ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υποενότητα: 14 Θέµατα IPTV Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.0 Σύντοµη Περιγραφή Στην παρούσα υποενότητα παρουσιάζεται η έννοια του IPTV. Αυτό αποτελεί ένα άλλο τρόπο παροχής οπτικοακουστικού περιεχοµένου που εκµεταλλεύεται τα πολύ δηµοφιλή IP δίκτυα. Περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων αυτών, κάποια θέµατα που σχετίζονται µε υπηρεσίες και επιχειρηµατικά µοντέλα και οι βασικές αρχιτεκτονικές και τεχνολογίες υλοποίησής τους. Μεταδεδοµένα: IPTV, ψηφιακή τηλεόραση, Video on Demand Σκοποί και Στόχοι Οι στόχοι της υποενότητας αυτής είναι: 1) Η εξοικείωση των εκπαιδευόµενων µε την έννοια του IPTV. 2) Η επισκόπηση της περιοχής αυτής σε επίπεδο συστήµατος και συστατικών του 3) H παρακίνηση για περαιτέρω διερεύνηση αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας και ταχεία εξελισσόµενης περιοχής, τόσο σε επίπεδο τεχνολογιών, όσο και σε επίπεδο εφαρµογών Προτεινόµενη Βιβλιογραφία [1] Joseph M Weber, Tom Newberry, IPTV Crash Course, McGraw-Hill Education, 2007, ISBN: σελ. 1 από 20

2 [2] Held Gilbert, Understanding IPTV, Taylor & Francis Ltd, 2006, ISBN: Προτεινόµενες Ιστοσελίδες [1] Αφιέρωµα στο IPTV, στον ιστοτόπο go-online.gr html?article_id=1674 [2] Πληροφορίες για IPTV x.htm [3] Νέα και γεγονότα σχετικά µε τη βιοµηχανία του IPTV Γλωσσάριο Ακρωνύµια [1] CATV Cable TV [2] DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer [3] DVB Digital Video Broadcast [4] EPG Electronic Program Guide [5] IGMP Internet Group Management Protocol [6] IPTV Internet Protocol TV [7] LEO Local End Office [8] QoS Quality of Service [9] SHE Super Head End [10] STB Set Top Box [11] VoD Video on Demand [12] VPN Virtual Private Network [13] VSO Video Serving Office σελ. 2 από 20

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 Ορισµοί... 4 IPTV... 4 Χαρακτηριστικά του IPTV... 4 Συνεχείς ροές περιεχοµένου... 4 Πολλαπλά κανάλια... 5 Οµογενής µορφοποίηση περιεχοµένου... 6 Μετάδοση µέσω ιδιωτικού δικτύου... 6 έκτης Set Top Box... 7 Υπηρεσίες και τρόποι χρήσης IPTV... 7 Αρχιτεκτονική δικτύου IPTV Κόµβος Super Head End (SHE) Κόµβος Video Serving Office (VSO) Κόµβος Local End Office (LEO) Κόµβος Συνδροµητή Πολλαπλή Εκποµπή (Multicasting) Κωδικοποίηση Οπτικοακουστικού Περιεχοµένου Κυριότερα Σχήµατα Συµπίεσης για Συστήµατα IPTV Οικιακές Πύλες/ έκτες (Set-top-boxes) Ενδιάµεσο λογισµικό Κριτήρια Επιλογής STB Συµπεράσµατα σελ. 3 από 20

4 14 Θέµατα IPTV Εισαγωγή Πολλοί διαφορετικοί τρόποι για τη µετάδοση οπτικοακουστικού περιεχοµένου, και κυρίως ψηφιακής τηλεόρασης έχουν αναπτυχθεί διεθνώς. Γενικά, η µετάδοση αυτή βασίζεται σε ειδικά πρότυπα και τεχνολογίες (π.χ. δορυφορική τηλεόραση). Η ιδέα να αξιοποιηθούν υπάρχουσες οι υποδοµές και τεχνογνωσία για την παροχή ψηφιακής τηλεόρασης είναι φυσικά από τις πιο ενδιαφέρουσες και πρακτικές. Προς αυτή τη κατεύθυνση έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία IPTV, βασικά θέµατα της οποίας θα µελετηθούν στην παρούσα υποενότητα. Ορισµοί IPTV Το IPTV είναι ένα σύστηµα για τη µετάδοση ψηφιακής τηλεόρασης και σχετικών υπηρεσιών µέσω της στοίβας πρωτοκόλλων του ιαδικτύου, µε βασικότερο το IP (Internet Protocol). Έτσι η µετάδοση γίνεται µε µεταγωγή IP πακέτων και όχι µέσω δορυφορικών ή καλωδιακών καναλιών. Χαρακτηριστικά του IPTV Το IPTV χρησιµοποιείται πρωταρχικά ως ένα βελτιωµένο, εµπλουτισµένο υποκατάστατο για υπηρεσίες που προσφέρονται από τις υπάρχουσες υποδοµές καλωδιακής (CATV) και δορυφορικής µετάδοσης τηλεοπτικού σήµατος. Η διαφορά είναι ότι το IPTV προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές µέσω ενός IP δικτύου. Μάλιστα εκείνοι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι που επιθυµούν να προσφέρουν πολλαπλές υπηρεσίες στους πελάτες τους χρησιµοποιώντας µια µόνο πλατφόρµα, συχνά επιλέγουν την IP υποδοµή αφού είναι κατάλληλη τόσο για παροχή πρόσβασης δεδοµένων, όσο και για παροχή υπηρεσιών φωνής και τηλεοπτικού σήµατος (IPTV). Πράγµατι, σε ένα τυπικό IPTV σύστηµα ένα ιδιωτικό IP δίκτυο υψηλής ταχύτητας χρησιµοποιείται για την αδιάλειπτη µεταφορά ροών video ταυτόχρονα, σε χιλιάδες διαφορετικούς χρήστες-συνδροµητές. Τα βασικά χαρακτηριστικά του αναλύονται στις ακόλουθες παραγράφους. Συνεχείς ροές περιεχοµένου Το IPTV είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να επιτρέπει την αποστολή ροών (stream) video σε πολλαπλούς χρήστες. Οι ροές αυτές είναι συνεχείς υπό την έννοια ότι ο χρήστης µπορεί να σελ. 4 από 20

5 επιλέξει την προβολή κάποιας ροής στην τρέχουσα κατάστασή της αλλά όχι την προβολή της ροής αυτής σε µια προηγούµενη ή µελλοντική της κατάσταση (π.χ. προβολή του τρέχοντος τηλεοπτικού προγράµµατος από την αρχή του ή µετάβαση στο επόµενο πρόγραµµα). Η συµπεριφορά αυτή είναι βέβαια πανοµοιότυπη µε την διαδικασία που ακολουθεί ένας χρήστης για την προβολή µιας ροής (καναλιού) στις κλασικές τηλεοπτικές υπηρεσίες (αναλογική/ψηφιακή τηλεόραση). Είναι όµως διαφορετική από την τυπική συµπεριφορά προβολής video on-demand µέσω διαδικτύου όπου ο χρήστης συνήθως έχει πλήρη έλεγχο κατά την προβολή µιας δεδοµένης ροής video (π.χ. δυνατότητα µετάβασης σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή της ροής video, παύση, επανεκκίνηση). Θα πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι κάποιοι πάροχοι IPTV προσφέρουν και video on-demand υπηρεσία. Αυτή η IPTV υπηρεσία δεν είναι ακόµα διαδεδοµένη καθώς απαιτεί πολλαπλάσιους πόρους δικτύου και εξελιγµένους εξυπηρέτες video. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ένας πάροχος IPTV δεν διαθέτει τα πνευµατικά δικαιώµατα για όλες τις ροές video που προσφέρει στην υπηρεσία του. Τυπικά το περιεχόµενο αδειοδοτείται στον πάροχο από κλασικές πηγές µετάδοσης τηλεοπτικού σήµατος όπως τηλεοπτικοί σταθµοί, οι οποίοι µάλιστα πολλές φορές δραστηριοποιούνται στην ίδια γεωγραφική περιοχή κάλυψης µε τον υποκείµενο πάροχο IPTV. Πολλαπλά κανάλια Ένα IPTV δίκτυο προσφέρει ταυτόχρονα, σε έναν µεγάλο αριθµό χρηστών, περιεχόµενο video το οποίο παράγεται από ένα σύνολο τηλεοπτικών καναλιών. Οι χρήστες του IPTV δικτύου έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τακτικά δελτία ειδήσεων, ψυχαγωγικές και ενηµερωτικές εκποµπές που παράγονται από ιδιωτικά και κρατικά τηλεοπτικά κανάλια. Μπορούν ακόµα να παρακολουθήσουν περιεχόµενο ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. κινηµατογραφικές ταινίες, σπορ, ντοκιµαντέρ, παιδικά προγράµµατα, οικονοµική επικαιρότητα, µόδα, µουσική) που παράγεται κυρίως από συνδροµητικά κανάλια. Η ψηφιακή υποδοµή του IPTV παρόχου επιτρέπει την συλλογή, την επεξεργασία και την αναµετάδοση των προγραµµάτων αυτών µέσω του IPTV δικτύου σε πραγµατικό χρόνο. Οι χρήστες του δικτύου µπορούν συνήθως να επιλέξουν πρόγραµµα µέσω ενός ηλεκτρονικού οδηγού προγράµµατος (Electronic Program Guide, EPG). Το EPG είναι συνήθως ένα βοηθητικό κανάλι το οποίο αναµεταδίδει αποσπάσµατα από κανάλια περιεχοµένου είτε µια διαδραστική λίστα που έχει ως στόχο να προσφέρει στο χρήστη µια γενική άποψη για τα διαθέσιµα προγράµµατα κάθε στιγµή. Όταν ο χρήστης επιλέξει να παρακολουθήσει περιεχόµενο από κάποιο συγκεκριµένο κανάλι τότε ο ψηφιακός δέκτης (Set-top-box, STB) συνδέεται µε την αντίστοιχη IP συνεχή ροή video και την αποκωδικοποιεί σε τηλεοπτικό σήµα. Στην περίπτωση που η συγκεκριµένη ροή είναι διαθέσιµη στον STB τότε αυτή επιλέγεται ως ροή εισόδου στον µηχανισµό αποκωδικοποίησης. Στην αντίθετη περίπτωση, ο δέκτης σηµατοδοτεί τον τοπικό κόµβο δικτύου (π.χ. το DSLAM) και σελ. 5 από 20

6 αυτός αναλαµβάνει την αποστολή της για τον αντίστοιχο κόµβο πελάτη. Με την τεχνική αυτή εξοικονοµείται εύρος ζώνης αφού σε κάθε κόµβο πελάτη δεν είναι απαραίτητο να µεταδίδονται όλες οι ροές βίντεο ταυτόχρονα αλλά µόνο όσες ο χρήστης επιθυµεί να προβάλει την δεδοµένη χρονική στιγµή. Οµογενής µορφοποίηση περιεχοµένου Τυπικά ένα IPTV σύστηµα χρησιµοποιεί µία ή δύο διαφορετικές διαµορφώσεις για κάθε τύπο περιεχοµένου. Συνήθως επιλέγεται µια τεχνολογία διαµόρφωσης/συµπίεσης όπως το MPEG 2, το MPEG 4 ή το VC 1 (γνωστό επίσης σαν διαµόρφωση Windows Media 9) για όλες τις ροές video. Η επιλογή µιας µόνο τεχνολογίας διαµόρφωσης επιτρέπει το σχεδιασµό µιας απλοποιηµένης, ενοποιηµένης IPTV πλατφόρµας µε σηµαντικά οφέλη στη διαχείριση και το κόστος συντήρησης του συστήµατος. Ακόµα απλοποιείται σηµαντικά και ο σχεδιασµός του οικιακού δέκτη STB αφού εξαλείφεται η ανάγκη συνύπαρξης πολλαπλών µηχανισµών αποδιαµόρφωσης του IPTV σήµατος. Για να επιτευχθεί αυτό, η πολυπλοκότητα διαχείρισης πολλαπλών διαµορφώσεων µεταφέρεται στην υποδοµή του IPTV πάροχου. Συγκεκριµένα ο IPTV πάροχος είναι υπεύθυνος για την µετατροπή (transcoding) όλων των ροών video ώστε να είναι σε συµφωνία µε το επιλεγµένο σχήµα διαµόρφωσης. Ακόµα, οι περισσότεροι IPTV πάροχοι χρησιµοποιούν ένα προκαθορισµένο, κοινό ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων (bit rate) σαν παράµετρο για την επιλεγµένη διαµόρφωση (ή ένα δεδοµένο bit rate για όλες τις συµβατικές ροές video και έναν άλλο, υψηλότερο για τις ροές που προορίζονται για δέκτες υψηλής ευκρίνιας). Ο σταθερός ρυθµός µετάδοσης σε ένα IPTV σύστηµα είναι επιθυµητός διότι απλοποιεί σηµαντικά την διαχείριση του συνολικού διαθέσιµου εύρους ζώνης και εξαρτάται από την τεχνολογία υποδοµής του IPTV δικτύου ή και από σχετικές συµφωνίες του IPTV παρόχου µε παρόχους δικτυακής υποδοµής. Ακόµα απλοποιούνται οι απαιτούµενες διαδικασίες στον δέκτη κατά την αλλαγή καναλιών/ροών video. Ροές µε αρχικό bit rate διαφορετικό από το επιθυµητό µετατρέπονται κατάλληλα από τον IPTV πάροχο πριν µεταδοθούν στο δίκτυο. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται transrating. Μετάδοση µέσω ιδιωτικού δικτύου Ενα δίκτυο IPTV θα πρέπει να διαθέτει ισχυρούς µηχανισµούς πρόβλεψης και ελέγχου του διαθέσιµου εύρους ζώνης, ώστε να µπορεί να προσφέρει εγγυηµένη ποιότητα υπηρεσίας στους χρήστες του. Οι µηχανισµοί αυτοί είναι πολλές φορές αδύνατο να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον µε εξαιρετικά περιορισµένο ή ακόµα ανύπαρκτο έλεγχο των διακινούµενων δεδοµένων όπως το Internet. Για το λόγο αυτό οι πάροχοι IPTV είναι αναγκασµένοι πολλές φορές να χρησιµοποιούν ιδιωτικά ή εικονικά ιδιωτικά IP δίκτυα (Private Networks, PNs ή Virtual Private Networks, VPNs). σελ. 6 από 20

7 Ειδικότερα τα προγράµµατα video πρέπει να συλλεχθούν, να κωδικοποιηθούν/συµπιεστούν και κατόπιν να κατατµηθούν σε πακέτα IP κατάλληλα για µετάδοση στην IP δικτυακή υποδοµή. Τα πακέτα ενδέχεται να φτάσουν στον τελικό προορισµό τους (δηλαδή στον δέκτη STB) είτε µε καθυστέρηση, είτε σε διαφορετική σειρά από αυτήν που απεστάλησαν ενώ ορισµένα πακέτα ενδέχεται να µην φτάσουν καθόλου στον προορισµό τους. Προκειµένου η ροή video να προβάλλεται απρόσκοπτα στον τηλεοπτικό δέκτη του χρήστη, ο δέκτης STB αναγκαστικά αποθηκεύει τα εισερχόµενα πακέτα (buffering), τα ανασυντάσσει και τα αποκωδικοποιεί µε µια χαρακτηριστική, µικρή καθυστέρηση µερικών δευτερολέπτων (σε σχέση µε την αντίστοιχη ροή που µεταδίδεται µέσω των αναλογικών τηλεοπτικών σταθµών). Προκειµένου όµως η καθυστέρηση να παραµένει µικρή και αποδεκτή από τους χρήστες της υπηρεσίας θα πρέπει το δίκτυο IPTV να περιορίζει όσο το δυνατό τα προαναφερθέντα προβλήµατα. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί διασφαλίζοντας το απαραίτητο εύρος ζώνης για όλους τους χρήστες/συνδροµητές. Σε ένα ιδιωτικό IP δίκτυο, µηχανισµοί ελέγχου της κίνησης δεδοµένων (QoS) ρυθµίζονται έτσι ώστε να δίνεται προτεραιότητα σε IP πακέτα που αντιστοιχούν σε ροές video ή άλλες ροές που απαιτούν άµεση απόκριση. Οι QoS µηχανισµοί αυτοί εµποδίζουν την συµφόρηση του δικτύου από πακέτα τα οποία δεν απαιτούν προνοµιακό χειρισµό (π.χ. πακέτα από µεταφορά µεγάλων αρχείων δεδοµένων). έκτης Set Top Box Οι τηλεοπτικοί δέκτες ήταν µέχρι πρόσφατα σχετικά απλές συσκευές δίχως «ευφυείς» δυνατότητες διαχείρισης περιεχοµένου. Πράγµατι, τόσο ο τυπικός αναλογικός δέκτης όσο και ο τυπικός δέκτης επίγειου ψηφιακού σήµατος δεν διαθέτει δυνατότητες εγγραφής/αποθήκευσης του µεταδιδόµενου περιεχοµένου, δεν παρέχει στον χρήστη αναλυτικές πληροφορίες για τα µεταδιδόµενα προγράµµατα και δεν υποστηρίζει διαδραστικές υπηρεσίες (π.χ. εξατοµικευµένη προβολή περιεχοµένου κατόπιν αιτήµατος από τον χρήστη). Τέτοιες δυνατότητες προσφέρονται συνήθως στους χρήστες Internet µέσω των προσωπικών τους υπολογιστών. Όµως ο H/Y δεν είναι σε καµία περίπτωση ένα κατάλληλο µέσο που µπορεί να αντικαταστήσει την ευκολία χρήσης ενός εξειδικευµένου τηλεοπτικού δέκτη. Ο ψηφιακός δέκτης STB ενός τυπικού IPTV δικτύου αναλαµβάνει να καλύψει το κενό αυτό. Ειδικότερα, ο STB αποτελείται από εξειδικευµένο υλικό και λογισµικό το οποίο επιτρέπει λειτουργίες όπως ο έλεγχος της IPTV σηµατοδοσίας, η αποκωδικοποίηση των IPTV ροών video και η παροχή εξελιγµένων υπηρεσιών στο χρήστη. Είναι βέβαια σηµαντικό για έναν δέκτη STB να διαθέτει µια καλαίσθητη, λειτουργική και εύχρηστη διεπαφή για το χειρισµό του. Υπηρεσίες και τρόποι χρήσης IPTV Είναι πολύ σηµαντικό για µια νέα τεχνολογία µετάδοσης τηλεοπτικού περιεχοµένου να στηρίζεται σε ένα ισχυρό επιχειρηµατικό πλάνο ώστε να είναι οικονοµικά βιώσιµη. Πράγµατι, µια σελ. 7 από 20

8 σειρά επιχειρηµατικών µοντέλων για την προσφορά IPTV υπηρεσιών δοκιµάζονται αυτή τη στιγµή στην αγορά. Στις επόµενες παραγράφους θα δούµε αναλυτικότερα κάποια χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Είναι όµως σηµαντική η κατανόηση των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν το κόστος λειτουργίας ενός IPTV συστήµατος. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τους παράγοντες αυτούς. Παράγοντας Κόστους Τύπος Χρέωσης Περιγραφή Περιεχόµενο Video ικτυακή IP υποδοµή έκτης STB Ψηφιακός εξοπλισµός κόµβου παρόχου Εξυπηρέτες περιεχοµένου Οδηγός EPG Περιοδική χρέωση υπολογιζόµενη ανά το σύνολο των χρηστών της υπηρεσίας και βάση του εξασφαλιζόµενου περιεχοµένου. Προκαθορισµένη χρέωση που καταβάλλεται κατά την εκκίνηση της υπηρεσίας. Προκαθορισµένη χρέωση που καταβάλλεται για κάθε χρήστη που εγγράφεται στην υπηρεσία. Προκαθορισµένη χρέωση που καταβάλλεται κατά την εκκίνηση της υπηρεσίας. Προκαθορισµένη χρέωση που καταβάλλεται κατά την εκκίνηση της υπηρεσίας. Ενδέχεται να αυξηθεί αν ο πάροχος επιθυµεί αναβάθµιση της χωρητικότητας. Περιοδική χρέωση υπολογιζόµενη ανά το σύνολο των χρηστών της υπηρεσίας και βάση του αριθµού των προσφερόµενων καναλιών. Το κόστος για την απόκτηση των πνευµατικών δικαιωµάτων του µεταδιδόµενου περιεχοµένου από τους παραγωγούς τηλεοπτικού προγράµµατος. Το κόστος για την εξασφάλιση του απαιτούµενου εύρους ζώνης σε ένα ιδιόκτητο IP δίκτυο. Το κόστος για την προµήθεια των απαραίτητων δεκτών STB για κάθε χρήστη της υπηρεσίας. Το κόστος για την απόκτηση του απαραίτητου ψηφιακού εξοπλισµού για τη συλλογή, την κωδικοποίηση και τη µετάδοση περιεχοµένου στο δίκτυο. Το κόστος για την απόκτηση των απαραίτητων εξυπηρετών περιεχοµένου video για την προσφορά on-demand υπηρεσιών και διαφηµιστικού περιεχοµένου. Το κόστος για την παραγωγή (ή την απόκτηση από άλλο πάροχο) του EPG. Μοντέλο Συνδροµής. Το επιχειρηµατικό µοντέλο βασιζόµενο σε συνδροµή είναι πολύ σύνηθες για παρόχους IPTV. Βάσει αυτού του µοντέλου οι χρήστες της υπηρεσίας πληρώνουν σε περιοδική βάση (πχ µηνιαία) κάποιο προκαθορισµένο κόστος για πρόσβαση σε ένα προκαθορισµένο πακέτο καναλιών περιεχοµένου. Το ποσό που καταβάλουν οι συνδροµητές είναι σταθερό και δεν εξαρτάται από την χρήση της υπηρεσίας που πραγµατοποιούν. Το µοντέλο αυτό είναι σύνηθες για παρόχους καλωδιακής (CATV) και δορυφορικής τηλεόρασης και είναι γενικά αποδεκτό από τους σελ. 8 από 20

9 υποψήφιους χρήστες. Είναι ακόµα σύνηθες για ένα πάροχο να προσφέρει περισσότερα από ένα διαφορετικά πακέτα συνδροµών που περιλαµβάνουν διαφορετικά κανάλια. Σε κάθε περίπτωση ο πάροχος στοχεύει στην προσφορά πακέτων τέτοιων τα οποία να ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών τύπων χρηστών, ώστε να µειώσει το κόστος πνευµατικών δικαιωµάτων και να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των συνδροµητών του. Για παράδειγµα ένας χρήστης ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για κανάλια µε αθλητικό περιεχόµενο θα είναι ικανοποιηµένος αν έχει την επιλογή ενός πακέτου το οποίο δεν περιλαµβάνει τέτοια κανάλια µε µικρότερο κόστος από το πακέτο που τα περιλαµβάνει. Μοντέλο Προπληρωµένων Πακέτων Καναλιών. Το επιχειρηµατικό µοντέλο αυτό στηρίζεται στην πώληση προπληρωµένων πακέτων (ala Carte) καναλιών. Οι χρήστες µπορούν να αγοράσουν ένα προπληρωµένο πακέτο ορισµένου χρόνου (π.χ. υπηρεσία για ένα µήνα ή ένα εξάµηνο) και συνήθως έχουν την επιλογή να ενεργοποιήσουν την παρεχόµενη υπηρεσία εντός ενός προκαθορισµένου χρονικού πλαισίου (π.χ. µέσα στο τρέχον έτος). Το µοντέλο αυτό, όπως και το µοντέλο συνδροµής, είναι ανεξάρτητο από τη χρήση της υπηρεσίας από τους δικαιούχους. Κύρια χαρακτηριστικά του µοντέλου αυτού είναι η δυνατότητα του χρήστη να επιλέξει ακριβώς τα κανάλια που τον ενδιαφέρουν και η απουσία του συµβολαίου συνδροµής. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το µοντέλο αυτό δεν έχει τύχει ευρείας αποδοχής σε παρόχους καλωδιακής CATV και δορυφορικής τηλεόρασης. Οι τεχνολογικές όµως ιδιαιτερότητες του IPTV διευκολύνουν τη στοχευµένη µετάδοση περιεχοµένου στους χρήστες και αυτό λειτουργεί ενθαρρυντικά για την υιοθέτηση του µοντέλου προπληρωµένων πακέτων από τους παρόχους IPTV. Μοντέλο ιαφήµισης. Το µοντέλο αυτό είναι τυπικό για τους ελεύθερους, τοπικούς τηλεοπτικούς σταθµούς και η βιωσιµότητα του είναι αποδεδειγµένη. Το µοντέλο διαφήµισης στηρίζεται στα έσοδα που αποφέρει η προβολή διαφηµιστικού περιεχοµένου στους χρήστες της υπηρεσίας. Μια τεχνολογική πρόκληση για την υιοθέτηση του µοντέλου αυτού είναι η ανάγκη αντικατάστασης του διαφηµιστικού περιεχοµένου που εµπεριέχεται ήδη στο µεταδιδόµενο περιεχόµενο, µε διαφηµιστικό περιεχόµενο του IPTV παρόχου. Για παράδειγµα ένας IPTV πάροχος, ο οποίος στηρίζεται σε έσοδα από την προβολή διαφηµίσεων, επιθυµεί την αντικατάσταση των διαφηµιστικών προβολών που παρεµβάλλονται στο πρόγραµµα ενός κρατικού τηλεοπτικού σταθµού (οι οποίες προβολές δεν του αποφέρουν έσοδα) µε διαφηµιστικό υλικό προερχόµενο από τους δικούς του εξυπηρέτες περιεχοµένου. Η ανάγκη αυτή είναι αναγνωρισµένη και από τους παρόχους περιεχοµένου (τοπικοί σταθµοί) οι οποίοι σηµατοδοτούν κατάλληλα τα διαστήµατα προβολής διαφηµίσεων (µε ειδικές ενδείξεις) έτσι ώστε να είναι δυνατή η διαδικασία αντικατάστασής τους. Η δυνατότητα της τεχνολογίας IPTV να προσφέρει εξατοµικευµένο διαφηµιστικό υλικό σε κάθε χρήστη είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική για σελ. 9 από 20

10 την υιοθέτηση επιχειρηµατικών µοντέλων βασισµένων στην διαφήµιση από τους παρόχους. Μοντέλο Triple Play. Το µοντέλο triple play βασίζεται στην παροχή ολοκληρωµένων τηλεπικοινωνιακών λύσεων σε συνδροµητική βάση. Ειδικότερα, σε ένα χρήστη της υπηρεσίας triple play παρέχεται δυνατότητα τηλεφωνικών κλήσεων, πρόσβαση στο διαδίκτυο και υπηρεσίες IPTV. Πάροχοι που υιοθετούν το µοντέλο αυτό είναι συνήθως µεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι µε εξαιρετικά µεγάλη βάση συνδροµητών. Οι πάροχοι αυτοί χρησιµοποιούν το IPTV ως µια υπηρεσία προστιθέµενης αξίας για να αυξήσουν το µερίδιο αγοράς τους. Το βασικό πλεονέκτηµα του triple play για τον πάροχο είναι ότι το κόστος της δικτυακής υποδοµής είναι κοινό για όλες τις επιµέρους παρεχόµενες υπηρεσίες. Με κατάλληλο σχεδιασµό, ένας µεγάλος τηλεπικοινωνιακός πάροχος µπορεί να χρησιµοποιήσει υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας (όπως το IPTV) για την άντληση σηµαντικών εσόδων από την εκτεταµένη συνδροµητική τους βάση. Μοντέλο ιαδραστικής Τηλεόρασης - Video-On-Demand (VOD). Η τεχνολογία IPTV διαθέτει το συγκριτικό πλεονέκτηµα ύπαρξης καναλιού επιστροφής σε σχέση µε άλλες τεχνολογίες ψηφιακής µετάδοσης video (πχ CATV, DVB). Ειδικότερα η τεχνολογία IPTV έχει την δυνατότητα να προσφέρει εξελιγµένες διαδραστικές υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας στους συνδροµητές της. Παραδείγµατα τέτοιων υπηρεσιών είναι η δυνατότητα επιλογής εξατοµικευµένου περιεχοµένου VoD, ο έλεγχος ροής περιεχοµένου (παύση, µετάβαση στην αρχή), η δυνατότητα τηλεπληρωµής λογαριασµών, η συµµετοχή σε online ψηφοφορίες ή και εξελιγµένες, διαδραστικά ψυχαγωγικές υπηρεσίες (παίγνια). Αρχιτεκτονική δικτύου IPTV Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η τυπική δοµή ενός IPTV συστήµατος (Σχήµα 1). Είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε ότι ένα IPTV σύστηµα µπορεί να περιορίζεται σε µια µικρή τοπική εγκατεστηµένη υποδοµή που εξυπηρετεί µερικές χιλιάδες χρήστες και προσφέρει µερικές δεκάδες κανάλια ή µπορεί να είναι ένα σύστηµα εθνικής εµβέλειας µε εκατοµµύρια συνδροµητές και εκατοντάδες διαθέσιµα κανάλια. Για το λόγο αυτό ένα σύστηµα IPTV σχεδιάζεται µε τέτοια δοµή ώστε να είναι επεκτάσιµο. ηλαδή, κατά τη φάση υλοποίησης του ένα σύστηµα IPTV περιέχει συνήθως µόνο τα απαραίτητα δοµικά στοιχεία που επιτρέπουν τη λειτουργία του σε τοπική κλίµακα αλλά και την προσφορά των βασικών υπηρεσιών. Καθώς το σύστηµα περνάει στην λειτουργική του φάση και η συνδροµητική του βάση αυξάνεται, προστίθενται επιπλέον δοµικά στοιχεία που επιτρέπουν την ανάπτυξή του. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ένα µικρότερης κλίµακας σύστηµα συνήθως δεν διαθέτει όλα τα δοµικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής αυτής. σελ. 10 από 20

11 Σχήµα 1. Τυπική αρχιτεκτονική ενός IPTV συστήµατος Κόµβος Super Head End (SHE) Ο κόµβος SHE έχει την δυνατότητα να εξυπηρετεί εκατοµµύρια συνδροµητές καθώς µπορεί να επεξεργαστεί και να προσφέρει περιεχόµενο που είναι κοινό για όλη την συνδροµητική βάση του συστήµατος. Ο ρόλος του SHE είναι καθοριστικός σε ένα ευρείας κλίµακας IPTV σύστηµα και για τον λόγο αυτό είναι σύνηθες να εγκαθίσταται ένας γεωγραφικά αποµακρυσµένος από τον κύριο κόµβο, εφεδρικός κόµβος SHE, ο οποίος χρησιµοποιείται σε περίπτωση καταστροφής ή δυσλειτουργίας του κύριου. Παρακάτω συνοψίζονται οι βασικές λειτουργίες του SHE. Συλλογή και Βασική Επεξεργασία Περιεχοµένου. Ο κόµβος SHE έχει την δυνατότητα να λαµβάνει περιεχόµενο video από µια πληθώρα πηγών. Οι πηγές αυτές µπορεί να είναι τηλεοπτικοί σταθµοί που µεταδίδουν το τηλεοπτικό πρόγραµµα τους µέσω επίγειων σταθµών ασύρµατης µετάδοσης, δίκτυα παραγωγής περιεχοµένου που προσφέρουν ροές περιεχοµένου µέσω δορυφορικών διαύλων ή ακόµα ροές video από όµορα IPTV συστήµατα. O κόµβος SHE θα πρέπει δηλαδή να διαθέτει τους κατάλληλους διαύλους για την συλλογή των µεταδιδόµενων ροών περιεχοµένου. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ροές περιεχοµένου που καταφθάνουν στον κόµβο SHE είναι συνήθως ψηφιακά σελ. 11 από 20

12 κρυπτογραφηµένες ώστε να προστατεύονται τα πνευµατικά δικαιώµατα του περιεχοµένου από πιθανές υποκλοπές. Ο SHE δηλαδή θα πρέπει να διαθέτει τους κατάλληλους µηχανισµούς για την αποκρυπτογράφηση όλων των εισερχόµενων ροών. Ακόµα, το περιεχόµενο video µπορεί να καταφθάνει στον κόµβο SHE σε ψηφιακούς δίσκους ή σε αρχεία µέσω δικτύων επικοινωνιών (IP, δορυφορικά ή ασύρµατα δίκτυα δεδοµένων). Το περιεχόµενο αυτό πρόκειται να µεταδοθεί σε µελλοντικό χρόνο ή κατόπιν αιτήµατος από συνδροµητές. Ψηφιακή Μετατροπή Περιεχοµένου. Το εισερχόµενο περιεχόµενο video στον κόµβο SHE µπορεί να είναι σε µορφή µη συµβατή µε αυτή που οι ψηφιακοί δέκτες STB στους κόµβους των συνδροµητών είναι σχεδιασµένοι να δέχονται. Ειδικότερα είναι σύνηθες, το εισερχόµενο περιεχόµενο να είναι διαµορφωµένο µε διαφορετικά σχήµατα κωδικοποίησης/συµπίεσης (π.χ. MPEG-2, MPEG-4, VC-1 ή άλλες µορφές κωδικοποίησης video όπως Real Video), αλλά και µε διαφορετικό βαθµό συµπίεσης (bit rate) ανάλογα µε την πηγή από την οποία προέρχεται. Ο κόµβος SHE θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό που θα επιτρέπει τη ψηφιακή µετατροπή (digital turnover) κάθε δυνατής διαµόρφωσης του εισερχόµενου περιεχοµένου στην διαµόρφωση εκείνη που έχουν τη δυνατότητα να αποδιαµορφώσουν οι εγκατεστηµένοι δέκτες STB. ιαµόρφωση για IP Μεταφορά. Οι κατάλληλα διαµορφωµένες ροές περιεχοµένου video που προκύπτουν ύστερα από τα στάδια συλλογής και ψηφιακής µετατροπής θα πρέπει να διαµορφωθούν κατάλληλα για την µεταφορά τους στην IP υποδοµή. Ειδικότερα θα πρέπει ο κόµβος SHE να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό για: o την πολυπλεξία των ροών περιεχοµένων ροές προς µεταφορά στους τοπικούς κόµβους VSO του IPTV συστήµατος (βλ. επόµενη παράγραφο), o την κατάτµηση των πολυπλεγµένων ροών σε IP πακέτα, o την κρυπτογράφηση των πακέτων αυτών (ώστε να αποφευχθούν υποκλοπές κατά τη µεταφορά τους προς τους κόµβους VSO), και o τη δροµολόγηση τους στην IP δικτυακή υποδοµή. Κόµβος Video Serving Office (VSO) Ο κόµβος VSO είναι υπεύθυνος για τη διανοµή περιεχοµένου video σε όλους τους LEO κόµβους σε µια εντοπισµένη γεωγραφική περιοχή (βλ. Σχήµα 1). Σε ένα IPTV σύστηµα µικρής κλίµακας ο VSO αναλαµβάνει επίσης και τις λειτουργίες του κόµβου SHE. Παρακάτω συνοψίζονται οι βασικές λειτουργίες του VSO. Συλλογή - Επεξεργασία Τοπικού Περιεχοµένου. Μια βασική λειτουργία του VSO είναι η συλλογή και επεξεργασία «τοπικού περιεχοµένου» video. Ως «τοπικό περιεχόµενο» ορίζεται το περιεχόµενο που µεταδίδεται από τοπικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ή το σελ. 12 από 20

13 ψηφιακό περιεχόµενο που παρέχεται από διάφορους τοπικούς φορείς (π.χ. υλικό από ειδησεογραφικά πρακτορεία, ή παραγωγούς διαφηµιστικού υλικού). Όπως και στον κόµβο SHE, το εισερχόµενο περιεχόµενο µπορεί να είναι κρυπτογραφηµένο ή να χρειάζεται αποθήκευση για προβολή του σε µελλοντικό χρόνο. Ο κόµβος VSO αναλαµβάνει επίσης την προσθήκη εναλλακτικών καναλιών ήχου (συνήθως στην τοπική γλώσσα της περιοχής κάλυψης) ή και την προσθήκη υποτίτλων στο περιεχόµενο video. Ψηφιακή Μετατροπή Περιεχοµένου. Όπως και στον κόµβο SHE, έτσι και στον κόµβο VSO το εισερχόµενο περιεχόµενο ενδέχεται να χρειάζεται ψηφιακή µετατροπή. Ο κόµβος VSO διαθέτει δυνατότητα ψηφιακής µετατροπής του περιεχοµένου στην επιθυµητή διαµόρφωση/συµπίεση (transcoding) και στον επιθυµητό βαθµό συµπίεσης (transrating). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι πολλοί IPTV πάροχοι χρησιµοποιούν δύο εναλλακτικούς βαθµούς συµπίεσης (bit rate): έναν υψηλό για προγράµµατα υψηλής ευκρίνειας και ένα χαµηλότερο για συµβατικά προγράµµατα. Παροχή ιαδραστικού και On-Demand Περιεχοµένου. Στον κόµβο VSO βρίσκονται συνήθως οι εξυπηρέτες Video-on-Demand (VoD). Οι εξυπηρέτες VoD είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή εξατοµικευµένων ροών βίντεο κατόπιν αιτήµατος από κάποιο συνδροµητή (µέσω ειδικής διεπαφής του δέκτη STB). Τα αιτήµατα VoD των συνδροµητών θα πρέπει να επεξεργάζονται µε µεγάλη ταχύτητα ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύµητες καθυστερήσεις που θα τους δυσαρεστήσουν. Επίσης στον κόµβο VSO εµπεριέχεται ο απαραίτητος εξοπλισµός για την παροχή διαδραστικών υπηρεσιών: ειδικό λογισµικό και εξυπηρέτες σχεδιασµένοι ώστε να παρέχουν εξειδικευµένες υπηρεσίες που εκµεταλλεύονται την δυνατότητα καναλιού επιστροφής, χαρακτηριστικού σε ένα IPTV σύστηµα (δηλαδή τη δυνατότητα του συνδροµητή να στείλει δεδοµένα προς τον κόµβο VSO). Τέτοιες υπηρεσίες µπορεί να είναι ψηφιακές ψηφοφορίες, δυνατότητα τηλεαγορών ή ακόµα ψυχαγωγικά διαδραστικά παιχνίδια. Εισαγωγή ιαφηµιστικού Υλικού. Ο κόµβος VSO είναι συνήθως υπεύθυνος (ορισµένες φορές αυτή η λειτουργία παρέχεται κεντρικά από τον SHE) για την ενσωµάτωση διαφηµιστικού υλικού στις µεταδιδόµενες ροές video. Κατάλληλος εξοπλισµός και λογισµικό χρησιµοποιούνται για τον εντοπισµό των παρεµβολών διαφηµιστικών µηνυµάτων στις εισερχόµενες ροές περιεχοµένου. Έλεγχος εκτών STB. Σε ένα σύστηµα IPTV είναι πολύ σηµαντικό να ταυτοποιούνται οι συνδροµητές που έχουν δικαίωµα να λαµβάνουν κάποια υπηρεσία. Ο έλεγχος αυτό πραγµατοποιείται από κατάλληλο εξοπλισµό και λογισµικό στον κόµβο VSO, σε συνδυασµό µε τους ψηφιακούς δέκτες στους κόµβους των συνδροµητών, όπου είναι καταχωρηµένη ψηφιακά η «ταυτότητα» κάθε συνδροµητή. Ειδικότερα ο VSO παρέχει ειδικές λειτουργίες κρυπτογράφησης του µεταδιδόµενου περιεχοµένου µε ψηφιακά κλειδιά τέτοια ώστε η αποκρυπτογράφηση του να είναι δυνατή µόνο από σελ. 13 από 20

14 εξουσιοδοτηµένους δέκτες STB. Ακόµα, ο VSO έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί το µεταδιδόµενο περιεχόµενο µε σύστηµα Ψηφιακής ιαχείρισης Πνευµατικών ικαιωµάτων (DRM) έτσι ώστε η αναπαραγωγή του να είναι δυνατή σε εξουσιοδοτηµένους δέκτες, σχεδιασµένους έτσι ώστε να απαγορεύουν την παράνοµη αντιγραφή και αναµετάδοση του περιεχοµένου. ηµιουργία IPTV Ροών Video και ιαµόρφωσή τους για Μεταφορά στο IP δίκτυο. Ο κόµβος VSO είναι υπεύθυνος για την παραγωγή των τελικών IPTV ροών, κατάλληλων για µετάδοση σε βρόχους συνδροµητών. Ανάλογα µε τις τεχνικές δυνατότητες των τοπικών κόµβων LEO, ο κόµβος VSO παράγει µια IPTV ροή περιεχοµένου ανά συνδροµητή ή ροές που προορίζονται για προβολή σε πολλαπλούς συνδροµητές (multicast). Ειδικότερα στην περίπτωση που η δικτυακή IP υποδοµή αλλά και οι κόµβοι LEO υποστηρίζουν την δυνατότητα multicast, τότε µια κοινή ροή περιεχοµένου είναι δυνατό να «κλωνοποιηθεί» από το ίδιο το IP δίκτυο και να µεταδοθεί ταυτόχρονα σε πολλαπλούς αποδέκτες/συνδροµητές. Κόµβος Local End Office (LEO) Ο κόµβος LEO είναι υπεύθυνος για την πολυπλεξία των ροών video, φωνής και δεδοµένων σε µια συνδυαστική ροή, η οποία µπορεί να µεταδοθεί µέσω της IP υποδοµής στους τελικούς χρήστες. Συνήθως οι κόµβοι LEO καλύπτουν µια γεωγραφική περιοχή µε ακτίνα µερικών χιλιοµέτρων και συστεγάζονται µε τηλεπικοινωνιακούς υποσταθµούς. Τυπικά, για ένα IPTV σύστηµα χρησιµοποιείται η τεχνολογία Ψηφιακού Συνδροµητικού Βρόχου - Digital Subscriber Loop (DSL) για τη µεταφορά του σήµατος από τον LEO έως τον κόµβο συνδροµητή, οπότε ο κόµβος LEO περιέχει έναν πολυπλέκτη DSL πρόσβασης (DSLAM) για την πολυπλεξία των διαφορετικών σηµάτων. Πολλές φορές ο κόµβος LEO διαθέτει κάποια τεχνολογία multicasting (π.χ. IGMP) ώστε να µπορεί να δροµολογεί µια κοινή ροή IPTV περιεχοµένου σε πολλαπλούς συνδροµητές. Κόµβος Συνδροµητή Στον κόµβο του συνδροµητή το εισερχόµενο πολυπλεγµένο σήµα διαχωρίζεται και επαναδιαµορφώνεται για να χρησιµοποιηθεί από τις διαφορετικές συσκευές: τηλέφωνο, υπολογιστές ή τον ψηφιακό IPTV τηλεοπτικό δέκτη STB. Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε ένα σύστηµα IPTV ο κόµβος του συνδροµητή, εκτός από τον απαραίτητο δέκτη STB, θα πρέπει να διαθέτει και κατάλληλο DSL αποκωδικοποιητή (modem) για τον διαχωρισµό του πολυπλεγµένου σήµατος από τον LEO. O DSL αποκωδικοποιητής είναι υπεύθυνος και για τη διασφάλιση της σελ. 14 από 20

15 ποιότητας της υπηρεσίας, αποδίδοντας µεγαλύτερη προτεραιότητα σε ροές εισερχόµενης κίνησης IPTV ή φωνής (VoIP) σε σχέση την απλή µεταφορά δεδοµένων. Πολλαπλή Εκποµπή (Multicasting) Η τεχνολογία multicast είναι µια δικτυακή τεχνολογία η οποία επιτρέπει την αποστολή µιας ροής δεδοµένων ταυτόχρονα σε πολλαπλούς αποδέκτες µε τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Ειδικότερα σε ένα IP δίκτυο το οποίο υποστηρίζει την τεχνολογία multicast ο κόµβος προέλευσης αποστέλλει µόνο ένα αντίγραφο για κάθε πακέτο πληροφορίας ανεξάρτητα µε το πλήθος τον αποδεκτών του. Το πακέτο αυτό έχει ως προορισµό όλους του κόµβους εκείνους που ανήκουν σε µια δεδοµένη οµάδα multicast. Αντίγραφα του πακέτου αυτού δηµιουργούνται αυτόµατα από τους δροµολογητές του δικτύου σε κάθε κόµβο όπου το µονοπάτι προς διαφορετικούς αποδέκτες διακλαδίζεται. Η τεχνολογία multicast υλοποιείται συνήθως µε το πρωτόκολλο Internet Group Management Protocol (IGMP). Η υποστήριξη της τεχνολογίας multicast είναι πολύ σηµαντική σε ένα δίκτυο IPTV καθώς βοηθάει στην εξοικονόµηση πολύτιµου εύρους ζώνης του IP δικτύου κορµού (π.χ. ο κόµβος SHE αποστέλλει µόνο ένα αντίγραφο για κάθε ροή video, το οποίο αντιγράφεται για να παραληφθεί από κάθε VSO που επιθυµεί να την λάβει). Σε ένα τυπικό σύστηµα IPTV οι δέκτες STB µπορούν να εγγράφονται στην οµάδα multicast στην οποία µεταδίδεται η επιθυµητή ροή video. Όταν ο χρήστης επιθυµεί να αλλάξει κανάλι τότε ο δέκτης STB σηµατοδοτεί τον κόµβο LEO (DSLAM) για την εγγραφή του σε κάποια άλλη οµάδα multicast. Τα βασικά µειονεκτήµατα της τεχνολογίας multicast είναι ότι απαιτεί ακριβότερο δικτυακό εξοπλισµό (δροµολογητές, DSLAMs που υποστηρίζουν multicast) και ότι απαιτεί πολύπλοκες διαδικασίες ελέγχου-σηµατοδοσίας. Κωδικοποίηση Οπτικοακουστικού Περιεχοµένου Το περιεχόµενο video που µεταδίδεται σε ένα IPTV δίκτυο είναι πάντοτε συµπιεσµένο ώστε να εξοικονοµείται πολύτιµο εύρος ζώνης. Ειδικότερα, µε την εφαρµογή κατάλληλης συµπίεσης απαιτούνται λιγότερα bit δεδοµένων για να αναπαρασταθεί µια δεδοµένη ροή video σε ψηφιακή µορφή. Ανάλογα µε το βαθµό συµπίεσης ενδέχεται να εµφανίζονται αλλοιώσεις κατά την προβολή του περιεχοµένου στον τηλεοπτικό δέκτη του συνδροµητή. Η επιλογή εποµένως του σωστού σχήµατος διαµόρφωσης/συµπίεσης περιεχοµένου σε ένα σύστηµα αλλά και του αντίστοιχου βαθµού συµπίεσης είναι ένας καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας κατά τον σχεδιασµό ενός συστήµατος IPTV. Η βασική αρχή των διαφόρων σχηµάτων συµπίεσης είναι ότι το περιεχόµενο video περιέχει επανάληψη στοιχείων εικόνας σε µεγάλο βαθµό, τα οποία µπορούν να οµαδοποιηθούν και έτσι σελ. 15 από 20

16 να αναπαρασταθούν ψηφιακά απαιτώντας λιγότερα bit δεδοµένων. ηλαδή, εάν µια σκηνή video αποτελείται από ένα σύνολο διαδοχικών εικόνων που εναλλάσσονται, τότε αυτή η οµάδα εικόνων περιέχει µεγάλο βαθµό επανάληψης η οποία µπορεί να αναπαρασταθεί αποδοτικά αν το video αυτό κωδικοποιηθεί µε ένα σχήµα συµπίεσης. Κυριότερα Σχήµατα Συµπίεσης για Συστήµατα IPTV Το MPEG-2 αποτελεί ένα ευρύτατα διαδεδοµένο σχήµα συµπίεσης που έχει χρησιµοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε µια πλειάδα εφαρµογών (DVD video, Ψηφιακή τηλεόραση, κλπ.). Τα µεγάλα πλεονεκτήµατα του MPEG-2 είναι ότι αποτελεί µια σχολαστικά δοκιµασµένη τεχνολογία και ότι υπάρχουν πολλές υλοποιήσεις διαθέσιµες στο εµπόριο. Πράγµατι, ένας πάροχος IPTV µπορεί να επιλέξει από µια πληθώρα εξοπλισµού όπως κωδικοποιητές, αποκωδικοποιητές και µετατροπής ρυθµού µετάδοσης βασισµένου στο πρότυπο MPEG-2. Ένα σοβαρό µειονέκτηµα του MPEG-2 είναι ότι απαιτούνται πολύ υψηλοί ρυθµοί µετάδοσης προκειµένου να µεταδοθεί σήµα video υψηλής ευκρίνειας HD (µεγαλύτεροι των 10Mbps). Το MPEG-4 AVC είναι ένα εξελιγµένο πρότυπο συµπίεσης video σχεδιασµένο ώστε να προσφέρει τη µέγιστη δυνατή συµπίεση και κατ επέκταση να µπορεί να προσφέρει σήµα video υψηλής ποιότητας µε σχετικά χαµηλό ρυθµό µετάδοσης. Πράγµατι το MPEG-4 επιτυγχάνει περίπου 2 φορές µεγαλύτερη απόδοση συµπίεσης από τον προκάτοχό του MPEG-2. Ακόµα το MPEG-4 διαθέτει εξελιγµένα φίλτρα εξοµάλυνσης της εικόνα ώστε να επιτυγχάνεται ικανοποιητική ποιότητα εικόνας ακόµα και µε πολύ χαµηλούς ρυθµούς µετάδοσης ή όταν εισέρχονται λάθη κατά την µετάδοση του σήµατος. Το χαρακτηριστικό αυτό καθιστά το MPEG-4 ιδιαίτερα ελκυστικό ως βασικό σχήµα κωδικοποίησης σε ένα σύστηµα IPTV. Το κύριο µειονέκτηµα του MPEG-4 είναι η µεγάλη πολυπλοκότητα κατά την κωδικοποίηση και αλλά και την αποκωδικοποίησή του. Ειδικότερα υπολογίζεται ότι ένας αποκωδικοποιητής MPEG-4 απαιτεί περίπου 3 φορές περισσότερους πόρους επεξεργασίας CPU από ότι ένας MPEG-2. Το VC-1, γνωστό επίσης και ως Windows Media 9 codec, αποτελεί επίσης ένα εξελιγµένο πρότυπο συµπίεσης µε εφάµιλλη απόδοση αυτής του MPEG-4. Το VC-1 σχεδιάστηκε κυρίως για να καλύψει τις ανάγκες συµπίεσης αποθηκευµένου βίντεο υψηλής ευκρίνειας (π.χ. για τις ανάγκες του προτύπου HD-DVD) αλλά και µε κύριο µέληµα την µείωση της απαιτούµενης υπολογιστικής πολυπλοκότητας κατά την κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι το VC-1 αποτελεί το µεταγενέστερο από τα τρεία σχήµατα συµπίεσης που παρουσιάζονται, κερδίζει συνεχώς έδαφος στον χώρο του IPTV. Στο γεγονός αυτό συµβάλει αδιαµφισβήτητα το χαµηλό κόστος που απαιτείται από έναν κατασκευαστή hardware για λήψη άδειας υλοποίησης του προτύπου από την Microsoft, που είναι κάτοχος των πνευµατικών δικαιωµάτων για το VC-1. σελ. 16 από 20

17 Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά απόδοσης για τα κυριότερα σχήµατα συµπίεσης video που χρησιµοποιούνται σήµερα σε IPTV συστήµατα. Σχήµα Συµπίεσης Απαιτούµενο Bit Rate για κωδικοποίηση σε πραγµατικό χρόνο (π.χ. αναµετάδοση ροών video) Απαιτούµενο Bit Rate για κωδικοποίηση σε µη πραγµατικό χρόνο (π.χ. προεπεξεργασµένο VoD) SD video HD video SD video ΗD video MPEG-2 2,5-3 Mbps Mbps 2,3-2,7 Mbps Mbps MPEG-4 AVC 1,8-2 Mbps 6-8 Mbps 1,8-2 Mbps 6-7 Mbps VC-1 1,8-2 Mbps 8-10 Mbps 1,6-1,8 Mbps 7-9 Mbps Οικιακές Πύλες/ έκτες (Set-top-boxes) Σε ένα σύστηµα IPTV απαιτείται σε κάθε κόµβο συνδροµητή ένας ψηφιακός δέκτης Set Top Box (STB) ο οποίος έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τις εισερχόµενες ροές IPTV και να τις αποκωδικοποιεί, ώστε να µπορούν να απεικονισθούν σε τηλεοπτικούς δέκτες ή άλλες συσκευές απεικόνισης, όπως οι οθόνες των υπολογιστών ή οι οθόνες µηχανών προβολής (projectors). Σε ένα σύστηµα IPTV οι διαδραστικές εφαρµογές αλλά και οι εφαρµογές VoD µπορούν να καθορίσουν την επιτυχία του. Αυτές οι εφαρµογές απαιτούν µια σειρά εξελιγµένων δυνατοτήτων από τον δέκτη STB, όπως ειδικές διαδραστικές διεπαφές (συνήθως µε τη συµβολή του τηλεχειριστηρίου), υποσύστηµα ελέγχου καναλιού επιστροφής και µηχανισµούς ταυτοποίησης του χρήστη (π.χ. διεπαφή έξυπνης κάρτας). Εάν το τελευταίο δε συµβαίνει, είναι αδύνατο να εκτελεστεί η εντολή του πελάτη (π.χ. εισαγόµενη µέσω τηλεχειριστηρίου) από το δέκτη. Στην αγορά διατίθενται αρκετά είδη STB µε διαφορετικά επίπεδα δυνατοτήτων και αντίστοιχο κόστος. Βασικοί δέκτες απλής ευκρίνειας χαµηλού κόστους, αλλά και εξελιγµένοι δέκτες STB, που παρέχουν επιπλέον λειτουργίες (π.χ. εξελιγµένες VoD, EPG ή Interactive λειτουργίες) αλλά και υψηλής ευκρίνειας video, µε υψηλότερο βέβαια κόστος. σελ. 17 από 20

18 Εφαρµογές και ιεπαφή Χρήστη Ενδιάµεσο Λογισµικό Λειτουργικό Σύστηµα Υλικό Set Top Box Σχήµα 2. Αρχιτεκτονική δέκτη IPTV Ενδιάµεσο λογισµικό Ένας τυπικός δέκτης STB διαθέτει ένα ή περισσότερους µικροεπεξεργαστές καθώς και πλήρες λειτουργικό σύστηµα (Operating System, OS) για την βασική λειτουργία του (επικοινωνία µε το δίκτυο IP, αποκωδικοποίηση των ροών IPTV video). Περισσότερο ενδιαφέρον είναι όµως το ενδιάµεσο λογισµικό (middleware) το οποίο αναλαµβάνει ένα ενδιάµεσο ρόλο ανάµεσα στο υλικό και τις εφαρµογές, αποκρύπτοντας στο στρώµα των εφαρµογών τον τρόπο λειτουργίας του υλικού, και το αντίστροφο. Η προτυποποίηση του middleware καθιστά δυνατή την διαλειτουργικότητα των εφαρµογών µε άµεσα οφέλη για τους καταναλωτές, τις εταιρείες ανάπτυξης εφαρµογών και, εµµέσως, όλα τα µέρη της σχετικής αλυσίδας αξίας (value chain). Το ενδιάµεσο λογισµικό αποσυνδέει υπηρεσίες από το λογισµικό συστήµατος. Αυτό σηµαίνει ότι µια εφαρµογή σχεδιασµένη για ένα συγκεκριµένο ενδιάµεσο λογισµικό θα εκτελείται µε τον ίδιο τρόπο σε κάθε υλοποίηση αυτού, ανεξάρτητα από το υλικό και το λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιεί κάθε διαφορετικός STB. Το ενδιάµεσο λογισµικό ελέγχει τα εισερχόµενα και τα εξερχόµενα γεγονότα καθώς και τον κύκλο ζωής και τη διαχείριση πόρων. Παρακάτω συνοψίζονται οι κυριότερες λειτουργίες του ενδιάµεσου λογισµικού. ιαχείριση ικαιωµάτων Πρόσβασης Συνδροµητή. Το ενδιάµεσο λογισµικό του STB θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες λειτουργίες για την διαπίστευση του χρήστη (π.χ. βάσει της µοναδικής smart card του χρήστη) και κατόπιν για τον έλεγχο πρόσβασης του χρήστη στις διάφορες παρεχόµενες υπηρεσίες. Είναι σηµαντικό για την βιωσιµότητα ενός IPTV συστήµατος, κάθε συνδροµητής να απολαµβάνει µόνο τα προνόµια και τις υπηρεσίες τα οποία περιλαµβάνονται στο πακέτο συνδροµής του. Ειδικότερα το ενδιάµεσο λογισµικό θα πρέπει να αναγνωρίζει ποιες ροές IP αντιστοιχούν στο δεδοµένο συνδροµητή και να επεξεργάζεται µόνο αυτές. Λειτουργίες Πλοήγησης Χρήστη. Το ενδιάµεσο λογισµικό διαθέτει τυπικά ειδικές λειτουργίες για την προβολή διεπαφών πολλαπλών επιλογών (µενού) καθώς και ειδικών σελ. 18 από 20

19 διεπαφών πλοήγησης µέσα σε αυτές. Αυτές οι λειτουργίες χρησιµοποιούνται από το χρήστη µε την βοήθεια του τηλεχειριστηρίου για την λειτουργία και τον έλεγχο του STB. Προβολή Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράµµατος (EPG). Μια ακόµα σηµαντική λειτουργία του ενδιάµεσου λογισµικού είναι η προβολή του ηλεκτρονικού οδηγού προγράµµατος (EPG). Ο οδηγός EPG προσφέρει στους χρήστες του IPTV συστήµατος πληροφορίες για τα προγράµµατα που προβάλλονται ή πρόκειται να προβληθούν στη συνέχεια (π.χ. τίτλος προγράµµατος, περίληψη, καταλληλότητα κ.α.) σε µία εύληπτη µορφή. Λειτουργία Αλλαγής Καναλιού. Η αλλαγή καναλιού σε ένα IPTV σύστηµα είναι µια πολύπλοκη διαδικασία η οποία απαιτεί µια σειρά από διαδοχικές διεργασίες. Ειδικότερα, ο δέκτης STB θα πρέπει να σηµατοδοτήσει το DSLAM στον κόµβο LEO ότι επιθυµεί να εγγραφεί σε µια διαφορετική οµάδα multicast στην οποία προσφέρεται η επιθυµητή ροή video. Ακόµα στην περίπτωση που η επιθυµητή ροή δεν είναι διαθέσιµη στο DSLAM τότε θα πρέπει να γίνει ανάλογο αίτηµα προς τον υπεύθυνο κόµβο VSO. Το ενδιάµεσο λογισµικό του STB είναι υπεύθυνο για τον αποδοτική διεκπεραίωση των διαδικασιών αυτών. Λειτουργίες ιαδραστικότητας. Το ενδιάµεσο λογισµικό διαθέτει λειτουργίες ειδικά σχεδιασµένες για να προσφέρουν στον χρήστη υπηρεσίες διαδραστικότητας, όπως, για παράδειγµα, επιλογή περιεχοµένου VoD, έλεγχο ροής περιεχοµένου (παύση, µετάβαση στην αρχή), δυνατότητα τηλεπληρωµής λογαριασµού, συµµετοχή σε ψηφοφορίες ή ψυχαγωγικά παιχνίδια. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι πολλές από τις διαδραστικές λειτουργίες που προσφέρει το ενδιάµεσο λογισµικό ενδέχεται να είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και κατ επέκταση να απαιτούν σηµαντικούς πόρους υλικού του STB. Κριτήρια Επιλογής STB Παρακάτω συνοψίζονται τα βασικότερα κριτήρια επιλογής ενός δέκτη STB για ένα σύστηµα IPTV. υνατότητες προβολής video δηλαδή, δυνατότητα προβολής video υψηλής ευκρίνειας HD αλλά και διαθέσιµες έξοδοι video (πχ composite video, scart, HDMI) υνατότητες ήχου δηλαδή, υποστήριξη ψηφιακού ή/και surround ήχου Υποστηριζόµενα σχήµατα συµπίεσης (πχ MPEG-2, MPEG-4, VC-1) Υποστήριξη προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων DRM πχ. υποστήριξη smart card για ταυτοποίηση χρηστών υνατότητες διασύνδεσης δηλαδή, διαθέσιµες δικτυακές διεπαφές (πχ. Ethernet, WiFi) υνατότητα αποθήκευσης περιεχοµένου πχ. µέγεθος σκληρού δίσκου υνατότητες ενδιάµεσου λογισµικού δηλαδή, προσφερόµενες λειτουργίες. σελ. 19 από 20

20 Συµπεράσµατα Το IPTV είναι µια τεχνολογία που αναµένεται να αναπτυχθεί αρκετά στο άµεσο µέλλον. Οι τεχνολογίες στις οποίες βασίζεται είναι σταθερές και ώριµες, αφού χρησιµοποιούνται ευρέως και στο ιαδίκτυο. Πολλές ενδιαφέρουσες υπηρεσίες έχουν προταθεί και ήδη οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι ασχολούνται ευρέως µε το triple play. Μέσα από την υποενότητα αυτή ο αναγνώστης απέκτησε ένα καλό υπόβαθρο για την κατανόηση των πραγµατικών συστηµάτων IPTV αλλά και για τη περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος. σελ. 20 από 20

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3. Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υποενότητα: 13 Θέµατα Web/Internet TV Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H)

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H) 1 Το DVB (Digital Video Broadcasting) αναφέρεται στην µετάδοση ψηφιακού βίντεο και περιλαµβάνει τα εξής συστήµατα µετάδοσης: 1. Τα δορυφορικά συστήµατα DVB-S και DVB-S2 2. Το καλωδιακό σύστηµα DVB-C 3.

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση. Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε τα εργαλεία

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση. Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε τα εργαλεία Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ενότητα: Υποενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε τα εργαλεία Shoutcast και Winamp Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» h>p://www.medianetlab.gr Μέρος του προγράμματος «Ψηφιακές Επικοινωνίες» του Ι.Π&Τ. Κατά την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

On Telecoms IPTV. Κάρολος Γκίκας -CEO. 7 Ιουνίου 2008

On Telecoms IPTV. Κάρολος Γκίκας -CEO. 7 Ιουνίου 2008 On Telecoms IPTV Κάρολος Γκίκας -CEO 7 Ιουνίου 2008 Agenda On Telecoms ΠλατφόρμαIPTV Υπηρεσίες IPTV Η On Telecoms H On Telecoms είναι ο κυρίαρχος πάροχος υπηρεσιών triple-play στην Ελλάδα Περισσότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2 Σύγχρονες τεχνικές μετάδοσης σημάτων video & audio Ιστορική Αναδρομή Αναλογική Τηλεόραση Συστήματα PAL, SECAM, NTSC Εύρος Ζώνης Σήματος 6MHz, Καναλιού 8MHz Μετάδοση μέσω ασυρματικών ζεύξεων μέσω ΟΕ και

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο

Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο Εισαγωγή Με τη βοήθεια επικοινωνιακού σήματος, κάθε μορφή πληροφορίας (κείμενο, μορφή, εικόνα) είναι δυνατόν να μεταδοθεί σε απόσταση. Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων (xdsl,

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 31 Μαρτίου 2014 Η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών Nova 3Play συνεχίστηκε και στο 4 ο τρίμηνο του 2013 με αποτέλεσμα στο τέλος Δεκεμβρίου οι συνολικές συνδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3. Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υποενότητα: 15 Θέµατα Mobile TV Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.0

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.0 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υποενότητα: 14 Θέµατα IPTV Το εκπαιδευτικό υλικό υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων. Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ

Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων. Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ Περιεχόμενα Τι αλλάζει στην Τηλεόραση; Πλεονεκτήματα ΨΤ Τι παραμένει το ίδιο κατά

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση. Υ3 Παραγωγή και προετοιµασία υλικού προς µετάδοση

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση. Υ3 Παραγωγή και προετοιµασία υλικού προς µετάδοση Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ενότητα: Υποενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υ3 Παραγωγή και προετοιµασία υλικού προς µετάδοση Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυµεσικού περιεχοµένου µέσω ευρυζωνικών συνδέσεων

Μετάδοση πολυµεσικού περιεχοµένου µέσω ευρυζωνικών συνδέσεων Μετάδοση πολυµεσικού περιεχοµένου µέσω ευρυζωνικών συνδέσεων υνατότητες και προοπτικές,, ΓΤΠ 61 Παρουσίαση, 14.12.2008 Πολυµέσα Multimedia = multum + medium Χρήση πολλαπλών µέσων αναπαράστασης και µετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Το αντικείµενο του παρόντος έργου αφορά στην ανάπτυξη, ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες. Επισκευές Η/Υ...3 UPS...4. Δίκτυα Η/Υ...5. Κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης...6. Δορυφορικά Συστήματα... 6. Εφαρμογές... 7

Υπηρεσίες. Επισκευές Η/Υ...3 UPS...4. Δίκτυα Η/Υ...5. Κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης...6. Δορυφορικά Συστήματα... 6. Εφαρμογές... 7 service technology Υπηρεσίες Επισκευές Η/Υ...3 UPS....4 Δίκτυα Η/Υ...5 Κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης.....6 Δορυφορικά Συστήματα... 6 Εφαρμογές..... 7 2 Επισκευές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Στο σύγχρονο εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Εισαγωγή

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Εισαγωγή ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή Το μάθημα «Αρχές Ψηφιακής Τηλεόρασης» εξετάζει τις τεχνολογίες και τους μηχανισμούς που παρεμβάλλονται για να διανεμηθεί

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG)

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Εισαγωγή στο MPEG-2 Κωδικοποίηση βίντεο Κωδικοποίηση ήχου Ροή δεδοµένων Εισαγωγή στο MPEG-4 οµή σκηνών Κωδικοποίηση ήχου και βίντεο Τεχνολογία Πολυµέσων 11-1 Εισαγωγή στο MPEG-2

Διαβάστε περισσότερα

Ει ναι τα Windows που γνωρι ζετε, αλλα καλυ τερα

Ει ναι τα Windows που γνωρι ζετε, αλλα καλυ τερα Ει ναι τα Windows που γνωρι ζετε, αλλα καλυ τερα Γνώριμα και καλύτερα από ποτέ άλλοτε Τα Windows 10 είναι γνώριμα και εύχρηστα και με πολλές ομοιότητες με τα Windows 7, συμπεριλαμβανομένου του μενού Έναρξης.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΜΑΛΙΑ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 1 Airchain - Transmission Chain (αλυσίδα/ακολουθεία μετάδοσης) αναλογική

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 30 Ιουνίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 912/2002 του κ. George Miley (Ιρλανδού υπήκοου) εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για την Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley Κεφάλαιο 4: ικτύωση και ιαδίκτυο Η Επιστήµη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωµένη Παρουσίαση (δέκατη αµερικανική έκδοση) J. Glenn Brookshear Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικότητα και Τεχνικές Προδιαγραφές

Λειτουργικότητα και Τεχνικές Προδιαγραφές Λειτουργικότητα και Τεχνικές Προδιαγραφές Η ΕΔΕΤ Α.Ε. αναπτύσσει την Υπηρεσία Δίαυλος, μία ηλεκτρονική υπηρεσία ζωντανών διαδικτυακών μεταδόσεων εκδηλώσεων, ομιλιών, σεμιναρίων, επιστημονικών συνεδρίων

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 7: Πρότυπα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με την μεγάλη προσφορά της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ σε συνεργασία με την Nova

Πληροφορίες σχετικά με την μεγάλη προσφορά της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ σε συνεργασία με την Nova Πληροφορίες σχετικά με την μεγάλη προσφορά της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ σε συνεργασία με την Nova 12 μήνες συνδρομή Επίσημη Λιανική Τιμή: 626,40 Τιμή για φιλάθλους Ολυμπιακού: 299,00 12 μήνες συνδρομή Επίσημη Λιανική

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υποενότητα: Υ1 Εισαγωγή στο ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αύγουστος 2012 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση ταµειακών διαθεσίµων: οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012 ανήλθαν σε 37,9 εκατ. (+43,2% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

«Από 5 Σεπτεμβρίου μόνο ψηφιακό σήμα στον Έβρο» Όλοι οι τηλεθεατές πρέπει να επανασυντονίσουν τους δέκτες τους στις 5 Σεπτεμβρίου

«Από 5 Σεπτεμβρίου μόνο ψηφιακό σήμα στον Έβρο» Όλοι οι τηλεθεατές πρέπει να επανασυντονίσουν τους δέκτες τους στις 5 Σεπτεμβρίου ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 6, 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. ΤΗΛ: 2551350055 ΗΛΕΚΤΡ Δ/ΝΣΗ: epkevrou@hotmail.com Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Από 5 Σεπτεμβρίου μόνο ψηφιακό σήμα στον Έβρο» Όλοι οι τηλεθεατές πρέπει να επανασυντονίσουν

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι σταθμοί εργασίας σε ένα δίκτυο ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 4 SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...3 4.2.1 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...3 4.2.1.1 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...4 4.2.1.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5320/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5320/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5320/20-10-2016 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks)

Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks) Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks) Βασικές τεχνολογίες για δίκτυα κορµού (backbone networks) ο συνδυασµός της οπτικής τεχνολογίας WDM µε δικτυακές τεχνολογικές βαθµίδες υψηλοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων

ΜΑΘΗΜΑ: Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων ΜΑΘΗΜΑ: Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Άγγελος Μιχάλας ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης CreativeCommons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012

Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012 Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012 29 Μαρτίου 2013 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση πελατειακής βάσης κατά 21% στις συνδυαστικές υπηρεσίες έναντι του 2011 Μερίδιο 42% στους νέους συνδροµητές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυμέσα; Χαρακτηριστικά των μέσων Ιδιότητες συστημάτων πολυμέσων Δομή συστημάτων πολυμέσων Δικτυακά συστήματα πολυμέσων Μετάδοση πολυμέσων Απαιτήσεις πολυμέσων Ποιοι εμπλέκονται στα

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Οι Η/Υ στο κτίριο που βρίσκεται το γραφείο σας συνδέονται έτσι ώστε το προσωπικό να μοιράζεται τα αρχεία και τους εκτυπωτές. Πως ονομάζεται αυτή η διάταξη των

Διαβάστε περισσότερα