Η συµβατότητα της διεξαγωγής και διαφήµισης καζίνο του διαδικτύου µε το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συµβατότητα της διεξαγωγής και διαφήµισης καζίνο του διαδικτύου µε το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο *"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΕΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ν. ΚΟΣΜΙΔΗΣ Η συµβατότητα της διεξαγωγής και διαφήµισης καζίνο του διαδικτύου µε το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο * Το ζήτηµα της νοµιµότητας διεξαγωγής και διαφήµισης τυχερών παιχνιδιών τύπου καζίνο στο διαδίκτυο απασχολεί έντονα τη θεωρία και τη νοµολογία σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Το εθνικό νοµικό πλαίσιο είναι ασαφές, ωστόσο εκτιµάται ότι επιτρέπει τη διεξαγωγή και διαφήµιση καζίνο του διαδικτύου. Η ρητή νοµοθετική αντιµετώπιση του ζητήµατος είναι απαραίτητη είτε προς την κατεύθυνση της απαγόρευσης είτε της αποσαφήνισης των όρων νόµιµης διεξαγωγής και διαφήµισης της εν λόγω δραστηριότητας. Προκειµένου να είναι οι όποιες απαγορεύσεις ήθελε τεθούν συµβατές µε διατάξεις υπερνοµοθετικής ισχύος (Σύνταγµα, ΕΣΔΑ και κοινοτικό δίκαιο) προϋποτίθεται µία συνεπής και συστηµατική πολιτική ελέγχου και περιορισµού όλων των µορφών τζόγου και όχι µόνο αυτών που θίγουν άµεσα ή έµµεσα τα δηµοσιονοµικά της χώρας». 1. Εισαγωγή Η ραγδαία εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου επηρεάζει αποφασιστικά και τον χώρο του δικαίου µε τη νοµική επιστήµη να προσπαθεί να παρακολουθήσει τις προκλήσεις που θέτει η νέα τεχνολογία. Μία από αυτές είναι η αντιµετώπιση των νοµικών συγκρούσεων που δηµιουργούνται όταν νόµιµη στη χώρα εγκατάστασης διαδικτυακή δραστηριότητα εµπίπτει στο απαγορευτικό πλαίσιο διατάξεων άλλης δικαιοδοσίας, πολίτες της οποίας, εξαιτίας της παγκόσµιας εµβέλειας του διαδικτύου, έχουν πλήρη και ανεµπόδιστη πρόσβαση σε αυτή 1. Εδώ εντάσσεται και η διεξαγωγή και διαφήµιση τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο, όπου οι νοµικές συγκρούσεις που προκαλούνται από τη διαφορετικότητα των εθνικών ρυθµίσεων χρωµατίζονται από δύο πρόσθετα χαρακτηριστικά. Πρώτον οι νοµοθετικές απαγορεύσεις του εκάστοτε forum αποτελούν διατάξεις δηµοσίας τάξης που αποσκοπούν στην προστασία των πολιτών από τα κοινωνικοηθικά προβλήµατα που συνεπάγεται ο τζόγος. Δεύτερον, οι ίδιες ρυθµίσεις συνήθως στοχεύουν και στην προάσπιση εθνικών µονοπωλίων ή ολιγοπωλίων, στα οποία µάλιστα συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα το κράτος, από τον ανταγωνισµό αλλοδαπών επιχειρήσεων, συνεπώς στοχεύουν στη διατήρηση σηµαντικών προσόδων για το δηµόσιο ταµείο. Νίκος Σ. Κοσµίδης Δικηγόρος, Μ.Δ. Εµπορικού Δικαίου, LL.M. Για τους ανωτέρω λόγους, το ζήτηµα απασχολεί σε έκταση τον νοµοθέτη, όπως και τη θεωρία και τη νοµολογία στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής 2 και σε κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3. Αντίστοιχη ενασχόληση δεν παρατηρείται στην ελληνική θεωρία, παρά τη συµβολή του κλάδου στην οικονο- µία της χώρας 4. Αυτό ενδεχοµένως να οφείλεται στην εκτίµηση ότι το εθνικό ρυθµιστικό περιβάλλον για τα τυχερά παιχνίδια είναι επαρκώς ορισµένο, ώστε να µην υφίστανται ασάφειες ως προς το τι επιτρέπεται και τι όχι. Μπορεί επίσης να οφείλεται στην επιφυλακτική στάση της επιστήµης να διερευνήσει τη νοµιµότητα δραστηριότητας µε αµφιλεγόµενη κοινωνικοηθική υπόσταση. Ωστόσο, η όποια κοινωνική απαξία µιας οικονοµικής δραστηριότητας εκτιµούµε ότι ενισχύει την ανάγκη ανάλυσης του νοµικού πλαισίου που την διέπει. Και τούτο ακόµη περισσότερο όταν αυτό το πλαίσιο δεν προσφέρει ασφάλεια δικαίου ως προς το ζήτηµα της νοµιµότητας διενέργειας και διαφήµισης ενός σηµαντικού τµήµατος ενός κλάδου τυχερών παιχνιδιών και συγκεκριµένα των καζίνο του διαδικτύου, θέµα το οποίο θα αναλυθεί στην παρούσα µελέτη 5. Ευχαριστίες στους Β. Τζέµο και Κ. Αλεξοπούλου για τις πολύτιµες παρατηρήσεις τους και στον Γ. Παραβάντη για τη γνωστοποίηση της ΜΠρΑθ 6011/2006. Βλ. την ΜΠρΑθ 6011/2006 σελ Βλ αντί πολλών Brenner and Koops, «Approaches to Cybercrime Jurisdiction», J.High Tech.L.2004,1. 2. Στις ΗΠΑ πρόσφατα ψηφίστηκε ο «Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006» που ουσιαστικά επιδιώκει να αποτρέψει την καταβολή χρηµάτων σε απαγορευµένες αλλοδαπές διαδικτυακές πλατφόρµες στοιχηµατισµού και καζίνο, ποινικοποιώντας την αποδοχή από αυτές χρηµατικών ποσών από παίκτες εντός ΗΠΑ και απαγορεύοντας αντίστοιχα σε φορείς του χρηµατοπιστωτικού τοµέα να προωθούν αυτού του είδους τα χρηµατικά εµβάσµατα. Για µια ανάλυση βλ. αντί πολλών N. Rose, «The Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 Analyzed», δηµοσιευµένο στην ιστοσελίδα com/articles/30106.html 3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα δηµοσίευσε στην ιστοσελίδα της (http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm), οικονοµική και νοµική µελέτη του Swiss Institute of Comparative Law για τα τυχερά παιχνίδια («Study of gambling services in the Internal Market of the European Union», 2006, εφεξής η Μελέτη). Στη Μελέτη περιέχονται οι εθνικές ρυθµίσεις για τα τυχερά παιχνίδια στα 25 κράτη - µέλη, ενώ σηµαντικός χώρος αφιερώνεται στα θέµατα που αναφύονται από τη διαδικτυακή διεξαγωγή αυτών. 4. Στατιστικά στοιχεία για την ελληνική αγορά τυχερών παιχνιδιών περιέχονται στη Μελέτη, σελ.1466 επ. Σύµφωνα επίσης µε την εφηµερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ της : «Ετησίως ο τζίρος από τα τυχερά παιχνίδια, παράνοµα και νόµιµα, αγγίζει τα 8 δισ. ευρώ». 5. Αντίθετα, δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας η νοµιµότητα διεξαγωγής και διαφήµισης διαδικτυακού στοιχήµατος, ζήτηµα για το οποίο άλλωστε υπάρχει ρητή απαγόρευση στον Ν 2433/

2 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 2. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις για τα καζίνο του διαδικτύου Το ελληνικό δίκαιο δεν περιλαµβάνει ορισµό για την έννοια καζίνο του διαδικτύου. Ως τέτοια θα πρέπει να θεωρήσουµε ότι νοούνται οι διαδικτυακοί τόποι, οι οποίοι λειτουργούν ως αµφίδροµες (interactive) πλατφόρµες που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες να επιδίδονται σε ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια, αντίστοιχα µε αυτά που συναντά κανείς σε ένα παραδοσιακό καζίνο 6. Ως τυχερά παιχνίδια ορίζονται αυτά που πραγµατοποιούνται µε στόχο το οικονοµικό όφελος ή µη και των οποίων η επιτυχής έκβαση εξαρτάται κατά κύριο λόγο ή αποκλειστικά από την τύχη και δεν µπορεί να επηρεαστεί από τον παίκτη 7. Στις περιπτώσεις που το τυχερό παιχνίδι περιλαµβάνει οικονοµικό όφελος για τον παίκτη, απαραίτητο εννοιολογικό γνώρισµα είναι και η εκ µέρους του επιδιδόµενου καταβολή χρηµατικού ποσού ως αντάλλαγµα της ευκαιρίας που του παρέχεται να κερδίσει 8. Τα καζίνο του διαδικτύου αποτελούν µία σχετικώς καινούρια και ταχέως αναπτυσσόµενη υποαγορά στην ευρύτερη αγορά τυχερών παιχνιδιών 9. Η µεγάλη ανάπτυξη βασίζεται ιδίως στη δυνατότητα που παρέχει το διαδίκτυο για άµεση -και µάλιστα υπό συνθήκες ανωνυµίας- πρόσβαση σε κάθε έναν δυνητικό καταναλωτή της εν λόγω υπηρεσίας, µε µοναδικές προϋποθέσεις την κατοχή προσωπικού υπολογιστή, σύνδεσης στο διαδίκτυο και πιστωτικής κάρτας. Όπως οι περισσότερες οικονοµικές υπηρεσίες, η προώθηση των καζίνο του διαδικτύου προϋποθέτει τη διαφηµιστική προβολή τους, είτε στο ίδιο το διαδίκτυο, που είναι και ο κανόνας, είτε στα παραδοσιακά µέσα ενηµέρωσης 10. Και είναι το σχετικά πρόσφατο φαινόµενο της έντονης διαφηµιστικής προβολής καζίνο του διαδικτύου σε διάφορα ελληνικά ΜΜΕ, σε συνδυασµό µε την προαναφερθείσα ευκολία πρόσβασης των παικτών, που γεννούν προβληµατισµό ως προς τη νοµιµότητα διεξαγωγής και διαφήµισης της εν λόγω δραστηριότητας. 3. Το νοµικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή καζίνο του διαδικτύου Στην ελληνική έννοµη τάξη υπάρχει πλήθος νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που διέπουν τα τυχερά παιχνίδια γενικότερα αλλά και τα παραδοσιακά καζίνο ειδικότερα 11. Ωστόσο, δεν υπάρχει ρυθµιστικό πλαίσιο που να αφορά per se τη λειτουργία καζίνο του διαδικτύου. Το ερώτηµα που τίθεται είναι αν η υφιστάµενη νοµοθεσία µπορεί να ερµηνευτεί µε τρόπο που οι όποιοι περιορισµοί ή απαγορεύσεις της να καταλαµβάνουν αναλογικά και τα καζίνο του διαδικτύου, υπό την απαραίτητη ασφαλώς προϋπόθεση να υφίσταται διεθνής δικαιοδοσία της Ελλάδας. Χωρίς να µπορούµε στο πλαίσιο της παρούσας να επεκταθούµε ΜΕΛΕΤΕΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ στο προκαταρκτικό αυτό ζήτηµα 12, εκτιµούµε ότι, καθώς δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση, η ύπαρξη διεθνούς δικαιοδοσίας για συµπεριφορές που λαµβάνουν χώρα στο διαδίκτυο πρέπει να κριθεί βάσει της αρχής της εδαφικότητας. Σύµφωνα µε αυτή, θα υπάγονται στον έλεγχο µιας δικαιοδοσίας συ- µπεριφορές που είτε πραγµατοποιούνται στο έδαφος του forum είτε, αν και πηγάζουν στην αλλοδαπή, αναπτύσσουν αποτελέσµατα σε αυτό (effects doctrine) 13. Συνεπώς, θα υφίσταται τουλάχιστον νοµοθετική αρµοδιότητα (legislative jurisdiction) 14 ελέγχου για ιστοσελίδες που λειτουργούν 6. Στην ΥΑ Τ/6736 (ΦΕΚ Β 929/ ), άρθρο 2, αναφέρεται ότι «Τυχερό παιχνίδι νοείται οποιοδήποτε επιτρεπόµενο κατά τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 3, του Ν 2206/1994 παιχνίδι σε Καζίνο και κάθε άλλο που επιτρέπεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί Καζίνο», ενώ στο άρθρο 3 παρ. 7 του Ν 2206/1994 γίνεται παράθεση των παιχνιδιών που επιτρεπτώς διεξάγονται στα ελληνικά καζίνο. 7. Βλ. άρθρο 15 παρ. 1 Ν 2753/1999: «Τυχερά παίγνια είναι τα παίγνια των οποίων το αποτέλεσµα εξαρτάται, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο, από την τύχη. Ως τυχερά παίγνια θεωρούνται και τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια που παραλλάσσονται σε τυχερά ή για το αποτέλεσµα των οποίων συνοµολογείται στοίχηµα µεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή το αποτέλεσµά τους µπορεί να αποδώσει στον παίκτη οικονοµικό όφελος οποιασδήποτε µορφής». 8. Μελέτη, σελ Η παγκόσµια αγορά «αµφίδροµων» τυχερών παιχνιδιών (στα οποία περιλαµβάνεται το διαδίκτυο και δευτερευόντως τα κινητά τηλέφωνα και η ψηφιακή τηλεόραση) εκτιµάται ότι είχε Ακαθόριστα Έσοδα (ήτοι τζίρος αφαιρουµένων των κερδών των παικτών) το 2003 ύψους 5,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων στα καζίνο του διαδικτύου αναλογούσαν 1,5 δισ. ευρώ. Οι εκτιµήσεις προβλέπουν σηµαντική ανάπτυξη του τοµέα για τα αµέσως επόµενα χρόνια, Μελέτη, σελ. 1404, 1407 και 1479 επ. όπου και αναλυτική παρουσίαση της εν λόγω αγοράς. 10. Στα παραδοσιακά µέσα η διαφηµιστική προβολή ουσιαστικά θα αφορά τη συγκεκριµένη ιστοσελίδα ή απλά το όνοµα του καζίνο του διαδικτύου. Αντίθετα, η διαφήµιση στο διαδίκτυο δύναται να πραγµατοποιείται και µε περισσότερο άµεσες µεθόδους, όπως µε χρήση «banners», «pop-up windows», αποστολή µαζικών s (spamming) κ.λπ. Στο αντικεί- µενο της παρούσας µελέτης δεν περιλαµβάνεται και η νοµιµότητα ή µη συγκεκριµένων διαφηµιστικών µεθόδων του διαδικτύου. Για το ζήτηµα αυτό υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία. Βλ. ενδεικτικά, Κ. Δελούκα- Ιγγλέση, «Η προστασία του καταναλωτή από την άµεση διαφήµιση στο διαδίκτυο», ΔiΜΕΕ 2004, Σχετικές διατάξεις είναι διάσπαρτες σε νόµους και ΥΑ. Βλ. ιδίως ΒΔ 29/1971, Ν 3037/2002, Ν 2206/1994, Ν 3039/2002 και YA Αριθ. Τ/6736 (ΦΕΚ Β 929/ ). Η Ελληνική Πολιτεία θέτει υπό αυστηρό κρατικό έλεγχο τον τοµέα των καζίνο, τόσο για λόγους κοινωνικούς και ηθικούς, όσο, ασφαλώς, και για λόγους δηµοσιονοµικούς, βλ. άρθρο 3 παρ. 1 Ν 2206/1994: «Η λειτουργία των καζίνων υπόκειται στον έλεγχο του κράτους» και άρθρο 1 παρ. 1 του ιδίου νόµου: «Επιτρέπεται η χορήγηση αδειών λειτουργίας δώδεκα (12) επιχειρήσεων καζίνων στη χώρα». 12. Για το ζήτηµα της διεθνούς δικαιοδοσίας συµπεριφορών µε στοιχεία αλλοδαπότητας βλ. Ν. Κοσµίδη, «Διεθνείς Συγκεντρώσεις Επιχειρήσεων», 2002, σελ. 11επ. και εκεί παραποµπές. Ειδικότερα για το θέµα της διεθνούς δικαιοδοσίας ελέγχου συµπεριφορών στο διαδίκτυο βλ. αντί πολλών Brenner and Koops, ό.π. 13. Κοσµίδης, ό.π., σελ. 18 επ. 14. Διαφορετικό είναι το ζήτηµα αν στην πράξη θα υπάρχει και εκτελεστική αρµοδιότητα (enforcement jurisdiction) της Ελλάδας, δηλ. αρµοδιότητα εκτέλεσης της όποιας δικαστικής ή διοικητικής απόφασης εις βάρος αλλοδαπού καζίνο του διαδικτύου. 29

3 ΜΕΛΕΤΕΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ν. ΚΟΣΜΙΔΗΣ από εταιρίες εγκατεστηµένες στην Ελλάδα ή για ιστοσελίδες που «απευθύνονται» στο κοινό στην Ελλάδα 15. α) Το άρθρο 4 παρ. 1 Ν 2206/1994 Κατ αρχάς θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η απαγόρευση του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν 2206/1994 περί ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας, ελέγχου καζίνο («Απαγορεύεται σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να θέτει σε λειτουργία, διατηρεί ή εκθέτει προς διεξαγωγή παιχνιδιού οποιοδήποτε µέσο ή υλικό διεξαγωγής παιχνιδιού ή µηχάνηµα µε νοµίσµατα για την απόκτηση χρηµατικού κέρδους»), περιλαµβάνει και τα καζίνο του διαδικτύου, της έννοιας «µέσο ή υλικό διεξαγωγής παιχνιδιού» θεωρούµενης ότι καταλαµβάνει και τις πλατφόρµες online casinos. Μια τέτοια ερµηνεία, ωστόσο, εκτιµούµε ότι δεν είναι ορθή και τούτο, καθώς από το όλο περιεχόµενο του Ν 2206/1994, που θεσπίστηκε σε εποχή που δεν είχε εµφανιστεί η υπό εξέταση δραστηριότητα, καταδεικνύεται ότι οι όποιες ρυθµίσεις του περιορίζονται στον τρόπο λειτουργίας των συµβατικών καζίνο (άδειες και προϋποθέσεις λειτουργίας, διαγωνισµοί για αδειοδότηση κ.ά). Επιπλέον, η κατά διασταλτική ερµηνεία επέκταση απαγορεύσεων που περιορίζουν συνταγµατικά και κοινοτικά δικαιώµατα, όπως, ενδεικτικά, η οικονοµική ελευθερία και η ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών αντίστοιχα 16, µπορεί επιτρεπτώς να πραγµατοποιείται µόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις που δεν συντρέχουν στην περίπτωση του Ν 2206/1994. Ακόµα και υπό την αντίθετη ερµηνευτική εκδοχή, από τη διατύπωση του ανωτέρω νόµου προκύπτει σαφώς ότι οι ρυθµίσεις του σε κάθε περίπτωση θα αφορούσαν µόνο τα καζίνο του διαδικτύου µε εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια. β) Το άρθρο 17 του Ν 3229/2004 Στο άρθρο 17 του Ν 3229/2004 ορίζεται ότι στις αρµοδιότητες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών περιλαµβάνεται ο έλεγχος της µη διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών µέσω διαδικτύου, διάταξη από την οποία θα µπορούσε να συναχθεί ότι τα καζίνο του διαδικτύου αποτελούν απαγορευµένη δραστηριότητα. Ο έλεγχος «συνίσταται στον έλεγχο νοµιµότητας διεξαγωγής του παιχνιδιού, στον έλεγχο οικονοµικής διαχείρισης, στον έλεγχο διεξαγωγής του τυχερού παιχνιδιού, στον έλεγχο απόδοσης των κερδών στους πελάτες και το Δηµόσιο κ.ά.» (άρθρο 17 παρ. 2). Το υπό εξέταση άρθρο δεν καθορίζει ποια τυχερά παιχνίδια του διαδικτύου είναι παράνοµα, παραπέµποντας έτσι για αυτή τη διευκρίνιση σε διατάξεις της λοιπής ελληνικής νοµοθεσίας. Συνεπώς, εφόσον κάποιο τυχερό παιχνίδι δεν απαγορεύεται ειδικώς από άλλον νόµο (όπως εν προκειµένω τα καζίνο του διαδικτύου) δεν τίθεται και ζήτηµα ελέγχου της µη διεξαγωγής του από την εν λόγω Επιτροπή. γ) O Ν 3037/2002 Ο γνωστός Ν 3037/2002 «Περί απαγόρευσης παιγνίων» προβλέπει, επ απειλή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων (βλ. άρθρα 4 και 5 αντίστοιχα), ότι «απαγορεύεται η διεξαγωγή των υπό στοιχεία β, γ και δ του άρθρου 1 παιγνίων 17 περιλαµβανοµένων και των υπολογιστών σε δηµοσία γενικά κέντρα, όπως ξενοδοχεία, καφενεία, αίθουσες αναγνωρισµένων σωµατείων κάθε φύσης και σε κάθε άλλο δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο. Επίσης απαγορεύεται η εγκατάσταση των παιγνίων αυτών» (άρθρο 2 παρ. 1). Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι τα καζίνο του διαδικτύου εµπίπτουν στο απαγορευτικό του νόµου ως ηλεκτρονικά διεξαγόµενα παίγνια. Άλλωστε στην παρ. 1 του άρθρου 3 αναφέρεται ότι «η διενέργεια παιγνίου µε τους υπολογιστές αυτούς (εννοείται τους υπολογιστές που βρίσκονται εντός καταστηµάτων που λειτουργούν ως επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου 18 ), ανεξάρτητα από τον τρόπο διενέργειάς του, απαγορεύεται» 19. Επιπλέον, η ιστορική και τελολογική ερµηνεία του νόµου αποκαλύπτει ότι σκοπός του νοµοθέτη ήταν η επέκταση της απαγόρευσης σε όποιο τεχνικό µέσο θα µπορούσε δυνητικά να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη οποιασδήποτε µορφής τζόγου 20. Αυτή τη θέση φαίνεται να υποστηρίζει έµµεσα και η ελληνική Κυβέρνηση 21. Από την άλλη µεριά, η συνδυαστική ανάγνωση του προαναφερθέντος άρθρου 2 του Ν 3037/2002, που κάνει λόγο 15. Για το εν λόγω κριτήριο θεµελίωσης αρµοδιότητας βλ. και άρθρο 3 παρ. 6 ΠΔ 100/2000: «Σε κάθε περίπτωση, οι αρµόδιες ελληνικές αρχές διατηρούν το δικαίωµα να λαµβάνουν µέτρα εναντίον κάθε τηλεοπτικού φορέα, ο οποίος εγκαθίσταται σε άλλο κράτος µέλος ή τρίτη χώρα, του οποίου όµως η δραστηριότητα απευθύνεται πλήρως ή κατά κύριο λόγο προς το ελληνικό κοινό, εφόσον η συγκεκριµένη εγκατάσταση έλαβε χώρα για να αποφύγει ο τηλεοπτικός φορέας την εφαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας». 16. Βλ. κατωτέρω υπό αρ. 3 στοιχ. στ. 17. Το άρθρο 1 παρ.1 ορίζει τις κατηγορίες παιγνίων ως εξής: «Κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος νοµού: α. Μηχανικά διεξαγόµενο παίγνιο είναι εκείνο, για τη λειτουργία του οποίου είναι αναγκαία και η συµβολή της µυϊκής δύναµης του παίκτη. β. Ηλεκτρικά διεξαγόµενο παίγνιο είναι εκείνο για τη λειτουργία του οποίου απαιτείται η παρουσία ηλεκτρικών υποστηρικτικών µηχανισµών. γ. Ηλεκτροµηχανικά διεξαγόµενο παίγνιο είναι εκείνο, για τη λειτουργία του οποίου απαιτείται τόσο η παρουσία ηλεκτρικών υποστηρικτικών µηχανισµών όσο και η συµβολή της µυϊκής δύναµης του παίκτη. δ. Ηλεκτρονικά διεξαγόµενο παίγνιο είναι εκείνο για τη λειτουργία του οποίου, εκτός των υποστηρικτικών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και άλλων µηχανισµών, απαιτείται η ύπαρξη και εκτέλεση λογισµικού (προγράµµατος). ε. Ψυχαγωγικό τεχνικό παίγνιο είναι εκείνο του οποίου το αποτέλεσµα εξαρτάται αποκλειστικά από την τεχνική ή πνευµατική ικανότητα του παίκτη και η διενέργειά του έχει αποκλειστικά ψυχαγωγικό σκοπό». 18. Πρόκειται για τα λεγόµενα Internet cafés. 19. Βλ. και την ΥΑ Αριθ /1491 (ΦΕΚ Β 1827/ ), στο άρθρο 1 παρ. 3 στοιχ. στ της οποίας αναφέρεται ότι: «Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή παιγνίων σε Ιnternet ή Ιntranet Sites που διαθέτουν παίγνια». 20. Βλ. και Διευκρινιστική Ανακοίνωση της του Υπουργείου Οικονοµικών για τον Ν 3037: «Σκοπός του νόµου 3037/2002 είναι ο αποτελεσµατικός αποκλεισµός του παράνοµου τζόγου και των παράνο- µων εσόδων που αυτός αποφέρει και συνακόλουθα, η επίλυση των µεγάλων κοινωνικών προβληµάτων που ο τζόγος αυτός δηµιουργεί». 21. Στο κείµενο που απεστάλη από τις ελληνικές αρχές προς τους διενεργούντες τη Μελέτη απλά περιγράφεται το ισχύον νοµικό πλαίσιο, χωρίς να αναφέρεται κάτι συγκεκριµένο για τα διαδικτυακά καζίνο. Ωστόσο, έµµεσα συνάγεται ότι η ελληνική Κυβέρνηση εκτιµά πως κάθε διαδικτυακή δραστηριότητα στον τοµέα απαγορεύεται, βλ. Μελέτη, σελ. 387επ. και σελ

4 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ για «δηµόσια γενικά κέντρα» και «δηµόσιους ή ιδιωτικούς χώρους», µε τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 που προβλέπουν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις µόνο για όσους «εκµεταλλεύονται ή διευθύνουν κέντρα ή άλλους χώρους στους οποίους διενεργούνται ή εγκαθίστανται παίγνια απαγορευµένα», εκτιµούµε πως αφήνει περιθώριο να υποστηριχθεί και η αντίθετη άποψη, ήτοι ότι το απαγορευτικό του νόµου καταλαµβάνει αποκλειστικά δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στην Ελλάδα. Αντίθετα, δεν εκτείνεται η απαγόρευση σε δραστηριότητες του διαδικτύου, τουλάχιστον στις περιπτώσεις όπου η υπηρεσία προέρχεται από την αλλοδαπή και ο πάροχός της είναι επίσης εγκατεστηµένος στην αλλοδαπή, ακόµα και αν σε αυτές τις δραστηριότητες έχουν πρόσβαση µέσω διαδικτύου και πρόσωπα που βρίσκονται εντός της ελληνικής Επικράτειας. Στον νοµικό προβληµατισµό για το αν οι απαγορεύσεις του Ν 3037/2002 επεκτείνονται στα καζίνο του διαδικτύου και αν ναι, υπό ποίες προϋποθέσεις, θέτει τέλος η πρόσφατη απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση C-65/ Συγκεκριµένα, το Δικαστήριο, κατόπιν προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελληνικής Δηµοκρατίας, ουσιαστικά κατήργησε, όπως αναµενόταν 23, τον εν λόγω νό- µο κρίνοντας ότι οι προβλεπόµενες απαγορεύσεις είναι αντίθετες στα άρθρα 28 ΕΚ, 43 ΕΚ και 49 ΕΚ 24. Συγκεκριµένα, το ΔΕΚ έκρινε ότι οι διατάξεις του Ν 3037/2002 δεν µπορούν να εξεταστούν υπό το πρίσµα της ειδικής νοµολογίας, η οποία εφαρµόζεται παγίως για τη δικαιολόγηση κρατικών περιορισµών στον τοµέα των τυχερών παιχνιδιών, καθώς τα παίγνια που καταλαµβάνονται από την απαγόρευση του ελληνικού νόµου «δεν είναι εκ φύσεως τυχερά, καθόσον ο σκοπός τους δεν είναι η προσδοκία του χρηµατικού κέρδους» 25. Η ορθότερη ερµηνεία αυτού του σκέλους της απόφασης είναι ότι οι διατάξεις του Ν 3037/2002 δεν εµπίπτουν στο πλαίσιο της νοµολογίας του ΔΕΚ περί τυχερών παιγνίων (για την οποία θα αναφερθούµε κατωτέρω), στο µέτρο που καταλαµβάνουν και παίγνια που δεν σκοπούν στην προσδοκία χρηµατικού κέρδους. Αντίθετα, στην περίπτωση που η υπό εξέταση εθνική ρύθµιση περιόριζε τις απαγορεύσεις στα παίγνια που ενείχαν την προσδοκία χρηµατικού κέρδους, η σχετική νοµολογία θα είχε εφαρµογή προκειµένου να εκτιµηθεί η συµβατότητα των τιθέµενων απαγορεύσεων µε τις κοινοτικές ελευθερίες. Επιπλέον, οι «επιτακτικοί λόγοι γενικού συµφέροντος» 26 που επικαλέστηκε η Ελληνική Δηµοκρατία κρίθηκε ότι δεν µπορούν να δικαιολογήσουν τα εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, υπηρεσιών και του δικαιώµατος εγκατάστασης, που θέτουν οι υπό εξέταση απαγορεύσεις, όντας δυσανάλογοι προς τους επιδιωκόµενους σκοπούς 27. δ) Ο Ν 2331/1995 Τις αµφιβολίες για το αν οι απαγορεύσεις της προαναφερθείσας ελληνικής νοµοθεσίας επεκτείνονται στα καζίνο του διαδικτύου εκτιµούµε ότι αίρει ένας νόµος, ο οποίος κατ αρχάς, δεν αφορά στα τυχερά παίγνια. Συγκεκριµένα, µε τις διατάξεις του Ν 2331/1995, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν 3424/2005, τιµωρούνται πράξεις νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 1 στοιχ. α ). Παράλληλα, επιβάλλεται η υποχρέωση σε µία σειρά από επαγγελµατικές κατηγορίες («πρόσωπα») να αναφέρουν στις αρµόδιες αρχές ύποπτες ή ασυνήθιστες συναλλαγές και να µην παρουσιάζουν ψευδή ή παραπλανη- 22. Απόφαση ΔΕΚ της 26ης Οκτωβρίου 2006, C-65/2005, «Επιτροπή κατά Ελληνικής Δηµοκρατίας», δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου 23. Βλ. ενδεικτικά Μάλλιο, «Ηλεκτρονικά παιχνίδια και Internet cafés. Μια ακόµα καταδίκη της Ελλάδας στο ΔΕΚ;», ΔiΜΕΕ 2004,505 και Γνωµοδότηση Γέροντα και Παπαϊωάννου, «Τυχόν αντισυνταγµατικότητα και µη συµβατό µε το Σύνταγµα και τις θεµελιώδεις συνταγµατικές αρχές, αλλά και µε το κοινοτικό δίκαιο, των διατάξεων του Ν 3037/2002 και της κοινής υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότησή του», ΔιΔικ 2005,1123 επ. 24. Υπόθεση C-65/2005, σκ. 68. Το ΔΕΚ έκρινε ότι οι υπόψη διατάξεις του Ν 3037/2002 συνιστούν «µέτρο ισοδυνάµου αποτελέσµατος προς ποσοτικό περιορισµό» κατά την έννοια του άρθρου 28 ΕΚ, καθώς η απαγόρευση εγκαταστάσεως όλων των ηλεκτρικών, ηλεκτροµηχανικών µπορεί να έχει και πράγµατι είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του µεγέθους των εισαγωγών τέτοιων παιγνίων από άλλα κράτη µέλη, βλ. σκ. 28, 29, 30. Επιπλέον, κρίθηκε ότι ο επίµαχος νόµος ήταν αντίθετος και µε τις διατάξεις των άρθρων 43 ΕΚ και 49 ΕΚ, καθώς µπορεί να καταστήσει δυσχερέστερη, ή και να παρεµποδίσει πλήρως, αφενός την εκ µέρους των επιχειρηµατιών που προέρχονται από άλλα κράτη µέλη άσκηση του δικαιώµατός τους να εγκαθίστανται στην Ελλάδα µε σκοπό την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών και αφετέρου την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών µέσω του Διαδικτύου σε αποδέκτες εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος µέλος (σκ. 48, 51, 54 και 55). 25. Ibid, σκ. 36 και 37. Σηµειώνουµε ότι οι διατάξεις του άρθρου 3 Ν 3037/2002 και του άρθρου 1 παρ. 3 στοιχ. στ της προαναφερθείσας ΥΑ Αριθ /1491, που απαγορεύουν τη διενέργεια παιγνίου µε υπολογιστές σε internet cafés έχουν κριθεί αντισυνταγµατικές από ελληνικά δικαστήρια. Συγκεκριµένα κρίθηκε ότι η απαγόρευση αντιβαίνει στο άρθρο 5 παρ. 1 Σ, που καθιερώνει την αρχή της οικονοµικής ελευθερίας και προσκρούει επίσης στη συνταγµατικά κατοχυρωµένη (άρθρο 25 Σ) αρχή της αναλογικότητας, στο µέτρο που «καταλαµβάνει και τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές εγκατεστηµένους σε καταστήµατα προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, απαγορεύει δηλαδή την άσκηση δραστηριότητας, η οποία δεν αποδοκιµάζεται από την έννοµη τάξη και δεν παραβιάζει τα χρηστά ήθη», βλ. ΣτΕ ΕΑ 244/2004, δηµοσιευµένη σε ΔiΜΕΕ 2004,423, µε σχόλιο Αλ. Οικονόµου. 26. Για το νοµολογιακό κανόνα Cassis de Dijon (απόφαση ΔΕΚ της 20ής Φεβρουαρίου 1979, 120/78, Rewe, Συλλ. 1979, 649) περί «επιτακτικών αναγκών γενικού συµφέροντος», οι οποίες, αν συντρέχουν µπορούν να δικαιολογήσουν αδιακρίτως, δηλ. µη σχετιζόµενους µε την εθνικότητα, εφαρµοζόµενους κρατικούς περιορισµούς στις τέσσερις κοινοτικές ελευθερίες, βλ. αντί πολλών Αναγνωστοπούλου-Γιαννάκου σε Σκουρή «Ερµηνεία Συνθηκών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 2003, σελ. 424 επ. 27. Υπόθεση C-65/2005, σκέψεις Συγκεκριµένα, το Δικαστήριο έκρινε στις σκέψεις 39 και 40 ότι: «... η Ελληνική Δηµοκρατία δεν αποδεικνύει ότι έθεσε σε εφαρµογή όλα τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα που µπορούν να επιτύχουν τον σκοπό τον οποίο το κράτος µέλος αυτό επιδιώκει, χρησιµοποιώντας µέτρα λιγότερο περιοριστικά για το ενδοκοινοτικό εµπόριο. Συγκεκριµένα, οι ελληνικές αρχές θα µπορούσαν όχι µόνο να χρησιµοποιήσουν άλλα καταλληλότερα και λιγότερο περιοριστικά για την ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων µέτρα, όπως πρότεινε η Επιτροπή κατά την προ της ασκήσεως προσφυγής διαδικασία, αλλά και να βεβαιωθούν για την ορθή και αποτελεσµατική εφαρµογή ή/και εκτέλεσή τους προς επίτευξη του επιδιωκοµένου σκοπού». 31

5 ΜΕΛΕΤΕΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ν. ΚΟΣΜΙΔΗΣ τικά στοιχεία, κατά παράβαση των σχετικών νοµοθετικών, διοικητικών και κανονιστικών διατάξεων και κανόνων (άρθρο 2 παρ. 1 στοιχ. β ). Στο άρθρο 2α παρ. 1 όπου αναφέρονται οι κατηγορίες στις οποίες επιβάλλονται οι ανωτέρω υποχρεώσεις περιλαµβάνονται ρητά και τα καζίνο του διαδικτύου (άρθρο 2α παρ. 1 στοιχ. θ ). Εύλογα λοιπόν κανείς µπορεί να συµπεράνει ότι θα συνιστούσε αντινοµία τα καζίνο του διαδικτύου να συγκαταλέγονται µε σειρά άλλων νοµίµων επαγγελµάτων -ενδεικτικά, ορκωτοί λογιστές, οίκοι δηµοπρασίας, δικηγόροι, συµβολαιογράφοι- στους υπόχρεους όχι απλά µη νοµιµοποίησης παράνοµων εσόδων αλλά και συνεργασίας µε το Υπουργείο Οικονοµίας στο έργο της αποκάλυψης του βασικού εγκλήµατος της νοµιµοποίησης εσόδων, ενώ παράλληλα η καθ εαυτή δραστηριότητά τους να θεωρείται παράνοµη. Μάλιστα, πρέπει να σηµειωθεί ότι η σχετική κοινοτική Οδηγία 2005/60, τη µεταφορά της οποίας στο ελληνικό δίκαιο πραγµατώνει ο Ν 3424/ 2005, αναφέρεται µόνο σε συµβατικά καζίνο 28. Συνεπώς, η αναφορά στα ως άνω υπόχρεα πρόσωπα των καζίνο του διαδικτύου αποτελεί πρωτοβουλία του Έλληνα νοµοθέτη. Ακόµα λοιπόν και αν απλά προδίδει έναν υπέρµετρο ζήλο ελέγχου πράξεων νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, δεν µπορούµε να αγνοήσουµε αυτή την προσθήκη κατά την de lege lata αναζήτηση της νοµιµότητας διεξαγωγής καζίνο του διαδικτύου. ε) Η ΜΠρΑθ 6011/2006 Την άποψη ότι η ελληνική νοµοθεσία δεν απαγορεύει τη διεξαγωγή καζίνο του διαδικτύου ενισχύει και η απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπ αριθµ. 6011/2006 (Τµήµα Ασφαλιστικών Μέτρων). H υπόθεση αφορούσε τη διαφήµιση αλλοδαπού καζίνο του διαδικτύου σε διαφηµιστικές πινακίδες ποδοσφαιρικών σταδίων, στην οποία αντιδρούσε ο Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ). Το Δικαστήριο, κατόπιν προσφυγής των διαφηµιστών βάσει των διατάξεων του αθέµιτου και ελεύθερου ανταγωνισµού, υποχρέωσε τον εναγόµενο Οργανισµό «να µην παρεµποδίζει µε οποιονδήποτε τρόπο τις αιτούσες να διαφηµίζουν στους διαφηµιστικούς χώρους των σταδίων των την ιστοσελίδα com.», αναγνωρίζοντας έτσι έµµεσα και τη νοµιµότητα της διεξαγωγής καζίνο του διαδικτύου, τουλάχιστον για αυτά που έχουν εγκατάσταση στην αλλοδαπή. στ) Υπερνοµοθετικές διατάξεις - Σύνταγµα και κοινοτικό δίκαιο i) Σύνταγµα Η προαναφερθείσα απόφαση του ΔΕΚ αναφορικά µε την ασυµβατότητα του Ν 3037/2002 µε το κοινοτικό δίκαιο δεν εµποδίζει τον Έλληνα νοµοθέτη να εισάγει εκ νέου περιορισµούς στη διενέργεια και διαφήµιση καζίνο του διαδικτύου, µε την προϋπόθεση όµως οι όποιες ρυθµίσεις να είναι συµβατές µε διατάξεις υπερνοµοθετικής ισχύος. Ειδικότερα, οι τυχόν περιορισµοί και απαγορεύσεις που ήθελε τεθούν στον τοµέα θα πρέπει να µην παραβιάζουν συνταγµατικές διατάξεις που προστατεύουν θεµελιώδη δικαιώµατα, ιδίως το σύστηµα των άρθρων 5 παρ. 1 και 106 παρ. 2 Σ που προστατεύουν την οικονοµική ελευθερία και την ιδιωτική οικονοµική πρωτοβουλία, υπό τις εκφάνσεις της επιχειρηµατικής ελευθερίας και του ελεύθερου ανταγωνισµού 29. Επιπλέον, στο µέτρο που για ανάλογες οικονοµικές δραστηριότητες παρέχονται από το ελληνικό κράτος άδειες σε προκαθορισµένο αριθµό επιχειρήσεων -µονοπώλιο στην περίπτωση του ΟΠΑΠ και numerous clausus για τα συµβατικά καζίνο- τίθεται θεωρητικά και θέµα σεβασµού της αρχής της ισότητας (άρθρο 4Σ) έναντι των τρίτων προσώπων στα οποία απαγορεύεται η ανάληψη αντίστοιχης δραστηριότητας 30. Σπουδαίοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος δύνανται να δικαιολογήσουν τους περιορισµούς στα προαναφερθέντα συνταγµατκά δικαιώµατα, εφόσον όµως τηρείται η αρχή της αναλογικότητας 31. Αυτά τα θέµατα θα αναλυθούν στο πλαίσιο της εκτίµησης της κοινοτικής διάστασης των περιορισµών των καζίνο του διαδικτύου 32. ii) Κοινοτικό δίκαιο Οι κρατικοί περιορισµοί και απαγορεύσεις στη διενέργεια των καζίνο του διαδικτύου εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 49 ΕΚ, εφόσον υπάρχουν στοιχεία κοινοτικότητας. Το ΔΕΚ έχει κρίνει ρητά ότι το άρθρο 49 ΕΚ αφορά per se τις υπηρεσίες που παρέχονται µέσω του Διαδικτύου σε αποδέκτες εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος µέλος, ώστε οποιοσδήποτε περιορισµός αυτής της δραστηριότητας να 28. Βλ. άρθρο 10 παρ. 1 Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309, σελ. 15). 29. Για τα σχετικά άρθρα του Συντάγµατος βλ. αντί πολλών Δαγτόγλου «Ατοµικά Δικαιώµατα Β», 1994, σελ. 992 επ. Βλ. και Γνωµοδότηση Γέροντα και Παπαϊωάννου, ό.π., σελ επ. 30. Για την αρχή της ισότητας του άρθρου 4 Σ, βλ. Θ. Αντωνίου «Ισότητα εντός και διά του νόµου», 1998 και εκεί παραποµπές. Το ενδεχόµενο παραβίασης της αρχής της ισότητας θα ήταν µεγαλύτερο στην περίπτωση που το ελληνικό κράτος παραχωρούσε άδεια διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών µέσω διαδικτύου σε έναν ή περισσότερους φορείς. 31. Για την αρχή της αναλογικότητας βλ., ενδεικτικά, V. Tzemos Das Untermassverbot, 2004 και εκεί παραποµπές και Σ. Ορφανουδάκη, «Η αρχή της αναλογικότητας», Το άρθρο 5 παρ. 1 Σ προστατεύει την οικονοµική ελευθερία υπό την επιφύλαξη της µη παραβίασης των δικαιωµάτων των άλλων και του σεβασµού του Συντάγµατος και των χρηστών ηθών. Η απαγόρευση διενέργειας καζίνο του διαδικτύου θα µπορούσε θεωρητικά να στηριχθεί στη «µη προσβολή δικαιωµάτων άλλων», ήτοι των δυνητικών παικτών, τους οποίους η κρατική απαγόρευση θα προφύλαττε από τα κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα του τζόγου. Ωστόσο, όπως θα αναφερθεί και κατωτέρω, αυτό προϋποθέτει µια συνεπή και συστηµατική κρατική πολιτική αντιµετώπισης του τζόγου. 32. Η αρχή της αναλογικότητας δεν έχει απαραίτητα το ίδιο περιεχόµενο στο κοινοτικό και το εθνικό δίκαιο, ωστόσο η πλούσια νοµολογία του ΔΕΚ δίνει χρήσιµες κατευθύνσεις και στον Έλληνα εφαρµοστή. 32

6 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ συνιστά περιορισµό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών 33. Από το άλλο µέρος, λόγω ακριβώς της ιδιοµορφίας της υπό έλεγχο οικονοµικής δραστηριότητας, έχει αναγνωριστεί νοµολογιακά µία επαρκής εξουσία εκτιµήσεως στα κράτη - µέλη ως προς την επιλογή του τρόπου και των µέσων για τη διασφάλιση της προστασίας που επιδιώκουν να παρέχουν ενάντια στους κινδύνους από τα τυχερά παιχνίδια εν γένει 34. Ασκώντας αυτή την εξουσία, τα κράτη - µέλη δύνανται να εκτιµήσουν ότι απαιτείται ακόµα και η ολική ή η µερική απαγόρευση των υπό έρευνα δραστηριοτήτων 35, επικαλούµενα την ύπαρξη σπουδαίων (ή επιτακτικών κατά την ορολογία του ΔΕΚ) λόγων δηµοσίου συµφέροντος, όπως ενδεικτικά, την προστασία των καταναλωτών και την ανάγκη αντιµετώπισης των κοινωνικών προβληµάτων που δηµιουργεί ο εθισµός στα τυχερά παίγνια 36. Αυτοί οι λόγοι µπορούν κατ αρχήν να καταστήσουν τους όποιους νοµοθετικούς περιορισµούς επιβάλλονται στα τυχερά παιχνίδια συµβατούς µε τη Συνθήκη της ΕΚ. Ωστόσο, θα πρέπει παράλληλα οι κρατικές ρυθµίσεις στον τοµέα να µην αντιβαίνουν στην αρχή της αναλογικότητας, κατά την οποία τα µέτρα που λαµβάνονται πρέπει να είναι πρόσφορα για την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού και να µην υπερβαίνουν το αναγκαίο για την επίτευξή του µέτρο 37. Ο έλεγχος της αναλογικότητας των περιορισµών στον τοµέα των τυχερών παιγνίων θα πρέπει να πραγµατοποιείται τόσο στο πλαίσιο της αναζήτησης της συµφωνίας µε το κοινοτικό, όσο και µε το συνταγµατικό δίκαιο. Σαφείς οδηγίες προς αυτή την κατεύθυνση δίνει η απόφαση Gambelli, η οποία εξειδικεύει αλλά και προωθεί ένα βήµα παραπέρα σκέψεις προηγουµένων αποφάσεων του ΔΕΚ 38. Συγκεκριµένα, το ΔΕΚ, δίνοντας κατευθύνσεις για το πώς θα πρέπει το δικαστήριο της παραποµπής (εν προκειµένω το Tribunale di Ascoli Piceno) να κρίνει την αναλογικότητα της ιταλικής νοµοθεσίας η οποία απαγόρευε, υπό την απειλή επιβολής ποινικών κυρώσεων, την ελλείψει αδείας άσκηση των δραστηριοτήτων συγκεντρώσεως, αποδοχής, καταχωρίσεως και διαβιβάσεως µέσω διαδικτύου προτάσεων στοιχηµάτων, επανέλαβε τη γενική αρχή ότι οι νοµοθετικοί περιορισµοί θα πρέπει να εκφράζουν τη µέριµνα πραγµατικής µειώσεως των δυνατοτήτων συµµετοχής σε παίγνια και να συµβάλλουν στον περιορισµό της δραστηριότητας των στοιχηµάτων κατά τρόπο συνεπή και συστηµατικό 39. Εφόσον όµως σε ένα κράτος - µέλος «ακολουθείται µια πολιτική ισχυρής ανάπτυξης των παιγνίων και των στοιχηµάτων... και οι κρατικές αρχές ενισχύουν και ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να µετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες µε σκοπό την άντληση οφέλους για το δηµόσιο ταµείο, οι αρχές του εν λόγω κράτους δεν µπορούν να επικαλούνται τη δηµόσια κοινωνική τάξη προς δικαιολόγηση µέτρων όπως τα υπό εξέταση της Ιταλικής Δηµοκρατίας» 40. Επίσης, σύµφωνα µε το ΔΕΚ, τα εθνικά δικαστήρια θα πρέπει να εξετάζουν αν η επιβολή περιορισµών βαίνει πέραν του αναγκαίου όταν ο παρέχων τις υπηρεσίες υπόκειται στο κράτος - µέλος εγκαταστάσεως σε προβλεπόµενο εκ του νόµου σύστηµα ελέγχου και κυρώσεων 41. Η νοµολογία Gambelli, όπως αυτή επιβεβαιώθηκε στην πρόσφατη απόφαση του ΔΕΚ Placanica, υποστηρίζεται ότι αναδεικνύει τα όρια της προγενέστερης επιείκειας του ΔΕΚ έναντι κρατικών µέτρων που αφορούσαν περιορισµούς στα τυχερά παιχνίδια 42. Τα κράτη µέλη διατηρούν µεν ση- µαντική εξουσία εκτιµήσεως ως προς την έκταση και την 33. Απόφαση ΔΕΚ της 6ης Νοεµβρίου 2003, C-243/2001, Gambelli κ.λπ., Συλλογή 2003, σ. Ι-13031, σκ. 54. Κατά πάγια νοµολογία, η ελευθερία παροχής υπηρεσιών περιλαµβάνει τόσο την ελευθερία του παρέχοντος όσο και αυτή του αποδέκτη των υπηρεσιών, βλ. απόφαση ΔΕΚ της 31ης Ιανουαρίου 1984, 286/1982 και 26/1983, Luisi και Carbone, Συλλογή 1984, σ. 377, σκ Βλ. τις αποφάσεις ΔΕΚ της 24ης Μαρτίου 1994, C-275/1992, Schindler, Συλλογή 1994, σ. Ι-1039, της 21ης Σεπτεµβρίου 1999, C-124/1997, Läärä κ.λπ., Συλλογή 1999, σ. Ι-6067, της 21ης Οκτωβρίου 1999, C- 67/98, Zenatti (Συλλογή 1999, σ. I-7289) και της 11ης Σεπτεµβρίου 2003, C-6/2001, Anomar (Συλλ σ. Ι-08621). 35. Βλ. προαναφερθείσα απόφαση Zenatti σκ. 15 και 33 και εκεί παραποµπές. 36. Άλλοι λόγοι που έχουν αναγνωριστεί από το ΔΕΚ ότι δύνανται να συνιστούν «επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος» αποτελούν οι ηθικής, θρησκευτικής ή πολιτιστικής φύσεως ιδιοµορφίες κάθε κράτους µέλους, οι ηθικώς και οικονοµικώς επιζήµιες για το άτοµο και την κοινωνία συνέπειες των παιγνίων και των στοιχηµάτων, η αποτροπή της απάτης, βλ. ανωτέρω αναφερόµενες αποφάσεις Gambelli, Anomar και Zenatti. Οι διάφοροι λόγοι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στο σύνολό τους (απόφαση Anomar, σκ. 73). Αντίθετα, ο περιορισµός ή η µείωση των φορολογικών εσόδων από το άνοιγµα των σχετικών υπηρεσιών στον ανταγωνισµό δεν συνιστά επιτακτικό λόγο γενικού συµφέροντος (απόφαση Gambelli, σκ. 61). Επίσης, ούτε η χρηµατοδότηση κοινωνικών δράσεων µέσω εισφοράς από τα προερχόµενα έσοδα των εγκεκριµένων παιγνίων συνιστά per se αντικειµενική αιτιολογία για τον περιορισµό της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών (απόφαση Schindler, σκ. 60). Βλ. και τις αποφάσεις του ΔΕΚ της 6 ης Μαρτίου 2007, C-338/2004, C-359/2004 και C-360/2004, Placanica κ.λπ., (δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου). Στην Placanica το ΔΕΚ έκρινε (σκ. 57 και 58), µεταξύ άλλων, ότι οι περιορισµοί στις κοινοτικές ελευθερίες εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών που απορρέουν από ένα σύστηµα παραχωρήσεως περιορισµένου αριθµού αδειών διενέργειας τυχερών παιχνιδιών µπορεί να κριθούν συµβατοί µε το κοινοτικό δίκαιο εφόσον το σύστηµα αυτό συµβάλλει πράγµατι στην επίτευξη του σκοπού της αποτροπής της εκµεταλλεύσεως των δραστηριοτήτων στον εν λόγω τοµέα για εγκληµατικούς σκοπούς ή για απάτες. 37. Βλ., ενδεικτικά, Gambelli, σκ Για ανάλυση της Gambelli βλ. σηµείωµα G. Straetmans σε CMLRev, 2004, σελ επ. και Xatzopoulos και Uyen Do «The case law of the ECJ concerning the free provision of services: », CMLRev, 2006, 923, 969 επ. 39. Απόφαση Gambelli, σκ. 62 και 67 και παραποµπές σε παλαιότερη νοµολογία. 40. Ibid, σκ. 68 και 69. Βλ. και την απόφαση Placanica (σκ ), όπου το ΔΕΚ όχι µόνο επιβεβαίωσε την Gambelli σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά, επικουρούµενο και από τα συµπεράσµατα σχετικής απόφασης του Ιταλικού Ανώτατου Δικαστηρίου, έκρινε ρητά ότι οι υπόψη ιταλικές νοµοθετικές ρυθµίσεις αναφορικά µε τον περιορισµό των παραχωρού- µενων αδειών για τη διενέργεια τυχερών παιγνίων «ουδόλως δικαιολογούνται από λόγους που αφορούν την ανάσχεση της ροπής των καταναλωτών προς τα παίγνια ή τη µείωση των προσφερόµενων παιγνίων». Και τούτο επειδή «ο Ιταλός νοµοθέτης ακολουθεί µια πολιτική αναπτύξεως του τοµέα των τυχερών παιγνίων µε σκοπό την αύξηση των φορολογικών εσόδων». 41. Απόφαση Gambelli, σκ Βλ. Xatzopoulos και Uyen Do, ό.π., σελ. 970 και 971, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η νοµολογία Gambelli θέτει τέλος στην υποκρισία κρατών- µελών στο ζήτηµα των περιορισµών στα τυχερά παιχνίδια, αλλά και στην τάση του ίδιου του ΔΕΚ να αδιαφορεί έναντι αβάσιµων, τεχνητών και προστατευτικών αιτιολογήσεων κρατών - µελών. 33

7 ΜΕΛΕΤΕΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ν. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ένταση των απαγορεύσεων που κρίνουν απαραίτητο να επιβάλλουν στον εν λόγω τοµέα, δυνάµενα να επιλέξουν ακόµα και την πλήρη απαγόρευση κάθε τυχερού παιγνίου εντός της επικράτειάς τους. Στην περίπτωση όµως που προβλέπεται µερική µόνο απαγόρευση της υπόψη δραστηριότητας, η αναλογικότητα των σχετικών κρατικών µέτρων θα πρέπει να κρίνεται βάσει της πραγµατικής κατάστασης που επικρατεί στην ελεγχόµενη έννοµη τάξη. Ενδεικτικά, αν διαπιστώνεται µία έντονη διαφηµιστική παρουσία και προώθηση των κρατικών επιχειρήσεων στις οποίες έχει ανατεθεί κατ αποκλεισµό τρίτων η διενέργεια τυχερών παιχνιδιών και αν µάλιστα η προώθηση αυτή συνδέεται µε µια παρουσίαση του τζόγου ως κοινωνικά αποδεκτού και ηθικά ουδέτερου τρόπου ψυχαγωγίας, τότε η επίκληση επιτακτικών λόγων δηµοσίου συµφέροντος για να δικαιολογήσουν τους περιορισµούς θα κινδυνεύει να χαρακτηρισθεί προσχηµατική. Η παρατήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ελληνική έννοµη τάξη, όπου η έντονη σε έκταση και περιεχόµενο διαφηµιστική πολιτική φορέων τυχερών παιχνιδιών (κυρίως του ΟΠΑΠ, αλλά και των συµβατικών καζίνο), σε συνδυασµό µε τον καταιγισµό που δέχονται οι καταναλωτές από τηλεοπτικά τηλεπαιχνίδια αλλά και τις κληρώσεις και λοιπές προωθητικές ενέργειες που πραγ- µατοποιούνται στο λιανεµπόριο, όχι απλά επιδιώκουν να καταστήσουν τον τζόγο κοµµάτι της καθηµερινότητας αλλά τείνουν να τον απενοχοποιήσουν από κάθε ηθική απαξία. Αυτή η πραγµατικότητα εκτιµούµε ότι περιορίζει σηµαντικά, δυνάµει και της νοµολογίας Gambelli και Placanica, τη νοµιµοποίηση του Έλληνα νοµοθέτη να δικαιολογήσει τις όποιες απαγορεύσεις ή περιορισµούς στη διενέργεια τυχερών παιχνιδιών στη βάση σπουδαίων λόγων δηµοσίου συµφέροντος. Στην πράξη η εφαρµογή από εθνικά δικαστήρια των κριτηρίων της απόφασης Gambelli για την εκτίµηση της αναλογικότητας εθνικών νοµοθετικών περιορισµών στη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών έχει οδηγήσει σε αντιφατικές αποφάσεις ακόµα και εντός της ίδιας δικαιοδοσίας 43. Τούτο το γεγονός, σε συνδυασµό µε το ότι οι Οδηγίες για το ηλεκτρονικό εµπόριο και για τις υπηρεσίες 44 τα εξαιρούν από το ενοποιητικό πεδίο εφαρµογής τους, έχουν ως αποτέλεσµα να επικρατεί ανασφάλεια δικαίου ως προς τις προϋποθέσεις νόµιµης διενέργειας τυχερών παιχνιδιών σε κοινοτικό επίπεδο. Αυτή η κατάσταση προκαλεί σαφή εµπόδια στην οµαλή λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς στον υπό εξέταση τοµέα υπηρεσιών, καθώς σε ορισµένα κράτη υπάρχει καθεστώς ουσιαστικής απελευθέρωσης, ενώ σε άλλα επιβάλλονται µεγάλοι περιορισµοί 45. Η έλλειψη πολιτικής συναίνεσης ανάµεσα στα 27 κράτη-µέλη για ενιαία ρύθµιση του ζητήµατος σε κοινοτικό επίπεδο, είτε, ενδεικτικά, µέσω της θέσπισης σχετικής Οδηγίας που θα απελευθερώνει, υπό προϋποθέσεις, την υπόψη αγορά, είτε, αντίθετα, µέσω ρητής προσθήκης στο κείµενο της Συνθήκης ότι τα τυχερά παιχνίδια βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρµογής των διατάξεων περί κοινοτικών ελευθεριών, εκτιµούµε ότι δεν θα επιτρέψει κάποια σηµαντική εξέλιξη τα προσεχή χρόνια σε κοινοτικό επίπεδο. Ωστόσο, δεν µπορούµε να αποκλείσουµε µια µερική απελευθέρωση βάσει αποφάσεων εθνικών δικαστηρίων επί προσφυγών από θιγόµενους ιδιώτες ή στο πλαίσιο διαδικασιών παράβασης που θα εκκινήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά κρατών - µελών, στα οποία η διαπιστωµένη έντονη πολιτική προώθησης και ανάπτυξης της αγοράς τυχερών παιχνιδιών στερεί ενδεχοµένως το δικαιοπολιτικό έρεισµα και κατ επέκταση την αναλογικότητα των τιθέµενων περιορισµών Βλ. Μελέτη, σελ. 993 επ. και N. O Connor «European Gambling Law, Whither Gambelli?», δηµοσιευµένο στην ιστοσελίδα Υπέρ της συµβατότητας των περιορισµών µε το κοινοτικό δίκαιο βάσει των κριτηρίων της απόφασης Gambelli έχουν κρίνει, ενδεικτικά, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας (απόφαση αρ /2004, σε Μελέτη, σελ. 1033, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Σουηδίας (απόφαση αρ. 5819/ 2001 του 2004 σε Μελέτη, σελ επ). Αντίθετα, το Συνταγµατικό Δικαστήριο της Γερµανίας (BVerfG 1BvR 1054/2001, ) έκρινε ότι ο Νόµος του Κρατιδίου της Βαυαρίας για τις Λοταρίες και το Στοιχηµατισµό, που καθιερώνει µονοπώλιο για τις αρχές του κρατιδίου της Βαυαρίας για τη διοργάνωση αθλητικών στοιχηµάτων, αντιβαίνει στο άρθρο 12.1 του Γερµανικού Συντάγµατος περί επαγγελµατικής ελευθερίας. Ωστόσο, δόθηκε προθεσµία στις γερµανικές αρχές έως τον Δεκέµβριο του 2007, προκειµένου είτε να καταργήσουν τους περιορισµούς είτε να τους εφαρµόζουν µε τρόπο αναλογικό. Τέλος, σειρά αντιφατικών αποφάσεων υπάρχει στα δικαστήρια της Γερµανίας και της Ολλανδίας (Μελέτη, σελ επ. και Βλ. και Franssen και Budik, «The European Remote gaming market. Post-Gambelli developments», σε CasinoLawyer, 2005/3). 44. Βλ. άρθρο 1 παρ. 5 στοιχ. δ Οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για το ηλεκτρονικό εµπόριο (ΕΕ αριθ. L 178 σ. 1) και άρθρο 2 παρ. 2 στοιχ. η Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά που εγκρίθηκε πρόσφατα και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναµένεται να τεθεί σε εφαρµογή στις αρχές του Ενδεικτικά, στην Ιταλία µε τον Νόµο 266/2005 παρέχεται στην Αυτόνοµη Διοίκηση Κρατικών Μονοπωλίων η εξουσία να ενηµερώνει παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου για περιπτώσεις διενέργειας άνευ αδείας διαδικτυακού στοιχηµατισµού ή τυχερών παιγνίων. Με την ειδοποίηση αυτή οι ανωτέρω έχουν υποχρέωση να µπλοκάρουν µε τεχνικά µέσα τις δραστηριότητες αυτές, βλ. Q. Mancini: «Italy: Italian Financial Act: implications for online operators», δηµοσιευµένο στο World on line gambling law report, 2006, τεύχος 1. Αντίθετα, στη Μεγάλη Βρετανία θεσπίστηκε πρόσφατα ο UK Gambling ACT 2005, µε τον οποίο εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο λειτουργίας µιας ήδη απελευθερωµένης αγοράς, βλ. «Explanatory Notes to Gambling Act 2005», του UK Department for Culture, Media and Sport, δηµοσιευµένες στην ιστοσελίδα 46. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επίσηµες επιστολές σε επτά κράτη - µέλη (Δανία, Φινλανδία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Σουηδία) στο πλαίσιο διερεύνησης αν τα εκεί εφαρµοζόµενα µέτρα είναι συµβατά µε το άρθρο 49 ΕΚ, όπως αυτό ερµηνεύεται υπό το φως των κριτηρίων της απόφασης Gambelli, βλ. Δελτία Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της και της (IP/06/ 436 και IP/06/1362, αντίστοιχα). 34

8 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 4. Το ελληνικό νοµικό πλαίσιο για τη διαφήµιση καζίνο του διαδικτύου α) Η νοµιµότητα της διαφήµισης βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας Ο ρόλος της εµπορικής διαφήµισης 47 είναι πρωταρχικός για να γίνει γνωστή µία υπηρεσία ή για να διεισδύσει µία υπάρχουσα υπηρεσία σε νέα αγορά, κάτι που ισχύει και για τα καζίνο του διαδικτύου. Παρά τη δεδοµένη όµως σηµασία της δυνατότητας διαφηµιστικής προβολής, αυτή επιτρεπτώς µπορεί να υπάγεται σε ρυθµίσεις και περιορισµούς. Η προαναφερθείσα λοιπόν διαπίστωση περί της µη απαγόρευσης διενέργειας καζίνο του διαδικτύου στην Ελλάδα δεν συνεπάγεται και την άνευ ετέρου νοµιµότητα της διαφήµισής τους. Πράγµατι, λόγοι κυρίως υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος µπορούν να δικαιολογήσουν την επιβολή ειδικών προϋποθέσεων και περιορισµών ως προς τη διαφηµιστική προβολή ορισµένων νοµίµως κυκλοφορούντων αγαθών και υπηρεσιών 48. Οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί δύνανται να αφορούν την πλήρη απαγόρευση διαφηµιστικής προβολής σε συγκεκριµένο διαφηµιστικό µέσο 49, τον τρόπο διαφηµιστικής προβολής 50 ή και τον αποδέκτη της διαφήµισης 51. Ωστόσο, ανάλογη ειδική ρύθ- µιση δεν υφίσταται για τα καζίνο του διαδικτύου στο ελληνικό δίκαιο 52, θέση που επιβεβαιώνει και η προαναφερθείσα απόφαση του ΜΠρΑθ αρ. 6011/2006. ΜΕΛΕΤΕΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κατά συνέπεια, η απαγόρευση διαφηµιστικής προβολής της εν λόγω δραστηριότητας στην Ελλάδα θα µπορούσε να θεµελιωθεί µόνο στη γενική ρήτρα περί των χρηστών ηθών 53 που περιέχεται στο δίκαιο του αθέµιτου ανταγωνισµού (άρθρο 1 Ν 146/1914) και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή (άρθρο 9 παρ. 5 Ν 2251/1994). Ειδικότερα, η διαφηµιστική προβολή καζίνο του διαδικτύου θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι εµπίπτει στη γενική ρήτρα του νό- µου περί αθέµιτου ανταγωνισµού (άρθρο 1), ως αθέµιτη εκµετάλλευση παρανοµίας τόσο εκ µέρους των ίδιων των διαφηµιστών (τηλεοπτικά κανάλια, ραδιόφωνα, εφηµερίδες, ιστοσελίδες), όσο και των διαφηµιζοµένων. Αυτό όµως κατ αρχάς απαιτεί η ίδια η διαφηµιζόµενη υπηρεσία να είναι παράνοµη, στοιχείο που δεχθήκαµε ανωτέρω ότι δεν συντρέχει. Για τους ίδιους λόγους δεν φαίνεται να τυγχάνει εφαρµογής και η νοµοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή. Ένα ενδιαφέρον νοµικό ζήτηµα που θα δηµιουργηθεί στην περίπτωση που υπάρξει σχετική νοµοθετική απαγόρευση είναι αν η διαφηµιστική προβολή καζίνο του διαδικτύου θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστά παραβίαση διατάξεων µε «ηθικοδικαιική θεµελίωση», οπότε και δεν θα απαιτείτο να συντρέχει η επιπλέον προϋπόθεση της απόκτησης «οικονοµικού προβαδίσµατος» από την εξεταστέα συµπεριφορά, προκειµένου αυτή να χαρακτηρισθεί ως αθέµιτη 54. Εκ πρώτης όψεως οι ρυθµίσεις που απαγορεύουν τη διαφηµιστική προβολή υπηρεσιών που σχετίζονται µε τυχερά παιχνίδια ασφαλώς διαθέτουν ηθικοδικαιικά ερείσµατα. Εντούτοις, αυτή η θέση τίθεται εν αµφιβόλω από το γεγονός ότι η ελληνική νοµοθεσία επιτρέπει άνευ περιορισµών τη διαφηµιστική προβολή ανάλογων υπηρεσιών που αφορούν νοµίµως διενεργούµενα στην Ελλάδα τυχερά παιχνίδια και τον τζόγο εν γένει, προβολή που στην πράξη είναι µάλιστα εξαιρετικά έντονη. β) Η υπερνοµοθετική προστασία της διαφήµισης των καζίνο του διαδικτύου Η διαφήµιση, αν και δεν αναφέρεται ρητώς στο κείµενο του Συντάγµατος, προστατεύεται από περισσότερες συνταγµατικές διατάξεις 55. Συγκεκριµένα, η ελευθερία της διαφήµισης µπορεί να εξεταστεί, ιδίως υπό το πρίσµα της ελευθερίας της έκφρασης (άρθρο 14 παρ. 1 Σ 56 ) και της οικονοµικής ελευθερίας (άρθρα 5 παρ. 1 σε συνδυασµό 47. Ο όρος διαφήµιση χρησιµοποιείται µε την ευρύτερη δυνατή έννοια, βλ. ενδεικτικά ορισµό σε ΠΔ 131/2003, άρθρο 1 στοιχ. στ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες: «Εµπορικές επικοινωνίες: όλες οι µορφές επικοινωνίας που αποσκοπούν να προωθήσουν, άµεσα ή έµµεσα, αγαθά, υπηρεσίες ή την εικόνα µιας επιχείρησης, ενός οργανισµού ή ενός προσώπου που ασκεί εµπορική, βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα ή νοµοθετικώς κατοχυρωµένο επάγγελµα». 48. Βλ. Ε. Περάκη «Σύγχρονα προβλήµατα της διαφήµισης», ΔΕΕ 1999, 251, 257 και Ι. Καράκωστα «Δίκαιο ΜΜΕ», 2005, σελ. 377 επ. 49. Βλ. ενδεικτικά την απαγόρευση κάθε µορφής τηλεοπτικής διαφήµισης τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 8 του ΠΔ 100/ Βλ. άρθρο 5 παρ. 9 ΠΔ 100/2000 για τα συγκεκριµένα κριτήρια που πρέπει να ακολουθεί η τηλεοπτική διαφήµιση αλκοολούχων ποτών. Βλ. και ΥΑ ΔΥΓ3 (α)/83657/2006 (ΦΕΚ Β 59/ ) για τη διαφήµιση φαρµάκων. 51. Βλ. ενδεικτικά άρθρο 5 παρ. 10 ΠΔ 100/2000: «Η τηλεοπτική διαφή- µιση δεν πρέπει να θίγει ηθικά ή σωµατικά τους ανήλικους». 52. Η διαφήµιση καζίνο του διαδικτύου δεν αντιβαίνει ούτε στις διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Διαφήµισης - Επικοινωνίας. Βασική αρχή του εν λόγω Κώδικα Δεοντολογίας είναι ότι: «Όλες οι διαφηµίσεις πρέπει να είναι νόµιµες, ευπρεπείς, έντιµες και να λένε την αλήθεια». 53. Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας εξετάζουµε τη νοµιµότητα διαφηµιστικής προβολής καζίνο του διαδικτύου, η οποία δεν πραγµατώνεται µε τρόπο που θα µπορούσε να την υπαγάγει στην έννοια της παραπλανητικής, αθέµιτης ή συγκριτικής διαφήµισης του Ν 2251/1994 ή του Ν 146/1914. Για το θέµα αυτό, βλ. αντί πολλων Τζουγανάτο σε Καράκωστα, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, 2004, σελ. 357 επ. 54. Η προϋπόθεση της απόκτησης οικονοµικού προβαδίσµατος ενός ανταγωνιστή για την εφαρµογή του άρθρου 1 Ν 146/1914 απαιτείται να συντρέχει όταν η παραβιαζόµενη διάταξη είναι ηθικοδικαιικά ουδέτερη. Περισσότερα για το ζήτηµα της απόκτησης προβαδίσµατος διά της παραβάσεως νόµου, ως πράξη αθέµιτου ανταγωνισµού, βλ. σε Λ. Κοτσίρη, «Δίκαιο Ανταγωνισµού», 2000, σελ. 173 επ. 55. Περισσότερα για το ζήτηµα βλ. Β. Σκουρή στο συλλογικό έργο Σκουρή - Ιωάννου «Η ελευθερία της διαφήµισης», 1996, Δαγτόγλου, «Η Διαφήµιση και το Σύνταγµα», ΕλΔ 1993,1613 και Κουτρούµπα - Μαχαίρα, «Σύµβαση Διαφήµισης και ΜΜΕ», 2000, σελ. 33 επ. 56. Η εµπορική διαφήµιση, ως εµπορικός λόγος, εµπίπτει µεν στο πεδίο του άρθρου 14 παρ. 1, ωστόσο υπάρχει αµφισβήτηση αν το εύρος της συνταγµατικής προστασίας θα πρέπει να είναι ανάλογο µε τις λοιπές µη εµπορικές µορφές λόγου, Σκουρής, σε Σκουρή- Ιωάννου, ό.π., σελ. 38 και εκεί παραποµπές. Βλ. και κατωτέρω, υποσ

9 ΜΕΛΕΤΕΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ν. ΚΟΣΜΙΔΗΣ µε 106 παρ. 2 Σ) διαφηµιζοµένων και διαφηµιστών 57. Ωστόσο, οι ίδιοι λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος που δικαιολογούν κατ αρχήν περιορισµούς και απαγορεύσεις στη διενέργεια καζίνο του διαδικτύου, δύνανται να δικαιολογήσουν αντίστοιχους περιορισµούς και της διαφή- µισης, αναφορικά µε το µέσο, τον αποδέκτη ή τον τρόπο διαφηµιστικής προβολής. Και σε αυτή την περίπτωση όµως, οι όποιοι περιορισµοί ήθελε θεσπίσει στο µέλλον ο Έλληνας νοµοθέτης, θα πρέπει να είναι συµβατοί µε την αρχή της αναλογικότητας προκειµένου να µην παραβιάζονται διατάξεις υπερνοµοθετικής ισχύος 58. Πιο συγκεκριµένα, εφόσον επιλεγεί η πλήρης απαγόρευση της διενέργειας καζίνο του διαδικτύου στην Ελλάδα 59, αντίστοιχα θα δύναται να απαγορευθεί και η διαφήµισή τους -πάντοτε υπό την επιφύλαξη του κοινοτικού δικαίου- τουλάχιστον στο µέτρο που θα πρόκειται για προβολή σε παραδοσιακά ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, γραπτός τύπος) και «ελληνικού περιεχοµένου» ιστοσελίδες, δηλ. ιστοσελίδες στις οποίες υφίσταται διεθνής δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους 60. Στην αντίθετη περίπτωση που παραµείνει νόµιµη η διενέργεια καζίνο του διαδικτύου, η πλήρης νοµοθετική απαγόρευση της διαφηµιστικής προβολής κατά τη µάλλον ορθότερη άποψη θα αντιβαίνει στις διατάξεις του Συντάγµατος, ως περιορίζουσα δυσανάλογα και θίγουσα τον σκληρό πυρήνα της οικονοµικής ελευθερίας (άρθρο 5 Σ) 61, ενδεχοµένως δε και άλλων συνταγµατικών δικαιωµάτων των διαφηµιστών και των διαφηµιζοµένων. Η ίδια απαγόρευση θα συναντά και τα άρθρα 28 και 49 ΕΚ, εφόσον υπάρχουν στοιχεία κοινοτικότητας 62. Ωστόσο, το ΔΕΚ στην απόφαση Gourmet, που αφορούσε την πλήρη απαγόρευση διαφήµισης ορισµένων κατηγοριών νοµίµως κυκλοφορούντων αλκοολούχων ποτών στη Σουηδία, έκρινε ότι εναπόκειται στο αιτούν εθνικό δικαστήριο να εκτιµήσει αν η επίµαχη απαγόρευση διαφηµίσεως ανταποκρίνεται στην προϋπόθεση περί αναλογικότητας, η οποία πρέπει να πληρούται για να µπορεί να δικαιολογηθεί η παρέκκλιση από την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 63. Σε κάθε περίπτωση, είτε θα πρόκειται για πλήρη είτε για µερική απαγόρευση της διαφήµισης καζίνο του διαδικτύου από εταιρίες νόµιµα εγκατεστηµένες σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αναλογικότητα και κατ επέκταση η συµβατότητα της ενδεχόµενης ελληνικής ρύθµισης µε το κοινοτικό δίκαιο, θα κριθεί και αυτή βάσει των προαναφερθέντων κριτηρίων της απόφασης Gambelli. Συνεπώς, θα πρέπει να εξεταστεί η πολιτική που ακολουθείται από την Ελληνική Πολιτεία όπως και η πραγµατική κατάσταση που θα επικρατεί στον τοµέα της διαφήµισης τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ήτοι θα εκτιµηθεί ιδίως η ένταση και η έκταση της διενεργούµενης διαφήµισης των αντίστοιχων υπηρεσιών. Τέλος, ενδεχόµενη νοµοθετική απαγόρευση θα εµπίπτει και στο άρθρο 10 για την ελευθερία έκφρασης της Ευρωπαϊκής Συµβάσεως για την Προάσπιση των Δικαιω- µάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), στο οποίο αναγνωρίζεται ότι εντάσσεται και η ελευθερία της εµπορικής διαφήµισης 64. Η τήρηση µάλιστα του άρθρου 10 της ΕΔΣΑ µπορεί να εξετασθεί από οποιοδήποτε ελληνικό δικαστήριο αλλά και από το ΔΕΚ 65. Είναι εντούτοις, δεδοµένο, ότι το Δικαστήριο του Στρασβούργου 57. Η διαφήµιση µπορεί, δευτερευόντως, να εξετασθεί και στο πλαίσιο των συνταγµατικών δικαιωµάτων ή εγγυήσεων της ιδιοκτησίας (άρθρο 17), της ελευθερίας της τέχνης (άρθρο 16 παρ. 1) και της αρχής της ισότητας, Β. Σκουρής, σε Σκουρή - Ιωάννου, ό.π., σελ. 9 επ. 58. Βλ. Ε. Παναγιωτίδου, «Το δικαίωµα των δικηγόρων να διαφηµίζονται», ΕπισκΕµπΔ, 2001,78 επ. 59. Υπό την προϋπόθεση ότι η πλήρης απαγόρευση, εξεταζόµενη υπό το πρίσµα της πραγµατικής κατάστασης που θα επικρατεί στην Ελλάδα στον εν γένει τοµέα των τυχερών παιχνιδιών, κριθεί ότι δεν αντιβαίνει στα κριτήρια της απόφασης Gambelli. 60. Για το ζήτηµα της διεθνούς δικαιοδοσίας βλ. και ανωτέρω, υπο αρ. 3. Βλ. και Α. Μικρουλέα, «Δίκαιο της διαφήµισης και Ίντερνετ», ΔΕΕ, 2001,1091,1102, σύµφωνα µε την οποία εφαρµοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο του κράτους στο έδαφος του οποίου επέρχονται τα αποτελέσµατα της συµπεριφοράς του διαφηµιζόµενου. Βέβαια, διαφορετικό είναι το ζήτηµα της πρακτικής δυνατότητας επιβολής κυρώσεων όταν οι πάροχοι των ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι εγκατεστηµένοι στην αλλοδαπή. 61. Για το ζήτηµα της συνταγµατικότητας της πλήρους απαγόρευσης διαφήµισης βλ. και Χρυσόγονο, «Ατοµικά και Κοινωνικά Δικαιώµατα», 2006, σελ Με τη γνωστή απόφαση Keck (απόφαση της 24ης Νοεµβρίου 1993, C-267/1991 και C-268/1991, Keck και Mithouard, Συλλογή 1993, σ. I-6097) το Δικαστήριο περιόρισε το εύρος εφαρµογής του άρθρου 28 ΕΚ, κρίνοντας ότι η εφαρµογή εθνικών διατάξεων που περιορίζουν ή απαγορεύουν ορισµένες µορφές πωλήσεως (στις οποίες εντάσσεται και η διαφήµιση), αφενός, εφαρµοζόµενες έναντι όλων των επιχειρηµατιών που ασκούν τη δραστηριότητά τους στο εθνικό έδαφος και, αφετέρου, επηρεάζουσες κατά τον ίδιο τρόπο, τόσο νοµικώς όσο και πραγµατικώς, την εµπορία των εγχωρίων προϊόντων και των προϊόντων προελεύσεως άλλων κρατών µελών, δεν είναι ικανή να επηρεάσει άµεσα ή έµµεσα, πραγµατικά ή δυνητικά, το εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών, κατά την έννοια της καθιερωθείσας µε την απόφαση Dassonνille νοµολογίας (σκ. 16 επ.). Ωστόσο, µεταγενέστερη νοµολογία του ΔΕΚ ιδίως στον τοµέα των υπηρεσιών, βλ. ενδεικτικά, απόφαση της 8ης Μαρτίου 2001, C-405/1998, Gourmet International Products, Συλλογή 2001, σ. I-1795, επαναφέρει τον αυστηρό έλεγχο της συµβατότητας µε τις κοινοτικές ελευθερίες εθνικών µέτρων που περιορίζουν τη διαφήµιση, έτσι και D.Wyatt, Freedom of movement, market access and internal market de-regulation, 2005, δηµοσιευµένο στην ιστοσελίδα com/cyprus_dw.htm 63. Απόφαση Gourmet σκ. 41. Η αναλογικότητα ή µη της σχεδόν πλήρους απαγόρευσης της διαφήµισης νοµίµως κυκλοφορούντος προϊόντος κρίθηκε εκ νέου από το ΔΕΚ στην απόφαση της 12ης Δεκεµβρίου 2006, C-380/2003, Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου (δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου), που αφορούσε την Οδηγία 2003/33 (ΕΕ L 152, σελ. 16). Η Οδηγία περιορίζει τη διαφήµιση προϊόντων καπνού µόνο σε έντυπα που προορίζονται για τους επαγγελµατίες του κλάδου και σε έντυπα που τυπώνονται και εκδίδονται σε τρίτες χώρες, εφόσον τα έντυπα αυτά δεν έχουν ως κύριο προορισµό την κοινοτική αγορά. Το ΔΕΚ έκρινε ότι τα εν λόγω απαγορευτικά µέτρα δεν είναι δυσανάλογα, βασιζόµενο κυρίως στην ευαίσθητη φύση του επίµαχου προϊόντος για τη δηµόσια υγεία. 64. Κρ. Ιωάννου σε Σκουρή - Ιωάννου, ό.π., σελ και Leger, ό.π. σκ. 214 επ. και εκεί παραποµπές στη νοµολογία του Δικαστηρίου. Βλ. επίσης Κουτρούµπα - Μαχαίρα ό.π., σελ. 55επ. 65. Κατά πάγια νοµολογία του ΔΕΚ, τα θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως αυτά που κατοχυρώνει η ΕΣΔΑ αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των γενικών αρχών του δικαίου, την τήρηση του οποίου διασφαλίζει το Δικαστήριο, βλ. ενδεικτικά, απόφαση της 25ης Μαρτίου 2004 C-71/2002, Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH, Συλλογή 2004, σ. Ι

10 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ είναι σχετικώς φειδωλό ως προς το εύρος της παρεχόµενης προστασίας όταν πρόκειται για εµπορική διαφήµιση 66. Συγκεκριµένα, αναγνωρίζεται ένα ουσιώδες «περιθώριο εκτίµησης» των εθνικών αρχών και ο δικαστικός έλεγχος αφορά µία περιορισµένης έκτασης εξέταση του ευλόγου και αναλογικού χαρακτήρα των εθνικών ρυθµίσεων που διέπουν την εµπορική διαφήµιση Συµπέρασµα Το υφιστάµενο εθνικό νοµικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή και διαφήµιση καζίνο του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα σαφές, ιδίως µετά και την πρόσφατη καταδικαστική για την Ελλάδα απόφαση του ΔΕΚ µε αφορµή τον Ν 3037/2002. Σύµφωνα µε την άποψη του γράφοντος, που ενισχύεται και από την απόφαση αρ. 6011/2006 του ΜΠρΑθ, οι εν λόγω δραστηριότητες δεν εµπίπτουν στο απαγορευτικό πεδίο κάποιου ελληνικού νόµου, συνεπώς µπορούν επιτρεπτώς να διεξάγονται. Η προς οποιαδήποτε κατεύθυνση ρητή αντιµετώπιση του ευαίσθητου αυτού ζητήµατος καθίσταται απαραίτητη καθώς ο τοµέας λειτουργεί σε νοµοθετικό κενό, κάτι το οποίο µάλλον δεν αποτελεί σκόπιµη επιλογή της ελληνικής Πολιτείας 68. Η παρέµβαση του νοµοθέτη επιβάλλεται και για τον πρόσθετο λόγο ότι η διαφήµιση των καζίνο του διαδικτύου στην πράξη ήδη συµβάλλει στην οικονοµική επιβίωση και ανεξαρτησία ελληνικών ιστοσελίδων κυρίως αθλητικής αλλά και πολιτικοοικονοµικής ειδησεογραφίας. Εφόσον λοιπόν προκριθεί η ρητή νοµιµοποίηση έστω της διαφήµισης των νοµίµως λειτουργούντων στον τόπο προέλευσης αλλοδαπών διαδικτυακών καζίνο, θα έχουµε περαιτέρω ανάπτυξη µιας σηµαντικής για το ελληνικό διαδίκτυο αγοράς διαφηµιστικών υπηρεσιών. Αντίστοιχα, η επιλογή της νοµοθετικής απαγόρευσης θα περιορίσει την απόκτηση ανταγωνιστικού προβαδίσµατος από όσους επιλέγουν να διαφηµίζουν µία, θεωρητικώς, αµφίβολης νοµιµότητας υπηρεσία. Ωστόσο, οι όποιες απαγορεύσεις θα πρέπει να είναι συµβατές µε την αρχή της αναλογικότητας, γεγονός που προϋποθέτει µία συνεπή και συστηµατική πολιτική ελέγχου και περιορισµού όλων των µορφών τζόγου και όχι µόνο αυτών που θίγουν άµεσα ή έµµεσα τα δηµοσιονοµικά της χώρας µας. 66. Βλ. Κουτρούµπα - Μαχαίρα, ό.π., σελ. 72 επ. µε παραποµπές σε αποφάσεις των οργάνων της ΕΣΔΑ, από όπου προκύπτει ο περιορισµένος βαθµός προστασίας του εµπορικού έναντι του πολιτικού λόγου. Ανάλογη θέση λαµβάνει και το ΔΕΚ, βλ., ενδεικτικά, απόφαση C- 380/2003, σκ Βλ., ενδεικτικά, αποφάσεις Casado Coca v. Spain (judgment of 24 February 1994, Series A no. 285-A, παρ. 50 επ.) και Μarkt intern Verlag GmbH and Klaus Beermann v. Germany (judgment of 20 November 1989, Series A no. 165, παρ. 33 επ.). 68. Βλ. Μελέτη, σελ. 387, από όπου έµµεσα συνάγεται ότι η ελληνική Κυβέρνηση εκτιµά ότι η διενέργεια οποιασδήποτε µορφής διαδικτυακού τζόγου απαγορεύεται. 37

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ. 31 Μαΐου 2010. Μιχαήλ Γ. Μερσίνης Δ.Ν. Δικηγόρος Διεύθυνση Νοµικής Υπηρεσίας Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ. 31 Μαΐου 2010. Μιχαήλ Γ. Μερσίνης Δ.Ν. Δικηγόρος Διεύθυνση Νοµικής Υπηρεσίας Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 31 Μαΐου 2010 Μιχαήλ Γ. Μερσίνης Δ.Ν. Δικηγόρος Διεύθυνση Νοµικής Υπηρεσίας Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ι. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων» 24/1/2011

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων» 24/1/2011 Ενημερωτικό Σημείωμα για το Προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων» 24/1/2011 Τι ισχύει σήμερα; Σήμερα έχουμε μια πλήρως απορυθμισμένη αγορά τεχνικών και τυχερών παιγνίων, χωρίς κανέναν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αίτηση πέντε ελληνικών καζίνο προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για την απαγόρευση διαφήμισης παράνομου διαδικτυακού καζίνο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αίτηση πέντε ελληνικών καζίνο προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για την απαγόρευση διαφήμισης παράνομου διαδικτυακού καζίνο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010 Αίτηση πέντε ελληνικών καζίνο προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για την απαγόρευση διαφήμισης παράνομου διαδικτυακού καζίνο Αίτηση για την απαγόρευση των ραδιοφωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχή της επικουρικότητας

Η αρχή της επικουρικότητας Η αρχή της επικουρικότητας Στο πλαίσιο των μη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης, η αρχή της επικουρικότητας, που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζει τις προϋποθέσεις που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Τέταρτη Διάλεξη. Ελευθερία παροχής υπηρεσιών

Τέταρτη Διάλεξη. Ελευθερία παροχής υπηρεσιών 1 Τέταρτη Διάλεξη Ελευθερία παροχής υπηρεσιών Η διάταξη του άρθρου 56 της ΣΛΕΕ (πρώην 49 ΣΕΚ) είναι διάταξη αμέσου εφαρμογής και αποτελεί την συγκεκριμενοποίηση της αρχής της μη διάκρισης στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1993 σελίδα I Σουηδική ειδική έκδοση σελίδα I Φινλανδική ειδική έκδοση σελίδα I 00477

Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1993 σελίδα I Σουηδική ειδική έκδοση σελίδα I Φινλανδική ειδική έκδοση σελίδα I 00477 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ 24ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΑΤΑ BERNARD KECK ΚΑΙ DANIEL MITHOUARD ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG ΓΑΛΛΙΑ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΘΕΙΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Διάλεξη. 1) Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων

Πρώτη Διάλεξη. 1) Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων 1 Πρώτη Διάλεξη Ο όρος «εσωτερική αγορά» Εξειδικεύεται στo άρθρο 26 παρ.2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (στη συνέχεια ΣΛΕΕ). Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, ως «εσωτερική αγορά» νοείται ένας χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ" Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για τη σύσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

κατ' εφαρμογή του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΟΚ, με την οποία ζητείται, στο πλαίσιο της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του παραπέμποντος δικαστηρίου

κατ' εφαρμογή του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΟΚ, με την οποία ζητείται, στο πλαίσιο της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του παραπέμποντος δικαστηρίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 1979 * Στην υπόθεση 120/78, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Hessisches Finanzgericht προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ.

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω τηλεφώνων. της εταιρείας. ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται ως Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας ONECALL Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 177 final 2015/0093 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 27 Απριλίου 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 27 Απριλίου 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 27 Απριλίου 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθµ.Πρωτ.: 19278/450 Πληροφορίες : Κ. Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 703/1977 "ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" Με την ευκαιρία της δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εννοιολογικά αδιαίρετα και ορίζουν το κοινωνικό δικαίωμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Πράγματι, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται η ουσιαστική αλλαγή των διάσπαρτων κανόνων που ισχύουν μέχρι σήμερα για την άσκηση μιας οικονομικής δραστηριότητας και αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤ ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣη ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕλΜΑ ΣΤΗ ΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur

E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur Οµάδα 1 E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur Ο παρακάτω κατάλογος αποτελεί µια ενδεικτική καταγραφή και παράθεση της βασικότερης νοµοθεσίας (σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 563 final 2014/0259 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑ : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ Κυρίες και Κύριοι, Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, η ΟΠΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠΠ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Άρθρο 1 Ποιο είναι το νόημα της τελευταίας περιόδου της περίπτωσης β, όπου ειδικότερα αναφέρεται ότι «[τ]υχερό

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ www.dskalamatas.gr Καλαμάτα 9 Σεπτεμβρίου 2013 Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Μου ζητήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να γνωμοδοτήσω επί των κάτωθι ερωτημάτων:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Μου ζητήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να γνωμοδοτήσω επί των κάτωθι ερωτημάτων: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ι. Επί των ερωτημάτων. Μου ζητήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να γνωμοδοτήσω επί των κάτωθι ερωτημάτων: «1. Είναι συμβατή με τις διατάξεις του ν.1264/1982 η πραγματοποιούμενη

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Στα πλαίσια των συναντήσεων της ομάδας που συνιστά αυτή την βάση δεδομένων πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση για τα κωλύματα εγγραφής ως μέλος στα αθλητικά σωματεία,όπως αυτά έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

της 8ης Ιουνίου 1971*

της 8ης Ιουνίου 1971<appnote>*<appnote/> ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 1971* Στην υπόθεση 78/70, η οποία έχει ως αντικείμενο αίτηση του Hanseatisches Oberlandesgericht του Αμβούργου προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ.

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Δημήτριο Σκιαδά Πλατεία Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1429 Σχετ: Το από 4.11.2008 ηλεκτρονικό μήνυμά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II

Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II P6_TA-PROV(2008)0448 Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα