ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ. Τζιµόπουλος 1, Σ. Τσοµπάνογλου 2, Γ. Ν. Φώτης 3 1. Μηχανικός Χωροταξίας και Πολεοδοµίας (ΜΔΕ), Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 2. Δρ. Μηχανικός, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 3. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περίληψη Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η καθολική πλέον χρήση του διαδικτύου έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές σε ένα ευρύ φάσµα επιστηµών. Τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (GIS) ως υποστηρικτική τεχνολογία πληθώρας επιστηµονικών τοµέων, συµβάλλουν τόσο στη διάδοση της χωρικής πληροφορίας, όσο και στην ανάδειξη της συµµετοχής του κοινού µέσω της λειτουργίας τους στο διαδίκτυο. Κατά µία ευρεία έννοια είναι και µπορούν να εξελιχθούν ακόµη περισσότερο σε ένα εργαλείο που θα οδηγήσει τη διαδικασία της ανοικτής διακυβέρνησης σε αποδοτικότερα αποτελέσµατα και σε ευρύτερους τοµείς εφαρµογής. Ο συνδυασµός ετερογενών εννοιών δείχνει ότι µπορεί να αποδώσει ένα οµοιογενές εργαλείο µε στόχο την ενίσχυση της συµµετοχής του κοινού σε ζητήµατα που το αφορούν. Όλα αυτά ενισχύονται ακόµη περισσότερο µε την εξέλιξη των λογισµικών ανοικτού κώδικα που πλέον αποτελούν µια αξιόπιστη λύση και συνδράµουν στη βελτίωση των µέσων και των στόχων ενός τελικού αποτελέσµατος που θα οδηγεί στην πληροφόρηση και τη συµµετοχή των ανθρώπων. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός διαδικτυακού Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (Web GIS), µε χρήση λογισµικών ανοικτού κώδικα, µε στόχο τη λειτουργία του ως µέσο προώθησης της συµµετοχικής διαδικασίας και απώτερο σκοπό να συµβάλει στην ανάδειξη όλων των επιπέδων ανοικτής διακυβέρνησης. Λέξεις Κλειδιά: Web GIS, λογισµικό ανοικτού κώδικα, συµµετοχική διαδικασία, ανοικτή διακυβέρνηση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το αντικείµενο της εργασίας αφορά την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (Web GIS), µε τη χρήση λογισµικών ανοιχτού κώδικα, µε στόχο τη λειτουργία αυτού ως µέσο προώθησης της συµµετοχικής διαδικασίας και 1

2 απώτερο σκοπό να συµβάλλει στην ανάδειξη όλων των επιπέδων της ανοιχτής διακυβέρνησης. Η ανάπτυξη τέτοιων συστηµάτων αφορά στην ουσία τη διαχείριση της χωρικής πληροφορίας µέσω του διαδικτύου. Η έννοια της διαχείρισης εµπεριέχει αρκετές διαστάσεις όπως την προβολή της χωρικής πληροφορίας και την επεξεργασία αυτής (εισαγωγή, αποθήκευση, τροποποίηση). Τα βασικά σηµεία της εργασίας είναι: Η χρήση των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) µέσω του διαδικτύου µε ταυτόχρονη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Η ανάδειξή των δυνατοτήτων των διαδικτυακών Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών ως µέσο προώθησης της ουσιαστικής συµµετοχής του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Το κύριο µέληµα είναι η δηµιουργία µιας Web εφαρµογής µε τέτοιο τρόπο που να µπορεί να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε χρήστη αλλά και να εφαρµοστεί σε οποιοδήποτε γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς. Έννοιες και Ορισµοί Η παραδοσιακή χαρτογραφία έχει την ικανότητα να προσφέρει µια επισκόπηση των χωρικών δοµών της πραγµατικότητας και των σχέσεων µεταξύ αυτών των δοµών. Ένας χάρτης µπορεί να παρουσιάσει όχι µόνο την εικόνα της πραγµατικότητας του χώρου αλλά και να επιδείξει στοιχεία όπως: τον τρόπο µετακίνησης από ένα σηµείο Α σε ένα σηµείο Β, την οπτικοποίηση διαφόρων µεταβολών όπως πχ του πληθυσµού, την παρουσίαση µελλοντικών σχεδίων ανάπτυξης όπως πχ του αστικού χώρου. Τα Γ.Σ.Π. χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα να ενσωµατώνουν γεωχωρικά στοιχεία από µια ευρεία ποικιλία πηγών. Η ραγδαία εξέλιξη των Γ.Σ.Π. είχε τεράστιο αντίκτυπο στην έννοια του χάρτη. Ενώ η προέλευση των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) έχει αποδειχθεί, υπάρχει µια σαφής αίσθηση ότι ο τοµέας των Γ.Σ.Π. είναι σήµερα πολύ ευρύτερος από την απλώς εννοούµενη αυτοµατοποιηµένη 2

3 παραγωγή χαρτών. Σύµφωνα µε τον Cowen, ο Tomlinson δήλωσε ότι τα Γ.Σ.Π. «δεν είναι ένας τοµέας από µόνος του αλλά το κοινό έδαφος µεταξύ της επεξεργασίας πληροφοριών και των πολλών παραγόντων που χρησιµοποιούνται στις τεχνικές χωρικής ανάλυσης». Με βάση τα όσα είπε ο Clark το 1986, τα Γ.Σ.Π ορίζονται ως «υπολογιστικά συστήµατα για: τη συλλογή, τη διαχείριση, την αποθήκευση, την ανάκτηση, την ανάλυση και την απεικόνιση χωρικών στοιχείων». (David J. Cowen, 1988) Οι διαφορετικές ερµηνείες του όρου GIS αλλά και οι διάφορες σκοπιές µέσω των οποίων εξετάζεται ο συγκεκριµένος όρος εµπεριέχουν τον κίνδυνο να αποδοθεί ο τίτλος Γ.Σ.Π. σχεδόν σε οποιοδήποτε σύστηµα λογισµικού µπορεί να επιδείξει έναν χάρτη. Ουσιαστικά και για τη συνέχεια του παρόντος κειµένου ως Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών θα ορίζεται: «ο εξοπλισµός, το λογισµικό, τα δεδοµένα και το ανθρώπινο δυναµικό για τη την εισαγωγή, την επεξεργασία, την αποθήκευση και την παρουσίαση των δεδοµένων πληροφοριών για το χώρο». Τι είναι όµως στην πραγµατικότητα ένα WEB GIS; Τα διαδικτυακά Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (WEB GIS) αφορούν τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών που χρησιµοποιούν ως βάση το Διαδίκτυο µε στόχο να δώσουν δηµόσια πρόσβαση στις διάφορες εφαρµογές και τα χωρικά δεδοµένα. (N. Rattray, 2006) Επίσης η εξέλιξη και η άνοδος της χρήσης του Παγκόσµιου Ιστού (World Wide Web WWW) υπήρξε ακόµη ένα τονωτικό µέσο για την αλλαγή του τρόπου που δηµιουργούνται αλλά και χρησιµοποιούνται οι χάρτες. Οι αλλαγές αυτές σχετίζονται µε τη µορφή και τη λειτουργικότητα των χαρτών αλλά και µε τον τρόπο διανοµής τους. Υπό αυτήν την έννοια, η χρήση του Παγκόσµιου Ιστού είχε πολύ ευρύτερες επιπτώσεις από την άνοδο των Γ.Σ.Π. Τα Διαδικτυακά Γ.Σ.Π. (WEB GIS) έρχονται να διαδραµατίσουν ένα σηµαντικό ρόλο δεδοµένου ότι µπορούν να προσφέρουν τη λειτουργικότητα των παραδοσιακών Γ.Σ.Π. σε ένα Web περιβάλλον. Αυτό µπορεί να γίνει είτε µε την παρουσίαση ενός στατικού χάρτη, είτε µε την προσφορά ενός 3

4 διαλειτουργικού πλαισίου για την εξερεύνηση των χωρικών στοιχείων. (Menno- Jan Kraak, 2004) Εισαγωγή στην Ανοιχτή Διακυβέρνηση Σύµφωνα µε την ερµηνεία του Ελληνικού Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Η ανοικτή διακυβέρνηση βασίζεται στην ανάγκη του πολίτη για πληροφόρηση, αξιοκρατία και συµµετοχή στη διαµόρφωση των αποφάσεων. Βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών του δηµοσίου µέσα από την τεχνολογία και την καινοτοµία, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί σε καλύτερη διαχείριση των πόρων, και κατά συνέπεια, σε αύξηση της αποτελεσµατικότητας. Το πιο σηµαντικό όµως είναι ότι διασφαλίζει την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στις δράσεις του Δηµοσίου και έτσι συνεισφέρει άµεσα στην εµπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δηµόσιας εξουσίας. Οι τέσσερεις βασικές αρχές της ανοικτής διακυβέρνησης είναι: 1. Η διαφάνεια 2. Η συµµετοχή των πολιτών 3. Η ακεραιότητα και η υπευθυνότητα 4. Η τεχνολογία και η καινοτοµία H ανοικτή διακυβέρνηση προσφέρει τη µέγιστη δυνατή δηµοσιότητα σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής αλυσίδας, µε στόχο τη δηµιουργία καλών πρακτικών που θα καθιερωθούν ως τρόπος διακυβέρνησης». 1 Η συµµετοχική διαδικασία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ανοιχτής διακυβέρνησης. Για το παρόν κείµενο η έννοια της συµµετοχικής διαδικασίας ταυτίζεται µε την ανοιχτή διακυβέρνηση και εντός αυτής της έννοιας εµπεριέχονται και οι τέσσερεις βασικές αρχές που προαναφέρθηκαν. Η Συµµετοχική Διαδικασία Η δηµόσια συµµετοχή είναι κάτι περισσότερο από µια τεχνική, είναι ένας τρόπος δράσης. Απαιτεί και από τους διαχειριστές και από τους συµµετέχοντες µια σαφή 1 Πηγή: 4

5 κατανόηση του τι είναι η συµµετοχική προσέγγιση και ποιες ευκαιρίες συµµετοχής δηµιουργούνται. Η δηµόσια συµµετοχή πρέπει να βασιστεί στην αµοιβαία εµπιστοσύνη, την άριστη επικοινωνία και τη συνεργασία µεταξύ όλων των ανθρώπων που συµµετέχουν στη διαδικασία: οι διαχειριστές πρέπει να δουν τη συµµετοχική διαδικασία ως σηµαντικό στόχο και να έχουν µια αντίληψη που θα ευνοεί την αµοιβαία κατανόηση και την κοινή επίλυση προβληµάτων οι συµµετέχοντες πρέπει να θεωρήσουν ότι είναι σε θέση να συµµετέχουν στη διαδικασία δεδοµένων των διαθέσιµων πόρων τους (χρόνος, δεξιότητες, προϋπολογισµός, κ.λπ.) και να έχουν µια ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους και να αντιπροσωπεύσουν τα ενδιαφέροντά τους σε µια δίκαιη βάση. Ο ορισµός και η έννοια της συµµετοχικής διαδικασίας µπορεί να ερµηνευθεί µε ποικίλους τρόπους, πολλές φορές εξαρτώµενους από την σκοπιά ανάλυσης των διαφόρων προβληµάτων. Έτσι θεωρήθηκε προτιµότερο για τους σκοπούς της εργασίας να παρατεθεί µια γενικότερη έννοια που θα επεξηγεί τη συµµετοχική διαδικασία και αυτή θα µπορούσε είναι η εξής: «Όλοι οι ενδιαφερόµενοι άνθρωποι, είτε µεµονωµένα είτε µέσω οργανωµένων οµάδων, µπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες, να εκφράσουν τις απόψεις τους και τους προβληµατισµούς τους και να έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις αποφάσεις ή την έκβαση συγκεκριµένων ζητηµάτων πολιτικής και διαχείρισης». Η έννοια αυτή αποτυπώνει καλύτερα το περιεχόµενο της συµµετοχής, και αντιστοιχεί σε µια προσέγγιση που θεωρεί τη δηµόσια συµµετοχή ως ένα εργαλείο (µεταξύ πολλών) παρά ως αυτοσκοπό για την υλοποίηση βιώσιµων πολιτικών. (FAO/ECE/ILO COMMITTEE, 1999). Η συµµετοχική διαδικασία είναι µια έννοια «ανοιχτή». Υπάρχουν διάφοροι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να επιτευχθεί αλλά και να χρησιµοποιηθεί. Τα διαδικτυακά Γ.Σ.Π. είναι ο συνδετικός κρίκος µεταξύ της συµµετοχικής διαδικασίας µε τα χωρικά ζητήµατα. Πέρα από τις µεθόδους επίτευξης της συµµετοχής ένα ακόµη σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι τα επίπεδα αλληλεπίδρασης. Η τροφοδότηση της συζήτησης µπορεί να ξεκινήσει από οποιοδήποτε επίπεδο και να καταλήξει σε οποιοδήποτε επίπεδο. (M. Hanzl, 2007) Η συνεισφορά των διαδικτυακών Γ.Σ.Π. στη συµµετοχική διαδικασία. 5

6 Η αυξανόµενη διαθεσιµότητα των χωρικών στοιχείων, όσον αφορά τη διάθεσή τους στο διαδίκτυο έχει οδηγήσει στη σκέψη ότι «η χαρτογραφία έχει µεταβεί από την παρατήρηση και ανάλυση στα στοιχεία της πραγµατικότητας στη µορφή της συµµετέχουσας δηµοκρατίας». Η εισαγωγή ανοιχτού κώδικα εφαρµογών όπως το Google Maps, σήµανε την άφιξη των διαδικτυακών Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στο ευρύτερο κοινό. Πράγµατι, αυτή η τάση εξηγείται επίσης από τη διαδεδοµένη δηµοτικότητα των ιστοχώρων που προσφέρουν ελεύθερη και γρήγορη πρόσβαση σε χωρικές πληροφορίες. Τόσο οι δηµιουργοί όσο και οι χρήστες των ιστοχώρων χαρτογράφησης βρίσκουν την ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν τις χωρικές πληροφορίες που στο παρελθόν η πρόσβαση σε αυτές ήταν δύσκολη και ακριβή. Πλέον µε την ποικιλία των διαθέσιµων λογισµικών, την δηµιουργία πιο φιλικού περιβάλλοντος εργασίας, την ουσιαστική αύξηση των παρεχόµενων χωρικών πληροφοριών, τις επενδύσεις στην εκπαίδευση κ.α. η χρήση των Γ.Σ.Π. έχει διαδοθεί και στους µη ειδικούς χρήστες. Με άλλα λόγια η τεχνολογία και οι δυνατότητες των Γ.Σ.Π. µπορούν να χρησιµοποιηθούν από πολλούς χρήστες χωρίς αυτό να προϋποθέτει την ύπαρξη εξειδικευµένης γνώσης. (N. Rattray, 2006) Η παραδοσιακή συµµετοχική διαδικασία συµπεριλαµβάνει το κοινό ή τουλάχιστον ένα µέρος του µε συγκεκριµένα ενδιαφέροντα, προσκαλώντας το να συµµετέχει ή και να παρακολουθεί συναντήσεις που πραγµατοποιούνται σε µια συγκρουσιακή ατµόσφαιρα. Αυτό µπορεί να αποθαρρύνει ένα µεγάλο µέρος του κοινού να συµµετέχει σε ανοιχτές διαδικασίες, µε αποτέλεσµα η τελική γνώµη να διαµορφώνεται µε την ελάχιστη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα. Σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές µεθόδους οι νέες µορφές συµµετοχής αρχίζουν να εξελίσσονται και διαφαίνεται ότι υπάρχουν πολλά πλεονεκτήµατα στις διαδικτυακές προσεγγίσεις για την ενεργό συµµετοχή. Οι συνεδριάσεις δεν περιορίζονται από γεωγραφικούς περιορισµούς, η πρόσβαση στις πληροφορίες για τα ζητήµατα που συζητούνται είναι διαθέσιµη από οποιοδήποτε σηµείο που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιµες οποιαδήποτε στιγµή της ηµέρας αποφεύγοντας έτσι τα προβλήµατα που συνδέονται µε το χρονικό περιορισµό. Η έννοια της «24/7» πρόσβασης (δηλ. 24 ώρες ηµερησίως - 7 ηµέρες την εβδοµάδα) δηµιουργούν τις απαραίτητες ευκαιρίες για συµµετοχή περισσότερων ανθρώπων σε δηµόσιες διαβουλεύσεις.(r. Kingston et al, 2000) 6

7 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ Γ.Σ.Π. Τα διαδικτυακά Γ.Σ.Π. αποτελούνται από 4 βασικά συστατικά που διασυνδέονται για να παράξουν την τελική πληροφορία. Τα συστατικά µέρη είναι: Ο πελάτης - χρήστης (Client) Ο εξυπηρετητής διαδικτύου (Web Server) µαζί µε τον εξυπηρετητή εφαρµογής (Application Server) Ο εξυπηρετητής χαρτών (Map Server) Ο εξυπηρετητής των δεδοµένων (Data Server). Τα δύο πρώτα συστατικά αφορούν την κλασσική λειτουργία ενός client/server συστήµατος που λειτουργεί στο διαδίκτυο. Αυτή είναι η θεµελιώδης λειτουργία του Παγκόσµιου Ιστού. Στη λειτουργία των διαδικτυακών Γ.Σ.Π. εµπλέκονται και άλλα µέρη. Όσον αφορά την πλήρη λειτουργία των διαδικτυακών Γ.Σ.Π. παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά τα πλαίσια των βασικών συστατικών: i. Πελάτης - Χρήστης (Client): Είναι ο τελικός χώρος όπου οι χρήστες είναι αποδέκτες της εφαρµογής και έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν µε τα χωρικά αντικείµενα και µε τις τεχνικές ανάλυσης των Γ.Σ.Π. Ενώ τα παραδοσιακά desktop Γ.Σ.Π. βασίζονται στη χρήση ενός λογισµικού για να δηµιουργήσουν τον χρήστη (client), τα διαδικτυακά Γ.Σ.Π. βασίζονται σε λειτουργίες του διαδικτύου και σε διάφορα επιπρόσθετα προϊόντα (add-on). ii. Εξυπηρετητής διαδικτύου (Web Server) - Εξυπηρετητής εφαρµογής (Application Server): Είναι το δεύτερο συστατικό ενός διαδικτυακού Γ.Σ.Π. Η κύρια λειτουργία του είναι να απαντά σε ερωτήµατα του Web Browser µέσω HTTP. Όταν ο Εξυπηρετητής διαδικτύου (Web Server) περνά τα αιτήµατα του χρήστη σε άλλο πρόγραµµα ουσιαστικά ζητάει υπηρεσίες από τον Εξυπηρετητή εφαρµογής (Application Server). iii. Ο εξυπηρετητής χαρτών (Map Server): Είναι ο πυρήνας της εργασίας των διαδικτυακών Γ.Σ.Π. καθώς εκπληρώνει τα χωρικά ερωτήµατα, διεξάγει χωρική ανάλυση, παράγει και διανέµει χάρτες ανάλογα µε τα αιτήµατα που έχουν τεθεί από τους χρήστες. Ο Map Server ουσιαστικά παρέχει τις παραδοσιακές - βασικές λειτουργίες των Γ.Σ.Π. 7

8 iv. Ο εξυπηρετητής των δεδοµένων (Data Server): Ουσιαστικά λειτουργεί για την παροχή των δεδοµένων (χωρικών και µη χωρικών) σε µια σχεσιακή ή µη σχεσιακή δοµή βάσης δεδοµένων. O χρήστης χρησιµοποιώντας το λογισµικό του ή τον Map Server αποκτά πρόσβαση στη βάση δεδοµένων και µπορεί να θέσει ερωτήµατα της µορφής SQL (Penq Z.R. and Tsou M.H., 2003). Βασικά Πρότυπα Δεδοµένου του διαφορετικού τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου (µετάδοση στατικής πληροφορίας) σε σχέση µε τη λειτουργία των Γ.Σ.Π., αλλά και του πλήθους των τεχνικών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να δηµιουργηθεί ένα διαδικτυακό Γ.Σ.Π. απαιτούνται κάποια κοινά πρότυπα βάσει των οποίων µπορούν διαφορετικά δεδοµένα, διαφορετικά λογισµικά και διαφορετικά προβολικά συστήµατα να βρίσκονται κάτω από µια κοινή «οµπρέλα» και να είναι διαλειτουργικά. WMS (Web Map Service): Εξυπηρετεί αιτήµατα στο διαδίκτυο, δηµιουργώντας και παρουσιάζοντας χάρτες µε τη µορφή αρχείων εικόνας (PNG, GIF, JPEG ) ή ακόµη και διανυσµατικά γραφικά χωρικά στοιχεία (της µορφής Scalable Vector Graphics [SVG]). Σύµφωνα µε τα καθορισµένα πρότυπα η υπηρεσία εκτελεί τρείς πιθανές λειτουργίες: 1) Την επιστροφή µεταδεδοµένων στο αίτηµα του χρήστη, 2) την επιστροφή ενός χάρτη µε καθορισµένες γεωγραφικές παραµέτρους, 3) Λειτουργίες για την επιστροφή πληροφοριών για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που παρουσιάζονται σε έναν χάρτη. Η WMS µπορεί να εκτελεσθεί χρησιµοποιώντας µια τυποποιηµένη µηχανή αναζήτησης Ιστού µε την υποβολή των αιτηµάτων υπό µορφή URL (Uniform Resource Locator - Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων). (Open Geospatial Consortium Inc., 2006) WFS (Web Feature Service): Εξυπηρετεί αιτήµατα στο διαδίκτυο, παρέχοντας γεωγραφικές πληροφορίες που συνθέτουν έναν χάρτη. Σε αντίθεση µε τη WMS δεν επιστρέφει µία εικόνα η οποία δεν επιδέχεται άλλη επεξεργασία, αλλά τα χωρικά στοιχεία που την συνθέτουν. Ουσιαστικά ο χρήστης µπορεί να λάβει ή να αναζητήσει χωρικά στοιχεία βάσει χωρικών ή µη χωρικών συνιστωσών. Η υπηρεσία εκτελείται µέσω HTTP. Επιπλέον µε το WFS-T (Web Feature Service Transactional) µπορεί ο χρήστης να τροποποιεί τα δεδοµένα και να τα επαναυποβάλλει στον εξυπηρετητή. Η υπηρεσία προσδίδει στο χρήστη τη δυνατότητα µέσω του υπολογιστή του να 8

9 αποκτήσει τις βασικές λειτουργίες ενός Γ.Σ.Π. για παράδειγµα ο χρήστης µπορεί να λάβει απάντηση σε ερωτήµατα όπως: Τι βρίσκεται εδώ; Που βρίσκεται το χ αντικείµενο; Ποια στοιχεία βρίσκονται σε απόσταση 30 χλµ. Από το Χ στοιχείο κ.α. Επίσης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανανεώσει, να διαγράψει και να δηµιουργήσει χωρικά στοιχεία. (Open Geospatial Consortium Inc., 2005) Οι δύο παραπάνω υπηρεσίες αποτελούν τη βάση ενός διαδικτυακού Γ.Σ.Π. Μέσω αυτών των υπηρεσιών ο χρήστης µπορεί να λάβει µια οπτικοποιηµένη εικόνα των χωρικών στοιχείων και να αποκτήσει πρόσβαση τόσο στη χωρική όσο και στη περιγραφική πληροφορία των δεδοµένων (Διάγραµµα 1). Desktop Gis Database Application Server User Interface Διάγραµµα 1: Αρχιτεκτονική ενός Διαδικτυακού Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήµατος Η δηµιουργία διαδικτυακών Γ.Σ.Π. είναι µια διαδικασία που απαιτεί έναν ελάχιστο αριθµό βασικών συστατικών. Όπως φαίνεται και στο παραπάνω διάγραµµα οι ελάχιστες και ταυτόχρονα βασικές συνιστώσες είναι η βάση δεδοµένων, ο application server ή χωρικός server και το πλαίσιο λειτουργίας του user interface. Λογισµικά Γ.Σ.Π. Από την πρώτη εµφάνιση των λογισµικών Γ.Σ.Π. τη δεκαετία του 60 µέχρι και σήµερα η εξέλιξη τους υπήρξε ραγδαία. Πλέον ο ενδιαφερόµενος µπορεί να επιλέξει µεταξύ πλήθους πακέτων ανάλογα µε τις απαιτήσεις που έχει, είτε εµπορικό είτε ανοιχτού κώδικα. Το στάδιο επεξεργασίας των δεδοµένων είναι το πρώτο βήµα για τη δηµιουργία των διαδικτυακών Γ.Σ.Π. Μπορούµε να διαχειριστούµε τα δεδοµένα, να τα τροποποιήσουµε, να τα εµπλουτίσουµε για να τα εξάγουµε σε βάσεις δεδοµένων. Ταυτόχρονα αρκετά λογισµικά διαθέτουν τη δυνατότητα να εισάγουν απευθείας τα δεδοµένα σε µια χωρική βάση. Ενδεικτικά τα πιο σηµαντικά λογισµικά είναι τα ArcMap, Quantum GIS (Qgis), User Friendly Desktop Internet GIS (udig), Grass. Βάσεις Δεδοµένων 9

10 Οι γεωγραφικές (ή χωρικές) βάσεις δεδοµένων βασίζονται στην ύπαρξη ενός Συστήµατος Διαχείρισης Βάσεων Δεδοµένων (ΣΔΒΔ) που θα έχει δυνατότητες υποστήριξης χωρικών τύπων (γεωµετριών) όπως σηµεία, γραµµές και πολύγωνα. Ένα Σύστηµα Διαχείρισης Βάσεων Δεδοµένων µπορεί να υποστηρίζει χωρικούς τύπους αυτόνοµα ή να βασίζεται σε µία χωρική επέκταση για αυτό το σκοπό. Οι γεωγραφικές βάσεις δεδοµένων µπορεί να περιέχουν διανυσµατικά (vector) ή ψηφιδωτά (raster) δεδοµένα. Μια χωρική βάση δεδοµένων είναι µια βάση δεδοµένων που καθορίζει τους πρόσθετους τύπους στοιχείων για τα γεωµετρικά αντικείµενα και επιτρέπει και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αποθηκεύσει γεωµετρικά στοιχεία (συνήθως γεωγραφικής φύσης) σε κανονικούς πίνακες βάσεων δεδοµένων. Παρέχει τις πρόσθετες λειτουργίες και τους δείκτες για αναζήτηση και διαχείριση χωρικών στοιχείων χρησιµοποιώντας τη δοµηµένη γλώσσα διατύπωσης ερωτήσεων (SQL). Είναι ο πρώτος πυλώνας ενός διαδικτυακού γεωγραφικού πληροφοριακού συστήµατος. Είναι η «δεξαµενή» χωρικών και µη χωρικών δεδοµένων. Αποτελεί την πηγή αναζήτησης των τελικών αιτηµάτων του πελάτη ή χρήστη της εφαρµογής. Συνδέεται µε τον application server και του δίνει τη δυνατότητα να προωθήσει στο χρήστη τα απαραίτητα συστατικά που όταν συντίθενται µεταξύ τους αποτελούν απάντηση στο αίτηµά του. Ένα ακόµη βασικό χαρακτηριστικό των βάσεων δεδοµένων είναι ότι µπορούν να αποθηκεύουν πληροφορίες και από τους χρήστες των εφαρµογών. Γίνεται αντιληπτό ότι η βάση δεδοµένων είναι το θεµέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται µια εφαρµογή διαδικτυακών Γ.Σ.Π.. Εν κατακλείδι µια χωρική ή γεωγραφική βάση δεδοµένων παρέχει τόσο εργαλεία αποθήκευσης χωρικών δεδοµένων όσο και εργαλεία χωρικής ανάλυσης (R. Obe L.Hsu, 2011). Οι διαθέσιµες επιλογές στο κοµµάτι των βάσεων δεδοµένων είναι πολλές, είτε πρόκειται για εµπορικά λογισµικά είτε για λογισµικά ανοιχτού κώδικα. Application Server Πρόκειται για τον χωρικό server µιας εφαρµογής. Οι xωρικοί web servers υλοποιούν γεωχωρικές υπηρεσίες Ιστού µε σκοπό την διακίνηση χωρικών δεδοµένων, βάση των προτύπων και προδιαγραφών που ορίζει ο OGC. Υπάρχει πληθώρα τέτοιων λογισµικών σε διάφορες γλώσσες προγραµµατισµού, οι οποίοι παρέχουν ο κάθε ένας από αυτούς, επιπλέον δυνατότητες πέρα από τις υλοποιήσεις των 10

11 προδιαγραφών του OGC. Από τις πλέον δηµοφιλείς λύσεις είναι: ArcGIS Server, MapServer, GeoServer, Deegree κλπ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η προτεινόµενη εφαρµογή αφορά τη δηµιουργία ενός διαδικτυακού Γ.Σ.Π. µε τη χρήση λογισµικών ανοιχτού κώδικα. Οι λόγοι που οδήγησαν στην συγκεκριµένη επιλογή είναι: Το ελάχιστο έως µηδαµινό κόστος απόκτησης των λογισµικών. Η συνεχής εξέλιξη των λογισµικών ανοιχτού κώδικα. Η φιλοσοφία της κοινότητας των open source λογισµικών. Η φιλοσοφία των λογισµικών ανοιχτού κώδικα είναι ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο. Δεδοµένου ότι µε τις διαθέσιµες επιλογές είµαστε σε θέση να καλύψουµε όλες τις απαιτήσεις για τη δηµιουργία ενός web GIS, η έννοια της ελευθερίας έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην επιλογή των λογισµικών. Είναι πραγµατικά σηµαντική τόσο η προσπάθεια όσο και το µέχρι στιγµής αποτέλεσµα της κοινότητας των open source λογισµικών. Με στόχο την προώθηση των πληροφοριών και την άρση του περιορισµού της γνώσης, τα λογισµικά ανοιχτού κώδικα είναι λογισµικά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν, αντιγραφούν, µελετηθούν, τροποποιηθούν και αναδιανεµηθούν χωρίς περιορισµό. Η ελευθερία από τέτοιους περιορισµούς είναι βασικό στοιχείο στην ιδέα του "ελεύθερου λογισµικού", έτσι ώστε το αντίθετο του ελεύθερου λογισµικού είναι το ιδιόκτητο λογισµικό, και όχι το λογισµικό που πωλείται για κέρδος, όπως το εµπορικό λογισµικό 2. Η αύξηση της συµµετοχικής διαδικασίας και η ενίσχυση της ανοιχτής διακυβέρνησης βρίσκουν κοινό τόπο µε την φιλοσοφία των λογισµικών ανοιχτού κώδικα ως προς τους βασικούς στόχους. Αρχιτεκτονική ενός Open Source Web GIS Οι βασικές αρχές που περιγράφηκαν είναι το θεµέλιο λειτουργία των διαδικτυακών Γ.Σ.Π. και ισχύουν και στη συγκεκριµένη περίπτωση. Τα βασικά συστατικά µέρη παραµένουν ίδια και είναι η βάση δεδοµένων, ο application server και το τελικό περιβάλλον εργασίας που αποτελούν τους τρείς πυλώνες ενός τέτοιου συστήµατος. 2 Περισσότερα στο: sw.html 11

12 Μεταξύ αυτών παρεµβάλλονται πλήθος εργαλείων για να επέλθει το τελικό αποτέλεσµα. Εικόνα 1: Βασική Αρχιτεκτονική ενός Open Source Web GIS (Πηγή: The OpenGeo Architecture 3 ) Η επιλογή των απαραίτητων λογισµικών και των εργαλείων που συνδέουν τα βασικά µέρη του συστήµατος είναι µια δύσκολη διαδικασία (δεδοµένου του εύρους επιλογών) και εξαρτάται από τους στόχους της εφαρµογής. Οι Στόχοι της Εφαρµογής Η προτεινόµενη εφαρµογή δοµήθηκε µε τη λογική να παρέχει στον χρήστη κάποιες από τις βασικές δυνατότητες των Γ.Σ.Π. και ταυτόχρονα να παρουσιάζεται σε ένα φιλικό περιβάλλον. Το περιβάλλον της εφαρµογής αποτέλεσε σηµαντική παράµετρο για το συνολικό χτίσιµο της καθώς η επαφή αρκετών χρηστών µε χαρτογραφικές εφαρµογές είναι µικρή και πολλές φορές αποτελεί εµπόδιο για τη χρήση τους. Με γνώµονα αυτό, επιλέχθηκε η εφαρµογή να στηθεί µε όσο το δυνατό πιο φιλικό προς το χρήστη τρόπο. Στόχος είναι η παρουσίαση της εφαρµογής σε περιβάλλον µια κοινής ιστοσελίδας, µορφή µε την οποία οι χρήστες που χρησιµοποιούν του διαδίκτυο είναι εξοικειωµένοι. Επίσης πρέπει να επισηµανθεί πως ο κύριος στόχος είναι να αναδειχθεί η σηµασία των διαδικτυακών Γ.Σ.Π. ως µέσο προώθησης και ανάπτυξης της συµµετοχικής διαδικασίας των πολιτών και όχι αυτή καθεαυτή η χρήση και οι επιµέρους λειτουργίες των Γ.Σ.Π. Τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρµογής είναι: Η αναφορά προβληµάτων µε χωρικό προσδιορισµό από τους χρήστες, 3 Διαθέσιµο στο: 12

13 Η συµµετοχή των χρηστών σε διαδικασίες ψηφοφορίας, Η παροχή χωρικών πληροφοριών στους χρήστες. Έχοντας ορίσει του στόχους και τους κύριου άξονες της εφαρµογής, επόµενο βήµα είναι η επιλογή των κατάλληλων λογισµικών που θα οδηγήσου στην υλοποίηση του τελικού αποτελέσµατος. Βασισµένη στις αρχές των διαδικτυακών Γ.Σ.Π. τα λογισµικά που επιλέχτηκαν περιγράφονται στο επόµενο διάγραµµα: Desktop GIS Database Application Server User Interface Qgis, udig PostGIS, MySQL GeoServer GeoExt, Openlayers, Google Maps API, Joomla Διάγραµµα 2: Αρχιτεκτονική του Προτεινόµενου Συστήµατος και Επιλογή λογισµικών Ταυτόχρονα µε την επιλογή των λογισµικών καθορίστηκαν και τα απαραίτητα εργαλεία που συνδέουν όλα τα µέρη του συστήµατος. Αυτά είναι οι γλώσσες προγραµµατισµού και ο web server εντός του οποίου τρέχει το συνολικό σύστηµα. Επιλογή και Εγκατάσταση Λογισµικών Μετά από εκτενή έρευνα επιλέχθηκαν τα ακόλουθα λογισµικά ανοιχτού κώδικα για την υλοποίηση της εφαρµογής: Web Server: Apache 2.2 µε ενσωµατωµένη την PHP ΣΔΒΔ: MySQL(βάση δεδοµένων), PostgreSQL PostGIS (χωρική βάση δεδοµένων) Application Server: GeoServer Desktop GIS: Qgis, Udig Βιβλιοθήκες: OpenLayers, GeoExt, ExtJS, Google Maps API 13

14 Εργαλεία Διασύνδεσης των Συστατικών Μερών του Συστήµατος Με τη µέχρι στιγµής επισκόπηση που προηγήθηκε, αναλύθηκαν τα βασικά µέρη της αρχιτεκτονικής του προτεινόµενου συστήµατος. Το απαραίτητο στοιχείο που αποµένει είναι η σύνδεση όλων αυτών µε στόχο την παραγωγή ενός τελικού αποτελέσµατος στην οθόνη του πελάτη. Αυτό επιτυγχάνεται µε µια σειρά εργαλείων που χρησιµοποιούνται ενδιάµεσα από τα κύρια στάδια του συστήµατος. Google Maps API Η Google έχει δηµιουργήσει την υπηρεσία Google Maps, µέσα από την οποία o οποιοσδήποτε µπορεί να δει σε ένα χάρτη οποιοδήποτε µέρος του κόσµου, να αναζητήσει συγκεκριµένες υπηρεσίες στην περιοχή που επέλεξε ή και να λάβει οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να µετακινηθεί από ένα σηµείο Α σε ένα σηµείο Β. Οι χάρτες που παρέχονται µπορεί να είναι είτε δορυφορικές εικόνες (Google Satelite) είτε διανυσµατικοί χάρτες. Η Google µέσω ειδικού API (Application Programming Interface) και χρήσης της γλώσσας JavaScript, επιτρέπει την ενσωµάτωση των χαρτών µε διάφορους τρόπους σε µια ιστοσελίδα. Το API παρέχει ένα πλήθος υπηρεσιών διαχείρισης χαρτών και προσθήκης περιεχοµένου σε αυτούς µέσω της βιβλιοθήκης JavaScript. Δεν αποτελεί ένα αυτόνοµο λογισµικό πακέτο, αλλά µια βιβλιοθήκη που καλείται µέσω της γλώσσας προγραµµατισµού. GeoExt OpenLayers Η OpenLayers είναι µια είναι µια καθαρή JavaScript βιβλιοθήκη για την δηµιουργία και επίδειξη χαρτών στις περισσότερες σύγχρονες µηχανές αναζήτησης του διαδικτύου, χωρίς εξαρτήσεις από τον server. H OpenLayers εφαρµόζει ένα JavaScript API για την οικοδόµηση πλούσιων διαδικτυακών γεωγραφικών εφαρµογών, συµπεριλαµβάνοντας ένα βασικό χαρακτηριστικό: «Το OpenLayers είναι ένα ελεύθερο λογισµικό, που αναπτύσσεται για την κοινότητα χρηστών λογισµικών ανοιχτού κώδικα από την κοινότητα λογισµικών ανοιχτού κώδικα». 4 Η GeoExt 5 είναι επίσης µια πλούσια JavaScript βιβλιοθήκη για διαδικτυακές 4 Περισσότερα στο: 5 Περισσότερα στο: 14

15 χαρτογραφικές εφαρµογές συγκεντρώνοντας τη γεωχωρική γνώση της OpenLayers σε συνδυασµό µε τη χρήση ενός user interface που προκύπτει από την ExtJS (µιας JavaScript βιβλιοθήκη), βοηθώντας έτσι το χτίσιµο µιας στιλιστικά δυναµικής GIS εφαρµογής στο διαδίκτυο. Ουσιαστικά οι τρείς βιβλιοθήκες είναι ένας δυνατός συνδυασµός που παράγει µια διαδικτυακή εφαρµογή µε πλούσιες χωρικές δυνατότητες και µε ένα χρηστικό user interface. Περίγραµµα της Εφαρµογής Η δηµιουργία της εφαρµογής έγινε µε τη χρήση λογισµικών ανοιχτού κώδικα. Πλην του λειτουργικού συστήµατος (Windows XP), στο οποίο εγκαταστάθηκαν τα λογισµικά, όλα τα µέρη της εφαρµογής δηµιουργήθηκαν µε τη χρήση open source λογισµικών. Στο διάγραµµα που ακολουθεί επιχειρείται να παρουσιαστεί αναλυτικά η δοµή του συστήµατος που δηµιουργήθηκε µε στόχο την παραγωγή και λειτουργία της τελικής εφαρµογής. Μια σηµαντική παράµετρος που πρέπει να διασαφηνιστεί είναι πως µε το παρακάτω διάγραµµα επεξηγούνται οι τρόποι, οι µέθοδοι και τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για να επέλθει το τελικό αποτέλεσµα, που δεν είναι άλλο από την παραγωγή ενός χάρτη µε την παροχή της απαραίτητης πληροφορίας. Το αποτέλεσµα της όλης διαδικασίας είναι ουσιαστικά η διαδροµή που ακολουθούν τα δεδοµένα όταν γίνεται η κλήση στον server από τον πελάτη, για να αποτελέσουν τα βασικά χωρικά στοιχεία (µετά από επεξεργασία από τα κατάλληλα εργαλεία) της χαρτογραφικής εφαρµογής που αποτελεί και το τελικό ζητούµενο. 15

16 Διάγραµµα 3: Δοµή του Συστήµατος της Εφαρµογής Από το παραπάνω διάγραµµα ξεχωρίζουν οι τρείς εναλλακτικές διαδροµές που ακολουθούν τα δεδοµένα ώστε να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες δοµές που επιτρέπουν στο σύστηµα να εκτελεί συγκεκριµένες λειτουργίες. Η πρώτη διαδροµή δεδοµένων απεικονίζει την κύρια αρχιτεκτονική του συστήµατος. Οι υπόλοιπες ουσιαστικά είναι παραµετροποιήσεις της πρώτης µε στόχο να εκτελούν συγκεκριµένες εφαρµογές. Δηµιουργία Ενοτήτων Το στάδιο αυτό αφορά τη δηµιουργία του βασικού µενού πλοήγησης της εφαρµογής και την κατασκευή της δοµή των ενοτήτων της σελίδας. Αρχικά δηµιουργήθηκε το µενού πλοήγησης που αντιστοιχεί στις βασικές ενότητες της συνολικής εφαρµογής: Χωρική Πληροφορία Προβλήµατα Ψηφοφορίες Η καθεµία από αυτές τις ενότητες περιέχει και τις αντίστοιχες υποενότητες που είναι: Χωρική Πληροφορία: 16

17 o Αφορά την κεντρική ενότητα της εφαρµογής. Περιέχει το συνολικό χάρτη της περιοχής µελέτης και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναζητήσουν πληροφορίες για τα χωρικά στοιχεία της πόλης. Προβλήµατα: o Αναφορά Προβληµάτων: Ο χρήστης δηλώνει το πρόβληµα που αντιµετωπίζει βάσει του σηµείου που υφίσταται το πρόβληµα o Δηλωµένα Προβλήµατα: Ο χρήστης µπορεί να δει όλα τα δηλωµένα προβλήµατα. o Δείτε τα Προβλήµατά σας: Ο χρήστης µπορεί να δει µόνο τα δικά του δηλωµένα προβλήµατα. Ψηφοφορίες: o Ψηφοφορία Χ: Αντιστοιχεί σε µια ενεργή ψηφοφορία µε αριθµό Χ. Στην υποενότητα αυτή ο κάθε εγγεγραµµένος χρήστης µπορεί να ψηφίσει µόνο µια φορά. Αποτελέσµατα Ψηφοφορίας Χ: Ο χρήστης µπορεί να δει µέσω µιας πίτας γραφικών τα ποσοστά από τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα της ψηφοφορίας. Χάρτης Αποτελεσµάτων: Ο χρήστης µπορεί να δει µέσω ενός χάρτης την χωρική κατανοµή των αποτελεσµάτων. Όλα τα παραπάνω στοιχεία δηµιουργήθηκαν µε τη χρήση του Joomla 6 και έτσι µέσω αυτού αποτυπώθηκε το περίγραµµα και το πλαίσιο λειτουργίας της εφαρµογής. Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση της εφαρµογής και του τρόπου λειτουργίας της. Αρχική Σελίδα Μέσω του Joomla, ορίστηκε η εφαρµογή να είναι διαθέσιµη µόνο σε εγγεγραµµένους χρήστες. Αυτό σηµαίνει πως αν ένας χρήστης δεν εγγραφεί δεν έχει τη δυνατότητα να δει οποιοδήποτε σηµείο της εφαρµογής. Η συγκεκριµένη επιλογή έγινε για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας. Όπως προαναφέρθηκε η εφαρµογή στηρίζεται στη συµµετοχή των χρηστών και απαιτείται από τους χρήστες η εγγραφή τους στο σύστηµα µε την παροχή κάποιων απαραίτητων πληροφοριών που διασφαλίζει ότι ο κάθε χρήστης είναι µοναδικός και τα στοιχεία του αντιστοιχούν µόνο σε αυτόν. Η 6 Περισσότερα στο: joomla 17

18 εισαγωγή των στοιχείων γίνεται στην αρχική σελίδα της εφαρµογής, όπου ο χρήστης συµπληρώνει µια φόρµα εγγραφής µε στοιχεία: Όνοµα Χρήστη: Μπορεί να είναι αλφαριθµητικό µε µέγιστο µέγεθος τους 150 χαρακτήρες. Είναι µοναδικό, που σηµαίνει πως στη βάση δεν µπορεί να υπάρχει δυο φορές το ίδιο όνοµα χρήστη. Κωδικός: Ο κωδικός ασφαλείας του χρήστη. Μπορεί να είναι αλφαριθµητικός µε ελάχιστο µέγεθος τους 4 χαρακτήρες και µέγιστο τους 100. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου: Το επικοινωνίας µε τον χρήστη. Είναι µοναδικό, που σηµαίνει πως στη βάση δεν µπορεί να υπάρχει δυο φορές το ίδιο . Τα στοιχεία της φόρµας εγγράφονται σε ένα πίνακα που βρίσκεται στη βάση δεδοµένων που δηµιουργήθηκε. Ο πίνακας αυτός περιέχει και ένα επιπλέον πεδίο µε τίτλο block που είναι τύπου Boolean (παίρνει τις τιµές 0 και 1). Η προεπιλογή του πεδίου αυτού είναι το µηδέν. Όσο το πεδίο αυτό είναι µηδέν ο χρήστης δεν µπορεί να κάνει login και να χρησιµοποιήσει την εφαρµογή. Αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας, ώστε να εµποδιστεί η εγγραφή του ίδιου χρήστη πολλές φορές. Το πεδίο block παίρνει την τιµή 1 από τον διαχειριστή και µόνο όσο η εφαρµογή λειτουργεί τοπικά. Σε web περιβάλλον αποστέλλεται ένα στον χρήστη µε ένα link. Ο χρήστης πατώντας στο link αυτόµατα µετατρέπει την τιµή του πεδίου block από 0 σε 1. Στη συνέχεια αφού ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του, γίνεται έλεγχος αν τα στοιχεία του χρήστη µπορούν να εισαχθούν στη βάση (αν δεν υπάρχουν ήδη το username και το που δήλωσε). Εφόσον αυτή η διαδικασία είναι επιτυχής τότε ο χρήστη µπορεί να εισέλθει στο σύστηµα και να χρησιµοποιήσει τα κοµµάτια της εφαρµογής που απαιτούν ταυτοποίηση. Σε περίπτωση που δεν µπορεί να γίνει η εγγραφή εµφανίζεται στη σελίδα ένα µήνυµα που εξηγεί για ποιο λόγο η εγγραφή απέτυχε. 18

19 Εικόνα 2: Αρχική σελίδα της εφαρµογής Εικόνα 3: Φόρµα εγγραφής στην ιστοσελίδα. Η δοµή των σελίδων της εφαρµογής αποθηκεύεται στους αντίστοιχους πίνακες της βάσης στην MySQL. Για κάθε υποενότητα της εφαρµογής που δηµιουργήθηκε, γράφτηκε ο αντίστοιχος κώδικας (PHP και HTML) εντός του Joomla. Η επεκτασιµότητα που προσφέρει το Joomla είναι το σηµαντικό στοιχείο που χρησιµοποιήθηκε στο κοµµάτι αυτό. Με την εγκατάσταση στο CMS των απαραίτητων επεκτάσεων δόθηκε η δυνατότητα να τροποποιήσουµε τις αρχικές δυνατότητες του Joomla και να µπορέσουµε να εισαγάγουµε τον δικό µας κώδικα, ώστε να παράξουµε το τελικό επιθυµητό αποτέλεσµα. 19

20 Ενότητα Χωρικής Πληροφορίας Όπως προαναφέρθηκε είναι η βασική ενότητα της συνολικής εφαρµογής. Μέσω αυτής ο χρήστης µπορεί να έχει πρόσβαση σε χωρικές πληροφορίες για το σύνολο της πόλης (στην εφαρµογή της εργασίας επιλέχθηκαν δεδοµένα για την πόλη της Λάρισας). Ο χρήστης εφόσον εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία του και κάνει login επιλέγει από το πλευρικό µενού την επιλογή χωρική πληροφορία. Η επιλογή αυτή τον οδηγεί σε µια σελίδα που παρουσιάζεται ο παρακάτω χάρτης. Εικόνα 4: Συνολικός χάρτης εφαρµογής Από τη συγκεκριµένη σελίδα ο χρήστης µπορεί να κάνει zoom in / zoom out στο χάρτη, να αντλήσει πληροφορίες για οποιοδήποτε στοιχείο υπάρχει στο χάρτη κάνοντας ένα απλό κλικ πάνω του, να ανοίξει ένα πλευρικό µενού και ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει οποιοδήποτε διαθέσιµο layer. Το τελευταίο στοιχείο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει συγκεκριµένα θεµατικά επίπεδα της πόλης για τα οποία επιθυµεί να λάβει πληροφορίες. Όλα τα παραπάνω αποτελούν το πλέον βασικό βήµα για τη δηµιουργία µιας βασικής διαδικτυακής χαρτογραφικής εφαρµογής, όπως φαίνεται και στο διάγραµµα στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε µέχρι τώρα είναι η βασική διαδικασία µέσω της οποίας είναι δυνατή η δηµιουργία µιας τυπικής εφαρµογής διαδικτυακών Γ.Σ.Π. 20

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1.

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1. Κομβικό Σημείο Επαφής Υπουργείου Εσωτερικών Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 0.1. Νοέμβρης 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης και Απεικόνισης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Ο κύκλος του Computing Από το mainframe στο PC και από το PC στο cloud Διαδίκτυο: εφαρμογές, media, επικοινωνία "Smart

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Oracle Map Viewer. Θεματολογία. Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ.

Oracle Map Viewer. Θεματολογία. Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δ.Π.Μ.Σ. Γεωπληροφορική Χαρτογραφική απεικόνιση από β.δ. Εργαστηριακή διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος «Χωρικές βάσεις δεδομένων» Περιβάλλοντα χαρτογραφικής απεικόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές WebGIS Open Source

Εφαρµογές WebGIS Open Source Εφαρµογές WebGIS Open Source Πάνος Βουδούρης Περιεχόµενα Βασικές Έννοιες Open Source Γιατί; Πως; WebGIS Αρχιτεκτονική Παραδείγµατα εφαρµογών GeoServer GeoMajas MapServer + OpenLayers MapServer + SLMapviewer

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Ανοικτά Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ανοικτά Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Σπύρος Αθανασίου Υπεύθυνος Έργων ΙΠΣΥΠ / ΕΚ «Αθηνά» 1 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) GIS: Geographic Information Systems Αποθήκευση, ανάλυση, διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικά περιβάλλοντα δυναμικής και διαδραστικής χαρτογραφίας (πακέτα εμπορίου και ανοικτού κώδικα)

Λογισμικά περιβάλλοντα δυναμικής και διαδραστικής χαρτογραφίας (πακέτα εμπορίου και ανοικτού κώδικα) Ενότητα 13 η Λογισμικά περιβάλλοντα δυναμικής και διαδραστικής χαρτογραφίας (πακέτα εμπορίου και ανοικτού κώδικα) Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας GET SDI PORTAL v1 Οδηγός Βοήθειας Μεταδεδομένα εγγράφου Στοιχείο/Element Τιμή/value Ημερομηνία/Date 2011-06-16 Τίτλος/Title GETSDIPortal_v1_Help_v1.0 Θέμα/Subject Οδηγός Βοήθειας Έκδοση/Version 1.0 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής ΔΙΚΤΥΑΚΗ EΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορές - Ναυτιλία

Μεταφορές - Ναυτιλία ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μεταφορές - Ναυτιλία 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 2 ο σεμινάριο 13 Μαΐου 2015 Χάρτες... παντού OpenStreetMap OpenStreetMap Υπηρεσία απεικόνισης και διάθεσης χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Στρατιώτης. Διαδικασία δημοσίευσης δεδομένων στο GEODATA.gov.gr

Θοδωρής Στρατιώτης. Διαδικασία δημοσίευσης δεδομένων στο GEODATA.gov.gr Θοδωρής Στρατιώτης Διαδικασία δημοσίευσης δεδομένων στο GEODATA.gov.gr Περίγραμμα Εγγραφή Χρήστη Δημιουργία Οργανισμού Επεξεργασία Οργανισμού Δημιουργία Συνόλων Δεδομένων Γεωχωρική Πρόσληψη 2 Εγγραφείτε

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

MAMS- Τεχνική Περιγραφή Συστήματος

MAMS- Τεχνική Περιγραφή Συστήματος Πλατφόρμα Διαχείρισης Παγίων και Αναφοράς Βλαβών Τεχνική Περιγραφή Συστήματος Ιανουάριος 2009 ΓΕΝΙΚΑ Το MAMS είναι ένα ολοκληρωμένο γεω-πληροφοριακό σύστημα που σχεδιάστηκε με σκοπό τη βέλτιστη αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U

Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U 1 Βασικές οδηγίες Λήψη Κατηγοριών Μετά την εγκατάσταση του Spot4U το πρώτο βήµα που θα πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι να επιλέξει το Λήψη Κατηγοριών ώστε να ενηµερωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Έκδοση 1.3 Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα Εφαρμογή Διαχείρισης Τηλεδιασκέψεων... 2 Προβολή τηλεδιασκέψεων... 3 Προσθήκη τηλεδιάσκεψης... 4 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες WEB GIS. Νίκος Ανδρουλακάκης, Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Τεχνολογίες WEB GIS. Νίκος Ανδρουλακάκης, Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Τεχνολογίες WEB GIS Νίκος Ανδρουλακάκης, Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σκοπός Σκοπός της παρουσίασης είναι: Να παρουσιάσει τις τεχνoλογίες WEB GIS για τη διάχυση γεωχωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο Να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP ΕΣΔ516: Τεχνολογίες Διαδικτύου Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP Ερωτήματα μέσω Περιεχόμενα Περιεχόμενα Λογισμικό για εφαρμογές Web Η τριεπίπεδη αρχιτεκτονική (3-tier architecture) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο στόχος της πρώτης Διαδικτυακής Εφαρμογής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είναι να δώσει στον πολίτη για πρώτη φορά, την δυνατότητα εντοπισμού τεμαχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤO ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΤΠΚ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ VPN ΥΣΠΤ Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΠΚ μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Novel Tech «Μέλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης» http://www.noveltech.gr info@noveltech.gr Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Γεώργιος Σταυρουλάκης gstavr@dblab.ece.ntua.gr ιπλωµατική εργασία στο Εργαστήριο Συστηµάτων Βάσεων Γνώσεων και εδοµένων Επιβλέπων: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Σαραφίδης Δημήτριος Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός sarafid@topo.auth.gr WikiMapia.org Google Maps / Google Earth Bing Maps / Virtual Earth ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ openstreetma

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Salespoint. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet.

Salespoint. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet.gr Salespoint Στις µέρες µας η ανάπτυξη και η δυναµική του τµήµατος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Δημιουργία Θεματικού Χάρτη με το QGIS Δρ. Σταμάτης Καλογήρου Σεμινάριο στα πλαίσια του 1oυ Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17-18 Μαΐου 2013 Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.16 Αποτύπωση της χωρικής διασποράς των διαφορετικών ειδών κουνουπιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010 http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Οµάδα εργασίας Μιχάλης Βαΐτης Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, vaitis@aegean.gr Νικολέττα Κουκουρουβλή Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία O p e n T e c h n o l o g y S e r v i c e s Η Εταιρεία H O.T.S A.E. είναι σήµερα µία από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόµενες εταιρείες στην Ελλάδα στους τοµείς των Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών Πληροφορικής και της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πύλης Διαφάνειας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά

Οδηγίες Χρήσης Πύλης Διαφάνειας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά Οδηγίες Χρήσης Πύλης Διαφάνειας Δήμου Εμμανουήλ Παππά στο πλαίσιο έργου «Πλατφόρμα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών για την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής πολίτη στα κοινά στο Νέο Δήμο Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Βασικές Έννοιες Διαδικτύου Wordpress & Κοινωνικά Δίκτυα (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Περιεχόμενα Γενικές Έννοιες Διαδικτύου Η αρχιτεκτονική του Web Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

http://www.giseducation.gr/webapp4 Πολιτιστικές Διαδρομές στην Αθήνα

http://www.giseducation.gr/webapp4 Πολιτιστικές Διαδρομές στην Αθήνα http://www.giseducation.gr/webapp4 Πολιτιστικές Διαδρομές στην Αθήνα Ομάδα εργασίας: Αντωνίου Μαρία, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Βάμβουκα Γεωργία, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Κροκίδη Ειρήνη, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έκδοση: 01.00 22/11/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διαγωνισμός... 3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ERPeshop

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ERPeshop Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ERPeshop Αποσυμπιέζουμε το αρχείο ERPeshop.zip στον υπολογιστή μας. Θα πρέπει μέσα στο φάκελο ERPeshop να βλέπουμε το παρακάτω αποτέλεσμα: Αποσυμπιέζουμε το αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Σύστηµα Κρατήσεων Γηπέδων Αντισφαίρισης

Ηλεκτρονικό Σύστηµα Κρατήσεων Γηπέδων Αντισφαίρισης Ηλεκτρονικό Σύστηµα Κρατήσεων Γηπέδων Αντισφαίρισης Οδηγός Χρήσης ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Έκδοση 1.0 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...3 Διαδικασία Εγγραφής...3 Εισαγωγή στο Σύστημα (Login)...3 Κύρια Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Χαρτών Ιστού WMS. Ανάλυση των δυνατοτήτων και εφαρμογή στον ελληνικό χώρο.

Υπηρεσίες Χαρτών Ιστού WMS. Ανάλυση των δυνατοτήτων και εφαρμογή στον ελληνικό χώρο. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08 Εισαγωγή... 01 Είσοδος στο Thesis... 02 Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03 Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04 Εκκρεμότητες... 08 Φάκελος Εγγράφων Συνεργάτη... 10 Αναζήτηση Εκκρεμοτήτων... 12 Πρότυπα Αιτήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Ενότητα 10 η Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος & Β. Κρασανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 1. Ερευνητική Περιοχή: Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 1 ο σεμινάριο 12 Μαΐου 2015 ΕΛ/ΛΑΚ και Κλειστό Λογισμικό Κλειστό Λογισμικό Αναφέρεται στον τρόπο αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα