Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ κ. ΣΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Αγαπητά µέλη, Όπως γνωρίζετε, εσείς που παρακολουθείτε και συµµετέχετε στις δράσεις του Επιµελητηρίου, το έργο του σε µεγάλο βαθµό συντελείται µέσα από τις Επιτροπές του και θέλω άλλη µια φορά να ευχαριστήσω τους Προέδρους και τα µέλη των Επιτροπών µας για τη συµβολή τους στη δηµιουργία σηµαντικών εκδηλώσεων σε όλους τους βασικούς τοµείς της οικονοµίας και της διαχείρισης των επιχειρήσεων. Οι εκδηλώσεις αυτές έφεραν σε επαφή την επιχειρηµατική κοινότητα και τον κρατικό µηχανισµό αλλά και περισσότερες πολιτικές δυνάµεις συµµετέχοντας σε ρυθµίσεις για την καλύτερη λειτουργία των επιχειρήσεων µε σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα µας. Είναι σηµαντικό να συµµετέχουµε ως φορέας στη διαµόρφωση των νοµοθετικών εκείνων µεταρρυθµίσεων που στοχεύουν στην εύρυθµη λειτουργία των επιχειρήσεων σε µία περίοδο τόσο δύσκολη, θέτοντας νέες βάσεις για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Θα ήθελα τώρα να κάνω µία αναλυτική αποτίµηση των δράσεων των επιτροπών του Επιµελητηρίου µας στη χρονιά που πέρασε. Συγκεκριµένα: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΓΕΣΙΑΣ: Η επιτροπή οργάνωσε και πραγµατοποίησε µια σειρά Forum Ηγεσίας µε θέµα: Business Opportunities of the Future and Development of Entrepreneurial Spirit, και αφορά σε µία σειρά πολύ σηµαντικών εκδηλώσεων ενηµέρωσης των νέων για θέµατα ηγεσίας, επιχειρηµατικότητας και επαγγελµατικού προσανατολισµού η οποία πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις εταιριών µελών της Επιτροπής και συγκεκριµένα: Mercedes Benz (23 Ιανουαρίου), TUI Hellas (27 Φεβρουαρίου), Saracakis (22 Μαΐου, στα γραφεία της Θεσσαλονίκης). Οι εκδηλώσεις αυτές απευθύνονταν σε τελειόφοιτους µαθητές και φοιτητές και κάθε εκδήλωση την παρακολούθησαν πάνω από 200 άτοµα, αποδεικνύοντας πόσο σηµαντικές είναι τέτοιου είδους εκδηλώσεις για τους νέους µας. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Η Επιτροπή οργάνωσε και πραγµατοποίησε το 10 ο Tax Forum µε θέµα Η Φορολογία σε κρίσιµη καµπή επανεκκίνησης της Ελληνικής Οικονοµίας στην Αθήνα, στις 28 Μαρτίου Τα θέµατα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ήταν: Η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή ως διεθνές φαινόµενο, οι νέες µέθοδοι αντιµετώπισής τους στο πλαίσιο µέτρων δηµοσιονοµικής λιτότητας, το νέο φορολογικό σύστηµα και οι σηµαντικές αλλαγές στη φορολογική διαδικασία και οι επιπτώσεις στην επιχειρηµατικότητα. Στην εκδήλωση συµµετείχαν ως οµιλητές στελέχη ελεγκτικών εταιριών, εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων, ακαδηµαϊκοί και τέλος την εκδήλωση έκλεισε ο Υφυπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Μαυραγάνης. Όπως κάθε χρόνο συνέδριο για τα 1

2 φορολογικά θέµατα πραγµατοποιήθηκε και στην Θεσσαλονίκη. Συγκεκριµένα το 6 o Thessaloniki Forum πραγµατοποιήθηκε στις 3 Νοεµβρίου µε θέµα: Επιτακτική Ανάγκη Εξορθολογισµού Φορολογίας για την Ανάπτυξη, την Aπασχόληση και την Εδραίωση Εµπιστοσύνης Φορολογουµένων και Κράτους. Το Συνέδριο επικεντρώθηκε στην ορθολογική διεύρυνση της φορολογικής βάσης, στην ενθάρρυνση της βιώσιµης συµµόρφωσης και στην αντιµετώπιση προβληµάτων είσπραξης φόρων, ως στρατηγικό τρίπτυχο δράσης για την ολοκλήρωση της φορολογικής µεταρρύθµισης στη φάση εξόδου της οικονοµίας από την κρίση, στην αποκλιµάκωση των φορολογικών βαρών, την άρση των αδικιών και την στοχευµένη προσαρµογή των πολιτικών αυστηρής λιτότητας, «κλειδιά» αποτελεσµατικής επανεκκίνησης της οικονοµίας και της απασχόλησης στις έκτακτες ανάγκες της κρίσης. Ξεχωρίζω τις συµµετοχές της κυρίας Σαββαΐδου, Γενικής Γραµµατέως Εσόδων και του Υφυπουργού Οικονοµικών, κ. Μαυραγάνη. Του Συνεδρίου προηγήθηκε κλειστό γεύµα µε την κα. Σαββαΐδου. Να τονίσω ότι η δράση της Επιτροπής δεν περιορίζεται µόνο στη διοργάνωση εκδηλώσεων, αλλά αναλαµβάνει να µελετά και να καταθέτει εµπεριστατωµένα υποµνήµατα για σηµαντικά θέµατα που αφορούν τις επιχειρήσεις, όπως ο πρόσφατος νόµος περί παρακράτησης φόρου. Σε αυτό το σηµείο θέλω να αναφερθώ σε µία εκδήλωση ενηµερωτικού χαρακτήρα που πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε το Εµπορικό Τµήµα της Αµερικανικής Πρεσβείας και είχε σκοπό την ενηµέρωση των Αµερικανών πολιτών που ζουν στην Ελλάδα για τη φορολογική νοµοθεσία των ΗΠΑ σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις τους και τη συµπλήρωση των φορολογικών τους δηλώσεων. Πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 10 και στην Αθήνα στις 12 Φεβρουαρίου, µε ιδιαίτερα µεγάλη συµµετοχή και ανταπόκριση. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Μέσα από την περίοδο κρίσης που περνάει η χώρα µας όπου τα προβλήµατα είναι τεράστια και η ανεργία βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα, η Επιτροπή πραγµατοποίησε συνέδριο µε θέµα: Key elements to make innovation work, στην Αθήνα, στις 14 Μαΐου Το µήνυµα του συνεδρίου ήταν ότι η καινοτοµία και η εκπαίδευση είναι ένας βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Η συνεργασία των Πανεπιστηµίων και των Επιχειρήσεων είναι η αφετηρία για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων. Επίσης, η Επιτροπή στα πλαίσια των ενηµερωτικών δράσεων που επιχειρεί σε συνεργασία µε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα πραγµατοποίησε το 4 ο MIW Forum στα Χανιά. Το σηµαντικό έργο της Επιτροπής Καινοτοµίας, Εκπαίδευσης και Επιχειρηµατικότητας ολοκληρώθηκε για το 2014 µε το 2 ο διαγωνισµό Make Innovation Work (MIW) που αποτελεί µία αξιοσηµείωτη προσπάθεια υποβολής και βράβευσης καινοτόµων επιχειρηµατικών σχεδίων µε στόχο την υλοποίηση τους και τη δηµιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων ή υπηρεσιών σε σηµαντικούς κλάδους της οικονοµίας. Έτσι, και αυτή τη χρονιά τα 2

3 αποτελέσµατα του διαγωνισµού ανακοινώθηκαν στις 13 Νοεµβρίου 2014, µε τελετή που πραγµατοποιήθηκε στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε το οποίο το Επιµελητήριο συνδιοργάνωσε αυτό το σηµαντικό εγχείρηµα. ιαγωνίστηκαν προτάσεις στους τοµείς της Εναλλακτικής Γεωργίας, της Ενέργειας και Περιβάλλοντος, της Υγείας και Ευεξίας, του Τουρισµού και Πολιτισµού και τέλος, των Logistics και Ναυτιλίας. Ο νικητής του διαγωνισµού ήταν η εταιρία ΙΚΕ παραγωγής αποξηραµένων χόρτων και µε πωλήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο, στον τοµέα της εναλλακτικής γεωργίας. Τέλος, να σηµειώσω και τη συνάντηση που είχε το Επιµελητήριό µας µαζί µε άλλους φορείς, όπως µε το Υπουργείο Παιδείας στα πλαίσια κατάθεσης προτάσεων για την αποτελεσµατικότερη ενηµέρωση των µαθητών πάνω σε θέµατα επιχειρηµατικότητας και επαγγελµατικής ανέλιξης. ΕΠΙΤΡΟΠΗ WOMEN IN BUSINESS: Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το ετήσιο WIB Forum 2014 µε θέµα «The Workplace Through the Eyes of Generation Y», στις 31 Μαρτίου 2014, στο Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης. Μέσα από µία διαδραστική, θεατρικού τύπου, παρουσίαση και ενός ζωντανού διαλόγου αναδείχτηκαν οι προτεραιότητες και οι προβληµατισµοί των Generation Y σχετικά µε την επαγγελµατική ή επιχειρηµατική τους εξέλιξη και οι δυνατότητες για την αξιοποίηση των ταλέντων τους από τις επιχειρήσεις. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα συµπεράσµατα της έρευνας KPMG µε θέµα «Ο χώρος εργασίας µέσα από την οπτική της νέας γενιάς». Μέσα από την εκδήλωση φάνηκε καθαρά η ανάγκη της εναρµόνισης της εµπιστοσύνης που πρέπει να υπάρχει µεταξύ των γενεών. Όπως κάθε φορά τα µέλη της Επιτροπής που απαρτίζεται από γυναίκες επιχειρηµατίες, µας προσέφεραν µία διαφορετική αλλά συνάµα διαδραστική και ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Επίσης, στις 6 Οκτωβρίου 2014 στο πλαίσιο των WIB Luncheons είχαµε τη χαρά να έχουµε οµιλητή τον Hendre Coetzee, Global Executive Coach & Founder of the Center for Advanced Coaching. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Η Επιτροπή πραγµατοποίησε το 13o Συνέδριο Healthworld µε θέµα: Eξασφαλίζοντας ένα Μοντέρνο, Βιώσιµο και Προβλέψιµο Σύστηµα Υγείας, στις Σεπτεµβρίου Το συνέδριο επικεντρώθηκε κυρίως στην παραγωγική ανασυγκρότηση του τοµέα υγείας και στις παραµέτρους που θα εξασφαλίσουν εκσυγχρονισµένο, προνοητικό, σταθερό σύστηµα υγείας, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες των ασθενών σε φαρµακευτική περίθαλψη και πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας. Επίσης, η Επιτροπή στα πλαίσια διαλόγου µε την Πολιτεία πραγµατοποίησε γεύµα εργασίας µε τον Υπουργό Υγείας κ. Μάκη Βορίδη. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Η επιτροπή πραγµατοποίησε το 4 ο συνέδριο Labor & Insurance, µε τίτλο: Απασχόληση και Ασφάλιση: ύο Ζητήµατα Εθνικής Προτεραιότητας Ζητούν Λύσεις, στις

4 Νοεµβρίου Στόχος του συνεδρίου για την Απασχόληση και Ασφάλιση ήταν η διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων στα προβλήµατα των δύο αυτών τοµέων κοινωνικής πολιτικής. Στο πρώτο µέρος του συνεδρίου οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην πολιτική ασφάλισης και στους παράγοντες που µπορούν να εγγυηθούν ένα εκσυγχρονισµένο, σταθερό και προβλέψιµο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης ενώ στο δεύτερο µέρος, στον εξορθολογισµό της αγοράς εργασίας και στην ενίσχυση της απασχόλησης µε στόχο την οικονοµική ανάπτυξη µε κοινωνική συνοχή. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η επιτροπή µε τη στήριξη του Ελληνικού ικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη πραγµατοποίησε το 12 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης µε θέµα: Νέα Πορεία για την ΕΚΕ: Ετοιµότητα και Συµµετοχή, στις 20 Νοεµβρίου Στόχος του συνεδρίου και αυτή τη χρονιά αποτέλεσε η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων, οργανισµών και των ενδιαφερόµενων φορέων για τις πρόσφατες εξελίξεις στον τοµέα της ΕΚΕ και της βιώσιµης ανάπτυξης όπως επίσης, και τα οφέλη από την έµπρακτη συµµετοχή τους στην υιοθέτηση ενός νέου µοντέλου ανάπτυξης και λειτουργίας το οποίο βασίζεται στις αρχές της υπεύθυνης, βιώσιµης και υγιούς επιχειρηµατικότητας, αξιοποιώντας τη δυνατότητα για ανταλλαγή εµπειρίας και καλών πρακτικών. Το φετινό Συνέδριο ΕΚΕ συνεχίζοντας την επιτυχηµένη πρωτοβουλία προώθησης άριστων πρακτικών µέσω του CSR Marketplace, συνέβαλλε ουσιαστικά στη δηµόσια διαβούλευση για την εφαρµογή και στην Ελλάδα µίας εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ και στον τρόπο µε τον οποίο η στρατηγική αυτή θα συνδεθεί µε τον επανακαθορισµό των στόχων για τη βιώσιµη ανάπτυξη που αναµένεται να οριστικοποιηθούν στην παγκόσµια ιάσκεψη του ΟΗΕ στο Παρίσι το Στο πλαίσιο της συνεργασίας της επιτροπής µε το Ελληνικό ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στις 5 εκεµβρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη, πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, το trafficking και την αντιµετώπιση της διαφθοράς. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: Η επιτροπή µέσα στο 2014 πραγµατοποίησε σηµαντικά γεύµατα εργασίας. Κατά τη διάρκεια αυτών των γευµάτων, επιχειρηµατίες µέλη του Επιµελητηρίου ήρθαν σε επαφή µε εκπροσώπους από το χώρο της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης µε σκοπό την ενηµέρωσή τους για αποτελεσµατικότερες κυβερνητικές και επιχειρησιακές σχέσεις. Συγκεκριµένα πραγµατοποιήθηκαν γεύµατα εργασίας µε τους κ.κ.: Ιωάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γεώργιο Προβόπουλο, ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος, Νίκο Καραµούζη, ιευθύνοντα Σύµβουλο Γενικής Τράπεζας, Γιώργο Μαυραγάνη, Υφυπουργό Οικονοµικών, και Νίκο ένδια, Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ: Η επιτροπή σχεδιάζει και υλοποιεί τη στρατηγική του Επιµελητηρίου στη Βόρεια Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή και πραγµατοποιεί γεύµατα και 4

5 συνέδρια που έχουν άµεση σχέση µε τα επιχειρησιακά ζητήµατα της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό κατά τη χρονική περίοδο του 2014 πραγµατοποιήθηκαν γεύµατα µε σηµαντικούς εκπροσώπους της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης όπως οι κ.κ.: Νικόλαος Καραµούζης,.Σ. Geniki Bank, Χρήστος Βασιλικός, Γ.Γ. Έρευνας & Τεχνολογίας, ηµήτριος Μελάς Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής & ιεθνών Σχέσεων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Η Επιτροπή διοργάνωσε στις 20 Ιουνίου το 3 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας µε θέµα Ελληνική Γεωργία : Αγροτική Παραγωγή Μεταποίηση Αγορές. Το Συνέδριο επικεντρώθηκε σε θέµατα και προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι παραγωγοί κλασικών καλλιεργειών όπως οι αροτραίες και οι δενδροκαλλιέργειες, σε case studies σχετικών µεταποιητικών µονάδων, στα κανάλια διανοµής και τις τάσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς, καθώς και στον κρίσιµο ρόλο της τεχνικής και οικονοµικής στήριξης της παραγωγής. Στο συνέδριο συµµετείχαν ως οµιλητές ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Γεώργιος Καρασµάνης και ο Ειδικός Γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδοµών του Υπουργείου, κ. ηµήτρης Ιατρίδης. Εκτός από τις δραστηριότητες του Επιµελητηρίου που είναι συνυφασµένες µε τις επιτροπές του, το Επιµελητήριο οργανώνει εκδηλώσεις που άπτονται της επιχειρηµατικής επικαιρότητας µε σκοπό την άµεση ενηµέρωση και δικτύωση των µελών του. Για 2 η συνεχή χρονιά το Επιµελητήριο σε συνεργασία µε την εταιρία Σ. Τσοµώκος πραγµατοποίησε το 2 ο Ετήσιο Συνέδριο για την Άµυνα και την Ασφάλεια EXPOSEC-DEFENSEWORLD 2014 στις 7 & 8 Απριλίου Τα θέµατα που συζητήθηκαν ήταν: η επόµενη µέρα της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας, τα βιοµηχανικά µοντέλα ανάπτυξης και συνεργασίας, η αµυντική πολιτική και οι αµυντικές δαπάνες- ο Εξορθολογισµός και η ιαφάνεια, η Κυβερνοάµυνα, η Πολιτική Εθνικής Προστασίας και ο Στρατηγικός Σχεδιασµός, η Ασφάλεια Συνόρων, η Παράνοµη Μετανάστευση, η Προστασία των Ευρωπαϊκών Συνόρων και η ιαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών. Πραγµατοποιήθηκε ένα σηµαντικό και πλούσιο σε θεµατολογία συνέδριο στο οποίο είχαµε και την παρουσία της κας Φώφη Γεννηµατά, Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Αµυνας και του κ. Νίκου ένδια, Υπουργού ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Το Επιµελητήριο σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο Αθηνών διοργάνωσε και το 2014 το 3 ο Επενδυτικό Forum στη Νέα Υόρκη στις 11 και 12 Ιουνίου 2014, µε ιδιαίτερα µεγάλη επιτυχία. Της αποστολής συµµετείχαν 30 εισηγµένες εταιρίες οι οποίες πραγµατοποίησαν πάνω από 500 συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών οίκων. Το φόρουµ τίµησε µε την παρουσία του και οµιλία του ο αναπληρωτής Υφυπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ κ. Murray. Στο πλαίσιο της παρουσίας του Επιµελητηρίου στη Νέα Υόρκη, πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές συναντήσεις όπως µε το Σεβασµιότατο Αρχιεπίσκοπο Β. Αµερικής ηµήτριο, µε την Ex-Im Bank και τη ιεύθυνση Εµπορικών Υποθέσεων στη Νέα Υόρκη. 5

6 Το Επιµελητήριό µας ανέλαβε την πρωτοβουλία και διοργάνωσε µε µεγάλη επιτυχία την πρώτη Επίσηµη Εθνική Συµµετοχή ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ- στη ιεθνή Έκθεση Αµυντικών Συστηµάτων AUSA 2014, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις Οκτωβρίου 2014 στη Washington των ΗΠΑ. Η AUSA αποτελεί κορυφαία διοργάνωση στον τοµέα της αµυντικής βιοµηχανίας µε επισκέπτες ανά διοργάνωση και περισσότερες από 500 εταιρίες/εκθέτες οι οποίες καταλαµβάνουν εκθεσιακό χώρο τ.µ. περίπου. Η Ελληνική Συµµετοχή στη συγκεκριµένη διοργάνωση αποτέλεσε µια δυναµική συστράτευση φορέων και επιχειρήσεων σε µία προσπάθεια να αναδειχθούν οι δυνατότητες της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας στο πλαίσιο µίας δυναµικής πολιτικής εξωστρέφειας και προώθησης των προϊόντων τους στο εξωτερικό. Η Εθνική συµµετοχή στην AUSA 2014 διετέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και υποστηρίχθηκε από το Enterprise Greece Invest & Trade, την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστηµικής & Άµυνας (ΕΕΛΕΑΑ) και το Σύνδεσµο Ελλήνων Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ). Στα πλαίσια της παρουσίας του Επιµελητηρίου στην Ουάσιγκτον, πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές συναντήσεις όπως µε το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εµπορίου, το Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο, το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας και το Ινστιτούτο Brookings. Κάθε χρόνο πραγµατοποιείται µε τεράστια απήχηση και επιτυχία το διήµερο διεθνές συνέδριο Η Ώρα της Ελληνικής Οικονοµίας. Tο 2014 πραγµατοποιήθηκε στις 1-2 εκεµβρίου µε θέµα: Η Ελληνική Οικονοµία σε σηµείο Καµπής: ιαµορφώνοντας µία Εθνική Ατζέντα για την Ανάπτυξη της Χώρας. Όπως πάντα, συµµετείχαν κορυφαίοι Έλληνες και Ξένοι οµιλητές, Έλληνες Υπουργοί, ο Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Αντώνης Σαµαράς. Ανάµεσα στους οµιλητές ήταν η κα Deborah Wince-Smith Πρόεδρος του US Council of Competitiveness, o επενδυτής Paul Kazarian της Japonica Partners, ο καθηγητής από το USC Jacob Soll, o ιευθυντής του Brookings William Antholis, o Αντιπρόεδρος του IFC κ. Τσιτσιράγκος. Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του 25 ου συνεδρίου της Ελληνικής Οικονοµίας, το Επιµελητήριο µας βράβευσε τις εταιρίες METLIFE και ORACLE για την 50ετή και 25ετή αντίστοιχα επιτυχηµένη παρουσία τους στην Ελλάδα. Με τη συνεργασία των 7 διµερών Επιµελητηρίων, στις 20 Μαΐου έγινε η παρουσίαση µελέτης που εκπονήθηκε από το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και την εταιρία The Boston Consulting Group (BCG) µε τίτλο «O ρόλος των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και οι προοπτικές της Ελληνικής οικονοµίας». Η µελέτη σκοπό είχε να εξετάσει τα δεδοµένα, να παρουσιάσει τις προκλήσεις, να αποτυπώσει την πρόοδο και να αναδείξει τις προτεραιότητες της Ελληνικής οικονοµίας και των άµεσων ενεργειών για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του απαραίτητου µεταρρυθµιστικού έργου που θα σηµατοδοτήσει την είσοδο της ελληνικής οικονοµίας σε ένα νέο αναπτυξιακό κύκλο. 6

7 Με τη συνεργασία του Ελληνικού Επιµελητηρίου της Νέας Υόρκης και µε οµιλητή τον κ. Louis Katsos, Πρόεδρο της Jekmar Associates, πραγµατοποιήθηκε στις 10 Νοεµβρίου εκδήλωση παρουσίασης του κατασκευαστικού κλάδου στη Νέα Υόρκη και των επιχειρηµατικών ευκαιριών που υπάρχουν για τις Ελληνικές εταιρίες του κλάδου. Η εκδήλωση είχε σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία ελληνικής επιχειρηµατικής αποστολής στη Νέα Υόρκη τον Μάρτιο του Επίσης, στο πλαίσιο των σταθερών και προγραµµατισµένων εκδηλώσεων πραγµατοποιήθηκαν: η κοπή πίτας για τα µέλη του Επιµελητηρίου (23 Ιανουαρίου στην Αθήνα και 27 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη) καθώς και το δείπνο των Ευχαριστιών στις 24 Νοεµβρίου. Το Επιµελητήριό µας συµµετείχε όπως κάθε έτος στις ετήσιες συναντήσεις των Ευρωπαϊκών Αµερικανικών Επιµελητηρίων που πραγµατοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2014, στις Βρυξέλλες και τον Μάιο του 2014, στην Ουάσιγκτον και στο Dallas του Texas. Ινστιτούτο Οικονοµικής Πολιτικής και ηµόσιας ιακυβέρνησης Το 2014 το Ινστιτούτο πραγµατοποίησε µία σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες. Μεταξύ άλλων: Παράθεση γεύµατος εργασίας στην επιτροπή κοινωνικών εταίρων µε τη συµµετοχή του π. Πρωθυπουργού κ. Παναγιώτη Πικραµµένου. ιοργάνωση εσπερίδας στις 15 Μαΐου 2014 µε θέµα Οικονοµική Πολιτική και ηµόσια ιακυβέρνηση, Οι Ελληνικές Προτεραιότητες στην Ευρώπη, µε debate υποψήφιων ευρωβουλευτών στο ίδρυµα Β & Μ Θεοχαράκη, πριν τις ευρωεκλογές του Επίσηµη παρουσίαση του παρατηρητηρίου µεταρρυθµίσεων, µίας δυναµικής βάσης καταγραφής των µεταρρυθµίσεων από το 2010 έως και σήµερα. Η βάση αυτή αποτελεί ένα πολύτιµο και σηµαντικό εργαλείο για την πορεία του µεταρρυθµιστικού έργου η οποία ανανεώνεται συνέχεια. Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Ινστιτούτου στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ & Υπουργό Εξωτερικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και επίδοση αντίγραφου του έργου των µεταρρυθµίσεων. Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Ινστιτούτου στο Γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ κ. ηµήτριο Κουτσούµπα. Επίδοση αντίγραφου του έργου των µεταρρυθµίσεων. ιοργάνωση εκδηλώσεων διαλόγου µε θέµα τις µεταρρυθµίσεις σε πόλεις της Ελλάδας, όπως Τρίπολη, Ρέθυµνο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα και Κεφαλλονιά. 7

8 TradeUSA Το 2014 ήταν η χρονιά όπου το τµήµα TradeUSA του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου αναδιοργανώθηκε αφουγκραζόµενο τόσο τις ανάγκες της αγοράς όσο και τα ποιοτικά αποτελέσµατα της περιόδου όπου και ξεκίνησε η δραστηριότητά του. Στόχος του εσωτερικού αυτού µηχανισµού είναι η ανάδειξη του Επιµελητηρίου ως US exportexpert ο οποίος να µπορεί να συνδράµει καταλυτικά στην ανάπτυξη του διµερούς εµπορίου µεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Αυτό θα επιτευχθεί µε τη συνεχή πληροφόρηση και υποστήριξη που θα παρέχει ο µηχανισµός αυτός σε Ελληνικές επιχειρήσεις. Μελέτες, επιχειρηµατικές αποστολές, συµµετοχές σε εκθέσεις κ.α. θα αποτελούν µέρος των δράσεων αυτού του µηχανισµού. Για τη διευκόλυνση των παραπάνω το Επιµελητήριο σύστησε µία νέα Επιτροπή αυτή του ιεθνούς Εµπορίου η οποία απαρτίζεται από µεγάλες Ελληνικές Επιχειρήσεις και της οποίας στόχος είναι τόσο η παρεµβατική πολιτική προς την εκάστοτε κυβέρνηση σε θέµατα εµπορικής ανάπτυξης και εξωστρέφειας όσο και οι οργανωµένες συλλογικές δράσεις στις ΗΠΑ όπου θα ωφελούν και τις Ελληνικές Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως, η οµάδα του TradeUSA ξεκίνησε την εκπόνηση ερευνών αγοράς σε όλα τα εξαγώγιµα ελληνικά προϊόντα για την αγορά των ΗΠΑ όπου αναλύονται ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία στοχεύοντας την ολοκληρωµένη πληροφόρηση προς τους Έλληνες Εξαγωγείς. Τέλος, ξεκινώντας από το 2015 οι Ελληνικές Επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν πιο άµεση επαφή µε την αγορά των ΗΠΑ, µέσω του TradeUSA, και συγκεκριµένα µε συνεχόµενη πληροφόρηση σε εµπορικά θέµατα, στοχευµένες επιχειρηµατικές αποστολές και εκθέσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν εκδηλώσεις γευσιγνωσίας, έκθεση στα Αµερικανικά ΜΜΕ, εξατοµικευµένες Β2Β συναντήσεις και επισκέψεις σε κλαδικά έργα/χώρους µερικές από τις οποίες είναι υπο-κατασκευή ουρανοξύστες, αποθήκες διακίνησης προϊόντων, αλυσίδες λιανικής και µονάδες παραγωγής. Αγαπητά µέλη, Το Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο είχε και θα έχει ως στόχο του την ευρύτερη ανάπτυξη των οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων µεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού αναλαµβάνουµε πρωτοβουλίες και καταβάλλουµε σηµαντικές προσπάθειες ώστε να υπάρξουν πραγµατικά αποτελέσµατα και στην προσέλκυση επενδύσεων αλλά και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων. Σηµαντικός αρωγός στις προσπάθειες που καταβάλουµε είναι η Αµερικανή Πρεσβεία και θεωρώ πολύ σηµαντικό να αναφερθώ στην πολύτιµη συνεργασία που έχουµε αναπτύξει µαζί της. Η συνεργασία µας όλα αυτά τα χρόνια παραµένει διαρκής µε σκοπό τη δηµιουργία συνθηκών για την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ των δύο χωρών. Οι συνεργασίες µας σε ορισµένα 8

9 προγράµµατα και δράσεις είναι δεδοµένες και σε αυτό έχουν συµβάλει και τα στελέχη της Πρεσβείας αλλά και τα στελέχη του Επιµελητηρίου µας µε τις διαρκείς επαφές που έχουν. Με αφορµή την αναφορά µου αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. David Lippeatt, Οικονοµικό Ακόλουθο για την εποικοδοµητική συνεργασία µας και για τη συχνή συµµετοχή του στις δραστηριότητες του Επιµελητηρίου µας. Ο κ. Lippeatt αποχωρεί από την Ελλάδα συµπληρώνοντας 3 χρόνια εποικοδοµητικής παρουσίας και συµβολής. Εκ µέρους του Επιµελητηρίου µας του εύχοµαι καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Όλες µας οι δράσεις και η εν γένει δυναµική παρουσία µας απαιτούν ένα εύρωστο και οικονοµικά ανεξάρτητο Επιµελητήριο το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να εµπλουτίζει τα προγράµµατα του, να θέτει νέα πρότυπα σύµφωνα µε τις σύγχρονες απαιτήσεις και να εκπροσωπεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα µέλη του. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σηµαντικό να σας επισηµάνω ότι τα έσοδα του Επιµελητηρίου µας βασίζονται κατά µεγάλο ποσοστό στις συνδροµές των µελών του, και µε την ευκαιρία αυτή να καλέσω τα µέλη µας να προβαίνουν στην έγκαιρη εξόφληση της συνδροµής τους µιας και αυτό κρίνεται ιδιαίτερα απαραίτητο για τη συνεχή αναβάθµιση των υπηρεσιών του Επιµελητηρίου µας. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω ολόθερµα τους χορηγούς των εκδηλώσεων µας, οι οποίοι µας συµπαραστέκονται συνεχώς και χωρίς τους οποίους δεν θα µπορούσαµε να πραγµατοποιήσουµε όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες και ποικίλες δραστηριότητες και προγράµµατά µας. Είµαστε σίγουροι ότι αναγνωρίζουν την ιστορία και τον διαχρονικό ρόλο του Επιµελητηρίου µας και γνωρίζουν ότι µε την ενίσχυσή τους επιβραβεύουν ένα µη κερδοσκοπικό φορέα, µέλος του µεγαλύτερου δικτύου Εµπορικών Επιµελητηρίων στον κόσµο, που τους εκπροσωπεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και όχι ένα οποιοδήποτε κερδοσκοπικό οργανισµό ή εταιρία παραγωγής εκδηλώσεων. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω θερµά και να δώσω τα συγχαρητήρια µου στο προσωπικό του Επιµελητηρίου µας, το οποίο ανταποκρίνεται µε όλες του τις δυνάµεις στην εκπλήρωση των συνεχώς αυξηµένων υποχρεώσεων του Επιµελητηρίου µας. Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητά Μέλη, Η φετινή Γενική Συνέλευση του Επιµελητηρίου µας διεξάγεται κατά την πλέον κρίσιµη περίοδο για τη χώρα και την οικονοµία από την εποχή της µεταπολίτευσης. Επειδή αναφερόµαστε στα πεπραγµένα του 2014 θα ήθελα να κάνω µια σύντοµη αναδροµή στις οικονοµικο-πολιτικές εξελίξεις στη χώρα κατά την περσινή χρονιά. Ανατρέχοντας στους δείκτες εµπιστοσύνης στην Ελληνική οικονοµία την περασµένη άνοιξη διαπιστώνουµε τα πρώτα σηµάδια εξόδου από την κρίση. Τα δηµοσιονοµικά έδειχναν σηµάδια σταθεροποίησης και πρωτογενή πλεονάσµατα, η αξιοπιστία της χώρας είχε αποκατασταθεί σε 9

10 µεγάλο βαθµό, είχαµε βγει στις αγορές µε ικανοποιητικά επιτόκια, το επενδυτικό ενδιαφέρον µεγάλωνε και συζητούσαµε για την ανάγκη συνέχισης των µεταρρυθµίσεων και το νέο Αναπτυξιακό Σχέδιο που θα οδηγούσε την Ελλάδα στην ανάπτυξη. Όλες οι προβλέψεις µέχρι τον Σεπτέµβρη του 2014 έδειχναν ότι ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ για το 2015 θα ξεπερνούσε το 1,5%. Μιλούσαµε ακόµη και για 3% ανάπτυξη. Οι αναγκαίες δοµικές µεταρρυθµίσεις όµως δεν συνεχιστήκαν, το νέο Αναπτυξιακό Σχέδιο δεν ανακοινώθηκε ποτέ και µήνα µε το µήνα οι προοπτικές εξασθένησαν. Μετά ανακοινώθηκαν και οι πρόωρες εκλογές, λόγω της αδυναµίας του πολιτικού µας συστήµατος να εκλέξει Πρόεδρο της ηµοκρατίας, και η πολιτική αστάθεια και η οικονοµική αβεβαιότητα επέστρεψαν. Τα επενδυτικά σχέδια πάγωσαν, η απειλή της ύφεσης εµφανίστηκε ξανά και η ρευστότητα έγινε και πάλι ανεπαρκής. Ίσως µπήκα λίγο και στο 2015, αλλά νοµίζω ότι η κατάσταση όπως, σύντοµα, την περιέγραψα αποτελεί µια πιστή αποτίµηση των εξελίξεων της περασµένης χρονιάς και το πλαίσιο στο οποίο έπρεπε να κινηθεί το Επιµελητήριο. Πιστοί στη φιλοσοφία και στις αρχές του Επιµελητηρίου εργαστήκαµε όλοι, ιοικούσα Επιτροπή και ιοικητικό Συµβούλιο, για να επιβεβαιώσουµε την ηγετική θέση του Επιµελητηρίου µας συνεχίζοντας και διευρύνοντας τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις µας. Πιστεύω ότι ανταποκριθήκαµε επάξια στην αποστολή µας και εκτελέσαµε το έργο µας µε ιδιαίτερη επιτυχία, κρίνοντας από την προσέλευση και την ανταπόκριση που είχαν οι εκδηλώσεις µας την περυσινή χρονιά. Επιβεβαιώσαµε τη γενική αναγνώριση για τον θετικό ρόλο µας στα επιχειρηµατικά δρώµενα και πρέπει να σηµειώσω ότι τα Συνέδρια, οι εκθέσεις τα φόρα και όλες οι άλλες µορφές δράσης έτυχαν εξαιρετικών σχολίων και είχαν αυξηµένες συµµετοχές και έσοδα για το Επιµελητήριο. Η προβολή κρίσιµων θεµάτων, η παρακολούθηση της επικαιρότητας και των αναδεικνυοµένων αναγκών της εποχής µας κέρδισε τη συµµετοχή των µελών και την υποστήριξη των χορηγών µας. Παράλληλα η κάλυψη των εκδηλώσεων µας και η ταυτόχρονη προβολή από τα ΜΜΕ αύξησαν την αναγνωρισιµότητα και το κύρος του Ελληνο Αµερικανικού Επιµελητηρίου. Βασικός στόχος παραµένει η ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική εκπροσώπηση των συµφερόντων των µελών µας µέσα από τη στοχευµένη παρεµβατικότητα και την ικανότητά µας να διεκδικούµε και να διαδραµατίζουµε σηµαντικό ρόλο στο οικονοµικό και επιχειρηµατικό γίγνεσθαι. Για το σκοπό αυτό, µέσα από τις δράσεις µας και την δυνατότητα εκπόνησης και υποβολής προτάσεων για την οικονοµική πολιτική, τις µεταρρυθµίσεις και την επιχειρηµατικότητα, επιδιώκουµε και αναβαθµίζουµε την σχέση µας µε τη ηµόσια ιοίκηση και την κυβέρνηση. Η αναγνώριση του έργου µας και η ανιδιοτελής συνεισφορά των µελών και των επιτροπών µας, µας έχει καταστήσει αξιόπιστους συνοµιλητές µε τους θεσµικούς φορείς και τους κυβερνητικούς παράγοντες και µας επιτρέπει να διεκδικούµε τη στρατηγική συµµετοχή µας στη διαµόρφωση πολιτικών για την επιχειρηµατικότητα και την ανάπτυξη. 10

11 Το Επιµελητήριο έχει σταθεί υποστηρικτικά δίπλα σε όλες τις µεταπολιτευτικές κυβερνήσεις και το ίδιο θα πράξουµε και το 2015, θέτοντας στη διάθεση της κυβέρνησης τον ιδιαίτερα αποτελεσµατικό µηχανισµό και το ευρύ δίκτυο επαφών µας, ειδικά µε τις ΗΠΑ. Μέσα από το έργο των επιτροπών µας, τις εκδηλώσεις, τις ποικίλες δράσεις και τις ουσιαστικές παρεµβάσεις µας θα συνεχίσουµε να υποστηρίζουµε τη σταθερή ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και την προώθηση των µεταρρυθµίσεων, µε στόχο τη βελτίωση του οικονοµικού περιβάλλοντος, την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και την βιώσιµη ανάπτυξη. Συνεχίζουµε την εξαιρετική σχέση που αναπτύξαµε µε την Πρεσβεία των Ηνωµένων Πολιτειών και απολαµβάνουµε της εµπιστοσύνης του διοικητικού αλλά και του οργανωτικού προσωπικού της. Συµµετέχουµε σταθερά στις εκδηλώσεις της Πρεσβείας και συγχρόνως έχουµε εξασφαλίσει την υποστήριξη της Πρεσβείας στις εκδηλώσεις µας εντός της χώρας και στις επιχειρηµατικές αποστολές µας στις ΗΠΑ. Όσον αφορά δε την περυσινή δέσµευσή µας στη Γενική Συνέλευση για τις δραστηριότητες που αφορούν την εξωστρέφεια και τις εξαγωγές, αναφερθήκαµε προηγουµένως στις επιχειρηµατικές αποστολές µας στις ΗΠΑ, στην οργάνωση και στελέχωση της πρωτοβουλίας µας TradeUSA και στις νέες πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν στο Επιµελητήριο να ανταποκριθεί στην πρόκληση, να στηρίξει τις αναδυόµενες ανάγκες των µελών του και να διατηρήσει τον ηγετικό του ρόλο στο επιχειρηµατικό γίγνεσθαι. Στη ΓΣ του 2014 είχαµε αναφερθεί σε τρεις νέες επιτροπές, την Επιτροπή Νοµικών θεµάτων, την Επιτροπή Πολιτισµού και την Επιτροπή ιεθνούς Εµπορίου, από τις οποίες περιµέναµε και σηµαντικό νέο έργο. Στην Επιτροπή ιεθνούς Εµπορίου αναφερθήκαµε ανωτέρω και είµαι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι και η Επιτροπή Νοµικών θεµάτων ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες συµµετέχοντας στην οµάδα εργασίας του Υπουργείου ικαιοσύνης για την αναµόρφωση του Αστικού Κώδικα και οργανώνοντας το Συνέδριο για την επιτάχυνση της απονοµής δικαιοσύνης στη χώρα, σε συνεργασία µε τον Αµερικανικό ικηγορικό Σύλλογο το γνωστό American Βar Association. Το Επιµελητήριό µας πιστεύει ότι ο πολιτισµός αποτελεί ένα ανεκµετάλλευτο εργαλείο προώθησης της χώρας µας σε όλους τους τοµείς, διπλωµατικούς, εµπορικούς, επιχειρηµατικούς και εκπαιδευτικούς πέρα δηλαδή του πολιτιστικού. Θα ήθελα σήµερα να σας ενηµερώσω ότι είναι σε προχωρηµένο στάδιο οι εργασίες της άλλης νέας επιτροπής µας για τον Πολιτισµό για τη διεξαγωγή µεγάλου διεθνούς Συνεδρίου για την Πολιτισµική ιπλωµατία και το ρόλο του Πολιτισµού στην Οικονοµική Ανάπτυξη. Σχετικά µε τη ροή των πληροφοριών από και προς τα µέλη µας θέσαµε ήδη σε λειτουργία τη νέα µας ιστοσελίδα η οποία είναι σχεδιασµένη σε σύγχρονες πλατφόρµες και µπορεί να παρέχει περισσότερες πληροφορίες στους χρήστες της. 11

12 Ακόµη για να ανιχνεύσουµε τα θέµατα που απασχολούν την κοινωνία και τις επιχειρήσεις ξεκινήσαµε το Radar, µια υπηρεσία που συλλέγει και αναλύει τον αριθµό και τις απόψεις των συζητήσεων στο διαδίκτυο για όλα τα θέµατα που άπτονται των εργασιών των επιτροπών µας και του Ινστιτούτου. Χρησιµοποιώντας το Radar είµαστε σε καλύτερη θέση να ανταποκριθούµε στις απαιτήσεις της εποχής και στα θέµατα που απασχολούν την επιχειρηµατικότητα. Παράλληλα µε την αυξανόµενη παρουσία µας στα κοινωνικά δίκτυα προωθούµε αποτελεσµατικότερα το έργο και τις δράσεις του Επιµελητηρίου και διευρύνουµε την επιρροή µας στην επιχειρηµατική κοινότητα ενώ µεγαλώνουµε το ακροατήριό µας προσεγγίζοντας και ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνουµε την παρουσία και το κύρος του Επιµελητηρίου και διαχέουµε τις υγιείς και αναπτυξιακές θέσεις και δραστηριότητές µας δηµιουργώντας συνθήκες ευρύτερης αποδοχής της επιχειρηµατικότητας και της απαιτούµενης κοινωνικής προσαρµογής στα δεδοµένα της εποχής. Το 2015 είναι µια χρονιά µε ιδιαίτερες δυσκολίες. Εµείς θα συνεχίσουµε µε αποφασιστικότητα, επιµονή και προσήλωση στο έργο µας. Θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε τα µέλη µας και το επιχειρείν και να προωθούµε την αναγκαιότητα των µεταρρυθµίσεων που θα κάνουν το οικονοµικό περιβάλλον της Ελλάδας φιλικότερο στις επενδύσεις και την επιχειρηµατικότητα. Με ανοικτό πνεύµα και υποστηρικτική διάθεση προσεγγίζουµε τη ηµόσια ιοίκηση και το πολιτικό προσωπικό προβάλλοντας την υγιή επιχειρηµατικότητα που εκπροσωπούµε και τη δυνατότητά µας να συµπληρώνουµε τον κρατικό µηχανισµό µε αποτελεσµατικές προτάσεις οικονοµικής πολιτικής. Ενισχύουµε περαιτέρω τη σχέση µας µε την Πρεσβεία καθώς και οργανισµούς και θεσµούς των ΗΠΑ υποστηρίζοντας την εξωστρέφεια και τις εξαγωγές και εξασφαλίζουµε την υποστήριξη των υπερατλαντικών εταίρων µας στις δράσεις του Επιµελητηρίου µας. Τέλος, εντείνουµε το παρεµβατικό έργο του Επιµελητηρίου, στοχευµένα, µεθοδικά και καταλυτικά ώστε να προωθούνται οι θέσεις και το έργο µας χωρίς να περιορίζεται η αποτελεσµατική λειτουργία του Επιµελητηρίου και η πρόσβαση στη ηµόσια ιακυβέρνηση. Σε όλο αυτό το έργο καταλυτικός θα είναι ο ρόλος του Ινστιτούτου µας, που καλείται µε τη µελετητική του δραστηριότητα και την προώθηση του διαλόγου να διαδραµατίσει σηµαντικό υποστηρικτικό ρόλο για το Επιµελητήριο και τις Επιτροπές του. Συνοψίζοντας θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια ώστε να είµαστε χρήσιµοι στα µέλη µας και να συµβάλλουµε θετικά και αποτελεσµατικά στην επιχειρηµατική ανάπτυξη της χώρας....//... 12

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κρίσιµη στιγµή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί µια νέα πρωτόγνωρη πραγµατικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό µοντέλο που θα της επιτρέψει όχι µόνο να βγει από

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή

Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή Στην Εσπερίδα Logistics «Logistics partnership and national strategy: A 360 approach - Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των logistics στη σύναψη στρατηγικών συµµαχιών

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ κ. ΣΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΠΝΟ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ 24 ου ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΝ 3-12-2013 Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης Ολοκληρώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 7 ΑΘΗΝΑ 4/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Κωνσταντίνου Μπίτσιου

Χαιρετισμός του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Κωνσταντίνου Μπίτσιου Χαιρετισμός του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Κωνσταντίνου Μπίτσιου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος Σάββατο, 28 Μαΐου 2016 Ξενοδοχείο VALIS RESORT

Διαβάστε περισσότερα

memo 3 Μαΐου 2014 Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά

memo 3 Μαΐου 2014 Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά memo 3 Μαΐου 2014 Προς: Από: Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά Ακολουθεί ένα συνοπτικό σχέδιο πολιτικής επικοινωνίας με θέμα τη

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα OΜΙΛΙΑ του Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής των ιεθνών ράσεων του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών κ. Θανάση Λαβίδα στο Συνέδριο του Υπουργείου Εξωτερικών «Ο Ρόλος των Υπουργείων Εξωτερικών στην Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Λαµία ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Λαµία ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Λαµία 20-12-2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνεδρίασε στις 20 εκεµβρίου το Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας : ενηµέρωση για την µη απόδοση των ΚΑΠ από

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (RIS 3) & ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2020 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι,

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη, στο Συνέδριο SME Assembly, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1 η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 17 23 Νοεµβρίου, 2008 Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην Ηµερίδα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε θέµα: «Οικονοµία Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012 1 Περιεχόμενα 1. Διαχρονικά Προβλήματα της

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές ευκαιρίες στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας και ιδιαίτερα της

Σηµαντικές ευκαιρίες στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας και ιδιαίτερα της ελτίο Τύπου Αθήνα, 6 Μαΐου 2009 Συµπεράσµατα του συνεδρίου «Bridging the Gap - High Tech Entrepreneurship in Greece and Synergies With Silicon Valley» µε κεντρικό οµιλητή τον Ειδικό Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

Το Πλαίσιο. Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 αναπτύσσεται μέσω:

Το Πλαίσιο. Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 αναπτύσσεται μέσω: Το Πλαίσιο Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί μια νέα πρωτόγνωρη πραγματικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα της επιτρέψει όχι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

5η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

5η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 5η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατά το συνέδριο «Πάτρα Tech 07» που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 8 εκεµβρίου στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» της Πάτρας, µε θέµα «Έρευνα Τεχνολογία Καινοτοµία», συµµετείχε και

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) Συμμετοχή στην Διεθνής Έκθεση Ακινήτων «DOMEXPO»

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) Συμμετοχή στην Διεθνής Έκθεση Ακινήτων «DOMEXPO» ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) Συμμετοχή στην Διεθνής Έκθεση Ακινήτων «DOMEXPO» Στις αρχές Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη κλιμακίου στην ΧΧV Διεθνής Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΣTΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΜΕ ΘΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε/ΤΥΠΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε/ΤΥΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΟ 4 Ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK CSR FORUM ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ» ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON, 27.5.14 «Με πολύ μεγάλη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

it, s that simple ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ REPOWERGREECE.COM

it, s that simple ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ REPOWERGREECE.COM WE it, s that simple ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ REPOWERGREECE.COM Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδας προϋπόθεση για να ακούσει και να δεχτεί η διεθνής κοινότητα την όποια

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eea.gr/gr/el/articles/ypoyrgoi-se-anazitisi-ependyton

http://www.eea.gr/gr/el/articles/ypoyrgoi-se-anazitisi-ependyton Συχνές Ερωτήσεις Επικοινωνία ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙ Α ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Ε.Ε.Α. ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012-2014 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες :

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες : Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Είναι µε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σηµερινή εκδήλωση της cdbbank και σας ευχαριστώ όλους θερµά που µας τιµάτε µε την παρουσία σας απόψε. Μέσα στο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ. Του Δημήτρη Μάρδα Υφυπουργού Εξωτερικών

ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ. Του Δημήτρη Μάρδα Υφυπουργού Εξωτερικών ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ Του Δημήτρη Μάρδα Υφυπουργού Εξωτερικών Δε θα ήταν υπερβολή να υποστηριχτεί ότι αιχμή του δόρατος της αναπτυξιακής διαδικασίας κάθε κράτους, είναι η πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 EAEC-EOC TASK FORCE Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 1 Οφέλη από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου μέχρι σήμερα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Στοχευµένη, έγκαιρη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΣΕΕ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΣΕΕ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ Αθήνα, 15 Ιουνίου 2015 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΣΕΕ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ στην παρουσίαση του «Οδηγού Χρηματοδοτήσεων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία, για Περιφέρειες, Δήμους, ΜΚΟ και Επιχειρήσεις».

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Κύριοι,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Κύριοι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκοµαι σήµερα εδώ στα πρώτα γενέθλια ενός σηµαντικού ελληνικού επιτεύγµατος που µας φέρνει στην «καρδιά» των πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. στο FORUM του ΣΕΒ για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο

Οµιλία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. στο FORUM του ΣΕΒ για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο Οµιλία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή στο FORUM του ΣΕΒ για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013 DIVANI CARAVEL Κυρίες και Κύριοι, Ένα µάθηµα που πιστεύω έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Αγαπητέ Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος κύριε Περγαντά,

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Αγαπητέ Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος κύριε Περγαντά, ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε του Επιµελητηρίου, Αξιότιµοι κύριοι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές, Αγαπητέ Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ. μ ε τ α ξ ύ. τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς ως ο

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ. μ ε τ α ξ ύ. τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς ως ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ μ ε τ α ξ ύ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς κ α ι τ ο υ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ Δ ι κ τ ύ ο υ γ ι α τ η ν Ε τ α ι ρ ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ κ. ΣΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ κ. ΣΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ κ. ΣΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΙΝΤΕΡΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ, ΑΙΘΟΥΣΑ BALLROOM Αγαπητά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούν ένα αποτελεσματικό όχημα για την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Αποτελούν ένα αποτελεσματικό όχημα για την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ProCredit Group event: Ιnternational B2B event ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 9.5.16. «Η επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ. Αθήνα,21 Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ. Αθήνα,21 Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ Αθήνα,21 Οκτωβρίου 2014 Κυρίες και κύριοι, Είναι ευτυχής συγκυρία που το φετινό Συνέδριο διεξάγεται κοντά στην ολοκλήρωση μίας τουριστικής περιόδου που κατά γενική

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ANKO) ΑΕ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) υτικής Μακεδονίας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ANKO) ΑΕ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) υτικής Μακεδονίας ΠΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/01/2007 Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) υτικής Μακεδονίας Με την ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στην Κοζάνη την Πέµπτη 18 Ιανουαρίου 2007, ολοκληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό ρόλο στη συνολική αυτή προσπάθεια έχει η επιτάχυνση των διαδικασιών µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης. Η πολιτική αυτή έχει τρεις

Κεντρικό ρόλο στη συνολική αυτή προσπάθεια έχει η επιτάχυνση των διαδικασιών µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης. Η πολιτική αυτή έχει τρεις Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας, απηύθυνε οµιλία στην εκδήλωση µε θέµα «Έρευνα, Καινοτοµία & Ανάπτυξη στη Θεσσαλία» που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας και το Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Ομιλία στο συνέδριο Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Social Business Excellence Awards 2014 Μάθετε περισσότερα για το θεσμό των βραβείων και δηλώστε συμμετοχή στο σύνδεσμο www.social-business-awards.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα κατ αρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση.

Θα ήθελα κατ αρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Ομιλία προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου, στο συνέδριο The Economist Intelligent Leaders Summit, με θέμα Oxygenating the future through digital strategy Αθήνα, 26 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ ΕΜΠΑΡΓΚΟ:18.30 Αθήνα, 8-9-2008 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ Η σηµερινή εκδήλωση που οργανώνει το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 4. Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 5. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα