ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αφ ενός η Ανώνυμη Eταιρία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ» και δ.τ. «ΔΕΘ HELEXPO AE», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Εγνατία 154 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δρ. Κυριάκο Ποζρικίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, καλουµένη εφεξής «ΔΕΘ HELEXPO» ή/και «Αναθέτων» και αφ' ετέρου η που εδρεύει., ΑΦΜ..ΔΟΥ.. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον. καλουµένός/η εφεξής ο «Ανάδοχος» συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: Η πρώτη συμβαλλόμενη ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ, μετά από τη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, στην υπ αριθμ.. συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενέκρινε την ανάθεση, στο/η δεύτερο/η συμβαλλόμενο/η του διαγωνισμού για την ανάδειξη του Μεγάλου Χορηγού, που θα δραστηριοποιείται στον κλάδο της μπύρας, των εκδηλώσεων της ΔΕΘ- HELEXPO Α.Ε για το χρονικό διάστημα από έως , με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) έτος, με την τιμή της προσφοράς της το ποσό των πλέον Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ειδικότερα, η ΔΕΘ-HELEXPO A.E προκήρυξε τον.. ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη φυσικού ή νομικού προσώπου που θα δραστηριοποιείται στον κλάδο της εμπορίας μπύρας και θα αποτελέσει τον Μεγάλο Χορηγό των εκθεσιακών, συνεδριακών και γενικότερα εκδηλώσεων που θα διοργανώνει η ΔΕΘ-HELEXPO A.E στις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη κατά το χρονικό διάστημα από έως με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) έτος και ο οποίος Μεγάλος Χορηγός θα προβάλλεται, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα, κατά τη διάρκεια των ως άνω εκδηλώσεων. Συνεπώς, αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή του φυσικού ή νομικού προσώπου που θα δραστηριοποιείται στον κλάδο της εμπορίας μπύρας και θα υποβάλει την μεγαλύτερη οικονομικά προσφορά, δηλαδή θα προσφέρει προς τη ΔΕΘ-HELEXPO A.E την μεγαλύτερη οικονομικά χορηγία (εφεξής καλούμενη στη παρούσα η «Χορηγία») για τη στήριξη και την διοργάνωση των εκθεσιακών, συνεδριακών και γενικότερα εκδηλώσεων που θα διοργανώνει η ΔΕΘ-HELEXPO A.E στις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη κατά το χρονικό διάστημα από έως Ως ανταποδοτικά οφέλη για την ως άνω περιγραφόμενη Χορηγία η ΔΕΘ-HELEXPO A.E θα προβεί στην προβολή του Αναδόχου στο πλαίσιο της προώθησης και προβολής των εκθεσιακών, συνεδριακών και γενικότερα εκδηλώσεων που θα διοργανώνει η ΔΕΘ-HELEXPO A.E στις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη καθώς και στην παροχή προς τον Ανάδοχο του δικαιώματος να είναι ο αποκλειστικός 1

2 προμηθευτής μπύρας, όπως αυτά προσδιορίζονται κατωτέρω, που θα προμηθεύονται κυλικεία που λειτουργούν εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ-HELEXPO A.E στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, τα ανταποδοτικά οφέλη που θα προσφέρει η ΔΕΘ-HELEXPO A.E προς τον Ανάδοχο θα είναι τα ακόλουθα: Α. ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΔΕΘ-HELEXPO A.E ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1. Εμφάνιση εμπορικού σήματος του Αναδόχου στα έντυπα της ΔΕΘ-HELEXPO καθώς και σε όλο το έντυπο επικοινωνιακό υλικό που θα παραχθεί, στο πλαίσιο των εκθεσιακών, συνεδριακών και γενικότερα εκδηλώσεων που θα διοργανώσει η ΔΕΘ-HELEXPO στη Θεσσαλονίκη. Η εμφάνιση του εμπορικού σήματος θα συνοδεύεται με την ένδειξη «η Μπύρα της Έκθεσης». Φάκελοι, επιστολόχαρτα, κάρτες ενδιαφέροντος, δελτία εμπορικού επισκέπτη, προσκλήσεις εγκαινίων, προσκλήσεις ελεύθερης εισόδου, κάτοψη, flyers, αφίσες κ.λπ. 2. Εμφάνιση εμπορικού σήματος του Αναδόχου και αναφορά αυτού σε όλες τις δράσεις προβολής και διαφήμισης που θα διοργανώσει η ΔΕΘ-HELEXPO A.E κατά το χρονικό διάστημα από έως με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) έτος και που θα αφορούν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το διαδίκτυο και τα social media, όπως ενδεικτικά αναφερόμενων τηλεόραση, καταχωρήσεις σε εφημερίδες, περιοδικά, ειδικό έντυπο τύπο, εταιρικό site, microsites των εκθέσεων και των events, facebook, twitter, newsletters κ.λπ.. Η εμφάνιση του εμπορικού σήματος του Αναδόχου θα συνοδεύεται με την ένδειξη «η Μπύρα της Έκθεσης». 3. Εμφάνιση εμπορικού σήματος του Αναδόχου σε όλα τα μέσα εξωτερικής προβολής και διαφήμισης των εκθεσιακών, συνεδριακών και γενικότερα εκδηλώσεων που θα διοργανώσει η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ στη Θεσσαλονίκη. Αφίσες, αεροπανό, banners, πυλώνες προβολής του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης κ.λπ. 4. Δυνατότητα ένθεσης έντυπου υλικού του Αναδόχου, στις direct mail αποστολές σε επιχειρήσεις και Φορείς στο πλαίσιο δημοσιοποίησης εκθεσιακών, συνεδριακών και γενικότερα εκδηλώσεων που θα διοργανώσει η ΔΕΘ-HELEXPO A.E στη Θεσσαλονίκη. Το περιεχόμενο και ο τρόπος προβολής του Αναδόχου μέσω του ως άνω έντυπου υλικού θα αποφασιστεί από κοινού μεταξύ του Αναδόχου και της ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ και θα αναφέρεται στη σχέση συνεργασίας μεταξύ του χορηγού και της ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ. 5. Δυνατότητα ένθεσης έντυπου υλικού του Αναδόχου στο press kit στις συνεντεύξεις τύπου που διοργανώνει η ΔΕΘ-HELEXPO A.E στο πλαίσιο ενημέρωσης και δημοσιοποίησης εκθεσιακών, συνεδριακών και γενικότερα εκδηλώσεων της. Το περιεχόμενο και ο τρόπος προβολής του Αναδόχου μέσω του ως άνω έντυπου υλικού θα αποφασιστεί από κοινού μεταξύ του Αναδόχου και της ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ και θα αναφέρεται στη σχέση συνεργασίας μεταξύ του χορηγού και της ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ. 2

3 6. Εμφάνιση εμπορικού σήματος του Αναδόχου στα πανό συνεντεύξεων τύπου. 7. Ολοσέλιδη τετράχρωμη καταχώρηση στο περιοδικό EXPOSED In Thessaloniki που εκδίδει η ΔΕΘ-HELEXPO A.E. 8. Ολοσέλιδη τετράχρωμη καταχώρηση του Αναδόχου στους έντυπους καταλόγους εκθετών των εκθέσεων που θα διοργανώσει η ΔΕΘ-HELEXPO A.E στη Θεσσαλονίκη, σε όσες εκδηλώσεις τυπώνεται σχετικός κατάλογος. 9. Καταχώρηση εμπορικού σήματος του Αναδόχου στον ηλεκτρονικό κατάλογο εκθετών των εκθέσεων που διοργανώνει η ΔΕΘ-HELEXPO A.E στη Θεσσαλονίκη, σε όσες εκδηλώσεις σχεδιάζεται σχετικός κατάλογος. 10. Παραχώρηση, άνευ ανταλλάγματος, στον Ανάδοχο της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου «Ι. Βελλίδης» για συνολικό χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών για επιχειρηματικές εκδηλώσεις του Αναδόχου. Οι ακριβείς ημερομηνίες παραχώρησης θα αποφασισθούν κατά την ελεύθερη και απόλυτη κρίση της ΔΕΘ-HELEXPO A.E και ενδέχεται να μην είναι συνεχόμενες. 11. Αναμετάδοση μηνύματος (σποτ) του Αναδόχου (διάρκειας έως 30 sec) από τους ραδιοθαλάμους του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης στις εκθεσιακές, συνεδριακές και γενικότερα εκδηλώσεις που διοργανώνει η ΔΕΘ- HELEXPO A.E στη Θεσσαλονίκη. Η εν λόγω προβολή θα αφορά στη μετάδοση 10 σποτ/ημέρα σε χρονικά σημεία που θα επιλεγούν κατά την ελεύθερη και απόλυτη κρίση της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. 12. Αναμετάδοση ραδιοφωνικού μηνύματος από το Ράδιο ΔΕΘ 104,9, (διάρκειας έως 40 sec), έξι φορές/ημέρα σε χρονικά σημεία που θα επιλεγούν κατά την ελεύθερη και απόλυτη κρίση της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. Η παροχή δεν συμπεριλαμβάνει την καταβολή του σχετικού αγγελιοσήμου. 13. Τοποθέτηση λάβαρου με εμπορικό σήμα ιδιοκτησίας του Αναδόχου στον άξονα που διαμορφώνεται από την εμπορική πύλη των χώρων της ΔΕΘ-HELEXPO A.E μέχρι το τόξο της ΧΑΝΘ και συγκεκριμένα στον πρώτο πυλώνα φωτισμού ξεκινώντας από την εμπορική πύλη. Επισημαίνεται ότι ως εμπορικό σήμα του Αναδόχου νοείται ανωτέρω οιοδήποτε εμπορικό σήμα, το οποίο διακρίνει προϊόντα εμπορίας του Αναδόχου που εμπίπτουν στην έννοια του προϊόντος μπύρας, όπως η έννοια αυτή ορίζεται κατωτέρω και ειδικότερα στην παράγραφο Β του παρόντος άρθρου. Δικαιούχος του εμπορικού σήματος μπορεί να είναι είτε ο ίδιος ο Ανάδοχος είτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο προμηθεύει τον Ανάδοχο με τα προϊόντα του. Αναφορικά με την τρόπο και τα μέσα προβολής του Αναδόχου, όπως η προβολή αυτή περιγράφεται ανωτέρω και όπως θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης, οργάνωσης, προώθησης και προβολής των εκθεσιακών, συνεδριακών και γενικότερα εκδηλώσεων της ΔΕΘ- HELEXPO Α.Ε. που διοργανώνει αυτή στη Θεσσαλονίκη συμφωνείται ότι η προβολή αυτή θα διαμορφωθεί ανάλογα με το Media Plan που θα εκπονήσει και θα υλοποιήσει η ΔΕΘ-HELEXPO A.E για έκαστη εκδήλωση που θα διοργανώσει. Συμφωνείται ότι ο ειδικότερος τρόπος και χρόνος 3

4 προβολής θα αποφασίζεται πάντα κατά την ελεύθερη και απόλυτη επιλογή της ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. Ενόψει των ανωτέρω, αμφότερα τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν ότι η ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. θα δικαιούται να επιλέγει κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση της τον ειδικότερο τρόπο και τον χρόνο προβολής και προώθησης των εκθεσιακών, συνεδριακών και γενικότερα εκδηλώσεων της, στο πλαίσιο των οποίων θα προβάλλεται ο Ανάδοχος, διατηρεί δε ρητά το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τον τρόπο προβολής και προώθησης αυτών. Κάθε δαπάνη ή τέλος που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των πιο πάνω ανταποδοτικών ωφελειών θα καταβάλλεται από τη ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε.. Συμφωνείται ότι η ως άνω προβολή του Αναδόχου θα αφορά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον αυτόν, ήτοι το χρονικό διάστημα από έως , και σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και το χρονικό διάστημα από μέχρι Β. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Πέραν της ως άνω προβολής του Αναδόχου συμφωνείται ότι η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ θα παράσχει προς τον Ανάδοχο ως επιπλέον ανταποδοτικό όφελος της Χορηγίας του το δικαίωμα να είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής, όσον αφορά αποκλειστικά και μόνο τη μπύρα, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω, των κυλικείων που θα λειτουργούν εντός του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης της ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ καθώς και οιουδήποτε άλλου κυλικείου τυχόν λειτουργήσει στο μέλλον στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ, ρητώς εξαιρουμένων του κυλικείου που λειτουργεί εντός του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης», του κυλικείου που βρίσκεται στα γραφεία Διοίκησης της ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ και τροφοδοτεί αυτά, του κυλικείου που βρίσκεται στο δώμα του Περιπτέρου 6, του χώρου της ταράτσας του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης» και της αίθουσας εκδηλώσεων «Αιμίλιος Ριάδης» με την ταράτσα του. Ο όρος μπύρα που αναφέρεται στην παρούσα αφορά σε πάσης φύσεως προϊόντα μπύρας ανεξαρτήτως του είδους τους, της συσκευασίας τους, της περιεκτικότητας τους σε αλκοόλ και της τυχόν πρόσμειξης τους με άλλα ροφήματα. Για τα Κυλικεία η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ θα προκηρύξει διαγωνισμό που θα αφορά την εκμετάλλευση ή την μίσθωση αυτών. Διευκρινίζεται ότι η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ θα καθορίζει κατά την ελεύθερη κρίση της ποίο ή ποια Κυλικεία θα λειτουργούν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων της. Το/α ως άνω Κυλικείο/α που θα αποφασίζει η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα ότι θα λειτουργήσουν, θα λειτουργούν κατά την περίοδο που πραγματοποιείται η Διεθνής, Γενική 4

5 Έκθεση που διοργανώνει κάθε έτος κατά το μήνα Σεπτέμβριο η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ και κατά την περίοδο λειτουργίας των εκδηλώσεων που διοργανώνει η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ. Το προαναφερθέν δικαίωμα αποκλειστικής διάθεσης θα αφορά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο, ήτοι το χρονικό διάστημα από έως , και σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και το χρονικό διάστημα από μέχρι Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ρητά ότι ο Ανάδοχος του διαγωνισμού θα υποχρεούται να προμηθεύει με μπύρα το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης ή μίσθωσης των ως άνω Κυλικείων, με έκπτωση, η οποία θα ανέρχεται κατ ελάχιστον σε ποσοστό 25% επί των τιμών του επίσημου, ετήσιου τιμοκαταλόγου του Αναδόχου. Τα ως άνω αναφερόμενα Κυλικεία θα υποχρεούνται να πωλούν αποκλειστικά και μόνο μπύρα εμπορίας του Αναδόχου. Κατά τα λοιπά τα Κυλικεία θα δικαιούνται να πωλούν οιοδήποτε άλλα προϊόντα, εμπορίας οιουδήποτε τρίτου προσώπου, ακόμα και εάν αυτά θεωρούνται ανταγωνιστικά προς τη μπύρα εμπορίας του Αναδόχου. Συμφωνείται στο παρόν ότι τα ως άνω ανταποδοτικά οφέλη του Αναδόχου δεν αποκλείουν σε καμία περίπτωση τη δυνατότητα συμμετοχής φυσικών ή/και νομικών προσώπων που εμπορεύονται προϊόντα ανταγωνιστικά με τη μπύρα και εν γένει προϊόντα ανταγωνιστικά με αυτά που εμπορεύεται ο Ανάδοχος σε εκθέσεις και εκδηλώσεις που θα διοργανώνονται στις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη, είτε από την ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ είτε από οιοιδήποτε τρίτο πρόσωπο. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των εκδηλώσεων αυτών θα μπορεί να πραγματοποιείται πώληση, δωρεάν διανομή, προβολή, προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων των ως άνω προσώπων, τα οποία προϊόντα, όπως ελέχθη, μπορεί να είναι και ανταγωνιστικά προς τα προϊόντα του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ανήκουν στην έννοια της μπύρας, όπως αυτή ανωτέρω ορίζεται. Στις ως άνω εκθέσεις και εκδηλώσεις περιλαμβάνονται αυτές που απευθύνονται μόνο σε επιχειρήσεις, αυτές που απευθύνονται και σε επιχειρήσεις και στο κοινό και αυτές που απευθύνονται μόνο στο κοινό. Αμφότερα τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να διοργανώσει η ίδια ή να παραχωρήσει τους χώρους της σε οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο το οποίο θα διοργανώσει εκδήλωση ή έκθεση που ως κεντρικό θέμα της θα έχει την πώληση προς επιχειρήσεις ή/και προς το κοινό προϊόντων όμοιων και ανταγωνιστικών προς τα προϊόντα, τα οποία εμπορεύεται ο Ανάδοχος, συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων που εμπίπτουν στην ως άνω προσδιορισθείσα έννοια των προϊόντων μπύρας. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης και υλοποίησης της ως άνω εκδήλωσης ή έκθεσης η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ ή το τρίτο πρόσωπο διοργανωτής θα μπορούν να προβαίνουν στην πώληση, δωρεάν διανομή, προβολή, προώθηση και διαφήμιση των ως άνω ανταγωνιστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ανήκουν στην έννοια του προϊόντος μπύρας, όπως αυτή ανωτέρω ορίζεται. 5

6 Συμφωνείται ότι τα αναφερόμενα υπό στοιχεία Α και Β ανταποδοτικά οφέλη αφορούν αποκλειστικά και μόνο εκδηλώσεις και εκθέσεις τις οποίες διοργανώνει η ίδια η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ και σε καμία περίπτωση δεν αφορούν τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή εκθέσεων εντός του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης από τρίτα πρόσωπα. ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Το παρόν άρχεται από την και λήγει την Η παρούσα σύμβαση μπορεί να παραταθεί μονομερώς από τη ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ χρονικά για ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι μέχρι την Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης που αφορά στην χρονική επέκταση της παρούσας σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος μπορεί να γίνει με μονομερή έγγραφη δήλωση της ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ που θα απευθύνεται προς τον Ανάδοχο τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της παρούσας σύμβασης. Κατά τη διάρκεια της παράτασης ισχύουν όλοι ο όροι του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 3 ΧΟΡΗΓΙΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος δέχεται να καταβάλλει ως Χορηγία προς τη ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ και η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ δέχεται να λάβει το ποσό των εύρω πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η Χορηγία θα καταβληθεί προς τη ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ προς το σκοπό της ενίσχυσης των εκθεσιακών, συνεδριακών και λοιπών εκδηλώσεων της ΔΕΘ- HELEXPO ΑΕ. Σε κάθε περίπτωση συμφωνείται με το παρόν ότι ο ειδικότερος τρόπος αξιοποίησης αυτής εναπόκειται στην απόλυτη και ελεύθερη κρίση της ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ και ο Ανάδοχος δεν διατηρεί δικαίωμα ελέγχου ή/και υπόδειξης του τρόπου αξιοποίησης της Χορηγίας. Η καταβολή της Χορηγίας, από τον Ανάδοχο προς την ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα: Ποσοστό 50% της Χορηγίας πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι ποσό..πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ θα καταβληθεί από τον Ανάδοχο προς τη ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ την Ποσοστό 25% της Χορηγίας πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι ποσό..πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ θα καταβληθεί από τον Ανάδοχο προς τη ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ την Ποσοστό 25% της Χορηγίας πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι ποσό..πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ θα καταβληθεί από τον Ανάδοχο προς τη ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ την Η καταβολή των ως άνω δόσεων θα γίνεται με την προσκόμιση του νομίμου παραστατικού. 6

7 ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο Ανάδοχος δηλώνει στο παρόν ότι είναι αποκλειστικός δικαιούχος και κάτοχος των εμπορικών σημάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην προβολή αυτού. Ο Ανάδοχος παραχωρεί με το παρόν προς τη ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ το δικαίωμα της χρήσης των εμπορικών σημάτων του και συναινεί στην χρήση αυτών από τη ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ στο πλαίσιο εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν είναι δικαιούχος κάποιου εκ των εμπορικών σημάτων που θα παρουσιασθούν στο κοινό στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχο υποχρεούται να προσκομίσει προς τη ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ νομίμως καταρτισμένη σύμβαση παραχώρησης χρήσης εμπορικού σήματος από την οποία να προκύπτει το δικαίωμα του Αναδόχου να προβεί στην περαιτέρω παραχώρηση χρήσης του εν λόγω εμπορικού σήματος προς τη ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ στο πλαίσιο της εκτέλεσης της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΘ- HELEXPO ΑΕ θα δικαιούται να αρνηθεί την προβολή εμπορικού σήματος για το οποίο δεν της έχει χορηγηθεί κατά τα ανωτέρω δικαίωμα χρήσης αυτού από το νόμιμο δικαιούχο του. Συμφωνείται στο παρόν ότι η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ ουδεμία ευθύνη θα φέρει για την τυχόν προσβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτου προσώπου από τη χρήση των εμπορικών σημάτων του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 5 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των αρμοδίων Υπηρεσιών της ΔΕΘ HELEXPO AE. 2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με την προσφορά του, όπως αυτή έγινε δεκτή με την κατακυρωτική απόφαση της ΔΕΘ HELEXPO AE, με τους όρους της σύμβασης, κατά τρόπο που να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της ΔΕΘ HELEXPO AE και να εκπληρώνεται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 3) Η ΔΕΘ HELEXPO AE δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του Αναδόχου πέραν αυτών που καθορίζονται με τη σύμβαση. 4) Ρητά δεν επιτρέπεται στον Ανάδοχο η εκχώρηση ή ενεχύραση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση ανάθεσης. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Σε περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της προκήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η ΔΕΘ HELEXPO AE 7

8 δικαιούται, ύστερα από κλήση αυτού σε ακρόαση, να κηρύξει με απόφασή της τον Ανάδοχο έκπτωτο και να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως για τη ΔΕΘ HELEXPO AE και να προβεί σε αντικατάσταση του Αναδόχου ενώ θα δύναται να απαιτήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία της. Στην περίπτωση αυτή θα επέρχονται σε βάρος του Αναδόχου οι συνέπειες της κατάπτωσης λόγω ποινής της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και επιπλέον θα ευθύνεται αυτός για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας της ΔΕΘ HELEXPO AE από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση κ.λ.π. Συμφωνείται στο παρόν ότι σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου συμφωνείται ρητά με το παρόν ότι η ΔΕΘ HELEXPO AE δεν θα υποχρεούται στην επιστροφή του μέρους της Χορηγίας που έχει λάβει μέχρι την ημέρα κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου. Επιπλέον, μετά την κήρυξη αυτού έκπτωτου η ΔΕΘ HELEXPO AE θα προβεί στην παύση όλων των ανταποδοτικών ωφελειών, ήτοι στην άμεση παύση όλων των ενεργειών προβολής του Αναδόχου και στην άρση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης των προϊόντων μπύρας παραγωγής και εμπορίας του Αναδόχου από τα Κυλικεία. Συνεπώς, από την κήρυξη αυτού έκπτωτου τα Κυλικεία δεν θα υποχρεούνται να προμηθεύονται τα προϊόντα μπύρας αποκλειστικά από τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Συμφωνείται στο παρόν ότι η ΔΕΘ HELEXPO AE διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει μέχρι την , με έγγραφη δήλωση της προς τον Ανάδοχο, από την υπογραφείσα σύμβαση αζημίως για την ίδια, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, οφειλόμενο ακόμα και σε υπαιτιότητα της, δεν κατέστη εφικτή η σύναψη σύμβασης με τον φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα αναλάβει την εκμετάλλευση των Κυλικείων ή που θα αναδειχθεί μισθωτής αυτών ή για οποιοδήποτε λόγο, οφειλόμενο ακόμα και σε υπαιτιότητα της, κρίνει η ίδια κατά την ελεύθερη κρίση της ότι η εκτέλεση της παρούσας σύμβασης δεν είναι εφικτή ή είναι οικονομικά ασύμφορη. Τα αποτελέσματα της ως άνω υπαναχώρησης θα επέρχονται εντός της επόμενης ημέρας από τη λήψη της σχετικής δήλωσης από τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 8 ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ 1. Η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ δηλώνει στο παρόν ότι κατά τη διάρκεια της οργάνωσης, υλοποίησης, πραγματοποίησης, προβολής, προώθησης και διαφήμισης των εκδηλώσεων της θα μπορεί να διενεργείται, κατά τρόπο ο οποίος θα αποφασισθεί κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση της, διαφήμιση, προώθηση και προβολή και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων των οποίων τα προϊόντα ενδέχεται να είναι και ανταγωνιστικά προς τα προϊόντα του Αναδόχου, υπό τον όρο ότι κατά την προβολή αυτή δεν θα παρουσιάζεται εμπορικό σήμα που διακρίνει άλλα προϊόντα μπύρας από αυτά που εμπορεύεται ο Ανάδοχος. Επιπλέον, η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην σύναψη συμβάσεων χορηγίας με οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο θα μπορεί να προβάλλεται ως Μεγάλος Χορηγός των εκδηλώσεων και εκθέσεων της ΔΕΘ- HELEXPO ΑΕ ή με οιοδήποτε άλλο τίτλο, υπό τον όρο και πάλι ότι κατά την προβολή του χορηγού 8

9 δεν θα παρουσιάζεται εμπορικό σήμα που διακρίνει άλλα προϊόντα μπύρας από αυτά που εμπορεύεται ο Ανάδοχος. Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην προβολή, προώθηση και διαφήμιση ενεργειακού και ισοτονικού ποτού εμπορίας τρίτου προσώπου κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων ή αφιερωμάτων που θα έχουν ως αντικείμενο τους το e- gaming. 2. Συμφωνείται με το παρόν ότι η ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τον προγραμματισμό των εκθεσιακών, συνεδριακών και γενικότερα εκδηλώσεων της και, επιπλέον, διατηρεί κάθε δικαίωμα ματαίωσης, μερικής ή ολικής, αυτών ή/και αναβολής, χωρίς να γεννάται οιαδήποτε αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ του Αναδόχου. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν στην διοργάνωση των εκδηλώσεων της ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα και δικαίωμα αυτής και η σύμβαση που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο δεν θα του παρέχει οιοδήποτε δικαίωμα που να αφορά στον προγραμματισμό των εκδηλώσεων της ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. Επισημαίνεται ρητά ότι η ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. δεν δεσμεύεται για τον αριθμό και το είδος των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει ούτε για την επισκεψιμότητα αυτών. Συνεπώς, ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι η καταβολή της Χορηγίας θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το πλήθος των εκδηλώσεων που θα διοργανώσει η ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. και την εμπορική επιτυχία αυτών. ΑΡΘΡΟ 9 ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αποτελεί ένωση εταιριών, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου έναντι της ΔΕΘ HELEXPO AE για την εκτέλεση της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 10 ΕΥΘΥΝΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, της απόφασης κατακύρωσης, της προσφοράς του και της προκήρυξης, αλλιώς υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο τη ΔΕΘ HELEXPO AE. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο Ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμ. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, της Τράπεζας., ποσού.ευρώ (. ), το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας του τμήματος του έργου που θα του ανατεθεί, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει κατατεθειμένη στη ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ μέχρι την πλήρη και ολοσχερή καταβολή της Χορηγίας. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο από την ΔΕΘ-HELEXPO με την πλήρη και ολοσχερή καταβολή της Χορηγίας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος. 9

10 ΑΡΘΡΟ 12 ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ Σε περίπτωση μεταμέλειας του επιλεγέντος Αναδόχου ή στην περίπτωση υπαναχώρησής του για οποιοδήποτε λόγο και πριν υπογραφεί η σχετική σύμβαση, υποχρεούται αυτός και βαρύνεται με τα έξοδα επανάληψης του διαγωνισμού ενώ καταπίπτει υπέρ της ΔΕΘ HELEXPO AE η εγγύηση συμμετοχής ως ποινική ρήτρα, χωρίς να αποκλείεται στη ΔΕΘ HELEXPO AE να αξιώσει επιπλέον θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν θα υποστεί από αυτή την αθέτηση. Η ΔΕΘ HELEXPO AE έχει ακόμη στην περίπτωση αυτή, τη δυνατότητα να κατακυρώσει το διαγωνισμό στον αμέσως επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης συμμετέχοντα. Ο Ανάδοχος στον οποίον θα ανατεθεί το έργο υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών, από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του, να προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και τη σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, υφιστάμενος, σε περίπτωση άρνησής του, τις παραπάνω προβλεπόμενες κυρώσεις και συνέπειες. ΑΡΘΡΟ 13 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο Ανάδοχο αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία που λαμβάνει από την ΔΕΘ HELEXPO AE σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα αυτής στα πλαίσια της παρούσης, ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει σε άλλα πρόσωπα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΔΕΘ HELEXPO AE. Η επιβαλλόμενη με το παρόν υποχρέωση εχεμύθειας θα ισχύει και μετά τη λήξη ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 14 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η παρούσα μπορεί να τροποποιηθεί, εάν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο εγγράφως κατά τις κείμενες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 15 ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του αναδόχου με τη ΔΕΘ HELEXPO AE θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή και προς τα ελληνικά, για την επικοινωνία του αναδόχου με τη ΔΕΘ HELEXPO AE, αυτές θα εξασφαλίζονται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 16 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η παρούσα προκήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη, θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. 10

11 Για κάθε διαφορά/διένεξη επί των όρων της παρούσας προκήρυξης και της εκτέλεσης της σύμβασης εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τρία όμοια αντίτυπα και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, ο καθένας από τους οποίους παίρνει από ένα, και ένα κατατίθεται στην αρμόδια ΔΟΥ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Δρ. Κυριάκος Ποζρικίδης Διευθύνων Σύμβουλος 11

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 17.07. 2015 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Διακ: 10/2015 Αρ.πρωτ: 251356 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Δ.Α. : Ψ9ΚΧΟΡΕ1-ΤΒΔ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - 1 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ Αθήνα, Αύγουστος 2010 Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΒΚ 78 & ΑΒΚ 17 Αθήνα, 14/04/2015 Αρ.Πρωτ. 2665

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα