Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ κ. ΣΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Αγαπητά µέλη, Όπως γνωρίζετε, εσείς που παρακολουθείτε και συµµετέχετε στις δράσεις του Επιµελητηρίου, το έργο του σε µεγάλο βαθµό συντελείται µέσα από τις Επιτροπές του και θέλω άλλη µια φορά να ευχαριστήσω τους Προέδρους και τα µέλη των Επιτροπών µας για τη συµβολή τους στη δηµιουργία σηµαντικών εκδηλώσεων σε όλους τους βασικούς τοµείς της οικονοµίας και της διαχείρισης των επιχειρήσεων. Οι εκδηλώσεις αυτές έφεραν σε επαφή την επιχειρηµατική κοινότητα και τον κρατικό µηχανισµό αλλά και περισσότερες πολιτικές δυνάµεις συµµετέχοντας σε ρυθµίσεις για την καλύτερη λειτουργία των επιχειρήσεων µε σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα µας. Είναι σηµαντικό να συµµετέχουµε ως φορέας στη διαµόρφωση των νοµοθετικών εκείνων µεταρρυθµίσεων που στοχεύουν στην εύρυθµη λειτουργία των επιχειρήσεων σε µία περίοδο τόσο δύσκολη, θέτοντας νέες βάσεις για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Θα ήθελα τώρα να κάνω µία αναλυτική αποτίµηση των δράσεων των επιτροπών του Επιµελητηρίου µας στη χρονιά που πέρασε. Συγκεκριµένα: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΓΕΣΙΑΣ: Η επιτροπή οργάνωσε και πραγµατοποίησε µια σειρά Forum Ηγεσίας µε θέµα: Business Opportunities of the Future and Development of Entrepreneurial Spirit, και αφορά σε µία σειρά πολύ σηµαντικών εκδηλώσεων ενηµέρωσης των νέων για θέµατα ηγεσίας, επιχειρηµατικότητας και επαγγελµατικού προσανατολισµού η οποία πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις εταιριών µελών της Επιτροπής και συγκεκριµένα: Mercedes Benz (23 Ιανουαρίου), TUI Hellas (27 Φεβρουαρίου), Saracakis (22 Μαΐου, στα γραφεία της Θεσσαλονίκης). Οι εκδηλώσεις αυτές απευθύνονταν σε τελειόφοιτους µαθητές και φοιτητές και κάθε εκδήλωση την παρακολούθησαν πάνω από 200 άτοµα, αποδεικνύοντας πόσο σηµαντικές είναι τέτοιου είδους εκδηλώσεις για τους νέους µας. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Η Επιτροπή οργάνωσε και πραγµατοποίησε το 10 ο Tax Forum µε θέµα Η Φορολογία σε κρίσιµη καµπή επανεκκίνησης της Ελληνικής Οικονοµίας στην Αθήνα, στις 28 Μαρτίου Τα θέµατα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ήταν: Η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή ως διεθνές φαινόµενο, οι νέες µέθοδοι αντιµετώπισής τους στο πλαίσιο µέτρων δηµοσιονοµικής λιτότητας, το νέο φορολογικό σύστηµα και οι σηµαντικές αλλαγές στη φορολογική διαδικασία και οι επιπτώσεις στην επιχειρηµατικότητα. Στην εκδήλωση συµµετείχαν ως οµιλητές στελέχη ελεγκτικών εταιριών, εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων, ακαδηµαϊκοί και τέλος την εκδήλωση έκλεισε ο Υφυπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Μαυραγάνης. Όπως κάθε χρόνο συνέδριο για τα 1

2 φορολογικά θέµατα πραγµατοποιήθηκε και στην Θεσσαλονίκη. Συγκεκριµένα το 6 o Thessaloniki Forum πραγµατοποιήθηκε στις 3 Νοεµβρίου µε θέµα: Επιτακτική Ανάγκη Εξορθολογισµού Φορολογίας για την Ανάπτυξη, την Aπασχόληση και την Εδραίωση Εµπιστοσύνης Φορολογουµένων και Κράτους. Το Συνέδριο επικεντρώθηκε στην ορθολογική διεύρυνση της φορολογικής βάσης, στην ενθάρρυνση της βιώσιµης συµµόρφωσης και στην αντιµετώπιση προβληµάτων είσπραξης φόρων, ως στρατηγικό τρίπτυχο δράσης για την ολοκλήρωση της φορολογικής µεταρρύθµισης στη φάση εξόδου της οικονοµίας από την κρίση, στην αποκλιµάκωση των φορολογικών βαρών, την άρση των αδικιών και την στοχευµένη προσαρµογή των πολιτικών αυστηρής λιτότητας, «κλειδιά» αποτελεσµατικής επανεκκίνησης της οικονοµίας και της απασχόλησης στις έκτακτες ανάγκες της κρίσης. Ξεχωρίζω τις συµµετοχές της κυρίας Σαββαΐδου, Γενικής Γραµµατέως Εσόδων και του Υφυπουργού Οικονοµικών, κ. Μαυραγάνη. Του Συνεδρίου προηγήθηκε κλειστό γεύµα µε την κα. Σαββαΐδου. Να τονίσω ότι η δράση της Επιτροπής δεν περιορίζεται µόνο στη διοργάνωση εκδηλώσεων, αλλά αναλαµβάνει να µελετά και να καταθέτει εµπεριστατωµένα υποµνήµατα για σηµαντικά θέµατα που αφορούν τις επιχειρήσεις, όπως ο πρόσφατος νόµος περί παρακράτησης φόρου. Σε αυτό το σηµείο θέλω να αναφερθώ σε µία εκδήλωση ενηµερωτικού χαρακτήρα που πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε το Εµπορικό Τµήµα της Αµερικανικής Πρεσβείας και είχε σκοπό την ενηµέρωση των Αµερικανών πολιτών που ζουν στην Ελλάδα για τη φορολογική νοµοθεσία των ΗΠΑ σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις τους και τη συµπλήρωση των φορολογικών τους δηλώσεων. Πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 10 και στην Αθήνα στις 12 Φεβρουαρίου, µε ιδιαίτερα µεγάλη συµµετοχή και ανταπόκριση. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Μέσα από την περίοδο κρίσης που περνάει η χώρα µας όπου τα προβλήµατα είναι τεράστια και η ανεργία βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα, η Επιτροπή πραγµατοποίησε συνέδριο µε θέµα: Key elements to make innovation work, στην Αθήνα, στις 14 Μαΐου Το µήνυµα του συνεδρίου ήταν ότι η καινοτοµία και η εκπαίδευση είναι ένας βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Η συνεργασία των Πανεπιστηµίων και των Επιχειρήσεων είναι η αφετηρία για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων. Επίσης, η Επιτροπή στα πλαίσια των ενηµερωτικών δράσεων που επιχειρεί σε συνεργασία µε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα πραγµατοποίησε το 4 ο MIW Forum στα Χανιά. Το σηµαντικό έργο της Επιτροπής Καινοτοµίας, Εκπαίδευσης και Επιχειρηµατικότητας ολοκληρώθηκε για το 2014 µε το 2 ο διαγωνισµό Make Innovation Work (MIW) που αποτελεί µία αξιοσηµείωτη προσπάθεια υποβολής και βράβευσης καινοτόµων επιχειρηµατικών σχεδίων µε στόχο την υλοποίηση τους και τη δηµιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων ή υπηρεσιών σε σηµαντικούς κλάδους της οικονοµίας. Έτσι, και αυτή τη χρονιά τα 2

3 αποτελέσµατα του διαγωνισµού ανακοινώθηκαν στις 13 Νοεµβρίου 2014, µε τελετή που πραγµατοποιήθηκε στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε το οποίο το Επιµελητήριο συνδιοργάνωσε αυτό το σηµαντικό εγχείρηµα. ιαγωνίστηκαν προτάσεις στους τοµείς της Εναλλακτικής Γεωργίας, της Ενέργειας και Περιβάλλοντος, της Υγείας και Ευεξίας, του Τουρισµού και Πολιτισµού και τέλος, των Logistics και Ναυτιλίας. Ο νικητής του διαγωνισµού ήταν η εταιρία ΙΚΕ παραγωγής αποξηραµένων χόρτων και µε πωλήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο, στον τοµέα της εναλλακτικής γεωργίας. Τέλος, να σηµειώσω και τη συνάντηση που είχε το Επιµελητήριό µας µαζί µε άλλους φορείς, όπως µε το Υπουργείο Παιδείας στα πλαίσια κατάθεσης προτάσεων για την αποτελεσµατικότερη ενηµέρωση των µαθητών πάνω σε θέµατα επιχειρηµατικότητας και επαγγελµατικής ανέλιξης. ΕΠΙΤΡΟΠΗ WOMEN IN BUSINESS: Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το ετήσιο WIB Forum 2014 µε θέµα «The Workplace Through the Eyes of Generation Y», στις 31 Μαρτίου 2014, στο Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης. Μέσα από µία διαδραστική, θεατρικού τύπου, παρουσίαση και ενός ζωντανού διαλόγου αναδείχτηκαν οι προτεραιότητες και οι προβληµατισµοί των Generation Y σχετικά µε την επαγγελµατική ή επιχειρηµατική τους εξέλιξη και οι δυνατότητες για την αξιοποίηση των ταλέντων τους από τις επιχειρήσεις. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα συµπεράσµατα της έρευνας KPMG µε θέµα «Ο χώρος εργασίας µέσα από την οπτική της νέας γενιάς». Μέσα από την εκδήλωση φάνηκε καθαρά η ανάγκη της εναρµόνισης της εµπιστοσύνης που πρέπει να υπάρχει µεταξύ των γενεών. Όπως κάθε φορά τα µέλη της Επιτροπής που απαρτίζεται από γυναίκες επιχειρηµατίες, µας προσέφεραν µία διαφορετική αλλά συνάµα διαδραστική και ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Επίσης, στις 6 Οκτωβρίου 2014 στο πλαίσιο των WIB Luncheons είχαµε τη χαρά να έχουµε οµιλητή τον Hendre Coetzee, Global Executive Coach & Founder of the Center for Advanced Coaching. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Η Επιτροπή πραγµατοποίησε το 13o Συνέδριο Healthworld µε θέµα: Eξασφαλίζοντας ένα Μοντέρνο, Βιώσιµο και Προβλέψιµο Σύστηµα Υγείας, στις Σεπτεµβρίου Το συνέδριο επικεντρώθηκε κυρίως στην παραγωγική ανασυγκρότηση του τοµέα υγείας και στις παραµέτρους που θα εξασφαλίσουν εκσυγχρονισµένο, προνοητικό, σταθερό σύστηµα υγείας, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες των ασθενών σε φαρµακευτική περίθαλψη και πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας. Επίσης, η Επιτροπή στα πλαίσια διαλόγου µε την Πολιτεία πραγµατοποίησε γεύµα εργασίας µε τον Υπουργό Υγείας κ. Μάκη Βορίδη. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Η επιτροπή πραγµατοποίησε το 4 ο συνέδριο Labor & Insurance, µε τίτλο: Απασχόληση και Ασφάλιση: ύο Ζητήµατα Εθνικής Προτεραιότητας Ζητούν Λύσεις, στις

4 Νοεµβρίου Στόχος του συνεδρίου για την Απασχόληση και Ασφάλιση ήταν η διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων στα προβλήµατα των δύο αυτών τοµέων κοινωνικής πολιτικής. Στο πρώτο µέρος του συνεδρίου οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην πολιτική ασφάλισης και στους παράγοντες που µπορούν να εγγυηθούν ένα εκσυγχρονισµένο, σταθερό και προβλέψιµο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης ενώ στο δεύτερο µέρος, στον εξορθολογισµό της αγοράς εργασίας και στην ενίσχυση της απασχόλησης µε στόχο την οικονοµική ανάπτυξη µε κοινωνική συνοχή. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η επιτροπή µε τη στήριξη του Ελληνικού ικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη πραγµατοποίησε το 12 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης µε θέµα: Νέα Πορεία για την ΕΚΕ: Ετοιµότητα και Συµµετοχή, στις 20 Νοεµβρίου Στόχος του συνεδρίου και αυτή τη χρονιά αποτέλεσε η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων, οργανισµών και των ενδιαφερόµενων φορέων για τις πρόσφατες εξελίξεις στον τοµέα της ΕΚΕ και της βιώσιµης ανάπτυξης όπως επίσης, και τα οφέλη από την έµπρακτη συµµετοχή τους στην υιοθέτηση ενός νέου µοντέλου ανάπτυξης και λειτουργίας το οποίο βασίζεται στις αρχές της υπεύθυνης, βιώσιµης και υγιούς επιχειρηµατικότητας, αξιοποιώντας τη δυνατότητα για ανταλλαγή εµπειρίας και καλών πρακτικών. Το φετινό Συνέδριο ΕΚΕ συνεχίζοντας την επιτυχηµένη πρωτοβουλία προώθησης άριστων πρακτικών µέσω του CSR Marketplace, συνέβαλλε ουσιαστικά στη δηµόσια διαβούλευση για την εφαρµογή και στην Ελλάδα µίας εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ και στον τρόπο µε τον οποίο η στρατηγική αυτή θα συνδεθεί µε τον επανακαθορισµό των στόχων για τη βιώσιµη ανάπτυξη που αναµένεται να οριστικοποιηθούν στην παγκόσµια ιάσκεψη του ΟΗΕ στο Παρίσι το Στο πλαίσιο της συνεργασίας της επιτροπής µε το Ελληνικό ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στις 5 εκεµβρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη, πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, το trafficking και την αντιµετώπιση της διαφθοράς. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: Η επιτροπή µέσα στο 2014 πραγµατοποίησε σηµαντικά γεύµατα εργασίας. Κατά τη διάρκεια αυτών των γευµάτων, επιχειρηµατίες µέλη του Επιµελητηρίου ήρθαν σε επαφή µε εκπροσώπους από το χώρο της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης µε σκοπό την ενηµέρωσή τους για αποτελεσµατικότερες κυβερνητικές και επιχειρησιακές σχέσεις. Συγκεκριµένα πραγµατοποιήθηκαν γεύµατα εργασίας µε τους κ.κ.: Ιωάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γεώργιο Προβόπουλο, ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος, Νίκο Καραµούζη, ιευθύνοντα Σύµβουλο Γενικής Τράπεζας, Γιώργο Μαυραγάνη, Υφυπουργό Οικονοµικών, και Νίκο ένδια, Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ: Η επιτροπή σχεδιάζει και υλοποιεί τη στρατηγική του Επιµελητηρίου στη Βόρεια Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή και πραγµατοποιεί γεύµατα και 4

5 συνέδρια που έχουν άµεση σχέση µε τα επιχειρησιακά ζητήµατα της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό κατά τη χρονική περίοδο του 2014 πραγµατοποιήθηκαν γεύµατα µε σηµαντικούς εκπροσώπους της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης όπως οι κ.κ.: Νικόλαος Καραµούζης,.Σ. Geniki Bank, Χρήστος Βασιλικός, Γ.Γ. Έρευνας & Τεχνολογίας, ηµήτριος Μελάς Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής & ιεθνών Σχέσεων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Η Επιτροπή διοργάνωσε στις 20 Ιουνίου το 3 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας µε θέµα Ελληνική Γεωργία : Αγροτική Παραγωγή Μεταποίηση Αγορές. Το Συνέδριο επικεντρώθηκε σε θέµατα και προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι παραγωγοί κλασικών καλλιεργειών όπως οι αροτραίες και οι δενδροκαλλιέργειες, σε case studies σχετικών µεταποιητικών µονάδων, στα κανάλια διανοµής και τις τάσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς, καθώς και στον κρίσιµο ρόλο της τεχνικής και οικονοµικής στήριξης της παραγωγής. Στο συνέδριο συµµετείχαν ως οµιλητές ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Γεώργιος Καρασµάνης και ο Ειδικός Γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδοµών του Υπουργείου, κ. ηµήτρης Ιατρίδης. Εκτός από τις δραστηριότητες του Επιµελητηρίου που είναι συνυφασµένες µε τις επιτροπές του, το Επιµελητήριο οργανώνει εκδηλώσεις που άπτονται της επιχειρηµατικής επικαιρότητας µε σκοπό την άµεση ενηµέρωση και δικτύωση των µελών του. Για 2 η συνεχή χρονιά το Επιµελητήριο σε συνεργασία µε την εταιρία Σ. Τσοµώκος πραγµατοποίησε το 2 ο Ετήσιο Συνέδριο για την Άµυνα και την Ασφάλεια EXPOSEC-DEFENSEWORLD 2014 στις 7 & 8 Απριλίου Τα θέµατα που συζητήθηκαν ήταν: η επόµενη µέρα της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας, τα βιοµηχανικά µοντέλα ανάπτυξης και συνεργασίας, η αµυντική πολιτική και οι αµυντικές δαπάνες- ο Εξορθολογισµός και η ιαφάνεια, η Κυβερνοάµυνα, η Πολιτική Εθνικής Προστασίας και ο Στρατηγικός Σχεδιασµός, η Ασφάλεια Συνόρων, η Παράνοµη Μετανάστευση, η Προστασία των Ευρωπαϊκών Συνόρων και η ιαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών. Πραγµατοποιήθηκε ένα σηµαντικό και πλούσιο σε θεµατολογία συνέδριο στο οποίο είχαµε και την παρουσία της κας Φώφη Γεννηµατά, Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Αµυνας και του κ. Νίκου ένδια, Υπουργού ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Το Επιµελητήριο σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο Αθηνών διοργάνωσε και το 2014 το 3 ο Επενδυτικό Forum στη Νέα Υόρκη στις 11 και 12 Ιουνίου 2014, µε ιδιαίτερα µεγάλη επιτυχία. Της αποστολής συµµετείχαν 30 εισηγµένες εταιρίες οι οποίες πραγµατοποίησαν πάνω από 500 συναντήσεις µε εκπροσώπους επενδυτικών οίκων. Το φόρουµ τίµησε µε την παρουσία του και οµιλία του ο αναπληρωτής Υφυπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ κ. Murray. Στο πλαίσιο της παρουσίας του Επιµελητηρίου στη Νέα Υόρκη, πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές συναντήσεις όπως µε το Σεβασµιότατο Αρχιεπίσκοπο Β. Αµερικής ηµήτριο, µε την Ex-Im Bank και τη ιεύθυνση Εµπορικών Υποθέσεων στη Νέα Υόρκη. 5

6 Το Επιµελητήριό µας ανέλαβε την πρωτοβουλία και διοργάνωσε µε µεγάλη επιτυχία την πρώτη Επίσηµη Εθνική Συµµετοχή ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ- στη ιεθνή Έκθεση Αµυντικών Συστηµάτων AUSA 2014, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις Οκτωβρίου 2014 στη Washington των ΗΠΑ. Η AUSA αποτελεί κορυφαία διοργάνωση στον τοµέα της αµυντικής βιοµηχανίας µε επισκέπτες ανά διοργάνωση και περισσότερες από 500 εταιρίες/εκθέτες οι οποίες καταλαµβάνουν εκθεσιακό χώρο τ.µ. περίπου. Η Ελληνική Συµµετοχή στη συγκεκριµένη διοργάνωση αποτέλεσε µια δυναµική συστράτευση φορέων και επιχειρήσεων σε µία προσπάθεια να αναδειχθούν οι δυνατότητες της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας στο πλαίσιο µίας δυναµικής πολιτικής εξωστρέφειας και προώθησης των προϊόντων τους στο εξωτερικό. Η Εθνική συµµετοχή στην AUSA 2014 διετέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και υποστηρίχθηκε από το Enterprise Greece Invest & Trade, την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστηµικής & Άµυνας (ΕΕΛΕΑΑ) και το Σύνδεσµο Ελλήνων Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ). Στα πλαίσια της παρουσίας του Επιµελητηρίου στην Ουάσιγκτον, πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές συναντήσεις όπως µε το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εµπορίου, το Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο, το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας και το Ινστιτούτο Brookings. Κάθε χρόνο πραγµατοποιείται µε τεράστια απήχηση και επιτυχία το διήµερο διεθνές συνέδριο Η Ώρα της Ελληνικής Οικονοµίας. Tο 2014 πραγµατοποιήθηκε στις 1-2 εκεµβρίου µε θέµα: Η Ελληνική Οικονοµία σε σηµείο Καµπής: ιαµορφώνοντας µία Εθνική Ατζέντα για την Ανάπτυξη της Χώρας. Όπως πάντα, συµµετείχαν κορυφαίοι Έλληνες και Ξένοι οµιλητές, Έλληνες Υπουργοί, ο Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Αντώνης Σαµαράς. Ανάµεσα στους οµιλητές ήταν η κα Deborah Wince-Smith Πρόεδρος του US Council of Competitiveness, o επενδυτής Paul Kazarian της Japonica Partners, ο καθηγητής από το USC Jacob Soll, o ιευθυντής του Brookings William Antholis, o Αντιπρόεδρος του IFC κ. Τσιτσιράγκος. Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του 25 ου συνεδρίου της Ελληνικής Οικονοµίας, το Επιµελητήριο µας βράβευσε τις εταιρίες METLIFE και ORACLE για την 50ετή και 25ετή αντίστοιχα επιτυχηµένη παρουσία τους στην Ελλάδα. Με τη συνεργασία των 7 διµερών Επιµελητηρίων, στις 20 Μαΐου έγινε η παρουσίαση µελέτης που εκπονήθηκε από το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και την εταιρία The Boston Consulting Group (BCG) µε τίτλο «O ρόλος των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και οι προοπτικές της Ελληνικής οικονοµίας». Η µελέτη σκοπό είχε να εξετάσει τα δεδοµένα, να παρουσιάσει τις προκλήσεις, να αποτυπώσει την πρόοδο και να αναδείξει τις προτεραιότητες της Ελληνικής οικονοµίας και των άµεσων ενεργειών για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του απαραίτητου µεταρρυθµιστικού έργου που θα σηµατοδοτήσει την είσοδο της ελληνικής οικονοµίας σε ένα νέο αναπτυξιακό κύκλο. 6

7 Με τη συνεργασία του Ελληνικού Επιµελητηρίου της Νέας Υόρκης και µε οµιλητή τον κ. Louis Katsos, Πρόεδρο της Jekmar Associates, πραγµατοποιήθηκε στις 10 Νοεµβρίου εκδήλωση παρουσίασης του κατασκευαστικού κλάδου στη Νέα Υόρκη και των επιχειρηµατικών ευκαιριών που υπάρχουν για τις Ελληνικές εταιρίες του κλάδου. Η εκδήλωση είχε σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία ελληνικής επιχειρηµατικής αποστολής στη Νέα Υόρκη τον Μάρτιο του Επίσης, στο πλαίσιο των σταθερών και προγραµµατισµένων εκδηλώσεων πραγµατοποιήθηκαν: η κοπή πίτας για τα µέλη του Επιµελητηρίου (23 Ιανουαρίου στην Αθήνα και 27 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη) καθώς και το δείπνο των Ευχαριστιών στις 24 Νοεµβρίου. Το Επιµελητήριό µας συµµετείχε όπως κάθε έτος στις ετήσιες συναντήσεις των Ευρωπαϊκών Αµερικανικών Επιµελητηρίων που πραγµατοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2014, στις Βρυξέλλες και τον Μάιο του 2014, στην Ουάσιγκτον και στο Dallas του Texas. Ινστιτούτο Οικονοµικής Πολιτικής και ηµόσιας ιακυβέρνησης Το 2014 το Ινστιτούτο πραγµατοποίησε µία σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες. Μεταξύ άλλων: Παράθεση γεύµατος εργασίας στην επιτροπή κοινωνικών εταίρων µε τη συµµετοχή του π. Πρωθυπουργού κ. Παναγιώτη Πικραµµένου. ιοργάνωση εσπερίδας στις 15 Μαΐου 2014 µε θέµα Οικονοµική Πολιτική και ηµόσια ιακυβέρνηση, Οι Ελληνικές Προτεραιότητες στην Ευρώπη, µε debate υποψήφιων ευρωβουλευτών στο ίδρυµα Β & Μ Θεοχαράκη, πριν τις ευρωεκλογές του Επίσηµη παρουσίαση του παρατηρητηρίου µεταρρυθµίσεων, µίας δυναµικής βάσης καταγραφής των µεταρρυθµίσεων από το 2010 έως και σήµερα. Η βάση αυτή αποτελεί ένα πολύτιµο και σηµαντικό εργαλείο για την πορεία του µεταρρυθµιστικού έργου η οποία ανανεώνεται συνέχεια. Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Ινστιτούτου στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ & Υπουργό Εξωτερικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και επίδοση αντίγραφου του έργου των µεταρρυθµίσεων. Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Ινστιτούτου στο Γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ κ. ηµήτριο Κουτσούµπα. Επίδοση αντίγραφου του έργου των µεταρρυθµίσεων. ιοργάνωση εκδηλώσεων διαλόγου µε θέµα τις µεταρρυθµίσεις σε πόλεις της Ελλάδας, όπως Τρίπολη, Ρέθυµνο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα και Κεφαλλονιά. 7

8 TradeUSA Το 2014 ήταν η χρονιά όπου το τµήµα TradeUSA του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου αναδιοργανώθηκε αφουγκραζόµενο τόσο τις ανάγκες της αγοράς όσο και τα ποιοτικά αποτελέσµατα της περιόδου όπου και ξεκίνησε η δραστηριότητά του. Στόχος του εσωτερικού αυτού µηχανισµού είναι η ανάδειξη του Επιµελητηρίου ως US exportexpert ο οποίος να µπορεί να συνδράµει καταλυτικά στην ανάπτυξη του διµερούς εµπορίου µεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Αυτό θα επιτευχθεί µε τη συνεχή πληροφόρηση και υποστήριξη που θα παρέχει ο µηχανισµός αυτός σε Ελληνικές επιχειρήσεις. Μελέτες, επιχειρηµατικές αποστολές, συµµετοχές σε εκθέσεις κ.α. θα αποτελούν µέρος των δράσεων αυτού του µηχανισµού. Για τη διευκόλυνση των παραπάνω το Επιµελητήριο σύστησε µία νέα Επιτροπή αυτή του ιεθνούς Εµπορίου η οποία απαρτίζεται από µεγάλες Ελληνικές Επιχειρήσεις και της οποίας στόχος είναι τόσο η παρεµβατική πολιτική προς την εκάστοτε κυβέρνηση σε θέµατα εµπορικής ανάπτυξης και εξωστρέφειας όσο και οι οργανωµένες συλλογικές δράσεις στις ΗΠΑ όπου θα ωφελούν και τις Ελληνικές Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως, η οµάδα του TradeUSA ξεκίνησε την εκπόνηση ερευνών αγοράς σε όλα τα εξαγώγιµα ελληνικά προϊόντα για την αγορά των ΗΠΑ όπου αναλύονται ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία στοχεύοντας την ολοκληρωµένη πληροφόρηση προς τους Έλληνες Εξαγωγείς. Τέλος, ξεκινώντας από το 2015 οι Ελληνικές Επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν πιο άµεση επαφή µε την αγορά των ΗΠΑ, µέσω του TradeUSA, και συγκεκριµένα µε συνεχόµενη πληροφόρηση σε εµπορικά θέµατα, στοχευµένες επιχειρηµατικές αποστολές και εκθέσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν εκδηλώσεις γευσιγνωσίας, έκθεση στα Αµερικανικά ΜΜΕ, εξατοµικευµένες Β2Β συναντήσεις και επισκέψεις σε κλαδικά έργα/χώρους µερικές από τις οποίες είναι υπο-κατασκευή ουρανοξύστες, αποθήκες διακίνησης προϊόντων, αλυσίδες λιανικής και µονάδες παραγωγής. Αγαπητά µέλη, Το Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο είχε και θα έχει ως στόχο του την ευρύτερη ανάπτυξη των οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων µεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού αναλαµβάνουµε πρωτοβουλίες και καταβάλλουµε σηµαντικές προσπάθειες ώστε να υπάρξουν πραγµατικά αποτελέσµατα και στην προσέλκυση επενδύσεων αλλά και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων. Σηµαντικός αρωγός στις προσπάθειες που καταβάλουµε είναι η Αµερικανή Πρεσβεία και θεωρώ πολύ σηµαντικό να αναφερθώ στην πολύτιµη συνεργασία που έχουµε αναπτύξει µαζί της. Η συνεργασία µας όλα αυτά τα χρόνια παραµένει διαρκής µε σκοπό τη δηµιουργία συνθηκών για την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ των δύο χωρών. Οι συνεργασίες µας σε ορισµένα 8

9 προγράµµατα και δράσεις είναι δεδοµένες και σε αυτό έχουν συµβάλει και τα στελέχη της Πρεσβείας αλλά και τα στελέχη του Επιµελητηρίου µας µε τις διαρκείς επαφές που έχουν. Με αφορµή την αναφορά µου αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. David Lippeatt, Οικονοµικό Ακόλουθο για την εποικοδοµητική συνεργασία µας και για τη συχνή συµµετοχή του στις δραστηριότητες του Επιµελητηρίου µας. Ο κ. Lippeatt αποχωρεί από την Ελλάδα συµπληρώνοντας 3 χρόνια εποικοδοµητικής παρουσίας και συµβολής. Εκ µέρους του Επιµελητηρίου µας του εύχοµαι καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Όλες µας οι δράσεις και η εν γένει δυναµική παρουσία µας απαιτούν ένα εύρωστο και οικονοµικά ανεξάρτητο Επιµελητήριο το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να εµπλουτίζει τα προγράµµατα του, να θέτει νέα πρότυπα σύµφωνα µε τις σύγχρονες απαιτήσεις και να εκπροσωπεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα µέλη του. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σηµαντικό να σας επισηµάνω ότι τα έσοδα του Επιµελητηρίου µας βασίζονται κατά µεγάλο ποσοστό στις συνδροµές των µελών του, και µε την ευκαιρία αυτή να καλέσω τα µέλη µας να προβαίνουν στην έγκαιρη εξόφληση της συνδροµής τους µιας και αυτό κρίνεται ιδιαίτερα απαραίτητο για τη συνεχή αναβάθµιση των υπηρεσιών του Επιµελητηρίου µας. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω ολόθερµα τους χορηγούς των εκδηλώσεων µας, οι οποίοι µας συµπαραστέκονται συνεχώς και χωρίς τους οποίους δεν θα µπορούσαµε να πραγµατοποιήσουµε όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες και ποικίλες δραστηριότητες και προγράµµατά µας. Είµαστε σίγουροι ότι αναγνωρίζουν την ιστορία και τον διαχρονικό ρόλο του Επιµελητηρίου µας και γνωρίζουν ότι µε την ενίσχυσή τους επιβραβεύουν ένα µη κερδοσκοπικό φορέα, µέλος του µεγαλύτερου δικτύου Εµπορικών Επιµελητηρίων στον κόσµο, που τους εκπροσωπεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και όχι ένα οποιοδήποτε κερδοσκοπικό οργανισµό ή εταιρία παραγωγής εκδηλώσεων. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω θερµά και να δώσω τα συγχαρητήρια µου στο προσωπικό του Επιµελητηρίου µας, το οποίο ανταποκρίνεται µε όλες του τις δυνάµεις στην εκπλήρωση των συνεχώς αυξηµένων υποχρεώσεων του Επιµελητηρίου µας. Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητά Μέλη, Η φετινή Γενική Συνέλευση του Επιµελητηρίου µας διεξάγεται κατά την πλέον κρίσιµη περίοδο για τη χώρα και την οικονοµία από την εποχή της µεταπολίτευσης. Επειδή αναφερόµαστε στα πεπραγµένα του 2014 θα ήθελα να κάνω µια σύντοµη αναδροµή στις οικονοµικο-πολιτικές εξελίξεις στη χώρα κατά την περσινή χρονιά. Ανατρέχοντας στους δείκτες εµπιστοσύνης στην Ελληνική οικονοµία την περασµένη άνοιξη διαπιστώνουµε τα πρώτα σηµάδια εξόδου από την κρίση. Τα δηµοσιονοµικά έδειχναν σηµάδια σταθεροποίησης και πρωτογενή πλεονάσµατα, η αξιοπιστία της χώρας είχε αποκατασταθεί σε 9

10 µεγάλο βαθµό, είχαµε βγει στις αγορές µε ικανοποιητικά επιτόκια, το επενδυτικό ενδιαφέρον µεγάλωνε και συζητούσαµε για την ανάγκη συνέχισης των µεταρρυθµίσεων και το νέο Αναπτυξιακό Σχέδιο που θα οδηγούσε την Ελλάδα στην ανάπτυξη. Όλες οι προβλέψεις µέχρι τον Σεπτέµβρη του 2014 έδειχναν ότι ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ για το 2015 θα ξεπερνούσε το 1,5%. Μιλούσαµε ακόµη και για 3% ανάπτυξη. Οι αναγκαίες δοµικές µεταρρυθµίσεις όµως δεν συνεχιστήκαν, το νέο Αναπτυξιακό Σχέδιο δεν ανακοινώθηκε ποτέ και µήνα µε το µήνα οι προοπτικές εξασθένησαν. Μετά ανακοινώθηκαν και οι πρόωρες εκλογές, λόγω της αδυναµίας του πολιτικού µας συστήµατος να εκλέξει Πρόεδρο της ηµοκρατίας, και η πολιτική αστάθεια και η οικονοµική αβεβαιότητα επέστρεψαν. Τα επενδυτικά σχέδια πάγωσαν, η απειλή της ύφεσης εµφανίστηκε ξανά και η ρευστότητα έγινε και πάλι ανεπαρκής. Ίσως µπήκα λίγο και στο 2015, αλλά νοµίζω ότι η κατάσταση όπως, σύντοµα, την περιέγραψα αποτελεί µια πιστή αποτίµηση των εξελίξεων της περασµένης χρονιάς και το πλαίσιο στο οποίο έπρεπε να κινηθεί το Επιµελητήριο. Πιστοί στη φιλοσοφία και στις αρχές του Επιµελητηρίου εργαστήκαµε όλοι, ιοικούσα Επιτροπή και ιοικητικό Συµβούλιο, για να επιβεβαιώσουµε την ηγετική θέση του Επιµελητηρίου µας συνεχίζοντας και διευρύνοντας τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις µας. Πιστεύω ότι ανταποκριθήκαµε επάξια στην αποστολή µας και εκτελέσαµε το έργο µας µε ιδιαίτερη επιτυχία, κρίνοντας από την προσέλευση και την ανταπόκριση που είχαν οι εκδηλώσεις µας την περυσινή χρονιά. Επιβεβαιώσαµε τη γενική αναγνώριση για τον θετικό ρόλο µας στα επιχειρηµατικά δρώµενα και πρέπει να σηµειώσω ότι τα Συνέδρια, οι εκθέσεις τα φόρα και όλες οι άλλες µορφές δράσης έτυχαν εξαιρετικών σχολίων και είχαν αυξηµένες συµµετοχές και έσοδα για το Επιµελητήριο. Η προβολή κρίσιµων θεµάτων, η παρακολούθηση της επικαιρότητας και των αναδεικνυοµένων αναγκών της εποχής µας κέρδισε τη συµµετοχή των µελών και την υποστήριξη των χορηγών µας. Παράλληλα η κάλυψη των εκδηλώσεων µας και η ταυτόχρονη προβολή από τα ΜΜΕ αύξησαν την αναγνωρισιµότητα και το κύρος του Ελληνο Αµερικανικού Επιµελητηρίου. Βασικός στόχος παραµένει η ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική εκπροσώπηση των συµφερόντων των µελών µας µέσα από τη στοχευµένη παρεµβατικότητα και την ικανότητά µας να διεκδικούµε και να διαδραµατίζουµε σηµαντικό ρόλο στο οικονοµικό και επιχειρηµατικό γίγνεσθαι. Για το σκοπό αυτό, µέσα από τις δράσεις µας και την δυνατότητα εκπόνησης και υποβολής προτάσεων για την οικονοµική πολιτική, τις µεταρρυθµίσεις και την επιχειρηµατικότητα, επιδιώκουµε και αναβαθµίζουµε την σχέση µας µε τη ηµόσια ιοίκηση και την κυβέρνηση. Η αναγνώριση του έργου µας και η ανιδιοτελής συνεισφορά των µελών και των επιτροπών µας, µας έχει καταστήσει αξιόπιστους συνοµιλητές µε τους θεσµικούς φορείς και τους κυβερνητικούς παράγοντες και µας επιτρέπει να διεκδικούµε τη στρατηγική συµµετοχή µας στη διαµόρφωση πολιτικών για την επιχειρηµατικότητα και την ανάπτυξη. 10

11 Το Επιµελητήριο έχει σταθεί υποστηρικτικά δίπλα σε όλες τις µεταπολιτευτικές κυβερνήσεις και το ίδιο θα πράξουµε και το 2015, θέτοντας στη διάθεση της κυβέρνησης τον ιδιαίτερα αποτελεσµατικό µηχανισµό και το ευρύ δίκτυο επαφών µας, ειδικά µε τις ΗΠΑ. Μέσα από το έργο των επιτροπών µας, τις εκδηλώσεις, τις ποικίλες δράσεις και τις ουσιαστικές παρεµβάσεις µας θα συνεχίσουµε να υποστηρίζουµε τη σταθερή ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και την προώθηση των µεταρρυθµίσεων, µε στόχο τη βελτίωση του οικονοµικού περιβάλλοντος, την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και την βιώσιµη ανάπτυξη. Συνεχίζουµε την εξαιρετική σχέση που αναπτύξαµε µε την Πρεσβεία των Ηνωµένων Πολιτειών και απολαµβάνουµε της εµπιστοσύνης του διοικητικού αλλά και του οργανωτικού προσωπικού της. Συµµετέχουµε σταθερά στις εκδηλώσεις της Πρεσβείας και συγχρόνως έχουµε εξασφαλίσει την υποστήριξη της Πρεσβείας στις εκδηλώσεις µας εντός της χώρας και στις επιχειρηµατικές αποστολές µας στις ΗΠΑ. Όσον αφορά δε την περυσινή δέσµευσή µας στη Γενική Συνέλευση για τις δραστηριότητες που αφορούν την εξωστρέφεια και τις εξαγωγές, αναφερθήκαµε προηγουµένως στις επιχειρηµατικές αποστολές µας στις ΗΠΑ, στην οργάνωση και στελέχωση της πρωτοβουλίας µας TradeUSA και στις νέες πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν στο Επιµελητήριο να ανταποκριθεί στην πρόκληση, να στηρίξει τις αναδυόµενες ανάγκες των µελών του και να διατηρήσει τον ηγετικό του ρόλο στο επιχειρηµατικό γίγνεσθαι. Στη ΓΣ του 2014 είχαµε αναφερθεί σε τρεις νέες επιτροπές, την Επιτροπή Νοµικών θεµάτων, την Επιτροπή Πολιτισµού και την Επιτροπή ιεθνούς Εµπορίου, από τις οποίες περιµέναµε και σηµαντικό νέο έργο. Στην Επιτροπή ιεθνούς Εµπορίου αναφερθήκαµε ανωτέρω και είµαι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι και η Επιτροπή Νοµικών θεµάτων ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες συµµετέχοντας στην οµάδα εργασίας του Υπουργείου ικαιοσύνης για την αναµόρφωση του Αστικού Κώδικα και οργανώνοντας το Συνέδριο για την επιτάχυνση της απονοµής δικαιοσύνης στη χώρα, σε συνεργασία µε τον Αµερικανικό ικηγορικό Σύλλογο το γνωστό American Βar Association. Το Επιµελητήριό µας πιστεύει ότι ο πολιτισµός αποτελεί ένα ανεκµετάλλευτο εργαλείο προώθησης της χώρας µας σε όλους τους τοµείς, διπλωµατικούς, εµπορικούς, επιχειρηµατικούς και εκπαιδευτικούς πέρα δηλαδή του πολιτιστικού. Θα ήθελα σήµερα να σας ενηµερώσω ότι είναι σε προχωρηµένο στάδιο οι εργασίες της άλλης νέας επιτροπής µας για τον Πολιτισµό για τη διεξαγωγή µεγάλου διεθνούς Συνεδρίου για την Πολιτισµική ιπλωµατία και το ρόλο του Πολιτισµού στην Οικονοµική Ανάπτυξη. Σχετικά µε τη ροή των πληροφοριών από και προς τα µέλη µας θέσαµε ήδη σε λειτουργία τη νέα µας ιστοσελίδα η οποία είναι σχεδιασµένη σε σύγχρονες πλατφόρµες και µπορεί να παρέχει περισσότερες πληροφορίες στους χρήστες της. 11

12 Ακόµη για να ανιχνεύσουµε τα θέµατα που απασχολούν την κοινωνία και τις επιχειρήσεις ξεκινήσαµε το Radar, µια υπηρεσία που συλλέγει και αναλύει τον αριθµό και τις απόψεις των συζητήσεων στο διαδίκτυο για όλα τα θέµατα που άπτονται των εργασιών των επιτροπών µας και του Ινστιτούτου. Χρησιµοποιώντας το Radar είµαστε σε καλύτερη θέση να ανταποκριθούµε στις απαιτήσεις της εποχής και στα θέµατα που απασχολούν την επιχειρηµατικότητα. Παράλληλα µε την αυξανόµενη παρουσία µας στα κοινωνικά δίκτυα προωθούµε αποτελεσµατικότερα το έργο και τις δράσεις του Επιµελητηρίου και διευρύνουµε την επιρροή µας στην επιχειρηµατική κοινότητα ενώ µεγαλώνουµε το ακροατήριό µας προσεγγίζοντας και ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνουµε την παρουσία και το κύρος του Επιµελητηρίου και διαχέουµε τις υγιείς και αναπτυξιακές θέσεις και δραστηριότητές µας δηµιουργώντας συνθήκες ευρύτερης αποδοχής της επιχειρηµατικότητας και της απαιτούµενης κοινωνικής προσαρµογής στα δεδοµένα της εποχής. Το 2015 είναι µια χρονιά µε ιδιαίτερες δυσκολίες. Εµείς θα συνεχίσουµε µε αποφασιστικότητα, επιµονή και προσήλωση στο έργο µας. Θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε τα µέλη µας και το επιχειρείν και να προωθούµε την αναγκαιότητα των µεταρρυθµίσεων που θα κάνουν το οικονοµικό περιβάλλον της Ελλάδας φιλικότερο στις επενδύσεις και την επιχειρηµατικότητα. Με ανοικτό πνεύµα και υποστηρικτική διάθεση προσεγγίζουµε τη ηµόσια ιοίκηση και το πολιτικό προσωπικό προβάλλοντας την υγιή επιχειρηµατικότητα που εκπροσωπούµε και τη δυνατότητά µας να συµπληρώνουµε τον κρατικό µηχανισµό µε αποτελεσµατικές προτάσεις οικονοµικής πολιτικής. Ενισχύουµε περαιτέρω τη σχέση µας µε την Πρεσβεία καθώς και οργανισµούς και θεσµούς των ΗΠΑ υποστηρίζοντας την εξωστρέφεια και τις εξαγωγές και εξασφαλίζουµε την υποστήριξη των υπερατλαντικών εταίρων µας στις δράσεις του Επιµελητηρίου µας. Τέλος, εντείνουµε το παρεµβατικό έργο του Επιµελητηρίου, στοχευµένα, µεθοδικά και καταλυτικά ώστε να προωθούνται οι θέσεις και το έργο µας χωρίς να περιορίζεται η αποτελεσµατική λειτουργία του Επιµελητηρίου και η πρόσβαση στη ηµόσια ιακυβέρνηση. Σε όλο αυτό το έργο καταλυτικός θα είναι ο ρόλος του Ινστιτούτου µας, που καλείται µε τη µελετητική του δραστηριότητα και την προώθηση του διαλόγου να διαδραµατίσει σηµαντικό υποστηρικτικό ρόλο για το Επιµελητήριο και τις Επιτροπές του. Συνοψίζοντας θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια ώστε να είµαστε χρήσιµοι στα µέλη µας και να συµβάλλουµε θετικά και αποτελεσµατικά στην επιχειρηµατική ανάπτυξη της χώρας....//... 12

ΟΜΙΛΙΑ Λ. Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ SUSTAINABLE GREECE 2020 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΜΙΛΙΑ Λ. Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ SUSTAINABLE GREECE 2020 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑ Λ. Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ SUSTAINABLE GREECE 2020 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 28.05.2015 Κύριε Πρόεδρε του QualityNet Foundation, Κυρίες και Κύριοι, Είναι με μεγάλη χαρά που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 EΤ ΑΠΟΛ ΓΙΣΜΟΣ ΤΑΙΡΙΚΗΣ KOINΩΝΙΚΗΣ EΥΘ EΥ Ο ΥΝΗ7 ΝΗΣ Η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας, αντανακλά τη συνολική αντίληψη που έχουµε εµείς, οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Μάιος 2014 Τα μεγάλα διμερή Επιμελητήρια (Ελληνοαμερικανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερμανικό, Ελληνοϊταλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ό,τι ονομάζουμε τέχνη και το θαυμάζουμε ως ποικιλία μορφών μέσα στην ιστορία έχει ως πηγή

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 1 i Πίνακας περιεχομένων Μήνυμα του Προέδρου του ΣΕΒ... 1 Διοικητική Σύνοψη... 3 1. Εισαγωγή...10 1.1. Στόχος και αντικείμενο της έκθεσης... 10 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 Μήνυμα του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Σημαντικοί Σταθμοί στην Πορεία της Εθνικής Τράπεζας Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2013 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ Να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 4 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς Στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου η τεχνολογία αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης μας σε μιαν ενιαία ψηφιακή τράπεζα, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και του προσωπικού μας, όπου κι αν βρίσκονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο Περιεχόμενα Στις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις της Τραπέζης στον Άγιο Στέφανο Αττικής στεγάζονται σήμερα πολλές Κεντρικές Υπηρεσίες, καθώς και το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Οι ευρύχωροι χώροι, ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ WIND ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 2012 2 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου...

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα και η καινοτοµία στο επίκεντρο της Ελληνικής Προεδρίας

Η έρευνα και η καινοτοµία στο επίκεντρο της Ελληνικής Προεδρίας ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ 7 Η έρευνα και η καινοτοµία στο επίκεντρο της Ελληνικής Προεδρίας 12 26 δισ. ευρώ για την Ελλάδα µε το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 22 Κατάδυση στο βυθό του Αργολικού κόλπου και στην...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση. στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία

Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση. στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία 1 Κοινωνικός Απολογισμός 2007 H WIND Hellas προχωρά στην έκδοση Κοινωνικού Απολογισμού, ο

Διαβάστε περισσότερα