2.2. Το ΠΔ8/ «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/ ).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935)."

Transcript

1 2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.1. Βασικό νομοθέτημα Ο Ν6422/34 καθόρισε την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανολόγου μηχανικού, του ηλεκτρολόγου μηχανικού και του ναυπηγού. Διαίρεσε τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε απλές και σε μη απλές και για τις πρώτες επέτρεψε την άσκηση του επαγγέλματος και από πρόσωπα που δεν είναι διπλωματούχοι μηχανολόγοι ή ηλεκτρολόγοι ή ναυπηγοί Το ΠΔ8/ «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/ ). Πρακτικοί μηχανικοί και μηχανοδηγοί κινητήριων μηχανών Οι ασχολούμενοι με την επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρηση κινητήριων μηχανών μηχανολογικών εγκαταστάσεων 20HP και άνω υποχρεούνται να διαθέτουν σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα. Ορίζονται τα εξής πτυχία και διπλώματα μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού α, β και γ τα οποία είναι 2 κατηγοριών, κατηγορίας ατμομηχανών και κατηγορίας μηχανών εσωτερικής καύσης. Το δίπλωμα μηχανοδηγού δίνει το δικαίωμα επίβλεψης εγκατάστασης έως 30HP. Το δίπλωμα πρακτικού μηχανικού α δίνει το δικαίωμα επίβλεψης εγκατάστασης έως 100HP Το δίπλωμα πρακτικού μηχανικού β δίνει το δικαίωμα επίβλεψης εγκατάστασης έως 200HP Το δίπλωμα πρακτικού μηχανικού γ δίνει το δικαίωμα επίβλεψης εγκατάστασης έως 800HP Η επίβλεψη εγκαταστάσεων με κινητήρια ισχύ άνω των 800HP γίνεται μόνο από διπλωματούχο μηχανικό του Ν6422/34 και από πρακτικό μηχανικό γ. Πτυχίο μηχανοδηγού απονέμεται σε όποιον: 2. Είναι πτυχιούχος μέσης ή κατώτερης τεχνικής σχολής 3. Έχει 2ετή υπηρεσία μηχανουργείου ή εργοστασίου Είτε: 2. Έχει 8ετή υπηρεσία εργοστασίου ή συνολικά 6ετή υπηρεσία από την οποία 2 έτη σε μηχανουργείο Δίπλωμα πρακτικού μηχανικού γ τάξης απονέμεται σε όποιον: 2. Είναι πτυχιούχος μέσης ή κατώτερης τεχνικής σχολής 1

2 3. Έχει 5ετή υπηρεσία από την οποία τουλάχιστον 3 έτη σε μηχανουργείο Είτε: 2. Έχει δίπλωμα β μηχανικού εμπορικών πλοίων 3. Έχει 1 έτος υπηρεσία Είτε: 2. Έχει δίπλωμα γ μηχανικού εμπορικών πλοίων 3. Έχει 2 έτη υπηρεσία Είτε: 2. Έχει 5ετή υπηρεσία σε μηχανουργείο και 2ετή σε εργοστάσιο, ή 3. Έχει 4ετή υπηρεσία σε μηχανουργείο και 4ετή σε εργοστάσιο, ή 4. Έχει 10ετή υπηρεσία σε εργοστάσιο Δίπλωμα πρακτικού μηχανικού β τάξης απονέμεται σε όποιον: 2. Είναι πτυχιούχος μέσης τεχνικής σχολής 3. Έχει 3ετή υπηρεσία σε μηχανουργείο και 4ετή σε εργοστάσιο Είτε: 2. Είναι πτυχιούχος κατώτερης τεχνικής σχολής 3. Έχει 4ετή υπηρεσία σε μηχανουργείο και 5ετή σε εργοστάσιο Είτε: 2. Έχει δίπλωμα α μηχανικού εμπορικών πλοίων 3. Έχει 1 έτη υπηρεσία σε εργοστάσιο Είτε: 2. Έχει δίπλωμα β μηχανικού εμπορικών πλοίων 3. Έχει 3 έτη υπηρεσία σε εργοστάσιο Είτε: 2. Έχει δίπλωμα γ μηχανικού εμπορικών πλοίων 3. Έχει 5 έτη υπηρεσία σε εργοστάσιο Είτε: 2. Έχει 5ετή υπηρεσία σε μηχανουργείο και 6ετή σε εργοστάσιο, ή 3. Έχει 4ετή υπηρεσία σε μηχανουργείο και 8ετή σε εργοστάσιο, ή 4. Έχει 15ετή υπηρεσία σε εργοστάσιο Δίπλωμα πρακτικού μηχανικού α τάξης απονέμεται σε όποιον: 2. Είναι πτυχιούχος μέσης τεχνικής σχολής 3. Έχει 4ετή υπηρεσία σε μηχανουργείο και 6ετή σε εργοστάσιο Είτε: 2. Είναι πτυχιούχος κατώτερης τεχνικής σχολής 3. Έχει 4ετή υπηρεσία σε μηχανουργείο και 8ετή σε εργοστάσιο 2

3 Είτε: 2. Έχει δίπλωμα α μηχανικού εμπορικών πλοίων 3. Έχει 3 έτη υπηρεσία σε εργοστάσιο Είτε: 2. Έχει δίπλωμα β μηχανικού εμπορικών πλοίων 3. Έχει 5 έτη υπηρεσία σε εργοστάσιο Είτε: 2. Έχει δίπλωμα γ μηχανικού εμπορικών πλοίων 3. Έχει 8 έτη υπηρεσία σε εργοστάσιο Είτε: 2. Έχει 5ετή υπηρεσία σε μηχανουργείο και 10ετή σε εργοστάσιο, ή 3. Έχει 4ετή υπηρεσία σε μηχανουργείο και 12ετή σε εργοστάσιο, ή 4. Έχει 20ετή υπηρεσία σε εργοστάσιο Θερμαστές Οι ασχολούμενοι με την επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρηση λεβήτων υποχρεούνται να διαθέτουν πτυχίο θερμαστή. Ειδικώτερα οι ασχολούμενοι με την επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρηση λεβήτων θερμαινόμενης επιφάνειας 100m 2 και άνω υποχρεούνται να διαθέτουν πτυχίο αρχιθερμαστή. Δίπλωμα θερμαστή απονέμεται σε όποιον: 2. Έχει 3ετή υπηρεσία Δίπλωμα αρχιθερμαστή απονέμεται σε όποιον: 2. Έχει 5ετή υπηρεσία Μηχανοδηγοί αλωνιστικών μηχανημάτων Οι ασχολούμενοι με την επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρηση αλωνιστικών μηχανημάτων υποχρεούνται να διαθέτουν πτυχίο μηχανοδηγού αλωνιστικών μηχανημάτων. Δίπλωμα μηχανοδηγού αλωνιστικών μηχανημάτων απονέμεται σε όποιον: 2. Έχει 6ετή υπηρεσία σε αλωνιστικές μηχανές, ή 3. Έχει 7ετή υπηρεσία σε μηχανουργείο και 2ετή σε αλωνιστικές μηχανές 2.3. Το ΒΔ/ «Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων μηχανών και ατμολεβήτων» (ΦΕΚ37Α/ ). 3

4 Τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του προηγούμενου νομοθετήματος με κύριο χαρακτηριστικό την υποχρέωση επιτυχίας σε εξετάσεις όσων θέλουν να γίνουν μηχανοδηγοί ή πρακτικοί μηχανικοί. Οι κινητήριες μηχανές ισχύος μέχρι 800HP, πλην των ηλεκτροκινητήρων, και οι ατμολέβητες μόνιμων εγκαταστάσεων θερμαινόμενης επιφάνειας μέχρι 300m 2 ως προς την επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρηση αυτών θεωρούνται ως απλές εγκαταστάσεις του άρθρου 3 του Ν6422/34. Οι εγκαταστάσεις κινητήριων μηχανών διακρίνονται στις εξής ειδικότητες: 1. Ειδικότητα ατμομηχανών 2. Ειδικότητα μηχανών εσωτερικής καύσης 3. Ειδικότητα υδραυλικών τροχών και υδροστροβίλων Οι εγκαταστάσεις της ειδικότητας ατμομηχανών και της ειδικότητας μηχανών εσωτερικής καύσης υποδιαιρούνται σε 4 κατηγορίες: HP HP HP HP Στην περίπτωση περισσότερων της μιας εγκατεστημένων κινητήριων μηχανών η κατηγορία της εγκατάστασης χαρακτηρίζεται με βάση την ισχύ του μεγαλύτερου κινητήρα. Οι εγκαταστάσεις μονίμων ατμολεβήτων υποδιαιρούνται σε 2 κατηγορίες: 1. Θερμαντικής επιφάνειας m 2 2. Θερμαντικής επιφάνειας m 2 Κανείς δεν μπορεί να ασκεί υπεύθυνη επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση κινητήριων μηχανών συνολικής ισχύος 20HP και άνω, αν δεν είναι εφοδιασμένος με αντίστοιχο πτυχίο. Τα πτυχία διαιρούνται σε: 1. Πτυχίο πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών α τάξης 2. Πτυχίο πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών β τάξης 3. Πτυχίο πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών γ τάξης 4. Πτυχίο μηχανοδηγού Τα πτυχία είναι 3 ειδικοτήτων και αντιστοιχούν προς τις ειδικότητες των κινητήριων μηχανών. Αυτός που ασκεί την υπεύθυνη επίβλεψη εγκαταστάσεων 4 ης κατηγορίας ειδικοτήτων α και β και 2 ης κατηγορίας ειδικότητας γ πρέπει να είναι εφοδιασμένος με πτυχίο πρακτικού μηχανικού α τάξης. 4

5 Αυτός που ασκεί την υπεύθυνη επίβλεψη εγκαταστάσεων 3 ης κατηγορίας ειδικοτήτων α και β και 1 ης κατηγορίας ειδικότητας γ πρέπει να είναι εφοδιασμένος με πτυχίο πρακτικού μηχανικού β τάξης. Αυτός που ασκεί την υπεύθυνη επίβλεψη εγκαταστάσεων 2 ης κατηγορίας ειδικοτήτων α και β πρέπει να είναι εφοδιασμένος με πτυχίο πρακτικού μηχανικού γ τάξης. Αυτός που ασκεί την υπεύθυνη επίβλεψη εγκαταστάσεων 1 ης κατηγορίας ειδικοτήτων α και β πρέπει να είναι εφοδιασμένος με πτυχίο μηχανοδηγού. Κανείς δεν μπορεί να ασκεί υπεύθυνη επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση μόνιμων ατμολεβήτων αν δεν είναι εφοδιασμένος με αντίστοιχο πτυχίο. Τα πτυχία διαιρούνται σε: 1. Πτυχίο θερμαστή 2. Πτυχίο αρχιθερμαστή Αυτός που εργάζεται σαν υπεύθυνος θερμαστής εγκατάστασης ατμολεβήτων της 1 ης κατηγορίας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με πτυχίο θερμαστή. Αυτός που εργάζεται σαν υπεύθυνος θερμαστής εγκατάστασης ατμολεβήτων της 2 ης κατηγορίας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με πτυχίο αρχιθερμαστή. Κανείς δεν μπορεί να ασκεί υπεύθυνη επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρηση αλωνιστικών μηχανών αν δεν είναι εφοδιασμένος με αντίστοιχο πτυχίο αλωνιστικών μηχανών. Κάθε πτυχιούχος μηχανοδηγός μπορεί να επιβλέπει ένα αλωνιστικό μηχάνημα ή συγκρότημα Ο ΑΝ 878/46 «Περί αναστολής εκδόσεων πτυχίων πρακτικών μηχανικών» (ΦΕΚ24Α/ ). Ανέστειλε προσωρινά την έκδοση των πτυχίων πρακτικών μηχανικών Το ΒΔ/ «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από δ/τος «περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων μηχανών κι ατμολεβήτων»» (ΦΕΚ203Α/ ). Τροποποίησε το ΒΔ/ κατά τα εξής: 1. Διέκρινε τις εγκαταστάσεις ατμολεβήτων σε 2 ειδικότητες: Στερεών καυσίμων και υγρών καυσίμων. Οι κατηγορίες παρέμειναν οι ίδιες (10 100m 2 και m 2 θερμαινόμενη επιφάνεια. Αντίστοιχα διαχώρισε και τα πτυχία. 2. Καθόρισε περισσότερες λεπτομέρειες για τα προσόντα αυτών που θέλουν να αποκτήσουν τα αντίστοιχα πτυχία και για τη διαδικασία των εξετάσεων Το ΝΔ1150/49 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ αριθμ του 1934 Νόμου «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου κλπ.» και του υπ αριθμ. 878 του 1946 Αναγκ. Νόμου «περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών μηχανικών κλπ» ως και διατάξεων τινών αρμοδιότητος του Υπουργείου Μεταφορών» (ΦΕΚ249Α/ ). 5

6 Όρισε, μεταξύ άλλων, ότι για χορήγηση άδειας ίδρυσης, επέκτασης, διαρρύθμισης, ανακαίνισης ή λειτουργίας βιομηχανίας ή βιοτεχνίας ή γενικά μηχανολογικής εγκατάστασης, απαιτείται καταβολή ποσού σε δημόσιο ταμείο το οποίο ανέρχεται από 2 τοις χιλίοις έως 6 τοις χιλίοις της αξίας της εγκατάστασης Το ΒΔ/ «Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» (ΦΕΚ82Α/ ). Διαίρεσε τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις στις εξής ειδικότητες: A Βιομηχανίες μετάλλων Β Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πρώτων και ημικατεργάστων υλών (ό,τι δεν περιλαμβάνεται στις Α, Γ, Δ και Ε ειδικότητες) Γ Εγκαταστάσεις εκρηκτικών και καυσίμων Δ Εγκαταστάσεις καμίνων και κλιβάνων Ε Εγκαταστάσεις υγιεινής (Αποχέτευση, θέρμανση, κλιματισμός, ύδρευση) Ζ Εγκαταστάσεις μεταλλείων και λατομείων Η κατάταξη των μηχανολογικών εγκαταστάσεων γίνεται με έναν συντελεστή Σ ο οποίος υπολογίζεται με δεδομένα την ισχύ των κινητήρων σε HP, την ατμοπαραγωγή σε kg/h, και άλλα. Με βάση την τιμή του Σ οι εγκαταστάσεις Α, Β, Ε και Ζ ειδικότητας υποδιαιρούνται σε 3 κατηγορίες: 1. 1 η κατηγορία με Σ από 100 μέχρι η κατηγορία με Σ από μέχρι η κατηγορία με Σ από και άνω Οι εγκαταστάσεις Γ ειδικότητας υποδιαιρούνται σε 2 κατηγορίες: 1. Κοινές κάμινοι και κλίβανοι αρτοποιίας 2. Λοιποί κάμινοι και κλίβανοι Οι εγκαταστάσεις Ε ειδικότητας αποτελούν ενιαία κατηγορία Απλές εγκαταστάσεις κατά τον Ν6422 για την εκπόνηση μελέτης και την επίβλεψη της εκτέλεσης της μελέτης θεωρούνται οι της 1 ης κατηγορίας των ειδικοτήτων Α, Β, Δ, Ε και Ζ. Διπλωματούχοι μηχανικοί του Ν6422 έχουν δικαίωμα εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης της εκτέλεσης της μελέτης για εγκαταστάσεις όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών. Διπλωματούχοι μηχανικοί άλλης ειδικότητας πλην μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων ηλεκτρολόγων και ναυπηγών έχουν δικαίωμα εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης της εκτέλεσης της μελέτης για απλές εγκαταστάσεις. Υπομηχανικοί μηχανολόγοι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας έχουν δικαίωμα εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης της εκτέλεσης της μελέτης για απλές εγκαταστάσεις. Κάτοχοι άδειας επαγγέλματος εγκαταστάτη έχουν δικαίωμα επίβλεψης της εκτέλεσης της μελέτης για απλές εγκαταστάσεις. Ειδικά διπλωματούχοι χημικοί μηχανικοί έχουν δικαίωμα εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης της εκτέλεσης της μελέτης για εγκαταστάσεις 2 ης κατηγορίας ειδικοτήτων Α και Β οι οποίες 6

7 χαρακτηρίζονται ως χημικές (κατά τον χρόνο δημοσίευσης του νομοθετήματος δεν είχε καθοριστεί ποιες εγκαταστάσεις καθορίζονται ως χημικές). Σε εγκαταστάσεις ειδικότητας Γ απαιτείται εκτός της μελέτης διπλωματούχου μηχανικού Ν6422 και μελέτη διπλωματούχου χημικού μηχανικού. Εγκαταστάσεις με Σ κάτω του 100 δεν απαιτείται να μελετώνται ή να επιβλέπονται για την εκτέλεση της μελέτης τους. Όλες οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις με συντελεστή Σ μεγαλύτερο του πρέπει να έχουν υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη της λειτουργίας της. Κάθε εγκατάσταση των ειδικοτήτων Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ για την τεχνική επίβλεψη της λειτουργίας της κατατάσσεται σε μια από τις 4 παρακάτω κατηγορίες: 1. 1 η κατηγορία με Σ από μέχρι η κατηγορία με Σ από μέχρι η κατηγορία με Σ από μέχρι η κατηγορία με Σ πάνω από Απλές εγκαταστάσεις κατά τον Ν6422 για την τεχνική επίβλεψη της λειτουργίας τους θεωρούνται οι της 1 ης και 2 ης κατηγορίας των ειδικοτήτων Α, Β, Δ, Ε και Ζ. Διπλωματούχοι μηχανικοί του Ν6422 έχουν δικαίωμα τεχνικής επίβλεψης για εγκαταστάσεις όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών. Διπλωματούχοι μηχανικοί άλλης ειδικότητας πλην μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων ηλεκτρολόγων και ναυπηγών έχουν δικαίωμα τεχνικής επίβλεψης και επίβλεψης της εκτέλεσης της μελέτης για απλές εγκαταστάσεις. Υπομηχανικοί μηχανολόγοι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας έχουν δικαίωμα τεχνικής επίβλεψης για απλές εγκαταστάσεις. Κάτοχοι άδειας επαγγέλματος εγκαταστάτη έχουν δικαίωμα τεχνικής επίβλεψης για εγκαταστάσεις 1 ης κατηγορίας. Ο έχων την ευθύνη της τεχνικής επίβλεψης μηχανολογικής εγκατάστασης υποχρεούται να την επιθεωρεί τακτικά και να σημειώνει παρατηρήσεις σε ειδικό βιβλίο. Δεν επιτρέπεται τεχνική επίβλεψη περισσοτέρων της μιας εγκατάστασης, εκτός αν ο επιβλέπων είναι διπλωματούχος μηχανικός του Ν6422 με 10ετή προϋπηρεσία, οπότε μπορεί να επιβλέπει μέχρι 3 εγκαταστάσεις. Για πραγματογνωμοσύνες και εκτιμήσεις εγκαταστάσεων ισχύει η υποδιαίρεση και τα επαγγελματικά δικαιώματα της τεχνικής επίβλεψης. Πραγματογνωμοσύνες ατυχημάτων σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις γίνονται μόνο από διπλωματούχους μηχανικούς του Ν6422. Καθορίζονται οι παρακάτω επαγγελματικές άδειες: 1. Άδεια υπομηχανικού μηχανολόγου 2. Άδεια εγκαταστάτη 3. Άδεια συντηρητή 7

8 Προβλέπεται καταχώρηση των υπογραφών των επαγγελματιών που έχουν τα σχετικά δικαιώματα σε ειδικά βιβλία αρμόδιων υπηρεσιών Το ΒΔ/ «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από Β.Δ/τος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών»» (ΦΕΚ346Α/ ). Διαίρεσε τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις στις εξής ειδικότητες: A Βιομηχανίες μετάλλων και ξύλου Β Κλωστοϋφαντουργικές βιομηχανίες Γ Βιομηχανίες ειδών διατροφής Δ Χημικές βιομηχανίες Ε Βιομηχανίες δομικών υλικών ΣΤ Βιομηχανίες εκρηκτικών και καυσίμων Ζ Μεταφορικές εγκαταστάσεις Η Κάμινοι και κλίβανοι Θ Εγκαταστάσεις υγιεινής (Αποχέτευση, θέρμανση, κλιματισμός, ύδρευση) Ι Εγκαταστάσεις μεταλλείων και λατομείων Οι εγκαταστάσεις των παραπάνω ειδικοτήτων χαρακτηρίζονται ως απλές κατά τον Ν6422 προκειμένου για εκπόνηση μελετών όταν συντρέχουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Δεν διαθέτουν συνολική κινητήρια ισχύ μεγαλύτερη των 50HP 2. Δεν διαθέτουν ατμολέβητα κατηγορίας μεγαλύτερης της Γ σύμφωνα με το ΒΔ/ «περί ατμολεβήτων» 3. Η αξία της εγκατάστασης είναι μικρότερη των δρχ 4. Η ποσότητα των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων είναι μικρότερη από 10 tn 5. Το μέγεθος της εγκατάστασης θέρμανσης είναι μικρότερο από kcal/h 6. Πρόκειται για κοινούς κάμινους ή για κλιβάνους αρτοποιίας Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απλές μηχανολογικές εγκαταστάσεις υποδιαιρούνται σε 2 βαθμίδες. Στη 2 η βαθμίδα υπάγονται οι απλές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Η συνολική κινητήρια ισχύς είναι μικρότερη των 25HP 2. Δεν διαθέτουν ατμολέβητα 3. Η αξία της εγκατάστασης είναι μικρότερη των δρχ 4. Δεν υπάρχει αποθήκη υγρών καυσίμων 5. Δεν υπάρχει κεντρική θέρμανση 6. Πρόκειται για κλίβανο αρτοποιίας Στην 1 η βαθμίδα υπάγονται οι απλές εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στην 2 η βαθμίδα. Διπλωματούχοι μηχανικοί του Ν6422 έχουν δικαίωμα εκπόνησης μελέτης για εγκαταστάσεις όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών. Διπλωματούχοι μηχανικοί άλλης ειδικότητας πλην μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων ηλεκτρολόγων και ναυπηγών έχουν δικαίωμα εκπόνησης μελέτης για απλές εγκαταστάσεις. 8

9 Υπομηχανικοί μηχανολόγοι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας έχουν δικαίωμα εκπόνησης μελέτης για απλές εγκαταστάσεις. Υπομηχανικοί μηχανολόγοι ηλεκτρολόγοι με την κτήση του πτυχίου τους έχουν δικαίωμα εκπόνησης μελέτης για απλές εγκαταστάσεις. Κάτοχοι άδειας επαγγέλματος σχεδιαστού μηχανουργού έχουν δικαίωμα εκπόνησης μελέτης για απλές εγκαταστάσεις 2 ης βαθμίδας. Σε μη απλές χημικές εγκαταστάσεις απαιτείται εκτός από τη μελέτη διπλωματούχου μηχανικού Ν6422 και μελέτη διπλωματούχου χημικού μηχανικού (κατά τον χρόνο δημοσίευσης του νομοθετήματος δεν είχε καθοριστεί ποιες εγκαταστάσεις καθορίζονται ως χημικές). Εγκαταστάσεις με ισχύ κάτω από 10HP ή με αξία κάτω των δρχ δεν απαιτείται να μελετούνται από πρόσωπο με ιδιαίτερα επαγγελματικά δικαιώματα. Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις των ειδικοτήτων Α E και Ζ - Ι χαρακτηρίζονται ως απλές κατά τον Ν6422 προκειμένου για επίβλεψη εκτέλεσης μελέτης όταν συντρέχουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Δεν διαθέτουν συνολική κινητήρια ισχύ μεγαλύτερη των 200HP 2. Διαθέτουν ατμολέβητα κατηγορίας Α σύμφωνα με το ΒΔ/ «περί ατμολεβήτων» 3. Διαθέτουν ατμολέβητα κατηγορίας Β σύμφωνα με το ΒΔ/ «περί ατμολεβήτων» και κινητήρια ισχύ μικρότερη των 200HP 4. Η αξία της εγκατάστασης είναι μικρότερη των δρχ 5. Η ποσότητα των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων είναι μικρότερη από 100 tn 6. Πρόκειται για κοινούς κάμινους ή για κλιβάνους αρτοποιίας Όλες οι άλλες μηχανολογικές εγκαταστάσεις των ειδικοτήτων Α E και Ζ Ι και το σύνολο των μηχανολογικών εγκαταστάσεων κατηγορίας ΣΤ χαρακτηρίζονται ως μη απλές κατά τον Ν6422 προκειμένου για επίβλεψη εκτέλεσης μελέτης. Διπλωματούχοι μηχανικοί του Ν6422 έχουν δικαίωμα επίβλεψης εκτέλεσης μελέτης για εγκαταστάσεις όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών. Διπλωματούχοι μηχανικοί άλλης ειδικότητας πλην μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων ηλεκτρολόγων και ναυπηγών έχουν δικαίωμα επίβλεψης εκτέλεσης μελέτης για απλές εγκαταστάσεις. Υπομηχανικοί μηχανολόγοι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας έχουν δικαίωμα επίβλεψης εκτέλεσης μελέτης για απλές εγκαταστάσεις. Εγκαταστάτες κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας έχουν δικαίωμα επίβλεψης εκτέλεσης μελέτης για απλές εγκαταστάσεις. Εγκαταστάσεις με ισχύ κάτω από 40HP ή με αξία κάτω των δρχ δεν απαιτείται να επιβλέπονται για την εκτέλεση της μελέτης από πρόσωπο με ιδιαίτερα επαγγελματικά δικαιώματα. 9

10 Οι εγκαταστάσεις όλων των ειδικοτήτων χαρακτηρίζονται ως απλές κατά τον Ν6422 προκειμένου για την υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης όταν συντρέχουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Δεν διαθέτουν συνολική κινητήρια ισχύ μεγαλύτερη των 400HP 2. Δεν διαθέτουν ατμολέβητα του οποίου το χαρακτηριστικό γινόμενο υπερβαίνει το σύμφωνα με το ΒΔ/ «περί ατμολεβήτων» 3. Η αξία της εγκατάστασης είναι μικρότερη των δρχ 4. Η ποσότητα των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων είναι μικρότερη από 3000m 3 5. Η ποσότητα των παραγόμενων εκρηκτικών υλών είναι μικρότερη από 1.000kg ημερησίως 6. Δεν πρόκειται για μηχανολογική εγκατάσταση κατασκευής ατμολεβήτων ή δοχείων υπό πίεση ή πετρελαιομηχανών Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απλές μηχανολογικές εγκαταστάσεις υποδιαιρούνται σε 3 βαθμίδες. Στη 1 η βαθμίδα υπάγονται οι απλές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Η συνολική κινητήρια ισχύς είναι μεταξύ 200 και 400HP 2. Διαθέτουν ατμολέβητα του οποίου το χαρακτηριστικό γινόμενο είναι μεταξύ και σύμφωνα με το ΒΔ/ «περί ατμολεβήτων» 3. Η αξία της εγκατάστασης είναι μεταξύ των και δρχ 4. Η ποσότητα των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων είναι μεταξύ των m 3 και 3.000m 3 5. Η ποσότητα των παραγόμενων εκρηκτικών υλών είναι μεταξύ των 600kg και 1.000kg ημερησίως Στη 2 η βαθμίδα υπάγονται οι απλές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Η συνολική κινητήρια ισχύς είναι μεταξύ 100 και 200HP 2. Διαθέτουν ατμολέβητα του οποίου το χαρακτηριστικό γινόμενο είναι μεταξύ 500 και σύμφωνα με το ΒΔ/ «περί ατμολεβήτων» 3. Η αξία της εγκατάστασης είναι μεταξύ των και δρχ 4. Η ποσότητα των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων είναι μεταξύ των m 3 και 2.000m 3 5. Η ποσότητα των παραγόμενων εκρηκτικών υλών είναι μεταξύ των 200kg και 600kg ημερησίως Στη 3 η βαθμίδα υπάγονται οι απλές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Η συνολική κινητήρια ισχύς είναι μεταξύ 40 και 100HP 2. Διαθέτουν ατμολέβητα του οποίου το χαρακτηριστικό γινόμενο είναι μεταξύ 100 και 500 σύμφωνα με το ΒΔ/ «περί ατμολεβήτων» 3. Η αξία της εγκατάστασης είναι μεταξύ των και δρχ 4. Η ποσότητα των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων είναι μεταξύ των 200 m 3 και 1.000m 3 5. Η ποσότητα των παραγόμενων εκρηκτικών υλών είναι μεταξύ των 25kg και 200kg ημερησίως Εγκαταστάσεις με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 1. Συνολική κινητήρια ισχύς μικρότερη των 40HP 10

11 2. Δεν διαθέτουν ατμολέβητα μεγαλύτερο της Β κατηγορίας σύμφωνα με το ΒΔ/ «περί ατμολεβήτων» 3. Η αξία της εγκατάστασης είναι μικρότερη των δρχ 4. Η ποσότητα των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων είναι μικρότερη των 200 m 3 5. Η ποσότητα των παραγόμενων εκρηκτικών υλών είναι μικρότερη των 25kg ημερησίως δεν απαιτείται να επιβλέπονται για τη λειτουργία τους. Διπλωματούχοι μηχανικοί του Ν6422 έχουν δικαίωμα υπεύθυνης τεχνικής επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης για εγκαταστάσεις όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών. Διπλωματούχοι μηχανικοί άλλης ειδικότητας πλην μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων ηλεκτρολόγων και ναυπηγών έχουν δικαίωμα υπεύθυνης τεχνικής επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης για απλές εγκαταστάσεις. Υπομηχανικοί μηχανολόγοι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας έχουν δικαίωμα υπεύθυνης τεχνικής επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης για απλές εγκαταστάσεις. Υπομηχανικοί μηχανολόγοι ηλεκτρολόγοι με την κτήση του πτυχίου τους έχουν δικαίωμα υπεύθυνης τεχνικής επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης για απλές εγκαταστάσεις 3 ης βαθμίδας. Κάτοχοι άδειας επαγγέλματος πρακτικού μηχανικού συντηρητή Α τάξης αντίστοιχης ειδικότητας έχουν δικαίωμα υπεύθυνης τεχνικής επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης για απλές εγκαταστάσεις 1 ης, 2 ης και 3 ης βαθμίδας. Κάτοχοι άδειας επαγγέλματος πρακτικού μηχανικού συντηρητή Β τάξης αντίστοιχης ειδικότητας έχουν δικαίωμα υπεύθυνης τεχνικής επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης για απλές εγκαταστάσεις 1 ης και 2 ης βαθμίδας. Κάτοχοι άδειας επαγγέλματος πρακτικού μηχανικού συντηρητή Γ τάξης αντίστοιχης ειδικότητας έχουν δικαίωμα υπεύθυνης τεχνικής επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης για απλές εγκαταστάσεις 3 ης βαθμίδας. Ο έχων την ευθύνη της τεχνικής επίβλεψης μηχανολογικής εγκατάστασης υποχρεούται να την επιθεωρεί τακτικά και να σημειώνει παρατηρήσεις σε ειδικό βιβλίο αριθμημένο και σφραγισμένο από το Ειρηνοδικείο της περιφέρειας. Δεν επιτρέπεται τεχνική επίβλεψη περισσοτέρων της μιας εγκατάστασης, εκτός αν ο επιβλέπων είναι διπλωματούχος μηχανικός του Ν6422 με 10ετή προϋπηρεσία, οπότε μπορεί να επιβλέπει μέχρι 3 εγκαταστάσεις εφόσον κάθε μια από αυτές απασχολεί συγχρόνως έναν πρακτικό μηχανικό συντηρητή Α ή Β ή Γ τάξης. Πραγματογνωμοσύνες και εκτιμήσεις μη απλών εγκαταστάσεων (για την τεχνική επίβλεψη) γίνονται μόνο από διπλωματούχους μηχανικούς του Ν6422. Πραγματογνωμοσύνες και εκτιμήσεις απλών εγκαταστάσεων (για την τεχνική επίβλεψη) γίνονται μόνο από κατέχοντες δίπλωμα ανώτατης τεχνικής σχολής άλλης ειδικότητας, από κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος υπομηχανικού μηχανολόγου, εγκαταστάτη και πρακτικού μηχανικού συντηρητή Α τάξης. 11

12 Το νομοθέτημα αυτό καθόρισε τις παρακάτω επαγγελματικές άδειες: 1. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος υπομηχανικού μηχανολόγου 2. Άδεια σχεδιαστή μηχανουργού 3. Άδεια εγκαταστάτη 4. Άδεια πρακτικού μηχανικού συντηρητή Α, Β και Γ τάξης 2.9. Το ΒΔ/ «Περί συμπληρώσεως των άρθρων 5,6,7,16 και 17 του από β.δ «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ», ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του από τοιούτου» (ΦΕΚ116Α/ ). Το νομοθέτημα επέβαλλε οι συγκολλήσεις («οξυγονοκολλήσεις» και «ηλεκτροκολλήσεις») στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις αλλά και σε κάθε μεταλλική κατασκευή γενικά να γίνονται μόνο από αδειούχους οξυγονοκολλητές ή ηλεκτροσυγκολλητές. Προβλέπονται οι εξής άδειες: 1. Άδεια οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α τάξεως (είναι 2 ξεχωριστές άδειες) δίνει το δικαίωμα εκτέλεσης συγκολλήσεων οποιασδήποτε σοβαρότητας 2. Άδεια οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Β τάξεως (είναι 2 ξεχωριστές άδειες) δίνει το δικαίωμα εκτέλεσης συγκολλήσεων που δεν υπόκεινται σε ιδιαίτερες καταπονήσεις Το ΒΔ323/1965 «Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις την άσκησιν επαγγέλματος υπό των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητας Μηχανολόγου» (ΦΕΚ80Α/ ). Καθόρισε τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μέσων τεχνικών σχολών ειδικότητας μηχανολόγου επιτρέποντας σε αυτούς την κτήση άδειας πρακτικού μηχανικού και θερμαστή/αρχιθερμαστή Το ΒΔ657/1970 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου παρά υπομηχανικών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών» (ΦΕΚ227Α/ ). Το νομοθέτημα προβλέπει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα για υπομηχανικούς μηχανολόγους πτυχιούχους ανωτέρων τεχνικών σχολών με τη λήψη του πτυχίου τους: Εκπόνηση μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων Σε εγκαταστάσεις με τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Δεν διαθέτουν συνολική κινητήρια ισχύ μεγαλύτερη των 50HP 2. Δεν διαθέτουν ατμολέβητα μεγαλύτερο της Γ κατηγορίας σύμφωνα με το ΒΔ277/1963 «περί ατμολεβήτων» 3. Η εγκατάσταση δεν διαθέτει κεντρική θέρμανση μεγαλύτερη των kcal/h 4. Η ποσότητα των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων είναι μικρότερη από 250m 3 5. Δεν πρόκειται για εγκατάσταση παραγωγής εκρηκτικών υλών ή εναποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίων Επίβλεψη της εκτέλεσης μελέτης μηχανολογικής εγκατάστασης Σε εγκαταστάσεις με τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Δεν διαθέτουν συνολική κινητήρια ισχύ μεγαλύτερη των 200HP 12

13 2. Δεν διαθέτουν ατμολέβητα μεγαλύτερο της Β κατηγορίας σύμφωνα με το ΒΔ277/1963 «περί ατμολεβήτων» 3. Η εγκατάσταση δεν διαθέτει κεντρική θέρμανση μεγαλύτερη των kcal/h 4. Η ποσότητα των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων είναι μικρότερη από 1.000m 3 5. Δεν πρόκειται για εγκατάσταση παραγωγής εκρηκτικών υλών ή εναποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίων Επίβλεψη της λειτουργίας μηχανολογικής εγκατάστασης Σε εγκαταστάσεις με τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Δεν διαθέτουν συνολική κινητήρια ισχύ μεγαλύτερη των 300HP 2. Δεν διαθέτουν ατμολέβητα με χαρακτηριστικό γινόμενο μεγαλύτερο του σύμφωνα με το ΒΔ277/1963 «περί ατμολεβήτων» 3. Η εγκατάσταση δεν διαθέτει κεντρική θέρμανση μεγαλύτερη των kcal/h 4. Η ποσότητα των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων είναι μικρότερη από m 3 5. Δεν πρόκειται για εγκατάσταση παραγωγής εκρηκτικών υλών ή εναποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίων Λοιπά δικαιώματα Επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης κινητήριας μηχανής ισχύος μέχρι 800HP Α, Β και Γ ειδικότητας κατά τις διατάξεις του ΒΔ/ Επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης ατμολέβητα θερμαινόμενης επιφάνειας μέχρι 300m 2 κατά τις διατάξεις του ΒΔ/ Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισμού και συντήρησης μηχανημάτων έργων μέχρι 600HP κατά τις διατάξεις του ΒΔ/ Το νομοθέτημα προβλέπει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα για υπομηχανικούς μηχανολόγους πτυχιούχους ανωτέρων τεχνικών σχολών 3 χρόνια μετά τη λήψη του πτυχίου τους: Εκπόνηση μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων Σε εγκαταστάσεις με τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Δεν διαθέτουν συνολική κινητήρια ισχύ μεγαλύτερη των 200HP 2. Δεν διαθέτουν ατμολέβητα με χαρακτηριστικό γινόμενο μεγαλύτερο του 200 σύμφωνα με το ΒΔ277/1963 «περί ατμολεβήτων» 3. Η εγκατάσταση δεν διαθέτει κεντρική θέρμανση μεγαλύτερη των kcal/h 4. Η ποσότητα των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων είναι μικρότερη από 1.000m 3 5. Δεν πρόκειται για εγκατάσταση παραγωγής εκρηκτικών υλών ή εναποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίων Επίβλεψη της εκτέλεσης μελέτης μηχανολογικής εγκατάστασης Σε εγκαταστάσεις με τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Δεν διαθέτουν συνολική κινητήρια ισχύ μεγαλύτερη των 400HP 2. Δεν διαθέτουν ατμολέβητα με χαρακτηριστικό γινόμενο μεγαλύτερο του 400 σύμφωνα με το ΒΔ277/1963 «περί ατμολεβήτων» 3. Η εγκατάσταση δεν διαθέτει κεντρική θέρμανση μεγαλύτερη των kcal/h 13

14 4. Η ποσότητα των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων είναι μικρότερη από 4.000m 3 5. Δεν πρόκειται για εγκατάσταση παραγωγής εκρηκτικών υλών ή εναποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίων Επίβλεψη της λειτουργίας μηχανολογικής εγκατάστασης Σε εγκαταστάσεις με τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Δεν διαθέτουν συνολική κινητήρια ισχύ μεγαλύτερη των 600HP 2. Δεν διαθέτουν ατμολέβητα με χαρακτηριστικό γινόμενο μεγαλύτερο του σύμφωνα με το ΒΔ277/1963 «περί ατμολεβήτων» 3. Η εγκατάσταση δεν διαθέτει κεντρική θέρμανση μεγαλύτερη των kcal/h 4. Η ποσότητα των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων είναι μικρότερη από m 3 5. Δεν πρόκειται για εγκατάσταση παραγωγής εκρηκτικών υλών ή εναποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίων Λοιπά δικαιώματα Εκπόνηση μελέτης ατμολέβητα Γ κατηγορίας σύμφωνα με το ΒΔ277/1963 «περί ατμολεβήτων» Επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης κινητήριας μηχανής ισχύος μέχρι 2.000HP Α, Β και Γ ειδικότητας κατά τις διατάξεις του ΒΔ/ Επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης ατμολέβητα θερμαινόμενης επιφάνειας μέχρι 600m 2 κατά τις διατάξεις του ΒΔ/ Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισμού και συντήρησης μηχανημάτων έργων μέχρι 2.000HP κατά τις διατάξεις του ΒΔ/ Εκτέλεση πραγματογνωμοσυνών και εκτιμήσεων επί μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τις οποίες έχουν δικαίωμα επίβλεψης λειτουργίας. Το νομοθέτημα προβλέπει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα για υπομηχανικούς άλλης ειδικότητας πτυχιούχους ανωτέρων τεχνικών σχολών μετά από προϋπηρεσία και εξετάσεις: Άδεια σχεδιαστή μηχανουργού. Άδεια συντηρητή Γ τάξης. Άδεια πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών Γ τάξης Α, Β και Γ ειδικότητας Το ΠΔ435/1973 «Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως αντλιοστασίων» (ΦΕΚ327Α/ ). Στο νομοθέτημα αυτό διευκρινίστηκε ότι τα αντλιοστάσια υπάγονται στη Ζ ειδικότητα του ΒΔ/ Η τεχνική υπεύθυνη επίβλεψη της λειτουργίας και της συντήρησής τους επιτρέπεται σε όλους τους πρακτικούς μηχανικούς συντηρητές όλων των ειδικοτήτων του ΒΔ αυτού. Ειδικά για τα ηλεκτροκίνητα αντλιοστάσια η τεχνική υπεύθυνη επίβλεψη της λειτουργίας και της συντήρησής τους επιτρέπεται κα σε αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους όλων των ειδικοτήτων εκτός της Δ. 14

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Από πολύ παλιά υπήρχε έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Από το ΠΔ της 12-9-35 (ΦΕΚ421Α/24-9-35)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 16/17 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 17 Ιουνίου 2011 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3982 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματι κών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 24-11-53 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 16.3.1950 Β. ιατάγµατος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 12 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 108 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Καλώς σας βρήκα Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Ένα από τα βασικά εργαλεία για την ασφάλεια των Ελληνικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επικαιροποιείται μετά από 46 (!!) χρόνια Να παρουσιαστώ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Εισηγήτρια: ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Διπλ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης. Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης

Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης. Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης 1 Τα αγαθά και τα δεινά του επαγγέλματος της Συντήρησης Πως γίνεται όταν κάτι δουλεύει, να λένε ότι είναι καλο-φτιαγμένο Και όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 618/43/05 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΚΥΑ-004 (13/06/2012) Παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 16 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Εργοστάσιο Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.

Το Εργοστάσιο Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. : 27-5-2015 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.:463 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ. 2 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ ΠΛΑΤΥ 07-08-2012 ΕΡΓ/ΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1768 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ της Ε.Β.Ζ. Έχοντας υπόψη : 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/ ΕΗ 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθµό Παραγωγής (ΑΗΣ) της ΕΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/ ΕΗ 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθµό Παραγωγής (ΑΗΣ) της ΕΗ Α.Ε. Θ/ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα Ηµεροµηνία: 30-09-2014 Τ.Κ. 53200 Τ.Θ. 139 Αµύνταιο Αριθµ. Πρωτ: 5700 Ν. Φλώρινας Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/Η 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνίτη και ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων» ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Των Πρακτικών Μηχανικών Μηχανοδηγών, Θερµαστών Κλπ Και Των Ψυκτικών Μέσων Σχολών Όλης Της Χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ»

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαβάστε περισσότερα