Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορική και Διοίκηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορική και Διοίκηση"

Transcript

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορική και Διοίκηση Η διαφήμιση στο Διαδίκτυο ως μέσο άντλησης πληροφοριών στην αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή. Διπλωματική εργασία Επιβλέποντες Καθηγητές : κ. Ε. Πλακογιαννάκη κ. Ν. Βασιλειάδης ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΕΜ 73 Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2007

2 Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επιβλέποντες καθηγητές, την κ. Εμμανουέλλα Πλακογιαννάκη και τον κ. Νικόλαο Βασιλειάδη για την βοήθεια και συμβολή τους στην εκπόνηση της Διπλωματικής μου Εργασίας, αλλά και κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όμως την κ. Εμμανουέλλα Πλακογιαννάκη, υπεύθυνη της διπλωματικής μου εργασίας, για την εποικοδομητική συνεργασία, την καθοδήγηση και τις πολύτιμες συμβουλές της καθ όλη την διάρκεια της προσπάθειας μου. Επίσης θα ήθελα να την ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και την ευκαιρία που μου έδωσε να ασχοληθώ με την έρευνα, αναθέτοντας μου το συγκεκριμένο θέμα. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Παπαδόπουλο Ιορδάνη και την Παπαδοπούλου Σοφία για την συμπαράσταση και υποστήριξη τους κατά την διάρκεια συγγραφής της Διπλωματικής μου Εργασίας. Με εκτίμηση, Παυλίδου Ελένη Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διαδικτυακή διαφήμιση είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα αποτελεσματικότερα μέσα διαφήμισης. Οι νέες και αποτελεσματικότερες τεχνικές marketing που χρησιμοποιούνται, παρέχουν την δυνατότητα για την καταγραφή των κινήσεων και επιλογών του καταναλωτή με αποτέλεσμα μια πιο άμεση και προσωποποιημένη επικοινωνία με τον καταναλωτή. Κατά καιρούς έχουν διενεργηθεί πολλές έρευνες για το περιεχόμενο της διαφήμισης, για την στάση του καταναλωτή απέναντι στην διαφήμιση γενικά ή και την διαφήμιση στο Διαδίκτυο ειδικά, για τα συναισθήματα που ενδεχομένως προκαλεί το περιεχόμενο της διαφήμισης και για την επίδραση αυτών των παραγόντων στην διαμόρφωση της αγοραστικής συμπεριφοράς του καταναλωτή. Οι έρευνες αυτές έχουν καταλήξει ότι το περιεχόμενο της διαφήμισης επιδρά στα συναισθήματα και στην στάση του καταναλωτή απέναντι στην διαφήμιση και αυτοί οι παράγοντες με την σειρά τους επιδρούν στις προθέσεις αγοράς του καταναλωτή. Οι έρευνες που διεξήχθησαν είχαν κυρίως ως αντικείμενο μελέτης το περιεχόμενο της τηλεοπτικής ή της έντυπης διαφήμισης. Υπάρχει ένα κενό όμως στην αρθρογραφία, όσον αφορά το πληροφοριακό περιεχόμενο της διαδικτυακής διαφήμισης και το πώς αυτό επιδρά στην αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή. Με το θέμα αυτό ασχολείται η παρούσα μελέτη. Με το πληροφοριακό περιεχόμενο δηλαδή της διαφήμισης στο Διαδίκτυο και την επιρροή του στην στάση του καταναλωτή απέναντι στην διαφήμιση, στα συναισθήματα του και τέλος στην αγοραστική του συμπεριφορά. Παρακάτω θα γίνει μια αναφορά στο Διαδικτυο γενικά, στην Διαδικτυακή Διαφήμιση και τα είδη της, στις διαφορές και ομοιότητες της με τα άλλα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης, αλλά και στην στάση του καταναλωτικού κοινού απέναντι στην Διαδικτυακή Διαφήμιση. Γίνεται Επισκόπηση της Αρθρογραφίας και περιγράφονται οι βασικότερες ιδέες και αποτελέσματα ερευνών που σχετίζονται με την διαφήμιση στο 3

4 Διαδίκτυο, το πληροφοριακό της περιεχόμενο, την στάση των καταναλωτών και την αγοραστική τους συμπεριφορά. Γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων των διαφόρων ερευνών και επιλέγονται εκείνες, οι οποίες βοηθούν στην διαμόρφωση του ερευνητικού μοντέλου της παρούσας έρευνας. Περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθείται, το μοντέλο της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα και οι ερευνητικές υποθέσεις. Τέλος στο τελευταίο μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και η ερμηνεία τους. Αξιολογείται η επίδραση του πληροφοριακού περιεχομένου, των συναισθημάτων, της στάσης του καταναλωτή απέναντι στην διαφήμιση, στην διαμόρφωση της αγοραστικής συμπεριφοράς του καταναλωτή. 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (THE WEB) ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΙΔΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Εταιρικοί Διαφημιστικοί Ιστότοποι (sites) Banners Rich Media marketing Interstitials Superstitials Streaming Media Skyscraper banner Floating Ads Online διαγωνισμοί Advergames Advertorials Newsgroups Sponsorship Άλλες μορφές ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ (LITERATURE REVIEW) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (INFORMATION CONTENT) ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (ΕMOTIONS) Η ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (ATTITUDE TOWARD THE AD) ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣ (PURCHASE INTENTION) ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ (FUNCTIONAL) ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ (EXPRESSIVE) ΠΡΟΙΟΝΤΑ) ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕΙΓΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

6 7.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΞΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι έρευνες για το περιεχόμενο της διαφήμισης (τηλεοπτικής, έντυπης διαφήμισης), για την στάση του καταναλωτή απέναντι στην διαφήμιση γενικά, αλλά και απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση είναι πολλές, (Shimp 1981 ; Holbrook - Batra 1987 ; Olney, Holbrook, Batra 1991). Δεν έχει ερευνηθεί όμως η επίδραση του πληροφοριακού περιεχομένου της διαδικτυακής διαφήμισης, διαμέσου των συναισθημάτων, στην στάση του καταναλωτή απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση και στην αγοραστική του συμπεριφορά. Αυτός είναι και ο σκοπός της παρούσας έρευνας : η μελέτη της επίδρασης του πληροφοριακού περιεχομένου της διαδικτυακής διαφήμισης στα συναισθήματα, στην στάση του καταναλωτή και η επίδραση και των τριών αυτών παραγόντων στην διαμόρφωση της αγοραστικής συμπεριφοράς του καταναλωτή. Η έρευνα αυτή μελετά τις δυνατότητες της διαδικτυακής διαφήμισης ως μέσο άντλησης πληροφοριών, αλλά και ως μέσο ψυχαγωγίας του καταναλωτή. Ο λόγος που επιλέγεται η διαδικτυακή διαφήμιση και το πληροφοριακό περιεχόμενο της ως αντικείμενο μελέτης στην παρούσα έρευνα, είναι αρχικά διότι όπως αναφέραμε υπάρχει κενό στην αρθρογραφία, όσον αφορά την διαδικτυακή διαφήμιση, το περιεχόμενο της και την επιρροή του στην διαμόρφωση της πρόθεσης αγοράς του καταναλωτή. Επιπλέον δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη μας την σημαντική θέση που κατέχει η διαδικτυακή διαφήμιση, ως ένα νέο, σύγχρονο και άκρως αποτελεσματικό μέσο διαφήμισης και τις δυνατότητες και ευκαιρίες που προσφέρει στους επαγγελματίες του χώρου για μια αποτελεσματική επικοινωνία με τον καταναλωτή. Η διαδικτυακή διαφήμιση δημιουργεί τις βάσεις για ένα νέο περιβάλλον επικοινωνίας. Με τα νέα τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται, δημιουργούνται νέες ευκαιρίες και δυνατότητες στους διαφημιστές, τις οποίες πριν, με τα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης, ούτε που μπορούσαν να τις 7

8 φανταστούν. Οι κινήσεις, οι επιλογές, οι προτιμήσεις του καταναλωτή καταγράφονται και παρακολουθούνται, με αποτέλεσμα οι διαφημιστικές εταιρείες να έχουν πλέον την δυνατότητα για μια πιο προσωποποιημένη, άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία με τον καταναλωτή, μια επικοινωνία η οποία επιφέρει θετικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές, (Chanton, Chtourou, Fortin 2003). Η στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαφήμιση γενικά επηρεάζεται από την πληροφόρηση που αυτή προσφέρει, από την ψυχαγωγία και από την ενόχληση που ίσως προκαλέσει, (Schlosser, Shavitt, Kanfer 1999 ; Ducoffe 1996). Το περιεχόμενο της διαφήμισης θα πρέπει να παρέχει στον καταναλωτή επομένως τις γνώσεις και τις πληροφορίες που αυτός χρειάζεται, αλλά και ψυχαγωγία. Θετική στάση του καταναλωτή απέναντι στην διαφήμιση πιθανότατα να επιφέρει και θετικά αποτελέσματα στην διαδικασία λήψης της αγοραστικής του απόφασης. Βέβαια η διαδικτυακή διαφήμιση στην Ελλάδα προχωρά με δειλά βήματα. Στις περισσότερες εταιρείες η διαφημιστική δαπάνη αποτελεί ένα μικρό ποσοστό του συνολικού διαφημιστικού προϋπολογισμού 1. Από την πλευρά των καταναλωτών υπάρχουν αμφιβολίες και επιφυλάξεις όσον αφορά θέματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Το ποσοστό των χρηστών Internet στην Ελλάδα είναι σχετικά χαμηλό σε σχέση με άλλες χώρες στην Ευρώπη, («Έρευνα για την ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα», Ινστιτούτο Επικοινωνίας, ΑΠΘ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιούλιος 2006). Με την βελτίωση του περιεχομένου των sites, (οι εταιρείες θα πρέπει να προσφέρουν περιεχόμενα και εφαρμογές που είναι χρήσιμες στους καταναλωτές), με την προώθηση γενικά της πληροφορικής, με την εκπαίδευση διαμέσου των σχολείων, ώστε να αντιληφθούν οι περισσότεροι ότι το Internet είναι πηγή γνώσης, εργαλείο δουλειάς, αλλά και ψυχαγωγίας, με 1 Τριανταφύλλου Ε., «Παραμένει στα σπάργανα η ηλεκτρονική διαφήμίση», Ελευθεροτυπία ένθετο Οικονομία, Ιούλιος

9 την κατοχύρωση σε θέματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ο δρόμος για την προώθηση της διαδικτυακής διαφήμισης στην Ελλάδα είναι ανοικτός. 9

10 2. ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (THE WEB) Το Internet αποτελεί την σημαντικότερη εξέλιξη στις μαζικές επικοινωνίες από την εποχή της ανακάλυψης της τυπογραφίας [New York Times] Ορισμός Τι είναι το διαδίκτυο ; Το Διαδίκτυο είναι ένα κατανεμημένο σύστημα παράδοσης αρχείων εγγράφων (documents), το οποίο για την παράδοση αυτή χρησιμοποιεί κάποια πρωτόκολλα (Internet protocols). Είναι ένα σύστημα κανόνων το οποίο ενώνει και επιτρέπει την επικοινωνία σ ένα δίκτυο υπολογιστών. Συνδέει έγγραφα και αρχεία τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα σε απομακρυσμένους υπολογιστές, οι οποίοι επικοινωνούν μέσω του Διαδικτύου. Βασίζεται στο μοντέλο πελάτη διακομιστή (client server 3 ). Δηλαδή ο υπολογιστής client στέλνει μηνύματα στον υπολογιστή server και ζητά κάποιες υπηρεσίες ή αναζητά κάποιες πληροφορίες. Ο υπολογιστής server είναι αυτός που έχει αποθηκευμένες τις πληροφορίες και τις μεταδίδει στον πελάτη. Η επικοινωνία μεταξύ των υπολογιστών client-server γίνεται μέσω ενός πρωτοκόλλου, του TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) Βλ. Παράρτημα - Λεξικό. 4 Από τις σημειώσεις του μαθήματος «Διαδίκτυο : Τεχνολογία, Εφαρμογές, Υπηρεσίες», Βακάλη Αθηνά Παπαδημητρίου Γεώργιος, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πληροφορική και Διοίκηση ΑΠΘ,

11 Οι Dholakia και Rego (1998), στην έρευνα τους ορίζουν το Διαδίκτυο ως ένα σύστημα διανομής πληροφοριών το οποίο βασίζεται στο hyper text paradigm 5 και θεωρείται το πρωταρχικό εργαλείο πλοήγησης για την πρόσβαση στις διάφορες πηγές πληροφόρησης του Internet. Σύμφωνα με μία Έρευνα για την ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2006, (Ινστιτούτο Επικοινωνίας), η ολοένα και πιο αυξημένη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μαζί με τα αναγνωρισμένα οφέλη της τεχνολογίας (ευκολία στην επικοινωνία, κέρδος χρόνου ακόμη και ψυχαγωγία), οδηγεί σταδιακά στην χρησιμοποίηση του Διαδικτύου ολοένα και περισσότερο. Το Διαδίκτυο θεωρείται ότι προσφέρει άπειρες δυνατότητες. Κάποιες ενδεικτικές υπηρεσίες του Διαδικτύου είναι : η ευκολία στην πρόσβαση και αναζήτηση πληροφορίας, π.χ. μηχανές αναζήτησης 6 (search engines). οι εξ αποστάσεως δραστηριότητες, όπως διδασκαλία, εμπόριο. το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το οποίο επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ ατόμων σε όλο τον κόσμο. δυνατότητες όπως κράτηση εισιτηρίων, πληρωμές λογαριασμών, «κατέβασμα» τραγουδιών κ.α. τα newsgroups, τα οποία είναι ομάδες συζητήσεων με συγκεκριμένο θέμα, όπου οι χρήστες ανταλλάσσουν τις απόψεις τους και θέτουν τα ερωτήματα τους. το ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.α. 5 Βλ. Παράρτημα - Λεξικό 6 Βλ. Παράρτημα - Λεξικό 11

12 2.2 Το Διαδίκτυο στην Ελλάδα 7 Παρ όλο που ακόμη και στην χώρα μας η κορυφή στις τεχνολογικές ανακαλύψεις θεωρείται πλέον το Internet, η διείσδυση και η χρήση του στην Ελλάδα δεν πλησιάζει τα επίπεδα άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Συγκεκριμένα το ποσοστό χρήσης του Internet στο σπίτι, βρίσκεται στο επίπεδο του 18,6% γεγονός το οποίο κατατάσσει την Ελλάδα στην προτελευταία θέση στην Ευρώπη, ακριβώς πάνω από τη Λιθουανία (16%). Το ποσοστό αυτό αφορά άτομα ηλικίας ετών, κυρίως άνδρες, κατοίκους μεγάλων αστικών περιοχών οι οποίοι ανήκουν στην μεσαία και ανώτερη κοινωνικοοικονομική τάξη. Στην Ελλάδα, κυριαρχεί η άποψη ότι το Internet έχει βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Εντούτοις παραμένει ακόμη σε μέτριο επίπεδο σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας για την ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα προέκυψαν, (κατόπιν ερωτήσεων του τύπου : χρήση του Internet, στάση απέναντι στην τεχνολογία, στοιχεία τρόπου ζωής), πέντε ομάδες χρηστών ή μη χρηστών Internet : Μυημένοι (16,5%) είναι χρήστες οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα καλή έως άριστη σχέση με το Internet. Πρακτικοί (15,9%) είναι χρήστες, αλλά το χρησιμοποιούν κυρίως για την δουλειά τους. Πρόθυμοι (19,6%), δεν είναι χρήστες, αλλά είναι πολύ πιθανό να γίνουν σχετικά εύκολα. Επιφυλακτικοί (30,8%), δεν είναι χρήστες και έχουν αμφιβολίες και επιφυλάξεις σε θέματα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, αλλά το αναγνωρίζουν ως εργαλείο δουλειάς. 7 Στοιχεία από την «Έρευνα για την ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα», Ινστιτούτο Επικοινωνίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιούλιος

13 Αρνητές (17,2%), δεν είναι χρήστες και απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για να βελτιωθεί η σχέση τους με το Internet. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η πλειοψηφία 67,6% (πρόθυμοι, επιφυλακτικοί και αρνητές) δεν είναι χρήστες. Βέβαια από το ποσοστό αυτό σχεδόν το 20% (οι πρόθυμοι) είναι πολύ εύκολο να γίνουν χρήστες του Internet. Η ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα δεν είναι κάτι μακρινό και ανέφικτο. Η ανάπτυξη μπορεί να προέλθει είτε από : την αύξηση χρήσεων την αύξηση της διάρκειας σύνδεσης από τους τωρινούς χρήστες και την αύξηση των νέων συνδέσεων Οι φορείς οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν και να φέρουν κάποιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα στην προσπάθεια για την ανάπτυξη του internet στην Ελλάδα είναι κυρίως κρατικοί φορείς, όπως ο ΟΤΕ, το ίδιο το Κράτος, τα πανεπιστήμια ακόμη και τα Λύκεια και Γυμνάσια. Πιο συγκεκριμένα, κάποιες ενδεικτικές ενέργειες οι οποίες αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την προώθηση του Internet στην Ελλάδα είναι: η βελτίωση των υποδομών και του περιεχομένου των sites προκειμένου να ανταποκριθούν σε ανάγκες όπως το χαμηλότερο κόστος, η ενημέρωση, η εύκολη επικοινωνία κ.α. η κατοχύρωση σε θέματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας της ιδιωτικής ζωής. η εκπαίδευση από νωρίς, έτσι ώστε να αντιληφθούν οι περισσότεροι (ακόμη και οι Αρνητές και ας μην το χρησιμοποιήσουν) ότι το Internet δεν είναι μόνο εργαλείο δουλειάς, αλλά και ψυχαγωγίας. Προσφέρει πολλές δυνατότητες και διευκολύνει την επικοινωνία. Είναι πηγή γνώσης και βασικό εφόδιο για το μέλλον. 13

14 2.3 Το Διαδίκτυο ως διαφημιστικό μέσο Πέρα όμως από τις δυνατότητες που αναφέραμε παραπάνω ως μέσου επικοινωνίας και ως πηγή γνώσης, το Διαδίκτυο αποτελεί και ένα από τα αποτελεσματικότερα μέσα διαφήμισης. Η χρήση του επιτρέπει την πρόσβαση σε πολλές νέες και αποτελεσματικές τεχνικές μάρκετινγκ που δεν υπήρχαν πριν από μια δεκαετία. Τα «παραδοσιακά» μέσα διαφήμισης είναι η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, ο τύπος, οι αφίσες στον δρόμο κ.α. Τελευταία όμως το Διαδίκτυο κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος έναντι των παραδοσιακών αυτών μέσων. Η αξία του Διαδικτύου ως μέσου διαφήμισης είναι αδιαμφισβήτητη. Το Διαδίκτυο και οι νέες τεχνικές που χρησιμοποιεί ενισχύουν την δύναμη της διαχείρισης της πληροφορίας και κάνουν εφικτή την στοχευόμενη, άμεση και προσωποποιημένη επικοινωνία με κάθε καταναλωτή. Χρησιμοποιώντας τις βάσεις δεδομένων και τα νέα ηλεκτρονικά εργαλεία (π.χ. τεχνικές εξόρυξης δεδομένων, cookies 8 ), μπορεί πλέον η διαφημιστική εταιρεία να επικοινωνεί με κάθε πελάτη ξεχωριστά και να καταγράφει όλες τις κινήσεις και επιλογές του, αλλά και όλες τις επαφές του με την εταιρεία 9. Το Διαδίκτυο, είναι ένα διαδραστικό μέσο. Προσφέρει την δυνατότητα για την δημιουργία αμφίδρομης επικοινωνίας, μιας και ο χρήστης, ο οποίος είναι και ο στόχος της επικοινωνιακής διαδικασίας, μπορεί επίσης να γίνει και ο πρωταγωνιστής, ο ενεργών στην όλη διαδικασία, (Chanton, Chtourou, Fortin 2003). Δηλαδή ο χρήστης μπορεί : α) να απαντήσει στον αποστολέα (αυτόν που του μετέδωσε κάποιο μήνυμα ή πληροφορία), β) να διαδώσει ένα μήνυμα και να αλληλεπιδράσει με άλλους χρήστες. Μέσω του Internet το ερέθισμα (stimulus) και η απόκριση (response) μπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο 8 Βλ. Παράρτημα - Λεξικό 9 Βλ. Αιβαλής Α., Αρριανάς Λ. κ.α., «Αμφeδρομη Διαφήμιση - Δυναμική επικοινωνία στην εποχή της πληροφορίας», εκδόσεις LIBRIS - TECH, 2002, σελ

15 μέσο, γεγονός το οποίο τονίζει και την ιδιαιτερότητα και διαφορά του Internet σε σχέση με τα υπόλοιπα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης. Στην παρούσα μελέτη θα αναλύσουμε περαιτέρω τις διαφορές και ομοιότητες του Διαδικτύου με τα άλλα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης, θα ορίσουμε επακριβώς τον όρο «διαδικτυακή διαφήμιση» και θα αναλύσουμε τα σημαντικότερα είδη της με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους. 3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 3.1 Ορισμός «Online ή Διαδικτυακή διαφήμιση είναι κάθε προωθητική ενέργεια, για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία, που διενεργείται στο Διαδίκτυο» 10. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και τον όρο αμφίδρομη ή διαδραστική διαφήμιση αν και ο όρος αυτός περιλαμβάνει και άλλα μέσα εκτός από το Internet, όπως τα κινητά τηλέφωνα. Πάντως έχει καθιερωθεί όταν λέμε αμφίδρομη ή διαδραστική διαφήμιση να εννοούμε την διαφήμιση στο Διαδίκτυο. Οι διαφημιστές που ασχολούνται με την διαδικτυακή διαφήμιση εκμεταλλευόμενοι τις τεχνολογικές εξελίξεις δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη καταναλωτή να επιλέγει αυτό που βλέπει, να συμμετέχει στην όλη διαδικασία ενώ παράλληλα αντλούν «υλικό» από τον καταναλωτή και εκμεταλλεύονται τις κινήσεις και τις επιθυμίες του, ώστε να έχουν μια διαφήμιση περισσότερο εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της διαδικτυακής διαφήμισης είναι και αυτά που την διαφοροποιούν από την παραδοσιακή διαφήμιση. 10 Βλ. Αιβαλής Α., Αρριανάς Λ. κ.α., «Αμφeδρομη Διαφήμιση», ο.π. σελ

16 Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της διαδικτυακής διαφήμισης είναι : Η διαδραστική (interactive) της φύση. Η αμεσότητα της πληροφορίας και το ότι είναι συνεχώς διαθέσιμη. Το διαφημιστικό μήνυμα προσαρμόζεται άμεσα στις ανάγκες των καταναλωτών, (ένα banner μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα) με βάση το feedback που λαμβάνεται από αυτούς. 3.2 Διαφορές με τα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης Σύγκριση Online χρήστη - τηλεθεατή Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις διαφορές ανάμεσα στην διαδικτυακή και την παραδοσιακή διαφήμιση, θα εξετάσουμε πρώτα τις διαφορές στην συμπεριφορά του online χρήστη με τον αποδέκτη για παράδειγμα μιας διαφήμισης στην τηλεόραση. Επιλέγουμε σαν παράδειγμα την διαφήμιση στην τηλεόραση δεδομένου ότι είναι η πιο κυρίαρχη μορφή διαφήμισης ανάμεσα στα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης. Ο τηλεθεατής μιας τηλεοπτικής διαφήμισης κάθεται στον καναπέ του σπιτιού του αναπαυτικά, μπορεί να τρώει ή να πίνει κάτι, μπορεί να έχει παρέα. Κατά πάσα πιθανότητα οι ώρες που κάθεται στην τηλεόραση είναι και οι πιο χαλαρές ώρες της ημέρας, οι ώρες της ξεκούρασης. Πολλές φορές χαζεύει χωρίς να βλέπει κάτι ιδιαίτερο ή μπορεί να συζητά κάτι με την οικογένεια του ή με τους φίλους του με αποτέλεσμα η προσοχή του να είναι στραμμένη αλλού. Έτσι το πιο πιθανό είναι ότι ακόμα και να «δει» την τηλεοπτική διαφήμιση, δεν θα την προσέξει. Θα περάσει από την οθόνη μαζί με άλλες διαφημίσεις, που μπορεί απλά να παίζουν τον ρόλο του ευχάριστου διαλείμματος, δεδομένου ότι οι διαφημίσεις στην τηλεόραση είναι ως επί το πλείστον χαρούμενες με ευχάριστη μουσική και ζωντανά χρώματα. 16

17 Αντίθετα ο online χρήστης, ο αποδέκτης δηλαδή της διαδικτυακής διαφήμισης, τις περισσότερες φορές που θα καθίσει στον υπολογιστή θα είναι γιατί θέλει να δουλέψει ή να διαβάσει ένα άρθρο ή να αναζητήσει πληροφορίες ή να στείλει ένα και λιγότερο γιατί θέλει να διασκεδάσει ή να χαλαρώσει. Κάθεται μπροστά στον υπολογιστή σε μια όχι και τόσο αναπαυτική καρέκλα και σε κοντινότερη απόσταση από τον τηλεθεατή. Πάντα έχει στο νου του ότι τις ώρες που είναι στο Internet τις πληρώνει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι πιο συγκεντρωμένος και να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον χρόνο του. Δεν «χαζεύει» όπως ο τηλεθεατής, σκέφτεται και ενεργεί. Σκέφτεται και επιλέγει να επισκεφτεί το site που τον ενδιαφέρει. Επιλέγει να ανοίξει μόνο το που τον ενδιαφέρει. Επιλέγει αν θα κάνει κλικ στο banner και κάνει κλικ μόνο στο banner, που θεωρεί ότι τον ενδιαφέρει και που δεν θα τον «ενοχλήσει». Γενικώς προσπαθεί να λάβει γρήγορα αυτό που χρειάζεται (π.χ. μια πληροφορία), και αυτό που τον ενδιαφέρει και να προχωρήσει γρήγορα παρακάτω στην δουλειά του ή στην αναζήτηση του. Είναι με άλλα λόγια είναι ο ενεργών στην όλη διαδικασία 11. Δεν είναι παθητικός δέκτης όπως ο τηλεθεατής. Δέχεται μηνύματα, αλλά και στέλνει μηνύματα. Υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία. Διαδραστικότητα Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του νέου αυτού μέσου και βασικό χαρακτηριστικό του είναι η διαδραστική (interactive) του φύση. Η διαδραστική φύση της διαδικτυακής διαφήμισης δίνει την δυνατότητα της ενεργού συμμετοχής του καταναλωτή. Η διαδραστικότητα είναι στοιχείο κλειδί των νέων μέσων επικοινωνίας, χαρακτηριστικό το οποίο αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται και εφαρμόζεται, (implement), η διαφήμιση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την γνώμη, αντίληψη και συμπεριφορά του καταναλωτή, (Chanton, Chtourou, Fortin 2003). 11 Βλ. Αιβαλής Α., Αρριανάς Λ. κ.α., «Αμφeδρομη Διαφήμιση», ο.π., σελ

18 Οι νέες τεχνολογίες δίνουν την δυνατότητα της απόφασης συμμετοχής ή μη του χρήστη στην διαφημιστική ενέργεια. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή διαφήμιση, στην οποία ο καταναλωτής εκτίθεται παθητικά στην πληροφορία για το προϊόν, στην διαδικτυακή διαφήμιση ο καταναλωτής - χρήστης προσλαμβάνει ενεργά την πληροφορία για το προϊόν. Πολλοί ερευνητές (Chanton, Chtourou, Fortin 2003), πιστεύουν ότι η διαδραστική φύση του Internet, η δυνατότητα δηλαδή του χρήστη να λαμβάνει και να μεταδίδει μηνύματα, θέτει τις βάσεις για την δημιουργία ενός νέου περιβάλλοντος επικοινωνίας. Έτσι σε αντίθεση με τα άλλα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας, αντί του παραδοσιακού μοντέλου επικοινωνίας «ένα προς πολλά», το Internet είναι ένα «πολλά προς πολλά» κανάλι επικοινωνίας, (Hoffman, Novak 1996 ; Rust, Oliver 1994), με όλα τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται αυτό. Άλλες διαφορές Στο Internet η διαφήμιση ανταγωνίζεται το περιεχόμενο της σελίδας, σε αντίθεση με άλλα διαφημιστικά μέσα (Rust, Oliver 1994). Το γεγονός αυτό τονίζει την δυσκολία του να κερδίσει η διαφήμιση την προσοχή του καταναλωτή και αποτελεί μειονέκτημα. Μια σελίδα με έντονο περιεχόμενο, χρώματα, γραφικά, video, ηχητικά αρχεία αποσπά την προσοχή του καταναλωτή από το περιεχόμενο της διαφήμισης. Είναι πολύ πιθανό ο χρήστης να μην προσέξει καν την διαφήμιση, όταν βρίσκεται σ ένα περιβάλλον (site) με έντονα χρώματα και γραφικά, ήχους, video και άλλες διαφημίσεις. Επίσης μια μεγάλη διαφορά του Διαδικτύου σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέσα και μειονέκτημα του είναι το γεγονός ότι το Διαδίκτυο δεν δύναται, όπως για παράδειγμα η τηλεόραση, να καλύψει μεγάλο μέρος του κοινού στο οποίο στοχεύει η διαφημιστική εκστρατεία 12. Αυτό καθιστά το Διαδίκτυο ένα σχετικά αδύναμο μέσο διαφήμισης στις περιπτώσεις που θα πρέπει να προσεγγιστεί 12 Βλ. Ζώτος Γ.X., «Διαφήμιση», Θεσσαλονίκη : εκδόσεις University Studio Press, 2000, σελ

19 ένας μεγάλος αριθμός διαφοροποιημένων μεταξύ τους χρηστών. Αντίθετα στις περιπτώσεις όπου το διαφημιστικό μήνυμα απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά, το Διαδίκτυο θεωρείται το καταλληλότερο διαφημιστικό μέσο, (για παράδειγμα προσέγγιση μέσω του Διαδικτύου μιας ομάδας στόχου όπως οι φοιτητές). Το Internet απ την άλλη πλευρά επιτρέπει την ενοποίηση και την ταυτόχρονη διενέργεια των εξής διαδικασιών : της αναζήτησης πληροφοριών και των συναλλαγών που θα προκύψουν. Για παράδειγμα είναι πολύ πιθανό ο χρήστης να αποκριθεί σε μια διαδικτυακή διαφήμιση, να αποφασίσει να αγοράσει το προϊόν και να προχωρήσει στην αγορά μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την συντόμευση της διαδικασίας λήψης της αγοραστικής απόφασης, (Chanton, Chtourou, Fortin 2003). Το κόστος για την σχεδίαση της διαφήμισης στο Διαδίκτυο είναι χαμηλότερο σε σχέση με άλλα διαφημιστικά μέσα, αλλά και ο χρόνος που απαιτείται για τον σχεδιασμό αυτό είναι μικρότερος. Οι βασικότεροι τρόποι κοστολόγησης είναι οι εξής 13 : α) χρόνος παραμονής στο site του διαφημιζόμενου προϊόντος, β) per impression (αριθμός επισκεπτών που δέχεται το site) και γ) per click, (πόσες φορές ο χρήστης κάνει κλικ πάνω στην διαφήμιση). Ο τρίτος τρόπος είναι ο πιο δίκαιος και συμφέρει περισσότερο τον διαφημιζόμενο. Η πληροφορία για το προϊόν στην διαδικτυακή διαφήμιση είναι συνεχώς διαθέσιμη. Για παράδειγμα το banner είναι 24 ώρες στο site της εταιρείας και ο καταναλωτής μπορεί όποτε θέλει να το δει, ενώ αντιθέτως η τηλεοπτική διαφήμιση (το τηλεοπτικό σποτ), παίζει μόνο για λίγα δευτερόλεπτα και συγκεκριμένες ώρες και μέρες. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές γίνονται πολύ γρήγορα. Για παράδειγμα σ ένα site ένα banner μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα, Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι οι αλλαγές αυτές γίνονται αφού μελετηθούν τα μηνύματα που λαμβάνονται κατά την διάρκεια υλοποίησης της διαφημιστικής καμπάνιας. Με αυτό τον 13 Βλ. Ζώτος Γ.X., «Διαφήμιση», ο.π., σελ

20 τρόπο το εκάστοτε banner θα ανταποκρίνεται στα αιτήματα και στις ανάγκες των χρηστών / καταναλωτών 14. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο το οποίο δεν συναντούμε στα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης και το οποίο δίνει δυνατότητες για περαιτέρω εκμετάλλευση του Internet, όσον αφορά την εξατομικευμένη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων, είναι τα «cookies». Ο χρηστής του Internet όταν «σερφάρει» στο Διαδίκτυο ή όταν αλληλεπιδρά με κάποιο site αφήνει κάποια «ίχνη». Τα «ίχνη» αυτά καταχωρούνται σε κάποια αρχεία, τα αρχεία «cookies», τα οποία συλλέγουν δεδομένα για τον χρήστη, (π.χ. είναι συχνός επισκέπτης ιστοσελίδων για το αυτοκίνητο), χωρίς τα μειονεκτήματα που έχουν οι παραδοσιακές μέθοδοι συλλογής δεδομένων, π.χ. προκατάληψη, μεροληψία. Τα δεδομένα αυτά που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην συνέχεια για την παροχή πιο εξατομικευμένων πληροφοριών στον χρήστη, πληροφοριών που ενδεχομένως ταιριάζουν περισσότερο στα γούστα και τις συνήθειες του. Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους επιτυχίας του διαδικτύου ως διαφημιστικού μέσου. Παρέχεται δηλαδή η δυνατότητα για άμεση συλλογή στοιχείων και γρήγορη επεξεργασία τους για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 3.3 Ομοιότητες με τα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης Πέρα από τις διαφορές όμως υπάρχουν και αρκετές ομοιότητες του Internet με τα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης. Οι ομοιότητες αυτές εντοπίζονται σε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία είναι κοινά και απαραίτητα για την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης, για όλα τα διαφημιστικά μέσα, παραδοσιακά ή μη. Όπως κάθε προωθητική ενέργεια ή διαφημιστική εκστρατεία, η διαφήμιση στο Διαδίκτυο θα πρέπει να ακολουθεί και αυτή κάποιους βασικούς κανόνες. Για να είναι επιτυχημένη και αποτελεσματική μια διαφήμιση στο Διαδίκτυο, θα 14 Βλ. Αιβαλής Α., Αρριανάς Λ. κ.α., «Αμφeδρομη Διαφήμιση», ο.π., σελ

21 πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε κάποια στρατηγικά και ρυθμιστικά σημεία. Σημεία όμως που είναι κοινά, ισχύουν και είναι απαραίτητα για μια επιτυχημένη διαφήμιση οπουδήποτε και αν διενεργηθεί. Τα βασικότερα από αυτά τα σημεία είναι : - η αναγνώριση του στόχου, (το κοινό δηλαδή στο οποίο θα πρέπει να απευθύνεται η διαφήμιση). Η αναγνώριση του κοινού στόχου είναι καθοριστική και απολύτως απαραίτητη πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και ισχύει για όλα τα διαφημιστικά μέσα. - ο καθορισμός των επικοινωνιακών στόχων, ο οποίος είναι μέρος της διαδικασίας διαμόρφωσης του διαφημιστικού προγράμματος στα παραδοσιακά μέσα, αλλά και στο Internet. - ο σχεδιασμός της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί για μια αποτελεσματική διαφημιστική εκστρατεία. Όλα αυτά τα ρυθμιστικά σημεία είναι κοινά και απαραίτητα για την αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής εκστρατείας είτε πρόκειται για ένα παραδοσιακό διαφημιστικό μέσο, όπως η τηλεόραση, είτε πρόκειται για το Διαδίκτυο. Με άλλα λόγια η διαφήμιση στο Διαδίκτυο θα πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες αρχές και τους ίδιους κανόνες με τις διαφημίσεις στα «παραδοσιακά» μέσα διαφήμισης, προκειμένου να είναι επιτυχημένη και αποτελεσματική. Οι διαφημίσεις στο Διαδίκτυο θα πρέπει να προσελκύουν, αλλά και να διατηρούν την προσοχή του επισκέπτη. Θα πρέπει επίσης άμεσα και γρήγορα να μεταδίδουν το μήνυμα τους στον καταναλωτή, όπως για παράδειγμα τα θετικά σημεία και οφέλη του διαφημιζόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει επίσης ο χρήστης αφού εκτεθεί στην διαδικτυακή διαφήμιση, (π.χ. ένα banner), να παροτρύνεται να διαβάσει και να επεξεργαστεί ολόκληρη την διαφήμιση. Στην προκειμένη περίπτωση να κάνει κλικ και να μεταφερθεί στο site του διαφημιζόμενου προϊόντος. Εδώ είναι και η ομοιότητα της διαδικτυακής διαφήμισης, π.χ. του banner, με μια «παραδοσιακή» διαφήμιση π.χ. μια διαφημιστική αφίσα. Στο banner όπως και στην αφίσα, για να είναι αποτελεσματική η διαφήμιση, θα πρέπει να μεταδώσει γρήγορα και με 21

22 επιτυχία το διαφημιστικό μήνυμα. Ο χρήστης του Internet είναι βιαστικός. Το πιο πιθανό είναι ότι βρέθηκε στο site αναζητώντας πληροφορίες και όχι για να «χαζέψει» διαφημίσεις. Επομένως το banner θα πρέπει να μεταφέρει το μήνυμα του γρήγορα και αποτελεσματικά, με σκοπό να προκαλέσει και την άμεση αντίδραση του χρήστη (το κλικ). Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με μια διαφημιστική αφίσα. Ο αριθμός των λέξεων στην επικεφαλίδα της αφίσας θα πρέπει να είναι περιορισμένος, έτσι ώστε ο αναγνώστης να την προσέξει και να προλάβει να επεξεργαστεί μόνο με μια ματιά το μήνυμα, χωρίς να χρειάζεται να αναγνώσει όλο το κείμενο. Στο banner όπως και στην αφίσα το μήνυμα και το οπτικό κομμάτι θα πρέπει να λειτουργούν μαζί, συνδυαστικά, προκειμένου να προκαλέσουν θετική στάση του καταναλωτή απέναντι στο μήνυμα και κατ επέκταση στο προϊόν. Το Internet παρέχει μια νέα, διαφορετική και αποτελεσματικότερη δυνατότητα προσέγγισης του καταναλωτικού κοινού. Εντούτοις το Internet πρέπει και αυτό, όπως και τα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης, να ακολουθεί τις βασικές αρχές και κανόνες επικοινωνίας για μια αποτελεσματική και επιτυχημένη διαφημιστική εκστρατεία. Οι κανόνες αυτοί μπορούν, αλλά και πρέπει, να εφαρμόζονται στην διαδικτυακή διαφήμιση, όπως πρέπει να εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε άλλη μορφή διαφημιστικής προσέγγισης. 3.4 Είδη Διαδικτυακής Διαφήμισης Υπάρχουν διάφορες μορφές διαδικτυακής διαφήμισης. Οι πιο σημαντικές είναι: οι εταιρικοί ιστότοποι, τα banners, το marketing, τα interstitials, τα superstitials, τα rich Media κ.α. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας έρευνας του Internet Advertising Bureau τα banner αποτελούν το 55% του συνολικού κόστους για διαδικτυακή διαφήμιση, (Chanton, Chtourou, Fortin 2003). Κατά γενική ομολογία τα banner θεωρούνται η κυρίαρχη μορφή της διαδικτυακής διαφήμισης. Ας δούμε όμως αναλυτικά τα πιο σημαντικά είδη διαδικτυακής διαφήμισης 22

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κατασκευή Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Καταστήματος με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εισαγωγή στη Διαφήμιση Γιώργος Κοκκίνης Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ» Επόπτης καθηγητής: Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα από τα Social Media,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η διαφήμιση στο διαδίκτυο. Η αποτελεσματικότητα και η δυναμική της απέναντι στα άλλα μέσα διαφήμισης στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης.»

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης.» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάλυση ιστοσελίδων εταιρειών δερμοκαλλυντικών προϊόντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

Web-Marketing. Το web-marketing µπορεί να εκπληρώσει πέραν της αύξησης των πωλήσεων και της µείωσης του κόστους διάφορες λειτουργίες όπως:

Web-Marketing. Το web-marketing µπορεί να εκπληρώσει πέραν της αύξησης των πωλήσεων και της µείωσης του κόστους διάφορες λειτουργίες όπως: Web-Marketing Το web-marketing µπορεί να εκπληρώσει πέραν της αύξησης των πωλήσεων και της µείωσης του κόστους διάφορες λειτουργίες όπως: Έρευνα αγοράς ( καθορισµός αναγκών καταναλωτών, ανάλυση ανταγωνιστών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. - Project ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. - Project ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - Project ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3,4,5 ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ...5,6,7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ...8,9,10 ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΩΝ...10,11,13,14 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...14,15

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ENTJOLA HASKU 14494 & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ 14595 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ JOOMLA ΣΤΟ Ε-COMMERCE ΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ JOOMLA ΣΤΟ Ε-COMMERCE ΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ JOOMLA ΣΤΟ Ε-COMMERCE ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. "Αξιολόγηση της απόδοσης των ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων"

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αξιολόγηση της απόδοσης των ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Αξιολόγηση της απόδοσης των ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων" ΧΑΛΙΚΙΑ ΝΑΥΣΙΚΑ Α.Μ.: 4282 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Γ. Παυλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΓΚΟΥΣΙΑΚΗ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΓΚΟΥΣΙΑΚΗ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΓΚΟΥΣΙΑΚΗ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΔΕΜΙΡΗ ΑΝΤΡΙΑΝΑ Α.Μ. 9558 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε εκατομμύρια ανέρχεται πλέον ο αριθμός των ανθρώπων σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση : Δικτυοκεντρικά Συστήματα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Περιβάλλοντα Οπτικοποίησης Σχέσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Πτυχιακή εργασία με θέμα : MARKETING ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ εμπειρική έρευνα στους σπουδαστές του Τει Σερρών ΜΙΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «e-ασφαλεια ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ Δρ. Ιωάννη I. Παπαδόπουλου 1, Οικονομίδου Ευτυχίας 2 και Παπαφακλή Λουκίας 2 Την εποχή που η τεχνολογία δεν είχε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η χρήση του Διαδικτύου σαν Εργαλείου Μάρκετινγκ σε Μικρές Τουριστικές Επιχειρήσεις Περιπτώσεις από τη Σάρτη Χαλκιδικής, Ελλάδα Αθανασίου

Διαβάστε περισσότερα