(0.1-20) και IgM: 99 (0.1-20)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(0.1-20) και IgM: 99 (0.1-20)"

Transcript

1 Γ.Ν.Α ''ΟΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ'' ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ HIV λοίµωξη µε συνοδό κεφαλαλγία και οστικά άλγη Ειδικευόµενος Μουλατζίκος Χρήστος 12/12/2012

2 Περιγραφήπεριστατικού Άνδρας 25 ετών µε µετωπο-κροταφική κεφαλαλγία άµφω από εβδοµάδος Κηλιδοβλατιδώδη εξανθήµατα πελµάτων Κλινικοεργαστηριακή εικόνα συµβατή µε ιογενή µηνιγγίτιδα HIV λοίµωξη, γνωστήςοροθετικότηταςεντόςτελευταίου 6 µήνου,χωρίς βαριά ανοσοκαταστολή Επιδείνωση κεφαλαλγίας µε την πίεση των οστών του κρανίου και εµφάνιση ευαισθησίας κατά την πίεση της 8ης πλευράς αριστερά

3 Εργαστηριακόςέλεγχος Ανοσολογικό προφίλ µε υπεργαµµασφαιριναιµία, ΑΝΑ (+) 1/160, Absέναντικαρδιολιπίνης IgG: 44.1 (0.1-20) και IgM: 99 (0.1-20) CRP: 9.7mg/dl, φυσιολογική γενική αίµατος 340 CD4/mlκαι copies/mlιικόφορτίο HIV ΕΝΥ: µέτρια πλειοκυττάρωση µε 30κυτ/ml, γλυκόζη 58mg/dl, αυξηµένολεύκωµα 71mg/dl, Gramχρώση, latexγιακρυπτόκκοκο, στρεπτόκοκκο, PCR για DNA Coxsackieκαι Echo virusαρνητικά MRI εγκεφάλου αρνητική

4 ιαφορικήδιάγνωση HIV λοίµωξης οξείας φάσης µε συνοδά: 1.Εντοπισµένα οστικά άλγη (οστείτιδα;) 2.Κεφαλαλγία 3.Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθηµα πελµάτων 4.Κλινικοεργαστηριακή εικόνα ιογενούς µηνιγγίτιδας 5.ΑΝΑ (+),αντικαρδιολιπινικάαντισώµατα (+), υπεργαµµασφαιριναιµία

5 SUDOKU

6 Ρευµατικέςεκδηλώσεις HIV λοίµωξης Α) Εκδηλώσεις από το µυοσκελετικό σύστηµα: -Αρθρώσεις -Μυς -Οστά Β) Κλινικοεργαστηριακές εκδηλώσεις που θυµίζουν νόσηµα του συνδετικού ιστού: -ΣΕΛ - Sjogren's -Αγγειίτιδα

7 Μυοσκελετικέςεκδηλώσεις HIV (+) Αρθρώσεις: επώδυνο αρθρικό σύνδροµο, ασύµµετρη ολιγοαρθρίτιδα, συµµετρικήπολυαρθρίτιδα, ουρική, ψωριασική, αντιδραστική, σηπτικήαρθρίτιδακαι αδιαφοροποίητη σπονδυλοαρθρίτιδα Οστά:οστεοµυελίτιδα, οστεοµαλακία, οστεοπενία, οστεοπόρωση, οστεονέκρωση Μυς:µυοσίτιδα, πυοµυοσίτιδα, µυοπάθεια, µυασθένεια gravis, σύνδροµο απίσχνασης

8 Ανοσολογικούτύπουεκδηλώσειςσε HIV (+) ΤύπουΣΕΛ:υπεργαµµασφαιριναιµία, θετικάανα, ελαττωµένο C3 και C4, θετική Coombs, κυκλοφορούνταανοσοσυµπλέγµατα, προσβολή αρθρώσεων, νεφρών, δέρµατος, ΚΝΣ, περικαρδίτιδα Τύπου Sjogren's:συµπτώµαταξηρότητας, διόγκωσηπαρωτίδων, διάµεση λεµφοκυτταρική πνευµονία, επηρεασµός ηπατικής βιοχηµείας Τύπουαγγειίτιδας:λευκοκυτταροκλαστική, µικροσκοπική, Wegener αγγειίτιδα, οζώδηςπολυαρτηρίτιδα, αγγειίτιδακνσ, κρυοσφαιριναιµίασε συνύπαρξη µε HCV, νόσος Αδαµαντιάδη-Behcet

9 οστικήςβλάβης Νόσος Paget των οστών (παραµορφωτική οστείτιδα) Οστείτιδα συνδρόµου Reiter SAPHO syndrome (Synovitis, Acne, Pustulosis, Hyperostosis, Osteitis) Οστικέςµεταστάσειςσυµπαγώνόγκων (προστάτης, µαστός) Ινώδης κυστική οστείτιδα σε υπερπαραθυρεοειδισµό Πολυοστική ινώδης δυσπλασία

10 Ν. Paget-χαρακτήραςπόνου Αισθητόςκατάτηνανάπαυσηήτηνκίνηση Οφείλεται: α) Σε υπερδιάταση του περιόστεου β) Σευπεραιµία γ) Σε µικροκατάγµατα που οφείλονται στα προσβεβληµένα οστά Επιδεινώνεται: α) Με την άρση βάρους β) Τηνφόρτιση γ) Τηννύχτα

11 µετωπο-κροταφικής κεφαλαλγίας Αυξηµένη ενδοκράνια πίεση: -Όγκοιεγκεφάλου - Κρανιοεγκεφαλική κάκωση - Αγγειίτιδα ΚΝΣ (Αδαµαντιάδη-Behcet, ΣΕΛ) - Λοιµώξεις ΚΝΣ Κεφαλαλγία τάσεως Παραριννοκολπίτιδα-ιγµορίτιδα Μυωπία

12 εξανθήµατοςπελµάτων Αυτοάνοσα: - Βλενορραγική κερατοδερµία σε σύνδροµο Reiter - Αγγειίτιδες (Kawasaki, Henoch Schonlein, εκζεµατοειδήςπορφύρα) -Φλυκταινώδηςψωρίαση -Φλυκταινώδηςαρθροοστείτιδα Λοιµώδη: -Σύφιλη - Ιώσεις (Συνδροµο χεριών ποδός στόµατος, ιλαρά, ανεµευλογιά, ιογενήςµηνιγγίτιδα, κ.α) -Βακτήρια -Μυκητιάσεις Φάρµακα (Steven Johnson)

13 ασθενώς (+) τίτλωνανα Υγιείς ενήλικες Κακοήθη νεοπλάσµατα Φάρµακα: προκαιναµίδη, υδραλαζίνη, ισονιαζίδη, αντιεπιληπτικά Λοιµώδη: ιοίηπατίτιδας, λοιµώδουςµονοπυρήνωσης, HIV, λέπρα, φυµατίωση, ελονοσία Αυτοάνοσανοσήµατα:ΡΑ, ΝΙΑ, αυτοάνοσηηπατίτιδα, ΣΕΛ σε ύφεση ή υπό θεραπεία, Sjogren's, σκληροδερµία, νόσος Αδαµαντιάδη-Behcet, αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα, σκλήρυνση κατά πλάκας, πρωτοπαθής χολική κίρρωση, φλεγµονώδεις µυοπάθειες Αιµατολογικά: λευχαιµία, αιµολυτική αναιµία, µακροσφαιριναιµία Waldenstrom

14 Absέναντικαρδιολιπίνης 1. Αυτοάνοσανοσήµατα 2. Αντιδράσειςσεφάρµακα 3. Αιµατολογικάνοσήµατα 4. Συµπαγείςκακοήθειςόγκοι 5. Λοιµώδηνοσήµατα 6. ιάφορεςκαταστάσεις

15 Absέναντικαρδιολιπίνης 1. Αυτοάνοσανοσήµατα 2. Αντιδράσειςσεφάρµακα 3. Αιµατολογικάνοσήµατα 4. Συµπαγείςκακοήθειςόγκοι 5. Λοιµώδηνοσήµατα 6. ιάφορεςκαταστάσεις

16 Αυτοάνοσαµεθετικές ACL 1. ΣΕΛ 2. Πρωτοπαθές αντιφωσφολιπιδαιµικό σύνδροµο 3. ΜΝΣΙ 4. Αγγειίτιδες 5. Σύνδροµο Sjogren's 6. Συστηµατικό σκληρόδερµα 7. Ιδιοπαθής θροµβοπενική πορφύρα

17 Λοιµώδους τύπου αντιφωσφολιπιδαιµικό σύνδροµο (θετικά ACL, µε ή χωρίς φλεβικές θροµβώσεις) Ιοί: HAV, HBV, HCV, EBV, HIV, CMV, ParvoB19, αδενοιοί, ερυθρά, ανεµευλογιά, παρωτίτιδα, ευλογιά Βακτήρια: λέπρα, φυµατίωση, σαλµονέλα, βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα, σταφυλόκοκοι, στρεπτόκοκκοι (ρευµατικόςπυρετός) πυρετός Q Σπειροχαίτες: Σύφιλη, λεπτοσπίρωση, νόσος του Lyme Παράσιτα: ελονοσία, καλα-αζάρ,τοξοπλάσµωση Μύκητες: πνευµονοκύστη carinii

18 Πιθανέςδιαγνώσεις Α) Συνύπαρξη HIV µε νόσηµα του συνδετικού ιστού Β) Συνύπαρξη HIV µε άλλο λοιµώδες Γ) Συνύπαρξη HIV µε µεταβολικό νόσηµα των οστών

19 Συνυπάρχοναυτοάνοσονόσηµα Νόσος Αδαµαντιάδη-Behcet ΣΕΛ Σύνδροµο Reiter

20 Συνυπάρχουσαλοίµωξη Ηπατίτιδα C ήβ Γονόρροια Σύφιλη

21 Συµπεράσµατα 1 Η HIV λοίµωξηαπόµόνητηςδενκαλύπτειόλατα κλινικοεργαστηριακά ευρήµατα Η συνύπαρξη HIV µε αυτοάνοσο νόσηµα του συνδετικού ιστού δεν τεκµηριώνεται Η συνύπαρξη µε άλλο λοιµώδες νόσηµα είναι πιθανή, µε πιθανότερη εκδοχή αφροδίσιο νόσηµα (σύφιλη;) Η νόσος Paget των οστών θα µπορούσε επίσης να είναι µια πιθανή διάγνωση

22 Συµπεράσµατα 2 Συµπληρωµατικές εξετάσεις για την ολοκλήρωση του ελέγχου θα µπορούσαν να είναι: Α) Σπινθηρογράφηµαοστών Β) VDRL ή RPR αίµατοςκαιενυ

23 Βιβλιογραφία 1. Μ. Ζακάλκα, Αντιφωσφολιπιδαιµικάαντισώµατα: εργαστηριακός προσδιορισµός, διαγνωστικήαξίακαιανοσοπαθογενετικόςρόλος, Ανασκόπηση, ΕλληνικήΡευµατολογικήΕταιρεία 2007, 18(1): A. Romballo et al, Epidemiology, clinical presentation and diagnosis in the HIV-infected patient, UpTodate A. Lynn, S. Lightman, Syphilis and HIV: a dangerous combination, Lancet Infect Dis. 2004, 4(7): M. Seton et al, Clinical manifestations and diagnosis of Paget disease of bone, UpTodate A. Wanchu, HIV Infection: Rheumatic Manifestations, J. Indian Rheumatol. Assoc. 2003, 11:

24 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΓΙΑΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣΑΣ!

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 1: Κατάλογος Κωδικών Τεύχος Β Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 20 Αρθρίτιδα ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Δ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΟΝ

Άσκηση 20 Αρθρίτιδα ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Δ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΟΝ Άσκηση 20 Αρθρίτιδα ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Δ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΟΝ Άσκηση 20η Γυναίκα, 50 ετών, υπάλληλος τράπεζας. Αιτία εισόδου: Διόγκωση μεσοφαλλαγγικών αρθρώσεων άκρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 15 KEΦΑΛΑΙΟ B ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ Γ. ΒαϊOπουλος Μ. ΚανAκης Χ. ΦλοYδας Οι αθλητικές δραστηριότητες που αφορούν στα αθλήματα του υγρού στίβου λαμβάνουν χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακόςέλεγχος. WBC: 6810,με φυσιολογικό τύπο Hct: 39.4%,PLT: 242.000 CRP:9,7mg/dl ΟΝΠ:

Εργαστηριακόςέλεγχος. WBC: 6810,με φυσιολογικό τύπο Hct: 39.4%,PLT: 242.000 CRP:9,7mg/dl ΟΝΠ: Κατατηνπροσέλευση Αναφέρει μετωπο-κροταφική κεφαλαλγία αμφω απο εβδομάδος Δεν έχει πυρετό ΑΝΕ χωρίς ευρήματα,πλήρως προσανατολισμένος σε χρόνο,τόπο,και πρόσωπα Από τη φυσική εξέταση κηλιδοβλατιδώδη εξανθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/51.

Διαβάστε περισσότερα

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α-

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΕΠΑ.Σ BΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ -ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΑΪ ΩΝΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΡΝΤΟΓΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΜΕΡΜΙΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΗ ΜΠΟΥΚΕΤ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ:2012-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 73 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 2011 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 73 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ» Τελευταία ενηµέρωση 30 εκεµβρίου 2007

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ» Τελευταία ενηµέρωση 30 εκεµβρίου 2007 1 ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ» Τελευταία ενηµέρωση 30 εκεµβρίου 2007 2 Κεφάλαιο 1 ΥΣΦΑΓΙΑ Θέµα 1 (σηµειώστε τις σωστές απαντήσεις) Στον καρκίνο του οισοφάγου τα κλινικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ποιο από τα παρακάτω ΕΝ είναι σωστό σχετικά µε το νεφρωσικό σύνδροµο: Υπάρχει µείωση της IgG ανοσοσφαιρίνης Η πιο συχνή αίτια θανάτου από στένωση αορτής στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Code Description A00 Χολέρα A01 Τυφοειδής και παρατυφοειδείς πυρετοί A02 Άλλες λοιμώξεις από σαλμονέλα A03 Σιγκέλλωση A04 Άλλες μικροβιακές εντερικές

Code Description A00 Χολέρα A01 Τυφοειδής και παρατυφοειδείς πυρετοί A02 Άλλες λοιμώξεις από σαλμονέλα A03 Σιγκέλλωση A04 Άλλες μικροβιακές εντερικές Code Description A00 Χολέρα A01 Τυφοειδής και παρατυφοειδείς πυρετοί A02 Άλλες λοιμώξεις από σαλμονέλα A03 Σιγκέλλωση A04 Άλλες μικροβιακές εντερικές λοιμώξεις A05 Άλλες περιπτώσεις μικροβιακής τροφογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η

Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η Περιγραφή περίπτωσης µηνιγγίτιδας από Nocardia farcinica Σ. Κανταρτζίδου, 1 Μ. Νέπκα, 1 Ε. Περιβολιώτη, 1 Ε. Πετεινάκη, 2 Σ. Γκολφινοπούλου, 3 Κ. Φουντούλης, 1

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ... 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ ΕΚΔΟΣΗΣ... 11 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Β ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Α ΕΚΔΟΣΗΣ... 17 1. Ιστορικό Κλινική εξέταση ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίσια Νοσήματα. Παθολογία Τρόποι μετάδοσης

Αφροδίσια Νοσήματα. Παθολογία Τρόποι μετάδοσης Αφροδίσια Νοσήματα Τα αφροδίσια νοσήματα (ΑΝ) αποτελούν έναν από τους κύριους παράγοντες των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ) και επιδημιών παγκοσμίως. Σήμερα, και ενώ υπάρχουν πολλές σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MabThera 100 mg πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ. Π. Κορκολοπούλου

ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ. Π. Κορκολοπούλου ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ Π. Κορκολοπούλου ΚΑΤΑΓΜΑ Oρισμός: Διακοπή της συνέχειας του οστού λόγω μηχανικής κάκωσης ή κόπωσης Παθολογικό κάταγμα: Επισυμβαίνει σε περιοχή, η αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία Περιοδική Έκδοση Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005 Τεύχος Ένατο

Τριµηνιαία Περιοδική Έκδοση Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005 Τεύχος Ένατο 09 Τριµηνιαία Περιοδική Έκδοση Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005 Τεύχος Ένατο Ιδιοκτησία Ιατρικός Σύλλογος Αρκαδίας Εκδότης Παπασταµατάκης Γεώργιος ιεύθυνση Περιοδικού Φιλελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Ι. Τριανταφύλλου, Ιωάννης Ε. Καπελάκης Επαμεινώνδας Α. Τριανταφύλλου, Αντώνιος Σ. Μανώλης Α Καρδιολογική κλινική Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Αθανάσιος Ι. Τριανταφύλλου, Ιωάννης Ε. Καπελάκης Επαμεινώνδας Α. Τριανταφύλλου, Αντώνιος Σ. Μανώλης Α Καρδιολογική κλινική Νοσοκομείο Ευαγγελισμός «Πρωτοδιαγνωσθείσα καρδιακή ανεπάρκεια σε γυναίκα ασθενή με αναιμία, ηωσινοφιλία, αιμωδίες και αδυναμία κάτω άκρων» Churg Strauss Syndrome (CSS)- a case report Αθανάσιος Ι. Τριανταφύλλου, Ιωάννης Ε. Καπελάκης

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους,

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. : Φ. 11321/οικ. 10219/688 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης C.M.E. CREDITS ΘΕΜΑΤΑ 1. ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007, 16.30-19.00 2. ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 14 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2012

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 14 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2012 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 14 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2012 Äåýôåñï áöéýñùìá óôçí Çðáôïëïãßá ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

84η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 29 30 Νοεμβρίου 2012

84η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 29 30 Νοεμβρίου 2012 18. ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΝΟΣΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΜΕΣΑΓΓΕΙΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ Α. Ζαγοριανάκος, Γ. Ντάτσης, Α. Σγάντζος, Β. Κολοβός, Λ. Νακοπούλου*, Ν. Καπερώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α. Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ (Παραμορφωτική οστεΐτις) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 Εκδόσεις «ΡΟΤΟΝΤΑ» Χαβαλές Α. - Χατζησυμεών Κ. Ο.Ε. Καμβουνίων 5, 546 21 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 285.785, Fax: 2310 280.287

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ Τι είναι; Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι µια χρόνια αυτοάνοση νόσος που µπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα του σώµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού

Παρουσίαση Περιστατικού Παρουσίαση Περιστατικού Γυναίκα 80 ετών με επιδεινούμενη από 48h δύσπνοια και αδυναμία/καταβολή Παρουσίαση Πεντάζος Γεώργιος Ειδικευόμενος Ρευματολογίας Α ΠΠΚ Σχόλια Λάσκαρη Κατερίνα Επικ. Επιμελήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ. Γρηγόριος Καλτσάς Παθολογική Φυσιολογία Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ. Γρηγόριος Καλτσάς Παθολογική Φυσιολογία Πανεπιστήμιο Αθηνών ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ Γρηγόριος Καλτσάς Παθολογική Φυσιολογία Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ορµόνες Νευρο διαβιβαστές Κυτταροκίνες Αυξητικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα