Γιώργος Σταμέλος Παν/μιου Πατρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιώργος Σταμέλος Παν/μιου Πατρών"

Transcript

1 Γιώργος Σταμέλος Παν/μιου Πατρών Συγκλίσεις και αποκλίσεις των Προγραμμάτων των ΠΤΔΕ των ελληνικών Πανεπιστημίων: ανάλυση των γνωστικών αντικειμένων των μελών ΔΕΠ τους 1. Εισαγωγή Από προηγούμενη εργασία μας 1, είχαμε την ευκαιρία να δείξουμε ότι τα ΠΤΔΕ της χώρας μας εμφανίζουν έντονες αποκλίσεις, υπερβολικές ίσως για ομότιτλα Τμήματα. Αυτό απεικονίζεται ευκρινώς τόσο στην οργανωτική τους ένταξη και ανάπτυξη στον πανεπιστημιακό χώρο όσο και σε επίπεδο εσωτερικής δομής και συγκρότησης του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ). Μάλιστα εκείνο που είχε διαφανεί ήταν η έλλειψη ενός συγκεντριμένου πλαισίου, βάσει του οποίου θα εντάσσονταν σε αυτό τα προσφερόμενα μαθήματα. Μία έλλειψη η οποία οδηγούσε στο να μοιάζουν τα προγράμματα αυτά ασύνδετα και ανεξέλεγκτα 2. Στην παρούσα εργασία θα πάμε ένα βήμα πιό πέρα. Θα διερευνήσουμε τα γνωστικά αντικείμενα (ΓΑ) διορισμού των μελών ΔΕΠ των ΠΤΔΕ. Η ανάλυση αυτή θα βασιστεί σε έγγραφα που μας έστειλαν οι γραμματείες των ΠΤΔΕ το Σεπτέμβριο του Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ των ΠΤΔΕ Τα μέλη ΔΕΠ των εννέα ΠΤΔΕ της χώρας ανέρχονται σε 191. Για τις ανάγκες της ανάλυσής μας, τα ΓΑ διορισμού τους έχουν χωριστεί σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: Επιστήμες της ς, Θετικές Επιστήμες και Θεωρητικές Επιστήμες. Στη συνέχεια, τα ΓΑ ανά κατηγορία χωρίστηκαν εκ νέου σε τρεις υποκατηγορίες που σηματοδοτούνται με χρώματα. «Ασπρο», για τα ΓΑ με ρητή και άμεση αναφορά στο Δημοτικό Σχολείο. «Ανοικτό γκρι», εκείνα που είναι γενικότερα αλλά περιλαμβάνουν, ως τμήμα τους, το Δημοτικό Σχολείο. «Σκούρο γκρι», όσα θα 1 ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 1999, Τα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα: Καταβολές-Παρούσα Κατάσταση- Προοπτικές, εκδ. Gutenberg, Αθήνα. 2 Στο ίδιο, δες για παράδειγμα σελ

2 χαρακτηρίζονταν «παράδοξα» είτε ως προς τον τίτλο του Τμήματος είτε ως προς την επιστημολογική τους συγκρότηση. Τέλος, χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι η Διδακτική Μεθοδολογία έχει ενταχθεί στις Επιστήμες της ς ενώ οι ειδικές Διδακτικές στις άλλες δύο κατηγορίες, ανάλογα με το είδος τους Μέλη ΔΕΠ στις Επιστήμες της ς Σύμφωνα με τον πίνακα 1, υπάρχουν 100 μέλη ΔΕΠ, των οποίων τα ΓΑ κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Από την παράθεση των ΓΑ, θα μπορούσε κανείς να τα κατανείμει ως εξής: α. 4 άσπρο β. 84 ανοικτό γκρι γ. 12 σκούρο γκρι. Η ουσιαστική παρατήρηση που φαίνεται να αναδεικνύεται από τον πίνακα 1, είναι η συνύπαρξη, δύο διαφορετικών επιστημονικών, αλλά όχι μόνο, παραδόσεων. Αυτή που παραπέμπει στις «Επιστήμες της ς» και εκείνη που αναφέρεται στην «Παιδαγωγική». Η υπόθεση που θα μπορούσε να προταχθεί είναι ότι η διαφοροποίηση αυτή συνδέεται με τη διαφορετική επιστημονική προέλευση των μελών ΔΕΠ των ΠΤΔΕ. Αυτό αν και δεν συνιστά ιδιαιτερότητα για τα ελληνικά Πανεπιστήμια, πιθανόν να σηματοδοτεί μία αιτία για τη βαβυλωνία των ΠΠΣ των ΠΤΔΕ. Εκείνο όμως, που φαίνεται να πιστοποιείται (και στην περίπτωση των ΠΤΔΕ) είναι η ατολμία και η διστακτικότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών παραδόσεων, στοιχείο που γενικότερα μοιάζει από τα διαχρονικά σταθερά της ελληνικής πραγματικότητας. Γεγονός που ενδεχομένως θα μπορούσε να συνδεθεί με τις κακοδαιμονίες και τα μπλοκαρίσματα στην εξελικτική πορεία ανάπτυξης μιάς ελληνικής επιστημονικής παράδοσης. Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε μία επιμέρους ανάλυση των ΓΑ με βάση τις δύο παραδόσεις Επιστήμες της ς Τα ΓΑ των μελών ΔΕΠ των ΠΤΔΕ που εντάσσονται σε αυτή την παράδοση φαίνεται να αντιμετωπίζουν δύο προβλήματα, επιστημολογικής και θεσμικής υφής. Το πρώτο, έχει δύο διαστάσεις. Από τη μία, δεν φαίνεται να υπάρχει σαφής οριοθέτηση των ΓΑ που εντάσσονται στις «Επιστήμες της ς». Από την 2

3 Πίνακας 1: Μέλη ΔΕΠ ΠΤΔΕ με γνωστικό αντικείμενο στις Επιστήμες της ς Αναλυτικά Προγράμματα 1 Διδακτική Μεθοδολογία 26 Εκπαιδευτικών: Θεωρία και Πράξη 2 Παιδαγωγική με έμφαση Ψυχοφυσιολογία και Ψυχική 27 στη Φιλοσοφία της Παιδείας Υγιεινή του Παιδιού 51 Γενική και Ειδική Διδακτική Περιβαλλοντική 77 Κοινωνιολογία της Ελληνικής ς Επιμόρφωση και Εκπαιδευτική Πολιτική 3 Αγωγή Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 28 Συγκριτική Παιδαγωγική 53 Γενική Παιδαγωγική 78 Ψυχομετρία και Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών, με ιδιαίτερη έμφαση στη Νοημοσύνη Παιδαγωγική: Διδακτική Μεθοδολογία: 4 Παιδαγωγική Ψυχολογία 29 Θεωρία και Πράξη Συγκριτική Παιδαγωγική- 54 Ευρωπαϊκή Διάσταση στην 79 Κοινωνικοψυχολογικές Προσεγγίσεις της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Αγωγή 5 Διδακτική Μεθοδολογία Μαθημάτων Δημοτικού Σχολείου 30 Κοινωνιολογία της ς 55 Γνωστική Ψυχολογία 80 Οργανωσιακή Ψυχολογία, με έμφαση στην Ειδική Παιδαγωγική των 6 Συγκριτική Παιδαγωγική 31 Διαταραχών του Λόγου και της Ομιλίας Κοινωνιολογία της ς 56 με έμφαση στο ρόλο των ακαδημαϊκών επαγγελμάτων 81 Κοινωνική Διαστρωμάτωση Κοινωνιολογία Εκπαιδευτική και Κοινωνική Στατιστική με χρήση Η/Υ 7 Κοινωνική Ψυχολογία 32 Ειδική Αγωγή 57 Φιλοσοφία της Παιδείας 82 Συστηματική Παιδαγωγική, με έμφαση στην Περιβαλλοντική Αγωγή και τον Εκπαιδευτικό Προσανατολισμό 8 Εκπαιδευτική Πολιτική με έμφαση στην Οργάνωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος και του Διδακτικού Έργου Διδακτική Μεθοδολογία: 33 Θεωρία και Πράξη Θεωρία και Πράξη της 58 Διγλωσσίας και της Δίγλωσσης ς 83 Οικονομία της ς Οργάνωση και Διοίκηση της 9 Παιδαγωγική 34 ς Ψυχολογία με έμφαση στο 10 Σχεδιασμό Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων Ψυχοκοινωνιολογία της 35 Σχολικής Τάξης 59 Θεωρίες Μάθησης Κλινική Ψυχολογία 85 Ειδική Αγωγή Αγωγή του Κωφού Οικογενειακή και Συμβουλευτική Ψυχολογία, με ειδικότητα στην Ψυχολογία της Γυναίκας και του Παιδιού Διδακτική με έμφαση στην 11 Πειραματική Διδασκαλία και τα Διδακτικά Μέσα Πληροφορική-Νέες Τεχνολογίες 36 Εξελικτική Ψυχολογία 61 και 86 Λειτουργία των Εκπαιδευτικών Θεσμών και Εκπαιδευτική Πολιτική Κλινική Ψυχολογία 12 Εφαρμογές στο χώρο του Σχολείου Η Πληροφορική στην 37 -Συστημική προσέγγιση Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής 62 Έρευνας 87 Εξελικτική Ψυχολογία, Ανάπτυξη Αξιών και Γνωστικών Διαδικασιών Κλινική Κοινωνική 13 Ψυχολογία Παιδαγωγική με έμφαση στη 38 Διαπολιτισμική Παιδαγωγική Παιδαγωγική με έμφαση στη 63 Μάθηση και τις Αποκλίσεις 88 Ψυχολογία: Παιδαγωγική και Εξελικτική Ψυχολογία με έμφαση στην Ειδική Αγωγή 3

4 Η/Υ και Πολυμέσα στην 14 Παιδαγωγικά: Κοινωνικές Όψεις της Αγωγής Κοινωνιολογία 39 του Διδασκαλικού Επαγγέλματος Ψυχολογία με έμφαση στην 64 Κοινωνική Ψυχολογία 89 Επιστήμες της Αγωγής με έμφαση στην Ιστορία της Ελληνικής ς Ειδική Αγωγή Μαθησιακές 15 Δυσκολίες Διδακτική Μεθοδολογία 40 Αναλυτικά Προγράμματα Παιδαγωγική με έμφαση στην 65 Κοινωνική Παιδαγωγική 90 Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Δίκαιο της ς Κοινωνιολογία της 16 ς Παιδαγωγικά με έμφαση στην Οργάνωση της Διδασκαλίας και 41 στα Οπτικο-ακουστικά Μέσα Διδασκαλίας Μάθησης 66 Σχολική Παιδαγωγική 91 Κοινωνική Οικολογία και Αγωγή στην Προστασία του Περιβάλλοντος Παιδαγωγική με έμφαση στην Ειδικών 17 Ομάδων και στη Διδασκαλία των Μαθηματικών Παιδαγωγική με έμφαση στη 42 Ψυχολογία Ειδική Αγωγή 67 Γενική Παιδαγωγική και Γενική Διδακτική 92 Θρησκευτική Παιδεία Υπολογιστές στην 18 Παιδαγωγική 43 και Εκπαιδευτική Ερευνα Συγκριτική Παιδαγωγική και 19 Διδακτική Μεθοδολογία 44 Κοινωνικοποιητική Λειτουργία της ς Πληροφορική στην 68 με έμφαση στις Εικονικές Πραγματικότητες στη Διδασκαλία Παιδαγωγική με έμφαση στον 69 Επαγγελματικό και Εκπαιδευτικό Προσανατολισμό Η/Υ στην Επιστήμη και στην Πολιτικές Επιστήμες με έμφαση στους Θεσμούς Κοινωνιολογία με έμφαση στην Κοινωνιολογία των δικαιωμάτων Φιλοσοφία: Φιλοσοφία της 20 Γενική Παιδαγωγική Κοινωνιολογία της ς 95 του ανθρώπου και των μέσων Αγωγής μαζικής επικοινωνίας Παιδαγωγική με έμφαση 21 στις Κοινωνιολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής 46 Εξελικτική Ψυχολογία 71 Ειδική Αγωγή 96 Οι Κοινωνικές Σπουδές στο Δημοτικό Σχολείο Επιστήμες της Αγωγής με 22 Σχολική Παιδαγωγική 47 έμφαση στην Παιδαγωγική Ψυχολογία Ψυχολογία Εξελικτική 72 Ψυχολογία 97 Πολιτισμικά και Θρησκευτικά Πρότυπα και η Διδακτική τους στο Σχολείο Γενική Παιδαγωγική τροπ. σε Παιδαγωγική Ψυχολογία 23 με έμφαση στις Θεωρίες Μάθησης και Μαθησιακές Δυσκολίες 48 Παιδαγωγικές Επιστήμες 73 Παιδαγωγική 98 Κοινωνιολογία του Αθλητισμού Παιδαγωγική τροπ. σε Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές και Διδακτική Μεθοδολογία (Γενική Παιδαγωγική Θεωρία και 24 Πράξη-Διδακτική Μεθοδολογία-Αναλυτικά Προγράμματα-Διδακτική Μεθοδολογία και Προσχολική Πρακτική) Ψυχογλωσσικές και 49 Κοινωνιογλωσσικές Διαστάσεις της Διγλωσσίας 74 Σχεσεοδυναμική Παιδαγωγική 99 Παιδαγωγική Επιστημολογία και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ψυχολογία με έμφαση στη 25 Παιδαγωγική Ψυχολογία 50 Γνωστική Ψυχολογία Παιδαγωγική Ιστορία 75 Νεοελληνικής ς Συγκριτική Παιδαγωγική 100 Επιστημολογία 4

5 άλλη, και ίσως το σημαντικότερο, δεν μοιάζει να υπάρχουν κατ ουσίαν Επιστήμες της ς! Οι «Επιστήμες της ς» για να υπάρξουν απαιτείται συνθετική διεπιστημονική εργασία με επίκεντρο τα εκπαιδευτικά φαινόμενα και καταστάσεις, γεγονός που θα ανεξαρτητοποιούσε τα ΓΑ από τις Επιστήμεςπροέλευσής τους (πχ. Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, κτλ) και θα συγκροτούσε ένα «νέο», «ξεχωριστό» επιστημονικό πεδίο, εκείνο των «Επιστημών της ς». Το τελευταίο δεν φαίνεται να υφίσταται. Είναι αλήθεια, ότι αυτό, δεν πιστοποιείται από την απλή παράθεση των ΓΑ των μελών ΔΕΠ. Αντίθετα, αποδεικνύεται με το συνδυασμό ΓΑ διορισμού και «ατελείωτων παράλληλων καταλόγων μαθημάτων από το χώρο των επιμέρους Επιστημών» 3. Το δεύτερο πρόβλημα, το θεσμικό, παραπέμπει στο διαφορετικό εύρος μεταξύ του αντικειμένου των «Επιστημών της ς» και του «Δ.Ε.» (Δημοτικής ς) του τίτλου των ΠΤΔΕ. Γεγονός που πιστοποιείται από την ένταξη της συντριπτικής πλειονότητας των ΓΑ στο «ανοικτό καφέ». Το ερώτημα που προκύπτει, λοιπόν, είναι οι συνέπειες της αναντιστοιχίας μεταξύ της στενότητας του τίτλου των συγκεκριμένων Τμημάτων (Δημοτικής ς) και της ευρύτητας του αντικειμένου ενασχόλησης των Επιστημών της ς. Το ερώτημα αυτό παίρνει τις πραγματικές του διαστάσεις αν αναλογιστεί κανείς ότι στο Πανεπιστήμιο, σε αντίθεση με τα μη πανεπιστημιακά ιδρύματα, το κεκτημένο της ακαδημαϊκής ελευθερίας δίνει τη δυνατότητα στον πανεπιστημιακό δάσκαλο να ασχολείται, ερευνητικά και διδακτικά, με ό,τι αυτός επιθυμεί. Ποιές άραγε είναι οι επιπτώσεις για την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Δημοτικής ς; Παιδαγωγική Με δεδομένο τα στοιχεία του πίνακα 2, μία σειρά από ερωτήματα δημιουργούνται. Το αρχικό ερώτημα σχετίζεται με τον ίδιο τον τίτλο. «Παιδαγωγική», «Παιδαγωγικές Επιστήμες» ή «Παιδαγωγικά»; Είναι μία ή πολλές; Αν είναι πολλές, ποιές είναι και πώς συγκροτούνται; Το συγκεκριμένο ερώτημα δικαιούται να τεθεί με 3 Ό.π. ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., σελ

6 Πίνακας 2: Επιστημολογικά προβλήματα της «Παιδαγωγικής Επιστήμης» με βάση τα Γ.Α. των μελών ΔΕΠ των ΠΤΔΕ. 1. Ορισμός α. Παιδαγωγική(3) 4 ή Παιδαγωγικές Επιστήμες; β. Τι σημαίνει Παιδαγωγική ή Παιδαγωγικές Επιστήμες σε ένα... Παιδαγωγικό Τμήμα; 2. Διολισθήσεις... Γενική Παιδαγωγική Παιδαγωγική με έμφαση στη Γενική Παιδαγωγική Παιδαγωγική Παιδαγωγικά με έμφαση (2) και Διδακτική Μεθοδολογία τροπ. Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές στην Οργάνωση της και Διδακτική Μεθοδολογία Διδασκαλίας και στα (Γενική Παιδαγωγική Θεωρία και Οπτικο-ακουστικά Μέσα και πράξη-διδακτική Μεθοδολογία- Διδασκαλίας-Μάθησης Αναλυτικά Προγράμματα-Δ.Μ. και Προσχολική Πρακτική). Γενική Παιδαγωγική Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Αγωγή Παιδιών Παιδαγωγική με έμφαση τροπ. σε Παιδαγωγική Ψυχολογία Δυσκολίες με ειδικές ανάγκες στην Ειδικών με έμφαση στις Θεωρίες Μάθησης ομάδων και στη Διδασκαλία και Μαθησιακές Δυσκολίες των Μαθηματικών Παιδαγωγική Ψυχολογία (2) Επιστήμες της Αγωγής με έμφαση στην Παιδαγωγική 4 Οι αρθμοί σε παρένθεση δείχνουν τον αριθμό των ΠΤΔΕ που διαθέτουν το εν λόγω ΓΑ. 6

7 3. Επεκτάσεις και ανακατέματα... Ψυχολογία α. Παιδαγωγική με έμφαση Κοινωνικοψυχολογικές προσεγγίσεις στη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας- Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Αγωγή β. Παιδαγωγικά: Κοινωνικές όψεις Παιδαγωγική με έμφαση Παιδαγωγική με έμφαση της Αγωγής Κοινωνιολογία στην Κοινωνική Παιδαγωγική στις Κοινωνιολογικές του Διδασκαλικού Επαγγέλματος Προϋποθέσεις της Αγωγής γ. Σχολική Παιδαγωγική (2) δ. Παιδαγωγική με έμφαση Συστηματική Παιδαγωγική, με έμφαση Κοινωνική οικολογία και Αγωγή στον Επαγγελματικό και στην Περιβαλλοντική Αγωγή και στην Προστασία του Περιβάλλοντος Εκπαιδευτικό Προσανατολισμό τον Εκπαιδευτικό Προσανατολισμό ε. Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική στ. Παιδαγωγική με έμφαση Φιλοσοφία με έμφαση στη Φιλοσοφία με έμφαση στη Γνωσιολογία- Φιλοσοφία: Φιλοσοφία της στη Φιλοσοφία της Παιδείας Φιλοσοφία της Παιδείας και Ηθική και Φιλοσοφία της Παιδείας Αγωγής στην Κοινωνική Φιλοσοφία ζ. Συγκριτική Παιδαγωγική(2) Συγκριτική Παιδαγωγική- Συγκριτική Παιδαγωγική και Παιδαγωγική Ιστορία Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Κοινωνικοποιητική Λειτουργία Νεοελληνικής ς- της ς Συγκριτική Παιδαγωγική η. Παιδαγωγική Επιστημολογία- Παιδαγωγική: Διδασκαλία και Παιδαγωγικά: η των Εκπαιδευτικών 7

8 και Διδακτική των Φυσικών Μάθηση Φυσικών Επιστημών με έμφαση στη Μεθοδολογία της Διδασκαλίας Επιστημών των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο θ. Αισθητική Αγωγή με ιδιαίτερη έμφαση Αισθητική Παιδεία με έμφαση Θεατρική Παιδεία και Αγωγή Στα Εργαστήρια για τις Εικαστικές στις Εικαστικές Τέχνες και του Λόγου Τέχνες στην εφαρμογή τους στην ι. Παιδαγωγική: Διδασκαλία Παιδαγωγική της Λογοτεχνίας Γλωσσικών Μαθημάτων και Στοχαστικοκριτική Διδασκαλία κ. Θρησκευτική Παιδεία 8

9 βάση τις επιστημολογικές «διολισθήσεις» που παρατηρούνται στον προηγούμενο πίνακα. Επιπλέον, τι άραγε σημαίνει ένα γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική» σε ένα...παιδαγωγικό Τμήμα; Τι νόημα ή τι επιστημονική αυστηρότητα θα έδειχνε ένα ΓΑ «Μαθηματικά» σε ένα Μαθηματικό Τμήμα, ή «Ψυχολογία» σε ένα αντίστοιχο Τμήμα; Στη συνέχεια, αν όντως υπάρχει μία ή περισσότερες Επιστήμες με αυτή την ονομασία ποιά τα όριά και οι τομείς ενασχόλησής της/τους; Και εδώ τα ερωτήματα τεκμηριώνονται με βάση τις «επεκτάσεις και τα ανακατέματα» του πίνακα 2. Στην πραγματικότητα εκείνο που διαφαίνεται είναι ότι οι εκφράσεις «Παιδαγωγική :...», «Παιδαγωγική, με έμφαση...» και «Παιδαγωγική και...» αποτελούν τις πύλες εισόδου και νομιμοποίησης σε μία ανεξέλεγκτη κατάσταση Επιλέγοντας... Αν και η ελληνική παράδοση και νοοτροπία δεν ωθεί σε επιλογές, έχουμε την πεποίθηση ότι μόνο η επιλογή οδηγεί σε συνθήκες προόδου και εξέλιξης. Αν αυτό εκληφθεί ως αξίωμα δράσης, τότε καλούμαστε να επιλέξουμε μεταξύ δύο διαφορετικών παραδόσεων. Τη δεδομένη στιγμή η εικόνα εμφανίζεται θολή, απόρροια μιας επιλογής που εκκρεμεί, και γι αυτό προβληματική και για τις δύο παραδόσεις. Από τη μία, και παρά τις ωραιοποιήσεις δεν φαίνεται να υπάρχουν «Επιστήμες της ς» στην Ελλάδα, στο βαθμό που δεν φαίνεται να αναπτύσσονται διεπιστημονικές προσεγγίσεις και δεν υφίσταται σύνθεση με βάση τα εκπαιδευτικά δρώμενα. Από την άλλη, η έκφραση «Παιδαγωγική» δεν μοιάζει να ορίζει, εκ φύσεως ή εκ χρήσεως, ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Επιπλέον, για μια μελλοντική επιλογή, δεν θα έπρεπε ίσως να παραγνωριστούν τα ιστορικά δεδομένα. Πράγματι, η «Παιδαγωγική» είτε ως «φιλοσοφίζουσα» είτε ως «ηθικοπλαστική αρετολογία» είτε ως «τυπολατρίαπρογονολατρία» είτε τέλος ως «ιδεολογικός διαποτισμός», δηλαδή επιστημονικά σαθρή, έχει παίξει ένα συγκεκριμένο ιστορικό ρόλο στην ελληνική κοινωνία και πολιτική. Ρόλος ο οποίος ενώ έχει γίνει στόχος αναλυτικής και εμπεριστατωμένης 9

10 κριτικής εδώ και πολλά πλέον χρόνια 5, φαίνεται να ενυπάρχει ακόμα (ή να επανέρχεται) σε ορισμένες περιπτώσεις. Αναζητώντας, εναγωνίως, ένα σταθερό σημείο προσδιορισμού και προσανατολισμού, το μόνο που φαίνεται να υπάρχει είναι οι Επιστήμες-προέλευσης των Επιστημών της ς. Ως εκ τούτου, η επιλογή πρέπει να τείνει, κατά τη γνώμη μας, στην πρόταξη των Επιστημών της ς, με την ελπίδα ότι, με την πάροδο του χρόνου και με την προσκόμιση μιας ικανής ποσότητας ερευνητικών εργαλείων και ερευνών, αλλά και, ίσως, μιάς νέας γενιάς ερευνητών, θα δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που θα ωθήσουν στην πραγματική ανεξαρτητοποίηση και ανάπτυξη μιάς Επιστήμης με εξειδικευμένο αντικείμενο το χώρο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας Μέλη ΔΕΠ στις Θετικές Επιστήμες Με βάση την ταξινόμηση του πίνακα 3, 42 γνωστικά αντικείμενα μελών ΔΕΠ των ΠΤΔΕ εντάσσονται σε αυτή τη κατηγορία. Από αυτά: α. 3 άσπρο β. 23 ανοικτό γκρι γ. 16 σκούρο γκρι. Η πρώτη παρατήρηση έχει να κάνει, όπως στην προηγούμενη κατηγορία, με την πολύ περιορισμένη ένταξη ΓΑ στην υπο-κατηγορία (α) Ομως, εδώ υπάρχει εντονότερη παρουσία ΓΑ που τοποθετούνται στην υποκατηγορία (γ) και μάλιστα ενίοτε η ύπαρξή τους είναι «εντελώς» παράδοξη για ΠΤΔΕ (εντελώς ενδεικτικά βλ. αρ.37, 38, 39, 40, 42). Στη συνέχεια, φαίνεται να υπάρχει σημαντικό επιστημολογικό πρόβλημα ως προς τα ΓΑ της υπο-κατηγορίας (β), διαφορετικής όμως φύσεως και σύνθεσης από το προηγούμενο των Επιστημών της ς. Ουσιαστικά εδώ εμφανίζονται ως ΓΑ, ολόκληρες επιστήμες (πχ. Μαθηματικά) και ενίοτε σύνολο επιστημών (Φυσικομαθηματικές Επιστήμες)! Συνεπώς, στο βαθμό που η επιστημολογική συγκρότηση 5 Τελείως ενδεικτικά βλ. α. ΦΡΑΓΚΟΣ Χρ., 1982, Βασικές θέσεις ενός γενικότερου σχεδίου για την επιμόρφωση των καθηγητών και την αξιολόγησή τους, εις Σύγχρονη, τ.9, σελ.18. β. ΓΚΟΤΟΒΟΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π., 1984, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πράξη, εκδ. Σύγχρονη, Γιάννενα, σελ.18-19, σ.25. γ. ΜΥΛΩΝΑΣ Θ., 1993, Αλλαγές του ρόλου του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα ( ), εις Σύγχρονη, τ.68, σ

11 Πίνακας 3: Μέλη ΔΕΠ ΠΤΔΕ με γνωστικό αντικείμενο στις Θετικές Επιστήμες Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και η 1 Φυσικομαθηματικές Επιστήμες 15 Διδακτική τους Μαθηματική Λογική και Μαθηματική 29 2 Μαθηματικά 16 Διδακτική των Μαθηματικών 30 Διδακτική των Μαθηματικών Χημεία με έμφαση στη Διδακτική της Χημείας και στη Χημεία Περιβάλλοντος Επιστήμες της Γης με έμφαση στη Γεωλογία και τη Γεωγραφία Διδακτική Φυσικών Επιστημών Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και η 17 Διδακτική τους Διδακτική Φυσικών Επιστημών στην 31 Πρωτοβάθμια Διδακτική των Μαθηματικών με 18 Φυσική 32 έμφαση στην Πρωτοβάθμια Διδακτική των Φυσικών 19 Επιστημών Διδακτική Μαθηματικών, με έμφαση 33 στην ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων Διδακτική των Μαθηματικών με 6 Διδακτική των Μαθηματικών 20 Διδακτική των Μαθηματικών 34 έμφαση στη Γεωμετρία και τη Διδασκαλία της Γεωμετρίας Βιολογία με έμφαση στις Επιπτώσεις του Περιβάλλοντος στην Υγεία Διδακτική Μεθοδολογία και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Γεωγραφία και η Διδασκαλία της Φυσική με ιδιαίτερη έμφαση 10 στην Ιστορία των Φυσικών Επιστημών Αλγεβρική Θεωρία των 11 Αριθμών και Μαθηματική Μαθηματικά Μοντέλα, 21 Μαθηματικά 35 Παραγωγικότητα και Ανάπτυξη στην στις Φυσικές Επιστήμες 22 Φυσικο-μαθηματικές Επιστήμες 36 και Εκπαιδευτική Τεχνολογία Παιδαγωγικά: Η των Εκπαιδευτικών με έμφαση 23 στη Μεθοδολογία της Διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δ.Σ. Μαθηματική Φυσική και 24 Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικής Πληροφορική με έμφαση στο 25 Λογισμικό Ιστορία και Φιλοσοφία Φυσικών 12 Μαθηματική 26 Επιστημών Βιολογία και Οικολογία με έμφαση στη 37 Θαλάσσια Βενθική Πανίδα και Χλωρίδα 38 Βιολογία- Ανθρωπολογία Περιβάλλον Φυσική της Περίθλασης των ακτινών Χ 39 με έμφαση στη Δυναμική Σχεδίαση Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών 40 Σωματίων (Κατασκευές-Ανάπτυξη Λογισμικού και Διδακτική χρήση του) Παιδαγωγική: Διδασκαλία και 13 Εφαρμοσμένη Στατιστική 27 Μάθηση ΦΕ Διδακτική των Φυσικών 14 Επιστημών Εκπαιδευτική Τεχνολογία Διδακτική Μαθηματικών 28 Λογική Στατιστική και Διοίκηση Κινδύνου στην 41 Φυσική Ατομική και Ηλεκτρονική Δομή Συμπυκνωμένης Ύλης 42 είναι σαθρή είναι άκρως παρακινδυνευμένη η επισήμανση, που για την πρώτη κατηγορία των Επιστημών της ς, μοιάζει εν πολλοίς να «στέκει». Οντως, φαίνεται να διαπερνά τα όρια του σοβαρού η επισήμανση ότι οι Φυσικο-μαθηματικές 11

12 Επιστήμες (ως...γνωστικό αντικείμενο) διαπερνούν κατά πολύ τα «αναγκαία» για το Δημοτικό Σχολείο. Επιπλέον, η υπέρβαση των επιστημολογικών ορίων στη συγκρότηση των απαραίτητων προϋποθέσεων για τα ΠΠΣ των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής ς, οδηγεί στην ένταξη σε αυτά όλων, συλλήβδην, των... Φυσικομαθηματικών Επιστημών Μέλη ΔΕΠ Θεωρητικών Επιστημών Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται τα υπόλοιπα 49 γνωστικά αντικείμενα με τα οποία διορίστηκαν τα μέλη ΔΕΠ των ΠΤΔΕ. Με βάση τον πίνακα 4: α. 2 άσπρα β. 22 ανοικτό γκρι γ. 25 σκούρο γκρι. Το χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας είναι ότι η κατηγορία (γ) είναι η πολυπληθέστερη. Ομως, σε αντίθεση με την προηγούμενη κατηγορία, εδώ το πρόβλημα δεν φαίνεται να είναι τόσο επιστημολογικό όσο επιστημονικής διάχυσης. Πράγματι, ενώ τα ΓΑ παρουσιάζονται, στις περισσότερες περιπτώσεις, επιστημολογικώς στέρεα, η ύπαρξή τους πιστοποιεί την έλλειψη ορίων στα ΠΠΣ των ΠΤΔΕ. Είναι εκείνο που και άλλοτε έχει επισημανθεί 6, ότι δηλαδή με τη δημιουργία των Πανεπιστημιακών Τμημάτων εκπαίδευσης δασκάλων, καταργήθηκε εκ των πραγμάτων κάτι που φαίνεται να ήταν, τελικά, ευεργετικό: η δια Νόμου δέσμευση τα μαθήματα της αρχικής εκπαίδευσης των δασκάλων να είναι σε σχέση και αναφορά με ό,τι διδάσκεται στο Δημοτικό Σχολείο (τουλάχιστον ως προς τα ΓΑ διδασκαλίας στα ΔΣ). Επιπλέον, και εδώ φαίνεται ότι το «Δ.Ε.» (Δημοτική ) είναι ιδιαιτέρως στενό για το πλαίσιο που σηματοδοτούν οι Θεωρητικές Επιστήμες, αν υποθέσει κανείς ότι αυτές (όπως και οι Θετικές Επιστήμες), ως τέτοιες, αποτελούν συστατικό στοιχείο της αρχικής εκπαίδευσης του Δασκάλου. 6 ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ, 1999, Σύγχρονα Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εκδ. Αρμός, σελ

13 Πίνακας 4: Μέλη ΔΕΠ ΠΤΔΕ με γνωστικό αντικείμενο στις Θεωρητικές Επιστήμες Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία με έμφαση στη Διδακτική των 1 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία 17 Ελληνική Φιλολογία 33 Ξένων Γλωσσών και τη μετακωδικοποίηση Νεοελληνική Λογοτεχνία με έμφαση στην Παιδική Λογοτεχνία και τη Διδακτική της Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία Νεοελληνική Γλώσσα Ανάλυση του Λόγου Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή Νεοελληνικό Θέατρο και 18 Πολιτισμός τροπ. Θεατρολογία Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας- Δυτικές Ευρωπαϊκές Κυριαρχίες στον 19 Ελληνικό Χώρο και Ιστορία των Θεσμών τροπ. Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας Φιλολογική Λαογραφία τροπ. 20 Λαογραφία Νεοελληνική Γλώσσα με 21 έμφαση στη σύνταξη, τη σημασιολογία και την υφολογία Νεοελληνική Λογοτεχνία και η 6 Νεοελληνική Λογοτεχνία 22 Διδακτική της Διδασκαλία και Μάθηση της 7 Παιδική Λογοτεχνία 23 Μητρικής Γλώσσας 8 9 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας Διδακτική Ξένων Γλωσσών και Διαπολιτισμική Ιστορία και Διδακτική της 10 Ιστορίας Διδακτική της Νεοελληνικής 11 Γλώσσας Θρησκειολογία και 12 Φιλοσοφία της Θρησκείας Ιστορία και Πολιτισμός του 13 Ισλάμ στο Βαλκανικό Χώρο 34 Λαογραφία Νεοελληνική Φιλολογία με 35 έμφαση στην Παιδική Λογοτεχνία Ιστορία της Νεοελληνικής ς με έμφαση στην 36 Ιστορία της ς του Υπόδουλου Ελληνισμού Νεοελληνική Γλώσσα με 37 έμφαση στη διδασκαλία της στο Δημοτικό Σχολείο Νεότερη Ελληνική Ιστορία 38 Πολιτικές και Κοινωνικές Εξελίξεις Παιδαγωγική: Διδασκαλία 39 Γλωσσικών Μαθημάτων και Στοχαστικοκριτική Διδασκαλία Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή 24 Νεοελληνική Λογοτεχνία 40 Φιλοσοφία και Θεολογία Νεοελληνική Γλώσσα με 25 έμφαση στην Σχέση Γλώσσα και Κείμενα Διδακτική των Κοινωνικών 41 Σπουδών 26 Ιστορία: Ιστορία της Κρήτης 42 Παιδαγωγική της Λογοτεχνίας Ελληνική Φιλολογία με έμφαση 27 Γλωσσολογία 43 στις Κλασσικές Σπουδές και την Παιδική Λογοτεχνία Ιστορία Νεοελληνικής 28 ς 29 Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία 45 Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών με έμφαση στη 44 Διδακτική της Γεωγραφίας και στη Μελέτη του Περιβάλλοντος Αισθητική Αγωγή με ιδιαίτερη έμφαση στα Εργαστήρια για τις Εικαστικές Τέχνες 13

14 Ιστορία του Νέου 14 Ελληνισμού Νεοελληνική Γλώσσα και η 15 Διδακτική της Ιστορία Πολιτισμός 16 Ελληνικής Αρχαιότητας Αισθητική Παιδεία με έμφαση στις Εικαστικές Τέχνες και 30 Διδακτική της Γλώσσας 46 στην εφαρμογή τους στην Φιλοσοφία της Τέχνης και του 31 Πολιτισμού Θεατρική Παιδεία και Αγωγή 47 του Λόγου Φιλοσοφία με έμφαση στη 32 Ιστορία και η Διδακτική της 48 Φιλοσοφία της Παιδείας και την Κοινωνική Φιλοσοφία Φιλοσοφία με έμφαση στη 49 Γνωσιολογία Ηθική και Φιλοσοφία της Παιδείας 4. Καταλήγοντας... Συνοψίζοντας τα ΓΑ όπως παρουσιάστηκαν ως τώρα, έχουμε τον πίνακα 5. Πίνακας 5: Συγκεντρωτικά στοιχεία για τα ΓΑ των μελών ΔΕΠ των ΠΤΔΕ Επιστήμες της Θετικές Θεωρητικές ς Επιστήμες Επιστήμες Σύνολο Ασπρο Ανοικτό γκρι Σκούρο γκρι Είναι σαφές ότι η ουσία του εν λόγω πίνακα βρίσκεται στο γεγονός ότι ελάχιστα ΓΑ είναι σε άμεση και ρητή αναφορά με το Δημοτικό Σχολείο (ΔΣ). Η συντριπτική πλειονότητα βρίσκεται στο χώρο που υπερβαίνει το ΔΣ εμπεριεχοντάς το. Τέλος μία όχι αμελητέα ποσότητα ΓΑ κατατάσσονται στην κατηγορία «παράδοξα». Μάλιστα, μερικά «πολύ παράδοξα» ΓΑ οδηγούν στην αμφισβήτηση μιάς σχέσης που φάνταζε προφανής και σταθερή: τη σχέση «ΓΑ διορισμού» και «μαθημάτων διδασκαλίας» ενός μέλους ΔΕΠ. Πράγματι, από μια δειγματοληπτική εξέταση που βασίζεται στα παρόντα δεδομένα και στα προσφερόμενα μαθήματα των ΠΤΔΕ 7, φαίνεται ότι η εν λόγω σχέση είτε δεν υφίσταται πάντα είτε είναι χαλαρότατη... Πάντως, αυτό το σημείο χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση που να περιλαμβάνει όλα τα μέλη ΔΕΠ των ΠΤΔΕ για να αποφευχθεί η πιθανότητα παραμορφωτικών γενικεύσεων. 7 Δες παραρτήματα στο ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 1999, Τα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα: Καταβολές-Παρούσα Κατάσταση-Προοπτικές, εκδ. Gutenberg, Αθήνα. 14

15 Καταλήγοντας θα λέγαμε ότι ως τώρα γνωρίζαμε ότι υπήρχε μία προβληματική εικόνα στη συγκρότηση των ΠΠΣ των ΠΤΔΕ, τα οποία έδιναν την εντύπωση ασύνδετης και ανεξέλεκτης επιστημονικής σύλληψης. Σήμερα, καταλαβαίνουμε καλύτερα ότι τα ΠΤΔΕ της χώρας φαίνεται να έχουν αναλάβει την απέλπιδα προσπάθεια να συμπεριλάβουν στο ΠΠΣ όλες τις Κοινωνικές, Θετικές και Θεωρητικές Επιστήμες, τείνοντας να αντικαταστήσουν ολόκληρα Πανεπιστήμια (πχ. Πάντειο) ή Σχολές (Φιλοσοφική, Θετικών Επιστημών, κτλ)! Με βάση την ανάλυση που παρατέθηκε, μπορεί κανείς να κάνει ένα επιπλέον βήμα. Εξετάζοντας τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ των ΠΤΔΕ της χώρας μπορεί να διατυπώσει την άποψη ότι η συγκρότηση των ΠΠΣ αντιμετωπίζει ένα πολλαπλό πρόβλημα, τριπλής φύσεως και πολλαπλής σύνθεσης. Πρώτον, ένα πρόβλημα επιστημολογικής φύσεως που εμπεριέχει τρεις τουλάχιστον διαστάσεις: επιστημονική ταυτότητα, επιστημονική οριοθέτηση, επιστημονική συγκρότηση. Το εν λόγω πρόβλημα αναδεικνύεται ακόμα περιπλοκότερο λόγω της διαφορετικής σύνθεσής του ανά ευρύτερη επιστημονική περιοχή αναφοράς (Επιστήμες της ς, Θετικών Επιστημών, Θεωρητικών Επιστημών). Το εν λόγω πρόβλημα έχει ίσως τις ρίζες του στο γεγονός ότι, σε σύγκριση με τη διεθνή πραγματικότητα (η οποία δεν είναι παρόλα αυτά δίχως προβλήματα...), στην Ελλάδα δεν διαχωρίζονται δύο καταρχήν διαφορετικοί επιστημονικοί κλάδοι οι Επιστήμες της ς (Educational Sciences για την αγγλόφωνη παράδοση, Sciences de l Education για τη γαλλόφωνη) και η Εκπαιδευτικών (Teacher Education/Training). Ο πρώτος παράγει ερευνητές και διανοούμενους για την εκπαίδευση και ο δεύτερος εκπαιδευτικούς της πράξης. Οι εκπαιδευτικοί της πράξης, αν και εφόσον το επιθυμούν μπορούν, ως εξειδίκευση, να ασχοληθούν και με τον πρώτο κλάδο (στην πραγματικότητα δε, οι εκπαιδευτικοί της πράξης είναι εκείνοι που παρακολουθούν, συνήθως, κατά πλειονότητα τα μεταπτυχιακά προγράμματα των Επιστημών της ς, στην προσπάθειά τους να συστηματοποιήσουν την εμπειρία τους...) 8. Παρ όλα αυτά, όταν εκπαιδεύονται για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ασχολούνται βασικά με τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου (και όχι γενικά των Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών), με τη διδακτική και την πρακτική άσκηση (γνωστικών αντικειμένων του σχολείου) και με κάποιες γενικές 8 Σε πολλές περιπτώσεις δε, οι Επιστήμες της ς δεν έχουν βασικό κύκλο σπουδών. Παρέχονται μόνο σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 15

16 γνώσεις που αφορούν το χώρο των Επιστημών της ς, δίχως όμως να γίνονται εξειδικευμένοι ερευνητές ή διανοούμενοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεύτερον, ένα πρόβλημα, θεσμικής φύσεως, το οποίο παραπέμπει στο τεχνικό και ιδιαιτέρως στενό και εν πολλοίς παραμορφωτικό διαχωρισμό της Δημοτικής ς από το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πολύ περισσότερο σήμερα που αυτή, ξεφεύγοντας από το παραδοσιακό επίσημο, τυπικό και διαβαθμισμένο εκπαιδευτικό σύστημα, ξεδιπλώνεται σε ένα τεράστιο φάσμα εκπαιδευτικών υπηρεσιών που έχουμε συνηθίσει να κωδικοποιούμε ως «δια βίου μάθηση». Εκτός όμως από αυτά τα δύο προβλήματα, φαίνεται να υπάρχει και ένα τρίτο, που συνήθως αποκρύπτεται: το συντεχνιακό. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που προέκυψαν φαίνεται ότι η δράση ατόμων και ομάδων (συμφερόντων ή «αυλών») επηρεάζει καθοριστικά την ανάπτυξη των ΠΤΔΕ σε σχέση με τα ΓΑ (γεγονός που αποδεικνύει, παρ όλα αυτά και παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα, την ύπαρξη σημαντικής αυτονομίας ως προς την κεντρική διοίκηση, αυτονομία, η οποία, με τη σειρά της αποδεικνύει τα όριά της...). Κλείνοντας, η άποψή μας, που συγκροτείται με βάση τα έως σήμερα δεδομένα της ανάλυσης, δεν μπορεί να είναι αισιόδοξη. Πέρα από τα επιστημολογικά και θεσμικά προβλήματα, που είναι όντως σημαντικά, ο πολύ περιορισμένος αριθμός ΓΑ, που είναι σε άμεση σχέση και αναφορά με το ΔΣ και η δράση ατόμων και ομάδων σε συνδυασμό με την αδιαπραγμάτευτη, παρ όλα αυτά, πανεπιστημιακή αυτονομία, οδηγούν στην εκτίμηση ότι η παρούσα κατάσταση στα ΠΤΔΕ της Ελλάδας δεν είναι εύκολα αναστρέψιμη... 16

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) A. Διάρθρωση Προγράμματος Μαθματα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόμενα) Μαθματα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-1 Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές ότι οι Πρωτοετείς και Δευτεροετείς φοιτητές (εισακτέοι από το ακ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ Ανάπτυξη & διαχείριση ανθρ. Δυναμικού κ.φασούλης 1/9/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ Φυσική ΙΙ κ. Καλκάνης 1/9/2014 3-5μμ ΑΑ,ΑΔ,ΓΑ,ΓΔ,Υ,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Ισχύει για τους φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στο τμήμα το Ακαδ. Έτος 2014-15 (πρωτοετείς). Οι φοιτητές/τριες προηγουμένων ετών ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τελευταία ενημέρωση: 7/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο)

132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο) 132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο) Επαγγελματικές Διέξοδοι Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά

Διαβάστε περισσότερα

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης Σκοπός Σκοπός αυτού του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό για την διδασκαλία των μαθημάτων της

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014. Γ -Δ εξάμηνο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014. Γ -Δ εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Ημερομηνία 1-9-2014 2-9-2014 3-9-2014 4-9-2014 5-9-2014 Κινητική αγωγή και μάθηση ΠΕΥ 200

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Τμήμα : Α Διοικητικής & Οικονομικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο)

138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο) 138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο) Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό την ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε μαθήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ.

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Τμήμα : Α Διοικητικής & Οικονομικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ομάδες Προσανατολισμού Τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών προβλέπει το μεταβατικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το οποίο θα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 ΤΑΞΗ Α Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 Α ομάδα μαθημάτων Ελληνική Γλώσσα Β ομάδα μαθημάτων Μαθηματικά Γ ομάδα μαθημάτων Φυσικές Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

H Orientum σας εύχεται Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση!

H Orientum σας εύχεται Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση! Τεύχος 12 - Μάρτιος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΠΨ σελ. 2 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ORIENTUM - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ σελ. 4 ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ σελ. 4 ΡΩΤΑΤΕ - ΑΠΑΝΤΑΜΕ σελ. 5 H Orientum σας εύχεται Καλό Πάσχα

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Τομέων Σπουδών

Κατάλογος Τομέων Σπουδών Κατάλογος Τομέων Σπουδών Κωδικός 9011 ASSERTIVENESS TRAINING 342 MARKETING ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΗΛΗΣΕΩΝ 5251 ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ 1026 ΑΘΛΗΜΑΤΑ 813 ΑΘΛΗΜΑΤΑ 1030 ΑΛΛΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 4621 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 9015

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αφορά στους μαθητές που ενεγράφησαν ή θα εγγραφούν στην Α τάξη του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ομάδες Προσανατολισμού Τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών προβλέπει το μεταβατικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το οποίο θα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Β Λυκείου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ιακωβίδης Γιώργος, Φυσικός Παπαχρήστου Μαίρη, Φιλόλογος Η Β Τάξη Γενικού Λυκείου μαθήματα γενικής παιδείας δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δημήτρης Μπαμπίλης www.chem.gr Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016 08:15-11:00 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016

Διαβάστε περισσότερα

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση Γ2/69598/10-07-2006 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1050 τ. Β Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α ) περί «Εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Τμήμα : Α Διοικητικής & Οικονομικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Ημ/νία ψήφισης:10/09/013013) (ΦΕΚ 193 Α /17 09 013) ΕΦΑΡΜΟΓΗ: για τους μαθητές της Α τάξης Λυκείου Σχολικού Έτους 013 014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Υποκατεύθυνση: Ειδική Αγωγή Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Υποκατεύθυνση: Ειδική Αγωγή Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Υποκατεύθυνση: Ειδική Αγωγή Νοητική καθυστέρηση (Ε) Αίθουσα 2 Κ.Μ. Ε104 κ.αλευριάδου Δευτέρα 3-6μμ Εφαρμογές υπστηρικτικών διδ/κών προγραμμάτων κ.τσιναρέλης

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: 22378101- Φαξ:22379122 cms@cms.org.cy, www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική σας βαθμολογία να αναγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 Λογοτεχνία 2 Μαθηματικά Άλγεβρα 3 Γεωμετρία 2 Φυσική 2 Φυσικές Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σπύρος Φερεντίνος Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Β Αθήνας

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σπύρος Φερεντίνος Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Β Αθήνας ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σπύρος Φερεντίνος Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Β Αθήνας ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 2/9/2013 3/9/2013 4/9/2013 5/9/2013 6/9/2013

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 2/9/2013 3/9/2013 4/9/2013 5/9/2013 6/9/2013 1 ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΕΚΔΟΣΗ: 1 2/9/2013 3/9/2013 4/9/2013 5/9/2013 6/9/2013 509. Θέματα ιστορίας και φιλοσοφίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (36 * ώρες) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 ώρες) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (2 ώρες) (*: 5 ώρες παρέκκλιση) Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ) ΜΑΘΗΜΑ ΚΛΑΔΟΙ ΩΡΕΣ Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Δ / Ν Σ Η Δ. Ε. Β Α Θ Η Ν Α Σ

Δ / Ν Σ Η Δ. Ε. Β Α Θ Η Ν Α Σ Δ / Ν Σ Η Δ. Ε. Β Α Θ Η Ν Α Σ Α Ν Α Θ Ε Σ Ε Ι Σ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκόμενων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

1 ο & 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

1 ο & 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 1 ο & 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Αλλαγές στην Α Λυκείου Δομή διδακτικού έτους Μαθήματα Κλάδοι Μαθημάτων Τρόπος γραπτής εξέτασης μαθημάτων Τελικός βαθμός μαθήματος Προϋποθέσεις προαγωγής Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY Oι φοιτητές του Φ.Π.Ψ. πρέπει να συµπληρώσουν φοίτηση οκτώ εξαµήνων και να εξετασθούν σε σαράντα εξαµηνιαία µαθήµατα από τα αναγραφόµενα στο Πρόγραµµα Σπουδών (βλ. παρακάτω).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ O ελάχιστος χρόνος φοίτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΡΙΤΗ 1-9-2015 08:15-11:00 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας

Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας Σημαντικά στοιχεία Το μεγαλύτερο ποσοστό των ψυχολόγων αυτοαπασχολείται. Οι ευκαιρίες απασχόλησης για όσους/ες δεν έχουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα, 5/6/2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής για το ακαδημαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία

Το Νέο Λύκειο. Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία Το Νέο Λύκειο Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία Α' Λυκείου Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία, Νέα, Λογοτεχνία)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο νόμος για το Νέο Λύκειο ισχύει από τη σχολική χρονιά 2013-2014 για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στην Α Λυκείου. Η προαγωγή των μαθητών και η απόλυση τους από το Λύκειο γίνεται πιο δύσκολη σε

Διαβάστε περισσότερα

Εξορθολογισμός στα θετικά μαθήματα:

Εξορθολογισμός στα θετικά μαθήματα: Εξορθολογισμός στα θετικά μαθήματα: Λιγότερη ύλη, περισσότερη γνώση. ΣΥΝΟΨΗ Πολλά μαθήματα, και ιδιαίτερα τα θετικά, τα οποία από πολλούς μαθητές θεωρούνται και ιδιαιτέρως δύσκολα, είναι υπερφορτωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 015 Ισχύει για τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στην Α Λυκείου από το σχολικό έτος 013-14. (ΦΕΚ Α 193/17-9-013) Τα κύρια σημεία του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Θεματικές ενότητες για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι α μ. ε. 28 ης Οκτωβρίου 9 64003 Κρηνίδες (απέναντι από το κεντρικό πάρκο) 2510 516609 & 622789 email: ilkrin@otenet.gr και στο διαδίκτυο www.gnosiproodos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015 ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α' Α ΓΕΝΙΚΟΥ Γενικού Λυκείου ΛΥΚΕΙΟΥ 013-14

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 004, Η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία, εις ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (επιμ), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 2 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού Σαλτερής Νίκος Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. 70) Νομαρχίας Πειραιά Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜA: Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Μουσικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Μουσικών Λυκείων

ΘΕΜA: Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Μουσικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Μουσικών Λυκείων Α Α: 4Α589-Π2Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα