ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΘΕΜΑ: e-marketing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΘΕΜΑ: e-marketing"

Transcript

1 ΘΕΜΑ: e-marketing Ονοµατεπώνυµο: Νικόλαος Ρούφος Αριθµός Μητρώου: 219/2002 Μάθηµα: Ειδικά Θέµατα Πληροφορικής I Υπ. Καθηγητής: Αναστάσιος Οικονοµίδης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16/12/2003 1

2 Subject: e-marketing Fullname: Nikolaos Roufos Registration Number: 219/2002 Lesson: Special Themes of PC I Professor : Anastasios Economidis THESSALONIKI 16/12/2003 2

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο αυτής της εργασίας είναι το ηλεκτρονικό marketing. Αρχικά κάνουµε µια αναφορά στο Internet και το ηλεκτρονικό εµπόριο. Στη συνέχεια εκθέτουµε έναν ορισµό του e-marketing, αναλύουµε µερικώς και πιο αναλυτικά τους στόχους, τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού marketing. Επίσης προσδιορίζονται οι βασικές ιδιαιτερότητες του. Γίνεται αναφορά λεπτοµερώς θέµατα για την σχεδίαση της διαφήµισης στο Internet. Πολύ σηµαντικές είναι οι παράγραφοι που παρατείθονται στη συνέχεια και έχουν ως θέµα την σχεδίαση της στρατηγικής του e-marketing και τη δηµιουργία ενός σχεδίου για ένα επιτυχηµένο online marketing. Μετά αναφέρονται αλλά και αναλύονται τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα προβλήµατα του ηλεκτρονικού marketing. Επίσης δίνεται και µια ορολογία διαφήµισης για το Internet για να γίνονται πιο κατανοητοί οι όροι που δίνονται ή υπάρχουν στο Internet. Τέλος αναφέρονται κάποιες προτάσεις για το µέλλον του e-marketing και γενικά ότι σχετίζεται µε αυτό. SUMMARY The main object of this research is e-marketing. Firstly we make a report to Internet and e- Commerce. Next we exhibit a definition of e-marketing, we analyze particular and more analytical the goals, the operations of e-marketing. Still we define his basics specializations. We make report detailed subjects for the plan of advertising on the Internet. Very important are paragraphs which line up next and have subject the plan of strategy of e-marketing and the creation a plan for a successful online marketing. Next we report and analyze the advantages and the drawbacks problems of e- Marketing. Still we give a terminology for advertising on the Internet. Lastly we report some proposals for the future of e-marketing and generally that relating with it. 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ σελ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ e-marketing σελ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ.σελ ΟΥΣΙΩ Η ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ONLINE MARKETING σελ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ e-marketing..σελ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ e- MARKETING..σελ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET...σελ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ e-marketing σελ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.σελ. 23 4

5 CONTENTS 1. INTRODUCTION page 6 2. WHAT IS e-marketing page 7 3. ANALYSIS OF SUBJECT.page ESSENTIAL STEPS TOWARD CREATING AN ONLINE MARKETING PLAN.page ADVANTAGES OF e-marketing..page DRAWBACKS PROBLEMS OF e-marketing..page15 7. TERMINOLOGY FOR ADVERTISING ON THE INTERNET..page THE FUTURE OF e-marketing.page BIBLIOGRAPHY page 23 5

6 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα τελευταία χρόνια, οι ραγδαίες και ταχύτατες εξελίξεις στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής οδήγησαν στην ανάπτυξη των δικτύων και κυρίως στην επικράτηση του διαδικτύου ( Internet ). Το Internet είναι µια συλλογή από χιλιάδες συνδεδεµένα δίκτυα υπολογιστών, τα οποία έχουν εγκατασταθεί στο µεγαλύτερο µέρος του πλανήτη. Οι δυνατότητες που προσφέρει το Internet στους χρήστες του είναι ποικίλες και αναρίθµητες. Ακόµα, µέχρι πρόσφατα η ιδέα ότι ο µέσος καταναλωτής θα έκανε τα ψώνια της εβδοµάδας από την οθόνη του ηλεκτρονικού του υπολογιστή έµοιαζε µάλλον µε σενάριο επιστηµονικής φαντασίας. Και όµως το σκηνικό αυτό τείνει σήµερα να γίνει πραγµατικότητα, µε τους ειδικούς µάλιστα να µιλούν για µια επανάσταση στη λιανική πώληση που θα φέρει σταδιακά το θάνατο ή έστω την υποβάθµιση των καταστηµάτων. Μια πραγµατικότητα που βέβαια θα ήταν αδύνατον να αγνοήσουν οι επιχειρήσεις και οι µεγάλες βιοµηχανίες. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της αµερικάνικης εταιρίας ερευνών Forrester Research, οι πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών µέσω δικτύου στην Ευρώπη και στις Ηνωµένες Πολιτείες το 1998 ξεπέρασαν τα 5 δις δολάρια ενώ το 2001 έφτασαν το ποσό των 64,4 δις δολαρίων. Η ιδέα της επιχειρηµατικής και εµπορικής αξιοποίησης των δικτύων επικοινωνίας κα των online συστηµάτων µετάδοσης πληροφοριών, αναπτύχθηκε προοδευτικά µε την υλοποίηση στρατηγικών marketing, πωλήσεων και προβολής µέσω των µεγάλων εµπορικών online συστηµάτων, τα οποία έχουν συγκεντρώσει πολυπληθές κοινό. Σήµερα, η παγκόσµια online κοινότητα, οι online πελάτες, καταναλωτές και εµπορικοί συνεργάτες, οι χρήστες του διαδικτύου και των επιµέρους δικτύων είναι δεκάδες εκατοµµύρια σε όλον τον κόσµο ( ). Το Internet εξελίσσεται σε ένα νέο µέσο, αποτελεί ένα νέο χώρο δραστηριότητας, µε πολυάριθµους ``κατοίκους``. Ως εκ τούτου οι οικονοµικοί οργανισµοί, οι εταιρίες και οι ιδιώτες αναπτύσσουν και υιοθετούν νέες στρατηγικές ώστε να το αξιοποιήσουν αποτελεσµατικά. Το διαδίκτυο διαφέρει από άλλα µέσα µαζικής επικοινωνίας µε τους πελάτες, καταναλωτές και συνεργάτες. Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο αποτελεί πλέον πραγµατικότητα, τουλάχιστον σε ορισµένα επίπεδα λειτουργίας του. Η χρήση του εξαπλώνεται µε ρυθµό κατά πολύ µεγαλύτερο και από τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, δηµιουργώντας µια νέα αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο ορίζεται ως ένα σύνολο επιχειρηµατικών στρατηγικών, οι οποίες επιτρέπουν µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, τη διεκπεραίωση εµπορικών διαδικασιών µε ηλεκτρονικά µέσα. Το ΗΕ είναι τεχνολογία αλλαγής. Τα µεγαλύτερα οφέλη από αυτό θα προκύψουν για τις επιχειρήσεις, που είναι πρόθυµες να αλλάξουν την οργάνωση τους και τις επιχειρησιακές διαδικασίες τους, ώστε να εκµεταλλευθούν τα µέγιστα τις ευκαιρίες που προσφέρει το ΗΕ ( ). Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο εφαρµόζεται σε όλα τα στάδια του εµπορικού κύκλου, από τη προµήθεια πρώτων υλών µέχρι το τελικό σηµείο κατανάλωσης και παράδοσης του προϊόντος. Το κύριο στοιχείο του ΗΕ είναι η επικοινωνία. Εδώ θα ασχοληθούµε µε την άσκηση του marketing µέσω του Internet ( e-marketing ). 6

7 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ e-marketing Έχουν προταθεί πολλοί ορισµοί για την περιγραφή της έννοιας του Marketing. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η ικανοποίηση των τωρινών και µελλοντικών αναγκών των πελατών µε απώτερο σκοπό την αύξηση των κερδών µιας επιχείρησης. Πιο συγκεκριµένα είναι η διαδικασία του σχεδιασµού και της εκτέλεσης των αρχών, των κανόνων και της προώθησης ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών για τη δηµιουργία συναλλαγµατικών ευκαιριών που ικανοποιούν τους αντικειµενικούς σκοπούς µιας επιχείρησης. Ο τελευταίος ορισµός ανταποκρίνεται στην απλή και ευρέως κατανοητή ταξινόµηση των ελεγχόµενων στοιχείων του επιχειρηµατικού πλάνου που είναι γνωστό ως τα 4 Ps, δηλαδή Product (Προϊόν), Place (Τόπος), Promotion (Προώθηση), Price (Τιµή). Το e-marketing είναι στην ουσία το marketing στο χώρο του Internet. Με την ανάπτυξη του ιαδικτύου (όχι µόνο του World Wide Web, αλλά και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και οποιοδήποτε άλλου µέσου ηλεκτρονικής µεταφοράς δεδοµένων), έχουµε γρηγορότερη και πιο άµεση πρόσβαση µε τους πελάτες. ε βασιζόµαστε πλέον σε έγγραφα και άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες που έχουν ως αποτέλεσµα τις καθυστερήσεις και τα ενδεχόµενα λάθη. Από τη στιγµή που µπορούµε να επικοινωνούµε σε παγκόσµιο επίπεδο µε την ίδια ευκολία µε την οποία επικοινωνούµε και σε τοπικό, οι προσπάθειές µας δεν περιορίζονται µόνο σε τοπικούς πελάτες αλλά σε ένα ευρύτερο κοινό. Ένα επίσης σχετικό θέµα είναι οι αλλαγές που συµβαίνουν στους πελάτες. Με ακόµα περισσότερες επιλογές και διαθεσιµότητα προϊόντων σε συνδυασµό µε το µορφωτικό τους επίπεδο και τις διαφορετικές συνήθειες και αγοραστικά τους ενδιαφέροντα, οι πελάτες γίνονται λιγότερο πιστοί σε µία συγκεκριµένη επιχείρηση. Εκδηλώνουν την επιθυµία να αλλάξουν συνεχώς προτιµήσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Εάν και αυτό µπορεί να ειδωθεί ως µία απειλή για τα έσοδα µιας εταιρίας, στην ουσία είναι ένας τρόπος για την απόκτηση µεγαλύτερου µεριδίου αγοράς σε σχέση µε τους ανταγωνιστές, διότι µε το e- Marketing, δίνεται η ευκαιρία εκµετάλλευσης των στρατηγικών πλεονεκτηµάτων γρήγορα και αποτελεσµατικά µε τις δυνατότητες που µας δίνει η συνεχώς εξελισσόµενη τεχνολογία του ιαδικτύου. ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Η σηµασία των νέων ηλεκτρονικών µέσων και τεχνολογιών, ειδικότερα δε της χρήσης του διαδικτύου για το marketing έγκειται στη δυνατότητα αύξησης µέσω αυτών των κερδών της επιχείρησης. Η αύξηση δε του κέρδους µπορεί να επιτευχθεί µέσα από ένα πρόγραµµα marketing που θα επικεντρώνεται στους εξής στόχους: 1. την αύξηση των συναλλαγών και των πωλήσεων (π.χ. µε την προσαρµογή των προϊόντων στα ζητούµενα των πελατών, τη διεύρυνση της αγοράς των πελατών, την αµφίδροµη επικοινωνία) 2. τη µείωση του κόστους των συναλλαγών (π.χ. µε την εξάλειψη µεσαζόντων, νέα κανάλια ηλεκτρονικής διανοµής για ορισµένα προϊόντα, εικονικά καταστήµατα) 3. την πώληση των ιδίων πληροφοριών (π.χ. στα συναλλακτικά συστήµατα χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών) καθώς και την αναβάθµιση της επικοινωνίας µε την αγορά στόχο, γεγονός που θα αυξήσει το κέρδος και θα µειώσει το κόστος των επιχειρησιακών συναλλαγών. 7

8 Το e-marketing µπορεί να εκπληρώσει πέραν της αύξησης των πωλήσεων και της µείωσης του κόστους διάφορες λειτουργίες όπως: Έρευνα αγοράς ( καθορισµός αναγκών καταναλωτών, ανάλυση ανταγωνιστών ). Ανάπτυξη προϊόντων ( µέτρηση αντιδράσεων καταναλωτών για τα προϊόντα, λειτουργία επαναπληροφόρησης ). Εισαγωγή νέου προϊόντος, δοκιµή προϊόντος. ιαφοροποίηση, αλλαγή προϊόντος ( βάσει επανατροφοδότησης πληροφοριών από τους καταναλωτές, customer feedback ). Σχεδιασµό προγράµµατος marketing και διαφήµισης. Αναβάθµιση της εικόνας\image της επιχείρησης και του προϊόντος. Προσέλκυση της προσοχής, του ενδιαφέροντος και ανάπτυξη της αγοραστικής πρόθεσης του πελάτη µε την παρουσίαση των αναγκαίων πληροφοριών και των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων για τα προϊόντα ( οι παραδοσιακές τεχνικές στην προβολή της επανάληψης και της πειθούς αντικαθίστανται στο Internet µε αυτές της προσέλκυσης και της ωφέλειας ). Υποστήριξη του πελάτη πριν την πώληση ( ενηµέρωση µέσω του διαδικτύου ). Υποστήριξη µετά την πώληση ( επίλυση προβληµάτων, συνεχής παροχή υπηρεσιών σέρβις ). Πιο λεπτοµερής έκταση στις λειτουργίες του e-marketing: Έρευνα αγοράς: απευθείας ερωτηµατολόγια και έρευνα διαθέσεων καταναλωτών µέσω του διαδικτύου µε τη βοήθεια των πελατών, διαλογικότητα-interactivity, έγκαιρη ενηµέρωση. Τµηµατοποίηση αγοράς: χρησιµοποιεί δεδοµένα τρέχουσας συµπεριφοράς καταναλωτών και διακρίνει βάσει στατιστικών µεθόδων το δυναµικό και την αξία του κάθε ατόµου. Πολιτική προϊόντων: Η ανάπτυξη των προϊόντων γίνεται βάσει των επιταγών του καταναλωτή, αµφίδροµη, αλληλεπιδραστική επικοινωνία για την εισαγωγή νέων προϊόντων και την τροποποίηση παλαιών. Ανάπτυξη επιχειρήσεων έντασης πληροφοριών και δυνατότητα επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε περισσότερους κλάδους ταυτόχρονα. Αυξηµένο ενδιαφέρον για προϊόντα έντασης πληροφοριών. Παρουσίαση χαρακτηριστικών προϊόντων στην ηλεκτρονική σελίδα της επιχείρησης. Υποστήριξη προϊόντων µετά την πώληση on-line (service hot-line). Πολιτική τιµών: υνατή η µείωση τιµών λόγω συµπίεσης του κόστους µεσαζόντων, ανάπτυξη διαφάνειας τιµών ανάµεσα στις διάφορες αγορές, διαµόρφωση των τιµών ανάλογα µε τις επιλογές σε στοιχεία του προϊόντος, σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη. Οι αλλαγές τιµών και ειδικών προσφορών προβάλλονται µέσω του διαδικτύου µε οικονοµικό τρόπο ( εύκολες αλλαγές ). Πολιτική προβολής: Αµφίδροµη επικοινωνία. Καθοδήγηση και επιλογή από τον χρήστη. Τεχνικές προσέλκυσης και ωφέλειας. Ανάπτυξη ελκυστικών ηλεκτρονικών σελίδων κα συνεχής ανανέωσή τους. Παρακολούθηση διαδροµών του χρήστη και προσέλκυση του ενδιαφέροντος του µε άµεσο τρόπο. 8

9 Απόκτηση δείγµατος ή πληροφοριακού υλικού ( downloads, free downloads, demos ) υνατότητες µέτρησης της αποτελεσµατικότητας των µηνυµάτων. Η ευθύνη των σχέσεων µε τον πελάτη είναι στον υπεύθυνο του marketing ( relationship marketing). Πολιτική διανοµής: υνατότητα για ορισµένα προϊόντα ηλεκτρονικής διάθεσης προϊόντων. Ανάπτυξη εταιριών διανοµής φυσικής µεταφοράς παράδοσης προϊόντων που υποκαθιστούν τις λειτουργίες των µεσαζόντων σε θέµατα παράδοσης προϊόντων. Έλεγχος marketing: επικεντρώνεται στη διατήρηση πελατών, απόκτηση νέων πελατών, βάση δεδοµένων για την παρακολούθηση της αξίας του κάθε πελάτη. υναµικός έλεγχος. Ποιοι έρχονται στα sites Φοιτητές και µαθητές Επενδυτές Ο τύπος ( δηµοσιογράφοι, ρεπόρτερ κλπ. ) Εργατικό δυναµικό Πωλητές Συνέταιροι marketing Συνέταιροι πωλήσεων καναλιών Όλοι αυτοί ψάχνουν για κάτι διαφορετικό. Τα media θέλουν την ιστορία και την προϊστορία και την πλέξη της εταιρίας. Αυτοί θέλουν τα ανέκδοτα και τις προσωπικότητες. Οι φοιτητές και οι µαθητές ψάχνουν για την µεγάλη εικόνα, τις τάσεις, τις τεχνολογίες και τις µετακινήσεις στον χώρο της αγοράς στον οποίο αυτοί µπορούν να κρεµαστούν σε µια θέση. Οι επενδυτές θέλουν τα οικονοµικά και τις ασφάλειες. Το εργατικό δυναµικό θέλει να ξέρει για την συλλογική κουλτούρα και τις ευκαιρίες εργασίας. Οι πωλητές θέλουν να ξέρουν τι εσύ πουλάς για να αποφασίσουν εάν εσύ είσαι µία προσδοκία για τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους. Οι συνέταιροι marketing και οι συνέταιροι καναλιών θέλουν τα τελευταία marketing υλικά και πληροφορίες προϊόντος. Προµηθεύοντας τους επί πληρωµή. Αυτοί πρόκειται να σε ενοχλούν µε συνεχείς απαιτήσεις για πληροφορίες, έτσι εσύ ίσως βάλλεις αυτό online και να το κάνεις αυτό πιο εύκολο και για αυτούς και για σένα. Τύποι διαφηµίσεων: 1. Banner: είναι µία ορθογώνια διαφήµιση που εµφανίζεται ακόµη και σήµερα στο πάνω µέρος των περισσότερων sites. Αυτός είναι ένας φθηνός τρόπος διαφήµισης. Γι αυτό και δεν προτιµούνται πολύ από τους χρήστες. 2. Floating ad ή Shoshkele: έµψυχο αντικείµενο, όπως ένας σκύλος που περνάει κατά µήκος από την οθόνη. Τραβάει αναπόφευκτα την προσοχή αλλά είναι και διασκεδαστικό. Αυτός ο τύπος της διαφήµισης υποστηρίζεται από καινούργιες εκδόσεις των web browsers. 3. Interstitial ή Superstitial: η διαφήµιση αυτή καταλαµβάνει ολόκληρη την περιοχή της οθόνης, κυρίως µε βίντεο ή µε έµψυχο αντικείµενο. Αρκετοί χρήστες δυσφορούν µε την ύπαρξη των διαφηµίσεων γιατί καταλαµβάνουν ολόκληρη την οθόνη τους. Αυτού του είδους οι διαφηµίσεις είναι αναπόφευκτες. 4. Large Rectangle: διαφήµιση µεγάλου µεγέθους που τοποθετείται στο κέντρο της οθόνης. Αρκετά ικανοποιητική διαφήµιση καθώς βγαίνουν κυρίως σε ενηµερωτικά sites, όπου ο χρήστης δεν θέλει να φύγει από την σελίδα. 9

10 5. Pop-under: η διαφήµιση αυτή εµφανίζεται σε παράθυρο κάτω από την ιστοσελίδα. Αυτού του είδους η διαφήµιση έχει χαµηλό κόστος αλλά το αρνητικό της είναι ότι πάρα πολλοί χρήστες την κλείνουν χωρίς καν να την δουν. 6. Pop-up: η διαφήµιση αυτή εµφανίζεται σε παράθυρο πάνω από την ιστοσελίδα. 7. Skyscraper: κάθετο banner. Αν η οθόνη του χρήστη είναι µικρή τότε µπορεί η διαφήµιση αυτή µπορεί να µην είναι καλά ορατή. 8. Superbanner: banner που έχει διπλάσιο εύρος από το καθιερωµένο banner. 9. Surround session: η διαφήµιση αυτή στέλνεται από έναν διαφηµιστή κατά τη διάρκεια µιας επίσκεψης ενός χρήστη. Αυτού του είδους η διαφήµιση είναι πολυέξοδη. Πάντως είναι πιο ελκυστικές από τις banner. 10. Text ad: διαφήµιση που αποτελείται µόνο από κείµενο και εµφανίζεται δίπλα από αποτελέσµατα αναζήτησης. Εδώ απουσιάζουν τα γραφικά. Οι βασικές ιδιαιτερότητες στο marketing µέσω του Internet είναι ότι: 1. το δυναµικό της αγοράς ανέρχεται σε µερικές δεκάδες εκατοµµύρια ανθρώπους διασκορπισµένους γεωγραφικά που χρησιµοποιούν διαφορετικές γλώσσες, έχουν διαφορετική θρησκεία και διαφορετικές συνήθειες, ήθη και έθιµα. 2. ο πελάτης επιλέγει µόνος του την πληροφόρηση, τον χρόνο και τη διάρκεια έκθεσης. 3. η διανοµή για ορισµένα προϊόντα γίνεται µέσω του διαδικτύου ηλεκτρονικά, άρα υπάρχει µειωµένο κόστος και ταχύτητα παράδοσης. Θέµατα Σχεδίασης ιαφηµίσεων στο Internet Μερικές κοινά αποδεκτές εντολές διαφήµισης στο Internet αναφέρονται από τους Choi et al ( 1998 ) και από άλλους. Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα είναι: Οι διαφηµίσεις πρέπει να είναι ελκυστικές. Στα µαζικά µέσα, οι διαφηµίσεις πρέπει να είναι έγχρωµες για να ελκύουν την προσοχή του αναγνώστη. Στο Internet, αυτή η αρχή µπορεί να υλοποιηθεί υιοθετώντας διαλογικό και κινούµενο περιεχόµενο, που µπορεί να ελκύει την προσοχή του επισκέπτη και να τον κάνει να θέλει να επιστρέψει. Οι διαφηµίσεις πρέπει να στοχεύουν σε συγκεκριµένες οµάδες ή σε µεµονωµένους καταναλωτές. Οι διαφηµίσεις πρέπει να προσαρµόζονται και να µιλούν σε προσωπικό επίπεδο. Το περιεχόµενο πρέπει να είναι πολύτιµο για τους καταναλωτές. Οι ιστοσελίδες πρέπει να παρέχουν πολύτιµες πληροφορίες, αποφεύγοντας άχρηστα και µεγάλα αρχεία που επιβραδύνουν τον χρόνο φόρτωσης. Οι διαφηµίσεις πρέπει να δίνουν έµφαση στο εµπορικό σήµα και στην εικόνα της εταιρίας. Οι διαφηµίσεις πρέπει να δίνουν έµφαση στο πώς η εταιρία σας και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της διαφέρουν από τον ανταγωνισµό. Οι διαφηµίσεις πρέπει να είναι τµήµα µιας συνολικής στρατηγικής marketing. Οι εταιρίες πρέπει να συµµετέχουν ενεργά σε όλους τους τύπους δραστηριοτήτων του Internet, όπως σε οµάδες ειδήσεων, λίστες αλληλογραφίας και ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων. Όλες οι δραστηριότητες αποτελούν µια στρατηγική. Επίσης, οι online διαφηµίσεις πρέπει να συντονίζονται µε τις offline διαφηµίσεις. Οι διαφηµίσεις πρέπει να συνδέονται οµαλά µε την διαδικασία παραγγελίας. Όταν ο πελάτης ενδιαφερθεί, αφού δει τις διαφηµίσεις, τα διαφηµιζόµενα 10

11 αντικείµενα πρέπει να µπορούν να παραγγελθούν και να πληρωθούν µε εύκολο τρόπο, κατά προτίµηση online. Σχεδίαση διαφηµίσεων για το Internet. Η επιτυχηµένη σχεδίαση δικτυακών τόπων είναι µια τέχνη και µια επιστήµη. Είναι στην πραγµατικότητα µια δύσκολη εργασία. Για παράδειγµα, µια µελέτη διαφηµίσεων στο Web που έγινε από το Πανεπιστήµιο του Michigan έδειξε ότι διαφηµίσεις που τοποθετούνται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, δίπλα στην γραµµή κύλισης, παράγουν 228% περισσότερα κλικ από διαφηµίσεις που προστίθενται στην κορυφή της σελίδας. Η µελέτη βρήκε επίσης ότι διαφηµίσεις που τοποθετούνται στο κάτω ένα τρίτο της σελίδας είχαν 77% µεγαλύτερο αριθµό κλικ σε σχέση µε διαφηµίσεις που τοποθετούνται στην κορυφή της σελίδας όπου τοποθετούνται συνήθως οι διαφηµίσεις. Ο Andrew Kind, Webmaster του Athenia, ανέφερε ότι ο µεγαλύτερος αριθµός κλικ γίνεται στις διαφηµίσεις που τοποθετούνται στην ζώνη κλικαρίσµατος, εκεί που το ποντίκι του χρήστη είναι τοποθετηµένο φυσικά. Πληροφορίες για την µελέτη διατίθενται στο Σε πολλές περιπτώσεις είναι καλύτερο να ζητήσετε την βοήθεια ενός ειδικού ή ενός συµβούλου για να σχεδιάσετε διαφηµίσεις στο Internet. Οι Gehrke και Turban ( 1999) αναγνώρισαν 50 µεταβλητές που µπορούν να αυξήσουν ( ή να µειώσουν ) την ικανοποίηση των αγοραστών µε την σελίδα και συνεπώς την επιθυµία τους να διαβάσουν διαφηµίσεις. Οι 50 µεταβλητές διαιρέθηκαν σε πέντε κατηγορίες. Οι συγγραφείς έκαναν πειράµατα για να βρουν την σχετική τους σηµασία. Αρκετές από τις πιο σηµαντικές µεταβλητές σε κάθε κατηγορία, αναφέρονται παρακάτω µαζί µε υποδείξεις. Ταχύτητα φόρτωσης σελίδας Τα γραφικά και οι πίνακες πρέπει να είναι απλά και να έχουν κάποια σηµασία. Πρέπει να ταιριάζουν µε τις πρότυπες οθόνες. Οι µινιατούρες ( γραφήµατα εικονιδίων ) είναι χρήσιµες. Επιχειρηµατικό περιεχόµενο Απαιτείται σαφές και περιεκτικό κείµενο. Ένας ελκυστικός τίτλος σελίδας και κείµενο επικεφαλίδας είναι χρήσιµα. Η ποσότητα των ζητούµενων πληροφοριών για εγγραφή πρέπει να είναι ελάχιστη. Αποδοτικότητα πλοήγησης Σωστά ονοµασµένοι, ακριβείς, περιγραφικοί δεσµοί είναι υποχρεωτικοί. Οι δικτυακοί τόποι πρέπει να είναι συµβατοί µε προγράµµατα πλοήγησης, λογισµικό κλπ. Ασφάλεια και διασφάλιση απορρήτου Η ασφάλεια και η διασφάλιση απορρήτου πρέπει να διασφαλίζονται. Η απόρριψη της επιλογής cookies είναι υποχρεωτική. Εστίαση marketing στον πελάτη Πρέπει να παρέχονται σαφείς όροι και συνθήκες αγορών, περιλαµβανοµένων πληροφοριών παράδοσης, πολιτικής επιστροφών κλπ. Απαιτείται µια σελίδα επιβεβαίωσης µετά την αγορά. Σχεδιασµός Στρατηγικής e-marketing To marketing και οι πωλήσεις µέσα από το διαδίκτυο κάνουν ακόµα τα πρώτα τους βήµατα. Οι εταιρίες βρίσκονται σε µια κατάσταση ανασφάλειας και δοκιµάζουν την εισαγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών τους µέσα από το νέο αυτό µέσο, πιστεύοντας ότι το τόλµηµα τους θα αποβεί οπωσδήποτε επιτυχές. Αλλά, βέβαια κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, µε αποτέλεσµα πολλές επιχειρήσεις να απογοητεύονται πριν καλάκαλά ξεκινήσουν. 11

12 Για τον σχεδιασµό της στρατηγικής marketing για µια επιτυχηµένη παρουσία της επιχείρησης στο διαδίκτυο θα πρέπει να ακολουθηθούν ορισµένα βήµατα, τα βασικότερα των οποίων είναι τα παρακάτω: 1. Καθορισµός στόχων επιχείρησης Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να καθορίσει εκ των προτέρων, στα πλαίσια της ηλεκτρονικής της παρουσίας µέσα από το διαδύκτυο, τι περιµένει να κερδίσει. Οι βασικοί επιµέρους στόχοι που µπορεί να θέσει µια επιχείρηση είναι: Η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης Η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών της Η εύρεση νέων ευκαιριών Η αύξηση της προβολής της στην αγορά Η ανάπτυξη συναλλαγών Η επέκταση σε νέες αγορές Η προσαρµογή στις προσδοκίες των πελατών Η µείωση του κόστους marketing Η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών για τη διατήρηση του καινοτόµου χαρακτήρα της 2. Προσδιορισµός τεχνολογικής και τηλεπικοινωνιακής υποδοµής επιχείρησης 3. Συλλογή πληροφοριών για την αγορά-στόχο σε σχέση µε το κοινό του διαδυκτύου 4. Καθορισµός προϋπολογισµού και εκτίµηση περιβάλλοντος marketing για την κάλυψη της στρατηγικής Εδώ εξετάζονται ειδικότερα οι χρηµατοοικονοµικές δυνατότητες της επιχείρησης, θέµατα ασφαλείας και νοµοθετικής κάλυψης, ανάπτυξη της στρατηγικής από την ίδια την επιχείρηση ή ανάθεση σε τρίτους, εκπαίδευση και υποστήριξη. 5. Μελέτη παραγόντων που αφορούν το προϊόν ή την υπηρεσία, την τιµή του, την προβολή του και τις ιδιαιτερότητες διανοµής αυτού. Για τον αναλυτικό σχεδιασµό της στρατηγικής χρήσης του διαδυκτύου στο marketing και τις πωλήσεις µιας επιχείρησης έχει αναπτυχθεί ένα µοντέλο, το ονοµαζόµενο ``Internet Bullseye Marketing Model``, το οποίο περιλαµβάνει την εξέταση 30 παραγόντων για να υπολογίσει τις πιθανότητες επιτυχίας της παρουσίας µιας επιχείρησης για ένα προϊόν ή µία υπηρεσία στο Internet. Τα 30 αυτά κριτήρια του µοντέλου αφορούν τη δοµή κόστους του κλάδου, το περιβάλλον του marketing, την αγορά-στόχο και παράγοντες σχετικά µε το προϊόν, την τιµή, την προβολή και τη διαδικασία του υποψήφιου προϊόντος της επιχείρησης. Το e-marketing χρησιµοποιεί διάφορα εργαλεία για να προσεγγίσει τους καταναλωτές. Παρακάτω υπάρχουν µερικά από αυτά : Web sites είναι οι υποστηρικτικές περιοχές της εταιρίας τα οποία επιτρέπουν την εταιρία να επιδράσουν µαζί µε τους πελάτες και τις προσδοκίες της. Web sites περιέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα της εταιρίας αλλά και πληροφορίες και για την ίδια την εταιρία, συµπεριλαµβάνοντας την ιστορία της. Αυτά µπορεί επίσης να περιέχουν στοιχεία επηρεασµού όπως συνδιασκέψεις, chatrooms, λίστες ταχυδροµείου ( newsletters ) καθώς και ευκαιρίες αγοράς προϊόντων και υποστήριξη πελατών. Οι εταιρίες µπορούν να δηµιουργήσουν στενούς δεσµούς µε τους πελάτες, οι οποίοι µπορεί να γίνουν ισόβια αγοραστές των προϊόντων τους. Οι εταιρίες µπορούν επίσης να πουλήσουν τα προϊόντα τους και σε forums. The Internet s Usenet newsgroups είναι επιτροπές συζητήσεων οι οποίες περιλαµβάνουν περισσότερα από χίλια θέµατα. Αυτά τα group δεν χρησιµοποιούνται για τεράστιες εµπορικές δραστηριότητες. Παρόλα αυτά, οι υπεύθυνοι της επιχείρησης µπορούν να βρουν συγκεκριµένα group πελατών που ενδιαφέρονται για σίγουρα προϊόντα και παίρνουν µέρος στη συζήτηση παρέχοντας πληροφορίες, όχι ρίχνοντας ``λάσπη``. 12

13 είναι κύριο µέσο επικοινωνίας ανάµεσα στους καταναλωτές και στις εταιρίες. Οι online υπηρεσίες προσφέρουν ένα τεράστιο ποσό από ευκαµψία για τους πελάτες οι οποίοι παίρνουν αυτόµατα τις απαντήσεις από τα σταλµένα τους από τους υπεύθυνους της εταιρίας. Επίσης οι πελάτες µπορούν να κάνουν παραγγελίες 24 ώρες το 24ωρο. Γι αυτό το λόγο είναι χρήσιµο το . Automated , επίσης καλείται infobots ή mailbots, δουλεύει σαν ένα αυτόµατο σύστηµα φαξ το οποίο στέλνει έτοιµα µηνύµατα περιγράφοντας το προϊόν ή την υπηρεσία της εταιρίας προς απάντηση των των πελατών. Οι συνδιασκέψεις δίνουν την δυνατότητα στην εταιρία να χτίσει σχέσεις µε τους πελάτες παρέχοντας πληροφορίες, οµιλητές ή συνοµιλία µε διάσηµες προσωπικότητες. Νέα και οικονοµικές υπηρεσίες παρέχονται στους πελάτες µε πληροφορίες από παγκόσµια δίκτυα και πάνω από χίλιες εφηµερίδες παγκοσµίως. 10 ΟΥΣΙΩ Η ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ON-LINE MARKETING Ορισµός: Online marketing είναι ένα σύστηµα για πώληση προϊόντων και υπηρεσιών που έχει ως στόχο το ακροατήριο που χρησιµοποιεί το Internet και εµπορικές online υπηρεσίες αξιοποιώντας τα online εργαλεία και υπηρεσίες σε ένα στρατηγικό τρόπο αποτελούµενο από το συνολικό marketing πρόγραµµα της εταιρίας. Κάθε εταιρία η οποία σκοπεύει να συνεχίσει στο Internet χρειάζεται να έχει ένα πλάνο marketing για να περιγράψει τους κοινούς στόχους της. Τόσες πολλές εταιρίες έχουν τολµήσει στο Internet µε µία αρχική σελίδα ( home page ) αλλά χωρίς κάποιο καθαρό σκοπό και επιθυµία γιατί οι προσπάθειές τους δεν ήταν αποτελεσµατικές. Παρακάτω υπάρχουν 10 βήµατα για τη δηµιουργία ενός σχεδίου online marketing: 1. Προσδιόρισε την αποστολή του marketing θέτοντας λογικούς στόχους,το οποίο είναι το πρώτο βήµα σε κάθε επιτυχηµένο τόλµηµα. Μιας και εσύ έχεις στόχους, µπορείς να αποφασίσεις αν το σχέδιό σου δουλεύει και αν φέρνει αποτέλεσµα. Χωρίς στόχους, τα web sites τείνουν να γίνουν ένας µεγάλος οχετός µετρητών χωρίς ορατά σηµεία βοήθειας για την εταιρία. 2. Κέρδισε τη συνεργασία µε διαφορετικά τµήµατα στην εταιρία. Επειδή ένα web site µπορεί να επηρεάσει τις πωλήσεις, την διαφήµιση, τις δηµόσιες σχέσεις, την υπηρεσία πελάτη και την έρευνα και σχέδιο προϊόντος, καθώς και σχέσεις επενδυτή, αυτό είναι το σηµαντικό για όλα τα τµήµατα της εργασίας σε αρµονία µε το να δηµιουργήσεις ένα web site το οποίο να βοηθήσει ολόκληρη την εταιρία. Χωρίς αυτό τον τύπο της συνεργασίας, το web site µπορεί να γίνει ένα ναρκοπέδιο της πολιτικής ατζέντας το οποίο θα χτυπήσει την εταιρία. 3. Όρισε την περιοχή ευθύνης. Τα άτοµα και τα τµήµατα πρέπει να ξέρουν ποιος θα είναι υπεύθυνος για κάθε βήµα του σχεδίου από τη διαµόρφωση, την εκτέλεση και την προώθηση µέχρι την επανάληψη αυτών. 4. Προσδιόρισε προϋπολογισµούς. 5. ηµιούργησε τα υλικά του marketing τα οποία θα υποστηρίξουν την αποστολή αυτή. Μιας και εσύ έχεις ένα στόχο, χρειάζεσαι µηνύµατα τα οποία θα κάνουν το όραµα µία πραγµατικότητα. 6. ηµιούργησε το web από µία καλλιτεχνική άποψη για να παρουσιάσεις τα υλικά του marketing µε ένα φιλικό και αποτελεσµατικό τρόπο. 7. Σύνδεση στο Internet. 8. Προώθησε το web site. Η online προώθηση µπορεί να πάρει πολλές µορφές. 13

14 9. Έλεγξε και επανέλαβε την αποτελεσµατικότητα της αρχικής σου σελίδας ( home page ). Τώρα καθώς οι ενδιαφερόµενοι έρχονται στο site σου, εσύ χρειάζεσαι να ελέγξεις εάν τα µηνύµατα σου δουλεύουν. 10. Το web, σου επιτρέπει να αλλάξεις την άποψη στους πελάτες και οι πελάτες να σε επαινέσουν και να γίνουν ισόβια υποστηρικτές σου. Το Internet επίσης έχει µια ποικιλία εργαλείων να βοηθήσουν εσένα να δηµιουργήσεις µία προς µία σχέσεις marketing µε τους πελάτες οι οποίοι αυξάνουν την πίστη τους και επαναλαµβάνουν την εργασία τους. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ e-marketing: Άµεση επικοινωνία µε τους πελάτες. Με ελκυστικές και καλά δοµηµένες παρουσιάσεις των προϊόντων, υπηρεσιών και των εφαρµογών τους, δίνεται µια ολοκληρωµένη εικόνα στους πελάτες, µε αποτέλεσµα τη µείωση του κύκλου των πωλήσεων και τη µείωση του κόστους ενηµέρωσης και επικοινωνίας. ίνεται η δυνατότητα σε κάθε µεγέθους επιχείρηση να απευθυνθεί στην παγκόσµια αγορά, µια αγορά εκατοµµυρίων καταναλωτών. υνατότητα µετρήσεων αποτελεσµατικότητας και διεξαγωγής ερευνών (Βαθµός ικανοποίησης των πελατών από συγκεκριµένο προϊόν, τα επιθυµητά χαρακτηριστικά ενός νέου προϊόντος, κ.α.). Αναβάθµιση του σέρβις στον πελάτη και µείωση του κόστους υποστήριξης. On line και just in time εξυπηρέτηση των πελατών. υνατότητα εφαρµογής του relationship marketing. Αύξηση της αφοσίωσης του πελάτη και αναβάθµιση της επικοινωνίας επιχείρησης-καταναλωτή. Ευελιξία προσαρµογής της επιχείρησης στις αλλαγές της αγοράς (αλλαγή τιµών, καθορισµός βραχυχρόνιων προσφορών, δοκιµές προϊόντων, κ.α.). Η ενηµέρωση των στοιχείων σε µια ηλεκτρονική σελίδα είναι εύκολη και ταχύτατη, λόγω της φύσης του µέσου. Αντίθετα, αν η εταιρία θελήσει να ενηµερώσει τον έντυπο κατάλογο και να τον διανείµει, το κόστος και ο χρόνος που θα χρειαστούν είναι σαφώς µεγαλύτερα. On line παράδοση πληροφοριακού υλικού και άλλων προϊόντων (π.χ. λογισµικού, ηλεκτρονικών εφηµερίδων, κ.α.) On line συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις. Το δίκτυο διανοµής, οι µεσάζοντες, οι αντιπρόσωποι, οι πωλητές µπορούν να επικοινωνούν καθηµερινά και να ζητούν πληροφορίες για τα προϊόντα. υνατότητα άµεσης επικοινωνίας µε τους προµηθευτές. υνατότητα άµεσης παρακολούθησης των ανταγωνιστικών προϊόντων. 14

15 Χαµηλότερο κόστος προϊόντος και µικρότερος χρόνος παράδοσης. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ e-marketing: Η εξέλιξη και η ανάπτυξη του µάρκετινγκ και των πωλήσεων από το διαδίκτυο δεν υπήρξε τόσο µεγάλη, όσο αναµένονταν, µε αποτέλεσµα για τις περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα να σηµαίνει απλά την παρουσία τους µε µια ηλεκτρονική σελίδα. Το πλήθος των διευκολύνσεων που παρέχει το διαδίκτυο και η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου συνοδεύεται από µια σειρά προβληµατισµών ή µύθων (Rubin 1997), οι σηµαντικότεροι, από τους οποίους παρουσιάζονται παρακάτω: εν έχουν όλοι οι υποψήφιοι πελάτες ή η αγορά-στόχος πρόσβαση στο διαδίκτυο, οπότε στο στάδιο τουλάχιστον της σηµερινής εξέλιξης, δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από µόνο του ως αποκλειστικό µέσο προώθησης των προϊόντων, παρά µόνον συµπληρωµατικά πέραν των κλασικών µέσων. Στα περισσότερα προϊόντα, ειδικότερα αυτά µε υλική υπόσταση, η συναλλαγή ολοκληρώνεται µε τη φυσική παράδοση του προϊόντος µε τις κλασικές µεθόδους του ταχυδροµείου ή των ιδιωτικών εταιριών διανοµής εµπορευµάτων. Η έλλειψη κάποιου κεντρικού συντονισµού και ευρετηρίου που να εγγυάται την ταχύτητα, την αξιοπιστία και τη διαθεσιµότητα του δικτύου (device certification).το Internet δεν διαθέτει (ούτε έχει τέτοιο σκοπό) κάποιο κεντρικό σύστηµα ταξινόµησης και ελέγχου και η οργάνωση στις µηχανές αναζήτησης δεν διευκολύνει πάντα τον εντοπισµό των πληροφοριών, που επιθυµεί ο χρήστης. εν υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξει η επιχείρηση τον αποδέκτη, αλλά ο αποδέκτης µάλλον επιλέγει να επικοινωνήσει µε την επιχείρηση. Το ίδιο δηλαδή στοιχείο που αναφέρθηκε ως πλεονέκτηµα, καθόσον επιτρέπει την ελεύθερη επιλογή του αποδέκτη, γεγονός που σηµαίνει την ύπαρξη ενδιαφέροντος και τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε την επιχείρηση, τώρα µπορούµε να το εκλάβουµε και ως µειονέκτηµα, σε σχέση µε τα κλασικά µέσα προώθησης προϊόντων. Συγχρόνως θα πρέπει κατά τη διαµόρφωση του µηνύµατος να ληφθούν υπόψη οι διαφοροποιήσεις του κοινού ως προς την γλώσσα, τη νοοτροπία και τα λοιπά χαρακτηριστικά: Μειώνεται η επικοινωνία ανθρώπου µε άνθρωπο. Ο ανθρώπινος παράγοντας, ενώ υπάρχει, είναι ουσιαστικά κρυµµένος πίσω από τις πληροφορίες, που δίνει η σελίδα. εν κατασκευάζει κανείς µια ηλεκτρονική σελίδα και µετά την ξεχνάει. Η ηλεκτρονική παρουσία απαιτεί τη συνεχή φροντίδα για τη διατήρηση της ελκυστικότητας και τη συγκέντρωση του ενδιαφέροντος των χρηστών, ώστε να την επιλέξουν. Υπάρχουν βασικά διάφοροι τρόποι για την προώθηση της σελίδας: αναφέροντας τη διεύθυνση στις κλασικές διαφηµίσεις, αγοράζοντας διαφηµιστικό χώρο σε άλλα sites, µε τη σύνδεση µέσω άλλων sites, µέσα από newsgroups (εφόσον αφορά τον κύκλο ενδιαφερόντων των οµάδων συζήτησης) ή µε την αγορά διαφηµιστικού χώρου σε σελίδες που έχουν µεγάλη κίνηση (webbanners). Η µεγάλη ευκολία πρόσβασης και εποµένως η µικρή δυνατότητα ασφαλείας, όσον αφορά την πληροφορία, αλλά και ασφάλεια στις οικονοµικές συναλλαγές. Λόγω αυτής της σοβαρότατης έλλειψης ασφαλείας, συνήθως οι χρήστες χρησιµοποιούν το ιαδίκτυο για µία απλή περιήγηση, δηλαδή ουσιαστικά πληροφόρηση, και όχι για την πραγµατοποίηση αγοράς προϊόντος. Η ασφάλεια στο ηλεκτρονικό εµπόριο είναι πρωταρχικής σηµασίας, τόσο για τον πελάτη, όσο και την ίδια την εταιρία. Η έλλειψη ενός απόλυτα ασφαλούς µοντέλου συναλλαγών στο διαδύκτιο θεωρείται σηµαντικό 15

16 εµπόριο εισόδου για πολλούς καταναλωτές, αλλά και για τις επιχειρήσεις, που επιθυµούν να εισέλθουν στην αγορά αυτή, είτε ως αγοραστές, είτε ως πωλητές αγαθών και υπηρεσιών. Το θέµα της ασφάλειας ανακύπτει από την ανάγκη αποστολής του αριθµού της πιστωτικής κάρτας του πελάτη, κάτι όµως που γίνεται και στις φυσικές συναλλαγές, εφόσον χρησιµοποιηθεί η κάρτα. Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών ως προσφορότερη µέθοδος έχει επιλεγεί η κρυπτογράφηση. Έτσι είτε τα δεδοµένα στέλνονται κρυπτογραφηµένα, είτε διατηρούνται κρυπτογραφηµένα στις βάσεις δεδοµένων των εταιριών. Οι µέθοδοι αυτοί σε συνδυασµό και µε άλλες τεχνικές ασφάλειας προσπαθούν να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις για ασφάλεια των συναλλαγών, που συνοψίζονται στην: ιδιωτικότητα, εµπιστευτικότητα, ακεραιότητα και δεσµευτικότητα (nonrefutalility) (Palmer, Kliewer 1997). Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνολογίες µε σκοπό την προστασία των πληροφοριών που ταξιδεύουν µέσω του διαδικτύου. Ένα τέτοιο πρωτόκολλο είναι και το SSI (Secure Socket Layer) που αναπτύχθηκε από την εταιρία Netscape, το οποίο αρχικά κρυπτογραφεί τα δεδοµένα πριν την αποστολή και σε δεύτερο στάδιο τα αποκρυπτογραφεί µετά την παραλαβή και το πρότυπο SET που έχει αvαπτυχθεί από τις εταιρίες MasterCard και Visa. Συναλλαγµατικές ισορροπίες. Οι κυβερνήσεις προσπαθούν να ελέγχουν την εισροή και εκροή συναλλάγµατος, ώστε το άνοιγµα να µην είναι µεγάλο. Η διάδοση του ηλεκτρονικού εµπορίου, µε την πραγµατοποίηση αγορών µέσω του δικτύου επέφερε σηµαντικές αλλαγές στις συναλλαγµατικές ισορροπίες µεταξύ των κρατών. Μια και τα περισσότερα δικτυακά καταστήµατα βρίσκονται στις ΗΠΑ, τεράστια ποσά συναλλάγµατος φεύγουν από τις χώρες της Ευρώπης µε προορισµό τις ΗΠΑ. Το πρόβληµα γίνεται πιο έντονο για µια χώρα µε ένα ήδη βεβαρηµένο συναλλαγµατικό ισοζύγιο. Έλλειψη πλήρους νοµοθετικής κάλυψης σε θέµατα που προκύπτουν από το Ηλεκτρονικό Εµπόριο και τη χρήση του διαδικτύου για επιχειρησιακές συναλλαγές. Κρίνεται αναγκαία η θέσπιση ειδικού νοµοθετικού πλαισίου και η αναθεώρηση του ισχύοντος. United States: Top 10 Parent Companies Week ending December 07, 2003 Home Panel Parent Name Unique Audience (000) Reach % Time Per Person Microsoft 53, :36:55 Time Warner 49, :35:02 Yahoo! 45, :42:11 Google 21, :08:04 ebay 18, :43:36 Amazon 11, :13:51 United States Government 10, :10:31 Terra Lycos 9, :05:15 16

17 RealNetworks 8, :17:52 Excite Network 7, :14:32 United States: Top 10 Parent Companies Week ending December 07, 2003 Work Panel Parent Name Unique Audience (000) Reach % Time Per Person Microsoft 31, :40:33 Yahoo! 24, :52:48 Time Warner 22, :54:31 Google 16, :11:57 ebay 11, :45:15 United States Government 10, :15:22 Amazon 8, :16:54 Landmark Communications 6, :07:05 InterActiveCorp 5, :11:56 RealNetworks 5, :28:21 United Kingdom: Top 10 Parent Companies Month of October 2003 Home Panel Property Name Unique Audience (000) Reach % Time Per Person Microsoft 14, :07:28 Google 8, :17:16 Yahoo! 7, :49:30 Time Warner 6, :32:56 ebay 6, :20:17 BBC 5, :26:58 Wanadoo 4, :18:40 British Telecom 4, :19:52 Amazon 4, :18:51 Ask Jeeves 3, :14:58 17

18 United Kingdom: Top 10 Advertisers Month of October 2003 Home Panel Advertiser Name Impressions (000) Reach % TRUSTe 983, Amazon 156, MSN 151, Capital One 119, Sky.com 115, The Personal Loan Express 97, MBNA Europe Bank 91, ebay 87, Yahoo! 85, VistaPrint.com 83, United Kingdom: Top 10 Parent Companies Month of October 2003 Home/Work Panel Property Name Unique Audience (000) Reach % Time Per Person Microsoft 19, :01:57 Google 12, :24:28 Yahoo! 10, :48:43 Time Warner 9, :55:29 ebay 8, :15:05 BBC 8, :43:02 Wanadoo 6, :16:47 British Telecom 6, :20:34 Amazon 6, :18:57 Universities of Great Britain 5, :28:10 18

19 United Kingdom: Top 10 Advertisers Month of October 2003 Home/Work Panel Advertiser Name Impressions (000) Reach % TRUSTe 1,342, MSN 222, Sky.com 201, Amazon 197, Capital One 158, The Personal Loan Express 135, MBNA Europe Bank 135, ebay 132, Yahoo! 117, VistaPrint.com 110,

20 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET Υπάρχει αρκετά µεγάλη σύγχυση σε ότι αφορά την ορολογία που χρησιµοποιείται για διαφηµίσεις στο Web. Για αυτό, το παρακάτω γλωσσάρι βοηθάει: 1. Προβολές διαφηµίσεων ( επίσης προβολές σελίδων ή impressions) : ο αριθµός των φόρων που οι χρήστες καλούν µια σελίδα µε µια διαφηµιστική αφίσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ( π.χ. προβολές ανά ηµέρα ). Ο πραγµατικός αριθµός των φόρων που προβάλλεται µια διαφήµιση από χρήστες διαφέρει, λόγω του ``caching`` ( που αυξάνει τον πραγµατικό αριθµό προβολών διαφηµίσεων ) και των προγραµµάτων πλοήγησης που προβάλλουν έγγραφα σαν µόνο κείµενο ( που µειώνει τον αριθµό των προβολών διαφηµίσεων ). 2. ιαφηµιστική αφίσα ( banner ): µια γραφική απεικόνιση σε µια ιστοσελίδα, που χρησιµοποιείται για διαφήµιση. Το µέγεθος της διαφηµιστικής αφίσας είναι 5.0`` µέχρι 6.25`` * 0.5`` µέχρι 1.0`` και µετράται σε pixels ( πλάτος *ύψος ). Μια διαφήµιση συνδέεται µε την ιστοσελίδα του διαφηµιστή. Όταν κάποιος κάνει κλικ στην διαφηµιστική αφίσα, µεταφέρεται στον δικτυακό τόπο του διαφηµιστή. 3. Κλικ ( ή κλικ διαφήµισης ): κάθε φορά που ένας επισκέπτης κάνει κλικ σε µια διαφηµιστική αφίσα για να προσπελάσει τον δικτυακό τόπο του διαφηµιστή. 4. Λόγος κλικ : λόγος που δηλώνει την επιτυχία µιας διαφηµιστικής αφίσας στην έλξη επισκεπτών να κάνουν κλικ στην διαφήµιση. Για παράδειγµα αν µια διαφηµιστική αφίσα είχε 1000 προβολές και υπήρχαν 100 κλικ, τότε ο λόγος κλικ είναι 10%. 5. Cookie : ένα πρόγραµµα αποθηκευµένο στον σκληρό δίσκο του χρήστη, χωρίς να γίνεται γνωστό ή να έχει την συγκατάθεση του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές στέλνονται από ένα Web server µέσω του Internet, και θα αναδυθούν όταν το πρόγραµµα πλοήγησης του χρήστη περάσει πάλι από τον συγκεκριµένο συνδυασµό server. 6. CPM : (κόστος ανά χίλιες προβολές ). Το κόστος της διανοµής µιας προβολής σε χίλια άτοµα ( ή νοικοκυριά ). 7. Αποδοτική συχνότητα : ο αριθµός των φόρων που ένα άτοµο εκτίθεται σε ένα συγκεκριµένο διαφηµιστικό µήνυµα σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο. 8. Χτύπηµα ( hit ) : ορολογία του Web για µια αίτηση δεδοµένων από µια ιστοσελίδα ή αρχείο, που χρησιµοποιείται συχνά για να συγκρίνει δηµοφιλία/κίνηση ενός δικτυακού τόπου υπό την έννοια της επίτευξης τόσων ``χτυπηµάτων`` κατά την διάρκεια µιας δεδοµένης χρονικής περιόδου. Ένα συνηθισµένο σφάλµα είναι να εξισώνετε τα χτυπήµατα µε τις επισκέψεις ή τις προβολές σελίδων. Μια επίσκεψη ή µια προβολή σελίδας µπορεί να καταγραφεί σαν αρκετά χτυπήµατα και, ανάλογα µε το πρόγραµµα πλοήγησης, το µέγεθος της σελίδας και άλλους παράγοντες, ο αριθµός των χτυπηµάτων ανά σελίδα µπορεί να ποικίλλει. 9. Impressions : προβολές διαφήµισης ή σελίδας. Είναι η έκθεση σε µια διαφήµιση. 10. ιαλογική διαφήµιση : κάθε διαφήµιση που απαιτεί ή επιτρέπει στον θεατή/καταναλωτή να κάποια ενέργεια. Με την ευρύτερη έννοια, ακόµη και ένα κλικ σε µια διαφηµιστική αφίσα είναι µια διαλογική ενέργεια. Αλλά όµως, συνήθως ορίζουµε την ενέργεια σαν αποστολή ενός ερωτήµατος ή έρευνα για συγκεκριµένες πληροφορίες. 11. Μετασήµανση : σήµανση που δίνει σε µια µηχανή αναζήτησης συγκεκριµένες πληροφορίες όπως λέξεις κλειδιά ή περιλήψεις δικτυακού τόπου, τµήµα κώδικα HTML. Αυτές οι σηµάνσεις παραµένουν στο παρασκήνιο ο τελικός χρήστης δεν τις βλέπει ποτέ. Ένας συγγραφέας για το Web µπορεί να περιβάλλει προτάσεις, ακόµη και ολόκληρες παραγράφους µε αυτές τις σηµάνσεις. Ορισµένες µηχανές αναζήτησης κατόπιν διαβάζουν τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις σηµάνσεις, σαν ένα 20

ηλεκτρονικό εµπόριο, ιαφημιση και

ηλεκτρονικό εµπόριο, ιαφημιση και ηλεκτρονικό εµπόριο, ιαφημιση και Γραφικές τέχνες Κατερίνα Πηγιάκη ΜΕΡΟΣ Β Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Γραφικές Τέχνες, Πολυµέσα Εναλλακτικοί τρόποι διαφήµισης Push (webcasting). Μηνύµατα σε άτοµα ή

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Εισηγητής: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 8: Διαδικτυακή Διαφήμιση Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 8: Διαδικτυακή Διαφήμιση Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 8: Διαδικτυακή Διαφήμιση Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η Διαφημιστική Ορολογία στο Διαδίκτυο Προβολές διαφημίσεων ή προβολές σελίδων - Ad views ή page views ή impressions - Ο αριθμός των επισκέψεων σε μια σελίδα με διαφημιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Πολλοί υποστηρίζουν ότι διανύουμε την αρχή μίας εποχής που μπορεί να περιγραφεί ως η Πληροφορική Επανάσταση και η οποία θα αλλάξει ριζικά την όλη δομή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 7η: Marketing και Διαδίκτυο Το «προϊόν» της

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 6: Διαδικτυακή Διαφήμιση

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 6: Διαδικτυακή Διαφήμιση Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 6: Διαδικτυακή Διαφήμιση Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης):

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Τ.Κ.): Τηλέφωνο: (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): (Νομική Υπόσταση): (Κύριες Δραστηριότητες):

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Κεφάλαιο 4 ο Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Διδακτικοί στόχοι Να εξηγηθεί πώς το διαδίκτυο μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις Να συγκριθούν οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουμε επιγραμματικά τα σημαντικότερα μοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύουμε διεξοδικότερα κάθε ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που

Το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο ορίζεται: Το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου internet χωρίς να είναι

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11

Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11 1 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφ.Πληροφορικής E εξάµηνο Πληροφοριακά Συστήµατα Marketing(Case Study) Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11 2 Internet Marketing: Ορισµός Το Internet

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο & υψηλού ρίσκου Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο, Social Media είναι καταλύτες εξελίξεων Κλειδί της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Επιμέλεια: Δράκου Πηνελόπη Λυτρίβης Κων/νος Επιβλέπων καθηγητής: Μαρέτας Δημήτριος Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Η επίτευξη των επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Social Media. Chapter 2 Social Media Marketing

Social Media. Chapter 2 Social Media Marketing Social Media W Chapter 2 Social Media Marketing p.1 Τι είναι το Social Media Marketing Πρόκειται για ένα νέο marketing, που απευθύνεται σε ένα νέο καταναλωτή. Ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Έννοια του marketing Το μάρκετινγκ (marketing) αποτελεί πια ένα βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί είναι σημαντική η εμφάνιση Το Δίκτυο εμφάνισης Google. Το Δίκτυο εμφάνισης GoogleΓιατί είναι σημαντική η εμφάνιση;

Γιατί είναι σημαντική η εμφάνιση Το Δίκτυο εμφάνισης Google. Το Δίκτυο εμφάνισης GoogleΓιατί είναι σημαντική η εμφάνιση; Το Δίκτυο εμφάνισης GoogleΓιατί είναι σημαντική η εμφάνιση; Ατζέντα Γιατί να διαφημιστώ στο Διαδίκτυο; Τι είναι το Δίκτυο εμφάνισης Google; Κύκλος αγορών πελάτη Γιατί να επιλέξω το Δίκτυο εμφάνισης Google;

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 1Τι είναι ο Παγκόσµιος Ιστός; Λόγω της µεγάλης απήχησης του Παγκόσµιου Ιστού πολλές φορές ταυτίζουµε τον Παγκόσµιο Ιστό µε το Διαδίκτυο. Στην πραγµατικότητα αυτή η αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος Θεματική Ενότητα 5 Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2013 2014 Όμοια Προϊόντα Χαμηλότερο Κόστος Πλεονέκτημα Κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MARKETING ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: κ. A. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ & κ. Γ.ΣΙΩΜΚΟΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έννοια και περιεχόμενο τον Μάρκετινγκ Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ Μίγμα Μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Διανομή Προώθηση Διοίκηση Πωλήσεων Τμηματοποίηση της Αγοράς Έννοια και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2016-2017 Detailed Plan:

Διαβάστε περισσότερα

Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ

Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Εξέταση των υποσυστημάτων που σχετίζονται με πωλήσεις και μάρκετινγκ Κατανόηση των διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρηματικών διαδικασιών στα υποσυστήματα αυτά Μελέτη Περίπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις έρευνες

Σύμφωνα με τις έρευνες Το Διαδίκτυο αλλάζει τις δυνατότητες για πληροφορίες υγείας Σύμφωνα με τις έρευνες Οι ασθενείς: επιθυμούν να έχουν οι ίδιοι περισσότερο έλεγχο και ρόλο - 80% των χρηστών του Internet, ψάχνουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα Ποτά Βιολογικά προϊόντα. Εκθέσεις. Ενέργεια-Ανακύκλωση- Χημικά-Πλαστικά. Ηλεκτρονικές Αγορές

Τρόφιμα Ποτά Βιολογικά προϊόντα. Εκθέσεις. Ενέργεια-Ανακύκλωση- Χημικά-Πλαστικά. Ηλεκτρονικές Αγορές Εκθέσεις Τρόφιμα Ποτά Βιολογικά προϊόντα Ενέργεια-Ανακύκλωση- Χημικά-Πλαστικά Ηλεκτρονικές Αγορές H Online Expo, το καλύτερο εργαλείο για την παγκόσμια προβολή σας! Οι διαδικτυακές εκθέσεις αποτελούν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 4 η ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2011

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2011 Ισχύει από 01.05.2011 31.12.2011 1. Περιγραφή Υπηρεσίας Η υπηρεσία Πλοηγός, που παρέχεται µέσω του ιστοχώρου www.ploigos.gr, παρέχει δωρεάν γεωγραφική πληροφόρηση και πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Θεσσαλονίκη 6/12/2001 Βασίλης Φούρκας, ΕΜΧΑ Η δηµιουργία και λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords κάθε κλικ και μια κλήση

Google AdWords κάθε κλικ και μια κλήση Google AdWords κάθε κλικ και μια κλήση Τα AdWords είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος για επιχειρήσεις κάθε µεγέθους να διαφηµίσουν τα προϊόν Πώς λειτουργεί η διαφήμιση στο Google AdWords TM Οι διαφηµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο; Κάθε είδος εμπορικής συναλλάγης μεταξύ προσώπων, φυσικών και μη, που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα. Είναι η διάθεση και αγοραπωλησία προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν SKIAS. engineering

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν SKIAS. engineering ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Αριστοτέλους 121, 73100, Χανιά Κρήτης, Τηλ: 2821051544 - Fax: 2821051184 - Web: www.skias-.gr Π Ρ Ο Φ Ι Λ Το exetastiki.gr αναπτύχθηκε το 2007 από το Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ. Marketing Guide. Η µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων της συµµετοχής σας είναι κοινή προσπάθεια!

ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ. Marketing Guide. Η µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων της συµµετοχής σας είναι κοινή προσπάθεια! ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Marketing Guide Η µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων της συµµετοχής σας είναι κοινή προσπάθεια! 1 Σας ευχαριστούµε θερµά για την συµµετοχή σας στην Έκθεση Mini Market & Περίπτερο 2, 3

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η διαφήμιση με μία μόνο λέξη χαρακτηρίζεται και ως «υπόσχεση», καθώς δίνει μια υπόσχεση στον υποψήφιο αγοραστή, για το προϊόν που διαφημίζει και αναφέρεται στην επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Ορισμός e-επιχειρείν Ένα σύνολο από ενδο- και δι- επιχειρηματικές στρατηγικές και προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing).

2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing). 1 Εισαγωγή στο Internet Marketing 1.1. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε. 1.2. Εξοικείωση µε τα εργαλεία βελτιστοποίησης των µηχανών αναζήτησης. 2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (κυρίως δικτύων) για κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων της συµµετοχής σας είναι κοινή προσπάθεια!

Η µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων της συµµετοχής σας είναι κοινή προσπάθεια! Οδηγός Marketing Η µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων της συµµετοχής σας είναι κοινή προσπάθεια! Σας ευχαριστούµε θερµά για την συµµετοχή σας στην Έκθεση Super Market, Mini Market & Περίπτερο 23, 24 και 25

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστική στρατηγική

Ανταγωνιστική στρατηγική Ανταγωνιστική στρατηγική Δρ Αντώνης Λιβιεράτος 1. Πηγές ανταγωνιστικού Όμοια προϊόντα Χαμηλότερο κόστος Πλεονέκτημα κόστους Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Υψηλή τιμή Μοναδικό προϊόν Πλεονέκτημα διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» * της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΊΑ- Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ένας οργανισµός χωρίς στρατηγικό σχέδιο Είναι σαν µια γάτα που κυνηγάει την ουρά της... Είναι σαν τον άστεγο που δεν έχει πού να πάει... Τα κέρδη από ενσυνείδητη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Επίπεδα σχεδίου µάρκετινγκ Στρατηγικό Επιλογή Αγοράς στόχου Καθορισµός Πρότασης αξίας Ανάλυση των ευκαιριών της αγοράς Τακτικό Χαρακτηριστικά προϊόντος Προώθηση Προβολή Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Όχι. e-marketing & e-advertising. ωφέλειες. Παραδοσιακό Μάρκετινγκ. Νέες Τεχνολογίες. e-marketing. αγοράζουν

Όχι. e-marketing & e-advertising. ωφέλειες. Παραδοσιακό Μάρκετινγκ. Νέες Τεχνολογίες. e-marketing. αγοράζουν & e-advertising Προώθηση και επικοινωνία στον τουρισµό, µε την χρήση νέων τεχνολογιών ρ.. Ευάγγελος Χρήστου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Αγοράζουν οι καταναλωτές τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες; ΠάνταΌχι! αγοράζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ηλεκτρονικά Καταστήµατα Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ορισµός Τα Ηλεκτρονικά Καταστήµατα αποτελούν το ψηφιακό αντίστοιχο µιας επιχείρησης στο Internet που παρουσιάζει την ίδια και τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Δίκτυα Πωλήσεων στο Εξωτερικό Βέλτιστες Ελληνικές Λουτράκι,9 Ιουνίου 2010 0 Άγις Πιστιόλας Διευθυντής Marketing & Eξαγωγών Αgrino - ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Ε. Κρίση και Εξαγωγές «Η απάντηση η είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Fresh Line είναι Ready Business. Vodafone Power to you

Η Fresh Line είναι Ready Business. Vodafone Power to you Η Fresh Line είναι Ready Business Vodafone Power to you Η Fresh Line είναι µια εξαγωγική εταιρία όπου η πλειοψηφία των εργαζοµένων µας είναι συνέχεια εν κινήσει. Μας ήταν λοιπόν απαραίτητο ένα αξιόπιστο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση των ανεπιθύµητων ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Blocking spam mail. ηµήτρης Μπιµπίκας

Αντιµετώπιση των ανεπιθύµητων ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Blocking spam mail. ηµήτρης Μπιµπίκας Αντιµετώπιση των ανεπιθύµητων ηλεκτρονικών µηνυµάτων Blocking spam mail ηµήτρης Μπιµπίκας 2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ/ BLOCKING SPAM MAIL Αντιµετώπιση των ανεπιθύµητων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩ ΜΕΡΩΝ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΡΩΝ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙ 4 ΜΟΡΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα