ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε."

Transcript

1 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 14ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ, ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.. 348/1985 ΜΑΡΤΙΟΣ 2002

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 1. ΣΥΝΟΨΗ ιαδικασία Παύση ιαπραγµάτευσης Χρονοδιάγραµµα Παρουσίαση του Οµίλου της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της «νέας»τραπεζασ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. πριν τη συγχώνευση Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της TΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Γενικά Τακτικοί Ελεγκτές Φορολογικοί Έλεγχοι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Γενικά Όροι της Συγχώνευσης Λόγοι Συγχώνευσης Μέθοδος Καθορισµού της Σχέσης Ανταλλαγής των Μετοχών ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά ικαιώµατα Μειοψηφίας ικαίωµα Προτίµησης Παλαιών Μετόχων Γενική Συνέλευση Φορολογία Μερισµάτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «νέα» ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. _ Γενικές Πληροφορίες Παρουσίαση των Εργασιών της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E ίκτυο Καταστηµάτων Εναλλακτικά ίκτυα Παρουσία στο Εξωτερικό Ανθρώπινο υναµικό Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Μετοχικό κεφάλαιο Ί δια Κεφάλαια της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E Μέτοχοι της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E ιοίκηση ιεύθυνση Εποπτεία Όργανα ιοίκησης Όργανα ιεύθυνσης Οργανόγραµµα 41

3 6.7.3 Όργανα Εποπτείας Συµµετοχές των Κυρίων Μετόχων και των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου στο ιοικητικό Συµβούλιο ή στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων Εταιρειών µε ποσοστό άνω του 5% Συµµετοχές της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. και του Οµίλου της Συµµετοχές της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E Έµµεσες Συµµετοχές της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E Στοιχεία του Τραπεζικού Κλάδου στην Ελλάδα Εξελίξεις του Τραπεζικού Τοµέα στην Ελλάδα Προοπτικές του Τραπεζικού Τοµέα στην Ελλάδα Θέση της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.στην Αγορά Συνενωµένα Οικονοµικά Μεγέθη της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E Αποτελέσµατα Χρήσης Ισολογισµός Συνενωµένα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Αποτελέσµατα Χρήσης Ισολογισµός Προβλέψεις Εργασιών και Αποτελεσµάτων Χρήσεως για τα έτη ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό ίκτυο Καταστηµάτων Ανθρώπινο υναµικό Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Μετοχικό Κεφάλαιο Ίδια Κεφάλαια Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση Εποπτεία Όργανα ιοίκησης Όργανα ιεύθυνσης Οργανόγραµµα Όργανα Εποπτείας Συµµετοχές των Κυρίων Μετόχων και των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου στο ιοικητικό Συµβούλιο ή στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων Εταιρειών µε ποσοστό άνω του 5%_ Συµµετοχές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E Λοιπές Συµµετοχές Εταιρείες που έχουν ενιαία ιεύθυνση ή κοινή ιοίκηση µε την ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E Εταιρείες που συµµετέχουν στην ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E Πολιτική Μερισµάτων ιεταιρικές Συναλλαγές Οικονοµικά Στοιχεία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. της Αποτελέσµατα Περιόδου Ισολογισµός 100 2

4 8.17 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. της Αποτελέσµατα Περιόδου Ισολογισµός Σχολιασµός Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Α Εξαµήνου Σχολιασµός Οικονοµικών ΚαταστάσεωνΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Α Εξαµήνου Οικονοµικά Στοιχεία ραστηριότητας της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. των Χρήσεων Εξέλιξη Αποτελεσµάτων ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E Εξέλιξη Ισολογισµών Οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης Μετοχές και άλλοι τίτλοι µεταβλητής απόδοσης Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα Προεισπραγµένα έσοδα και έξοδα πληρωτέα Σχολιασµός Απολογιστικών Στοιχείων Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Ταµιακές Ροές Ίδια Κεφάλαια Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία ιαφορές ενοποίησης Σχολιασµός Απολογιστικών Ενοποιηµένων Στοιχείων Ταµιακές Ροές Οικονοµικά Στοιχεία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. της Αποτελέσµατα Περιόδου Ισολογισµός Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. της Αποτελέσµατα Περιόδου Ισολογισµός Σχολιασµός Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Α Εξαµήνου Οικονοµικές Καταστάσεις της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ A.E Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Παρουσίαση των Εργασιών της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε ίκτυο Καταστηµάτων Ανθρώπινο υναµικό Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση Εποπτεία Όργανα ιοίκησης Όργανα Εποπτείας Όργανόγραµµα Συµµετοχές των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Κυρίων Μετόχων της Τράπεζας στο ιοικητικό Συµβούλιο ή στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων Εταιρειών Συµµετοχές της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε

5 9.13 Επενδύσεις Οικονοµικά Στοιχεία της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. της Αποτελέσµατα Περιόδου Ισολογισµός Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. της Αποτελέσµατα Περιόδου Ισολογισµός Απολογιστικά Στοιχεία ραστηριότητας Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσµάτων Πίνακας Αποτελεσµάτων ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών Ανάλυση οικονοµικής κατάστασης Πίνακας Ισολογισµών Χαρτοφυλάκιο Χρεογράφων Αποτίµηση Συµµετοχών και Χρεγράφων Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων Οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως Υποχρεώσεις προς Πελάτες και Υποχρεώσεις προς Πιστ ωτικά Ιδρύµατα Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ίδια Κεφάλαια είκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Ταµιακές Ροές Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία Ταµιακές Ροές ιεταιρικές Συναλλαγές Πολιτική Μερισµάτων Οικονοµικά Στοιχεία της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. της Αποτελέσµατα Περιόδου Ισολογισµός Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. της Αποτελέσµατα Περιόδου Ισολογισµός ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Πίνακας Καταστηµάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Ακίνητα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ Πίνακας Καταστηµάτων της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ Ακίνητα της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2000, Α Εξαµήνου 2001 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

6 1. ΣΥΝΟΨΗ ιαδικασία Το παρόν ενηµερωτικό δελτίο αφορά τη συγχώνευση µε απορρόφηση της «ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε.» από την «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.». Η συγχώνευση των δύο τραπεζών διενεργείται µε την ενοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού, όπως αυτά εµφανίζονται στους οικείους ισολογισµούς τους µε ηµεροµηνία 31 εκεµβρίου 2000, και τα στοιχεία της απορροφούµενης τράπεζας µεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισµού της απορροφούσας. Μέτοχοι της µετά την συγχώνευση ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (η οποία θα αποκαλείται περαιτέρω «νέα» ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.) θα είναι όλοι οι µέτοχοι των δύο υπό συγχώνευση τραπεζών. Ο αριθµός των µετοχών που θα λάβει ο κάθε µέτοχος προκύπτει από τη σχέση ανταλλαγής, η οποία κρίθηκε δίκαιη και εύλογη από δύο διεθνείς ελεγκτικούς οίκους, την PriceWaterhouseCoopers Α.Ε.Ε. (PriceWaterhouseCoopers) και τη Deloitte & Touche Χατζηπαύλος, Σοφιανός και Καµπάνης Α.Ε.Ε. (Deloitte & Touche) και εγκρίθηκε από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων που αποφάσισαν την συγχώνευση στις Παύση ιαπραγµάτευσης Καταχωρήθηκε, στις , στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών η υπουργική απόφαση που ενέκρινε τη συγχώνευση των δύο τραπεζών και από της έπαυσε η διαπραγµάτευση των µετοχών της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε., ενώ η διαπραγµάτευση των µετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. συνεχίστηκε απρόσκοπτη. Οι µετοχές που θα εκδοθούν από την «νέα» ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., (περαιτέρω «νέες µετοχές») µε σκοπό την ανταλλαγή των µετοχών της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. που θα ακυρωθούν, και των πριν από τη συγχώνευση µετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (περαιτέρω «παλαιές µετοχές») δικαιούνται µερίσµατος χρήσεως 2001 και αναµένεται να εισαχθούν στο ΧAΑ σε διάστηµα 5 έως 6 ηµερών περίπου από τη συντέλεση της συγχώνευσης οπότε και θα αρχίσει η διαπραγµάτευσή τους, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που απαιτούνται από την Χρηµατιστηριακή Νοµοθεσία. 1.3 Χρονοδιάγραµµα : Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε : Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε : Καταχώρηση Συγχώνευσης στο Μητρώο Α.Ε : Παύση διαπραγµάτευσης των µετοχών της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. 2002: Έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών και προσαρµογή της τιµής των µετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε

7 1.4 Παρουσίαση του Οµίλου της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 6 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. EFG PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. EUROBANK CARDS A.E. EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. EFG FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. EFG Α.Ε..Α.Κ. EFG ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε EFG ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗΣ Α.Ε.Α.Ζ. EFG ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α. EFG EUROBANK PROPERTIES A.E..Α. EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Χ.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε.Ε.Χ. AUTORENTAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ERGOBANK INTERNATIONAL (C.I.) LTD ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. EFG FACTORS A.E.Π.Ε.Α. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑNAΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. ΚΥ ΩΝ Α.Ε. EFG HELLAS PLC ΤΡΑΠΕΖΑ UNITBANK A.E. ΤΕΦΙΝ A.E. ALICO EUROBANK ΑΕ ΑΚ COMQUEST Α.Ε EFG BUSINESS SERVICES A.E EFG ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Α.Ε. BeBUSINESS EXCHANGES A.E. ΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ OPEN 24 A.E. ΤΕΛΕΣΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε ΤΕΛΕΣΙΣ Α.Ε..Α.Κ. ΤΕΛΕΣΙΣ ΝΤΑΪΡΕΚΤ A.E.Λ..Ε EFG ΕΥΡΩΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. ΤΕΛΕΣΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

8 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 7 Η «νέα» ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., είναι αποτέλεσµα της συγχώνευσης µε απορρόφηση της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε από την ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. H συγχώνευση έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, όπως ισχύει, µετά και την τροποποίησή του µε το άρθρο 12 του ν. 2744/ , σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 69 επόµενα του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών, µε βάση τους ισολογισµούς µετασχηµατισµού της απορροφούσας και της απορροφούµενης, µε ηµεροµηνία H σχέση ανάµεσα στην αξία της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε και την αξία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε είναι 1 προς 15,48. Με βάση την ανωτέρω σχέση της αξίας των δύο τραπεζών, η σχέση ανταλλαγής των νέων µετοχών µε τις παλαιές µετοχές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε και της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε που κρίθηκε ως δίκαιη και εύλογη, είναι η ακόλουθη: α) κάθε µία από τις παλαιές µετοχές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. θα αντιστοιχεί προς µία (1) νέα µετοχή και β) κάθε δύο και δύο δέκατα (2,2) από τις παλαιές µετοχές της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε θα αντιστοιχεί προς µία (1) νέα µετοχή. Συγκεκριµένα, σε σύνολο νέων µετοχών της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., στους παλαιούς µετόχους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε αντιστοιχούν µετοχές και στους παλαιούς µετόχους της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε αντιστοιχούν µετοχές. Πριν από τη συγχώνευση ρχ. Μετοχές ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε Ονοµαστική Αξία. 2, Μετοχικό Κεφάλαιο ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε , Μετοχές ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε Ονοµαστική Αξία.. 2, Μετοχικό Κεφάλαιο ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε , Μετά τη συγχώνευση ρχ. Μετοχικό Κεφάλαιο «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε , ,03 Ονοµαστική Αξία νέας µετοχής ,74 933,655 Νέες Μετοχές της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε Νέες Μετοχές που δικαιούνται οι παλαιοί µέτοχοι της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε Νέες Μετοχές που δικαιούνται οι παλαιοί µέτοχοι της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε Το σύνολο των µετοχών που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Το µετοχικό κεφάλαιο της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. αναλύεται στο κεφάλαιο 4. Αναλυτική παρουσίαση της κάθε µίας εκ των δύο τραπεζών οι οποίες συγχωνεύονται γίνεται στα κεφάλαια 8 και 9..

9 8 Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τη διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων (σε δρχ. και ευρώ) των δύο τραπεζών πριν από τη συγχώνευση, και της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (σε εκατ. δρχ.) Πριν από τη συγχώνευση ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. Μετά τη συγχώνευση ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική Αξία Μετοχής (δρχ.) ,655 Μετοχικό Κεφάλαιο * ιαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά Αποθεµατικά *** ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων Αποτελέσµατα εις Νέον ** Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λογιστική Αξία Μετοχής (δρχ.) 2.034, , ,8 * Η κατά 544 εκ. δρχ. θετική διαφορά του µετά τη συγχώνευση µετοχικού κεφαλαίου, οφείλεται σε κεφαλαιοποίηση διαφοράς από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο της Απορροφούσας, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. της η οποία ενέκρινε την συγχώνευση. ** εν συµπεριελήφθη το αποτέλεσµα περιόδου *** Τα προ συγχώνευσης λοιπά αποθεµατικά είναι µειωµένα κατά 684 εκ.δρχ. συγκριτικά µε τα αντίχτοιχα της Αυτό οφείλεται σε διαφορές φορολογικού ελέγχου της πρώην Τράπεζας Εργασίας Α.Ε. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (σε εκατ. ευρώ) Πριν από τη συγχώνευση ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. Μετά τη συγχώνευση ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική Αξία Μετοχής (ευρώ) 2,49 2,93 2,74 Μετοχικό Κεφάλαιο 732,32 122,44 856,36* ιαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το άρτιο 393,71 112,16 504,27 Λοιπά Αποθεµατικά 616,92*** 3,83 620,75 ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας 9,56 0,00 9,56 περιουσιακών στοιχείων Αποτελέσµατα εις Νέον 0,00 4,77 4,77** Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.752,51 243, ,70 Λογιστική Αξία Μετοχής (ευρώ) 5,97 5,83 6,39 * Η κατά 1,6 εκ. ευρώ θετική διαφορά του µετά τη συγχώνευση µετοχικού κεφαλαίου, οφείλεται σε κεφαλαιοποίηση διαφοράς από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο της Απορροφούσας, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. της η οποία ενέκρινε την συγχώνευση. ** εν συµπεριελήφθη το αποτέλεσµα περιόδου *** Τα προ συγχώνευσης λοιπά αποθεµατικά είναι µειωµένα 2,0 εκ. ευρώ, συγκριτικά µε τα αντίχτοιχα της Αυτό οφείλεται σε διαφορές φορολογικού ελέγχου της πρώην Τράπεζας Εργασίας Α.Ε.

10 9 Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τους µετόχους των δύο τραπεζών πριν από τη συγχώνευση (περαιτέρω «παλαιοί µέτοχοι») καθώς και τη µετοχική σύνθεση της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., όπως θα ισχύει µετά από την συγχώνευση. Μέτοχοι της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK Αριθµός Μετοχών Ποσοστό ERGASIAS Α.Ε EFG CONSOLIDATED HOLDINGS S.A ,59% DEUTSCHE BANK ΑG ,94% EFG EXCHANGE HOLDINGS LIMITED ,11% ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. * ,87% Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ,22% ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ,27% ΣΥΝΟΛΟ % Από τους Λοιπούς Μετόχους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E µέτοχοι είναι φυσικά πρόσωπα που δεν κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 2%, και αντιπροσωπεύουν το 23,19% του µετοχικού κεφαλαίου. Μέτοχοι της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αριθµός Μετοχών Ποσοστό Α.Ε ΜΑΡΙΝΑ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ,06% ΒΙΚΤΩΡ ΠΙΖΑΝΤΕ ,87% ΒΙΚΤΩΡ ΑΣΣΕΡ ,26% ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ** ,29% ΕΥΡΥΒΙΑ ΗΣ ΣΑΡΣΕΝΤΗΣ ,50% ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ,03% ΣΥΝΟΛΟ % ** Οι µετοχές της Τέλεσις Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε., είναι αυτές που προέκυψαν από την αγορά ιδίων µετοχών η οποία διενεργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/20 και την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι µετοχές αυτές, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τις , η οποία ενέκρινε τη συγχώνευση µε την ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., είχαν ήδη πουληθεί µέσω του Χ.Α.Α. Από τους Λοιπούς Μετόχους της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ µέτοχοι είναι φυσικά πρόσωπα που δεν κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 2%, και αντιπροσωπεύουν το 20,62% του µετοχικού κεφαλαίου. Μέτοχοι της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK Αριθµός Μετοχών Ποσοστό ERGASIAS A.E. (µετά τη συγχώνευση) EFG CONSOLIDATED HOLDINGS S.A ,19% DEUTSCHE BANK AG ,34% EFG EXCHANGE HOLDINGS LIMITED ,86% ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. * ,70% Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ,08% ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ,83% ΣΥΝΟΛΟ % * Οι µετοχές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., είναι αυτές που προέκυψαν από την αγορά ιδίων µετοχών η οποία διενεργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 και την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας Σύµφωνα µε τα ανωτέρω πληρούται το κριτήριο της διασποράς και για τις δύο τράπεζες µε βάση το άρθρο 1 παρ. 5 του νόµου 2651/98. Από τους Λοιπούς Μετόχους της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. (µετά τη συγχώνευση) µέτοχοι είναι φυσικά πρόσωπα που δεν κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 2%, και αντιπροσωπεύουν το 25,20% του µετοχικού κεφαλαίου. εν υπάρχει µετοχική συγγένεια µεταξύ των συγχωνευόµενων εταιρειών ούτε υπάρχουν µέλη και διευθυντικά στελέχη που είναι κοινά στις δύο εταιρείες. Επιπλέον, δεν έχουν δοθεί εγγυήσεις από την µία εταιρεία υπέρ της άλλης, και δεν υπάρχουν συµφωνίες σε τεχνολογικό και εµπορικό επίπεδο. εν υπάρχουν εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν από κοινού και δεν υπάρχει εξάρτηση µεταξύ των συνδεδεµένων εταιρειών σε επίπεδο οµίλου.

11 2.1 Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 10 Τα κατωτέρω µεγέθη της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε είναι αποτέλεσµα της άθροισης των αντίστοιχων µεγεθών των δύο τραπεζών για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2000, µε την υπόθεση ότι οι δύο τράπεζες λειτουργούσαν ως ενιαίο πιστωτικό ίδρυµα. Πιο συγκεκριµένα, τόσο τα οικονοµικά µεγέθη της χρήσης 2000 όσο και τα ενοποιηµένα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου, είναι αποτέλεσµα συνένωσης δι αθροίσµατος των οµοιογενών κονδυλίων των ελεγµένων και δηµοσιευµένων στοιχείων των δύο τραπεζών. Τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα µεταξύ των δύο τραπεζών έχουν απαλειφθεί. Τα συνενωµένα οικονοµικά στοιχεία για τη χρήση 2000 έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας PriceWaterhouseCoopers. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2000 (εκατ. ) 2000 (εκατ. δρχ.) Καθαρά Έσοδα από Τόκους και Εξοµοιούµενα Έσοδα 544, Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως 833, Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων 447, Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 324, Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές.Σ. και ιανοµή Κερδών στο Προσωπικό 215, Μέρισµα Χρήσης 159, Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών Στοιχεία ανά Μετοχή ( ) (δρχ.) Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων 1, Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 1, Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές.Σ. και ιανοµή Κερδών στο Προσωπικό 0, ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2000 (εκατ. ) 2000 (εκατ. δρχ.) Σύνολο Ενεργητικού , Απαιτήσεις κατά Πελατών (µείον προβλέψεις) 8.131, Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών ιδρυµάτων 1.577, Χρεόγραφα (πλέον κρατικών, δεκτών για επαναχρηµατοδότηση) 3.471, Συµµετοχές 519, Πάγια Στοιχεία (Αναπόσβεστη Αξία) 298, Ίδια Κεφάλαια 1.996, Προβλέψεις 26, Υποχρεώσεις σε Πελάτες και Πιστωτικά Ιδρύµατα , Αριθµός Εργαζοµένων Αριθµός Καταστηµάτων 331 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2000 (εκατ. ) 2000 (εκατ. δρχ.) Καθαρά Έσοδα από Τόκους και εξοµοιούµενα έσοδα 569, Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως 1.071, Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων 629, Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και Αναλογίας Κερδών Τρίτων 419, Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους, Αναλογία Κερδών Τρίτων, Αµοιβών.Σ. και διανοµή κερδών στο Προσωπικό 248, ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2000 (εκατ. ) 2000 (εκατ. δρχ.) Σύνολο Ενεργητικού , Πάγια Στοιχεία (αναπόσβεστη αξία) 686, Ίδια Κεφάλαια 2.019,

12 Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε πριν την συγχώνευση ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε εκατ. ) (σε εκατ. δρχ) Καθαρά Έσοδα από Τόκους και Εξοµοιούµενα Έσοδα 526,49 420, Μικτά Αποτελέσµατα 811,24 723, Εκµεταλλεύσεως Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων 431,47 495, Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 314,42 379, (878) Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές.Σ. & ιανοµή Κερδών στο 210,20 245, (878) Προσωπικό Μέρισµα Χρήσης 154,78 132, Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών Στοιχεία ανά Μετοχή (δρχ.) Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων 1,48 1, Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 1,08 1, Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές.Σ. & ιανοµή Κερδών στο Προσωπικό 0,72 0, ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (σε εκατ. ) (σε εκατ. δρχ) Σύνολο Ενεργητικού , , Απαιτήσεις κατά Πελατών (µείον 7.808, , προβλέψεις) Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών 1.411, , ιδρυµάτων Χρεόγραφα (πλέον κρατικών, δεκτών για επαναχρηµατοδότηση) 3.204, , Συµµετοχές 443,34 223, Πάγια Στοιχεία(Αναπόσβεστη 277,26 219, Αξία) Ίδια Κεφάλαια 1.753, , Προβλέψεις 26,18 28, Υποχρεώσεις σε Πελάτες και , , Πιστωτικά Ιδρύµατα Αριθµός Εργαζοµένων Αριθµός Καταστηµάτων Σηµειώσεις: 1. Τα οικονοµικά στοιχεία αφορούν την Τράπεζα Αθηνών Α.Ε. 2. Τα κονδύλια του ισολογισµού που αναφέρονται στη χρήση 1998 προήλθαν από την ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κατά την των τραπεζών «Τράπεζα EFG Eurobank A.E.» και «Τράπεζα Αθηνών Α.Ε.» οι οποίες συγχωνεύθηκαν βάσει των ισολογισµών µετασχηµατισµού της Τα κέρδη της χρήσεως 1998 προέρχονται από τα κέρδη της συγχωνευµένης Τράπεζας από και τα αποτελέσµατα της Τράπεζας Αθηνών Α.Ε. από Την 4η Οκτωβρίου 1999 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δι απορροφήσεως της Τράπεζας Κρήτης, βάσει ισολογισµών µετασχηµατισµού της 30ής Ιουνίου εδοµένου ότι το σύνολο των µετοχών της απορροφηθείσας ανήκε στην Τράπεζα EFG Eurobank A.E., το εκ. ρχ µετοχικό κεφάλαιο της απορροφηθείσας συµψηφίσθηκε µε το λογαριασµό «Συµµετοχές» της απορροφούσης. Συνεπώς, τα κονδύλια του Ισολογισµού που αναφέρονται στη χρήση 1999 περιλαµβάνουν και τα αντίστοιχα κονδύλια της Τράπεζας Κρήτης, καθώς επίσης, τα αποτελέσµατα χρήσεως 1999 περιλαµβάνουν και τα µετά την ηµεροµηνία µετασχηµατισµού αποτελέσµατα της Τράπεζας Κρήτης. 4. Την 7η Σεπτεµβρίου 2000 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Τράπεζας Εργασίας Α.Ε., βάσει ισολογισµών µετασχηµατισµού της και την ίδια ηµέρα η απορροφώσα Τράπεζα EFG Eurobank Α.Ε. µετονοµάσθηκε σε ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Τα κονδύλια του ισολογισµού, της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως και του πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων, που αναφέρονται στην χρήση του 1999, προήλθαν από την ενοποίηση των αντίστοιχων κονδυλίων της χρήσης 1999 των Tράπεζα EFG Eurobank A.E. και Τράπεζα Εργασίας Α.Ε. Για λόγους συγκρισιµότητας, αναµορφώθηκαν ορισµένα στοιχεία των αποτελεσµάτων της χρήσης 1999, και κυρίως µεταφέρθηκαν από τα Ολικά Έσοδα Εκµεταλλεύσεως της , στα Έκτακτα

13 έσοδα, έξοδα και αποτελέσµατα της ίδιας περιόδου, έσοδα από συµµετοχές στις συγχωνευθείσες τράπεζες και συνδεδεµένες επιχειρήσεις ποσά δρχ εκ. 5. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της πρώην Τράπεζας Εργασίας της αποφασίσθηκε: α) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. µε κεφαλαιοποίηση ισόποσης διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. σε δρχ. β) η ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. σε δρχ. και γ) η ταυτόχρονη περαιτέρω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 544,5 εκ., µε την έκδοση µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ., η οποία καλύφθηκε µε κεφαλαιοποίηση, εγκριθέντων από προηγούµενες τακτικές γενικές συνελεύσεις κερδών προορισµένων για διανοµή στο προσωπικό. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank A.E. της αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ρχ εκ. για λόγους στρογγυλοποιήσεως η οποία καλύφθηκε µε αποθεµατικά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. της αποφασίσθηκε (α) Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ εκ. µε την έκδοση και δωρεάν διανοµή στους µετόχους τριών νέων µετοχών για κάθε δέκα παλαιές, η οποία καλύφθηκε µε κεφαλαιοποίηση ισόποσης διαφοράς από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο (β) Η ταυτόχρονη περαιτέρω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ρχ εκ. µε την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από ρχ. 850 σε ρχ , η οποία καλύφθηκε µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου µέρους της διαφοράς από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, και (γ) Η ταυτόχρονη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ρχ εκ. µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. σε 850 δρχ., µε συµψηφισµό του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού Αποτελέσµατα εις Νέον. Στο ιοικητικό Συµβούλιο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. της αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ρχ. 464 εκ. µε την έκδοση νέων µετοχών δικαιούχοι των οποίων ήταν το προσωπικό της Τράπεζας βάσει δικαιωµάτων προαίρεσης (stock options), τα οποία είχε εγκρίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της τα οποία ασκήθηκαν και καλύφθηκαν µε µετρητά. 6. Η αγωγή που ασκήθηκε στις από την Τράπεζα Πειραιώς κατά της πρώην Τράπεζας Εργασίας και µελών του.σ. αυτής, µε αίτηµα να υποχρεωθούν να καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος ρχ. 200 δισ., εντόκως από την επίδοση της αγωγής ( ), λόγω αποζηµιώσεώς της για αντισυµβατικές, όπως ισχυρίσθηκε, ενέργειες των εναγοµένων, συζητήθηκε στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών την και εξεδόθη προδικαστική απόφαση που διέταξε αποδείξεις δια µαρτύρων, οι οποίες διενεργούνται. Η ιοίκηση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. και οι νοµικοί της σύµβουλοι πιστεύουν ότι η τελική έκβαση της αγωγής θα είναι θετική για την ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. και γι' αυτό δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη. 7. Η τράπεζα κατά την παρελθούσα χρήση υπολόγισε σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ΛΠ), αναβαλλόµενο χρεωστικό φόρο εισοδήµατος (Deferred Tax Asset), επί ορισµένων λογιστικών διαφορών, συνολικού ποσού ρχ εκ. ο οποίος απεικονίζεται στο κονδύλι του Ενεργητικού "Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα". Το ποσό αυτό είχε ισόποσα αυξήσει, κατά την παρελθούσα χρήση, την καθαρή θέση της τράπεζας και συγκεκριµένα, έχει σχηµατισθεί ειδικό προς τον σκοπό αυτό αποθεµατικό, το οποίο θα συµψηφισθεί µε φόρο εισοδήµατος εποµένων χρήσεων, όταν οριστικοποιηθούν τα ποσά των λογιστικών διαφορών τα οποία αφορά. Κατά τον επαναϋπολογισµό του αναβαλλόµενου φόρου στην παρούσα χρήση δεν προέκυψε ουσιώδης διαφορά. 8. εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων. 9. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού, την 31η εκεµβρίου 2000, ήταν Στην χρήση 2000 έγινε αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων και των συσσωρευµένων αποσβέσεών τους σύµφωνα µε το Ν.2065/92. Η αύξηση που προέκυψε στην αξία των ακινήτων ανήλθε σε δρχ εκ. και των συσσωρευµένων αποσβέσεών τους σε δρχ. 589 εκ. Η διαφορά αναπροσαρµογής που προέκυψε εκ δρχ εκ. εµφανίζεται στο κονδύλι «ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων». Οι αποσβέσεις της χρήσης 2000 υπολογίσθηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία των ακινήτων, όπως ορίζει ο ανωτέρω νόµος, και είναι µεγαλύτερες κατά δρχ. 64 εκ. από εκείνες που θα προέκυπταν εάν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή. 11. Σύµφωνα µε την 4ψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ 91, το σύνολο των εσόδων της Τράπεζας υπάγεται στον κωδικό ραστηριότητες άλλων ενδιάµεσων νοµισµατικών οργανισµών. 12. Για λόγους πληροφόρησης και µόνον τα στοιχεία του 2000 και 1999 παρουσιάζονται επίσης σε Ευρώ µε την παρούσα ισοτιµία δραχµές ανά Ευρώ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε εκατ. ) (σε εκατ. δρχ) Καθαρά Έσοδα από Τόκους και εξοµοιούµενα έσοδα 550,99 427, Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως 1.013,61 938, Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων 588,48 675, (593) Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και Αναλογίας Κερδών Τρίτων 384,89 507, (1.496) Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους, Αµοιβές.Σ., ιανοµή κερδών στο Προσωπικό & Αναλογία Κερδών Τρίτων 228,87 291, (1.292) 12 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (σε εκατ. ) (σε εκατ. δρχ) Σύνολο Ενεργητικού , , Πάγια Στοιχεία (αναπόσβεστη αξία) 663,91 401, Ίδια Κεφάλαια 1.780, ,

14 Σηµειώσεις: Την 7η Σεπτεµβρίου 2000 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Τράπεζας Εργασίας ΑΕ, βάσει ισολογισµών µετασχηµατισµού της και την ίδια ηµέρα η απορροφώσα Τράπεζα EFG Eurobank Α.Ε. µετονοµάσθηκε σε ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Τα κονδύλια του ισολογισµού, της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως και του πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων, που αναφέρονται στην χρήση του 1999, προήλθαν από την ενοποίηση των αντίστοιχων κονδυλίων της χρήσης 1999 των «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK A.E.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.».Για λόγους συγκρισιµότητας αναµορφώθηκαν ορισµένα στοιχεία των αποτελεσµάτων της χρήσης 1999, και κυρίως µεταφέρθηκαν από τα «Ολικά έσοδα εκµεταλλεύσεως», της , στα «Έκτακτα έσοδα, έξοδα και αποτελέσµατα», της ίδιας περιόδου, έσοδα από συµµετοχές στις συγχωνευθείσες τράπεζες και συνδεδεµένες επιχειρήσεις ποσά δρχ εκ. 2. Την 4η Οκτωβρίου 1999 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Τράπεζας Κρήτης ΑΕ, βάσει ισολογισµών µετασχηµατισµού της 30ής Ιουνίου 1999.Εποµένως στη χρήση 1999 δεν περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της Τράπεζας Κρήτης του πρώτου εξαµήνου του Ο ενοποιηµένος ισολογισµός περιλαµβάνει, εκτός από την ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., τις : EFG Private Bank Luxembourg S.A., EFG Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Eurobank Cards A.E. ιαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστης, Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Εργασίας Α.Ε., EFG Eurobank Leasing A.E., EFG Eurobank Properties A.E., EFG Α.Ε..Α.Κ., Εργασίας Α.Ε..Α.Κ., EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε., EFG Hellas P.L.C., EFG Eurobank Χρηµατιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ., EFG Factors A.E., EFG Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α., EFG Ασφαλιστική Ζωής Α.Ε.Α.Ζ., Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ., EFG Business Services Α.Ε., First Direct Α.Ε., Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε.Ε.Χ., Χρηµατιστηριακή Εργασίας Α.Χ.Ε., Εργασίας Finance Α.Ε., Autorental Α.Ε., Ασφαλιστική Πρακτοριακή Εργασίας Α.Ε., Ergobank International (C.I.) LTD, µε ολική ενοποίηση των στοιχείων τους. Επίσης, περιλαµβάνει και τις : Alico Eurobank Α.Ε..Α.Κ., Τεφίν Α.Ε. Εµπορίας Αυτοκινήτων και Μηχανηµάτων, Unitbank Α.Ε., Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε., Σύµβουλοι Επενδύσεων Εργασίας Α.Ε., µε ενοποίηση των καθαρών τους θέσεων. 4. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της πρώην Τράπεζας Εργασίας της αποφασίσθηκε: α) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. µε κεφαλαιοποίηση ισόποσης διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. σε δρχ. β) η ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. σε δρχ. και γ) η ταυτόχρονη περαιτέρω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 544,5 εκ., µε την έκδοση µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ., η οποία καλύφθηκε µε κεφαλαιοποίηση, εγκριθέντων από προηγούµενες τακτικές γενικές συνελεύσεις κερδών προορισµένων για διανοµή στο προσωπικό. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank A.E. της αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ρχ εκ. για λόγους στρογγυλοποιήσεως η οποία καλύφθηκε µε αποθεµατικά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. της αποφασίσθηκε (α) Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ εκ. µε την έκδοση και δωρεάν διανοµή στους µετόχους τριών νέων µετοχών για κάθε δέκα παλαιές, η οποία καλύφθηκε µε κεφαλαιοποίηση ισόποσης διαφοράς από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο (β) Η ταυτόχρονη περαιτέρω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ρχ εκ. µε την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από ρχ. 850 σε ρχ , η οποία καλύφθηκε µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου µέρους της διαφοράς από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, και (γ) Η ταυτόχρονη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ρχ εκ. µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. σε 850 δρχ., µε συµψηφισµό του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού Αποτελέσµατα εις Νέον. 5. Στο ιοικητικό Συµβούλιο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. της αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ρχ. 464 εκ. µε την έκδοση νέων µετοχών δικαιούχοι των οποίων ήταν το προσωπικό της Τράπεζας βάσει δικαιωµάτων προαίρεσης (stock options), τα οποία είχε εγκρίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της τα οποία ασκήθηκαν και καλύφθηκαν µε µετρητά. Η αγωγή που ασκήθηκε στις από την Τράπεζα Πειραιώς κατά της πρώην Τράπεζας Εργασίας και µελών του.σ. αυτής, µε αίτηµα να υποχρεωθούν να καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος ρχ. 200 δισ., εντόκως από την επίδοση της αγωγής ( ), λόγω αποζηµιώσεώς της για αντισυµβατικές, όπως ισχυρίσθηκε, ενέργειες των εναγοµένων, συζητήθηκε στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών την και εξεδόθη προδικαστική απόφαση που διέταξε αποδείξεις δια µαρτύρων, οι οποίες διενεργούνται. Η ιοίκηση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. και οι νοµικοί της σύµβουλοι πιστεύουν ότι η τελική έκβαση της αγωγής θα είναι θετική για την ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. και γι' αυτό δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη. 6. Η τράπεζα κατά την παρελθούσα χρήση υπολόγισε σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ΛΠ), "αναβαλλόµενο" χρεωστικό φόρο εισοδήµατος (Deferred Tax Asset), επί ορισµένων λογιστικών διαφορών, συνολικού ποσού ρχ εκ. ο οποίος απεικονίζεται στο κονδύλι του Ενεργητικού "Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα". Το ποσό αυτό είχε ισόποσα αυξήσει, κατά την παρελθούσα χρήση, την καθαρή θέση της τράπεζας και συγκεκριµένα, έχει σχηµατισθεί ειδικό προς τον σκοπό αυτό αποθεµατικό, το οποίο θα συµψηφισθεί µε φόρο εισοδήµατος εποµένων χρήσεων, όταν οριστικοποιηθούν τα ποσά των λογιστικών διαφορών τα οποία αφορά. Κατά τον επαναϋπολογισµό του αναβαλλόµενου φόρου στην παρούσα χρήση δεν προέκυψε ουσιώδης διαφορά. 7. Η διαφορά αποτίµησης χρεογράφων θυγατρικών που προέκυψε στο τέλος της χρήσης, ανήλθε στο συνολικό ποσό των ρχ δισ., εκ των οποίων ρχ. 8.5 δισ. αναλογεί στον όµιλο. Η αντίστοιχη διαφορά αποτίµησης χρεογράφων συγγενών εταιρειών που αναλογεί στον όµιλο ανήλθε στο ποσό των ρχ δισ. Το συνολικό ποσό που αναλογεί στον όµιλο των ρχ δισ. µείωσε απευθείας την καθαρή θέση του οµίλου χωρίς να χρεωθεί στα αποτελέσµατα. 8. εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων. 9. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού, την 31η εκεµβρίου 2000, ήταν Στην χρήση 2000 έγινε αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων και των συσσωρευµένων αποσβέσεών τους σύµφωνα µε τον Ν. 2065/92. Η αύξηση που προέκυψε στην αξία των ακινήτων ανήλθε σε δρχ εκ. και των συσσωρευµένων αποσβέσεών τους σε δρχ. 599 εκ. Η διαφορά αναπροσαρµογής που προέκυψε εκ δρχ εκ. εµφανίζεται στο κονδύλι «ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων». Οι αποσβέσεις της χρήσης 2000 υπολογίσθηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία των ακινήτων, όπως ορίζει ο ανωτέρω νόµος, και είναι µεγαλύτερες κατά δρχ. 67 εκ. από εκείνες που θα προέκυπταν εάν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή. 11. Για λόγους πληροφόρησης και µόνον τα στοιχεία του 2000 και του 1999 παρουσιάζονται επίσης σε Ευρώ µε την παρούσα ισοτιµία δραχµές ανά Ευρώ.

15 14 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΒΑΣΗ Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Κερδοφορία * 1998** Απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων προ φόρων 18,27% 28,88% 12,99% 4,48% 2,92% (13,84%) (ROE) Απόδοση επί του ενεργητικού προ φόρων (ROA) 2,15% 3,34% 1,51% 0,54% 0,15% (0,82%) Λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων / Λειτουργικά έσοδα 54,22% 48,53% 62,95% 67,2% 96,13% 102,47% Λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων / Μέσος όρος ενεργητικού 3,01% 3,10% 3,41% 2,1% 5,94% 5,65% Καθαρό έσοδο από τόκους / Μέσος όρος 3,61% 3,71% 3,53% 1,38% 3,56% 3,49% ενεργητικού Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως εκτός τόκων / Μέσος όρος ενεργητικού 1,95% 2,67% 1,89% 1,70% 2,61% 2,02% * Για να εξαχθούν οι δείκτες του 1999, δεδοµένου ότι πρόκειται για συνενωµένα στοιχεία των Τραπεζών EFG Eurobank και Εργασίας, ελήφθησαν, όπου αυτό απαιτείται, και στοιχεία (ίδια κεφάλαια, σύνολο ενεργητικού) της Τράπεζας Εργασίας της χρήσεως ** Για λόγους συγκρισιµότητας των δεικτών, παρατίθενται δύο στήλες για το έτος Στον υπολογισµό των δεικτών αυτής της στήλης. ελήφθησαν υπόψη και τα προ της ηµεροµηνίας ισολογισµών µτασχηµατισµού έσοδα, έξοδα και αποτελέσµατα περιόδου της απορροφηθείσας Τράπεζας EFG Eurobank Α.Ε., ενώ δεν έχουν συµπεριληφθεί στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις τέλους χρήσεως είκτες Ρευστότητας Υποχρεώσεις προς πελάτες / Απαιτήσεις κατά πελατών 154% 207% 197% 147% 182% Υποχρεώσεις προς πελάτες / Ενεργητικό 81% 78% 77% 87% 89%

16 2.3 Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. 15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε εκατ. ) (σε εκατ. δρχ) Καθαρά Έσοδα από Τόκους και Εξοµοιούµενα Έσοδα 17,54 13, Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως 28,63 25, Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων 4,89 6, (75) Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 10,47 12, Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές.Σ. & ιανοµή Κερδών στο 5,44 7, Προσωπικό Μέρισµα Χρήσης 4,90 6, Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών Στοιχεία ανά Μετοχή (δρχ.) Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων 0,12 0, (15) Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 0,25 0, Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές.Σ. & ιανοµή Κερδών στο Προσωπικό 0,13 0, ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (σε εκατ. ) (σε εκατ. δρχ) Σύνολο Ενεργητικού 887,49 548, Απαιτήσεις κατά Πελατών (µείον προβλέψεις) 322,48 166, Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών ιδρυµάτων 165,47 157, Χρεόγραφα (πλέον κρατικών, δεκτών για επαναχρηµατοδότηση) 266,78 114, Ίδιες µετοχές 0,32 0, Συµµετοχές 76,02 68, Πάγια Στοιχεία (Αναπόσβεστη Αξία) 21,09 2, Ίδια Κεφάλαια 243,19 242, Προβλέψεις 0,00 0, Υποχρεώσεις σε Πελάτες και Πιστωτικά Ιδρύµατα 628,59 290, Αριθµός Εργαζοµένων Αριθµός Καταστηµάτων Σηµειώσεις: 1. Στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών των Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσεως 2000, αναφέρονται τα εξής: 1. Η Τράπεζα κάνοντας χρήση του άρθρου 37 παραγρ. 3 του Ν. 2874/ , κατά τη χρήση 2000 µετέφερε στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Λοιπά άϋλα πάγια στοιχεία» ποσό δρχ που αφορά ζηµίες από αποτίµηση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Από το χειρισµό αυτό τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσεως 2000 δεν επιβαρύνθηκαν µε ποσό δρχ. το οποίο θα επιβαρύνει ισόποσα τις επόµενες τέσσερις χρήσεις. 2. Τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2000, κατ εφαρµογή της αριθµ /10341/Β0012/ΠΟΛ1224/ αποφάσεως του Υπουργείου Οικονοµικών, επιβαρύνθηκαν µε χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ποσού δρχ. που προέκυψαν από την εξόφληση προθεσµιακών καταθέσεων, που είχαν συναφθεί πριν την , ενώ θα έπρεπε µε αυτές να είχαν συναφθεί πριν την , ενώ θα έπρεπε µε αυτές να είχαν επιβαρυνθεί τα αποτελέσµατα της χρήσεως Στις «Συµµετοχές» περιλαµβάνονται συµµετοχές σε ανώνυµες εταιρείες, µη εισηγµένες στο Χ.Α.Α., εσωτερικής λογιστικής αξίας ποσού δρχ σύµφωνα µε τους τελευταίους νόµιµα συνταγµένους Ισολογισµούς της ελεγµένους από Ορκωτούς ΕλεγκτέςΛογιστές, που αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους, ήτοι δρχ και δεν λήφθηκε υπόψη για τον προσδιορισµό της αποτίµησης η συνολικά χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσεως και της τρέχουσας αξίας τους, όπως καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Κ. Ν. 2190/ εν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη αποζηµιώσεως λόγω εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, διότι δεν υπήρχε κανένας από το προσωπικό που να θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδοτήσεως µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσεως. Αν είχε σχηµατισθεί

17 πρόβλεψη το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν στο ποσό των δρχ Από το ποσό δρχ αφορούν την παρούσα χρήση και το υπόλοιπο ποσό δρχ τις προηγούµενες. 4. Επί των παγίων στοιχείων της Τράπεζας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη την Σύµφωνα µε την τετραψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ 91, το σύνολο των εσόδων της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. υπάγεται στον κωδικό «ραστηριότητες άλλων ενδιάµεσων νοµισµατικών οργανισµών». 6. Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών ελήφθησαν υπόψη οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και κεφαλαιοποιήσεις αποθεµατικών και η µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών. 7. Η Τράπεζα δεν διένειµε µέρισµα στους µετόχους της για τις χρήσεις 1996 και Στους φόρους χρήσεως 1997 περιλαµβάνονται και φόροι συνολικού ποσού 59,3 εκατ. δρχ. που αφορούν σε αφορολόγητα αποθεµατικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2579/1998. Η Τράπεζα έκανε χρήση της δυνατότητας που της έδινε ο εν λόγω νόµος και αποφάσισε να φορολογήσει µε συντελεστή 17,5% όχι µόνον το 40% των µέχρι σχηµατισµένων αφορολόγητων αποθεµατικών (23,7 εκατ. δρχ.), αλλά το σύνολο αυτών, µε αποτέλεσµα να καταβάλλει επιπλέον 35,6 εκατ. δρχ., ήτοι συνολικά το ποσό των 59,3 εκατ. δρχ. Με τον τρόπο αυτό, το σύνολο των αφορολόγητων αποθεµατικών φορολογήθηκε µε τον ευνοϊκό συντελεστή 17,5%, αποκλειοµένης έτσι της πιθανότητας φορολόγησής τους µε συντελεστή 40% σε περίπτωση που τα αποθεµατικά αυτά διανεµηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν. 9. Από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων , προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και πρόστιµα, ύψους 162,6 εκατ. δρχ., που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα χρήσεως 1997 και καταβλήθηκαν εντός των χρήσεων 1998 και Από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και πρόστιµα ύψους δρχ., που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα χρήσεως 2000 και καταβλήθηκαν στις χρήσεις 2000 και Για λόγους πληροφόρησης και µόνον τα στοιχεία του 2000 και 1999 παρουσιάζονται επίσης σε Ευρώ µε την παρούσα ισοτιµία 340,75 δραχµές ανά Ευρώ. 16 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε εκατ. ) (σε εκατ. δρχ) Καθαρά Έσοδα από Τόκους και εξοµοιούµενα έσοδα 18,61 13, Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως 63,40 97, Καθαρά Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων 41,41 79, Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και Αναλογίας Κερδών Τρίτων 34,80 73, Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους, Αµοιβές.Σ., και Αναλογία Κερδών Τρίτων 19,54 50, ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (σε εκατ. ) (σε εκατ. δρχ) Σύνολο Ενεργητικού 1.045,73 927, Πάγια Στοιχεία (αναπόσβεστη αξία) 22,49 3, Ίδια Κεφάλαια 238,88 237, Σηµειώσεις: 1. Τα ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη χρήσεων δεν είναι συγκρίσιµα µε τις χρήσεις Στην ενοποίηση των χρήσεων περιλαµβάνεται εκτός από την Τράπεζα η ΩΡΙΚΗ Α.Ε..Α.Κ. (νυν ΤΕΛΕΣΙΣ Α.Ε..Α.Κ.), ενώ στην ενοποίηση της χρήσης 1999 περιλαµβάνεται και η ΤΕΛΕΣΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. και η ΤΕΛΕΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και στην ενοποίηση της χρήσης 2000, εκτός από τις προαναφερθείσες, και η νεοσυσταθείσα ΤΕΛΕΣΙΣ ΝΤΑΪΡΕΚΤ Α.Ε.Λ..Ε. Όλες οι εταιρείες ενοποιούνται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 2. Στο λογαριασµό «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» ποσό δρχ. αφορά την αξία κτήσεως της µη εισηγµένης στο Χ.Α.Α. εταιρείας «ΤΕΛΕΣΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» η οποία δεν περιλήφθηκε στην ενοποίηση γιατί είναι νεοϊδρυθείσα και θα συντάξει τον πρώτο Ισολογισµό της την Από τη µητρική εταιρεία ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε., σε αντίθεση µε την η ΤΕΛΕΣΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.. και την ΤΕΛΕΣΙΣ Α.Ε..Α.Κ. δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη αποζηµιώσεως λόγω εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, διότι δεν υπήρχε κανένας από το προσωπικό που να θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδοτήσεως µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσεως. Αν είχε σχηµατισθεί πρόβλεψη το συσσωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν στο ποσό των δρχ. Από το ποσό αυτό δρχ. αφορούν την παρούσα χρήση και το υπόλοιπο ποσό δρχ. της προηγούµενες 4. Στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσεως 2000, αναφέρονται τα εξής: 1. Η µητρική Τράπεζα κάνοντας χρήση του άρθρου 37 παραγρ. 3 του Ν. 2874/ , µετέφερε στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Λοιπά άϋλα πάγια στοιχεία» ποσό δρχ που αφορά ζηµίες από αποτίµηση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Από το χειρισµό αυτό τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσεως 2000 δεν επιβαρύνθηκαν µε ποσό δρχ το οποίο θα επιβαρύνει ισόποσα τις επόµενες τέσσερις χρήσεις. Επίσης θυγατρική εταιρεία συµψήφισε κέρδηζηµίες από πώληση και αποτίµηση χρεογράφων ποσού δρχ απ ευθείας µε ήδη σχηµατισµένο από προηγούµενες χρήσεις «Αποθεµατικό Χρεογράφων Ν.148/67». 2. Τα αποτελέσµατα της µητρικής Τράπεζας της χρήσεως 2000, κατ εφαρµογή της αριθµ /10341/Β0012/ΠΟΛ 1224/ αποφάσεως του Υπουργείου Οικονοµικών, επιβαρύνθηκαν µε χρεωστικές

18 συναλλαγµατικές διαφορές ποσού δρχ που προέκυψαν από την εξόφληση προθεσµιακών καταθέσεων, που είχαν συναφθεί πριν την , ενώ θα έπρεπε µε αυτές να είχαν επιβαρυνθεί τα αποτελέσµατα της χρήσεως Τα δικαιώµατα µειοψηφίας στις χρήσεις 1996 και 1997είναι αρνητικά λόγω του ότι στις αντίστοιχες χρήσεις τα αποτελέσµατα της θυγατρικής εταιρείας ΩΡΙΚΗ Α.Ε..Α.Κ. (νυν ΤΕΛΕΣΙΣ Α.Ε..Α.Κ.) ήταν ζηµιογόνα. 6. Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών ελήφθησαν υπόψη οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και κεφαλαιοποιήσεις αποθεµατικών και η µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών. 17 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΒΑΣΗ Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Κερδοφορία Απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων προ φόρων (ROE) 4,31% 8,84% 23,96% 21,38% 6,14% Απόδοση επί του ενεργητικού προ φόρων (ROA) 1,46% 3,14% 3,51% 2,44% 0,72% Λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων/μέσος όρος ενεργητικού 1,43% 1,79% 2,65% 2,88% 3,87% Καθαρό έσοδο από τόκους / Μέσος όρος ενεργητικού 2,44% 3,42% 4,02% 4,19% 3,62% Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως εκτός τόκων / Μέσος όρος ενεργητικού 1,54% 2,86% 3,43% 1,90% 1,63% είκτες Ρευστότητας Υποχρεώσεις προς πελάτες / Απαιτήσεις κατά πελατών 180% 164% 136% 130% 119% Υποχρεώσεις προς πελάτες / Ενεργητικό 67,87% 52,75% 70,88% 79,55% 67,31%

19 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Γενικά Στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία αναφορικά µε τη συγχώνευση µε απορρόφηση της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. από την ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της «νέας» ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. H παραπάνω συγχώνευση µε απορρόφηση διενεργήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, όπως ισχύει, µετά και την τροποποίησή του µε το άρθρο 12 του ν. 2744/ , και τις διατάξεις των άρθρων 69 επόµενα του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών». Οι µέτοχοι και οι επενδυτές, που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, θα µπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στα γραφεία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., Λαοδικείας 16 και Νυµφαίου, Αθήνα (υπεύθυνος κ. ηµήτρης Μητροτόλης, τηλ ). Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών έκρινε ότι το περιεχόµενο του ελτίου που καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, σύµφωνα µε το Π.. 348/85. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και ακρίβεια των στοιχείων είναι: ηµήτριος Μητροτόλης, ιευθυντής Εταιρικής ιακυβέρνησης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Θωµάς Σφέτσας, ιευθυντής Λογιστηρίου της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. Τα ιοικητικά Συµβούλια και των δύο τραπεζών δηλώνουν ότι τα µέλη τους έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: α. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. β. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή η παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. γ. Σε βάρος της απορροφούσας ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. και της απορροφούµενης ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Επισηµαίνεται ότι την ασκήθηκε αγωγή από την Τράπεζα Πειραιώς κατά της πρώην Τράπεζας Εργασίας Α.Ε. και µελών του.σ. της µε αίτηµα να υποχρεωθούν να καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος ποσό δρχ , εντόκως από την επίδοση της αγωγής ( ) λόγω αποζηµιώσεως της για αντισυµβατικές όπως ισχυρίζεται ενέργειες των εναγοµένων. Επί της αγωγής αυτής εξεδόθη η υπ αριθµόν 2067/2000 προδικαστική απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία διέταξε αποδείξεις δια µαρτύρων, οι οποίες διενεργούνται. Η ιοίκηση της Τράπεζας και οι νοµικοί της σύµβουλοι πιστεύουν ότι η τελική έκβαση της αγωγής αυτής θα είναι θετική για την Τράπεζα. 3.2 Τακτικοί Ελεγκτές ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Oι Οικονοµικές Καταστάσεις των χρήσεων 1996 και 1997 έχουν ελεγχθεί από την εταιρεία Σ.Ο.Λ Α.Ε. και συγκεκριµένα από τους κ. κ. Ν. Λάλο και Α. Πέτρου και των χρήσεων 1998, 1999 και 2000 από την εταιρεία PriceWaterhouseCoopers και συγκεκριµένα από τους κ.κ. Κ. Κοτσιλίνη και Λ. Σκαραµαγκά. Τα πιστοποιητικά ελέγχου των ανωτέρω χρήσεων παρατίθενται στο παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους Ισολογισµούς.

20 ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. 19 Τον έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. καθώς και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών της Kαταστάσεων για τις εταιρικές χρήσεις 1996 έως και 1998 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Στυλιανός Ξενάκης της ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων για τις εταιρικές χρήσεις 1999 και 2000 διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές κ. Στυλιανός Ξενάκης της ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. και κα. Μαρία Γκίκα της Ernst & Young (Hellas) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο παράρτηµα του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς. 3.3 Φορολογικοί Έλεγχοι ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ Το σύνολο των Τραπεζών (εκτός της Τράπεζας Κρήτης) από τη συγχώνευση των οποίων έχει προκύψει η ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., όπως υφίσταται σήµερα, έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1999 και τα οικονοµικά τους στοιχεία κρίθηκαν ακριβή, ειλικρινή και οριστικά. Ειδικότερα: ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK A.E. (πρώην ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. µετονοµασθείσα σε ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.) Εντός της χρήσεως 2000 διενεργήθη ο τελευταίος τακτικός έλεγχος φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών για τις χρήσεις 1996, 1997, 1998 και Οι φόροι και οι επιβαρύνσεις που προέκυψαν από τις διαφορές φορολογικού ελέγχου, επιλύθηκαν µε πράξη συµβιβασµού στο ποσό των δρχ και βάρυναν τη χρήση Αίτησή µας προς το ΕΘ.Ε.Κ. για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου της χρήσεως 2000 φέρει αριθ. πρωτ. 1610/ ΕΥΡΩΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (µετονοµασθείσα σε ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK A.E. και απορροφηθείσα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.) Εντός της χρήσεως 1999 διενεργήθη τακτικός έλεγχος φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών για όλες τις χρήσεις από της συστάσεώς της µέχρι και την ηµεροµηνία ( ) σύνταξης ισολογισµού µετασχηµατισµού, βάσει του οποίου απορροφήθηκε από την Τράπεζα Αθηνών Α.Ε. Οι φόροι και οι επιβαρύνσεις που προέκυψαν από τις διαφορές φορολογικού ελέγχου, επιλύθηκαν µε πράξη συµβιβασµού στο ποσό των δρχ και βάρυναν τη χρήση 1999 της απορροφούσας. Σε εκκρεµότητα παραµένει η προσφυγή της τράπεζας κατά των φύλλων που εκδόθηκαν κατά τον προσωρινό έλεγχο των χρήσεων 1992 και 1993, που διενεργήθηκε το 1994, η οποία αφορούσε τον τρόπο επιµερισµού των κερδών που αναλογούν στα αφορολόγητα ή τα φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο έσοδα, µετά από έφεση της ΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών κατά της πρωτόδικης υπέρ της Τράπεζας απόφασης. εδοµένου όµως ότι, έχει ήδη εκδοθεί απόφαση του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών υπέρ της Τράπεζας για τι ίδιο θέµα της χρήσης του 1994, είναι πολύ πιθανή η θετική έκβαση των εν λόγω εκκρεµοτήτων. ΙΝΤERBANK ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (απορροφηθείσα από την ΕΥΡΩΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.) Εντός της χρήσεως 2000 διενεργήθη ο τελευταίος τακτικός έλεγχος φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών για όλες τις χρήσεις από την µέχρι και την ηµεροµηνία ( ) σύνταξης ισολογισµού µετασχηµατισµού, βάσει του οποίου απορροφήθηκε από την πρώην Τράπεζα EFG Eurobank A.E. Οι φόροι και οι επιβαρύνσεις που προέκυψαν από τις διαφορές φορολογικού ελέγχου, επιλύθηκαν µε πράξη συµβιβασµού στο ποσό των δρχ και βάρυναν τη χρήση 2000 της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. (απορροφηθείσα από την ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK A.E. ) Εντός της χρήσεως 2001 διενεργήθη ο τελευταίος τακτικός έλεγχος φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογιών για τις χρήσεις από έως και , ηµεροµηνία του ισολογισµού µετασχηµατισµού, βάσει του οποίου απορροφήθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Οι φόροι και οι επιβαρύνσεις που

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ής εκεµβρίου 2001 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ής εκεµβρίου 2001 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Ποσά σε εκατ. ευρώ 2001 2000 2001 2000 Ταµείο και διαθέσιµα στην κεντρική τράπεζα 427.452 497.967 1.254 1.461 Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηµατοδότηση από την κεντρική τράπεζα 0 18.129 0

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Μάρτιος 2005 2 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 4 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. Αρ. Μ.Α.Ε 6068/06/Β/86/07 - Όθωνος 8, Αθήνα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. Αρ. Μ.Α.Ε 6068/06/Β/86/07 - Όθωνος 8, Αθήνα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 EFG Eurobank Ergasias A.E. Αρ. Μ.Α.Ε 6068/06/Β/86/07 - Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως τίου (βάσει της Απόφασης 17/336/21.04. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2004 2003 1. Ταµείο και ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.577.664.968,00.- ευρώ και διαιρείται σε 286.848.176 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ η κάθε μία. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ, ΕΤΕΜ Α.Ε., ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε., BLYTHE LIMITED, ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε., ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε., BRIDGNORTH ALUMINIUM

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΣΕΛΙ Α: 1/229

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Σελίδα Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Εκθεση ελεγκτών 3-4 Κατάσταση αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡ. 2δ, ΤΟΥ Ν. 3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡ. 2δ, ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡ. 2δ, ΤΟΥ Ν. 3401/2005 Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. λόγω της Συγχώνευσης µε Απορρόφηση µε την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» από την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» Στην Αθήνα, την εικοστή έκτη (26η)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την 26 Νοεμβρίου 2010 Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.190

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει µε ενηµέρωση µέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 25 Αυγούστου 2010 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

, ,11 14

, ,11 14 VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15.11.2002 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2005

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 KLEEMANN HELLAS Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχώρι Κιλκίς www.kleemann.gr

Διαβάστε περισσότερα