ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δ/ντής Ι/Ρ-ΡΠ Ε. Χιωτέλλης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δ/ντής Ι/Ρ-ΡΠ Ε. Χιωτέλλης"

Transcript

1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η πορεία του Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων υπήρξε ανοδική για το 1999 όσον αφορά τους στόχους έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογίας που είχε θέσει το Στον τομέα της έρευνας το Ινστιτούτο συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα εξωτερικής χρηματοδότησης από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και κατά τη διάρκεια του Σημαντικό επίτευγμα στον τομέα της διεκδίκησης προγραμμάτων αποτελεί και το γεγονός ότι παρά τον σχετικά μικρό αριθμό επιστημόνων το Ινστιτούτο πέτυχε χρηματοδότηση από 4 διαφορετικά ΠΕΝΕΔ. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι έχει επιτευχθεί συστηματική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών ομάδων του Ινστιτούτου και έχουν αναπτυχθεί κοινοί ερευνητικοί στόχοι. Έτσι, η φυσικοχημική προσέγγιση στη μελέτη κινητικής αντιδράσεων ενώσεων συναρμογής με προηγμένη τεχνολογία, όπως η θερμιδομετρία, απέδωσε επιτυχή ερευνητικά αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά η εγκατάσταση εργαστηρίου Μοριακής Διαγνωστικής στο Ινστιτούτο απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ήδη βρίσκονται σε ικανοποιητικά στάδια υλοποίησης συνεργασίες στον τομέα της ογκολογίας, των υποδοχέων του ΚΝΣ και των επισημασμένων ολιγονουκλεοτιδίων. Παράλληλα αναδύονται τομείς ευρύτερης συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των ομάδων του Ινστιτούτου, όπως ο τομέας ανάπτυξης πεπτιδικών παραγώγων με εφαρμογές τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία. Οι ερευνητικοί στόχοι του Ι/Ρ-ΡΠ για την επόμενη τριετία εστιάζονται σε τρεις άξονες που εμπίπτουν στις Επιστήμες Υγείας: In vivo διάγνωση θεραπεία In vitro διάγνωση Προηγμένη φαρμακευτική τεχνολογία Μια σημαντική καινοτομία η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το 1999 και η οποία αναμένεται να προσδώσει νέα διάσταση στο Ινστιτούτο είναι η σύνδεσή του με τον ιδιωτικό φορέα και συγκεκριμένα με τη φαρμακευτική εταιρεία Π. Ν. Γερολυμάτος ΑΕΒΕ. Η εταιρεία αυτή με πενταετές συμβόλαιο αναλαμβάνει στο εξής την προώθηση των προϊόντων τεχνολογίας του Ινστιτούτου, ενώ παράλληλα στοχεύει σε επενδύσεις ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Συμπερασματικά, με τη σημερινή του δομή και τα επιστημονικά προγράμματα που έχει αναπτύξει το επιστημονικό πεδίο του Ινστιτούτου Ρ-ΡΠ προσανατολίζεται στον χώρο της ευρύτερης Φαρμακευτικής Επιστήμής. Δ/ντής Ι/Ρ-ΡΠ Ε. Χιωτέλλης Ιανουάριος 2000

2 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ - ΡΑΔΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε. ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α. ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ε. ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ Βιοανόργανες Ενώσεις Μ. Παπαδόπουλος Πεπτίδια και Βιομόρια στην Ογκολογία Θ. Μάινα Υποδοχείς και Λειτουργία ΚΝΣ Ε. Χιωτέλλης ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Σ. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ Ραδιοχημεία Επισημασμένων Ενώσεων Σ Αρχιμανδρίτης Ραδιοβιολογία Επισημασμένων Ενώσεων Α Βαρβαρήγου ΑΝΟΣΟΠΕΠΤΙΔΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Διαγνωστική Ανοσοχημεία Ε. Λιβανίου Βιοπεπτιδική Χημεία Λ. Λεοντιάδης ΑΝΟΣΟΑΝΑΛΥΣΗ Ι. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Χημεία Ανοσοαναλύσεων Ι. Χριστοφίδης Ανοσοαισθητήρες Νέα Υλικά Σ. Κακαμπάκος ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ. ΝΟΥΝΕΣΗΣ Βιομοριακή Φυσική Γ. Νούνεσης Μοριακή Διαγνωστική Δ. Γιαννουκάκος ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ E. ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ Ραδιοφάρμακα- Ραδιοϊσότοπα- Ανοσοδιαγνωστικά Προϊόντα Διακίνηση Ραδιοσκευασμάτων Τεχνολογία Ραδιοφαρμάκων Ε. Χιωτέλλης Ραδιοφάρμακα- Ραδιοϊσότοπα- Ανοσοδιαγνωστικά Προϊόντα Π. Ν. Γερολυμάτος ΑΕΒΕ Απολογισμός 1999 σελίδα 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 2 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εισαγωγή Επιστημονική Κατεύθυνση και Αποστολή του Ινστιτούτου Κατανομή του προσωπικού του Ινστιτούτου Ερευνητικά Προγράμματα του Ινστιτούτου ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ανθρώπινο Δυναμικό Περιοχές Έρευνας- Προγράμματα Ινστιτούτου Πρόγραμμα: Ραδιοφαρμακευτική Χημεία Πρόγραμμα: Ραδιοχημεία - Ραδιοβιολογία Επισημασμένων 14 2 Ενώσεων 2.2. Πρόγραμμα: Ανοσοπεπτιδική Χημεία Πρόγραμμα: Ανοσοανάλυση Πρόγραμμα: Βιομοριακά Συστήματα Πρόγραμμα: Εφαρμοσμένη Τεχνολογία και Υπηρεσίες ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς σε τομείς εφαρμοσμένης 18 έρευνας και ανάπτυξης 3.2 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Ελληνικά επιστημονικά δίκτυα Συμμετοχή του Ινστιτούτου σε Διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά 19 γεγονότα 4. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 24 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ Νέες δραστηριότητες του Ινστιτούτου που ξεκίνησαν την τελευταία 26 τριετία 7.2 Εξέλιξη προσωπικού τα τελευταία τρία χρόνια Ιmpact Factor Επιστημονικά και οικονομικά στοιχεία Εργαστήρια παροχής υπηρεσιών Προϊόντα που αναπτύχθηκαν την τελευταία τριετία και αξιοποίησή 34 τους 8. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 36 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 38 ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΕΡΓΟ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9.1 Πρόγραμμα: Ραδιοφαρμακευτική Χημεία 39 Έργο: Βιοανόργανες Ενώσεις 41 Έργο: Πεπτίδια και Βιομόρια στην Ογκολογία 48 Έργο: Υποδοχείς και Λειτουργία του Κ.Ν.Σ. 55 Απολογισμός 1999 σελίδα 39

4 Έργο: Τεχνολογία Ραδιοφαρμάκων Πρόγραμμα: Ραδιοχημεία - Ραδιοβιολογία Επισημασμένων 64 Ενώσεων Έργο: Ραδιοχημεία Επισημασμένων Ενώσεων 66 Έργο: Ραδιοβιολογία Επισημασμένων Ενώσεων Πρόγραμμα: Ανοσοπεπτιδική Χημεία 73 Έργο: Διαγνωστική Ανοσοχημεία 74 Έργο: Βιοπεπτιδική Χημεία Πρόγραμμα: Ανοσοανάλυση 79 Έργο: Χημεία Ανοσοαναλύσεων 81 Έργο: Ανοσοαισθητήρες - Νέα Υλικά Πρόγραμμα: Βιομοριακά Συστήματα 93 Έργο: Βιομοριακή Φυσική 94 Έργο: Μοριακή Διαγνωστική Πρόγραμμα: Εφαρμοσμένη Τεχνολογία και Υπηρεσίες 107 Έργο: Ραδιοϊσότοπα - Ραδιοφάρμακα - Ανοσοδιαγνωστικά 109 Προϊόντα Έργο: Διακίνηση Εισαγόμενων Ραδιοσκευασμάτων ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων - Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» διανύει το 39ο έτος λειτουργίας του. Ακολουθώντας τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις και ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της Πυρηνικής Ιατρικής της χώρας ιδρύθηκε με αρχικό στόχο την παρασκευή πρωτογενών ραδιονουκλιδίων του Τεχνητίου και του Ιωδίου για την κάλυψη των αναγκών των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. H δραστηριότητα αυτή που ξεκίνησε το 1962 ονομάστηκε «Εργαστήριο Ραδιοϊσοτόπων», ενώ αργότερα με την ανάπτυξη Eλέγχων Ποιότητας ραδιοσκευ-ασμάτων ονομάστηκε «Διεύθυνση Ραδιοϊσοτόπων». Κατά το διάστημα αναπτύσσεται η δραστηριότητα των Ραδιοφαρμάκων με στόχο την έρευνα και την ανάπτυξη μεθοδολογίας και τεχνολογίας για την παρασκευή Οργανικών Ραδιοφαρ-μάκων τα οποία έχουν ευρύτατο φάσμα εφαρμογών στην Πυρηνική Ιατρική. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού αναπτύσσεται η τεχνολογία των «Προσκευασμά-των Ραδιοφαρμάκων». Το 1977 δημιουργούνται τα Εργαστήρια Σύνθεσης και Αξιολόγησης Πρωτοτύπων Ραδιοφαρμακευτικών ενώσεων. Το 1980 προστίθεται στη Δ/νση Ραδιοϊσοτόπων η δραστηριότητα της Ραδιο-ανοσοχημείας. Το ίδιο έτος η Δ/νση Ραδιοϊσοτόπων μετονομάζεται σε Δ/νση Ραδιοϊσοτόπων - Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων με τέσσερα κύρια προγράμματα: Ραδιοϊσότοπα (Παρασκευή) Ραδιοφάρμακα (Έρευνα - Ανάπτυξη - Παρασκευή) Έλεγχος Ποιότητας Ραδιοϊσοτόπων - Ραδιοφαρμάκων - Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων Ραδιοανοσοαντιδραστήρια (Έρευνα - Ανάπτυξη - Παρασκευή) Το 1987 με το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 71 ορίζονται τα Ινστιτούτα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και οι Αρμοδιότητες των Εργαστηρίων. Η Διεύθυνση Ραδιοϊσοτόπων- Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων μετονομάζεται σε «Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων (Ι/Ρ-ΡΠ)». Το 1995 το Ινστιτούτο προσελκύει νέους Ερευνητές, προσθέτει στις ερευνητι-κές του κατευθύνσεις τα νέα έργα «Φυσικοχημικές Τεχνολογίες» και «Μοριακές Διαγνωστικές Τεχνολογίες» με στόχο να διευρύνει το φάσμα των δραστηριοτήτων του και να προσεγγίσει πληρέστερα τομείς αιχμής τη Φαρμακευτικής Έρευνας. Παράλληλα ολοκληρώνει και κατοχυρώνει τα προϊόντα της ερευνητικής και αναπτυξιακής του πολιτικής ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν επιτυχώς. Απολογισμός 1999 σελίδα 40

5 Σήμερα, το Ι/Ρ-ΡΠ στοχεύει στην εκτέλεση υψηλού επιπέδου βασικής και αναπτυξιακής έρευνας στην ευρύτερη περιοχή της Φαρμακευτικής. Έχει δημιουρ-γήσει την υποδομή και έχει επιτύχει τη σύνδεσή του με την Ελληνική Φαρμακευτική Βιομηχανία, ώστε να αξιοποιήσει με τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο τα αποτελέσματα της έρευνας του. Το Ινστιτούτο έχει εστιάσει τις προσπάθειες του στις εξής δραστηριότητες: Φαρμακευτική Έρευνα για την ανάπτυξη, το χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση νέων ενώσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση προϊόντων με εφαρμογή σε Φαρμακευτικούς τομείς αιχμής και προηγμένης Τεχνολογίας. Αξιοποίηση, προώθηση και προβολή των προϊόντων έρευνας, ιδιαίτερα σε δραστηριότητες του Ινστιτούτου που είναι μοναδικές στον Ελληνικό χώρο, μέσα από διασύνδεση με επενδυτικούς φορείς. Μεταφορά τεχνογνωσίας στη βιομηχανία καθώς και σε αντίστοιχα ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού. Εκπαίδευση νέων επιστημόνων και τεχνικών μέσω εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου, του εξωτερικού ή άλλων Οργανισμών, ή μέσω κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων με ΑΕΙ της Ελλάδας. 1.2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Οι κύριοι ερευνητικοί τομείς στους οποίους έχει αναπτύξει δραστηριότητα το Ινστιτούτο εστιάζονται στις περιοχές της Ραδιοφαρμακευτικής, της Ανοσοχημείας και των Βιομοριακών Συστημάτων. Οι επιμέρους στόχοι επικεντρώνονται στον σχεδιασμό, τη σύνθεση, την ανάπτυξη, τον χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση ενώσεων φαρμακευτικού ενδιαφέροντος, οι οποίες έχουν εφαρμογή στη διάγνωση με απεικόνιση, ραδιοθεραπεία και ανοσοδιάγνωση. Για πληρέστερη προσέγγιση τομέων αιχμής στη Φαρμακευτική, οργανώθηκαν ερευνητικά προγράμματα μελέτης της δομής και των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων μορίων και υπερμοριακών συστημάτων και ανάπτυξης μεθόδων ανάλυσης του γενετικού υλικού του ανθρώπου. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, από τα μέσα του 1997 έως το 1999, το Ινστιτούτο κατέβαλε έντονες προσπάθειες τόσο στην οργάνωση εργαστηρίων υψηλής τεχνολογίας και υποδομής, όσο και στη διεκδίκηση προγραμμάτων εξωτερικής χρηματοδότησης, έτσι ώστε να έχει προοπτικές υλοποίησης των νέων στόχων του. Η έντονη προσπάθεια διεκδίκησης ερευνητικών προγραμμάτων εξωτερικής χρηματοδότησης κατέληξε στην κατακόρυφη αύξηση της χρηματοδότησης του Ινστιτούτου. Ήδη το Ι/Ρ-ΡΠ συμμετέχει σε προγράμματα αιχμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το ΒIOMED II και το ΒRITE-EURAM III, σε πρόγραμμα της ΓΓΕΤ μεγάλης χρηματοδότησης και σε σημαντικό αριθμό άλλων προγραμμάτων μικρότερης χρηματοδότησης από Ε.Ε., ΓΓΕΤ και ΔΟΑΕ. Με τις χρηματικές αυτές εισροές, όργανα υψηλής τεχνολογίας (αμινοοξικός αναλυτής, συγκρότημα χρωματογραφίας υψηλής πίεσης, μικροθερμιδόμετρα διαφορικής σάρωσης και ισόθερμης τιτλοδότησης, ηλεκτρονική αυτοραδιογραφία) εγκαταστάθηκαν στο Ινστιτούτο και ήδη παρέχουν τα πρώτα ερευνητικά αποτελέσματα. Στον ερευνητικό τομέα, το Ινστιτούτο έχει αναπτύξει ευρύτατες συνεργασίες με Νοσηλευτικά ιδρύματα σε θέματα κλινικής έρευνας πρωτοτύπων ενώσεων της έρευνάς του. Έχει μακρόχρονη συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας με αποστολές ειδικών εμπειρογνωμόνων και οργάνωση ειδικών σεμιναρίων. Οι πρόσφατες χρηματοδοτήσεις από εξωτερικές πηγές συνέβαλαν στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών με διάφορα ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ του εξωτερικού. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί η σημαντική παρουσία του Ινστιτούτου στην εκπαίδευση. Το προσωπικό του συμμετέχει στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων στα πλαίσια των μεταπτυχιακών μαθημάτων του Ινστιτούτου, σε διαπανεπιστημιακά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, σε προγράμματα εκπαιδευτικής έρευνας του ΥΠΕΠΘ καθώς και στην εκπαίδευση Πυρηνικών Ιατρών και Ακτινοφυσικών. Το 1999, είκοσι τρεις διδακτορικές διατριβές βρίσκονται υπό εκτέλεση στα προγράμματα του Ινστιτούτου. Το 1999, το Ι/Ρ-ΡΠ βελτιστοποίησε και εκσυγχρόνισε τις εγκαταστάσεις του οι οποίες είναι μοναδικές στον Ελληνικό χώρο. Τα εργαστήρια παρασκευής και ελέγχου ραδιονουκλιδίων, ραδιοφαρμακευτικών ενώσεων και ανοσοδιαγνωστικών αντιδραστηρίων εκσυγχρονίστηκαν με στόχο την προτυποποίηση, έτσι ώστε τα προϊόντα τεχνογνωσίας του Ινστιτούτου να είναι ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο. Απώτερος στόχος είναι η προσέλκυση επενδύσεων στις δραστηριότητες αυτές από ιδιωτικούς ή άλλους φορείς. Το Ινστιτούτο παρέχει σημαντικές Απολογισμός 1999 σελίδα 41

6 τεχνολογικές υπηρεσίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και έχει αναπτύξει σύστημα διάθεσης των προϊόντων του σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα. Παράλληλα με το σύστημα διακίνησης και ελέγχου εισαγόμενων ραδιοσκευασμάτων, που έχει αναπτύξει, συνεργάζεται με φορείς Υγείας, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα. Παρέχει επίσης υπηρεσίες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) με τη διεξαγωγή ελέγχου ποιότητας εισαγόμενων ραδιοσκευασμάτων. Συμπερασματικά, κατά τη διάρκεια του 1999, το Ινστιτούτο επεκτείνει τους ορίζοντες της έρευνάς του σε νέους τομείς της Φαρμακευτικής Επιστήμης, αναβαθμίζει ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες, οι οποίες είναι μοναδικές στον Ελληνικό χώρο, και εδραιώνει τις συντονισμένες προσπάθειες του ερευνητικού του δυναμικού δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για επιτυχή διεκδίκηση εξωτερικών προγραμμάτων χρηματοδότησης. Το Ινστιτούτο έχει επίσης επιτύχει τη σύνδεσή του με τον ιδιωτικό φορέα με στόχο την προώθηση των υπαρχόντων προϊόντων στην τοπική και τη διεθνή αγορά, καθώς και τη διεύρυνση του φάσματος των προϊόντων του. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια των παραπάνω στόχων, τον Δεκέμβριο του 1999 υπογράφτηκε σύμβαση συνεργασίας με τη Φαρμακευτική Εταιρεία «Π. Ν. Γερολυμάτος ΑΕΒΕ». Απολογισμός 1999 σελίδα 42

7 1.3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΙΔΑ 1. Ευστράτιος Η. ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ Διδάκτωρ Φαρμακευτικής Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1969) 2. Σπυρίδων X. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ Διδάκτωρ Ραδιοχημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (1984) 3. Αλεξάνδρα Δ. ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΥ Διδάκτωρ Φαρμακευτικής Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1974) 4. Δρακούλης Μ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟΣ Ph.D. Biochimie, Université de Paris XII (1991) 5. Γρηγόριος Π. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Διδάκτωρ Βιοχημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1977) 6. Σωτήριος Η. ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ Διδάκτωρ Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, (1989) 7. Λεόντιος Ι. ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ Ph.D. Science de la Vie-Chimie, Université de Paris XI (1991) 8. Ευαγγελία Ι. ΛΙΒΑΝΙΟΥ Διδάκτωρ Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (1988) 9. Θεοδοσία Ε. ΜΑΪΝΑ Διδάκτωρ Φαρμακευτικής Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1989) 10. Γεώργιος Φ. ΝΟΥΝΕΣΗΣ Ph.D. Physics, University of Minnesota (1990) 11. Μηνάς Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Διδάκτωρ Φαρμακευτικής Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991) 12. Κων/νος Γ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ- ΒΛΑΧΟΣ Πτυχιούχος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1964) 13. Ισίδωρος Ι. ΧΑΤΖΗΣΤΕΛΙΟΣ Διδάκτωρ Φυσικοχημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (1974) 14. Ίων - Ιωάννης Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Docteur en Sciences, Université de Liège (1976) Α (Δ/ντής) Α Α (Αν. Δ/ντής) Γ Α Β Γ Β Δ Β Β Γ Β Α Απολογισμός 1999 σελίδα 43

8 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Α) Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες 1. Αθανασία Κ. ΚΙΟΥΚΙΑ Ph.D. Biochemical Engineering, University of Birmingham (1994) 2. Ειρήνη Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Διδάκτωρ Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1997) 3. Berthold Α. NOCK Ph.D. Inorganic Chemistry, University of Basel, (1994) 4. Ιωάννης Xρ. ΠΙΡΜΕΤΤΗΣ Διδάκτωρ Φαρμακευτικής Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1995) 5. Σπυρίδων ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ PhD Biochemistry, University of Zimbabwe (1995) Β) Με συμβάσεις Έργου 1. Ειρήνη ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Διδάκτωρ Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών (1999) 2. Ευστάθιος Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Διδάκτωρ Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών (1996) 3. Δήμητρα ΜΠΟΥΜΠΑ Διδάκτωρ, Παν/μιο Ιωαννίνων 4. Αλέξανδρος Χ. ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ Διδάκτωρ Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης (1991) 5. Απόστολος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Βόννης 6. Martin POPPE Πανεπιστήμιο Μονάχου 7. Αχιλλέας Κ. ΤΣΟΡΤΟΣ PhD Biophysics, State University of New York at Buffalo (1994) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ 1. Σαράντης ΓΙΑΤΡΕΛΛΗΣ Γενικό Τμήμα, ΕΜΠ 2. Ευάγγελος ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ Βιολογικό Τμήμα, Πανεπιστήμιo Αθηνών 3. Αναστασία ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 4. Περσεφόνη ΚΛΗΜΕΝΤΖΟΥ Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 5. Βασίλειος ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 6. Δανάη ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Φαρμακευτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιo Πατρών 7. Άντζελα ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 8. Χρίστος ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗΣ Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 9. Πηνελόπη ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 10.Αφροδίτη ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΟΥ Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 11.Μαρία ΝΙΚΟΛΑΔΟΥ Φαρμακευτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιo Αθηνών 12.Γεώργιος ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.Διονυσία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 14.Μαρία ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ Φαρμακευτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 15.Σεραπίων ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Φυσικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης 16.Χρήστος ΠΗΔΙΑΚΗΣ Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 17.Χαράλαμπος ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Φαρμακευτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18.Μελπομένη ΦΑΝΗ Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 1.Γεώργιος ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ 15. Φυσικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Απολογισμός 1999 σελίδα 44

9 2.Βασιλική ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗ 3.Ανασταςία ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 4.Παναγιώτα ΠΕΤΡΟΥ 5.Κωντ/να ΤΣΙΠΡΑ 16. Υπότροφος ΙΚΥ 17. Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18. Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 19. Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι/Ρ-ΡΠ 1. Α. ΒΙΛΛΙΑ Οικονομική Παρακολούθηση Προγραμμάτων, Χρεωπιστώσεις του Προγράμματος Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας και Υπηρεσιών 2. Π. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ Χημικός, Υπεύθυνη Τεκμηρίωσης Προϊόντων Ι/Ρ-ΡΠ, Διαδικασίας και Κατάθεσης Φακέλων Ε.Ο.Φ. 3. Κ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ Φιλόλογος - Διοικητική Υποστήριξη Ερευνητικών Προγραμμάτων Ι/Ρ-ΡΠ 4. Σ. ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ Έρευνα Αγοράς, Προώθηση Προϊόντων Ι/Ρ-ΡΠ, Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1. Α. ΒΩΡΟΥ Παρασκευάστρια 2. Α. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρασκευάστρια 3. Β. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ Παρασκευάστρια 4. Σ. ΚΑΚΚΟΣ Τεχνικός (με σύμβαση έργου) 5. Α. ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΑ Παρασκευάστρια 6. Ν. ΜΗΤΣΟΚΑΠΑΣ Εργοδηγός Χημικός 7. Χ. ΜΠΙΤΖΙΟΥ Εργοδηγός Χημικός ΤΕΙ 8. Ι. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τεχνικός 9. Σ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Ειδικός Τεχνικός (με σύμβαση έργου) 10. Ε. ΣΙΓΑΝΟΥ Εργοδηγός Χημικός 11. Β. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Παρασκευαστής 12. Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Τεχνικός ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ (ΚΔΡ) 1. Κ. ΚΑΟΥΚΗΣ Υπεύθυνος Διακίνησης 2. Σ. ΣΑΒΒΙΔΟΥ Υπεύθυνη Παραγγελιών 3. Ε. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ Υπεύθυνη Παραγγελιών 4. Ι. ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ Προγραμματιστής- Αναλυτής 5. Δ. ΜΑΝΤΖΑΚΙΔΗΣ Συνοδηγός ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΔΡ (με σύμβαση έργου) 1. Μ. ΓΚΙΚΑΣ Οδηγός 2. Γ. ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ Συνοδηγός 3. Π. ΜΑΧΛΗΣ Συνοδηγός 4. Δ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Συνοδηγός 5. Β. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Οδηγός ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1. Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γραμματεία 2. Γ. ΚΟΣΜΑΣ Διαχειριστής Απολογισμός 1999 σελίδα 45

10 1.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1. Biologically and Optically Engineered Materials for Immunosensors 2. Development of Novel Peptide based Radiopharmaceuticals for in vivo Receptor Associated Tumor Diagnosis and Therapy 3. Radiotracers for in vivo Assessment of Biological Function ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚ ΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Κ. Μισιακός, Ι. Μικρ. για το Ι/Ρ-ΡΠ: Σ. Κακαμπάκος B. Johansen, Germany για το Ι/Ρ-ΡΠ: Ε. Χιωτέλλης P. A. Schubiger, Paul Scherrer Institute, Switzerland για το Ι/Ρ-ΡΠ: Ε. Χιωτέλλης 4. Soft Condensed Matter V. de Jeu, FOM, Netherlands για το Ι/Ρ-ΡΠ: Γ. Νούνεσης 5. Early Diagnosis of Prostate Cancer and preparation of a Certified Prostate Specific Antigen Reference Material 6. Βιολογία του Καρκίνου: Γονιδιακή Ανάλυση & in vivo απεικόνιση υποδοχέων - Ραδιοθεραπεία R. Parfait, France για το Ι/Ρ-ΡΠ: Ι. Χριστοφίδης ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΣΗΣ BRITE EURAM III (1997) ΒΙΟΜΕD II (1998) COST B12 Action (1999) COST P1 Action (1998) SMT (1997) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ kecu 800 kecu 80 kecu 80 kecu 7,5 kecu Ε. Χιωτέλλης ΕΠΕΤ ΙΙ (1998) 280 εκ. δρχ. Απολογισμός 1999 σελίδα 46

11 7. Σχεδιασμός, Σύνθεση και Χαρακτηρισμός συμπλόκων ρηνίου και τεχνητίου-99m με φαρμακολογικό ενδιαφέρον 8. Ανάπτυξη συμπλόκων τεχνητιου-99m για την in vivo απεικόνιση των υποδοχέων της σεροτονίνης (5ΗΤ 1Α ) στο ΚΝΣ 9. Νέα ραδιοφάρμακα για την διάγνωση και θεραπεία οστικών μεταστάσεων 10. Προσδιορισμός των επιπέδων του ενδογενούς πολυπεπτιδίου προθυμοσίνη άλφα σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού 11. Βιοχημική και βιοφυσική μελέτη των υδρολασών χιτίνης: χιτινάση, χιτοβιάση 12. Παρασκευή και Προκλινική Αξιολόγηση Λιποσωμιακών Αντικαρκινικών Φαρμάκων για Διαδερμική Χορήγηση 13. Σύνθεση Πολυροταξανίων: Υπερμοριακές Διατάξεις Κυκλοδεξτρινών με Γραμμικά Μόρια 14. Δομική μελέτη του γενικού συγκαταστολέα μεταγραφής Ssn6-Tup1 με κρυσταλλογραφία και NMR 15. Δομική και λειτουργική ανάλυση του ρυθμιστικού μεταγραφικού παράγοντα SSN6 (CYC8), 16. Ανάπτυξη εμβολίων με βάση τα συμπολυμερή πολύ(γαλaκτικουγλυκολικου) οξέος για Μ. Παπαδόπουλος ΔΗΜΟΕΡΕΥΝΑ 99 4 εκ. δρχ. Ε. Χιωτέλλης ΠΕΝΕΔ εκ. δρχ. Ε. Χιωτέλλης Ελληνοτσεχική Συνεργασία, ΓΓΕΤ Ε. Λιβανίου ΔΗΜΟΕΡΕΥΝΑ 99 Κ. Πετράτος, ΙΤΕ για το Ι/Ρ-ΡΠ, Γ. Νούνεσης Π. Ν. Γερολυμάτος ΑΕΒΕ για το Ι/Ρ-ΡΠ Γ. Νούνεσης Κ. Γιαννακοπούλου, ΙΦΧ για το Ι/Ρ-ΡΠ Γ. Νούνεσης Μ. Βλάση, ΙΒ για το Ι/Ρ-ΡΠ Δ. Γιαννουκάκος Μ. Βλάση, ΙΒ για το Ι/Ρ-ΡΠ Δ. Γιαννουκάκος Κωνσταντίνος Αυγουστάκης, Παν/μίου Πατρών ΠΕΝΕΔ 99 ΠΑΒΕ 99 ΔΗΜΟΕΡΕΥΝΑ 99 ΔΗΜΟΕΡΕΥΝΑ 99 ΠΕΝΕΔ 99 ΠΕΝΕΔ 99 4 εκ. δρχ. 4 εκ. δρχ. 50 εκατ. δρχ. 68 εκ. δρχ. 4 εκ. δρχ. 4 εκ. δρχ. 47,9 εκ. δρχ. 50,9 εκ. δρχ Απολογισμός 1999 σελίδα 47

12 ρύθμιση του Th1/Th2 τύπου της ανοσοαποκρίσης 17. Έκφραση και λειτουργία των πρωτεϊνών ανταλλαγής ανιόντων κατά τη διάρκεια της διαφοροποίησης των καρδιακών κυττάρων 18. Τράπεζα Πληροφοριών «RRP, Θεραπευτικά και Διαγνωστικά Ραδιοσκευάσματα στην Ελλάδα» 19. Προγράμματα εξειδίκευσης θετικών επιστημών - Μελέτη της διασύνδεσής τους με Ελληνικούς Βιομηχανικούς Κλάδους 20. Λιποσωμιακό Νιφλουμικό Οξύ, Νέο Διαδερμικό Αντιφλεγμονώδες Σκεύασμα 21. Αξιολόγηση Εξειδικευμένης Ανοσοϊστοχημικής Διαγνωστικής Μεθόδου για τον Εντοπισμό Καρκινικών Κυττάρων σε Ιστικά Παρασκευάσματα 22. Aνάπτυξη Ανοσοενζυμομετρι-κής Ανάλυσης της Θυρεοδοτρόπου ορμόνης (ΙΕΜΑ-TSH) για το Ανιχνευτικό Πρόγραμμα του Συγγενή Υπερθυρεοειδισμού στα Νεογνά της Ελλάδας 23. Ρόλος και Ορμονική Ρύθμιση των Πρωτεϊνών Ανταλλακτικών Ανιόντων στην Καρδιά 24. Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Μικτών Υποκαταστατών Διπλής Λειτουργίας για την Επισήμανση Εξειδικευμένων Βιομορίων με Τεχνήτιο- για το Ι/Ρ-ΡΠ Λ. Λεοντιάδης Δ. Γιαννουκάκος Πρόγραμμα Ελληνογαλλικής Συνεργασίας «ΠΛΑΤΩΝ» Ε. Χιωτέλλης Εθνικό Πληροφοριακό Δίκτυο, ΓΓΕΤ (1998) Γ. Νούνεσης ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 3.2 Έρευνα (1998) ΠΝ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ Για το Ι/Ρ-ΡΠ: Γ. Νούνεσης ΦΑΡΑΝ ΑΕ Για το Ι/Ρ-ΡΠ: Γ. Ευαγγελάτος ΠΑΒΕ 96 ΠΑΒΕ 96 4 εκ δρχ. 26 εκ. δρχ. 33 εκ. δρχ. 39 εκ. δρχ. 55,5 εκ. δρχ. Γ. Ευαγγελάτος ΣΥΝ (1998) 45 εκ. δρχ. Δ. Γιαννουκάκος ΓΓΕΤ, Ελληνογαλλική Συνεργασία «Πλάτων» (1997) Θ. Μάινα ΓΓΕΤ, Ελληνο- Ιταλική Συνεργασία (1997) 1,5 εκ. δρχ. 1,5 εκ. δρχ. Απολογισμός 1999 σελίδα 48

13 99m 25. Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ραδιοφαρμάκων για PET και SPECT Ε. Χιωτέλλης ΓΓΕΤ, Συνεργασία Ελλάς- Γιουγκοσλαβία (1998) 26. ECLC 99 Γ. Νούνεσης ΓΓΕΤ, Συνέδρια Workshop on Thymosin Peptides Υπουργείο Πολιτισμού Συνέδρια 1999 Γ. Ευαγγελάτος ΓΓΕΤ, Συνέδρια ,5 εκ. δρχ. 0,5 εκ. δρχ. 1 εκ. δρχ. 0,75 εκ. δρχ. 28. Development of novel mixed ligand complexes(3+1 combination) for imaging central neural system receptors 29. Development of 99m Tclabelled somatostatin analogues with high affinity for somatostatin receptors Μ. Παπαδόπουλος Δ.Ο.Α.Ε. (1996) US $ Θ. Μάινα Δ.Ο.Α.Ε. (1996) US $ 30. Radioimmunoassays for Determining the Biologicaly Active Peptides Thymosin beta- 10 or Thymosin beta-4 in Human Serum and/or Tissue Extracts Evaluation of the Diagnostic Importance of these Peptides in Human Breast Cancer 31. Development of Labelled Biomolecules for Radioimmunoscintigraph y and Radioimmunotherapy 32. Development of Synthesis and Quality Control Procedures for the Preparation of Fluorine-18 and Iodine- 123 Labelled Peptides 33. Development of radioimmunometric kits Ε. Λιβανίου Δ.Ο.Α.Ε. (1998) US $ Α. Βαρβαρήγου Δ.Ο.Α.Ε. (1998) US $ Σ. Αρχιμανδρίτης Δ.Ο.Α.Ε. (1998) US $ I. Χριστοφίδης Δ.Ο.Α.Ε. (1998) US $ Απολογισμός 1999 σελίδα 49

14 for the determination of prostate specific antigen 34. Production of advanced Diagnostic and Therapeutic Radiopharmaceuticals Ε. Χιωτέλλης Δ.Ο.Α.Ε. (1997) US $ 2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2.1 ANΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Προσωπικό Μόνιμοι Ερευνητές 14 Συνεργαζόμενοι Ερευνητές 12 (με σύμβαση έργου 7) Υπότροφοι 23 (με σύμβαση έργου 5) Ειδικοί Συνεργάτες 4 (με σύμβαση έργου 4) Τεχνικοί 22 (με σύμβαση έργου 7) Διοικητικοί ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Έργο: Βιοανόργανες Ενώσεις Απολογισμός 1999 σελίδα 50

15 Έχει σαν αντικείμενο τον σχεδιασμό, τη σύνθεση και τον χαρακτηρισμό συμπλόκων του τεχνητίου και του ρηνίου. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει: Σύνθεση των καταλλήλων περιφερειακών υποκαταστατών, σύνθεση και χαρακτηρισμό των συμπλόκων τους σε μακροσκοπικό επίπεδο, Re και Τc-99, με τις κλασικές αναλυτικές μεθόδους (IR, UV-vis, NMR, στοιχειακή ανάλυση, κρυσταλλογραφία ακτινών Χ), σύνθεση σε επίπεδο ιχνηθέτη των συμπλόκων του 99m Tc και του 186/188 Re, συγκριτική χρωματογραφική μελέτη τους (κυρίως με HPLC), προσδιορισμό του συντελεστή κατανομής και του pk. Έργο: Πεπτίδια και Βιομόρια στην Ογκολογία Το έργο αυτό περιλαμβάνει αφενός μεν την ανάπτυξη και αξιολόγηση πεπτιδικών αναλόγων (και άλλων βιομορίων) επισημασμένων με 99m Tc (ή και άλλα ραδιονουκλίδια) με διάφορα in vitro και in vivo μοντέλα, αφετέρου δε την ανάπτυξη και μελέτη νέων πεπτιδικών ενώσεων συναρμογής με τεχνήτιο ή/και ρήνιο. Για την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιούνται τεχνικές οργανικής και ανόργανης σύνθεσης, χρωματογραφικές μέθοδοι σε παρασκευαστική και αναλυτική κλίμακα, κλασικές φασματοσκοπικές τεχνικές, κρυσταλλογραφική ανάλυση δομής ακτινών Χ, μέθοδοι επισήμανσης με ραδιονουκλίδια, όπως 125 Ι, 99m Tc, in vitro μοντέλα δέσμευσης σε υποδοχείς (σε ομογενοποίημα διαφόρων ιστών, κυτταρικές σειρές), μελέτη της βιοκατανομής σε υγιή και παθολογικά πειραματόζωα, μελέτη του μεταβολισμού με απομόνωση μεταβολιτών από βιολογικά υγρά και παρασκευάσματα και τεχνικές in vivo προδέσμευσης των υποδοχέων (in vivo blocking). Έργο: Υποδοχείς και Λειτουργία Κεντρικού Νευρικού Συστήματος Περιλαμβάνει τη σύνθεση, τον χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση ενώσεων για το Κ.Ν.Σ.: Μελέτη της σταθερότητάς τους στο βιολογικό περιβάλλον, μελέτη της δέσμευσής τους στα συστατικά του αίματος π.χ. πρωτεΐνες του πλάσματος, ερυθροκύτταρα, λευκά αιμοσφαίρια απομόνωση και χαρακτηρισμός των μεταβολιτών τους στα βιολογικά υγρά, διερεύνηση της διατήρησης της βιολογικής δραστικότητας αναλόγων εξειδικευμένων μορίων πριν και μετά την επισήμανση (φαρμάκων ΚΝΣ, κ.α.) με κατάλληλες in vitro αναλύσεις (π.χ. αναλύσεις ανταγωνιστικής δέσμευσης σε υποδοχείς), μελέτη της βιοκατανομής τους σε υγιή πειραματόζωα, διερεύνηση εκλεκτικής εντόπισης εξειδικευμένων μορίων σε περιοχές με υψηλή πυκνότητα υποδοχέων: πειράματα blocking (προδέσμευσης), διερεύνηση του μηχανισμού πρόσληψης, διερεύνηση του μηχανισμού κατακράτησης, αυτοραδιογραφία: εκλεκτική εντόπιση σε περιοχές με υψηλή πυκνότητα υποδοχέων (πειράματα blocking). Έργο: Τεχνολογία Ραδιοφαρμάκων Ασχολείται με την ανάπτυξη μεθοδολογιών και τεχνολογιών σύνθεσης και μορφοποίησης ραδιοφαρμακευτικών ενώσεων τα οποία παρουσιάζουν κατάλληλες φαρμακολογικές ιδιότητες για εφαρμογή στην Πυρηνική Ιατρική είτε για διάγνωση ή για θεραπεία. Ανάλογα με το φαρμακολογικό ενδιαφέρον της ένωσης, η τεχνολογία αναπτύσσεται μέχρι τη διαδικασία πιλοτικής παρασκευής, ώστε να μπορεί να μεταφερθεί σε μεγάλη κλίμακα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Έργο: Ραδιοχημεία Επισημασμένων Ενώσεων Αντικείμενο του έργου αποτελεί η διερεύνηση με αναλυτικές τεχνικές των ραδιοϊσοτοπικών χαρακτηριστικών και των ραδιοχημικών ιδιοτήτων ενώσεων επισημασμένων με ραδιοϊσότοπα τα οποία εκπέμπουν γ ή/και β ακτινοβολία με στόχο την in vivo χρήση τους ως διαγνωστικά ή θεραπευτικά σκευάσματα. Απολογισμός 1999 σελίδα 51

16 Έργο: Ραδιοβιολογία Επισημασμένων Ενώσεων Αντικείμενο του έργου αποτελεί η μελέτη της in vivo συμπεριφοράς, σε διάφορα πειραματικά πρότυπα, ενώσεων επισημασμένων με ραδιοϊσότοπα τα οποία εκπέμπουν γ ή/και β ακτινοβολία με στόχο την αξιολόγησή τους ως πιθανά ραδιοφάρμακα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΟΣΟΠΕΠΤΙΔΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Έργο: Διαγνωστική Ανοσοχημεία Tο έργο έχει ως κύριο ερευνητικό αντικείμενο, αφενός τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση αντιγόνων (πεπτιδικής ή άλλης δομής) και αντισωμάτων (ολιγοκλωνικών και πολυκλωνικών) και αφετέρου την εφαρμογή των παραπάνω σε ανοσοχημικά συστήματα ποιοτικού εντοπισμού ή/και ποσοτικού προσδιορισμού ουσιών σε βιολογικά δείγματα, με στόχο τη δημιουργία νέων ανοσοδιαγνωστικών μέσων. Έργο: Bιοπεπτιδική Χημεία Tο έργο έχει ως κύριο ερευνητικό αντικείμενο τον σχεδιασμό, τη σύνθεση, τον φυσικοχημικό χαρακτηρισμό, την αξιολόγηση και την εφαρμογή πεπτιδίων με διαγνωστική / θεραπευτική χρήση. Επιπλέον, αντικείμενα μελέτης αποτελούν ο σχεδιασμός, η σύνθεση, ο χαρακτηρισμός και η αξιολόγηση πεπτιδικών αναλόγων για ειδικές εφαρμογές, η κατάλληλη χημική τροποποίηση των πλευρικών ομάδων ενός πεπτιδίου, με στόχο π.χ. την πρόσδεσή του σε στερεές επιφάνειες, κ.λπ. καθώς και η αξιολόγηση συστημάτων χορήγησης βιοδραστικών πεπτιδίων, π.χ. νανοσωμα-τιδίων ή λιποσωμάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΟΣΟΑΝΑΛΥΣΗ Έργο: Χημεία Ανοσοαναλύσεων Βασική έρευνα στους τομείς σύνθεσης, απομόνωσης, παρασκευής και φυσικοχημικού χαρακτηρισμού νέων αντιδραστηρίων ανοσοανάλυσης, καθώς και διερεύνησης του ρόλου βιολογικών ουσιών ή φαρμάκων στη λειτουργία του οργανισμού μέσω τεχνικών ανοσοχημείας και ανοσοανάλυσης. Εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της ανάπτυξης και αξιολόγησης νέων μεθοδολογιών ανοσοανάλυσης κυρίως για τον προσδιορισμό ορμονών (μικρού και μεγάλου μοριακού βάρους) και καρκινικών δεικτών, καθώς και στον τομέα της προτυποποίησης ουσιών για χρήση στη βαθμονόμηση ανοσοαναλύσεων. Η βασική και η εφαρμοσμένη έρευνα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες στα πλαίσια του έργου και οι επιμέρους δραστηριότητές του έχουν επιλεγεί ώστε να σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τομείς αιχμής των Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων ή άλλων Διεθνών Οργανισμών. Έργο: Aνοσοαισθητήρες - Νέα Υλικά Ανάπτυξη νέας τεχνολογίας ανοσοχημικών αναλύσεων κυρίως προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης οπτικών ανοσοαισθητήρων. Το αντικείμενο αυτό έχει ιδιαίτερο ερευνητικό, τεχνολογικό και βιομηχανικό ενδιαφέρον γιατί συνδέει τις ανοσοχημικές αναλύσεις με τη μικροηλεκτρονική τεχνολογία και την τεχνολογία πυριτίου. Για τους λόγους αυτούς αποτελεί ένα από τα πεδία αιχμής πολλών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων Πλαισίων της Ε.Ε. Επιμέρους δραστηριότητες του έργου είναι η ανάπτυξη οπτικών ανοσοαισθητήρων με χρήση συμβατικών στερεών υλικών ανοσοανάλυσης (κυρίως πλαστικών), η ανάπτυξη οπτικών ανοσοαισθητήρων σε ψηφίδες πυριτίου (chips) και η έρευνα και ανάπτυξη νέων ενεργοποιημένων στερεών υλικών κατάλληλων για χρήση σε ανοσοαισθητήρες ή σε συμβατικές ανοσοαναλύσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Απολογισμός 1999 σελίδα 52

17 Έργο: Βιομοριακή Φυσική Μελέτη της δομής και των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων μορίων και υπερμοριακών συστημάτων με φαρμακευτικό και βιολογικό ενδιαφέρον. Χρησιμοποιούνται τεχνικές υπερυψηλής ακριβείας: Αδιαβατική Μικροθερμιδομετρία Διαφορικής Σάρωσης (Adiabatic DSC Microcalorimetry), Μικροθερμιδομετρία Ισόθερμης Τιτλοδότησης και Σκέδαση Ακτινών Χ. Κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις του Έργου αποτελούν τα εξής: Θερμοδυναμικές και κρυσταλλογραφικές μελέτες των μεσοφάσεων, των μεταβάσεων φάσης, της μοριακής τάξης και της υπερμοριακής αρχιτεκτονικής λιπιδικών συστημάτων και των αλληλεπιδράσεών τους με φαρμακευτικά μόρια, πρωτεϊνικά μόρια και DNA. Θερμοδυναμικές μελέτες της ισόθερμης πρόσδεσης βιομορίων σε άλλα βιομόρια, υπερμοριακά συστήματα, σωματίδια και στερεές επιφάνειες καθώς και της ισόθερμης αυτοοργάνωσης βιομορίων. Στους τεχνολογικούς στόχους του Έργου συμπεριλαμβάνονται η συμβολή στην ανάπτυξη νέων λιποσωμιακών φαρμακοτεχνικών μορφών με βέλτιστες ιδιότητες όσον αφορά την απορρόφηση, την ελεγχόμενη αποδέσμευση, την εξειδίκευση και την τοξικότητα (λιποσωμιακά και πολυμερικά φάρμακα), η θερμική αξιολόγηση ανοσοδιαγνωστικών μεθοδολογιών και η διερεύνηση των ιδιοτήτων υπερμοριακών δομών για εφαρμογές στην τεχνολογία αισθητήρων, οπτοδιακοπτών και συστημάτων ελεγχόμενης αποδέσμευσης. Έργο: Μοριακή Διαγνωστική Tο αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης του γενετικού υλικού (DNA) του ανθρώπου όπως επίσης και των προϊόντων του DNA, δηλαδή του RNA και των πρωτεϊνών. Στόχος του εργαστηρίου είναι η ανάλυση αλλοιώσεων / μεταλλάξεων του γενετικού υλικού του ανθρώπου που συνδέονται με διάφορες ασθένειες. Οι ερευνητικές κατευθύνσεις κινούνται σε δύο επίπεδα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας A. Bασική έρευνα: A1. Aπομόνωση και χαρακτηρισμός cdnas που κωδικοποιούνται από γονίδια που εμπλέκονται σε ασθένειες. A2. Xρήση προκαρυωτικών συστημάτων έκφρασης για μεγάλης κλίμακας παραγωγή προϊόντων γονιδίων για δομικές μελέτες με τη μέθοδο της κρυσταλλογραφίας πρωτεϊνών. Β. Eφαρμοσμένη έρευνα: B1. Kαταγραφή των κυριοτέρων μεταλλάξεων στον Eλληνικό πληθυσμό γονιδίων που εμπλέκονται στον καρκίνο του μαστού-ωοθηκών και προστάτη. B2. Aνάπτυξη μεθόδων καλλιεργειών κυτταρικών γραμμών για αξιολόγηση ραδιοφαρμάκων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Έργο: Ραδιοφάρμακα - Ραδιοϊσότοπα - Ανοσοδιαγνωστικά Προϊόντα Ραδιοϊσότοπα Ραδιοφάρμακα Στο Εργαστήριο Ραδιοϊσοτόπων Ραδιοφαρμάκων υπάρχει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και παρασκευή ραδιοφαρμάκων. Στις άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται ασφαλείς διατάξεις για την προστασία από την ακτινοβολία καθώς και στείροι χώροι class 100, για την παρασκευή ενέσιμων διαλυμάτων γίνεται η παραγωγή έτοιμων ραδιενεργών διαλυμάτων και προσκευασμάτων ραδιοφαρμάκων, σύμφωνα με διαδικασίες ορθής παρασκευής φαρμακευτικών προϊόντων. Τα ραδιοφάρμακα αυτά, τα οποία είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας του Ινστιτούτου, αφού υποβληθούν στους θεσμοθετημένους ελέγχους ποιότητας (ραδιοϊσοτοπικό, ραδιοχημικό και ραδιοβιολογικό) σε προτυποποιημένα Εργαστήρια, διανέμονται στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και σε Ιδιωτικά Εργαστήρια της χώρας. Ο Έλεγχος Ποιότητας των Ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφαλή χορήγησή τους και τη λήψη των απαιτούμενων πληροφοριών, με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση σε ακτινοβολία του εξεταζομένου. Σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις και εγκυκλίους του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Εργαστήριο Ραδιοϊσοτόπων Ραδιοφαρμάκων εποπτεύεται από τον Ε.Ο.Φ., ο οποίος και Απολογισμός 1999 σελίδα 53

18 χορηγεί την άδεια λειτουργίας της μονάδας Παρασκευή Έλεγχος Ποιότητας Ραδιοϊσοτόπων Ραδιοφαρμάκων. Ο Ε.Ο.Φ. ορίζει επίσης τον Υπεύθυνο Εργοστασίου, αλλά και τους αντίστοιχους Υπεύθυνους Παρασκευής και Ελέγχου μετά από εισηγήσεις των οικείων Εργαστηρίων και του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Ανοσοδιαγνωστικά προϊόντα Στο Εργαστήριο Ανοσοδιαγνωστικών Προϊόντων γίνεται η παρασκευή τυποποιημένων συσκευασιών ραδιοανοσοαναλύσεων (RIA kits) με τη μέθοδο της Στερεάς Φάσης σε σωλήνες επικαλυμμένους με το αντίστοιχο αντίσωμα. Οι τυποποιημένες συσκευασίες ραδιοανοσοαναλύσεων τεχνολογίας Ι/Ρ-ΡΠ υποβάλλονται στους καθορισμένους ελέγχους ποιότητας από το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Ανοσοαντιδραστηρίων, πριν από τη διάθεσή τους στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Έργο: Διακίνηση Ραδιοσκευασμάτων Το Κέντρο Διακίνησης Ραδιοσκευασμάτων έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των παραστατικών των εισαγόμενων στη χώρα ραδιοσκευασμάτων και την ασφαλή διακίνησή τους προς τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τα Ιδιωτικά Εργαστήρια. Ασκεί τις εξής βασικές δραστηριότητες: Επιμέλεια της ασφαλούς παραλαβής όλων των εισαγόμενων ραδιενεργών προϊόντων από τους Αερολιμένες. Έλεγχο και καταγραφή στοιχείων των εισαγόμενων ραδιενεργών προϊόντων (είδος, ακτινοβολία, ακεραιότητα συσκευασίας, αξία κλπ.) Διάθεση των διαφόρων ραδιοϊσοτόπων και ραδιοδιαγνωστικών προϊόντων που εισάγονται μετά τον σχετικό έλεγχο των παραστατικών. Απολογισμός 1999 σελίδα 54

19 3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 3.1 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Το Ι/Ρ-ΡΠ έχει πολύ στενή και μακροχρόνια συνεργασία σε τομείς εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης ραδιοδιαγνωστικών και ραδιοθεραπευτικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Το 1999 το Ι/Ρ-ΡΠ υπέγραψε σύμβαση πολύπλευρης συνεργασίας με τη φαρμακευτική βιομηχανία Π. Ν. Γερολυμάτος ΑΕΒΕ που αφορά στην προώθηση των προϊόντων του Ινστιτούτου, καθώς και σε κοινά αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα. Σε θέματα κλινικών δοκιμών προϊόντων του Ι/Ρ-ΡΠ έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες με Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα. Πέρα από τις συνεργασίες αυτές, το Ι/Ρ-ΡΠ συνεργάζεται, στα πλαίσια Ευρωπαϊκών και Ελληνικών Προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας, με βιομηχανικούς φορείς σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας στον ευρύτερο χώρο της Φαρμακευτικής. Παρατίθεται πίνακας με τις κυριότερες συνεργασίες του Ινστιτούτου σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας. 1. Συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας Βιομηχανίες - Παραγωγικοί Φορείς Φορέας Ειδικότητα Συνεργασία Χρηματοδότη ση 1. ΦΑΡΑΝ ΑΕ Φαρμακοβιομηχα νία 2. Π.Ν. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ Φαρμακοβιομηχα νία 3. NUNC, Denmark Βιομηχανία Πλαστικών Βιοϊατρικής Χρήσης Αξιολόγηση Εξειδικευμένης Ανοσοϊστοχημικής Διαγνωστικής Μεθόδου για τον Εντοπισμό Καρκινικών Κυττάρων Λιποσωμιακό Νιφλουμικό Οξύ Λιποσωμιακά Αντικαρκινικά Φάρμακα Τεχνολογία Ανοσοαισθητήρων ΠΑΒΕ 96 ΠΑΒΕ 96 ΠΑΒΕ 99 BRITE EURAM III 4. ΖENECA Βιομηχανία Τεχνολογία BRITE Απολογισμός 1999 σελίδα 55

20 AGROCHEMICAL S LTD, Great Britain Αγροχημικών Προϊόντων Ανοσοαισθητήρων EURAM III 2. Συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας Κλινικές Δοκιμές - Κλινικοεργαστηριακές Μελέτες Νοσοκομείο Συνεργασία 1. Νοσοκομείο Αρεταίειο Κλινική Δοκιμή με το νέο ραδιοφάρμακο 153 Sm- Νοσοκομείο Άγιος EDTMP «Θεραπευτικές Εφαρμογές σε οστικές Σάββας μεταστάσεις» 2. Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Νοσοκομείο Αλεξάνδρα Κλινική Δοκιμή με το νέο ραδιοφάρμακο 99m Tc- Ethyl Cysteinate Dimer σε ασθενείς με νευροψυχιατρικά νοσήματα 3. Νοσοκομείο Αλεξάνδρα Κλινική Δοκιμή με το νέο ραδιοφάρμακο Flegmon ( 99m Tc-Human Immunoglobuline G) για διάγνωση και εντοπισμό φλεγμονών στα μαλακά μόρια (ενδομητρίωση) 4. Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο "Άγιος Σάββας" Αξιολόγηση Εξειδικευμένης Ανοσοϊστοχημικής Διαγνωστικής Μεθόδου για τον Εντοπισμό Καρκινικών Κυττάρων σε Ιστικά Παρασκευάσματα 5. Αιγινήτειο Νοσοκομείο Ανάπτυξη και κλινική αξιολόγηση μηραδιοϊσοτοπικών δεσμευτικών αναλύσεων για τον προσδιορισμό βιοτίνης σε βιολογικά δείγματα 6. Νοσοκομείο "Αμαλία Φλέμιγκ" 7. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας μεθόδων ανοσοανάλυσης - Παρασκευή προτύπων δειγμάτων Ανάπτυξη ανοσοενζυμομετρικής ανάλυσης της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (IEMA - TSA) για το ανιχνευτικό πρόγραμμα του Συγγενή Υπερθυρεοειδισμού στα νεογνά της Ελλάδας. 8. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Βιολογία του καρκίνου: Γονιδιακή Ανάλυση και in vivo απεικόνιση υποδοχέων - Ραδιοθεραπεία, ΕΠΕΤ ΙΙ 9. Μαιευτήριο Λητώ ΑΕ / Αλφα LAB AE 10. Ινστιτούτο Ισοτοπικών Μελετών Βιολογία του καρκίνου: Γονιδιακή Ανάλυση και in vivo απεικόνιση υποδοχέων - Ραδιοθεραπεία, ΕΠΕΤ ΙΙ Βιολογία του καρκίνου: Γονιδιακή Ανάλυση και in vivo απεικόνιση υποδοχέων - Ραδιοθεραπεία, ΕΠΕΤ ΙΙ 3.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Το Ινστιτούτο συμμετέχει στα παρακάτω επιστημονικά Δίκτυα: Eλληνικά Δίκτυα Δίκτυο Κέντρο Κρυσταλλογραφίας Μακρομορίων Ευρωπαϊκά Δίκτυα Απολογισμός 1999 σελίδα 56

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» απολογισμός 2008 Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ενημερωτικό φυλλάδιο για δραστηριότητες Ερευνητικών Κέντρων Η Προβολή τους στις Περιφέρειες Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πεδίο. http://sep4u.gr

3ο Πεδίο. http://sep4u.gr 3ο Πεδίο Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 3 ο Πεδίο 19 5 Κοινές με 1 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 4 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 5 ο Πεδίο 0 0 Σύνολο 25 38 5 ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘ 294 Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα Προοίμιο... 3 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας

Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας Οι δείκτες Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) αποτελούν βασικό εργαλείο για τον σχεδιασμό εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ISSN 1986-0218 TEYXOΣ ΝΟEΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚEΜΒΡΙΟΣ 2009. Αφιέρωμα. Οι Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ISSN 1986-0218 TEYXOΣ ΝΟEΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚEΜΒΡΙΟΣ 2009. Αφιέρωμα. Οι Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας ISSN 1986-0218 ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΝΟEΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚEΜΒΡΙΟΣ 2009 TEYXOΣ 28 Αφιέρωμα Οι Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας etwork enterprise europe enterprise europe ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝEΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΣΙΝΟ, ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΣΥΝEΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΣΙΝΟ, ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 TEYXOΣ 76 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΗ: 0.1 ISSN 1106-9066 ΚΑΙΝΟ ΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Eυρεσιτεχνίες: πηγή καινοτομίας και ανάπτυξης ΣΥΝEΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΣΙΝΟ, ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4.

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Αγία Παρασκευή, Δεκέμβριος 2014 2 Πρόλογος Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) (http://www.iit.demokritos.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΑΤΡΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ www.schl.med.upa.gr www.med.auth.gr καταχωρήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3β

2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 180, 182 33 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ ΤΗΛ. 210 4840401-4, FAX : 210 4840405 email: info@pharmacom.gr www.pharmacom.gr 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2010 Θέμα:Πρόταση Ίδρυσης Νέου Πανεπιστημιακού Τμήματος Διαιτολογίας και Επιστήμης του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ. Θετικές Επιστήμες και Αρχαιολογικά Υλικά: Οι φορείς της έρευνας συζητούν και προτείνουν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ. Θετικές Επιστήμες και Αρχαιολογικά Υλικά: Οι φορείς της έρευνας συζητούν και προτείνουν ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Θετικές Επιστήμες και Αρχαιολογικά Υλικά: Οι φορείς της έρευνας συζητούν και προτείνουν 3 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Θετικές Επιστήμες και Αρχαιολογικά Υλικά:

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Α Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη, συνεργάτης Planning Group Δρ. Σ. Κολυβά, ΕΙ Παστέρ Δρ. Μ. Χριστούλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤHΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Ιούλιος 2013 1 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΒΙΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 2 Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Δημήτριος Πετρίδης Καθηγητής ΑΤΕΙ-Θ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα