ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οι παρακάτω υπογράφοντες ως ιδρυτικά μέλη, όλοι Έλληνες υπήκοοι και ενήλικοι, υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, υπηρετούντες σε υπηρεσίες αυτού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Νομοί Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πιερίας, Πέλλας και Ημαθίας) που έχουμε όλοι τα νόμιμα προσόντα και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα συγκεντρωθήκαμε σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 1998 στην αίθουσα συνελεύσεων Ε.Δ.Ο.Θ. (Προξένου Κορομηλά αρ.51 και Μοργκεντάου) και αφού συζητήσαμε και λάβαμε υπόψη μας την αναγκαιότητα της ενδυνάμωσης του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος, αποφασίσαμε τα εξής: 1. Ιδρύουμε πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1264/1982,όπως ισχύει,με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με έδρα την Θεσσαλονίκη και σκοπούς, διατάξεις για τα μέλη, τους πόρους, τα όργανα διοίκησης και ότι άλλο ο νόμος απαιτεί τα αναφερόμενα στο Καταστατικό που υπογράψαμε μαζί με την παρούσα ιδρυτική πράξη. 2. Εκλέγουμε προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από τους: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ 1.ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πρόεδρος Θεσσαλονίκης 2.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΙΑΣ Αντιπρόεδρος Νάουσας 3.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Γ.Γραμματέας Θεσσαλονίκης 4.ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΛΑΤΩΝ Αν.Γραμματέας Κιλκίς 5.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ταμίας Θεσσαλονίκης 6.ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οργ.Γραμματέας Θεσσαλονίκης 7.ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ Υπ.Δημ.Σχέσεων Θεσσαλονίκης 8.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Mέλος Θεσσαλονίκης 9.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Mέλος Θεσσαλονίκης 10.ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος Θεσσαλονίκης 11.ΣΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέλος Γιαννιτσών 3. Εξουσιοδοτούμε την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή να επιμεληθεί των προβλεπόμενων από τον νόμο τυπικών διατυπώσεων για την αναγνώριση του Σωματείου μας από την αρμόδια δικαστική αρχή (Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης) και την εγγραφή του στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο συνδικαλιστικών οργανώσεων. Εξουσιοδοτούμε τον Δικηγόρο Δ.Σ.Θ.(Α.Μ.) 3596,κάτοικο Θεσ/νικης Π.Π.Γερμανού 12 Ηλία Ευθυμιάδη να προβεί στις ως άνω ενέργειες, (τηλ.093/ ,031/ ). 4. Εξουσιοδοτούμε την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αφού προβεί στις αναγκαίες ενέργειες οργάνωσης και λειτουργίας του Σωματείου (εγγραφή μελών κλπ.) να προκηρύξει και να ενεργήσει τις πρώτες αρχαιρεσίες για την εκλογή οργάνων του Σωματείου (Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων σε υπερκείμενη συνδικαλιστική οργάνωση) εντός τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών ίδρυσής του. 5. Αποφασίζουμε το Σωματείο μας να αποτελέσει ιδρυτικό μέλος της υπό σύσταση Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.)» με έδρα την Αθήνα, σκοπό τον αναφερόμενο στο Καταστατικό της και εξουσιοδοτούμε την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή να ενεργήσει ότι απαιτείται και για την υλοποίηση της απόφασης αυτής υπογράφοντας είτε συλλογικά είτε με εξουσιοδοτημένα από αυτή μέλη της κάθε αναγκαίο έγγραφο.

2 - 2 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΔΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται σωματείο με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης και την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΙ ΜΕΣΑ 1. Η Ένωση ως πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση έχει ως σκοπό: α) Την προαγωγή, προάσπιση και εξύψωση του επαγγελματικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους κατά τρόπο που να αποκρίνεται στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. β) Τη μελέτη, προστασία και προαγωγή των θεσμικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών του, των συνδικαλιστικών ελευθεριών και των νομίμων δικαιωμάτων τους και της υπηρεσιακής κατάστασης των μελών της. γ) Την ανάπτυξη και σύσφιξη των συναδερφικών δεσμών μεταξύ των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, την αλληλεγγύη με τους δημόσιους υπαλλήλους και όλους τους εργαζόμενους της χώρας και την εξυπηρέτηση των δεσμών αυτών. 2. Οι πιο πάνω σκοποί επιτυγχάνονται: α) Με τη συνεχή φροντίδα για τη βελτίωση, εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου του Πυροσβεστικού Σώματος. β) Με τις παρεμβάσεις της (αναφορές, καταγγελίες, υποβολή εγγράφων, δικαστικές ενέργειες και οτιδήποτε άλλο απαιτείται) προς την πολιτική και φυσική ηγεσία του Σώματος ή διοικητικές ή δικαστικές αρχές για θέματα που αφορούν τα συμφέροντα των μελών της. γ) Με τη διοργάνωση συγκεντρώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων ψυχαγωγικών εκδηλώσεων πρόσφορων και κατάλληλων για τη δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των μελών της Ένωσης με σκοπό τη δημιουργία υπεύθυνων και συγκροτημένων λειτουργιών της Ελληνικής κοινωνίας. δ) Με τη συγκρότηση συμβουλευτικών επιτροπών για την συλλογική επεξεργασία θέσεων της Ένωσης για τα θεσμικά και επαγγελματικά προβλήματα των μελών της και την προβολή τους με διαβήματα στις διοικητικές αρχές, με ανακοινώσεις στον Τύπο, επαφές με τους πολιτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς των νομών της Περιφέρειας και γενικά με την ανάπτυξη κάθε μορφής συνδικαλιστικής δραστηριότητας και αγώνα στα πλαίσια του Συντάγματος και των νόμων. ε) Με την έκδοση περιοδικού εντύπου συνδικαλιστικού, επαγγελματικού και επιστημονικού περιεχομένου, τη λειτουργία βιβλιοθήκης και εντευκτηρίου, κοινωνικών εκδηλώσεων κ.λ.π.

3 - 3 - στ) Με την ίδρυση Ταμείου αλληλοβοηθείας ή ειδικού λογαριασμού αλληλοβοήθειας για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών οικονομικών αναγκών των μελών της Ένωσης και των οικογενειών τους, καθώς και την παροχή κάθε είδους αρωγής (νομικής κ.λ.π.) προς τα μέλη για τα υπηρεσιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 3. Η Ένωση αποτελεί μέλος και συμμετέχει ενεργά σε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (ομοσπονδία) που αναπτύσσει δραστηριότητα και καλύπτει το προσωπικό του Πυροσβεστικού σώματος με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.)». Άρθρο 3 ΜΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗ 1. Ως μέλη της Ένωσης μπορούν να γραφούν με αίτηση τους όλοι οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Πυροσβεστικούς Σταθμούς ή άλλες αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από το βαθμό του Πυροσβέστη και πάνω. 2. Για να γίνει κάποιος μέλος της Ένωσης χρειάζεται: α) Να υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. β) Να δηλώσει με την αίτηση του την αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού. γ) Να πληρώσει το ποσό που έχει οριστεί για εγγραφή και το αντίστοιχο ποσό της συνδρομής. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης, εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο των μελών του ή την απορρίπτει αιτιολογημένα, γνωρίζοντας γραπτά τη σχετική απόφαση του στον αιτούντα. Η παρέλευση χρόνου πέρα από έναν μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χωρίς σχετική γραπτή ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου έχει την έννοια της έγκρισης της. 4. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση εγγραφής και το κάνει έγκαιρα γνωστό γραπτά στον ενδιαφερόμενο μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία πριν από κάθε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η προσφυγή στη Γενική Συνέλευση γίνεται με αίτηση που παραδίδει στο Διοικητικό Συμβούλιο πριν από τη σύγκληση ο ενδιαφερόμενος οπότε το θέμα του συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στα προς συζήτηση θέματα, αλλιώς δεν συζητείται. 5. Υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος που εγκαθίστανται με μετάθεση σε Πυροσβεστική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον είναι μέλη άλλης Περιφερειακής Ένωσης Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος εγγράφονται ως μέλη της Ένωσης με την υποβολή μόνον σχετικής αίτησης τους χωρίς την καταβολή ποσού εγγραφής. Άρθρο 4 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 1. Τα μέλη της Ένωσης είναι μεταξύ τους ισότιμα, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, του λόγου, του ελέγχου και της κριτικής στις Γενικές Συνελεύσεις. Επίσης, έχουν το δικαίωμα της τακτικής ενημέρωσης για όλη την πορεία των υποθέσεων της Ένωσης και ακόμη μπορούν να παίρνουν αντίγραφα των βιβλίων της Ένωσης με έξοδα τους. Κάθε μέλος μπορεί να υποβάλλει γραπτές και προφορικές προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη της Ένωσης έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, να βοηθούν στην εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης, να μην στρέφονται ενάντια της και να μην εμποδίζουν την εκτέλεση των αποφάσεων των

4 - 4 συλλογικών οργάνων. 2. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης μπορεί πρόσωπα που έχουν προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες προς την Ένωση και γενικότερα το Πυροσβεστικό Σώμα να αναγορευτούν ως επίτιμα μέλη. Η θέση του επίτιμου μέλους είναι τιμητική. Το επίτιμο μέλος δεν έχει τα δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι ούτε τα άλλα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4. Άρθρο 5 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ Μέλος διαγράφεται από τη δύναμη της Ένωσης: α) Όταν καθυστερεί την καταβολή των συνδρομών του πέρα του έτους και δεν τακτοποιεί αυτές μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία που θα το καλέσει με γραπτή αίτηση ο Ταμίας. Το μέλος που διαγράφεται για τον λόγο αυτό, επανεγγράφεται αν καταβάλει τις οφειλόμενες εισφορές. β) Όταν υποβάλλει αίτηση διαγραφής. γ) Όταν για οποιοδήποτε λόγο αποχωρεί της υπηρεσίας. Στην περίπτωση της λόγω συνταξιοδοτήσεως αποχώρησης το μέλος διαγράφεται αυτόματα, από της ημέρα διαγραφής από το Σώμα. δ) Όταν του έχει επιβληθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης η ποινή της οριστικής αποβολής. ε) Στην περίπτωση μετάθεσης του μέλους, εκτός της Περιφέρειας που καλύπτει η Ένωση. Για την διευκόλυνση της εγγραφής του μετατιθέμενου υπαλλήλου η Ένωση υποχρεούται να χορηγεί βεβαίωση ότι ο μετατιθέμενος είναι μέλος της και έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Η επανεγγραφή του μέλους που έχει διαγραφεί από την Ένωση γίνεται αν λήξει ο λόγος και ο χρόνος διαγραφής, κατά την ίδια διαδικασία της εγγραφής. Το μέλος που διαγράφτηκε από την Ένωση με την αίτηση του, μπορεί να επανεγγραφεί μετά παρέλευση τουλάχιστον ενός (1) χρόνου από την ημερομηνία διαγραφής του. Η κατάσταση της διαθεσιμότητας, της αργίας, της πρόσκαιρης παύσης, της μακροχρόνιας ασθένειας δεν συνεπάγεται την διαγραφή του μέλους από την Ένωση. Στα διαγραφόμενα μέλη, δεν επιστρέφεται κανένα ποσό από τις εισφορές ή άλλους πόρους της Ένωσης. Άρθρο 6 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΜΕΛΩΝ 1. Σε περίπτωση διαπίστωσης συμπεριφοράς μέλους που αντίκειται προς τους σκοπούς και τα συμφέροντα της Ένωσης και ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης επιβάλλονται ποινές που είναι: α) Γραπτή επίπληξη β) Προσωρινή αποβολή μέχρι έξι (6) μηνές γ) Αποβολή 2. Οι ποινές επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο επιλαμβάνεται είτε μετά από πρόταση τριών τουλάχιστον μελών του είτε μετά από αίτηση δέκα (10) μελών της Ένωσης. 3. Ειδικά για την ποινή της οριστικής αποβολής απαιτείται όπως η εισηγητική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ή πρόταση του 1/20 των μελών της Ένωσης.

5 Σε κάθε περίπτωση που κινείται η πειθαρχική διαδικασία του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν διαμορφώσει την πρότασή του και η Γενική Συνέλευση πριν την απόφαση θα πρέπει να ακούσει τις απόψεις του πειθαρχικά διωκόμενου μέλους, το οποίο έγκαιρα προ οκτώ (8) ημερών τουλάχιστον θα πρέπει να καλέσει προς τούτο. Δεν μπορεί να επιβληθεί καμία ποινή στο διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας ανακοίνωσης των εκλογών και της ημερομηνίας των αρχαιρεσιών. Άρθρο 7 ΠΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Οι πόροι της Ένωσης προέρχονται: α) Από τα δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος. β) Από τις έκτακτες εισφορές των μελών που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. γ) Από τις δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα, που γίνονται αποδεκτά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, απαγορευμένης της αποδοχής ανώνυμης δωρεάς, σύμφωνα με το Νόμο. δ) Από διάφορα έσοδα προερχόμενα από οργανώσεις εορτών,εσπερίδων, λαχειοφόρων αγορών κ.λ.π. ε) Από κάθε άλλο τακτικό ή έκτακτο έσοδο που έχει νόμιμη προέλευση. 2. Τα πέρα του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων ( ) δραχμών μετρητά, κατατίθενται σε αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Το πιο πάνω ποσό είναι δυνατόν να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Για να αποκτηθεί ακίνητη περιουσία από την Ένωση χρειάζεται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η δε εκμετάλλευση αυτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνεπάγεται την ανάμειξη αυτού σε κερδοσκοπική επιχείρηση. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επίσης η Ένωση μπορεί να πωλήσει ή να μεταβιβάσει την ακίνητη περιουσία της. 4. Η διαχειριστική περίοδος είναι διετής. Αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους από τα δύο. Ο οικονομικός απολογισμός της Ένωσης συντάσσεται και υποβάλλεται για έγκριση στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση καθώς και στην ετήσια τακτική. 5. Περιουσία της Ένωσης αποτελούν το χρηματικό ποσό του ταμείου του, καθώς και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο που αποκτήθηκε από τους παραπάνω πόρους της Ένωσης. Άρθρο 8 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1. Κάθε μέλος καταβάλει μια φορά για δικαίωμα εγγραφής το ποσό των χιλίων (1000) δραχμών και μηνιαία συνδρομή πεντακοσίων (500) δραχμών. Έκτακτες εισφορές επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών. Τα πιο πάνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι του διπλασίου των ποσών που έχουν καθορισθεί τελευταία και ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά οικονομικές συνθήκες της Ένωσης. 2. Τα μέλη της Ένωσης αποδέχονται ανεπιφύλακτα και εξουσιοδοτούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης με αίτησή της να εισπράττονται σε πιο πάνω μηνιαίες ή οι τυχόν έκτακτες εισφορές από την υπηρεσία με τις μισθοδοτικές καταστάσεις, ή μέσω των διενεργούντων την πληρωμή Ταμείων, βάσει ονομαστικής κατάστασης που διαβιβάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

6 Τα μέλη μπορούν να καταβάλουν και απευθείας τις συνδρομές ή εισφορές τους στην Ένωση. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στην Δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση που συμμετέχει ποσό 250 δραχμών από κάθε μία εκ των εισπραττόμενων συνδρομών από τα μέλη της ως συνδρομή και να υποβάλλει ανά τρίμηνο συγκεντρωτική κατάσταση. Το ποσό αυτό μπορεί να μεταβάλλεται μετά από απόφαση του Συνεδρίου της δευτεροβάθμιας οργάνωσης ή με κοινή συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Άρθρο 9 ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. Όργανα της Ένωσης είναι: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) β) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) γ) Η Γενική Συνέλευση των μελών (Γ.Σ.) 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) και οι αντιπρόσωποι της Ένωσης στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εκλέγονται, με προσωπική παρουσία των εκλογέων μελών και πάντα με μυστική ψηφοφορία, όπως ορίζεται από το Νόμο. 3. Δικαίωμα να εκλέξουν ή να εκλεγούν έχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στην Ένωση. Δικαίωμα υποψηφιότητας δεν έχουν τα μέλη της Ένωσης που έχουν εκλεγεί ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που διεξάγει τις εκλογές. Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή. 4. Εκτός των ανωτέρων οργάνων, σε κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Σταθμό εκλέγεται από τα μέλη της Ένωσης που υπηρετούν εκεί, τα οποία ειδικώς συγκαλούνται προς τούτο σε συνέλευση, μία τριμελής Τοπική Επιτροπή, η θητεία της οποίας ταυτίζεται με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου με διαδικασία που καθορίζεται από τα ίδια τα μέλη σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι Τοπικές Επιτροπές της Ένωσης υποβοηθούν το Διοικητικό Συμβούλιο στο έργο του, διαβιβάζουν προς αυτό αιτήματα και προτάσεις των μελών της Ένωσης, ενημερώνουν τα μέλη για τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ένωσης συγκαλώντας προς τούτο ενημερωτικές συγκεντρώσεις, συνεργάζονται με συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς της περιοχής τους εκπροσωπώντας μετά από συνεννόηση από το Διοικητικό Συμβούλιο την Ένωση. Άρθρο 10 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του άλλου οργάνου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί ν αποφασίσει για ζήτημα που υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου αν το ζήτημα αυτό υπαχθεί στην κρίση της μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του εν λόγω οργάνου, οπότε φέρει αυτή την ευθύνη. 2. Η Γενική Συνέλευση έχει αρμοδιότητα: α) Να εκλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων της Ένωσης που θα συμμετέχουν στο συνέδριο της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, μέλος της οποίας θα αποτελεί η Ένωση.

7 - 7 - β) Να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Να αποφασίζει για την έγκριση ή όχι του ισολογισμού και του προϋπολογισμού και για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. δ) Να αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού και τη διάλυση της Ένωσης. 3. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το κρίνει αναγκαίο τι Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, με γραπτή αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία πρέπει να αναφέρουν τα προς συζήτηση θέματα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνεδριάσει και να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής τα μέλη που υπάβαλαν τη μη συζητηθείσα αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να συγκαλέσουν μόνα τους τη Γενική Συνέλευση. 4. Η σύγκληση, ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης γίνονται γνωστά στα μέλη της Ένωσης με ανακοινώσεις και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα. Για την έκτακτη Γενική Συνέλευση ισχύουν τα ίδια εκτός αν υπάρχει κατεπείγον θέμα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε δεν ισχύει ο χρονικός περιορισμός. 5. Η συμμετοχή της Γενικής Συνέλευσης γίνεται αυτοπρόσωπα. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιοδήποτε είδος εξουσιοδότηση. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής και έκτακτης) διευθύνει τριμέλες Προεδρείο που εκλέγεται με ανάταση των χεριών κατά την έναρξη αυτής και αμέσως μόλις διαπιστωθεί η απαρτία από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Στην τακτική Γενική Συνέλευση τίθενται στην κρίση των μελών : α) Η έκθεση δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Ο οικονομικός απολογισμός και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Κάθε άλλο θέμα που θα υποβληθεί στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο. δ) Κάθε δύο (2) έτη εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων της Ένωσης στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση στην οποία συμμετέχει. Για την περίπτωση γ) τα θέματα τίθενται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με γραπτή πρόταση του 1/10 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 7. Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση κατά τις συνελεύσεις απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα συνέλευση μέσα σε δύο (2) ημέρες μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη συνέλευση συγκαλείται μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες τρίτη κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία τότε μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες συγκαλείται τέταρτη κατά την οποία υπάρχει απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των οικονομικά τακτοποιημένων μελών που παρευρίσκονται.

8 - 8 - Στις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις δεν μπορούν να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη νέα θέματα εκτός αν ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα απόφαση. 8. Αν η συζήτηση των θεμάτων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν περατωθεί την καθορισμένη ημερομηνία, τότε η συζήτηση συνεχίζεται σε άλλη ημερομηνία που καθορίζεται από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης μέχρι να εξαντληθούν όλα τα θέματα. Σε αυτή την περίπτωση η Γενική Συνέλευση θεωρείται συνέχεια και ότι ποτέ δεν διακόπηκε. 9. Η ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται με ανάταση του χεριού και ποτέ δια βοής. Προκειμένου όμως για αρχαιρεσίες, απόφαση περί συμμετοχής και επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης, θέματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο και προσωπικά ζητήματα η ψηφοφορία είναι μυστική. Επίσης μυστική είναι η ψηφοφορία στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος ή έχει ορισθεί από την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. 10. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να παύσει (ανακαλέσει) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένα εξ αυτών μόνο αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και με τον απαράβατο όρο ότι το θέμα της παύσης θα περιλαμβάνεται στα θέματα της ημερησίας διάταξης, που αναγράφονται στην πρόσκληση και η ψηφοφορία είναι μυστική, διαφορετικά η απόφαση είναι άκυρη. Στη συνέλευση αυτή πρέπει να παρευρίσκονται το ήμισυ πλέον ενός των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και να αποφασίσουν για την παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα τρία τέταρτα (3/4) των παρόντων μελών. 11. Οι αποφάσεις της συνέλευσης, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά, λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε κάθε περίπτωση όμως μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία έως και του ενός τετάρτου (1/4) των μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Στην τακτική Γενική Συνέλευση που γίνεται κάθε ένα (1) χρόνο, γίνεται ο απολογισμός της δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου και ο οικονομικός απολογισμός του, ακολουθεί συζήτηση και η συνέλευση κλείνει με μυστική ψηφοφορία, για την έγκριση ή όχι των απολογισμών. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με προκαθορισμένα θέματα και για την απαρτία, ισχύει ότι και για τις τακτικές. Άρθρο 11 ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Απόφαση συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί αν δεν έχει ληφθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό και του Νόμους. Επίσης και αν παραβρέθηκαν πρόσωπα που δεν ήταν μέλη της Ένωσης και η παρουσία τους μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Στην κατηγορία των προσώπων αυτών δεν υπάγονται οι εκπρόσωποι της Διοίκησης της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που συμμετέχει η Ένωση της ΑΔΕΔΥ και τυχόν προσκαλούμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης τρίτα πρόσωπα (νομικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, της τοπικής ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π.)

9 - 9 - Άρθρο 12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1. Η Ένωση διοικείται με ενδεκαμελές (11μελές) Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του παραλαμβάνει από την Εφορευτική Επιτροπή με τη φροντίδα του πλειοψηφίσαντος συμβούλου την σφραγίδα και τα βιβλία της Ένωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση με την φροντίδα του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και σε περίπτωση άρνησης αυτού από οποιονδήποτε εκλεγέντα σύμβουλο, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του και εκλέγει μεταξύ των μελών με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα. Η εκλογή γίνεται χωριστά κάθε φορά για κάθε διακεκριμένη θέση με ενιαίο ψηφοδέλτιο και εκλέγεται εκείνος που συγκεντρώνει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα ή Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα την Ένωση το Νόμο και το Καταστατικό, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, λογοδοτεί ενώπιον αυτών και εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και τις θέσεις της Ένωσης, μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων, συντάσσει και υποβάλει τον ισολογισμό, προϋπολογισμό και απολογισμό, διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης, λαμβάνει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο για την σωστή αντιμετώπιση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν την Ένωση, εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, προσλαμβάνει σε συνεργασία με τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση νομικούς συμβούλους για την διεκπεραίωση των διαφόρων υποθέσεων του και γενικότερα εκφράζει και υλοποιεί το Καταστατικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να προβαίνει σε τακτική ενημέρωση των μελών της Ένωσης που υπηρετούν εκτός έδρας αυτής, σχετικά με τις δραστηριότητες του και να επισκέπτεται τις Υπηρεσίες για επιτόπια επίλυση προβλημάτων. Άρθρο 13 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όσες φορές είναι ανάγκη. Οι έκτακτες συνεδριάσεις ορίζονται από τον Πρόεδρο με πρωτοβουλία του ή με αίτηση τριών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση η σύγκλιση είναι υποχρεωτική και μάλιστα μέσα σε πέντε (5) ημέρες από της υποβολής της αίτησης. Στην πρόσκληση για συνεδρίαση αναγράφονται υποχρεωτικά και τα θέματα που είναι σε συζήτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία αν στην συνεδρίαση παραβρίσκονται έξι (6) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στην περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μία ακόμα φορά και επί νέας ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στην περίπτωση ισοψηφίας επί μυστικής ψηφοφορίας νικά ο κλήρος. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται στις συνεδριάσεις αυτού υπογράφουν τα τηρούμενα πρακτικά στα οποία καταχωρείται υποχρεωτικά η γνώμη των μειοψηφησάντων μελών.

10 Στις περιπτώσεις που δεν συντάσσεται απευθείας πρακτικό συνεδρίασης, υπογράφεται υποχρεωτικά από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το πρόχειρο πρακτικό που τηρείται από τον Γενικό Γραμματέα και περιέχει τις ληφθείσες αποφάσεις. Στην αρχή κάθε συνεδρίασης διαβάζονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και επικυρώνονται, αν δεν έχουν επικυρωθεί στην ίδια συνεδρίαση και υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα σε αυτήν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδριάσεις που απουσιάζουν ή παριστάμενα διαφώνησαν και καταχωρήθηκε η διαφωνία στα πρακτικά. 3. Όλες οι υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθες και δεν μπορούν τα μέλη του να παρέχουν προς την Ένωση εξαρτημένες εργασίες με αμοιβή, ούτε να συντάσσουν συμβάσεις που αποσκοπούν στην αμοιβή τους (άμεση ή έμμεση) για οποιαδήποτε αιτία. Άρθρο 14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Μέλος το Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις αντικαθίσταται με φροντίδα του Προέδρου μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον πρώτο αναπληρωματικό Σύμβουλο που έχει σειρά. Σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καλείται σε αναπλήρωση του ο έχων σειρά αναπληρωματικός. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες ή τυχόν εξαντλήθηκε ο πίνακας και το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να έχει τη νόμιμη πλειοψηφία δεν γίνονται αναπληρωματικές εκλογές. Εάν ο πίνακας των επιλαχόντων έχει εξαντληθεί και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν μειωθεί του αριθμού της νόμιμης απαρτίας των έξι (6) μελών προκηρύσσονται εκλογές. Ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να γίνει αν το αποφασίσει η πλειοψηφία του και οπωσδήποτε σε περίπτωση παραιτήσεως του Προέδρου. Άρθρο 15 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και καλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ή αναβάλει δικαιολογημένα αυτή. Φροντίζει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα για την εκτέλεση όλων των αποφάσεων. Εκπροσωπεί την Ένωση σε όλες τις σχέσεις της και ενώπιον κάθε Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, χρηματικά εντάλματα και φροντίζει γενικά για τη σωστή λειτουργία της Ένωσης. 2. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας και του Αντιπροέδρου αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.

11 Άρθρο 16 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το μητρώο των μελών και φυλάει τη σφραγίδα της Ένωσης, φροντίζει την αλληλογραφία, τις ανακοινώσεις και τις άλλες υποθέσεις της Ένωσης, προσυπογράφει όλα τα έγγραφα και χρηματικά εντάλματα μαζί με τον Πρόεδρο και γενικά ασκεί τα καθήκοντα του μαζί με τον Πρόεδρο σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος. Τον Γενικός Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας. Άρθρο 17 ΤΑΜΙΑΣ Ο Ταμίας ασκεί την οικονομική διαχείριση της Ένωσης, ενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα της Ένωσης και την υπογραφή αυτού και τις πληρωμές με εντάλματα πληρωμής. Στα χέρια του κρατάει ποσό μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες ( ) δραχμές για τις τρέχουσες ανάγκες της Ένωσης, δυνάμενο να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τα υπόλοιπα καταθέτει σε μία από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες, θέτοντας σε κάθε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε γνώση των μελών την κίνηση του λογαριασμού και των γενομένων το μεσοδιάστημα δαπανών. Τηρεί όλα τα διαχειριστικά βιβλία αριθμημένα και υπογεγραμμένα στην τελευταία σελίδα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Συντάσσει και υποβάλλει έγκαιρα στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τον προϋπολογισμό και απολογισμό και ενημερώνει τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο για την ταμειακή κατάσταση της Ένωσης. Ο Ταμίας ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας της Ένωσης. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που υποδεικνύεται υπεύθυνα από αυτό, αποκλεισμένου του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα. Άρθρο 18 ΕΚΛΟΓΕΣ 1. Οι εκλογές προκηρύσσονται μέσα στον επόμενο μήνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε δεύτερου έτους και διενεργούνται στην έδρα της Ένωσης. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης, εκλέγει μία 3μελή Εφορευτική Επιτροπή και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη αυτής, που ενεργούσα συλλογικώς προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών (εξεύρεση κατάλληλου χώρου, υλικών αρχαιρεσιών, ανακοινώσεις προς τα μέλη της Ένωσης, έκδοση εκλογικών εγκυκλίων κ.λ.π.) και διενεργεί τις αρχαιρεσίες υπό την προεδρία δικαστικού αντιπροσώπου, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με το νόμο. Η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής είναι μυστική και γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής, σύμφωνα με το νόμο. Κατά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος. 3. Τα μέλη της Ένωσης, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αυτοπρόσωπα, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά τους.

12 Η διάρκεια των εκλογών, καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) συνεχόμενες ημέρες από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου κάθε ημέρα. Σύντμηση του χρόνου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, έως τις δέκα (10) ώρες κάθε ημέρα, επιτρέπεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που προκηρύσσει τις εκλογές. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει ότι οι εκλογές θα διενεργηθούν εκτός από την έδρα της Ένωσης και στην πρωτεύουσα άλλου νομού ή και σε άλλη πόλη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στην περίπτωση αυτή εκλέγεται και εφορευτική επιτροπή (τοπική) στην οποία επίσης συμμετέχει κατά τις ισχύουσες διατάξεις δικαστικός αντιπρόσωπος και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, υποβάλλει αυτά στην εφορευτική επιτροπή της έδρας της Ένωσης η οποία εκδίδει συγκεντρωτικά αποτελέσματα. Άρθρο 19 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1. Η εκλογή των οργάνων της Ένωσης γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου12 του Ν.1264/1982 (ΦΕΚ Α 79). Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθούν συνδυασμοί υποψηφίων, οι εκλογές διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία οργάνων της Ένωσης. Το ίδιο ισχύει και για τους αντιπροσώπους στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση που συμμετέχει η Ένωση. 2. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπόμενου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. 3. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. 4. Συνδυασμός που περιλαμβάνει λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει μόνο έδρες ή εκλέγει μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοι του. 5. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. 6. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση. 7. Τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακηρύξεως των επιτυχόντων, καθώς και το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας παραδίνονται την επόμενη ημέρα μετά το τέλος της εκλογής από το δικαστικό αντιπρόσωπο στο γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου και φυλάσσονται στο φάκελο της Ένωσης. Αντίγραφο υποβάλλεται

13 στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση που συμμετέχει η Ένωση. Άρθρο 20 ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση που συμμετέχει η Ένωση είναι 2ετης, αρχίζει από την συγκρότηση του σε σώμα και λήγει την ημέρα της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης, που προκηρύσσει εκλογές. Άρθρο 21 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται στις αρχαιρεσίες που εκλέγεται και το Διοικητικό Συμβούλιο με το ίδιο εκλογικό σύστημα και για το ίδιο χρονικό διάστημα. Εκλέγονται τρία (3) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά. Η αντικατάσταση τακτικού μέλους γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης με υπόδειξη της Εξελεγκτικής Επιτροπής κατά ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις οικονομικές διαχειριστικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα του Ταμία. Ερευνά αν έγιναν κανονικά οι εισπράξεις και οι πληρωμές αν υπάρχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ελέγχει το περιεχόμενο του ταμείου. Στην πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίασης εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες της. Ελέγχει οποτεδήποτε τα βιβλία και τα έγγραφα της Ένωσης τα σχετικά με την οικονομική κατάσταση αυτής και ζητά την επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου. Στο τέλος του διαχειριστικού έτους συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που υπογράφεται από όλα τα μέλη της και την υποβάλλει ο Πρόεδρος της στη Γενική Συνέλευση. Έχει δικαίωμα να καλέσει έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα της αρμοδιότητάς της. Συνεδριάζει κάθε εξάμηνο τακτικά και έκτακτα όταν τούτο κριθεί αναγκαίο. Άρθρο 22 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Η ιδιότητα των μελών των οργάνων της Διοίκησης είναι τιμητική. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ένωσης που κινούνται για υποθέσεις αυτής εκτός της έδρας αυτής, χορηγούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, τα έξοδα κίνησης καθώς και κάθε άλλο είδος δαπάνης που προέρχεται από την πιο πάνω αιτία και αποδεικνύεται με παραστατικά, υφισταμένης της δυνατότητας του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει και κατά περίπτωση ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση του κινημένου μέλους εφάπαξ καταβαλλόμενο ποσό ανά ημέρα κίνησης. Για τις μετακινήσεις των αντιπροσώπων σε συνέδρια ή Γενικές Συνελεύσεις της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης στην οποία συμμετέχει η Ένωση, τα έξοδα τους καταβάλλονται αναλόγως από την Ένωση με βάση σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενιαία για όλους τους αντιπροσώπους. Τα έξοδα αντιπροσώπων της Ένωσης που εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης ή ως αντιπρόσωποι αυτής στην ΑΔΕΔΥ καλύπτονται από την δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, εφόσον μετακινούνται για τις ανάγκες αυτής.

14 -14 - Άρθρο 23 ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Ένωση τηρεί τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία βιβλία και όποια επιπλέον κρίνονται απαραίτητα από το Διοικητικό Συμβούλιο και καθένα από τα μέλη του για τον τομέα της αρμοδιότητάς τους, οπωσδήποτε όμως τα παρακάτω : α) Μητρώο μελών (σε χειρόγραφη και μηχανογραφημένη μορφή), όπου καταχωρούνται τα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, βαθμός) του μέλους. β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης δ) Βιβλίο ταμείου ε) Βιβλίο περιουσίας της Ένωσης στο οποίο φαίνεται με λεπτομέρεια κάθε κινητή ή ακίνητη περιουσία της Ένωσης. στ) Βιβλίο πρακτικών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. ζ) Βιβλίο πρωτοκόλλου Επιπλέον η Ένωση τηρεί αρχείο με την αλληλογραφία, τις ανακοινώσεις, τους σχετικούς νόμους και διατάξεις καθώς και με ότι άλλο είναι δυνατόν να ενδιαφέρει την Ένωση. Άρθρο 24 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Ένωση έχει σφραγίδα στρογγυλή, η οποία φέρει κυκλικά εξωτερικά την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και στο μέσο το έτος ίδρυσης, επιτρεπόμενης και γραφικής παραστάσεως κατά την κρίση της προσωρινής διοικούσας επιτροπής. Άρθρο 25 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στη συνέλευση αυτή πρέπει να παραβρίσκεται το ½ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και να συμφωνήσουν για την τροποποίηση τα ¾ των παρόντων μελών, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Άρθρο 26 ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Ένωση διαλύεται αν τα μέλη της μειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10) ή αποφασίσει έτσι η Γενική Συνέλευση, στην οποία πρέπει να παρευρίσκεται το ½ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφανθούν υπέρ της διάλυσης τα ¾ των παρόντων μελών. Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης τα μετρητά και γενικά η περιουσίας της περιέρχονται στη δευτεροβάθμια οργάνωση στην οποία συμμετέχει η Ένωση ή αν αυτή έχει προηγουμένως διαλυθεί στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας της Περιφέρειας. Αν και το Ταμείο Αλληλοβοηθείας δεν έχει συσταθεί ή έχει διαλυθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τα ως άνω μετρητά χρήματα και γενικά η περιουσία της Ένωσης περιέρχονται σε κάποιο Ίδρυμα.

15 Άρθρο 27 ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος και της σχετικής διάταξης του Αστικού Κώδικα και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί συνδικαλιστικών Οργανώσεων.Άρθρο 28 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Με την έγκριση του Καταστατικού αυτού προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες πρέπει να οριστούν για να γίνουν το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από της έγκρισης του. Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από τις πρώτες αρχαιρεσίες θα έχει θητεία μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους Άρθρο 29 Το παρόν Καταστατικό, που περιέχει είκοσι εννέα (29) άρθρα εγκρίθηκε σήμερα από τους ιδρυτές του και θα ισχύει από της εγγραφή του στα Βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 26/2/98 ΚΟΥΡΝΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΠΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΝΤΣΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΓΓΟΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΙΜΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΑΧΟΥΡΊΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΓΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

16 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΞΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΥΡΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΙΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΑΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΡΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΕΝΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΛΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΙΓΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΕΛΗΜΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΤΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5ης ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο των τελωνειακών υπαλλήλων που υπηρετούν στις Τελωνειακές

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός Άρθρο 1 Ιδρύεται επαγγελµατικό Σωµατείο, µε έδρα τ.., υπό την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ (ή ΞΕΝΟ ΟΧΩΝ)..» (.), του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ [Με ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού σύµφωνα µε τα όσα έγιναν δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Προοίμιο- Νομικό καθεστώς-έδρα Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής Ε.Ε.Σ.) ιδρύθηκε την 10 Ιουνίου 1877. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους.

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ» (Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.) που µετά την από 7-3-1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.ΓΕ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.ΓΕ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.ΓΕ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα Συνιστάται νομικό πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα