:

9 Πώς μάθατε για το πρόγραμμα προετοιμασίας ETI Site EET ETI ( ) Site ( ) Site CFA Institute (www.cfainstitute.org ) Από αναζήτηση στο διαδίκτυο (Search Engine) Από σύσταση γνωστού ή φίλου Από τον εργοδότη μου Από άλλη πηγή (παρακαλούμε προσδιορίστε): Για την καλύτερη προετοιμασία της εκπαίδευσης, παρακαλούμε συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες: 1. εργασίας: προσωπικό: 2. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε στις εξετάσεις CFA Level Ι; Ναι Όχι (παρακαλούμε προσδιορίστε) 3. Αναφέρετε τους τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διαθέτετε: Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 14/11/2013 στο ή στο fax: Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ

CFA Review Course 6th Series of CFA Level II - Review Course 22 November 2014 23 May 2015 Exam Focus: June 2015

CFA Review Course 6th Series of CFA Level II - Review Course 22 November 2014 23 May 2015 Exam Focus: June 2015 CFA Review Course 6th Series of CFA Level II - Review Course 22 November 2014 23 May 2015 Exam Focus: June 2015 The Chartered Financial Analyst (CFA ) Program is a graduate-level program that provides

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI 29 Ιανουαρίου 21 Μαϊου 2011 The Chartered Financial Analyst (CFA ) Program is a graduate-level program that provides a strong foundation of the skills

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands January - June 2011 Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. The training activities of the

Διαβάστε περισσότερα

Grasp knowledge into your hands

Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands JULY - DECEMBER 2012 Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. Since April 2009 our experienced

Διαβάστε περισσότερα

MASTER OF SCIENCE (MSc) in INSURANCE RISK MANAGEMENT (IRM) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MASTER σε συνεργασία του ΕΙΑΣ με το ALBA

MASTER OF SCIENCE (MSc) in INSURANCE RISK MANAGEMENT (IRM) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MASTER σε συνεργασία του ΕΙΑΣ με το ALBA Α.Π. : 3260 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014 Οφέλη προγράμματος: Τα στελέχη που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα αποκτούν μεθοδολογικά εργαλεία και αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες που τους βοηθούν: να διαχειρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Session 1: Financial Institutions I

Session 1: Financial Institutions I Session 1: Financial Institutions I Session Chair: Nikolaos Milonas, National and Kapodistrian University of Athens, Greece Room: Αίθουσα 1 Time: 09:00 10:30 Firm Performance and Ownership by Financial

Διαβάστε περισσότερα

financial Statements I A68 Investors brief

financial Statements I A68 Investors brief 3 General Manager s Message I 7 The Company I 7 Vision and Mission I 7 OurValues 11 Our products I 11 The markets I 11 The raw material I 11 The manufacturing process I 13 Product quality I 13 Investment

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: C.D.A. COACHING CENTRE LTD Κατά Νόμο υπεύθυνος της Σχολής και των Παραρτημάτων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Parallel Session 1: Regulation

Parallel Session 1: Regulation Parallel Session 1: Regulation Session Chair: Panayiotis Alexakis, National and Kapodistrian University of Athens, Greece Room: Αίθουσα Συνεδρίων Time: 09:15-11:00 Financial Regulation in General Equilibrium

Διαβάστε περισσότερα

SESSION 1 ENERGY MARKETS

SESSION 1 ENERGY MARKETS SESSION 1 ENERGY MARKETS Alexandridis, A. Zapranis, S. Livanis, Department of Accounting and Finance, University of Macedonia of Economics and Social Studies Analyzing Crude Oil Prices and Returns Using

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICAL OLYMPIC GROUP OF COMPANIES

TECHNICAL OLYMPIC GROUP OF COMPANIES TECHNICAL OLYMPIC OF COMPANIES SA Registration No.: 6801/06/Β/86/08 20, SOLOMOU STREET, ALIMOS for the period from January 1 st to June 30 th, 2008 (under Article 5 of L. 3556/2007) TABLE OF CONTENTS Ι.

Διαβάστε περισσότερα

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions presents the cyprusretailbanking conference 2010 The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions Making Mobile Banking a reality Distribution Channels

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΤΡΑ COURSE HANDBOOK Contents Letter from the Editorial Group - Η Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Iordanis N. Floropoulos, Aristotle University of Thessaloniki, Department of Economics, Division of Business Administration, Greece

Iordanis N. Floropoulos, Aristotle University of Thessaloniki, Department of Economics, Division of Business Administration, Greece Iordanis N. Floropoulos, Aristotle University of Thessaloniki, Department of Economics, Division of Business Administration, Greece IAS. FIRST TIME USERS: SOME EMPIRICAL EVIDENCE FROM GREEK COMPANIES The

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki Academic Committee for the Certificate

Διαβάστε περισσότερα

Greek School of Ayia Triada Birmingham

Greek School of Ayia Triada Birmingham 20132014 Greek School of Ayia Triada Midlands - Greek School of Ayia Triada Birmingham Information Pack for Parents We welcome you all back to Greek School of Ayia Triada and we hope you all had a lovely,

Διαβάστε περισσότερα

THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE PROGRAM AT ACS ATHENS

THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE PROGRAM AT ACS ATHENS THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE PROGRAM AT ACS ATHENS Welcome to the International Baccalaureate program at ACS Athens! As you may know, ACS was the first school to implement the IB in Greece, and one

Διαβάστε περισσότερα

2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students

2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students 2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students MASTER s PROGRAMME (Full Time) 12 MONTHS (October-March) 9.050- MASTER s PROGRAMME JANUARY-MARCH APRIL-SEPTEMBER OCTOBER-DECEMBER

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4857 Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 359

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4857 Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 359 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4857 Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 359 Aριθμός 332 Ο Παρασκευάς Γεωργίου, μόνιμος Βοηθός Γραφείου, Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS EUROPEAN QUALITY OBSERVATORY DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS VERSION: 0.1 (DRAFT VERSION) LAST EDITOR: ITI -CERTH TEAM DATE: 2004-03-04. A.1 Version Version Date / Contributor Summary

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Πρόγραμμα Σχολείων Greek School Guide Activity Intensive Program Comprehensive

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED DIPLOMA IN INTERNATIONAL TAXATION ADIT

ADVANCED DIPLOMA IN INTERNATIONAL TAXATION ADIT ADVANCED DIPLOMA IN INTERNATIONAL TAXATION ADIT Το Μοναδικό και Διεθνώς Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Δίπλωμα στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Φορολογία στην Ελλάδα To επαγγελματικό δίπλωμα ADIT σχεδιάστηκε και

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis FinancialMirror 1.00 Issue No. 846 October 21-27, 2009 SUPERMARKET WARS: WHO S UP WHO S DOWN? CYPRUS GOURMET PROFILE OF LOCAL WINERIES: VASA Euro nears $1.50 The euro approached an advance above $1.50

Διαβάστε περισσότερα