Ο εμβολιασμός ασπίδα προστασίας για παιδιά και ενήλικες. ο γιατρός µάς είπε. παρουσίαση ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΣ. Αναγκαίο το 13δύναµο συζευγµένο εµβόλιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο εμβολιασμός ασπίδα προστασίας για παιδιά και ενήλικες. ο γιατρός µάς είπε. παρουσίαση ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΣ. Αναγκαίο το 13δύναµο συζευγµένο εµβόλιο"

Transcript

1 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Πέµπτη 11 Οκτωβρίου 2012 Health ΤΕΥΧΟΣ 115 EΝΘΕΤΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΣ Ο εμβολιασμός ασπίδα προστασίας για παιδιά και ενήλικες θέµα Αναγκαίο το 13δύναµο συζευγµένο εµβόλιο ο γιατρός µάς είπε Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµού Ενηλίκων από το 2011 παρουσίαση SAATI-Ευρωπαϊκές στρατηγικές πρόληψης ασθενειών

2 30 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Πέµπτη 11 Οκτωβρίου 2012 Health >2 Ασπίδα προστασίας για τα Ελληνόπουλα ο σωστός και έγκαιρος εμβολιασμός. Καφετζής, Καθηγητής, επίτιµος πρόεδρος της ΕΕΠΛ Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικών Λοιµώξεων Ο εµβολιασµός αποτελεί από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες για τη φυσιολογική ανάπτυξη και τη θωράκιση από λοιµώξεις ενός υγιούς παιδιού. Οι επιστήµονες εφιστούν την προσοχή των γονιών για σωστό και έγκαιρο εµβολιασµό των παιδιών τηρώντας τα αντίστοιχα χρονοδιαγράµµατα, ειδικότερα κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, τα οποία είναι κρίσιµα για την ανάπτυξη. Το ενθαρρυντικό είναι ότι νέα και άκρως αποτελεσµατικά εργαλεία βρίσκονται στη διάθεση της επιστήµης. Βασικός εµβολιασµός στο Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών είναι ο αντιπνευµονιοκοκκικός εµβολιασµός. Ο πνευµονιόκοκκος (Streptococcus pneumoniae) αποτελεί ένα σηµαντικό µικροβιακό αίτιο λοιµώξεων του αναπνευστικού συστήµατος, όπως είναι η πνευµονία, η οξεία µέση ωτίτιδα και η παραρρινοκολπίτιδα. Προκαλεί επίσης σοβαρές διεισδυτικές λοιµώξεις, όπως είναι η µικροβιαι- µία, η πνευµονία µε µικροβιαιµία και η µηνιγγίτιδα. Παγκοσµίως η πνευµονιοκοκκική νόσος αναγνωρίζεται ως η πιο κοινή αιτία βαριάς πνευµονίας σε παιδιά κάτω των 5 ετών και σε µεγαλύτερους των 50 ετών ενήλικες, προκαλεί 1,6 εκατοµµύρια θανάτους ετησίως και αποτελεί τη συχνότερη αιτία θανάτου παγκοσµίως, που µπορεί όµως να προληφθεί µε εµβολιασµό σε όλες τις ηλικίες (Στοιχεία WHO - Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας). Ετσι, το µεγάλο τίµηµα σε ανθρώπινες ζωές εξαιτίας της νόσου από πνευµονιόκοκκο µπορεί να αποφευχθεί µε τον κατάλληλο εµβολιασµό του πληθυσµού. 13δύναμο εμβόλιο Ο εµβολιασµός έναντι του πνευµονιόκοκκου αποτελεί µια πολύ ση- µαντική εξέλιξη στην πρόληψη της νόσου. Ηταν λοιπόν αυτονόητη η ανάγκη, µετά την κυκλοφορία του 13δύναµου συζευγµένου πνευµονιοκοκκικού εµβολίου Prevenar 13 στην Ευρώπη και στη χώρα µας, πριν από 2 χρόνια, η ένταξή του στο Εθνικό µας Πρόγραµµα Εµβολιασµών και η εξ ολοκλήρου αποζηµίωσή του από όλα τα ασφαλιστικά ταµεία. Το 13δύναµο εµβόλιο ενδείκνυται για την προστασία βρεφών και νηπίων, ηλικίας 6 εβδοµάδων ως 5 ετών, από τη διεισδυτική νόσο, την πνευµονία και την οξεία µέση ωτίτιδα, που προκαλούνται από τους 13 ορότυπους, που περιλαµβάνονται στο εµβόλιο. Επιπλέον, συµβάλλει στην πρόληψη ασθενειών όπως πνευµονία µε βακτηριαιµία, βακτηριαιµία και µηνιγγίτιδα σε ηλικίες άνω των 50 ετών. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός ότι το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών συνιστά τη χορήγηση των συζευγµένων πνευµονιοκοκκικών εµβολίων σε 4 δόσεις για τα παιδιά, αρχικά στο 2ο µήνα, στη συνέχεια στον 4ο και τον 6ο µήνα και µία επαναληπτική δόση µεταξύ 12ου και 15ου µήνα, καθώς και 1 δόση για τους ενήλικες άνω των 50 ετών. Το σηµαντικό είναι ότι µε 13δύναµο πνευµονιοκοκκικό εµβόλιο τα παιδιά λαµβάνουν την ευρύτερη κάλυψη έναντι του πνευµονιόκοκκου αφού πλέον προστατεύονται από 13 στελέχη του παθογόνου, ενώ τα υπόλοιπα εµβόλια της κατηγορίας που κυκλοφορούσαν ή κυκλοφορούν παρείχαν προστασία ενάντια σε 7 ή 10 στελέχη. Στην Ελλάδα η πλειονότητα των περιστατικών σε ηλικίες <5 ετών προκαλείται από τους επιπλέον οροτύπους που περιέχει το 13δύναµο εµβόλιο. Η µείωση των συνολικών κρουσµάτων λόγω του εµβολιασµού µε το 13δύναµο εµβόλιο από πνευµονιόκοκκο σε ηλικίες <2 ετών είναι περισσότερο από 50% στο Ηνωµένο Βασίλειο και 43% στη Μαδρίτη της Ισπανίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι και τα πρόσφατα επιδηµιολογικά δεδοµένα της χώρας µας αναδεικνύουν το Prevenar 13 σε αναγκαίο εµβόλιο καθώς οι επιπλέον ορότυποι που περιλαµβάνονται σε αυτό δείχνουν αρκετά αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης µε προεξάρχοντα ορότυπο τον 19Α. Με αυτόν τον τρόπο, η ανα- µενόµενη κάλυψη στην Ελλάδα σε παιδιά ηλικίας µικρότερης των 5 ετών είναι πάνω από 93% για τη διεισδυτική πνευµονιοκοκκική νόσο έναντι του 6-40% που θα παρείχαν τα παλαιότερα εµβόλια. Παράλληλα, η πνευµονιοκοκκική νόσος έχει σηµαντικό οικονοµικό βάρος για τις οικογένειες και την κοινότητα στο σύνολό της, καθώς το οικονοµικό κόστος περιλαµβάνει τη νοσηλεία και τη φαρµακευτική αγωγή, καθώς και την αδυναµία των κηδεµόνων να εργαστούν ή να φροντίσουν τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας, για όσο διάστηµα φροντίζουν το άρρωστο παιδί ή τον ενήλικα. Σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Πνευµονολογικής Εταιρίας, υπολογίζεται ότι στην Ευρώπη το οικονοµικό κόστος της πνευµονίας και της επίπτωσης στην εργασιακή παραγωγικότητα ανέρχεται στα 10 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Τέλος, η µη συµµόρφωση των ενηλίκων µε τις εµβολιαστικές συστάσεις που αφορούν τους ίδιους έχει ως αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη επίπτωση και δυστυχώς και θνητότητα λόγω της πνευµονιοκοκκικής νόσου (στοιχεία από το ΕΚΑΜ). Το αισιόδοξο µήνυµα είναι ότι το 13δύναµο πνευ- µονιοκοκκικό εµβόλιο εγκρίθηκε από τον Ευρωπαϊκό & τον Αµερικανικό Οργανισµό Φαρµάκων για χρήση και σε ενήλικες άνω των 50 ετών. Η Εθνική Επιτροπή Εµβολιασµών της χώρας µας θεώρησε σκόπιµο να αναθεωρήσει το προηγούµενο Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµού (ΕΠΕ) για τα παιδιά και τους εφήβους και να καταρτίσει Νέο Πρόγραµµα Εµβολιασµών Ενηλίκων τον εκέµβριο του 2011 ώστε να υπάρχουν ενιαίοι «πίνακες αναφοράς» για τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων (και γενικά για τους επαγγελ- µατίες Υγείας) και να εφαρµόζεται ένα ενιαίο πρόγραµµα εµβολιασµών για τα παιδιά και για τους ενήλικες. Τα εµβόλια που προτείνονται βάσει αυτών αποζηµιώνονται 100% από όλα τα ασφαλιστικά ταµεία. Συνεπώς και το 13δύναµο πνευµονιοκοκκικό εµβόλιο, ενταγµένο στο Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών παιδιών και ενηλίκων, µπορεί να διασφαλίσει ότι κάθε παιδί και ενήλικας ο οποίος λαµβάνει το εµβόλιο, µε την ευρύτερη κάλυψη, την κατάλληλη στιγµή, θα βελτιώσει τις υπηρεσίες παροχής πρωτοβάθµιας περίθαλψης και θα διασφαλίσει ότι η ζωή παιδιών και ενηλίκων δεν τίθεται σε κίνδυνο από λοιµώξεις, όπως οι πνευµονιοκοκκικές, που µπορούν να προληφθούν µέσω του εµβολιασµού. Health Κάθε Πέµπτη δωρεάν µαζί µε τον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ Ιδιοκτησία: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. Εκδότες: ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΕΚΟΣ, ΑΛΕΞΗΣ ΣΚΑΝΑΒΗΣ ιευθυντής: ΠΑΝΟΣ ΑΜΥΡΑΣ ιευθυντής έκδοσης: ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Υπεύθυνη ενθέτου: ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ Εµπορική διεύθυνση: ΕΛΣΑ ΣΟΪΜΟΙΡΗ ιεύθυνση διαφήµισης ειδικών εκδόσεων: ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΠΑΝΑΪΤΗΣ ηµιουργικό: ΕΣΠΟΙΝΑ ΣΙΜΟΥ

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Πέµπτη 11 Οκτωβρίου Health >3 θέµα Εμβολιάζονται οι ενήλικες στη χώρα μας; Τ α βρέφη και τα παιδιά εµβολιάζονται στη χώρα µας σε ικανοποιητικό βαθµό, χάρη στις τεράστιες προσπάθειες των παιδιάτρων που εφαρµόζουν το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών. Με τους ενήλικες τι γίνεται; υστυχώς ελάχιστα, αν και υπήρχαν ανέκαθεν σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες για τον εµβολιασµό τους. Κάντε ένα απλό τεστ και θα εκπλαγείτε: Ρωτήστε 20 γνωστούς σας -οποιασδήποτε ηλικίας άνω των 25 χρόνων, ακόµη και γιατρούς- «αν είναι εµβολιασµένοι για τέτανο». Αν σας απαντήσει θετικά έστω και ένας, τότε θα µιλήσουµε για «θαύµα»! Αν, δε, προχωρήσετε σε δεύτερη ερώτηση, «αν είναι εµβολιασµένοι για ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεµοβλογιά» -εφόσον δεν έχουν νοσήσει-, τότε θα απογοητευτείτε πλήρως από τις αρνητικές απαντήσεις που θα ακούσετε. Οι ευθύνες γι αυτή την κατάσταση είναι πολλές και αφορούν πολλούς, δηλαδή γιατρούς, ασθενείς και την Πολιτεία. Τελευταία υπάρχει µία κεφαλαιώδους σηµασίας εξέλιξη στο θέµα. Το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Εµβολιασµών της χώρας µας (πρόεδρος ο καθηγητής Παιδιατρικής Ανδρέας Κωνσταντόπουλος), ενέκρινε την 21η/12/2011 το Νέο Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµού Ενηλίκων. Το θετικό βήµα έγινε! Η χώρα απέκτησε για πρώτη φορά τέτοιο πρόγραµµα για ενήλικες! Μπορείτε να το βρείτε στο Google, πληκτρολογώντας: 45ΨΨΘ-2ΘΜ. Αναφέρεται επαρκέστατα σε όλα τα εµβόλια που πρέπει να κάνουν κι οι ενήλικες. Τα πράγ- µατα είναι απλά, ακόµη κι από την οικονοµική πλευρά τους. Για παράδειγµα, στοιχίζει πολύ λιγότερο για έναν 50άρη ή 60άρη ή 70άρη ή 80άρη -είτε δεν έχει είτε έχει ένα υποκείµενο νόσηµα- να κάνει 1 δόση από το καινούργιο 13δύναµο εµβόλιο του πνευµονιόκοκκου και να προφυλαχθεί για όλη του τη ζωή από πνευµονία τουλάχιστον, παρά να νοσήσει και να θεραπευθεί γι αυτήν στο σπίτι του ή στο νοσοκοµείο, είτε σε κοινό θάλαµο είτε σε µονάδα εντατικής θεραπείας ή και να χάσει τη ζωή του. Ανάλογο σκεπτικό ισχύει για όλα τα εµβόλια και το γράφω αυτό γιατί θα σκεφθούν ορισµένοι την οικονοµική κρίση! Κωνσταντίνος Καρύδης, Παιδίατρος-Λοιµωξιολόγος Θα αναφερθώ στη συνέχεια σε ένα, µόνον, από τα εµβόλια του πρόσφατου προγράµµατος. Αυτό που προλαµβάνει τις λοιµώξεις από τον πνευµονιόκοκκο. Είναι ένα βακτήριο που έγινε πολύ γνωστό στο ευρύ κοινό το φθινόπωρο του 2009 µε την εµφάνιση του περιβόητου ιού της γρίπης Η1Ν1. Κι αυτό γιατί η γρίπη πολλές φορές αποτελεί το υπόστρωµα για την ανάπτυξη πνευµονίας από πνευµονιόκοκκο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντοµα σε τρία ερωτήµατα: (Ι). Tι είναι η πνευµονιοκοκκική νόσος; Στον όρο «πνευµονιοκοκκική νόσος» περιλαµβάνεται µία οµάδα λοιµώξεων που προκαλούνται από το βακτήριο Streptococcus pneumoniae, επίσης γνωστό ως πνευµονιόκοκκος. Σε αυτές τις λοιµώξεις περιλαµβάνονται: (α) ιεισδυτικές λοιµώξεις, όπως η βακτηριαιµία (λοίµωξη του αίµατος), η µηνιγγίτιδα και η βακτηριαιµική πνευµονία (µικτή λοίµωξη πνευµόνων και αίµατος) και (β) Μη διεισδυτικές πνευµονιοκοκκικές λοιµώξεις, όπως η οξεία µέση ωτίτιδα, η πνευµονία χωρίς βακτηριαι- µία και η παραρρινοκολπίτιδα. (ΙΙ). Πόσο σηµαντική είναι η πνευ- µονιοκοκκική νόσος; Ο πνευµονιόκοκκος είναι η συχνότερη αιτία βακτηριακής πνευµονίας παγκοσµίως, η οποία µε τη σειρά της είναι ένα από τα κυρίαρχα αίτια θανάτου από λοιµώδη νοσήµατα. Είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες ότι η πνευµονιοκοκκική νόσος έχει µεγάλες πιθανότητες να εµφανιστεί σε άτοµα άνω των 50 ετών. Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία από το CDC, που είναι το Κέντρο Ελέγχου Νοσηµάτων των ΗΠΑ, ενώ η συχνότητα για διεισδυτική πνευµονιοκοκκική νόσο για τις ηλικίες χρόνων είναι 8 άτοµα ανά πληθυσµού, για τις ηλικίες χρόνων αυξάνεται 2,5 φορές, για τις ηλικίες αυξάνεται 3,5 φορές και για τις ηλικίες χρόνων εξαπλασιάζεται. Η απειλή της νόσησης και του θανάτου γίνεται ακόµη µεγαλύτερη, όταν συνυπάρχουν υποκείµενες νόσοι, όπως η συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, η χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια, το βρογχικό άσθµα, ο σακχαρώδης διαβήτης, ο χρόνιος αλκοολισµός, το κάπνισµα κ.λπ. Πάλι από το CDC, τα στοιχεία προβληµατίζουν. Για άτοµα ηλικίας χρόνων µε τα προαναφερθέντα υποκείµενα νοσήµατα, ο κίνδυνος για διεισδυτική πνευµονιοκοκκική νόσο αυξάνει κατά 3 έως 7 φορές και 20πλασιάζεται για τα άτοµα µε κακοήθη νοσήµατα. (ΙΙΙ). Αξίζει να εµβολιαστούµε; Οπως αναφέρει ο WHO (Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας), ο εµβολιασµός είναι σηµαντικό εργαλείο για την πρόληψη της πνευµονιοκοκκικής νόσου και των επιπτώσεών της για την κοινωνία. Πρόσφατα δόθηκε έγκριση για επέκταση χρήσης του 13δύναµου συζευγ- µένου πνευµονιοκοκκικού εµβολίου µε το όνοµα «Prevenar 13» στους ενήλικες. Το εµβόλιο αυτό, εκτός από τη γνωστή ασφαλή παιδιατρική του εφαρµογή -πάνω από 400 εκατοµµύρια δόσεις παγκοσµίως-, είναι πλέον εγκεκριµένο και για τον εµβολιασµό (ενεργητική ανοσοποίηση) ενηλίκων άνω των 50 ετών µε στόχο την πρόληψη της διεισδυτικής νόσου, η οποία προκαλείται από τον πνευµονιόκοκκο. Το γεγονός ότι για τον εµβολιασµό των ενηλίκων χρειάζεται µία µόνο δόση του εµβολίου αναµένεται να επιφέρει επανάσταση στο κεφάλαιο της πρόληψης στους ενήλικες. Το εµβόλιο αποζηµιώνεται 100% από όλα τα Ταµεία και αυτό αφορά σε όλους τους πολίτες άνω των 50 ετών. εν θα πρέπει, ωστόσο, να ξεχνάµε τα άλλα εµβόλια µε τα οποία πρέπει να είναι θωρακισµένοι οι ενήλικες, δηλαδή τα εµβόλια τετάνου, διφθερίτιδας, κοκίτη, ανεµοβλογιάς, µηνιγγιτιδόκοκκου, ηπατίτιδας Α και Β και του έρπητα ζωστήρα που θα είναι προσεχώς διαθέσιµο για τους άνω των 60 χρόνων. Κι όταν λέµε «θωρακισµένοι» εννοούµε ότι εµβολιαζόµαστε ακόµη και σήµερα. Η χορήγηση των εµβολίων δεν σταµατάει ποτέ, ούτε το καλοκαίρι! Στο µέλλον η στροφή των συστηµάτων Υγείας όλων των χωρών προς την πρόληψη και τον εµβολιασµό για τους ενήλικες είναι προφανής και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι επενδύονται τεράστια ποσά για την ανάπτυξη νέων εµβολίων, είτε για αντιµετώπιση νέων ασθενειών είτε για αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των υπαρχουσών. Εσείς έχετε εµβoλιαστεί σωστά;

4 32 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Πέµπτη 11 Οκτωβρίου 2012 Health >4 Στρατηγική ανοσοποίησης των ενηλίκω Νέος συνασπισµός απευθύνει έκκληση για αποτελεσµατικότερες στρατηγικές ανοσοποίησης των ενηλίκων το 2012, το οποίο καθιερώθηκε ως Ευρωπαϊκό Ετος Υγιούς Γήρανσης και Αλληλεγγύης µεταξύ των Γενεών Μια οµάδα Ευρωπαίων ειδικών στον τοµέα της δηµόσιας Υγείας δηµιούργησε µια συµµαχία µε την ονοµασία SAATI (Supporting Active Ageing Through Immunisation) για την προώθηση ολοκληρωµένων πολιτικών ανοσοποίησης ενηλίκων µε στόχο τη µείωση της εµφάνισης νοσηµάτων που προλαµβάνονται µε εµβολιασµό στην Ευρώπη. Η οµάδα ανακοίνωσε τη δέσµευσή της να αντιµετωπίσει την περιορισµένη ευαισθητοποίηση του κοινού, σχετικά µε τον κίνδυνο και την επιβάρυνση από τα νοσήµατα που προλαµβάνονται µε εµβολιασµό σε ενηλίκους µεγαλύτερης ηλικίας. Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Ετους Υγιούς Γήρανσης και Αλληλεγγύης µεταξύ των Γενεών, η SAATI θα συνεργάζεται µε φορείς χάραξης πολιτικής και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη για να εξετάσει πώς θα µπορούσε ο εµβολιασµός, ως στρατηγική πρόληψης, να αποτελέσει µέρος µιας ηλικιακής προσέγγισης στην πολιτική της Υγείας για όλες τις φάσεις της ζωής του ατόµου. Επί του παρόντος, η πολιτική εµβολιασµού δεν είναι οµοιό- µορφη και επικεντρώνεται κυρίως στους πολύ νέους, στους πολύ ηλικιωµένους ή σε όσους ανήκουν σε οµάδες κινδύνου. «Επωφελούµαστε από την εστίαση της Ε.Ε. στην υγιή γήρανση για να υπογραµµίσουµε την ανάγκη αναθεώρησης των ευρωπαϊκών πολιτικών, πρακτικών και επικοινωνιών γύρω από τον εµβολιασµό των ενηλίκων», δήλωσε ο καθηγητής Javier Garau, πρόεδρος της SAATI και πρώην πρόεδρος της ESCMID (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases). «Ο εµβολιασµός είναι µια ιδιαιτέρως συναφής στρατηγική Υγείας για τους ενηλίκους, καθώς το ανοσοποιητικό σύστηµα εξασθενεί µε το πέρασµα των χρόνων και αυτό αυξάνει τον κίνδυνο που διατρέχουµε να προσβληθούµε από σοβαρά νοσήµατα, όπως η γρίπη και η πνευµονιοκοκκική νόσος, που προλαµβάνονται όµως µε τον εµβολιασµό. Επιπλέον, το ευρύ κοινό έχει συνήθως περιορισµένες γνώσεις όσον αφορά στα συµπτώµατα και τον αντίκτυπο αυτών των νοσηµάτων. Σε αντίθεση µε τα βρέφη, δεν υπάρχουν ολοκληρωµένες ή συνεπείς κατευθυντήριες γραµµές για την ανοσοποίηση των ενηλίκων, και πιστεύουµε ότι αυτό είναι ένα από τα σηµαντικότερα εµπόδια για τη µείωση των προλαµβανόµενων και µερικές φορές θανατηφόρων ασθενειών». Σε ολόκληρη την Ευρώπη µόνο για την πνευµονία, το κόστος εκτι- Ο εµβολιασµός είναι µια ιδιαιτέρως συναφής στρατηγική Υγείας για τους ενηλίκους, καθώς το ανοσοποιητικό σύστηµα εξασθενεί µε το πέρασµα των χρόνων µάται σε πάνω από 10 δισ. ευρώ για άµεσες και έµµεσες δαπάνες ετησίως. Αυτό θα πρέπει να προβληµατίσει τους ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής, όχι µόνο λόγω της γήρανσης της κοινωνίας της Ευρώπης, αλλά και λόγω των πιέσεων που αντιµετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις για καλύτερη διαχείριση των δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας. «Η ανοσοποίηση δεν αφορά µόνο στα παιδιά, αλλά είναι ουσιώδους σηµασίας καθ όλη τη διάρκεια της ζωής. Πρέπει να τυποποιήσουµε την ανοσοποίηση ως σηµαντικό κοµµάτι της υγιούς γήρανσης. Οι ολοκληρωµένες στρατηγικές εµβολιασµού ενηλίκων θα µείωναν σηµαντικά την εµφάνιση των νοσηµάτων και την επιβάρυνση ατόµων, εργοδοτών και συστηµάτων Υγείας», είπε η βαρόνη Sally Greengross, chief executive του International Longevity Centre στο Ηνωµένο Βασίλειο. Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει προσδιορίσει την υγιή γήρανση ως κοινωνική πρόκληση κοινή για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ετσι, ανακήρυξε το 2012 ως Ευρωπαϊκό Ετος Υγιούς Γήρανσης και Αλληλεγγύης µεταξύ των Γενεών. Το

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Πέµπτη 11 Οκτωβρίου Health >5 θέµα ν Περισσότερες πληροφορίες για τη SAATI έτος αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να διερευνηθεί περαιτέρω ο ρόλος των στρατηγικών πρόληψης και διαχείρισης Υγείας για τους ενηλίκους µεγαλύτερης ηλικίας, ώστε να µπορούν να διατηρούν έναν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Στην εναρκτήρια συνεδρίαση προγραµµατισµού που πραγµατοποιήθηκε στις Οκτωβρίου 2011, συναντήθηκαν οι εταίροι της SAATI για να µοιραστούν τις απόψεις και τις σκέψεις τους σχετικά µε το τι αποτελεί κύριο εµπόδιο στην Ευρώπη για αποτελεσµατικά προγράµµατα ανοσοποίησης ενηλίκων. Παρά την ευρεία συναίνεση των υπουργών Υγείας της Ε.Ε. σχετικά µε την αξία των εµβολίων, τα ποσοστά ανοσοποίησης ενηλίκων παραµένουν εξαιρετικά απρόβλεπτα και ποικίλα. Η SAATI θα συνεχίσει να εργάζεται µε διάφορους άλλους εταίρους µε στόχο την καλύτερη κατανόηση των βαθύτερων αιτίων και την πρόταση λύσεων πολιτικής για το µέλλον. Η SAATI αποτελεί μια εθελοντική συνεργασία Ευρωπαίων εταίρων που ενδιαφέρονται για τη βελτίωση της υγείας των πολιτών καθώς μεγαλώνουν και τη μείωση της εμφάνισης ασθενειών μέσω της αποτελεσματικής ανοσοποίησης. Στους εταίρους περιλαμβάνονται εκπρόσωποι από διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων κλινικοί ιατροί, ειδικοί στην προαγωγή της Υγείας, ομάδες υποστήριξης, νοσηλευτικό προσωπικό, επιχειρήσεις, think tanks και ειδικοί στον τομέα της υγιούς γήρανσης. Η ομάδα συνενώθηκε χάρη στη δέσμευσή της για την αντιμετώπιση της περιορισμένης ευαισθητοποίησης του κοινού για τον κίνδυνο και την επιβάρυνση των νοσημάτων, όπως η πνευμονιοκοκκική νόσος, που προλαμβάνονται με εμβολιασμό στους ενηλίκους. Η Δήλωση Συναίνεσης προέκυψε από τη συνεδρίαση των Ευρωπαίων εταίρων σχετικά με την αξία και τους φραγμούς όσον αφορά στον εμβολιασμό ενηλίκων, η οποία πραγματοποιήθηκε με την πρωτοβουλία και τη στήριξη της Pfizer. Στόχοι της SAATI Η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και των φορέων χάραξης πολιτικής σχετικά με την ανάγκη εμβολιασμού των ενηλίκων για την καταπολέμηση νοσημάτων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό, όπως γρίπη, πνευμονία, διεισδυτική πνευμονιοκοκκική νόσος, κοκίτης, διφθερίτιδα, έρπης ζωστήρας και τέτανος. Η αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ετους Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών για την προώθηση της καλύτερης ενημέρωσης του κοινού για θέματα Υγείας σχετικά με την αξία των εμβολίων και την ανάγκη υποστηρικτικών εθνικών πολιτικών Υγείας με βάση την ηλικία. Το Ευρωπαϊκό Ετος Υγιούς Γήρανσης & Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών Το 2012 είναι το Ευρωπαϊκό Ετος Υγιούς Γήρανσης & Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών. Αυτό το έτος παρέχει στους φορείς χάραξης πολιτικής και στους κοινωνικούς εταίρους μια πλατφόρμα που τους επιτρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οι Ευρωπαίοι ζουν περισσότερο και παραμένουν πιο υγιείς από ποτέ και επίσης να αξιοποιήσουν τα οφέλη που τους προσφέρει το γεγονός αυτό: να εξακολουθούν να εργάζονται και να μοιράζονται την πείρα τους, να εξακολουθούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία, να ζουν όσο το δυνατόν πιο υγιείς και να ικανοποιούν τις επιθυμίες τους. Σε κοινωνίες όπου ο αριθμός των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς, η υγιής γήρανση αποτελεί επίσης βασικό παράγοντα για τη διατήρηση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Η γενικότερη βελτίωση των ευκαιριών για υγιή γήρανση και για ανεξάρτητη διαβίωση αποτελούν πρόκληση για τους πολιτικούς και τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς καλούνται να δράσουν σε τομείς τελείως διαφορετικούς, όπως η εργασιακή απασχόληση, η υγειονομική περίθαλψη, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η επιμόρφωση των ενηλίκων, ο εθελοντισμός, η στέγαση, οι υπηρεσίες πληροφορικής και οι μεταφορές. Το Ευρωπαϊκό Ετος επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες στα ζητήματα αυτά και τους καλύτερους τρόπους αντιμετώπισής τους. Πάνω απ όλα όμως επιδιώκει να ενθαρρύνει όλους τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους κοινωνικούς εταίρους να θέσουν στόχους και να αναλάβουν δράση για την επίτευξή τους. Το 2012 θα πρέπει να περάσει από τα λόγια στην πράξη και να αρχίσει να αποφέρει απτά αποτελέσματα. Για περισσότερες πληροφορίες:

6 34 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012 Health >6 Ex smokers: Ποδοσφαιρικός αγώνας διάσημων πρώην καπνιστών με σπουδαστές του Deree Με σκορ 3-2 επικράτησε η ομάδα των επώνυμων φίλων-πρεσβευτών της εκστρατείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του καπνίσματος «Αν το σταματήσεις, δεν σε σταματάει τίποτα!» («Ex Smokers are Unstoppable») έναντι της ομάδας φοιτητών του DEREE - The American College of Greece στο φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα που διεξήχθη την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 στις 7 μ.μ. στο γήπεδο του Αμερικανικού Κολλεγίου. Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο Κώστας Φραντζέσκος, ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος, ο Σπύρος Μαραγκός, ο Αντώνης Βλοντάκης, ο Γιώργος Θαναηλάκης, ο Στέφανος Αβραμίδης, ο Γιώργος Λιανός, ο Γιάννης Θειακός, ο Μανώλης Σφακάκης, ο Σωτήρης Κωσταβάρας και ο Πάνος Βλάχος έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και έπαιξαν μπάλα με την καρδιά τους, προσφέροντας πλούσιο θέαμα σε μικρούς και μεγάλους θεατές. Η ομάδα φοιτητών του Κολλεγίου και η ομάδα των επώνυμων φίλων-πρεσβευτών αναμετρήθηκαν στο γήπεδο, σε μια προσπάθεια να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές της εκστρατείας κατά του καπνίσματος, να προωθήσουν, κυρίως σε καπνιστές, τα θετικά μηνύματα της ζωής χωρίς τσιγάρο και να βοηθήσουν τους Ελληνες καπνιστές να κερδίσουν οριστικά στον αγώνα κατά του καπνίσματος! Η πρωτοβουλία «Διέκοψε το κάπνισμα και παίξε μπάλα με την καρδιά σου!» πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς (Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012) υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Σημαντικός υποστηρικτής της προσπάθειας ήταν το DEREE - The American College of Greece. Δωρεάν επισκέψεις πρόληψης Το Doctoranytime.gr προσφέρει 500 δωρεάν επισκέψεις για εξέταση και ενημέρωση κατά του καρκίνου του μαστού! Ο μήνας Οκτώβριος για το Doctoranytime.gr είναι αφιερωμένος στη γυναίκα και πιο συγκεκριμένα σε εκείνη που μπορεί, που τολμά, που παίρνει την υγεία της στα χέρια της και έχει τον έλεγχο, αλλά και σε εκείνη που φοβάται, που ντρέπεται ή αδιαφορεί. To Doctoranytime.gr, σε συνεργασία με τους γυναικολόγους του δικτύου του, που προσφέρθηκαν με ειλικρινές ενδιαφέρον και ενθουσιασμό να συνεργαστούν, προσφέρει 500 ΔΩΡΕΑΝ ραντεβού για ψηλάφηση και ενημέρωση γύρω από το θέμα της πρόληψης του καρκίνου του μαστού. Μην περιμένεις, μπες στο gr, κάνε κλικ πάνω στο κουμπί που θα βρεις στο homepage Εκστρατεία ενημέρωσης κατά του Καρκίνου του Μαστού, βρες το γιατρό και την ώρα που σε εξυπηρετεί καλύτερα και κλείσε ραντεβού τώρα. Ο γιατρός θα σε περιμένει στο ιατρείο του για να σε εξετάσει και να σου εξηγήσει όλα όσα θέλεις να γνωρίζεις για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.* Τους γιατρούς που συνεργάστηκαν γι αυτήν την εκστρατεία μπορείς να τους βρεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης, στις Σέρρες και την Κατερίνη. Bάλε την υγεία σου σε προτεραιότητα, γιατί η υγεία είναι ομορφιά και η ομορφιά δύναμη, all the time! *Τα ραντεβού είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ και θα αφορούν συγκεκριμένα ψηλάφηση και ενημέρωση γύρω από το θέμα πρόληψης του καρκίνου του μαστού. Αν επιθυμείτε ολοκληρωμένο γυναικολογικό έλεγχο, πρέπει να κλείσετε ανεξάρτητο ραντεβού με το γιατρό. Η θεραπεία του καρκίνου θα είναι αυστηρά εξατομικευμένη Γιατί η χημειοθεραπεία έχει τόσες παρενέργειες; Είναι δικαιολογημένος ο φόβος που προκαλεί; Η θλίψη και η αγωνία, που συνεπάγεται η διάγνωση ενός καρκίνου, συχνά συνοδεύονται και από το άγχος που προκαλεί η επικείμενη χημειοθεραπεία, η οποία έχει μεγάλη τοξικότητα, καθώς βλάπτει τόσο τα υγιή όσο και τα καρκινικά κύτταρα. Πράγματι, τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα για να επιτύχουν το θάνατο των καρκινικών κυττάρων προσβάλλουν και όλα τα κύτταρα του οργανισμού που πολλαπλασιάζονται γρήγορα, όπως των μαλλιών (που πέφτουν), του εντέρου (έτσι προκαλείται η διάρροια), του μυελού των οστών και, κυρίως, των λευκών αιμοσφαιρίων (γι αυτό και μειώνεται η ικανότητα αντίστασης του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού). Υπάρχει εναλλακτική λύση για την αποφυγή της χημειοθεραπείας; Η επιστήμη απομακρύνεται πια από την κλασική χημειοθεραπεία, που έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα και μεγάλη τοξικότητα, και προσανατολίζεται στη δημιουργία φαρμάκων τα οποία ανιχνεύουν τα καρκινικά κύτταρα και σκοτώνουν μόνο αυτά, ενώ σέβονται τα διπλανά τους. Προωθείται η ανάπτυξη νέων, βιολογικών φαρμάκων, τα οποία στοχεύουν σε συγκεκριμένα γονίδια, που εκφράζονται μόνο από τα καρκινικά κύτταρα. Αναμένεται ότι τα φάρμακα αυτά θα είναι πιο αποτελεσματικά, αφού θα απενεργοποιούν γονίδια απαραίτητα για την ανάπτυξη του καρκίνου, αλλά και λιγότερο τοξικά, αφού θα προσβάλλουν τα καρκινικά κύτταρα και όχι τα υγιή. Η κατανόηση του καρκίνου έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια, καθώς οι ερευνητές έχουν φτάσει σε σημείο να καταλαβαίνουν τη βιολογία της νόσου σε ένα βαθύτερο μοριακό επίπεδο. Η θεαματική εξέλιξη των τελευταίων ετών στον τομέα της μοριακής βιολογίας και τεχνολογίας έχει επιτρέψει την εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση στην Ογκολογία. Η αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος το 2001 υπήρξε η ουσιαστική επανάσταση στη γενετική έρευνα. Ταυτόχρονα αποτέλεσε ορόσημο και για την αντικαρκινική θεραπεία, καθώς ο καρκίνος είναι μια νόσος που προκαλείται από γονιδιακές μεταλλάξεις ή άλλες γενετικές ανωμαλίες, οι οποίες ενοχοποιούνται για τη μετατροπή των υγιών κυττάρων σε καρκινικά. Τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες έχουν επικεντρωθεί στον προσδιορισμό των γονιδίων ή των γενετικών ανωμαλιών που μπορούν να πυροδοτήσουν ή να ενισχύσουν την ανάπτυξη ενός καρκινικού όγκου. Ενας βασικός παράγοντας είναι η κατανόηση του ρόλου των μεταλλάξεων στην ανάπτυξη του όγκου. Πώς ξέρουμε ποιοι ασθενείς μπορούν να επωφεληθούν από τα νέα φάρμακα; Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί νέες διαγνωστικές εξετάσεις που μπορούν να προσδιορίσουν τον υπότυπο στον οποίο ανήκει ο καρκίνος κάποιου ασθενούς. Πολλές από αυτές εξετάζουν το DNA στους ιστούς του όγκου για την παρουσία μη φυσιολογικών γονιδίων ή προϊόντων των γονιδίων (πρωτεϊνών) - γνωστά ως βιοδείκτες του καρκίνου. Οι εν λόγω βιοδείκτες του καρκίνου δεν χρησιμοποιούνται μόνο στη διάγνωση του συγκεκριμένου τύπου καρκίνου που έχει ένας ασθενής, αλλά μπορούν επίσης να βοηθήσουν στον καθορισμό της κατάλληλης θεραπείας για ένα συγκεκριμένο ασθενή. Για παράδειγμα, ο πιο συχνός τύπος καρκίνου στην Ευρώπη, ο καρκίνος του πνεύμονα, αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτής της θεραπευτικής προσέγγισης. Μερικοί ασθενείς με ένα συγκεκριμένο τύπο καρκίνου του πνεύμονα -μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ)- ενδέχεται να φέρουν μια μετάλλαξη στο γονίδιο ALK. Εάν συμβαίνει αυτό, θεωρούνται κατάλληλοι για συγκεκριμένες θεραπείες που στοχεύουν στο μεταλλαγμένο γονίδιο ΑLK. Σήμερα, ο μοριακός έλεγχος και η καθοδηγούμενη από τους βιοδείκτες θεραπεία αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της εξατομικευμένης ιατρικής προσέγγισης. Μέσω της χρήσης μοριακών και διαγνωστικών τεχνολογιών οι ιατροί μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το γενετικό προφίλ μιας νόσου και, ενδεχομένως, να αντιστοιχίσουν κάθε ασθενή με ένα θεραπευτικό σχήμα με σκοπό να προσφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα. Κων/νος Συρίγος, αν. καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, διευθ. της Ογκολογικής Μονάδας ΓΠΠ του Νοσ. «Η Σωτηρία», επισκέπτης καθ. Yale, ΗΠΑ H MSD ανακοινώνει τον ετήσιο απολογισμό δραστηριοτήτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε παγκόσμιο επίπεδο Η MSD (γνωστή ως Merck στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στον Καναδά) εξέδωσε την ετήσια έκθεση για το πρόγραμμα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το έτος 2011, σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι τέσσερις βασικοί τομείς δραστηριοτήτων Κοινωνικής Ευθύνης στους οποίους έχει θέσει προτεραιότητα η MSD είναι η Πρόσβαση στην Υγεία, το περιβάλλον, οι εργαζόμενοι και δεοντολογία και διαφάνεια. Σε καθέναν απ' αυτούς τους τομείς η MSD έχει υιοθετήσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Πρόσβαση στην Υγεία H MSD έχει δεσμευτεί να παρέχει φάρμακα, εμβόλια και ιατρικό εξοπλισμό στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, θεωρώντας απαράδεκτο το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο δεν απολαμβάνει οφέλη από τα φάρμακα και από ένα οργανωμένο σύστημα Υγείας. Περιβάλλον Η MSD σέβεται το περιβάλλον μέσα από όλες τις δραστηριότητές της. Ενας υγιής πλανήτης εξασφαλίζει υγεία τόσο στους ανθρώπους όσο και στην εταιρία μας. Εργαζόμενοι Η επιτυχία της MSD στηρίζεται στο ταλέντο, στην καινοτόμο σκέψη και το ήθος των ανθρώπων της. Για το λόγο αυτό η εταιρία προσπαθεί διαρκώς να εξασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο οι πιο ικανοί άνθρωποι στον κόσμο θα είναι περήφανοι που εργάζονται στη MSD. Δεοντολογία και διαφάνεια Η ηθική συμπεριφορά και η συμμόρφωση στους κανόνες δεν είναι απλώς ευθύνη όλων μας, κάθε μέρα, σε ό,τι κάνουμε, αλλά αποτελούν τον τρόπο με τον οποίο θα κερδίζουμε καθημερινά την εμπιστοσύνη των ανθρώπων με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Τα προγράμματα που υλοποιεί η MSD ήρθαν σε επαφή με 273 εκατομμύρια ανθρώπους εργαζόμενοι συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης της εταιρίας και 34,7 εκατομμύρια δολάρια επενδύθηκαν σε συνεργασίες για την αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων υγείας. Η MSD επένδυσε 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Τα προϊόντα της MSD αντιμετωπίζουν το 53% των 20 πιο σοβαρών νοσημάτων παγκοσμίως, με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η εταιρία μείωσε κατά 4,4 δισεκατομμύρια λίτρα την παγκόσμια κατανάλωση νερού.

7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Πέµπτη 11 Οκτωβρίου Health >7 Ιατρικές ειδήσεις Κινηματογραφική τέχνη το νέο όπλο των ψυχολόγων Την τέχνη και ειδικότερα τις κινηµατογραφικές ταινίες επιστρατεύουν οι ψυχολόγοι για την αντιµετώπιση του άγχους, της ανασφάλειας, της κατάθλιψης και γενικότερα της ψυχικής ανάτασης! Το νέο ισχυρό όπλο που χρησιµοποιούν οι ψυχολόγοι θεραπευτές λέγεται κινηµατογραφοθεραπεία ή cinema therapy και ήδη εφαρµόζεται στις ΗΠΑ και τη Μ. Βρετανία µε θαυµαστά αποτελέσµατα. Η νέα θεραπευτική µέθοδος αρχίζει να εφαρµόζεται και στη χώρα µας σε οµάδες ανθρώπων που επιθυµούν να αντιµετωπίσουν τα στρεσογόνα προβλήµατα της καθηµερινότητάς τους. «Μέσα από τη διαδικασία της κινηµατογραφοθεραπείας, ο ψυχολόγος επιλέγει για το συµβουλευόµενο ή για την οµάδα των συµβουλευοµένων µία ταινία η οποία σχετίζεται µε τα θέµατα που επεξεργάζονται σε εκείνη τη φάση της θεραπείας», τονίζει η ψυχολόγος Υγείας Αννα Χατζηδηµητρίου, διευθύντρια του Κέντρου Ψυχολογίας και Προαγωγής Υγείας Live Well-Be well, και συµπληρώνει: «εν συνιστάται στον καθένα να δουλέψει µε µια ταινία µόνος του ή στον κάθε σύµβουλο ψυχικής Υγείας να χρησιµοποιήσει το εργαλείο αυτό µε τους πελάτες του». Η κινηµατογραφοθεραπεία εφαρµόζεται από εξειδικευµένους θεραπευτές ψυχολόγους και µπορεί να δώσει στο θεραπευόµενο τη διορατικότητα που του λείπει, να τον βοηθήσει να καταλάβει καλύτερα την προσωπικότητά του και να δηµιουργήσει σηµαντικές θεραπευτικές µεταφορές που θα αντιπροσωπεύουν την ουσία του θέµατος που αντιµετωπίζει. «Η κινηµατογραφοθεραπεία είναι πολύ περισσότερα από το να δεις απλά µια ταινία. Περιλαµβάνει τη µετέπειτα ψυχολογική - θεραπευτική συζήτηση πάνω στην ταινία, εστιάζοντας σε θέµατα, όπως είναι οι πιθανές ταυτίσεις µε τους Προσφορά ΙΑΣΩ General για το Μήνα Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού Με αφορµή τον Οκτώβριο, Μήνα Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού, το ΙΑΣΩ General, θέλοντας να διαδώσει το µήνυµα της πρόληψης, προσφέρει εξετάσεις προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του µαστού σε ειδική τιµή, ήδη από τη ευτέρα 8 Οκτωβρίου έως και τη ευτέρα 31 εκεµβρίου Συγκεκριµένα, ο προληπτικός έλεγχος θα περιλαµβάνει κλινική εξέταση µαστών από χειρουργούς µαστού, ψηφιακή µαστογραφία και υπερηχογράφηµα µαστών και θα προσφέρεται συνολικά στην τιµή των 80 ευρώ. Ο συγκεκριµένος τρόπος ελέγχου θεωρείται ο πιο ολοκληρωµένος για τις παθήσεις του µαστού και παρέχει τη µέγιστη διαγνωστική ακρίβεια. Οι εξειδικευµένοι χειρουργοί της Κλινικής Μαστού του ΙΑΣΩ General, τα υπερσύγχρονα µηχανήµατα υψηλής ευκρίνειας και ελάχιστης ακτινοβολίας, καθώς και οι έµπειροι ακτινοδιαγνώστες στη διενέργεια και τη γνωµάτευση εξετάσεων µαστού του τµήµατος Ιατρικών Απεικονίσεων εγγυώνται σωστή και αξιόπιστη διάγνωση. Στην εποχή µας, ο καρκίνος του µαστού, παρά τη µεγάλη συχνότητά του, µπορεί να αντιµετωπιστεί, αρκεί να διαγνωστεί νωρίς. Η έγκαιρη διάγνωση είναι αποτέλεσµα της πρόληψης και εξαρτάται από την ενηµέρωση και την υπευθυνότητα της κάθε γυναίκας. Ο προληπτικός έλεγχος πρέπει να ξεκινάει Πρώτο βραβείο κατέκτησε η ομάδα ΕΚΕ της Novartis Το 1ο βραβείο ανάµεσα στις µεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα κατέκτησε το τµήµα Επικοινωνίας της εταιρίας Novartis και ειδικότερα η Οµάδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η συγκεκριµένη διάκριση αφορά στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στο πλαίσιο της οποίας αναγνωρίζονται οι σηµαντικότερες προσπάθειες που έγιναν κατά τη διάρκεια της χρονιάς σε αυτόν τον τοµέα. Το φετινό CEO & CSR Money Conference είχε στόχο την προσέγγιση εναλλακτικών µοντέλων οικονοµικής ανάπτυξης των κρατών και των επιχειρήσεων µε βασικό άξονα την «ευτυχία» στον εργασιακό χώρο. Ταυτόχρονα επισηµάνθηκε ο κοµβικός ρόλος των επιχειρήσεων όχι µόνο στη δηµιουργία ιδανικών συνθηκών εργασίας αλλά και η συµβολή τους στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου. Οι νικητές των βραβείων προέκυψαν από τα αποτελέσµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που διεξήχθη στην ιστοσελίδα του περιοδικού «ΧΡΗ- ΜΑ», com, η οποία ξεκίνησε τη ευτέρα 3 Σεπτεµβρίου και ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 14 Σεπτεµβρίου Στη διαδικασία συµµετείχε επίσης έµπειρη οµάδα εµπειρογνωµόνων από τον ακαδηµαϊκό και επιχειρη- µατικό κόσµο, όπως οι κ.κ.: Παναγιώτης ράκος, πρόεδρος.σ., ΕΝΕΙΣΕΤ ρ Κωνσταντίνος Ευαγγελινός, επίκουρος καθηγητής Τοµέα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Αιγαίου Κατερίνα Κατσούλη, Managing Director, Sustainable Development Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, Ethos Media S.A. κινηµατογραφικούς χαρακτήρες µέσω στοχευµένων ερωτήσεων και µεταφορών», αναφέρει η Ελίνα Πανταλέων, συµβουλευτική ψυχολόγος, η πρώτη που εφαρµόζει στην Ελλάδα τη νέα µέθοδο. Σύµφωνα µε τους θεραπευτές ψυχολόγους η ταινία ανοίγει «ένα νέο χώρο» για να µιλήσουµε, συµβάλλει στην επικοινωνία και τη συνοχή της θεραπευτικής οµάδας και βοηθάει άτοµα τα οποία δυσκολεύονται να κατανοήσουν κάποιο πρόβληµά τους, να το δουν και να το αναγνωρίσουν σε έναν κινηµατογραφικό χαρακτήρα στην οθόνη και να παρακινηθούν να κάνουν κι εκείνοι την αλλαγή. από την ηλικία των 18 ετών µε τη µηνιαία αυτοεξέταση του στήθους, συνεχίζεται για γυναίκες άνω των 25 ετών µε επιπλέον ετήσια ψηλάφηση από εξειδικευµένο ιατρό, ενώ για γυναίκες άνω των 40 ετών περιλαµβάνει περαιτέρω ετήσιο έλεγχο µε µαστογραφία και υπερηχογράφηµα µαστών. Οι γυναίκες υψηλού κινδύνου (ιστορικό καρκίνου µαστού σε συγγενείς α βαθµού, ατοµικό ιστορικό κ.ά.) θα πρέπει να ακολουθούν ειδικό πρόγραµµα παρακολούθησης σύµφωνα µε τις οδηγίες του ιατρού τους. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού µπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα καθηµερινά και Σάββατο Στη µέση ο υπεύθυνος Επικοινωνίας της Novartis Φ. εστεµπασίδης. ηµήτρης Παπαδόπουλος, διευθυντής, Ελληνικό ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ρ Μπέττυ Τσακαρέστου, επίκουρος καθηγήτρια του τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού, Πάντειο Πανεπιστήµιο Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, έγινε παρουσίαση από τον επικεφαλής του Τµήµατος Επικοινωνίας της Novartis, κ. Φιλίστορα εστεµπασίδη, και τη διευθύντρια Επικοινωνίας, αρµόδια και για τα θέµατα ΕΚΕ, κ. Σίσσυ Ηλιοπούλου, αναφορικά µε τη στρατηγική, το πλαίσιο και τις ενέργειες που υλοποιεί η εταιρία στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Αντιμικροβιακός χαλκός Σηµαντικές ανακοινώσεις που αφορούν στην αποτελεσµατικότητα του αντιµικροβιακού χαλκού και το κόστος λειτουργίας µιας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), όπως επίσης και την επίδραση στα επιδηµιολογικά δεδοµένα πέντε δηµοτικών σχολείων, που παρατηρήθηκε µετά την εφαρµογή του αντιµικροβιακού χαλκού σε αυτά, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στη στρογγυλή τράπεζα µε θέµα «ΑΝΤΙΜΙΚΡΟ- ΒΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ: ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», που έγινε στις 29 Σεπτεµβρίου του 2012, στο πλαίσιο του 6ου Επιστηµονικού Συµποσίου του Τοµέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής (ΤΕΕΝ). Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο δρ Πάνος Ευσταθίου, συντονιστής της στρογγυλής τράπεζας: «Ο συσχετισµός της µείωσης της µικροβιακής χλωρίδας σε µια Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) µετά την εφαρµογή του αντι- µικροβιακού χαλκού σε αυτήν µε τη µείωση της κατανάλωσης των αντιµικροβιακών σκευασµάτων (ανά ηµέρα και ανά ασθενή) καταδεικνύει άµεσα την ελάττωση του κόστους λειτουργίας της. Η ανάλυση κατέδειξε σηµαντικά στατιστική µείωση των αντιµικροβιακών σκευασµάτων και σε ποσοστό περίπου 30% στην περίοδο µετά την επιχάλκωση συσχετιζόµενη µε την περίοδο πριν από αυτήν». Η µελέτη είναι προοπτική και έγινε στο «Πειραϊκό Θεραπευτήριο» του Πειραιά, λαµβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες της εφαρ- µογής των ΚΕΝ του ΕΟΠΥΥ στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Κατά τη διάρκεια της στρογγυλής τράπεζας ανακοινώθηκε ότι, βάσει του µοντέλου έρευνας που παρουσιάστηκε, θα ακολουθήσει πολυκεντρική έρευνα σε νοσοκοµεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.: Δάνειο 95 εκατ. ευρώ Η εταιρία ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙ- ΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει τη σύναψη συµφωνίας µε τις πιστώτριες τράπεζες για έκδοση κοινού εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου ύψους 95 εκατ. ευρώ. Το προϊόν του οµολογιακού δανείου θα χρησιµοποιηθεί για την αναχρηµατοδότηση του συνολικού υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού της εταιρίας και θα έχει ως συνέπεια για τους σκοπούς των οικονοµικών της καταστάσεων την αναταξινόµηση ισόποσων δανείων της εταιρίας από τη γραµµή της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης «Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις» στη γραµµή «Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις». Η διοίκηση του Οµίλου ΥΓΕΙΑ, αντιλαµβανόµενη τις γενικότερες τάσεις και προκλήσεις από την οικονοµική κρίση και ιδιαίτερα τις επικρατούσες συνθήκες στον κλάδο Υγείας και µε γνώµονα το µακροπρόθεσµο συµφέρον όλων των συµµετεχόντων µετόχων, προσαρµόζει τη στρατηγική της µε βασικό µέληµα τη διατήρηση της επαρκούς ρευστότητας, τη συνεχή βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής θέσης και την υγιή ανάπτυξη του Οµίλου µε απώτερο στόχο τη διατήρηση της κυρίαρχης θέσης που κατέχει στον κλάδο υπηρεσιών Υγείας.

Τι πρέπει να ξέρετε για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. ο γιατρός µάς είπε. παθήσεις µατιού ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

Τι πρέπει να ξέρετε για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. ο γιατρός µάς είπε. παθήσεις µατιού ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2012 Health ΤΕΥΧΟΣ 116 EΝΘΕΤΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Τι πρέπει να ξέρετε για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνολογία για ακριβή διάγνωση και στοχευμένη θεραπεία

Βιοτεχνολογία για ακριβή διάγνωση και στοχευμένη θεραπεία ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Πέµπτη 8 εκεµβρίου 2011 Health ΤΕΥΧΟΣ 81 EΝΘΕΤΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Βιοτεχνολογία για ακριβή διάγνωση και στοχευμένη θεραπεία θέµα Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λάρισας κ. Ι.

Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λάρισας κ. Ι. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχψψψψψψψψψψψψψχχχψψψψψψψψψψψχχχχχχχχχχχ

Διαβάστε περισσότερα

Φίλος ή εχθρός; ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ. Αναγκαίος ο εμβολιασμός και των ενηλίκων. Χάνει αυτός που δεν ρισκάρει ποτέ. Ακμή... ετών 30!

Φίλος ή εχθρός; ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ. Αναγκαίος ο εμβολιασμός και των ενηλίκων. Χάνει αυτός που δεν ρισκάρει ποτέ. Ακμή... ετών 30! Tεύχος 13 - Φεβρουάριος 2012 υγεία > ψυχολογία > διατροφή JAVIER GARAU Αναγκαίος ο εμβολιασμός και των ενηλίκων ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΙΒΟΣ Χάνει αυτός που δεν ρισκάρει ποτέ ΥΓΕΙΑ Ακμή... ετών 30! ΒΑΜΠΙΡ Γιατί είναι

Διαβάστε περισσότερα

PharmaNews. USERNAME και PASSWORD στη σελίδα των περιεχομένων 21 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Τεύχος 213 Μάρτιος 2012. e-mail: info@pitsilidis.

PharmaNews. USERNAME και PASSWORD στη σελίδα των περιεχομένων 21 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Τεύχος 213 Μάρτιος 2012. e-mail: info@pitsilidis. PharmaNews w w w. p h a r m a n e w s. g r USERNAME και PASSWORD στη σελίδα των περιεχομένων 21 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Τεύχος 213 Μάρτιος 2012 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ e-mail: info@pitsilidis.gr

Διαβάστε περισσότερα

γράμμα από τη σύνταξη

γράμμα από τη σύνταξη γράμμα από τη σύνταξη Τεύχος 63 Φεβρουάριος 2009 Περιοδική ενημερωτική έκδοση του ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ Ιδιοκτήτης Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Αξία μας... οι άνθρωποί μας!

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι και 4.500 Ελληνίδες πλήττονται από τη νόσο ετησίως ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ. Κινδυνεύουν περισσότερο οι ηλικιωµένες ασθενείς

Μέχρι και 4.500 Ελληνίδες πλήττονται από τη νόσο ετησίως ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ. Κινδυνεύουν περισσότερο οι ηλικιωµένες ασθενείς ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2011 Health ΤΕΥΧΟΣ 73 EΝΘΕΤΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Μέχρι και 4.500 Ελληνίδες πλήττονται από τη νόσο ετησίως θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ. 45ο Ράλι ΔΕΘ κατά του καρκίνου του προστάτη. Aegean Regatta για τον καρκίνο του δέρματος. Στοιχεία για τη μάχη κατά του καρκίνου

ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ. 45ο Ράλι ΔΕΘ κατά του καρκίνου του προστάτη. Aegean Regatta για τον καρκίνο του δέρματος. Στοιχεία για τη μάχη κατά του καρκίνου σεπτεμβριοσ 2012 - ΤΕΥΧΟΣ 06 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 45ο Ράλι ΔΕΘ κατά του καρκίνου του προστάτη Aegean Regatta για τον καρκίνο του δέρματος Στοιχεία για τη μάχη κατά του καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ «Στο Ίντερνετ συναντάμε πλέον όλα τα είδη εγκλήματος» www.lifepositive.gr

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ «Στο Ίντερνετ συναντάμε πλέον όλα τα είδη εγκλήματος» www.lifepositive.gr Tεύχος 20 - Oκτώβριος 2012 υγεία > ψυχολογία > διατροφή ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γιατί είναι απαραίτητος; ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Οι νέοι κάνουν αποκέντρωση ΔΙΑΤΡΟΦΗ Το σουβλάκι έγινε... μόδα! BULLYING Όταν το πείραγμα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να προστατευθούμε

Πώς να προστατευθούμε ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ Η οικονομική κρίση αυξάνει τα κρούσματα της «νόσου των καπνιστών» ΣΕΛ. 16 yγεια Σαββατοκύριακο 16-17 Νοεμβρίου 2013 Kαρκινος, διαβήτησ, πνευμονοπαθειεσ, kakh διατροφή «ΤΑ ΝΕΑ», με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Medical Express. www.medicalexpress.gr Username και Password στη σελίδα των περιεχομένων. > ΜΗΝΑΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕ Η... συνταγή της δαπάνης

Medical Express. www.medicalexpress.gr Username και Password στη σελίδα των περιεχομένων. > ΜΗΝΑΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕ Η... συνταγή της δαπάνης Medical Express Έτος 22 ο / Τεύχος 215 / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΚΕΜΠ ΚΡ 385/1989 PRESS X+7 PRESS POST P O S T ISSN 1106-3157 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ e-mail: info@pitsilidis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Medical Express. www.medicalexpress.gr Username και Password στη σελίδα των περιεχομένων

Medical Express. www.medicalexpress.gr Username και Password στη σελίδα των περιεχομένων Medical Express Έτος 21 ο / Τεύχος 211 / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΚΕΜΠ ΚΡ 385/1989 PRESS X+7 PRESS POST P O S T ISSN 1106-3157 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ e-mail: info@pitsilidis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 71 ΣΕΠ-ΔΕΚ 2013

ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 71 ΣΕΠ-ΔΕΚ 2013 ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 71 ΣΕΠ-ΔΕΚ 2013 4 Θέματα Mεσογειακής Aναιμίας τετραμηναία έκδοση ΠΑΝΕΛΛΗΝΙOΣ ΣΥΛΛOΓOΣ ΠΑΣΧOΝΤΩΝ ΑΠO ΜΕΣOΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΠΑ.Σ.ΠΑ.Μ.Α. Αναστασίου Τσόχα 18-20, 115 21, Αθήνα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

µε ΥΓΕΙΑ... και στην Αλβανία! Ο Ανδρέας Βγενόπουλος για τις εξελίξεις στον Όµιλο ΥΓΕΙΑ Νέο γ-knife Perfexion, το µοναδικό στην Ελλάδα

µε ΥΓΕΙΑ... και στην Αλβανία! Ο Ανδρέας Βγενόπουλος για τις εξελίξεις στον Όµιλο ΥΓΕΙΑ Νέο γ-knife Perfexion, το µοναδικό στην Ελλάδα Ιούλιος 2010 ΤΕΥΧΟΣ 67 ISSN 1791-4396 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ µε ΥΓΕΙΑ... και στην Αλβανία! Ο Ανδρέας Βγενόπουλος για τις εξελίξεις στον Όµιλο ΥΓΕΙΑ Νέο γ-knife Perfexion, το µοναδικό στην Ελλάδα Πρόγραµµα Sociable:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο. Χωρίς Κάπνισµα

Πανεπιστήµιο. Χωρίς Κάπνισµα Πανεπιστήµιο Χωρίς Κάπνισµα ΠEPIEXOMENA 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ (2008-2012) Α. ΚΑΛΑΝΤΖΗ-ΑΖΙΖΙ 5 ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός 2013

Ετήσιος Απολογισμός 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2013 1 2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Κεντρικά Γραφεία: Παλαιολόγου 9 Μαρούσι - Τ.Κ. 151 24, 3ος Οροφος Τηλ.: 210 8067888, 213 2031930-9 Fax: 210 2031950,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Να αναλάβουν ενεργό ρόλο για τη στήριξη ευαίσθητων ομάδων Μέσω συνεργασιών με κοινωνικούς

Διαβάστε περισσότερα

PHARMANEWS 1 9 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 9 8 / N O E M Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0. Κωνσταντίνος Λουράντος

PHARMANEWS 1 9 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 9 8 / N O E M Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0. Κωνσταντίνος Λουράντος 1 9 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ PHARMANEWS Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 9 8 / N O E M Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0 ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ Μήπως είστε αλλεργικός στο ψωμί; Κωνσταντίνος Λουράντος «Η κατάργηση της αργίας του Σαββάτου θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πώς οι ασθενείς πληρώνουν την περιστολή των δαπανών στην Υγεία ΣΕΛ. 3-4 Κι όμως, δεν είναι απαραίτητα μόνο για τα παιδιά ΣΕΛ. 20.

Πώς οι ασθενείς πληρώνουν την περιστολή των δαπανών στην Υγεία ΣΕΛ. 3-4 Κι όμως, δεν είναι απαραίτητα μόνο για τα παιδιά ΣΕΛ. 20. Ρεπορτάζ Πώς οι ασθενείς πληρώνουν την περιστολή των δαπανών στην Υγεία ΣΕΛ. 3-4 Κι όμως, δεν είναι απαραίτητα μόνο για τα παιδιά ΣΕΛ. 20 Εμβόλια Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου 2015 Νέα όπλα στη μάχη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ηealth. Κρίσιµο στοίχηµα η µεταρρύθµιση σε Υγεία και φάρµακο ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

Ηealth. Κρίσιµο στοίχηµα η µεταρρύθµιση σε Υγεία και φάρµακο ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Ηealth ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ KYΡIAKH 6 AΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Εγκυµοσύνη και Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Νέες µέθοδοι για την αντιµετώπιση της οστεοαρθρίτιδας Αυτόλογη κυτταρική αναγέννηση: Μια σύγχρονη θεραπεία αντιγήρανσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές παρεµβάσεις σε νεογνά & παιδιά

Θεραπευτικές παρεµβάσεις σε νεογνά & παιδιά ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 2014 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ «Έξυπνη» διατροφή 06 ΑΡΘΡΟ Σακχαρώδης ιαβήτης: Άλµατα στο Μέλλον

Διαβάστε περισσότερα