Γιώργος Σταμέλος Παν/μιου Πατρών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιώργος Σταμέλος Παν/μιου Πατρών"

Transcript

1 Γιώργος Σταμέλος Παν/μιου Πατρών Συγκλίσεις και αποκλίσεις των Προγραμμάτων των ΠΤΔΕ των ελληνικών Πανεπιστημίων: ανάλυση των γνωστικών αντικειμένων των μελών ΔΕΠ τους 1. Εισαγωγή Από προηγούμενη εργασία μας 1, είχαμε την ευκαιρία να δείξουμε ότι τα ΠΤΔΕ της χώρας μας εμφανίζουν έντονες αποκλίσεις, υπερβολικές ίσως για ομότιτλα Τμήματα. Αυτό απεικονίζεται ευκρινώς τόσο στην οργανωτική τους ένταξη και ανάπτυξη στον πανεπιστημιακό χώρο όσο και σε επίπεδο εσωτερικής δομής και συγκρότησης του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ). Μάλιστα εκείνο που είχε διαφανεί ήταν η έλλειψη ενός συγκεντριμένου πλαισίου, βάσει του οποίου θα εντάσσονταν σε αυτό τα προσφερόμενα μαθήματα. Μία έλλειψη η οποία οδηγούσε στο να μοιάζουν τα προγράμματα αυτά ασύνδετα και ανεξέλεγκτα 2. Στην παρούσα εργασία θα πάμε ένα βήμα πιό πέρα. Θα διερευνήσουμε τα γνωστικά αντικείμενα (ΓΑ) διορισμού των μελών ΔΕΠ των ΠΤΔΕ. Η ανάλυση αυτή θα βασιστεί σε έγγραφα που μας έστειλαν οι γραμματείες των ΠΤΔΕ το Σεπτέμβριο του Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ των ΠΤΔΕ Τα μέλη ΔΕΠ των εννέα ΠΤΔΕ της χώρας ανέρχονται σε 191. Για τις ανάγκες της ανάλυσής μας, τα ΓΑ διορισμού τους έχουν χωριστεί σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: Επιστήμες της ς, Θετικές Επιστήμες και Θεωρητικές Επιστήμες. Στη συνέχεια, τα ΓΑ ανά κατηγορία χωρίστηκαν εκ νέου σε τρεις υποκατηγορίες που σηματοδοτούνται με χρώματα. «Ασπρο», για τα ΓΑ με ρητή και άμεση αναφορά στο Δημοτικό Σχολείο. «Ανοικτό γκρι», εκείνα που είναι γενικότερα αλλά περιλαμβάνουν, ως τμήμα τους, το Δημοτικό Σχολείο. «Σκούρο γκρι», όσα θα 1 ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 1999, Τα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα: Καταβολές-Παρούσα Κατάσταση- Προοπτικές, εκδ. Gutenberg, Αθήνα. 2 Στο ίδιο, δες για παράδειγμα σελ

2 χαρακτηρίζονταν «παράδοξα» είτε ως προς τον τίτλο του Τμήματος είτε ως προς την επιστημολογική τους συγκρότηση. Τέλος, χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι η Διδακτική Μεθοδολογία έχει ενταχθεί στις Επιστήμες της ς ενώ οι ειδικές Διδακτικές στις άλλες δύο κατηγορίες, ανάλογα με το είδος τους Μέλη ΔΕΠ στις Επιστήμες της ς Σύμφωνα με τον πίνακα 1, υπάρχουν 100 μέλη ΔΕΠ, των οποίων τα ΓΑ κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Από την παράθεση των ΓΑ, θα μπορούσε κανείς να τα κατανείμει ως εξής: α. 4 άσπρο β. 84 ανοικτό γκρι γ. 12 σκούρο γκρι. Η ουσιαστική παρατήρηση που φαίνεται να αναδεικνύεται από τον πίνακα 1, είναι η συνύπαρξη, δύο διαφορετικών επιστημονικών, αλλά όχι μόνο, παραδόσεων. Αυτή που παραπέμπει στις «Επιστήμες της ς» και εκείνη που αναφέρεται στην «Παιδαγωγική». Η υπόθεση που θα μπορούσε να προταχθεί είναι ότι η διαφοροποίηση αυτή συνδέεται με τη διαφορετική επιστημονική προέλευση των μελών ΔΕΠ των ΠΤΔΕ. Αυτό αν και δεν συνιστά ιδιαιτερότητα για τα ελληνικά Πανεπιστήμια, πιθανόν να σηματοδοτεί μία αιτία για τη βαβυλωνία των ΠΠΣ των ΠΤΔΕ. Εκείνο όμως, που φαίνεται να πιστοποιείται (και στην περίπτωση των ΠΤΔΕ) είναι η ατολμία και η διστακτικότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών παραδόσεων, στοιχείο που γενικότερα μοιάζει από τα διαχρονικά σταθερά της ελληνικής πραγματικότητας. Γεγονός που ενδεχομένως θα μπορούσε να συνδεθεί με τις κακοδαιμονίες και τα μπλοκαρίσματα στην εξελικτική πορεία ανάπτυξης μιάς ελληνικής επιστημονικής παράδοσης. Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε μία επιμέρους ανάλυση των ΓΑ με βάση τις δύο παραδόσεις Επιστήμες της ς Τα ΓΑ των μελών ΔΕΠ των ΠΤΔΕ που εντάσσονται σε αυτή την παράδοση φαίνεται να αντιμετωπίζουν δύο προβλήματα, επιστημολογικής και θεσμικής υφής. Το πρώτο, έχει δύο διαστάσεις. Από τη μία, δεν φαίνεται να υπάρχει σαφής οριοθέτηση των ΓΑ που εντάσσονται στις «Επιστήμες της ς». Από την 2

3 Πίνακας 1: Μέλη ΔΕΠ ΠΤΔΕ με γνωστικό αντικείμενο στις Επιστήμες της ς Αναλυτικά Προγράμματα 1 Διδακτική Μεθοδολογία 26 Εκπαιδευτικών: Θεωρία και Πράξη 2 Παιδαγωγική με έμφαση Ψυχοφυσιολογία και Ψυχική 27 στη Φιλοσοφία της Παιδείας Υγιεινή του Παιδιού 51 Γενική και Ειδική Διδακτική Περιβαλλοντική 77 Κοινωνιολογία της Ελληνικής ς Επιμόρφωση και Εκπαιδευτική Πολιτική 3 Αγωγή Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 28 Συγκριτική Παιδαγωγική 53 Γενική Παιδαγωγική 78 Ψυχομετρία και Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών, με ιδιαίτερη έμφαση στη Νοημοσύνη Παιδαγωγική: Διδακτική Μεθοδολογία: 4 Παιδαγωγική Ψυχολογία 29 Θεωρία και Πράξη Συγκριτική Παιδαγωγική- 54 Ευρωπαϊκή Διάσταση στην 79 Κοινωνικοψυχολογικές Προσεγγίσεις της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Αγωγή 5 Διδακτική Μεθοδολογία Μαθημάτων Δημοτικού Σχολείου 30 Κοινωνιολογία της ς 55 Γνωστική Ψυχολογία 80 Οργανωσιακή Ψυχολογία, με έμφαση στην Ειδική Παιδαγωγική των 6 Συγκριτική Παιδαγωγική 31 Διαταραχών του Λόγου και της Ομιλίας Κοινωνιολογία της ς 56 με έμφαση στο ρόλο των ακαδημαϊκών επαγγελμάτων 81 Κοινωνική Διαστρωμάτωση Κοινωνιολογία Εκπαιδευτική και Κοινωνική Στατιστική με χρήση Η/Υ 7 Κοινωνική Ψυχολογία 32 Ειδική Αγωγή 57 Φιλοσοφία της Παιδείας 82 Συστηματική Παιδαγωγική, με έμφαση στην Περιβαλλοντική Αγωγή και τον Εκπαιδευτικό Προσανατολισμό 8 Εκπαιδευτική Πολιτική με έμφαση στην Οργάνωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος και του Διδακτικού Έργου Διδακτική Μεθοδολογία: 33 Θεωρία και Πράξη Θεωρία και Πράξη της 58 Διγλωσσίας και της Δίγλωσσης ς 83 Οικονομία της ς Οργάνωση και Διοίκηση της 9 Παιδαγωγική 34 ς Ψυχολογία με έμφαση στο 10 Σχεδιασμό Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων Ψυχοκοινωνιολογία της 35 Σχολικής Τάξης 59 Θεωρίες Μάθησης Κλινική Ψυχολογία 85 Ειδική Αγωγή Αγωγή του Κωφού Οικογενειακή και Συμβουλευτική Ψυχολογία, με ειδικότητα στην Ψυχολογία της Γυναίκας και του Παιδιού Διδακτική με έμφαση στην 11 Πειραματική Διδασκαλία και τα Διδακτικά Μέσα Πληροφορική-Νέες Τεχνολογίες 36 Εξελικτική Ψυχολογία 61 και 86 Λειτουργία των Εκπαιδευτικών Θεσμών και Εκπαιδευτική Πολιτική Κλινική Ψυχολογία 12 Εφαρμογές στο χώρο του Σχολείου Η Πληροφορική στην 37 -Συστημική προσέγγιση Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής 62 Έρευνας 87 Εξελικτική Ψυχολογία, Ανάπτυξη Αξιών και Γνωστικών Διαδικασιών Κλινική Κοινωνική 13 Ψυχολογία Παιδαγωγική με έμφαση στη 38 Διαπολιτισμική Παιδαγωγική Παιδαγωγική με έμφαση στη 63 Μάθηση και τις Αποκλίσεις 88 Ψυχολογία: Παιδαγωγική και Εξελικτική Ψυχολογία με έμφαση στην Ειδική Αγωγή 3

4 Η/Υ και Πολυμέσα στην 14 Παιδαγωγικά: Κοινωνικές Όψεις της Αγωγής Κοινωνιολογία 39 του Διδασκαλικού Επαγγέλματος Ψυχολογία με έμφαση στην 64 Κοινωνική Ψυχολογία 89 Επιστήμες της Αγωγής με έμφαση στην Ιστορία της Ελληνικής ς Ειδική Αγωγή Μαθησιακές 15 Δυσκολίες Διδακτική Μεθοδολογία 40 Αναλυτικά Προγράμματα Παιδαγωγική με έμφαση στην 65 Κοινωνική Παιδαγωγική 90 Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Δίκαιο της ς Κοινωνιολογία της 16 ς Παιδαγωγικά με έμφαση στην Οργάνωση της Διδασκαλίας και 41 στα Οπτικο-ακουστικά Μέσα Διδασκαλίας Μάθησης 66 Σχολική Παιδαγωγική 91 Κοινωνική Οικολογία και Αγωγή στην Προστασία του Περιβάλλοντος Παιδαγωγική με έμφαση στην Ειδικών 17 Ομάδων και στη Διδασκαλία των Μαθηματικών Παιδαγωγική με έμφαση στη 42 Ψυχολογία Ειδική Αγωγή 67 Γενική Παιδαγωγική και Γενική Διδακτική 92 Θρησκευτική Παιδεία Υπολογιστές στην 18 Παιδαγωγική 43 και Εκπαιδευτική Ερευνα Συγκριτική Παιδαγωγική και 19 Διδακτική Μεθοδολογία 44 Κοινωνικοποιητική Λειτουργία της ς Πληροφορική στην 68 με έμφαση στις Εικονικές Πραγματικότητες στη Διδασκαλία Παιδαγωγική με έμφαση στον 69 Επαγγελματικό και Εκπαιδευτικό Προσανατολισμό Η/Υ στην Επιστήμη και στην Πολιτικές Επιστήμες με έμφαση στους Θεσμούς Κοινωνιολογία με έμφαση στην Κοινωνιολογία των δικαιωμάτων Φιλοσοφία: Φιλοσοφία της 20 Γενική Παιδαγωγική Κοινωνιολογία της ς 95 του ανθρώπου και των μέσων Αγωγής μαζικής επικοινωνίας Παιδαγωγική με έμφαση 21 στις Κοινωνιολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής 46 Εξελικτική Ψυχολογία 71 Ειδική Αγωγή 96 Οι Κοινωνικές Σπουδές στο Δημοτικό Σχολείο Επιστήμες της Αγωγής με 22 Σχολική Παιδαγωγική 47 έμφαση στην Παιδαγωγική Ψυχολογία Ψυχολογία Εξελικτική 72 Ψυχολογία 97 Πολιτισμικά και Θρησκευτικά Πρότυπα και η Διδακτική τους στο Σχολείο Γενική Παιδαγωγική τροπ. σε Παιδαγωγική Ψυχολογία 23 με έμφαση στις Θεωρίες Μάθησης και Μαθησιακές Δυσκολίες 48 Παιδαγωγικές Επιστήμες 73 Παιδαγωγική 98 Κοινωνιολογία του Αθλητισμού Παιδαγωγική τροπ. σε Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές και Διδακτική Μεθοδολογία (Γενική Παιδαγωγική Θεωρία και 24 Πράξη-Διδακτική Μεθοδολογία-Αναλυτικά Προγράμματα-Διδακτική Μεθοδολογία και Προσχολική Πρακτική) Ψυχογλωσσικές και 49 Κοινωνιογλωσσικές Διαστάσεις της Διγλωσσίας 74 Σχεσεοδυναμική Παιδαγωγική 99 Παιδαγωγική Επιστημολογία και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ψυχολογία με έμφαση στη 25 Παιδαγωγική Ψυχολογία 50 Γνωστική Ψυχολογία Παιδαγωγική Ιστορία 75 Νεοελληνικής ς Συγκριτική Παιδαγωγική 100 Επιστημολογία 4

5 άλλη, και ίσως το σημαντικότερο, δεν μοιάζει να υπάρχουν κατ ουσίαν Επιστήμες της ς! Οι «Επιστήμες της ς» για να υπάρξουν απαιτείται συνθετική διεπιστημονική εργασία με επίκεντρο τα εκπαιδευτικά φαινόμενα και καταστάσεις, γεγονός που θα ανεξαρτητοποιούσε τα ΓΑ από τις Επιστήμεςπροέλευσής τους (πχ. Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, κτλ) και θα συγκροτούσε ένα «νέο», «ξεχωριστό» επιστημονικό πεδίο, εκείνο των «Επιστημών της ς». Το τελευταίο δεν φαίνεται να υφίσταται. Είναι αλήθεια, ότι αυτό, δεν πιστοποιείται από την απλή παράθεση των ΓΑ των μελών ΔΕΠ. Αντίθετα, αποδεικνύεται με το συνδυασμό ΓΑ διορισμού και «ατελείωτων παράλληλων καταλόγων μαθημάτων από το χώρο των επιμέρους Επιστημών» 3. Το δεύτερο πρόβλημα, το θεσμικό, παραπέμπει στο διαφορετικό εύρος μεταξύ του αντικειμένου των «Επιστημών της ς» και του «Δ.Ε.» (Δημοτικής ς) του τίτλου των ΠΤΔΕ. Γεγονός που πιστοποιείται από την ένταξη της συντριπτικής πλειονότητας των ΓΑ στο «ανοικτό καφέ». Το ερώτημα που προκύπτει, λοιπόν, είναι οι συνέπειες της αναντιστοιχίας μεταξύ της στενότητας του τίτλου των συγκεκριμένων Τμημάτων (Δημοτικής ς) και της ευρύτητας του αντικειμένου ενασχόλησης των Επιστημών της ς. Το ερώτημα αυτό παίρνει τις πραγματικές του διαστάσεις αν αναλογιστεί κανείς ότι στο Πανεπιστήμιο, σε αντίθεση με τα μη πανεπιστημιακά ιδρύματα, το κεκτημένο της ακαδημαϊκής ελευθερίας δίνει τη δυνατότητα στον πανεπιστημιακό δάσκαλο να ασχολείται, ερευνητικά και διδακτικά, με ό,τι αυτός επιθυμεί. Ποιές άραγε είναι οι επιπτώσεις για την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Δημοτικής ς; Παιδαγωγική Με δεδομένο τα στοιχεία του πίνακα 2, μία σειρά από ερωτήματα δημιουργούνται. Το αρχικό ερώτημα σχετίζεται με τον ίδιο τον τίτλο. «Παιδαγωγική», «Παιδαγωγικές Επιστήμες» ή «Παιδαγωγικά»; Είναι μία ή πολλές; Αν είναι πολλές, ποιές είναι και πώς συγκροτούνται; Το συγκεκριμένο ερώτημα δικαιούται να τεθεί με 3 Ό.π. ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., σελ

6 Πίνακας 2: Επιστημολογικά προβλήματα της «Παιδαγωγικής Επιστήμης» με βάση τα Γ.Α. των μελών ΔΕΠ των ΠΤΔΕ. 1. Ορισμός α. Παιδαγωγική(3) 4 ή Παιδαγωγικές Επιστήμες; β. Τι σημαίνει Παιδαγωγική ή Παιδαγωγικές Επιστήμες σε ένα... Παιδαγωγικό Τμήμα; 2. Διολισθήσεις... Γενική Παιδαγωγική Παιδαγωγική με έμφαση στη Γενική Παιδαγωγική Παιδαγωγική Παιδαγωγικά με έμφαση (2) και Διδακτική Μεθοδολογία τροπ. Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές στην Οργάνωση της και Διδακτική Μεθοδολογία Διδασκαλίας και στα (Γενική Παιδαγωγική Θεωρία και Οπτικο-ακουστικά Μέσα και πράξη-διδακτική Μεθοδολογία- Διδασκαλίας-Μάθησης Αναλυτικά Προγράμματα-Δ.Μ. και Προσχολική Πρακτική). Γενική Παιδαγωγική Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Αγωγή Παιδιών Παιδαγωγική με έμφαση τροπ. σε Παιδαγωγική Ψυχολογία Δυσκολίες με ειδικές ανάγκες στην Ειδικών με έμφαση στις Θεωρίες Μάθησης ομάδων και στη Διδασκαλία και Μαθησιακές Δυσκολίες των Μαθηματικών Παιδαγωγική Ψυχολογία (2) Επιστήμες της Αγωγής με έμφαση στην Παιδαγωγική 4 Οι αρθμοί σε παρένθεση δείχνουν τον αριθμό των ΠΤΔΕ που διαθέτουν το εν λόγω ΓΑ. 6

7 3. Επεκτάσεις και ανακατέματα... Ψυχολογία α. Παιδαγωγική με έμφαση Κοινωνικοψυχολογικές προσεγγίσεις στη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας- Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Αγωγή β. Παιδαγωγικά: Κοινωνικές όψεις Παιδαγωγική με έμφαση Παιδαγωγική με έμφαση της Αγωγής Κοινωνιολογία στην Κοινωνική Παιδαγωγική στις Κοινωνιολογικές του Διδασκαλικού Επαγγέλματος Προϋποθέσεις της Αγωγής γ. Σχολική Παιδαγωγική (2) δ. Παιδαγωγική με έμφαση Συστηματική Παιδαγωγική, με έμφαση Κοινωνική οικολογία και Αγωγή στον Επαγγελματικό και στην Περιβαλλοντική Αγωγή και στην Προστασία του Περιβάλλοντος Εκπαιδευτικό Προσανατολισμό τον Εκπαιδευτικό Προσανατολισμό ε. Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική στ. Παιδαγωγική με έμφαση Φιλοσοφία με έμφαση στη Φιλοσοφία με έμφαση στη Γνωσιολογία- Φιλοσοφία: Φιλοσοφία της στη Φιλοσοφία της Παιδείας Φιλοσοφία της Παιδείας και Ηθική και Φιλοσοφία της Παιδείας Αγωγής στην Κοινωνική Φιλοσοφία ζ. Συγκριτική Παιδαγωγική(2) Συγκριτική Παιδαγωγική- Συγκριτική Παιδαγωγική και Παιδαγωγική Ιστορία Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Κοινωνικοποιητική Λειτουργία Νεοελληνικής ς- της ς Συγκριτική Παιδαγωγική η. Παιδαγωγική Επιστημολογία- Παιδαγωγική: Διδασκαλία και Παιδαγωγικά: η των Εκπαιδευτικών 7

8 και Διδακτική των Φυσικών Μάθηση Φυσικών Επιστημών με έμφαση στη Μεθοδολογία της Διδασκαλίας Επιστημών των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο θ. Αισθητική Αγωγή με ιδιαίτερη έμφαση Αισθητική Παιδεία με έμφαση Θεατρική Παιδεία και Αγωγή Στα Εργαστήρια για τις Εικαστικές στις Εικαστικές Τέχνες και του Λόγου Τέχνες στην εφαρμογή τους στην ι. Παιδαγωγική: Διδασκαλία Παιδαγωγική της Λογοτεχνίας Γλωσσικών Μαθημάτων και Στοχαστικοκριτική Διδασκαλία κ. Θρησκευτική Παιδεία 8

9 βάση τις επιστημολογικές «διολισθήσεις» που παρατηρούνται στον προηγούμενο πίνακα. Επιπλέον, τι άραγε σημαίνει ένα γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική» σε ένα...παιδαγωγικό Τμήμα; Τι νόημα ή τι επιστημονική αυστηρότητα θα έδειχνε ένα ΓΑ «Μαθηματικά» σε ένα Μαθηματικό Τμήμα, ή «Ψυχολογία» σε ένα αντίστοιχο Τμήμα; Στη συνέχεια, αν όντως υπάρχει μία ή περισσότερες Επιστήμες με αυτή την ονομασία ποιά τα όριά και οι τομείς ενασχόλησής της/τους; Και εδώ τα ερωτήματα τεκμηριώνονται με βάση τις «επεκτάσεις και τα ανακατέματα» του πίνακα 2. Στην πραγματικότητα εκείνο που διαφαίνεται είναι ότι οι εκφράσεις «Παιδαγωγική :...», «Παιδαγωγική, με έμφαση...» και «Παιδαγωγική και...» αποτελούν τις πύλες εισόδου και νομιμοποίησης σε μία ανεξέλεγκτη κατάσταση Επιλέγοντας... Αν και η ελληνική παράδοση και νοοτροπία δεν ωθεί σε επιλογές, έχουμε την πεποίθηση ότι μόνο η επιλογή οδηγεί σε συνθήκες προόδου και εξέλιξης. Αν αυτό εκληφθεί ως αξίωμα δράσης, τότε καλούμαστε να επιλέξουμε μεταξύ δύο διαφορετικών παραδόσεων. Τη δεδομένη στιγμή η εικόνα εμφανίζεται θολή, απόρροια μιας επιλογής που εκκρεμεί, και γι αυτό προβληματική και για τις δύο παραδόσεις. Από τη μία, και παρά τις ωραιοποιήσεις δεν φαίνεται να υπάρχουν «Επιστήμες της ς» στην Ελλάδα, στο βαθμό που δεν φαίνεται να αναπτύσσονται διεπιστημονικές προσεγγίσεις και δεν υφίσταται σύνθεση με βάση τα εκπαιδευτικά δρώμενα. Από την άλλη, η έκφραση «Παιδαγωγική» δεν μοιάζει να ορίζει, εκ φύσεως ή εκ χρήσεως, ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Επιπλέον, για μια μελλοντική επιλογή, δεν θα έπρεπε ίσως να παραγνωριστούν τα ιστορικά δεδομένα. Πράγματι, η «Παιδαγωγική» είτε ως «φιλοσοφίζουσα» είτε ως «ηθικοπλαστική αρετολογία» είτε ως «τυπολατρίαπρογονολατρία» είτε τέλος ως «ιδεολογικός διαποτισμός», δηλαδή επιστημονικά σαθρή, έχει παίξει ένα συγκεκριμένο ιστορικό ρόλο στην ελληνική κοινωνία και πολιτική. Ρόλος ο οποίος ενώ έχει γίνει στόχος αναλυτικής και εμπεριστατωμένης 9

10 κριτικής εδώ και πολλά πλέον χρόνια 5, φαίνεται να ενυπάρχει ακόμα (ή να επανέρχεται) σε ορισμένες περιπτώσεις. Αναζητώντας, εναγωνίως, ένα σταθερό σημείο προσδιορισμού και προσανατολισμού, το μόνο που φαίνεται να υπάρχει είναι οι Επιστήμες-προέλευσης των Επιστημών της ς. Ως εκ τούτου, η επιλογή πρέπει να τείνει, κατά τη γνώμη μας, στην πρόταξη των Επιστημών της ς, με την ελπίδα ότι, με την πάροδο του χρόνου και με την προσκόμιση μιας ικανής ποσότητας ερευνητικών εργαλείων και ερευνών, αλλά και, ίσως, μιάς νέας γενιάς ερευνητών, θα δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που θα ωθήσουν στην πραγματική ανεξαρτητοποίηση και ανάπτυξη μιάς Επιστήμης με εξειδικευμένο αντικείμενο το χώρο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας Μέλη ΔΕΠ στις Θετικές Επιστήμες Με βάση την ταξινόμηση του πίνακα 3, 42 γνωστικά αντικείμενα μελών ΔΕΠ των ΠΤΔΕ εντάσσονται σε αυτή τη κατηγορία. Από αυτά: α. 3 άσπρο β. 23 ανοικτό γκρι γ. 16 σκούρο γκρι. Η πρώτη παρατήρηση έχει να κάνει, όπως στην προηγούμενη κατηγορία, με την πολύ περιορισμένη ένταξη ΓΑ στην υπο-κατηγορία (α) Ομως, εδώ υπάρχει εντονότερη παρουσία ΓΑ που τοποθετούνται στην υποκατηγορία (γ) και μάλιστα ενίοτε η ύπαρξή τους είναι «εντελώς» παράδοξη για ΠΤΔΕ (εντελώς ενδεικτικά βλ. αρ.37, 38, 39, 40, 42). Στη συνέχεια, φαίνεται να υπάρχει σημαντικό επιστημολογικό πρόβλημα ως προς τα ΓΑ της υπο-κατηγορίας (β), διαφορετικής όμως φύσεως και σύνθεσης από το προηγούμενο των Επιστημών της ς. Ουσιαστικά εδώ εμφανίζονται ως ΓΑ, ολόκληρες επιστήμες (πχ. Μαθηματικά) και ενίοτε σύνολο επιστημών (Φυσικομαθηματικές Επιστήμες)! Συνεπώς, στο βαθμό που η επιστημολογική συγκρότηση 5 Τελείως ενδεικτικά βλ. α. ΦΡΑΓΚΟΣ Χρ., 1982, Βασικές θέσεις ενός γενικότερου σχεδίου για την επιμόρφωση των καθηγητών και την αξιολόγησή τους, εις Σύγχρονη, τ.9, σελ.18. β. ΓΚΟΤΟΒΟΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π., 1984, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πράξη, εκδ. Σύγχρονη, Γιάννενα, σελ.18-19, σ.25. γ. ΜΥΛΩΝΑΣ Θ., 1993, Αλλαγές του ρόλου του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα ( ), εις Σύγχρονη, τ.68, σ

11 Πίνακας 3: Μέλη ΔΕΠ ΠΤΔΕ με γνωστικό αντικείμενο στις Θετικές Επιστήμες Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και η 1 Φυσικομαθηματικές Επιστήμες 15 Διδακτική τους Μαθηματική Λογική και Μαθηματική 29 2 Μαθηματικά 16 Διδακτική των Μαθηματικών 30 Διδακτική των Μαθηματικών Χημεία με έμφαση στη Διδακτική της Χημείας και στη Χημεία Περιβάλλοντος Επιστήμες της Γης με έμφαση στη Γεωλογία και τη Γεωγραφία Διδακτική Φυσικών Επιστημών Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και η 17 Διδακτική τους Διδακτική Φυσικών Επιστημών στην 31 Πρωτοβάθμια Διδακτική των Μαθηματικών με 18 Φυσική 32 έμφαση στην Πρωτοβάθμια Διδακτική των Φυσικών 19 Επιστημών Διδακτική Μαθηματικών, με έμφαση 33 στην ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων Διδακτική των Μαθηματικών με 6 Διδακτική των Μαθηματικών 20 Διδακτική των Μαθηματικών 34 έμφαση στη Γεωμετρία και τη Διδασκαλία της Γεωμετρίας Βιολογία με έμφαση στις Επιπτώσεις του Περιβάλλοντος στην Υγεία Διδακτική Μεθοδολογία και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Γεωγραφία και η Διδασκαλία της Φυσική με ιδιαίτερη έμφαση 10 στην Ιστορία των Φυσικών Επιστημών Αλγεβρική Θεωρία των 11 Αριθμών και Μαθηματική Μαθηματικά Μοντέλα, 21 Μαθηματικά 35 Παραγωγικότητα και Ανάπτυξη στην στις Φυσικές Επιστήμες 22 Φυσικο-μαθηματικές Επιστήμες 36 και Εκπαιδευτική Τεχνολογία Παιδαγωγικά: Η των Εκπαιδευτικών με έμφαση 23 στη Μεθοδολογία της Διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δ.Σ. Μαθηματική Φυσική και 24 Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικής Πληροφορική με έμφαση στο 25 Λογισμικό Ιστορία και Φιλοσοφία Φυσικών 12 Μαθηματική 26 Επιστημών Βιολογία και Οικολογία με έμφαση στη 37 Θαλάσσια Βενθική Πανίδα και Χλωρίδα 38 Βιολογία- Ανθρωπολογία Περιβάλλον Φυσική της Περίθλασης των ακτινών Χ 39 με έμφαση στη Δυναμική Σχεδίαση Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών 40 Σωματίων (Κατασκευές-Ανάπτυξη Λογισμικού και Διδακτική χρήση του) Παιδαγωγική: Διδασκαλία και 13 Εφαρμοσμένη Στατιστική 27 Μάθηση ΦΕ Διδακτική των Φυσικών 14 Επιστημών Εκπαιδευτική Τεχνολογία Διδακτική Μαθηματικών 28 Λογική Στατιστική και Διοίκηση Κινδύνου στην 41 Φυσική Ατομική και Ηλεκτρονική Δομή Συμπυκνωμένης Ύλης 42 είναι σαθρή είναι άκρως παρακινδυνευμένη η επισήμανση, που για την πρώτη κατηγορία των Επιστημών της ς, μοιάζει εν πολλοίς να «στέκει». Οντως, φαίνεται να διαπερνά τα όρια του σοβαρού η επισήμανση ότι οι Φυσικο-μαθηματικές 11

12 Επιστήμες (ως...γνωστικό αντικείμενο) διαπερνούν κατά πολύ τα «αναγκαία» για το Δημοτικό Σχολείο. Επιπλέον, η υπέρβαση των επιστημολογικών ορίων στη συγκρότηση των απαραίτητων προϋποθέσεων για τα ΠΠΣ των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής ς, οδηγεί στην ένταξη σε αυτά όλων, συλλήβδην, των... Φυσικομαθηματικών Επιστημών Μέλη ΔΕΠ Θεωρητικών Επιστημών Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται τα υπόλοιπα 49 γνωστικά αντικείμενα με τα οποία διορίστηκαν τα μέλη ΔΕΠ των ΠΤΔΕ. Με βάση τον πίνακα 4: α. 2 άσπρα β. 22 ανοικτό γκρι γ. 25 σκούρο γκρι. Το χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας είναι ότι η κατηγορία (γ) είναι η πολυπληθέστερη. Ομως, σε αντίθεση με την προηγούμενη κατηγορία, εδώ το πρόβλημα δεν φαίνεται να είναι τόσο επιστημολογικό όσο επιστημονικής διάχυσης. Πράγματι, ενώ τα ΓΑ παρουσιάζονται, στις περισσότερες περιπτώσεις, επιστημολογικώς στέρεα, η ύπαρξή τους πιστοποιεί την έλλειψη ορίων στα ΠΠΣ των ΠΤΔΕ. Είναι εκείνο που και άλλοτε έχει επισημανθεί 6, ότι δηλαδή με τη δημιουργία των Πανεπιστημιακών Τμημάτων εκπαίδευσης δασκάλων, καταργήθηκε εκ των πραγμάτων κάτι που φαίνεται να ήταν, τελικά, ευεργετικό: η δια Νόμου δέσμευση τα μαθήματα της αρχικής εκπαίδευσης των δασκάλων να είναι σε σχέση και αναφορά με ό,τι διδάσκεται στο Δημοτικό Σχολείο (τουλάχιστον ως προς τα ΓΑ διδασκαλίας στα ΔΣ). Επιπλέον, και εδώ φαίνεται ότι το «Δ.Ε.» (Δημοτική ) είναι ιδιαιτέρως στενό για το πλαίσιο που σηματοδοτούν οι Θεωρητικές Επιστήμες, αν υποθέσει κανείς ότι αυτές (όπως και οι Θετικές Επιστήμες), ως τέτοιες, αποτελούν συστατικό στοιχείο της αρχικής εκπαίδευσης του Δασκάλου. 6 ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ, 1999, Σύγχρονα Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εκδ. Αρμός, σελ

13 Πίνακας 4: Μέλη ΔΕΠ ΠΤΔΕ με γνωστικό αντικείμενο στις Θεωρητικές Επιστήμες Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία με έμφαση στη Διδακτική των 1 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία 17 Ελληνική Φιλολογία 33 Ξένων Γλωσσών και τη μετακωδικοποίηση Νεοελληνική Λογοτεχνία με έμφαση στην Παιδική Λογοτεχνία και τη Διδακτική της Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία Νεοελληνική Γλώσσα Ανάλυση του Λόγου Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή Νεοελληνικό Θέατρο και 18 Πολιτισμός τροπ. Θεατρολογία Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας- Δυτικές Ευρωπαϊκές Κυριαρχίες στον 19 Ελληνικό Χώρο και Ιστορία των Θεσμών τροπ. Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας Φιλολογική Λαογραφία τροπ. 20 Λαογραφία Νεοελληνική Γλώσσα με 21 έμφαση στη σύνταξη, τη σημασιολογία και την υφολογία Νεοελληνική Λογοτεχνία και η 6 Νεοελληνική Λογοτεχνία 22 Διδακτική της Διδασκαλία και Μάθηση της 7 Παιδική Λογοτεχνία 23 Μητρικής Γλώσσας 8 9 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας Διδακτική Ξένων Γλωσσών και Διαπολιτισμική Ιστορία και Διδακτική της 10 Ιστορίας Διδακτική της Νεοελληνικής 11 Γλώσσας Θρησκειολογία και 12 Φιλοσοφία της Θρησκείας Ιστορία και Πολιτισμός του 13 Ισλάμ στο Βαλκανικό Χώρο 34 Λαογραφία Νεοελληνική Φιλολογία με 35 έμφαση στην Παιδική Λογοτεχνία Ιστορία της Νεοελληνικής ς με έμφαση στην 36 Ιστορία της ς του Υπόδουλου Ελληνισμού Νεοελληνική Γλώσσα με 37 έμφαση στη διδασκαλία της στο Δημοτικό Σχολείο Νεότερη Ελληνική Ιστορία 38 Πολιτικές και Κοινωνικές Εξελίξεις Παιδαγωγική: Διδασκαλία 39 Γλωσσικών Μαθημάτων και Στοχαστικοκριτική Διδασκαλία Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή 24 Νεοελληνική Λογοτεχνία 40 Φιλοσοφία και Θεολογία Νεοελληνική Γλώσσα με 25 έμφαση στην Σχέση Γλώσσα και Κείμενα Διδακτική των Κοινωνικών 41 Σπουδών 26 Ιστορία: Ιστορία της Κρήτης 42 Παιδαγωγική της Λογοτεχνίας Ελληνική Φιλολογία με έμφαση 27 Γλωσσολογία 43 στις Κλασσικές Σπουδές και την Παιδική Λογοτεχνία Ιστορία Νεοελληνικής 28 ς 29 Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία 45 Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών με έμφαση στη 44 Διδακτική της Γεωγραφίας και στη Μελέτη του Περιβάλλοντος Αισθητική Αγωγή με ιδιαίτερη έμφαση στα Εργαστήρια για τις Εικαστικές Τέχνες 13

14 Ιστορία του Νέου 14 Ελληνισμού Νεοελληνική Γλώσσα και η 15 Διδακτική της Ιστορία Πολιτισμός 16 Ελληνικής Αρχαιότητας Αισθητική Παιδεία με έμφαση στις Εικαστικές Τέχνες και 30 Διδακτική της Γλώσσας 46 στην εφαρμογή τους στην Φιλοσοφία της Τέχνης και του 31 Πολιτισμού Θεατρική Παιδεία και Αγωγή 47 του Λόγου Φιλοσοφία με έμφαση στη 32 Ιστορία και η Διδακτική της 48 Φιλοσοφία της Παιδείας και την Κοινωνική Φιλοσοφία Φιλοσοφία με έμφαση στη 49 Γνωσιολογία Ηθική και Φιλοσοφία της Παιδείας 4. Καταλήγοντας... Συνοψίζοντας τα ΓΑ όπως παρουσιάστηκαν ως τώρα, έχουμε τον πίνακα 5. Πίνακας 5: Συγκεντρωτικά στοιχεία για τα ΓΑ των μελών ΔΕΠ των ΠΤΔΕ Επιστήμες της Θετικές Θεωρητικές ς Επιστήμες Επιστήμες Σύνολο Ασπρο Ανοικτό γκρι Σκούρο γκρι Είναι σαφές ότι η ουσία του εν λόγω πίνακα βρίσκεται στο γεγονός ότι ελάχιστα ΓΑ είναι σε άμεση και ρητή αναφορά με το Δημοτικό Σχολείο (ΔΣ). Η συντριπτική πλειονότητα βρίσκεται στο χώρο που υπερβαίνει το ΔΣ εμπεριεχοντάς το. Τέλος μία όχι αμελητέα ποσότητα ΓΑ κατατάσσονται στην κατηγορία «παράδοξα». Μάλιστα, μερικά «πολύ παράδοξα» ΓΑ οδηγούν στην αμφισβήτηση μιάς σχέσης που φάνταζε προφανής και σταθερή: τη σχέση «ΓΑ διορισμού» και «μαθημάτων διδασκαλίας» ενός μέλους ΔΕΠ. Πράγματι, από μια δειγματοληπτική εξέταση που βασίζεται στα παρόντα δεδομένα και στα προσφερόμενα μαθήματα των ΠΤΔΕ 7, φαίνεται ότι η εν λόγω σχέση είτε δεν υφίσταται πάντα είτε είναι χαλαρότατη... Πάντως, αυτό το σημείο χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση που να περιλαμβάνει όλα τα μέλη ΔΕΠ των ΠΤΔΕ για να αποφευχθεί η πιθανότητα παραμορφωτικών γενικεύσεων. 7 Δες παραρτήματα στο ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 1999, Τα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα: Καταβολές-Παρούσα Κατάσταση-Προοπτικές, εκδ. Gutenberg, Αθήνα. 14

15 Καταλήγοντας θα λέγαμε ότι ως τώρα γνωρίζαμε ότι υπήρχε μία προβληματική εικόνα στη συγκρότηση των ΠΠΣ των ΠΤΔΕ, τα οποία έδιναν την εντύπωση ασύνδετης και ανεξέλεκτης επιστημονικής σύλληψης. Σήμερα, καταλαβαίνουμε καλύτερα ότι τα ΠΤΔΕ της χώρας φαίνεται να έχουν αναλάβει την απέλπιδα προσπάθεια να συμπεριλάβουν στο ΠΠΣ όλες τις Κοινωνικές, Θετικές και Θεωρητικές Επιστήμες, τείνοντας να αντικαταστήσουν ολόκληρα Πανεπιστήμια (πχ. Πάντειο) ή Σχολές (Φιλοσοφική, Θετικών Επιστημών, κτλ)! Με βάση την ανάλυση που παρατέθηκε, μπορεί κανείς να κάνει ένα επιπλέον βήμα. Εξετάζοντας τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ των ΠΤΔΕ της χώρας μπορεί να διατυπώσει την άποψη ότι η συγκρότηση των ΠΠΣ αντιμετωπίζει ένα πολλαπλό πρόβλημα, τριπλής φύσεως και πολλαπλής σύνθεσης. Πρώτον, ένα πρόβλημα επιστημολογικής φύσεως που εμπεριέχει τρεις τουλάχιστον διαστάσεις: επιστημονική ταυτότητα, επιστημονική οριοθέτηση, επιστημονική συγκρότηση. Το εν λόγω πρόβλημα αναδεικνύεται ακόμα περιπλοκότερο λόγω της διαφορετικής σύνθεσής του ανά ευρύτερη επιστημονική περιοχή αναφοράς (Επιστήμες της ς, Θετικών Επιστημών, Θεωρητικών Επιστημών). Το εν λόγω πρόβλημα έχει ίσως τις ρίζες του στο γεγονός ότι, σε σύγκριση με τη διεθνή πραγματικότητα (η οποία δεν είναι παρόλα αυτά δίχως προβλήματα...), στην Ελλάδα δεν διαχωρίζονται δύο καταρχήν διαφορετικοί επιστημονικοί κλάδοι οι Επιστήμες της ς (Educational Sciences για την αγγλόφωνη παράδοση, Sciences de l Education για τη γαλλόφωνη) και η Εκπαιδευτικών (Teacher Education/Training). Ο πρώτος παράγει ερευνητές και διανοούμενους για την εκπαίδευση και ο δεύτερος εκπαιδευτικούς της πράξης. Οι εκπαιδευτικοί της πράξης, αν και εφόσον το επιθυμούν μπορούν, ως εξειδίκευση, να ασχοληθούν και με τον πρώτο κλάδο (στην πραγματικότητα δε, οι εκπαιδευτικοί της πράξης είναι εκείνοι που παρακολουθούν, συνήθως, κατά πλειονότητα τα μεταπτυχιακά προγράμματα των Επιστημών της ς, στην προσπάθειά τους να συστηματοποιήσουν την εμπειρία τους...) 8. Παρ όλα αυτά, όταν εκπαιδεύονται για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ασχολούνται βασικά με τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου (και όχι γενικά των Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών), με τη διδακτική και την πρακτική άσκηση (γνωστικών αντικειμένων του σχολείου) και με κάποιες γενικές 8 Σε πολλές περιπτώσεις δε, οι Επιστήμες της ς δεν έχουν βασικό κύκλο σπουδών. Παρέχονται μόνο σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 15

16 γνώσεις που αφορούν το χώρο των Επιστημών της ς, δίχως όμως να γίνονται εξειδικευμένοι ερευνητές ή διανοούμενοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεύτερον, ένα πρόβλημα, θεσμικής φύσεως, το οποίο παραπέμπει στο τεχνικό και ιδιαιτέρως στενό και εν πολλοίς παραμορφωτικό διαχωρισμό της Δημοτικής ς από το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πολύ περισσότερο σήμερα που αυτή, ξεφεύγοντας από το παραδοσιακό επίσημο, τυπικό και διαβαθμισμένο εκπαιδευτικό σύστημα, ξεδιπλώνεται σε ένα τεράστιο φάσμα εκπαιδευτικών υπηρεσιών που έχουμε συνηθίσει να κωδικοποιούμε ως «δια βίου μάθηση». Εκτός όμως από αυτά τα δύο προβλήματα, φαίνεται να υπάρχει και ένα τρίτο, που συνήθως αποκρύπτεται: το συντεχνιακό. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που προέκυψαν φαίνεται ότι η δράση ατόμων και ομάδων (συμφερόντων ή «αυλών») επηρεάζει καθοριστικά την ανάπτυξη των ΠΤΔΕ σε σχέση με τα ΓΑ (γεγονός που αποδεικνύει, παρ όλα αυτά και παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα, την ύπαρξη σημαντικής αυτονομίας ως προς την κεντρική διοίκηση, αυτονομία, η οποία, με τη σειρά της αποδεικνύει τα όριά της...). Κλείνοντας, η άποψή μας, που συγκροτείται με βάση τα έως σήμερα δεδομένα της ανάλυσης, δεν μπορεί να είναι αισιόδοξη. Πέρα από τα επιστημολογικά και θεσμικά προβλήματα, που είναι όντως σημαντικά, ο πολύ περιορισμένος αριθμός ΓΑ, που είναι σε άμεση σχέση και αναφορά με το ΔΣ και η δράση ατόμων και ομάδων σε συνδυασμό με την αδιαπραγμάτευτη, παρ όλα αυτά, πανεπιστημιακή αυτονομία, οδηγούν στην εκτίμηση ότι η παρούσα κατάσταση στα ΠΤΔΕ της Ελλάδας δεν είναι εύκολα αναστρέψιμη... 16

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία και Εκπαίδευση» Ε= Κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ημερομηνία Ώρα Μάθημα Εξάμηνο Τρόπος εξέτασης ΔΕΥΤΕΡΑ 2/9 ΤΡΙΤΗ 3/9 9:00-12:00 Υ107 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών

Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών Κωδικός Τίτλος μαθήματος ΠΕΥ100 ΠΕΥ101 ΝΥ101α ΠΝΥ201 ΠΝΕ402 ΠΝΕ435 ΝΕ403α ΠΝΕ506 ΠΝΥ302 ΠΝΕ142

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) A. Διάρθρωση Προγράμματος Μαθματα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόμενα) Μαθματα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-1 Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές ότι οι Πρωτοετείς και Δευτεροετείς φοιτητές (εισακτέοι από το ακ.

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Πληροφορική και Εκπαίδευση. Παιδαγωγική Αξιοποίηση. των ΤΠΕ ΙI (Εργ) Παιδαγωγική Αξιοποίηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Πληροφορική και Εκπαίδευση. Παιδαγωγική Αξιοποίηση. των ΤΠΕ ΙI (Εργ) Παιδαγωγική Αξιοποίηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. 1 Πληροφορική και Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ Ι (Εργ) Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ ΙI (Εργ) / Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 201-2016 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.Π.Ψ. A. ιάρθρωση Προγράµµατος Μαθήµατα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόµενα) Μαθήµατα Παιδαγωγικής: 8 ( υποχρεωτικά + επιλεγόµενα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 Κωδικός Τίτλος μαθήματος Διδάσκων ΠΝΕ142 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική Μπάκας Θωμάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. i

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. i ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. i Δευτέρα 16/1 Μαυρίδης Εισαγωγή στη Στατιστική Δευτέρα 16/1 Μαυρίδης 2 Στατιστική με Έμφαση στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ Ανάπτυξη & διαχείριση ανθρ. Δυναμικού κ.φασούλης 1/9/2015

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας

Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.Π.Ψ. A. ιάρθρωση Προγράµµατος Μαθήµατα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόµενα) Μαθήµατα Παιδαγωγικής: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Ισχύει για τους φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στο τμήμα το Ακαδ. Έτος 2014-15 (πρωτοετείς). Οι φοιτητές/τριες προηγουμένων ετών ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9 ΦΩΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Ε= Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων Κατηγορία (ΠΣ ) ΠΝΕ142 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική ΝΑΙ Μπάκας Θωμάς Ε.Υ. Ενότητα 1. Παιδαγωγικής 1 4

Διδάσκων Κατηγορία (ΠΣ ) ΠΝΕ142 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική ΝΑΙ Μπάκας Θωμάς Ε.Υ. Ενότητα 1. Παιδαγωγικής 1 4 Τίτλ ΠΝΕ142 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική Μπάκας Θωμάς Ε.Υ. Ενότητα 1. Παιδαγωγικής 1 4 ΠΝΕ402 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Αποστολόπουλ Χαράλαμπ Επιλογής 1 4 ΠΝΕ129 Σύγχρονες τάσεις στην Προσχολική Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Σ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΔΕΥΤΕΡΑ 4/9 ΤΡΙΤΗ 5/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 ΠΕΜΠΤΗ 7/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/9 ΚΛΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 11:00-15:30 Προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ Φυσική ΙΙ κ. Καλκάνης 1/9/2014 3-5μμ ΑΑ,ΑΔ,ΓΑ,ΓΔ,Υ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕ142 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική ΝΑΙ Μπάκας Θωμάς Ε.Υ. Ενότητα 1. Παιδαγωγικής 1

ΠΝΕ142 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική ΝΑΙ Μπάκας Θωμάς Ε.Υ. Ενότητα 1. Παιδαγωγικής 1 Κωδικό Τίτλο ΠΝΕ142 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική ΝΑΙ Μπάκα Θωμά Ε.Υ. Ενότητα 1. Παιδαγωγική 1 ΠΕΥ101 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία τη Εκπαίδευση ΝΑΙ Θάνο Θεόδωρο Ε.Υ. Ενότητα 4. Μαθημάτων Γενική Παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

118 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνας

118 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνας 118 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό, για την διδασκαλία των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. 1 Πληροφορική και Εκπαίδευση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. 1 Πληροφορική και Εκπαίδευση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. 1 Πληροφορική και Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ Ι Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ ΙI Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος

ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 Σπουδών A εξαμήνου ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 206-207 Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. Κώτσης Κώτσης/ Στύλος Βασικές Έννοιες της Φυσικής Εργαστηριακή προσέγγιση εννοιών Φυσικής Στ & Επί Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τελευταία ενημέρωση: 7/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS ΥΑ0007 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Υποχρεωτικό Επιστήμη ΥΔ0001 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό ΥΒ0003 Η Ιστορία και η Διδακτικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ- ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2 ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ- ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2 ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ- ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2 ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22-10-2014) εδοµένου ότι από το τρέχον ακαδ. έτος το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος είναι

Διαβάστε περισσότερα

132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο)

132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο) 132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο) Επαγγελματικές Διέξοδοι Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά

Διαβάστε περισσότερα

Υ107 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ. ΗΛΙΑΔΟΥ-ΤΑΧΟΥ) Υ104 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Σ. ΗΛΙΑΔΟΥ-ΤΑΧΟΥ)

Υ107 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ. ΗΛΙΑΔΟΥ-ΤΑΧΟΥ) Υ104 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Σ. ΗΛΙΑΔΟΥ-ΤΑΧΟΥ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Υ103 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Γ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ) 9:00-12:00 ΥΕ/ΕΕ144 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Γ -Δ εξάμηνο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Γ -Δ εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Ημερομηνία 1-9-2015 Εκπ/κή Πολιτική Προσχολική Παιδ. Σύγχρονες διδακτικές προτάσεις Διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Υ 114 Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση και Κοινωνικές σχέσεις στη σχολική τάξη (Ι.

Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Υ 114 Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση και Κοινωνικές σχέσεις στη σχολική τάξη (Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-14 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Υ 108 Παιδαγωγικά Υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ημερομηνία 09:00-12:00 001Υ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ιορδανίδης γραπτά 47 12:00-13:00 002Υ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης Σκοπός Σκοπός αυτού του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό για την διδασκαλία των μαθημάτων της

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ): ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ): ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ): ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών Εισαγωγή Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τρίτης Διεθνούς Ερευνας για τα

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα δομή του Γενικού Λυκείου (μαθήματα-τρόπος προαγωγής και απόλυσης) Τάξη Α

Η νέα δομή του Γενικού Λυκείου (μαθήματα-τρόπος προαγωγής και απόλυσης) Τάξη Α Η νέα δομή του Γενικού Λυκείου (μαθήματα-τρόπος προαγωγής και απόλυσης) Τάξη Α Σύνολο ωρών ( ώρες Γενικής Παιδείας και ώρες ένα μάθημα Επιλογής) Μαθήματα κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος Μαθήματα γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014. Γ -Δ εξάμηνο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014. Γ -Δ εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Ημερομηνία 1-9-2014 2-9-2014 3-9-2014 4-9-2014 5-9-2014 Κινητική αγωγή και μάθηση ΠΕΥ 200

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016* ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ.

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ »

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ » «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2008-09» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΡΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Ξ Α Μ Η Ν Ο Α ΝΥ101α Υ ισαγωγή στην Παιδαγωγική Μ. Σακελλαρίου ΠΝΥ404 Υ Ιστορία της Νεότερης λλάδας και του Νεοελληνικού Πολιτισμού Ι ΠΝΥ201 Υ ισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ Μάθημα 1 ο 14/3/2011 Περίγραμμα και περιεχόμενο του μαθήματος Μάθηση με την αξιοποίηση του Η/Υ ή τις ΤΠΕ Θεωρίες μάθησης Εφαρμογή των θεωριών μάθησης στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ »

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ » «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΡΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Ξ Α Μ Η Ν Ο Α Υ ΠΥ101 Υ ισαγωγή στην Κοινωνιολογία της κπαίδευσης Θ. Θάνος ΠΥ100 Υ ισαγωγή στην Νεοελληνική Γλώσσα και Ν. Τσιτσανούδη Γλωσσολογία ΝΥ101α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ. ΑΑ,ΑΔ,ΓΑ,ΓΔ,Υ, ΜαΝΧ Κοινωνική Παιδαγωγική: Θεωρία & Πράξη 140. κ.μυλωνάκου- Κεκέ. κ.δημάκη-ζώρα κ.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ. ΑΑ,ΑΔ,ΓΑ,ΓΔ,Υ, ΜαΝΧ Κοινωνική Παιδαγωγική: Θεωρία & Πράξη 140. κ.μυλωνάκου- Κεκέ. κ.δημάκη-ζώρα κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ Παιδαγωγική της λογοτεχνίας Α119 κ.μαλαφάντης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΔΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΔΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΔΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2017 ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 2018 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Τμήμα : Α Διοικητικής & Οικονομικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ Σύγχρονες γλωσσολογικές έννοιες & διδακτικές εφαρμογές Β027 Νεοελληνική Γλώσσα το Λεξιλόγιο 332

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ Προαγωγή της Ψυχικής υγείας & μάθησης Α031 Σχολική Ψυχολογία και Συμβουλευτική Α038 κ.γαλανάκη 6/6/2017

Διαβάστε περισσότερα

138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο)

138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο) 138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο) Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό την ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε μαθήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Επιστημών Υγείας ς Σχολή Επιστημών Υγείας Ψυχολογία Σχολή Επιστημών της Υγείας www.nup.ac.cy ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Ψυχολογία BSc in Psychology Περιγραφή Προγράμματος Το πτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Αριθ. Πρωτ.: 86754/Γ7 Βαθ. Προτερ.

Αθήνα Αριθ. Πρωτ.: 86754/Γ7 Βαθ. Προτερ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ του Ενιαίου Λυκείου» H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ του Ενιαίου Λυκείου» H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας... Αθήνα 27-6-05 Αριθ. Πρωτ. 63447/Γ2 Βαθ. Προτερ.... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Τµήµα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας 9 Καθηγητές 4 Διοικητικοί υπάλληλοι 1 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας 2 Εργαστήρια Φιλοσοφίας 12 Καθηγητές Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ- ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ- ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ- ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22-10-2014) εδοµένου ότι από το τρέχον ακαδ. έτος το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ Νεότερη Ελλ. Ιστορία Ι (Υποχρ.) Β003 κ. Μπαμπούνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Ημερ/νία Ώρα Μάθημα Διδάσκων Αίθουσες Επιτηρητές 9:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Β024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Β024 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Β024 κ.δασκαλάκης 29/1/2018 9:00-11:00πμ ΑΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Τμήμα : Α Διοικητικής & Οικονομικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε Παρουσίαση Προγράμματος Πρακτικών Ασκήσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 015-016 ΝΟΜΟΣ:437/015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/015), τροποποίηση του Ν. 4186/013«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και ΦΕΚ:995/9-05-015

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

H Orientum σας εύχεται Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση!

H Orientum σας εύχεται Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση! Τεύχος 12 - Μάρτιος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΠΨ σελ. 2 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ORIENTUM - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ σελ. 4 ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ σελ. 4 ΡΩΤΑΤΕ - ΑΠΑΝΤΑΜΕ σελ. 5 H Orientum σας εύχεται Καλό Πάσχα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού: γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη (Ζ. Μπαμπλέκου)

Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού: γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη (Ζ. Μπαμπλέκου) Δευτέρα 18/1/2016 12.00-14.00 9.00-12.00 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1984/2008) ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Τηλ : 210-3443010-2227 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00-12:00 12:00-15:00 15:00-18:00 18:00-21:00 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ (Α3)

Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00-12:00 12:00-15:00 15:00-18:00 18:00-21:00 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ (Α3) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 9:00-12:00 Υ114 Παιδαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2015-16 Επεξηγήσεις συµβόλων/αρχικών γραµµάτων: Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα µαθηµάτων «Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης» Ε= Κατ επιλογήν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2013-14 Επεξηγήσεις συµβόλων/αρχικών γραµµάτων: Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα µαθηµάτων «Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της Εκπαίδευσης» Ε= Κατ επιλογήν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: από την επιλογή του επαγγέλματος στην άσκησή του

Ο Φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: από την επιλογή του επαγγέλματος στην άσκησή του Ο Φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: από την επιλογή του επαγγέλματος στην άσκησή του Θεοδώρα Χασεκίδου-Μάρκου, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης Βήματα-κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Γ2/63447/ Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 921 τ. Β

Γ2/63447/ Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 921 τ. Β 1 Διευθύνω Γ/63447/7-06-005 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 91 τ. Β Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ του Ενιαίου Λυκείου H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ. Παιδαγωγική της λογοτεχνίας κ.μαλαφάντης 25/1/ μμ ΑΑ,ΑΔ,Υ,ΓΔ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ. Παιδαγωγική της λογοτεχνίας κ.μαλαφάντης 25/1/ μμ ΑΑ,ΑΔ,Υ,ΓΔ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ Παιδαγωγική της λογοτεχνίας κ.μαλαφάντης 25/1/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ομάδες Προσανατολισμού Τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών προβλέπει το μεταβατικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το οποίο θα

Διαβάστε περισσότερα

102 Φιλοσοφίας Πάτρας

102 Φιλοσοφίας Πάτρας 102 Φιλοσοφίας Πάτρας Το Τμήμα Φιλοσοφίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 206/1999 (Φ.Ε.Κ. 176/6-9-1999) και αποτελεί το πρώτο και μοναδικό αμιγώς φιλοσοφικό τμήμα στην Ελλάδα. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Εικαστική Γλώσσα και Αγωγή (κατόπιν συνεννόησης στο e- mail της κ. Λέτσιου Ισόγειο 05

Εικαστική Γλώσσα και Αγωγή (κατόπιν συνεννόησης στο e- mail της κ. Λέτσιου Ισόγειο 05 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (6/6-23/6/2017) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Η νέα δομή του Γενικού Λυκείου 2 Ωρολόγια προγράμματα ανά τάξη. Τρόπος προαγωγής και απόλυσης Σάββατο, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ρόδος, 18.10.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεσμικό Πλαίσιο Διαμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [α] Προεργασία προετοιμασία Προσχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 ΤΑΞΗ Α Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 Α ομάδα μαθημάτων Ελληνική Γλώσσα Β ομάδα μαθημάτων Μαθηματικά Γ ομάδα μαθημάτων Φυσικές Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων 1 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών συγχρηµατοδοτείται µέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Τομέων Σπουδών

Κατάλογος Τομέων Σπουδών Κατάλογος Τομέων Σπουδών Κωδικός 9011 ASSERTIVENESS TRAINING 342 MARKETING ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΗΛΗΣΕΩΝ 5251 ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ 1026 ΑΘΛΗΜΑΤΑ 813 ΑΘΛΗΜΑΤΑ 1030 ΑΛΛΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 4621 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 9015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ρέθυμνο, 21-6-2016 Θέση του Π.Τ.Π.Ε. για το Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης για την εισαγωγή φοιτητών στα

Διαβάστε περισσότερα