ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 1

2 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.1. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας. Η ραγδαία εξέλιξη αυτών των τεχνολογιών, η ευρεία τους διάχυση στις οικονομικές δραστηριότητες και η ενσωμάτωσή τους σε όλες σχεδόν τις διαστάσεις της καθημερινής ζωής, χτίζουν μία κοινωνία με νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ευημερία και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Οι ΤΠΕ αλλάζουν ραγδαία τον τρόπο εργασίας, επικοινωνίας και προσαρμόζουν τις βάσεις του οικονομικού περιβάλλοντος στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Αποτελούν εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, για μια αποτελεσματική διακυβέρνηση και παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών στον πολίτη. Στηρίζουν τη νέα ψηφιακή οικονομία αναβαθμίζοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και δημιουργούν νέους τρόπους εργασίας μέσα από την ανάγκη συνεχούς μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Ο όρος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚτΠ) αναφέρεται σε μια μορφή κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης όπου η απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, αποτίμηση, μεταβίβαση και διάχυση πληροφοριών οδηγεί στη δημιουργία γνώσης και την ικανοποίηση αναγκών πολιτών και επιχειρήσεων. Η ΚτΠ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα, την παραγωγή πλούτου και τη διαμόρφωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Η στρατηγική για την ΚτΠ στηρίζεται σε μερικές βασικές αρχές, όπως: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 2

3 !"Αρτιότερη εξυπηρέτηση των αποδεκτών των υπηρεσιών σε όλες τις εκφράσεις τους (ιδιώτης, επιχείρηση, εργαζόμενος, καταναλωτής, δημόσιος φορέας, Ευρωπαϊκή Ένωση, κτλ)!"ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση για όλους!"δημιουργία περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της καινοτομίας και την άνθηση καινοτομικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών!"διαφύλαξη ατομικών ελευθεριών και διαφανής λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών!"διαμόρφωση μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις σε πληροφοριακά έχοντες και μηέχοντες, όπου διαφυλάσσονται τα δικαιώματα του πολίτη καθώς και η ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης!"οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών καταναλωτών προς τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης!"ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής!"διασφάλιση μιας αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των Δημόσιων υπηρεσιών και των πολιτών, κτλ.!"εργασιακές ευκαιρίες σε νέα θεματικά αντικείμενα, κτλ!"προώθηση του πολιτισμού και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού υπόβαθρου Η οριοθέτηση των στόχων και υλοποίησή τους απαιτεί συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν (ενδεικτικά): Βελτίωση της εξυπηρέτησης προς τους αποδέκτες των ενεργειών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΕΛΑΣ), (αποτελεσματικότητα στις διεπαφές, αρτιότερη εξυπηρέτηση των θεσμικών φορέων, κτλ). Καλύτερη ποιότητα ζωής (εφαρμογές ΤΠΕ για τη ρύθμιση του ανταγωνισμού και τον έλεγχο της ελεύθερης αγοράς). Δυναμική οικονομική ανάπτυξη (δημιουργία νέων υπηρεσιών επιχειρήσεων, αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας προς όφελος των αποδεκτών). Αύξηση της απασχόλησης (νέες θέσεις εργασίας, βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ανάπτυξη νέων μορφών εργασίας). Ανάπτυξη της υποδομής πληροφορικής και επικοινωνιών (πρωτοβουλίες αναπτυξιακού χαρακτήρα, καθολική υπηρεσία). Προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, διαφύλαξη συνθηκών ανταγωνισμού, δημοκρατικός έλεγχος στην ψηφιακή εποχή ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 3

4 Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα μέσα μαζικής επικοινωνίας (κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο, διασφάλιση πολυφωνίας και ελεύθερης έκφρασης). Εκπαιδευτικό σύστημα και έρευνα προσαρμοσμένα στην ψηφιακή εποχή. Η πορεία για την αναδιοργάνωση ενός φορέα αποτελεί μια συνεχή και δυναμική αλλαγή οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών δομών, των πολιτικών αλλά και συνηθειών. Για να επιτευχθεί χρειάζεται σειρά αποτελεσματικών παρεμβάσεων από την πλευρά του φορέα, νέες πρωτοβουλίες από τον ιδιωτικό τομέα και την ερευνητική κοινότητα, και ενεργή συμμετοχή από όλους τους πολίτες. Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας είναι αναπόσπαστο μέρος της γενικότερης πολιτικής για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του φορέα. Ο φορέας είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Για να μπορέσει να καρπωθεί τα οφέλη των εξελίξεων, πρέπει να υπερκεράσει τις αδυναμίες που εμποδίζουν την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία νέων ψηφιακών διεπαφών με τους αποδέκτες των υπηρεσιών. Πρέπει να ξεπεράσει τις δυσλειτουργίες των υπηρεσιών και των μηχανισμών του, και να αναπτύξει ταχύτερα τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Η ίδια η φύση των ΤΠΕ, προσφέρει την ευκαιρία για ξεπέρασμα των σημερινών αδυναμιών. Ο φορέας μέσα από την στοχευμένη εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ, έχει την ευκαιρία να προσαρμοστεί στα νέα τεχνολογικά δεδομένα και να συμβάλει αποτελεσματικά στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους αντίστοιχους αποδέκτες του, με έμφαση όμως στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Η προσαρμογή αυτή θα επιτευχθεί τόσο μέσα από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών όσο και από την υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών που θα επιτρέψουν τη συνολική βελτίωση της απόδοσης του φορέα. Απαιτείται, όμως, ένα συγκροτημένο και ευέλικτο πλέγμα πρωτοβουλιών, το οποίο να προσφέρει κίνητρα και να δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο ανάπτυξης υποδομών - εφαρμογών ΤΠΕ. Η συμμετοχή του φορέα στην διαδικασία αναδιοργάνωσής του δεν είναι μία διαδικασία παθητικής προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες. Θα εξαρτηθεί από το ρόλο και τις δραστηριότητες που θα διεκπεραιώνει απέναντι στους αποδέκτες των υπηρεσιών του, καθώς και από τη συμμετοχή και συνεργασία του με τους λοιπούς ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 4

5 εμπλεκόμενους φορείς του κοινωνικού βίου, ο καθένας με διακριτούς αλλά συμπληρωματικούς ρόλους. Η μελέτη αναδιοργάνωσης θα πρέπει να διατυπώνει συγκροτημένα όλο το πλέγμα των παρεμβάσεων που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης του ίδιου του φορέα και να τεκμηριώνει την απαιτούμενη συνέργια των ενεργειών που οδηγούν σε κατεύθυνση επίτευξης των στόχων. Οι επιμέρους παρεμβάσεις που προσδιορίζονται μέσα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του φορέα, είναι απαραίτητο να προβλέπουν πολυ-επίπεδες προσαρμογές της υφιστάμενης κατάστασης (οργανωτική, λειτουργική, τεχνολογική, κτλ) του φορέα. Οι προσαρμογές αυτές πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη θέληση του φορέα να αξιοποιήσει τη σύγχρονη ψηφιακή αρχιτεκτονική για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των αποδεκτών των υπηρεσιών του. Τα επίπεδα προσαρμογής πρέπει να τέμνουν το ανάγλυφο του φορέα με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώνουν το σύνολο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που εφάπτονται των υπηρεσιών εξυπηρέτησης. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) :!"θεσμικό πλαίσιο!"υποστηρικτικές δομές!"μηχανισμοί υλοποίησης των δράσεων!"ανθρώπινοι πόροι που απαιτούνται!"οργανωτική ανασυγκρότηση του φορέα (αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, βελτίωση των υποδομών, κτλ)!"λειτουργικός εκσυγχρονισμός (ενίσχυση μηχανισμών με ΤΠΕ, βελτίωση της απόδοσης των διαδικασιών με την εισαγωγή και αξιοποίηση ΤΠΕ), κτλ Ο φορέας οφείλει να έχει συγκεκριμένες επιδιώξεις και προσδοκίες και αυτές οι επιδιώξεις πρέπει να αποτυπώνονται στο επιχειρησιακό του σχεδιασμό. Ενδεικτικά αναφέρονται: Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η υλοποίηση παρεμβάσεων οι οποίες έχουν ως τελικό στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους αποδέκτες. Έμφαση πρέπει να δίνεται στο εύρος και στον τρόπο ικανοποίησης του πολίτη ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 5

6 Εξειδίκευση στρατηγικού πλαισίου για την αποσαφήνιση των στρατηγικών κατευθύνσεων και ανάπτυξη των εσωτερικών ικανοτήτων ώστε να εξασφαλίζεται συνεχώς η συμβατότητα των επιλογών του Φορέα με τις βασικές επιλογές του. Εξασφάλιση συμβατότητας με τους στόχους και τα μέσα πολιτικής. Ο σχεδιασμός πρέπει να συνδέεται με τους γενικότερους στόχους της πολιτικής στον τομέα ευθύνης του Φορέα, αλλά με έμφαση στα συστήματα και τεχνολογίες που αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες του. Αναγνώριση κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας. Αναγνώριση, καταγραφή, ανάλυση και κωδικοποίηση των απαραίτητων προϋποθέσεων και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας στο σχεδιασμένο εγχείρημα του φορέα, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες επιτυχούς υλοποίησης των προγραμματιζόμενων δράσεων Διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας και τρόπου κοινής δράσης μεταξύ των φορέων. Κατανόηση πιθανών αλληλεξαρτήσεων της λειτουργίας άλλων εμπλεκομένων φορέων στον τομέα ευθύνης του και συντονισμός των μέσων και πόρων υλοποίησης. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός θεωρείται εκτός των άλλων και ως μια καλή αφετηρία για την αναβάθμιση του επίπεδου συνεργασίας τόσο μεταξύ των υπηρεσιών του δημοσίου, όσο και μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Μετά τη δημιουργία του νέου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, (απελευθέρωση από την τουρκική κυριαρχία το 1821), καθιερώθηκε δυαδικό αστυνομικό σύστημα με παράλληλη λειτουργία Χωροφυλακής σε γενικό και Δημοτικής Αστυνομίας σε τοπικό επίπεδο. Το σύστημα αυτό, με διάφορες παραλλαγές οργάνωσης ως προς τη Δημοτική Αστυνομία, ίσχυσε μέχρι το 1906, όταν η Χωροφυλακή ανέλαβε την αστυνόμευση ολόκληρης της χώρας. Το 1920 επανήλθε το δυαδικό σύστημα με την διατήρηση της Χωροφυλακής και την σύσταση της Αστυνομίας Πόλεων. Το νέο Αστυνομικό Σώμα εγκαταστάθηκε σταδιακά, στο διάστημα , στις πόλεις Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα και Κέρκυρα. Το Αστυνομικό αυτό σύστημα ίσχυσε μέχρι το 1984, όταν η Χωροφυλακή και η Αστυνομία Πόλεων συγχωνεύθηκαν σε ένα Σώμα, με την ονομασία Ελληνική Αστυνομία, το οποίο υπήχθη απευθείας στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (νόμος 1481/ , ΦΕΚ Α - 152). ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 6

7 Η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε όλη την επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος (λιμένες, θαλάσσιοι χώροι). ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 7

8 Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOY ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 8

9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Σχολή Αξιωματικών Σχολή Αστυφυλάκων Σχολή Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης Σχολή Εθνικής Ασφάλειας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 9

10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης Διεύθυνση Ελεγκτηρίου Δαπανών Διεύθυνση Υγειονομικού Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου της Κυβέρνησης Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Υπηρεσία Εναέριων Μέσων ΤΜΗΜΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Το 1987 ιδρύθηκε, στα πλαίσια της Υποδιεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Τμήμα Ανηλίκων. Η Υπηρεσία αυτή αναβαθμίστηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 378/95 σε Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής και αποτελείται από 2 Τμήματα. Τμήμα 1o Προστασίας Ανηλίκων Το 1ο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων, έχει ως αντικείμενο την πρόληψη της παραβατικότητας ανηλίκων καθώς και θέματα που αφορούν γενικότερα στην προστασία, παραβατικών και μη παιδιών, με την προϋπόθεση ότι σε βάρος τους δεν έχει σχηματισθεί δικογραφία και δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη, για κάποιο αδίκημα του Ποινικού Κώδικα και των Ειδικών Ποινικών Νόμων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας <περί ναρκωτικών> και Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Στη διοικητική αρμοδιότητα του Τμήματος, ανήκει επίσης και γραφείο επιστημονικής έρευνας, σκοπός του οποίου είναι η συλλογή και επεξεργασία των κοινωνικών ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 10

11 περιπτώσεων και στατιστικών στοιχείων δραστηριότητας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων. Η δραστηριότητα αυτή δημοσιεύεται ετησίως, υπό την μορφή Στατιστικής Επιθεώρησης. Από το ίδιο γραφείο δημοσιεύονται και αποτελέσματα πραγματοποίησης πρωτότυπης ερευνητικής δουλειάς. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί 2 ερευνητικές εργασίες που αφορούν στις εξαφανίσεις - φυγές ανηλίκων και στην έρευνα συμπεριφοράς ατόμων, προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας, τα οποία ενεπλάκησαν σε βιαιότητες κατά τη διάρκεια δημοσίων εορταστικών εκδηλώσεων. Το Τμήμα αυτό στελεχώνεται από 12 αστυνομικούς, εκ των οποίων 2 φέρουν τον βαθμό του Αξιωματικού. Τμήμα 2o Ειδικής Μεταχείρισης Ανηλίκων Το Τμήμα Ειδικής Μεταχείρισης Ανηλίκων, ασχολείται με την καταστολή της παραβατικότητας των ανηλίκων (σύλληψη, σχηματισμός δικογραφίας, παραπομπή στον Εισαγγελέα Ανηλίκων και το Δικαστήριο Ανηλίκων, την Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων). Στους χώρους του Τμήματος, λειτουργούν και ειδικοί χώροι περιορισμού (κράτησης) ανηλίκων, ποινικών και μη παραβατών (ημεδαποί και αλλοδαποί, καθώς και αλλοδαποί ανήλικοι προς απέλαση). Στελεχώνεται από 24 αστυνομικούς, από τους οποίους 3 φέρουν τον βαθμό του Αξιωματικού. Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων διοικείται από ανώτερο Αξιωματικό Πανεπιστημιακής μόρφωσης (Νομικές - Εγκληματολογικές Επιστήμες) και υπηρετούν σ αυτήν άνδρες και γυναίκες αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν εκπαιδευθεί ειδικά σε θέματα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την εφαρμογή της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, ψυχοπαθολογίας ανηλίκων, παιδαγωγικής, εγκληματολογίας, προστασίας ανηλίκων στο αστικό και εργατικό δίκαιο καθώς και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επισημαίνεται ότι, στους υπηρετούντες παρέχεται διαρκής επιμόρφωση σε σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας τους, θέματα. Στην επικράτεια για τη μεταχείριση των ανηλίκων λειτουργούν ανάλογα, στελεχωμένες αστυνομικές υπηρεσίες στην Θεσσαλονίκη, Πάτρα και στο Ηράκλειο Κρήτης. Όλες οι υπηρεσίες που αναφέρθηκαν, συνεργάζονται αρμονικά με συναρμόδιους δημόσιους φορείς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς προστασίας ανηλίκων. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 11

12 ΦΥΛΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η χώρα μας προς αντιμετώπιση του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης και με σκοπό την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά μας σύνορα, τα οποία αποτελούν και εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δραστηριοποιήθηκε και μέσω του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα: Επιτήρηση χερσαίων συνόρων Έχει συγκροτήσει και θέσει σε λειτουργία κατά μήκος των χερσαίων συνόρων Ειδικές Κινητές Αστυνομικές Μονάδες, στις οποίες έχουν διατεθεί σύγχρονα υλικοτεχνικά μέσα επιτήρησης (επίγεια και εναέρια), με σκοπό την επιτήρηση των συνόρων αυτών, προς αποτροπή εισόδου λαθρομεταναστών και την καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας. Επίσης, έχει συστήσει Αστυνομικές Ομάδες Ελέγχου (Οχημάτων και Προσώπων), που στελεχώθηκαν με προσωπικό των παραμεθορίων Αστυνομικών Διευθύνσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κομβικά σημεία οδικών αρτηριών και σε περάσματα πλησίον της μεθορίου, με σκοπό, αφ ενός μεν, την αποτροπή εισόδου λαθρομεταναστών και αφ ετέρου, την καταπολέμηση όλων των μορφών της διασυνοριακής εγκληματικότητας. Συνοριακοί φύλακες Στο πλαίσιο ενίσχυσης των μέτρων, για την επιτήρηση των χερσαίων εξωτερικών μας συνόρων και την καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας, άρχισε να λειτουργεί η Υπηρεσία Συνοριακών Φυλάκων. Τα εγκαίνια της Υπηρεσίας πραγματοποίησε στον μεθοριακό σταθμό Κρυσταλλοπηγής, ο πρωθυπουργός κ. Κώστας Σημίτης, την Κυριακή 9 Μαΐου 1999, συνοδευόμενος από τους Υπουργούς Δημοσίας Τάξεως, Εθνικής Άμυνας και Μακεδονίας - Θράκης κ.κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Άκη Τσοχατζόπουλο και Γεώργιο Μαγκριώτη, Υφυπουργούς, Βουλευτές και εκπροσώπους των τοπικών Αρχών. Η Υπηρεσία αποτελείται από 11 τμήματα συνοριακών φρουρών, τα οποία θα επιτηρούν την ελληνική μεθόριο στους νομούς Φλώρινας, Καστοριάς και Ιωαννίνων και σ' αυτήν υπηρετούν Συνοριακού Φύλακες, εκ των οποίων οι 100 είναι γυναίκες. Θαλάσσια σύνορα Δεδομένου ότι ο έλεγχος και η επιτήρηση των θαλασσίων μας συνόρων με την Τουρκία και Αλβανία, αντίστοιχα, εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 12

13 Εμπορικής Ναυτιλίας, το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως συνεργάζεται στενά με τις κατά τόπον αρμόδιες Λιμενικές Αρχές, με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, τόσο στον τομέα πρόληψης, όσο και στον τομέα εξιχνίασης. ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Με το νόμο 2334/95, ιδρύθηκε η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία έχει ως αποστολή, την υποστήριξη από αέρος των Υπηρεσιών της, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της όπως, κατόπτευση χώρων, διαβίβαση πληροφοριών στις επίγειες αστυνομικές δυνάμεις σχετικά με την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, τον έλεγχο της τάξης και της τροχαίας κίνησης, την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης, την συμβολή στη διάσωση θυμάτων θεομηνιών ή σοβαρών ατυχημάτων και γενικά συμβολή στο έργο της εθνικής και πολιτικής άμυνας της χώρας. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας, προέρχεται από το μόνιμο Αστυνομικό προσωπικό. Τα 3 ελικόπτερα της Υ.Ε.Μ.Ε.Α., είναι τύπου ΒΟ-105, του κατασκευαστικού οίκου EUROCOPTER, o οποίος είναι Γαλλο-Γερμανικός, έχουν μέγιστο βάρος απογείωσης λίβρες, φέρουν 2 κινητήρες ALLISON TURBINE ENGINES ισχύος 840 SΗΡ, αναπτύσσουν ταχύτητα 270 km/h. Ο βαθμός ανόδου είναι πόδια/λεπτό. Το μέγιστο ύψος πτήσης τους είναι πόδια. Είναι πιστοποιημένα για πτήσεις εξ όψεως (VFR), καθώς και για πτήση με τη βοήθεια των οργάνων (I.F.R.). Έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς 3 επιβατών, καλύπτοντας μία απόσταση 570 km. Τα ελικόπτερα αυτού του τύπου, χρησιμοποιούνται ευρέως από Αστυνομίες ανά τον κόσμο, σε ποικίλες αποστολές αλλά και για αεροδιακομιδές ασθενών από άλλους ιδιωτικούς φορείς. Τέλος, επισημαίνεται ότι η χρήση των ελικοπτέρων, έχει συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές Αστυνομίες. Σε καθημερινή βάση το ένα από τα ελικόπτερα, πετάει ορισμένες ώρες σε διάφορες περιοχές της Αττικής και συμβάλλει σημαντικά στην προληπτική αστυνόμευση, αλλά και στον έλεγχο της κίνησης τόσο στην Αττική, όσο και στα Εθνικά δίκτυα. Επίσης, έχουν πάρει μέρος σε πολλές αποστολές ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 13

14 εντοπισμού χασισοφυτειών, αλλά και κακοποιών που είχαν καταφύγει σε δύσβατες ορεινές περιοχές. Από τον Μάρτιο του 1997, ένα ελικόπτερο μεταστάθμευσε στην Κέρκυρα όπου διενεργεί εναέριες περιπολίες κατά μήκος της Ελληνοαλβανικής μεθορίου. Τον Φεβρουάριο παρελήφθησαν δύο νέα ελικόπτερα, τύπου EC της ίδιας εταιρείας και έτσι ο συνολικός στόλος ανέρχεται σε πέντε. ΣΚΥΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΚΥΛΟΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι σκύλοι φύλαξης προσώπων και πραγμάτων, είναι ράτσας MALINOIS η GERMAN SHEPHERD και επιλέγονται ανάμεσα σε δεκάδες άλλους, με κριτήρια, τα οποία αφορούν κυρίως το χαρακτήρα τους και λιγότερο την εξωτερική τους εμφάνιση. Θα πρέπει να είναι κοινωνικοί, σταθερού χαρακτήρα, με σωστή σωματική κατασκευή αλλά να είναι και γενναίοι και μαχητικοί, χωρίς να είναι υπέρ του δέοντος επιθετικοί. Οι συνοδοί, είναι εθελοντές φιλόζωοι αστυνομικοί, οι οποίοι επιλέγονται από επιτροπή, που αποτελείται από Αστυνομικό Διευθυντή, ψυχολόγο και εκπαιδευτή. Η εκπαίδευσή τους, διαρκεί 4 μήνες τουλάχιστον και παντρεύονται για την υπόλοιπη υπηρεσιακή ζωή του σκύλου, που διαρκεί έως 8 χρόνια. Ο σκύλος είναι αναπόσπαστο μέλος της οικογένειας του συνοδού και ζει μαζί με αυτή και στον ίδιο ρυθμό. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ Υπάρχουν 15 τέτοιοι σκύλοι και δύνανται να χρησιμοποιούνται: Κοινωφελείς σκοποί Αναζήτηση, εντοπισμός, ανεύρεση ατόμων παγιδευμένων σε ερείπια (σεισμοί - κατολισθήσεις). Αναζήτηση - ανεύρεση χαμένων ατόμων σε δασώδεις περιοχές. Αναζήτηση - ανεύρεση αντικειμένων, που δεν ανήκουν στο χώρο, χρησιμοποιώντας αυτή την ικανότητά τους, για εντοπισμό εμπρηστικών μηχανισμών στα δάση καθώς και πειστηρίων εγκλημάτων. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 14

15 Κατασταλτική δράση Οι αστυνομικοί σκύλοι και οι συνοδοί τους, είναι εκπαιδευμένοι ώστε να είναι σε θέση: Να συνοδεύουν επικίνδυνους κρατουμένους, στις πεζές μετακινήσεις τους. Να ακινητοποιούν κρατούμενο, που αποπειράται να αποδράσει. Να ακινητοποιούν τρίτους, που προσπαθούν να προσεγγίσουν, για οποιοδήποτε λόγο, κρατουμένους. Να αναλάβουν τη φύλαξη συλληφθέντων, σε ανοικτό χώρο, σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο, για τον αναγκαίο χρόνο άφιξης μέσου μεταφοράς τους ή της αναγκαίας δύναμης, για τη φύλαξή τους και όχι περισσότερο από 1 ώρα. Να αναζητήσουν και ν' ακινητοποιήσουν αποδράσαντα κρατούμενο σε αγροτική - δασώδη περιοχή. Να συνοδεύουν τα ειδικά οχήματα μεταγωγής κρατουμένων, όταν μετάγονται ιδιαίτερα επικίνδυνοι κρατούμενοι και υπάρχουν ενδείξεις απόπειρας απόδρασης, προς αποτροπή αυτής ή ακινητοποίηση αυτών, που θ αποδράσουν. Να συνοδεύουν οχήματα επαναπροώθησης λαθρομεταναστών και να επέμβουν, σε περίπτωση συμπλοκής ή απόπειρας απόδρασης. Να συνδράμουν στη σύλληψη κακοποιού, που βρίσκεται οχυρωμένος μέσα σε κτίριο. Να συνδράμουν τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε περιπτώσεις που εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη εγκληματικότητα, σε κάποια περιοχή. Να αποτρέψουν την προσέγγιση θεατών, στον αγωνιστικό χώρο, κάθε είδους γηπέδων. Να προστατεύσουν διαιτητές, αθλητές κ.λ.π. παράγοντες κατά την είσοδο - έξοδο, στον αγωνιστικό χώρο, από άμεσες επιθέσεις. Να εκτελέσουν κάθε άλλο καθήκον, που θα ανατεθεί και καλύπτεται από την εκπαίδευση που έχουν λάβει. Οι αστυνομικοί σκύλοι φύλαξης προσώπων και πραγμάτων, θεωρούνται όπλο του αστυνομικού συνοδού και είναι ισχυρότερο της αστυνομικής ράβδου και υποδεέστερο του πιστολιού ή περιστρόφου και σαν τέτοιο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΚΥΛΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 15

16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι ράτσες που χρησιμοποιεί η Ελληνική Αστυνομία, είναι GERMAN SHEPHERD, LABRADOR, MALINOIS, GOLDEN RETRIEVER. Για την επιλογή των συνοδών και των σκύλων, καθώς και για τη διαβίωση τους, ισχύουν ότι και για τα σκυλιά Φύλαξης Προσώπων και Πραγμάτων. Η εκπαίδευση των συνοδών και των σκύλων διαρκεί 3 μήνες. Υπάρχουν 11 σκύλοι και χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση ναρκωτικών. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΚΥΛΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι ράτσες που χρησιμοποιεί η Ελληνική Αστυνομία, είναι οι ίδιες που χρησιμοποιούνται και για τα ναρκωτικά. Για την επιλογή των συνοδών και των σκύλων, καθώς και για τη διαβίωσή τους, ισχύουν ότι και για τα παραπάνω. Υπάρχουν 46 σκύλοι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών μηχανισμών. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ Το Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων (Α.Σ.Α.Δ.Α.) τέθηκε σε λειτουργία, στις 16 Ιανουαρίου Η προμήθεια του όλου συστήματος, έγινε μετά από μία σειρά διαπραγματεύσεων και αφού προσφέρθηκε και πρόσθετος εξοπλισμός και συγκεκριμένα ένας ακόμα σταθμός εισαγωγής στοιχείων. Η προμήθεια ενός συστήματος Α.Σ.Α.Δ.Α., υπήρξε παλαιός στόχος του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και η εγκατάστασή του στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Υπηρεσιών (Δ.Ε.Ε.) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα βοηθήσει τα μέγιστα στη δίωξη του εγκλήματος και στην αρτιότερη λειτουργία της Υπηρεσίας αυτής και της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα. Η προμήθεια αφορά την τελευταία έκδοση Α.Σ.Α.Δ.Α. της εταιρείας AFIS 2000 και όχι το αρχικά προσφερθέν και εντάσσεται στα συστήματα ανοικτής αρχιτεκτονικής με λειτουργικό Unix δηλαδή μπορεί εύκολα να επεκταθεί και να συνδεθεί με τα υπόλοιπα συστήματα που λειτουργούν στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, καθώς και με άλλα Α.Σ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 16

17 Το σύστημα σαρώνει τα δεκαδακτυλικά αποτυπώματα από μηχανές σάρωσης (scanner) και τα συγκρίνει με τα ήδη καταχωρημένα, καθώς και τα αποτυπώματα που έχουν βρεθεί στους τόπους τέλεσης εγκλημάτων. Οι σχετικές βολιδοσκοπήσεις και η έρευνα αγοράς για την προμήθεια αυτού του συστήματος, είχαν αρχίσει από Οι διαδικασίες προμήθειάς του από την Ελληνική Αστυνομία ξεκίνησαν ουσιαστικά στις 12 Οκτωβρίου 1992, με την ανακοίνωση της σχετικής προκήρυξης. Στις 31 Σεπτεμβρίου 1993, υπέβαλλαν τεχνικές και οικονομικές προσφορές τρεις εταιρείες: Η Γαλλική <Morpho>, που συνεργάζεται στην Ελλάδα με την ΙΒΜ και την Ελληνική Επιστημονική. Η Aμερικάνικη <Printrak> που στην Ελλάδα συνεργάζεται με την <Dec> και την <Information Dynamics> και η Iαπωνική <Νec>, που στην Ελλάδα, συνεργάζεται με την <Bull>. Το Σεπτέμβριο του 1994 τελείωσε η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των τριών εταιρειών και διενεργήθηκαν δοκιμαστικoί έλεγχοι των συστημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, πρότεινε την απόρριψη των τεχνικών προσφορών των εταιρειών <Μοrpho> και <Νec> και το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς μόνο της εταιρείας <Printrak>. Στις 13 Ιανουαρίου 1995 αποφασίσθηκε το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της Printrak και η Επιτροπή Αξιολόγησης πρότεινε την προμήθεια του συστήματος, αλλά στην τελευταία έκδοσή του που κυκλοφορούσε στην αγορά, σύμφωνα με γνωστοποίηση της εταιρείας προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως, όπως υποχρεούτο από τις τεχνικές προδιαγραφές. Στο σύστημα μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί τα αποτυπώματα ατόμων. Το σύστημα χρησιμοποιείται διεθνώς από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες και είναι πολύτιμο στην εξακρίβωση στοιχείων ταυτότητας και στην διαλεύκανση εγκληματικών πράξεων από τα τμήματα δακτυλικών αποτυπωμάτων που εγκαταλείπονται από τους δράστες στον τόπο του εγκλήματος. Η τιμή αγοράς και εγκατάστασης του συστήματος, με βάση τη σύμβαση που υπεγράφη, ανήλθε στο ποσό των δραχμών. Η τιμή αγοράς του ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 17

18 Α.Σ.Α.Δ.Α. με τελική έκπτωση 50%, επετεύχθη μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις με την προμηθεύτρια εταιρεία. ΤΟ DNA ΣΤΗΝ ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ To DNA είναι το γενετικό υλικό που υπάρχει σ όλα σχεδόν τα κύτταρα του σώματός μας. Πρόκειται για ένα πολύπλοκο μακρομόριο που περιέχει κωδικοποιημένες τις γενετικές πληροφορίες από τις οποίες οι μισές κληρονομούνται από την μητέρα και οι άλλες μισές από τον πατέρα. Οι γενετικές αυτές πληροφορίες καθορίζουν τα φυσικά χαρακτηριστικά του ατόμου και κατευθύνουν όλες τις λειτουργίες του οργανισμού. Το γεγονός ότι το DNA είναι το ίδιο με όλα τα κύτταρα του αυτού οργανισμού και, με εξαίρεση τους ομοζυγωτικούς διδύμους, μοναδικό για κάθε άνθρωπο, μας επιτρέπει να συγκρίνουμε μεταξύ τους DNA από διαφορετικά βιολογικά υλικά και να διαπιστώσουμε ομοιότητες η διαφορές του όπως π.χ. σε περιπτώσεις βιασμών, κηλίδα σπέρματος ή τρίχα με αίμα υπόπτου. Η διαθέσιμη τεχνολογία αυτή την στιγμή δεν επιτρέπει την εξέταση ολόκληρου του μορίου του DNA. Η ανάλυση με STRs όμως, μας επιτρέπει τον εντοπισμό ορισμένων περιοχών του DNA οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία και διαφέρουν σημαντικά σε μέγεθος από άτομο σε άτομο. Αυτή η ποικιλομορφία μεγέθους, οφείλεται στον αριθμό επαναλήψεων μικρών ακολουθιών νουκλεοτιδίων οι οποίες ονομάζονται ακολουθίες STRs, από τα αρχικά των αντίστοιχων αγγλικών λέξεων Short Tandem Repcats. Επεξεργασία βιολογικών δειγμάτων Το DNA απομονώνεται από βιολογικά υγρά, ιστούς, ρίζες τριχών και οστά. Οι συγκεκριμένες STR περιοχές του DNA σημαίνονται με φθορίζουσες ουσίες και πολλαπλασιάζονται πολλές φορές με την αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR). Η μέθοδος PCR παρουσιάζει περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι των μέχρι πρότινος χρησιμοποιούμενων μεθόδων, καθότι αυξάνει την ευαισθησία της ανάλυσης σε βιολογικά δείγματα των οποίων τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα του DNA δεν είναι ικανοποιητική. Στο εργαστήριό μας, σε κάθε δείγμα, αναλύονται πέντε συγκεκριμένες περιοχές STRs (VWA, THOI, F13, FES και SE 33). ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 18

19 Τα ήδη πολλαπλασιασμένα τμήματα του DNA διαχωρίζονται ανάλογα με το μέγεθός τους με την τεχνική της ηλεκτροφόρησης και διακρίνονται σαν καθορισμένες ζώνες, οι οποίες σε γραφική παράσταση απεικονίζονται σαν καθορισμένες κορυφές. Με αυτό τον τρόπο σε κάθε δείγμα μπορούν να διαχωριστούν μέχρι δέκα ζώνες, οι μισές προερχόμενες από την μητέρα και οι άλλες μισές προερχόμενες από τον πατέρα. Επίσης με την χρησιμοποιούμενη μέθοδο, εξετάζοντας συγκεκριμένες περιοχές των φυλετικών χρωμοσωμάτων (Χ, Υ) είναι δυνατόν παράλληλα να προσδιοριστεί και το φύλλο του ατόμου από το οποίο έχει προέλθει το βιολογικό υλικό. Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης STR Ο τύπος STR του εξετασθέντος βιολογικού υλικού μπορεί να συγκριθεί με τον τύπο STR οποιουδήποτε ατόμου. Αν διαφέρει, τότε αποκλείεται το βιολογικό υλικό να έχει προέλθει από το συγκεκριμένο άτομο. Αν όμως υπάρχει ταύτιση των τύπων STR, τότε υπάρχει πιθανότητα το συγκεκριμένο βιολογικό υλικό να έχει προέλθει από αυτό το άτομο, ή από οποιοδήποτε άλλο που έχει τον ίδιο τύπο STR. Σε αυτή την περίπτωση για να εκτιμηθεί η σημαντικότητα του αποτελέσματος, (δηλαδή η σημαντικότητα της ταύτισης), είναι απαραίτητο να υπολογισθεί η συχνότητα με την οποία εμφανίζεται ο συγκεκριμένος τύπος STR στον πληθυσμό. Για το λόγο αυτό, έχει δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων από τυχαία επιλεγμένα μη συγγενικά άτομα του Ελληνικού πληθυσμού. Προκειμένου να υπολογισθεί, η συχνότητα εμφάνισης ενός τύπου STR στον πληθυσμό, υπολογίζεται ξεχωριστά η συχνότητα εμφάνισης της κάθε περιοχής STR στον πληθυσμό, υπολογίζεται ξεχωριστά η συχνότητα εμφάνισης της κάθε περιοχής STR στον ίδιο πληθυσμό όπως προκύπτει από τα στοιχεία της βάσης δεδομένων και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται οι συχνότητες και των πέντε περιοχών STR μαζί. Συγγένεια Καθώς το DNA κληρονομείται (τα μισά χαρακτηριστικά από κάθε γονέα) υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα, συγγενικά άτομα να μοιράζονται τον ίδιο τύπο STR από ότι άτομα μη συγγενικά. Η πιθανότητα αυτή εξαρτάται από το βαθμό συγγένειας μεταξύ τους. Οι ομοζυγωτικοί δίδυμοι έχουν τον ίδιο τύπο STR και συνήθως τα αδέλφια είναι τα επόμενα πιο πιθανά άτομα να μοιράζονται κοινό τύπο STR. Καθώς η συγγενική σχέση μεταξύ των ατόμων γίνεται πιο μακρινή οι πιθανότητες ύπαρξης κοινού τύπου STR άμεσα μειώνονται. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 19

20 Ειδικές Δυνάμεις ΕΚΑΜ ΕΙΔlΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η Ειδική αυτή μονάδα, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1978, με το Προεδρικό Διάταγμα 534/1978. Αποστολή της μονάδας αυτής είναι: Η αντιμετώπιση εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων. Ειδικών εγκλημάτων βίας (τρομοκρατικές ενέργειες). Ενόπλων συγκρούσεων. Οργανωμένων ληστειών. Αεροπειρατειών. Απαγωγών προσώπων. Συνοδειών επισήμων προσώπων υψηλού κινδύνου. Καταστολή εξεγέρσεων στις φυλακές της χώρας και γενικά περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται επέμβαση Αστυνομικών δυνάμεων, ειδικώς εκπαιδευμένων και πλήρως εξοπλισμένων, με σύγχρονα όπλα και υλικοτεχνικά μέσα, για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος, με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, με την χρήση της ελάχιστης και αναγκαίας, κατά περίπτωση, βίας. Συνοδείες, μεταγωγές άκρως επικίνδυνων κακοποιών - τρομοκρατών. Στις αποστολές τους περιλαμβάνονται: Διασώσεις ατόμων, που έχουν αποκλεισθεί σε δυσπρόσιτες περιοχές. Επεμβάσεις, για απεγκλωβισμούς ατόμων, σε περιπτώσεις θεομηνιών και φυσικών καταστροφών, και Την προστασία επί 24ώρου βάσεως, του αεροδρομίου Ελληνικού (Ανατολικού και Δυτικού). ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Η μονάδα διοικητικά υπάγεται στην Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 20

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 14 / 2001

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 14 / 2001 Τελευταία ενηµέρωση:13/12/2012 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 14 / 2001 (ΦΕΚ 12 - Α' της 31-1-01) Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Το Προεδρικό ιάταγµα 14/2001 ενηµερώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΟΣ ΔΑΠ ΛΣ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Κριτική θεώρηση Οργανισμών Υ.Ε.Ν. - Προτάσεις Διοικητικής Μεταρρύθμισης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Κριτική θεώρηση Οργανισμών Υ.Ε.Ν. - Προτάσεις Διοικητικής Μεταρρύθμισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Κριτική θεώρηση Οργανισμών Υ.Ε.Ν. - Προτάσεις Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Τρύφωνα Χ. Κοροντζή, Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος, υποψήφιου διδάκτορα τμ. Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 -i- ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η διαδροµή του αεροπορικού όπλου, από τη σύστασή του µέχρι σήµερα, αποτελεί πηγή έµπνευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 1/181 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ Υ.Ε.Ν. Η αποστολή του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό Hμέρα 1 Hμέρα 1 Σελίδα 1 Σελίδα 2 Hμέρα 3 Hμέρα 6 Σελίδα 3 Σχετικά με τον Απολογισμό Ο ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του ΟΤΕ που κρατάτε, αποτελεί τη δεύτερη ετήσια επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Νίκος Βρεττός Γιάννης Στουρνάρας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Σεπτέμβριος 2009 www.amcham.gr www.bhcc.gr www.ccifhel.org.gr www.german-chamber.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ, 2006 ΤΣΟΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www. aueb. gr/ statistical- institute ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου 3402 (ΦΕΚ 258 Α /17-10-2005)

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα