Λέξεις ευρετηρίου: σύνδροµο Brachmann-De Lange, συµπεριφορικά προβλήµατα, ποιότητα ζωής, Θεραπεία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λέξεις ευρετηρίου: σύνδροµο Brachmann-De Lange, συµπεριφορικά προβλήµατα, ποιότητα ζωής, Θεραπεία."

Transcript

1 Σύνδροµο Brachmann - de Lange: Συµπεριφορικά προβλήµατα και ποιότητα ζωής ασθενούς και οικογένειας Φρ. Μπασιάλα, Ι. Σαββίδου, Π. Γιούλης, Β. Μποζίκας, Σ. Πιτσάβας, Ο. Καράβατος Α Ψυχιατρική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Το σύνδροµο Brachmann - de Lange (Β-dL) αποτελεί σπάνιο γενετικό σύνδροµο µε ποικίλη έκφραση, το οποίο στην τυπική πλήρη εικόνα του εµφανίζεται µε καθυστέρηση της ανάπτυξης, πολλαπλές εκ γενετής ανωµαλίες, νοητική καθυστέρηση και διαταραχές συµπεριφοράς. Οι ασθενείς παρουσιάζουν ελάττωση της κοινωνικής επαφής και επικοινωνίας, στερεότυπες συµπεριφορές, δυσκαµψία προσαρµογής και εκρήξεις θυµού µε επιθετική και αυτοτραυµατική συµπεριφορά. Η βαρύτητα και ο τρόπος εκδήλωσης αυτών των χαρακτηριστικών έχουν µεγάλο κλινικό εύρος, µε αποτέλεσµα η διάγνωση του συνδρόµου συχνά να καθυστερεί. Περιγράφεται η κλινική πορεία µιας ασθενούς µε σύνδροµο Β-dL, που οδηγήθηκε στην Κλινική µας εξαιτίας έντονων διαταραχών συµπεριφοράς, στο πλαίσιο βαθιάς νοητικής υστέρησης. Η διάγνωση του συνδρόµου Β-dL τέθηκε κατά τη νοσηλεία της, βάσει του χαρακτηριστικού φαινοτύπου και του γνωστικού και συµπεριφορικού προφίλ της. Η ανταπόκριση στη φαρµακευτική αγωγή (συνδυασµός µικρών δόσεων αλοπεριδόλης και γκαµπαπεντίνης) και η δόµηση σταθερού περιβάλλοντος, συνέβαλαν στη µείωση της οικογενειακής επιβάρυνσης. Η κλινική βελτίωση, σε συνδυασµό µε την ψυχο-εκπαίδευση της οικογένειας, διευκόλυνε τον χειρισµό της ασθενούς και την υιοθέτηση συναισθηµατικά λιγότερο φορτισµένων στρατηγικών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Κατά συνέπεια, παρατηρήθηκε σταθερή βελτίωση της ποιότητας ζωής της ασθενούς και της οικογένειας, που διατηρείται έως σήµερα, δύο χρόνια µετά τη νοσηλεία της. Λέξεις ευρετηρίου: σύνδροµο Brachmann-De Lange, συµπεριφορικά προβλήµατα, ποιότητα ζωής, Θεραπεία. Εισαγωγή Το σύνδροµο Brachmann - de Lange (Β-dL) αποτελεί σπάνιο γενετικό σύνδροµο µε ποικίλη έκφραση, το οποίο στην τυπική πλήρη εικόνα του εµφανίζεται µε καθυστέρηση της ανάπτυξης κατά την προγεννητική και µεταγεννητική περίοδο, πολλαπλές εκ γενετής ανωµαλίες, νοητική καθυστέρηση και διαταραχές της συµπεριφοράς. Χαρακτηριστική είναι η εµφάνιση του προσώπου του ασθενούς, µε σµιχτά, τοξοειδή κι εντόνως διαγραφόµενα φρύδια, µακριές βλεφαρίδες, υπερτρίχωση, ανασηκωµένα ρουθούνια, λεπτά χείλη, γωνία του στόµατος προς τα κάτω (στόµα σε σχήµα µισοφέγγαρου) και µακρύ φίλτρο που φαίνεται ε- ντονότερο λόγω του µικρού µήκους της µύτης. Τα νεογνά µπορεί να µην εµφανίζουν τον συγκεκριµένο τύπο προσώπου, αλλά να παρουσιάζουν µικροβραχυκεφαλία και κοντό αυχένα. Τυπικό χαρακτηριστικό του συνδρόµου αποτελούν οι µείζονες και ελάσσονες δυσµορφίες µελών, κυρίως των άνω άκρων, όπως µικροµελία, φωκοµελία, ολιγοδακτυλία, συνδακτυλία και έλλειψη του ωλένιου οστού. Επίσης, συχνές είναι οι ανωµαλίες στο γαστρεντερικό σύστηµα και την καρδιά (έλλειµµα του µεσοκοιλιακού διαφράγµατος µε ή χωρίς έλλειµµα του µεσοκολπικού διαφράγµατος). Αυτές οι ανωµαλίες µπορεί να έχουν καλή έκβαση µε την ανάλογη συντηρητική ή χειρουργική θεραπεία ή, αντιθέτως, να είναι τόσο σοβαρές, ώστε να οδηγήσουν γρήγορα στο θάνατο. υσλειτουργία της σίτισης εµφανίζεται συχνά, κυρίως στο πλαίσιο δυσκαταποσίας ή γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης, αλλά και λόγω δυσκολιών κατά τις κινήσεις της υπερώας που ενέχονται στην εκδήλωση πνευµονιών. 'Εχουν περιγραφεί, τέλος, ανωµαλίες του ουρογεννητικού συστήµατος (υποπλασία των γεννητικών οργάνων, υδρονέφρωση, υποφλοιώδεις νεφρωσικές κύστεις, δυσπλασία και υποπλασία των νεφρών),ανωµαλίες των οφθαλµών (µυωπία, νυσταγµός) ή έκπτωση ακοής (σε

2 ποσοστό έως και %) που συνοδεύεται, συχνά, από καθυστέρηση της ανάπτυξης του λόγου. Η νευρολογική εξέταση των βρεφών αποκαλύπτει µόνο µια µέτρια υποτονία του κορµού που ελαττώνεται σταδιακά ή εξαφανίζεται πλήρως, όταν το παιδί αρχίσει να βαδίζει. Ποσοστό 23% των παιδιών παρουσιάζει επιληπτικές κρίσεις. Ο δείκτης νοηµοσύνης κυµαίνεται µεταξύ 30 και 50 ή φθάνει έως και 60 κατά µέσον όρο, αρατηρούνται όµως και περιπτώσεις µε φυσιολογική νοηµοσύνη. Χαρακτηριστικό του συνδρόµου είναι το πρότυπο συµπεριφοράς των ασθενών αυτών. Παρατηρείται ελάττωση της κοινωνικής επαφής και επικοινωνίας, επαναλαµβανόµενες ή στερεότυπες συµπεριφορές και ελάττωση των µιµητικών κινήσεων του προσώπου. Στις ήπιες µορφές (τύπος ΙΙ κατά την κλινική ταξινόµηση των ναη Allen και συν.), στις οποίες οι δεξιότητες επιτρέπουν περισσότερη αυτονοµία και καλύτερη κινητικότητα, επισηµαίνεται δυσκαµψία προσαρµογής στις αλλαγές, καθώς και η προτίµησή τους για ένα δοµηµένο περιβάλλον. αλλά και συχνή εµφάνιση εκρήξεων θυµού µε επιθετική συµπεριφορά. Ο λόγος τους µπορεί να είναι πλήρως απών ή να παρουσιάζει καθυστέρηση, ηχολαλία και παλινδρόµηση. Αυτές οι δυσκολίες συνοδεύονται από διαταραχές στην ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων και από αυτοτραυµατικές συµπεριφορές. Στο DSM-IV, οι διαταραχές αυτές ταξινοµούνται στην Αυτιστική ιαταραχή και στις Εκτεταµένες Αναπτυξιακές ιαταραχές (µη άλλως προσδιοριζόµενες). Η αιτιολογία του συνδρόµου είναι άγνωστη. 'Εχουν περιγραφεί οικογενείς µορφές, είτε µε αυτοσωµατικό υπολειπόµενο κληρονοµικό χαρακτήρα είτε µε αυτοσωµατικό κυρίαρχο χαρακτήρα κληρονοµικότητας. Παρά ταύτα, η αιτιολογία του συνδρόµου δεν έχει πλήρως διευκρινισθεί, σχετιζόµενη µε πολύπλοκους γενετικούς µηχανισµούς. Κατά τον Opitz, το σύνδροµο Β-dL προσβάλλει 1/ νεογνών, ενώ σύµφωνα µε αναφορά της Ireland3o η επίπτωση κατά τη γέννηση είναι 1/ Ο κίνδυνος εµφάνισης του συνδρόµου σε αδέλφια ασθενών υπολογίστηκε από τους Jackson και συν. σε ποσοστό µικρότερο του 1%. Η εκτίµηση της επίπτωσης των µορφών ήπιας βαρύτητας κατά τη γέννηση καθίσταται δυσχερής λόγω της αδυναµίας να αναγνωρισθούν τέτοιες περιπτώσεις µέχρι το τρίτο έτος της ζωής. Από εµπειρικά δεδοµένα της Ireland, οι πε PSYCHIATRIKI 15 (2), 2004 ΣΥΝ ΡΟΜΟ BRACHMANN - DE LANGE 157 περιπτώσεις ήπιας βαρύτητας φαίνεται να αποτελούν ποσοστό 20-30% του συνολικού αριθµού περιπτώσεων µε σύνδροµο Β-dL. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η περίπτωση ασθενούς µε το σύνδροµο Β-dL, που οδηγήθηκε στην Κλινική µας εξαιτίας των λίαν έντονων διαταραχών συµπεριφοράς. Η ανταπόκρισή της στη φαρµακευτική αγωγή και η ψυχο-εκπαίδευση της οικογένειας επέτρεψαν τη δόµηση ενός σταθερού περιβάλλοντος που διευκόλυνε τον χειρισµό της ασθενούς και την υιοθέτηση συναισθηµατικά λιγότερο φορτισµένων στρατηγικών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της ασθενούς και της οικογένειας, που διατηρείται έως σήµερα, δύο χρόνια µετά τη νοσηλεία της. Παρουσίαση περιπτώσεως Η ασθενής Π.Α., 23 ετών, µε διάγνωση βαθιάς νοητικής υστέρησης, παραπέµφθηκε στην Κλινική µας λόγω έντονης ψυχοκινητικής διέγερσης µε αυτο- και ετερο-καταστροφική συµπεριφορά. Κατά την είσοδό της παρουσίαζε άρση κάθε επικοινωνίας λεκτικής, νοηµατικής ή συναισθηµατικής. 'Οπως διαπιστώθηκε από την κλινική και ψυχοπαθολογική διερεύνηση, τα ανωτέρω συµπτώµατα εντάσσονταν στις συµπεριφορικές και ψυχονοητικές διαταραχές του συνδρόµου Brachmann - Cornelia de Lange. Το αναπτυξιακό ιστορικό της ασθενούς αναφέρει περιγεννητικά προβλήµατα µε ασφυξία λόγω περιέλιξης του λώρου, κυάνωση και γενικά µικρό Apgar score. Η ενδοµήτρια ανάπτυξη και το βάρος της κατά τη γέννηση ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα. Ως βρέφος δεν εµφάνιζε χαρακτηριστικά του συνδρόµου. Παρουσίασε, όµως, καθυστέρηση στην κατάκτηση των αναπτυξιακών σταδίων, ιδίως στον τοµέα της επικοινωνίας (πρώτες λέξεις 3,5 ετών, πρώτες προτάσεις τριών λέξεων σε ηλικία 5 ετών). Σήµερα παρουσιάζει περιορισµένες επικοινωνιακές δεξιότητες (ελάχιστες µεµονωµένες λέξεις). εν κατόρθωσε να αποκτήσει έλεγχο σφιγκτήρων, ενώ από την παιδική ηλικία εµφάνισε δυσκολίες σίτισης, δυσκολίες προσαρµογής, στερεοτυπικές κινήσεις (κούνηµα µπρος-πίσω, χορειακόµορφες κινήσεις δακτύλων) και µικρο-αυτοτραυµατισµούς.

3 Μεγαλώνοντας, η Π.Α. ανέπτυξε το χαρακτηριστικό προσωπείο του συνδρόµου Β-dL. Σήµερα παρουσιάζει υπερτρίχωση µε χαµηλή οπίσθια γραµµή τριχοφυΐας στην κεφαλή, σµιχτά φρύδια και µακριές βλεφαρίδες. Εµφανίζει ανωµαλίες µατιών, ευρεία µύτη µε ανασηκωµένα ρουθούνια, µακρύ φίλτρο, λεπτά χείλη µε τις γωνίες του στόµατος προς τα κάτω, γαλαζωπή χροιά γύρω από τα µάτια, τη µύτη και το στόµα, αραιά δόντια, υψηλή τοξοειδή υπερώα, χαµηλή πρόσφυση αυτιών, µικρογναθισµό και χαµηλό λαιµό. Τα άκρα χέρια και πόδια της είναι µικρά, µε κοντά δάχτυλα και περιορισµένη ικανότητα έκτασης στην άρθρωση του αγκώνα αµφοτεροπλεύρως. Τέλος, η ασθενής παρουσιάζει το χαρακτηριστικό του συνδρόµου κλάµα χαµηλού τόνου. Ο έλεγχος του βυθού του οφθαλµού, το ΗΕΓ, ο καρυότυπος κι οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν ανέδειξαν κάποια ειδική ανωµαλία. Η ασθενής παρακολούθησε ειδικό πρόγραµµα εκπαίδευσης έως την ηλικία των 12 ετών στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος. Η διάγνωση της νοητικής υστέρησης τέθηκε από την ηλικία των 8 µηνών και οι έλεγχοι της νοηµοσύνης από το 1990 έως σήµερα την κατατάσσουν στη βαθιά νοητική υστέρηση, µε IQ<20. Παρουσιάζει ελεύθερο κληρονοµικό ιστορικό, τόσο για το B-dL όσο και για ψυχική νόσο. Η Π.Α. είναι το µεγαλύτερο παιδί της οικογένειας~ έχει µια αδερφή 11 ετών και έναν αδερφό 9 ετών µε χρόνια προβλήµατα υγείας. Οι γονείς είναι σε διάσταση και ο πατέρας διατηρεί ελάχιστη επικοινωνία, κυρίως µε τα δύο µικρότερα παιδιά. Με την οικογένεια ζει η µητρική γιαγιά. Ο σχέσεις περιγράφονται ως καλές, αν και η κατάσταση της Π.Α. δηµιουργεί κατά καιρούς εντάσεις. Το οικογενειακό περιβάλλον της είναι αρκετά επιβαρηµένο λόγω του χαµηλού οικονοµικού επιπέδου και της απουσίας του πατέρα, τον τελευταίο χρόνο. Η µητέρα δεν µπορεί να εργασθεί, καθώς η Π.Α. χρειάζεται συνεχή φροντίδα. Οι διαταραχές συµπεριφοράς εµφανίστηκαν στην ηλικία των 18 ετών και αντιµετωπίσθηκαν στο σπίτι µε ρισπεριδόνη 1 mg/d και διαζεπάµη 5 mg/d από του στόµατος. Τα προβλήµατα συµπεριφοράς της περιόδου εκείνης, όπως και τα πρόσφατα, συνδέονται µε την παρουσία στρεσσογόνων παραγόντων (αλλαγή περιβάλλοντος λόγω µετακόµισης). Προ τετραµήνου, η ασθενής εµφάνισε διέγερση, επιθετικότητα και αυτοκαταστροφική συµπεριφορά, κατάσταση που δεν ελέγχθηκε µε την αύξηση των δόσεων των φαρµάκων (ρισπεριδόνη 4 mg/d και διαζεπάµη 30 mg/d). Η φαρµακευτική αγωγή τροποποιήθηκε µε την είσοδό της στην κλινική, χωρίς όµως και πάλι σηµαντικό θεραπευτικό αποτέλεσµα. Η αγωγή περιελάµβανε σταγόνες αλοπεριδόλης 5 mg t.i.d., χλωροπροµαζίνη 25 mg t.i.d. και βιπεριδίνη βραδείας αποδέσµευσης 4 mg b.i.d., ενώ 2 mg λοραζεπάµης χορηγούντο ενδοµύϊκώς, εφ' άπαξ, αναλόγως των αναγκών. Με την προσθήκη γκαµπαπεντίνης από του στόµατος (αρχικά 400 mg q.d. και σε λίγο 800 mg b.i.d.) παρατηρήθηκε θεαµατική βελτίωση. 'Ολα τα φάρµακα σταδιακά ελαττώθηκαν έως την τελική αγωγή των 5 mg/d αλοπεριδόλης, 400 mg/d γκαµπαπεντίνης και 4 mg/d βιπεριδίνης retard, χωρίς να εµφανισθεί επιδείνωση των συµπτωµάτων. 'Οταν αποσύρθηκε η τελευταία κάψουλα της γκαµπαπεντίνης, παρατηρήθηκε επανεµφάνιση διαταραχών συµπεριφοράς σε διάστηµα 48 ωρών. Η επαναχορήγηση γκαµπαπεντίνης (400 mg q.d.) οδήγησε σε βελτίωση της κλινικής εικόνας της ασθενούς. Ακολούθως, µειώθηκε η αλοπεριδόλη στα 3 mg/d και διεκόπη η χορήγηση βιπεριδίνης. Με την αγωγή αυτή, η ασθενής επέστρεψε στο σπίτι της µετά από ένα τρίµηνο. Για την αντιµετώπιση των κρίσεων επιθετικότητας, η οικογένεια είχε από καιρό προσανατολισθεί στη «λύση» του ιδρύµατος. 'Ηταν, άλλωστε, δεδοµένες οι οικονοµικές δυσκολίες, αλλά και η ψυχική επιβάρυνση, που επιτεινόταν από την κατάσταση της Π.Α. Οι σκέψεις αυτές ανεστάλησαν µε τη θεαµατική βελτίωση της ασθενούς. Αποµακρύνθηκαν παντελώς µε την επιστροφή της στο σπίτι, όπου, βοηθούµενη και από την κατάλληλη ψυχοεκπαίδευση του περιβάλλοντος, προσαρµόσθηκε ακόµη καλύτερα σε αυτό. Η µητέρα ανέφερε ικανοποιηµένη ότι είχε χρόνια να δει έτσι την κόρη της. Η περιοδικότητα στον ύπνο και τη σίτιση επανήλθε, ενώ η ασθενής ήταν ήρεµη και άρχισε να χρησιµοποιεί ολοένα και περισσότερες επικοινωνιακές δεξιότητες. ύο χρόνια µετά την έξοδό της από την κλινική παρουσιάζει σταθερά βελτιωµένη εικόνα. Μπόρεσε να πάει δύο µήνες διακοπές χωρίς προβλήµατα. Η οικογένειά της αισθάνεται ανακουφισµένη και δεν επιθυµεί πλέον να την τοποθετήσει σε ίδρυµα. Συζήτηση Η διάγνωση του συνδρόµου B-dL στην Π.Α. τέθηκε µόλις το τελευταίο διάστηµα, µε την ευκαιρία της νοσηλείας της στην κλινική µας. Είναι γνωστό ότι, λόγω της ποικιλοµορφίας της

4 κλινικής εικόνας του συνδρόµου, η διάγνωση µπορεί να καθυστερήσει επί αρκετά χρόνια, ιδίως όταν πρόκειται για µορφή ήπιας βαρύτητας. Η Π.Α. παρουσίαζε το τυπικό προσωπείο του συνδρόµου, γεγονός που µας κατηύθυνε προς τη διάγνωση, χωρίς να εµφανίζει τις τυπικές µείζονες ανωµαλίες των άκρων. Ο συνδυασµός των χαρακτηριστικών φρυδιών, φίλτρου, στόµατος και χειλιών αποτελεί το κριτήριο µε τη µέγαλύτερη διαγνωστική αξία για το σύνδροµο Β-dL. Η ασθενής παρουσίαζε επίσης δυσλειτουργία στη σίτιση και εµέτους από τη βρεφική ηλικία. Στα νεογνά µε σύνδροµο Β-dL, η πιο συχνή αιτία επίµονων εµέτων είναι η γαστρο-οισοφαγική παλινδρόµηση, που συχνά προκαλεί ένα τυπικό πρότυπο συµπεριφοράς µετά το γεύµα, µε κύρτωση της ράχης, υπερκινητικότητα και άλλες εκδηλώσεις δυσφορίας. Τις δυσκολίες αυτές είχε εµφανίσει και η Π.Α. Επίσης, παρουσίαζε ποικίλες άτυπες κλινικές εκδηλώσεις, οι οποίες περιγράφονται και σε άλλες περιπτώσεις πασχόντων από το σύνδροµο Β-dL, π.χ. δεν αντέχουν τη ζέστη και δεν αισθάνονται πόνο. Χαρακτηριστικό ήταν ότι η Π.Α. δάγκωνε τα πληγωµένα χείλη της, χωρίς να δείχνει σηµάδια πόνου. Η νευρολογική εξέταση δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήµατα. Εκ του ιστορικού προέκυψε ότι κατά τη βρεφική ηλικία παρουσίασε µέτρια κεντρική υποτονία, που εξαφανίσθηκε τελείως όταν άρχισε το βάδισµα, χαρακτηριστικό που περιγράφεται και από τους Leroy. Η περίπτωση της Π.Α. µπορεί να χαρακτηρισθεί ως περίπτωση ήπιας βαρύτητας (χωρίς µείζονες δυσµορφίες άνω άκρων ή απειλητικά για τη ζωή οργανικά ελλείµµατα, καθυστέρηση της ανάπτυξης και αποτυχία θρέψεως). Οι παράµετροι που φαίνονται να σχετίζονται µε καλύτερη έκβαση των περιστατικών είναι το φυσιολογικό βάρος κατά τη γέννηση, η φυσιολογική ανάπτυξη κατά τη βρεφική ηλικία, η απουσία µειζόνων ανωµαλιών των άκρων και επιληπτικών κρίσεων, η ύπαρξη πιο λεπτών δυσµορφιών του προσώπου (όπως συµβαίνει στα περιστατικά που διαγνώσθηκαν σε µεγάλη ηλικία), η βάδιση από την ηλικία των δυο ετών, καθώς και η παρουσία εκφραστικού λόγου, αν και καθυστερηµένου, από την ίδια ηλικία. Επίσης, όσο πιο φυσιολογική είναι η περίµετρος κεφαλής, τόσο καλύτερη φαίνεται να είναι η έκβαση. Η Π.Α. παρουσιάζει αυτές τις παραµέτρους (πλην του λόγου), οι οποίες, σε συνδυασµό µε τον επιτυχή έλεγχο των συµπεριφορικών προβληµάτων, τη βοήθησαν να βελτιώσει σηµαντικά τη λειτουργικότητά της. Το προεξάρχον στοιχείο στην εικόνα της Π.Α. ήταν η βαθιά νοητική υστέρηση και οι διαταραχές συµπεριφοράς. Στην παιδική ηλικία προτιµούσε µια δοµηµένη ρουτίνα και είχε δυσκολίες προσαρµογής σε κάθε είδους αλλαγές της καθηµερινότητας και του περιβάλλοντος, χαρακτηριστικό που παρουσιάζουν πολλά παιδιά µε το σύνδροµο. Αµφότερα τα επεισόδια διαταραχών συµπεριφοράς της Π.Α. σχετίζονται άµεσα µε µετακοµίσεις. Η ασθενής εµφάνιζε έντονη ψυχοκινητική διέγερση και επιθετικότητα. Οι εκρήξεις θυµού και η επιθετική συµπεριφορά αυτών των ασθενών µπορεί να κλιµακώνονται, ώστε να κερδίσουν την προσοχή του περιβάλλοντος, µέχρι την πρόκληση βλάβης στον εαυτό τους ή/και στους άλλους. Ο έλεγχος των διαταραχών συµπεριφοράς περιγράφεται ως εξαιρετικά δύσκολος. 'Εχει προταθεί η χορήγηση προπανολόλης σε δόση 120 mg q. am. ή δεξτρο-αµφεταµίνης σε δόση 15 mg bid. Λόγω της σοβαρότητας των εκρήξεων θυµού, έχουν περιγραφεί προσπάθειες αντιµετώπισης µε αλοπεριδόλη. Στην Π.Α., η χορήγηση νευροληπτικών δεν απέφερε αποτελέσµατα αντιθέτως, η γκαµπαπεντίνη αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσµατική. 'Εχουν προταθεί επίσης συµπεριφορικές παρεµβάσεις για τις δυσκολίες αυτές, όπως η προγραµµατιζόµενη προσοχή (scheduled attention), η διακοπτόµενη προσοχή µετά τις δυσπροσαρµοστικές συµπεριφορές, ο έπαινος για κάθε κατάλληλη συµπεριφορά στη διάρκεια του παιχνιδιού ή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και η ενίσχυση για κατάλληλες συµπεριφορές στο παιχνίδι. Τα παιδιά αυτά παίρνουν µεγάλη χαρά από δραστηριότητες που διεγείρουν τον λαβύρινθο, όπως η κούνια, το χοροπήδηµα και το κολύµπι, δραστηριότητες που µπορεί να χρησιµεύσουν ως θετική ενίσχυση και πηγή ικανοποίησης για το παιδί. Η ψυχο-εκπαίδευση των ατόµων του περιβάλλοντος, ώστε να αντιµετωπίζονται σωστά τόσο οι διαταραχές συµπεριφοράς του ασθενούς όσο και οι δικές τους αντιδράσεις πένθους, απογοήτευσης ή θυµού, είναι απαραίτητη. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της Π.Α. έγινε προσπάθεια να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν σταθερότερο περιβάλλον. Οι θεράποντες ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό που περιέθαλπε την ασθενή ήταν συγκεκριµένοι, ενώ η οικογένεια, που ήταν ιδιαίτερα βοηθητική και υποστηρικτική, είχε σταθερή παρουσία. Ανάλογες οδηγίες δόθηκαν προς τους συγγενείς και για την αντιµετώπιση των δυσκολιών στο σπίτι. Η δόµηση του περιβάλλοντος, καθώς και ο προγραµµατισµός και η αποφυγή αιφνίδιων αλλαγών της καθηµερινότητας του ασθενούς ελαττώνουν τη συχνότητα των εκρήξεων θυµού. Η εκµάθηση εναλλακτικών τρόπων έκφρασης της ικανοποίησης και γενικά των συναισθη-

5 µάτων αντί της έκφρασης µε µορφασµούς, µπορεί να βελτιώσει την αποδοχή του παιδιού από τους συγγενείς του. Η απογοήτευση για την καθυστέρηση του λόγου µπορεί να ξεπεραστεί µε την εκµάθηση της νοηµατικής γλώσσας. Η Π.Α. χρησιµοποιούσε ελάχιστες λέξεις, η δεξιότητά της αυτή όµως χάθηκε στο διάστηµα που παρουσίασε τις διαταραχές συµπεριφοράς. Τα παιδιά µε το σύνδροµο Β-dL, όπως η Π.Α., συχνά έχουν ηχολαλία, αντιστροφή αντωνυµίας και, ενίοτε, παλινδρόµηση του λόγου, χαρακτηριστικά που επιδεινώνουν τις διαταραχές συµπεριφοράς, ενώ δυσκολεύουν τις διορθωτικές παρεµβάσεις από το περιβάλλον. Η καθυστέρηση του λόγου βελτιώνεται µε έ- γκαιρη λογοθεραπεία, όταν το παιδί δεν παρουσιάζει σοβαρή νοητική υστέρηση. Οι Moeschler και Graham αναφέρουν ότι κατά τον Beck ποσοστό 10% των ασθενών µε ήπια µορφή του συνδρόµου Β-dL, µπορεί να έχουν φυσιολογική ή σχεδόν φυσιολογική νοηµοσύνη. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι η καθυστέρηση του λόγου παρατηρήθηκε στο δεύτερο έτος ζωής και όλα τα παιδιά, απ' αυτή την ηλικία, εντάχθηκαν σε θεραπευτικό πρόγραµµα. Υπ' αυτές τις συνθήκες, συνέχισαν µε προσχολική ειδική παιδαγώγηση και κανένα δεν παρουσίασε σηµαντικές διαταραχές συµπεριφοράς που να παρεµποδίσουν την εκπαίδευσή του. Στην Π.Α., δυστυχώς, το χαµηλό νοητικό επίπεδο ήταν απαγορευτικό για την αξιοποίηση της ειδικής εκπαίδευσης, στην οποία υπεβλήθη. Παρά ταύτα, µε την αντιµετώπιση της ψυχοκινητικής διέγερσης η ασθενής επανέκτησε τη δυνατότητα χρήσης λέξεων σε µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι παλιότερα. Η επικοινωνία µε την οικογένεια βελτιώθηκε και η ένταση στο σπίτι υφέθηκε. Είναι προφανές ότι η διόρθωση των συµπεριφορικών διαταραχών που παρουσίασε η Π.Α. οδήγησε σε καλύτερη ποιότητα ζωής της ιδίας, αλλά και των συγγενών της, καθώς και στη δηµιουργία πλαισίου τέτοιου, ώστε να αναπτυχθούν περαιτέρω οι δυνατότητές της.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΝΕΣΤΟΡΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. «Κινητικές Αναπηρίες σε Παιδιά»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΝΕΣΤΟΡΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. «Κινητικές Αναπηρίες σε Παιδιά» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση ΝΕΣΤΟΡΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ «Κινητικές Αναπηρίες σε Παιδιά» Περίληψη 9 Εισαγωγή 10 Αιτίες κινητικήςαναπηρίας 11 Εγκεφαλική παράλυση 12 Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας

Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας Συντάκτης Πτυχιακής: Τζουμαϊλής

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος

Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος οκίµια Γιώργος Καραντάνος Παιδοψυχίατρος Βάγια Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος Μαρίτσα Καµπούρογλου Λογοπεδικός Γιάννης Βογινδρούκας Λογοπεδικός Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΔΙΑ-ΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΑΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη)

ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη) Τι είναι η ιπολική ιαταραχή; ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη) Η ιπολική ιαταραχή, γνωστή και ως µανιοκατάθλιψη, θεωρείται µια διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας, η οποία φέρει ασυνήθιστες εναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΚΕΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΔΑΣΚΟΝΤΩΝ: ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.2 ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.2 ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ Η διπολική διαταραχή ή αλλιώς µανιοκατάθλιψη ανήκει στις συναισθηµατικές διαταραχές. Αυτές είναι βιολογικές διαταραχές που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Σεµινάριο Εξειδίκευσης: Αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός. Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός. Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια Μανώλης Μαρνελάκης Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

«Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτισμού και συνδρόμου Asperger;»

«Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτισμού και συνδρόμου Asperger;» ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΓΙΑ ΑΥΤΙΣΜΟΣ «Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτισμού και συνδρόμου Asperger;» Και τα δυο, αυτισμός ή αυτιστική διαταραχή και σύνδρομο Asperger, ανήκουν στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Επιµέλεια εργασίας: Βουδούρης Στέργιος Κατσούλης Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα.2. Κατάθλιψη.3. Γενικά..3. Πού οφείλεται;.3. Ποια είναι τα συμπτώματα; 3. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου;. 3. Πώς θεραπεύεται;...

Περιεχόμενα.2. Κατάθλιψη.3. Γενικά..3. Πού οφείλεται;.3. Ποια είναι τα συμπτώματα; 3. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου;. 3. Πώς θεραπεύεται;... Ανώτατο Tεχνολογικό Eκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας Τμήμα νοσηλευτικής Εργασία στο μαθημα: Κοινοτική Νοσηλευτική- Ιδρύματα Τμήμα: Z4 Θέμα: Κατάθλιψη Σπουδάστρια: Αλεξανδρή Ευαγγελία Καθηγήτρια: κ. Κυπαρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Επιστημονική Επιμέλεια Έκδοσης Στέργιος Νότας - Μαρία Νικολαίδου Εκδόσεις Βήτα ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ιπλωματική εργασία με θέμα: «θεατρικό παιχνίδι στην ειδική αγωγή»

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Εγχειρίδιο κατάρτισης Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠIΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΣΧΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Π.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Α.Μ. 11243 Β.ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 5 Τελειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις» ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ALZHEIMER

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ALZHEIMER ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ALZHEIMER ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Ντελίριο»: Ένα µείζον ιατρικό θέµα στο Γενικό Νοσοκοµείο - Ζητήµατα διάγνωσης και διαχείρισής του

«Ντελίριο»: Ένα µείζον ιατρικό θέµα στο Γενικό Νοσοκοµείο - Ζητήµατα διάγνωσης και διαχείρισής του «Ντελίριο»: Ένα µείζον ιατρικό θέµα στο Γενικό Νοσοκοµείο - Ζητήµατα διάγνωσης και διαχείρισής του ΜΕΡΟΣ Β ρ Σπυρίδων Αντωνάτος, Γεράσιµος Μαρούλης, Βασίλειος Κάκαβος ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Νοσοκοµείο «ΕΡΥΘΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA:NOΣHΛEYTIKH ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΪΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WESTERN APHASIA BATTERY REVISED»

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΪΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WESTERN APHASIA BATTERY REVISED» α ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΪΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WESTERN APHASIA BATTERY REVISED» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος ΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Η συναισθηµατική αγωγή του παιδιού. Ο ρόλος των γονέων».

Θέµα: «Η συναισθηµατική αγωγή του παιδιού. Ο ρόλος των γονέων». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΕΠΑΕ ΠΜΣ ΨΥΧΟΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Εμπλουτισμός και οι Διαστασεις της μη λεκτικής επικοινωνίας ανάμεσα στο βρέφος και την μητέρα

Ο Εμπλουτισμός και οι Διαστασεις της μη λεκτικής επικοινωνίας ανάμεσα στο βρέφος και την μητέρα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ο Εμπλουτισμός και οι Διαστασεις της μη λεκτικής επικοινωνίας ανάμεσα στο βρέφος και την μητέρα Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Ποδηματή Ελένη Αριθμός Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ...

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ... ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ... ΓΕΝΙΚΑ Ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήµατα που απασχολούν την κοινωνία µας, είναι η µεγάλη εξάπλωση, χρήση και διάδοση των ναρκωτικών. Η φοβερή αυτή µάστιγα δεν είναι προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ (THE BURNOUT SYNDROME) ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.

ΤΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ (THE BURNOUT SYNDROME) ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ (THE BURNOUT SYNDROME) ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ Τι είναι; Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι µια χρόνια αυτοάνοση νόσος που µπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα του σώµατος,

Διαβάστε περισσότερα