ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «OIΚΟΞΕΝΑΓΟΥ (Ξεναγού Οικολογικών Συστημάτων)» ΑΝΑ ΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: IOBE Α ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ - ABSTRACT... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ» Α.1 Προτεινόμενος Γενικός Τίτλος του Επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας/των Α.2 Ορισμός του Επαγγέλματος Α.2.1. Γενική Περιγραφή του περιεχομένου και σκοπός του Επαγγέλματος Α.3 Αντιστοίχιση με το ισχύον Σύστημα Ταξινόμησης Επαγγελμάτων, σε τετραψήφια ανάλυση και με το ισχύον Σύστημα Ταξινόμησης Κλάδων Οικονομίας, σε τουλάχιστον διψήφια ανάλυση Α.3.1 Αντιστοίχιση με ΣΤΕΠ Α.3.2 Αντιστοίχιση με ΣΤΑΚΟ Α.4 Ιστορική εξέλιξη του Επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας Α.4.1 Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη του επαγγέλματος ή και της ειδικότητας Α.4.2 Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Α.5 Αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας /δυναμική του επαγγέλματος ή/ και ειδικότητας Α.5.1 Γενική περιγραφή των τάσεων μεγέθυνσης που διαγράφουν στην ελληνική αγορά οι κλάδοι στους οποίους εντάσσονται οι απασχολούμενοι στο συγκεκριμένο επάγγελμα Α.5.2 Είδος επιχειρήσεων όπου εμφανίζεται κατά κύριο το επάγγελμα και αναπτυξιακή δυναμική του επαγγέλματος/ή και της ειδικότητας Α.6 Απασχόληση, τάσεις-προοπτικές Α.6.1 Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης της απασχόλησης Α.6.2 Τάσεις Α.6.3 Προοπτικές Α.7 Υφιστάμενες μορφές άσκησης του επαγγέλματος ή /και της ειδικότητας, τάσεις εξέλιξης Α.7.1 Υφιστάμενες ειδικεύσεις/κατευθύνσεις του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας Α.7.2 Τάσεις εξέλιξης των πιο δυναμικών και πολυπληθών ειδικεύσεων Α.8 Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στο επάγγελμα/ειδικότητα Α.9 Συνδικαλιστικές ή επιστημονικές οργανώσεις σχετικές με το επάγγελμα/ειδικότητα, έντυπα ή άλλα μέσα πληροφόρησης ή άλλες πηγές Α.9.1 Συνδικαλιστικές-επαγγελματικές ή επιστημονικές οργανώσεις σχετικές με το επάγγελμα/ειδικότητα Α.9.2 Έντυπα και άλλα μέσα πληροφόρησης Α.9.3 Άλλες πηγές πληροφόρησης Α.10 Τυπικές ή θεσμικές προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος/ειδικότητας Α.10.1 Άδειες λειτουργίας Α.10.2 Άδειες εργασίας Α.10.3 Άλλες προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος ή/και ειδικότητας Α.11 Τίτλοι και θέσεις-διαβαθμίσεις στην επαγγελματική ιεραρχία Α.11.1 Τίτλοι και θέσεις- διαβαθμίσεις επαγγελματικής ιεραρχίας Α.12 Συνθήκες εργασίας (συμπεριλαμβανομένων υγιεινής και ασφάλειας) ΕΝΟΤΗΤΑ Β: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ» Β.1 ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ, ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ» Γ.1 ΓΝΩΣΕΙΣ Γ.2 ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ»

3 ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: «ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» Ε.1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ε.2 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 216 3

4 ΣΥΝΟΨΗ - ABSTRACT ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος του «Οικοξεναγού (ξεναγού οικολογικών συστημάτων)» που στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας «Οικοξεναγός». Ως Οικοξεναγός ορίζεται ο επαγγελματίας που κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να: Οργανώνει επισκέψεις και εκδρομές σε χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα, σε περιοχές φυσικού κάλλους και υψηλής αισθητικής αξίας, σε προστατευόμενες περιοχές, καθώς και «περιπατητικές διαδρομές» και κατασκηνώσεις στην ύπαιθρο (δάση, αγροτικό τοπίο). Συνοδεύει επισκέπτες και περιηγητές στην ύπαιθρο, σε περιοχές φυσικού κάλλους και υψηλής αισθητικής αξίας, σε προστατευόμενες περιοχές αναδεικνύοντας τα φυσικά ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία των επισκεπτόμενων περιοχών και επικοινωνεί και διαχειρίζεται τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια της οικοξενάγησης. Προστατεύει, αναδεικνύει και διαφυλάσσει την άγρια ζωή, τη φύση και τους φυσικούς πόρους στο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματός του (οικοξενάγηση). Τέλος, ο Οικοξεναγός συμμετέχει αφενός σε εθνικά ή/και διεθνή διεπαγγελματικά «ίκτυα» επαγγελματιών οικοτουριστικών δραστηριοτήτων και αφετέρου στην προώθηση και προβολή του «οικοτουριστικού προϊόντος» της περιοχής του. Την ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος του «Οικοξεναγού» ανέλαβε ο ΣΕΒ μέσω του ΙΟΒΕ. Για το σκοπό αυτό συστάθηκε ομάδα εργασίας στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των εργαζομένων και εργοδοτών στο συγκεκριμένο επάγγελμα αναλαμβάνοντας το ρόλο των εμπειρογνωμόνων και παρατηρητών σε συνεργασία με επιστημονικά στελέχη του φορέα. Συντονιστής και επιμελητής της μελέτης ανάπτυξης του επαγγελματικού περιγράμματος του «ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟΥ» ήταν ο κ. Καραγιάννης Κώστας. Συντάκτες και συγγραφείς του περιγράμματος ήταν η κα Χαλικιά ήμητρα και ο κ. Καραγιάννης Κώστας. Την προσέγγιση των εργαζομένων για το περίγραμμα και το αναλυτικό του περιεχόμενο, τη διατύπωσε γνωμοδοτώντας ο κ. Αϊβαλιώτης Κων/νος. Την προσέγγιση των εργοδοτών για το περίγραμμα και το αναλυτικό του περιεχόμενο, τη διατύπωσε γνωμοδοτώντας η κ. Γαβριήλ Σμαράγδα. The present study concerns the development of the occupational profile of the Ecoguide. As Ecoguide is defined the person who is qualified to: Organize visits, excursions and camping activities to overland and water ecosystems, to places with special ecological value and to protected areas. Escort groups of people to all the above mentioned areas. Protect, bring out and preserve the wild life, the natural environment and the natural resources in the framework of exercising his/her professional activities. Finally, the Ecoguide participates in national and/or international thematic professional networks and promotes the ecotourist product of his area of activity. The specific occupational profile development was undertaken by the FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH (IOBE). In this framework, a group of experts was formed where representatives from the employees and employers organisations participated as experts together with the scientific staff of the organization. In particular, Mrs. Chalikia Dimitra, participated as expert and completed the occupational description questionnaire which was developed by the scientific experts. Mrs. Gavriili Smaragda and Mr. Aivaliotis Costas participated as observers contributing with their knowledge and experience to the final outcome of the project. The final synthesis of the occupational profile was conducted by Mr. Karayiannis Costas and the result is this final output. It is important to point out that in the final phase, the representatives of employers and employees gave feedback regarding the developed occupational profile. 4

5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ/ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Συγκεντρωτική Παρουσίαση Κύριων και Επιμέρους Επαγγελματικών Λειτουργιών και Εργασιών του Περιγράμματος ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΕΛ 1: Οργανώνει επισκέψεις και εκδρομές σε χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα, σε περιοχές φυσικού κάλλους και υψηλής αισθητικής αξίας, σε προστατευόμενες περιοχές, καθώς και «περιπατητικές διαδρομές» και κατασκηνώσεις στην ύπαιθρο (δάση, αγροτικό τοπίο). ΕΕΛ 1.1: Επιλέγει την περιοχή (χερσαίο ή υδάτινο οικοσύστημα), τον τύπο (πεζή ή με σκάφος ή με χρήση ζώων (π.χ. άλογα) και το είδος της οικοξενάγησης (επίσκεψη/ περιήγηση/ κατασκήνωση). ΕΕ 1.1.1: Συνεννοείται με τον αρμόδιο φορέα για την προστασία/φύλαξη/διαχείριση της περιοχής στην οποία θα πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα (π.χ. ΜΚΟ, ασαρχεία, ΟΤΑ, και επιχειρήσεις τους, άλλα ΝΠ και ΝΠΙ ). ΕΕ 1.1.2: Αναζητεί γεωμορφολογικούς και γεωλογικούς χάρτες της περιοχής. ΕΕ 1.1.3: Προετοιμάζει τη διαδρομή της οικοξενάγησης και επιλέγει τα κατ αρχήν σημεία στα οποία θα πραγματοποιηθούν στάσεις για παρουσίαση της περιοχής/ παρατήρηση ορνιθοπανίδας/ αναγνώριση χλωρίδας / ξεκούραση/ κατασκήνωση. ΕΕΛ 1.2: Πραγματοποιεί αυτοψία στην περιοχή στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα. ΕΕ 1.2.1: Αιτείται αδείας για αυτοψία από τον αρμόδιο φορέα για την προστασία/φύλαξη/διαχείριση της περιοχής στην οποία θα πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα (π.χ. ΜΚΟ, ασαρχεία, ΟΤΑ και επιχειρήσεις τους, άλλα ΝΠ και ΝΠΙ ). ΕΕ 1.2.2: Σημειώνει πάνω σε χάρτη τα σημεία στα οποία πρόκειται να πραγματοποιήσει την αυτοψία. ΕΕ 1.2.3: Συλλέγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να την περιοχή (πληροφοριακό υλικό, νομικό καθεστώς της περιοχής π.χ. προστατευόμενες περιοχές Natura, Ramsar, θαλάσσιο πάρκο κλπ), έτσι ώστε να ενημερωθεί για πιθανούς περιορισμούς στη πρόσβαση. ΕΕΛ 1.3: Σχεδιάζει την ακριβή διαδρομή που θα ακολουθήσει η ομάδα επισκεπτών. ΕΕ 1.3.1: Αξιολογεί τα αποτελέσματα της αυτοψίας και του πληροφοριακού υλικού που έχει συλλέξει, επιλέγει τα τελικά σημεία στάσης της ομάδας και καθορίζει επακριβώς τις δραστηριότητες σε κάθε σημείο στάσης (παρουσίαση της περιοχής/παρατήρηση ορνιθοπανίδας/αναγνώριση χλωρίδας/ ξεκούραση/ κατασκήνωση) και σημειώνει πάνω στο χάρτη την ακριβή διαδρομή καθώς και τα σημεία στάσης. ΕΕ : Ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα για την προστασία/φύλαξη/διαχείριση της περιοχής στην οποία θα πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα (π.χ. ΜΚΟ, ασαρχεία, ΟΤΑ και επιχειρήσεις τους, άλλα ΝΠ και ΝΠΙ ) και ζητά την έγκριση του για την προτεινόμενη διαδρομή, κυρίως εφόσον πρόκειται για προστατευόμενες περιοχές. ΕΕ : Καταγράφει τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται (κατάλληλη ένδυση, κινητός εξοπλισμός κλπ.) και συντάσσει κατάλογο. 5

6 ΚΕΛ 2: Συνοδεύει επισκέπτες και περιηγητές στην ύπαιθρο, σε περιοχές φυσικού κάλλους και υψηλής αισθητικής αξίας, σε προστατευόμενες περιοχές αναδεικνύοντας τα φυσικά ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία των επισκεπτόμενων περιοχών, επικοινωνεί και διαχειρίζεται τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της οικοξενάγησης. ΕΕΛ 2.1: Ενημερώνει την ομάδα επισκεπτών για τον τύπο (πεζή ή με σκάφος ή με χρήση ζώων π.χ. άλογα) και το είδος της οικοξενάγησης (επίσκεψη / περιήγηση / κατασκήνωση). ΕΕ 2.1.1: Αναπαραγάγει τον κατάλογο του απαιτούμενου εξοπλισμού και φροντίζει να διανεμηθεί εγκαίρως στους επισκέπτες, έτσι ώστε να προσέλθουν με την κατάλληλη ένδυση και εξοπλισμό στην οικοξενάγηση. Επίσης αναπαραγάγει και διανέμει στην ομάδα των επισκεπτών τον τελικό χάρτη της διαδρομής. ΕΕ 2.1.2: Αναλύει και εξειδικεύει τις πληροφορίες για την οικοξενάγηση. Εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ζώα για τη μεταφορά παρέχει πλήρεις και υπεύθυνες συμβουλές για τον τρόπο συμπεριφοράς προς αυτά. ΕΕ 2.1.3: Παρουσιάζει τον εξοπλισμό και δίνει γενικές πληροφορίες για την χρήση του καθώς και τα σωστικά μέσα και ενημερώνει με σαφήνεια και ευκρίνεια για τη χρήση τους. ΕΕΛ 2.2: Ενημερώνει την ομάδα των επισκεπτών για την περιοχή (φύση, ανθρώπινες δραστηριότητες, ιστορία, σημερινή κατάσταση). ΕΕ 2.2.1: Συγκεντρώνει πληροφοριακό υλικό για την περιοχή γενικού ενδιαφέροντος (τοποθεσία, ιστορία, γεωμορφολογία, αρχιτεκτονική κληρονομιά, αγροτικό τοπίο, ανθρώπινες δραστηριότητες, παρουσίαση τοπικών προϊόντων, ήθη-έθιμα, κλπ) και ειδικού ενδιαφέροντος (άγρια φύση, χλωρίδα και πανίδα κλπ). ΕΕ2.2.2: ιανέμει το πληροφοριακό υλικό στους επισκέπτες. ΕΕ 2.2.3: Ξεναγεί τους επισκέπτες σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον οποίο παρουσιάζονται με χάρτες, φωτογραφίες, μακέτες μνημείων, ευρήματα, video, cd-rom η περιοχή/τοποθεσία, τα ενδιαιτήματα της, η ιστορία, η γεωμορφολογική εξέλιξή της κλπ. ΕΕΛ 2.3: Επικοινωνεί και ενημερώνει τους επισκέπτες/περιηγητές πριν και κατά την διάρκεια της οικοξενάγησης. ΕΕ 2.3.1: Εξηγεί αναλυτικά το πρόγραμμα της οικοξενάγησης και απαντά στις ερωτήσεις τους. ΕΕ 2.3.2: Ενημερώνει τους επισκέπτες για τους κανόνες και τους πιθανούς περιορισμούς που ισχύουν για την περιοχή της οικοξενάγησης. ΕΕ 2.3.3: Παρέχει συμβουλές και βοηθά τους επισκέπτες στο χειρισμό εξοπλισμού για παρατήρηση, αναγνώριση και καταγραφή της άγριας ζωής. ΕΕ 2.3.4: Παρέχει πλήρη, υπεύθυνη και συνεχή πληροφόρηση στους επισκέπτες για τη φύση, το τοπίο, τη χλωρίδα, τη πανίδα (ενδημικά, απειλούμενα, σπάνια και προστατευόμενα είδη), τα αμφίβια, την ιχθυοπανίδα, την ορνιθοπανίδα, τα ερπετά, τα θηλαστικά, που συναντούν κατά την διάρκεια της διαδρομής, τις οικολογικές ενότητες και τα κυρίαρχα στοιχεία όπως σημαντικές συστάδες χλωρίδας, όνομα τύποι φυτοκοινωνιών, είδη βλάστησης, θώκοι, θέση, έκταση, επιστημονικό και κοινό όνομα των ειδών που έχουν παρατηρηθεί, ιδιοκτησιακό καθεστώς και το αβιοτικό περιβάλλον (κλιματολογικά στοιχεία, γεωμορφολογία, γεωλογία και στοιχεία εδαφών, υδρολογία, παραλίμνια ύδατα, υπόγεια νερά, υδρογεωλογία). ΕΕ 2.3.5: Πληροφορεί για τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή, την τοπική οικονομία και τα τοπικά προϊόντα. Πληροφορεί για τις καλλιεργητικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται, τη συλλογή και την τυποποίηση/μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και προϊόντων φυτικής ή και ζωικής παραγωγής που παράγονται στις αγροτουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής. 6

7 ΕΕ 2.3.6: Πληροφορεί για τα ήθη, έθιμα, τοπικές παραδόσεις, τοπικούς μύθους και θρύλους. Πληροφορεί για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική κληρονομιά (γεφύρια, βρύσες, μύλοι, λιθόστρωτα μονοπάτια, εκκλησίες κλπ). ΕΕΛ 2.4: ιαχειρίζεται τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της οικοξενάγησης και παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των επισκεπτών. ΕΕ 2.4.1: Ελέγχει συνεχώς εάν τηρούνται οι κανόνες που προαναφέρθηκαν. Σε περίπτωση μη τήρησης επεμβαίνει και υπενθυμίζει τους κανόνες. ΕΕ 2.4.2: Επιθεωρεί και ελέγχει την κίνηση των επισκεπτών καθ όλη τη διάρκεια της οικοξενάγησης. ΕΕ 2.4.3: Παρέχει συμβουλές και βοηθά κάποιες κατηγορίες επισκεπτών (ηλικιωμένοι, παιδιά) εφόσον αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να ακολουθήσουν την διαδρομή καθώς και τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ανάγκης. ΚΕΛ 3: Προστατεύει, αναδεικνύει και διαφυλάσσει την άγρια ζωή, τη φύση και τους φυσικούς πόρους. ΕΕΛ 3.1: Αναγνωρίζει τα είδη άγριας ζωής, τα προστατευόμενα είδη, τη χλωρίδα και τα υδρόβια είδη. ΕΕ 3.1.1: Παρατηρεί τα είδη άγριας ζωής, της χλωρίδας και των αμφιβίων και υδροβίων ειδών με έμφαση στα προστατευόμενα είδη, δυο φορές τον χρόνο (άνοιξη και καλοκαίρι). ΕΕ 3.1.2: Αξιολογεί τα αποτελέσματα της παρατήρησης. ΕΕ 3.1.3: ιατηρεί αρχείο καταγραφών και αξιολογήσεων. ΕΕΛ 3.2: Παρέχει υπηρεσίες για τη διάσωση και περίθαλψη των τραυματισμένων ειδών της άγριας ζωής. ΕΕ 3.2.1: Εντοπίζει το τραυματισμένο είδος. ΕΕ 3.2.2: Συλλέγει το τραυματισμένο είδος και το μεταφέρει άμεσα σε ασφαλές μέρος. ΕΕ 3.2.3: Ενημερώνει άμεσα το Κέντρο περίθαλψης Αγρίων ζώων ή τον αρμόδιο φορέα για την προστασία και διαχείριση της περιοχής όπου βρέθηκε το τραυματισμένο είδος. ΕΕΛ 3.3: Παρατηρεί το τοπίο και τη φύση και επεμβαίνει για να αποτρέψει πιθανές περιβαλλοντικές βλάβες στους φυσικούς πόρους. ΕΕ 3.3.1: Εντοπίζει ρύπους (π.χ. απόθεση απορριμμάτων) και ενημερώνει αμέσως τον αρμόδιο φορέα για την προστασία και διαχείριση της περιοχής. ΕΕ 3.3.2: Εντοπίζει λαθροθήρες και ενημερώνει αμέσως τον αρμόδιο φορέα για την προστασία και διαχείριση της περιοχής. ΕΕ 3.3.3: Παρέχει σαφείς οδηγίες στους επισκέπτες (Κώδικας Ορθών Περιβαλλοντικών Πρακτικών και Συμπεριφοράς), με στόχο την αποτροπή περιβαλλοντικών βλαβών και ελέγχει την περιβαλλοντική συμπεριφορά των επισκεπτών και δεν επιτρέπει την εκτροπή της. ΚΕΛ 4( ): Συμμετέχει αφενός σε εθνικά ή/και διεθνή διεπαγγελματικά «ίκτυα» επαγγελματιών οικοτουριστικών δραστηριοτήτων και αφετέρου στην προώθηση και προβολή του «οικοτουριστικού προϊόντος» της περιοχής του. ΕΕΛ 4.1: Συμμετέχει σε ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό υπαίθρου και τον οικοτουρισμό με στόχο τη βελτίωση των γνώσεών του, των μεθόδων ξενάγησης και ενημέρωσης των επισκεπτών. ΕΕ 4.1.1: Ερευνά για την ύπαρξη ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό υπαίθρου και τον οικοτουρισμό, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. ΕΕ 4.1.2: ιερευνά τα πιθανά πλεονεκτήματα συμμετοχής σε τέτοιο ίκτυο. 7

8 ΕΕ 4.1.3: Υποβάλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του. ΕΕΛ 4.2: Συστήνει ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό υπαίθρου και τον οικοτουρισμό. ΕΕ 4.2.1: Ενημερώνεται για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. ΕΕ 4.2.2: ιερευνά τα πιθανά πλεονεκτήματα συμμετοχής σε τέτοιο ίκτυο. ΕΕ 4.2.3: ιερευνά τη διάθεση των άλλων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό της υπαίθρου και τον οικοτουρισμό για συστήσουν από κοινού ένα τέτοιο ίκτυο. ΕΕΛ 4.3: Συμμετέχει στην προώθηση και προβολή του οικοτουριστικού προϊόντος της περιοχής του. ΕΕ 4.3.1: Συμμετέχει στην παραγωγή έντυπου και οπτικού υλικού στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που αφορούν στην περιοχή της οικοξενάγησης. ΕΕ 4.3.2: Συμμετέχει στο σχεδιασμό, κοστολόγηση και προώθηση «οικοτουριστικών πακέτων». ΕΕ 4.3.3: Αποστέλλει το προωθητικό υλικό σε ενδιαφερόμενους φορείς, τουριστικά γραφεία και το αναρτά σε ιστοσελίδες και διαδικτυακές πύλες αγροτουρισμού και οικοτουρισμού. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Συγκεντρωτική Παρουσίαση των Γνώσεων, εξιοτήτων και Ικανοτήτων του Περιγράμματος ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Ελληνική γλώσσα Αγγλική γλώσσα Στοιχεία Γεωγραφίας Γενικές αρχές Φυσικής Γενικές αρχές Χημείας Γενικές αρχές Μαθηματικών Γενικές αρχές Βιολογίας Γενικές αρχές Πληροφορικής ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Βασικές γνώσεις χειρισμού τεχνικού εξοπλισμού. Βασικές γνώσεις των όρων και περιορισμών που τίθενται για την φύλαξη της περιοχής οικοξενάγησης, ιδιαίτερη εάν αυτή έχει κριθεί προστατευόμενη. Βασικές γνώσεις του Νομοθετικού Πλαισίου που αφορά στην Περιοχή της οικοξενάγησης (Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία) ιδιαίτερα εφόσον αυτή έχει κριθεί προστατευόμενη.. Βασικές γνώσεις Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. Βασικές γνώσεις χειρισμού τεχνικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων (4 Χ 4, σκάφος, άλογα ) Βασικές γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ιαδικτύου Βασικές Αρχές των Κανόνων υγιεινής και Ασφάλειας Βασικές αρχές χερσαίων και υδατικών οικοσυστημάτων Βασικές γνώσεις αναγνώρισης και προστασίας της άγριας ζωής και της χλωρίδας Βασικές γνώσεις της Φέρουσας Ικανότητας του οικοσυστήματος Βασικές αρχές και κανόνες διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού Βασικές Αρχές των Κανόνων υγιεινής και Ασφάλεια Βασικές γνώσεις χρήσης και λειτουργίας του απαιτούμενου εξοπλισμού Αρχές επικοινωνίας Βασικές γνώσεις των καταφυγίων της άγριας ζωής. Βασικές γνώσεις διαχείρισης συμβάντων και ατυχημάτων στο ύπαιθρο Βασικές γνώσεις χειρισμού του ειδικού εξοπλισμού παρατήρησης των ειδών ενδιαφέροντος Βασικές Γνώσεις Οικονομίας και ιοίκησης 8

9 Βασικές νομικές γνώσεις Βασικές Γνώσεις μάνατζμεντ και μάρκετινγκ Βασικές αρχές επικοινωνίας Γνώσεις Λαογραφίας Γνώσεις Ιστορίας ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Βασικές γνώσεις θεωρίας και εφαρμογής Τεχνικού Σχεδίου. Βασικές Αρχές λειτουργίας του Αρμοδίου φορέα που ανήκει η περιοχή της οικοξενάγησης Βασικές γνώσεις των γεωγραφικών ορίων της προστατευόμενης περιοχής αλλά και της ευρύτερης Βασικές γνώσεις ανάγνωσης και χειρισμού των χαρτών της περιοχής Χρήση των Συστημάτων Προσανατολισμού (GPS, Πυξίδα, χάρτες κ.λ.π.) Χρήση Συστημάτων Επικοινωνίας (Ασύρματο, κινητό τηλέφωνο κ.λ.π.) Αρχές διαχείρισης ατόμων με ειδικά προβλήματα Ειδικές γνώσεις περιβαλλοντικής αναψυχής στην προστατευόμενη περιοχή. Γνώσεις ανάγνωσης και χειρισμού των χαρτών της περιοχής Γνώσεις μορφολογίας φυτών και δένδρων Γνώσεις βοτανικής και ασικής Βοτανικής Γνώσεις Μακροσκοπικής αναγνώρισης των ειδών της ελληνικής άγριας πανίδας Γνώσεις των ενδιαιτημάτων και βιοτόπων των προστατευόμενων ειδών της άγριας ζωής Γνώσεις τοπικής ιστορίας, γεωγραφίας, λαογραφίας, γαστριμαργικών παραδόσεων ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Βασικές δεξιότητες : Ανάγνωση, γραφή, ακρόαση, ομιλία, υπολογιστική ικανότητα. Οριζόντιες δεξιότητες : Κριτική σκέψη. Κρίση και λήψη απόφασης, Πρωτοβουλία. Επικοινωνία. Παρακολούθηση / έλεγχος. ιαχείριση χρόνου. Ευχέρεια χειρισμού των Συστημάτων Προσανατολισμού (GPS, πυξίδα, χάρτες κ.λ.π.) Ευχέρεια χειρισμού των Συστημάτων Επικοινωνίας (Ασύρματο, κινητό τηλέφωνο κ.λ.π.). Ευχέρεια να οδηγεί όχημα 4Χ4 εκτός δρόμου και ταχύπλοο σκάφος. Ευχέρεια στην ανάγνωση χαρτών και νομοθετικών διαταγμάτων της περιοχής Ευχέρεια επικοινωνίας Ευχέρεια στην επικοινωνία με τους επισκέπτες Ευχέρεια στην διαχείριση των επισκεπτών Ευχέρεια στη μετάδοση της πληροφορίας στους επισκέπτες Ευχέρεια στην αναγνώριση των γεωγραφικών ορίων της περιοχής Ευχέρεια στην υποστήριξη των επισκεπτών για τον χειρισμό εξοπλισμού παρατήρησης άγριας ζωής και άλλων ειδών των προστατευόμενων συστημάτων. Ευχέρεια στην παροχή πληροφοριών και απαντήσεων σε ερωτήσεις των επισκεπτών. Ευχέρεια στην αναγνώριση των επισκεπτών που έχουν ειδικά προβλήματα κίνησης στον χώρο, άτομα μεγάλης ηλικίας και παιδιά Ευχέρεια στην διαχείριση και παροχή βοήθειας αυτών των κατηγοριών των επισκεπτών Ευχέρεια στη μετάδοση πληροφορίας σχετικά με την ορθή συμπεριφορά των επισκεπτών 9

10 ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Ακρίβεια αντίληψης Επαγωγική σκέψη Συμπερασματική σκέψη Ικανότητα να χειρίζεται μηχανήματα και ηλεκτρονικές συσκευές Ταχύτητα αντίδρασης Ψηφιακή ικανότητα Χωρο-αντιληπτική ικανότητα Σχεδιαστική ικανότητα Αριθμητική ικανότητα Τεχνική ικανότητα Επικοινωνιακή ικανότητα ιαχειριστική ικανότητα ανθρώπινου δυναμικού Συνδυαστική ικανότητα Ικανότητα στην έκφραση και σαφή έκθεση απόψεων Λεκτική ικανότητα Αισθητηριακή και ψυχοκινητική ικανότητα Ικανότητα σχεδιασμού ενεργειών Ικανότητα στην εκτίμηση και πρόληψη προβλημάτων Οργανωτική και ιαχειριστική ικανότητα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ/ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Α: ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟΣ ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟΣ 1 η ιαδρομή Απολυτήριο όλων των τύπων Λυκείου- ίπλωμα Μεταδευτεροβάθμιας Κατάρτισης τύπου ΙΕΚ συναφούς ειδικότητας. 2 η ΕΠΑΣ συναφούς ειδικότητας και 2 έτη συναφής επαγγελματική ιαδρομή 3 η ιαδρομή προϋπηρεσία + Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.. Απολυτήριο Γυμνασίου Συναφής επαγγελματική προϋπηρεσία 4 ετών + Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (Στο πλαίσιο αυτό στο κεφάλαιο Ε παραθέτουμε ενδεικτικούς τρόπους αξιολόγησης των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων). 10

11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπροσώπησης εργαζομένων και εργοδοτών που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΒ, σε σύμπραξη με τα ερευνητικά ή εκπαιδευτικά κέντρα ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ και ΙΟΒΕ, ανέλαβαν από το Υπουργείο Απασχόλησης ΕΚΕΠΙΣ, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δράσης, να αναπτύξουν 145 επαγγελματικά περιγράμματα μεταξύ των οποίων και το επαγγελματικό περίγραμμα του «ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟΥ» στο οποίο αναφέρεται η παρούσα μελέτη αυτή. Η συνεργασία των αναδόχων φορέων αποβλέπει στην ανάπτυξη και πιστοποίηση «Επαγγελματικών Περιγραμμάτων», στο πλαίσιο της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης και αποτελεί απαραίτητο βήμα για τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ). Με αυτή τη συνεργασία των Κοινωνικών Φορέων επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Η ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος του «ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟΥ» έγινε υπό το συντονισμό του IOBE. Από την πλευρά του ΙΟΒΕ, Υπεύθυνος Έργου ήταν ο Γενικός ιευθυντής Π. Πολίτης και Συντονιστής του Έργου ο Α. Τορτοπίδης. Συντονιστής και επιμελητής της μελέτης ανάπτυξης του επαγγελματικού περιγράμματος του «ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟΥ» ήταν ο κ. Καραγιάννης Κώστας. Συντάκτες και συγγραφείς του περιγράμματος ήταν η κα Χαλικιά ήμητρα και ο κ. Καραγιάννης Κώστας. Tην προσέγγιση των εργαζομένων για το περίγραμμα και το αναλυτικό του περιεχόμενο, τη διατύπωσε γνωμοδοτώντας ο κ. Αιβαλιώτης Γιάννης. Την προσέγγιση των εργοδοτών για το περίγραμμα και το αναλυτικό του περιεχόμενο, τη διατύπωσε γνωμοδοτώντας η κα Γαβριήλ Σμαράγδα. Το μεθοδολογικό πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε η παρούσα μελέτη έχει αναπτυχθεί στον σχετικό «Ο ΗΓΟ 1 που εξέδωσαν το 2007 οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπροσώπησης εργαζομένων και εργοδοτών που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ. Η ανάπτυξη των περιγραμμάτων γίνεται βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ΚΥΑ [110998/ (ΦΕΚ 566Β )] και το Αναλυτικό Τεύχος της Προκήρυξης για τη διεξαγωγή Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισμού Αριθ.32/2009 με τίτλο «Ανάπτυξη 145 Επαγγελματικών Περιγραμμάτων», Βάσει των ανωτέρω, η περιγραφή των επαγγελματικών περιγραμμάτων ακολουθεί τους εξής πέντε άξονες: Ενότητα Α: Τίτλος και ορισμός του επαγγέλματος / ειδικότητας. Ενότητα Β: Ανάλυση του επαγγέλματος / ειδικότητας - «προδιαγραφές». Ενότητα Γ: Απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες για την άσκηση του επαγγέλματος/ ειδικότητα. Ενότητα : Προτεινόμενες διαδρομές για την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων. Ενότητα Ε: Ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης των απαιτούμενων Γνώσεων, εξιοτήτων και Ικανοτήτων. Στην ενότητα Α αναλύονται οι γενικότερες συνθήκες του επαγγέλματος, οι τεχνολογικές αλλαγές που το επηρεάζουν, οι γενικότερες αλλαγές που παρατηρούνται, οι προοπτικές του επαγγέλματος στην αγορά εργασίας και των κλάδων δραστηριότητας στους οποίους ασκείται, καθώς και οι ρυθμίσεις που ισχύουν σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος. 1 Ο Οδηγός για την ανάπτυξη και τις προδιαγραφές των επαγγελματικών περιγραμμάτων συντάχθηκε το 2007 από την παρακάτω ομάδα εργασίας των ΓΣΕΕ-ΣΕΒ-ΓΣΕΒΕΕ-ΕΣΕΕ: ημουλάς Κώστας (Επιμέλεια), Βαρβιτσιώτη Ρένα, Σπηλιώτη Χριστίνα (Συγγραφείς), Τολίδης Γιάννης (Ανάπτυξη και Συγγραφή Ερωτηματολογίου Περιγραφής Επαγγέλματος), Άσπρος ημήτρης (Παράδειγμα Επαγγελματικού Περιγράμματος). 11

12 Στην ενότητα Β το επάγγελμα αναλύεται σε κύριες επαγγελματικές λειτουργίες (ΚΕΛ 1 έως ΚΕΛ ν ), κάθε ΚΕΛ αναλύεται σε επιμέρους επαγγελματικές λειτουργίες (ΕΕΛ) και κάθε ΕΕΛ σε επαγγελματικές εργασίες (ΕΕ) (επόμενο διάγραμμα). ιάγραμμα: Ανάλυση επαγγέλματος σε ΚΕΛ-ΕΕΛ-ΕΕ ΚΕΛ 1 ΕΕΛ 1.1 ΕΕ ΕΕ 1.1.ν..... ΕΕΛ 1.ν ΕΕ 1.ν.ν.. ΚΕΛ ν ΕΕΛ ν.ν ΕΕ ν.ν.ν Για κάθε δε ΕΕ προσδιορίζονται τα κριτήρια επαγγελματικής ανταπόκρισης και το εύρος εφαρμογής της. Με βάση αυτή την ανάλυση, στην ενότητα Γ αναλύονται οι απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για αποτελεσματική εκτέλεση κάθε επαγγελματικής εργασίας. Στις ενότητες και Ε προτείνονται διαδρομές για την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων και ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Αξιοποιήθηκαν οι ακόλουθες μέθοδοι συλλογής πληροφοριών για το επάγγελμα: Η βιβλιογραφική έρευνα γραφείου, για την επισκόπηση της σχετικής με το επάγγελμα βιβλιογραφίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (κλαδικές μελέτες και επαγγελματικές μονογραφίες), τη συγκέντρωση και ανάλυση στατιστικών δεδομένων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και των στοιχείων που διαθέτουν οι επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις του επαγγέλματος. Μια παραλλαγή της μεθόδου Delphi με βάση ερωτηματολόγιο που συνέταξε η επιστημονική επιτροπή της ένωσης των φορέων. Οι συνεντεύξεις με κατόχους θέσεων εργασίας στο επάγγελμα βάσει οδηγού συνέντευξης με προεπιλεγμένους άξονες που συνέταξε η επιστημονική επιτροπή της ένωσης των φορέων. Εναλλακτικά της μεθόδου της συνέντευξης χρησιμοποιήθηκε και μέθοδος συμπλήρωσης εξειδικευμένου ερωτηματολογίου με κατόχους θέσεων εργασίας στο επάγγελμα. ιαδικασίες ανασκόπησης και ανάδρασης με τις επαγγελματικές οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης. Η τελική σύνθεση του Επαγγελματικού Περιγράμματος πραγματοποιήθηκε από το συντονιστή της ομάδας ανάπτυξης του επαγγελματικού περιγράμματος κ. Καραγιάννη Κων/νο, υπό την εποπτεία της εσωτερικής Ομάδας Ποιότητας του ΙΟΒΕ (Καλλιγοσφύρη Αγγελική, οικονομολόγος, Τορτοπίδη Πολύμνια, αρχιτέκτων-μηχανικός, Τορτοπίδης Αντώνης, οικονομολόγος, Τσακανίκας Άγγελος, χημικός μηχανικός. 12

13 Tη συνολική ευθύνη του έργου των 145 επαγγελματικών περιγραμμάτων είχε η Ομάδα Πλοήγησης που συγκροτήθηκε από τους Αναδόχους φορείς και αποτελείται από τους εξής: Φορέας ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΓΣΕΕ ΙΟΒE ΓΣΕΒΕΕ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ΣΕΒ ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ Ονοματεπώνυμο Βαρβιτσιώτη Ρένα Καρατράσογλου Ιάκωβος Τορτοπίδης Αντώνης Λιντζέρης Παρασκευάς Αυλωνίτου Αναστασία Τορτοπίδης Αντώνης Κόνσολας Αντώνης Τον έλεγχο ανταπόκρισης του περιγράμματος στις προδιαγραφές του έργου της ανάπτυξης των 145 επαγγελματικών περιγραμμάτων είχε η Επιτροπή Ποιότητας στην οποία συμμετείχαν οι εξής: Φορέας ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ΣΕΒ, ΙΟΒΕ Ονοματεπώνυμο Σπηλιώτη Χριστίνα Βαρβιτσιώτη Ειρήνη Αρανίτου Βάλλια Βαρδαρός Σταμάτης Τσακανίκας Άγγελος 13

14 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ» Α.1 Προτεινόμενος Γενικός Τίτλος του Επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας/των ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟΣ (Ξεναγός Οικολογικών Συστημάτων). Α.2 Ορισμός του Επαγγέλματος Α.2.1. Γενική Περιγραφή του περιεχομένου και σκοπός του Επαγγέλματος Ο Οικοξεναγός σχεδιάζει και οργανώνει εκδρομές, επισκέψεις, περιπατητικές διαδρομές στη φύση, σε περιοχές ειδικού οικολογικού ενδιαφέροντος, σε προστατευόμενες περιοχές και σε επισκέψιμα αγροκτήματα. Επίσης, ο Οικοξεναγός (οικο+ ξενος+ -αγός) συνοδεύει και παρέχει πληροφορίες στους επισκέπτες σε σχεδιασμένες διαδρομές στη φύση, σε περιοχές ειδικού οικολογικού ενδιαφέροντος, σε προστατευόμενες περιοχές και σε επισκέψιμα αγροκτήματα. Αναλυτικότερα, ο Οικοξεναγός (οικο+ εξηγητής) είναι αυτός που συνοδεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς επισκέπτες ή περιηγητές, τους καθοδηγεί, τους υποδεικνύει τα αξιοθέατα του αγροτικού τοπίου και της φύσης, τους εξηγεί την ιστορία τους, τα ήθη, έθιμα και παραδόσεις του τόπου και παρέχει πλήρη, υπεύθυνη και συνεχή πληροφόρηση στους επισκέπτες για τη φύση, το τοπίο, τη χλωρίδα, την πανίδα (ενδημικά, απειλούμενα, σπάνια και προστατευόμενα είδη), τα αμφίβια, την ιχθυοπανίδα, την ορνιθοπανίδα, τα ερπετά, τα θηλαστικά, που συναντούν κατά την διάρκεια της διαδρομής, τις οικολογικές ενότητες και τα κυρίαρχα στοιχεία όπως σημαντικές συστάδες χλωρίδας, όνομα τύποι φυτοκοινωνιών, είδη βλάστησης, θώκοι, θέση, έκταση, επιστημονικό και κοινό όνομα των ειδών που έχουν παρατηρηθεί, ιδιοκτησιακό καθεστώς και το αβιοτικό περιβάλλον (κλιματολογικά στοιχεία, γεωμορφολογία, γεωλογία και στοιχεία εδαφών, υδρολογία, παραλίμνια ύδατα, υπόγεια νερά, υδρογεωλογία). Σκοπός του Οικοξεναγού είναι να φέρει τους επισκέπτες κοντά στη φύση (αντικείμενο της ξενάγησης) και να πάρουν ενεργητικά μέρος σε αυτήν (π.χ. παρατήρηση ορνιθοπανίδας, συλλογή και αναγνώριση και ταξινόμηση χλωρίδας, συμμετοχή σε αγροτικές ασχολίες και δραστηριότητες κλπ). Α.3 Αντιστοίχιση με το ισχύον Σύστημα Ταξινόμησης Επαγγελμάτων, σε τετραψήφια ανάλυση και με το ισχύον Σύστημα Ταξινόμησης Κλάδων Οικονομίας, σε τουλάχιστον διψήφια ανάλυση Α.3.1 Αντιστοίχιση με ΣΤΕΠ Ξεναγοί: Συνοδεύουν άτομα ή ομάδες σε αξιοθέατα ή εκδρομές και φροντίζουν για τις ανέσεις τους. Ξεναγούν περιηγητές σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, πινακοθήκες, εργοστάσια και παρέχουν σχετικές πληροφορίες για τα εκθέματα. ιευθύνουν εκδρομές για ορειβασία, κυνήγι ή ψάρεμα. Α.3.2 Αντιστοίχιση με ΣΤΑΚΟ ΣΤΑΚΟ ραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και προστασίας φυσικών βιότοπων. ΣΤΑΚΟ ραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων (παρατήρηση: τα στοιχεία έρευνας του εργατικού δυναμικού που αναφέρονται παρακάτω λαμβάνουν υπόψη τους την αντίστοιχη με το ΣΤΑΚΟ 2002 δεδομένου ότι το ΣΤΑΚΟ 2008 βρίσκετε εν ισχύ από τις αρχές του

15 Α.4 Ιστορική εξέλιξη του Επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας Α.4.1 Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη του επαγγέλματος ή και της ειδικότητας Η ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού 2 (συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του οικοτουρισμού στον οποίο απασχολείται ο οικοξεναγός), στην Ελλάδα και διεθνώς, δεν έγινε τυχαία αλλά ήταν το αποτέλεσμα μίας σειράς εξελίξεων στην τουριστική αγορά και όχι μόνο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι σημαντικότερες από τις εξελίξεις αυτές: Οι αρνητικές επιπτώσεις του οργανωμένου μαζικού τουρισμού, κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές, όπως η εξάρτηση περιοχών από αυτόν, η μονοκαλλιέργεια, η περιβαλλοντική φόρτιση, η υποβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών πόρων, η αλλοίωση και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, ως αποτέλεσμα της αλλαγής των κοινωνικών προτύπων. Η αναζήτηση νέων τουριστικών προτύπων πιο φιλικών προς τα χαρακτηριστικά της κοινωνικοοικονομικής δομής των περιοχών υποδοχής και του περιβάλλοντος. Από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και μετά αρχίζουν και αναπτύσσονται τα κινήματα περιβαλλοντικής προστασίας και αλλάζει σταδιακά η στάση των τουριστών απέναντι στα ζητήματα του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον αναδεικνύεται ως τουριστικός πόρος καθοριστικής σημασίας και αποτελεί τη βάση σειράς τουριστικών δραστηριοτήτων που έχουν ως ειδικό κίνητρο τη γνωριμία με τα βασικά στοιχεία του. Οι έννοιες αειφορική ανάπτυξη, οικολογικός τουρισμός, εκπαιδευτικός τουρισμός, αγροτουρισμός, κλπ. κάνουν την εμφάνιση τους. Η αλλαγή στα κίνητρα των τουριστών και η μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς διακοπές πιο "ενεργητικού τύπου", με την έννοια της συμμετοχής σε δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των διακοπών, είτε σε μία είτε σε συνδυασμό δραστηριοτήτων (ψυχαγωγία, φυσιολατρία,). Συγχρόνως ενδιαφέρεται για πιο ουσιαστική γνωριμία με τον τόπο υποδοχής. Με την έννοια αυτή περνάμε από το ένα κυρίαρχο κίνητρο σε ομάδα κινήτρων. Η τουριστική προσφορά, προσαρμοζόμενη στην αλλαγή αυτή και προκειμένου να ανταποκριθεί στη ζήτηση, "τμηματοποιεί" το τουριστικό προϊόν, αναπτύσσοντας ειδικές μορφές τουρισμού ως τμήμα του συνολικού τουριστικού προϊόντος μιας περιοχής Παράλληλα, από τις αρχές της δεκαετίας του '80 διεθνείς οργανισμοί αναπτύσσουν σημαντική δραστηριότητα στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού. Η δράση αυτή είναι αποτέλεσμα της αναγνώρισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα ορισμένες μεσογειακές χώρες, εξαιτίας της κυρίαρχης ανάπτυξης του οργανωμένου μαζικού τουρισμού. Τα προβλήματα αυτά αφορούν τόσο το περιβάλλον όσο και την κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική δομή των χωρών. Ως αντιστάθμισμα προτείνονται οι ειδικές μορφές τουρισμού και προωθούνται για την ανάπτυξη τους πολιτικές και μέτρα θεσμικού και οργανωτικού χαρακτήρα. Την ίδια χρονική περίοδο, η Ε.Ε., με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών της, θεσπίζει προγράμματα και πολιτικές στον τομέα του πολιτισμού του τουρισμού και του περιβάλλοντος που αναδεικνύουν το περιβάλλον και τον πολιτισμό ως τους κυριότερους τουριστικούς πόρους και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη νέων τουριστικών προτύπων (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, κ.λπ.). Α.4.2 Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Το μοναδικό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με το επάγγελμα αφορά στην απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων από τους αποφοίτους ΙΕΚ και περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο Α.10.2 «Άδειες εργασίας». 2 Πηγή: Κ.Π. EQUAL, Κοινό πρόγραμμα εργασιών εθνικού θεματικού δικτύου, Τίτλος εθνικού θεματικού δικτύου: ικτύωση υπαρχουσών και νέων δομών και μετεξέλιξή τους σε One Stop Shop, Τίτλος υποομάδας: Βελτίωση και ανάπτυξη νέων δομών και υπηρεσιών επιχειρηματικότητας, Συνεργαζόμενες Αναπτυξιακές Συμπράξεις: Συνεργασία Αθλητικού Επιχειρείν, Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας για Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες στην Περιφέρεια Ηπείρου, Βιολογική Κτηνοτροφία, Επιχειρηματικότητα για Όλους, Σύμφωνο Προώθησης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Αιτωλοακαρνανία, Θεματική Προτεραιότητα 1: Βιωσιμότητα και μοντέλο λειτουργίας ομών, ράση 1.2 Οδηγός Έναρξης Επιχειρηματικής ραστηριότητας. 15

16 Α.5 Αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας /δυναμική του επαγγέλματος ή/ και ειδικότητας. Α.5.1 Γενική περιγραφή των τάσεων μεγέθυνσης που διαγράφουν στην ελληνική αγορά οι κλάδοι στους οποίους εντάσσονται οι απασχολούμενοι στο συγκεκριμένο επάγγελμα Παρά το γεγονός ότι έννοιες όπως 3, ο εναλλακτικός τουρισμός, ο οικοτουρισμός, ο αειφόρος τουρισμός, ο ήπιος τουρισμός, ο πράσινος τουρισμός, καθώς και μια σειρά άλλων παρεμφερών εννοιών απασχολούν όλο και συχνότερα την διεθνή τουριστική βιομηχανία, η οποία ανταποκρίνεται στα κελεύσματα της αυξανόμενης σχετικής ζήτησης, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μια σαφής και κοινά παραδεκτή ερμηνεία των όρων. Το πρόβλημα αυτό δεν είναι θεωρητικού επιπέδου, αφού η απουσία σχετικών ορισμών καθιστούν ανέφικτη την καταμέτρηση της προσφοράς αλλά και της ζήτησης, με κοινά παραδεκτούς όρους. Ωστόσο, όλα τα άλλα διαθέσιμα στοιχεία συνηγορούν στο ότι η αγορά για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού είναι αρκετά μεγάλη και το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, πρέπει δε να αναγνωριστεί και να συνειδητοποιηθεί από όλους τους συνεμπλεκόμενους φορείς. Πέρα από τις γενικές διαπιστώσεις για την εξέλιξη του τουρισμού την επόμενη δεκαετία, που αναφέρονται στις τάσεις για την εξειδίκευση και διαφοροποίηση της αγοράς καθώς και στην μεγαλύτερη συγκριτικά ανάπτυξη των «ενεργητικών» και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ορισμένα εξειδικευμένα στοιχεία και συμπεράσματα μελετών, επιβεβαιώνουν τη δυναμική ανάπτυξη αυτών των μορφών τουρισμού: Ερευνητές το 1996 εκτιμούσαν ότι μόνο ο οικοτουρισμός κάλυπτε το 12-15% της συνολικής ταξιδιωτικής αγοράς, ενώ οι εκτιμήσεις του Κέντρου Ταξιδιωτικών Πληροφοριών ΗΠΑ προέβλεπαν ότι την πενταετία , 43 εκατ. Αμερικανοί θα πραγματοποιούσαν ταξίδια οικοτουρισμού. Σε σχετικό άρθρο του 1993 παρατίθεται εκτίμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) ότι ο τουρισμός με σκοπό την επαφή με την φύση παράγει το 7% όλων των διεθνών δαπανών ταξιδιού. Το World Resources Institute, σε έκδοση του 1993, διαπιστώνει ότι ενώ ο τουρισμός συνολικά έχει αυξηθεί σε ένα ετήσιο ποσοστό 4%, τα ταξίδια με κέντρο ενδιαφέροντος την φύση και άλλες τοπικές ιδιαιτερότητες, αυξάνονται σε ένα ετήσιο ποσοστό μεταξύ 10% και 30%. Ο ΠΟΤ το 1998 εκτίμησε ότι ο οικοτουρισμός και όλες οι σχετικές με τη φύση μορφές του τουρισμού αποτελούν περίπου 20% των συνολικών διεθνών ταξιδιών. Το International Ecotourism Society (TIES) με έδρα στις ΗΠΑ, σημειώνει ότι βάσει έρευνας του 1992, το 40-60% των τουριστών προς όλους τους τουριστικούς προορισμούς έχουν ως κίνητρο του ταξιδιού τους «να απολαύσουν και να εκτιμήσουν τη φύση». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, επίσης, τα στοιχεία έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην Βρετανία για την ΑΒΤΑ, τα οποία αναφέρουν ότι το 85% των Βρετανών οργανωτών ταξιδιών θεωρούν σημαντικό οι επισκέψεις τους να περιλαμβάνουν την εμπειρία του τοπικού πολιτισμού και των τοπικών τροφίμων. Το 52% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα ενδιαφέρονταν να ανακαλύψουν περισσότερα πράγματα για τα τοπικά ζητήματα (περιβαλλοντικά πολιτιστικά, κοινωνικά κλπ) στο επιλεγμένο θέρετρό τους, προτού να οριστικοποιήσουν τον τόπο των διακοπών τους. Η πλειοψηφία (64%) επίσης δήλωσε ότι θα μπορούσε να προετοιμασθεί για να πληρώσει μεταξύ $10 και $25 επιπλέον για τις περιβαλλοντικές ή κοινωνικές εγγυήσεις, ποσό που αντιπροσωπεύει μια αύξηση 2-5% σε διακοπές κόστους $500. Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν στο ότι ο εναλλακτικός τουρισμός αφορά διεθνώς, έναν μεγάλο αριθμό τουριστών που αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς, συγκριτικά με άλλες μορφές τουρισμού, λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος και της ευαισθησίας των τουριστών σε θέματα περιβάλλοντος πολιτισμού, τοπικών ιδιαιτεροτήτων κλπ. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι ο εναλλακτικός τουρισμός απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μέση ή ανώτερη οικονομικά τάξη επισκεπτών, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και χαρακτηρίζεται από διασπορά στο χώρο και στο χρόνο. 3 Βλ. 2 16

17 Α.5.2 Είδος επιχειρήσεων όπου εμφανίζεται κατά κύριο το επάγγελμα και αναπτυξιακή δυναμική του επαγγέλματος/ή και της ειδικότητας Τα είδη των επιχειρήσεων φορέων στις οποίες απασχολούνται κυρίως οι οικοξεναγοί είναι: Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν ως σκοπό την προστασία της φύσης και της άγριας ζωής. Οι Φορείς ιαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που στα όριά τους βρίσκονται περιοχές φυσικού κάλλους και υψηλής αισθητικής αξίας τοπία. Οι αγροτουριστικές 4 επιχειρήσεις (κυρίως κτήματα αμπελώνες με παραγωγή και εμφιάλωση κρασιού). Οι Φορείς ιαχείρισης των διατηρητέων μνημείων της φύσης και Μουσείων φυσικής ιστορίας. Ο ημόσιος τομέας (κυρίως ασαρχεία) στις προστατευόμενες δασικές περιοχές, όπως εθνικοί δρυμοί, καταφύγια άγριας ζωής, αισθητικά δάση, ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, αλλά και σε Τα τουριστικά γραφεία τα οποία εξειδικεύονται στον τουρισμό υπαίθρου, τον οικοτουρισμό και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Α.6 Απασχόληση, τάσεις-προοπτικές Α.6.1 Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης της απασχόλησης Με τα σημερινά δεδομένα, οικοξενάγηση εκτελούν άτομα διαφόρων ακαδημαϊκών επιπέδων. Οικοξεναγός μπορεί να είναι είτε απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε τριτοβάθμιας (Περιβαντολλόγος, Βιολόγος, ασολόγος). Η άσκηση της δραστηριότητας αυτής θεωρείται «συμπληρωματική» ως προς μια άλλη κύρια δραστηριότητα που συνήθως εκτελείται στο πλαίσιο μιας ΜΚΟ για το περιβάλλον (π.χ. Εταιρεία προστασίας Πρεσπών, Αρκτρούρος, Ορνιθολογική Εταιρεία, Ροδιά-Υγροβιότοποος ), ενός Φορέα ιαχείρισης (βλέπε προηγούμενη αναφορά στον κατάλογο των Φορέων ιαχείρισης), μιας ημοτικής Επιχείρησης (π.χ. Εταιρεία Προστασίας Βιστωνίδαςς Συνήθως οι φύλακες-επιτηρητές των προστατευόμενων περιοχών εκτελούν και χρέη οικοξεναγού. Επιπροσθέτως, δραστηριότητες οικοξενάγησης αναλαμβάνουν κάτοχοι αγροτουριστικών επιχειρήσεων (αγροκτήματα με άλογα) και αμπελώνων (οινοτουρισμός). Α.6.2 Τάσεις Σε εθνικό επίπεδο, οι διαφαινόμενες τάσεις για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού είναι παρόμοιες με αυτές που καταγράφονται σε παγκόσμιο και διεθνές επίπεδο 5. Οι τάσεις αυτές εκτιμάται ότι θα ευνοήσουν ιδιαίτερα τη χώρα μας στο άμεσο μέλλον λόγω των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει στο επίπεδο των φυσικών, πολιτιστικών και λοιπών τουριστικών πόρων και λόγω της συσσωρευμένης εμπειρίας που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια, στη διάρκεια των οποίων αναπτύχθηκαν ραγδαία σημαντικές μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι οι δραστηριότητες του εναλλακτικού τουρισμού παρουσιάζουν υψηλό βαθμό γεωγραφικής συγκέντρωσης στις περιοχές που διαθέτουν τις προϋποθέσεις ανάπτυξής τους. Σε αυτές τις περιοχές αναμένεται και η μεγαλύτερη ανάπτυξη. Όπως προκύπτει από σχετική μελέτη του ΙΤΕΠ (Α. Τσίτουρας: Η εποχικότητα του τουρισμού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες, Αθήνα 1998), η αναψυχή και οι διακοπές αποτελούν τον κύριο σκοπό ταξιδιού για τους ξένους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας κατά τη θερινή περίοδο 4 «Αγροτουρισμός» ορίζεται «κάθε τουριστική δραστηριότητα συμπληρωματική της γεωργίας η οποία λαμβάνει χώρα στην αγροτική εκμετάλλευση. Συνδέει παραγωγούς με τουρίστες ή εκδρομείς, επιτρέποντας στους τελευταίους να ανακαλύψουν την ύπαιθρο, την γεωργία και την γεωργική παραγωγή,» Πηγές: -DUBOIS Carine,«Du tourisme rural au tourisme durable», Une nouvelle dynamique des territoires ruraux,université Paul Valéry, Aménagement Rural et Environnement, DESS ARDL,Année 2003/2004 -PERRET J, «L agritourisme en 2001, la diversité des territoires et des acteurs : entre témoignages et commerce. CEMAGREF, direction de l espace rural et de la forêt, 2001, 111 σελίδα. -Revue de littérature, les définitions de l agrotourisme, présentée au Groupe de concertation sur l agrotourisme au Québec, Bourdeau Laurent, Marcotte Pascale, Doyon Maurice, Σεπτέμβριος 2002, Québec,Καναδάς,σελίδες 7 και Βλ. 2 17

18 (93,3%). Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 38,5% κατά τη χειμερινή περίοδο στην οποία εμφανίζονται ως σκοποί ταξιδίου και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις (44,1%), η επίσκεψη συγγενών (15,2%) κλπ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση των κινήτρων επίσκεψης της χώρας μας από ξένους τουρίστες. Τα σημαντικότερα κίνητρα και κατά τη θερινή και κατά τη χειμερινή περίοδο είναι οι φυσικές ομορφιές, το κλίμα και οι αρχαιότητες. Τα δύο τουλάχιστον από τα κίνητρα αυτά (φυσικές ομορφιές - αρχαιότητες) είναι φανερό ότι σχετίζονται με δραστηριότητες του εναλλακτικού τουρισμού (βλ. αναλυτική παρουσίαση και στη μελέτη της Περιφέρειας Ηπείρου: "Αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της χαράδρας Αράχθου, Ιωάννινα 2000, Μελετητές: Κ. ελλάρης, Μ. Αλεξάκη, Ε. Παγκρατίου, Γ. Ζαχάρης). Σύμφωνα με στοιχεία του European Travel Monitor, το προφίλ του τουριστικού προϊόντος στη χώρα μας και ορισμένων ανταγωνιστριών χωρών της Μεσογείου, μέχρι το 1997, δεν είχε διαφοροποιηθεί σημαντικά από το παραδοσιακό πρότυπο του θερινού τουρισμού του "ήλιου και θάλασσας", με εξαίρεση την Ιταλία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ (ποσοστιαία (%) κατανομή αλλοδαπών τουριστών) ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ελλάδα Ιταλία Ισπανία Τουρκία Ήλιος και θάλασσα Περιηγητικός Τουρισμός πόλεων Οικολογικός Λοιπές μορφές ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗ : European Travel Monitor, 1997 Θεωρώντας το επάγγελμα του οικοξεναγού ως «πράσινο επάγγελμα» εκτιμούμε ότι η τάση είναι ανερχόμενη, καθώς: α. Παρατηρείται μία τάση αύξησης των τουριστών και επισκεπτών των αγροτικών περιοχών στο πλαίσιο ενός μοντέλου ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και εναλλακτικών πρακτικών. β. Η προστασία και ορθολογική διαχείριση των περιοχών Natura 2000, αποτελεί υποχρέωση που επιβάλλεται από την νομοθεσία (1650/86, ν. 2742/99, 2637/98) και τις ευρωπαϊκές οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ. γ. Η βιώσιμη διαχείριση του αγροτικού τοπίου απορρέει από την αναμόρφωση τόσο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όσο και από την Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΕΕ. δ. Η τάση ενίσχυσης της πολυδραστηριότητας των γεωργών και των μελών του αγροτικού νοικοκυριού, βοηθά τα άτομα αυτά στο να εκπαιδευθούν και να ασκήσουν επαγγέλματα σχετικά με τον τουρισμό υπαίθρου και τον οικοτουρισμό. Α.6.3 Προοπτικές Η ραγδαία περιβαλλοντική υποβάθμιση των οικοσυστημάτων από τις επιπτώσεις της άναρχης περιφερειακής ανάπτυξης και των κλιματικών αλλαγών, συνιστούν τη θέσπιση ενός Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς» για τους τουρίστες με στόχο τη διατήρηση και προστασία των θαλασσίων ειδών, της άγριας ζωής, της χλωρίδας, της πανίδας και των οικοτόπων. Για τους ίδιους λόγους πρέπει να θεσπισθούν τόσο κανονισμοί διαχείρισης αυτών των οικοσυστημάτων όσο και κανόνες και μέτρα διαχείρισης των επισκεπτών. Η ολοένα αυξανόμενη στροφή προς τον αγροτικό τουρισμό ή τουρισμό υπαίθρου με δραστηριότητες οικοτουρισμού, αθλητισμού υπαίθρου κ.λ.π.), αυξάνει των αριθμό επισκεπτών στις προστατευόμενες περιοχές, οι οποίοι αναζητούν ποιοτικές υπηρεσίες, (οικοξενάγηση, αναψυχή, bird watching, κ.λ.π.). Οι παραπάνω παράγοντες αποτελούν δείκτες που βεβαιώνουν ότι οι προοπτικές γι αυτό το επάγγελμα είναι πολύ θετικές. 18

19 Α.7 Υφιστάμενες μορφές άσκησης του επαγγέλματος ή /και της ειδικότητας, τάσεις εξέλιξης Α.7.1 Υφιστάμενες ειδικεύσεις/κατευθύνσεις του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας Οι υφιστάμενες ειδικεύσεις/κατευθύνσεις του επαγγέλματος είναι: Οινοτουρισμός (επισκέψιμα αγροκτήματα, «ρόμοι του κρασιού»). Iπποτουρισμός (επισκέψιμα αγροκτήματα με δραστηριότητα εκτός του αγροκτήματος - κατασκήνωση στην ύπαιθρο και διαδρομή με άλογα). Οδηγός ποταμού. Οδηγός σπηλαίων. Οι υφιστάμενες ειδικεύσεις/κατευθύνσεις, ενώ παρατίθενται στην παρούσα παράγραφο για γενικότερη ενημέρωση, δεν αναφέρονται στην Ενότητα Β. Το λόγο αποτελεί η εξαιρετικά χαμηλή κλίμακα εξειδικευμένης ζήτησης για τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Μελλοντικά, εφόσον η ζήτηση αυξηθεί και υπάρξει αναγκαιότητα εξειδίκευσης των οικοξεναγών σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις/ ειδικεύσεις θα πρέπει να εκπονηθεί ξεχωριστό περίγραμμα για κάθε μία (με προσθήκη εκείνων των ΚΕΛ για τη δημιουργία ειδικότητας). Προς το παρόν, το περίγραμμα που αναπτύσσεται στη συγκεκριμένη εργασία, καλύπτει της επαγγελματικές απαιτήσεις της υφιστάμενης ζήτησης, Α.7.2 Τάσεις εξέλιξης των πιο δυναμικών και πολυπληθών ειδικεύσεων Η ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου, του οικοτουρισμού και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αναβάθμιση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού που κατά τεκμήριο ζει στις αγροτικές περιοχές και προσφέρει υπηρεσίες σε ήπιες μορφές τουρισμού. Η ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση εναλλακτικού τουρισμού και οικοτουρισμού, δημιουργεί προϋποθέσεις εξέλιξης του επαγγέλματος, το οποίο θα αναζητά μέσα αποτελεσματικής επικοινωνίας και γνώσης διαχείρισης επισκεπτών από όλες τις χώρες προέλευσης, αλλά και διαφορετικές ομάδες ενδιαφερόντων για οικοξενάγηση και περιήγηση. Α.8 Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στο επάγγελμα/ειδικότητα. Ποσοτικά χαρακτηριστικά: Όσον αφορά ποσοτικά στοιχεία σχετικά με το συγκεκριμένο επάγγελμα, δεν υπάρχουν επίσημα ακριβή δεδομένα από την ΕΣΥΕ. Το επάγγελμα περιλαμβάνεται στον κωδικό 5112 κατά ΣΤΕΠ 92, ενώ τα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα για τον κωδικό αυτό, αφορούν όλους τους επαγγελματίες που: «Συνοδεύουν άτομα ή ομάδες σε αξιοθέατα ή εκδρομές και φροντίζουν για τις ανέσεις τους. Ξεναγούν περιηγητές σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, πινακοθήκες, εργοστάσια και παρέχουν σχετικές πληροφορίες για τα εκθέματα. ιευθύνουν εκδρομές για ορειβασία, κυνήγι ή ψάρεμα». Τα στοιχεία απασχόλησης της ως άνω ομάδας επαγγελμάτων παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν: 19

20 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ ΣΤΕΠ 511 ΣΤΑΚΟ ΣΤΕΠ/ ΣΤΑΚΟ Μέση Ετήσια Μεταβολή Περιγραφή Ταξιδιωτικοί συνοδοί, φροντιστές και % 7% ξεναγοί ραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείω ν, μουσείων και λοιπές 52% πολιτιστικές δραστηριότητες Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες Ταξιδιωτικοί συνοδοί, φροντιστές και ξεναγοί στις δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείω ν, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες % 8% 0%

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η/Υ (SOFTWARE)» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 2 Αειφορία και Τουρισμός 2.0 Εισαγωγή... 29 2.1 Ανησυχία για το Μέλλον της Ανθρωπότητας... 30 2.2 Ιστορική Αναδρομή... 33 2.3 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑ (σε ώρες) ΠΡΑΚΤΙΚΗ (σε ώρες) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 1 η Ελληνική Γεωργία στην Ε.Ε. Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Παγκοσμιοποίηση αγοράς. Δυνατότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Το προσφερόµενο τουριστικό «µενού» της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι κατά κύριο λόγο οι διακοπές «κλασσικού τύπου» Μόλις πρόσφατη η συστηµατική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης

Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης Δράσεις Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου - Ο ρόλος του Φορέα Διαχείρισης στην ανάδειξη και προβολή της περιοχής Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής» ΑΝΑ ΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ, ΙΟΒΕ, ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ: ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ, ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ Στην Μύρινα σήμερα Νοεμβρίου 2011 και στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της υπάρχουσας τουριστικής προσφοράς του Δήμου Μετσόβου

Αποτίμηση της υπάρχουσας τουριστικής προσφοράς του Δήμου Μετσόβου Αποτίμηση της υπάρχουσας τουριστικής προσφοράς του Δήμου Μετσόβου Η Υπουργός Τουρισμού, Κ. Κεφαλογιάννη, σε επίσκεψή της τον Ιανουάριο του 2014 στα Ιωάννινα και το Μέτσοβο, χαρακτήρισε το Μέτσοβο ως πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί την περιοχή την τελευταία 2ετία; 1 φορά 2-3 φορές 3-5 φορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής

Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής Κωνσταντίνος Γ. Κωνσταντακόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 3-4-5/12/2015 Συνεργασία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη διεθνή Αναγνώριση: Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης

Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης Ενότητα 8: Προστατευόμενες φυσικές περιοχές, το παράδειγμα του Εθνικού Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΣΙΩΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Α.Μ.: 001/03 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ για έναν ζωντανό πλανήτη Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Ελλάς Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2006 Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Εισαγωγή οµή & περιεχόµενο Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Οι προοπτικές του Οικοτουρισμού στην Ελλάδα: Η συμβολή της πιστοποίησης ποιότητας. Αθήνα, 22 Μαϊου 2013

Ημερίδα. Οι προοπτικές του Οικοτουρισμού στην Ελλάδα: Η συμβολή της πιστοποίησης ποιότητας. Αθήνα, 22 Μαϊου 2013 LLP Transversal Programmes Key Activity 3 ICT NETWORKS Ημερίδα Οι προοπτικές του Οικοτουρισμού στην Ελλάδα: Η συμβολή της πιστοποίησης ποιότητας Αθήνα, 22 Μαϊου 2013 LLP Transversal Programmes Key Activity

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «Τεχνικού επισκευής & συντήρησης ιατροδιαγνωστικών εγκαταστάσεων, συσκευών & μηχανών» ΑΝΑ ΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός και φυσικό περιβάλλον

Τουρισμός και φυσικό περιβάλλον Τουρισμός και φυσικό περιβάλλον. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / /20 Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Νιγρίτας Ο τουρισμός που βασίζεται στο φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει την εμπειρία τόπων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσο καιρό ζείτε στην περιοχή των Πρεσπών: Χρόνια Μήνες 2. Ποια είναι η κύρια πηγή εισοδήματός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ επαγγέλματα με ζήτηση στο μέλλον είναι τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ επαγγέλματα με ζήτηση στο μέλλον είναι τα ακόλουθα: Τουρισμός: Υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει 220.000 θέσεις εργασίας την επόμενη δεκαετία. Παρά το αρνητικό στοιχείο της εποχικότητας υπάρχουν σημαντικές προοπτικές σε επαγγέλματα όπως : Υπεύθυνος οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ - ABSTR ACT... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ»...

Διαβάστε περισσότερα

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕCOANALYSIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» Σάκης Καραμόσχος Σύμβουλος Διαχείρισης Σκοπός Στόχοι η δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου Αντίγραφα της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν στη ιστοσελίδα www.rural-cyprus.com ή αποστέλλονται μετά από αίτημα από pga@navigator-consulting.com.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 Βασικές έννοιες και αρχές της τουριστικής βιομηχανίας/ Η

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Αγροτουριστικές μονάδες και επαγγέλματα που εμπλέκονται..

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Αγροτουριστικές μονάδες και επαγγέλματα που εμπλέκονται.. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Αγροτουριστικές μονάδες και επαγγέλματα που εμπλέκονται.. Θεοδωρομανωλάκη Μαρία, Οικονομολόγος, Εκπαιδευτικός 3 ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΟΥΛΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΟΥΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΟΥΛΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΜΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μονοήμερα προγράμματα: 9:00πμ-13:30μμ 9:00πμ-16:30μμ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΣΟΣ Περιγραφή θεματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός για τη βράβευση δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΑΑ

Διαγωνισμός για τη βράβευση δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΑΑ Σεπτέμβριος 2014 Τεύχος 8 ο Περιεχόμενα: Διαγωνισμός για τη Διαγωνισμός για τη βράβευση δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΑΑ 2007-2013 βράβευση δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΑΥΤΟΔΥΤΗΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ, ΙΟΒΕ, ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΕ,. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΑΕΛΕ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ανοικτή εκδήλωση με θέμα: «Περιβάλλον Πολιτισμός: Πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου» Σπήλι, Κυριακή 28 Αυγούστου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

Μέσω αυτής της εκπαιδευτικής επίσκεψης, δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να συνεχ ίσουν τη σχολική

Μέσω αυτής της εκπαιδευτικής επίσκεψης, δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να συνεχ ίσουν τη σχολική Πέμπτη 15 Μάιος 2008 14:33 Το 1 Γυμνάσιο Καλαμπάκας στο πλαίσιο προγράμματος ανοικτών περιβαλλοντικών τ άξεων «Καλλιστώ» υλοποίησε σχέδιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σ Κόνιτσα στις 1415 16 Απριλίου Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού 1 H ΑνΑΔ Ημικρατικός Οργανισμός ο οποίος αναφέρεται στην κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο Αρ. Πρωτ. 186/2014 Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Αύγουστος 2014 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E.

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Μηχανισµός για την αξιολόγηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζόµενων ρ. ηµήτρης Καρύδης ιευθυντής Τεχνολογίας Αθήνα, 29/01/2008 BIC of ATTIKA 1 ΒΙC Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος................................................. 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Ο σύγχρονος τουρισμός και η Ελλάδα ως προορισμός................................ 25 1.1 Το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα