ThinkCentre. Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ThinkCentre. Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213"

Transcript

1 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι

2

3 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι

4 Πρώτη Έκδοση (Φεβρουάριος 2005) Copyright International Business Machines Corporation Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

5 Περιεχ µενα Επισκ πηση v Πληροϕορίες για την ασϕάλεια κατά την αντικατάσταση µονάδων CRU v Πληροϕορίες για την ασϕάλεια κατά την αντικατάσταση µονάδων FRU v Πρ σθετοι π ροι πληροϕοριών v Απαραίτητα εργαλεία vi Χειρισµ ς συσκευών ευαίσθητων στο στατικ ηλεκτρισµ vi Κεϕάλαιο 1. Θέσεις Εντοπισµ ς εξαρτηµάτων Εντοπισµ ς υποδοχών στην πρ σοψη του υπολογιστή.2 Εντοπισµ ς υποδοχών στο πίσω µέρος του υπολογιστή.3 Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος..4 Αϕαίρεση του καλ µµατος Αϕαίρεση και αντικατάσταση της πρ σοψης....6 Αντικατάσταση του τροϕοδοτικο Αντικατάσταση της πλακέτας συστήµατος Αντικατάσταση του µικροεπεξεργαστή Αντικατάσταση κάρτας µνήµης Αντικατάσταση κάρτας PCI Αντικατάσταση µονάδας σκληρο δίσκου Αντικατάσταση µονάδας οπτικο δίσκου Αντικατάσταση της µονάδας δισκέτας Αντικατάσταση του πληκτρολογίου Αντικατάσταση του ποντικιο Αντικατάσταση του εσωτερικο ηχείου Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο 32 Ενηµέρωση του BIOS απ δισκέτα Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο Copyright IBM Corp iii

6 iv Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

7 Επισκ πηση Ο συγκεκριµένος οδηγ ς µπορεί να χρησιµοποιηθεί απ πελάτες που επιθυµο ν να αντικαταστήσουν Μονάδες αντικαθιστώµενες απ τον πελάτη (Customer Replaceable Units - CRU) καθώς και απ εκπαιδευµένους υπαλλήλους που επιθυµο ν να αντικαταστήσουν Μονάδες αντικαθιστώµενες στις εγκαταστάσεις του πελάτη (Field Replaceable Units - FRU). Σε αυτ τον οδηγ οι µονάδες CRU και FRU θα αναϕέρονται ως εξαρτήµατα. Σε αυτ τον οδηγ δεν περιλαµβάνονται διαδικασίες αντικατάστασης για λα τα εξαρτήµατα. Θεωρείται δεδοµένο τι η αντικατάσταση καλωδίων, διακοπτών και ορισµένων µηχανικών εξαρτηµάτων µπορεί να πραγµατοποιηθεί απ εκπαιδευµένο προσωπικ χωρίς να υπάρχει ανάγκη για αναλυτικές πληροϕορίες. Ο οδηγ ς περιέχει διαδικασίες για την αντικατάσταση των ακ λουθων εξαρτηµάτων: v Τροϕοδοτικ v Πλακέτα συστήµατος v Μικροεπεξεργαστής v Κάρτες µνήµης v Κάρτα PCI v Μονάδα σκληρο δίσκου v Μονάδα οπτικο δίσκου v Μονάδα δισκέτας v Πληκτρολ γιο v Ποντίκι v Εσωτερικ ηχείο Πληροϕορίες για την ασϕάλεια κατά την αντικατάσταση µονάδων CRU Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή. Εάν δεν διαθέτετε πια τον Οδηγ Αναϕοράς, µπορείτε να τον αποκτήσετε απ την ιστοσελίδα: Πληροϕορίες για την ασϕάλεια κατά την αντικατάσταση µονάδων FRU Μην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Μπορείτε να αποκτήσετε το εγχειρίδιο HMM απ την ιστοσελίδα: Πρ σθετοι π ροι πληροϕοριών Αν έχετε πρ σβαση στο Internet, µπορείτε να βρείτε τις τελευταίες πληροϕορίες για τον υπολογιστή σας στο World Wide Web. Μπορείτε να βρείτε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Οδηγίες για την αϕαίρεση και εγκατάσταση Μονάδων Αντικαθιστώµενων απ τον Πελάτη (Customer Replaceable Units - CRU) v ηµοσιε σεις v Πληροϕορίες για την αντιµετώπιση προβληµάτων v Πληροϕορίες για εξαρτήµατα Copyright IBM Corp v

8 Απαραίτητα εργαλεία v Προγράµµατα οδήγησης και άλλα προγράµµατα προς µεταϕ ρτωση v ιασυνδέσεις µε άλλες χρήσιµες πηγές πληροϕοριών Για να εντοπίσετε αυτές τις πληροϕορίες, µεταβείτε στην ακ λουθη διε θυνση: Για να αντικαταστήσετε ορισµένα εξαρτήµατα του υπολογιστή σας, θα χρειαστείτε κατσαβίδι µε επίπεδη µ τη ή κατσαβίδι τ που Phillips. Για ορισµένα εξαρτήµατα ίσως χρειαστείτε περισσ τερα εργαλεία. Χειρισµ ς συσκευών ευαίσθητων στο στατικ ηλεκτρισµ Ο στατικ ς ηλεκτρισµ ς, παρ τι είναι ακίνδυνος για τους ανθρώπους, µπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στα λειτουργικά µέρη του υπολογιστή. Κατά την αντικατάσταση εν ς εξαρτήµατος, µην ανοίξετε τη συσκευασία προστασίας απ στατικ ηλεκτρισµ η οποία περιέχει το νέο εξάρτηµα µέχρι να αϕαιρέσετε το ελαττωµατικ εξάρτηµα απ τον υπολογιστή και να είστε έτοιµοι να εγκαταστήσετε το νέο εξάρτηµα. Όταν µεταχειρίζεστε εξαρτήµατα και άλλα λειτουργικά µέρη του υπολογιστή, να λαµβάνετε τις ακ λουθες προϕυλάξεις για να αποϕ γετε την πρ κληση ζηµιάς απ στατικ ηλεκτρισµ : v Περιορίστε τις κινήσεις σας. Οι κινήσεις µπορο ν να προκαλέσουν τη συσσώρευση στατικο ηλεκτρισµο γ ρω σας. v Να χειρίζεστε πάντα τα εξαρτήµατα και άλλα λειτουργικά µέρη µε προσοχή. Πιάνετε τις κάρτες, τις πλακέτες συστήµατος, τους µικροεπεξεργαστές και τις κάρτες µνήµης απ τις άκρες. Ποτέ µην αγγίζετε εκτεθειµένα κυκλώµατα. v Μην αϕήνετε άλλους να αγγίζουν τα εξαρτήµατα και άλλα λειτουργικά µέρη. v Πριν εγκαταστήσετε ένα νέο εξάρτηµα, ακουµπήστε την προστατευτική συσκευασία του σε ένα µεταλλικ κάλυµµα θ ρας ή σε άλλη άβαϕη µεταλλική επιϕάνεια του υπολογιστή για τουλάχιστον δ ο δευτερ λεπτα. Με τον τρ πο αυτ µειώνεται ο στατικ ς ηλεκτρισµ ς στη συσκευασία και στο σώµα σας. v Αν είναι δυνατ, εγκαταστήστε το εξάρτηµα αµέσως µ λις το αϕαιρέσετε απ τη συσκευασία, χωρίς να το ακουµπήσετε πουθενά. Αν αυτ δεν είναι δυνατ, τοποθετήστε την προστατευτική συσκευασία σε µια λεία και επίπεδη επιϕάνεια και τοποθετήστε το εξάρτηµα επάνω της. v Μην τοποθετήσετε το εξάρτηµα επάνω στο κάλυµµα του υπολογιστή ή σε άλλη µεταλλική επιϕάνεια. vi Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

9 Κεϕάλαιο 1. Θέσεις Εντοπισµ ς εξαρτηµάτων Σε αυτ το κεϕάλαιο παρέχονται εικ νες οι οποίες θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τις υποδοχές, τα στοιχεία ελέγχου και τα εξαρτήµατα του υπολογιστή. Για πληροϕορίες σχετικά µε την αϕαίρεση του καλ µµατος, ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα 5. Η εικ να που ακολουθεί θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τα εξαρτήµατα που περιέχονται στον υπολογιστή σας. 1 Μονάδα οπτικο δίσκου 2 Κάρτες µνήµης 3 Τροϕοδοτικ 4 Μονάδα σκληρο δίσκου 5 Υποδοχή κάρτας PCI 6 Προαιρετική κάρτα PCI 7 Πλακέτα συστήµατος 8 Εσωτερικ ηχείο 9 Μονάδα δισκέτας Copyright IBM Corp

10 Εντοπισµ ς υποδοχών στην πρ σοψη του υπολογιστή Σε αυτή την εν τητα παρουσιάζονται οι εξωτερικές υποδοχές του υπολογιστή στις οποίες µπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές Υποδοχή IEEE Υποδοχή σ νδεσης µικροϕώνου 2 Υποδοχή USB 5 Υποδοχή σ νδεσης ακουστικών 3 Υποδοχή USB 2 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

11 Εντοπισµ ς υποδοχών στο πίσω µέρος του υπολογιστή Στην ακ λουθη εικ να µπορείτε να δείτε τη θέση των υποδοχών που βρίσκονται στο πίσω µέρος του υπολογιστή. 1 ιαγνωστικά LED 11 Υποδοχές USB (2) τροϕοδοτικο 2 ιακ πτης επιλογής τάσης 12 Τυπική υποδοχή σ νδεσης πληκτρολογίου 3 Υποδοχή σ νδεσης παροχής ρε µατος 13 Υποδοχή κάρτας PCI Express x16 (ορισµένα µοντέλα) 4 Υποδοχή εισ δου ήχου 14 Υποδοχή κάρτας PCI 5 Υποδοχή εξ δου ήχου 15 Υποδοχή κάρτας PCI 6 Υποδοχή σ νδεσης 16 Υποδοχή κάρτας PCI Express x1 µικροϕώνου 7 Σειριακή θ ρα (COM 1) 17 Τυπική υποδοχή σ νδεσης ποντικιο 8 Παράλληλη θ ρα 18 Υποδοχή Ethernet 9 Υποδοχή σ νδεσης οθ νης 19 Σειριακή θ ρα (COM 2) (ορισµένα µοντέλα) VGA 10 Υποδοχές USB (2) Κεϕάλαιο 1. Θέσεις 3

12 Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος Η πλακέτα συστήµατος (ορισµένες ϕορές ονοµάζεται και µητρική πλακέτα) είναι η κ ρια πλακέτα κυκλωµάτων στον υπολογιστή σας. Παρέχει τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και υποστηρίζει διάϕορες συσκευές. Στην εικ να που ακολουθεί µπορείτε να δείτε τις θέσεις των εξαρτηµάτων της πλακέτας συστήµατος. 1 Υποδοχή σ νδεσης ηχείου 12 Υποδοχή κάρτας PCI 2 Υποδοχή κάρτας µνήµης 4 13 Υποδοχή κάρτας PCI 3 Υποδοχή κάρτας µνήµης 3 14 Σειριακή θ ρα (COM 2) 4 Υποδοχή κάρτας µνήµης 2 15 Υποδοχή κάρτας PCI Express x1 5 Υποδοχή κάρτας µνήµης 1 16 ιακ πτης εκκαθάρισης CMOS/επαναϕοράς 6 Υποδοχή πρ σοψης 17 Μπαταρία 7 Υποδοχή παροχής ρε µατος 18 Υποδοχή σ νδεσης ανεµιστήρα µικροεπεξεργαστή 8 Υποδοχή PATA IDE 19 Μικροεπεξεργαστής 9 Υποδοχή ανεµιστήρα συστήµατος 20 Ψ κτρα µικροεπεξεργαστή 10 Υποδοχές SATA IDE (4) 21 Υποδοχή παροχής ρε µατος 12V 11 Υποδοχή κάρτας PCI Express x16 22 Υποδοχή σ νδεσης µονάδας δισκέτας 4 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

13 Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο Προσοχή : Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο Αναϕοράς ή του εγχειριδίου HMM, επισκεϕτείτε την ιστοσελίδα Αϕαίρεση του καλ µµατος Σηµαντικ Κλείστε τον υπολογιστή και περιµένετε 3 έως 5 λεπτά µέχρι να µειωθεί η θερµοκρασία στο εσωτερικ του υπολογιστή πριν αϕαιρέσετε το κάλυµµα. 1. Αϕαιρέστε λα τα µέσα (δισκέτες, CD ή ταινίες) απ τις µονάδες, τερµατίστε το λειτουργικ σ στηµα και απενεργοποιήστε λες τις συνδεδεµένες συσκευές. 2. Αποσυνδέστε λα τα καλώδια παροχής ρε µατος απ τις πρίζες. 3. Αποσυνδέστε λα τα καλώδια απ τον υπολογιστή. Αυτ ισχ ει για τα καλώδια ρε µατος, τα καλώδια εισ δου/εξ δου και οποιαδήποτε άλλα καλώδια είναι συνδεδεµένα στον υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Εντοπισµ ς υποδοχών στην πρ σοψη του υπολογιστή στη σελίδα 2 και στην εν τητα Εντοπισµ ς υποδοχών στο πίσω µέρος του υπολογιστή στη σελίδα Αϕαιρέστε τις συσκευές ασϕάλισης του καλ µµατος του υπολογιστή πως λουκέτα ή κλειδαριές Kensington. 5. Πατήστε το κουµπί απασϕάλισης του καλ µµατος στη δεξιά πλευρά του υπολογιστή, σ ρετε το κάλυµµα προς τα πίσω και αϕαιρέστε το. Copyright IBM Corp

14 Για να τοποθετήσετε το κάλυµµα στη θέση του, ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο στη σελίδα 32. Αϕαίρεση και αντικατάσταση της πρ σοψης 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα Για να αϕαιρέσετε την πρ σοψη απ το περίβληµα, πατήστε το µπλε κουµπί στο επάνω µέρος του περιβλήµατος και τραβήξτε την πρ σοψη προς τα έξω πως ϕαίνεται στην παρακάτω εικ να. 3. Για να τοποθετήσετε την πρ σοψη, ευθυγραµµίστε τις ασϕάλειες που βρίσκονται στο κάτω µέρος της πρ σοψης µε τις αντίστοιχες υποδοχές του περιβλήµατος. Σπρώξτε το κάλυµµα µέχρι να ασϕαλίσει στο επάνω µέρος του περιβλήµατος. 4. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο στη σελίδα 32 Αντικατάσταση του τροϕοδοτικο Προσοχή : Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο Αναϕοράς ή του εγχειριδίου HMM, επισκεϕτείτε την ιστοσελίδα Για τη συγκεκριµένη διαδικασία απαιτείται κατσαβίδι µε επίπεδη µ τη. 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα Αϕαιρέστε τα καλώδια του τροϕοδοτικο απ λες τις µονάδες. 6 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

15 3. Πατήστε το µπλε µοχλ απασϕάλισης 1 που βρίσκεται στο αριστερ µέρος του υπολογιστή και τραβήξτε τη µπλε λαβή 2 προς τα έξω. Τραβήξτε τη µονάδα σκληρο δίσκου εντελώς προς τα έξω πως ϕαίνεται στην εικ να. 4. Αποσυνδέστε τα καλώδια του τροϕοδοτικο 1 και 2 απ την πλακέτα συστήµατος. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 7

16 5. Αϕαιρέστε απ το πίσω µέρος του υπολογιστή, τις τέσσερις βίδες που συγκρατο ν το τροϕοδοτικ. 6. Πιέστε προς τα µέσα τη µεταλλική ασϕάλεια που βρίσκεται στο εσωτερικ του περιβλήµατος και αϕαιρέστε το τροϕοδοτικ απ τον υπολογιστή. 7. Τοποθετήστε το νέο τροϕοδοτικ στο περίβληµα ευθυγραµµίζοντας τις υποδοχές του τροϕοδοτικο για τις βίδες µε εκείνες του περιβλήµατος. Σηµείωση: Χρησιµοποιήστε µ νο τις βίδες που παρέχονται µε τον υπολογιστή. 8. Τοποθετήστε στο πίσω µέρος του περιβλήµατος τις τέσσερις βίδες που συγκρατο ν το τροϕοδοτικ και σϕίξτε τις. 9. Συνδέστε ξανά τα καλώδια του τροϕοδοτικο στην πλακέτα συστήµατος. Για περισσ τερες πληροϕορίες, ανατρέξτε στην εν τητα Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος στη σελίδα Συνδέστε ξανά τα καλώδια του τροϕοδοτικο σε λες τις µονάδες. 8 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

17 11. Πιέστε το µπλε µοχλ 1 και σπρώξτε τη µονάδα σκληρο δίσκου προς τα µέσα µέχρι να ασϕαλίσει στη θέση της. 12. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο στη σελίδα 32. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 9

18 Αντικατάσταση της πλακέτας συστήµατος Προσοχή : Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο Αναϕοράς ή του εγχειριδίου HMM, επισκεϕτείτε την ιστοσελίδα 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα Για ευκολ τερη πρ σβαση στην πλακέτα συστήµατος, ξαπλώστε τον υπολογιστή στο πλάι. 3. Παρατηρήστε τη θέση σ νδεσης λων των καλωδίων στην πλακέτα συστήµατος. Θα χρειαστεί να ξανασυνδέσετε λα τα καλώδια µετά την τοποθέτηση της νέας πλακέτας. Ανατρέξτε στην εν τητα Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος στη σελίδα 4 για πληροϕορίες σχετικά µε τη θέση σ νδεσης των καλωδίων. Σηµαντικ Παρατηρήστε τον τρ πο τοποθέτησης των καλωδίων στο εσωτερικ του υπολογιστή. Είναι σηµαντικ να τοποθετήσετε τα καλώδια µε τον ίδιο τρ πο µετά την εγκατάσταση της νέας πλακέτας συστήµατος. 4. Αποσυνδέστε λα τα καλώδια που είναι συνδεδεµένα στην πλακέτα συστήµατος. 5. Αϕαιρέστε το διαχωριστικ εξάρτηµα πιέζοντας το έλασµα και τραβώντας το διαχωριστικ προς τα επάνω. 6. Αϕαιρέστε τις κάρτες PCI. Ανατρέξτε στην εν τητα Αντικατάσταση κάρτας PCI στη σελίδα Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

19 7. Αϕαιρέστε τις βίδες 1 έως Σ ρετε την πλακέτα συστήµατος προς το µπροστιν µέρος του υπολογιστή ώστε να απελευθερωθεί απ τα στηρίγµατα και στη συνέχεια τραβήξτε την προς τα έξω. 9. Τοποθετήστε την ελαττωµατική πλακέτα δίπλα στην καινο ργια πλακέτα σε µια καθαρή, επίπεδη επιϕάνεια. 10. Αϕαιρέστε λες τις κάρτες µνήµης απ την ελαττωµατική πλακέτα συστήµατος και εγκαταστήστε τις στις ίδιες υποδοχές στη νέα πλακέτα. Ανατρέξτε στην εν τητα Αντικατάσταση κάρτας µνήµης στη σελίδα 20. Όταν ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία, µπορείτε να συνεχίσετε απ αυτ το σηµείο. 11. Αϕαιρέστε το µικροεπεξεργαστή µαζί µε την ψ κτρα απ την ελαττωµατική πλακέτα συστήµατος και εγκαταστήστε τον στη νέα πλακέτα. Εκτελέστε τη διαδικασία απ το βήµα 5 στη σελίδα 14 έως το βήµα 14 στη σελίδα 19. Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του µικροεπεξεργαστή, µπορείτε να συνεχίσετε απ αυτ το σηµείο. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 11

20 12. Τοποθετήστε τη νέα πλακέτα συστήµατος στο περίβληµα του υπολογιστή ευθυγραµµίζοντας τις τέσσερις υποδοχές που βρίσκονται στο κάτω µέρος της µεταλλικής πλάκας µε τα στηρίγµατα του περιβλήµατος. Σηµαντικ Βεβαιωθείτε τι έχετε ευθυγραµµίσει σωστά την µεταλλική πλάκα που βρίσκεται κάτω απο την πλακέτα µε τα στηρίγµατα του περιβλήµατος. ιαϕορετικά, η πλακέτα συστήµατος µπορεί να καταστραϕεί ταν σϕίξετε τις βίδες. 13. Ευθυγραµµίστε τις επτά υποδοχές για τις βίδες, τοποθετήστε τις βίδες και σϕίξτε τις. 14. Εγκαταστήστε ξανά λες τις κάρτες. Ανατρέξτε στην εν τητα Αντικατάσταση κάρτας PCI στη σελίδα Περάστε το καλώδιο του ανεµιστήρα µέσα απ την εσοχή που βρίσκεται στο πλάι του διαχωριστικο εξαρτήµατος. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το διαχωριστικ εξάρτηµα ευθυγραµµίζοντας τα στηρίγµατα µε τις υποδοχές στο περίβληµα και πιέστε το προς τα κάτω µέχρι να ασϕαλίσει. 16. Συνδέστε στην πλακέτα συστήµατος λα τα καλώδια τα οποία είχατε αποσυνδέσει. Βεβαιωθείτε τι τα καλώδια έχουν τοποθετηθεί σωστά στο εσωτερικ του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος στη σελίδα 4 για πληροϕορίες σχετικά µε τη θέση των καλωδίων. 17. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο στη σελίδα Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

21 Αντικατάσταση του µικροεπεξεργαστή Προσοχή : Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο Αναϕοράς ή του εγχειριδίου HMM, επισκεϕτείτε την ιστοσελίδα Σηµαντικ Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας τουλάχιστον µία ώρα πριν απ την αϕαίρεση του µικροεπεξεργαστή ώστε να κρυώσει η θερµική επιϕάνεια µεταξ του µικροεπεξεργαστή και της ψ κτρας. Σηµαντικ Όταν αποκτήσετε ένα νέο µικροεπεξεργαστή θα λάβετε επίσης µια νέα ψ κτρα και ένα ειδικ εξάρτηµα για την αϕαίρεση/τοποθέτηση του µικροεπεξεργαστή. Πρέπει να χρησιµοποιήσετε τη νέα ψ κτρα µε το νέο µικροεπεξεργαστή. Εάν χρησιµοποιήσετε την παλιά ψ κτρα µε το νέο µικροεπεξεργαστή, ίσως προκληθεί υπερθέρµανση του υπολογιστή µε αποτέλεσµα την εµϕάνιση προβληµάτων. Σηµαντικ Προσπαθήστε να µην αγγίξετε το µικροεπεξεργαστή (και τις επαϕές του) µε τα χέρια σας. Για την αντικατάσταση του µικροεπεξεργαστή χρησιµοποιήστε το ειδικ εξάρτηµα αϕαίρεσης/τοποθέτησης. Εάν πρέπει να αγγίξετε το µικροεπεξεργαστή, αγγίξτε µ νο τις πλευρές του. 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα Ξαπλώστε τον υπολογιστή στο πλάι. 3. Αϕαιρέστε το διαχωριστικ εξάρτηµα πιέζοντας το έλασµα και τραβώντας το διαχωριστικ προς τα επάνω. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 13

22 4. Αποσυνδέστε το καλώδιο του ανεµιστήρα απ την πλακέτα συστήµατος. Παρατηρήστε τη θέση της υποδοχής του καλωδίου στην πλακέτα συστήµατος. 5. Ανασηκώστε εντελώς το µοχλ 1 ο οποίος ασϕαλίζει την ψ κτρα. Αϕαιρέστε την ψ κτρα 2 απ την πλακέτα συστήµατος ανασηκώνοντάς την προσεκτικά. Σηµείωση: Εάν αντικαταστήσετε την πλακέτα συστήµατος, πρέπει να χρησιµοποιήσετε την ίδια ψ κτρα. Τοποθετήστε προσεκτικά την ψ κτρα σε µια καθαρή, επίπεδη επιϕάνεια µε τέτοιο τρ πο ώστε το θερµικ υλικ στο κάτω µέρος της ψ κτρας να µην αγγίζει την επιϕάνεια. 6. Απασϕαλίστε το µοχλ 2 που ασϕαλίζει το µικροεπεξεργαστή 1 και στη συνέχεια ανοίξτε το καπάκι του µικροεπεξεργαστή Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

23 Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 15

24 7. Χρησιµοποιώντας το ειδικ εξάρτηµα αϕαίρεσης/τοποθέτησης 1, ανασηκώστε το µικροεπεξεργαστή και αϕαιρέστε τον απ την υποδοχή του. Σηµαντικ Μην αγγίξετε τις χρυσές επαϕές που βρίσκονται στο κάτω µέρος του µικροεπεξεργαστή. Εάν πρέπει να αγγίξετε το µικροεπεξεργαστή, αγγίξτε µ νο τις πλευρές του. Σηµειώσεις: α. Παρατηρήστε τη θέση των εσοχών 1 στο µικροεπεξεργαστή. Αυτ είναι πολ σηµαντικ κατά την τοποθέτηση του µικροεπεξεργαστή στην πλακέτα του συστήµατος. * XXXXXXXXX* β. Προσέξτε να µην πέσει κάποιο αντικείµενο ή υλικ µέσα στην υποδοχή του µικροεπεξεργαστή. Πρέπει να διατηρήσετε τις ακίδες στις υποδοχές σο το δυνατ ν πιο καθαρές. 8. Βεβαιωθείτε τι το καπάκι του µικροεπεξεργαστή είναι εντελώς ανοικτ. 16 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

25 9. Χαλαρώστε το προστατευτικ κάλυµµα 3 που προστατε ει τις χρυσές επαϕές του µικροεπεξεργαστή 2 αλλά µην το αϕαιρέσετε. Χρησιµοποιήστε το ειδικ εξάρτηµα αϕαίρεσης/τοποθέτησης 1 για να ανασηκώσετε το µικροεπεξεργαστή και στη συνέχεια αϕαιρέστε το κάλυµµα. * XXXXXXXXX* 10. Τοποθετήστε το µικροεπεξεργαστή µε τέτοιο τρ πο ώστε οι εσοχές του να ευθυγραµµίζονται µε τα στηρίγµατα της υποδοχής του µικροεπεξεργαστή. Σηµαντικ Μη γείρετε το µικροεπεξεργαστή κατά την τοποθέτησή του στην υποδοχή καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροϕής των επαϕών του. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 17

26 11. Χρησιµοποιώντας το ειδικ εξάρτηµα αϕαίρεσης/τοποθέτησης 1 τοποθετήστε το µικροεπεξεργαστή στην υποδοχή του. Σηµείωση: Μετά την εγκατάσταση του µικροεπεξεργαστή, τοποθετήστε στον ελαττωµατικ µικροεπεξεργαστή το µα ρο προστατευτικ κάλυµµα που αϕαιρέσατε απ το νέο µικροεπεξεργαστή. 12. Κλείστε το καπάκι 3 και σπρώξτε το µοχλ ασϕάλισης 2 µέχρι να ασϕαλίσει ο µικροεπεξεργαστής 1. Κατά την ασϕάλιση του µικροεπεξεργαστή βεβαιωθείτε τι ο µοχλ ς έχει ασϕαλίσει και το καπάκι του µικροεπεξεργαστή. Σηµείωση: Εάν αντικαταστήσετε την πλακέτα συστήµατος, υπάρχει ένα µα ρο προστατευτικ κάλυµµα επάνω στο καπάκι για την προστασία της υποδοχής του µικροεπεξεργαστή. Καθώς κλείνετε το καπάκι του µικροεπεξεργαστή, αϕαιρέστε αυτ το κάλυµµα. Τοποθετήστε το κάλυµµα στο καπάκι του µικροεπεξεργαστή στην ελαττωµατική πλακέτα συστήµατος. 18 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

27 13. Τοποθετήστε την ψ κτρα 2 στη θέση της σ ροντάς την. Κατεβάστε το µοχλ ασϕάλισης 1 της ψ κτρας. Σηµείωση: Εάν πραγµατοποιείτε αντικατάσταση της πλακέτας συστήµατος, χρησιµοποιήστε την ψ κτρα που αϕαιρέσατε νωρίτερα. 14. Εάν πραγµατοποιείτε αντικατάσταση της πλακέτας συστήµατος, ανατρέξτε στο βήµα 12 στη σελίδα 12. Εάν αντικαταστήσατε µ νο το µικροεπεξεργαστή, συνεχίστε µε το επ µενο βήµα. 15. Περάστε το καλώδιο του ανεµιστήρα µέσα απ την εσοχή που βρίσκεται στο πλάι του διαχωριστικο εξαρτήµατος. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το διαχωριστικ εξάρτηµα ευθυγραµµίζοντας τα στηρίγµατα µε τις υποδοχές στο περίβληµα. 16. Συνδέστε ξανά το καλώδιο του ανεµιστήρα στην πλακέτα του συστήµατος. 17. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο στη σελίδα 32. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 19

28 Αντικατάσταση κάρτας µνήµης Προσοχή : Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο Αναϕοράς ή του εγχειριδίου HMM, επισκεϕτείτε την ιστοσελίδα 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα Εντοπίστε τις υποδοχές των καρτών µνήµης. Ανατρέξτε στην εν τητα Εντοπισµ ς εξαρτηµάτων στη σελίδα Ανοίξτε τις ασϕάλειες και ανασηκώστε την κάρτα µνήµης απ την υποδοχή της. 4. Βεβαιωθείτε τι έχετε ευθυγραµµίσει σωστά την εσοχή 1 της νέας κάρτας µνήµης µε την προεξοχή 2 που υπάρχει στην υποδοχή της κάρτας µνήµης στην πλακέτα συστήµατος. Σπρώξτε προς τα κάτω την κάρτα της µνήµης στην υποδοχή µέχρι να κλείσουν οι ασϕάλειες. 5. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο στη σελίδα Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

29 Αντικατάσταση κάρτας PCI Προσοχή : Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο Αναϕοράς ή του εγχειριδίου HMM, επισκεϕτείτε την ιστοσελίδα 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα Ανοίξτε τη µπλε ασϕάλεια µε τον τρ πο που απεικονίζεται παρακάτω. 3. Αϕαιρέστε την κάρτα τραβώντας την απ την υποδοχή της. 4. Τοποθετήστε την νέα κάρτα στην ίδια υποδοχή. Βεβαιωθείτε τι η κάρτα έχει τοποθετηθεί σωστά στην υποδοχή. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 21

30 5. Κλείστε τη µπλε ασϕάλεια για να ασϕαλίσετε τις κάρτες. 6. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο στη σελίδα Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

31 Αντικατάσταση µονάδας σκληρο δίσκου Προσοχή : Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο Αναϕοράς ή του εγχειριδίου HMM, επισκεϕτείτε την ιστοσελίδα Σηµαντικ Όταν αποκτήσετε µια νέα µονάδα σκληρο δίσκου θα λάβετε και ένα CD Αποκατάστασης Προϊ ντος. Το CD Αποκατάστασης προϊ ντος σας επιτρέπει να επαναϕέρετε τη µονάδα σκληρο δίσκου στην κατάσταση που ήταν ταν ο υπολογιστής είχε αποσταλεί αρχικά απ το εργοστάσιο. Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε την αποκατάσταση του λογισµικο που αποστέλλεται απ το εργοστάσιο, ανατρέξτε στην εν τητα Αποκατάσταση λογισµικο στον Οδηγ Αναϕοράς. 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα Τραβήξτε το µπλε µοχλ απασϕάλισης 1 και στη συνέχεια τραβήξτε τη µονάδα σκληρο δίσκου µέχρι να βρεθεί στη θέση που απεικονίζεται παρακάτω. 3. Αποσυνδέστε τα καλώδια σήµατος και τροϕοδοσίας απ τη µονάδα σκληρο δίσκου. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 23

32 4. Αϕαιρέστε τη µονάδα σκληρο δίσκου απ τη θήκη της τραβώντας τη µπλε λαβή. 5. Ανοίξτε το µπλε πλαίσιο και αϕαιρέστε την ελαττωµατική µονάδα σκληρο δίσκου. 6. Για να τοποθετήσετε τη νέα µονάδα σκληρο δίσκου στο µπλε πλαίσιο, πρέπει να ανοίξετε το πλαίσιο και να ευθυγραµµίσετε τις ακίδες 1 έως 4 του πλαισίου µε τις υποδοχές της µονάδας σκληρο δίσκου. Μην αγγίξετε την πλακέτα κυκλωµάτων 5 που βρίσκεται στο κάτω µέρος της µονάδας σκληρο δίσκου. 24 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

33 7. Τοποθετήστε τη νέα µονάδα σκληρο δίσκου στη θήκη της στρέϕοντας προς τα κάτω την πλευρά που διαθέτει την πλακέτα κυκλωµάτων. 8. Συνδέστε τα καλώδια σήµατος και τροϕοδοσίας στη νέα µονάδα σκληρο δίσκου. Ανατρέξτε στην εν τητα Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος στη σελίδα Πιέστε τη µπλε ασϕάλεια 1 και σπρώξτε τη µονάδα σκληρο δίσκου προς το εσωτερικ του υπολογιστή. Τα καλώδια στο εσωτερικ του υπολογιστή πρέπει να έχουν τοποθετηθεί µε τέτοιον τρ πο ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση της θήκης του σκληρο δίσκου στη θέση της. 10. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο στη σελίδα 32. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 25

34 Αντικατάσταση µονάδας οπτικο δίσκου Προσοχή : Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο Αναϕοράς ή του εγχειριδίου HMM, επισκεϕτείτε την ιστοσελίδα 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα Αποσυνδέστε τα καλώδια σήµατος και τροϕοδοσίας απ το πίσω µέρος της ελαττωµατικής µονάδας. 3. Πιέστε το µπλε µοχλ ασϕάλισης που βρίσκεται στο πλάι της µονάδας και τραβήξτε τη µονάδα προς τα έξω για να την αϕαιρέσετε. 4. Αϕαιρέστε το πλαίσιο συγκράτησης απ την ελαττωµατική µονάδα και εγκαταστήστε το στη νέα µονάδα. 26 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

35 5. Σπρώξτε τη µονάδα οπτικο δίσκου στη θήκη της µέχρι να ασϕαλίσει. 6. Συνδέστε τα καλώδια σήµατος και τροϕοδοσίας στη µονάδα. 7. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο στη σελίδα 32. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 27

36 Αντικατάσταση της µονάδας δισκέτας Προσοχή : Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο Αναϕοράς ή του εγχειριδίου HMM, επισκεϕτείτε την ιστοσελίδα 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα Αϕαιρέστε την πρ σοψη του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση και αντικατάσταση της πρ σοψης στη σελίδα Αποσυνδέστε τα καλώδια σήµατος και τροϕοδοσίας απ το πίσω µέρος της µονάδας δισκέτας. 4. Πιέστε το µπλε µοχλ ασϕάλισης που βρίσκεται στο πλάι της µονάδας και τραβήξτε τη µονάδα προς τα έξω για να την αϕαιρέσετε. 5. Αϕαιρέστε το πλαίσιο συγκράτησης απ την ελαττωµατική µονάδα και εγκαταστήστε το στη νέα µονάδα. 6. Σπρώξτε τη µονάδα δισκέτας στη θήκη της µέχρι να ασϕαλίσει. 7. Συνδέστε τα καλώδια σήµατος και τροϕοδοσίας στη µονάδα. 8. Για να τοποθετήσετε τη νέα πρ σοψη, ευθυγραµµίστε τις ασϕάλειες που βρίσκονται στο κάτω µέρος της πρ σοψης µε τις αντίστοιχες υποδοχές του περιβλήµατος. Σπρώξτε το κάλυµµα µέχρι να ασϕαλίσει στο επάνω µέρος του περιβλήµατος. 9. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο στη σελίδα Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

37 Αντικατάσταση του πληκτρολογίου Προσοχή : Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο Αναϕοράς ή του εγχειριδίου HMM, επισκεϕτείτε την ιστοσελίδα 1. Αϕαιρέστε λα τα µέσα (δισκέτες, CD ή ταινίες) απ τις µονάδες, τερµατίστε τη λειτουργία του υπολογιστή και απενεργοποιήστε λες τις συνδεδεµένες συσκευές. 2. Αποσυνδέστε λα τα καλώδια παροχής ρε µατος απ τις πρίζες. 3. Εντοπίστε την υποδοχή σ νδεσης του πληκτρολογίου. Ανατρέξτε στην εν τητα Εντοπισµ ς υποδοχών στο πίσω µέρος του υπολογιστή στη σελίδα 3 και στην εν τητα Εντοπισµ ς υποδοχών στην πρ σοψη του υπολογιστή στη σελίδα 2. Το πληκτρολ γιο σας µπορεί να έχει συνδεθεί είτε σε τυπική υποδοχή πληκτρολογίου 1 στο πίσω µέρος του υπολογιστή είτε σε υποδοχή USB 2 στο µπροστιν ή στο πίσω µέρος του υπολογιστή. Εντοπίστε την υποδοχή σ νδεσης του πληκτρολογίου. 4. Αποσυνδέστε το καλώδιο του ελαττωµατικο πληκτρολογίου απ τον υπολογιστή και συνδέστε το καλώδιο του νέου πληκτρολογίου στην ίδια υποδοχή. 5. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο στη σελίδα 32. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 29

38 Αντικατάσταση του ποντικιο Προσοχή : Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο Αναϕοράς ή του εγχειριδίου HMM, επισκεϕτείτε την ιστοσελίδα 1. Αϕαιρέστε λα τα µέσα (δισκέτες, CD ή ταινίες) απ τις µονάδες, τερµατίστε τη λειτουργία του υπολογιστή και απενεργοποιήστε λες τις συνδεδεµένες συσκευές. 2. Αποσυνδέστε λα τα καλώδια παροχής ρε µατος απ τις πρίζες. 3. Εντοπίστε την υποδοχή σ νδεσης του ποντικιο. Ανατρέξτε στην εν τητα Εντοπισµ ς υποδοχών στο πίσω µέρος του υπολογιστή στη σελίδα 3 και στην εν τητα Εντοπισµ ς υποδοχών στην πρ σοψη του υπολογιστή στη σελίδα 2. Το ποντίκι µπορεί να έχει συνδεθεί είτε σε τυπική υποδοχή ποντικιο 1 στο πίσω µέρος του υπολογιστή είτε σε υποδοχή USB 2 στο µπροστιν ή στο πίσω µέρος του υπολογιστή. Εντοπίστε την υποδοχή σ νδεσης του ποντικιο. 4. Αποσυνδέστε το καλώδιο του ελαττωµατικο ποντικιο απ τον υπολογιστή και συνδέστε το καλώδιο του νέου ποντικιο στην ίδια υποδοχή. 5. Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο στη σελίδα Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

39 Αντικατάσταση του εσωτερικο ηχείου Προσοχή : Μην ανοίξετε τον υπολογιστή και µην επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή πριν διαβάσετε τις Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή ή στο εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual (HMM) του υπολογιστή. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραϕο του Οδηγο Αναϕοράς ή του εγχειριδίου HMM, επισκεϕτείτε την ιστοσελίδα 1. Αϕαιρέστε το κάλυµµα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Αϕαίρεση του καλ µµατος στη σελίδα Για να εντοπίσετε το εσωτερικ ηχείο, ανατρέξτε στην εν τητα Εντοπισµ ς εξαρτηµάτων στη σελίδα Αποσυνδέστε το καλώδιο του ηχείου απ την πλακέτα συστήµατος. Ανατρέξτε στην εν τητα Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος στη σελίδα Τραβήξτε το ηχείο 1 προς τα κάτω για να το απασϕαλίσετε. 5. Τοποθετήστε το νέο ηχείο και σ ρετέ το προς τα πάνω µέχρι να ασϕαλιστεί. 6. Συνδέστε το καλώδιο του ηχείου στην πλακέτα του συστήµατος. Ανατρέξτε στην εν τητα Αναγνώριση εξαρτηµάτων στην πλακέτα συστήµατος στη σελίδα Ανατρέξτε στην εν τητα Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο στη σελίδα 32. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 31

40 Ολοκλήρωση της αντικατάστασης υλικο εξοπλισµο Μετά την αντικατάσταση εν ς ελαττωµατικο εξαρτήµατος, πρέπει να εγκαταστήσετε οποιαδήποτε άλλα εξαρτήµατα αϕαιρέσατε, να τοποθετήσετε το κάλυµµα του υπολογιστή και να συνδέσετε ξανά λα τα καλώδια πως τα τηλεϕωνικά καλώδια και τα καλώδια τροϕοδοσίας. Επίσης, ανάλογα µε το εξάρτηµα που αντικαταστάθηκε, ίσως χρειαστεί να επιβεβαιώσετε τις ενηµερωµένες πληροϕορίες χρησιµοποιώντας το πρ γραµµα Setup Utility. Ανατρέξτε στην εν τητα Έναρξη του προγράµµατος Setup Utility στον Οδηγ Αναϕοράς. Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση: 1. Βεβαιωθείτε τι λα τα εξαρτήµατα έχουν συνδεθεί σωστά και τι δεν έχετε αϕήσει εργαλεία ή βίδες στο εσωτερικ του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην εν τητα Εντοπισµ ς εξαρτηµάτων στη σελίδα 1 για πληροϕορίες σχετικά µε τη θέση των εξαρτηµάτων. 2. Τακτοποιήστε τα καλώδια ώστε να µην εµποδίζουν την τοποθέτηση του καλ µµατος του υπολογιστή. 3. Τοποθετήστε το κάλυµµα του υπολογιστή στο περίβληµα µε τέτοιο τρ πο ώστε οι ράγες που υπάρχουν στο περίβληµα να εισαχθο ν στην κατάλληλη υποδοχή του καλ µµατος. Στη συνέχεια σπρώξτε το κάλυµµα µέχρι να ασϕαλίσει. 32 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

41 4. Συνδέστε ξανά τα εξωτερικά καλώδια. Συνδέστε το καλώδιο τροϕοδοσίας στον υπολογιστή και στη συνέχεια σε µια καλά γειωµένη πρίζα. Ανατρέξτε στην εν τητα Εντοπισµ ς υποδοχών στην πρ σοψη του υπολογιστή στη σελίδα 2 και στην εν τητα Εντοπισµ ς υποδοχών στο πίσω µέρος του υπολογιστή στη σελίδα Εάν αντικαταστήσετε την πλακέτα συστήµατος, πρέπει να ενηµερώσετε το BIOS. Ανατρέξτε στην εν τητα Ενηµέρωση του BIOS απ δισκέτα. 6. Για να ενηµερώσετε τις ρυθµίσεις σας, ανατρέξτε στην εν τητα Έναρξη του προγράµµατος Setup Utility στον Οδηγ Αναϕοράς που συνοδε ει τον υπολογιστή σας. Ενηµέρωση του BIOS απ δισκέτα Σηµαντικ Ενεργοποιήστε το πρ γραµµα IBM Setup Utility για να εµϕανίσετε τις πληροϕορίες του συστήµατ ς σας. Ανατρέξτε στην εν τητα Έναρξη του προγράµµατος IBM Setup Utility στον Οδηγ Αναϕοράς. Εάν ο αριθµ ς σειράς και ο τ πος/µοντέλο του υπολογιστή που αναϕέρονται στο µενο Main δεν συµϕωνο ν µε τα στοιχεία που αναγράϕονται στην ετικέτα του υπολογιστή σας, πρέπει να ενηµερώσετε το BIOS για να αλλάξετε τον αριθµ σειράς και τον τ πο/µοντέλο του υπολογιστή. Για να ενηµερώσετε το BIOS απ δισκέτα, πρέπει να κάνετε τα εξής: 1. Τοποθετήστε µια δισκέτα ενηµέρωσης (flash) των προγραµµάτων συστήµατος στη µονάδα δισκέτας (µονάδα A) του υπολογιστή σας. Οι ενηµερωµένες εκδ σεις των προγραµµάτων του συστήµατος είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα 2. Ανάψτε τον υπολογιστή. Αν είναι ήδη σε λειτουργία, πρέπει να τον σβήσετε και να τον ανάψετε ξανά. Η ενηµέρωση αρχίζει. 3. Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε γλώσσα, πατήστε στο πληκτρολ γιο σας τον αριθµ που αντιστοιχεί στη γλώσσα που επιθυµείτε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter. 4. Όταν σας ζητηθεί να αλλάξετε τον αριθµ σειράς, πατήστε το πλήκτρο Y. 5. Πληκτρολογήστε τον επταψήϕιο αριθµ σειράς του υπολογιστή σας και πατήστε το πλήκτρο Enter. 6. Όταν σας ζητηθεί να αλλάξετε τον τ πο/µοντέλο του υπολογιστή σας, πατήστε το πλήκτρο Y. 7. Πληκτρολογήστε τον τ πο/µοντέλο του υπολογιστή σας (επτά χαρακτήρες) και πατήστε το πλήκτρο Enter. 8. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµϕανίζονται στην οθ νη για να ολοκληρώσετε την ενηµέρωση. Κεϕάλαιο 2. Αντικατάσταση υλικο εξοπλισµο 33

42 34 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο

43

44 Part Number: 39J7737 Printed in the UK (1P) P/N: 39J7737

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136 ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Τ ποι 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Τ ποι 8785, 8786, 8788

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Τ ποι 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Τ ποι 8785, 8786, 8788 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Τ ποι 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Τ ποι 8785, 8786, 8788 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο 91, 9325, 9330 ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει και κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει και κατανοήσει το περιεχ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς υλικού. Επαγγελματικός υπολογιστής HP EliteDesk 705 G3 SFF

Οδηγός αναφοράς υλικού. Επαγγελματικός υπολογιστής HP EliteDesk 705 G3 SFF Οδηγός αναφοράς υλικού Επαγγελματικός υπολογιστής HP EliteDesk 705 G3 SFF Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8110, 8112, 8113, 8114 Τ ποι 8115, 8153, 8166, 8167 Τ ποι 8168, 8169, 8170

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8110, 8112, 8113, 8114 Τ ποι 8115, 8153, 8166, 8167 Τ ποι 8168, 8169, 8170 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8110, 8112, 8113, 8114 Τ ποι 8115, 8153, 8166, 8167 Τ ποι 8168, 8169, 8170 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8110, 8112, 8113, 8114 Τ ποι 8115, 8153, 8166, 8167 Τ ποι 8168, 8169, 8170 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς υλικού. Σύστημα λιανικού εμπορίου HP RP3 Μοντέλο 3100

Οδηγός αναφοράς υλικού. Σύστημα λιανικού εμπορίου HP RP3 Μοντέλο 3100 Οδηγός αναφοράς υλικού Σύστημα λιανικού εμπορίου HP RP3 Μοντέλο 3100 Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς υλικού. Υπολογιστές Microtower HP Elite 7100 Series

Οδηγός αναφοράς υλικού. Υπολογιστές Microtower HP Elite 7100 Series Οδηγός αναφοράς υλικού Υπολογιστές Microtower HP Elite 7100 Series Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων Γρήγορη αναφορά Τοποθέτηση χαρτιού και ειδικών μέσων εκτύπωσης Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης χαρτιού σε θήκες 250 και 550 φύλλων καθώς και στον μη αυτόματο τροφοδότη. Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε την κάρτα FireWire PCI Sweex. Η κάρτα αυτή σας δίνει πολλές δυνατότητες: - Η

Διαβάστε περισσότερα

XPS 15. Εγχειρίδιο σέρβις. Μοντέλο υπολογιστή: XPS 9550 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F001

XPS 15. Εγχειρίδιο σέρβις. Μοντέλο υπολογιστή: XPS 9550 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F001 XPS 15 Εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: XPS 9550 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P56F001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς υλικού. HP EliteDesk 705 G3 Desktop Mini

Οδηγός αναφοράς υλικού. HP EliteDesk 705 G3 Desktop Mini Οδηγός αναφοράς υλικού HP EliteDesk 705 G3 Desktop Mini Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς υλικού Μοντέλο dc5700 Microtower

Οδηγός αναφοράς υλικού Μοντέλο dc5700 Microtower Οδηγός αναφοράς υλικού Μοντέλο dc5700 Microtower Επαγγελµατικός υπολογιστής HP Compaq Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου Έγχρωμο πιεστήριο C75 της Xerox Συνοπτικός Οδηγός Έναρξης

Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου Έγχρωμο πιεστήριο C75 της Xerox Συνοπτικός Οδηγός Έναρξης Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου 2013 2012 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος Το Xerox και το Xerox με το εικονιστικό σήμα αποτελούν εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς υλικού Μinitower dc7700 Series µε δυνατότητα µετατροπής

Οδηγός αναφοράς υλικού Μinitower dc7700 Series µε δυνατότητα µετατροπής Οδηγός αναφοράς υλικού Μinitower dc7700 Series µε δυνατότητα µετατροπής Επαγγελµατικός υπολογιστής HP Compaq Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης

ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει αυτ το προϊ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς υλικού. HP ProDesk 405 G1 Microtower

Οδηγός αναφοράς υλικού. HP ProDesk 405 G1 Microtower Οδηγός αναφοράς υλικού HP ProDesk 405 G1 Microtower Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Τα Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς υλικού Μοντέλα dx2300 Series Microtower

Οδηγός αναφοράς υλικού Μοντέλα dx2300 Series Microtower Οδηγός αναφοράς υλικού Μοντέλα dx2300 Series Microtower Επαγγελµατικός υπολογιστής HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς υλικού HP rp3000

Οδηγός αναφοράς υλικού HP rp3000 Οδηγός αναφοράς υλικού HP rp3000 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια ανάρτηση του υπολογιστή HP TouchSmart. Οδηγός χρήσης

Επιτοίχια ανάρτηση του υπολογιστή HP TouchSmart. Οδηγός χρήσης Επιτοίχια ανάρτηση του υπολογιστή HP TouchSmart Οδηγός χρήσης Οι μόνες εγγυήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Hewlett- Packard διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη

Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς υλικού

Οδηγός αναφοράς υλικού Οδηγός αναφοράς υλικού Επιτραπέζιος υπολογιστής Mini HP EliteDesk 800 G2 Επιτραπέζιος υπολογιστής Mini HP EliteDesk 705 G2 Επιτραπέζιος υπολογιστής Mini HP ProDesk 600 G2 Επιτραπέζιος υπολογιστής Mini

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Συνδέσεις. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Συνδέσεις. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Αυτή η κάρτα σας επιτρέπει να προσθέσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια - Πληροϕορίες εγγ ησης - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια - Πληροϕορίες εγγ ησης - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και Οδηγ ς αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια - Πληροϕορίες εγγ ησης - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκδοση (Α γουστος 2001) Copyright International Business Machines Corporation Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

Πρώτη Έκδοση (Α γουστος 2001) Copyright International Business Machines Corporation Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Πληροϕορίες ασϕάλειας και εγγ ησης - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - Επίλυση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες που παρέχει η IBM Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς υλικού. Επαγγελματικός υπολογιστής HP Compaq Pro 4300 μικρών διαστάσεων

Οδηγός αναφοράς υλικού. Επαγγελματικός υπολογιστής HP Compaq Pro 4300 μικρών διαστάσεων Οδηγός αναφοράς υλικού Επαγγελματικός υπολογιστής HP Compaq Pro 4300 μικρών διαστάσεων Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενδέχεται να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς υλικού Μοντέλο dx2250 Microtower

Οδηγός αναφοράς υλικού Μοντέλο dx2250 Microtower Οδηγός αναφοράς υλικού Μοντέλο dx2250 Microtower Επαγγελµατικός υπολογιστής HP Compaq Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορείι να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Inspiron Εγχειρίδιο σέρβις. 2-in-1

Inspiron Εγχειρίδιο σέρβις. 2-in-1 Inspiron 13 5000 2-in-1 Εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 13-5378 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P69G Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P69G001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK,

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK, Tοποθέτηση Μπαταρίας 1. Αφαιρέστε το καπάκι του συνδετήρα USB. 2. Ανοίξτε το καπάκι της µπαταρίας. 3. Τοποθετήστε µια µπαταρία ΑΑΑ και βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση. 4. Κλείστε

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo 3000 J Series

Lenovo 3000 J Series Lenovo 3000 J Series Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στη σελίδα v v Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αναϕοράς. NetVista

Οδηγ ς Αναϕοράς. NetVista NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Πληροϕορίες ασϕάλειας και εγγ ησης - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες που παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών Εισαγωγή Μην εκθέσετε την κάρτα PU013 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε στοιχεία θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς υλικού. HP ProOne 400 G1 All-in-One

Οδηγός αναφοράς υλικού. HP ProOne 400 G1 All-in-One Οδηγός αναφοράς υλικού HP ProOne 400 G1 All-in-One Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

2.3.4 Εργαστήριο: Αποσυναρμολόγηση Υπολογιστή

2.3.4 Εργαστήριο: Αποσυναρμολόγηση Υπολογιστή 2.3.4 Εργαστήριο: Αποσυναρμολόγηση Υπολογιστή Εκτυπώστε και ολοκληρώστε αυτό το εργαστήριο. Στο εργαστήριο αυτό θα αποσυναρμολογήσετε ένα υπολογιστή με χρήση ασφαλών διαδικασιών εργαστηρίου και τα κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Κάρτα επέκτασης USB 3.0 TS-PDU3. (Έκδοση 1.6)

Εγχειρίδιο χρήσης. Κάρτα επέκτασης USB 3.0 TS-PDU3. (Έκδοση 1.6) Εγχειρίδιο χρήσης Κάρτα επέκτασης USB 3.0 TS-PDU3 (Έκδοση 1.6) Περιεχόμενα Εισαγωγή...1 Περιεχόμενα συσκευασίας...1 Χαρακτηριστικά...2 Απαιτήσεις συστήματος...2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας...3 Γενική Χρήση...

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Τα Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα Αµερικανικής προέλευσης της Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα με Μονό Μπουτόν Κλήσης 1260 65/66/67 1271 65/66/67

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα με Μονό Μπουτόν Κλήσης 1260 65/66/67 1271 65/66/67 Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα με Μονό Μπουτόν Κλήσης 1260 65/66/67 1271 65/66/67 Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα με 3πλό Μπουτόν Κλήσης 1261 65/66/67 1272 65/66/67 Περιγραφή συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP. Οδηγός χρήσης

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP. Οδηγός χρήσης Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP Οδηγός χρήσης Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

MS810 Series. Οδηγός χρήσης. Σημαντικό: Κάντε κλικ εδώ πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον οδηγό.

MS810 Series. Οδηγός χρήσης. Σημαντικό: Κάντε κλικ εδώ πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον οδηγό. MS810 Series Οδηγός χρήσης Σημαντικό: Κάντε κλικ εδώ πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον οδηγό. Οκτώβριος 2014 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4063 Μοντέλο(α): 210, 230, 23E, 410, 430, 630, 63E Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς Αναϕοράς Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το Παράρτηµα. Εγγ ηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Υλισμικό. Εγκατάσταση σε Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Υλισμικό. Εγκατάσταση σε Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Αυτή η κάρτα σας επιτρέπει να προσθέσετε εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα