ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9.01 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ >3 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Παρέχεται από το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Διαλέξεις 2 Μαθήματα Εμβάθυνσης 2 ΣΥΝΟΛΟ: 4 5 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ελληνική ΝΑΙ (στην Αγγλική) 2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Μια σημαντική πτυχή της Ανάλυσης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων είναι η καταγραφή της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης με απώτερο σκοπό την διερεύνηση της ικανότητας της επιχείρησης να παράγει κέρδη και να δημιουργεί ταμειακές ροές στο μέλλον. Οι πληροφορίες που περιέχονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων επιτρέπουν στους διάφορους χρήστες, εσωτερικούς και εξωτερικούς να λάβουν ορθολογικές οικονομικές αποφάσεις. Η διαδικασία ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και για την ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος γενικότερα. Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να καλλιεργήσει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη γνώση των θεωρητικών και πρακτικών μεθόδων ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, στα πλαίσια του μαθήματος περιγράφονται τα κυριότερα είδη χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι βασικές μέθοδοι ανάλυσης τους οι βασικές αρχές και περιορισμοί της ανάλυσης καθώς και οι σημαντικότεροι αποδέκτες των αποτελεσμάτων της ανάλυσης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κατανόηση των διαφόρων αριθμοδεικτών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ρευστότητας, της αποδοτικότητας, της κερδοφορίας της κεφαλαιακής διάρθρωσης και αποτίμησης μιας επιχείρησης. Επιμέρους θέματα που θα αναλυθούν αναφέρονται στον προσδιορισμό και την σημασία του κεφαλαίου κίνησης μιας επιχείρησης καθώς και στην κατάρτιση της κατάστασης πηγών και χρήσεων κεφαλαίων και της κατάστασης ταμειακών ροών. Παράλληλα με την ανάλυση των θεωρητικών εννοιών θα πραγματοποιηθούν πρακτικές εφαρμογές/ασκήσεις. Τέλος, θα μελετηθούν οι επιπτώσεις των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων στην λήψη αποφάσεων χρηματοοικονομικής διοίκησης της επιχείρησης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: Κατανοεί τις διάφορες τεχνικές ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που είναι απαραίτητες, για την αξιολόγηση της ρευστότητας, αποδοτικότητας, κερδοφορίας και της κεφαλαιακής διάρθρωσης μιας επιχείρησης Στη χρήση της αξιολόγησης στη λήψη αποφάσεων Γενικές Ικανότητες Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά - 1

2 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Αυτόνομη Εργασία Ομαδική Εργασία 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ i. Έννοια και σκοπός ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων ii. Μέθοδοι ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων iii. Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την χρήση αριθμοδεικτών iv. Συγκριτική ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων v. Διαχρονικές & Διαστρωματικές αναλύσεις vi. Στατική & Δυναμική Ανάλυση vii. Κατάσταση Πηγών και Χρήσεων Κεφαλαίου viii. Κεφάλαιο Κίνησης και Κατάσταση Ταμειακών Ροών ix. Ανάλυση νεκρού σημείου επιχειρήσεων x. Αξιολόγηση επενδυτικών αποφάσεων επιχειρήσεων με την χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών (ROI, RI, EVA) 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εξειδικευμένες ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων με πραγματικά δεδομένα Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class Φόρτος Εργασίας Δραστηριότητα Εξαμήνου Διαλέξεις 26 Ασκήσεις Πράξης που 26 εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών Ατομική Εργασία 20 Αυτοτελής Μελέτη 43 Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας 125 ανά πιστωτική μονάδα) Ι. Γραπτή τελική εξέταση (90%) που περιλαμβάνει: - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Επίλυση προβλημάτων σχετικών με την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης επιχειρήσεων ΙΙ. Παράδοση ατομικής εργασίας (10%) 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Βασιλείου, Δ., Ηρειώτης, Ν., 2008, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Θεωρία & Πρακτική, Αθήνα, Εκδόσεις Rosili Γκίκας, Δ., Η Ανάλυση και οι Χρήσεις των Λογιστικών Καταστάσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Ευγ. Μπένου Κάντζος, Κ.,2002, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Αθήνα, Interbooks Μπατσινίλας, Ε., Πατατούκας, Κ., 2012, Σύγχρονη Ανάλυση & Διερεύνηση των Οικονομικών Καταστάσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Σταμούλης Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά - 2

3 Νιάρχος, Ν., 2004, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Σταμούλης Νιάρχος, Ν., Ηρειώτης, Ν., Αλεξάκης,Χ., 2004, Ασκήσεις Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική Ξανθάκης, Μ., Αλεξάκης, Χ., 2006, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων,Αθήνα, Εκδόσεις Σταμούλης Berman, K., Knight, J., Case, J., 2008, Χρηματοοικονομική Νοημοσύνη, (Μετάφραση: Ελεάννα Αντώνογλου), Εκδόσεις Κριτική Penman,S., 2012, Financial Statement Analysis and Security Valuation, McGraw-Hill/Irwin;5 th edition Walsh, C., 2003, Αριθμοδείκτες και Management, (Μετάφραση:Τρισευγένη Παπαϊωάννου), Εκδόσεις Πατάκη, Τρίτη Έκδοση Wild, J.J. Subramanyam K.R.,, Halsey R.F., 2003, Financial Statement Analysis, McGraw- Hill/Irwin;8 th edition Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά - 3

4 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9.02 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ > 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Διαλέξεις 2 Μαθήματα Εμβάθυνσης 2 ΣΥΝΟΛΟ: 4 5 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης Δεξιοτήτων ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) Ελληνική ΝΑΙ (στην Αγγλική) 2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της χωρικής ανάλυσης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με σκοπό τη σωστή Χωρική Λήψη Αποφάσεων. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της Διαχείρισης των Χωρικών Δεδομένων, της Χωρικής Ανάλυσης και του Χωρικού Σχεδιασμού σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο με την χρήση των Γ.Σ.Π. που αποτελούν μια διαδικασία ανάδρασης. Επίσης αναφέρεται σε εισαγωγικές έννοιες, μεθοδολογίες και εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει μία συνολική αντίληψη των Γ.Σ.Π. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία συγκεκριμένες μεθοδολογίες και τεχνικές Γ.Σ.Π. αναπτύσσονται σε επί μέρους ειδικά μαθήματα της κατεύθυνσης. Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας των Γ.Σ.Π. στη σωστή Λήψη Αποφάσεων για την αειφόρο ανάπτυξη σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό επίπεδο και της μετεξέλιξης των Γ.Σ.Π. σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο / επάγγελμα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: Έχει αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις και τη σχετική εμπειρία ώστε να μπορεί να συμμετέχει ενεργά σε εφαρμογές των Γ.Σ.Π. στην αυτοδιοίκηση, στην υγεία, στην οικονομία καθώς και σε επιχειρησιακά και αναπτυξιακά προγράμματα. Έχει κατανοήσει μια συστηματική προσέγγιση για τα συστήματα Χωρικής Λήψης Αποφάσεων σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθοδολογίες για την επίλυση χωρικών προβλημάτων αξιολογώντας εναλλακτικές προτάσεις με σκοπό την τελική Λήψη Αποφάσεων. Έχει αποκτήσει τις ικανότητες για την δημιουργία της εθνικής υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ). Αναζητάει και να αναλύει χωρικά και στατιστικά δεδομένα που αφορούν την Αυτοδιοίκηση, την Υγεία, την Ανάλυση Αγοράς, την Αγορά Εργασίας, τα Δίκτυα Μεταφορών-Ενεργείας- Τηλεπικοινωνιών-Διανομών-Πωλήσεων, το Περιβάλλον. Συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την διαχείριση των υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης, της υγείας, και της οικονομίας, όπως την βελτίωση του τουρισμού και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, την διαχείριση του περιβάλλοντος, την δημιουργία χάρτη υγείας με υπηρεσίες υγείας-πρόνοιας, την ανάλυση δημογραφικών, δεδομένων ασθενειών, την ανάλυση αγορών, χωροθετήσεις υπηρεσιών. Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σε μια μελέτη περίπτωσης Γ.Σ.Π. που περιλαμβάνει την εισαγωγή δεδομένων, Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά - 4

5 την ανάλυση αυτών και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε μορφή χαρτών, πινάκων και γραφημάτων. Γενικές Ικανότητες Λήψη Αποφάσεων Αυτόνομη Εργασία Ομαδική Εργασία Χωρική Ανάλυση, Σχεδιασμός, και Διαχείριση με τα Γ.Σ.Π. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ i. Εισαγωγή - Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π. Ο Η/Υ στο σχεδιασμό του χώρου. Πλεονεκτήματα έναντι άλλων τεχνολογιών (AutoCad, AM/FM, DBMS). Κατηγορίες Γ.Σ.Π. ii. Χαρακτηριστικά Γ.Σ.Π., συνιστώσες, περιεχόμενο, δομές ψηφιακών χαρτογραφικών δεδομένων. iii. Αναφορά των Γ.Σ.Π. σε γενικές εφαρμογές και ειδικότερα στην αυτοδιοίκηση, την υγεία, την οικονομία και την ανάπτυξη. iv. Ο ψηφιακός χάρτης και η έννοια της τοπολογίας. Μοντέλα (διακριτών οντοτήτων και συνεχών επιφανειών) αναπαράστασης του χώρου. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών. v. Διαχείριση μη γραφικών δεδομένων: Σχεδιασμός των βάσεων δεδομένων. Συλλογή, κωδικοποίηση, ψηφιοποίηση και οργάνωση δεδομένων. vi. Δομή των ΓΣΠ και μέθοδοι (πρωτογενείς - δευτερογενείς) εισαγωγής των δεδομένων στο σύστημα. Οργάνωση χωρικών δεδομένων σε θεματικά επίπεδα. vii. Επίπεδα μέτρησης δεδομένων και κλίμακες χαρτών. viii. Πράξεις επί χαρτών. Σύνδεση και συσχέτιση χωρικών δεδομένων με διάφορες μορφές βάσεων δεδομένων. ix. Χωρικές συσχετίσεις μεταξύ γεωγραφικών οντοτήτων (τοπολογικές, μετρητικές, κατεύθυνσης). x. Επιλογές πληροφοριών, χωρικά ερωτήματα με αναλυτικές και γραφικές μεθόδους. xi. Λειτουργίες χωρικής ανάλυσης σε διανυσματικούς και ψηφιδωτούς χάρτες. xii. Εννοιολογικό μοντέλο επίλυσης χωρικών προβλημάτων, χωροθέτηση υπηρεσιών βάσει κριτηρίων. xiii. Εφαρμογές των Γ.Σ.Π. Ασκήσεις Πράξης Χρήση λογισμικού ΓΣΠ με ασκήσεις και εφαρμογές σχετικές με την Αυτοδιοίκηση, την Υγεία, την Οικονομία και την Ανάπτυξη. Ειδικότερα: Λειτουργίες εξερεύνησης και πλοήγησης με τα ΓΣΠ. Λειτουργίες βάσεων δεδομένων με τα ΓΣΠ. Γεωκωδικοποίηση διευθύνσεων με τα ΓΣΠ. Εργαλεία χωρικής αναζήτησης, χωρικής ανάλυσης και επεξεργασίας. Επεξεργασία δεδομένων - Δημιουργία γραφημάτων, αναφορών και παραγωγή θεματικών χαρτών. Μια (1) εργασία εξαμήνου/5ω. 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη και στο εργαστήριο Ασκήσεων Πράξης ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Λογισμικό Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class (στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές) Φόρτος Εργασίας Δραστηριότητα Εξαμήνου Διαλέξεις 78 Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά - 5

6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ασκήσεις Πράξης που 39 εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης με τα Γ.Σ.Π. σε μικρότερες ομάδες φοιτητών Αυτοτελής Μελέτη 8 Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας 125 ανά πιστωτική μονάδα) Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης - Γραπτή Εργασία - Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας ΙΙ. Οι Ασκήσεις Πράξης του μαθήματος έχουν γραπτή Εξέταση. (40%) 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Ελληνική Βιβλιογραφία 1. Κουτσόπουλος Κ., «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ανάλυση Χώρου», Παπασωτηρίου, Αθήνα Σαράφη Α., Καραγεώργης Σ., Μικέδης Μ., «Συστήματα και Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)», Συλλογικό Έργο-Μετάφραση από Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D., Κλειδάριθμος, Αθήνα, Κουτσόπουλος Κ., «Πραγματεία Ανάλυσης του Χώρου», Παπασωτηρίου, Αθήνα Καρνάβου Ε., «Υποδομή Χωρικών Δεδομένων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για την σύγχρονη Ελλάδα», Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, Στεφανάκης Ε., «Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών», Παπασωτηρίου, Αθήνα Μανιάτης Γ., «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών», Ζήτη, Θεσσαλονίκη Ζήσου Α., «Εισαγωγή στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών», Σταμούλης, Αθήνα Κουτσόπουλος Κ., Ανδρουλακάκης Ν., «Εφαρμογές του Λογισμικού ArcGIS 9x με απλά λόγια», Παπασωτηρίου, Αθήνα Ξένη Βιβλιογραφία 1. Burrough, P. A., and Mc Donell R, «Principles of Geographical Information Systems», New York: Oxford University Press, Suguraman R., Degroote J., <<Spatial Decision Support Systems: Principles and Practices>>, CRC Press, Lovett A., Appleton K., <<GIS for Environmental Decision Making, Boca Raton, FL Greene R.W., «GIS in Public Policy», ESRI Lang L., «Maping Natural Resources with GIS», ESRI Tomlinson R., «Thinking about GIS», ESRI Worboys M. F. and Duckham M. «GIS: A Computing Perspective», Second Edition, CRC Press, Zeiler M., «Modeling our World. The ESRI Guide to Geodatabase Design». ESRI Press, Cowlard K., <<Decision-Making in Geography>>, Hodder & Stoughton, Wright G., <<Behavioural Decision Theory>>, Penguin, Prescott D., <<Effective Decision-Making>>, Gower P. L., M. Law and A. Collins, «Getting to Know ArcGIS for Desktop», Third Edition, ESRI press, Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά - 6

7 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9.03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Διαλέξεις 2 Μαθήματα Εμβάθυνσης 2 ΣΥΝΟΛΟ: 4 5 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των σπουδαστών/τριών στις έννοιες της εφοδιαστικής αλυσίδας και των Logistics, με έμφαση τις εφαρμογές τους στην Υγεία. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα: γνωρίζει τι είναι εφοδιαστική και τι logistics, γνωρίζει τις βασικές αρχές διοίκησης και σχεδιασμού μια αλυσίδας εφοδιασμού, γνωρίζει τον τρόπο εφοδιασμού Νοσοκομείων, έχει βασικές γνώσεις διαχείρισης αποθεμάτων, αποθήκευσης και μεταφορών. Γενικές Ικανότητες Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης Λήψη αποφάσεων Ομαδική εργασία Αυτόνομη εργασία 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το περιεχόμενο του μαθήματος ανά εβδομάδα είναι: 1. Εφοδιαστική Αλυσίδα και Logistics στην σύγχρονη επιχείρηση και αγορά 2. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 3. Παραγγελίες 4. Πρόβλεψη ζήτησης με χρήση στατιστικών μοντέλων 5. Μοντέλα Αποθεμάτων Ι 6. Μοντέλα Αποθεμάτων ΙΙ 7. Μοντέλα Αποθεμάτων ΙΙΙ 8. Αποθήκευση 9. Μεταφορά 10. Ουρές αναμονής 11. Αλυσίδα εφοδιασμού Νοσοκομείου Ι 12. Αλυσίδα εφοδιασμού Νοσοκομείου ΙΙ Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά - 7

8 13. Προσομοίωση Διαδικασιών 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στην τάξη ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εξειδικευμένο Λογισμικό προσομοίωση ARENA / Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class για παροχή υλικού και επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες. Φόρτος Εργασίας Δραστηριότητα Εξαμήνου Διαλέξεις 26 Ασκήσεις Πράξης 26 Αυτοτελής Μελέτη 33 Εκπόνηση εργασιών (3 εργασίες) 40 Σύνολο Μαθήματος 125 Με γραπτή εξέταση, που περιλαμβάνει: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ερωτήσεις ανάπτυξης θεωρίας Επίλυση προβλημάτων Επίλυση ασκήσεων με χρήση Η/Υ 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Alan Harrison, Remko Van Hoek, Δ. Γιαννακόπουλος, Σ. Μοσχούρης, LOGISTICS Μάνατζμεντ και Στρατηγική, Εκδόσεις ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ, D. A. TAYLOR, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑ,ΣΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, Μπινιώρης Σπυρίδων, Εισαγωγή στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας-logistics 4. Ροδόπουλος Ευάγγελος, Διοίκηση παραγωγής και εφοδιαστική αλυσίδα 5. Christopher Martin, Logistics και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 6. Stefan Kiener / Nicolas Maier / Scheubeck / Robert Obermaier / Manfred Weiß, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 7. R. Ballou, Essential logistic management, Pearson Education Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά - 8

9 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9.04 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ > 3ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Διαλέξεις 2 5 Μαθήματα Εμβάθυνσης 2 ΣΥΝΟΛΟ: 4 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικών Γνώσεων ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, τα συσσωρευμένα περιβαλλοντικά προβλήματα και η περιβαλλοντική υποβάθμιση του πλανήτη έγιναν η αφορμή για την δημιουργία ενός ομοθυμικού δικτύου διαμαρτυρίας κα δράσης, του περιβαλλοντικού κινήματος, το οποίο συνέβαλε προοδευτικά στην αλλαγή της περιβαλλοντικής αντίληψης, του περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς στην σύγχρονη κοινωνία. Κοινωνικές ομάδες, κυβερνήσεις, δημόσιοι φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλάζουν ή αναγκάζονται να αλλάξουν και να προσαρμόσουν την συμπεριφορά τους σε δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον,αλλά και να υιοθετήσουν εργαλεία διοίκησης και διαχείρισης που αποσκοπούν στην βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Οι επιχειρήσεις, αντιμετωπίζοντας το διογκούμενο κύμα του περιβαλλοντικού κινήματος και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της κοινωνίας καλούνται να αντιμετωπίσουν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος ως άμεση επίπτωση της λειτουργίας τους και να δραστηριοποιηθούν στην κατεύθυνση περιβαλλοντικού ελέγχου και περιβαλλοντικής εταιρικής ευθύνης. Γνώσεις: Το μάθημα στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων των φοιτητών σε θέματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική συμπεριφορά και την Οικολογική Δημοκρατία στην σύγχρονη κοινωνία και τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης διοίκησης φυσικών πόρων-τοπίων καθώς και οργανισμών, επιχειρήσεων και πολυεθνικών επιχειρήσεων, με έμφαση στην στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, στην περιβαλλοντική εταιρική ευθύνη των επιχειρήσεων, κλπ. Δεξιότητες: Στοχεύει, επίσης, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των φοιτητών στην ανάλυση περιπτώσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και σχεδίων, στην ανάλυση περιπτώσεων περιβαλλοντικής εταιρικής ευθύνης των επιχειρήσεων, καθώς και στην ικανότητα επαγγελματικής αξιοποίησης των δεξιοτήτων αυτών στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης-διοίκησης και κυρίως στην παραγωγή προτάσεων και υλοποίηση σχεδίων με στόχο την περιβαλλοντική διαχείριση-διοίκηση φυσικών πόρων-τοπίων. Γενικές Ικανότητες Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Αυτόνομη εργασία ή Ομαδική εργασία Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά - 9

10 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον Άσκηση κριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επισήμανση: Η ενδεικτική θεματολογία που ακολουθεί οργανώνεται σε δέκα (10) επί μέρους θεματικές ενότητες. Κάθε θεματική ενότητα αντιστοιχεί σε μία (1) διάλεξη, εκτός από τις θεματικές ενότητες αριθμ. 4, 5, και 6 που αντιστοιχούν η κάθε μια σε δύο (2) διαλέξεις. Περιεχόμενο μαθήματος: 1 η θεματική ενότητα (1 εβδομάδα διδασκαλίας): ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 2 η θεματική ενότητα (1 εβδομάδα διδασκαλίας): ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ - ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟ- ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ) 3 η θεματική ενότητα (1 εβδομάδα διδασκαλίας): ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 4 η θεματική ενότητα (2 εβδομάδες διδασκαλίας): ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM) και Συστήματα Περιβαλλοντικής Διοίκησης (ΕΜS, environmental management systems), σχέση διοίκησης ολικής ποιότητας και περιβαλλοντικής διοίκησης, τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, EMAS (Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου) και E.U. Ecolabel (Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα), Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (Green Public Procurement), κλπ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ 5 η θεματική ενότητα (2 εβδομάδες διδασκαλίας): ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΕΚΕ) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΕ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ - ΕΚΕ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 6 η θεματική ενότητα (2 εβδομάδες διδασκαλίας): ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ 7 η θεματική ενότητα (1 εβδομάδα διδασκαλίας): ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 8 η θεματική ενότητα (1 εβδομάδα διδασκαλίας): ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ-ΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ 9 η θεματική ενότητα (1 εβδομάδα διδασκαλίας): Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά - 10

11 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ 10 η θεματική ενότητα (1 εβδομάδα διδασκαλίας): ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ : ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΟΥ. 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Εξειδικευμένο Λογισμικό διαχείρισης έργων Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class Φόρτος Εργασίας Δραστηριότητα Εξαμήνου Διαλέξεις 26 Ασκήσεις Πράξης που 26 εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών Ομαδική Εργασία σε 20 μελέτη περίπτωσης. Εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης έργου Εκπαιδευτική εκδρομή / 10 Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αυτοτελής Μελέτη 43 Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας 125 ανά πιστωτική μονάδα) Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: - Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής ή Ομαδικής Εργασίας (40%) 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Μπεριάτος Ηλίας, Παπαγεωργίου Μαριλένα (επιμέλεια συλλογικού έργου), «Χωροταξία - Πολεοδομία - Περιβάλλον στον 21ο αιώνα. Ελλάδα - Μεσόγειος», Βόλος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Σιούτη Γλυκερία, Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος, Αθήνα, Σάκκουλας ΑΕ, Καρβούνης Σ., Γεωργακέλλος Δ., Διαχείριση του Περιβάλλοντος. Επιχειρήσεις και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Σταμούλης Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά - 11

12 Δημαδάδα Ζ., Οικονομία, Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Παπαζήσης Castoriadis Cornelius, (avec Daniel Cohn-Bendit et le Public de Louvain-la-Neuve), De l'écologie à l'autonomie, Édition de Seuil, Paris., Cornélius Castoriadis, L écologie contre les marchands, στο Une société à la dérive, Paris, Seuil, 2005, pp. 237 et suiv. Καστοριάδης Κορνήλιος, Οικολογία και Πολιτική, στο: Κορνήλιος Καστοριάδης, Ανθρωπολογία, πολιτική, φιλοσοφία, Αθήνα, Ύψιλον, Καστοριάδης Κορνήλιος, Οι ομιλίες στην Ελλάδα, Αθήνα, Ύψιλον, Timothée Duverger, Écologie et autogestion dans les années Discours croisés d André Gorz et de Cornelius Castoriadis, in : Ecologie & politique 2013/1 (N 46), pp Μποτετζάγιας, Ιωσήφ, Καραμίχας, Γιάννης, Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία. Αθήνα, Κριτική, Βλάχου Αδριάνα, Φύση, Κεφάλαιο και Κοινωνία, Αθήνα, Κριτική, Βλάχου Αδριάνα, Περιβάλλον και Φυσικοί πόροι. Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, Αθήνα, Κριτική, 2001, Τόμος Α. Μοδινός Μιχάλης, Ευθυμιόπουλος Ηλίας (επιμ), Παγκοσμιοποίηση και Περιβάλλον, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα/ Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΔΙΠΕ), Χαϊντενράιχ, Ε, Η κουλτούρα της αειφορίας στην ευρωπαϊκή ιστορία. Ηθικά και πρακτικά μοντέλα για τη σχέση ανθρώπου και φύσης. Στο: Επιστήμη και Κοινωνία, Τεύχος 30 (Άνοιξη- Καλοκαίρι 2013). Μπεριάτος Ηλίας, «Σχεδιασμός και διαχείριση προστατευομένων περιοχών στην Ελλάδα: Θεσμικές εξελίξεις, προβλήματα και προοπτικές», στο: ΑΕΙΧΩΡΟΣ, Τόμος 2/ τεύχος 1 (Μαίος 2003). Ραυτόπουλος Ευάγγελος, Συμβατική περιβαλλοντική διακυβέρνηση και Μεσόγειος ή Plus Ultra, Αθήνα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Κουτούπα-Ρεγκάκου Ευαγγελία, «Δίκαιο του περιβάλλοντος», Αθήνα, Σάκκουλας ΕΕ, Scott Cato Molly (Επιμέλεια: Νικητάκος Νικήτας), «Πράσινη Οικονομία», Αθήνα, Ανδρέας Σιδέρης- Ιωάννης Σιδέρης & Σια Ο.Ε., Φιτούσι Ζαν-Πολ, Λοράν Ελουά, «Η Νέα Πολιτική Οικολογία», Αθήνα, Μεταίχμιο εκδοτική ΑΕ, Foster John Bellamy, «Οικολογία και καπιταλισμός», Αθήνα, Μεταίχμιο εκδοτική ΑΕ, Δεκλερής Μιχαήλ Η., Κονιαβίτης Θωμάς, Δημητρίου-Κοτσώνη Σίβυλλα, Ανθοπούλου Θεοδοσία, Παπαδοπούλου Δέσποινα, «Περιβάλλον και κοινωνία», Αθήνα, Γ. Δαρδάνος Κ. Δαρδάνος ΟΕ, Παπαϊωάννου Δημήτρης, «Διαχείριση και Πολιτική Περιβάλλοντος», Αθήνα, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, Μητούλα Ρόϊδω, Οικονόμου Αγησίλαος, «Οικολογική Διαχείριση Κτιρίων, Οικισμών και Πόλεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Αθήνα, Σταμούλης ΑΕ, 2010 Μπίθας Κωνσταντίνος, «Οικονομική Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων», Αθήνα, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, Χάλκος Γεώργιος, «Οικονομία και Περιβάλλον», Αθήνα, Διαδρομές Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Βλασσοπούλου Χ. & Λιαράκου Γ., «Περιβαλλοντική ιστορία», Αθήνα, Πεδίο Α.Ε., Τσαμπούκου-Σκαναβή Κ., «Περιβάλλον και Κοινωνία», Αθήνα, Αλεξάνδρα Κ. Αποστολακη & Σια ΟΕ, Χατζημπίρος Κίμων, «Οικολογία, Οικοσυστήματα και Προστασία του Περιβάλλοντος», Αθήνα, Σ. Αθανασοπουλος & Σια Ο.Ε., Λιβιεράτος Ευάγγελος, «Γενική χαρτογραφία και εισαγωγή στη θεματική χαρτογραφία», Αθήνα, Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε., Graedel T. E. Allenby B. R., «Βιομηχανική Οικολογία», Αθήνα, Κλειδάριθμος ΕΠΕ, Nentwig Wolfgang, Bacher Sven, Brandl Roland, «Βασικές Έννοιες Οικολογίας», Αθήνα, Κλειδαριθμος ΕΠΕ, Pianka Eric R., «Εξελικτική Οικολογία», Ηράκλειο, Ίδρυμα τεχνολογίας & έρευνας- Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Κοσμόπουλος Πάνος Ι., «Περιβαλλοντικός σχεδιασμός», Αθήνα, University Studio Press Α.Ε., Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά - 12

13 Μητούλα Ρόιδω, «Βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανασυγκρότηση του ελληνικού αστικού περιβάλλοντος», Αθήνα, Σταμούλης ΑΕ, Camp William C., Daugherty Thomas B., «Διαχείριση φυσικών πόρων»«, Αθήνα, Στέλλα Παρίκου & Σια ΟΕ. Tessier Lou, Schwarzer Helmut, The extension of social security and the social responsibility of multinational enterprises : an exploratory study, Geneva, International Labour Office, Kamp-Roelands, Nancy, Private sector initiatives on measuring and reporting on green growth, Paris, OECD, 2012 International Labour Office. (Job Creation and Enterprise Development Dept.), Sustainable enterprises : creating more and better jobs, Geneva, ILO, Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union, Luxembourg: Publications Office of the European Union, Le Flanchec, Alice, Uzan, Odile, Doucin, Michel., Zardet, Véronique, Responsabilité sociale de l'entreprise et gouvernance mondiale, Paris, Economica, Buckley, Graeme, Salazar Xirinachs, José Manuel, Henriques, Michael, International Labour Office & Ministerio de Trabajo e Inmigración (España), La promoción de empresas sostenibles, Madrid, Ministerio de Trabajo e Inmigración (Colección Informes OIT; núm. 86), United Nations Global Compact Office, Blueprint: for corporate sustainability leadership, Geneva, ILO, United Nations Environment Programme, International Labour Organization, World Health Organization, Labour and the environment: a natural synergy, Nairobi, UNEP and ILO, International Labour Office. (Job Creation and Enterprise Development Dept.), The sustainable enterprise programme: strategic framework, Geneva, International Labour Office, Ken Whitelaw, ISO Environmental Systems Handbook, Oxford, Elsevier Ltd., ISO, The integrated use of management system standards, 2008 International Labour Office, Working towards sustainable development: opportunities for decent work and social inclusion in a green economy, Geneva, International Labour Office, Buckley, Graeme, Henriques, Michael, Salazar Xirinachs, José Manuel, The promotion of sustainable enterprises, Geneva, International Labour Office, Heberlein, Th.A., Environmental Attitudes. In: Zeitschrift für Umweltpolitik Nr.2 (1981), p Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά - 13

Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ)

Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Περίγραμμα Μαθημάτων Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ) Η Στρατηγική Διοίκηση αποσκοπεί στη δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στηριζόμενη στον ορθό σχεδιασμό, την

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Β.Α. Master of Business Administration. Pofjkfjbnmc,w. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ.

Μ.Β.Α. Master of Business Administration. Pofjkfjbnmc,w. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ. Μ.Β.Α. Master of Business Administration Pofjkfjbnmc,w 0 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Β.Α. Master of Business Administration ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Β.Α. Master of Business Administration

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο α/α Κωδικοί μαθημάτων Είδος Μαθήματος (Υ, Ε/Υ, Π) + Τομέας (Α, Β, Γ) + ΠΠΣ (άτυπη κατεύθυνση_ ΛΧ, πρώην Λ, ΧΑ) Κατ. (ΓΥ, ΕΥ,Ειδ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά 155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά Σκοπός Το πρόγραμμα σπουδών είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των καλυτέρων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 91 Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Βασίλειος Παπαβασιλείου psemper04004@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Νησιώτης ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Νίκος Βαφέας Σταύρος Ζένιος Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Γιώργος Νησιώτης Λένος Τριγιώργης Ανδρέας Χαρίτου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

www.nup.ac.cy 1 Οδηγός Σπουδών www.nup.ac.cy

www.nup.ac.cy 1 Οδηγός Σπουδών www.nup.ac.cy 1 Οδηγός Σπουδών 2 3 Το Όραμα μας Η ανάπτυξη ενός ανθρωποκεντρικού εκπαιδευτικού οργανισμού, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, του οποίου τα μέλη εργάζονται συλλογικά για την εξέλιξη της κοινωνίας μέσα από τη διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά 315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η σπουδή και έρευνα της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα του γνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη ικανών στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων [προφίλ επαγγέλματος «Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών (ΤΕΠ ΤΓ) ] Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα

Διαβάστε περισσότερα