ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δώδεκα θέσεις για Μηχανικούς με σύμβαση έργου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δώδεκα θέσεις για Μηχανικούς με σύμβαση έργου"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις εργασίας για Μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΚΥΠΡΟΣ: Θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για Μηχανικούς Η/Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ: Θέσεις για Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων Μεταπτυχιακά για μηχανικούς στο εσωτερικό και το εξωτερικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 2-6 αγορά εργασίας Για αγγελίες απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ: & τηλ: Για πλήρη ενημέρωση για προσφορά εργασίας, μελέτες και έργα μπείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δώδεκα θέσεις για Μηχανικούς με σύμβαση έργου Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο πλαίσιο της υλοποίησης των διαφόρων έργων, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες Διπλωματούχους Μηχανικούς με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως εξής: Για το έργο «Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής κλινικών υπολογιστικών εργαλείων και υπηρεσιών για την καλύτερη διάγνωση και εκτίμηση της βέλτιστης εξατομικευμένης θεραπείας ογκολογικών παθήσεων (ΥΠ.ΕΡ.ΘΕ.Ν)»: -3 Θέσεις Επιστήμονα Προγραμματιστή (μεταπτυχιακό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών). -1 Θέση Επιστήμονα Ερευνητή για την ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων (Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή σχολών Πληροφορικής ή Μαθηματικών). -1 Θέση Επιστήμονα Προγραμματιστή για την ανάπτυξη μοντέλων θεραπείας καρκίνου (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή σχολών Πληροφορικής ή Μαθηματικών). Διάρκεια Σύμβασης: Από 1/1/2013 έως 30/6/2013. Καταληκτική ημερομηνία: 11/12/2012. Όλες οι θέσεις είναι για το Ηράκλειο Κρήτης Βασιλικά Βουτών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Χρυσούλα Ηλιάκη, Για το έργο: «Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» για την υλοποίηση του έργου EDGE «Ανάπτυξη Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Έρευνας: Μεθοδολογική προσέγγιση στη Βιολογία Συστημάτων»: -1 Θέση Επιστήμονα Προγραμματιστή για το σχεδιασμό ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης δεδομένων (Κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου ειδικότητας Πληροφορική ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών). Διάρκεια : Από 1/1/2013 έως 31/12/2013 με δυνατότητα ανανέωσης. Καταληκτική ημερομηνία: 11/12/2012. Για το έργο: «Σύστημα Τεκμηρίωσης-Ανάδειξης-Αξιοποίησης Μνημείων Πολιτισμικής Κληρονομιάς μέσω ολοκληρωμένης Τρισδιάστασης Αποτύπωσης Μοντελοποίησης και καταγραφής Μεταδεδομένων 3DΣΥΣΤΕΚ»: -1 Θέση Επιστήμονα για τον έλεγχο και αξιολόγηση διαδικτυακών υπηρεσιών για ροές εργασιών (Κάτοχο πτυχίου Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών). Διάρκεια : Από 01/01/2013 έως 31/12/2013 με δυνατότητα ανανέωσης. -1 Θέση Επιστήμονα για υλοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών για διαχείριση διασυνδεμένων δεδομένων (Κάτοχος πτυχίου πληροφορικής). Διάρκεια : Από 01/01/2013 έως 28/02/2013 με δυνατότητα ανανέωσης. Για το έργο: FINNO mechanism for fostering innovation in South East Europe : - 1 Θέση Επιστήμονα (Κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής ΑΕΙ). Διάρκεια: Ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης. Για το έργο: «Ανάπτυξη καινοτόμων πολυκαναλικών ψηφιακών υπηρεσιών» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες για την βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών, οικονομικών και διοικητικών διαδικασιών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE)»: - 1 Θέση Επιστήμονα για την κατασκευή διαδικτυακών υπηρεσιών (Κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής ΑΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα της επιστήμης υπολογιστών). - 2 Θέσεις Επιστημόνων για την κατασκευή διαδικτυακών υπηρεσιών 2 Θέσεις Επιστημόνων για την κατασκευή διαδικτυακών υπηρεσιών (Κάτοχοι πτυχίου Πληροφορικής ΑΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών). Διάρκεια: Από ένα (1) έως δύο (2) χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης. 1

2 Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Πληροφορικής στο πλαίσιο της υλοποίησης διαφόρων προγραμμάτων προκηρύσσει τις ακόλουθες μεταπτυχιακές υποτροφίες που αφορούν διπλωματούχους μηχανικούς: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεταπτυχιακές υποτροφίες για Μηχανικούς Δύο μεταπτυχιακές υποτροφίες επιστημόνων/ μηχανικών υπολογιστών με εξειδίκευση στο τομέα της ασφάλεια, δικτύων και λογισμικού στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «CoRLAB Ανίχνευση τρωτοτήτων και ενίσχυση της ασφάλειας εφαρμογών και συστημάτων παλαιών γενεών (legacy systems) στο Διαδίκτυο». Καταληκτική ημερομηνία έως 11/12/2012. Μία μεταπτυχιακή υποτροφία Μηχανικού ή Επιστήμονα Υπολογιστών με εξειδίκευση στους τομείς Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Παράλληλων Αλγορίθμων ( με Πτυχίο Μηχανικού Υπολογιστών, Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφούς αντικειμένου) στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ (έργο GreenVM ). Διάρκεια 1 έτους. Καταληκτική ημερομηνία έως 11/12/2012. Μία υποτροφία επιμόρφωσης εξειδίκευσης, ειδικότητας Πληροφορικής με εξειδίκευση στο τομέα ανάπτυξης διαδικτυακών τεχνολογιών (Πτυχίο Πληροφορικής ή αντίστοιχης σχολής) στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΠΡΑΞΗ Ι : «Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» για την υλοποίηση του έργου EDGE «Ανάπτυξη Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Έρευνας: Μεθοδολογική προσέγγιση στη Βιολογία Συστημάτων». Διάρκεια 12 μηνών. Καταληκτική ημερομηνία έως 11/12/2012. Μια υποτροφία επιμόρφωσης εξειδίκευσης, ειδικότητας Πληροφορικής με εξειδίκευση στο τομέα σχεδιασμού εφαρμογών διαδικτύου για χρήση υπολογιστικών μοντέλων (Πτυχίο Πληροφορικής ή αντίστοιχης σχολής) στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος , «Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής κλινικών υπολογιστικών εργαλείων και υπηρεσιών για την καλύτερη διάγνωση και εκτίμηση της βέλτιστης εξατομικευμένης θεραπείας ογκολογικών παθήσεων (ΥΠ. ΕΡ.ΘΕ.Ν)». Διάρκεια 12 μηνών. Καταληκτική ημερομηνία έως 11/12/2012. Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης Βασιλικά Βουτών. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Λιάνα Κεφαλάκη, Μηχανικός Η/Υ στο Ινστιτούτο «Διόφαντος» Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» καλεί Συνεργάτες Επιστήμονες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ABC4Trust/ Attribute based credentials for trust (Grant Agreement No ), ως εξής: 1. Συνεργάτης Επιστήμονας Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής Αριθμός συμβάσεων (έως 1). Έδρα: Πάτρα. Προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής aitisi.cti.gr (Πρόσκληση Π1152_ ) Καταληκτική ημερομηνία: 08/12/2012. Πληροφορίες: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Αργύρης Δεμερτζής ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Νίκος Πέρπερας ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Φρόσω Καβαλάρη Γεώργιος Π. Καραλής ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Χριστίνα Τσιχριντζή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θέση ΔΕΠ στο ΔΠΘ Ανακοινώθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως εξής (Θέση στο «Διαύγεια»): Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Υπολογιστική Νοημοσύνη» Καταληκτική ημερομηνία: 21/01/2013. Πληροφορίες στη Γραμματεία της Σχολής: Τηλ Αρχιτέκτονας στη Λεμεσό Αρχιτεκτονικό γραφείο στη Λεμεσό αναζητά να προσλάβει έναν αρχιτέκτονα με εργασιακή πείρα από δύο έως πέντε έτη. Επιπλέον, οι υποψήφιοι για τη θέση πρέπει να έχουν πτυχίο αρχιτεκτονικής και να γνωρίζουν υπολογιστή (Μs Οffice) και Autocad. Ο μισθός της θέσης θα κυμαίνεται από έως ευρώ μηνιαίως. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις επιστολές τους και τα βιογραφικά τους στον εργοδότη, στην ηλ. διεύθυνση: Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να καλούν στο τηλ.:

3 Αρκετές θέσεις στον ιδιωτικό τομέα για διπλωματούχους μηχανικούς σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο προσφέρονται από την διεθνή συμβουλευτική εταιρεία Grecruitment. Οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί μπορούν να ενημερώνονται τακτικά μέσω της ιστοσελίδας της www. grecruitment.com για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, από τις οποίες αναφέρουμε κάποιες ενδεικτικά στη συνέχεια. Συμπληρώνουμε πως οι υποψήφιοι πρέπει να συντάξουν το βιογραφικό τους στην αγγλική γλώσσα, όπου θα πρέπει να αναγράφονται οι υποχρεώσεις τους και η εργασιακή εμπειρία τους. Απαραίτητη είναι η αποστολή αντιγράφων πιστοποιητικών εκμάθησης ξένων γλωσσών, τα σκαναρισμένα αντίγραφα των πτυχίων, καθώς και οι συστατικές επιστολές, εφόσον υπάρχουν. Τέλος, θα συνεκτιμηθεί η επισύναψη πρόσφατης επαγγελματικής φωτογραφίας. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Θέσεις για Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος μηχανικός ΤΟΠΟΣ: Στουτγάρδη, Γερμανία ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Master / Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγων Μηχανικών με εξειδίκευση σε στατική και αντοχή των υλικών. 1-2 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα του σεισμού και της πειραματικής επαλήθευσης θεωρίας δόνηση. Προηγμένες δεξιότητες στα Microsoft Office. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον καλά γερμανικά. Προγραμματιστής Hardware ΤΟΠΟΣ: Στουτγάρδη, Γερμανία ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ακαδημαϊκά προσόντα τεχνικού (B.Sc. / M.Sc. ή πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή ισοδύναμο). Αρκετά χρόνια εργασιακής εμπειρίας. Ευρεία γνώση των τεχνολογιών στους τομείς της δικτύωσης, streaming, ήχου και βίντεο. Προθυμία να προωθήσει την καινοτομία. Καλές γραπτές και προφορικές δεξιότητες επικοινωνίας και καλά Αγγλικά. Τζούνιορ Μηχανικός Αυτοματισμού Test (F / M) ΤΟΠΟΣ: Βερολίνο, Γερμανία ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Master / Diploma in Αυτοματισμού ή Επιστήμης Υπολογιστών με εξειδίκευση στην ανάπτυξη της αυτοματοποίησης δοκιμής, έως 2 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εργαλεία δοκιμής: Mercury WinRunner, Ερμής QTP, Ερμής Ποιότητα Κέντρο, Ορθολογική ClearQuest, Ορθολογική ReqPro. Πολύ καλή γνώση της MS Windows και UNIX. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον καλή γερμανικά (Β2). Senior Project Manager - Ηλεκτρικά Συστήματα (F / M) ΤΟΠΟΣ: Ζυρίχη, Ελβετία ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Master / πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. 3-5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα της διαχείρισης έργων / ιστοσελίδα. Μερικά χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία υλικού χειρισμού. Καλή γνώση των ηλεκτρικών συστημάτων ελέγχου και Άριστη γνώση της αγγλικής και γερμανικής. Μηχανικός Designer (Unigraphics NX7) ΤΟΠΟΣ: Αϊντχόβεν, Ολλανδία ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Πτυχίο / M.Sc. Μηχανολόγος / Aerospace / Automotive Engineering ή ισοδύναμο. Η εμπειρία στους τομείς των δομικών σχεδιασμό κατασκευής, το σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού των συστημάτων του οχήματος επιθυμητή, αλλά όχι υποχρεωτική. Οδηγίες της Unigraphics NX 7 σύστημα cad ή ισοδύναμο. Ανώτερος Μηχανικός Βιομηχανικά μηχανήματα (F/M) ΤΟΠΟΣ: Βιέννη, Αυστρία. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: - Master / Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με εξειδίκευση στην μηχατρονική ή αυτοματοποίηση της τεχνολογίας, 3-5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα των βιομηχανικών μηχανημάτων (π.χ. αυτοκινητοβιομηχανία, η ηλιακή, η βιομηχανία ημιαγωγών). Καλή γνώση του ρομπότ και προγραμματισμό NC. Γνώση της τεχνολογίας μέτρησης και ελέγχου. Προηγμένες δεξιότητες στις γλώσσες προγραμματισμού. Άριστη γνώση της αγγλικής και γερμανικής. Τρεις εποχικοί διπλωματούχοι μηχανικοί στη ΔΕΗ Με τρεις εποχικούς υπαλλήλους διπλωματούχους με οκτάμηνες συμβάσεις θα ενισχυθούν δύο κεντρικές διευθύνσεις της ΔΕΗ στην Αθήνα. Οι φάκελοι των υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις προκηρύξεις που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ θα πρέπει να υποβληθούν στη Διεύθυνση: Σολωμού 56, ΤΚ , Αθήνα. Καταληκτική ημερομηνία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

4 ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ Νέο ρεκόρ ανεργίας Η ανεργία στην Ευρωζώνη αυξήθηκε τον Οκτώβριο στο 11,7%, από 11,6% τον προηγούμενο μήνα και 10,4% τον Οκτώβριο του 2011, σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurostat. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα (με βάση τα στοιχεία Αυγούστου), έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στους νέους κάτω των 25 ετών (57%) - ακολουθεί η Ισπανία (55,9%) - και στις γυναίκες (29%), ), με δεύτερη την Ισπανία (25,8%), ενώ στη χώρα μας έχει σημειωθεί η μεγαλύτερη αύξηση το τελευταίο έτος. Στην ΕΕ των «27», η ανεργία αυξήθηκε στο 10,7% από 10,6% τον προηγούμενο μήνα και 9,9% ένα χρόνο πριν. Τα υψηλότερα ποσοστά έχουν η Ισπανία (26,2%) και η Ελλάδα (25,4% τον Αύγουστο), ενώ τα χαμηλότερα η Αυστρία (4,3%), το Λουξεμβούργο (5,1%), η Γερμανία (5,4%) και η Ολλανδία (5,5%). Στο σύνολο της Ευρωζώνης, η ανεργία των νέων αυξήθηκε τον Οκτώβριο στο 23,9% από 21,2% ένα χρόνο πριν. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις της ανεργίας σε σχέση με πέρυσι καταγράφηκαν στην Ελλάδα (στο 25,4% τον Αύγουστο του 2012 από 18,4% ένα χρόνο πριν), στην Ισπανία (στο 26,2% από 22,7%), στην Κύπρο (12,9% από 9,2%) και την Πορτογαλία (16,3% από 13,7%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στις βαλτικές χώρες και συγκεκριμένα στην Εσθονία (στο 9,6% τον Σεπτέμβριο από 11,5% ένα χρόνο πριν), στη Λιθουανία (12,4% από 14,2%) και τη Λετονία (14,2% από 15,7%). Η Eurostat εκτιμά ότι 25,913 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ ήταν άνεργοι τον Οκτώβριο, από τους οποίους τα 18,703 εκατομμύρια ήταν στην Ευρωζώνη. Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2012, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά στην ΕΕ και κατά στην Ευρωζώνη. 9 στους 10 Έλληνες θέλουν να μεταναστεύσουν! Τα τελευταία χρόνια έχουν φύγει για να εργαστούν στο εξωτερικό ή έχουν παραμείνει εκεί μετά το πέρας των σπουδών τους περισσότεροι από Έλληνες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα (Σεπτέμβριος 12) που πραγματοποίησε η εταιρεία «διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού» Manpower 9 στους 10 Έλληνες δηλώνουν πρόθυμοι να μεταναστεύσουν. Το 40% των ερωτηθέντων έχει ήδη αλλάξει τόπο κατοικίας για εργασιακούς λόγους, ενώ 3 στους 10 δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε κάποια ξένη χώρα. Τα κίνητρα που ωθούν στη μετανάστευση είναι αρχικά οι υψηλές απολαβές (ποσοστό 88%), οι καλύτερες προοπτικές απασχόλησης (ποσοστό 72%) και η ευκαιρία για ανάπτυξη σταδιοδρομίας (ποσοστό 67,5%). Από έρευνα που διεξήγαγε ο καθηγητής του ΠΑΜΑΚ Λ.Λαμπριανίδης, προκύπτει ότι από τους Έλληνες πτυχιούχους ΑΕΙ που εργάστηκαν στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια μόλις το 15,9% επέστρεψε στην Ελλάδα, ενώ το 84,1% προτίμησε να παραμείνει στο εξωτερικό. Η ίδια έρευνα δείχνει ότι το 73 % από αυτούς έχει μεταπτυχιακό τίτλο, το 51,2 % έχει διδακτορικό, ενώ το 41% έχει σπουδάσει στα 100 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Οι περισσότεροι μετανάστες πτυχιούχοι είναι οικονομολόγοι και νομικοί (33%), προγραμματιστές Η/Υ, φυσικοί και χημικοί (25%), ενώ αρκετοί είναι και οι μηχανικοί (23%) Οι χώρες που κυρίως προτιμούν είναι η Βρετανία (31,7%), οι ΗΠΑ (28,7%), η Γερμανία (6,6%) και η Ελβετία. GetBusy.gr Μια νέα διαδικτυακή πύλη για νέους που ψάχνουν δουλειά Τo Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής (HePIS) και η Microsoft Ελλάς δημιούργησαν τo GetBusy.gr, μια νέα διαδικτυακή «πύλη» (portal) με ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό, που απευθύνεται σε νέους οι οποίοι αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις επιχειρηματικότητας. H δημιουργία του portal αποτελεί μέρος της διεθνούς πρωτοβουλίας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Microsoft YouthSpark», ενώ χορηγοί της πρωτοβουλίας είναι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ALBA Graduate Business School και Deree - The American College of Greece (ACG), καθώς και οι εταιρείες Intelen, Flya Consulting, Close the Loop, HR Passport, ISON Psychometrica και Look4studies. Στο GetBusy.gr, οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν χρήσιμο υλικό, το οποίο χωρίζεται σε τέσσερεις κατηγορίες: Δεξιότητες Πληροφορικής, Επαγγελματική Ανάπτυξη (π.χ. σύνταξη βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής, τρόποι και πηγές αναζήτησης εργασίας, προετοιμασία για συνέντευξη κ.λπ.), Επιχειρηματικότητα (μοντέλα καινοτομίας, σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου, άντληση κεφαλαίων, περιπτώσεις πετυχημένων νέων εταιριών κ.λπ.), Νέες Τεχνολογίες και βιωσιμότητα (βασικές αρχές της πράσινης επιχειρηματικότητας κ.λπ.). Επίσης, μέσω του καθώς και από τη σελίδα του Getbusy στο Facebook (www.facebook.com/getbusy.gr ), πραγματοποιείται ένας online διαγωνισμός γνώσεων για νέους ηλικίας ετών, μέσα από τον οποίο οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν διάφορα δώρα, όπως πλήρεις υποτροφίες για προγράμματα Bachelor s και Master s, ολοκληρωμένες πιστοποιήσεις ECDL Core+, καθώς και σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού. Ηλεκτρολόγος μηχανικός στη Λευκωσία Κάτοχος πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού με εμπειρία σε θέματα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ζητείται από την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος SP Sunpower στη Λευκωσία. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν επίσης αγγλικά, υπολογιστή και το σύστημα σχεδιασμού CAD. Η θέση προβλέπει πενθήμερη εργασία ( και με 17.30) και μισθό ευρώ μηνιαίως. Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους και τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλ. διεύθυνση: Tηλέφωνο επικοινωνίας:

5 ΚΥΠΡΟΣ Θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για Μηχανικούς Η/Υ Διπλωματούχους μηχανικούς Η/Υ και προγραμματιστές αναζητούν να προσλάβουν ιδιωτικές επιχειρήσεις στη Λευκωσία και τη Λεμεσό. Η πλειονότητα των θέσεων απαιτεί πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών σχετική εργασιακή πείρα. Ακολουθούν αναλυτικά οι ειδικότητες των θέσεων με τα βασικά χαρακτηριστικά τους: IT Support Technician Κριτήρια: Πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών, 3-5 χρόνια εργασιακής πείρας σε δικτυακά συστήματα, πολύ καλή γνώση των Windows, πιστοποίηση σε κάποιο από τα παρακάτω: MCSE/MCIT, MCSA, CCNA, CCSA, VCP, Backups, Storage, Fibre Channel, Networking, Windows2008+, Exchange, Cisco call manager, Lync, SQL, Citrix, SharePoint. Επικοινωνία: τηλ Senior Developer Κριτήρια: Πτυχίο στην τεχνολογία, έξι χρόνια εργασιακής πείρας στον επιχειρηματικό προγραμματισμό.net, γνώση C#, C++ και LINQ Επικοινωνία: τηλ Software Engineer Κριτήρια: Πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών ή σε σχετικό κλάδο, καλή γνώση C/C++, γνώση τεχνολογιών GSM και UMTS, άριστη γνώση αγγλικών Επικοινωνία: τηλ Board Design Engineer Κριτήρια: Εμπειρία στα εργαλεία σχεδιασμού CAD, τουλάχιστον ένας χρόνος εργασιακής πείρας στον σχεδιασμό ηλεκτρονικών πλατφορμών Firmware/Software Engineer under UNIX Κριτήρια: Πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών, τουλάχιστον δύο χρόνια εργασιακής πείρας στον προγραμματισμό C++, άριστη γνώση αγγλικών System Administrator Κριτήρια: Τουλάχιστον τρία χρόνια εργασιακής πείρας στη διαχείριση επιχειρήσεων VMWARE και τρία χρόνια στην υποστήριξη δικτύου hardware/software. Αιτήσεις: μέσω της ιστοσελίδας: advancecareer.com.cy/system-administratorinternational-bank-limassol.html Επικοινωνία: τηλ MT4 Administrator Κριτήρια: Δίπλωμα ή πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών, εργασιακή πείρα στην ανάπτυξη MetaTrader4 (MT4) server, καλή γνώση των συστημάτων MT4. Αιτήσεις: μέσω της ιστοσελίδας: advancecareer.com.cy/mt4-administrator-limassol. html. Επικοινωνία: τηλ Software Developer Τόπος: Λευκωσία Κριτήρια: Πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών και τουλάχιστον τρία χρόνια εργασιακής πείρας και καλή γνώση των: Visual Studio 2008, Net (C#, ASP), Javascript, IIS, CSS, HTML, JQuery, SQL Server Website Officer Κριτήρια: Τουλάχιστον δύο χρόνια εργασιακής προϋπηρεσίας με ιστοσελίδες CMS, τουλάχιστον δύο χρόνια επαγγελματικής πείρας στην ανάπτυξη ιστοσελίδων. Αιτήσεις: μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας Programmer Κριτήρια: Πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών, εμπορική εμπειρία στις γλώσσες προγραμματισμού SQL και.net, εμπειρία στη MSSQL, πολύ καλή γνώση αγγλικών. Software Engineer Τόπος: Λευκωσία Μισθός: ευρώ μηνιαίως Κριτήρια: Πτυχίο μηχανικού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή στην επιστήμη των υπολογιστών, καλή γνώση C#, ASP.NET Αιτήσεις: αποστολή επιστολής και βιογραφικού στην ηλ. διεύθυνση: Επικοινωνία: τηλ

6 ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις εργασίας για Μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ζητούν διπλωματούχους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων για μόνιμη εργασία ή για εργασία με συμβάσεις έργου. Στη συνέχεια παραθέτουμε ορισμένες από τις θέσεις αυτές που βρήκαμε στο διαδίκτυο: Από Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), ζητείται: Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΕΙ, ΤΕΙ) για μερική απασχόληση ως Τεχνικός Ασφαλείας σε επιχειρήσεις στη Χαλκίδα. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε θέματα Επαγγελματικής Υγείας & Ασφάλειας. Αποστολή βιογραφικών στο yahoo.gr ΕΤΑΙΡΕΙΑ μελετών και Επιβλέψεων με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητά Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού εμπειρία σε στατικές μελέτες Εμπειρία σε μελέτες μεταλλικών κατασκευών Εμπειρία σε αρχιτεκτονικό σχεδιασμό Καλή γνώση νομοθεσίας (ΓΟΚ, ΝΟΚ, Ν.4014/2011 Ν.4030/2011) Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε μελέτες ελέγχου υφιστάμενων κατασκευών σε κατασκευή -εργοτάξιο και σε στατικά προγράμματα. Αποστολή βιογραφικών: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Ζητά συνεργάτες Διπλωματούχους Μηχανικούς στη Θεσσαλονίκη Ηλεκτρολόγους μηχανολόγους χημικούς ή μεταλλουργούς. Εμπειρία τουλάχιστον (3) ετών Προϋπηρεσία ως Τεχνικός Ασφαλείας Υπεύθυνος Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Άριστη γνώση Ελληνικών Αγγλικών η/υ κατοχή ΙΧΕ Αποστείλατε βιογραφικό: pragmatognomones. ΕΤΑΙΡΕΙΑ μελετών και Επιβλέψεων με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό αποκλειστικής συνεργασίας Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού εμπειρία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό Εμπειρία σε μελέτες εφαρμογής Καλή γνώση νομοθεσίας (ΓΟΚ, ΝΟΚ, Ν.4014/2011 Ν.4030/2011) Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε κατασκευή. Αποστολή βιογραφικών: karfopoulou.gr. Από εταιρεία Βιομηχανικών & Υδραυλικών Ειδών ζητείται για στελέχωση τμήματος πωλήσεων Μηχανολόγος ή Χημικός Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για το κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Προσόντα: Άριστα αγγλικά. Γνώση Η/Υ. Προϋπηρεσία στις τεχνικές πωλήσεις επιθυμητή. Ηλικία ετών. Βιογραφικό στο fax , ή στο Αρχιτέκτων με ειδίκευση στην διακόσμηση εσωτερικού χώρου από την εταιρεία PlanB Constructions. 5ετή εμπειρία στην εσωτερική διαμόρφωση και διακόσμηση χώρου. Βιογραφικό Τηλ , Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος από εταιρεία κατασκευής μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας. Με πτυχίο ελληνικού ή άλλου ευρωπαϊκού κρατικού πολυτεχνείου. Επιθυμητή η εμπειρία στη μελέτη επίβλεψη και κατασκευή έργων αναλώσιμων πηγών ενέργειας. Βιογραφικό στην διεύθυνση Τ.Θ , Θέρμη, Fax , Μηχανικός Προγραμματιστής από εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων. Γνώση σε php. Βιογραφικό Μηχανικός Προγραμματιστής από εταιρεία για διαχείριση υποστήριξή ιστοσελίδας. Βιογραφικό Μηχανολόγος από την εταιρεία SUNBANK Α.Ε. για τον τομέα οικιακών φωτοβολταϊκων, για μηχανικός πωλήσεων. Εμπειρία σε πωλήσεις φωτοβολταϊκων, Βιογραφικό gr. Μηχανολόγοςή Ηλεκτρολόγος ή Αρχιτέκτων, για συνεργασία με εταιρεία CAE/ CAD στην Θεσσαλονίκη σε περιβάλλον Γερμανικής ή Αγγλικής γλώσσας. Εμπειρία σε παραγωγή 3Dκτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων. ΓνώσηMicrostation / Tricad. Βιογραφικό Πολιτικός Μηχανικός στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, μεταφορικό μέσο. Βιογραφικό Τηλ , Πολιτικός Μηχανικός από τεχνικό γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ , Fax , tech. Πολιτικός Μηχανικός με ειδίκευση στα υδραυλικά, από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη για μόνιμη απασχόληση. Εμπειρία σε φράγματα και μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Βιογραφικό Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων για συνεργασία, για δημόσια έργα. Τηλ , Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος από την εταιρεία ενεργειακή κατασκευαστική, NEW PLANNERS για στελέχωση των γραφείων της στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικό newplanners.gr. Τοπογράφος Μηχανικός από Μηχανική Μελετητική, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικό Χημικός Μηχανικός από βιομηχανία καταψυγμένων τροφίμων στην ΒΙ.ΠΕ Σίνδου. Προϋπηρεσία σε βιομηχανίες. Βιογραφικό Fax , Υπόψη κας Κουκούλη. Δύο Πολιτικοί Μηχανικοί από εταιρεία Λογισμικού Από την ACE-Hellas, εταιρεία τεχνικού λογισμικού, ζητούνται: Πολιτικός Μηχανικός με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Master στην Υπολογιστική Αντισεισμική Μηχανική. 5ετή εμπειρία στον σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών και από οπλισμένο σκυρόδεμα.. Γνώση άριστη προγραμματισμού.. Πολιτικός Μηχανικός με Διδακτορικό Δίπλωμα στην Υπολογιστική Αντισεισμική Μηχανική. 2ετή εμπειρία στην ανάπτυξη τεχνικού λογισμικού. Επιστημονικές δημοσιεύσεις στην επιστημονική περιοχή του αντισεισμικού σχεδιασμού και της προσομοίωσης κατασκευών. Γνώση άριστη προγραμματισμού. Οι υποψήφιοι θα εργαστούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο πρόγραμμα Advanced Computational Procedures for Analysis and Designs of Structures και η πρόληψη θα πραγματοποιεί με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Βιογραφικό Fax , Περισσότερες πληροφορίες και στην ιστοσελίδα : 6

7 ΙΚΥ Διαγωνισμός για υποτροφίες σε εσωτερικό και εξωτερικό Το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκηρύσσει διαγωνισμό, για τη χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών στην Ελλάδα και πέντε (5) υποτροφιών στο εξωτερικό, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά το ακαδημαϊκό έτος , από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων), κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), για τις ειδικεύσεις που απαιτείται, οι οποίοι δεν διαθέτουν επαρκή ίδια οικονομικά μέσα. Ανάμεσα στις παρεχόμενες υποτροφίες εσωτερικού είναι στις ακόλουθες επιστήμες και αντικείμενα: Επιστήμες Υλικών (Νανοτεχνολογία) - Επιστήμες Τεχνολογίας (Χημεία τροφίμων) - Επιστήμες Μηχανικού (Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας). Οι παρεχόμενες υποτροφίες εξωτερικού αφορούν και τις Επιστήμες Μηχανικού (Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας, Τεχνολογία Υλικών). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία, τ.κ ) το βραδύτερο μέχρι τις 15/1/2013 αίτηση, στην οποία πρέπει να δηλώνουν το πρόγραμμα και την ειδίκευση που επιθυμούν, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα , και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Θέση Ερευνητικού Συνεργάτη Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου για πλήρη απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα στα γνωστικά αντικείμενα «Ασύρματα δίκτυα υπολογιστών και αισθητήρων» (Wireless networks and sensor Networks) ή «Πολυμεσική επικοινωνία πραγματικού χρόνου» (Real-time multimedia communication) ή «Πανταχού παρών δίκτυα και υπολογιστές» (Ubiquitous and Pervasive Computing). Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για την θέση Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου (Δίκτυα)» στα γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού στη διεύθυνση Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο (Τ.Θ , 3603 Λεμεσός) με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 2:00 μμ η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ac.cy ή να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του τμήματος cut.ac.cy (τηλ ). ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Έναν μηχανολόγο ηλεκτρολόγο Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ενδιαφέρεται να προσλάβει απόφοιτο Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μερικής απασχόλησης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, για τη διδασκαλία στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα» (MSc in Energy Systems) του μαθήματος Εξοικονόμηση Ενέργειας και Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (Energy Efficiency and Savings). Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική. Καταληκτική ημερομηνία: 28/12/2012. Πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: Τρεις θέσεις στο Πανεπιστήμιο Texas A & M στο Κατάρ Το Energy Research Laboratory (SERL) του Πανεπιστημίου Texas A & M University στο Κατάρ, προσφέρει τις εξής θέσεις για διδακτορικούς φοιτητές να εργαστούν για την παραγωγή υδρογόνου με χρήση συγκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας: Βοηθός έρευνας (ιστοσελίδα Επιστημονικός Συνεργάτης (ιστοσελίδα Μεταδιδακτορική ερευνήτρια (ιστοσελίδα eu). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 08/01/

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς ΤΕΥΧΟΣ. 100 11 06 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΔΕΤ Α.Ε. Δέκα οκτώ μηχανικοί με 18μηνες συμβάσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 45 03 04 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με

Διαβάστε περισσότερα

2. Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή Android με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού

2. Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή Android με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού ΤΕΥΧΟΣ. 49 02 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΠΑ- ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 60 24 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις)

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις) ΤΕΥΧΟΣ. 51 22 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 43 συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων - Διαχείριση Αποβλήτων - Ανακύκλωση Απορριμμάτων,

Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων - Διαχείριση Αποβλήτων - Ανακύκλωση Απορριμμάτων, ΤΕΥΧΟΣ. 105 16 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Οκτώ Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην Αθήνα. ΑΠΘ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Οκτώ Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην Αθήνα. ΑΠΘ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 106 23 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις ΤΕΥΧΟΣ. 145 03 06 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΜΠ Έως 37 μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 108 07 08 2014. ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΜΠ Έως 37 μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 108 07 08 2014. ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΤΕΥΧΟΣ. 108 07 08 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΜΠ Έως 37 μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

1 ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ. 129 28 01 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΔΕΗ Α.Ε. Δώδεκα μηχανικοί ως εποχικό προσωπικό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

& ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 765 προσλήψεις-εξπρές µονίµων και εποχικών Στην πρόσληψη 765 µόνιµων και #51 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

& ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 765 προσλήψεις-εξπρές µονίµων και εποχικών Στην πρόσληψη 765 µόνιµων και #51 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.10.2010 EΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ #51 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 605 ευκαιρίες καριέρας σε 15 «επώνυµες» εταιρίες σελ. 8-9 OAE 2.137 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.11 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΚΟ

ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΚΟ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 05.11.2012 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #157 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 380 προσλήψεις σε 17 γνωστές εταιρίες σελ. 14-15 OAE 2.370 θέσεις για ανέργους σελ.12 ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΚΟ 4.398 νέες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΑΚΗΣ ΒΟΪΛΑΣ Λειτουργός του Σπιτιού της Κύπρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Tηλ.: 210 37 34 934 E-m: spiticy@otenet.gr 1 H εκπαιδευτική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205. ΣΕ ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΕΛΤΑ, ΕΥ ΑΠ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7 πακέτα για 3.451 προσλήψεις εποχικών έως το τέλος του έτους

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205. ΣΕ ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΕΛΤΑ, ΕΥ ΑΠ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7 πακέτα για 3.451 προσλήψεις εποχικών έως το τέλος του έτους EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 08.10.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 550 ευκαιρίες για καριέρα σε 18 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ 10.000 ευρώ σε νέους έως 35 ετών για καινοτόµες επιχειρήσεις σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΛΛΑ Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Albert Einstein Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΑΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ Δείτε τί κρύβεί το εξώφύλλο & κατεβαστε εκδοσείσ τού ΠανεΠίστήμίού στο κίνήτο σασ Κατεβάστε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΜΕΡΙΔΑ «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό» Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

«Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά»

«Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά» «Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά» Παρουσίαση: Δρ Δημήτρης Τσελές, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γ.Δ. ΤΕΙ Πειραιά Χρήστος Τσίτσης, Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας Γ.Δ. 7 σε σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: ρ Γεώργιος Μπλάνας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 www.pem.tuc.gr ΧΑΝΙΑ 2014 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Καθηγητής Νικόλαος Τσουρβελούδης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014 ΑΔΑ: ΒΛ9Θ4691Ο8-ΡΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 0/09/013 Αριθμ.πρωτ. Α 487 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4.

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Συνεδρία αριθμ. 186/19-7-2012), ενδιαφέρεται για την πρόσληψη έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα