H αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία. Die Automobil-Industrie in Deutschland '14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία. Die Automobil-Industrie in Deutschland 07-08-09 '14"

Transcript

1 ana ana ly ly sen sen Δορυ λαί ου 10-12, Aθή να, Dory le ou 10-12, GR Athen-Gri echen land '14 H αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία Die Automobil-Industrie in Deutschland

2 Βέλτιστη ποιότητα Έξυπνες λύσεις Έξυπνες λύσεις για καθηµερινή επιτήρηση βίντεο µέσω δικτύου. ιασφαλίστε την επιχείρησή σας και περιορίστε το κόστος του συστήµατος σας χωρίς συµβιβασµούς στην ποιότητα εικόνας. Επωφεληθείτε από την νέα οικογένεια καµερών IP2000, IP5000 και την νέα σειρά καταγραφικών Divar IP της Bosch. Με τον έξυπνο συνδυασµό αυτών των προϊόντων µπορούν να δηµιουργηθούν λύσεις IP οι οποίες προσαρµόζονται ανάλογα µε τις ανάγκες σας. ιασφαλίστε βέλτιστη απεικόνιση, ουσιαστική µείωση του κόστους αποθήκευσης και 24ωρη πρόσβαση σε HD βίντεο. Το σύστηµα καταγραφής Divar IP µπορεί να χειριστεί µέχρι και 128 κανάλια βίντεο και οι συσκευές αποθήκευσης µπορούν να προστίθενται τµηµατικά, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξανόµενες απαιτήσεις χωρητικότητας.

3

4

5 Θέμα 8-9 Η αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία Δραστηριότητες Νέα από τα μέλη π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α inhaltsver zeichnis Γερ μα νι κές εκθέ σεις ΔIAΦHMI ZO ME NOI ROBERT BOSCH SA σελ. 2 ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ σελ. 3 VOLKSWAGEN BANK σελ. 4 ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ σελ. 13 ALLIANZ HELLAS SA σελ. 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ σελ. 17 ERGO GENERAL INSURANCE COMPANY SA σελ. 21 ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ σελ. 23 ΚΤΗΜΑ ΕΥΧΑΡΙΣσελ. 35 KOSMIDIS & PARTNER ANWALTSGESELLSCHAFT σελ. 37 GRIECHENLAND ZEITUNG σελ. 39 DΙNAMIKI GmbH σελ. 41 Lei tar ti kel Die Automobil-Industrie in Deutschland Kammeraktivitäten Neues von den Mitgliedern Eκδό της: EΛΛHNO ΓEP MA NI KO EMΠO PI KO KAI BIOMHXA NI KO EΠI MEΛHTHPIO Δορυ λαί ου 10-12, Aθή να, Tηλ: , Fax: , Παράρ τη μα Bόρειας Eλλά δας: Bούλ γα ρη 50, Θεσ σα λο νί κη, Tηλ.: Fax: Lay Out - Ele ctro nic Pre Press Publishing - Eπι μέ λεια παρα γω γής: POSTSCRIPTUM Πλη ρο φο ρι κή Επι κοι νω νί ας Ε.Π.Ε., Παπαδιαμαντοπούλου 4, Aθή να, Tηλ./Fax: , Διευ θυ ντής Ύλης: Αθανάσιος Κελέμης Aρχι συ ντά κτης: Michae la Balis Διαφημιστικές Καταχώρησεις: Ελίζα Λιούτα Herausge ber: DEUTSCH- GRI ECHISCHE INDUSTRIE- UND HAN DEL SKAM MER Dory le ou 10-12, GR Athen, Tel.: , Fax: Geschäftsstel le NordGri e- chen land: Voulga ri 50, GR Thes sa lo ni ki, Tel: , Fax: Inter net Adres se: man-cham ber.gr ma ny.de

6 Σύντομο ιστορικό σημείωμα 1950: Στα χρόνια μετά τον πόλεμο, το Επιμελητήριο βρίσκει δειλά-δειλά το δρόμο του σε μία Ελλάδα που προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί οικονομικά. 1954: Εκπροσώπηση των κυριότερων εκθεσιακών οργανισμών της Γερμανίας: Αννοβέρου, Κολωνίας, Ντύσσελντορφ, Μονάχου, Βερολίνου, Φρανκφούρτης κ.α. 1958: Για την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των μελών, εκδίδεται ένα μηνιαίο Δελτίο με πληροφορίες για την ελληνική αγορά. 1923: Δρομολογείται η ίδρυση Ελληνικού Επιμελητηρίου στη Γερμανία, με έδρα στο Βερολίνο, από τον Έλληνα Πρέσβη, Ευθύμιο Κανελλόπουλο. 1924: Στις 24 Ιουνίου ο φορέας αναγνωρίζεται από τις γερμανικές αρχές, στις 3 Σεπτεμβρίου αναγνωρίζεται και από την Ελλάδα και στις 10 του ιδίου μηνός το καταστατικό του δημοσιεύεται στο υπ αριθ. 220 τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 1925: Το Ελληνικό Επιμελητήριο με την ένωση Γερμανικών Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιμελητηρίων ιδρύουν υπηρεσία διαιτησιών. 1928: Το Επιμελητήριο συμβάλλει ενεργά στη σύναψη Εμπορικής και Ναυτιλιακής Συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Η Συμφωνία αποτελεί θεμελιώδη λίθο για την εξέλιξη των ελληνογερμανικών οικονομικών σχέσεων. Την ίδια χρονιά ο Έλληνας Πρόξενος του Wiesbaden, Αλέξανδρος Καλούδης, κρίνει σκόπιμη τη μεταφορά του Επιμελητηρίου στην Αθήνα. 1929: Η Ελληνική Κυβέρνηση εγκρίνει την ίδρυση του Επιμελητηρίου με έδρα την οδό Ερεσού : Τα μέλη του Επιμελητηρίου ανέρχoνται πλέον σε : Ο φορέας μεταστεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία, στην οδό Τζώρτζ 43, πλησίον του Πολυτεχνείου. 1966: Το Επιμελητήριο εκπροσωπείται στη Θεσσαλονίκη από τον Dr. Otto Kielmeyer. 1970: Αρχές της δεκαετίας, μέσω του Επιμελητηρίου, πολλές γερμανικές κλωστοϋφαντουργίες αποκτούν επαφή με τη χώρα. 1976: Το Επιμελητήριο αποκτά νέα ιδιόκτητα γραφεία στην οδό Δορυλαίου Ο αριθμός των μελών έχει πλέον φθάσει τα : Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες εκπνέει η θητεία του πρώτου μεταπολεμικού Προέδρου, Χριστόφορου Κατσάμπα, ιδρυτή της Πειραϊκής Πατραϊκής. 1980: Από τις αρχές της δεκαετίας, με Πρόεδρο τον κ. Θεόδωρο Σαραντόπουλο, το Επιμελητήριο αποκτά εξωστρέφεια και συνεργασία με τη γερμανική Πρεσβεία. 1981: Αναβαθμίζεται ο ρόλος του υποκαταστήματος στη Θεσσαλονίκη. 1984: Η Γενική Συνέλευση ψηφίζει το νέο καταστατικό και ο φορέας μετονομάζεται σε «Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο». Τα μέλη στη Βόρειο Ελλάδα ξεπερνούν τα ana ly sen /14

7 1990: Στη δεκαετία του 90 η δημιουργία της εσωτερικής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει νέους ορίζοντες και για το Επιμελητήριο. 1995: Το υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε παράρτημα Βορείου Ελλάδος και στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία στην οδό Βούλγαρη Συστήνεται η Επιτροπή Βορείου Ελλάδος με εκπρόσωπο και Πρόεδρο τον κ. Λάκη Μαραγκό. 1999: Την Προεδρία του Επιμελητηρίου αναλαμβάνει ο κ. Αναστάσιος Μπαλαφούτας. Προωθεί ενεργά την ελληνογερμανική συνεργασία και τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Με πρωτοβουλία του ιδρύεται ο Ελληνογερμανικός Σύλλογος για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Για τις υπηρεσίες του, του απονέμεται ο Σταυρός του Παρασήμου της Αξίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 2000: Το Επιμελητήριο συμβάλλει στην υιοθέτηση από την Ελλάδα της «Πράσινης Βούλας», και παρέχει υπηρεσίες στους τομείς περιβάλλον και ενέργεια. Λάκη Μαραγκό, ο οποίος ανακηρύσσεται Επίτιμο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, ο κ. Στέφανος Τζιρίτης. 2013: Ιδρύονται η Σχολή Διττής Εκπαίδευσης και ο Οργανισμός Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης. 2014: Το Επιμελητήριο εορτάζει τα 90 χρόνια από την ίδρυσή του. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σήμερα συγκροτείται από 900 μέλη και προωθεί την ανάπτυξη και διεύρυνση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας μέσα από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Υποστηρίζει την προοπτική σύναψης περίπου εμπορικών συμφωνιών ετησίως και εκπροσωπεί επίσημα στην Ελλάδα τις εκθέσεις Βερολίνου, Κολωνίας, Αννοβέρου, Μονάχου, Νυρεμβέργης και Στουτγκάρδης, που συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες διοργανώσεις διεθνώς. 2004: Δημιουργείται η πλατφόρμα B2B Renewables.com. 2006: Συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε Ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά Έργα. 2008: Πρόεδρος του Επιμελητηρίου εκλέγεται ο κ. Μιχάλης Μαΐλλης. 2010: Σύναψη συνεργασίας με το Γερμανικό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Germany Trade and Invest). 2011: Το Επιμελητήριο δημιουργεί την πλατφόρμα ProGreece.com. 2012: Εκπρόσωπος και Πρόεδρος της Επιτροπής Βορείου Ελλάδος αναλαμβάνει μετά τον κ. ana ly sen /14 7

8 8θέμα ana ly sen /14 Η αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία Germany Trade and Invest - Πληροφορίες για τον κλάδο Η Γερμανία κέντρο καινοτομίας της παγκόσμιας βιομηχανίας Σε όλον τον κόσμο η Γερμανία είναι γνωστή για την αποδοτικότητά της αυτοκινητοβιομηχανίας και την εξαιρετική τεχνική των μηχανικών της. Για ανθρώπους από την Ασία μέχρι την Αμερική τα γερμανικά αυτοκίνητα ενσαρκώνουν κεντρικές αξίες όπως καινοτομία, αξιοπιστία, ασφάλεια και Design. Με απόσταση η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη αγορά τόσο σε ότι αφορά στην παραγωγή όσο και στις πωλήσεις. Εξαιρετικές υποδομές στην έρευνα και την ανάπτυξη, ικανότατα στελέχη όπως και η κάλυψη όλου του φάσματος της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας στην αυτοκινητοβιομηχανία δημιουργούν ένα παγκοσμίων μοναδικό και καινοτόμο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ήδη σήμερα τις κορυφαίες τεχνολογίες του αύριο. Με σύγχρονες υποδομές, διεθνώς αναγνωρισμένα ερευνητικά ινστιτούτα και ένα δυναμικό επενδυτικό κλίμα η Γερμανία στοχεύει και μελλοντικά σε τεχνολογικά επιτεύγματα. Κλάδος και αγορά σε αριθμούς Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός κλάδος της Γερμανίας. Το 2013 ο τζίρος έφτασε τα 362 δις ευρώ, περίπου 20% της συνολικού τζίρου της γερμανικής βιομηχανίας. Πηγή: VDA 2014 Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων με μερίδιο άνω των 30% όλων των αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στην Ευρώπη (5,44 εκατ.) και σχεδόν 20% όλων των νέων ταξινομήσεων (2,95 εκατ.). Πηγή: VDA 2014 Στη Γερμανία υπάρχουν 46 εργοστάσια τελικής συναρμολογήσης με μια δυναμικότητα παραγωγής που ανέρχεται στο ένα τρίτο της συνολικής παραγωγής αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Πηγή: ACEA 2014 Σε παγκόσμιο επίπεδο κάθε πέμπτο αυτοκίνητο είναι γερμανικής κατασκευής. Πηγή: VDA 2014 Το 2013 οι βιομηχανικές δαπάνες για έρευνα κι ανάπτυξη ανήρθαν σε 18,3 δις ευρώ, περίπου ένα τρίτο όλων των γερμανικών δαπανών για έρευνα κι ανάπτυξη. Πηγή: VDA 2012 Οι 21 εκ των 100 μεγαλύτερων προμηθευτών της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι γερμανικές επιχειρήσεις. Πηγή: PWC 2013 Το 77% των αυτοκινήτων που κατασκευάστηκαν στη Γερμανία το 2013 προορίζονταν για εξαγωγές Ένα νέο ρεκόρ. Πηγή: VDA 2014 Το 2013 εργάζονταν πάνω από άτομα στην έρευνα και την ανάπτυξη στο χώρο του αυτοκινήτου. Συνολικά ο κλάδος απασχολεί άτομα. Πηγή: VDA 2014 Ευκαιρίες στην αγορά Οι επενδυτές που ήδη έχουν μπει στη γερμανική αγορά αλλά και οι μελλοντικοί επωφελούνται από μια ευρεία γκάμα ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Η Γερμανία μέσω της ελκυστικής γεωγραφικής θέσης της στην καρδιά της Ευρώπης επιτρέπει την επιχειρηματική

9 δραστηριότητα χωρίς εμπορικούς φραγμούς, δεδομένης και της ιδιότητας του μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Αυτό σημαίνει ότι οι συναλλαγματικοί κίνδυνοι ανήκουν στον παρελθόν. Παράλληλα η εγγύτητα σε ελκυστικές καταναλωτικές αγορές βελτιστοποιεί την κατάσταση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Έρευνα και τεχνολογία, μεγάλος αριθμός προμηθευτών, παραγωγών και υποδομών επιτρέπουν στους επενδυτές να ξεκινήσουν επιτυχημένες συνεργασίες σε όλους τους τομείς. Σύμφωνα με επίκαιρες μελέτες η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία υπερτερεί έναντι άλλων χωρών σε θέματα καινοτομίας, ποιότητας και παραγωγικότητας. Το 2013 το 46% περίπου όλων των παγκόσμιων Premium αυτοκινήτων κατασκευάστηκαν στη Γερμανία. Μέσω της καινοτομίας, της παραγωγής και της διάθεση προϊόντων Made in Germany νέοι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους στη Γερμανία και να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα την επιτυχία. Τάσεις στην αγορά και στη βιομηχανία Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί ουσιαστικό και αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας παραγωγής αυτοκινήτων. Προμηθευτές και κατασκευαστές στη Γερμανία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στους τεχνολογικούς μετασχηματισμούς στην αγορά. Μηχανολόγοι αυτοκινήτων εργάζονται με ενθουσιασμό για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κινητήρων καύσης, αναπτύσσουν νέες τεχνολογίας κίνησης (μεταξύ άλλων ηλεκτροκίνητοι, υβριδικοί κινητήρες ή με κυψέλες υδρογόνου) και υιοθετούν ελαφρά υλικά κατασκευής. Αυστηρές προδιαγραφές για τη μείωση των εκπομπών αερίων και η εθνική πρωτοβουλία για την ηλεκτροκίνηση («Εθνική πλατφόρμα για την ηλεκτροκίνηση») συνιστούν ουσιαστικούς μηχανισμούς προώθησης της καινοτομίας για μελλοντική ανάπτυξη. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση για έξυπνα αυτοκίνητα με μοντέρνες τεχνολογίες πληροφορικής που θα φέρουν επανάσταση στην οδηγική εμπειρία, αυτή είναι και η κατηγορία των αυτοκινήτων που κατασκευάζονται ως επί το πλείστον στη Γερμανία. Η εξαιρετική τεχνογνωσία της Γερμανίας στο χώρο της ηλεκτρονικής και του λογισμικού, όπως και τα καινοτόμα επιχειρηματικά δίκτυα δημιουργούν κι εδώ πολύτιμες συνέργειες για την τεχνολογική εξέλιξη. Πέρα από τις τεχνολογικές εξελίξεις υπάρχει ένα ιδιαίτερο δυναμικό μεταξύ των προμηθευτών και των ΟΕΜ (Original Equipment Manufacturer), των εταιρειών συναρμολόγησης. Σύμφωνα με μια μελέτη του Συνδέσμου της αυτοκινητοβιομηχανίας μέχρι το 2025 το μερίδιο των ΟΕΜ στο σύνολο της παγκόσμιας έρευνας κι ανάπτυξης θα υποχωρήσει από 60% σήμερα στο 47%. Στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ ΟΕΜ και προμηθευτών θα αποκτήσουν όλο και μεγαλύτερη σημασία και έχουν ιδιαίτερο δυναμικό ανάπτυξης. Μετάφραση Μιχαέλα Μπαλή Εκπρόσωπος για την Ελλάδα και την Κύπρο Germany Trade and Invest ana ly sen /14 9

10 10δραστηριότητες ana ly sen /14 Δεξίωση με αφορμή τα 90 χρόνια Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο Με αφορμή την 90η επέτειο από την ίδρυση του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ο Πρόεδρος, κ. Μιχάλης Μαΐλλης παρέθεσε στην οικία του δεξίωση για τους φίλους και τους υποστηρικτές του Επιμελητηρίου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι του πολιτικού, διπλωματικού και επιχειρηματικού κόσμου από την Ελλάδα και τη Γερμανία. Ο ελληνικός δρόμος για τη διττή εκπαίδευση Τα τεχνικά επαγγέλματα και τα εμπορικά στελέχη βιομηχανικών επιχειρήσεων είναι οι δύο τομείς, στους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί η διττή εκπαίδευση στην Ελλάδα, σύμφωνα με το πρόγραμμα VETnet, το οποίο χαρτογραφεί τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας για το εργασιακό δυναμικό της χώρας. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε η πρώτη ομάδα εργασίας του VETnet, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή Ελλήνων και Γερμανών στελεχών της αγοράς, καθώς και εκπροσώπων των συναρμόδιων φορέων των δύο χωρών. Στο πλαίσιο της χθεσινής διαβούλευσης ο Επικεφαλής του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας, κ. Christian Sterz, δήλωσε ότι «οι ανάγκες της Ελλάδας θα μας υποδείξουν πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, ώστε να βρούμε την ελληνική οδό για την καθιέρωση της διττής εκπαίδευσης στη χώρα». Ο κ. Sterz πρόσθεσε πως το Δεκέμβριο του 2012 υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών για την προώθηση της διαδικασίας της ενδοεπιχειρησιακής μάθησης και την εξάπλωση του μοντέλου της διττής εκπαίδευσης συμπληρώνοντας ότι το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο είναι ο κατάλληλος φορέας υλοποίησης του προγράμματος, καθώς αποτελεί «γέφυρα δικτύωσης» για τις επιχειρήσεις. Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Γερμανίας και Επικεφαλής του Τμήματος Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κ. Yorck Sievers, υπογράμμισε ότι τα Επιμελητήρια στη Γερμανία, τα οποία βάσει νόμου έχουν την ευθύνη για την επαγγελματική εκπαίδευση ως προς το περιεχόμενο, την ποιότητα, την τήρηση των διαδικασιών και των τελικών εξετάσεων, εκπαιδεύουν και δίνουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως. «Γνωρίζουμε τι χρειάζονται οι επιχειρήσεις και τι χρειάζεται για να τις ενισχύσουμε», δήλωσε ο κ. Sievers χαρακτηριστικά. Η κα Beate Mehnert, Επικεφαλής Τμήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Deutsche Bahn Training, που υποστηρίζει στην Ελλάδα το δεύτερο πρόγραμμα διττής εκπαίδευσης με κατεύθυνση τα τεχνικά επαγγέλματα, τόνισε ότι καλή εκπαίδευση δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια και επεσήμανε πως η υψηλή επαγγελματική κατάρτιση του εργαζομένου είναι σημαντική για το μέλλον της επιχείρησης, αλλά και για τη μετέπειτα επαγγελματική του πορεία, ενώ ο Δρ. Juergen Siebel, Επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Siemens AG, που επίσης υποστηρίζει το πρόγραμμα, τόνισε πως η νεανική ανεργία αποτελεί απειλή

11 για την κοινωνία και την ανταγωνιστικότητα, γι αυτό και θα πρέπει να δημιουργηθεί μια υγιής βιομηχανική βάση, ειδικά τώρα που υπάρχουν ενδείξεις ανάκαμψης της οικονομίας. Από ελληνικής πλευράς, ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από σχολές υψηλής εκπαιδευτικής ποιότητας και, όπως είπε, σκοπός του έργου VETnet είναι να προωθήσει την επαγγελματική εκπαίδευση, έτσι ώστε να αυξηθεί η απασχόληση και να αναπτυχθεί η οικονομία, σε μια «μεταμνημονιακή Ελλάδα». «Ήδη στην Ελλάδα λειτουργούν επιτυχώς δύο επαγγελματικές σχολές σε Αθήνα και Κρήτη με προσανατολισμό τα τουριστικά επαγγέλματα μέσω του πρώτου πιλοτικού προγράμματος διττής εκπαίδευσης Mendi», ανέφερε ο κ. Κελέμης υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι «βούληση του Επιμελητηρίου είναι οποιαδήποτε δραστηριότητα υποστηρίζει, να είναι εντεταγμένη στο θεσμικό πλαίσιο του ελληνικού συστήματος». Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου, τόνισε από την πλευρά του, ότι, αν και ο θεσμός της μαθητείας λειτουργεί πολλά χρόνια στην Ελλάδα, χρειάζεται η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, που ακολουθούν το συγκεκριμένο μοντέλο εκπαίδευσης, για μεταφορά τεχνογνωσίας και best practices, ενώ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΣΣΤΥ (Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού), κ. Στέφανος Αγιάσογλου, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της συνεργασίας με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, λέγοντας ότι «η ΕΕΣ- ΣΤΥ αντιλαμβάνεται την ανάγκη ύπαρξης κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού και για το λόγο αυτό συμμετέχει στο πρόγραμμα διττής εκπαίδευσης, προσφέροντας 140 θέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης για τα τεχνικά επαγγέλματα, για ειδικότητες, όπως ηλεκτροσυγκολλητές, ηλεκτρολόγοι, εφαρμοστές και τεχνίτες μετάλλων». Σημειώνεται ότι το VETnet χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας, συντονίζεται από την Κεντρική Ένωση των Επιμελητηρίων της Γερμανίας και υποστηρίζεται για την εφαρμογή του στην Ελλάδα από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και άλλους εταίρους. Η πρώτη εικονική εμπορική έκθεση Tο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο επεκτείνει τις δράσεις Εμπορικής Δικτύωσης και στο χώρο των Εικονικών Εκθέσεων, λειτουργώντας ως συντονιστής εταίρος του έργου «e- F+TN, e-fairs and Trade Networking», του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας. Η εν λόγω πρωτοβουλία έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση των επιχειρηματικών συνεργασιών μέσω εικονικών διαδικτυακών εκθέσεων, μεταξύ των χωρών της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. Η πρώτη εικονική έκθεση αφορά στον τομέα των Δομικών Υλικών, φέρει τον τίτλο BUILD e- EXPO και πραγματοποιείται από τις 29 Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου, στο link ενώ θα διαθέτει και φυσικό περίπτερο στα πλαίσια της Διεθνούς Κατασκευαστικής Έκθεσης του Plovdiv, στη Βουλγαρία με την συμμετοχή του Επιμελητηρίου του Targovishte. H συμμετοχή των εταιριών - εκθετών είναι δωρεάν, υλοποιείται με απλή διαδικασία χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία που χρησιμοποιεί η πλατφόρμα, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε εταιρίες της Κεντρικής και Ανατολικής Μακε- ana ly sen /14 11

12 δραστηριότητες δονίας και Θράκης, λόγω υλοποίησης του σχετικού διασυνοριακού Προγράμματος. Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στην BUILD e-expo θα διαθέτει ένα εικονικό περίπτερο, εξοπλισμένο ηλεκτρονικά με όλες τις λειτουργίες των φυσικών εκθέσεων, και δυνατότητα χειρισμού από την έδρα της εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι εταίροι του επιδοτούμενου έργου e-f+tn είναι ανά χώρα: Βουλγαρία Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Targovishte Γεωργία Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών Καυκάσου Ελλάδα Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Συντονιστής Εταίρος) Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών Μολδαβία Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Μολδαβίας Τουρκία Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σακάριας Νέα αρχή μάρκετινγκ για τα διαφημιστικά banner της επιχειρηματικής πλατφόρμας Όπως και πριν, τα διαφημιστικά banner αποτελούν ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία μάρκετινγκ στο διαδίκτυο. Όπως ολόκληρο το διαδίκτυο και το online-μάρκετινγκ βρίσκεται σε μια ταχεία ανάπτυξη. Από το Σεπτέμβριο του 2014 τα διαφημιστικά banner δεν θα εμφανίζονται κατά την αρχή του χρόνου ανάρτησής τους, αλλά κατά την αρχή της εμφάνισής τους στην ιστοσελίδα. Σύμφωνα με αυτό θα βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ο αριθμός των επισκεπτών (εμφανίσεις των διαφημίσεων) και όχι η διάρκεια της τοποθέτησης των διαφημίσεων. Το πλεονέκτημα αυτής της αρχής μάρκετινγκ είναι ότι μετράει τις εμφανίσεις των διαφημιστικών banner, έτσι ώστε ο διαφημιζόμενος να έχει τη δυνατότητα να βλέπει, πως επιδρά η διαφήμιση του στον πελάτη. Μέσω της εισαγωγής της νέας αρχής και της συνδεδεμένης με αυτή μετρήσιμης ποιότητας των διαφημιστικών banner, η πλατφόρμα μπορεί να βελτιώσει την ικανοποίηση των πελατών. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στη σελίδα ή την επίσημη σελίδα του έργου Για την επιχειρηματική πλατφόρμα Η διεθνής επιχειρηματική πλατφόρμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) προσφέρει τις σημαντικότερες εγχώριες και διεθνείς ειδήσεις στο χώρο των Α.Π.Ε. H πλατφόρμα συντονίζεται από το Ελληνογερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο, το οποίο αποτελεί και τον κεντρικό διαχειριστή της πλατφόρμας 12 ana ly sen /14

13 AGAZINE R M NE ALPHA ESTATE MALAGOUZIA Robert Parker: 90pts Jancis Robinson MW OB E: 16,5pts ALPHA ESTATT E SAUVIGNON BLANC Wine & Spirits: 93pts Robert Parker: 91pts Jancis Robinson MW OBE: 17pts ALPHA ESTATE SYRAH - MERLOT - XINOMAVRO James Halliday: 96pts Robert Parker: 92pts Jancis Robinson MW OBE: 17,5+pts ALPHA ESTATT E XINOMAVRO RESERVE VIEILLES VIGNES James Halliday: 94pts Robert Parker: 96pts Jancis Robinson MW OBE: 17,5+pts Jeannie Cho Lee MW: 91pts. w w w. a l p h a e s t a t e. c o m

14 δραστηριότητες Πλατφόρμα ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου e-auctionmarket Έτοιμη και σε πιλοτική λειτουργία από τα τέλη του Αυγούστου είναι η πλατφόρμα του ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου e-auctionmarket (www.e-auctionmarket.eu), η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργουe-auction «Ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου αγροδιατροφικών προϊόντων στη διασυνοριακή περιοχή»που υλοποιείται στο πλαίσιο του IPA Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ». Πρόκειται για ένα Business-to-business (B2B) εργαλείο το οποίο αναπτύχθηκε με σκοπό να ενισχύσει την επιχειρηματική δραστηριότητα στην διασυνοριακή περιοχή, βοηθώντας τους τοπικούς παραγωγούς να ανταποκριθούν στη ζήτηση των προϊόντων και δημιουργώντας νέους δίαυλους διανομής προϊόντων, στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά. Με μία δωρεάν εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι χρήστες μπορούν πλέον να πραγματοποιήσουν αναζήτηση τοπικών προϊόντων, πρωτογενών και μεταποιημένων, να δημιουργούν και να συμμετέχουν σε δημοπρασίες, καθώς και να παρακολουθούν νέες, σε εξέλιξη και μελλοντικές δημοπρασίες. Στην παρούσα φάση το ηλεκτρονικό δημοπρατήριο είναι πλήρως λειτουργικό και έχει διατεθεί δημόσια για δοκιμαστική εφαρμογή. Έως το τέλος του Σεπτεμβρίου, με την ολοκλήρωση του εσωτερικού κανονισμού που θα διέπει τη λειτουργία του και ο οποίος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη διασφάλιση των συναλλαγών, το δημοπρατήριο θα παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής πραγματικών αγοραπωλησιών. Περισσότερες πληροφορίες στο 14 ana ly sen /14

15

16 νέα από τα μέλη Η επι χεί ρη ση του μήνα Η «Επι χεί ρη ση του μήνα» από τον κύκλο των γερ μα νι κών επι χει ρή σε ων στην Ελλά δα, παρουσιά ζει τις εται ρείες Lufthansa Γερμανικές Αερογραμμές και Antaeus Travel. Lufthansa Γερμανικές Αερογραμμές Εταιρεία Όμιλος Με 6 καθημερινές απευθείας πτήσεις προς τους κόμβους Φρανκφούρτη και Μόναχο, η Lufthansa, o κορυφαίος γερμανικός αερομεταφορέας, προσφέρει στους Έλληνες επιβάτες της το καλύτερο δίκτυο ομαλών και εύκολων ανταποκρίσεων στη Γερμανία αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η Lufthansa, μαζί με τις συνεργαζόμενες εταιρείες SWISS, Austrian Airlines και Brussels Airlines, εξυπηρετούν από κοινού 274 προορισμούς σε 106 χώρες σε 4 ηπείρους. Και ως μέλος του Lufthansa Passenger Airline Group και της Star Alliance δίνει τη δυνατότητα ακόμα περισσότερων επιλογών στο επιβατικό κοινό. Ο στόλος του Ομίλου απαρτίζεται από 622 αεροσκάφη ενώ ήδη έχουν παραγγελθεί άλλα 261 αεροσκάφη αξίας συνολικής άνω των 36δις και είναι προγραμματισμένα να παραδοθούν μέχρι το Με τις συνεχιζόμενες δαπάνες στον εκσυγχρονισμό του στόλου, ο Όμιλος δημιουργεί με συνέπεια έναν αποτελεσματικότερο από πλευράς κόστους στόλο και καθιστά τις επιχειρήσεις του φιλικότερες προς το περιβάλλον. Προϊόντα Υπηρεσίες First Class Στη βραβευμένη First Class οι επιβάτες μπορούν να απολαμβάνουν εξατομικευμένες υπηρεσίες, παράλληλα με μια μεγάλη ποικιλία υψηλής ποιότητας γευμάτων και ποτών. H καινούρια First Class της Lufthansa τυγχάνει εξαιρετικής αποδοχής σε όλο τον κόσμο. Ενδεικτική είναι η βράβευση με πέντε αστέρια από τη Skytrax της Lufthansa First Class και του συνόλου των υπηρεσιών της, ενώ η American Academy of Hospitality Sciences (AAHS) απένειμε στην κορυφαία αεροπορική εταιρία της Ευρώπης το διεθνές 5 Star Diamond Award. Business Class Συνεχίζεται η διαδικασία ανακαίνισης όλου του στόλου διηπειρωτικών πτήσεων με την καινούρια Business Class, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του Κάθε ένα από τα καθίσματα της καινούριας Business Class μετατρέπεται σε εντελώς επίπεδο κρεβάτι, μήκους 2 μέτρων, εξασφαλίζοντας έναν βαθύ και ξεκούραστο ύπνο. Επίσης σύντομα θα αναβαθμιστούν και τα νεσεσέρ με είδη περιποίησης που προσφέρονται στη Business Class. Το νέο νεσεσέρ που έχει σχεδιάσει η Samsonite, περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας καλλυντικά που παρασκευάζονται αποκλειστικά από ενεργά φυτικά συστατικά υψηλής ποιότητας από τη διακεκριμένη ελληνική εταιρία ΚΟΡΡΕΣ. Premium Economy Class Μετά την αναβάθμιση της First και της Business Class, η Lufthansa εμπλουτίζει και πάλι τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Αυτή τη φορά εγκαινιάζει μια ακόμα κατηγορία θέσης στις διηπειρωτικές πτήσεις, την Premium Economy Class, που προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες επιλογές Οικονομική, Business Class και First Class. Η καινούρια Premium Economy Class σημαίνει περισσότερες ταξιδιωτικές επιλογές και περισσότερη άνεση, αφού το νέας σχεδίασης κάθισμα θα προσφέρει έως και 50% ευρύτερο ατομικό χώρο στην κατηγορία αυτή. Τα γεύματα θα προσφέρονται σε πορσελάνινα σερβίτσια ενώ οι επιβάτες θα επιτρέπεται να παίρνουν μαζί τους μια δεύτερη αποσκευή χωρίς επιπλέον χρέωση. 16 ana ly sen /14

17

18 νέα από τα μέλη Economy Class Η Lufthansa παρέχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και ταξιδιωτική άνεση στην Economy Class, είτε πρόκειται για κοντινά ταξίδια είτε για διηπειρωτικά. Το εργονομικό κάθισμα της Economy Class, με τη λεπτή ράχη προσφέρει μεγαλύτερο χώρο για τα πόδια ενώ το πρόγραμμα διασκέδασης (in-flight entertainment) θα σας κρατήσει συντροφιά στα πιο μακρινά ταξίδια. Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση σας! Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Εμπλουτίζοντας διαρκώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, η Lufthansa προσφέρει σειρά καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως αγορά εισιτηρίου, check-in κ.λπ., μέσω της ιστοσελίδας της καθώς και μέσω κινητών τηλεφώνων και άλλων έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών. Πλέον διατίθεται η δυνατότητα ευρυζωνικού ίντερνετ στις υπερατλαντικές πτήσεις μέσω της υπηρεσίας Flynet σε πολλά αεροσκάφη. Miles & More Η Lufthansa διαθέτει ένα από τα καλύτερα ευρωπαϊκά προγράμματα επιβράβευσης τακτικών επιβατών, το Miles & More - PartnerPlusBenefit Μέσω του εταιρικού της προγράμματος PartnerPlusBenefit, η Lufthansa επιβραβεύει τους εταιρικούς της πελάτες για τη συνεχή προτίμησή τους, προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα συλλογής και εξαργύρωσης πόντων. Ιστορία Από το 1959 η Lufthansa έχει διακινήσει εκατομμύρια επιβάτες από και προς την Ελλάδα. Μέσα σε αυτό το διάστημα των 55 χρόνων έχει συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του τουρισμού και της οικονομίας, ενώ παράλληλα έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ της Ελλάδας και του υπόλοιπου κόσμου. Αξίες Όραμα Άμεση προτεραιότητα της Lufthansa είναι ο κάθε ένας επιβάτης ξεχωριστά, επιδιώκοντας διαρκώς άριστη ποιότητα σε όλες τις υπηρεσίες της. Χάρη στις συνεχείς προσπάθειες, την αξιοπιστία και την επαγγελματική προσέγγιση, διατηρεί καθημερινά αυτήν την υπόσχεση, προσφέροντας εξαιρετική σχέση τιμής και ποιότητας (value for money), καθώς και τη βεβαιότητα ότι οι πελάτες της έχουν κάνει τη σωστή επιλογή. Ίσως δεν γνωρίζατε ότι... Το check-in στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για αναχωρήσεις με την Lufthansa, πραγματοποιείται αποκλειστικά, είτε ηλεκτρονικά, είτε στα ειδικά μηχανήματα που βρίσκονται στο αεροδρόμιο. Χρησιμοποιείστε πριν την αναχώρησή σας το online check-in στο ή το mobile check-in, για άνεση, ευκολία και εξοικονόμηση χρόνου. Η ανακαινισμένη αίθουσα αναμονής Lufthansa Business Lounge στην Αθήνα υποδέχεται όλους τους επιβάτες της Business Class αλλά και όσους διαθέτουν ειδικό status, προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία φρέσκων ζεστών και κρύων ελληνικών γευμάτων, καθώς και μια απαράμιλλη συλλογή εκλεκτών ελληνικών κρασιών, διεθνών και Ελληνικών αλκοολούχων ποτών και γερμανικής μπύρας draught. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το Business Lounge της Lufthansa στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών έλαβε κορυφαία βαθμολογία και διάκριση στην πρώτη θέση για τη φιλικότητα του προσωπικού και την καθαριότητα και φροντίδα των χώρων και κατάταξη στη δεύτερη θέση για την κατηγορία Food & Beverage, καθώς και για την Ατμόσφαιρα και τη συνολική βαθμολογία. Μια όαση χαλάρωσης και ηρεμίας περιμένει τους επιβάτες First Class, Hon Circle στη Lufthansa First Class Lounge της Φρανκφούρτης, στον αποκλειστικό χώρο spa. Το 2013 οι επιβατικές εταιρίες του Ομίλου Lufthansa κατόρθωσαν να μειώσουν την κατανάλωση κηροζίνης και πέτυχαν διπλάσια βελτίωση αποδοτικότητας καυσίμων, από τον προκαθορισμένο στόχο 1,5% που είχε οριστεί για την αεροπορική βιομηχανία. 18 ana ly sen /14

19 Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας - για άμεση ενημέρωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας και για να κάνετε την κράτηση για το επόμενο ταξίδι σας σε οικονομικές τιμές εύκολα και γρήγορα. τηλ.: Antaeus Travel Η εταιρία Antaeus Travel προσφέρει σε όλα τα μέλη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου έκπτωση 10%, δίνοντας τους την ευκαιρία να είναι παρόντα σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις στη Γερμανία στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Η Antaeus Travel ιδρύθηκε το Έχοντας ασχοληθεί με τον ταξιδιωτικό τομέα για περισσότερο από 25 χρόνια, έχει καταφέρει να επιτύχει και να θεωρείται ένα από τα κορυφαία πρακτορεία στην Ελλάδα με σημαντική εμπειρία και γνώση, ώστε να καταφέρει να ξεπεράσει όλα τα ταξιδιωτικά πρακτορεία. Αν και η Antaeus Travel είναι ένα «one stop shop» για τις επιχειρήσεις και τα ταξίδια αναψυχής, ο πυρήνας της ήταν και παραμένουν τα εταιρικά ταξίδια. Από την αρχή, η Antaeus Travel αντιλαμβανόταν τις ανάγκες των πελατών της και την σημασία των διεθνών εμπορικών εκθέσεων στα έσοδα των επιχειρήσεων. Είτε ως εκθέτης είτε ως επισκέπτης, οι εκθέσεις είναι το κατάλληλο μέρος για τη σύναψη εμπορικών σχέσεων. Η άμεση επαφή με καταναλωτές και προμηθευτές μπορεί να «εκτοξεύσει» τις πωλήσεις των επιχειρήσεων καθώς οι συμμετέχοντες μπορούν να ανακαλύψουν νέες προοπτικές και να βρουν νέες πηγές κέρδους. Έτσι, ένα ειδικό τμήμα από αφοσιωμένους σύμβουλους ταξιδιών που να εξειδικεύεται στις εκθέσεις έχει δημιουργηθεί, προκειμένου να καλύπτει και να υπερβαίνει τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των πελατών της. Διαμονή κοντά στο εκθεσιακό κέντρο, οδηγίες για εύκολη πρόσβαση στον εκθεσιακό χώρο, έκδοση καρτών εισόδου, πληροφορίες για τις ώρες και τις ημέρες της έκθεσης είναι κάποιες από τις παροχές στις οποίες επικεντρώνεται η Antaeus Travel. Οι εμπορικές εκθέσεις της γερμανικής βιομηχανίας παραμένουν ο κύριος τρόπος για Β2Β συναντήσεις. Με εκθεσιακά κέντρα στο Μόναχο, το Βερολίνο, τη Νυρεμβέργη, το Αννόβερο, την Κολωνία και αλλού, η Γερμανία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους «παίκτες» στην οργάνωση εμπορίου. Το Lion's City GL CNG της ΜΑΝ ανακηρύχθηκε 'Bus of the Year 2015' Καθαρό, δυνατό και οικονομικό: με αυτές τις απλές αλλά βαρυσήμαντες αρετές εντυπωσίασε το λεωφορείο Lion's City GL CNG της MAN τους ειδικούς της επιτροπής στο φετινό 'Bus Euro Test' αποσπώντας τον τίτλο 'Bus of the Year 2015'. Το αρθρωτό λεωφορείο της ΜΑΝ μήκους 18,75 μέτρων, που κινείται με φυσικό αέριο αναδείχτηκε ξεκάθαρα 'Bus of the Year 2015'. Tο βραβείο θα απονεμηθεί εντός του Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της έκθεσης Επαγγελματικών Οχημάτων IAA στο Αννόβερο. Κινητήρες CNG μια καθαρή εναλλακτική που αποδίδει καρπούς Ο κινητήρας Euro 6 CNG του Lion's City GL CNG της MAN αποτελεί μια λύση δημόσιας μεταφοράς με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές ρύπων. Όταν μάλιστα το Lion's City GL CNG κινείται με βιοαέριο ή e-gas, οι εκπομπές είναι ουσιαστικά μηδενικές, όπως και στα ηλεκτρικά οχήματα. Ακόμη όμως και χωρίς τη χρήση βι- ana ly sen /14 19

Τουρισμός και ελεύθερος χρόνος στη Γερμανία. Tourismus & Freizeit in Deutschland 04-05-06 '14

Τουρισμός και ελεύθερος χρόνος στη Γερμανία. Tourismus & Freizeit in Deutschland 04-05-06 '14 ana ana ly ly sen sen Δορυ λαί ου 10-12, 115 21 Aθή να, Dory le ou 10-12, GR 11521 Athen-Gri echen land 04-05-06 '14 Τουρισμός και ελεύθερος χρόνος στη Γερμανία Tourismus & Freizeit in Deutschland Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Nahrungs- & Genussmittel-Industrie 10-11-12 '13

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Nahrungs- & Genussmittel-Industrie 10-11-12 '13 ana ana ly ly sen sen Δορυ λαί ου 10-12, 115 21 Aθή να, Dory le ou 10-12, GR 11521 Athen-Gri echen land 10-11-12 '13 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών Nahrungs- & Genussmittel-Industrie ALPHA BANK. ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

01-02-03 '15. Δορυ λαί ου 10-12, 115 21 Aθή να, Dory le ou 10-12, GR 11521 Athen-Gri echen land. Ο κλάδος των Logistics στη Γερμανία.

01-02-03 '15. Δορυ λαί ου 10-12, 115 21 Aθή να, Dory le ou 10-12, GR 11521 Athen-Gri echen land. Ο κλάδος των Logistics στη Γερμανία. ana ana ly ly sen sen Δορυ λαί ου 10-12, 115 21 Aθή να, Dory le ou 10-12, GR 11521 Athen-Gri echen land 01-02-03 '15 Ο κλάδος των Logistics στη Γερμανία Logistikbranche T he world o f tomorrow needs

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Hεπένδυση στον πελάτη δεν σταματά ποτέ! Αυτό. Το ΕΙΕΠ υποδέχεται το 2011 καλωσορίζοντας

Newsletter. Hεπένδυση στον πελάτη δεν σταματά ποτέ! Αυτό. Το ΕΙΕΠ υποδέχεται το 2011 καλωσορίζοντας Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Γ Ι Α Τ Α Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Ε Ι Ε Π SPECIAL EDITION / ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 / ΤΕΥΧΟΣ 15 Το ΕΙΕΠ υποδέχεται το 2011 καλωσορίζοντας τα 11 νέα μέλη του Hεπένδυση στον πελάτη δεν σταματά

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σπουδαστής: Καττή Αργυρώ Αριθμός Μητρώου: 13453 Καθηγήτρια : Λεκαράκου Κατερίνα Αθήνα 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία:

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Η Chipita International S.A. και η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφόρησε η Ετήσια Έκθεση του ΚΕΒΕ Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης

Κυκλοφόρησε η Ετήσια Έκθεση του ΚΕΒΕ Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 38 Aρ. φύλλου 304 Σεπτέμβριος-Oκτώβριος 2013 Σε στενή συνεργασία με την Κυβέρνηση Το ΚΕΒΕ στην πρώτη γραμμή για προσέλκυση ξένων επενδύσεων Σ την

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδριακός Τουρισμός Στο Νομό Χανίων Εμπειρική Έρευνα

Συνεδριακός Τουρισμός Στο Νομό Χανίων Εμπειρική Έρευνα Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Συνεδριακός Τουρισμός Εμπειρική Έρευνα στην πόλη Χανίων» Της φοιτήτριας ΑΜΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE MBA. Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού

EXECUTIVE MBA. Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων EXECUTIVE MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού Μαγδαληνή Αχ. Τσίλη

Διαβάστε περισσότερα

Νέο θεσμικό πλαίσιο, που ανοίγει

Νέο θεσμικό πλαίσιο, που ανοίγει Αριθμός φύλλου 25 ΠΕΡΙΟΔΟΣ B ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Πρωτοφανή κίνητρα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορείς Ιωάννης Ρέτσος Ο τουρισμός μπορεί να βγάλει την ελληνική οικονομία από το τέλμα, εφόσον,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Παράρτημα Ιούλιος, 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Νέα εικόνα των καταστημάτων 3 4-5 6-8 Editorial 9-11 Τα Νέα μας 12-13 Κεντρικό Θέμα 14-16 Εξελίξεις Παροχές Εκπαίδευση 17-19 Ο Όμιλος μας Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοεργασιακή κατάρτιση σε συνεργασία Προτάσεις για νέες μορφές επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα

Ενδοεργασιακή κατάρτιση σε συνεργασία Προτάσεις για νέες μορφές επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα Ενδοεργασιακή κατάρτιση σε συνεργασία Προτάσεις για νέες μορφές επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα Περίληψη αποτελεσμάτων πέντε κλαδικών μελετών εφικτότητας Πρόλογος Το Δεκέμβριο 2012 πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ποιότητας η έκθεση xenia

Πρόταση ποιότητας η έκθεση xenia 39η xenia ημέρα 3η, 4η ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΤΕΠ Χρήση φυσικών πόρων Θεσμικό πλαίσιο για την χρήση φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Προορισμός και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της κρουαζιέρας

Προορισμός και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της κρουαζιέρας Προορισμός και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της κρουαζιέρας Ιωάννης Μπρας HND CE, BEng (Hons) SEA, MSc EPM, MTEΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ Περίληψη Το λιμάνι του Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Θέµα. To ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα

Ειδικό Θέµα. To ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα Ειδικό Θέµα To ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα 1. Σύντομη ιστορική αναδρομή Η ιστορία του ηλεκτρονικού εμπορίου ξεκινάει στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με την ίδρυση του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενω σ η Ξε ν ο δ ο χ ω ν Αθ η ν ω ν - Ατ τ ι κ η σ. www. all-athens-hotels.com e-mail: aha@all-athens-hotels.com. Οκτωβριου 2010

Ενω σ η Ξε ν ο δ ο χ ω ν Αθ η ν ω ν - Ατ τ ι κ η σ. www. all-athens-hotels.com e-mail: aha@all-athens-hotels.com. Οκτωβριου 2010 Ne w sletter Οκτωβριου 2010 Ενω σ η Ξε ν ο δ ο χ ω ν Αθ η ν ω ν - Ατ τ ι κ η σ Στ α δ ίο υ 24-10564, Αθ ή ν α Τη λ.: 210 3235485 // Fa x:. 210 3235033 www. all-athens-hotels.com e-mail: aha@all-athens-hotels.com

Διαβάστε περισσότερα

Aegean News. Χονγκ Koνγκ. Το Νέο Βήμα της Aegean. Ακόμη. Ευθύμιος Μητρόπουλος Γενικός Γραμματέας Ι.Μ.Ο (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός)

Aegean News. Χονγκ Koνγκ. Το Νέο Βήμα της Aegean. Ακόμη. Ευθύμιος Μητρόπουλος Γενικός Γραμματέας Ι.Μ.Ο (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός) Aegean News Τ Ο Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Τ Η Σ A E G E A N ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 Ευθύμιος Μητρόπουλος Γενικός Γραμματέας Ι.Μ.Ο (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός) Aegean Marine Petroleum Πρώτη Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:ΧΑΤΖΗΡΙΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σεπτέμβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα