ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε."

Transcript

1 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 14ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ, ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.. 348/1985 ΜΑΡΤΙΟΣ 2002

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 1. ΣΥΝΟΨΗ ιαδικασία Παύση ιαπραγµάτευσης Χρονοδιάγραµµα Παρουσίαση του Οµίλου της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της «νέας»τραπεζασ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. πριν τη συγχώνευση Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της TΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Γενικά Τακτικοί Ελεγκτές Φορολογικοί Έλεγχοι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Γενικά Όροι της Συγχώνευσης Λόγοι Συγχώνευσης Μέθοδος Καθορισµού της Σχέσης Ανταλλαγής των Μετοχών ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά ικαιώµατα Μειοψηφίας ικαίωµα Προτίµησης Παλαιών Μετόχων Γενική Συνέλευση Φορολογία Μερισµάτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «νέα» ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. _ Γενικές Πληροφορίες Παρουσίαση των Εργασιών της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E ίκτυο Καταστηµάτων Εναλλακτικά ίκτυα Παρουσία στο Εξωτερικό Ανθρώπινο υναµικό Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Μετοχικό κεφάλαιο Ί δια Κεφάλαια της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E Μέτοχοι της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E ιοίκηση ιεύθυνση Εποπτεία Όργανα ιοίκησης Όργανα ιεύθυνσης Οργανόγραµµα 41

3 6.7.3 Όργανα Εποπτείας Συµµετοχές των Κυρίων Μετόχων και των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου στο ιοικητικό Συµβούλιο ή στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων Εταιρειών µε ποσοστό άνω του 5% Συµµετοχές της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. και του Οµίλου της Συµµετοχές της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E Έµµεσες Συµµετοχές της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E Στοιχεία του Τραπεζικού Κλάδου στην Ελλάδα Εξελίξεις του Τραπεζικού Τοµέα στην Ελλάδα Προοπτικές του Τραπεζικού Τοµέα στην Ελλάδα Θέση της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.στην Αγορά Συνενωµένα Οικονοµικά Μεγέθη της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E Αποτελέσµατα Χρήσης Ισολογισµός Συνενωµένα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Αποτελέσµατα Χρήσης Ισολογισµός Προβλέψεις Εργασιών και Αποτελεσµάτων Χρήσεως για τα έτη ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό ίκτυο Καταστηµάτων Ανθρώπινο υναµικό Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Μετοχικό Κεφάλαιο Ίδια Κεφάλαια Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση Εποπτεία Όργανα ιοίκησης Όργανα ιεύθυνσης Οργανόγραµµα Όργανα Εποπτείας Συµµετοχές των Κυρίων Μετόχων και των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου στο ιοικητικό Συµβούλιο ή στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων Εταιρειών µε ποσοστό άνω του 5%_ Συµµετοχές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E Λοιπές Συµµετοχές Εταιρείες που έχουν ενιαία ιεύθυνση ή κοινή ιοίκηση µε την ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E Εταιρείες που συµµετέχουν στην ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E Πολιτική Μερισµάτων ιεταιρικές Συναλλαγές Οικονοµικά Στοιχεία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. της Αποτελέσµατα Περιόδου Ισολογισµός 100 2

4 8.17 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. της Αποτελέσµατα Περιόδου Ισολογισµός Σχολιασµός Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Α Εξαµήνου Σχολιασµός Οικονοµικών ΚαταστάσεωνΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Α Εξαµήνου Οικονοµικά Στοιχεία ραστηριότητας της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. των Χρήσεων Εξέλιξη Αποτελεσµάτων ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E Εξέλιξη Ισολογισµών Οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης Μετοχές και άλλοι τίτλοι µεταβλητής απόδοσης Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα Προεισπραγµένα έσοδα και έξοδα πληρωτέα Σχολιασµός Απολογιστικών Στοιχείων Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Ταµιακές Ροές Ίδια Κεφάλαια Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία ιαφορές ενοποίησης Σχολιασµός Απολογιστικών Ενοποιηµένων Στοιχείων Ταµιακές Ροές Οικονοµικά Στοιχεία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. της Αποτελέσµατα Περιόδου Ισολογισµός Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. της Αποτελέσµατα Περιόδου Ισολογισµός Σχολιασµός Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Α Εξαµήνου Οικονοµικές Καταστάσεις της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ A.E Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Παρουσίαση των Εργασιών της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε ίκτυο Καταστηµάτων Ανθρώπινο υναµικό Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση Εποπτεία Όργανα ιοίκησης Όργανα Εποπτείας Όργανόγραµµα Συµµετοχές των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Κυρίων Μετόχων της Τράπεζας στο ιοικητικό Συµβούλιο ή στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων Εταιρειών Συµµετοχές της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε

5 9.13 Επενδύσεις Οικονοµικά Στοιχεία της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. της Αποτελέσµατα Περιόδου Ισολογισµός Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. της Αποτελέσµατα Περιόδου Ισολογισµός Απολογιστικά Στοιχεία ραστηριότητας Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσµάτων Πίνακας Αποτελεσµάτων ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών Ανάλυση οικονοµικής κατάστασης Πίνακας Ισολογισµών Χαρτοφυλάκιο Χρεογράφων Αποτίµηση Συµµετοχών και Χρεγράφων Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων Οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως Υποχρεώσεις προς Πελάτες και Υποχρεώσεις προς Πιστ ωτικά Ιδρύµατα Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ίδια Κεφάλαια είκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Ταµιακές Ροές Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία Ταµιακές Ροές ιεταιρικές Συναλλαγές Πολιτική Μερισµάτων Οικονοµικά Στοιχεία της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. της Αποτελέσµατα Περιόδου Ισολογισµός Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. της Αποτελέσµατα Περιόδου Ισολογισµός ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Πίνακας Καταστηµάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Ακίνητα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ Πίνακας Καταστηµάτων της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ Ακίνητα της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2000, Α Εξαµήνου 2001 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

6 1. ΣΥΝΟΨΗ ιαδικασία Το παρόν ενηµερωτικό δελτίο αφορά τη συγχώνευση µε απορρόφηση της «ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε.» από την «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.». Η συγχώνευση των δύο τραπεζών διενεργείται µε την ενοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού, όπως αυτά εµφανίζονται στους οικείους ισολογισµούς τους µε ηµεροµηνία 31 εκεµβρίου 2000, και τα στοιχεία της απορροφούµενης τράπεζας µεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισµού της απορροφούσας. Μέτοχοι της µετά την συγχώνευση ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (η οποία θα αποκαλείται περαιτέρω «νέα» ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.) θα είναι όλοι οι µέτοχοι των δύο υπό συγχώνευση τραπεζών. Ο αριθµός των µετοχών που θα λάβει ο κάθε µέτοχος προκύπτει από τη σχέση ανταλλαγής, η οποία κρίθηκε δίκαιη και εύλογη από δύο διεθνείς ελεγκτικούς οίκους, την PriceWaterhouseCoopers Α.Ε.Ε. (PriceWaterhouseCoopers) και τη Deloitte & Touche Χατζηπαύλος, Σοφιανός και Καµπάνης Α.Ε.Ε. (Deloitte & Touche) και εγκρίθηκε από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων που αποφάσισαν την συγχώνευση στις Παύση ιαπραγµάτευσης Καταχωρήθηκε, στις , στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών η υπουργική απόφαση που ενέκρινε τη συγχώνευση των δύο τραπεζών και από της έπαυσε η διαπραγµάτευση των µετοχών της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε., ενώ η διαπραγµάτευση των µετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. συνεχίστηκε απρόσκοπτη. Οι µετοχές που θα εκδοθούν από την «νέα» ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., (περαιτέρω «νέες µετοχές») µε σκοπό την ανταλλαγή των µετοχών της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. που θα ακυρωθούν, και των πριν από τη συγχώνευση µετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (περαιτέρω «παλαιές µετοχές») δικαιούνται µερίσµατος χρήσεως 2001 και αναµένεται να εισαχθούν στο ΧAΑ σε διάστηµα 5 έως 6 ηµερών περίπου από τη συντέλεση της συγχώνευσης οπότε και θα αρχίσει η διαπραγµάτευσή τους, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που απαιτούνται από την Χρηµατιστηριακή Νοµοθεσία. 1.3 Χρονοδιάγραµµα : Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε : Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε : Καταχώρηση Συγχώνευσης στο Μητρώο Α.Ε : Παύση διαπραγµάτευσης των µετοχών της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. 2002: Έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών και προσαρµογή της τιµής των µετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε

7 1.4 Παρουσίαση του Οµίλου της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 6 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. EFG PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. EUROBANK CARDS A.E. EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. EFG FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. EFG Α.Ε..Α.Κ. EFG ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε EFG ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗΣ Α.Ε.Α.Ζ. EFG ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α. EFG EUROBANK PROPERTIES A.E..Α. EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Χ.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε.Ε.Χ. AUTORENTAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ERGOBANK INTERNATIONAL (C.I.) LTD ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. EFG FACTORS A.E.Π.Ε.Α. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑNAΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. ΚΥ ΩΝ Α.Ε. EFG HELLAS PLC ΤΡΑΠΕΖΑ UNITBANK A.E. ΤΕΦΙΝ A.E. ALICO EUROBANK ΑΕ ΑΚ COMQUEST Α.Ε EFG BUSINESS SERVICES A.E EFG ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Α.Ε. BeBUSINESS EXCHANGES A.E. ΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ OPEN 24 A.E. ΤΕΛΕΣΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε ΤΕΛΕΣΙΣ Α.Ε..Α.Κ. ΤΕΛΕΣΙΣ ΝΤΑΪΡΕΚΤ A.E.Λ..Ε EFG ΕΥΡΩΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. ΤΕΛΕΣΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

8 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 7 Η «νέα» ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., είναι αποτέλεσµα της συγχώνευσης µε απορρόφηση της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε από την ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. H συγχώνευση έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, όπως ισχύει, µετά και την τροποποίησή του µε το άρθρο 12 του ν. 2744/ , σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 69 επόµενα του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών, µε βάση τους ισολογισµούς µετασχηµατισµού της απορροφούσας και της απορροφούµενης, µε ηµεροµηνία H σχέση ανάµεσα στην αξία της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε και την αξία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε είναι 1 προς 15,48. Με βάση την ανωτέρω σχέση της αξίας των δύο τραπεζών, η σχέση ανταλλαγής των νέων µετοχών µε τις παλαιές µετοχές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε και της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε που κρίθηκε ως δίκαιη και εύλογη, είναι η ακόλουθη: α) κάθε µία από τις παλαιές µετοχές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. θα αντιστοιχεί προς µία (1) νέα µετοχή και β) κάθε δύο και δύο δέκατα (2,2) από τις παλαιές µετοχές της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε θα αντιστοιχεί προς µία (1) νέα µετοχή. Συγκεκριµένα, σε σύνολο νέων µετοχών της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., στους παλαιούς µετόχους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε αντιστοιχούν µετοχές και στους παλαιούς µετόχους της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε αντιστοιχούν µετοχές. Πριν από τη συγχώνευση ρχ. Μετοχές ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε Ονοµαστική Αξία. 2, Μετοχικό Κεφάλαιο ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε , Μετοχές ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε Ονοµαστική Αξία.. 2, Μετοχικό Κεφάλαιο ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε , Μετά τη συγχώνευση ρχ. Μετοχικό Κεφάλαιο «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε , ,03 Ονοµαστική Αξία νέας µετοχής ,74 933,655 Νέες Μετοχές της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε Νέες Μετοχές που δικαιούνται οι παλαιοί µέτοχοι της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε Νέες Μετοχές που δικαιούνται οι παλαιοί µέτοχοι της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε Το σύνολο των µετοχών που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Το µετοχικό κεφάλαιο της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. αναλύεται στο κεφάλαιο 4. Αναλυτική παρουσίαση της κάθε µίας εκ των δύο τραπεζών οι οποίες συγχωνεύονται γίνεται στα κεφάλαια 8 και 9..

9 8 Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τη διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων (σε δρχ. και ευρώ) των δύο τραπεζών πριν από τη συγχώνευση, και της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (σε εκατ. δρχ.) Πριν από τη συγχώνευση ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. Μετά τη συγχώνευση ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική Αξία Μετοχής (δρχ.) ,655 Μετοχικό Κεφάλαιο * ιαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά Αποθεµατικά *** ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων Αποτελέσµατα εις Νέον ** Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λογιστική Αξία Μετοχής (δρχ.) 2.034, , ,8 * Η κατά 544 εκ. δρχ. θετική διαφορά του µετά τη συγχώνευση µετοχικού κεφαλαίου, οφείλεται σε κεφαλαιοποίηση διαφοράς από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο της Απορροφούσας, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. της η οποία ενέκρινε την συγχώνευση. ** εν συµπεριελήφθη το αποτέλεσµα περιόδου *** Τα προ συγχώνευσης λοιπά αποθεµατικά είναι µειωµένα κατά 684 εκ.δρχ. συγκριτικά µε τα αντίχτοιχα της Αυτό οφείλεται σε διαφορές φορολογικού ελέγχου της πρώην Τράπεζας Εργασίας Α.Ε. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (σε εκατ. ευρώ) Πριν από τη συγχώνευση ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. Μετά τη συγχώνευση ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική Αξία Μετοχής (ευρώ) 2,49 2,93 2,74 Μετοχικό Κεφάλαιο 732,32 122,44 856,36* ιαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το άρτιο 393,71 112,16 504,27 Λοιπά Αποθεµατικά 616,92*** 3,83 620,75 ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας 9,56 0,00 9,56 περιουσιακών στοιχείων Αποτελέσµατα εις Νέον 0,00 4,77 4,77** Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.752,51 243, ,70 Λογιστική Αξία Μετοχής (ευρώ) 5,97 5,83 6,39 * Η κατά 1,6 εκ. ευρώ θετική διαφορά του µετά τη συγχώνευση µετοχικού κεφαλαίου, οφείλεται σε κεφαλαιοποίηση διαφοράς από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο της Απορροφούσας, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. της η οποία ενέκρινε την συγχώνευση. ** εν συµπεριελήφθη το αποτέλεσµα περιόδου *** Τα προ συγχώνευσης λοιπά αποθεµατικά είναι µειωµένα 2,0 εκ. ευρώ, συγκριτικά µε τα αντίχτοιχα της Αυτό οφείλεται σε διαφορές φορολογικού ελέγχου της πρώην Τράπεζας Εργασίας Α.Ε.

10 9 Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τους µετόχους των δύο τραπεζών πριν από τη συγχώνευση (περαιτέρω «παλαιοί µέτοχοι») καθώς και τη µετοχική σύνθεση της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., όπως θα ισχύει µετά από την συγχώνευση. Μέτοχοι της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK Αριθµός Μετοχών Ποσοστό ERGASIAS Α.Ε EFG CONSOLIDATED HOLDINGS S.A ,59% DEUTSCHE BANK ΑG ,94% EFG EXCHANGE HOLDINGS LIMITED ,11% ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. * ,87% Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ,22% ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ,27% ΣΥΝΟΛΟ % Από τους Λοιπούς Μετόχους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E µέτοχοι είναι φυσικά πρόσωπα που δεν κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 2%, και αντιπροσωπεύουν το 23,19% του µετοχικού κεφαλαίου. Μέτοχοι της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αριθµός Μετοχών Ποσοστό Α.Ε ΜΑΡΙΝΑ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ,06% ΒΙΚΤΩΡ ΠΙΖΑΝΤΕ ,87% ΒΙΚΤΩΡ ΑΣΣΕΡ ,26% ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ** ,29% ΕΥΡΥΒΙΑ ΗΣ ΣΑΡΣΕΝΤΗΣ ,50% ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ,03% ΣΥΝΟΛΟ % ** Οι µετοχές της Τέλεσις Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε., είναι αυτές που προέκυψαν από την αγορά ιδίων µετοχών η οποία διενεργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/20 και την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι µετοχές αυτές, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τις , η οποία ενέκρινε τη συγχώνευση µε την ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., είχαν ήδη πουληθεί µέσω του Χ.Α.Α. Από τους Λοιπούς Μετόχους της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ µέτοχοι είναι φυσικά πρόσωπα που δεν κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 2%, και αντιπροσωπεύουν το 20,62% του µετοχικού κεφαλαίου. Μέτοχοι της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK Αριθµός Μετοχών Ποσοστό ERGASIAS A.E. (µετά τη συγχώνευση) EFG CONSOLIDATED HOLDINGS S.A ,19% DEUTSCHE BANK AG ,34% EFG EXCHANGE HOLDINGS LIMITED ,86% ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. * ,70% Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ,08% ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ,83% ΣΥΝΟΛΟ % * Οι µετοχές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., είναι αυτές που προέκυψαν από την αγορά ιδίων µετοχών η οποία διενεργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 και την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας Σύµφωνα µε τα ανωτέρω πληρούται το κριτήριο της διασποράς και για τις δύο τράπεζες µε βάση το άρθρο 1 παρ. 5 του νόµου 2651/98. Από τους Λοιπούς Μετόχους της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. (µετά τη συγχώνευση) µέτοχοι είναι φυσικά πρόσωπα που δεν κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 2%, και αντιπροσωπεύουν το 25,20% του µετοχικού κεφαλαίου. εν υπάρχει µετοχική συγγένεια µεταξύ των συγχωνευόµενων εταιρειών ούτε υπάρχουν µέλη και διευθυντικά στελέχη που είναι κοινά στις δύο εταιρείες. Επιπλέον, δεν έχουν δοθεί εγγυήσεις από την µία εταιρεία υπέρ της άλλης, και δεν υπάρχουν συµφωνίες σε τεχνολογικό και εµπορικό επίπεδο. εν υπάρχουν εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν από κοινού και δεν υπάρχει εξάρτηση µεταξύ των συνδεδεµένων εταιρειών σε επίπεδο οµίλου.

11 2.1 Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 10 Τα κατωτέρω µεγέθη της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε είναι αποτέλεσµα της άθροισης των αντίστοιχων µεγεθών των δύο τραπεζών για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2000, µε την υπόθεση ότι οι δύο τράπεζες λειτουργούσαν ως ενιαίο πιστωτικό ίδρυµα. Πιο συγκεκριµένα, τόσο τα οικονοµικά µεγέθη της χρήσης 2000 όσο και τα ενοποιηµένα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου, είναι αποτέλεσµα συνένωσης δι αθροίσµατος των οµοιογενών κονδυλίων των ελεγµένων και δηµοσιευµένων στοιχείων των δύο τραπεζών. Τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα µεταξύ των δύο τραπεζών έχουν απαλειφθεί. Τα συνενωµένα οικονοµικά στοιχεία για τη χρήση 2000 έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας PriceWaterhouseCoopers. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2000 (εκατ. ) 2000 (εκατ. δρχ.) Καθαρά Έσοδα από Τόκους και Εξοµοιούµενα Έσοδα 544, Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως 833, Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων 447, Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 324, Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές.Σ. και ιανοµή Κερδών στο Προσωπικό 215, Μέρισµα Χρήσης 159, Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών Στοιχεία ανά Μετοχή ( ) (δρχ.) Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων 1, Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 1, Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές.Σ. και ιανοµή Κερδών στο Προσωπικό 0, ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2000 (εκατ. ) 2000 (εκατ. δρχ.) Σύνολο Ενεργητικού , Απαιτήσεις κατά Πελατών (µείον προβλέψεις) 8.131, Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών ιδρυµάτων 1.577, Χρεόγραφα (πλέον κρατικών, δεκτών για επαναχρηµατοδότηση) 3.471, Συµµετοχές 519, Πάγια Στοιχεία (Αναπόσβεστη Αξία) 298, Ίδια Κεφάλαια 1.996, Προβλέψεις 26, Υποχρεώσεις σε Πελάτες και Πιστωτικά Ιδρύµατα , Αριθµός Εργαζοµένων Αριθµός Καταστηµάτων 331 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2000 (εκατ. ) 2000 (εκατ. δρχ.) Καθαρά Έσοδα από Τόκους και εξοµοιούµενα έσοδα 569, Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως 1.071, Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων 629, Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και Αναλογίας Κερδών Τρίτων 419, Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους, Αναλογία Κερδών Τρίτων, Αµοιβών.Σ. και διανοµή κερδών στο Προσωπικό 248, ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2000 (εκατ. ) 2000 (εκατ. δρχ.) Σύνολο Ενεργητικού , Πάγια Στοιχεία (αναπόσβεστη αξία) 686, Ίδια Κεφάλαια 2.019,

12 Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε πριν την συγχώνευση ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε εκατ. ) (σε εκατ. δρχ) Καθαρά Έσοδα από Τόκους και Εξοµοιούµενα Έσοδα 526,49 420, Μικτά Αποτελέσµατα 811,24 723, Εκµεταλλεύσεως Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων 431,47 495, Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 314,42 379, (878) Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές.Σ. & ιανοµή Κερδών στο 210,20 245, (878) Προσωπικό Μέρισµα Χρήσης 154,78 132, Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών Στοιχεία ανά Μετοχή (δρχ.) Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων 1,48 1, Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 1,08 1, Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές.Σ. & ιανοµή Κερδών στο Προσωπικό 0,72 0, ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (σε εκατ. ) (σε εκατ. δρχ) Σύνολο Ενεργητικού , , Απαιτήσεις κατά Πελατών (µείον 7.808, , προβλέψεις) Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών 1.411, , ιδρυµάτων Χρεόγραφα (πλέον κρατικών, δεκτών για επαναχρηµατοδότηση) 3.204, , Συµµετοχές 443,34 223, Πάγια Στοιχεία(Αναπόσβεστη 277,26 219, Αξία) Ίδια Κεφάλαια 1.753, , Προβλέψεις 26,18 28, Υποχρεώσεις σε Πελάτες και , , Πιστωτικά Ιδρύµατα Αριθµός Εργαζοµένων Αριθµός Καταστηµάτων Σηµειώσεις: 1. Τα οικονοµικά στοιχεία αφορούν την Τράπεζα Αθηνών Α.Ε. 2. Τα κονδύλια του ισολογισµού που αναφέρονται στη χρήση 1998 προήλθαν από την ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κατά την των τραπεζών «Τράπεζα EFG Eurobank A.E.» και «Τράπεζα Αθηνών Α.Ε.» οι οποίες συγχωνεύθηκαν βάσει των ισολογισµών µετασχηµατισµού της Τα κέρδη της χρήσεως 1998 προέρχονται από τα κέρδη της συγχωνευµένης Τράπεζας από και τα αποτελέσµατα της Τράπεζας Αθηνών Α.Ε. από Την 4η Οκτωβρίου 1999 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δι απορροφήσεως της Τράπεζας Κρήτης, βάσει ισολογισµών µετασχηµατισµού της 30ής Ιουνίου εδοµένου ότι το σύνολο των µετοχών της απορροφηθείσας ανήκε στην Τράπεζα EFG Eurobank A.E., το εκ. ρχ µετοχικό κεφάλαιο της απορροφηθείσας συµψηφίσθηκε µε το λογαριασµό «Συµµετοχές» της απορροφούσης. Συνεπώς, τα κονδύλια του Ισολογισµού που αναφέρονται στη χρήση 1999 περιλαµβάνουν και τα αντίστοιχα κονδύλια της Τράπεζας Κρήτης, καθώς επίσης, τα αποτελέσµατα χρήσεως 1999 περιλαµβάνουν και τα µετά την ηµεροµηνία µετασχηµατισµού αποτελέσµατα της Τράπεζας Κρήτης. 4. Την 7η Σεπτεµβρίου 2000 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Τράπεζας Εργασίας Α.Ε., βάσει ισολογισµών µετασχηµατισµού της και την ίδια ηµέρα η απορροφώσα Τράπεζα EFG Eurobank Α.Ε. µετονοµάσθηκε σε ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Τα κονδύλια του ισολογισµού, της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως και του πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων, που αναφέρονται στην χρήση του 1999, προήλθαν από την ενοποίηση των αντίστοιχων κονδυλίων της χρήσης 1999 των Tράπεζα EFG Eurobank A.E. και Τράπεζα Εργασίας Α.Ε. Για λόγους συγκρισιµότητας, αναµορφώθηκαν ορισµένα στοιχεία των αποτελεσµάτων της χρήσης 1999, και κυρίως µεταφέρθηκαν από τα Ολικά Έσοδα Εκµεταλλεύσεως της , στα Έκτακτα

13 έσοδα, έξοδα και αποτελέσµατα της ίδιας περιόδου, έσοδα από συµµετοχές στις συγχωνευθείσες τράπεζες και συνδεδεµένες επιχειρήσεις ποσά δρχ εκ. 5. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της πρώην Τράπεζας Εργασίας της αποφασίσθηκε: α) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. µε κεφαλαιοποίηση ισόποσης διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. σε δρχ. β) η ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. σε δρχ. και γ) η ταυτόχρονη περαιτέρω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 544,5 εκ., µε την έκδοση µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ., η οποία καλύφθηκε µε κεφαλαιοποίηση, εγκριθέντων από προηγούµενες τακτικές γενικές συνελεύσεις κερδών προορισµένων για διανοµή στο προσωπικό. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank A.E. της αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ρχ εκ. για λόγους στρογγυλοποιήσεως η οποία καλύφθηκε µε αποθεµατικά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. της αποφασίσθηκε (α) Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ εκ. µε την έκδοση και δωρεάν διανοµή στους µετόχους τριών νέων µετοχών για κάθε δέκα παλαιές, η οποία καλύφθηκε µε κεφαλαιοποίηση ισόποσης διαφοράς από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο (β) Η ταυτόχρονη περαιτέρω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ρχ εκ. µε την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από ρχ. 850 σε ρχ , η οποία καλύφθηκε µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου µέρους της διαφοράς από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, και (γ) Η ταυτόχρονη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ρχ εκ. µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. σε 850 δρχ., µε συµψηφισµό του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού Αποτελέσµατα εις Νέον. Στο ιοικητικό Συµβούλιο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. της αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ρχ. 464 εκ. µε την έκδοση νέων µετοχών δικαιούχοι των οποίων ήταν το προσωπικό της Τράπεζας βάσει δικαιωµάτων προαίρεσης (stock options), τα οποία είχε εγκρίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της τα οποία ασκήθηκαν και καλύφθηκαν µε µετρητά. 6. Η αγωγή που ασκήθηκε στις από την Τράπεζα Πειραιώς κατά της πρώην Τράπεζας Εργασίας και µελών του.σ. αυτής, µε αίτηµα να υποχρεωθούν να καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος ρχ. 200 δισ., εντόκως από την επίδοση της αγωγής ( ), λόγω αποζηµιώσεώς της για αντισυµβατικές, όπως ισχυρίσθηκε, ενέργειες των εναγοµένων, συζητήθηκε στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών την και εξεδόθη προδικαστική απόφαση που διέταξε αποδείξεις δια µαρτύρων, οι οποίες διενεργούνται. Η ιοίκηση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. και οι νοµικοί της σύµβουλοι πιστεύουν ότι η τελική έκβαση της αγωγής θα είναι θετική για την ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. και γι' αυτό δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη. 7. Η τράπεζα κατά την παρελθούσα χρήση υπολόγισε σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ΛΠ), αναβαλλόµενο χρεωστικό φόρο εισοδήµατος (Deferred Tax Asset), επί ορισµένων λογιστικών διαφορών, συνολικού ποσού ρχ εκ. ο οποίος απεικονίζεται στο κονδύλι του Ενεργητικού "Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα". Το ποσό αυτό είχε ισόποσα αυξήσει, κατά την παρελθούσα χρήση, την καθαρή θέση της τράπεζας και συγκεκριµένα, έχει σχηµατισθεί ειδικό προς τον σκοπό αυτό αποθεµατικό, το οποίο θα συµψηφισθεί µε φόρο εισοδήµατος εποµένων χρήσεων, όταν οριστικοποιηθούν τα ποσά των λογιστικών διαφορών τα οποία αφορά. Κατά τον επαναϋπολογισµό του αναβαλλόµενου φόρου στην παρούσα χρήση δεν προέκυψε ουσιώδης διαφορά. 8. εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων. 9. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού, την 31η εκεµβρίου 2000, ήταν Στην χρήση 2000 έγινε αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων και των συσσωρευµένων αποσβέσεών τους σύµφωνα µε το Ν.2065/92. Η αύξηση που προέκυψε στην αξία των ακινήτων ανήλθε σε δρχ εκ. και των συσσωρευµένων αποσβέσεών τους σε δρχ. 589 εκ. Η διαφορά αναπροσαρµογής που προέκυψε εκ δρχ εκ. εµφανίζεται στο κονδύλι «ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων». Οι αποσβέσεις της χρήσης 2000 υπολογίσθηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία των ακινήτων, όπως ορίζει ο ανωτέρω νόµος, και είναι µεγαλύτερες κατά δρχ. 64 εκ. από εκείνες που θα προέκυπταν εάν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή. 11. Σύµφωνα µε την 4ψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ 91, το σύνολο των εσόδων της Τράπεζας υπάγεται στον κωδικό ραστηριότητες άλλων ενδιάµεσων νοµισµατικών οργανισµών. 12. Για λόγους πληροφόρησης και µόνον τα στοιχεία του 2000 και 1999 παρουσιάζονται επίσης σε Ευρώ µε την παρούσα ισοτιµία δραχµές ανά Ευρώ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε εκατ. ) (σε εκατ. δρχ) Καθαρά Έσοδα από Τόκους και εξοµοιούµενα έσοδα 550,99 427, Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως 1.013,61 938, Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων 588,48 675, (593) Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και Αναλογίας Κερδών Τρίτων 384,89 507, (1.496) Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους, Αµοιβές.Σ., ιανοµή κερδών στο Προσωπικό & Αναλογία Κερδών Τρίτων 228,87 291, (1.292) 12 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (σε εκατ. ) (σε εκατ. δρχ) Σύνολο Ενεργητικού , , Πάγια Στοιχεία (αναπόσβεστη αξία) 663,91 401, Ίδια Κεφάλαια 1.780, ,

14 Σηµειώσεις: Την 7η Σεπτεµβρίου 2000 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Τράπεζας Εργασίας ΑΕ, βάσει ισολογισµών µετασχηµατισµού της και την ίδια ηµέρα η απορροφώσα Τράπεζα EFG Eurobank Α.Ε. µετονοµάσθηκε σε ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Τα κονδύλια του ισολογισµού, της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως και του πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων, που αναφέρονται στην χρήση του 1999, προήλθαν από την ενοποίηση των αντίστοιχων κονδυλίων της χρήσης 1999 των «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK A.E.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.».Για λόγους συγκρισιµότητας αναµορφώθηκαν ορισµένα στοιχεία των αποτελεσµάτων της χρήσης 1999, και κυρίως µεταφέρθηκαν από τα «Ολικά έσοδα εκµεταλλεύσεως», της , στα «Έκτακτα έσοδα, έξοδα και αποτελέσµατα», της ίδιας περιόδου, έσοδα από συµµετοχές στις συγχωνευθείσες τράπεζες και συνδεδεµένες επιχειρήσεις ποσά δρχ εκ. 2. Την 4η Οκτωβρίου 1999 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Τράπεζας Κρήτης ΑΕ, βάσει ισολογισµών µετασχηµατισµού της 30ής Ιουνίου 1999.Εποµένως στη χρήση 1999 δεν περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της Τράπεζας Κρήτης του πρώτου εξαµήνου του Ο ενοποιηµένος ισολογισµός περιλαµβάνει, εκτός από την ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., τις : EFG Private Bank Luxembourg S.A., EFG Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Eurobank Cards A.E. ιαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστης, Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Εργασίας Α.Ε., EFG Eurobank Leasing A.E., EFG Eurobank Properties A.E., EFG Α.Ε..Α.Κ., Εργασίας Α.Ε..Α.Κ., EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε., EFG Hellas P.L.C., EFG Eurobank Χρηµατιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ., EFG Factors A.E., EFG Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α., EFG Ασφαλιστική Ζωής Α.Ε.Α.Ζ., Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ., EFG Business Services Α.Ε., First Direct Α.Ε., Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε.Ε.Χ., Χρηµατιστηριακή Εργασίας Α.Χ.Ε., Εργασίας Finance Α.Ε., Autorental Α.Ε., Ασφαλιστική Πρακτοριακή Εργασίας Α.Ε., Ergobank International (C.I.) LTD, µε ολική ενοποίηση των στοιχείων τους. Επίσης, περιλαµβάνει και τις : Alico Eurobank Α.Ε..Α.Κ., Τεφίν Α.Ε. Εµπορίας Αυτοκινήτων και Μηχανηµάτων, Unitbank Α.Ε., Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε., Σύµβουλοι Επενδύσεων Εργασίας Α.Ε., µε ενοποίηση των καθαρών τους θέσεων. 4. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της πρώην Τράπεζας Εργασίας της αποφασίσθηκε: α) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. µε κεφαλαιοποίηση ισόποσης διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. σε δρχ. β) η ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. σε δρχ. και γ) η ταυτόχρονη περαιτέρω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 544,5 εκ., µε την έκδοση µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ., η οποία καλύφθηκε µε κεφαλαιοποίηση, εγκριθέντων από προηγούµενες τακτικές γενικές συνελεύσεις κερδών προορισµένων για διανοµή στο προσωπικό. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank A.E. της αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ρχ εκ. για λόγους στρογγυλοποιήσεως η οποία καλύφθηκε µε αποθεµατικά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. της αποφασίσθηκε (α) Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ εκ. µε την έκδοση και δωρεάν διανοµή στους µετόχους τριών νέων µετοχών για κάθε δέκα παλαιές, η οποία καλύφθηκε µε κεφαλαιοποίηση ισόποσης διαφοράς από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο (β) Η ταυτόχρονη περαιτέρω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ρχ εκ. µε την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από ρχ. 850 σε ρχ , η οποία καλύφθηκε µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου µέρους της διαφοράς από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, και (γ) Η ταυτόχρονη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ρχ εκ. µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. σε 850 δρχ., µε συµψηφισµό του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού Αποτελέσµατα εις Νέον. 5. Στο ιοικητικό Συµβούλιο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. της αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ρχ. 464 εκ. µε την έκδοση νέων µετοχών δικαιούχοι των οποίων ήταν το προσωπικό της Τράπεζας βάσει δικαιωµάτων προαίρεσης (stock options), τα οποία είχε εγκρίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της τα οποία ασκήθηκαν και καλύφθηκαν µε µετρητά. Η αγωγή που ασκήθηκε στις από την Τράπεζα Πειραιώς κατά της πρώην Τράπεζας Εργασίας και µελών του.σ. αυτής, µε αίτηµα να υποχρεωθούν να καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος ρχ. 200 δισ., εντόκως από την επίδοση της αγωγής ( ), λόγω αποζηµιώσεώς της για αντισυµβατικές, όπως ισχυρίσθηκε, ενέργειες των εναγοµένων, συζητήθηκε στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών την και εξεδόθη προδικαστική απόφαση που διέταξε αποδείξεις δια µαρτύρων, οι οποίες διενεργούνται. Η ιοίκηση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. και οι νοµικοί της σύµβουλοι πιστεύουν ότι η τελική έκβαση της αγωγής θα είναι θετική για την ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. και γι' αυτό δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη. 6. Η τράπεζα κατά την παρελθούσα χρήση υπολόγισε σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ΛΠ), "αναβαλλόµενο" χρεωστικό φόρο εισοδήµατος (Deferred Tax Asset), επί ορισµένων λογιστικών διαφορών, συνολικού ποσού ρχ εκ. ο οποίος απεικονίζεται στο κονδύλι του Ενεργητικού "Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα". Το ποσό αυτό είχε ισόποσα αυξήσει, κατά την παρελθούσα χρήση, την καθαρή θέση της τράπεζας και συγκεκριµένα, έχει σχηµατισθεί ειδικό προς τον σκοπό αυτό αποθεµατικό, το οποίο θα συµψηφισθεί µε φόρο εισοδήµατος εποµένων χρήσεων, όταν οριστικοποιηθούν τα ποσά των λογιστικών διαφορών τα οποία αφορά. Κατά τον επαναϋπολογισµό του αναβαλλόµενου φόρου στην παρούσα χρήση δεν προέκυψε ουσιώδης διαφορά. 7. Η διαφορά αποτίµησης χρεογράφων θυγατρικών που προέκυψε στο τέλος της χρήσης, ανήλθε στο συνολικό ποσό των ρχ δισ., εκ των οποίων ρχ. 8.5 δισ. αναλογεί στον όµιλο. Η αντίστοιχη διαφορά αποτίµησης χρεογράφων συγγενών εταιρειών που αναλογεί στον όµιλο ανήλθε στο ποσό των ρχ δισ. Το συνολικό ποσό που αναλογεί στον όµιλο των ρχ δισ. µείωσε απευθείας την καθαρή θέση του οµίλου χωρίς να χρεωθεί στα αποτελέσµατα. 8. εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων. 9. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού, την 31η εκεµβρίου 2000, ήταν Στην χρήση 2000 έγινε αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων και των συσσωρευµένων αποσβέσεών τους σύµφωνα µε τον Ν. 2065/92. Η αύξηση που προέκυψε στην αξία των ακινήτων ανήλθε σε δρχ εκ. και των συσσωρευµένων αποσβέσεών τους σε δρχ. 599 εκ. Η διαφορά αναπροσαρµογής που προέκυψε εκ δρχ εκ. εµφανίζεται στο κονδύλι «ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων». Οι αποσβέσεις της χρήσης 2000 υπολογίσθηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία των ακινήτων, όπως ορίζει ο ανωτέρω νόµος, και είναι µεγαλύτερες κατά δρχ. 67 εκ. από εκείνες που θα προέκυπταν εάν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή. 11. Για λόγους πληροφόρησης και µόνον τα στοιχεία του 2000 και του 1999 παρουσιάζονται επίσης σε Ευρώ µε την παρούσα ισοτιµία δραχµές ανά Ευρώ.

15 14 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΒΑΣΗ Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Κερδοφορία * 1998** Απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων προ φόρων 18,27% 28,88% 12,99% 4,48% 2,92% (13,84%) (ROE) Απόδοση επί του ενεργητικού προ φόρων (ROA) 2,15% 3,34% 1,51% 0,54% 0,15% (0,82%) Λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων / Λειτουργικά έσοδα 54,22% 48,53% 62,95% 67,2% 96,13% 102,47% Λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων / Μέσος όρος ενεργητικού 3,01% 3,10% 3,41% 2,1% 5,94% 5,65% Καθαρό έσοδο από τόκους / Μέσος όρος 3,61% 3,71% 3,53% 1,38% 3,56% 3,49% ενεργητικού Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως εκτός τόκων / Μέσος όρος ενεργητικού 1,95% 2,67% 1,89% 1,70% 2,61% 2,02% * Για να εξαχθούν οι δείκτες του 1999, δεδοµένου ότι πρόκειται για συνενωµένα στοιχεία των Τραπεζών EFG Eurobank και Εργασίας, ελήφθησαν, όπου αυτό απαιτείται, και στοιχεία (ίδια κεφάλαια, σύνολο ενεργητικού) της Τράπεζας Εργασίας της χρήσεως ** Για λόγους συγκρισιµότητας των δεικτών, παρατίθενται δύο στήλες για το έτος Στον υπολογισµό των δεικτών αυτής της στήλης. ελήφθησαν υπόψη και τα προ της ηµεροµηνίας ισολογισµών µτασχηµατισµού έσοδα, έξοδα και αποτελέσµατα περιόδου της απορροφηθείσας Τράπεζας EFG Eurobank Α.Ε., ενώ δεν έχουν συµπεριληφθεί στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις τέλους χρήσεως είκτες Ρευστότητας Υποχρεώσεις προς πελάτες / Απαιτήσεις κατά πελατών 154% 207% 197% 147% 182% Υποχρεώσεις προς πελάτες / Ενεργητικό 81% 78% 77% 87% 89%

16 2.3 Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. 15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε εκατ. ) (σε εκατ. δρχ) Καθαρά Έσοδα από Τόκους και Εξοµοιούµενα Έσοδα 17,54 13, Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως 28,63 25, Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων 4,89 6, (75) Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 10,47 12, Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές.Σ. & ιανοµή Κερδών στο 5,44 7, Προσωπικό Μέρισµα Χρήσης 4,90 6, Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών Στοιχεία ανά Μετοχή (δρχ.) Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων 0,12 0, (15) Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 0,25 0, Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές.Σ. & ιανοµή Κερδών στο Προσωπικό 0,13 0, ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (σε εκατ. ) (σε εκατ. δρχ) Σύνολο Ενεργητικού 887,49 548, Απαιτήσεις κατά Πελατών (µείον προβλέψεις) 322,48 166, Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών ιδρυµάτων 165,47 157, Χρεόγραφα (πλέον κρατικών, δεκτών για επαναχρηµατοδότηση) 266,78 114, Ίδιες µετοχές 0,32 0, Συµµετοχές 76,02 68, Πάγια Στοιχεία (Αναπόσβεστη Αξία) 21,09 2, Ίδια Κεφάλαια 243,19 242, Προβλέψεις 0,00 0, Υποχρεώσεις σε Πελάτες και Πιστωτικά Ιδρύµατα 628,59 290, Αριθµός Εργαζοµένων Αριθµός Καταστηµάτων Σηµειώσεις: 1. Στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών των Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσεως 2000, αναφέρονται τα εξής: 1. Η Τράπεζα κάνοντας χρήση του άρθρου 37 παραγρ. 3 του Ν. 2874/ , κατά τη χρήση 2000 µετέφερε στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Λοιπά άϋλα πάγια στοιχεία» ποσό δρχ που αφορά ζηµίες από αποτίµηση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Από το χειρισµό αυτό τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσεως 2000 δεν επιβαρύνθηκαν µε ποσό δρχ. το οποίο θα επιβαρύνει ισόποσα τις επόµενες τέσσερις χρήσεις. 2. Τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2000, κατ εφαρµογή της αριθµ /10341/Β0012/ΠΟΛ1224/ αποφάσεως του Υπουργείου Οικονοµικών, επιβαρύνθηκαν µε χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ποσού δρχ. που προέκυψαν από την εξόφληση προθεσµιακών καταθέσεων, που είχαν συναφθεί πριν την , ενώ θα έπρεπε µε αυτές να είχαν συναφθεί πριν την , ενώ θα έπρεπε µε αυτές να είχαν επιβαρυνθεί τα αποτελέσµατα της χρήσεως Στις «Συµµετοχές» περιλαµβάνονται συµµετοχές σε ανώνυµες εταιρείες, µη εισηγµένες στο Χ.Α.Α., εσωτερικής λογιστικής αξίας ποσού δρχ σύµφωνα µε τους τελευταίους νόµιµα συνταγµένους Ισολογισµούς της ελεγµένους από Ορκωτούς ΕλεγκτέςΛογιστές, που αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους, ήτοι δρχ και δεν λήφθηκε υπόψη για τον προσδιορισµό της αποτίµησης η συνολικά χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσεως και της τρέχουσας αξίας τους, όπως καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Κ. Ν. 2190/ εν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη αποζηµιώσεως λόγω εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, διότι δεν υπήρχε κανένας από το προσωπικό που να θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδοτήσεως µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσεως. Αν είχε σχηµατισθεί

17 πρόβλεψη το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν στο ποσό των δρχ Από το ποσό δρχ αφορούν την παρούσα χρήση και το υπόλοιπο ποσό δρχ τις προηγούµενες. 4. Επί των παγίων στοιχείων της Τράπεζας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη την Σύµφωνα µε την τετραψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ 91, το σύνολο των εσόδων της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. υπάγεται στον κωδικό «ραστηριότητες άλλων ενδιάµεσων νοµισµατικών οργανισµών». 6. Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών ελήφθησαν υπόψη οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και κεφαλαιοποιήσεις αποθεµατικών και η µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών. 7. Η Τράπεζα δεν διένειµε µέρισµα στους µετόχους της για τις χρήσεις 1996 και Στους φόρους χρήσεως 1997 περιλαµβάνονται και φόροι συνολικού ποσού 59,3 εκατ. δρχ. που αφορούν σε αφορολόγητα αποθεµατικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2579/1998. Η Τράπεζα έκανε χρήση της δυνατότητας που της έδινε ο εν λόγω νόµος και αποφάσισε να φορολογήσει µε συντελεστή 17,5% όχι µόνον το 40% των µέχρι σχηµατισµένων αφορολόγητων αποθεµατικών (23,7 εκατ. δρχ.), αλλά το σύνολο αυτών, µε αποτέλεσµα να καταβάλλει επιπλέον 35,6 εκατ. δρχ., ήτοι συνολικά το ποσό των 59,3 εκατ. δρχ. Με τον τρόπο αυτό, το σύνολο των αφορολόγητων αποθεµατικών φορολογήθηκε µε τον ευνοϊκό συντελεστή 17,5%, αποκλειοµένης έτσι της πιθανότητας φορολόγησής τους µε συντελεστή 40% σε περίπτωση που τα αποθεµατικά αυτά διανεµηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν. 9. Από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων , προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και πρόστιµα, ύψους 162,6 εκατ. δρχ., που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα χρήσεως 1997 και καταβλήθηκαν εντός των χρήσεων 1998 και Από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και πρόστιµα ύψους δρχ., που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα χρήσεως 2000 και καταβλήθηκαν στις χρήσεις 2000 και Για λόγους πληροφόρησης και µόνον τα στοιχεία του 2000 και 1999 παρουσιάζονται επίσης σε Ευρώ µε την παρούσα ισοτιµία 340,75 δραχµές ανά Ευρώ. 16 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε εκατ. ) (σε εκατ. δρχ) Καθαρά Έσοδα από Τόκους και εξοµοιούµενα έσοδα 18,61 13, Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως 63,40 97, Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων 41,41 79, Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και Αναλογίας Κερδών Τρίτων 34,80 73, Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους, Αµοιβές.Σ., και Αναλογία Κερδών Τρίτων 19,54 50, ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (σε εκατ. ) (σε εκατ. δρχ) Σύνολο Ενεργητικού 1.045,73 927, Πάγια Στοιχεία (αναπόσβεστη αξία) 22,49 3, Ίδια Κεφάλαια 238,88 237, Σηµειώσεις: 1. Τα ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη χρήσεων δεν είναι συγκρίσιµα µε τις χρήσεις Στην ενοποίηση των χρήσεων περιλαµβάνεται εκτός από την Τράπεζα η ΩΡΙΚΗ Α.Ε..Α.Κ. (νυν ΤΕΛΕΣΙΣ Α.Ε..Α.Κ.), ενώ στην ενοποίηση της χρήσης 1999 περιλαµβάνεται και η ΤΕΛΕΣΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. και η ΤΕΛΕΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και στην ενοποίηση της χρήσης 2000, εκτός από τις προαναφερθείσες, και η νεοσυσταθείσα ΤΕΛΕΣΙΣ ΝΤΑΪΡΕΚΤ Α.Ε.Λ..Ε. Όλες οι εταιρείες ενοποιούνται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 2. Στο λογαριασµό «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» ποσό δρχ. αφορά την αξία κτήσεως της µη εισηγµένης στο Χ.Α.Α. εταιρείας «ΤΕΛΕΣΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» η οποία δεν περιλήφθηκε στην ενοποίηση γιατί είναι νεοϊδρυθείσα και θα συντάξει τον πρώτο Ισολογισµό της την Από τη µητρική εταιρεία ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε., σε αντίθεση µε την η ΤΕΛΕΣΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.. και την ΤΕΛΕΣΙΣ Α.Ε..Α.Κ. δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη αποζηµιώσεως λόγω εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, διότι δεν υπήρχε κανένας από το προσωπικό που να θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδοτήσεως µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσεως. Αν είχε σχηµατισθεί πρόβλεψη το συσσωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν στο ποσό των δρχ. Από το ποσό αυτό δρχ. αφορούν την παρούσα χρήση και το υπόλοιπο ποσό δρχ. της προηγούµενες 4. Στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσεως 2000, αναφέρονται τα εξής: 1. Η µητρική Τράπεζα κάνοντας χρήση του άρθρου 37 παραγρ. 3 του Ν. 2874/ , µετέφερε στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Λοιπά άϋλα πάγια στοιχεία» ποσό δρχ που αφορά ζηµίες από αποτίµηση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Από το χειρισµό αυτό τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσεως 2000 δεν επιβαρύνθηκαν µε ποσό δρχ το οποίο θα επιβαρύνει ισόποσα τις επόµενες τέσσερις χρήσεις. Επίσης θυγατρική εταιρεία συµψήφισε κέρδηζηµίες από πώληση και αποτίµηση χρεογράφων ποσού δρχ απ ευθείας µε ήδη σχηµατισµένο από προηγούµενες χρήσεις «Αποθεµατικό Χρεογράφων Ν.148/67». 2. Τα αποτελέσµατα της µητρικής Τράπεζας της χρήσεως 2000, κατ εφαρµογή της αριθµ /10341/Β0012/ΠΟΛ 1224/ αποφάσεως του Υπουργείου Οικονοµικών, επιβαρύνθηκαν µε χρεωστικές

18 συναλλαγµατικές διαφορές ποσού δρχ που προέκυψαν από την εξόφληση προθεσµιακών καταθέσεων, που είχαν συναφθεί πριν την , ενώ θα έπρεπε µε αυτές να είχαν επιβαρυνθεί τα αποτελέσµατα της χρήσεως Τα δικαιώµατα µειοψηφίας στις χρήσεις 1996 και 1997είναι αρνητικά λόγω του ότι στις αντίστοιχες χρήσεις τα αποτελέσµατα της θυγατρικής εταιρείας ΩΡΙΚΗ Α.Ε..Α.Κ. (νυν ΤΕΛΕΣΙΣ Α.Ε..Α.Κ.) ήταν ζηµιογόνα. 6. Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών ελήφθησαν υπόψη οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και κεφαλαιοποιήσεις αποθεµατικών και η µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών. 17 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΒΑΣΗ Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Κερδοφορία Απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων προ φόρων (ROE) 4,31% 8,84% 23,96% 21,38% 6,14% Απόδοση επί του ενεργητικού προ φόρων (ROA) 1,46% 3,14% 3,51% 2,44% 0,72% Λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων/μέσος όρος ενεργητικού 1,43% 1,79% 2,65% 2,88% 3,87% Καθαρό έσοδο από τόκους / Μέσος όρος ενεργητικού 2,44% 3,42% 4,02% 4,19% 3,62% Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως εκτός τόκων / Μέσος όρος ενεργητικού 1,54% 2,86% 3,43% 1,90% 1,63% είκτες Ρευστότητας Υποχρεώσεις προς πελάτες / Απαιτήσεις κατά πελατών 180% 164% 136% 130% 119% Υποχρεώσεις προς πελάτες / Ενεργητικό 67,87% 52,75% 70,88% 79,55% 67,31%

19 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Γενικά Στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία αναφορικά µε τη συγχώνευση µε απορρόφηση της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. από την ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. H παραπάνω συγχώνευση µε απορρόφηση διενεργήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, όπως ισχύει, µετά και την τροποποίησή του µε το άρθρο 12 του ν. 2744/ , και τις διατάξεις των άρθρων 69 επόµενα του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών». Οι µέτοχοι και οι επενδυτές, που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, θα µπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στα γραφεία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., Λαοδικείας 16 και Νυµφαίου, Αθήνα (υπεύθυνος κ. ηµήτρης Μητροτόλης, τηλ ). Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών έκρινε ότι το περιεχόµενο του ελτίου που καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, σύµφωνα µε το Π.. 348/85. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και ακρίβεια των στοιχείων είναι: ηµήτριος Μητροτόλης, ιευθυντής Εταιρικής ιακυβέρνησης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Θωµάς Σφέτσας, ιευθυντής Λογιστηρίου της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. Τα ιοικητικά Συµβούλια και των δύο τραπεζών δηλώνουν ότι τα µέλη τους έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: α. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. β. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή η παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. γ. Σε βάρος της απορροφούσας ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. και της απορροφούµενης ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Επισηµαίνεται ότι την ασκήθηκε αγωγή από την Τράπεζα Πειραιώς κατά της πρώην Τράπεζας Εργασίας Α.Ε. και µελών του.σ. της µε αίτηµα να υποχρεωθούν να καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος ποσό δρχ , εντόκως από την επίδοση της αγωγής ( ) λόγω αποζηµιώσεως της για αντισυµβατικές όπως ισχυρίζεται ενέργειες των εναγοµένων. Επί της αγωγής αυτής εξεδόθη η υπ αριθµόν 2067/2000 προδικαστική απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία διέταξε αποδείξεις δια µαρτύρων, οι οποίες διενεργούνται. Η ιοίκηση της Τράπεζας και οι νοµικοί της σύµβουλοι πιστεύουν ότι η τελική έκβαση της αγωγής αυτής θα είναι θετική για την Τράπεζα. 3.2 Τακτικοί Ελεγκτές ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Oι Οικονοµικές Καταστάσεις των χρήσεων 1996 και 1997 έχουν ελεγχθεί από την εταιρεία Σ.Ο.Λ Α.Ε. και συγκεκριµένα από τους κ. κ. Ν. Λάλο και Α. Πέτρου και των χρήσεων 1998, 1999 και 2000 από την εταιρεία PriceWaterhouseCoopers και συγκεκριµένα από τους κ.κ. Κ. Κοτσιλίνη και Λ. Σκαραµαγκά. Τα πιστοποιητικά ελέγχου των ανωτέρω χρήσεων παρατίθενται στο παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους Ισολογισµούς.

20 ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. 19 Τον έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. καθώς και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών της Kαταστάσεων για τις εταιρικές χρήσεις 1996 έως και 1998 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Στυλιανός Ξενάκης της ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων για τις εταιρικές χρήσεις 1999 και 2000 διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές κ. Στυλιανός Ξενάκης της ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. και κα. Μαρία Γκίκα της Ernst & Young (Hellas) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο παράρτηµα του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς. 3.3 Φορολογικοί Έλεγχοι ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ Το σύνολο των Τραπεζών (εκτός της Τράπεζας Κρήτης) από τη συγχώνευση των οποίων έχει προκύψει η ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., όπως υφίσταται σήµερα, έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1999 και τα οικονοµικά τους στοιχεία κρίθηκαν ακριβή, ειλικρινή και οριστικά. Ειδικότερα: ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK A.E. (πρώην ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. µετονοµασθείσα σε ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.) Εντός της χρήσεως 2000 διενεργήθη ο τελευταίος τακτικός έλεγχος φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών για τις χρήσεις 1996, 1997, 1998 και Οι φόροι και οι επιβαρύνσεις που προέκυψαν από τις διαφορές φορολογικού ελέγχου, επιλύθηκαν µε πράξη συµβιβασµού στο ποσό των δρχ και βάρυναν τη χρήση Αίτησή µας προς το ΕΘ.Ε.Κ. για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου της χρήσεως 2000 φέρει αριθ. πρωτ. 1610/ ΕΥΡΩΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (µετονοµασθείσα σε ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK A.E. και απορροφηθείσα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.) Εντός της χρήσεως 1999 διενεργήθη τακτικός έλεγχος φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών για όλες τις χρήσεις από της συστάσεώς της µέχρι και την ηµεροµηνία ( ) σύνταξης ισολογισµού µετασχηµατισµού, βάσει του οποίου απορροφήθηκε από την Τράπεζα Αθηνών Α.Ε. Οι φόροι και οι επιβαρύνσεις που προέκυψαν από τις διαφορές φορολογικού ελέγχου, επιλύθηκαν µε πράξη συµβιβασµού στο ποσό των δρχ και βάρυναν τη χρήση 1999 της απορροφούσας. Σε εκκρεµότητα παραµένει η προσφυγή της τράπεζας κατά των φύλλων που εκδόθηκαν κατά τον προσωρινό έλεγχο των χρήσεων 1992 και 1993, που διενεργήθηκε το 1994, η οποία αφορούσε τον τρόπο επιµερισµού των κερδών που αναλογούν στα αφορολόγητα ή τα φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο έσοδα, µετά από έφεση της ΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών κατά της πρωτόδικης υπέρ της Τράπεζας απόφασης. εδοµένου όµως ότι, έχει ήδη εκδοθεί απόφαση του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών υπέρ της Τράπεζας για τι ίδιο θέµα της χρήσης του 1994, είναι πολύ πιθανή η θετική έκβαση των εν λόγω εκκρεµοτήτων. ΙΝΤERBANK ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (απορροφηθείσα από την ΕΥΡΩΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.) Εντός της χρήσεως 2000 διενεργήθη ο τελευταίος τακτικός έλεγχος φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών για όλες τις χρήσεις από την µέχρι και την ηµεροµηνία ( ) σύνταξης ισολογισµού µετασχηµατισµού, βάσει του οποίου απορροφήθηκε από την πρώην Τράπεζα EFG Eurobank A.E. Οι φόροι και οι επιβαρύνσεις που προέκυψαν από τις διαφορές φορολογικού ελέγχου, επιλύθηκαν µε πράξη συµβιβασµού στο ποσό των δρχ και βάρυναν τη χρήση 2000 της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. (απορροφηθείσα από την ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK A.E. ) Εντός της χρήσεως 2001 διενεργήθη ο τελευταίος τακτικός έλεγχος φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών για τις χρήσεις από έως και , ηµεροµηνία του ισολογισµού µετασχηµατισµού, βάσει του οποίου απορροφήθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Οι φόροι και οι επιβαρύνσεις που

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ INTERPESCA A.E., ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚ ΟΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02.06.2003 Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» λόγω της συγχώνευσης µε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.946.589 ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 19.995.575,10,

Διαβάστε περισσότερα

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Περιεχόµενα 1. Παρουσίαση της εταιρίας Γενικά Πληροφορίες για την εταιρία Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσιες προσφορές Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρίας Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 7.500.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

SCIENS ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 101.678.119 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... ΣΕΛ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E»

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ι. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1 ΙΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.02.2006 ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα