Εισαγωγή και Iστορική Aνασκόπηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή και Iστορική Aνασκόπηση"

Transcript

1 κεφάλαιο Εισαγωγή και Iστορική Aνασκόπηση Εισαγωγή: Βασικοί Παράγοντες που Επέδρασαν στην Εξέλιξη του Τουριστικού Σχεδιασμού Ο σχεδιασμός των τουριστικών δραστηριοτήτων αποτέλεσε αρχικά το κατευθυντήριο μέσο για την κινητοποίηση των επενδυτών και την προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στη χώρα μας, όπως και διεθνώς, η σημαντική συνεισφορά του τουρισμού στα μακροοικονομικά μεγέθη αναγνωρίστηκε κυρίως μεταπολεμικά και αποτέλεσε θέμα συχνών επιστημονικών συζητήσεων. Ήδη το 1962, από άρθρο του Γαβαθά (Γαβαθάς 1962, σελ. 10) εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι απαρχές της τουριστικής πολιτικής του ελληνικού κράτους προσδιορίζονται χρονικά το Σύμφωνα με τον ίδιο αναλυτή, η τουριστική πολιτική της περιόδου κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1950 απέβλεπε «στην προσέγγιση ξένων τουριστών, βασιζόμενη περισσότερο προς την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής και τη διαφήμιση των τουριστικών στοιχείων στη χώρα». Κατά την περίοδο αυτή ο σχεδιασμός των οικονομικών δραστηριοτήτων, από τους δημόσιους φορείς, παίρνει τη μορφή της υποβολής μελετών τεχνοοικονομικού περιεχομένου. Οι μελέτες αυτές αποτέλεσαν τη βάση για τον εμπλουτισμό των πενταετών προγραμμάτων άσκησης οικονομικής πολιτικής των μεταπολεμικών κυβερνήσεων. Η ενσωμάτωση των πολιτικών οικονομικής ανάπτυξης σε σχέδια μελετών υιοθετήθηκε μάλιστα μεταπολεμικά ως το απαραίτητο κριτήριο για την αξιολόγηση και χρηματοδότηση των αναπτυξιακών προτάσεων των κρατών-μελών από τους φορείς διοίκησης

2 34 Kεφάλαιο 1 της τότε Ε.Ο.Κ. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της εργασίας του Λογοθέτη (Λογοθέτης 1963, σελ ), η χώρα μας διέθετε ευνοϊκές προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί ο τουρισμός της σε ανώτερα επίπεδα δεν έμενε παρά να εξετασθούν και οι επιβαλλόμενες ενέργειες, οι οποίες θα δημιουργούσαν ένα ικανό δυναμικό για ν ανταποκριθεί σε μια αυξημένη τουριστική προσφορά. Κατά τον ίδιο, οι ενέργειες αυτές ήταν δυνατό να υπαχθούν σε τρεις βασικούς τομείς: Συγκοινωνίες, Μέσα Υποδοχής και Οργάνωση. Φαίνεται μάλιστα, ότι η σημαντικότητα των παραπάνω τριών παραγόντων ήταν ήδη γνωστή στους οικονομικούς αναλυτές της μεταπολεμικής περιόδου και επιβεβαιώνεται από την κατοπινή κατάταξη που διατυπώθηκε από τον Gunn. Σύμφωνα με τον Gunn (1988, p.15), η λειτουργική ανάπτυξη του τουριστικού συστήματος καθώς και η γενικότερη διαδικασία σχεδιασμού επηρεάζεται από πέντε παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί είναι: 1. Ο Πληθυσμός (Ζήτηση). 2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε καταλύματα, φαγητό και προϊόντα. 3. Οι ελκυστικότητες. 4. Οι μεταφορές. 5. Η προβολή και η πληροφόρηση. Οι διαδικασίες τουριστικού σχεδιασμού των μεσογειακών προορισμών, συμπεριλάμβαναν συνήθως τη διερεύνηση των παρακάτω κριτηρίων επιτυχίας: Επιλογή ιδανικών γεωγραφικών σημείων με βάση την ύπαρξη χώρων διαμονής και εστίασης. Επιλογή ιδανικών γεωγραφικών σημείων με βάση την ύπαρξη πολιτιστικών, φυσικών αξιοθέατων και χώρων διαμονής. Επιλογή ιδανικών γεωγραφικών σημείων με βάση την ύπαρξη πολιτιστικών, φυσικών αξιοθέατων, χώρων διαμονής και υποδομής σε προσβάσεις. Εφαρμογή των σχεδίων δημιουργίας υποδομών και ανωδομών, που θα ενίσχυαν και θα υποβοηθούσαν τις δραστηριότητες των ιδιωτικών μικρομεσαίων καταλυμάτων οικογενειακού χαρακτήρα. Ο ανεξέλεγκτος όμως μεταπολεμικός σχεδιασμός των παραπάνω μεσογειακών προορισμών στηριζόταν συχνά στην πρώτη επιλογή κριτηρίων, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σταδιακά στη μονομερή ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων και την εξάρτηση των περισσότερων τουριστικών

3 Εισαγωγή και Ιστορική Ανασκόπηση 35 προορισμών από τη μορφή του μαζικού τουρισμού διακοπών. Οι ευοίωνες προβλέψεις για επερχόμενες μαζικές ελεύσεις αλλοδαπών τουριστών επιτάχυναν τη δημιουργία όλο και περισσότερων καταλυμάτων, καταστημάτων εστίασης και αναψυχής και επιβάρυναν ιδιαίτερα τις επίλεκτες τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές. Είναι χαρακτηριστική η φράση ενός ανώνυμου αρθρογράφου του 1964, ο οποίος γράφει «βεβαίως δεν είναι μόνο ευχάριστες οι επιπτώσεις του τουρισμού. Εκεί που δαπανάται χρήμα προσελκύεται το εμπόριο και αυτό δεν είναι πάντοτε ελκυστικό και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι επιβλαβές για την κοινωνική ανάπτυξη. Από άλλη σκοπιά η ανεπαρκής προετοιμασία του τόπου να δεχθεί την επίδραση της αναμίξεως πολλαπλών στοιχείων συχνά προκαλεί δυσμενείς κοινωνικές επιπτώσεις» (Οικονομικός Ταχυδρόμος, 2 Απριλίου 1964, σελ. 9). Κατά τη μεταπολεμική περίοδο η οικονομική πολιτική των κρατών-μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) αναγνωρίζει τη διεθνή συμβολή του τουρισμού στα μακροοικονομικά μεγέθη και κατά ένα τρόπο η αναγνώριση αυτή επηρεάζει τις πολιτικές αποφάσεις και τις εξελίξεις στα επόμενα έτη. Εάν παρατηρήσουμε την εξέλιξη των οικονομικών δεικτών αξιολόγησης της τουριστικής δραστηριότητας παρατηρούμε ότι η μεταπολεμική περίοδος μπορεί δίκαια να χαρακτηριστεί ως περίοδος ανάπτυξης των διεθνών τουριστικών αποδόσεων. Πιο συγκεκριμένα, η ποσοστιαία εξέλιξη των Αφίξεων (σε εκατομμύρια επισκέπτες) και Εισπράξεων (σε δισ. δολάρια ΗΠΑ) ανά πενταετία κατά την περίοδο , σύμφωνα με μελέτη της ιεθνούς Ένωσης Επίσημων Ταξιδιωτικών Οργανισμών (International Union of Official Travel Organizations I.U.O.T.O.), παρουσίασε θετική εξέλιξη με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης εισπράξεων 10,5% και μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης αφίξεων 9,8% (I.U.O.T.O., 1972). Η συνεισφορά των Άδηλων Πόρων (υπηρεσιών) και μεταξύ αυτών του τουρισμού στα μακροοικονομικά μεγέθη των χωρών επισημαίνεται σε μελέτη του Ο.Ο.Σ.Α. (Organization for Economic Cooperation and Development O.E.C.D., 1974) κατά την περίοδο των αρχών της δεκαετίας του Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη, η συνεισφορά των Άδηλων Πόρων για τα κράτη-μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. αντιστοιχούσε το 1972 σε περισσότερο από το 25% των συνολικών εξαγωγών τους σε αγαθά και υπηρεσίες. Σε άρθρο του 1962 (Οικονομικός Ταχυδρόμος, 26 Απριλίου 1962, σελ. 4), επισημαίνεται ότι, «στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος στη χώρα όπως επίσης και της μέσης κατά περιηγητή δαπάνης συνετέλεσε περαιτέρω η εκ του εξωτερικού ζήτηση της οποίας η άνοδος υπήρξε συνέπεια της ανόδου των εισοδημάτων

4 36 Kεφάλαιο 1 στο εξωτερικό και των δημιουργηθεισών γενικότερων ευχερειών ανά του κόσμου ταξιδιών». Σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης πρόβλεψης των εξελίξεων στα μεγέθη του διεθνούς τουρισμού, που συντάχθηκε κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1980, από τον Παρασκευόπουλο (Παρασκευόπουλος 1981, σελ , ), η πτώση των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια κατά την περίοδο συνέβαλε διεθνώς στην αύξηση της ζήτησης τουριστικών υπηρεσιών. Στην ίδια μελέτη, στηριζόμενος ο μελετητής στην προηγηθείσα ανάλυση χρονολογικών σειρών από τουριστικά δεδομένα, διαπιστώνει ότι οι μικρές χώρες προβλέπεται να ωφεληθούν μελλοντικά από τις εξελίξεις και θα έπρεπε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τάσεις να αναμένει κανείς άνοδο των εισοδημάτων, αύξηση του πληθυσμού, μειώσεις στο κόστος μεταφοράς, βελτιώσεις στα μέσα μεταφοράς και επικοινωνίας, περισσότερες ημέρες διακοπών με αποδοχές και τέλος διεύρυνση του τομέα εκπαίδευσης. Όλες οι παραπάνω καταστάσεις συνέδραμαν στο να δοθεί από πλευράς άσκησης τουριστικής πολιτικής ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιτάχυνση των ροών άφιξης αλλοδαπών επισκεπτών με σκοπό την αύξηση των συναλλαγματικών εισπράξεων. ιαχρονικά, επικράτησε τελικά το αεροπλάνο ως το καταλληλότερο μέσο μεταφοράς πολυάριθμων επισκεπτών (Λογοθέτης 1963, σελ. 33 / Οικονομικός Ταχυδρόμος, 8 Απριλίου 1965, σελ. 16). Η πρόσβαση σε σχετικά μακρινούς προορισμούς με χαμηλό κόστος μεταφοράς (σε χρόνο και σε χρήμα) για τους ταξιδιώτες ήταν πλέον δυνατή. Οι αεροπορικές αναχωρήσεις πολιτών των ΗΠΑ προς την Ευρώπη κατά το διάστημα , από αναχωρήσεις το 1948, το 1958, το 1968, το 1978, το 1988 έφθασαν τελικά στις αναχωρήσεις το 1990 (U.S. Dept. Of Transportation, 1990). Τουριστικοί Οργανισμοί με αναγνωρισμένη διεθνώς επωνυμία [Thomson (GB), International Leisure Group (GB), Neckerman (D), TUI (D) κ.ά.] ανέλαβαν το συντονισμό και την οργάνωση όλων των προβλεπόμενων δράσεων του Τουριστικού Πακέτου Προσφοράς (πακέτα αναψυχής και επαγγελματικός τουρισμός). Τη δεκαετία του 1980 λειτουργούσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου πρακτορεία ταξιδιών καθώς και τουριστικοί οργανισμοί πρακτόρευσης. Οι προορισμοί θα έπρεπε πλέον να πείθουν και τους Τουριστικούς Οργανισμούς για τις τιμές, την ποιότητα και την ποικιλία των προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων τους. Η συμμετοχή των επίσημων φορέων του δημοσίου και των επαγγελματιών του τουρισμού στις ιεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις του εξωτερικού ήταν πλέον επιβεβλημένη. Οι προορισμοί μόνον έτσι

5 Εισαγωγή και Ιστορική Ανασκόπηση 37 θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στις εκθεσιακές αγορές τουρισμού και να καταφέρουν προκρατήσεις καταλαμβάνοντας μια θέση στα τουριστικά πακέτα και τους καταλόγους των μεγάλων τουριστικών πρακτόρων. Μέσα σ αυτά τα πλαίσια των επιταχυνόμενων εξελίξεων οι περιοχές των τουριστικών προορισμών γνώρισαν μια γρήγορη και άναρχη ανοικοδόμηση που συχνά είχε ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση των τουριστικών πόρων τους. Ιδιαίτερα δε επηρεάστηκαν από τις επιπτώσεις των ανεξέλεγκτων δραστηριοτήτων δύο βασικές κατηγορίες τουριστικών πόρων, δηλαδή το δυναμικό των φυσικών και των πολιτιστικών πόρων. Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες προνοήθηκε στα τουριστικά προγράμματα και τις πολιτικές τους η προστασία των πόρων κληρονομιάς ενώ σε άλλες επικράτησε στην πραγματικότητα η άποψη της αποκλειστικής ενδυνάμωσης των κατασκευαστικών έργων με τη μορφή υποδομών. Στη δεύτερη περίπτωση η άναρχη χωροθέτηση που παρατηρήθηκε σταδιακά στους τουριστικούς προορισμούς περιόρισε τις δυνατότητες για δημιουργία κατάλληλων υποδομών που θα συνέβαλαν μεταξύ άλλων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των διαμενόντων. Το γεγονός αυτό επήλθε ως συνέπεια του κορεσμού που παρατηρήθηκε στις δραστηριότητες οικοπεδοποίησης και ανέγερσης οικοδομών. Η τάση αυτή παρατηρήθηκε αρχικά εντονότερα στους μεσογειακούς παραθαλάσσιους προορισμούς και αργότερα σε τουριστικούς προορισμούς της Καραϊβικής. Άλλοι ευρωπαϊκοί προορισμοί ενδυνάμωσαν σταδιακά τις δράσεις των πολιτικών τους υπέρ της ανάδειξης και ανάπτυξης των φυσικών τους πόρων. Αναφέρουμε εδώ ως παράδειγμα την Αγγλία, η οποία γνώρισε κατά την περίοδο μια πρωτοφανή αύξηση ίδρυσης νέων μουσείων. Στην Αγγλία το 1960 τα μουσεία δεν ξεπερνούσαν τα 90, ενώ το 1989 προσέγγιζαν τα Μια δυναμική αγορά που στήριξε το αυξημένο πολιτιστικό δυναμικό της χώρας, λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός της για δραστηριότητες περιήγησης μουσείων και γκαλερί, φαίνεται να είναι ακόμη και σήμερα η ιαπωνική (Richards 1997, pp. 10,40). Το Φεβρουάριο του 1998 θεσμοθετήθηκαν στην Ελλάδα οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α). Η ανταπόκριση των ιδιωτών φαίνεται να ήταν θετική. Όπως στην περίπτωση του Μεσσήνιου πλοιοκτήτη που το ίδιο έτος κατέθεσε πρόταση ανέγερσης τουριστικών μονάδων (ξενοδοχεία, μπάνγκαλοους, πισίνες, συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκόλφ κ.ά) σε τρεις Π.Ο.Τ.Α. με σκοπό την προσέλκυση μαζικών τουριστικών ρευμάτων σε μια περιοχή 4000 στρεμμάτων σε παραλιακή περιοχή της Μεσσηνίας.

6 38 Kεφάλαιο 1 Ακόμη όμως και στην περίπτωση των αξιόλογων επενδύσεων στις Π.Ο.Τ.Α, ο προβληματισμός σχετικά με τη διασφάλιση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων φαίνεται να παραμένει (Καραϊσκάκη, 7 Ιουλίου 2002, σελ. 29). Η συνεισφορά του τουρισμού στην αναπτυξιακή πορεία των σύγχρονων οικονομιών είναι καθοριστική. Η συμβολή του τουρισμού στα μακροοικονομικά μεγέθη αναλύεται διεξοδικά σε μελέτη του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε., 1992). Στη μελέτη αυτή ξεχωρίζουμε σε διεθνές επίπεδο την ευρωπαϊκή γεωγραφική ενότητα. Η Ευρώπη ως τουριστικός προορισμός το 1986 και το 1997 υπερτερούσε έναντι των άλλων περιοχών του πλανήτη, τόσο σε αφίξεις όσο και σε χρηματικά κεφάλαια τουριστικών επενδύσεων (σε δισ. δολάρια ΗΠΑ) (βλέπε Πίνακες 1.1 και 1.5). Οι κύριες γεωγραφικές ενότητες που δέχονται τους περισσότερους επισκέπτες στην Ευρώπη είναι οι τουριστικοί προορισμοί της Νότιας Ευρώπης και ακολουθούν αυτοί της Βόρειας Ευρώπης. Θα πρέπει βέβαια να αναφερθεί ότι το υψηλό μερίδιο αγοράς της Ευρώπης είναι τρωτό, μια και μετά κατά το διάστημα παρουσιάστηκε βαθμιαία μια απώλεια 10,5 ποσοστιαίων μονάδων. Στο ίδιο διάστημα οι ΗΠΑ παρουσίασαν μια απώλεια 3 μονάδων. Αντίστοιχα, οι προορισμοί της Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού παρουσίασαν στα μερίδιά τους κατά την εικοσαετία αύξηση 11,3 μονάδων. Πίνακας 1.1 Αφίξεις ταξιδιωτών (1986) και τουριστικές επενδύσεις (1987) Περιοχές Αφίξεις σε χιλιάδες % Ευρώπη υτική Βόρεια Νότια Ανατολική Αμερική Ασία και Ειρηνικός Αφρική Μέση Ανατολή 258,010 23,552 79, ,154 41,150 63,227 34,488 10,251 7,499 69,1 6,3 21,2 30,6 11,0 16,9 9,2 2,7 2,1 Ποσά επενδύσεων σε δισ. δολάρια ΗΠΑ Αφρική και Μέση Ανατολή: 19 % 58,3 14,9 20,0 373, ,8 Πηγή: Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Η θέση του τουρισμού και η συμβολή του στην Εθνική Οικονομία, Ιανουάριος 1992, Αθήνα, σελ. 4-5.

7 Εισαγωγή και Ιστορική Ανασκόπηση 39 Η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με μελέτη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 1991 (μελέτη «Πανόραμα της Κοινοτικής Βιομηχανίας 1991»), οφείλει τις χρηματικές εισπράξεις της κυρίως στις τουριστικές δραστηριότητες Στέγασης, Γευμάτων και Ποτών και τις Αγορές (βλέπε Πίνακα 1.2). Όπως αντιλαμβάνεται κανείς οι δραστηριότητες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το μέλλον των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών. Πίνακας 1.2 Κατανομή συνολικών εσόδων από τον τουρισμό για την περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1991 Στέγαση, κατάλυση 0,32 Γεύματα και ποτά 0,25 Αγορές (shopping) 0,24 Τοπικές μεταφορές 0,09 ιασκέδαση 0,06 Άλλες δραστηριότητες 0,04 Πηγή: Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Η θέση του τουρισμού και η συμβολή του στην Εθνική Οικονομία, Ιανουάριος 1992, Αθήνα, σελ. 6. Τη σημαντικότητα του τουρισμού για τα μακροοικονομικά μεγέθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεραίνουμε και από τον παρακάτω πίνακα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας που αφορά τα έσοδα των κρατών-μελών από τον τουρισμό. Όπως παρατηρούμε από τον Πίνακα 1.3, ο τουρισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Οι εισπράξεις από τις τουριστικές δραστηριότητες αντιστοιχούν στο 6-9% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος των χωρών αυτών και ο αριθμός των απασχολούμενων στα τουριστικά επαγγέλματα αντιστοιχεί στο 6-9% των συνολικά απασχολούμενων στις χώρες αυτές. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, γίνεται εύκολα αντιληπτή η θετική συμβολή του τουρισμού στην αντιμετώπιση της ανεργίας και την αύξηση του ατομικού εισοδήματος τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Στον Πίνακα 1.5 φαίνεται επίσης η σημαντικότητα του τουρισμού για τα μακροοικονομικά μεγέθη των ευρωπαϊκών χωρών και ειδικότερα αυτών της Μεσογείου. Η πρώτη θέση που αναλογεί, βάσει του Πίνακα 1.5, στα μεγέθη εισπράξεων ΗΠΑ υποχωρεί μπροστά στο μέγεθος που προκύπτει

8 40 Kεφάλαιο 1 από τη συνάθροιση των αποτελεσμάτων (σε εκατομμύρια δολάρια των ΗΠΑ) σε εισπράξεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίνακας 1.3 Η συνεισφορά του τουρισμού στα μακροοικονομικά μεγέθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το 1988 βάσει των οικονομικών δεικτών: ταξιδιωτικό συνάλλαγμα επί του συνόλου των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών και αριθμός απασχολούμενων στον τουρισμό επί του συνόλου των απασχολούμενων κάθε χώρας Ευρωπαϊκοί προορισμοί Ταξιδιωτικό συνάλλαγμα επί του συνόλου των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών Έσοδα από τον τουρισμό ως ποσοστό του ΑΕΠ Αριθμός απασχολούμενων στον τουρισμό επί του συνόλου των απασχολούμενων κάθε χώρας Βέλγιο 3,1 3,0 3,9 ανία 6,6 4,5 5,3. Γερμανία 3,0 4,6 5,2 Ελλάδα 19,6 7,3 7,2 Ισπανία 24,6 9,4 9,3 Γαλλία 5,2 9,0 6,3 Ιρλανδία 6,2 6,2 6,3 Ιταλία 8,1 4,5 6,4 Ολλανδία 2,9 1,3 2,3 Πορτογαλία 17,0 6,0 8,6 Μεγάλη Βρετανία 6,0 4,0 6,0 Πηγή: Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Η θέση του τουρισμού και η συμβολή του στην Εθνική Οικονομία, Ιανουάριος 1992, Αθήνα, σελ. 7. Η εξέλιξη των τουριστικών μεγεθών Η παρακολούθηση των τάσεων που επικρατούν στις διεθνείς αφίξεις τουριστών αποτελεί σημαντικό δείκτη απεικόνισης του βαθμού διαχρονικής επέκτασης των τουριστικών δραστηριοτήτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (WTO) δημοσιεύει τις βάσεις δεδομένων που επεξεργάζεται διαχρονικά και παρέχει στους ενδιαφερόμενους χρήσιμα στοιχεία για την εξέλιξη των τουριστικών δραστηριοτήτων. Έτσι λοιπόν ο αριθμός των διεθνών

9 Εισαγωγή και Ιστορική Ανασκόπηση 41 αφίξεων αυξήθηκε από 25 εκ. το 1950 σε περίπου 806 εκ. το 2005, παρουσιάζοντας μια μέση ετήσια αύξηση του 6,5% (World Tourism Organization, 2004). Στη διάρκεια της περιόδου , σημειώθηκαν υψηλές μέσες ποσοστιαίες αυξήσεις όσον αφορά τις αφίξεις, α) στην Ασία και τον Ειρηνικό μέση ετήσια αύξηση 13%, β) στην Μέση Ανατολή (10%), γ) στην Αμερική (5%) και δ) στην Ευρώπη (6%). Βάσει των παραπάνω γίνεται σαφές ότι η ανάπτυξη του τουρισμού ακολούθησε πιο βραδείς ρυθμούς στην Αμερική και στην Ευρώπη. Το παγκόσμιο μερίδιο της Ευρώπης μειώθηκε πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες από το 1950, ενώ της Αμερικής κατά 13 μονάδες. Το ποσοστό ανάπτυξης της Ευρώπης και της Αμερικής (5,8%) είναι επίσης κάτω από το παγκόσμιο μέσο ποσοστό (6,8%) (WTO, 2005). Σχήμα 1.1 ιεθνείς αφίξεις τουριστών κατά την περίοδο Πηγή: Tourism 2020 Vision (2001). Η τουριστική ζήτηση επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε κύριες αγορές. Καθώς οι οικονομίες αναπτύσσονται, το επίπεδο του κατά κεφαλήν εισοδήματος επίσης αυξάνεται. Υποθέτουμε λοιπόν ότι ένα μεγάλο ποσοστό του εισοδήματος αυτού θα μπορούσε να δαπανηθεί για τον τουρισμό, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες οικονομίες. Μια οικονομική στενότητα από την άλλη θα είχε τα αντίθετα αποτελέσματα. Σε γενικές γραμμές, η ανάπτυξη των διεθνών τουριστικών αφίξεων ξεπερνά την οικονομική ανάπτυξη, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στο ΑΕΠ μιας χώρας.

10 42 Kεφάλαιο 1 Καθώς η οικονομική ανάπτυξη ξεπερνά το ποσοστό του 4%, το ποσοστό αύξησης της τουριστικής ανάπτυξης τείνει να είναι ακόμη μεγαλύτερο (Σχήμα 1.2). Σχήμα 1.2 Οικονομική ανάπτυξη και διεθνείς τουριστικές αφίξεις Πηγή: Tourism 2020 Vision (2001). Μελλοντικές προβλέψεις για τον τουρισμό O WTO προχώρησε στη δημοσίευση του «Tourism 2020 Vision» (WTO, 2001), το οποίο αποτελεί μια μακροχρόνια πρόβλεψη για την τουριστική ανάπτυξη έως το Το Σχήμα 1.3 δείχνει την πορεία των πραγματικών αλλά και των προβλεπόμενων μεγεθών ανά γεωγραφική περιοχή. Σύμφωνα με αυτό, οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις αναμένεται να φθάσουν τα 1,6 δισ. έως το Από τα 1,6 δισ. διεθνών αφίξεων, τα 1,2 δισ. θα είναι ενδοπεριφερειακοί και τα 378 εκ. θα είναι μεγάλης απόστασης ταξιδιώτες. Οι τρεις περιοχές που θα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό αφίξεων θα είναι η Ευρώπη (717 εκ.), η Ανατολική Ασία (397 εκ.) και η Αμερική (282 εκ.). Η Ανατολική Ασία, ο Ειρηνικός, η Μ. Ανατολή και η Αφρική υπολογίζεται ότι θα έχουν ανάπτυξη της τάξεως του 5% ανά έτος, σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο του 4,1%. Πιο ώριμοι προορισμοί, όπως Ευρώπη και Αμερική, αναμένεται ότι θα έχουν ρυθμό ανάπτυξης χαμηλότερο από τον μέσο όρο. Η Ευρώπη αναμένεται να διατηρήσει το μεγαλύτερο μερίδιο

11 Εισαγωγή και Ιστορική Ανασκόπηση 43 αγοράς, παρόλο που θα σημειωθεί μια μείωση από 60% το 1995 σε 46% το 2020 (Πίνακας 1.10). Σχήμα 1.3 Προβλέψεις για την τουριστική ανάπτυξη στην περίοδο Πηγή: Tourism 2020 Vision (2001). Τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων θα αναπτυχθούν με ρυθμό περίπου 5,4% για την ίδια περίοδο, σε σχέση με τα εσωτερικά ταξίδια (3,8%). Πίνακας 1.4 Προβλέψεις για τον τουρισμό στην περίοδο Base Year 1995 Forecasts Market share (%) Average annual growth rate (%) (Million) World ,1 Africa ,6 5,0 5,5 Americas ,3 18,1 3,8 East Asia and the Pacific ,4 25,4 6,5 Europe ,9 3,1 Middle East ,2 4,4 6,7 South Asia ,7 1,2 6,2 Πηγή: Tourism 2020 Vision (2001).

12 44 Kεφάλαιο 1 Τουριστικοί προορισμοί Πίνακας 1.5 Οι 21 χώρες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις (σε εκατ. δολ. ΗΠΑ) σε παγκόσμιο επίπεδο (1997) Κατάταξη Εισπράξεις σε εκατ. δολ. ΗΠΑ % μεταβολής 97/96 % επί του συνόλου ΗΠΑ 1 75,056 7,36 16,91 Ιταλία 2 30,000-0,06 6,76 Γαλλία 3 27,947-1,45 6,30 Ισπανία 4 27,190-1,68 6,13 Αγγλία 5 20,569 6,60 4,64 Γερμανία 6 16,418-6,54 3,70 Αυστρία 7 12,393-11,42 2,79 Κίνα 8 12,074 18,37 2,72 Αυστραλία 9 9,324 5,82 2,10 Κίνα-Χονγκ Κονγκ 10 9,242-14,71 2,08 Καναδάς 11 8,928 0,68 2,01 Ταϊλάνδη 12 8,700 0,42 1,96 Πολωνία 12 8,700 3,57 1,96 Σιγκαπούρη 13 7,993 0,40 1,80 Ελβετία 14 7,960-10,47 1,79 Μεξικό 15 7,530 8,60 1,70 Ρωσική Συνομοσπ. 16 7,318 6,44 1,65 Τουρκία 17 7,000 17,41 1,58 Κάτω Χώρες 18 6,597 5,45 1,49 Ινδονησία 19 6,589 8,25 1,48 Βέλγιο 20 5,997 1,76 1,35 ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ,428 1,92 72,90 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 443,770 2,28 100,00 Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (World Tourism Organization-W.T.O.), Year Book, Madrid, Παρατήρηση: Η Ελλάδα λόγω των χαμηλά δηλωμένων από την Τράπεζα Ελλάδος τουριστικών εσόδων της (3 δισ. εκατ. δολάρια ΗΠΑ) δεν παρουσιάζεται στην παραπάνω κατάταξη. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΣΕΤΕ, τα έσοδα από τουριστικές δραστηριότητες προσεγγίζουν τα 10 δισ. εκατ. δολάρια ΗΠΑ και άρα η θέση που αναλογεί στη χώρα μας είναι ίσως η ένατη (βλέπε και Τσαχάκη Κ., «Αισιοδοξία καλπάζει ο ελληνικός τουρισμός», ΕΞΠΡΕΣ, Τρίτη 25 Αυγούστου 1998, σελ. 68).

13 Εισαγωγή και Ιστορική Ανασκόπηση 45 Τουριστικοί προορισμοί Πίνακας 1.6 Αφίξεις ταξιδιωτών σε διάφορους προορισμούς (1997) Κατάταξη Αφίξεις σε χιλιάδες % μεταβολής, 97/96 % επί του συνόλου ΗΠΑ 2 49,038 5,48 8,00 Ιταλία 4 34,087 3,76 5,56 Γαλλία 1 66,800 7,04 10,90 Ισπανία 3 43,303 7,06 7,08 Αγγλία 5 25,960 2,64 4,24 Γερμανία 13 15,828 4,10 2,58 Αυστρία 12 16,642-2,62 2,72 Κίνα 6 23,770 4,41 3,88 ημ. Τσεχίας 10 17,400 2,35 2,84 Κίνα-Χονγκ Κονγκ 16 10,406-11,08 1,70 Καναδάς 9 17,610 1,62 2,87 Ταϊλάνδη 20 7,263 0,99 1,19 Πολωνία 7 19,514 0,54 3,18 Ουγγαρία 11 17,248-16,57 2,81 Ελβετία 15 11,077 4,50 1,81 Μεξικό 8 18,667-12,79 3,05 Ρωσική Συνομοσπ ,350 5,23 2,50 Τουρκία 19 9,040 13,48 1,48 Ελλάδα 17 10,246 10,97 1,67 Πορτογαλία 18 10,100 3,80 1,65 ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ,449 2,32 71,71 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 612,835 3,03 100,00 Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (W.T.O.) 1997, Year Book, Madrid. Πριν προχωρήσουμε στην ερμηνεία και ανάλυση των όρων της ιοικητικής και του Μάρκετινγκ Προορισμών, θα επιχειρήσουμε εδώ μια διαχρονική προσέγγιση που δείχνει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τους παράγοντες που επέδρασαν διαχρονικά στην ανάδειξη και επιβίωση των προορισμών, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η ιστορική ανασκόπηση δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο εξέλιξης των γεγονότων, των καταστάσεων καθώς και των δυνάμεων και παραγόντων που έδωσαν ώθηση στις μετακινήσεις των περιηγητών μέχρι που πήραν τη σημερινή τους μορφή.

14 46 Kεφάλαιο O Σχεδιασμός των Τουριστικών Δραστηριοτήτων σε Διεθνές Επίπεδο Μια Σύντομη Ιστορική Σύνοψη υπό το Πρίσμα των Υποδομών και των Μετακινούμενων Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια σύντομη ιστορική ανάλυση των φάσεων εξέλιξης του τουριστικού φαινομένου σε διεθνές επίπεδο. Μια πιο διευρυμένη ανάλυση των διεθνών εξελίξεων κατά χρονολογική διάταξη, από τα βάθη των αιώνων ( χρόνια πριν) μέχρι και το 1994 μ.χ., δίνεται από τους Mcintosh, Goeldner και Ritchie (1995, p ). Οι περίοδοι-φάσεις εξέλιξης του τουριστικού φαινομένου διαφοροποιούνται μεταξύ τους με βάση την εκάστοτε τεχνολογία στις μεταφορές, τα εκάστοτε κίνητρα έλευσης των ταξιδιωτών και τον αριθμό και το είδος των ταξιδιωτών. Η συμπεριφορά του επισκέπτη εξαρτάται ανά εξεταζόμενη εποχή από την υπάρχουσα πολιτική, κοινωνική, τεχνολογική και εισοδηματική διαστρωμάτωση της κοινωνίας. Αναλυτικότερα, κατά την αδιαμόρφωτη φάση μέχρι περίπου το 1850 έχουμε να επισημάνουμε τα εξής: Α φάση Τα κίνητρα έλευσης σχετίζονταν συνήθως με εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι επέβαλαν μια μετακίνηση των ατόμων χωρίς πολλές φορές να την επιδιώκουν και να την επιθυμούν. Τα εξωτερικά αυτά κίνητρα ήταν: Εμπόριο. Ανακαλύψεις και Επεκτατισμός. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα και ιεύρυνση της Παιδείας των ατόμων. Θρησκευτικοί Λόγοι. Οι τρόποι έλευσης ήταν η πεζοπορία, η ιππασία, οι άμαξες και εν μέρει τα σκάφη (καράβια), τα δε μετακινούμενα άτομα ήταν αυτά που αποτελούσαν την κοινωνική ελίτ της εποχής εκείνης, έμποροι και αναζητητές της γνώσης και μόρφωσης. Θα μπορούσε να αναφέρει κανείς στην πρώτη φάση ανάδειξης νέων γεωγραφικών προορισμών τη συμβολή των εξερευνητών, Μάρκο Πόλο (περιηγήσεις κατά τη χρονική φάση ), Ντιάς ( ), Χριστόφορος Κολόμβος ( ), Βάσκο ντε Γκάμα ( ), Μαγγελάνος ( ), Φρό-

15 Εισαγωγή και Ιστορική Ανασκόπηση 47 μπισερ ( ), Χιούτσον ( ) και Κούκ ( ). Σχετικά με τα κατορθώματα των Ισπανών, των Πορτογάλων, των Βρετανών, των Γάλλων και των Αμερικανών θαλασσοπόρων, που οργάνωσαν αποστολές με σκοπό την διερεύνηση και χαρτογράφηση νέων ηπείρων, σημαντική είναι η παρατήρηση ότι η Κίνα τον 15ο αιώνα κυριαρχούσε στις θάλασσες αλλά την περιόριζε η πολιτική απομόνωσης των διαδόχων του Αυτοκράτορα Γιόνγκ Λι Λι (Yong Le) της Κίνας. Ο Κινέζος Τσενγκ Χι (Zheng He) κατά τα έτη περιέπλευσε, με επτά εξοπλισμένες-οργανωμένες αποστολές, περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας, του Ινδικού, του Περσικού Κόλπου και της Ερυθράς Θάλασσας μέχρι και την Αφρική με σκοπό τη διάδοση του κινέζικου πολιτισμού και την προαγωγή του εμπορίου μετά από την προτροπή του αυτοκράτορα Γιονγκ Λι (Εικόνα 1.1). Εικόνα 1.1 Οι περιοχές που περιέπλευσε ο ναύαρχος Τσενγκ Χι κατά τη χρονική περίοδο Πηγή: <τελευταία ημερομηνία επίσκεψης: 21 Μαΐου 2009>. Βλέπε επίσης Γ. Παπαδάτος, Απόστρατος Υποναύαρχος αναβιώνει το ταξίδι του «Κινέζου Κολόμβου», Έθνος, Τρίτη 1 Μαρτίου 2005, σελ. 16 και Γκάβιν Μένζις, 1421 Η Κίνα Ανακαλύπτει τον Κόσμο, Εκδόσεις Ψυχογιός, Αθήνα Σύμφωνα με τα παραπάνω οι δυνατότητες μετακίνησης περιορίζονταν σημαντικά λόγω ανύπαρκτης υποδομής και τεχνολογίας σε μεταφορικά

16 48 Kεφάλαιο 1 μέσα (ταχύτητα κυκλοφορίας των μέσων μετακίνησης) και δίκτυα μετακίνησης (οδοστρώματα) καθώς και λόγω ανασφάλειας κατά τη μετακίνηση. Σημαντικά πολιτιστικά μνημεία των αρχαίων περιόδων καταστράφηκαν κατά το διάβα των ετών από φυσικά αίτια (π.χ. σεισμοί, πλημμύρες) ή ανθρώπινες ενέργειες (πόλεμοι, αρπαγές, λεηλασίες). Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, όπως αυτά ταξινομήθηκαν το 197 π.χ. από τον αρχιτέκτονα Φίλωνα τον Βυζάντιο, ελάχιστα σώζονται σήμερα. Κατά το 2001, η πολεμική σύρραξη Πακιστανών και Ινδών οδήγησε στον αφανισμό ενός ακόμη πολιτιστικού μνημείου του πλανήτη μας, του Αγάλματος του Βούδα από τους Ταλιμπάν (Eικόνα 1.2). Εικόνα 1.2 Η βραχογραφία του Βούδα το 1977 (αριστερά) και μετά τον Μάρτιο του 2001 (δεξιά), δηλαδή μετά την καταστροφή της Πηγή: International Herald Tribune, Saturday-Sunday, April 20-21, 2002, p. 6. Στο πλαίσιο της παράλληλης Πολιτιστικής Ολυμπιάδας του 2004 στην Αθήνα, ο Ελβετός εξερευνητής και κινηματογραφιστής Μπερνάρ Βεμπέρ παρουσίασε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Οργανωτική Επιτροπή «Αθήνα 2004», τα αποτελέσματα δημοψηφίσματος που διενεργήθηκε κατά το 2001 στο διαδίκτυο (www.new7wonders.org) και αφορούσε τους 529 τουριστι-

17 Εισαγωγή και Ιστορική Ανασκόπηση 49 κούς προορισμούς που φιλοξενούν τα μοναδικά μνημεία του Χάρτη της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO (Κολιού 2001, σελ ). Β φάση Αναλυτικότερα κατά την πρώιμη φάση, που ξεκινά από το 1850 και φθάνει περίπου μέχρι το 1914, συνέβησαν οι παρακάτω αξιοσημείωτες μεταλλαγές: Επανάσταση στην επικοινωνιακή (τηλέγραφος) και συγκοινωνιακή υποδομή (οδικά δίκτυα, λιμάνια, σιδηροδρομικά δίκτυα). Το 1841 ο Thomas Cook (Άγγλος ταξιδιωτικός διοργανωτής) διοργανώνει μέσω της υπάρχουσας σιδηροδρομικής υποδομής στην Αγγλία ταξίδι 10 μιλίων μετ επιστροφής (Eικόνα 1.3). Στη Γερμανία, το 1863, ανοίγει το πρώτο ταξιδιωτικό γραφείο ακολουθώντας τα πρότυπα της Αγγλίας. Επανάσταση στην τεχνολογία των μεταφορών. Την περίοδο αυτή κυριαρχούν το ατμόπλοιο (1807) και ο σιδηρόδρομος (1814), η απόκτηση ιδιωτικού αυτοκινήτου είναι ακόμη οικονομικά ασύμφορη παρά τη σταδιακή καθιέρωσή του (Eικόνα 1.4). Η εμφάνιση ιδιαίτερα κατά το 1900 πληθώρας ατμοπλοϊκών εταιρειών σε Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία και Ιταλία, που διοργανώνουν και κρουαζιέρες, συμβάλλει στην έλευση των πρώτων μαζικών κυμάτων από επισκέπτες. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή που δίνει ο Ζαφείρης στο περιοδικό Ασφαλιστική Επιθεώρησις το 1930 (Ζαφείρης 1930, σελ ), σχετικά με την ίδρυση και τον τρόπο οργάνωσης της εταιρείας Lloyd s. Ο παραπάνω αναφέρει «ο καφεπώλης Edward Lloyd υπήρξεν ο ιδρυτής του μεγάλου αυτού εμπορικού και ασφαλιστικού οργανισμού, ο οποίος έκτοτε (δηλ. από το 1691) φέρει το όνομα Lloyd s. Αι υπηρεσίαι των σταθμών ασυρμάτου είναι γνωσταί εις όλους μας. Το Lloyd s συντηρεί και Γραφείον Πληροφοριών (Inquiry Office), όπου οι συγγενείς των πληρωμάτων των πλοίων και των ταξιδευόντων επιβατών δύνανται να λαμβάνωσι πληροφορίας δωρεάν, σχετικώς προς τας κινήσεις των πλοίων διά τα οποία ενδιαφέρονται». Μάλιστα την περίοδο αυτή υπήρξαν διεθνείς συνεργασίες με σκοπό τη μείωση του ναύλου στα υπερωκεάνια, όπως η συνεργασία γερμανικών και αμερικανικών εταιρειών υπό τον οργανισμό Μόργκαν κατά την περίοδο (Παπαμιχαλόπουλος 1930, σελ ). Υψηλότερο βιοτικό επίπεδο λόγω τής Βιομηχανικής Επανάστασης και νομοθετική αναγνώριση των διακοπών (Γερμανική Υπαλληλική Νομοθεσία του 1873).

18 50 Kεφάλαιο 1 Εμφάνιση ταξιδιωτικών καταλόγων (1862 Αγγλία). Ως κίνητρο έλευσης προστίθεται τώρα και η αναψυχή. Εικόνα 1.3 Ο πρώτος διηπειρωτικός τουριστικός διοργανωτής, ο Άγγλος Thomas Cook, και οι πρώτες ομάδες περιηγητών. Φωτογραφίες που αποτυπώνουν το τουριστικό πρακτορείο της εταιρείας του στο Βερολίνο (1912) και την πρώτη περιήγηση στην Αίγυπτο και τους Αγίους Τόπους (1869) Πηγή: Rodgers P., 1992, «Γερμανικοί όμιλοι παίρνουν την βικτοριανή Thomas Cook στην Ευρώπη από το 1885» Το Βήμα, 14 Ιουνίου 1992.

19 Εισαγωγή και Ιστορική Ανασκόπηση 51 Εικόνα 1.4 Το κύριο μέσο μεταφοράς ατόμων και αποσκευών στην Οθωμανική Ανατολή των αρχών του 20ού αιώνα. Η άμαξα χωρίς σούστες Πηγή: Dwight H.G. «Οι πύλες της Μαύρης Θάλασσας» (Συλλεκτικό τεύχος αναδημοσιευμένο) The National Geographic Magazine, Μάιος 1915, στο ΒΗΜΑ, 23ης Ιουλίου Σύμφωνα με τα παραπάνω την εποχή αυτή οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία κατάφεραν να μειώσουν τις χρονοβόρες μετακινήσεις και να βοηθήσουν στη δημιουργία κατάλληλης υποδομής για μακρινότερα ταξίδια αναψυχής στο μέλλον. Παράλληλα εμφανίζεται μια νέα κοινωνική τάξη των αστικών πόλεων, η γνωστή ως «Μεσαία Τάξη» (υπάλληλοι με υψηλότερα εισοδήματα έναντι των εργατών και με νομοθετικά δικαιώματα για διακοπές), και χτίζονται τα πρώτα μεγάλου μεγέθους ξενοδοχεία στις βιομηχανικές μεγαλουπόλεις της ύσης.

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TOURISM «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Πέκκα Οικονόμου Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ανάλυση του κλάδου των ξενοδοχείων στην Περιφέρεια Κρήτης, εντοπισμός παραγόντων καθορισμού του ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις του κλάδου, παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Το ανταγωνιστικό περιβάλλον του κλάδου των ξενοδοχείων πολυτελείας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση τουρισμού σε ξενοδοχεία πολυτελείας στην Κρήτη- Προβλέψεις

Ανάλυση τουρισμού σε ξενοδοχεία πολυτελείας στην Κρήτη- Προβλέψεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ανάλυση τουρισμού σε ξενοδοχεία πολυτελείας στην Κρήτη- Προβλέψεις Διπλωματική εργασία Αντύπας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σπουδαστής: Καττή Αργυρώ Αριθμός Μητρώου: 13453 Καθηγήτρια : Λεκαράκου Κατερίνα Αθήνα 2014

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

«Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΒΟΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Γραφείου Συνεδρίων & Επισκεπτών Δήμου Αθηναίων 2013-2015

Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Γραφείου Συνεδρίων & Επισκεπτών Δήμου Αθηναίων 2013-2015 Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Γραφείου Συνεδρίων & Επισκεπτών Δήμου Αθηναίων 2013-2015 Σεπτέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Επιτελική Σύνοψη ΕΝΟΤΗΤΑ Α- ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας

Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚAI ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ. 1 1.1. Ο ορισμός του τουρισμού και του τουρίστα. 1 Η λέξη τουρισμός προέρχεται από τη γαλλική λέξη tour και από την αγγλική touring που σημαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Εντοπισμός παραγόντων καθορισμού του ανταγωνισμού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εκτίμηση της σημασίας τους και ανάλυση του κλάδου. Φανούλα Π. Κρασέ Πτυχίο Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης των ξενοδοχείων Elounda Beach Hotel & Elounda Bay Palace

Μελέτη περίπτωσης των ξενοδοχείων Elounda Beach Hotel & Elounda Bay Palace ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μελέτη περίπτωσης των ξενοδοχείων Elounda Beach Hotel & Elounda Bay Palace

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>>

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>> Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΤΕΚΤΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙOY ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE MBA. Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού

EXECUTIVE MBA. Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων EXECUTIVE MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού Μαγδαληνή Αχ. Τσίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: Εφαρµογή των κοστολογικών συστηµάτων στον τοµέα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: Εφαρµογή των κοστολογικών συστηµάτων στον τοµέα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών: , MBA ιπλωµατική εργασία µε θέµα: Εφαρµογή των κοστολογικών συστηµάτων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές»

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΙΣΤΙΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Παληογιάννη Γεωργία Επόπτης Καθηγητής: Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δέσποινα Σ. Γαλανάκη Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία των Φεστιβάλ ως πολιτιστικές εκδηλώσεις στην προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού.

Η Σημασία των Φεστιβάλ ως πολιτιστικές εκδηλώσεις στην προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2014 Η Σημασία των Φεστιβάλ ως πολιτιστικές εκδηλώσεις στην προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Α.Μ 3220 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα