Διαδικτυακή διαφήμιση: μια εμπειρική έρευνα της συμπεριφοράς των καταναλωτών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαδικτυακή διαφήμιση: μια εμπειρική έρευνα της συμπεριφοράς των καταναλωτών"

Transcript

1 Διαδικτυακή διαφήμιση: μια εμπειρική έρευνα της συμπεριφοράς των καταναλωτών Δημήτριος Χατζούδης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Ειρήνη Χαρατσίδου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περίληψη Η πιο σύγχρονη και ταχύτατα εξελισσόμενη μορφή διαφήμισης είναι η διαδικτυακή. Σήμερα, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας θέτει προκλήσεις στις επιχειρήσεις προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος με στόχο την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η παρούσα έρευνα γεφυρώνει το χάσμα που παρατηρείται στην σχετική βιβλιογραφία, διερευνώντας τους παράγοντες που διαμορφώνουν την στάση των καταναλωτών απέναντι στα διαδικτυακά διαφημιστικά μηνύματα, καθώς και τις επιπτώσεις που προέρχονται από την διαμορφούμενη αυτή στάση. Η διερεύνηση και η ανάδειξη αυτών των παραγόντων έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τις επιχειρήσεις και αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια των στελεχών, εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση στην εδραίωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η συλλογή των δεδομένων της παρούσας εμπειρικής έρευνας έγινε με την χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου, ενώ για την στατιστική ανάλυση εφαρμόστηκαν πολυμεταβλητές ποσοτικές τεχνικές. Τα εμπειρικά δεδομένα υπογραμμίζουν την σπουδαιότητα ορισμένων παραγόντων στην διαμόρφωση της στάσης των καταναλωτών απέναντι σε μια διαδικτυακή διαφήμιση (παράγοντες ψυχαγωγία και αξιοπιστία ), ενώ παράλληλα καταδεικνύουν τον μηχανισμό με βάση τον οποίο οι καταναλωτές επηρεάζονται από την ηλεκτρονική παρακολούθηση διαφημίσεων. Τα παραπάνω συμπεράσματα παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στα στελέχη των επιχειρήσεων. Λέξεις-κλειδιά: Διαδικτυακή διαφήμιση, συμπεριφορά καταναλωτή, διαδίκτυο, μάρκετινγκ JEL classifications: M31, M37 Εισαγωγή Η επιστήμη του μάρκετινγκ άρχισε να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται πριν από περίπου πενήντα χρόνια (Μπουραντάς et al., 1999). Το μάρκετινγκ πριν καταφέρει να εδραιωθεί ως επιστήμη και ως αυτοτελής επιχειρησιακή λειτουργία, αρχικά εκφραζόταν με την μορφή της διαφήμισης και των πωλήσεων. Σήμερα, οι περισσότερες επιχειρήσεις για να αναπτύξουν ένα προϊόν (ή μια υπηρεσία) και να το διαθέσουν στην αγορά εφαρμόζουν πρακτικές μάρκετινγκ, καθώς διαμέσου αυτών η επιχείρηση θα αναγνωρίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά των καταναλωτών (Kotler και Keller, 2006). 9 th MIBES INTERNATIONAL CONFERENCE 30/5-1/

2 Τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις αποτελεί η προσαρμογή στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των καταναλωτών. Έτσι, οι επιχειρήσεις, εφαρμόζοντας τεχνικές μάρκετινγκ και αναλύοντας την συμπεριφορά του καταναλωτή προσπαθούν να δημιουργήσουν σχέσεις εξάρτησης του πελάτη με την εταιρία ή τον οργανισμό, σχέσεις τις οποίες ο ίδιος ο καταναλωτής κατανοεί ελάχιστα και στις οποίες δεν ασκεί κανέναν έλεγχο (Rifkin, 2001). Για την επίτευξη του παραπάνω χρησιμοποιείται και η διαφήμιση (Kotler, 2003). Η επιρροή της διαφήμισης υπήρξε κι εξακολουθεί να είναι αναμφισβήτητα αισθητή, τόσο σε οικονομικά και επιχειρηματικά πλαίσια, όσο και σε ολόκληρο το φάσμα του κοινωνικού γίγνεσθαι (Pallab, 1996). Με την παρουσία και την καθιέρωση της, η διαφήμιση επηρέασε την αλλαγή του τρόπου ζωής και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην τεχνολογική και πολιτική ζωή των εθνών. Μεγάλα είναι τα οφέλη μιας επιτυχημένης διαφήμισης, όχι μόνο για το κοινό, αλλά, κυρίως, για τους ίδιους τους διαφημιζόμενους. Γι αυτό η επιτυχία της διαφημιστικής εκστρατείας ήταν ανέκαθεν ο στόχος κάθε διαφημιζόμενης επιχείρησης και διαφημιστικού γραφείου ή οργανισμού (Ζώτος, 2008). Παράλληλα, η παγκοσμιοποίηση έχει φέρει πολλές αλλαγές στον κόσμο των επιχειρήσεων, δημιουργώντας όλο και περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά και καλλιεργώντας ένα κλήμα αυξημένου ανταγωνισμού (Hoffman και Novak, 1996; Anderson 1995). Με την συνεχή εξέλιξη των μεθόδων επικοινωνίας και της τεχνολογίας, οι επιχειρήσεις αναζητούν μοναδικούς τρόπους προκειμένου να ανταγωνίζονται πιο αποτελεσματικά σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο (Avlonitis και Karayanni, 2000; Ferrell και Hartline 2011). Συγκεκριμένα, το διαδίκτυο είναι η πιο σύγχρονη και ραγδαία εξελισσόμενη μορφή επικοινωνίας και αποτελεί την κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας ηλεκτρονικής αγοράς. Σήμερα, η πιο αποτελεσματική διαφημιστική στρατηγική φαίνεται να περνάει μέσα και από την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο (Ling et al., 2010). Άλλωστε, η διαφήμιση στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει τεράστια ανάπτυξη (Macias, 2003). Επιπλέον, η εξέλιξη της επιστήμης του μάρκετινγκ έχει δείξει ότι για την πλήρη εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζονται, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν με τις ανάγκες των καταναλωτών. Το διαδίκτυο είναι το πιο σύγχρονο μέσο που προσφέρεται για την διασφάλιση αυτής της επικοινωνίας (Larkin, 1979). Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα του διαδικτύου είναι το στοιχείο της αλληλεπίδρασης που αυτό παρέχει. Έτσι, η κατανόηση των παραγόντων εκείνων που επιδρούν στην συμπεριφορά των καταναλωτών και διαμορφώνουν την στάση τους κατά τη διάρκεια παρακολούθησης μιας διαδικτυακής διαφήμισης είναι ιδιαίτερα σημαντική (Legris et al., 2003). Μια σειρά από εμπειρικές μελέτες (Dreze και Zufryden 2000; Mehta, 2000; Wolin και Korgaonkar, 2003), έχουν υποστηρίξει ότι καθοριστικό παράγοντα της αποτελεσματικότητας της διαδικτυακής διαφήμισης αποτελεί η στάση των καταναλωτών απέναντι της. Επιπλέον, η Ha (2008), σε μια ανασκόπηση των κυριότερων άρθρων του συγκεκριμένου ερευνητικού πεδίου, υπογραμμίζει ότι η προσοχή των μεγαλύτερων εταιριών εστιάζεται στην βελτίωση της στάσης των καταναλωτών απέναντι στο διαφημιστικό τους μήνυμα. Επίσης, η ίδια συγγραφέας υπογραμμίζει την προσοχή που έχει αποδώσει η ερευνητική κοινότητα στην διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην στάση των καταναλωτών (Ha, 2008). 9 th MIBES INTERNATIONAL CONFERENCE 30/5-1/

3 Η βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε για τους σκοπούς της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας απέδειξε ότι η διεθνής αρθογραφία περιλαμβάνει πλήθος ερευνών οι οποίες διερευνούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την διαμόρφωση της στάσης των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση (Ling et al., 2010; Wang et al., 2002; Wang et al., 2009). Για παράδειγμα, οι Wang et al. (2009) εξέτασαν την επίδραση πέντε παραγόντων στην στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση (πληροφόρηση, ψυχαγωγία, αξιοπιστία, εξοικονόμηση χρημάτων, αξία). Οι Ling et al. (2010) ακολούθησαν την ίδια λογική και εξέτασαν, επίσης, πέντε παράγοντες (πληροφόρηση, αξιοπιστία, ικανοποίηση, επίδραση στην εγχώρια οικονομία). Παρόμοια είναι και η έρευνα των Tsang et al. (2004), οι οποίοι εξέτασαν τους παράγοντες πληροφόρηση, ψυχαγωγία, εκνευρισμός του καταναλωτή (irritation), αξιοπιστία και διαδραστικότητα. Τέλος, οι Campbell και Wright (2008), προσπάθησαν να διερευνήσουν την επίδραση της συνάφειας του καταναλωτή και της διαδραστικότητας στην στάση που υιοθετεί κάποιος απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση. Πέρα από την εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση, μια διαφορετική κατηγορία ερευνών έχει προσπαθήσει να μελετήσει την επίδραση της παρακολούθησης διαδικτυακών διαφημίσεων σε διάφορες πτυχές που σχετίζονται με την συμπεριφορά των καταναλωτών. Για παράδειγμα, οι Havlena και Graham (2004), διερεύνησαν την επίδραση της διαδικτυακής διαφήμισης στην αναγνώριση της επωνυμίας του διαφημιζόμενου προϊόντος, βρίσκονταν μια ελαφριά θετική συσχέτιση. Επιπλέον, οι McCoy et al. (2004) εξέτασαν την επίδραση των pop-up, pop-under και in-line ηλεκτρονικών διαφημίσεων, χωρίς να καταλήξουν σε καταφατικά αποτελέσματα. Τέλος, οι Wu et al. (2008), διαπίστωσαν ότι η διαδικτυακή διαφήμιση επιδρά στην διάθεση του καταναλωτή για να κάνει κλικ σε ένα banner, στην ανάκληση του διαφημιστικού μηνύματος και στην πρόθεση αγοράς. Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι, ενώ η ερευνητική κοινότητα έχει διερευνήσει τόσο τους παράγοντες που επιδρούν στην στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση, όσο και τους παράγοντες στους οποίους έχει επίδραση η παρακολούθηση διαδικτυακών διαφημίσεων, δεν υπάρχει καμία έρευνα (σύμφωνα με την καλύτερη πληροφόρηση που μπορούσαμε να συλλέξουμε) που να έχει ασχοληθεί αναλυτικά και με τις δύο αυτές διαστάσεις: (α) τόσο με τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν την στάση των καταναλωτών, (β) όσο και με τα αποτελέσματα της (θετικής ή της αρνητικής) αυτής στάσης. Θέλοντας να καλύψουμε αυτό το ερευνητικό κενό, θέσαμε ως σκοπό της παρούσας έρευνας την δημιουργία και τον έλεγχο ενός εννοιολογικού πλαισίου που περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω διαστάσεις και εξετάζει σφαιρικά το υπό διαπραγμάτευση ζήτημα. Μέσα από μια αναλυτική ανασκόπηση της υπάρχουσας (διεθνούς) βιβλιογραφίας δημιουργήθηκε ένα ερευνητικό μοντέλο, το οποίο εξετάζει τόσο τους παράγοντες εκείνους που διαμορφώνουν την στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαφήμιση στο διαδίκτυο, όσο και τα αποτελέσματα της στάσης αυτής. Παρά την πληθώρα των παραγόντων που περιλαμβάνει η υπάρχουσα αρθρογραφία, η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στην μελέτη των δέκα πιο σημαντικών, οι οποίοι αξιολογήθηκαν ως τέτοιοι έπειτα από την συλλογή ποιοτικών δεδομένων (μέθοδος ομάδων εστίασης). Κάτω από αυτό το πλαίσιο, η παρούσα έρευνα βοηθά στην εξέλιξη της επιστήμης του διαδικτυακού μάρκετινγκ, καθώς προτείνει μια περισσότερο ολοκληρωμένη διάσταση. 9 th MIBES INTERNATIONAL CONFERENCE 30/5-1/

4 Το εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας Η παρούσα έρευνα διερευνά τους παράγοντες που επηρεάζουν την στάση των χρηστών του διαδικτύου απέναντι στις διαδικτυακές διαφημίσεις και προσπαθεί να διαπιστώσει κατά πόσο αυτή η στάση μπορεί να προβλέψει την αντίδραση τους σε σχέση με το διαδικτυακό μήνυμα που λαμβάνουν. Για την εκπόνηση της συγκεκριμένης εμπειρικής έρευνας συλλέχθηκαν πληροφορίες από προηγούμενες εμπειρικές μελέτες και γενικότερες θεωρίες του επιστημονικού πεδίου του μάρκετινγκ. Επιπροσθέτως, αφού η βιβλιογραφική ανασκόπηση προσδιόρισε τους παράγοντες που σχετίζονται με το υπό διαπραγμάτευση θέμα, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των ομάδων εστίασης προκειμένου να επιλεγούν οι πλέον σημαντικοί και προσαρμοσμένοι στα ελληνικά δεδομένα ερευνητικοί παράγοντες. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε ένα εννοιολογικό πλαίσιο που αποτελείτε από έντεκα (11) παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί κατηγοριοποιούνται σε τρεις (3) διαστάσεις. Στην πρώτη διάσταση βρίσκονται εκείνοι οι παράγοντες που προβλέπουν την στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση (αιτιολογικοί παράγοντες), στην δεύτερη διάσταση βρίσκεται ο παράγοντας που μετρά την ίδια την στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση, ενώ η τρίτη διάσταση αναφέρεται στις επιπτώσεις που έχει η στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση. Πρώτη διάσταση: Αιτιολογικοί παράγοντες Πληροφόρηση (Information) Η πληροφόρηση είναι, σύμφωνα με μια έρευνα των Wang και Sun (2009), ο δεύτερος ισχυρότερος προβλεπτικός δείκτης της στάσης ενός καταναλωτή απέναντι στη διαδικτυακή διαφήμιση. Σε μία παλιότερη έρευνα, ο Ducoffe (1996), εντόπισε μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των αντιλαμβανόμενων πληροφοριών και της διαφημιστικής αξίας. Επίσης, οι Wolin και Korgaonkar (2003) διαπίστωσαν ότι οι πληροφορίες που προσφέρονται για ένα προϊόν επηρεάζουν θετικά την διαμόρφωση της στάσης του καταναλωτή. Υπόθεση 1: Το επίπεδο της πληροφόρησης που παρέχει μια διαδικτυακή διαφήμιση επηρεάζει θετικά την στάση των καταναλωτών απέναντι στις διαδικτυακές διαφημίσεις. Ψυχαγωγία (Entertainment) Σύμφωνα με τους Rodgers και Thorson (2000), η διαδικτυακή διαφήμιση αποτελεί ένα σημαντικό μέσο ψυχαγωγίας στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον. Η αξία των μέσων ψυχαγωγίας έγκειται στην ικανότητά να εκπληρώνουν τις ανάγκες των χρηστών για φυγή από την πραγματικότητα, ηδονική και αισθητική απόλαυση, ή συναισθηματική απελευθέρωση (McQuail, 1985). Ο Richard (2005) απέδειξε την ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ της αντιλαμβανόμενης διασκέδασης ενός διαφημιστικού μηνύματος και της στάσης ενός καταναλωτή απέναντι στη διαδικτυακή διαφήμιση. Διάφορες έρευνες (Zhang and Wang, 2005; Wang et al., 2002; Wang et al., 2009) έχουν δείξει ότι το υψηλότερο επίπεδο ψυχαγωγίας ενός διαφημιστικού μηνύματος μπορεί να θεωρηθεί ως πλεονέκτημα για τον ακροατή του και να αποτελέσει κίνητρο για την αποδοχή της διαδικτυακής διαφήμισης. Υπόθεση 2: Το επίπεδο της ψυχαγωγίας που προσφέρει μια διαδικτυακή διαφήμιση επηρεάζει θετικά την στάση των καταναλωτών απέναντι στις διαδικτυακές διαφημίσεις. 9 th MIBES INTERNATIONAL CONFERENCE 30/5-1/

5 Αξιοπιστία (Credibility) Η αξιοπιστία είναι ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει την στάση και την συμπεριφορά των ανθρώπων. Ο συγκεκριμένος παράγοντας σχετίζεται με το αν η διαδικτυακή διαφήμιση είναι πιστευτή / αξιόπιστη. Πιο συγκεκριμένα, όταν οι καταναλωτές θεωρούν πως η διαδικτυακή διαφήμιση είναι αξιόπιστη τείνουν να διαμορφώνουν θετική στάση και συμπεριφορά (Wang και Sun 2009). Οι Brackett και Carr (2001), διαπίστωσαν πως η αξιοπιστία έχει άμεση σχέση με τη διαφημιστική αξία και τη στάση απέναντι στη διαφήμιση. Οπότε, υποθέτουμε: Υπόθεση 3: Η αξιοπιστία μιας διαδικτυακής διαφήμισης επηρεάζει θετικά την στάση των καταναλωτών απέναντι στις διαδικτυακές διαφημίσεις. Ευκολία στη χρήση του διαδικτύου (Ease of use) Η ευκολία στην χρήση αναφέρεται στην ευκολία που βιώνει ο χρήστης κατά τη διαδικασία εύρεσης ενός δικτυακού τόπου και την διαδικασία εύρεσης πληροφοριών σε αυτόν. Τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την ευκολία της χρήσης είναι η απλότητα και η λειτουργικότητα. Οι Ranganathan και Ganapathy (2002) όρισαν την ευκολία στην χρήση ως μια διάσταση της ποιότητας του σχεδιασμού που υποστηρίζει την ευκολία της πλοήγησης. Οι Zhang και Dran (2000) έχουν αποδείξει ότι η καλύτερη αναπαράσταση των πληροφοριών μειώνει την πολυπλοκότητα και ενισχύει την επίλυση των προβλημάτων, μειώνοντας έτσι την δυσαρέσκεια των διαδικτυακών χρηστών (Rieh και Belkin, 2000). Οπότε, υποθέτουμε: Υπόθεση 4: Η ευκολία στη χρήση μιας ιστοσελίδας επηρεάζει θετικά την στάση των καταναλωτών απέναντι στις διαδικτυακές διαφημίσεις που φιλοξενούνται σε αυτή. Εμπειρία στην χρήση του διαδικτύου (Web experience) Ως εμπειρία στην χρήση του διαδικτύου μπορεί να οριστεί η συνολική εντύπωση του καταναλωτή σχετικά με την ικανότητα που έχει αποκτήσει κατά την επαφή του με το διαδίκτυο (Richard, 2005). Η εμπειρία στην χρήση περικλείει στοιχεία όπως η αναζήτηση, η περιήγηση, η εύρεση, η επιλογή, η σύγκριση, καθώς και η αξιολόγηση των πληροφοριών. Σύμφωνα με τον Constantinides (2004), η εμπειρία στην χρήση του διαδικτύου μπορεί να επηρεάσει την στάση απέναντι στις διαδικτυακές διαφημίσεις, μιας και ένας έμπειρος χρήστης έχει την δυνατότητα να αξιολογεί αποτελεσματικότερα τις διαδικτυακές διαφημίσεις και να αποκτά μεγαλύτερη αξία από αυτές. Οπότε, υποθέτουμε: Υπόθεση 5: Η εμπειρία στην χρήση του διαδικτύου επηρεάζει θετικά την στάση των καταναλωτών απέναντι στις διαδικτυακές διαφημίσεις. Δεύτερη διάσταση: διαδικτυακή διαφήμιση Ως στάση ορίζεται η προσωπική εκτίμηση ενός προσώπου για ένα συμβάν, γεγονός ή αντικείμενο. Στην προκειμένη έρευνα ορίζεται ως η προσωπική εκτίμηση όσον αφορά στην διαδικτυακή διαφήμιση (Ling et al., 2010). Όσον αφορά στο μάρκετινγκ, στάση είναι η θετική ή αρνητική αντιμετώπιση των διαφημίσεων (Ζαϊρης, 2000). Τρίτη διάσταση: Επιπτώσεις της στάσης Διαφήμιση από στόμα σε στόμα (word of mouth) O Arndt (1967) προσδιόρισε την επικοινωνία (ή διαφήμιση) στόμα με στόμα ως μια προφορική συνομιλία μεταξύ ενός πληροφοριοδότη και ενός, ή περισσότερων, δεκτών. Σύμφωνα με τους Kotler και Keller (2006), η διαφήμιση στόμα με στόμα υφίσταται έντονα και στο ηλεκτρονικό 9 th MIBES INTERNATIONAL CONFERENCE 30/5-1/

6 περιβάλλον και, μάλιστα, υπάρχει μια αλληλοσύνδεση ανάμεσα στην διαδικτυακή και την τυπική μορφή της συγκεκριμένης μορφής επικοινωνίας. Στην διαφήμιση στόμα με στόμα ο δέκτης θεωρεί τον πληροφοριοδότη μη εμπορικό χαρακτήρα σε σχέση με το διαφημιζόμενο προϊόν. Οπότε η συγκεκριμένη μορφή διαφήμισης αποτελεί ένα κανάλι επικοινωνίας το οποίο δεν έχει να κάνει με την επιχείρηση, αλλά ορίζεται αποκλειστικά από τους καταναλωτές. Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι οι δυνητικοί καταναλωτές εμπιστεύονται και επηρεάζονται σημαντικότερα από διαφημίσεις τύπου στόμα με στόμα σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους διαφήμισης (Cheung και Thadani, 2012; Smith και Swinyard, 1982). Υπόθεση 6: Η στάση των καταναλωτών απέναντι στις διαδικτυακές διαφημίσεις επηρεάζει θετικά την διαφήμιση από στόμα σε στόμα. Ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος (advertising Recall) Ένας σημαντικός παράγοντας επιτυχίας ενός διαφημιστικού μηνύματος είναι η δυνατότητα ανάκλησης που δημιουργεί, η ικανότητα, δηλαδή, του μηνύματος να μπορεί να ανακληθεί εύκολα στην μνήμη του καταναλωτή. Μια τέτοια ικανότητα επιτρέπει τον αποτελεσματικότερο συνδυασμό του μηνύματος με το προϊόν και την επακόλουθη αύξηση της πιθανότητας αγοράς του διαφημιζόμενου προϊόντος (Hoyer και MacInns 2001). Οι αποδέκτες διαφημιστικών μηνυμάτων αποθηκεύουν ασυναίσθητα στην μνήμη τους πληροφορίες σχετικές με το διαφημιζόμενο προϊόν, την επιχείρηση, ακόμη και ολόκληρο το διαφημιστικό μήνυμα (Janiszewski, 1993; Yoon, 2007). Στην μελέτη των Wu et al. (2008), βρέθηκε ότι η στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση επηρεάζει θετικά την ανάκληση του διαφημιστικού μηνύματος. Υπόθεση 7: Η στάση των χρηστών του διαδικτύου απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση επηρεάζει θετικά την ανάκληση του διαφημιστικού μηνύματος. Κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις (Click-through) Ο στόχος της διαδικτυακής διαφήμισης είναι, ανεξάρτητα από την υπηρεσία ή το προϊόν που αφορά, να κεντρίσει την προσοχή του χρήστη, ώστε εκείνος να την επιλέξει, δηλαδή, να κάνει κλικ πάνω της (Dreze και Zufryden, 2000). Μελέτες που έχουν διεξαχθεί υποστηρίζουν ότι διαδικτυακές διαφημίσεις οι οποίες είναι συμβατές με την στάση του καταναλωτή και ανταποκρίνονται στα αρχικά κίνητρα αναζήτησης του, είναι περισσότερο αποτελεσματικές (Rodgers και Thorson, 2000; Rodgers, 2002; Danaher και Mullarkey, 2003). Η ενεργητική προτίμηση του χρήστη στο διαφημιστικό μήνυμα (click-through) αναδεικνύει τα αποτελέσματα της αποδοτικότητας της διαφήμισης (Kitts et al., 2005). Υπόθεση 8: Η στάση των χρηστών του διαδικτύου απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση επηρεάζει θετικά την συχνότητα των κλικ που πραγματοποιούν σε διαδικτυακές διαφημίσεις. Πρόθεση αγοράς (Purchase Intention) Ανεξάρτητα από το αν οι καταναλωτές τελικά προβούν σε αγορά ή όχι, η παρακολούθηση της διαδικτυακή διαφήμισης αυξάνει την πιθανότητα αγοράς (Wu et al., 2008). Άλλωστε, οι χρήστες του διαδικτύου δεν επισκέπτονται την ιστοσελίδα μιας επιχείρησης με αποκλειστικό σκοπό την αγορά ενός προϊόντος. Ως εκ τούτου, επιτυχημένη θεωρείται η διαφήμιση που προκαλεί στον αποδέκτη της την πρόθεση να αγοράσει το διαφημιζόμενο προϊόν (Weilbacher, 2003). 9 th MIBES INTERNATIONAL CONFERENCE 30/5-1/

7 Υπόθεση 9: Η στάση των χρηστών του διαδικτύου απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση επηρεάζει θετικά την πρόθεση αγοράς των αντίστοιχων προϊόντων ή υπηρεσιών. επωνυμία (Brand attitude) Ο συγκεκριμένος παράγοντας μετρά κατά πόσο ο αποδέκτης μιας διαδικτυακής διαφήμισης αρχίζει να εμπιστεύεται την επωνυμία της εταιρίας που διαφημίζεται. Οι καταναλωτές δείχνουν προτίμηση για συγκεκριμένες επωνυμίες, διότι, για κάποιο λόγο, δημιουργείται μια συναισθηματική σχέση (Pawle και Cooper, 2006). Η στάση απέναντι στην επωνυμία του διαφημιζόμενου προϊόντος δείχνει το κατά πόσο η παρακολούθηση των διαφημίσεων μιας εταιρίας στο διαδίκτυο κάνει τον καταναλωτή να αποδεχθεί την διαφήμιση και να εμπιστευτεί περαιτέρω την εν λόγω την επιχείρηση (Pawle και Cooper, 2006). Σύμφωνα με τον Hollis (2005), δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η διαδικτυακή διαφήμιση μπορεί να βελτιώσει την στάση απέναντι στην μάρκα / φίρμα. Υπόθεση 10: Η στάση των χρηστών του διαδικτύου απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση επηρεάζει θετικά την στάση τους απέναντι στην επωνυμία της διαφημιζόμενης επιχείρησης. Η σύνθεση των δέκα ερευνητικών υποθέσεων που παρουσιάστηκαν παραπάνω οδηγεί στη διαμόρφωση του Εννοιολογικού Πλαισίου της παρούσας έρευνας (βλέπε και Διάγραμμα 1). Ερευνητική Μεθοδολογία Ο πληθυσμός της έρευνας Ο πληθυσμός της παρούσας έρευνας αποτελείται από τους χρήστες του διαδικτύου που κατοικούν στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι και οι αποδέκτες των διαδικτυακών διαφημίσεων. Σύμφωνα με την Internet World Stats (2012), στην Ελλάδα βρίσκονται ενεργοί χρήστες του διαδικτύου (53% επί του συνολικού πληθυσμού / στοιχεία 2012). Μέτρηση ερευνητικών παραγόντων Η μέτρηση κάθε παράγοντα της παρούσας έρευνας έγινε με τη χρήση πολλαπλών προσδιοριστικών μεταβλητών (ερωτήσεων). Οι προσδιοριστικές μεταβλητές επιλέχθηκαν από τη διεθνή αρθρογραφία. Για την μέτρηση όλων των προσδιοριστικών μεταβλητών πραγματοποιήθηκε χρήση των τακτικών κλιμάκων. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η εννοιολογική κλίμακα (κλίμακα Likert 5 σημείων). Για την μέτρηση των έντεκα παραγόντων χρησιμοποιήθηκαν συνολικά τριάντα πέντε (35) ερωτήσεις (προσδιοριστικές μεταβλητές) (βλέπε Πίνακα 1 και Παράρτημα). Πίνακας 1: Μέτρηση ερευνητικών παραγόντων Παράγοντες Πηγές άντλησης Αριθμός ερωτήσεων Πληροφόρηση Wang και Sun, Ψυχαγωγία Wang και Sun, Αξιοπιστία Danaher και Mullarkey, Αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης Kamis et al., Εμπειρία στην χρήση του διαδικτύου Rodgers και Thorson, (συνεχίζεται) 9 th MIBES INTERNATIONAL CONFERENCE 30/5-1/

8 διαδικτυακή διαφήμιση Wang και Sun, Διαφήμιση από στόμα σε στόμα Macintosh, Ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος Wu et al., 2007; Wang et al., Κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις Wang et al., Πρόθεση αγοράς Wu et al., επωνυμία Wu et al., Συλλογή δεδομένων Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και απαντήθηκε ηλεκτρονικά από τους διάφορους χρήστες του διαδικτύου. Ο σύνδεσμος (link) που οδηγούσε στην ιστοσελίδα η οποία φιλοξενούσε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο (http://goo.gl/rgq8gd) αναρτήθηκε σε πλήθος διαδικτυακών τόπων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε σε διάφορα γκρουπ του facebook (επίσημα γκρουπ ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων), σε διάφορα τεχνολογικά φόρουμ (insomnia.gr, techblog.gr, applemania.gr), σε φόρουμ που σχετίζονται με τις επικοινωνίες (myphone.gr, adslgr.com), καθώς και σε ορισμένα φόρουμ γενικού ενδιαφέροντος (greeceforum.gr, thegreekz.com, mofeu.eu). Προσπάθεια της ερευνητικής ομάδας ήταν η συγκέντρωση δεδομένων από άτομα διαφόρων ηλικιών, φύλων και κοινωνικών ομάδων. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 337 έγκυρα ερωτηματολόγια, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην στατιστική ανάλυση. Πληροφόρηση Η1(+) Η6(+) Διαφήμιση από στόμα σε στόμα Ψυχαγωγία Η2(+) Η7(+) Ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος Αξιοπιστία Η3(+) Στάση απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση Η8(+) Κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις Ευκολία στη χρήση Η4(+) Η9(+) Πρόθεση αγοράς Εμπειρία στην χρήση του διαδικτύου Η5(+) Η10(+) Στάση απέναντι στην επωνυμία Διάγραμμα 1: Το Εννοιολογικό Πλαίσιο της έρευνας 9 th MIBES INTERNATIONAL CONFERENCE 30/5-1/

9 Αποτελέσματα Έλεγχος εγκυρότητας ερωτηματολογίου Πριν από την έναρξη διεξαγωγής της έρευνας, πραγματοποιήθηκε έλεγχος της εγκυρότητας του περιεχομένου του ερωτηματολογίου. Ο έλεγχος αυτός συμπεριέλαβε συζητήσεις με ακαδημαϊκούς που ασχολούνται με τεχνολογίες πληροφορικής και με άτομα που έχουν εμπειρία στην χρήση του διαδικτύου. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε και πιλοτική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τα παραπάνω άτομα. Η διαδικασία αυτή οδήγησε σε μικρές διορθώσεις στην διατύπωση διαφόρων ερωτήσεων. Επιπλέον, ο έλεγχος της μονοδιάστατης δομής των παραγόντων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος της αξιοπιστίας κάθε παράγοντα ξεχωριστά, με τη χρήση του στατιστικού μέτρου Cronbach Alpha. Τα αποτελέσματα, τα οποία προέκυψαν από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, μας επιτρέπουν να ισχυριστούμε ότι οι παράγοντες που δημιουργήθηκαν, αποτελούν συμπαγείς και αξιόπιστες δομές, ικανές να συνεισφέρουν στη μέτρηση των παραγόντων στους οποίους ανήκουν (αναλυτικά τα αποτελέσματα > Βασικά στατιστικά μέτρα Από τα 337 ερωτηματολόγια που συμπεριλήφθηκαν στην στατιστική ανάλυση, τα 194 είναι συμπληρωμένα από άντρες (52%) και τα 179 από γυναίκες (48%). Το 18% του δείγματος έχει εκπαίδευση λυκείου, το 42,3% έχει ανώτατη εκπαίδευση (ή σπουδάζει σε κάποιο Ανώτατο Ίδρυμα), και το 9,7% έχει μεταπτυχιακό τίτλο. Οι ηλικίες των χρηστών κυμαίνονται από τα δεκαέξι έως και τα εξήντα ένα (61) έτη, με μέση ηλικία τα είκοσι εφτά (27) χρόνια και τυπική απόκλιση έξι χρόνια. Η πλειονότητα των χρηστών είναι άγαμοι με ποσοστό 70,51% (263 άτομα) (πράγμα λογικό λόγω της μικρής ηλικίας τους), ενώ 110 άτομα με ποσοστό 29,49% είναι έγγαμοι. Τέλος, οι ώρες που αναλώνουν στην χρήση του διαδικτύου είναι από μία (1) ώρα έως εξήντα ώρες (60) εβδομαδιαίως, με μέση χρήση του διαδικτύου τις δεκαεφτά (17) ώρες και τυπική απόκλιση οχτώ ώρες. Έλεγχος υποθέσεων O έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της τεχνικής των «Μοντέλων Δομικών Εξισώσεων» (SEM - Structural Equation Modeling). Η συγκεκριμένη πολυμεταβλητή τεχνική χρησιμοποιήθηκε διότι έχει την δυνατότητα να εξετάζει αιτιώδεις σχέσεις στις οποίες ένας παράγοντας μπορεί να είναι είτε εξαρτημένος, είτε ανεξάρτητος, ανάλογα στην σχέση στην οποία ανήκει (Kelloway, 1998). Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 1, ο παράγοντας στάση απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση είναι και εξαρτημένος (Υποθέσεις 1 έως 5), και ανεξάρτητος (Υποθέσεις 6 έως 10). Επιπλέον, η συγκεκριμένη τεχνική παρέχει την δυνατότητα εξαγωγής πολλαπλών δεικτών αξιοπιστίας του μοντέλου που αναπτύχθηκε, κάτι που δεν προσφέρουν άλλες στατιστικές αναλύσεις που, συνήθως, χρησιμοποιούνται στην βιβλιογραφία (π.χ. ανάλυση συσχέτισης, ανάλυση παλινδρόμησης) (Δημητριάδης, 2010). Τέλος, η χρήση του στατιστικού πακέτου AMOS 19 (το οποίο επιλύει τα Μοντέλα Δομικών Εξισώσεων), παρέχει το μεγάλο πλεονέκτημα της εξαγωγής ορισμένων δεικτών τροποποίησης (modification indexes) του προτεινόμενου μοντέλου, οι οποίοι οδηγούν στην επιπλέον σύνδεση ορισμένων παραγόντων, προτείνοντας αιτιώδεις σχέσεις που δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί από τους ερευνητές. 9 th MIBES INTERNATIONAL CONFERENCE 30/5-1/

10 Η ανάλυση του Πίνακα 2 μας επιτρέπει να ελέγξουμε την ισχύ των ερευνητικών υποθέσεων. Για να καταλήξουμε στην υποστήριξη ή απόρριψη μιας υπόθεσης εξετάζουμε: (α) το πρόσημο του συντελεστή συσχέτισης r, και (β) το επίπεδο εμπιστοσύνης (p = significance level). Αν το sig. είναι μικρότερο του 0,05 (επίπεδο εμπιστοσύνης = 95%) και το πρόσημο του συντελεστή συμφωνεί με την υπόθεση (θετικό για θετική σχέση και αρνητικό για αρνητική σχέση), καταλήγουμε στο ότι η υπόθεση υποστηρίζεται από τα δεδομένα. Σε αντίθετη περίπτωση το συμπέρασμα είναι ότι η υπόθεση δεν υποστηρίζεται από τα δεδομένα. Το (τροποποιημένο) δομικό μοντέλο (βλέπε Διάγραμμα 2) είχε ικανοποιητική προσαρμογή στα εμπειρικά δεδομένα, κρίνοντας από τους αντίστοιχους δείκτες που εξετάσθηκαν. Πιο αναλυτικά, για την εκτίμηση της ποιότητας προσαρμογής των δεδομένων στο συνολικό μοντέλο υπολογίσθηκε το στατιστικό μέτρο X 2 (Chi-square statistic) (X 2 = 185,62), καθώς και η στατιστική του σημαντικότητα (p=0,063). Οι τιμές αυτές δείχνουν καλή προσαρμογή των δεδομένων στο συνολικό μοντέλο. Ωστόσο, η ευαισθησία του X 2 στο μέγεθος του δείγματος επιβάλλει την εξέταση συμπληρωματικών μέτρων για την αξιολόγηση του συνολικού μοντέλου, όπως το Normed-X2 (3,843), ο δείκτης RSMEA (0,075) το CFI (0,936) και το GFI (0,965), τα οποία δείχνουν μια πολύ καλή προσαρμογή. Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δείκτες της εξαχθείσας διακύμανσης (variance extracted) και της σύνθετης αξιοπιστίας (composite reliability) είναι ικανοποιητικά για όλους τους παράγοντες που συμπεριλήφθησαν στο εξεταζόμενο μοντέλο. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2, τρεις ερευνητικές υποθέσεις απορρίπτονται από τα εμπειρικά δεδομένα, ενώ πέντε νέες σχέσεις προστίθενται (με βάση τους αντίστοιχους δείκτες τροποποίησης). Τo Διάγραμμα 2 αποτυπώνει το σύνολο των στατιστικά σημαντικών σχέσεων που εντοπίστηκαν. Η εξέταση του Πίνακα 2 και του Διαγράμματος 2 οδηγούν στην εξαγωγή ορισμένων βασικών συμπερασμάτων: Η πληροφόρηση που προσφέρει μια διαδικτυακή διαφήμιση δεν φαίνεται να αποτελεί παράγοντα διαμόρφωσης της στάσης των καταναλωτών. Κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες (Wang και Sun, 2009) και μεταβάλει το κλασσικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο η διαφήμιση πρέπει, καταρχήν, να ενημερώνει για τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε προϊόντος. Έπειτα, μάλιστα, από τον διαχωρισμό του δείγματος ανάλογα με την εμπειρία των καταναλωτών στην χρήση του διαδικτύου (έμπειροι χρήστες, άπειροι χρήστες, χρήστες μέσης εμπειρίας) και επανάληψη της στατιστικής ανάλυσης, η σχέση ανάμεσα στην πληροφόρηση και την διαμόρφωση της στάσης απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση συνέχισε να μην γνωρίζει εμπειρική υποστήριξη. Μια πιθανή εξήγηση του συγκεκριμένου ευρήματος είναι ότι ίσως, σήμερα, οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης (π.χ. κριτικές άλλων καταναλωτών, πληροφορίες από το διαδίκτυο), και δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για ενημέρωση διαμέσου των διαδικτυακών διαφημίσεων. Η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης του διαδικτύου, καθώς και η εμπειρία στην χρήση του διαδικτύου, δεν φαίνεται να επηρεάζουν την στάση των καταναλωτών. Με άλλα λόγια, τόσο οι άπειροι, όσο και οι έμπειροι διαδικτυακοί χρήστες μπορούν να επηρεαστούν το ίδιο από την διαδικτυακή διαφήμιση. Το γεγονός αυτό είναι πιθανό να οφείλεται στην ευρεία διάδοση των διαφόρων τεχνολογικών μέσων (υπολογιστές, ταμπλέτες, έξυπνα κινητά τηλέφωνα), καθώς και στην τεχνολογία του διαδικτύου, μιας ακόμα και 9 th MIBES INTERNATIONAL CONFERENCE 30/5-1/

11 οι μεγαλύτεροι σε ηλικία καταναλωτές αρχίζουν σταδιακά να εξοικειώνονται με τις νέες αυτές τάσεις και να προσπαθούν να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις της νέας τεχνολογικής εποχής. Άλλωστε, τα πλούσια οφέλη που περιλαμβάνει η χρήση του διαδικτύου (π.χ. φθηνότερες τιμές, μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων, πλούσιες διαδικτυακές προσφορές) έχουν αναγκάσει και τις μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες να ασχοληθούν με αυτό. Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι η εμπειρία στην χρήση του διαδικτύου δεν αποτελεί βασικό παράγοντα διαμόρφωσης της στάσης των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση. Σήμερα, ακόμα και οι ηλικιακά μεγαλύτεροι και λιγότερο έμπειροι καταναλωτές είναι έτοιμοι να ενημερωθούν διαδικτυακά για προϊόντα και υπηρεσίες μέσω των διαφόρων διαδικτυακών διαφημίσεων. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι οι κλίμακες μέτρησης των ερευνητικών παραγόντων που χρησιμοποιήθηκαν (και υιοθετήθηκαν αποκλειστικά από ξενόγλωσσες έρευνες) (βλέπε Πίνακα 1 και Παράρτημα) εξετάσθηκαν διεξοδικά ώστε να μην περιλαμβάνουν ασάφειες που αποδίδονται στην διαφορετική κουλτούρα προέλευσης τους (culturespecific peculiarities). Έτσι, η απόρριψη των παραπάνω ερευνητικών υποθέσεων δεν φαίνεται να αποδίδεται στο συγκεκριμένο γεγονός. Ψυχαγωγία Διαφήμιση από στόμα σε στόμα Κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις 0,44 0,57 0,69 0,36 0,46 Στάση απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση 0,64 0,62 Πρόθεση αγοράς 0,43 0,62 0,35 0,43 Αξιοπιστία Ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος 0,41 Στάση απέναντι στην επωνυμία Διάγραμμα 2: Στατιστικά σημαντικές σχέσεις 9 th MIBES INTERNATIONAL CONFERENCE 30/5-1/

12 Πίνακας 2: Έλεγχος υποθέσεων Επίδραση r P Υ1 Πληροφόρηση διαδικτυακή διαφήμιση -0,11 0,163 Υ2 Ψυχαγωγία διαδικτυακή διαφήμιση 0,446 0,000 Υ3 Αξιοπιστία διαδικτυακή διαφήμιση 0,432 0,000 Υ4 Αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης διαδικτυακή διαφήμιση 0,02 0,091 Υ5 Εμπειρία στην χρήση του διαδικτύου διαδικτυακή διαφήμιση -0,02 0,231 Υ6 διαδικτυακή διαφήμιση Διαφήμιση από στόμα σε στόμα 0,577 0,000 Υ7 διαδικτυακή διαφήμιση Ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος 0,626 0,001 Υ8 διαδικτυακή διαφήμιση Κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις 0,698 0,000 Υ9 διαδικτυακή διαφήμιση Πρόθεση αγοράς 0,627 0,000 Υ10 διαδικτυακή διαφήμιση επωνυμία 0,648 0,000 Νέες προτεινόμενες σχέσεις Ψυχαγωγία Αξιοπιστία 0,462 0,000 Ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος επωνυμία 0,412 0,001 επωνυμία Πρόθεση αγοράς 0,435 0,000 Ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος Πρόθεση αγοράς 0,353 0,000 Κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις Πρόθεση αγοράς 0,367 0,000 Επιπλέον, τα παρακάτω συμπεράσματα εξάγονται από την παρούσα έρευνα: Η ψυχαγωγία που προσφέρει μια διαδικτυακή διαφήμιση αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης θετικής στάσης απέναντι της. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν την σημερινή τάση, η οποία θέλει τις διαδικτυακές διαφημίσεις να επικεντρώνονται στο κομμάτι της διασκέδασης. Επιπλέον, παράλληλα με την διασκέδαση, οι καταναλωτές επιθυμούν να εμπιστεύονται τις διαδικτυακές διαφημίσεις (παράγοντας αξιοπιστία). Με άλλα λόγια, Θέλουν η διαδικτυακή διαφήμιση να είναι πιστευτή και, ως εκ τούτου, να μπορούν να βασιστούν σε όσα αναφέρει. Η στάση απέναντι στις διαδικτυακές διαφημίσεις φάνηκε ότι έχει θετική επίδραση και στους πέντε εξαρτημένους παράγοντες της παρούσας έρευνας. Οι αντίστοιχοι δείκτες συσχέτισης (r) κινούνται από 0,57 έως 0,69, γεγονός που υπογραμμίζει την μεγάλη σημασία της διαμόρφωσης θετικής στάσης. Στο πλαίσιο αυτό, βρέθηκε ότι οι καταναλωτές που έχουν θετική στάση απέναντι στις διαδικτυακές διαφημίσεις επιλέγουν σε μεγάλο βαθμό να τις παρακολουθούν (κάνοντας κλικ και αποκτώντας πρόσβαση στο περιεχόμενο τους), ενώ, επιπλέον, φάνηκε ότι η παρακολούθηση οδηγεί και σε αυξημένη πρόθεση αγοράς. Το τελευταίο αυτό εύρημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. 9 th MIBES INTERNATIONAL CONFERENCE 30/5-1/

13 Επίσης, οι καταναλωτές που έχουν διαμορφώσει μια γενικότερη θετική στάση απέναντι στις διαδικτυακές διαφημίσεις μπορούν εύκολα να ανακαλούν κάποιο διαφημιστικό μήνυμα, γεγονός που τους οδηγεί σε αυξημένη πρόθεση αγοράς και διαμόρφωση θετικής εικόνας για την διαφημιζόμενη εταιρία. Τέλος, φαίνεται ότι η στάση απέναντι στις διαδικτυακές διαφημίσεις επιδρά και στην στάση των καταναλωτών απέναντι στην εταιρική επωνυμία. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν την διαδικτυακή διαφήμιση για να χτίζουν το εμπορικό τους σήμα. Επιπλέον, όπως αποδεικνύουν και τα εμπειρικά δεδομένα, η στάση απέναντι στην επωνυμία επιδρά και στην πρόθεση αγοράς. Όσον αφορά στις νέες σχέσεις που προστέθηκαν στο εννοιολογικό πλαίσιο της παρούσας έρευνας (βλέπε δεύτερο μέρος του Πίνακα 2), εργαστήκαμε ως εξής: (α) εξετάσαμε τους δείκτες τροποποίησης που πρότεινε το λογισμικό AMOS (το AMOS πρότεινε δώδεκα νέες σχέσεις), (β) εντοπίσαμε εκείνες τις σχέσεις που εννοιολογικά φαινόταν να έχουν την μεγαλύτερη ερμηνευτική αξία και, παράλληλα, να προσθέτουν γνώση σε σχέση με το υπό εξέταση αντικείμενο (εντοπίσαμε έξι τέτοιες σχέσεις), (γ) πραγματοποιήσαμε μια αναζήτηση στη διεθνή αρθρογραφία προκειμένου να υιοθετήσουμε εκείνες μόνο τις σχέσεις για τις οποίες υπάρχει ένα σαφές θεωρητικό / εμπειρικό υπόβαθρό (καταλήξαμε σε πέντε σχέσεις). Οι νέες προτεινόμενες σχέσεις προσθέτουν προστιθέμενη γνώση, έχουν βιβλιογραφική υποστήριξη και, τέλος, δίνουν έναυσμα για μελλοντική έρευνα. Συμπεράσματα Η παρούσα έρευνα εξέτασε τους παράγοντες που επιδρούν στην στάση των καταναλωτών απέναντι στις διαδικτυακές διαφημίσεις, καθώς και την μετέπειτα αγοραστική συμπεριφορά τους. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα συμπεριέλαβε δέκα παράγοντες που σχετίζονται είτε με τη στάση των καταναλωτών (πληροφόρηση, αξιοπιστία, ψυχαγωγία, ευκολία στην χρήση, εμπειρία στην χρήση), είτε με την συμπεριφορά τους αφού παρακολουθήσουν μια διαδικτυακή διαφήμιση (διαφήμιση από στόμα σε στόμα, στάση απέναντι στην επωνυμία, ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος, κλικ σε διαδικτυακή διαφήμιση, πρόθεση αγοράς). Από το σύνολο των δέκα ερευνητικών υποθέσεων, τα εμπειρικά δεδομένα παρείχαν υποστήριξη στις επτά. Οι τρεις υποθέσεις που υποστηρίζουν ότι (α) η πληροφόρηση, (β) η ευκολία στην χρήση, και (γ) η εμπειρία του χρήστη επηρεάζουν θετικά την στάση απέναντι στις διαδικτυακές διαφημίσεις δεν γνώρισαν υποστήριξη από τα εμπειρικά δεδομένα. Αντιθέτως, φάνηκε ότι μονάχα η ψυχαγωγία που προσφέρει μια διαδικτυακή διαφήμιση, καθώς και η αξιοπιστία του ιστότοπου που την φιλοξενεί βελτιώνουν την στάση των καταναλωτών απέναντι στις συγκεκριμένες διαφημίσεις. Επομένως, η ενίσχυση αυτών των δύο παραγόντων πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των επιχειρήσεων που επιλέγουν να διαφημίζονται ηλεκτρονικά. Όσον αφορά στο κομμάτι της συμπεριφοράς των καταναλωτών, τα εμπειρικά δεδομένα έδειξαν ότι η παρακολούθηση διαδικτυακών διαφημίσεων επιδρά τόσο άμεσα, όσο και έμμεσα στην πρόθεση αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, οι παράγοντες ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος, στάση απέναντι στην επωνυμία, και κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις διαμεσολαβούν την σχέση ανάμεσα στην στάση των καταναλωτών απέναντι στις διαδικτυακές διαφημίσεις και την πρόθεση αγοράς. 9 th MIBES INTERNATIONAL CONFERENCE 30/5-1/

14 Τα ευρήματα αυτά, αρκετά εκ των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονταν στις αρχικές υποθέσεις της παρούσας έρευνας, υπογραμμίζουν την πολυδιάστατη επίδραση της στάσης των καταναλωτών στην αποτελεσματικότητα των διαδικτυακών διαφημίσεων (πρόθεση αγοράς). Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαχειρίζονται την διαδικτυακή τους διαφημιστική στρατηγική, ώστε αυτή να γεννά θετική στάση στην πλευρά των καταναλωτών. Και όπως κατέδειξε η συγκεκριμένη έρευνα, οι παράγοντες ψυχαγωγία και αξιοπιστία είναι εκείνοι που, κυρίως, επιδρούν στην διαμόρφωση της στάσης των καταναλωτών και, επομένως, θα πρέπει να ενισχύονται σημαντικά από τους διάφορους οικονομικούς οργανισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναρτούν διαφημίσεις οι οποίες θα είναι διασκεδαστικές, απολαυστικές, ευχάριστες και ενδιαφέρουσες, ενώ από την άλλη θα είναι αξιόπιστες, πιστευτές και θα γεννούν εμπιστοσύνη στους καταναλωτές. Βιβλιογραφία Anderson, C., 1995, The accidental superhighway : a survey of the internet, The Economist, July 1. Arndt, J., 1967, Role of product-related conversations in the diffusion of a new product, Journal of Marketing Research, 4 (3), Avlonitis, G.J., and D.A. Karayanni, 2000, The Impact of Internet Use on Business to Business Marketing: Examples from American and European Companies, Industrial Marketing Management, 29 (5), Brackett, L.K. and B.N. Carr, 2001, Cyberspace Advertising vs. Other Media: Consumer vs. Mature Student Attitudes, Journal of Advertising Research, 41 (5), Campbell, D.E., and R.T. Wright, 2008, Shut-up I don t care: Understanding the role of relevance and interactivity on customer attitudes toward repetitive online advertising, Journal of Electronic Commerce Research, 9 (1), Cheung, C.M.K., and Thadani, D.R., 2012, The impact of electronic word-of-mouth communication: a literature analysis and integrative model, Decision Support Systems, 54 (1), Constantinides, E., 2004, Influencing the online consumer's behavior: the Web experience, Internet Research, 14 (2), Danaher, P.J., and G.W. Mullarkey, 2003, Factors affecting online advertising recall: a study of students, Journal of Advertising Research, 43 (3), Dreze, X., and F. Zufryden, 2000, Internet Advertising: The Medium is the Difference, Consumption, Markets and Culture, 4 (1), Ducoffe, R.H., 1996, Advertising value and advertising on the web, Journal of Advertising Research, 26 (5), Ferrell, O., and M. Hartline, 2011, Marketing Strategy, South-Western Cengage Learning, USA. Ha, L., 2008, Online advertising research in advertising journals: a review, Journal of Current Issues & Research in Advertising, 30 (1), Havlena, W.J., and J. Graham, 2004, Decay effects in online advertising: quantifying the impact of time since last exposure on branding effectiveness, Journal of Advertising Research, 44 (4), Hoffman, D.L., και T.P. Novak, 1996, Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments: Conceptual Foundations, Journal of Marketing, 60 (3), th MIBES INTERNATIONAL CONFERENCE 30/5-1/

15 Hollis, N., 2005, Ten Years of Learning on How Online Advertising Builds Brands, Journal Advertising Research, 45 (2), Hoyer, W.D., and D. McInnis, 2001, Consumer Behavior, 2d Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, MA. Internet World Stats (2012), Internet Usage in the European Union - EU27, Retrieved at , from: com/stats9.htm. Janiszewski, C., 1993, Preattentive Mere Exposure Effects, Journal of Research, 20 (3), Kamis, Α., M. Koufaris, and T. Stern, 2008, Using an attribute-based decision support system for user-customized products online: an experimental investigation, MIS Quarterly, 32 (1), Kelloway, K. 1998, Using LISREL for Structural Equation Modeling: A Researcher s Guide, SAGE Publications, London. Kitts, B., B. Leblanc, R. Meech, and P. Laxminarayan, 2005, Click fraud, Bulletin of the American Society for Information Science and Technology, 32, Kotler, P., 2003, Marketing Management, 11th ed., Prentice-Hall International Editions, Englewood Cliffs, NJ. Kotler, P., and L. Keller, 2006, Marketing Management, Pearson Education, Delhi. Larkin, Ε.F., 1979, Consumer perceptions of the media and their advertising content, Journal of advertising, 8 (2), 5-7. Legris, P., J. Ingham, and P. Collerette, 2003, Why do people use information technology: A critical review of the technology acceptance model, Information and Management, 40, Ling, K.C., T.H. Piew, and L.T. Chai, 2010, Determinants of Consumers Attitude Towards Advertising, Canadian Social Science, 6 (4), Macias, W., 2003, A beginning look at the effects of interactivity, product involvement and web experience on comprehension: Brand web sites as interactive advertising, Journal of Current Issues & Research in Advertising, 25 (2), Macintosh, G., 2007, Customer orientation, relationship quality, and relational benefits to the firm, Journal of Services Marketing, 21 (3), McCoy, S., A. Everard, D. Galletta, and P. Polak, (2004), A Study of the Effects of Online Advertising: A Focus on Pop-Up and In-Line Ads, SIGHCI 2004 Proceedings, paper 11, Retrieved at , from: McQuail, D., 1985, Sociology of mass communication, Annual Review of Sociology, 11 (1), Mehta, A., 2000, Advertising attitudes and advertising effectiveness, Journal of Advertising Research, 40, Pallab, P., 1996, Marketing on the Internet, Journal of Consumer Marketing, 13 (4), Pawle, J., and P. Cooper, 2006, Measuring emotion- lovemarks, the future beyond brands, Journal of Advertising Research, 46 (1), Ranganathan, C., amd S. Ganapathy, 2002, Key dimensions of businessto-consumer websites, Information and Management, 39 (6), Richard, M.O., 2005, Modeling the impact of internet atmospherics on surfer behaviour, Journal of Business Research, 58, Rieh, S.Y. and N. Belkin, (2000), Interaction on the Web: scholars' judgement of information quality and cognitive authority, Proceedings of the 63th Annual meeting of the ASIS, 25-38, Retrieved at , from: papers/rieh_asis2000.pdf. 9 th MIBES INTERNATIONAL CONFERENCE 30/5-1/

16 Rifkin, J., 2001, Η νέα εποχή της πρόσβασης: Η νέα κουλτούρα του υπερκαπιταλισμού όπου όλη η ζωή είναι μια επί πληρωμή εμπειρία, Εκδόσεις Νέα Σύνορα Λιβάνης, Αθήνα. Rodgers, S., 2002, The interactive advertising model tested: the role of internet motives in ad processing, Journal of Interactive Advertising, 2 (2), Rodgers, S., and E. Thorson, 2000, The interactive advertising model: how users perceive and process online ads, Journal of Interactive Advertising, 1 (1), Smith, R.E., and W.R. Swinyard, 1982, Information response models: An integrated approach, Journal of Marketing, 46 (1), Tsang, M.M., S.C. Ho, and T.P. Liang, 2004, Consumer attitudes toward mobile advertising: An empirical study, International Journal of Electronic Commerce, 8 (3), Wang, C., P. Zhang, R. Choi, and M.D. Eredita, 2002, Understanding consumers attitude toward advertising. 8 th Americas Conference on Information Systems, Wang, Y., and S. Sun, 2009, Examining the role of beliefs and attitudes in online advertising: A comparison between the USA and Romania, International Marketing Review, 27, Wang, Y., S. Sun, W. Lei, and M. Toncar, 2009, Examining beliefs and attitudes toward online advertising among Chinese consumer, Journal of International Direct Marketing, 3 (1), Weilbacher, W.M., 2003, How advertising affects consumer, Journal of Advertising Research, 43 (2), Wolin, L.D., and Korgaonkar, P., 2003, Web advertising: gender differences in beliefs, attitudes and behaviour, Internet Research, 13 (5), Wu, S.-I., P.-L. Wei, and J.-H. Chen, 2008, Influential factors and relational structure of Internet banner advertising in the tourism industry, Tourism Management, 29 (2), pp Yoon, L., 2007, Implicit Memory Measures for Web Advertising Effectiveness, Journalism and Mass Communication Quarterly, 84 (1), Zhang, P., and C. Wang, 2005, An empirical study on consumer s perceived value and attitude toward advertising, Proceedings of the 6 th Global Information Technology and Management (GITM) World Conference, Alaska, Retrieved at , from: melody.syr.edu/pzhang/publications/gitm_05_zhang_wang_webad.pdf. Zhang, P., and G.M. Dran, 2000, Satisfiers and dissatisfiers: A twofactor model for website design and evaluation, Journal of the American Society for Information Science, 51 (14), Δημητριάδης, Ε., 2012, Στατιστική επιχειρήσεων με εφαρμογές σε SPSS και LISREL, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. Ζαΐρης, Α., 2000, Η πρακτική των πωλήσεων, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα Ζώτος, Χ., 2008, Διαφήμιση, Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Αποτελεσματικότητα, Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη. Μπουραντάς, Α., Α. Βάθης, Χ. Παπακωνσταντίνου, και Π. Ρεκλείτης, 1999, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ), Αθήνα. 9 th MIBES INTERNATIONAL CONFERENCE 30/5-1/

17 Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο * Πληροφόρηση 1. Οι διαδικτυακές διαφημίσεις αποτελούν μια καλή πηγή πληροφόρησης. 2. Οι διαδικτυακές διαφημίσεις παρέχουν ικανοποιητικές πληροφορίες. 3. Οι διαδικτυακές διαφημίσεις παρέχουν έγκυρη ενημέρωση. Ψυχαγωγία 1. Θεωρώ τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο διασκεδαστικές. 2. Θεωρώ τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο απολαυστικές. 3. Θεωρώ τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο ευχάριστες. 4. Θεωρώ τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο ενδιαφέρουσες. Αξιοπιστία 1. Η διαδικτυακή διαφήμιση είναι αξιόπιστη. 2. Η διαδικτυακή διαφήμιση είναι πιστευτή. 3. Μπορώ να εμπιστευτώ την διαδικτυακή διαφήμιση. Αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης του διαδικτύου 1. Η εκμάθηση της χρήσης του διαδικτύου ήταν /είναι εύκολη για εσένα. 2. Η αλληλεπίδραση μου με τις ιστοσελίδες είναι σαφής και κατανοητή. 3. Θα ήταν εύκολο για μένα να γίνω / είμαι επιδέξιος στην χρήση του διαδικτύου. 4. Βρίσκω τις ιστοσελίδες εύκολες στην χρήση. Εμπειρία στην χρήση του διαδικτύου 1. Αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου αρκετά έμπειρο ώστε να χρησιμοποιώ το διαδίκτυο. 2. Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για: (1 = <1 χρόνο, 2 = 1-2 χρόνια, 3 = 2-3 χρόνια, 4 = 3-5 χρόνια, 5 = >5 χρόνια) 3. Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο περίπου: (1 = <1 ώρα/ εβδομάδα, 2 = 1-3 ώρες/ εβδομάδα, 3 = 4-10 ώρες/ εβδομάδα, 4 = ώρες/ εβδομάδα, 5 = >20 ώρες/ εβδομάδα). διαδικτυακή διαφήμιση 1. Συνολικά θεωρώ πως η διαδικτυακή διαφήμιση είναι ικανοποιητική. 2. Συνολικά μου αρέσει η διαδικτυακή διαφήμιση 3. Θεωρώ πως η διαδικτυακή διαφήμιση είναι πολύ ουσιώδης. 4. Θα περιέγραφα την συνολική στάση μου απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση ως πολύ ευνοϊκή. Διαφήμιση από στόμα σε στόμα 1. Μιλάω σε φίλους ή συνεργάτες για την εμπειρία μου σχετικά με τις διαδικτυακές διαφημίσεις. 2. Πάντα οι φίλοι και οι συνεργάτες μου ρωτούν εμένα για τις νέες διαδικτυακές διαφημίσεις που κυκλοφόρησαν. 3. Αν μιλώ σε φίλους ή συνεργάτες για την εμπειρία μου σχετικά με τις διαδικτυακές διαφημίσεις τα σχόλια μου συνήθως είναι: (1 = πολύ αρνητικά, 2 = αρνητικά, 3 = ούτε αρνητικά, ούτε θετικά, 4 = θετικά, 5 = πολύ θετικά) Ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος 1. Μπορώ να θυμάμαι τα περισσότερα περιεχόμενα διαφημιστικών μηνυμάτων που συναντώ στο διαδίκτυο. 2. Οι διαδικτυακές διαφημίσεις ενισχύουν την εντύπωση μου για το διαφημιζόμενο προϊόν. 3. Θα περιέγραφα την εντύπωση μου για τις διαδικτυακές διαφημίσεις ως: (1=πολύ κακή, 2=κακή, 3=ούτε κακή, ούτε καλή, 4=καλή, 5=πολύ καλή) 9 th MIBES INTERNATIONAL CONFERENCE 30/5-1/

18 Κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις 1. Μου αρέσει να ξανακάνω κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις. 2. Κάνω συχνά κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις. Πρόθεση αγοράς 1. Αφού παρακολουθήσω μια διαδικτυακή διαφήμιση δοκιμάζω να χρησιμοποιήσω το διαφημιζόμενο προϊόν. 2. Αφού παρακολουθήσω μια διαδικτυακή διαφήμιση ενδιαφέρομαι για την αγορά του διαφημιζόμενου προϊόντος. 3. Αφού παρακολουθήσω μια διαδικτυακή διαφήμιση θα αγοράσω προϊόν με το εμπορικό σήμα που διαφημίζεται. επωνυμία 1. Αφού παρακολουθήσω μια διαδικτυακή διαφήμιση αρχίζει να μου αρέσει περισσότερο η επωνυμία της διαφημιζόμενης εταιρίας. 2. Αφού παρακολουθήσω μια διαδικτυακή διαφήμιση αναπτύσσω προτίμηση για την επωνυμία της διαφημιζόμενης εταιρείας. 3. Αφού παρακολουθήσω μια διαδικτυακή διαφήμιση η εντύπωση μου για το διαφημιζόμενο προϊόν δυναμώνεται/αυξάνεται. * Η πενταβάθμια κλίμακα Likert (από 1=διαφωνώ απόλυτα έως 5=συμφωνώ απόλυτα) χρησιμοποιείται σε όλες τις ερωτήσεις, εκτός από εκείνες στις οποίες ορίζεται διαφορετικά. 9 th MIBES INTERNATIONAL CONFERENCE 30/5-1/

Online Advertising: An Empirical Investigation of Consumer Behavior

Online Advertising: An Empirical Investigation of Consumer Behavior Online Advertising: An Empirical Investigation of Consumer Behavior Chatzoudes Dimitrios Department of Production and Management Engineering Democritus University of Thrace (Faculty of Engineering) dchatzoudes@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών

Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Ονοματεπώνυμο: Σουλιώτης Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

«ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» «ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» Ονοματεπώνυμο: ΒΛΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ Δεκέμβριος 2013 ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...είναι να διερευνηθεί κατά πόσο γίνεται χρήση των Social Media στο πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα και ποια είναι η σχέση της χρήσης αυτών των μέσων με την πολιτική συμπεριφορά... Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αντωνοπούλου- Δεληγιώργη Ελισσάβετ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding.

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Ονοματεπώνυμο: ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. Δεκέμβριος 2014 BRAND ΚΑΙ BRANDING Kotler and Armstrong

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι;

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι; Εταιρικοί δικτυακοί τόποι Είναι χρήσιμοι; Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυμέσων Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών»

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» «Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Καντιώτη Σειρά 10 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Επεξήγηση. Διδάσκων. Τίτλος Πτυχιακής

Συνοπτική Επεξήγηση. Διδάσκων. Τίτλος Πτυχιακής 1 Κίνητρα Χρήσης του Facebook από τους Έλληνες Χρήστες Το πιο διαδεδομένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο και στην Ελλάδα είναι το Facebook. Θα διερευνηθούν τα κίνητρα και οι λόγοι για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Εισαγωγή στη Λογιστική Έρευνα Η αναζήτηση της αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης

Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Βιβλιογραφική επισκόπηση, η οποία διαχωρίζεται σε δύο (2) μέρη: 1) Η Έννοια του Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων»

«Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων» Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών «Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων» Ονοματεπώνυμο: Κόλλια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (MSM11) ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Το ζήτημα της αναβάθμισης της ποιότητας της ιδιωτικής εκπαίδευσης υπό

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Δομή Κεφάλαια 1. Εισαγωγή- αναφορά στο θέμα της εργασίας 2. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκη Παρασκευή- Ερασμία Σειρά: 9η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 5: Επιλογή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και έλεγχος Αποτελεσματικότητας Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 5: Επιλογή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και έλεγχος Αποτελεσματικότητας Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 5: Επιλογή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και έλεγχος Αποτελεσματικότητας Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΕΦ. 1 Ο Ρόλος του Μάρκετινγκ στη Κοινωνία και την Οικονομία...29 1.1 Εισαγωγικές Οικονομικές Έννοιες...29 1.2 Η Εξέλιξη και το Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή

Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή Βασιλική Τσιλιγιάννη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη διαχείριση επικοινωνίας εταιρικών κρίσεων

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη διαχείριση επικοινωνίας εταιρικών κρίσεων Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη διαχείριση επικοινωνίας εταιρικών κρίσεων Ονοματεπώνυμο: Αρετή Μαμφρέδα Σειρά: 12 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Άννα Κ. Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2015 Περιεχόμενα Σκοπός της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Γίγνεσθαι

Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Γίγνεσθαι SOCIAL CRM Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Γίγνεσθαι Όξυνση ανταγωνισµού Ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις Πληθώρα επιλογών Νέες επιχειρηµατικές τάσεις Στροφή προς τον πελάτη Word of mouth Κοινωνικά δίκτυα ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ι. Φιλιππίδης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Τζέτζης Διευθυντής Προγράμματος: Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Δεκέμβριος 2011 Στόχος Έρευνας H βιτρίνα των καταστημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Ύπαρξη στόχων καθορισμένων με σαφήνεια (μετρήσιμοι και λειτουργικοί) Συντελεί στην καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία ενδιαφερόμενων μερών

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της σχέσης του καταναλωτή με τη μάρκα στο Facebook. Ονοματεπώνυμο: Αφροδίτη Γκαμπούρη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Άννα Ζαρκάδα

Διερεύνηση της σχέσης του καταναλωτή με τη μάρκα στο Facebook. Ονοματεπώνυμο: Αφροδίτη Γκαμπούρη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Άννα Ζαρκάδα Διερεύνηση της σχέσης του καταναλωτή με τη μάρκα στο Facebook Ονοματεπώνυμο: Αφροδίτη Γκαμπούρη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2012 Σκοπός Γιατί μπήκαν; Πόσο συχνά; Τι τους αρέσει;

Διαβάστε περισσότερα

«Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής»

«Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής» «Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής» A Multidisciplinary Approach to Aesthetics: A Review 1 Ονοματεπώνυμο: Μπιτσακάκη Σοφία Σειρά: MSM 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Πανηγυράκης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

interactive communication Integrated Campaigns White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved.

interactive communication Integrated Campaigns White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. interactive communication White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. Γνωρίζουµε καλά ότι τo Internet marketing σαν τµήµα του electronic commerce έχει στόχο τις πωλήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Γρήγορη Μόδα και η στάση των καταναλωτών απέναντι στη φίρμα ρούχων Zara, της. Θεσσαλονίκης.

Η Γρήγορη Μόδα και η στάση των καταναλωτών απέναντι στη φίρμα ρούχων Zara, της. Θεσσαλονίκης. ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης. Η Γρήγορη Μόδα και η στάση των καταναλωτών απέναντι στη φίρμα ρούχων Zara, της Θεσσαλονίκης. Fast Fashion and consumer attitudes

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Διαφήμιση

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Διαφήμιση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Διαφημιστικός Προϋπολογισμός Η σχεδίαση του προγράμματος μάρκετινγκ και του προγράμματος της διαφήμισης Διαμόρφωση διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών

Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών 1 Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών Υπεύθυνοι: Ζωή Δημητριάδη, Ph.D., Καθηγήτρια Δρ. Φώτης Βούζας, Αν. Καθηγητής Σχήμα 1. Προσδιορισμός Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Ονοματεπώνυμο: Παναγιωτοπούλου Ελένη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Βρεχόπουλος Α. Δεκέμβριος 2012 Στόχοι έρευνας Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 3: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ, Διαφήμισης και διαφημιστικοί στόχοι Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 3: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ, Διαφήμισης και διαφημιστικοί στόχοι Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 3: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ, Διαφήμισης και διαφημιστικοί στόχοι Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Επιμέλεια: Δράκου Πηνελόπη Λυτρίβης Κων/νος Επιβλέπων καθηγητής: Μαρέτας Δημήτριος Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Η επίτευξη των επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η : Ανάλυση ερευνητικών δεδομένων. Δημήτριος Σταμοβλάσης Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ενότητα 4 η : Ανάλυση ερευνητικών δεδομένων. Δημήτριος Σταμοβλάσης Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Ανάλυση Ερευνητικών Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες Με χρήση των λογισμικών IBM/SPSS και LISREL Ενότητα 4 η : Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Το αρχικό πρόβλημα o Πώς θα επιλέξω θέμα για την διπλωματική μου εργασία; o

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων»

«Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων» «Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων» Ονοματεπώνυμο: Βάμβουκα Τριγώνη Ειρήνη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 ΣΚΟΠΟς

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση Ατμόσφαιρας Ηλεκτρονικών Καταστημάτων στη Συμπεριφορά Καταναλωτή: Εστίαση στον κλάδο Ένδυσης

Επίδραση Ατμόσφαιρας Ηλεκτρονικών Καταστημάτων στη Συμπεριφορά Καταναλωτή: Εστίαση στον κλάδο Ένδυσης Επίδραση Ατμόσφαιρας Ηλεκτρονικών Καταστημάτων στη Συμπεριφορά Καταναλωτή: Εστίαση στον κλάδο Ένδυσης Ονοματεπώνυμο: Ελευθερία Βασιλείου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών»

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» «Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Τσούτσου Σειρά: 9 η Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Ι. Σιώμκος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Digital Agency. Athens

Digital Agency. Athens Digital Agency Athens Video: A fluid medium for a multiscreen consumer. 360 view of the video landscape Γιατί αυξάνεται η χρήση video στο web; 3 Γιατί αυξάνεται η χρήση video στο web; Γιατί είναι πιο ακριβό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 9: Προώθηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 9: Προώθηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 9: Προώθηση Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (PL 0114)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (PL 0114) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (PL 0114) Δομή και Περιεχόμενο Μαθήματος Καθηγήτρια Μάρω Βλαχοπούλου Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 23 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2010), σελ.166-174 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 4: Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αθανασιάδης Αναστάσιος Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ιανουάριος 2013 1 Στόχος Έρευνας Κατάδειξη άμεσης σχέσης ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός, οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος

Εντοπισμός, οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος Εντοπισμός, οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος Μαρία Κουτσούμπα, Γιάννης Γκιόσος, Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Το αρχικό πρόβλημα o Πώς θα επιλέξω θέμα για την

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ

Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ MENTEE Mentoring, Networking and Training for European Entrepreneurs Proj.no: 2014-1-PL01-KA202-003383 Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ Μάιος 2015 0 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 2 2. Πλαίσιο Δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ, ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΆΣ. Planning and managing Advertising

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα «Technology

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE. Έως το 2006 έχοντας σαν κύριο πεδίο δράσης το Word of Mouth Marketing, η

COMPANY PROFILE. Έως το 2006 έχοντας σαν κύριο πεδίο δράσης το Word of Mouth Marketing, η COMPANY PROFILE Η Citrine είναι ένα διαφημιστικό agency. Ιδρύθηκε το 2004 και είναι μία από τις πρώτες εταιρίες στην Ευρώπη που αφουγκράστηκαν τον παλμό της εποχής αφού στράφηκε σε καινοτόμες και εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα