ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 1"

Transcript

1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η οικονομική ανάκαμψη παρουσίασε κάποια σταδιακή βελτίωση το β εξάμηνο του 2014 και, σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, διάφοροι παράγοντες αναμένεται, βάσει των προβολών, να ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα της ζώνης του ευρώ. Πρώτον, η απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος και τα νοικοκυριά αναμένεται να δαπανήσουν σημαντικό μέρος από το πρόσθετο αυτό εισόδημά τους. Δεύτερον, στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής, η οικονομική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ θα στηρίζεται ολοένα περισσότερο από τη σταδιακή ενίσχυση της εξωτερικής ζήτησης και από τον αντίκτυπο της υποτίμησης του ευρώ. Τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έλαβε πρόσφατα το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται επίσης να στηρίξουν σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα σε βραχυμεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Η εγχώρια ζήτηση και, ειδικότερα, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αναμένεται να ωφεληθούν από τη διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής και ιδίως από το διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων της. Τα πρόσφατα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής αναμένεται να στηρίξουν την εγχώρια ζήτηση ως αποτέλεσμα των επιδράσεων τους στα επιτόκια, στη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ και στις τιμές των μετοχών, καθώς και μέσω άλλων σημαντικών χρηματοπιστωτικών διαύλων (βλ. Πλαίσιο 1). Άλλοι εγχώριοι παράγοντες αναμένεται να στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής. Η εγχώρια ζήτηση θα πρέπει να ωφεληθεί από κάποια βελτίωση των συνθηκών της προσφοράς πιστώσεων, όπως δείχνουν τα πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας για τις τραπεζικές χορηγήσεις, τα οποία καταδεικνύουν καθαρή χαλάρωση των πιστοδοτικών κριτηρίων. Η ανασταλτική επίδραση στις επιχειρηματικές επενδύσεις λόγω της ανάγκης για απομόχλευση στον επιχειρηματικό τομέα έχει επίσης μειωθεί. Επιπλέον, η κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής αναμένεται να παραμείνει ουδέτερη στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής. Ωστόσο, η δυσμενής επίδραση ορισμένων άλλων παραγόντων είναι πιθανόν να μειωθεί μόνο σταδιακά. Σε αντίθεση με τον επιχειρηματικό τομέα, τα ιδιωτικά νοικοκυριά και ο τομέας της γενικής κυβέρνησης δεν έχουν ακόμη επιτύχει σημαντική αποκλιμάκωση των λόγων του χρέους τους προς τα εισοδήματά τους. Επιπλέον, οι εξελίξεις στις αγορές εργασίας ενώ γενικά παρουσιάζουν βελτίωση θα εξακολουθήσουν να επηρεάζονται αρνητικά από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, κυρίως σε ορισμένες χώρες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες. Επιπροσθέτως, οι ανησυχίες σχετικά με το μακροπρόθεσμο δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης και το εναπομένον αναξιοποίητο παραγωγικό δυναμικό σε διάφορες χώρες θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν αρνητικά τις επενδυτικές δαπάνες. 1 Οι μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της συμβάλλουν στην αξιολόγηση που διενεργεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τις οικονομικές εξελίξεις και τους κινδύνους διατάραξης της σταθερότητας των τιμών. Πληροφορίες για τις διαδικασίες και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται παρέχονται στο κείμενο με τίτλο A guide to Eurosystem staff macroeconomic projection exercises,, Ιούνιος 2001, το οποίο διατίθεται στον δικτυακό τόπο της. Η τελευταία ημερομηνία που καλύπτουν οι παρούσες προβολές ήταν η 20ή Φεβρουαρίου Οι παρούσες μακροοικονομικές προβολές καλύπτουν την περίοδο Ωστόσο, οι προβολές που αφορούν τόσο μεγάλο χρονικό ορίζοντα χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλή αβεβαιότητα. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την ερμηνεία των προβολών αυτών. Βλ. το άρθρο με τίτλο An assessment of Eurosystem staff macroeconomic projections που δημοσιεύθηκε στο Μηνιαίο Δελτίο της του Μαΐου EKT 1

2 Συνολικά, ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ θα επιταχυνθεί, σύμφωνα με τις προβολές, σε 1,5% το 2015, από 0,9% το 2014, και σε 1,9% το 2016 και 2,1% το Αντιθέτως, ο ρυθμός αύξησης του δυνητικού προϊόντος εκτιμάται ότι θα παραμείνει μάλλον μέτριος, καθώς η συμβολή της εργασίας και του κεφαλαίου παραμένει χαμηλή λόγω της υψηλής διαρθρωτικής ανεργίας και έπειτα από μια μακρά περίοδο ασθενούς ανόδου των επενδύσεων. Αυτό υποδηλώνει ότι το εκτιμώμενο αρνητικό παραγωγικό κενό θα μειώνεται σταδιακά στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής. Διάγραμμα 1 Μακροοικονομικές προβολές 1) (τριμηνιαία στοιχεία) Πραγματικό ΑΕΠ ζώνης ευρώ 2) (τριμηνιαίες εκατοστιαίες μεταβολές) ΕνΔΤΚ ζώνης ευρώ (ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές) 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 1) Τα διαστήματα που παρουσιάζονται γύρω από τις κεντρικές προβολές βασίζονται στις διαφορές μεταξύ των πραγματοποιήσεων και των προηγούμενων προβολών που είχαν καταρτιστεί επί σειρά ετών. Το εύρος κάθε διαστήματος είναι διπλάσιο από τον μέσο όρο της διαφοράς, σε απόλυτες τιμές. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των διαστημάτων, βάσει της οποίας γίνεται και η διόρθωση για έκτακτα γεγονότα, περιγράφεται στο κείμενο με τίτλο New procedure for constructing Eurosystem and ECB staff projection ranges,, Δεκέμβριος 2009, το οποίο διατίθεται στον δικτυακό τόπο της. 2) Στοιχεία που έχουν διορθωθεί ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών. Αντανακλώντας κυρίως την πτώση των τιμών του πετρελαίου, ο πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) έχει καταγράψει αρνητικούς ρυθμούς τους τελευταίους μήνες. Η χαμηλότερη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ είχε μόνο μικρή αντισταθμιστική επίδραση στην ισχυρή πτώση των τιμών του πετρελαίου εκφρασμένων σε δολάρια ΗΠΑ. Ο πληθωρισμός άλλων συνιστωσών του ΕνΔΤΚ έχει επίσης μειωθεί ελαφρώς τους τελευταίους μήνες. Ο πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) αναμένεται, βάσει των προβολών, να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο μηδέν το 2015 αλλά να αυξηθεί σε 1,5% το 2016 και περαιτέρω σε 1,8% το Ο χαμηλός ρυθμός πληθωρισμού (βάσει του ΕνΔΤΚ) το 2015 αντανακλά τη μεγάλη αρνητική συμβολή του πληθωρισμού της ενέργειας (βάσει του ΕνΔΤΚ). Ωστόσο, οι καθοδικές πιέσεις που ασκούν οι τιμές της ενέργειας στον μετρούμενο πληθωρισμό αναμένεται, βάσει των προβολών, να μετριαστούν προς τα τέλη του 2015, καθώς οι προηγούμενες μειώσεις των τιμών της ενέργειας σταδιακά παύουν να αποτυπώνονται στους δωδεκάμηνους ρυθμούς μεταβολής και δεδομένου ότι οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται, βάσει των υποθέσεων, να αυξηθούν στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής συμβαδίζοντας με την ανοδική κλίση της καμπύλης των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί των τιμών του πετρελαίου. Ως αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων, οι τιμές της ενέργειας προβλέπεται να επηρεάσουν θετικά τον μετρούμενο πληθωρισμό το 2016 και το

3 Ενώ ένα μεγάλο μέρος της αναστροφής του πληθωρισμού μεταξύ του 2015 και του 2016 πιθανόν εξηγείται από την ανάκαμψη των τιμών της ενέργειας, ο ρυθμός πληθωρισμού (βάσει του ΕνΔΤΚ) εκτός της ενέργειας αναμένεται επίσης, βάσει των προβολών, να αυξηθεί καθώς η οικονομία θα ανακάμπτει. Αυτό οφείλεται στην αναμενόμενη σημαντική σμίκρυνση του αρνητικού παραγωγικού κενού, η οποία αντανακλάται με τη σειρά της στη μεγαλύτερη αύξηση τόσο των περιθωρίων κέρδους όσο και της μισθολογικής δαπάνης ανά μισθωτό. Επιπλέον, η άνοδος των τιμών των μη ενεργειακών βασικών εμπορευμάτων, οι έμμεσες επιδράσεις από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και οι επιδράσεις από την υποχώρηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ, οι οποίες εκδηλώνονται με χρονική υστέρηση, αναμένεται επίσης να συμβάλουν στην αύξηση του πληθωρισμού (βάσει του ΕνΔΤΚ) εκτός της ενέργειας. Πλαίσιο 1 Η ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ Μετά την τελευταία ημερομηνία που κάλυπταν οι προβολές που δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο του 2014 σημειώθηκαν δύο νέες εξελίξεις που αφορούσαν τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής της. Η πρώτη εξέλιξη ήταν η κατανομή ρευστότητας ύψους 130 δισεκ. ευρώ περίπου στις 11 Δεκεμβρίου 2014 μέσω της δεύτερης ΣΠΠΜΑ, με σωρευτική άντληση 212 δισεκ. ευρώ περίπου κατά τις δύο πρώτες δημοπρασίες όπου οι τράπεζες είχαν το δικαίωμα να δανειστούν ένα αρχικό ποσό. Προβλέπεται η διενέργεια ακόμη έξι ΣΠΠΜΑ. Η δεύτερη εξέλιξη ήταν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 22 Ιανουαρίου 2015, να ξεκινήσει διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων, το οποίο περιλαμβάνει και τα υφιστάμενα προγράμματα αγοράς τίτλων εκδοθέντων έναντι περιουσιακών στοιχείων (asset-backed securities) και αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Οι συνολικές μηνιαίες αγορές θα ανέρχονται σε 60 δισεκ. ευρώ. Οι πράξεις αυτές υπάρχει πρόθεση να διενεργούνται τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2016 και πάντως έως ότου διαπιστωθεί μια διαρκής προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού η οποία να είναι συμβατή με την επιδίωξη του Διοικητικού Συμβουλίου να διατηρεί τους ρυθμούς πληθωρισμού κάτω, αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα. Οι δύο αυτές εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα να επανεξεταστεί η προσέγγιση που γενικά είχε ακολουθηθεί σε προηγούμενες προβολές προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι επιδράσεις των μη συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής στις μακροοικονομικές προοπτικές. Σύμφωνα με τη μέχρι τότε προσέγγιση, οι μακροοικονομικές επιδράσεις αυτών των μέτρων συμπεριλαμβάνονταν μόνο στον βαθμό που είχαν ήδη επηρεάσει τις τεχνικές υποθέσεις για τις εξελίξεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα με βάση δείκτες της αγοράς (βλ. Πλαίσιο 3 για γενικές πληροφορίες), όπως καταγράφονταν από το τυπικό οικονομετρικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται στις προβολές κατά την τελευταία ημερομηνία που κάλυπταν οι προβολές. Η προσέγγιση αυτή συνεπάγεται τον κίνδυνο να αγνοηθούν δίαυλοι μετάδοσης που δεν καταγράφονται πλήρως από το τυπικό οικονομετρικό πλαίσιο, αλλά κρίθηκε σκόπιμη λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με τον όγκο της ρευστότητας κεντρικής τράπεζας που δημιουργούν τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής. Ωστόσο, ενόψει των πρόσφατων εξελίξεων πολιτικής, σήμερα υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τον πιθανό όγκο ρευστότητας κεντρικής τράπεζας που δημιουργούν αυτά τα μέτρα. Αυτό επιτρέπει να αξιολογηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η επίδραση των μέτρων στις μακροοικονομικές προοπτικές. Ως εκ τούτου, η προσέγγιση που εφαρμοζόταν στις προηγούμενες προβολές συμπληρώθηκε ώστε να περιλαμβάνει στις τρέχουσες προβολές τις πρόσθετες επιδράσεις που ασκούν αυτά τα μέτρα μέσω χρηματοπιστωτικών διαύλων μετάδοσης, όπως ο δίαυλος της αναδιάρθρωσης των χαρτοφυλακίων, ορισμένοι δίαυλοι που συνδέονται με τις προσδοκίες και οι επιδράσεις ανατροφοδότησης μεταξύ πραγματικής οικονομίας και χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτοί οι δίαυλοι δεν λαμβάνονται συνήθως υπόψη από το τυπικό οικονομετρικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται στις προβολές. Οι επιδράσεις που ασκούνται στις μακροοικονομικές προοπτικές από τους πρόσθετους χρηματοπιστωτικούς διαύλους μετάδοσης παραμετροποιούνται με βάση οικονομετρικά εργαλεία που λαμβάνουν ρητώς υπόψη τέτοιους διαύλους. Ως αποτέλεσμα, οι προβολές του Μαρτίου 2015 περιέχουν μια περιεκτικότερη αξιολόγηση των επιδράσεων που ασκούν τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής στις μακροοικονομικές προοπτικές. 3

4 2. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η αύξηση της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης αναμένεται να παραμείνει ο κύριος μοχλός ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας. Η ιδιωτική κατανάλωση απέκτησε δυναμική στη διάρκεια του 2014, επωφελούμενη από την αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος λόγω της ανόδου των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και από άλλες πηγές και λόγω της πτώσης των τιμών της ενέργειας. Οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει επίσης να συμβάλουν στην άνοδο του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος βραχυπρόθεσμα. Πέραν τούτου, το εισόδημα από μισθωτή εργασία αναμένεται να σημειώσει επιτάχυνση σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερης αύξησης της απασχόλησης και των μισθών, ενώ αναμένεται επίσης αύξηση και των ατομικών εισοδημάτων από άλλες πηγές καθώς η συνολική οικονομία θα ανακάμπτει. Η αυξανόμενη καθαρή αξία των νοικοκυριών που αντανακλά τόσο την άνοδο στις τιμές των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων το 2015 όσο και περαιτέρω βελτιώσεις στις αγορές κατοικιών την περίοδο καθώς και το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης και οι ευνοϊκότερες συνθήκες χρηματοδότησης που ενισχύθηκαν σημαντικά από το διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων, σε συνδυασμό με την επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου των δανείων προς τα νοικοκυριά, αναμένεται επίσης να ενισχύσουν την ιδιωτική κατανάλωση. Συνολικά, ο ρυθμός αύξησης της ετήσιας ιδιωτικής κατανάλωσης αναμένεται βάσει των προβολών να διαμορφωθεί σε 1,7% κατά μέσο όρο στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής. Το ποσοστό αποταμίευσης αναμένεται να διαγράψει μια τροχιά σχήματος ανεστραμμένου U. Αναμένεται αρχικά αύξησή του το 2015 και στη συνέχεια μείωση. Αυτό αντανακλά εν πολλοίς το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της αύξησης του εισοδήματος λόγω της μείωσης των τιμών του πετρελαίου σε μια πρώτη φάση αποταμιεύεται. Πέραν αυτού του πρόσκαιρου παράγοντα, αντίρροπες επιδράσεις υποδηλώνουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητο επίπεδο του μέσου ποσοστού αποταμίευσης. Αφενός, οι πολύ χαμηλές αποδόσεις τείνουν να αποθαρρύνουν τις αποταμιεύσεις και η βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, σε συνδυασμό με τη σταδιακή μείωση της ανεργίας, θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποχώρηση των αποταμιεύσεων που πραγματοποιούνται για λόγους πρόνοιας. Επιπροσθέτως, τα νοικοκυριά πιθανόν να προχωρήσουν σε σημαντικές αγορές τις οποίες είχαν προηγουμένως αναβάλει, μειώνοντας έτσι το ποσοστό αποταμίευσης. Αφετέρου, οι συνεχιζόμενες πιέσεις απομόχλευσης σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι λόγοι του χρέους των νοικοκυριών ως ποσοστό του ονομαστικού διαθέσιμου εισοδήματος παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητοι εκτιμάται, βάσει των προβολών, ότι θα εξακολουθήσουν να ασκούν ανοδική πίεση στις αποταμιεύσεις. Οι προοπτικές όσον αφορά τις επενδύσεις σε κατοικίες είναι πιθανόν να βελτιωθούν σταδιακά. Αναμένεται μέτρια ανάκαμψη από το 2015 και μετά, υποβοηθούμενη από τα πολύ χαμηλά επιτόκια των στεγαστικών δανείων στις περισσότερες χώρες, τις ευνοϊκότερες συνθήκες χρηματοδότησης που ενισχύθηκαν σημαντικά από το διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων, την επιτάχυνση της ανόδου των δανείων προς τα νοικοκυριά και την επιταχυνόμενη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Καθώς η ανάγκη για προσαρμογή της αγοράς κατοικιών σε ορισμένες χώρες μειώνεται, οι επενδύσεις σε κατοικίες αναμένεται να αποκτήσουν δυναμική. Η προβολή για σταδιακή ανάκαμψη των επενδύσεων σε κατοικίες ισχύει για τις περισσότερες χώρες, αν και ο ρυθμός της ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά σε ορισμένες χώρες λόγω των υψηλών επιπέδων του χρέους των νοικοκυριών. Ωστόσο, οι δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις αναμένεται να αρχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά τη δραστηριότητα στις αγορές κατοικιών σε ορισμένες χώρες προς το τέλος του χρονικού ορίζοντα προβολής. Η ανάκαμψη των επιχειρηματικών επενδύσεων προβλέπεται να αποκτήσει δυναμική. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις συνέχισαν να παρουσιάζουν μέτρια μόνο ανάκαμψη στη διάρκεια του 2014, επηρεαζόμενες αρνητικά από την ύπαρξη αναξιοποίητου παραγωγικού δυναμικού και τους εναπομένοντες περιορισμούς από την πλευρά της προσφοράς πιστώσεων σε ορισμένες χώρες. Καθώς η δυσμενής επίδραση αυτών των παραγόντων εξασθενεί, η ενίσχυση της εγχώριας και της εξωτερικής ζήτησης, η ανάγκη εκσυγχρονισμού του κεφαλαιακού εξοπλισμού έπειτα από υποτονικές επενδύσεις επί σειρά ετών, η διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, η οποία υποστηρίζεται από τα πρόσφατα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής και ιδίως από το διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η ενίσχυση των ποσοστών κέρδους, αναμένεται να αυξήσουν τις κεφαλαιακές δαπάνες. Επιπλέον, η συνολική πίεση για απομόχλευση στον επιχειρηματικό τομέα στη ζώνη του ευρώ υποχώρησε το 2014 και αναμένεται, στη διάρκεια του χρονικού ορίζονται προβολής, να λειτουργήσει λιγότερο ανασταλτικά για τις επιχειρηματικές επενδύσεις από ό,τι στο παρελθόν. Παρ όλα 4

5 αυτά, τα επίπεδα του χρέους των επιχειρήσεων παραμένουν υψηλά σε ορισμένες χώρες, αποτρέποντας μια ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση των επιχειρηματικών επενδύσεων. Η εξωτερική ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών της ζώνης του ευρώ αναμένεται, βάσει των προβολών, να επιταχυνθεί συγκρατημένα, καθώς η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα θα ανακάμπτει (βλ. Πλαίσιο 2), στηρίζοντας την ενίσχυση των εξαγωγών εκτός της ζώνης του ευρώ. Η εξωτερική ζήτηση αναμένεται να ενισχυθεί στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής, αλλά σε διαφορετικό βαθμό από χώρα σε χώρα, καθώς ορισμένες χώρες της ζώνης του ευρώ επηρεάστηκαν περισσότερο αρνητικά σε σχέση με άλλες εξαιτίας της έκθεσής τους προς τη Ρωσία και την περιοχή της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών. Ταυτόχρονα, τα εξαγωγικά μερίδια αγοράς αναμένεται να αυξηθούν ως έναν βαθμό, λόγω βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. Αντανακλώντας την ενίσχυση της συνολικής ζήτησης στη ζώνη του ευρώ, οι εισαγωγές από χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ φαίνεται να αυξάνονται σταδιακά. Συνολικά, οι καθαρές εξαγωγές αναμένεται βάσει των προβολών να έχουν θετική, αν και μικρή, συμβολή στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ. Δεδομένης κάποιας επιδείνωσης του εμπορικού ισοζυγίου, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι πιθανόν να μειωθεί κάπως και να διαμορφωθεί σε 2,4% του ΑΕΠ το Πλαίσιο 2 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η παγκόσμια οικονομία παραμένει σε τροχιά σταδιακής ανάκαμψης. Σύμφωνα με τις προβολές, ο ρυθμός αύξησης του παγκόσμιου πραγματικού ΑΕΠ (εκτός της ζώνης του ευρώ) αναμένεται να επιταχυνθεί στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής και να διαμορφωθεί από 3,6% το 2014 σε 3,8% το 2015 και ελαφρώς πάνω από 4% την περίοδο Οι παγκόσμιοι δείκτες και τα διαθέσιμα στοιχεία χωρών καταδεικνύουν μια επιβράδυνση της ανάπτυξης στο τέλος του 2014, αν και η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να παραμείνει σχετικά ισχυρή. Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα συνεχίσει τη σταδιακή της ανάκαμψη. Οι προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία διαμορφώνονται από διάφορους ευνοϊκούς παράγοντες, όπως μεταξύ άλλων α) η σημαντική μείωση των τιμών του πετρελαίου, η οποία θεωρείται ότι προέρχεται κατά κύριο λόγο από την πλευρά της προσφοράς και αναμένεται να έχει συνολικά θετική επίδραση στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα και β) η συνεχιζόμενη σταθερή ανάκαμψη και οι θετικές προοπτικές της οικονομίας των ΗΠΑ. Ωστόσο, υφίστανται επίσης ορισμένοι δυσμενείς παράγοντες, όπως (α) οι επιπτώσεις στη ρωσική οικονομία από τη διπλή διαταραχή, δηλ. τις οικονομικές κυρώσεις και την πτώση των τιμών του πετρελαίου, β) οι έντονες κινήσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην αγορά, εν μέρει λόγω της αυξανόμενης απόκλισης μεταξύ των αντίστοιχων νομισματικών πολιτικών και γ) οι απογοητευτικές αναπτυξιακές επιδόσεις ορισμένων αναδυόμενων οικονομιών της αγοράς που οδηγούν σε αναθεωρήσεις προς τα κάτω της δυνητικής τους ανάπτυξης. Αντανακλώντας τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η παγκόσμια ανάκαμψη χαρακτηρίζεται από ανομοιόμορφες εξελίξεις μεταξύ των προηγμένων και των αναδυόμενων οικονομιών της αγοράς. Οι προηγμένες οικονομίες θα εξακολουθήσουν να επηρεάζονται ευνοϊκά από την εξασθένηση αντίξοων παραγόντων, στην οποία συμβάλλουν η υποχώρηση της απομόχλευσης, από τον μετριασμό των επιπτώσεων της δημοσιονομικής προσαρμογής και από τη βελτίωση στις αγορές εργασίας, ενώ τα ακόμη ανεπίλυτα διαρθρωτικά προβλήματα και η διαμόρφωση πιεστικότερων χρηματοπιστωτικών συνθηκών θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη στις αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς. Το παγκόσμιο εμπόριο ενισχύθηκε το β εξάμηνο του 2014, έπειτα από υποτονικές επιδόσεις το α εξάμηνο. Αναμένεται να επιταχυνθεί περαιτέρω, αν και πολύ συγκρατημένα, στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής ενώ η ελαστικότητά του ως προς την οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να παραμείνει χαμηλότερη σε σχέση με την περίοδο πριν από την κρίση. Ο ρυθμός αύξησης του παγκόσμιου εμπορίου (εκτός της ζώνης του ευρώ) αναμένεται, σύμφωνα με τις προβολές, να επιταχυνθεί από 2,9% το 2014 σε 5,4% το

6 Αντανακλώντας αντίρροπες επιδράσεις, τόσο η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα όσο και η εξωτερική ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών της ζώνης του ευρώ αναθεωρήθηκαν ελάχιστα για το 2015 και για το 2016, σε σύγκριση με τις προβολές που δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο του Το διεθνές περιβάλλον (ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές) Δεκέμβριος 2014 Αναθεωρήσεις από τον Δεκέμβριο Παγκόσμιο πραγματικό ΑΕΠ (εκτός ζώνης ευρώ) 3,6 3,8 4,2 4,1 3,6 4,0 4,2 0,0-0,2-0,1 Παγκόσμιο εμπόριο (εκτός ζώνης ευρώ) 1) 2,9 3,9 5,1 5,4 2,7 3,9 5,2 0,2 0,0-0,1 Εξωτερική ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών ζώνης ευρώ 2) 2,8 3,2 4,7 5,1 2,3 3,4 4,9 0,5-0,1-0,2 Σημείωση: Οι αναθεωρήσεις υπολογίζονται με βάση μη στρογγυλοποιημένα μεγέθη. 1) Υπολογίζεται ως σταθμισμένος μέσος όρος των εισαγωγών. 2) Υπολογίζεται ως σταθμισμένος μέσος όρος των εισαγωγών των εμπορικών εταίρων της ζώνης του ευρώ. Οι συνθήκες στις αγορές εργασίας της ζώνης του ευρώ αναμένεται να παρουσιάσουν βελτίωση στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής. Η απασχόληση εξακολούθησε να ανακάμπτει στη διάρκεια του 2014, με σημαντικά ταχύτερο ρυθμό από ό,τι θα αναμενόταν με βάση τις ιστορικές ελαστικότητες της απασχόλησης ως προς τη συνολική οικονομική δραστηριότητα, πιθανόν αντανακλώντας την υποστηρικτική επίδραση των προηγούμενων συγκρατημένων μισθολογικών αυξήσεων και των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στις αγορές εργασίας. Η απασχόληση σε όρους αριθμού εργαζομένων εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσει να ανακάμπτει. Σε σχέση με την οικονομική δραστηριότητα, η ανάκαμψη της απασχόλησης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρή σε χώρες στις οποίες έχουν υλοποιηθεί μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας. Οι πραγματικές ώρες εργασίας ανά εργαζόμενο αναμένεται, βάσει των προβολών, να αυξηθούν ελαφρώς, αντανακλώντας τις συνήθεις κυκλικές εξελίξεις σε ορισμένες χώρες και τα φαινόμενα συμφόρησης στην πλευρά της προσφοράς εργασίας που αρχίζουν να εκδηλώνονται σε άλλες. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω. Ο αριθμός των ανέργων αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 2,7 εκατομμύρια στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής και να διαμορφωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2009 και μετά. Η μείωση αυτή αντανακλά την καθοδική επίδραση από την άνοδο της απασχόλησης (κατά 4,2 εκατομμύρια), η οποία ως έναν βαθμό αντισταθμίζεται από την επίδραση της αύξησης του εργατικού δυναμικού. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί σε 9,9% το 2017, από 11,6% το Οι προοπτικές για την ανάπτυξη αναθεωρήθηκαν σημαντικά προς τα πάνω μετά τις μακροοικονομικές προβολές που δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο του Πέρα από την πιο θετική μεταφερόμενη επίδραση λόγω της μεγαλύτερης από ό,τι αναμενόταν αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ το δ τρίμηνο του 2014, οι αναθεωρήσεις προς τα πάνω αντανακλούν, σε μεγάλο βαθμό, την ευνοϊκή επίδραση από την μείωση των τιμών του πετρελαίου, την υποχώρηση της σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ και τις επιδράσεις των πρόσφατων μη συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής που έλαβε η. Πλαίσιο 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ, ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Σε σύγκριση με τις προβολές που δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο του 2014, οι μεταβολές των υποθέσεων τεχνικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου και 6

7 των μη ενεργειακών βασικών εμπορευμάτων εκφρασμένες σε δολάρια ΗΠΑ, υποτίμηση της σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ και χαμηλότερα μακροπρόθεσμα επιτόκια στη ζώνη του ευρώ. Οι τεχνικές υποθέσεις που αφορούν τα επιτόκια και τις τιμές των βασικών εμπορευμάτων βασίζονται στις προσδοκίες της αγοράς σύμφωνα με στοιχεία έως και τις 11 Φεβρουαρίου Τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια αφορούν το EURIBOR τριών μηνών, ενώ οι προσδοκίες της αγοράς εξάγονται από τα επιτόκια των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία, το μέσο επίπεδο αυτών των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων εκτιμάται σε 0,1% για το 2015 και το 2016 και 0,2% για το Οι προσδοκίες της αγοράς για τις ονομαστικές αποδόσεις των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου στη ζώνη του ευρώ υποδηλώνουν μέσο επίπεδο 1,2% το 2015, 1,4% το 2016 και 1,6% το Αντανακλώντας τις εξελίξεις στα προθεσμιακά επιτόκια της αγοράς και τη σταδιακή μετακύλιση των μεταβολών των επιτοκίων της αγοράς στα επιτόκια χορηγήσεων, οι σύνθετοι δείκτες τραπεζικών επιτοκίων χορηγήσεων προς τον ιδιωτικό μη χρηματοπιστωτικό τομέα της ζώνης του ευρώ αναμένεται να μειωθούν ελαφρώς το 2015 και στη συνέχεια να παρουσιάσουν μέτρια αύξηση στη διάρκεια του 2016 και του Όσον αφορά τις τιμές των βασικών εμπορευμάτων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για τις μελλοντικές εξελίξεις των τιμών που προκύπτουν από τις αγορές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης κατά το διάστημα δύο εβδομάδων που έληξε στις 11 Φεβρουαρίου 2015, η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent ανά βαρέλι αναμένεται να μειωθεί από 99,3 δολάρια ΗΠΑ το 2014 σε 58,5 δολάρια ΗΠΑ το 2015 και στη συνέχει να αυξηθεί σε 66,8 δολάρια ΗΠΑ το 2016 και 70,7 δολάρια ΗΠΑ το Οι τιμές των μη ενεργειακών βασικών εμπορευμάτων σε δολάρια ΗΠΑ εκτιμάται, βάσει των υποθέσεων, ότι θα μειωθούν σημαντικά το 2015 και θα αυξηθούν το 2016 και το Βάσει των υποθέσεων, στον χρονικό ορίζοντα προβολής οι διμερείς συναλλαγματικές ισοτιμίες θα παραμείνουν αμετάβλητες στα μέσα επίπεδα που επικρατούσαν το διάστημα δύο εβδομάδων που έληξε στις 11 Φεβρουαρίου Αυτό συνεπάγεται ότι η συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου ΗΠΑ ανά ευρώ θα διαμορφωθεί σε 1,14 το 2015 και 1,13 το 2016 και το Τεχνικές υποθέσεις Δεκέμβριος 2014 Αναθεωρήσεις από τον Δεκέμβριο ) EURIBOR τριών μηνών (ως ποσοστό % ετησίως) 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0-0,1 Αποδόσεις 10ετών ομολόγων του Δημοσίου (ως ποσοστό % ετησίως) 2,0 1,2 1,4 1,6 2,0 1,8 2,1 0,0-0,6-0,7 Τιμή πετρελαίου (σε δολάρια ΗΠΑ/βαρέλι) 99,3 58,5 66,8 70,7 101,2 85,6 88,5-1,9-31,6-24,5 Τιμές μη ενεργειακών βασικών εμπορευμάτων, σε δολάρια ΗΠΑ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή) -6,4-11,0 2,6 4,8-6,3-4,8 3,8-0,1-6,2-1,2 Συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου ΗΠΑ/ευρώ 1,33 1,14 1,13 1,13 1,33 1,25 1,25-0,1-8,8-9,0 Ονομαστική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία (ΣΣΙ-19) (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή) 0,6-7,9-0,2 0,0 0,5-2,8 0,0 0,0-5,1-0,2 1) Οι αναθεωρήσεις υπολογίζονται με βάση μη στρογγυλοποιηθέντα μεγέθη και εκφράζονται ως ποσοστά (%) για τα επίπεδα, ως διαφορές για τους ρυθμούς μεταβολής και ως εκατοστιαίες μονάδες για τα επιτόκια και τις αποδόσεις ομολόγων. 1 Η υπόθεση που αφορά τις ονομαστικές αποδόσεις των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου στη ζώνη του ευρώ βασίζεται στον σταθμισμένο μέσο όρο των αποδόσεων των 10ετών ομολόγων αναφοράς των χωρών, σταθμισμένο ως προς το ετήσιο ΑΕΠ και με επέκταση της σειράς με βάση την προβλεπόμενη εξέλιξη που προκύπτει από την εκτιμώμενη από την καμπύλη αποδόσεων κατά την έκδοση όλων των 10ετών ομολόγων χωρών της ζώνης του ευρώ, ενώ η αρχική διαφορά μεταξύ των δύο 7

8 σειρών διατηρείται σταθερή στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής. Οι διαφορές αποδόσεων μεταξύ ομολόγων του Δημοσίου επιμέρους χωρών και του αντίστοιχου μέσου όρου της ζώνης του ευρώ θεωρούνται, βάσει των υποθέσεων, σταθερές στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής. 2 Οι υποθέσεις για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και των τροφίμων βασίζονται στις τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης έως το τέλος του χρονικού ορίζοντα προβολής. Οι τιμές των λοιπών μη ενεργειακών πρώτων υλών ακολουθούν, βάσει των υποθέσεων, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έως το α τρίμηνο του 2016 και στη συνέχεια θα εξελιχθούν σύμφωνα με την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα. Οι προβολές όσον αφορά τις τιμές παραγωγού (σε ευρώ) στην ΕΕ, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη των τιμών καταναλωτή για τα είδη διατροφής, βασίζονται σε οικονομετρικό υπόδειγμα που λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις στις διεθνείς τιμές των τροφίμων. 3. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ Οι εξελίξεις στις τιμές των βασικών εμπορευμάτων και στις συναλλαγματικές ισοτιμίες πιθανόν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πορεία του πληθωρισμού για τη ζώνη του ευρώ στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής. Η πρόσφατη έντονη πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου αναμένεται να έχει ισχυρό καθοδικό αντίκτυπο στον πληθωρισμό της ενέργειας το 2015, κάτι που θα μετριαστεί μόνο ως έναν βαθμό από την πρόσφατη υποτίμηση του ευρώ. Οι υποτονικές εξελίξεις στις τιμές των μη ενεργειακών βασικών εμπορευμάτων υποδηλώνουν καθοδική πίεση στον πληθωρισμό τιμών καταναλωτή στη ζώνη του ευρώ, επίσης και μέσω των τιμών των εισαγομένων εκτός του πετρελαίου. Από το 2016 και μετά, οι εξωτερικές εξελίξεις στις τιμές φαίνεται να ασκούν πρόσθετη ανοδική πίεση στον πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ. Το 2016, η μεγάλη αναστροφή του πληθωρισμού (βάσει του ΕνΔΤΚ) οφείλεται, σε σημαντικό βαθμό, στη σταδιακή εξασθένηση των καθοδικών επιδράσεων από τις προηγούμενες μειώσεις των τιμών του πετρελαίου, σε συνδυασμό με ανοδικές επιδράσεις από την αύξηση, βάσει των υποθέσεων, των τιμών του πετρελαίου, επιδράσεις οι οποίες σύμφωνα με τις προβολές αναμένεται να επιμείνουν το 2017 και αντανακλούν την ανοδική κλίση της καμπύλης των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί των τιμών του πετρελαίου. Επιπλέον, η άνοδος των τιμών των μη ενεργειακών βασικών εμπορευμάτων, η ενίσχυση της παγκόσμιας ζήτησης και οι επιδράσεις από την πρόσφατη υποτίμηση του ευρώ, οι οποίες εκδηλώνονται με χρονική υστέρηση, είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση τον αποπληθωριστή των εισαγωγών μεταξύ του 2015 και του

9 Πίνακας 1 Μακροοικονομικές προβολές για τη ζώνη του ευρώ 1) (ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές) Δεκέμβριος 2014 Αναθεωρήσεις από τον Δεκέμβριο ) Πραγματικό ΑΕΠ 3) 0,9 1,5 1,9 2,1 0,8 1,0 1,5 0,1 0,5 0,4 [1,1-1,9] 4) [0,8-3,0] 4) [0,9-3,3] 4) [0,7-0,9] 4) [0,4-1,6] 4) [0,4-2,6] 4) Ιδιωτική κατανάλωση 1,0 1,8 1,6 1,6 0,8 1,3 1,2 0,2 0,5 0,4 Δημόσια κατανάλωση 0,9 1,0 0,6 0,8 0,9 0,5 0,4 0,0 0,6 0,2 Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου 0,9 1,7 4,1 4,6 0,7 1,4 3,2 0,3 0,4 0,9 Εξαγωγές 5) 3,6 4,1 5,1 5,5 3,2 3,2 4,8 0,4 0,9 0,4 Εισαγωγές 5) 3,6 4,3 5,5 5,8 3,3 3,7 4,9 0,4 0,6 0,6 Απασχόληση 0,5 0,9 0,9 0,9 0,4 0,6 0,5 0,1 0,3 0,4 Ποσοστό ανεργίας (ως ποσοστό % του εργατικού δυναμικού) 11,6 11,1 10,5 9,9 11,6 11,2 10,9 0,0-0,2-0,4 ΕνΔΤΚ 0,4 0,0 1,5 1,8 0,5 0,7 1,3 0,0-0,8 0,2 [-0,3-0,3] 4) [0,8-2,2] 4) [1,0-2,6] 4) [0,5-0,5] 4) [0,2-1,2] 4) [0,6-2,0] 4) ΕνΔΤΚ χωρίς την ενέργεια 0,7 0,8 1,4 1,8 0,8 1,1 1,3 0,0-0,2 0,1 ΕνΔΤΚ χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής 0,8 0,8 1,3 1,7 0,8 1,0 1,3 0,0-0,2 0,0 ΕνΔΤΚ χωρίς την ενέργεια, τα είδη διατροφής και τις μεταβολές των έμμεσων φόρων 6) 0,7 0,8 1,3 1,7 0,7 1,0 1,3 0,0-0,2 0,0 Κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 1,0 1,1 1,0 1,2 1,1 1,1 0,8-0,1 0,0 0,2 Μισθολογική δαπάνη ανά μισθωτό 1,5 1,7 2,0 2,3 1,6 1,5 1,8-0,1 0,2 0,2 Παραγωγικότητα της εργασίας 0,4 0,6 1,0 1,1 0,5 0,4 1,0 0,0 0,2 0,0 Δημοσιονομικό αποτέλεσμα γενικής κυβέρνησης (ως ποσοστό % του ΑΕΠ) -2,6-2,3-1,9-1,5-2,6-2,5-2,2 0,0 0,2 0,3 Διαρθρωτικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα (ως ποσοστό % του ΑΕΠ) 7) -1,9-1,8-1,7-1,7-2,1-2,1-2,0 0,2 0,3 0,3 Ακαθάριστο χρέος γενικής κυβέρνησης (ως ποσοστό % του ΑΕΠ) 91,7 91,4 89,8 87,9 92,0 91,8 91,1-0,2-0,4-1,3 Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ως ποσοστό % του ΑΕΠ) 2,5 2,7 2,5 2,4 2,1 2,2 2,4 0,4 0,5 0,1 1) Τα στοιχεία αναφέρονται στη ζώνη του ευρώ συμπεριλαμβανομένης της Λιθουανίας, εκτός από τα στοιχεία του ΕνΔΤΚ για το Οι μέσες ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές του ΕνΔΤΚ για το 2015 βασίζονται στη σύνθεση της ζώνης του ευρώ όπως είχε το 2014, στην οποία περιλαμβάνεται ήδη η Λιθουανία. 2) Οι αναθεωρήσεις υπολογίζονται με βάση μη στρογγυλοποιημένα μεγέθη. 3) Στοιχεία που έχουν διορθωθεί ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών. 4) Τα διαστήματα που παρουσιάζονται γύρω από τις προβολές βασίζονται στις διαφορές μεταξύ των πραγματοποιήσεων και των προηγούμενων προβολών που είχαν καταρτιστεί επί σειρά ετών. Το εύρος κάθε διαστήματος είναι διπλάσιο από τον μέσο όρο της διαφοράς, σε απόλυτες τιμές. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των διαστημάτων, βάσει της οποίας γίνεται και η διόρθωση για έκτακτα γεγονότα, περιγράφεται στο κείμενο με τίτλο New procedure for constructing Eurosystem and ECB staff projection ranges,, Δεκέμβριος 2009, το οποίο διατίθεται στον δικτυακό τόπο της. 5) Συμπεριλαμβάνεται το εμπόριο μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ. 6) Ο υποδείκτης βασίζεται σε εκτιμήσεις των επιδράσεων της έμμεσης φορολογίας. Αυτός ενδέχεται να διαφέρει από τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία υποθέτουν πλήρη και άμεση μετακύλιση των μεταβολών της φορολογίας στον ΕνΔΤΚ. 9

10 7) Υπολογίζεται ως το δημοσιονομικό αποτέλεσμα χωρίς τις πρόσκαιρες επιδράσεις του οικονομικού κύκλου και τα μέτρα προσωρινού χαρακτήρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις (όσον αφορά την προσέγγιση του ΕΣΚΤ, βλ. Working Paper Series, αρ. 77,, Σεπτέμβριος 2001 και Working Paper Series, αρ. 579,, Ιανουάριος 2007). Η προβολή για το διαρθρωτικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα δεν προκύπτει από ένα συγκεντρωτικό δείγμα του παραγωγικού κενού. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ΕΣΚΤ, οι κυκλικές συνιστώσες υπολογίζονται χωριστά για τις διάφορες κατηγορίες εσόδων και δαπανών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. το πλαίσιο με τίτλο «Η κυκλική διόρθωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος» που δημοσιεύθηκε στο Μηνιαίο Δελτίο του Μαρτίου 2012 και το πλαίσιο με τίτλο «Το διαρθρωτικό αποτέλεσμα ως δείκτης της υποκείμενης δημοσιονομικής θέσης» που δημοσιεύθηκε στο Μηνιαίο Δελτίο του Σεπτεμβρίου Η βελτίωση των αγορών εργασίας και η υποχώρηση του βαθμού υποαπασχόλησης των πόρων στην οικονομία υποδηλώνουν αυξανόμενες πιέσεις στις εγχώριες τιμές στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής. Η συνεχιζόμενη αύξηση της απασχόλησης και κάποια μείωση του ποσοστού ανεργίας αναμένεται, βάσει των προβολών, να στηρίξουν μια σταδιακή επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης της μισθολογικής δαπάνης ανά μισθωτό, από 1,5% το 2014 σε 2,3% το 2017, ενώ τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και οι εναπομένουσες διαδικασίες προσαρμογής της ανταγωνιστικότητας κόστους σε ορισμένες χώρες της ζώνης του ευρώ παρεμποδίζουν μια ισχυρότερη ανάκαμψη. Ταυτόχρονα, ο καθοδικός αντίκτυπος στους μισθούς από τις δευτερογενείς επιδράσεις της έντονης πτώσης των τιμών του πετρελαίου αναμένεται να είναι περιορισμένος. Αυτό εκτιμάται ότι θα προκύψει δεδομένης της δυσκαμψίας προσαρμογής των μισθών προς τα κάτω και εφόσον ο αντίκτυπος μέσω των συστημάτων αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής θα πρέπει να είναι μικρός, καθώς αυτά τα συστήματα εφαρμόζονται κυρίως σε προσαρμογές προς τα πάνω και, σε διάφορες χώρες, έχουν προσωρινά ανασταλεί ή έχει περιοριστεί σημαντικά το πεδίο εφαρμογής τους. Τα περιθώρια κέρδους (που υπολογίζονται ως η διαφορά μεταξύ του αποπληθωριστή του ΑΕΠ σε τιμές συντελεστών παραγωγής και του ρυθμού αύξησης του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος) αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής, καθώς η ανάκαμψη θα αποκτά δυναμική. Αναμένεται να είναι ο κυριότερος παράγοντας αύξησης των εγχώριων πιέσεων στο κόστος. Έπειτα από μια αναμενόμενη μικρή μείωση το 2015, τα περιθώρια κέρδους είναι πιθανόν να αυξηθούν στο υπόλοιπο του χρονικού ορίζοντα προβολής καθώς η παραγωγικότητα θα ανακάμπτει σημαντικά και η οικονομική δραστηριότητα θα ενισχύεται. Σε σύγκριση με τις προβολές που δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο του 2014, η προβολή για τον πληθωρισμό (βάσει του ΕνΔΤΚ) έχει αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω για το 2015 αλλά ελαφρώς προς τα πάνω για το Ο μετρούμενος πληθωρισμός έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω κατά 0,8 της εκατοστιαίας μονάδας για το 2015 σε σύγκριση με τις προηγούμενες προβολές. Αυτό αντανακλά κατά κύριο λόγο χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου σε δολάρια ΗΠΑ, σε σύγκριση με τις προηγούμενες υποθέσεις, οι οποίες αντισταθμίστηκαν μόνο ως έναν βαθμό από τη χαμηλότερη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Η αναθεώρηση προς τα κάτω του ΕνΔΤΚ εκτός της ενέργειας το 2015 ανέρχεται σε 0,2 της εκατοστιαίας μονάδας και αφορά προηγούμενα σφάλματα πρόβλεψης, που αντανακλούν μεταξύ άλλων τις έμμεσες επιδράσεις από τις χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών. Για το 2016 ο πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω κατά 0,2 της εκατοστιαίας μονάδας. Η αναθεώρηση προς τα πάνω αντανακλά τις πιο ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης, τις καθυστερημένες επιδράσεις από την υποχώρηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ και την πιο απότομη κλίση της καμπύλης των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί των τιμών του πετρελαίου. Τα πρόσφατα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, ιδίως το διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων, συνέβαλαν σε αυτήν την αναθεώρηση προς τα πάνω του πληθωρισμού μέσω διαφόρων διαύλων. 4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής, που μετρείται ως η μεταβολή του κυκλικά προσαρμοσμένου πρωτογενούς αποτελέσματος, αναμένεται βάσει των προβολών να παραμείνει σε γενικές γραμμές ουδέτερη στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής. Αυτό αντανακλά τη συγκρατημένη αύξηση των δημόσιων δαπανών σε σχέση με την αύξηση του ΑΕΠ με βάση την τάση, η οποία βάσει των υποθέσεων αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις περικοπές των φόρων σε 10

11 ορισμένες χώρες. Η θετική επίδραση που ασκούν οι αυτόματοι δημοσιονομικοί σταθεροποιητές στην εγχώρια ζήτηση θα μειωθεί με την πάροδο του χρόνου καθώς η οικονομία θα ανακάμπτει. 2 Ο λόγος του δημοσιονομικού ελλείμματος και ο λόγος του δημοσιονομικού χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται, σύμφωνα με τις προβολές, να μειωθούν σταδιακά στη διάρκεια του ορίζοντα προβολής. Η μείωση του λόγου του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ στηρίζεται από τη βελτίωση της κυκλικής θέσης της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Το διαρθρωτικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα αναμένεται, βάσει των προβολών, να βελτιωθεί ελαφρώς στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής, αντανακλώντας κυρίως την αποταμίευση των δαπανών για τόκους λόγω της μείωσης του έμμεσου επιτοκίου. Ο λόγος του χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ αναμένεται βάσει των προβολών να κορυφωθεί το 2014 και να αρχίσει να μειώνεται στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής λόγω της βελτίωσης του δημοσιονομικού αποτελέσματος, της ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης και των χαμηλών επιτοκίων. Σε σύγκριση με τις προβολές που δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο του 2014, οι δημοσιονομικές προοπτικές έχουν βελτιωθεί. Ελλείψει σημαντικών ειδήσεων όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, η μικρή αναθεώρηση προς τα πάνω του δημοσιονομικού αποτελέσματος οφείλεται κυρίως στη βελτίωση των μακροοικονομικών προοπτικών και την ελάφρυνση των πληρωμών για τόκους λόγω της περαιτέρω μείωσης του κόστους δανεισμού του Δημοσίου. Οι προοπτικές για το δημόσιο χρέος έχουν επίσης βελτιωθεί λόγω ευνοϊκών αναθεωρήσεων της διαφοράς επιτοκίου-ρυθμού ανάπτυξης και, σε μικρότερο βαθμό, του πρωτογενούς αποτελέσματος. Πλαίσιο 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Οι προβολές βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε τεχνικές υποθέσεις που αφορούν την εξέλιξη ορισμένων βασικών μεταβλητών. Δεδομένου ότι κάποιες από τις μεταβλητές αυτές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις προβολές της ζώνης του ευρώ, η ευαισθησία των προβολών σε εναλλακτικές υποθέσεις αποτελούν χρήσιμο στοιχείο για την ανάλυση των κινδύνων που περιβάλλουν τις προβολές. Το παρόν πλαίσιο αναλύει την αβεβαιότητα που περιβάλλει τις τιμές του πετρελαίου και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς και την ευαισθησία των προβολών σε αυτές τις μεταβλητές. 1) Εναλλακτική πορεία των τιμών του πετρελαίου Σύμφωνα με τις τεχνικές υποθέσεις, προβλέπεται αύξηση των τιμών του πετρελαίου στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής. Αυτή η πορεία συνάδει με ανάκαμψη της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου καθώς η παγκόσμια οικονομία σταθεροποιείται και με ελαφρά μείωση της προσφοράς πετρελαίου εξαιτίας ανεπαρκών επενδύσεων και ζημιών στο πετρελαιοπαραγωγικό δυναμικό σε ορισμένες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες. Ωστόσο, σύμφωνα με ένα εναλλακτικό σενάριο, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν επίσης να παραμείνουν σε γενικές γραμμές στα σημερινά τους επίπεδα σε όλη τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής, αποκλίνοντας ολοένα περισσότερο από τις υποθέσεις του βασικού σεναρίου για τις τιμές του πετρελαίου. Αυτή η πορεία θα ήταν συμβατή με συνεχιζόμενη υψηλή προσφορά πετρελαίου και υποτονική ανάκαμψη της παγκόσμιας ζήτησης. Με βάση τα διάφορα μακροοικονομικά υποδείγματα των εμπειρογνωμόνων της εκτιμάται ότι οι ουσιαστικά αμετάβλητες τιμές του πετρελαίου θα είχαν ως αποτέλεσμα ο πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) της ζώνης του ευρώ να είναι κατά περίπου 0,1-0,2 της εκατοστιαίας μονάδας χαμηλότερος από την προβολή του βασικού σεναρίου για το 2015 και κατά 0,3-0,6 της εκατοστιαίας μονάδας χαμηλότερος από την προβολή του βασικού 2 Οι υποθέσεις για τη δημοσιονομική πολιτική αντανακλούν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους προϋπολογισμούς για το 2015 και στα εθνικά μεσοπρόθεσμα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων που ήταν διαθέσιμα από τις 20 Φεβρουαρίου Περιλαμβάνουν όλα τα μέτρα πολιτικής που έχουν ήδη ψηφιστεί από τα εθνικά κοινοβούλια ή έχουν προσδιοριστεί με επαρκείς λεπτομέρειες από τις κυβερνήσεις και πιθανότατα θα εγκριθούν νομοθετικά. 11

12 σεναρίου για το Το 2017 ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ θα ήταν περίπου 0,2-0,3 της εκατοστιαίας μονάδας χαμηλότερος από την προβολή του βασικού σεναρίου. Ταυτόχρονα, η εναλλακτική πορεία των τιμών του πετρελαίου θα στήριζε την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 0,1-0,2 της εκατοστιαίας μονάδας περίπου τόσο το 2016 όσο και το ) Εναλλακτική πορεία της συναλλαγματικής ισοτιμίας Ενώ στο βασικό σενάριο διατυπώνεται η υπόθεση ότι η σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ παραμένει αμετάβλητη έως το τέλος του χρονικού ορίζοντα προβολής, θα μπορούσε να υπάρξει σενάριο σύμφωνα με το οποίο το ευρώ θα υποχωρούσε περαιτέρω λόγω της απόκλισης των αναπτυξιακών προοπτικών μεταξύ της ζώνης του ευρώ και των ΗΠΑ. Ένα τέτοιο σενάριο θα ήταν συμβατό με προσδοκίες για περαιτέρω αποκλίνουσες κατευθύνσεις της νομισματικής πολιτικής σε αυτές τις δύο οικονομίες. Μια εναλλακτική υποθετική εξέλιξη του ευρώ, η οποία υποδηλώνει περαιτέρω υποτίμηση, προκύπτει από το 25ο εκατοστημόριο της κατανομής που παρέχουν οι πυκνότητες πιθανότητας μηδενικού κινδύνου όπως υπολογίζονται με βάση δικαιώματα προαιρέσεως επί της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου ΗΠΑ στις 12 Φεβρουαρίου Αυτή η εξέλιξη υποδηλώνει σταδιακή υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ σε 1,04 το 2017, δηλαδή 8,8% χαμηλότερα από την υπόθεση του βασικού σεναρίου για αυτό το έτος. Οι αντίστοιχες υποθέσεις για την ονομαστική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ αντανακλούν τις ιστορικές κανονικότητες, σύμφωνα με τις οποίες οι μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου ΗΠΑ αντανακλούν τις μεταβολές της σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ με ελαστικότητα 52% περίπου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια σταδιακή απόκλιση της σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ από την προβολή του βασικού σεναρίου και τη διαμόρφωσή της σε επίπεδο 4,8% κάτω από ό,τι εκτιμάται υπό το βασικό σενάριο το Σε μια τέτοια περίπτωση, τα αποτελέσματα από διάφορα μακροοικονομικά υποδείγματα των εμπειρογνωμόνων της υποδεικνύουν υψηλότερο ρυθμό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ (κατά 0,1-0,3 της εκατοστιαίας μονάδας) και υψηλότερο πληθωρισμό (βάσει του ΕνΔΤΚ) (κατά 0,1-0,4 της εκατοστιαίας μονάδας) το 2015, το 2016 και το Πλαίσιο 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Διάφορες προβλέψεις για τη ζώνη του ευρώ διατίθενται τόσο από διεθνείς όσο και από ιδιωτικούς οργανισμούς. Ωστόσο, αυτές οι προβλέψεις δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμες μεταξύ τους ή με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της, καθώς έχουν ολοκληρωθεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Επιπλέον, χρησιμοποιούν διαφορετικές (εν μέρει αδιευκρίνιστες) μεθόδους για την εξαγωγή υποθέσεων σχετικά με τις δημοσιονομικές, χρηματοοικονομικές και εξωτερικές μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένων των τιμών του πετρελαίου και άλλων βασικών εμπορευμάτων. Τέλος, υπάρχουν διαφορές στις μεθόδους διόρθωσης ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών μεταξύ των διαφόρων προβλέψεων (βλ. τον πίνακα). 12

13 Σύγκριση προβλέψεων για τον ρυθμό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ και τον πληθωρισμό (βάσει του ΕνΔΤΚ) στη ζώνη του ευρώ (ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές) Ημερομηνία δημοσίευσης Ρυθμός αύξησης ΑΕΠ Πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) Προβολές εμπειρογνωμόνων 1,5 1,9 2,1 0,0 1,5 1,8 [1,1-1,9] [0,8-3,0] [0,9-3,3] [-0,3-0,3] [0,8-2,2] [1,0-2,6] Φεβρουάριος Ευρωπαϊκή Επιτροπή ,3 1,9 - -0,1 1,3 - ΟΟΣΑ Νοέμβριος ,1 1,7-0,6 1,0 - Φεβρουάριος Βαρόμετρο της ζώνης του ευρώ ,3 1,8 1,6-0,1 1,1 1,5 Προβλέψεις της Consensus Φεβρουάριος Economics ,2 1,6 - -0,1 1,1 - Έρευνα μεταξύ των Επαγγελματικών Φορέων Φεβρουάριος Διενέργειας Προβλέψεων ,1 1,5 1,7 0,3 1,1 1,5 ΔΝΤ Ιανουάριος ,2 1,4-0,9 1,2 - Πηγές: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Economic Forecast, χειμώνας 2015 ΔΝΤ, World Economic Outlook, Αναθεώρηση Ιανουάριος 2015 (ΑΕΠ) ΔΝΤ, World Economic Outlook, Οκτώβριος 2014 ΟΟΣΑ, Economic Outlook, Νοέμβριος 2014 Προβλέψεις της Consensus Economics MJEconomics και Έρευνα της μεταξύ των Επαγγελματικών Φορέων Διενέργειας Προβλέψεων. Σημειώσεις: Οι μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος και της και οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ αναφέρουν ετήσιους ρυθμούς αύξησης διορθωμένους ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ αναφέρουν ετήσιους ρυθμούς αύξησης που δεν έχουν διορθωθεί ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών ανά έτος. Οι υπόλοιπες προβλέψεις δεν διευκρινίζουν αν τα στοιχεία που αναφέρουν έχουν διορθωθεί ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών ή όχι. Σύμφωνα με τις προβλέψεις άλλων οργανισμών που είναι επί του παρόντος διαθέσιμες, οι προβολές για τον ρυθμό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ και τον πληθωρισμό (βάσει του ΕνΔΤΚ) της ζώνης του ευρώ είναι παρόμοιες με τις προβολές των εμπειρογνωμόνων της ή ελαφρώς χαμηλότερες από αυτές. 13

14 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση: Sonnemannstrasse 20, Frankfurt am Main, Germany Ταχυδρομική διεύθυνση: Frankfurt am Main, Germany Τηλέφωνο: Φαξ: Δικτυακός τόπος: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, εφόσον αναφέρεται η πηγή. 14

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες της κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1 Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβολές εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ 1

Μακροοικονομικές προβολές εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ 1 Ιούνιος 2016 Μακροοικονομικές προβολές εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ 1 1 Προοπτικές για τη ζώνη του ευρώ: Συνοπτική παρουσίαση και βασικά χαρακτηριστικά Η οικονομική ανάκαμψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 1 1. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι προβολές του Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2016 Μακροοικονομικές προβολές εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ 1

Μάρτιος 2016 Μακροοικονομικές προβολές εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ 1 Μάρτιος 2016 Μακροοικονομικές προβολές εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ 1 1 Προοπτικές για τη ζώνη του ευρώ: Συνοπτική παρουσίαση και βασικά χαρακτηριστικά Η οικονομική ανάκαμψη στη ζώνη του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 1 Το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται, βάσει των προβολών, ότι θα αποκτήσει κάποια δυναμική από το δ τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1 1. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 1 Η οικονομική δραστηριότητα αποδείχθηκε υποτονικότερη από ό,τι αναμενόταν στις αρχές του έτους, κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1 1. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η οικονομική ανάκαμψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 1 Πρόσφατοι δείκτες υποδηλώνουν λιγότερο ευνοϊκές προοπτικές βραχυπρόθεσμα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβολές εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ 1

Μακροοικονομικές προβολές εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ 1 Σεπτέμβριος 2016 Μακροοικονομικές προβολές εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ 1 Η οικονομική ανάκαμψη στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να συνεχιστεί, αν και με ελαφρώς βραδύτερους ρυθμούς ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2016 Μακροοικονομικές προβολές εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ 1

Δεκέμβριος 2016 Μακροοικονομικές προβολές εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ 1 Δεκέμβριος 2016 Μακροοικονομικές προβολές εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ 1 Η οικονομική ανάκαμψη στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να συνεχιστεί, συμβαδίζοντας σε γενικές γραμμές με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 1 Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται, σύμφωνα με τις προβολές, ότι θα παραμείνει συγκρατημένος το 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 2 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ IΟΥΝΙΟΣ 2011 6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία Δύο φορές το χρόνο το Ευρωσύστημα ετοιμάζει και δημοσιεύει τις προβλέψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 4 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 4 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 4 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / ,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / ,5E 7,5E Οικονομικό Δελτίο 30 Τεύχος 2 / 2016 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Περιεχόμενα Οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις Συνοπτική παρουσίαση 3 1 Εξωτερικό περιβάλλον 8 2 Xρηματοπιστωτικές εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 6 / ,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 6 / ,5E 7,5E Οικονομικό Δελτίο 30 Τεύχος 6 / 2015 6E E 3,5E 6E E 80 E 100% 53% E 6E 7,5E Περιεχόμενα Οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις Συνοπτική παρουσίαση 3 1 Εξωτερικό περιβάλλον 7 2 Xρηματοπιστωτικές εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο της επιδίωξης της αποστολής του να διατηρεί τη σταθερότητα των τιμών, το Διοικητικό Συμβούλιο της αποφάσισε, κατά τη συνεδρίαση της 5ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013 14 Οκτωβρίου 2013 Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Έντονα, Πλάγια, Ελληνικά Οι προβλέψεις του ΚΕΠΕ για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο Τεύχος 6 / 2016

Οικονομικό Δελτίο Τεύχος 6 / 2016 Οικονομικό Δελτίο Τεύχος 6 / 2016 Περιεχόμενα Οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις 2 Συνοπτική παρουσίαση 2 1 Εξωτερικό περιβάλλον 6 2 Χρηματοπιστωτικές εξελίξεις 12 3 Οικονομική δραστηριότητα 16 4 Τιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Μαρτίου το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε να διατηρήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Σεπτεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο Τεύχος 8 / 2016

Οικονομικό Δελτίο Τεύχος 8 / 2016 Οικονομικό Δελτίο Τεύχος 8 / 2016 Περιεχόμενα Οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις 2 Συνοπτική παρουσίαση 2 1 Εξωτερικό περιβάλλον 6 2 Χρηματοπιστωτικές εξελίξεις 13 3 Οικονομική δραστηριότητα 18 4 Τιμές

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά και σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 12.10.2015. για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 12.10.2015. για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2015 C(2015) 6892 final ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.10.2015 για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ EL EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.10.2015 για το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Δεκεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 5ης Δεκεμβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2015 και η Ελλάδα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2015 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2015 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Ο ρυθμός αύξησης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, αφού διατηρήθηκε μέτριος και

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 2ας Δεκεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, επιβεβαίωσε

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, με προοπτική μεσοπρόθεσμα, την επιβράδυνση της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οκτώβριος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 2ας Σεπτεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, έκρινε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο Τεύχος 4 / 2016

Οικονομικό Δελτίο Τεύχος 4 / 2016 Οικονομικό Δελτίο Τεύχος 4 / 2016 Περιεχόμενα Οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις Συνοπτική παρουσίαση 2 1 Εξωτερικό περιβάλλον 6 2 Xρηματοπιστωτικές εξελίξεις 12 3 Οικονομική δραστηριότητα 16 4 Τιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 901 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 8ης Μαρτίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε να διατηρήσει

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 727 final. ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2016) 727 final. ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.11.2016 COM(2016) 727 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 5ης Σεπτεμβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 10ης Ιουνίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε να

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 3ης Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε να διατηρήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 7ης Μαρτίου το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε να διατηρήσει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 2. Περίληψη 3. ΕΣΣΚ Ετήσια Έκθεση Περιεχόμενα 1

Περιεχόμενα. Πρόλογος 2. Περίληψη 3. ΕΣΣΚ Ετήσια Έκθεση Περιεχόμενα 1 Ετήσια Έκθεση 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 2 Περίληψη 3 Περιεχόμενα 1 Πρόλογος Mario Draghi, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου Στη διάρκεια του 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε να διατηρήσει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 297 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2008-2011 Ιανουάριος 2009 Το Επικαιροποιημένο Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών 1. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιτύχει η νομισματική πολιτική Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που πληρώνουμε για τα αγαθά και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Πηγές Στοιχείων :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 8ης Δεκεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική χαλάρωση στην ευρωζώνη: Μακροοικονομική θεωρία, προβλήματα ασυμμετρίας και πολιτικοί περιορισμοί

Ποσοτική χαλάρωση στην ευρωζώνη: Μακροοικονομική θεωρία, προβλήματα ασυμμετρίας και πολιτικοί περιορισμοί Ποσοτική χαλάρωση στην ευρωζώνη: Μακροοικονομική θεωρία, προβλήματα ασυμμετρίας και πολιτικοί περιορισμοί Μανούζας Ζήσης Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών Δεκέμβριος 2015 Πεδίο ανάλυσης: Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 10 εκεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγκαινιάζει σήµερα µια νέα σειρά εναρµονισµένων στατιστικών στοιχείων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 6ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ Συμπληρώθηκαν 6 μήνες διακυβέρνησης της χώρας από τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Έξι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 27 Βιογραφικά συγγραφέων 28 ΜΕΡΟΣ 4 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 29 15 Εισαγωγή στη μακροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Τεύχος 17/1 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Ιανουάριος 217 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα