Κλείσιµο Άνοιγµα Χρήσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κλείσιµο Άνοιγµα Χρήσης"

Transcript

1 Έλεγχος Έκδοσης Κλείσιµο Άνοιγµα Χρήσης Σειρά εκδόσεων 5.00 Οι οδηγίες αφορούν αποκλειστικά τις εγκαταστάσεις µε έκδοση 5.00d και µεταγενέστερη. Εάν στην εγκατάστασή σας χρησιµοποιείτε έκδοση της σειράς 5.xx αλλά προγενέστερη, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε αναβάθµιση σε 5.00d πριν συνεχίσετε. Εάν στην εγκατάστασή σας χρησιµοποιείτε έκδοση της σειράς 4.xx θα πρέπει να ανατρέξετε στις σχετικές οδηγίες που βρίσκονται στη θυρίδα Κλείσιµο Χρήσης (Σειρά 4). Η έκδοση της εγκατάστασης του προγράµµατος αναγράφεται στο κάτω δεξιά µέρος της οθόνης του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (δεξιά από την login Ηµεροµηνία) και στην οθόνη µε τα στοιχεία άδειας χρήσης της εφαρµογής (Βοήθεια \ Για το πρόγραµµα). Οι δύο µέθοδοι για τις εργασίες κλεισίµατος χρήσης Το KΕΦΑΛΑΙΟ υποστηρίζει δύο (2) µεθόδους για τις εργασίες κλεισίµατος χρήσης. Σύµφωνα µε την ΜΕΘΟ Ο Α (προτεινόµενη) διατηρείται η κλειόµενη χρήση και δηµιουργείται νέα εταιρία στην οποία θα γίνει η διαχείριση της νέας χρήσης. Σηµαντικά χαρακτηριστικά της MEΘΟ ΟΥ Α είναι: 1. Κατά τη διαδικασία κλεισίµατος η νέα εταιρία (που θα διαχειριστεί τη νέα χρήση) δηµιουργείται αυτόµατα. 2. Οι δύο χρήσεις µπορούν να τηρηθούν παράλληλα. Η παράλληλη λειτουργία ισχύει τόσο στην Εµπορική ιαχείριση όσο και στη Γενική / Αναλυτική Λογιστική καθώς και στην ενότητα Παγίων. Συγκεκριµένα και στις δύο διαχειριστικές ενότητες (Εµπορική ιαχείριση & Λογιστική) έχουν προβλεφθεί εργασίες µεταφοράς υπολοίπων από την προηγούµενη χρήση στη νέα χρήση (ως απογραφή έναρξης) ακόµα και µετά τις εργασίες κλεισίµατος. Σύµφωνα µε τη ΜΕΘΟ Ο Β, η οποία αφορά αποκλειστικά εγκαταστάσεις που περιλαµβάνουν µόνο τις ενότητες της Λογιστικής και των Παγίων, γίνεται «οριστικό» κλείσιµο της παλαιάς χρήσης και έναρξη λειτουργίας την νέας χρήσης, σε µία µόνο εταιρία. Παραµένει στις σύγχρονες εκδόσεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ κυρίως για λόγους συµβατότητας µε τις παλαιότερες εκδόσεις. Μέτρα ασφαλείας Πριν εκτελέσετε τις εργασίες κλεισίµατος χρήσης θα πρέπει να εφαρµόσετε τα προληπτικά µέτρα ασφαλείας. Θα πάρετε διπλό set backup το οποίο και θα φυλαχθεί προσεκτικά στη διάρκεια της νέας διαχειριστικής χρήσης. Έλεγχος παραµέτρων Εάν η εγκατάσταση του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ που χρησιµοποιείτε, δεν περιλαµβάνει κάποια από τις παρακάτω ενότητες, τότε παραλείψτε τις σχετικές οδηγίες της ενότητας αυτής. Πελάτες Η µεταφορά υπολοίπων των Πελατών στη νέα χρήση θα γίνει µε κινήσεις απογραφής. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιούνται οι κινήσεις «Χρέωση Απογραφής» και «Πίστωση Απογραφής». Πριν λοιπόν εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες, θα πρέπει να ελεγχθεί η ύπαρξη και η ορθότητα σχεδιασµού των κινήσεων αυτών.

2 Επιλέξτε την εργασία: [Οργάνωση - Παράµετροι Σχεδιασµός κινήσεων - Κινήσεις Πελατών] και ελέγξτε αν υπάρχoυν οι κινήσεις: Χρέωσης Απογραφής, µε flags 1 και 10 (καµία άλλη ένδειξη flag εκτός από [1] και [10] δε θα πρέπει να υπάρχει στο σχετικό πλαίσιο). Πίστωσης Απογραφής, µε flags 1 και 11 (καµία άλλη ένδειξη flag εκτός από [1] και [11] δε θα πρέπει να υπάρχει στο σχετικό πλαίσιο). Αν οι παραπάνω κινήσεις δεν υπάρχουν, θα πρέπει να τις σχεδιάσετε σε δύο κενές θέσεις του πίνακα των κινήσεων Πελατών, δίνοντας προσοχή στον σωστό καθορισµό των σχετικών flags. Προµηθευτές Η µεταφορά υπολοίπων των Προµηθευτών στη νέα χρήση θα γίνει µε κινήσεις απογραφής. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιούνται οι κινήσεις «Χρέωση Απογραφής» και «Πίστωση Απογραφής». Πριν λοιπόν εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες, θα πρέπει να ελεγχθεί η ύπαρξη και η ορθότητα σχεδιασµού των κινήσεων αυτών. Επιλέξτε την εργασία: [Οργάνωση - Παράµετροι Σχεδιασµός κινήσεων - Κινήσεις Προµηθευτών] και ελέγξτε αν υπάρχoυν οι κινήσεις: Χρέωσης Απογραφής, µε flags 1 και 10 (καµία άλλη ένδειξη flag εκτός από [1] και [10] δε θα πρέπει να υπάρχει στο σχετικό πλαίσιο). Πίστωσης Απογραφής, µε flags 1 και 11 (καµία άλλη ένδειξη flag εκτός από [1] και [11] δε θα πρέπει να υπάρχει στο σχετικό πλαίσιο). Αν οι παραπάνω κινήσεις δεν υπάρχουν, θα πρέπει να τις σχεδιάσετε σε δύο κενές θέσεις του πίνακα των κινήσεων Προµηθευτών, δίνοντας προσοχή στον σωστό καθορισµό των σχετικών flags. Γενική Λογιστική Οι εγγραφές που αφορούν την περίοδο Ισολογισµού (Κλεισίµατος, ιορθωτικές, Ανοίγµατος κλπ) θα πρέπει να γίνουν µε «ειδικούς» τύπους κινήσεων Λογιστικής, διαφορετικούς για κάθε περίπτωση. Πριν λοιπόν εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες, θα πρέπει να ελεγχθεί η ύπαρξη και η ορθότητα σχεδιασµού των κινήσεων αυτών. Επιλέξτε την εργασία: [Οργάνωση - Παράµετροι Σχεδιασµός κινήσεων Κινήσεις Λογιστικής] και ελέγξτε αν υπάρχoυν οι κινήσεις: Τύπος κίνησης Αντισυµβαλλόµενος Flags Σχόλια Κλείσιµο Ισολογισµού εν προβλέπεται 1, 4 Χρήση για το κλείσιµο των υπολοίπων Εγγραφές Τακτοποίησης εν προβλέπεται 1, 4 Χρήση για διορθωτικές εγγραφές (τακτοποίησης) Άνοιγµα Ισολογισµού ΧΧΧ 5 Άνοιγµα νέας Χρήσης Γενικής Λογιστικής Τελικό κλείσιµο Ισολογισµού ΧΧΧ 1, 4 Τελικό Κλείσιµο Ισολογισµού Γενικής Λογιστικής µε αντισυµβαλλόµενο λογαριασµό Ο τύπος κίνησης «Κλείσιµο Ισολογισµού» θα χρησιµοποιηθεί για το κλείσιµο των υπολοίπων (π.χ. λογαριασµοί των οµάδων 2, 6 και 7). Ο τύπος κίνησης «Εγγραφές Τακτοποίησης» θα χρησιµοποιηθεί για να καταχωρήσετε τις εγγραφές τακτοποίησης (διορθωτικές εγγραφές) αν προκύψουν τέτοιες οι οποίες θα πρέπει να συµπεριληφθούν στο Μηχανογραφηµένο Ισοζύγιο που θα υποβληθεί το Φθινόπωρο. Ο ειδικός αυτός τύπος κίνησης θα πρέπει να είναι διαφορετικός ώστε να επιλέγεται µεν στις εργασίες έκδοσης του Μηχανογραφηµένου Ισοζυγίου, αλλά χωρίς να συγχέεται µε την κίνηση «Κλεισίµατος Ισολογισµού».

3 Ο τύπος κίνησης «Άνοιγµα Ισολογισµού» θα χρησιµοποιηθεί για την αυτόµατη δηµιουργία άρθρων ανοίγµατος ισολογισµού (Απογραφή Έναρξης) στην επιλογή [Οργάνωση - Γενικές Εργασίες - Κλείσιµο χρήσης - Μέθοδος Α / Μεταφορά Υπολοίπων]. Ο τύπος κίνησης «Τελικό κλείσιµο Ισολογισµού» θα χρησιµοποιηθεί για να κλείσουν οριστικά (µηδενιστούν) τα υπόλοιπα του λογιστικού σχεδίου. Αυτό θα γίνει αργότερα στην επιλογή [Οργάνωση - Γενικές Εργασίες - Κλείσιµο χρήσης - Μέθοδος Α / Μεταφορά Υπολοίπων]. Αν οι παραπάνω κινήσεις δεν υπάρχουν, θα πρέπει να τις σχεδιάσετε σε κενές θέσεις του πίνακα των κινήσεων Λογιστικής, δίνοντας προσοχή στον σωστό καθορισµό των Αντισυµβαλλοµένων και των σχετικών flags. Τέλος, βεβαιωθείτε στη στήλη [Ηµερολόγιο] ότι κάθε κίνηση ενηµερώνει το σωστό Θεωρηµένο Ηµερολόγιο. Αναλυτική Λογιστική Οι εγγραφές που αφορούν την περίοδο Ισολογισµού (Κλεισίµατος, Ανοίγµατος) θα πρέπει να γίνουν µε «ειδικούς» τύπους κινήσεων Λογιστικής, διαφορετικούς για κάθε περίπτωση. Πριν λοιπόν εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες, θα πρέπει να ελεγχθεί η ύπαρξη και η ορθότητα σχεδιασµού των κινήσεων αυτών. Επιλέξτε την εργασία: [Οργάνωση - Παράµετροι Σχεδιασµός κινήσεων - Κινήσεις Λογιστικής] και ελέγξτε αν υπάρχουν οι κινήσεις: Τύπος κίνησης Άνοιγµα Ισολογισµού Αναλυτικής Λογιστικής Τελικό κλείσιµο Ισολογισµού Αναλυτικής Λογιστικής Αντισυµβαλλόµενος Flags Σχόλια 9Χ.ΧΧ.ΧΧΧ 5 Άνοιγµα νέας Χρήσης Αναλυτικής Λογιστικής 9Χ.ΧΧ.ΧΧΧ 1, 4 Τελικό Κλείσιµο Ισολογισµού Αναλυτικής Λογιστικής µε αντισυµβαλλόµενο λογαριασµό Αν οι παραπάνω κινήσεις δεν υπάρχουν, θα πρέπει να τις σχεδιάσετε σε κενές θέσεις του πίνακα των κινήσεων Λογιστικής, δίνοντας προσοχή στον σωστό καθορισµό των Αντισυµβαλλοµένων και των σχετικών flags. Τέλος, βεβαιωθείτε στη στήλη [Ηµερολόγιο] ότι κάθε κίνηση ενηµερώνει το σωστό Θεωρηµένο Ηµερολόγιο.

4 ιαδικασία Κλεισίµατος & Ανοίγµατος Χρήσης ΜΕΘΟ ΟΣ Α Βασικές πληροφορίες & προφυλάξεις Σύµφωνα µε τη Μέθοδο Α τα αρχεία της κλειόµενης χρήσης παραµένουν «ανοικτά», παράλληλα µε τα αρχεία της νέας χρήσης που δηµιουργούνται αυτόµατα σε άλλη εταιρία. Ο χειριστής έχει δυνατότητα επανάληψης της εργασίας µεταφοράς υπολοίπων ακόµα και µετά το κλείσιµο χρήσης. Ωστόσο η παράλληλη λειτουργία δύο χρήσεων απαιτεί να υπάρχει απολύτως ίδια παραµετροποίηση και στις δύο «εταιρίες» του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Άρα θα πρέπει να προσέξετε ώστε από το σηµείο αυτό και µέχρι το οριστικό τέλος κάθε διαδικασίας που σχετίζεται µε το κλείσιµο χρήσης, να µην γίνει καµία µεταβολή παραµέτρων. Ο περιορισµός αυτός αφορά: 1. Στο σχεδιασµό κινήσεων που ελέγχθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους (ισχύει δηλαδή και για την Εµπορική ιαχείριση και για τη Γενική - Αναλυτική Λογιστική). 2. Ειδικά για τη Γενική Λογιστική δε θα πρέπει να µεταβληθεί η ρύθµιση [Καταχώριση κινήσεων On Line, Προσωρινές ή Και τα δύο <1/2/3>] που καθορίζεται στην εργασία [Οργάνωση - Παράµετροι - Ειδικές - Λογιστική]. Ο περιορισµός αυτός αφορά χρήσεις που ξεκινούν πριν την 1/1/2013 ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Κ.Φ.Α.Σ. 3. Ο περιορισµός αφορά επίσης και σε όλους τους κωδικούς των κυρίων αρχείων Εµπορικής ιαχείρισης & Λογιστικής (δηλαδή Αποθήκης, Πελατών, Προµηθευτών, Λογιστικής & Παγίων) οι οποίοι θα πρέπει να µείνουν ως έχουν. Φυσικά η «απαγόρευση» στη µεταβολή παραµέτρων και κωδικών ισχύει τόσο στην εταιρία της παλαιάς χρήσης, όσο και στην εταιρία της νέας χρήσης που θα δηµιουργηθεί µε τις εργασίες της παρακάτω παραγράφου - και µέχρι το οριστικό τέλος των εργασιών για το κλείσιµο της χρήσης. Άνοιγµα νέας Χρήσης Επιλέξτε την εργασία [Οργάνωση - Γενικές Εργασίες - Κλείσιµο Χρήσης - Μέθοδος Α / Άνοιγµα νέας Χρήσης]. Πρώτα πρέπει να δηµιουργηθεί η νέα εταιρία - η οποία θα διαχειριστεί τη νέα χρήση - οπότε προβάλλεται o πίνακας επιλογής των εταιριών της εφαρµογής και εσείς πρέπει να επιλέξετε µία κενή θέση για τη νέα εταιρία. Ακολούθως συµπληρώνετε διαδοχικά τα πεδία: [Ονοµασία εταιρίας], [Συντοµογραφία]. Συνίσταται να θέσετε [Ονοµασία] και [Συντοµογραφία] τέτοια που να δείχνει σαφώς ποια χρήση θα διαχειριστεί η νέα εταιρία (πχ. Εµπορική A.E. 201Χ). Αµέσως µετά τις καταχωρίσεις σας πιέζετε [Esc] και επιβεβαιώνετε την καταχώριση των «αλλαγών» (µε Ναι). Μετά την επιβεβαίωση προβάλλεται το µήνυµα «Να µεταφερθούν οι εκτελεσµένες παραγγελίες;». Eάν απαντηθεί [Ναι] µεταφέρονται οι παραγγελίες αυτές στη νέα χρήση. Εάν απαντηθεί [Όχι] µεταφέρονται µόνο οι ανεκτέλεστες, οι µερικώς εκτελεσµένες και οι υπό παραγωγή. Στη συνέχεια, εµφανίζεται το µήνυµα «Να µηδενιστεί η αρίθµηση των σειρών παραστατικών;». Εάν απαντηθεί [Ναι] µηδενίζεται η αρίθµηση των σειρών παραστατικών. Εάν απαντηθεί [Όχι] διατηρείται η αρίθµηση των σειρών στη νέα χρήση. Κατόπιν αρχίζει αυτόµατα η αντιγραφή των αρχείων και προβάλλεται σε διάγραµµα η πορεία της διαδικασίας αντιγραφής.

5 Η δηµιουργία νέας εταιρίας ολοκληρώνεται µε την εµφάνιση του πίνακα «Περίοδοι Χρήσης». Στον πίνακα «Περίοδοι Χρήσης» (που έχει εµφανιστεί αυτόµατα στην οθόνη σας) καθορίζετε τα ονόµατα και τις ηµεροµηνιακές περιόδους στις οποίες κατανέµεται η νέα χρήση. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ προτείνει ως πιθανότερη κατανοµή των περιόδων της νέας χρήσης, την αντίστοιχη αυτής που εφαρµόσατε στην παλαιά χρήση. Έτσι, ολοκληρώνετε ταχύτερα την εργασία σας. Περατώνετε την εργασία µε [Esc]. Αν έχετε µεταβάλει τις προτεινόµενες περιόδους, απαντήστε [Ναι] στην ερώτηση «Καταχώρηση αλλαγών». Με το πέρας της εργασίας, το πρόγραµµα θα έχει δηµιουργήσει µια νέα εταιρία που περιέχει τα κύρια αρχεία και παραµέτρους της κλειόµενης χρήσης, κινήσεις παγίων, εκκρεµείς παραγγελίες, ανεκτέλεστα παραστατικά παραγωγής & τεχνικές προδιαγραφές, σε τιµές και αξίες. H νέα εταιρία δεν περιέχει ακόµα λοιπά αρχεία κινήσεων και «σελίδες» ιστορικών στατιστικών στοιχείων στα κύρια αρχεία. Από το σηµείο αυτό µπορείτε να αρχίσετε να καταχωρείτε εγγραφές στην νέα χρήση (εταιρία) τόσο στην Εµπορική ιαχείριση όσο και στις ενότητες Γενικής / Αναλυτικής Λογιστικής και Παγίων. Μπορείτε επίσης να εφαρµόσετε - αµέσως τώρα - τις οδηγίες της ενότητας «Μεταφορά Υπολοίπων» (αυτές όµως που αφορούν µόνο στη µεταφορά υπολοίπων της Εµπορικής ιαχείρισης). Εγγραφές κλεισίµατος Λογιστικής Μετά το άνοιγµα της νέας χρήσης, που εκτελέσατε στην προηγούµενη ενότητα, µπορείτε να αρχίσετε κανονικά την καταχώριση εγγραφών Γενικής / Αναλυτικής Λογιστικής, στην εταιρία της νέας χρήσης. Επίσης, µπορείτε να εργάζεστε στην εταιρία της παλαιάς χρήσης για τις εγγραφές τακτοποίησης ή άλλες που τυχόν θα προκύψουν. Κάποια στιγµή θα χρειαστεί να «κλείσετε» τους λογαριασµούς οι οποίοι δε µεταφέρονται στην επόµενη χρήση (πχ. λογαριασµοί της οµάδας 2, 6, και 7). Οι εγγραφές αυτές κλεισίµατος καταχωρούνται στην εταιρία της παλαιάς χρήσης και µπορούν να γίνουν µε δύο τρόπους. Είτε µε «απ ευθείας» καταχωρίσεις άρθρων µε τη γνωστή επιλογή [Λογιστική - Κινήσεις - Καταχωρίσεις], είτε µε µαζική δηµιουργία των σχετικών άρθρων από την επιλογή [Λογιστική - Εργασίες - Εγγραφές κλεισίµατος]. Εάν επιλέξετε την «απ ευθείας» καταχώριση, τότε οι εγγραφές σας από πλευράς χειρισµών δεν παρουσιάζουν καµία διαφορά από τις καθηµερινές σας καταχωρίσεις. Προσέχετε µόνο να χρησιµοποιείτε τον κωδικό κίνησης: Κλείσιµο Ισολογισµού (δηλαδή αυτόν που υποδείχθηκε στην παράγραφο «Έλεγχος Παραµέτρων» της ενότητας Γενικής Λογιστικής). Εάν επιλέξετε τον «µαζικό» τρόπο, τότε επιλέγετε την εργασία: [Λογιστική - Εργασίες - Εγγραφές κλεισίµατος] και συµπληρώνετε διαδοχικά τα πεδία: Ηµεροµηνία, όπου τίθεται η ηµεροµηνία µε την οποία θέλετε να καταχωρηθούν οι εγγραφές κλεισίµατος (π.χ. 31/12/ΧΧΧΧ). Κωδ. Κίνησης, όπου µε τη βοήθεια του πλήκτρου [Tab] επιλέγετε την κίνηση: Κλείσιµο Ισολογισµού. Παραστατικό, όπου συµπληρώνετε ελεύθερα το παραστατικό ή το λογιστικό σηµείωµα βάσει του οποίου θα διενεργηθούν οι εγγραφές κλεισίµατος ισολογισµού. Αιτιολογία, όπου οµοίως συµπληρώνετε την αιτιολογία που θα χρησιµοποιήσει το KΕΦΑΛΑΙΟ στις εγγραφές κλεισίµατος που θα δηµιουργηθούν αυτόµατα. Μεταφορά από Λογαριασµό: έως Λογαριασµό: σε Λογαριασµό, Χρεωστικό: Πιστωτικό:

6 Στα παραπάνω πεδία συµπληρώνετε την οµάδα ή τους συγκεκριµένους λογαριασµούς στους οποίους επιθυµείτε το µηδενισµό υπολοίπων και µεταφορά τους στους αντίστοιχους αποτελεσµατικούς, π.χ. Μεταφορά από Λογαριασµό: έως Λογαριασµό: σε Λογαριασµό, Χρεωστικό: ΧΧΧ Πιστωτικό: ΧΧΧ Επιβεβαιώνετε την εκτέλεση της εργασίας και την επαναλαµβάνετε τόσες φορές όσες οµάδες ή συγκεκριµένους λογαριασµούς θέλετε να κλείσετε. Με το πέρας των παραπάνω εργασιών µπορείτε να προβάλλετε ή να εκτυπώσετε Θεωρηµένο Ισοζύγιο και Ισοζύγιο για τη 13η περίοδο (Ισολογισµού), επιλέγοντας την περίοδο «Κλείσιµο» στις αντίστοιχες εργασίες. Αντίστοιχα µπορείτε να εκτυπώσετε ή να προβάλλετε Καταστάσεις Ελέγχου ή Θεωρηµένα Ηµερολόγια, που περιλαµβάνουν µόνο τις κινήσεις εγγραφών ισολογισµού. Οι εκτυπώσεις Θεωρηµένο Ισοζύγιο και Θεωρηµένα Ηµερολόγια αφορούν χρήσεις που ξεκινούν πριν την 1/1/2013 ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Κ.Φ.Α.Σ. Στο σηµείο αυτό έχετε ολοκληρώσει τις εργασίες που αφορούν τις εγγραφές κλεισίµατος. Σηµειώστε µόνον ότι πριν εφαρµόσετε τα βήµατα που περιγράφονται στη «Μεταφορά Υπολοίπων Λογιστικής» (επόµενη ενότητα), θα πρέπει να έχετε οριστικοποιήσει όλες τις λογιστικές εγγραφές της παλαιάς χρήσης (συµπεριλαµβανοµένων και των εγγραφών κλεισίµατος). Η εργασία της οριστικοποίησης απαιτείται µόνο όταν η προς µεταφορά χρήση ξεκινά πριν την 1/1/2013 ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Κ.Φ.Α.Σ. Μεταφορά Υπολοίπων Η [Μεταφορά Υπολοίπων] είναι εργασία η οποία ανάλογα µε τον τρόπο που θα εκτελεστεί αφορά την Εµπορική ιαχείριση (Αποθήκη Πελάτες Προµηθευτές Αξιόγραφα) ή/και την Γενική / Αναλυτική Λογιστική και τα Πάγια. Συγκεκριµένα µεταφέρονται τα υπόλοιπα Αποθήκης, Πελατών, Προµηθευτών καθώς και τα εκκρεµή Αξιόγραφα (χωρίς πινάκια). Επίσης δηµιουργούνται εγγραφές ανοίγµατος Λογιστικής και µεταφέρονται εκ νέου τα αρχεία Παγίων (κύριο και κινήσεων), συµπεριλαµβάνοντας τις κινήσεις αποσβέσεων που πιθανότατα δεν είχαν ακόµα δηµιουργηθεί κατά το άνοιγµα της εταιρίας της νέας χρήσης. Συνήθως η [Μεταφορά Υπολοίπων] της Εµπορικής ιαχείρισης εκτελείται στις αρχές της νέας χρήσης, ενώ η [Μεταφορά Υπολοίπων] της Λογιστικής όταν περατωθεί κάθε λογιστική εκκρεµότητα και αποφασιστεί το οριστικό λογιστικό κλείσιµο της παλαιάς χρήσης. Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία µεταφοράς των υπολοίπων θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι εργάζεστε στην εταιρία της παλαιάς χρήσης. Επίσης, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτά που αναφέρονται στην συνέχεια, για κάθε ενότητα του προγράµµατος: Αποθήκη Εάν χρησιµοποιείτε την διαχείριση «Κοστολόγηση Εισαγωγών» θα πρέπει να φροντίσετε για την οριστική ενηµέρωση όλων των «ανεκτέλεστων» κοστολογίων, πριν την εκτέλεση της εργασίας µεταφοράς των υπολοίπων. Αξιόγραφα Η εργασία θα µεταφέρει, από την εταιρία της παλαιάς χρήσης σ αυτή της νέας χρήσης, όλα τα σώµατα και τις κινήσεις των Αξιογράφων, πλην αυτών µε κατάσταση «Εξοφληµένο». Όσο αφορά τα αξιόγραφα των οποίων η κατάσταση είναι Μεταβιβασµένη και δεν έχουν λήξει, η µεταφορά τους ή όχι εξαρτάται από την απάντηση σε σχετική ερώτηση.

7 Επίσης, κατά την έναρξη λειτουργίας της νέας χρήσης, θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η κωδικοποίηση των νέων αξιογράφων. Η κωδικοποίηση πρέπει να αποκλείει την περίπτωση να υπάρξουν διαφορετικά αξιόγραφα, στην παλαιά και νέα χρήση, µε τον ίδιο κωδικό. Σε κάθε περίπτωση η εργασία µεταφοράς των αξιογράφων, ελέγχει την ύπαρξη αξιογράφων µε κοινό κωδικό, µεταξύ των δυο εταιριών. Αν βρεθούν τέτοια αξιόγραφα, εµφανίζονται σε ενηµερωτική λίστα και θα πρέπει η µεταφορά τους να τακτοποιηθεί από τον χρήστη (αφού δεν θα µεταφερθούν από το πρόγραµµα). Προσοχή! Η εκτέλεση της εργασίας για την µεταφορά των αξιογράφων πρέπει να γίνει αφού έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι σχετικές καταχωρίσεις, ενώ η επανάληψή της θα µεταφέρει µόνο τα αξιόγραφα της παλαιάς χρήσης που έχουν καταχωρηθεί µετά την προηγούµενη µεταφορά. Γενική / Αναλυτική Λογιστική Η εργασία θα πρέπει να εκτελεστεί αφού έχετε ολοκληρώσει τις εγγραφές κλεισίµατος ισολογισµού και είστε έτοιµοι για µεταφορά των υπολοίπων των λογαριασµών. Επίσης, θα πρέπει να έχετε οριστικοποιήσει όλες τις λογιστικές εγγραφές της παλαιάς χρήσης. Η εργασία της οριστικοποίησης απαιτείται µόνο όταν η προς µεταφορά χρήση ξεκινά πριν την 1/1/2013 ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Κ.Φ.Α.Σ. Με την εκτέλεση της εργασίας, εκτός από την αυτόµατη δηµιουργία εγγραφών ανοίγµατος (στην εταιρία της νέας χρήσης), θα δηµιουργηθούν και τα άρθρα κλεισίµατος (στην εταιρία της παλαιάς χρήσης) µε πλήρη µηδενισµό των υπολοίπων του λογιστικού σχεδίου. Για να ξεκινήσετε την διαδικασία µεταφοράς των υπολοίπων θα πρέπει να εκτελέσετε την εργασία [Οργάνωση Γενικές Εργασίες Κλείσιµο Χρήσης Μέθοδος Α Mεταφορά Υπολοίπων] όπου από τον πίνακα µε τις εταιρίες του προγράµµατος, θα επιλέξετε αυτήν στην οποία γίνεται η διαχείριση της νέας χρήσης. Μετά την επιλογή εταιρίας προβάλλεται πίνακας πολλαπλής επιλογής, στον οποίο εµφανίζονται οι ενότητες της εφαρµογής (Εµπορικής ιαχείρισης, Λογιστικής και Παγίων). Αφού επιλέξετε τις ενότητες εκείνες για τις οποίες θέλετε να γίνει µεταφορά υπολοίπων στη νέα χρήση, θα σας ζητηθεί να συµπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία, κατά ενότητα: Αποθήκη Αντιγραφή των τιµών χονδρικής και λιανικής [Ν/Ο]? Επιλέγοντας [Ναι] στην ερώτηση αντιγράφονται οι τιµές χονδρικής και λιανικής, καθώς και τα αντίστοιχα markup των ειδών από την τρέχουσα στην νέα χρήση. Υπολογισµός αριθµοδεικτών αποθήκης [Ν/Ο]? Επιλέγοντας [Ναι] στην ερώτηση επαναϋπολογίζονται οι τιµές των αριθµοδεικτών της τρέχουσας χρήσης, ώστε να ενηµερωθεί σωστά η Μέση Ηλικία Απογραφής στην νέα χρήση. Πελάτες / Προµηθευτές Κωδικός κίνησης χρέωσης απογραφής Κωδικός κίνησης πίστωσης απογραφής Στους κωδικούς κίνησης θέτετε µε τη βοήθεια του πλήκτρου [Tab] τους κωδικούς κίνησης χρέωσης και πίστωσης απογραφής αντίστοιχα. Εάν το ΚΕΦΑΛΑΙΟ δε «δέχεται» τις κινήσεις που επιλέγετε µε το πλήκτρο [Tab], τότε θα πρέπει να ελέγξετε το σχεδιασµό των κινήσεων αυτών σύµφωνα µε τις οδηγίες της ενότητας «Έλεγχος παραµέτρων». Θέλετε ανάλυση απογραφών κατά πελάτη / προµηθευτή [Ν/Ο]? Επιλέγοντας [Ναι] στην ερώτηση το υπόλοιπο κάθε πελάτη / προµηθευτή µεταφέρεται µε την µορφή πολλών κινήσεων απογραφής και συγκεκριµένα τόσων όσες είναι οι ακάλυπτες ή µερικώς αντιστοιχισµένες κινήσεις του στην τρέχουσα χρήση. Η συνολική αξία των

8 κινήσεων αυτών θα είναι ίση µε την αξία της µοναδικής κίνησης απογραφής που θα δηµιουργηθεί αν απαντήσετε [Όχι] στην σχετική ερώτηση. Θέλετε αυτόµατη αντιστοίχηση των ακάλυπτων κινήσεων [Ν/Ο]? Η ερώτηση προκύπτει µόνο στην περίπτωση που έχετε απαντήσει θετικά στην προηγούµενη ερώτηση. Επιλέγοντας [Ναι] το πρόγραµµα θα πραγµατοποιήσει µία επιπλέον (και εικονική) αυτόµατη αντιστοίχηση των ακάλυπτων κινήσεων, πριν ξεκινήσει την µεταφορά των αναλυµένων υπολοίπων για κάθε πελάτη / προµηθευτή. Υπολογισµός των αριθµοδεικτών πελατών / προµηθευτών [Ν/Ο]? Επιλέγοντας [Ναι] στην ερώτηση επαναϋπολογίζονται οι τιµές των αριθµοδεικτών της τρέχουσας χρήσης, ώστε να ενηµερωθεί σωστά η Μέση Ηλικία Απογραφής στην νέα χρήση. Ηµεροµηνία κινήσεων απογραφής Στο πεδίο ηµεροµηνίας συνήθως τίθεται η πρώτη ηµέρα της νέας χρήσης (π.χ. 1/1/ΧΧΧΧ). Γενική / Αναλυτική Λογιστική Κωδικός κίνησης ανοίγµατος ισολ. Γ.Λ. Κωδ. κίνησης ανοίγµατος ισολ. Αναλ.Λ. Κωδικός κίνησης κλεισίµατος ισολ. Γ.Λ. Κωδ. κίνησης κλεισίµατος ισολ. Αναλ.Λ. Στους κωδικούς κίνησης θέτετε µε τη βοήθεια του πλήκτρου [Tab] τους κωδικούς κίνησης που θα χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία των αντίστοιχων άρθρων. Πρόκειται για τους κωδικούς κίνησης που ελέγξατε νωρίτερα στην ενότητα «Έλεγχος παραµέτρων». Προσέξτε ιδιαίτερα ώστε να χρησιµοποιήσετε διαφορετικούς κωδικούς κίνησης για τη Γενική και Αναλυτική Λογιστική τόσο για το «άνοιγµα» όσο και για το «κλείσιµο». Παραστατικό ανοίγµατος χρήσης Παραστατικό κλεισίµατος χρήσης Ηµεροµηνία κινήσεων απογραφής Στα πεδία παραστατικών θέτετε τα παραστατικά ή λογιστικά σηµειώµατα βάσει των οποίων θα διενεργηθούν οι αντίστοιχες εγγραφές ανοίγµατος (στη νέα χρήση) και κλεισίµατος (στην παλαιά χρήση). Συµπληρώνετε επίσης την ηµεροµηνία της νέας χρήσης την οποία θέλετε να έχουν οι εγγραφές ανοίγµατος ισολογισµού. Να γίνει έλεγχος υπολοίπου µη µεταφερόµενων λογαριασµών, [Ν/Ο]? Απαντήστε [Ναι] προκειµένου να ελεγχθεί αυτόµατα από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ αν έχουν όντως κλείσει (και άρα έχουν µηδενικά υπόλοιπα) όλοι οι λογαριασµοί, τα υπόλοιπα των οποίων δεν µεταφέρονται στην επόµενη χρήση. Έτσι, εάν το πρόγραµµα σας προβάλλει το µήνυµα: «Ο Λογαριασµός ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧ δεν έχει κλείσει», σηµαίνει ότι ο έλεγχος βρήκε λογαριασµό που δεν µεταφέρεται στην επόµενη χρήση αλλά έχει ακόµα λογιστικό υπόλοιπο. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία διακόπτεται χωρίς να έχει δηµιουργηθεί καµία εγγραφή είτε στην παλιά είτε στη νέα σας χρήση. Τέλος, εάν κατά την εκτέλεση της διαδικασίας προκύψει περίπτωση κατά την οποία λογαριασµοί της παλαιάς χρήσης δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο της νέας χρήσης, τότε µετά το πέρας της διαδικασίας προβάλλεται το µήνυµα: «Προσοχή! Υπάρχουν µηνύµατα λαθών». Με το πλήκτρο [Enter] µπορείτε να προβάλλετε, εκτυπώσετε ή αποθηκεύσετε σε αρχείο, ειδική κατάσταση των λαθών αυτών. Υπογραµµίζεται ότι η µεταφορά των ποσών για τους υπόλοιπους λογαριασµούς διενεργείται κανονικά.

9 Για να επαναλάβετε την διαδικασία µεταφοράς των υπολοίπων κάποιας ενότητας, θα πρέπει πριν εκτελέσετε ξανά την εργασία, να κάνετε τις παρακάτω ενέργειες: Πελάτες / Προµηθευτές Στην εταιρία της νέας χρήσης θα πρέπει να διαγραφούν οι κινήσεις απογραφής πελατών / προµηθευτών, που είχαν δηµιουργηθεί µε την προηγούµενη εκτέλεση της εργασίας. Σχετικό υπενθυµιστικό µήνυµα προβάλλεται άλλωστε κάθε φορά που εκτελείτε την εργασία, αµέσως µετά την επιλογή ενοτήτων που χρησιµοποιούν κινήσεις για την απογραφή έναρξης της νέας χρήσης. Γενική / Αναλυτική Λογιστική Ειδικά για την ενότητα της Λογιστικής θα πρέπει να διαγραφούν εκτός από τις εγγραφές ανοίγµατος στην εταιρία της νέας χρήσης και οι εγγραφές «Τελικού Κλεισίµατος Ισολογισµού Γενικής Λογιστικής» και «Τελικού Κλεισίµατος Ισολογισµού Αναλυτικής Λογιστικής» της παλαιάς χρήσης. Προσοχή! Οι εργασίες διαγραφής των κινήσεων απογραφής (προκειµένου να επαναληφθεί η εργασία µεταφοράς υπολοίπων) πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά και να περιοριστούν µόνο στους κωδικούς κίνησης που χρησιµοποιήθηκαν για την απογραφή έναρξης. Η ανάκτηση των κινήσεων που έχουν διαγραφεί δεν είναι δυνατή. ιαδικασία Κλεισίµατος & Ανοίγµατος Χρήσης ΜΕΘΟ ΟΣ Β Βήµα Προ εργασιών έλεγχος Αντίγραφα ασφαλείας Καθορισµός περιόδων χρήσης [Οργάνωση Σύστηµα Περίοδοι χρήσης] Αλλαγή ηµεροµηνίας συστήµατος Άνοιγµα Νέας χρήσης στην ενότητα της Λογιστικής [Οργάνωση Εργασίες Κλείσιµο χρήσης Μέθοδος Β] Άνοιγµα Νέας χρήσης στην ενότητα των Παγίων [Οργάνωση Εργασίες Κλείσιµο χρήσης Μέθοδος Β] Εγγραφές κλεισίµατος Λογιστικής Κλείσιµο Χρήσης Λογιστικής Μεταφορά Υπολοίπων [Οργάνωση Εργασίες Κλείσιµο χρήσης Μέθοδος Β] Κλείσιµο Χρήσης Παγίων [Οργάνωση Εργασίες Κλείσιµο χρήσης Μέθοδος Β] Οδηγίες Βεβαιωθείτε ότι έχετε εκτελέσει όλα τα βήµατα της ενότητας «Έλεγχος παραµέτρων» και ότι έχετε πράγµατι επιλέξει οριστικά την ΜΕΘΟ Ο Β ως διαδικασία για τις εργασίες κλεισίµατος. Φροντίστε για την ύπαρξη 2 set αξιόπιστων αντιγράφων ασφαλείας. Καθορίστε την κατανοµή των περιόδων της νέας διαχειριστικής χρήσης. Αλλάξτε την ηµεροµηνία του προγράµµατος και επιλέξτε µια ηµεροµηνία της νέας χρήσης. Προετοιµασία της ενότητας της Λογιστικής για τη καταχώρηση κινήσεων στη νέα χρήση. Προετοιµασία της ενότητας των Παγίων για τη καταχώρηση κινήσεων στη νέα χρήση. Καταχωρείτε τις εγγραφές που είναι απαραίτητες για το κλείσιµο χρήσης της Λογιστικής. Σε χρόνο που επιλέγετε ως κατάλληλο διενεργείτε το «οριστικό» κλείσιµο και τη µεταφορά υπολοίπων των λογαριασµών Λογιστικής. ιενεργείτε το κλείσιµο της ενότητας Παγίων.

Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης

Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης Έλεγχος Έκδοσης Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης Σειρές εκδόσεων 4.1, 4.5 Εάν στην εγκατάστασή σας χρησιμοποιείτε έκδοση της σειράς 4.1 ή προγενέστερη θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε αναβάθμιση σε 4.12h πριν συνεχίσετε.

Διαβάστε περισσότερα

Θα κάνετε φύλαξη όλων των αρχείων σας σε δισκέτες που θα κρατήσετε για λόγους ασφαλείας και ιστορίας,δεδοµένων χρήσεων.

Θα κάνετε φύλαξη όλων των αρχείων σας σε δισκέτες που θα κρατήσετε για λόγους ασφαλείας και ιστορίας,δεδοµένων χρήσεων. Page 1 of 5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ KAI METAΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ MANAGER KAI EUROFASMA Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου γίνονται κάποιες επιπλέον εργασίες από τις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων Άνοιγµα Οικονοµικής Χρήσης Μεταφορές Υπολοίπων Η εργασία καταχώρησης της οικονοµικής χρήσης επιλέγεται ως εξής : Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσεις Οργάνωση Αρχεία Οικονοµικές Χρήσεις Στοιχεία Χρήσης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP Για να κλείσουμε μία χρήση στο InnovEra, επιλέγουμε από το κεντρικό μενού των Τμημάτων «Οικονομική Διαχείριση», «Περιοδικές Εργασίες»,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012 εκέµβριος 2011 Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν στις λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού ALTEC Software, παρέχονται αποκλειστικά σε συµβεβληµένους πελάτες της και είναι πνευµατική

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Για να κλείσουµε µία χρήση στο InnovEra ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα: Από το κεντρικό µενού επιλέγουµε διαδοχικά «Οικονοµική ιαχείριση», «Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI EUROFASMA ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI EUROFASMA ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Page 1 of 5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ EUROFASMA ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI Πριν προχωρήσετε στην εκτέλεση της εργασίας "Άνοιγµα Νέας Χρήσης " θα πρέπει: α. Η συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου.

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου. Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Παράµετρος & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Οικονοµικές Χρήσεις Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Μέσω της εργασίας αυτής, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015 εκέµβριος 2014 Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν στις λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού ALTEC Software, παρέχονται αποκλειστικά σε συµβεβληµένους πελάτες της και είναι πνευµατική

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Έκδοση 21.28. 10/02/2016 Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα... 3 Παρακρατούμενοι φόροι... 3 Μαζικές πληρωμές... 3 Αναστολή πληρωμών... 3 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Εάν αποφασιστεί η μετάβαση στο προτεινόμενο από τα ΕΛΠ λογιστικό σχέδιο, το ATLANTIS E.R.P. παρέχει αυτόματες εργασίες μετάβασης. Η μετάβαση στο νέο λογιστικό σχέδιο πρέπει να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανοίγματος Χρήσης 2016

Οδηγίες Ανοίγματος Χρήσης 2016 Δεκέμβριος 2015 Οδηγίες Ανοίγματος Χρήσης 2016 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν στις λειτουργικές δυνατότητες λογισμικού ALTEC Software, παρέχονται αποκλειστικά σε συμβεβλημένους πελάτες της και είναι πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 1. Προετοιμασία Απογραφής Πριν από την διαδικασία Απογραφής θα πρέπει να προηγηθούν τα παρακάτω βήματα: α. Επανεκκίνηση Κάνετε έξοδο από το Farmakonet και επανεκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Έκδοση 21.28 10/02/2016 Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα... 3 Παρακρατούμενοι φόροι... 3 Μαζικές πληρωμές... 3 Αναστολή πληρωμών... 3 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE ΑΠΟΓΡΑΦH-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Προτείνεται να εκτελείται δημιουργία Εφεδρικού Αντιγράφου(Back up) πριν από την παρακάτω εργασία. ΒΗΜΑ 1 ο Κάνουμε εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» 4 ΤΗΣ ALTEC

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» 4 ΤΗΣ ALTEC ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» 4 ΤΗΣ ALTEC Με την καθιέρωση του λογιστικού σχεδίου αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα µια πληθώρα από µηχανογραφικά προγράµµατα µηχανογράφησης των λογιστικών εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ... 3 1 ο Βήμα: Δημιουργία νέας χρήσης.... 3 2 ο Βήμα: Εισαγωγή στην νέα χρήση... 3 3ο

Διαβάστε περισσότερα

$ Προϊόντα Γράψτε τον κωδικό του προϊόντος και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε την περιγραφή του προϊόντος,την οµάδα,την µονάδα µέτρησης, την συσκευασία,τα πακέτα, την 2 η µονάδα µέτρησης, τις µερίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα / Έξοδα Λογιστική Πάγια ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. έχει κατοχυρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση εισπράξεων

Διαχείριση εισπράξεων Διαχείριση εισπράξεων Περιεχόμενα Δημιουργία είσπραξης μετρητών... 3 Δημιουργία είσπραξης πιστωτικών καρτών... 6 Δημιουργία είσπραξης αξιογράφου... 10 Ακύρωση παραστατικού είσπραξης... 14 Αντιγραφή παραστατικού

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήµατος για την Υποστήριξη του Έργου ιαχείρισης των ηµοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P.

Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P. Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P. Οι τροποποιήσεις που έγιναν στα προγράμματά μας ισχύουν μόνο για τα serial numbers εσωτερικού και

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Λογιστικής. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική Τακτοποίηση Εσόδων & Εξόδων (Απλογραφικά βιβλία)

Χρονική Τακτοποίηση Εσόδων & Εξόδων (Απλογραφικά βιβλία) Χρονική Τακτοποίηση Εσόδων & Εξόδων (Απλογραφικά βιβλία) Γενικά Με τις διατάξεις του ν.4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην υποχρέωση των οντοτήτων για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Μητρώο Παγίων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Μητρώου Παγίων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Μελίσσια, 16 Ιουνίου 2010. Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ από InnovEra

Μελίσσια, 16 Ιουνίου 2010. Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ από InnovEra Μελίσσια, 16 Ιουνίου 2010 Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ από InnovEra Εισαγωγή Αρχείων-Objects για τη συγκεντρωτική ΚΕΠΥΟ (ΜΥΦ) Πριν προχωρήσετε στη διαδικασία της εξαγωγής των συγκεντρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Καλοκαίρι 2012 Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Οδηγίες για την υποβολή 2012 (*προσοχή αφορούν εγκαταστάσεις XLINE που έχουν µόνο Γενική Λογιστική) Oι οδηγίες αυτές, αφορούν σε λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής. Τύποι Λογιστικών Άρθρων. Ηµερολόγια Λογιστικής. Στοιχεία Λογαριασµών Λογιστικού Σχεδίου

Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής. Τύποι Λογιστικών Άρθρων. Ηµερολόγια Λογιστικής. Στοιχεία Λογαριασµών Λογιστικού Σχεδίου Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής Με την επιλογή αυτή («Παράµετροι & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Παράµετροι Λογιστικής») µπορείτε να καθορίσετε τη Μορφή κωδικού Αναλυτικών Λογαριασµών* που επιθυµείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Καλοκαίρι 2012 Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Οδηγίες για την υποβολή 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν σε λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού υπό την διακριτική ένδειξη «ALTEC Software» πνευµατικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Καλοκαίρι 2012 Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Οδηγίες για την υποβολή 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν σε λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού υπό την διακριτική ένδειξη «ALTEC Software» πνευµατικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control Χαρακτηριστικά SingularLogic Control ιαχείριση Συναλλασσόµενων Ενιαία παρακολούθηση συναλλασσόµενων ανεξάρτητα µε το ρόλο που έχουν στην εταιρία (πελάτης, προµηθευτής ή/και τρίτος λογαριασµός), έτσι ώστε:

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Εκτύπωσης Γενικού Ημερολογίου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική ή από

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία πληρωμής μετρητών Πεδία Παραστατικού Πληρωμής Δημιουργία πληρωμής αξιογράφων Καταχώρηση Αξιογράφου...

Δημιουργία πληρωμής μετρητών Πεδία Παραστατικού Πληρωμής Δημιουργία πληρωμής αξιογράφων Καταχώρηση Αξιογράφου... Δημιουργία πληρωμής Περιεχόμενα Δημιουργία πληρωμής μετρητών... 3 Πεδία Παραστατικού Πληρωμής... 4 Δημιουργία πληρωμής αξιογράφων... 6 Καταχώρηση Αξιογράφου... 8 Αντιγραφή παραστατικού πληρωμής... 10 Ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Νέας εγγραφής Εσόδου Εξόδου και Άρθρου Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας Φάση 1 Φάση 1.1 Με την εκτέλεση του προγράμματος εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη Επιλογή των δύο checkbox τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ανοίγματος χρήσης και εργασιών τέλους χρήσης

Διαδικασία ανοίγματος χρήσης και εργασιών τέλους χρήσης Διαδικασία ανοίγματος χρήσης και εργασιών τέλους χρήσης Ροή εργασιών Διαδικασία ανοίγματος χρήσης Ενέργειες στην προηγούμενη χρήση πριν τη διαδικασία μεταφοράς υπολοίπου και λοιπών μεταβλητών Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BUSINESS REPORTING SYSTEM... 2 HOME... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 6 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ... 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ... 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ REPORT... 8

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

G-Remote Banking e-banking ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

G-Remote Banking e-banking ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σε αυτή την ενότητα, σας δίνεται η δυνατότητα να εκτελέσετε µεταφορές χρηµατικών ποσών από λογαριασµούς σας στη GENIKI Bank σε πολλούς λογαριασµούς τρίτων στη GENIKI Bank, µε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσαρτήματος

Οδηγίες Προσαρτήματος Οδηγίες Προσαρτήματος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Προσαρτήματος στην εφαρμογή Γενική Λογιστική Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Singular Accountant

Χαρακτηριστικά Singular Accountant Χαρακτηριστικά Singular Accountant ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου Η εφαρµογή διαχειρίζεται, παρακολουθεί και οργανώνει τις λειτουργίες του Λογιστικού Γραφείου Παρακολουθεί τους συναλλασσόµενους, είτε αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση P.O.S Η διαχείριση P.O.S µηχανών Online, σας παρέχει τη δυνατότητα να συνδέσετε τους Η/Υ στους οποίους πραγµατοποιείτε τις κινήσεις λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος.

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος. Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος. 2) Η διαδικασία της απογραφής θα πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί σε χρόνο που

Διαβάστε περισσότερα

#1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση.

#1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση. #1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση. Ενέργειες Οδηγίες εισηγητή Δείγματα οθονών 1. Επιλέγω Πωλήσεις & Μάρκετινγκ Πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 1. Δημιουργία Μεταβολή Καρτέλας Λογιστικής. Αν η καρτέλα έχει τύπο Λογιστικής και μορφή Κινούμενη, τότε ενεργοποιείται το πεδίο Αριθμός ΦΤΜ στην θέση του πεδίου Επάγγελμα.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος Έλεγχος Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και Μηχανογραφικής Έκδοσης Ισοζυγίου

Γρήγορος Έλεγχος Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και Μηχανογραφικής Έκδοσης Ισοζυγίου Γρήγορος Έλεγχος Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και Μηχανογραφικής Έκδοσης Ισοζυγίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας γρήγορου ελέγχου των Συγκεντρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ Α. Π.. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3 Οδηγός Εισόδου στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠ 5 ιαχείριση Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 4.00.515

Soft1 Version 4.00.515 Νέες προδιαγραφές Version : 2.00 Date: 08/12/2015 Department: Product Management Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Γενικά... 3 Εμπορικό... 3 Χρηματοοικονομικά... 5 Μισθοδοσία... 6

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές πληροφορίες για το καθένα από τα παραπάνω θα βρείτε στις επόμενες σελίδες.

Αναλυτικές πληροφορίες για το καθένα από τα παραπάνω θα βρείτε στις επόμενες σελίδες. Αξιότιμοι κύριοι, Ανακοινώθηκε όπως γνωρίζετε, αλλαγή στους συντελεστές Φ.Π.Α. με ισχύ από HIT 1/1/2011 και εξής. Για να αντιμετωπίσετε αυτή την αλλαγή, θα πρέπει να προβείτε στις ενέργειες που περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ Οι µηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡIN ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ BACK-UP ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (DATA) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ CUSTOM ΦΟΡΜΩΝ EKTYΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ!!!

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡIN ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ BACK-UP ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (DATA) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ CUSTOM ΦΟΡΜΩΝ EKTYΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ!!! ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ FRONT OFFICE ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ & ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡIN ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ BACK-UP ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (DATA) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ CUSTOM

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Μοναστηρίου 60, 54627 Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες:

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Α/Α: Ο μοναδικός αριθμός (ID) αρίθμησης του φακέλου Α/Α Server: Ο μοναδικός αριθμός (ID) του φακέλου ο οποίος ενημερώνεται από την κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες κλεισίµατος Ισολογισµού Οικονοµικές Αναφορές

Οδηγίες κλεισίµατος Ισολογισµού Οικονοµικές Αναφορές Οδηγίες κλεισίµατος Ισολογισµού Οικονοµικές Αναφορές Για να κάνουµε κλείσιµο ισολογισµού και να υπολογίσουµε τις έτοιµες Οικονοµικές Αναφορές, θα πρέπει να ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα. 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος.

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας*

ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας* ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας* *Ισχύει εάν η εφαρµογή υποστηρίζει τη «ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας» Έχοντας προµηθευτεί τη συγκεκριµένη διαχείριση µπορείτε να καταχωρείτε στο αρχείο των ειδών τα Είδη Εγγυοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Η κεντρική οθόνη του προγράμματος. Ανά χρήστη υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού Menu Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Υποσύστημα. Διαχείρισης Δαπανών. του Τακτικού Προϋπολογισμού

Υποσύστημα. Διαχείρισης Δαπανών. του Τακτικού Προϋπολογισμού 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 Υποσύστημα Διαχείρισης Δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στην συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Δημιουργία Πρότυπων εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία Δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Front Office

Αλέξανδρος Front Office Αλέξανδρος Front Office ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΥΣ & ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Αλέξανδρος Front Office Αμβροσία POS Αλέξανδρος Αμβροσία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ FRONT OFFICE 1. Ολοκληρώστε τις εκκρεμότητες

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Απογραφή Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Απογραφής Ειδών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ ή Λ ο γ ι σ τ ι κ ή

Γ ε ν ι κ ή Λ ο γ ι σ τ ι κ ή Γενική Λογιστική ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρµογή PRISMA Win Γενική Λογιστική είναι µία ακόµα πρωτοποριακή εφαρµογή της Megasoft, που αξιοποιεί την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής. Ενσωµατώνει όλες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 4: Καταχώρηση Πρακτικά Ασκούµενων και ιευθυντών

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 4: Καταχώρηση Πρακτικά Ασκούµενων και ιευθυντών ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήµατος για την Υποστήριξη του Έργου ιαχείρισης των ηµοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 4: Καταχώρηση Πρακτικά Ασκούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Απογραφή σημαίνει : 1. Καταμέτρηση (Καταγραφή) των διαθέσιμων υπολοίπων 2. Ενημέρωση της αποθήκης με τα σωστά υπόλοιπα 3. Υπολογισμός και Αποτύπωση των Ελλειμάτων και Πλεονασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων 1 Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Pylon Entry Πελάτες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πελάτη... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 5 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστηµα... 3 3. Είσοδος στο σύστηµα... 5 4. Υποβολή πρότασης... 6 5. Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής υποβολής... 10 6. On

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργίας Ενεργειών

Δημιουργίας Ενεργειών Δημιουργίας Ενεργειών Περιεχόμενα Δημιουργία Ενεργειών (Επικοινωνίας, Ραντεβού)... 3 Καταχώρηση Επικοινωνίας και Ραντεβού... 4 Βασικά Στοιχεία... 7 Πεδία Χρήστη... 8 Υπομνήματα... 8 Μεταβολή Ενέργειας...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ. Σεπτέμβριος 2015. Copyright 2010-2015 - Sunsoft Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ. Σεπτέμβριος 2015. Copyright 2010-2015 - Sunsoft Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ Σεπτέμβριος 2015 Copyright 2010-2015 - Sunsoft Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ BACK-UP ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ! ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Βιβλίων Γ κατηγορίας

ιαχείριση Βιβλίων Γ κατηγορίας Εισαγωγή Στο παρόν εγχειρίδιο εξετάζονται θέµατα που καλύπτουν τη διαχείριση εταιριών που τηρούν Βιβλία Γ κατηγορίας. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένες βασικές λειτουργίες που αναλύονται στη συνέχεια :

Διαβάστε περισσότερα

ErmisWIN v 2.0.1.7 & 8.0.0.12 Οδηγίες Τέλους Έτους ( 31/12/2014 )

ErmisWIN v 2.0.1.7 & 8.0.0.12 Οδηγίες Τέλους Έτους ( 31/12/2014 ) ErmisWIN v 2.0.1.7 & 8.0.0.12 Οδηγίες Τέλους Έτους ( 31/12/2014 ) Αγαπητοί κύριοι, Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τους χειριστές του προγράµµατος ErmisWIN για

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετροποίηση Εναλλακτικού Λογιστικού Σχεδίου

Παραμετροποίηση Εναλλακτικού Λογιστικού Σχεδίου Παραμετροποίηση Εναλλακτικού Λογιστικού Σχεδίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας για την παραμετροποίηση και την λειτουργεία δυνατότητας του εναλλακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ... 179 1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ... 179 2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (Μ.Υ.Φ)... 180 copyright DATA COMMUNICATION

Διαβάστε περισσότερα

G-Remote Banking e-banking ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

G-Remote Banking e-banking ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε αυτή την ενότητα, σας δίνεται η δυνατότητα να εκτελέσετε µεταφορές χρηµατικών ποσών από λογαριασµούς σας στη GENIKI Bank σε λογαριασµούς σας ή σε λογαριασµούς τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή Συντελεστών ΦΠΑ

Αλλαγή Συντελεστών ΦΠΑ Αλλαγή Συντελεστών ΦΠΑ Για την ορθή και ασφαλή αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ που ισχύουν από της 01/06/2016, η UNISOFT ενσωμάτωσε στην εφαρμογή «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.» την εργασία «Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ» (1).

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή.

Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή. Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα