Εισαγωγή και Iστορική Aνασκόπηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή και Iστορική Aνασκόπηση"

Transcript

1 κεφάλαιο Εισαγωγή και Iστορική Aνασκόπηση Εισαγωγή: Βασικοί Παράγοντες που Επέδρασαν στην Εξέλιξη του Τουριστικού Σχεδιασμού Ο σχεδιασμός των τουριστικών δραστηριοτήτων αποτέλεσε αρχικά το κατευθυντήριο μέσο για την κινητοποίηση των επενδυτών και την προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στη χώρα μας, όπως και διεθνώς, η σημαντική συνεισφορά του τουρισμού στα μακροοικονομικά μεγέθη αναγνωρίστηκε κυρίως μεταπολεμικά και αποτέλεσε θέμα συχνών επιστημονικών συζητήσεων. Ήδη το 1962, από άρθρο του Γαβαθά (Γαβαθάς 1962, σελ. 10) εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι απαρχές της τουριστικής πολιτικής του ελληνικού κράτους προσδιορίζονται χρονικά το Σύμφωνα με τον ίδιο αναλυτή, η τουριστική πολιτική της περιόδου κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1950 απέβλεπε «στην προσέγγιση ξένων τουριστών, βασιζόμενη περισσότερο προς την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής και τη διαφήμιση των τουριστικών στοιχείων στη χώρα». Κατά την περίοδο αυτή ο σχεδιασμός των οικονομικών δραστηριοτήτων, από τους δημόσιους φορείς, παίρνει τη μορφή της υποβολής μελετών τεχνοοικονομικού περιεχομένου. Οι μελέτες αυτές αποτέλεσαν τη βάση για τον εμπλουτισμό των πενταετών προγραμμάτων άσκησης οικονομικής πολιτικής των μεταπολεμικών κυβερνήσεων. Η ενσωμάτωση των πολιτικών οικονομικής ανάπτυξης σε σχέδια μελετών υιοθετήθηκε μάλιστα μεταπολεμικά ως το απαραίτητο κριτήριο για την αξιολόγηση και χρηματοδότηση των αναπτυξιακών προτάσεων των κρατών-μελών από τους φορείς διοίκησης

2 34 Kεφάλαιο 1 της τότε Ε.Ο.Κ. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της εργασίας του Λογοθέτη (Λογοθέτης 1963, σελ ), η χώρα μας διέθετε ευνοϊκές προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί ο τουρισμός της σε ανώτερα επίπεδα δεν έμενε παρά να εξετασθούν και οι επιβαλλόμενες ενέργειες, οι οποίες θα δημιουργούσαν ένα ικανό δυναμικό για ν ανταποκριθεί σε μια αυξημένη τουριστική προσφορά. Κατά τον ίδιο, οι ενέργειες αυτές ήταν δυνατό να υπαχθούν σε τρεις βασικούς τομείς: Συγκοινωνίες, Μέσα Υποδοχής και Οργάνωση. Φαίνεται μάλιστα, ότι η σημαντικότητα των παραπάνω τριών παραγόντων ήταν ήδη γνωστή στους οικονομικούς αναλυτές της μεταπολεμικής περιόδου και επιβεβαιώνεται από την κατοπινή κατάταξη που διατυπώθηκε από τον Gunn. Σύμφωνα με τον Gunn (1988, p.15), η λειτουργική ανάπτυξη του τουριστικού συστήματος καθώς και η γενικότερη διαδικασία σχεδιασμού επηρεάζεται από πέντε παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί είναι: 1. Ο Πληθυσμός (Ζήτηση). 2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε καταλύματα, φαγητό και προϊόντα. 3. Οι ελκυστικότητες. 4. Οι μεταφορές. 5. Η προβολή και η πληροφόρηση. Οι διαδικασίες τουριστικού σχεδιασμού των μεσογειακών προορισμών, συμπεριλάμβαναν συνήθως τη διερεύνηση των παρακάτω κριτηρίων επιτυχίας: Επιλογή ιδανικών γεωγραφικών σημείων με βάση την ύπαρξη χώρων διαμονής και εστίασης. Επιλογή ιδανικών γεωγραφικών σημείων με βάση την ύπαρξη πολιτιστικών, φυσικών αξιοθέατων και χώρων διαμονής. Επιλογή ιδανικών γεωγραφικών σημείων με βάση την ύπαρξη πολιτιστικών, φυσικών αξιοθέατων, χώρων διαμονής και υποδομής σε προσβάσεις. Εφαρμογή των σχεδίων δημιουργίας υποδομών και ανωδομών, που θα ενίσχυαν και θα υποβοηθούσαν τις δραστηριότητες των ιδιωτικών μικρομεσαίων καταλυμάτων οικογενειακού χαρακτήρα. Ο ανεξέλεγκτος όμως μεταπολεμικός σχεδιασμός των παραπάνω μεσογειακών προορισμών στηριζόταν συχνά στην πρώτη επιλογή κριτηρίων, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σταδιακά στη μονομερή ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων και την εξάρτηση των περισσότερων τουριστικών

3 Εισαγωγή και Ιστορική Ανασκόπηση 35 προορισμών από τη μορφή του μαζικού τουρισμού διακοπών. Οι ευοίωνες προβλέψεις για επερχόμενες μαζικές ελεύσεις αλλοδαπών τουριστών επιτάχυναν τη δημιουργία όλο και περισσότερων καταλυμάτων, καταστημάτων εστίασης και αναψυχής και επιβάρυναν ιδιαίτερα τις επίλεκτες τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές. Είναι χαρακτηριστική η φράση ενός ανώνυμου αρθρογράφου του 1964, ο οποίος γράφει «βεβαίως δεν είναι μόνο ευχάριστες οι επιπτώσεις του τουρισμού. Εκεί που δαπανάται χρήμα προσελκύεται το εμπόριο και αυτό δεν είναι πάντοτε ελκυστικό και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι επιβλαβές για την κοινωνική ανάπτυξη. Από άλλη σκοπιά η ανεπαρκής προετοιμασία του τόπου να δεχθεί την επίδραση της αναμίξεως πολλαπλών στοιχείων συχνά προκαλεί δυσμενείς κοινωνικές επιπτώσεις» (Οικονομικός Ταχυδρόμος, 2 Απριλίου 1964, σελ. 9). Κατά τη μεταπολεμική περίοδο η οικονομική πολιτική των κρατών-μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) αναγνωρίζει τη διεθνή συμβολή του τουρισμού στα μακροοικονομικά μεγέθη και κατά ένα τρόπο η αναγνώριση αυτή επηρεάζει τις πολιτικές αποφάσεις και τις εξελίξεις στα επόμενα έτη. Εάν παρατηρήσουμε την εξέλιξη των οικονομικών δεικτών αξιολόγησης της τουριστικής δραστηριότητας παρατηρούμε ότι η μεταπολεμική περίοδος μπορεί δίκαια να χαρακτηριστεί ως περίοδος ανάπτυξης των διεθνών τουριστικών αποδόσεων. Πιο συγκεκριμένα, η ποσοστιαία εξέλιξη των Αφίξεων (σε εκατομμύρια επισκέπτες) και Εισπράξεων (σε δισ. δολάρια ΗΠΑ) ανά πενταετία κατά την περίοδο , σύμφωνα με μελέτη της ιεθνούς Ένωσης Επίσημων Ταξιδιωτικών Οργανισμών (International Union of Official Travel Organizations I.U.O.T.O.), παρουσίασε θετική εξέλιξη με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης εισπράξεων 10,5% και μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης αφίξεων 9,8% (I.U.O.T.O., 1972). Η συνεισφορά των Άδηλων Πόρων (υπηρεσιών) και μεταξύ αυτών του τουρισμού στα μακροοικονομικά μεγέθη των χωρών επισημαίνεται σε μελέτη του Ο.Ο.Σ.Α. (Organization for Economic Cooperation and Development O.E.C.D., 1974) κατά την περίοδο των αρχών της δεκαετίας του Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη, η συνεισφορά των Άδηλων Πόρων για τα κράτη-μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. αντιστοιχούσε το 1972 σε περισσότερο από το 25% των συνολικών εξαγωγών τους σε αγαθά και υπηρεσίες. Σε άρθρο του 1962 (Οικονομικός Ταχυδρόμος, 26 Απριλίου 1962, σελ. 4), επισημαίνεται ότι, «στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος στη χώρα όπως επίσης και της μέσης κατά περιηγητή δαπάνης συνετέλεσε περαιτέρω η εκ του εξωτερικού ζήτηση της οποίας η άνοδος υπήρξε συνέπεια της ανόδου των εισοδημάτων

4 36 Kεφάλαιο 1 στο εξωτερικό και των δημιουργηθεισών γενικότερων ευχερειών ανά του κόσμου ταξιδιών». Σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης πρόβλεψης των εξελίξεων στα μεγέθη του διεθνούς τουρισμού, που συντάχθηκε κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1980, από τον Παρασκευόπουλο (Παρασκευόπουλος 1981, σελ , ), η πτώση των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια κατά την περίοδο συνέβαλε διεθνώς στην αύξηση της ζήτησης τουριστικών υπηρεσιών. Στην ίδια μελέτη, στηριζόμενος ο μελετητής στην προηγηθείσα ανάλυση χρονολογικών σειρών από τουριστικά δεδομένα, διαπιστώνει ότι οι μικρές χώρες προβλέπεται να ωφεληθούν μελλοντικά από τις εξελίξεις και θα έπρεπε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τάσεις να αναμένει κανείς άνοδο των εισοδημάτων, αύξηση του πληθυσμού, μειώσεις στο κόστος μεταφοράς, βελτιώσεις στα μέσα μεταφοράς και επικοινωνίας, περισσότερες ημέρες διακοπών με αποδοχές και τέλος διεύρυνση του τομέα εκπαίδευσης. Όλες οι παραπάνω καταστάσεις συνέδραμαν στο να δοθεί από πλευράς άσκησης τουριστικής πολιτικής ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιτάχυνση των ροών άφιξης αλλοδαπών επισκεπτών με σκοπό την αύξηση των συναλλαγματικών εισπράξεων. ιαχρονικά, επικράτησε τελικά το αεροπλάνο ως το καταλληλότερο μέσο μεταφοράς πολυάριθμων επισκεπτών (Λογοθέτης 1963, σελ. 33 / Οικονομικός Ταχυδρόμος, 8 Απριλίου 1965, σελ. 16). Η πρόσβαση σε σχετικά μακρινούς προορισμούς με χαμηλό κόστος μεταφοράς (σε χρόνο και σε χρήμα) για τους ταξιδιώτες ήταν πλέον δυνατή. Οι αεροπορικές αναχωρήσεις πολιτών των ΗΠΑ προς την Ευρώπη κατά το διάστημα , από αναχωρήσεις το 1948, το 1958, το 1968, το 1978, το 1988 έφθασαν τελικά στις αναχωρήσεις το 1990 (U.S. Dept. Of Transportation, 1990). Τουριστικοί Οργανισμοί με αναγνωρισμένη διεθνώς επωνυμία [Thomson (GB), International Leisure Group (GB), Neckerman (D), TUI (D) κ.ά.] ανέλαβαν το συντονισμό και την οργάνωση όλων των προβλεπόμενων δράσεων του Τουριστικού Πακέτου Προσφοράς (πακέτα αναψυχής και επαγγελματικός τουρισμός). Τη δεκαετία του 1980 λειτουργούσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου πρακτορεία ταξιδιών καθώς και τουριστικοί οργανισμοί πρακτόρευσης. Οι προορισμοί θα έπρεπε πλέον να πείθουν και τους Τουριστικούς Οργανισμούς για τις τιμές, την ποιότητα και την ποικιλία των προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων τους. Η συμμετοχή των επίσημων φορέων του δημοσίου και των επαγγελματιών του τουρισμού στις ιεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις του εξωτερικού ήταν πλέον επιβεβλημένη. Οι προορισμοί μόνον έτσι

5 Εισαγωγή και Ιστορική Ανασκόπηση 37 θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στις εκθεσιακές αγορές τουρισμού και να καταφέρουν προκρατήσεις καταλαμβάνοντας μια θέση στα τουριστικά πακέτα και τους καταλόγους των μεγάλων τουριστικών πρακτόρων. Μέσα σ αυτά τα πλαίσια των επιταχυνόμενων εξελίξεων οι περιοχές των τουριστικών προορισμών γνώρισαν μια γρήγορη και άναρχη ανοικοδόμηση που συχνά είχε ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση των τουριστικών πόρων τους. Ιδιαίτερα δε επηρεάστηκαν από τις επιπτώσεις των ανεξέλεγκτων δραστηριοτήτων δύο βασικές κατηγορίες τουριστικών πόρων, δηλαδή το δυναμικό των φυσικών και των πολιτιστικών πόρων. Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες προνοήθηκε στα τουριστικά προγράμματα και τις πολιτικές τους η προστασία των πόρων κληρονομιάς ενώ σε άλλες επικράτησε στην πραγματικότητα η άποψη της αποκλειστικής ενδυνάμωσης των κατασκευαστικών έργων με τη μορφή υποδομών. Στη δεύτερη περίπτωση η άναρχη χωροθέτηση που παρατηρήθηκε σταδιακά στους τουριστικούς προορισμούς περιόρισε τις δυνατότητες για δημιουργία κατάλληλων υποδομών που θα συνέβαλαν μεταξύ άλλων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των διαμενόντων. Το γεγονός αυτό επήλθε ως συνέπεια του κορεσμού που παρατηρήθηκε στις δραστηριότητες οικοπεδοποίησης και ανέγερσης οικοδομών. Η τάση αυτή παρατηρήθηκε αρχικά εντονότερα στους μεσογειακούς παραθαλάσσιους προορισμούς και αργότερα σε τουριστικούς προορισμούς της Καραϊβικής. Άλλοι ευρωπαϊκοί προορισμοί ενδυνάμωσαν σταδιακά τις δράσεις των πολιτικών τους υπέρ της ανάδειξης και ανάπτυξης των φυσικών τους πόρων. Αναφέρουμε εδώ ως παράδειγμα την Αγγλία, η οποία γνώρισε κατά την περίοδο μια πρωτοφανή αύξηση ίδρυσης νέων μουσείων. Στην Αγγλία το 1960 τα μουσεία δεν ξεπερνούσαν τα 90, ενώ το 1989 προσέγγιζαν τα Μια δυναμική αγορά που στήριξε το αυξημένο πολιτιστικό δυναμικό της χώρας, λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός της για δραστηριότητες περιήγησης μουσείων και γκαλερί, φαίνεται να είναι ακόμη και σήμερα η ιαπωνική (Richards 1997, pp. 10,40). Το Φεβρουάριο του 1998 θεσμοθετήθηκαν στην Ελλάδα οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α). Η ανταπόκριση των ιδιωτών φαίνεται να ήταν θετική. Όπως στην περίπτωση του Μεσσήνιου πλοιοκτήτη που το ίδιο έτος κατέθεσε πρόταση ανέγερσης τουριστικών μονάδων (ξενοδοχεία, μπάνγκαλοους, πισίνες, συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκόλφ κ.ά) σε τρεις Π.Ο.Τ.Α. με σκοπό την προσέλκυση μαζικών τουριστικών ρευμάτων σε μια περιοχή 4000 στρεμμάτων σε παραλιακή περιοχή της Μεσσηνίας.

6 38 Kεφάλαιο 1 Ακόμη όμως και στην περίπτωση των αξιόλογων επενδύσεων στις Π.Ο.Τ.Α, ο προβληματισμός σχετικά με τη διασφάλιση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων φαίνεται να παραμένει (Καραϊσκάκη, 7 Ιουλίου 2002, σελ. 29). Η συνεισφορά του τουρισμού στην αναπτυξιακή πορεία των σύγχρονων οικονομιών είναι καθοριστική. Η συμβολή του τουρισμού στα μακροοικονομικά μεγέθη αναλύεται διεξοδικά σε μελέτη του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε., 1992). Στη μελέτη αυτή ξεχωρίζουμε σε διεθνές επίπεδο την ευρωπαϊκή γεωγραφική ενότητα. Η Ευρώπη ως τουριστικός προορισμός το 1986 και το 1997 υπερτερούσε έναντι των άλλων περιοχών του πλανήτη, τόσο σε αφίξεις όσο και σε χρηματικά κεφάλαια τουριστικών επενδύσεων (σε δισ. δολάρια ΗΠΑ) (βλέπε Πίνακες 1.1 και 1.5). Οι κύριες γεωγραφικές ενότητες που δέχονται τους περισσότερους επισκέπτες στην Ευρώπη είναι οι τουριστικοί προορισμοί της Νότιας Ευρώπης και ακολουθούν αυτοί της Βόρειας Ευρώπης. Θα πρέπει βέβαια να αναφερθεί ότι το υψηλό μερίδιο αγοράς της Ευρώπης είναι τρωτό, μια και μετά κατά το διάστημα παρουσιάστηκε βαθμιαία μια απώλεια 10,5 ποσοστιαίων μονάδων. Στο ίδιο διάστημα οι ΗΠΑ παρουσίασαν μια απώλεια 3 μονάδων. Αντίστοιχα, οι προορισμοί της Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού παρουσίασαν στα μερίδιά τους κατά την εικοσαετία αύξηση 11,3 μονάδων. Πίνακας 1.1 Αφίξεις ταξιδιωτών (1986) και τουριστικές επενδύσεις (1987) Περιοχές Αφίξεις σε χιλιάδες % Ευρώπη υτική Βόρεια Νότια Ανατολική Αμερική Ασία και Ειρηνικός Αφρική Μέση Ανατολή 258,010 23,552 79, ,154 41,150 63,227 34,488 10,251 7,499 69,1 6,3 21,2 30,6 11,0 16,9 9,2 2,7 2,1 Ποσά επενδύσεων σε δισ. δολάρια ΗΠΑ Αφρική και Μέση Ανατολή: 19 % 58,3 14,9 20,0 373, ,8 Πηγή: Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Η θέση του τουρισμού και η συμβολή του στην Εθνική Οικονομία, Ιανουάριος 1992, Αθήνα, σελ. 4-5.

7 Εισαγωγή και Ιστορική Ανασκόπηση 39 Η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με μελέτη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 1991 (μελέτη «Πανόραμα της Κοινοτικής Βιομηχανίας 1991»), οφείλει τις χρηματικές εισπράξεις της κυρίως στις τουριστικές δραστηριότητες Στέγασης, Γευμάτων και Ποτών και τις Αγορές (βλέπε Πίνακα 1.2). Όπως αντιλαμβάνεται κανείς οι δραστηριότητες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το μέλλον των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών. Πίνακας 1.2 Κατανομή συνολικών εσόδων από τον τουρισμό για την περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1991 Στέγαση, κατάλυση 0,32 Γεύματα και ποτά 0,25 Αγορές (shopping) 0,24 Τοπικές μεταφορές 0,09 ιασκέδαση 0,06 Άλλες δραστηριότητες 0,04 Πηγή: Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Η θέση του τουρισμού και η συμβολή του στην Εθνική Οικονομία, Ιανουάριος 1992, Αθήνα, σελ. 6. Τη σημαντικότητα του τουρισμού για τα μακροοικονομικά μεγέθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεραίνουμε και από τον παρακάτω πίνακα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας που αφορά τα έσοδα των κρατών-μελών από τον τουρισμό. Όπως παρατηρούμε από τον Πίνακα 1.3, ο τουρισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Οι εισπράξεις από τις τουριστικές δραστηριότητες αντιστοιχούν στο 6-9% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος των χωρών αυτών και ο αριθμός των απασχολούμενων στα τουριστικά επαγγέλματα αντιστοιχεί στο 6-9% των συνολικά απασχολούμενων στις χώρες αυτές. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, γίνεται εύκολα αντιληπτή η θετική συμβολή του τουρισμού στην αντιμετώπιση της ανεργίας και την αύξηση του ατομικού εισοδήματος τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Στον Πίνακα 1.5 φαίνεται επίσης η σημαντικότητα του τουρισμού για τα μακροοικονομικά μεγέθη των ευρωπαϊκών χωρών και ειδικότερα αυτών της Μεσογείου. Η πρώτη θέση που αναλογεί, βάσει του Πίνακα 1.5, στα μεγέθη εισπράξεων ΗΠΑ υποχωρεί μπροστά στο μέγεθος που προκύπτει

8 40 Kεφάλαιο 1 από τη συνάθροιση των αποτελεσμάτων (σε εκατομμύρια δολάρια των ΗΠΑ) σε εισπράξεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίνακας 1.3 Η συνεισφορά του τουρισμού στα μακροοικονομικά μεγέθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το 1988 βάσει των οικονομικών δεικτών: ταξιδιωτικό συνάλλαγμα επί του συνόλου των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών και αριθμός απασχολούμενων στον τουρισμό επί του συνόλου των απασχολούμενων κάθε χώρας Ευρωπαϊκοί προορισμοί Ταξιδιωτικό συνάλλαγμα επί του συνόλου των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών Έσοδα από τον τουρισμό ως ποσοστό του ΑΕΠ Αριθμός απασχολούμενων στον τουρισμό επί του συνόλου των απασχολούμενων κάθε χώρας Βέλγιο 3,1 3,0 3,9 ανία 6,6 4,5 5,3. Γερμανία 3,0 4,6 5,2 Ελλάδα 19,6 7,3 7,2 Ισπανία 24,6 9,4 9,3 Γαλλία 5,2 9,0 6,3 Ιρλανδία 6,2 6,2 6,3 Ιταλία 8,1 4,5 6,4 Ολλανδία 2,9 1,3 2,3 Πορτογαλία 17,0 6,0 8,6 Μεγάλη Βρετανία 6,0 4,0 6,0 Πηγή: Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Η θέση του τουρισμού και η συμβολή του στην Εθνική Οικονομία, Ιανουάριος 1992, Αθήνα, σελ. 7. Η εξέλιξη των τουριστικών μεγεθών Η παρακολούθηση των τάσεων που επικρατούν στις διεθνείς αφίξεις τουριστών αποτελεί σημαντικό δείκτη απεικόνισης του βαθμού διαχρονικής επέκτασης των τουριστικών δραστηριοτήτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (WTO) δημοσιεύει τις βάσεις δεδομένων που επεξεργάζεται διαχρονικά και παρέχει στους ενδιαφερόμενους χρήσιμα στοιχεία για την εξέλιξη των τουριστικών δραστηριοτήτων. Έτσι λοιπόν ο αριθμός των διεθνών

9 Εισαγωγή και Ιστορική Ανασκόπηση 41 αφίξεων αυξήθηκε από 25 εκ. το 1950 σε περίπου 806 εκ. το 2005, παρουσιάζοντας μια μέση ετήσια αύξηση του 6,5% (World Tourism Organization, 2004). Στη διάρκεια της περιόδου , σημειώθηκαν υψηλές μέσες ποσοστιαίες αυξήσεις όσον αφορά τις αφίξεις, α) στην Ασία και τον Ειρηνικό μέση ετήσια αύξηση 13%, β) στην Μέση Ανατολή (10%), γ) στην Αμερική (5%) και δ) στην Ευρώπη (6%). Βάσει των παραπάνω γίνεται σαφές ότι η ανάπτυξη του τουρισμού ακολούθησε πιο βραδείς ρυθμούς στην Αμερική και στην Ευρώπη. Το παγκόσμιο μερίδιο της Ευρώπης μειώθηκε πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες από το 1950, ενώ της Αμερικής κατά 13 μονάδες. Το ποσοστό ανάπτυξης της Ευρώπης και της Αμερικής (5,8%) είναι επίσης κάτω από το παγκόσμιο μέσο ποσοστό (6,8%) (WTO, 2005). Σχήμα 1.1 ιεθνείς αφίξεις τουριστών κατά την περίοδο Πηγή: Tourism 2020 Vision (2001). Η τουριστική ζήτηση επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε κύριες αγορές. Καθώς οι οικονομίες αναπτύσσονται, το επίπεδο του κατά κεφαλήν εισοδήματος επίσης αυξάνεται. Υποθέτουμε λοιπόν ότι ένα μεγάλο ποσοστό του εισοδήματος αυτού θα μπορούσε να δαπανηθεί για τον τουρισμό, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες οικονομίες. Μια οικονομική στενότητα από την άλλη θα είχε τα αντίθετα αποτελέσματα. Σε γενικές γραμμές, η ανάπτυξη των διεθνών τουριστικών αφίξεων ξεπερνά την οικονομική ανάπτυξη, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στο ΑΕΠ μιας χώρας.

10 42 Kεφάλαιο 1 Καθώς η οικονομική ανάπτυξη ξεπερνά το ποσοστό του 4%, το ποσοστό αύξησης της τουριστικής ανάπτυξης τείνει να είναι ακόμη μεγαλύτερο (Σχήμα 1.2). Σχήμα 1.2 Οικονομική ανάπτυξη και διεθνείς τουριστικές αφίξεις Πηγή: Tourism 2020 Vision (2001). Μελλοντικές προβλέψεις για τον τουρισμό O WTO προχώρησε στη δημοσίευση του «Tourism 2020 Vision» (WTO, 2001), το οποίο αποτελεί μια μακροχρόνια πρόβλεψη για την τουριστική ανάπτυξη έως το Το Σχήμα 1.3 δείχνει την πορεία των πραγματικών αλλά και των προβλεπόμενων μεγεθών ανά γεωγραφική περιοχή. Σύμφωνα με αυτό, οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις αναμένεται να φθάσουν τα 1,6 δισ. έως το Από τα 1,6 δισ. διεθνών αφίξεων, τα 1,2 δισ. θα είναι ενδοπεριφερειακοί και τα 378 εκ. θα είναι μεγάλης απόστασης ταξιδιώτες. Οι τρεις περιοχές που θα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό αφίξεων θα είναι η Ευρώπη (717 εκ.), η Ανατολική Ασία (397 εκ.) και η Αμερική (282 εκ.). Η Ανατολική Ασία, ο Ειρηνικός, η Μ. Ανατολή και η Αφρική υπολογίζεται ότι θα έχουν ανάπτυξη της τάξεως του 5% ανά έτος, σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο του 4,1%. Πιο ώριμοι προορισμοί, όπως Ευρώπη και Αμερική, αναμένεται ότι θα έχουν ρυθμό ανάπτυξης χαμηλότερο από τον μέσο όρο. Η Ευρώπη αναμένεται να διατηρήσει το μεγαλύτερο μερίδιο

11 Εισαγωγή και Ιστορική Ανασκόπηση 43 αγοράς, παρόλο που θα σημειωθεί μια μείωση από 60% το 1995 σε 46% το 2020 (Πίνακας 1.10). Σχήμα 1.3 Προβλέψεις για την τουριστική ανάπτυξη στην περίοδο Πηγή: Tourism 2020 Vision (2001). Τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων θα αναπτυχθούν με ρυθμό περίπου 5,4% για την ίδια περίοδο, σε σχέση με τα εσωτερικά ταξίδια (3,8%). Πίνακας 1.4 Προβλέψεις για τον τουρισμό στην περίοδο Base Year 1995 Forecasts Market share (%) Average annual growth rate (%) (Million) World ,1 Africa ,6 5,0 5,5 Americas ,3 18,1 3,8 East Asia and the Pacific ,4 25,4 6,5 Europe ,9 3,1 Middle East ,2 4,4 6,7 South Asia ,7 1,2 6,2 Πηγή: Tourism 2020 Vision (2001).

12 44 Kεφάλαιο 1 Τουριστικοί προορισμοί Πίνακας 1.5 Οι 21 χώρες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις (σε εκατ. δολ. ΗΠΑ) σε παγκόσμιο επίπεδο (1997) Κατάταξη Εισπράξεις σε εκατ. δολ. ΗΠΑ % μεταβολής 97/96 % επί του συνόλου ΗΠΑ 1 75,056 7,36 16,91 Ιταλία 2 30,000-0,06 6,76 Γαλλία 3 27,947-1,45 6,30 Ισπανία 4 27,190-1,68 6,13 Αγγλία 5 20,569 6,60 4,64 Γερμανία 6 16,418-6,54 3,70 Αυστρία 7 12,393-11,42 2,79 Κίνα 8 12,074 18,37 2,72 Αυστραλία 9 9,324 5,82 2,10 Κίνα-Χονγκ Κονγκ 10 9,242-14,71 2,08 Καναδάς 11 8,928 0,68 2,01 Ταϊλάνδη 12 8,700 0,42 1,96 Πολωνία 12 8,700 3,57 1,96 Σιγκαπούρη 13 7,993 0,40 1,80 Ελβετία 14 7,960-10,47 1,79 Μεξικό 15 7,530 8,60 1,70 Ρωσική Συνομοσπ. 16 7,318 6,44 1,65 Τουρκία 17 7,000 17,41 1,58 Κάτω Χώρες 18 6,597 5,45 1,49 Ινδονησία 19 6,589 8,25 1,48 Βέλγιο 20 5,997 1,76 1,35 ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ,428 1,92 72,90 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 443,770 2,28 100,00 Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (World Tourism Organization-W.T.O.), Year Book, Madrid, Παρατήρηση: Η Ελλάδα λόγω των χαμηλά δηλωμένων από την Τράπεζα Ελλάδος τουριστικών εσόδων της (3 δισ. εκατ. δολάρια ΗΠΑ) δεν παρουσιάζεται στην παραπάνω κατάταξη. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΣΕΤΕ, τα έσοδα από τουριστικές δραστηριότητες προσεγγίζουν τα 10 δισ. εκατ. δολάρια ΗΠΑ και άρα η θέση που αναλογεί στη χώρα μας είναι ίσως η ένατη (βλέπε και Τσαχάκη Κ., «Αισιοδοξία καλπάζει ο ελληνικός τουρισμός», ΕΞΠΡΕΣ, Τρίτη 25 Αυγούστου 1998, σελ. 68).

13 Εισαγωγή και Ιστορική Ανασκόπηση 45 Τουριστικοί προορισμοί Πίνακας 1.6 Αφίξεις ταξιδιωτών σε διάφορους προορισμούς (1997) Κατάταξη Αφίξεις σε χιλιάδες % μεταβολής, 97/96 % επί του συνόλου ΗΠΑ 2 49,038 5,48 8,00 Ιταλία 4 34,087 3,76 5,56 Γαλλία 1 66,800 7,04 10,90 Ισπανία 3 43,303 7,06 7,08 Αγγλία 5 25,960 2,64 4,24 Γερμανία 13 15,828 4,10 2,58 Αυστρία 12 16,642-2,62 2,72 Κίνα 6 23,770 4,41 3,88 ημ. Τσεχίας 10 17,400 2,35 2,84 Κίνα-Χονγκ Κονγκ 16 10,406-11,08 1,70 Καναδάς 9 17,610 1,62 2,87 Ταϊλάνδη 20 7,263 0,99 1,19 Πολωνία 7 19,514 0,54 3,18 Ουγγαρία 11 17,248-16,57 2,81 Ελβετία 15 11,077 4,50 1,81 Μεξικό 8 18,667-12,79 3,05 Ρωσική Συνομοσπ ,350 5,23 2,50 Τουρκία 19 9,040 13,48 1,48 Ελλάδα 17 10,246 10,97 1,67 Πορτογαλία 18 10,100 3,80 1,65 ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ,449 2,32 71,71 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 612,835 3,03 100,00 Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (W.T.O.) 1997, Year Book, Madrid. Πριν προχωρήσουμε στην ερμηνεία και ανάλυση των όρων της ιοικητικής και του Μάρκετινγκ Προορισμών, θα επιχειρήσουμε εδώ μια διαχρονική προσέγγιση που δείχνει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τους παράγοντες που επέδρασαν διαχρονικά στην ανάδειξη και επιβίωση των προορισμών, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η ιστορική ανασκόπηση δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο εξέλιξης των γεγονότων, των καταστάσεων καθώς και των δυνάμεων και παραγόντων που έδωσαν ώθηση στις μετακινήσεις των περιηγητών μέχρι που πήραν τη σημερινή τους μορφή.

14 46 Kεφάλαιο O Σχεδιασμός των Τουριστικών Δραστηριοτήτων σε Διεθνές Επίπεδο Μια Σύντομη Ιστορική Σύνοψη υπό το Πρίσμα των Υποδομών και των Μετακινούμενων Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια σύντομη ιστορική ανάλυση των φάσεων εξέλιξης του τουριστικού φαινομένου σε διεθνές επίπεδο. Μια πιο διευρυμένη ανάλυση των διεθνών εξελίξεων κατά χρονολογική διάταξη, από τα βάθη των αιώνων ( χρόνια πριν) μέχρι και το 1994 μ.χ., δίνεται από τους Mcintosh, Goeldner και Ritchie (1995, p ). Οι περίοδοι-φάσεις εξέλιξης του τουριστικού φαινομένου διαφοροποιούνται μεταξύ τους με βάση την εκάστοτε τεχνολογία στις μεταφορές, τα εκάστοτε κίνητρα έλευσης των ταξιδιωτών και τον αριθμό και το είδος των ταξιδιωτών. Η συμπεριφορά του επισκέπτη εξαρτάται ανά εξεταζόμενη εποχή από την υπάρχουσα πολιτική, κοινωνική, τεχνολογική και εισοδηματική διαστρωμάτωση της κοινωνίας. Αναλυτικότερα, κατά την αδιαμόρφωτη φάση μέχρι περίπου το 1850 έχουμε να επισημάνουμε τα εξής: Α φάση Τα κίνητρα έλευσης σχετίζονταν συνήθως με εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι επέβαλαν μια μετακίνηση των ατόμων χωρίς πολλές φορές να την επιδιώκουν και να την επιθυμούν. Τα εξωτερικά αυτά κίνητρα ήταν: Εμπόριο. Ανακαλύψεις και Επεκτατισμός. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα και ιεύρυνση της Παιδείας των ατόμων. Θρησκευτικοί Λόγοι. Οι τρόποι έλευσης ήταν η πεζοπορία, η ιππασία, οι άμαξες και εν μέρει τα σκάφη (καράβια), τα δε μετακινούμενα άτομα ήταν αυτά που αποτελούσαν την κοινωνική ελίτ της εποχής εκείνης, έμποροι και αναζητητές της γνώσης και μόρφωσης. Θα μπορούσε να αναφέρει κανείς στην πρώτη φάση ανάδειξης νέων γεωγραφικών προορισμών τη συμβολή των εξερευνητών, Μάρκο Πόλο (περιηγήσεις κατά τη χρονική φάση ), Ντιάς ( ), Χριστόφορος Κολόμβος ( ), Βάσκο ντε Γκάμα ( ), Μαγγελάνος ( ), Φρό-

15 Εισαγωγή και Ιστορική Ανασκόπηση 47 μπισερ ( ), Χιούτσον ( ) και Κούκ ( ). Σχετικά με τα κατορθώματα των Ισπανών, των Πορτογάλων, των Βρετανών, των Γάλλων και των Αμερικανών θαλασσοπόρων, που οργάνωσαν αποστολές με σκοπό την διερεύνηση και χαρτογράφηση νέων ηπείρων, σημαντική είναι η παρατήρηση ότι η Κίνα τον 15ο αιώνα κυριαρχούσε στις θάλασσες αλλά την περιόριζε η πολιτική απομόνωσης των διαδόχων του Αυτοκράτορα Γιόνγκ Λι Λι (Yong Le) της Κίνας. Ο Κινέζος Τσενγκ Χι (Zheng He) κατά τα έτη περιέπλευσε, με επτά εξοπλισμένες-οργανωμένες αποστολές, περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας, του Ινδικού, του Περσικού Κόλπου και της Ερυθράς Θάλασσας μέχρι και την Αφρική με σκοπό τη διάδοση του κινέζικου πολιτισμού και την προαγωγή του εμπορίου μετά από την προτροπή του αυτοκράτορα Γιονγκ Λι (Εικόνα 1.1). Εικόνα 1.1 Οι περιοχές που περιέπλευσε ο ναύαρχος Τσενγκ Χι κατά τη χρονική περίοδο Πηγή: <τελευταία ημερομηνία επίσκεψης: 21 Μαΐου 2009>. Βλέπε επίσης Γ. Παπαδάτος, Απόστρατος Υποναύαρχος αναβιώνει το ταξίδι του «Κινέζου Κολόμβου», Έθνος, Τρίτη 1 Μαρτίου 2005, σελ. 16 και Γκάβιν Μένζις, 1421 Η Κίνα Ανακαλύπτει τον Κόσμο, Εκδόσεις Ψυχογιός, Αθήνα Σύμφωνα με τα παραπάνω οι δυνατότητες μετακίνησης περιορίζονταν σημαντικά λόγω ανύπαρκτης υποδομής και τεχνολογίας σε μεταφορικά

16 48 Kεφάλαιο 1 μέσα (ταχύτητα κυκλοφορίας των μέσων μετακίνησης) και δίκτυα μετακίνησης (οδοστρώματα) καθώς και λόγω ανασφάλειας κατά τη μετακίνηση. Σημαντικά πολιτιστικά μνημεία των αρχαίων περιόδων καταστράφηκαν κατά το διάβα των ετών από φυσικά αίτια (π.χ. σεισμοί, πλημμύρες) ή ανθρώπινες ενέργειες (πόλεμοι, αρπαγές, λεηλασίες). Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, όπως αυτά ταξινομήθηκαν το 197 π.χ. από τον αρχιτέκτονα Φίλωνα τον Βυζάντιο, ελάχιστα σώζονται σήμερα. Κατά το 2001, η πολεμική σύρραξη Πακιστανών και Ινδών οδήγησε στον αφανισμό ενός ακόμη πολιτιστικού μνημείου του πλανήτη μας, του Αγάλματος του Βούδα από τους Ταλιμπάν (Eικόνα 1.2). Εικόνα 1.2 Η βραχογραφία του Βούδα το 1977 (αριστερά) και μετά τον Μάρτιο του 2001 (δεξιά), δηλαδή μετά την καταστροφή της Πηγή: International Herald Tribune, Saturday-Sunday, April 20-21, 2002, p. 6. Στο πλαίσιο της παράλληλης Πολιτιστικής Ολυμπιάδας του 2004 στην Αθήνα, ο Ελβετός εξερευνητής και κινηματογραφιστής Μπερνάρ Βεμπέρ παρουσίασε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Οργανωτική Επιτροπή «Αθήνα 2004», τα αποτελέσματα δημοψηφίσματος που διενεργήθηκε κατά το 2001 στο διαδίκτυο (www.new7wonders.org) και αφορούσε τους 529 τουριστι-

17 Εισαγωγή και Ιστορική Ανασκόπηση 49 κούς προορισμούς που φιλοξενούν τα μοναδικά μνημεία του Χάρτη της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO (Κολιού 2001, σελ ). Β φάση Αναλυτικότερα κατά την πρώιμη φάση, που ξεκινά από το 1850 και φθάνει περίπου μέχρι το 1914, συνέβησαν οι παρακάτω αξιοσημείωτες μεταλλαγές: Επανάσταση στην επικοινωνιακή (τηλέγραφος) και συγκοινωνιακή υποδομή (οδικά δίκτυα, λιμάνια, σιδηροδρομικά δίκτυα). Το 1841 ο Thomas Cook (Άγγλος ταξιδιωτικός διοργανωτής) διοργανώνει μέσω της υπάρχουσας σιδηροδρομικής υποδομής στην Αγγλία ταξίδι 10 μιλίων μετ επιστροφής (Eικόνα 1.3). Στη Γερμανία, το 1863, ανοίγει το πρώτο ταξιδιωτικό γραφείο ακολουθώντας τα πρότυπα της Αγγλίας. Επανάσταση στην τεχνολογία των μεταφορών. Την περίοδο αυτή κυριαρχούν το ατμόπλοιο (1807) και ο σιδηρόδρομος (1814), η απόκτηση ιδιωτικού αυτοκινήτου είναι ακόμη οικονομικά ασύμφορη παρά τη σταδιακή καθιέρωσή του (Eικόνα 1.4). Η εμφάνιση ιδιαίτερα κατά το 1900 πληθώρας ατμοπλοϊκών εταιρειών σε Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία και Ιταλία, που διοργανώνουν και κρουαζιέρες, συμβάλλει στην έλευση των πρώτων μαζικών κυμάτων από επισκέπτες. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή που δίνει ο Ζαφείρης στο περιοδικό Ασφαλιστική Επιθεώρησις το 1930 (Ζαφείρης 1930, σελ ), σχετικά με την ίδρυση και τον τρόπο οργάνωσης της εταιρείας Lloyd s. Ο παραπάνω αναφέρει «ο καφεπώλης Edward Lloyd υπήρξεν ο ιδρυτής του μεγάλου αυτού εμπορικού και ασφαλιστικού οργανισμού, ο οποίος έκτοτε (δηλ. από το 1691) φέρει το όνομα Lloyd s. Αι υπηρεσίαι των σταθμών ασυρμάτου είναι γνωσταί εις όλους μας. Το Lloyd s συντηρεί και Γραφείον Πληροφοριών (Inquiry Office), όπου οι συγγενείς των πληρωμάτων των πλοίων και των ταξιδευόντων επιβατών δύνανται να λαμβάνωσι πληροφορίας δωρεάν, σχετικώς προς τας κινήσεις των πλοίων διά τα οποία ενδιαφέρονται». Μάλιστα την περίοδο αυτή υπήρξαν διεθνείς συνεργασίες με σκοπό τη μείωση του ναύλου στα υπερωκεάνια, όπως η συνεργασία γερμανικών και αμερικανικών εταιρειών υπό τον οργανισμό Μόργκαν κατά την περίοδο (Παπαμιχαλόπουλος 1930, σελ ). Υψηλότερο βιοτικό επίπεδο λόγω τής Βιομηχανικής Επανάστασης και νομοθετική αναγνώριση των διακοπών (Γερμανική Υπαλληλική Νομοθεσία του 1873).

18 50 Kεφάλαιο 1 Εμφάνιση ταξιδιωτικών καταλόγων (1862 Αγγλία). Ως κίνητρο έλευσης προστίθεται τώρα και η αναψυχή. Εικόνα 1.3 Ο πρώτος διηπειρωτικός τουριστικός διοργανωτής, ο Άγγλος Thomas Cook, και οι πρώτες ομάδες περιηγητών. Φωτογραφίες που αποτυπώνουν το τουριστικό πρακτορείο της εταιρείας του στο Βερολίνο (1912) και την πρώτη περιήγηση στην Αίγυπτο και τους Αγίους Τόπους (1869) Πηγή: Rodgers P., 1992, «Γερμανικοί όμιλοι παίρνουν την βικτοριανή Thomas Cook στην Ευρώπη από το 1885» Το Βήμα, 14 Ιουνίου 1992.

19 Εισαγωγή και Ιστορική Ανασκόπηση 51 Εικόνα 1.4 Το κύριο μέσο μεταφοράς ατόμων και αποσκευών στην Οθωμανική Ανατολή των αρχών του 20ού αιώνα. Η άμαξα χωρίς σούστες Πηγή: Dwight H.G. «Οι πύλες της Μαύρης Θάλασσας» (Συλλεκτικό τεύχος αναδημοσιευμένο) The National Geographic Magazine, Μάιος 1915, στο ΒΗΜΑ, 23ης Ιουλίου Σύμφωνα με τα παραπάνω την εποχή αυτή οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία κατάφεραν να μειώσουν τις χρονοβόρες μετακινήσεις και να βοηθήσουν στη δημιουργία κατάλληλης υποδομής για μακρινότερα ταξίδια αναψυχής στο μέλλον. Παράλληλα εμφανίζεται μια νέα κοινωνική τάξη των αστικών πόλεων, η γνωστή ως «Μεσαία Τάξη» (υπάλληλοι με υψηλότερα εισοδήματα έναντι των εργατών και με νομοθετικά δικαιώματα για διακοπές), και χτίζονται τα πρώτα μεγάλου μεγέθους ξενοδοχεία στις βιομηχανικές μεγαλουπόλεις της ύσης.

20 52 Kεφάλαιο 1 Γ φάση Αναλυτικότερα κατά τη φάση εξέλιξης, που ξεκινά περίπου το 1914 και φθάνει μέχρι το 1945, συνέβησαν οι παρακάτω αξιοσημείωτες μεταλλαγές: Σταδιακή άνοδος των εισοδημάτων (και στις μικρότερες κατηγορίες υπαλλήλων). Νομοθετικοί κανονισμοί για περίοδο διακοπών (το 1918 στη Γερμανία η περίοδος των διακοπών αντιστοιχούσε από 3 μέχρι 6 ημέρες το έτος). Οι διακοπές και τα ταξίδια θεωρούνται μέσα άσκησης πολιτικής επιρροής στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα (ιδιαίτερα στο επίπεδο της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόσθηκε από την Εθνικοσοσιαλιστική Οργάνωση «Kraft durch Freude (ΚdF)= ύναμη μέσω της Χαράς» στην τότε Ναζιστική Γερμανία). Σύμφωνα με το παραπάνω περιοδικό ο γερμανικός λαός «ταλαιπωρείται ψυχολογικά» την πολεμική αυτή περίοδο και αναζητεί όλο και περισσότερες στιγμές ανάπαυλας καταφεύγοντας στη μοναδική λύση που του προσφέρουν τα ταξίδια. Νέο μεταφορικό μέσο το αεροπλάνο. Κατά την περίοδο αυτή τα κύρια μεταφορικά μέσα ήταν ο σιδηρόδρομος, το αυτοκίνητο, το λεωφορείο και το αεροπλάνο τακτικών πτήσεων. Κατά το 1919 εμφανίζεται στη Γερμανία ακολουθώντας πρόγραμμα τακτικής πτήσης το πρώτο αεροπλάνο στον κόσμο. Η εταιρεία Deutsche Lufthansa υποβάλλει σχέδιο πτήσης για τη διαδρομή Βερολίνο/Λειψία/Βαϊμάρη. Ο πρώτος υπερατλαντικός επιβάτης ήταν ο Charles Levine Lindberg, ο οποίος πέταξε το 1927 με την Clarence Chamberlin από την Νέα Υόρκη των ΗΠΑ προς το Βερολίνο της Γερμανίας χωρίς ενδιάμεση στάση. Η πρώτη «εναέρια κρουαζιέρα» πραγματοποιήθηκε το 1928 από την North German Lloyd (Eικόνα 1.5). Την περίοδο αυτή αυξάνονται τα διαθέσιμα μεταφορικά μέσα λόγω του υπαρκτού οδικού δικτύου και των αεροδρομίων στα ευρωπαϊκά κράτη της ύσης. Η μεταφορική υποδομή ενεργοποιεί το εμπόριο, αλλά οι επερχόμενες πολεμικές συγκρούσεις καταστρέφουν την αναπτυξιακή αυτή προσπάθεια. Ο πόλεμος και η ανεργία εξασθενούν και κουράζουν την ψυχολογία όλων των λαών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Έτσι το ταξίδι (πολλές φορές επιδοτούμενο) γίνεται μέσο άσκησης κοινωνικής πολιτικής ή ακόμη και πολιτικής προπαγάνδας (ΚdF).

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Βερολίνο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού

Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομίας 1 Εξέλιξη του τουριστικού φαινομένου στην Ελλάδα 15ος - 19ος αιώνας: Πολιτιστικός τουρισμός επιστημόνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περιγραφή Τομέας Προτεραιότητας : Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 49.39.2 5 Μεταφορές επιβατών με τελεφερίκ και ανελκυστήρες χιονοδρομικών κέντρων 6. Τουρισμός Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 49.39.20 6 Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος Ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Κωδικός Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗ 49.39.2 5 Μεταφορές επιβατών με τελεφερίκ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Market Brief: Ιανουάριος Genova Barcelona? -? Το αποτέλεσμα ενός «ποδοσφαιρικού αγώνα»

Market Brief: Ιανουάριος Genova Barcelona? -? Το αποτέλεσμα ενός «ποδοσφαιρικού αγώνα» Market Brief: Ιανουάριος 2005 Genova Barcelona? -? Το αποτέλεσμα ενός «ποδοσφαιρικού αγώνα» 1. Εισαγωγή Τα στοιχεία που ακολουθούν αναφέρονται στις πόλεις της Γένοβας και της Βαρκελώνης που ανταγωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ_ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ 2/6

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ_ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ 2/6 Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚ50.10.19.04 8 Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με πλοία που ενεργούν πλόες εσωτερικού 6. Τουρισμός Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚ50.10.19.05 8 Υπηρεσίες μεταφορών επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες. Σύνοψη Μελέτης

Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες. Σύνοψη Μελέτης Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες Σύνοψη Μελέτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της µελέτης αυτής είναι η ανάλυση της εποχικότητας που παρουσιάζει ο ελληνικός τουρισµός, η σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ : ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΜΜΟΣ ΗΛΙΟΣ ΘΑΛΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια και η ανάπτυξη του τουρισμού

Η έννοια και η ανάπτυξη του τουρισμού Η έννοια και η ανάπτυξη του τουρισμού ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομίας 1 Εισαγωγή Ο τουρισμός παγκοσμίως θεωρείται ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ alco THE PULSE OF SOCIETY ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΤΥΠΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: ΧΡΟΝΟΣ: ALCO Ε.Ο.Τ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ) 1.500

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το άυλο των τουρ. υπηρεσιών Δε µπορούν να δειγµατιστούν ή να εξεταστούν πριν από την αγορά τους Η ετερογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί. Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί. Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος...017 Προλεγόμενα συγγραφέων....019 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 Κεφάλαιο Α : Εισαγωγικές έννοιες για τον τουρισμό...027 1. Γενικά...027 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

REPORT: 1 η Έκθεση GRECKA PANORAMA I CYPR Δεκ. 2015

REPORT: 1 η Έκθεση GRECKA PANORAMA I CYPR Δεκ. 2015 REPORT: 1 η Έκθεση GRECKA PANORAMA I CYPR 11-12-13 Δεκ. 2015 Αποκλειστικός Διοργανωτής North Events www.panoramagreece.com Ολοκληρώθηκε η πρώτη έκθεση σταθμός για την Ελλάδα στην Πολωνία! Δύο ημέρες δυνατής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες 18 Οκτωβρίου 2016 Συνέδριο ΣΕΤΕ: «Ελληνικός Τουρισμός: Νέα Δεδομένα και Μελλοντικές Προκλήσεις» PwC REMACO/ Υπεργολάβος: ΕΚΠΑ Οι επιδόσεις της χώρας αποδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης περιοχή της Μεσογείου Σεπτέμβριος Δεκέμβριος 2011 Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Φεβρουάριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Click to add subtitle

Click to add subtitle Company LOGO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Click to add subtitle ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μ, CRANFIELD UNIVERSITY,SoE Department of Fluid mechanics and Computational

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, τα οποία συμβάλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey).

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Αθήνα 4 Ιουνίου 2014 Διαπιστώσεις στην αγορά του κοσμήματος Η διεθνής τάση Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Δυναμική ανάπτυξη των επωνύμων brands με πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Σ Α Τ Σ Ρ Τ Ο Ρ ΝΟ Ν ΜΙΚΕ Κ Σ Ε Δ ΙΑΔ Α ΡΟ Ρ ΜΕΣ

Γ Σ Α Τ Σ Ρ Τ Ο Ρ ΝΟ Ν ΜΙΚΕ Κ Σ Ε Δ ΙΑΔ Α ΡΟ Ρ ΜΕΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ Νοέμβριος 2014 H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε διαδρομές που στηρίζονται στην τοπική ταυτότητα και στο γαστρονομικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΔΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΟΞΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ Κοζάνη : 31-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας»

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας» «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας» Εισηγητής: Νίκος Παπαδόπουλος MP of SWEDEN Γενικά Χαρακτηριστικά της Σουηδίας Πληθυσμός 10.500.000 κάτοικοι Το 84%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 22 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κυρίες και Κύριοι, Αναμφίβολα ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί μια από τις δυναμικότερες και επιλεκτικότερες μορφές σύγχρονου τουρισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014 Σίνα 14 & Ακαδημίας, τηλ. 210 3642707, φαξ. 201-3642707 e-mail: info@cosmorama.gr Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες 18 22 Απριλίου 2014 Μόνο σε εμάς θα βρείτε: Πλούσιες πρωινές ξεναγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική προσέγγιση του τουρισμού

Εννοιολογική προσέγγιση του τουρισμού Εννοιολογική προσέγγιση του τουρισμού Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομίας 1 Εισαγωγή Ο τουρισμός παγκοσμίως θεωρείται ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους που συμβάλει στην

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Κος ΚΟΚΚΩΣΗΣ: Καλημέρα. Είναι προφανές ότι ο τουρισμός υπήρξε από τους κατ εξοχήν κλάδους που είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. H επίδραση αυτή ήταν πιο πολύ έμμεση και λιγότερο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς 08.09.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΚΟΠΩΝ Η ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Ονοματεπώνυμο: Γεωργίου Παναγιώτης 113125 Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιωργής Κριτσωτάκης Δεκέμβριος 2014 Γκολφ - Τουρισμός Readman

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑΤΙ Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ? Σε περίοδο διεθνούς κρίσης οι κρουαζιέρα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Γ Ο Ρ Α Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Σ Ε.Ο.Τ. Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Σ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ

Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Γ Ο Ρ Α Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Σ Ε.Ο.Τ. Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Σ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Γ Ο Ρ Α Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Σ Ε.Ο.Τ. Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Σ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ ΜΑ Ρ Τ Ι Ο Σ 2015 1 Συνοπτική περιγραφή της τουριστικής αγοράς της Γερμανίας Το έγκυρο επαγγελματικό τουριστικό έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, Αθήνα Τηλ , Fax: Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, Αθήνα Τηλ , Fax: Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τουριστικού Τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις - Διανυκτερεύσεις Δήμου Χερσονήσου ανά Δημοτική Ενότητα σε Καταλύματα Ξενοδοχειακού Τύπου (πλην κάμπινγκ)

Αφίξεις - Διανυκτερεύσεις Δήμου Χερσονήσου ανά Δημοτική Ενότητα σε Καταλύματα Ξενοδοχειακού Τύπου (πλην κάμπινγκ) Αφίξεις - Διανυκτερεύσεις Δήμου Χερσονήσου ανά Δημοτική Ενότητα σε Καταλύματα Ξενοδοχειακού Τύπου (πλην κάμπινγκ) 25-29 Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ Εργαστήριο Ερευνών & Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού LaReTSA Laboratory

Διαβάστε περισσότερα

Απαγορεύσεις καπνίσματος στο εξωτερικό

Απαγορεύσεις καπνίσματος στο εξωτερικό Απαγορεύσεις καπνίσματος στο εξωτερικό ΤΟ «ΠΡΙΝ» ΚΑΙ ΤΟ «ΜΕΤΑ» ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ. Μια ακόμα χώρα ξύπνησε απ' το λήθαργο! Γράφει ο Αλέξανδρος Φωτεινός. Η κοινή λογική υπερισχύει όλο και περισσότερο σ' ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ. Αθήνα,21 Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ. Αθήνα,21 Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ Αθήνα,21 Οκτωβρίου 2014 Κυρίες και κύριοι, Είναι ευτυχής συγκυρία που το φετινό Συνέδριο διεξάγεται κοντά στην ολοκλήρωση μίας τουριστικής περιόδου που κατά γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών.

Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών. 1 Εισαγωγή (4 περίοδοι) : Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών. 2 Ιστορική εξέλιξη του τουρισµού (5 περίοδοι) Να γνωρίζει την ιστορική εξέλιξη του τουρισµού. Να αναφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1900 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ PROJECT 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 1 v ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά - μεταφορικά μέσα

Μεταφορά - μεταφορικά μέσα Μεταφορά - μεταφορικά μέσα Μεταφορά είναι η μετακόμιση πραγμάτων ή προσώπων. Η ανάπτυξη των μεταφορών αποτέλεσε θεμελιώδη παράγοντα για την ανάπτυξη του πολιτισμού και διευκόλυνε αφάνταστα το εμπόριο και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Χαρακτηριστικό Παράδειγµα της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ελλάδας Γενικές Αρχές: Α. Η πολιτιστική πολιτική της χώρας µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις Έργων για Πακέτο Γιούνκερ

Προτάσεις Έργων για Πακέτο Γιούνκερ Προτάσεις Έργων για Πακέτο Γιούνκερ Σιδηροδρομική Γραμμή Πάτρα Πύργος (Ολυμπία και Κατάκολο) Καλαμάτα Κατασκευή της Νέας Σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρα-Πύργος-Αρχαία Ολυμπία- Κατάκολο και Πύργος-Κυπαρισσία-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΗΜΕΡΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ (Τρεις διανυκτερεύσεις)

ΤΡΙΗΜΕΡΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ (Τρεις διανυκτερεύσεις) Tour code: 02111F ΤΡΙΗΜΕΡΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ (Τρεις διανυκτερεύσεις) Ψηλά, πάνω από τον Κορινθιακό κόλπο, στο ιερό βουνό του Παρνασσού και περικυκλωμένοι από έλατα βρίσκονται οι αφιερωμένοι στον

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

α. Προς αναζήτηση νέων δρόμων της τουρκικής κατάκτησης που είχε διακόψει την επικοινωνία Ευρώπης Ασίας της έλλειψης πολύτιμων μετάλλων στην Ευρώπη

α. Προς αναζήτηση νέων δρόμων της τουρκικής κατάκτησης που είχε διακόψει την επικοινωνία Ευρώπης Ασίας της έλλειψης πολύτιμων μετάλλων στην Ευρώπη Σελ. 122 3. Οι ανακαλύψεις α. Προς αναζήτηση νέων δρόμων Η αναζήτηση νέων δρόμων είναι αναγκαία εξαιτίας : της τουρκικής κατάκτησης που είχε διακόψει την επικοινωνία Ευρώπης Ασίας της έλλειψης πολύτιμων

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί την περιοχή την τελευταία 2ετία; 1 φορά 2-3 φορές 3-5 φορές

Διαβάστε περισσότερα