. Στοιχεία χρήσης του INTERNET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ". Στοιχεία χρήσης του INTERNET"

Transcript

1 Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

2 1. Περιήγηση στο ιαδίκτυο Internet Οδηγίες για το πρόγραµµα Internet Explorer Οδηγίες για το πρόγραµµα Mozilla Firefox Οδηγίες για τις µηχανές αναζήτησης (search engines) Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) ηµιουργία λογαριασµού στο Yahoo Οδηγίες για το πρόγραµµα Outlook Express Οδηγίες για το πρόγραµµα Eudora Light "Κατέβασµα" αρχείων (download) Στοιχεία της γλώσσας HTML Tags οµή των εγγράφων HTML Άλλα στοιχεία εγγράφων του web Μορφή (Face) και Μέγεθος (Size) γραµµατοσειρών και χρωµατισµός χαρακτήρων Λίστες γραµµών µε αρίθµηση ή διακριτικά (bullets-κουκίδες) Πίνακες ηµιουργία σελίδων µε τη γλώσσα HTML Χρήση Συνδέσµων (Links) Εισαγωγή Εικόνων (Images) ηµιουργία Εγγράφων Web µε το πρόγραµµα Word Ασκήσεις...67 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Βιβλιογραφία...72

3 1. Περιήγηση στο ιαδίκτυο Internet Το ιαδίκτυο, ή όπως λέγεται διεθνώς, Internet ή ιαδίκτυο είναι ένα δίκτυο συστηµάτων υπολογιστών, µεγάλων διαστάσεων. Περιλαµβάνει εκατοµµύρια χρηστών και υπολογιστικών συστηµάτων σε ολόκληρο τον κόσµο. Τα υπολογιστικά συστήµατα είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους µέσω των κοινών τηλεπικοινωνιακών γραµµών. Έτσι οι χρήστες του ιαδικτύου τη δυνατότητα να συνδέονται σ' όλα τα παραπάνω δίκτυα και εποµένως και µεταξύ τους, από οποιεσδήποτε θέσεις και αν βρίσκονται. Η σύνδεση στο Internet δίνει σε ένα χρήστη τη δυνατότητα προσπέλασης σε πηγές πληροφοριών κάθε φύσης, που βρίσκονται αποθηκευµένες σε πολλά διαφορετικά σηµεία. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αναζήτησης και προσπέλασης σε πληροφορίες σχετικές µε τις επιθυµίες του, όπως επιστηµονικού, ειδησεογραφικού, τεχνολογικού, κοινωνικού καλλιτεχνικού, πολιτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, ιατρικού, εκπαιδευτικού περιεχοµένου και όπου άλλου µπορεί να προσδιορισθεί µε κάποιο τρόπο. Οι πληροφορίες παρέχονται µε τη µορφή κειµένων, εικόνων, πινάκων, φωτογραφιών, ήχου, video και διαδραστικής επικοινωνίας. 1.1 Οδηγίες για το πρόγραµµα Internet Explorer Το πρόγραµµα Internet Explorer ανήκει στην οµάδα των προγραµµάτων Office της εταιρείας Microsoft. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που δίνει τη δυνατότητα περιήγησης στο ιαδίκτυο σε περιβάλλον Windows. Πριν από την εκκίνηση του προγράµµατος, ο χρήστης πρέπει να έχει φροντίσει για τη σύνδεση του υπολογιστή του µε το φορέα παροχής πρόσβασης στο internet µέσω ενός Internet Service Provider, (ISP), καθώς και τον τρόπο σύνδεσής του µε τον ISP. Με τη βοήθεια του φιλικού περιβάλλοντος του Web, ο χρήστης µπορεί να περιηγηθεί και σε ηλεκτρονικές σελίδες (Web Pages) και να αναζητήσει τις πληροφορίες που επιθυµεί.

4 Εικόνα 1.1 Το πρόγραµµα Internet Explorer ξεκινά από τα Windows µε τη γνωστή διαδικασία Start και µετά ή µε τη χρήση του εικονιδίου, που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας ή ακόµη από εργαλειοθήκες που εµφανίζονται στη γραµµή εργασιών (Task Bar).

5 Όταν ενεργοποιήσουµε το πρόγραµµα Internet Explorer παρατηρούµε ότι ξεκινά µε την ίδια κάθε φορά διεύθυνση, την οποία µπορεί να αλλάξει ο χρήστης. Στην Εικόνα 1.1 παρατηρούµε ότι η συγκεκριµένη αρχική διεύθυνση είναι η Εικόνα 1.2 Η βασική γραµµή εργαλείων του Internet Explorer Στο επάνω µέρος του παραθύρου του Internet Explorer, ακριβώς κάτω από το µενού, βρίσκεται η βασική γραµµή εργαλείων. Όλα τα εικονίδια που περιέχονται είναι πολύ σηµαντικά για να µπορέσουµε να περιηγηθούµε στο ιαδίκτυο. Τα πιο σηµαντικά φαίνονται στην Εικόνα 1.2 και η σηµασία και χρήση τους είναι η ακόλουθη: Με το εικονίδιο Back επιστρέφουµ ε στην προηγούµ ενη σελίδα που είχαµ ε επισκεφθεί. Αν πατήσουµ ε πάνω στο µαύρο βελάκι που βρίσκεται δεξιά, τότε θα ανοίξει ένα νέο µενού που θα µας δείχνει όλες τις σελίδες που έχουµ ε επισκεφθεί. Επιλέγοντας µια από αυτές µεταφερόµ αστε εκεί αυτοµ άτως. Το εικονίδιο Ε µ πρός, Forward µ ας µεταφέρει στην α µ έσως επόµ ενη σελίδα που είχαµ ε επισκεφθεί. Για να ενεργοποιηθεί το εικονίδιο αυτό θα πρέπει να έχουµ ε προηγουµ ένως χρησιµ οποιήσει την επιστροφή Back. Με το εικονίδιο Stop έχουµ ε τη δυνατότητα να σταµ ατήσουµ ε την ολοκλήρωση της διαδικασία «φόρτωσης και γεµ ίσµ ατος της οθόνης» µε την αναζητούµ ενη (τρέχουσα) σελίδα. Το εικονίδιο Refresh (ανανέωση) ανανεώνει την οθόνη µ ας µε το νεώτερο περιεχόµ ενο της τρέχουσας σελίδας. Πάντως η διαδικασία φόρτωσης εκτελείται από την αρχή.

6 Με το εικονίδιο Home επαναφέρουµ ε την αρχική µας σελίδα, αυτή δηλαδή που έχουµ ε ορίσει να ε µ φανίζεται όταν ξεκινά το πρόγραµµα Internet Explorer. Με το εικονίδιο Print εκτυπώνουµ ε στον εκτυπωτή µας την ε µ φανιζόµ ενη (τρέχουσα) σελίδα. Η µετάβαση και «φόρτωµ α» µιας σελίδας, της οποίας πληκτρολογούµ ε (ή εισάγουµ ε ) τη διεύθυνση στη γραµµή των διευθύνσεων, ολοκληρώνεται µε το πάτηµ α του πλήκτρου enter. Η τελευταία γραµµή του προγράµµατος πλοήγησης µας δείχνει την κατάσταση και τη διεύθυνση της σελίδας, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.3. Εικόνα 1.3 Η επιλογή Favorites (αγαπηµένα) Ο Internet Explorer µας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύουµε εκείνες από τις διευθύνσεις που επισκεπτόµαστε συχνά, προσθέτοντάς τις απλώς στα Favorites, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.4. Με αυτόν τον τρόπο κάθε φορά που θέλουµε να επισκεφθούµε εκ νέου µια από αυτές αρκεί να την επιλέξουµε από τα Favorites.

7 Εικόνα 1.4 Επιλογή της διαδικασίας Add to Favorites (Προσθήκη στα αγαπηµένα) Για να προσθέσουµε µια ιστοσελίδα στα Favorites επιλέγουµε την ακολουθία εντολών του µενού Favorites Add to Favorites οπότε και εµφανίζεται το πλαίσιο της Εικόνας 1.5. Στη συνέχεια επιλέγουµε τον κατάλογο µέσα στον οποίο θέλουµε να προσθέσουµε τη σελίδα και ολοκληρώνουµε µε ΟΚ.

8 Εικόνα 1.5 Προσθήκη διεύθυνσης ιστοσελίδας στα Favorites Όταν πατάµε (αριστερό κλικ) στο εικονίδιο Favorites της βασική γραµµή των εργαλείων, τότε ανοίγει η λίστα µε όλες τις διευθύνσεις που έχουµε προσθέσει στα Favorites. Η λίστα αυτή εµφανίζεται στο αριστερό µέρος του παραθύρου του Internet Explorer και µπορούµε κάνοντας διπλό κλικ σε οποιαδήποτε από τις διευθύνσεις να µεταβούµε και εµφανίσουµε την αντίστοιχη σελίδα. Παρόµοια είναι και η λειτουργία το εικονιδίου History. Επιλέγοντάς το στο αριστερό µέρος του παραθύρου του Internet Explorer εµφανίζεται µια λίστα µε όλες τις διευθύνσεις τις οποίες έχουµε επισκεφθεί (Εικόνα 1.6). Επιλέγοντας µια από αυτές τις διευθύνσεις εµφανίζονται όλες οι σελίδες της που είχαµε δει. Πατώντας επάνω σε µια από αυτές ανοίγει αυτόµατα η αντίστοιχη σελίδα.

9 Εικόνα 1.6 Χρήση εργαλείου History και εµφάνιση των διευθύνσεων που έχουµε επισκεφθεί. Παραµετρική χρήση του Internet Explorer Για να αλλάξουµε τις παραµέτρους του Internet Explorer, πρέπει να εκτελέσουµε την ακολουθία των εντολών του µενού Tools Internet Options, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.7. Εικόνα 1.7 Ακολουθία εντολών Tools Options για αλλαγή των παραµέτρων Αµέσως µας εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου που περιέχεται στην Εικόνα 1.8. Το πλαίσιο αυτό µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε για να κάνουµε πολλές διαφορετικές ρυθµίσεις στη χρήση και λειτουργία του Internet Explorer.

10 Εικόνα 1.8 αλλαγή των παραµέτρων του Internet Explorer Μερικές από τις πιο βασικές ρυθµίσεις είναι οι ακόλουθες: Η σελίδα που θέλουµ ε να ε µ φανίζεται κατά την εκκίνηση του προγράµµατος Internet Explorer. Αρκεί να εισάγουµ ε τη διεύθυνση που θέλουµ ε στο πλαίσιο κειµ ένου. Αν επιλέξουµ ε το κουµ πί δε θα ε µ φανίζει καµ ία αρχική σελίδα. Σε πολλές περιπτώσεις η επιλογή αυτή είναι χρήσιµ η διότι δεν µας καθυστερεί στην αναζήτηση κάποιας σελίδας και µπορούµ ε να εισάγουµ ε απλώς αυτήν που επιθυµ ούµ ε κάθε φορά.

11 Το πλαίσιο µ ας επιτρέπει να διαγράψουµ ε αρχεία και Cookies που έχουν κατέβει στον Υπολογιστή µας. Χρησιµ οποιούµ ε γι αυτό τα κουµ πιά και. Θα πρέπει να σηµ ειώσουµ ε ότι κάθε φορά που επισκεπτόµ αστε µια σελίδα πολλά επιµ έρους στοιχεία που περιέχει αυτή, όπως οι φωτογραφίες, πρέπει να κατέβουν στον υπολογιστή µας, για να τα ε µ φανίσει ο Internet Explorer. H επιλογή, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.9, µας επιτρέπει να ορίσουµ ε : α ) στοιχεία σχετικά µ ε τις αποθηκευµ ένες σελίδες και ελέγχους για αντικαταστάσεις µε νεώτερες εκδόσεις τους β ) τη θέση και το µ έγεθος της περιοχής αποθήκευσης των πρόσκαιρων αρχείων (temporary files) στο δίσκο και άλλα στοιχεία. Το πλαίσιο History µ ας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσουµ ε τον αριθµ ό των η µ ερών για τις οποίες θέλουµ ε να θυµ άται ο Internet Explorer τις σελίδες που έχουµ ε επισκεφθεί.

12 Εικόνα 1.9 Ρυθµίσεις για εµφανίσεις νεωτέρων εκδόσεων των σελίδων που έχουν αποθηκευθεί στον υπολογιστή µας Οδηγίες για το πρόγραµµα Mozilla Firefox Ένα διαφορετικό πρόγραµµα περιήγησης στο ιαδίκτυο είναι το Mozilla Firefox. Το πρόγραµµα αυτό διατίθεται δωρεάν και µπορούµε εύκολα να κατεβάσουµε την τελευταία του έκδοση από τη διεύθυνση Η εµφάνιση του Firefox (Εικόνα 1.11) είναι παρόµοια µε αυτή του Internet Explorer. Στο πάνω µέρος παρατηρούµε το µενού και ακριβώς από κάτω τη βασική γραµµή εργαλείων (Εικόνα 1.11).

13 Εικόνα 1.10 Το πρόγραµµα περιήγησης στο ιαδίκτυο Mozilla Firefox Τα διάφορα εικονίδια που διαθέτει η βασική γραµµή εργαλείων (Εικόνα 1.11) µας βοηθούν στην περιήγηση µας στο ιαδίκτυο: Με το εικονίδιο Back επιστρέφουµ ε στην προηγούµ ενη σελίδα που είχαµ ε επισκεφθεί. Με το εικονίδιο Forward, εφόσον έχουµ ε χρησιµ οποιήσει πρώτα το εικονίδιο Back, πηγαίνουµ ε στην επόµ ενη σελίδα. Με το εικονίδιο Reload ανανεώνουµ ε το περιεχόµ ενο της τρέχουσας σελίδας. Με το εικονίδιο Stop σταµ ατάµ ε το κατέβασµ α της τρέχουσας σελίδας.

14 Με το εικονίδιο Home ε µ φανίζουµ ε τη σελίδα που έχουµ ε ορίσει ως αρχική. Με το εικονίδιο History ε µ φανίζουµ ε το ιστορικό µε τις σελίδες που έχουµ ε επισκεφθεί. Με το εικονίδιο Print τυπώνουµ ε την τρέχουσα σελίδα. Εικόνα 1.11 Βασική εργαλειοθήκη του προγράµµατος Mozilla Firefox

15 2. Οδηγίες για τις µηχανές αναζήτησης (search engines) Ένα από τα προβλήµατα στη χρήση του ιαδικτύου είναι η αναζήτηση συγκεκριµένων πληροφοριακών στοιχείων µέσα στην τεράστια προσφερόµενη δεξαµενή πληροφοριών. Με τα σύγχρονα εργαλεία δηµιουργίας σελίδων που υπάρχουν, είναι πολύ εύκολο σε όποιον επιθυµεί να σχεδιάσει και να παρουσιάσει µια απλή ιστοσελίδα στο ιαδίκτυο. Για τον ευκολότερο εντοπισµό των πληροφοριών που αναζητούν οι ενδιαφερόµενοι, έχουν αναπτυχθεί από εταιρείες, ιδιώτες, ερευνητές και Πανεπιστήµια µηχανές αναζήτησης (search engines). Η Εικόνα 2.1 περιέχει παράδειγµα µιας από τις γνωστές µηχανές αναζήτησης. Εικόνα 2.1 Βασική οθόνη της µηχανής αναζήτησης Google Μερικές από αυτές είναι µόνο για µέλη, ενώ άλλες απευθύνονται στον κάθε ενδιαφερόµενο και έχουν κατά βάση εµπορικό κίνητρο µέσω προβαλλοµένων

16 διαφηµίσεων. Μερικές από τις πιο γνωστές και δηµοφιλείς µηχανές αναζήτησης είναι οι ακόλουθες: Google (http://www.google.com), Yahoo (http://www.yahoo.com), Altavista (http://www.altavista.com), Lycos (http://www.lycos.com), Webcrawler (http://www.webcrawler.com), Excite (http://www.excite.com) America on Line (http://www.aol.com) Μετά την πληκτρολόγηση της διεύθυνσης µιας από τις µηχανές αναζήτησης, εµφανίζεται µια αντίστοιχη φόρµα αναζήτησης, στην οποία ο χρήστης πληκτρολογεί µια ή περισσότερες λέξεις κλειδιά σχετικές µε το αναζητούµενο θέµα. Σήµερα υπάρχουν και µηχανές αναζήτησης σε ελληνικούς ιστοχώρους (όπως η find.in.gr). Κάθε φόρµα αναζήτησης περιλαµβάνει ένα κουµπί έναρξης της αναζήτησης (εύρεση, αναζήτηση, go, find, search). Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται µε τη µορφή λίστας µε συνδέσµους στις αντίστοιχες ιστοσελίδες. Οι µηχανές αναζήτησης προσφέρουν συνήθως σύνολα εντολών που περιορίζουν το αποτέλεσµα της αναζήτησης. Ο περιορισµός του θέµατος και ο συνδυασµός πολλαπλών λέξεων κλειδιών είναι ο πιο συνηθισµένος τρόπος ελάττωσης του χρόνου αναζήτησης. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι όταν το αναζητούµενο θέµα δοθεί µε πολύ γενικό τρόπο, τότε ο αριθµός των επιστρεφοµένων διευθύνσεων είναι πολύ µεγάλος και ενδέχεται να µην εξυπηρετεί. Πραγµατικά, αν οι επιστρεφόµενες διευθύνσεις είναι µερικές χιλιάδες, τότε ο χρήστης θα πρέπει να καταφύγει σε συνδυασµούς λέξεων κλειδιών που θα απορρίπτουν πολλές από τις µη επιθυµητές διευθύνσεις, διαφορετικά θα πρέπει να εξετάσει τις σελίδες µία προς µία. Η τοποθέτηση ενός όρου που περιλαµβάνει περισσότερες από µια λέξεις είναι καλό να πλαισιώνεται µε εισαγωγικά (πχ «ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ», ή ένα ονοµατεπώνυµο, όπως «ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΙΣ». Μια αδυναµία των µηχανών αναζήτησης είναι ότι έχουν όλες πρόσβαση στον ίδιο αριθµό σελίδων, ενώ δέχονται µε διαφορετικούς τρόπους τα ερωτήµατα των χρηστών. Έτσι,

17 συνήθως ο χρήστης πρέπει να χρησιµοποιήσει σε περισσότερες από µία µηχανές αναζήτησης. Το κενό αυτό καλύπτουν οι µεταµηχανές αναζήτησης, οι οποίες αν και οι ίδιες δεν εκτελούν αναζητήσεις, στέλνουν τις λέξεις κλειδιά σε άλλες µηχανές αναζήτησης και στη συνέχεια παρουσιάζουν ταξινοµηµένα τα αποτελέσµατα (Εικόνα 2.2). Οι πιο δηµοφιλείς µεταµηχανές αναζήτησης είναι οι: metacrawler (http://www.metacrawler.com), metafind (http://www.metafind.com). Εικόνα 2.2 Η µεταµηχανή αναζήτησης Metacrawler

18 3. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες καινοτοµίες στον τρόπο εργασίας, καθώς συµβάλλει στην άµεση πληροφόρηση. Μέσα από αυτό οι χρήστες µπορούν να ανταλλάσσουν µηνύµατα, επιστολές έγγραφα και ότι άλλο επιθυµούν. Τα προγράµµατα περιήγησης (Mozilla, Netscape Navigator) ενσωµατώνουν λειτουργίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αν και υπάρχουν αυτόνοµα προγράµµατα (Eudora, Pegasus, Outlook Express κλπ). 3.1 ηµιουργία λογαριασµού στο Yahoo Οι περισσότερες εταιρείες που διατηρούν µηχανές αναζήτησης προσφέρουν χωρίς χρέωση υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (Yahoo). Αν ο χρήστης το επιθυµεί, είναι εύκολο να αποκτήσει µέσω των µηχανών αυτών δική του διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Αρχικά ανοίγουµε ένα πρόγραµµα περιήγησης (browser) και πληκτρολογούµε τη διεύθυνση Στο πρόγραµµα περιήγησης εµφανίζεται η αντίστοιχη σελίδα (Εικόνα 3.1) από όπου επιλέγουµε το σύνδεσµο Yahoo!Mail.

19 Εικόνα 3.1 Η σελίδα του Yahoo που χρησιµοποιούµε για απόκτηση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Στη συνέχεια εµφανίζεται η σελίδα που περιέχεται στην Εικόνα 3.2, η οποία µας παρέχει δύο δυνατότητες: Να χρησιµ οποιήσουµ ε το λογαριασµ ό µας, αν έχουµ ε ήδη. Στην περίπτωση αυτή εισάγουµ ε την Ταυτότητα Χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης. Να κάνουµ ε αριστερό κλικ στην επιλογή «ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΤΩΡΑ» για να δηµ ιουργήσουµ ε ένα νέο λογαριασµ ό ηλεκτρονικού ταχυδροµ είου.

20 Εικόνα 3.2 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στο Yahoo Στη συνέχεια εµφανίζεται η φόρµα που περιέχεται στην Εικόνα 3.3 και στην οποία καλούµαστε να συµπληρώσουµε την Ταυτότητα Χρήστη που επιθυµούµε και τον κωδικό πρόσβασης. Επιπλέον πρέπει να συµπληρώσουµε και κάποια άλλα στοιχεία όπως το επώνυµο και το όνοµα µας. Προκειµένου να επαληθεύσουµε την εγγραφή µας πρέπει να γράψουµε µέσα στο ειδικό πλαίσιο που παρέχεται, τη συµβολοσειρά που εµφανίζεται στην εικόνα ακριβώς κάτω από αυτό. Προκειµένου να προχωρήσουµε στην επόµενη οθόνη επιλέγουµε το κουµπί «Συµφωνώ».

21 Εικόνα 3.3 Εισαγωγή ταυτότητας χρήστη, κωδικού πρόσβασης και άλλων στοιχείων (επώνυµο, όνοµα, κλπ)

22 Σε περίπτωση που η ταυτότητα χρήστη που έχουµε επιλέξει χρησιµοποιείται ήδη από άλλον, τότε θα εµφανιστεί η σελίδα που περιέχεται στην Εικόνα 3.4. Στη σελίδα αυτή εµφανίζονται µέσα σε κίτρινο πλαίσιο τα στοιχεία που πρέπει να εισαχθούν και πάλι. Τα στοιχεία αυτά είναι η ταυτότητα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης. Αφού εισάγουµε τα στοιχεία αυτά και προκειµένου να προχωρήσουµε στην επόµενη σελίδα θα πρέπει να κάνουµε αριστερό κλικ στο κουµπί «Υποβάλλετε αυτό το έντυπο µε ασφάλεια» που βρίσκεται στο κάτω µέρος της σελίδας. Εικόνα 3.4 ιορθώσεις στοιχείων που θα εισαχθούν και πάλι. Στην επόµενη σελίδα (Εικόνα 3.5) µας παρέχεται ενηµέρωση αν η ακολουθούµενη

23 πορεία της διαδικασίας είναι σωστή και τέλος ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή µας. Επίσης παρέχονται στοιχεία που θα µας ζητηθούν σε περίπτωση που θα ξεχάσουµε τον κωδικό πρόσβασής µας. Εικόνα 3.5 Σελίδα µε πληροφορίες ολοκλήρωσης της διαδικασίας Από τη σελίδα αυτή επιλέγοντας το κουµπί «Συνέχεια στο Yahoo» µπαίνουµε στην κεντρική σελίδα του λογαριασµού µας, όπως δείχνει η Εικόνα 3.6. Από τη θέση αυτή µπορούµε να στείλουµε ένα µήνυµα, να διαβάσουµε τα εισερχόµενα µηνύµατά µας και να εκτελέσουµε και άλλες ενέργειες.

24 Εικόνα 3.6 Κεντρική σελίδα για δηµιουργία, αποστολή και ανάγνωση µηνυµάτων Στην ιστοσελίδα (περιβάλλον εργασίας) αυτή εµφανίζονται τα εισερχόµενα µηνύµατα (inbox), ταξινοµηµένα συνήθως ως προς την ηµεροµηνία, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.7. Για κάθε µήνυµα παρουσιάζεται η διεύθυνση του αποστολέα, το θέµα και το µέγεθος σε bytes. Η επιλογή ενός από τα µηνύµατα γίνεται µε αριστερό κλικ, όταν ο δείκτης του ποντικιού βρεθεί στο µήνυµα αυτό. Τότε εµφανίζεται το περιεχόµενο του µηνύµατος και πληροφορίες για συνηµµένα αρχεία αν έχει.

25 Εικόνα 3.7 Σελίδα παρουσίασης στοιχείων των εισερχοµένων µηνυµάτων. Εικόνα 3.8 Σελίδα δηµιουργίας µηνυµάτων. Μπορούµε α) να απαντήσουµε σε κάθε εισερχόµενο µήνυµα (reply). β) να συνθέσουµε ένα νέο µήνυµα από το κύριο µενού (compose), γ) να προσθέσουµε τη διεύθυνση στον αντίστοιχο κατάλογο (address book). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να επισυνάψουµε σε ένα µήνυµα διάφορα αρχεία ως συνηµµένα (attachments) ακολουθώντας τα βήµατα που φαίνονται στην Εικόνα 3.9. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας επιλέγουµε sign out και εγκαταλείπουµε τη διεύθυνση Yahoo.

26 Εικόνα 3.9 Συνηµµένα αρχεία 3.2 Οδηγίες για το πρόγραµµα Outlook Express Ένα από τα πιο γνωστά προγράµµατα για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού µας ταχυδροµείου είναι το Outlook Express της εταιρείας Microsoft (Εικόνα 3.10). Οι βασικές επιλογές που παρέχονται στη γραµµή εργαλείων του Outlook Express είναι οι ακόλουθες: Create Mail ( ηµ ιουργία µηνύµ ατος): Το επιλέγουµ ε προκειµ ένου να ενεργοποιήσουµ ε το πλαίσιο δηµ ιουργίας ενός νέου µηνύµ ατος. Send\Recv (Αποστολή / Λήψη): Το επιλέγουµ ε προκειµ ένου να λάβουµ ε νέα µηνύµ ατα από το Server και να στείλουµ ε τα µ ηνύµ ατα που έχουµ ε δηµ ιουργήσει. Addresses ( ιεθυύνσεις): Το επιλέγουµ ε προκειµ ένου να ανοίξει το βιβλίο διευθύνσεων. Find (αναζήτηση): Το επιλέγουµ ε προκειµ ένου να ανοίξει το παράθυρο αναζήτησης (ανεύρεσης). Στο παράθυρο αυτό µ πορούµ ε να προσδιορίσουµ ε διάφορα στοιχεία όπως τον

27 αποστολέα του µηνύµ ατος που αναζητούµ ε, ή το θέµ α και να ψάξουµ ε µέσα στα µηνύµ ατα που έχουµ ε αποθηκευµ ένα στον υπολογιστή µας. Εικόνα 3.10 Βασική οθόνη του Outlook Express Αποστολή νέου µηνύµατος Επιλέγοντας το κουµπί Create Mail εµφανίζεται το παράθυρο δηµιουργίας νέου µηνύµατος (Εικόνα 3.11). Στο παράθυρο και στο πλαίσιο δίπλα στο «Το:» συµπληρώνουµε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του παραλήπτη. Στο πλαίσιο δίπλα στο «Cc:» συµπληρώνουµε τη διεύθυνση άλλων ατόµων που επιθυµούµε να λάβουν επίσης το συγκεκριµένο µήνυµα. Τέλος δίπλα στο «Subject:» συµπληρώνουµε το θέµα του µηνύµατος. Στη συνέχεια, στο κάτω µέρος του παραθύρου γράφουµε το κύριο µέρος του µηνύµατός µας. Τέλος, προκειµένου να αποστείλουµε το µήνυµα επιλέγουµε File Send

28 Message. Εικόνα 3.11 Πλαίσιο δηµιουργίας νέου µηνύµατος Αν θέλουµε να επισυνάψουµε ένα αρχείο στο µήνυµά µας επιλέγουµε το κουµπί Attach. Τότε ανοίγει ένα νέο πλαίσιο διαλόγου µέσω του οποίου µπορούµε να έχουµε πρόσβαση στα αρχεία του υπολογιστή µας και να επιλέξουµε το αρχείο ή τα αρχεία που επιθυµούµε. Προσθήκη νέου λογαριασµού ηλεκτρονικού λογαριασµού στο Outlook Express Από την αρχική οθόνη του Outlook Express επιλέγουµε Tools Accounts όπως δείχνει η Εικόνα 3.12.

29 Εικόνα 3.12 Έναρξη διαδικασίας προσθήκης νέου λογαριασµού Εικόνα 3.13 Επιλογή κάρτας Mail

30 Από το παράθυρο που εµφανίζεται επιλέγουµε την κάρτας Mail όπως φαίνεται στην Εικόνα Επιλέγοντας το κουµπί Add εµφανίζεται ένα νέο µενού (Εικόνα 3.14). Από το µενού αυτό επιλέγουµε Mail προκειµένου να ορίσουµε τις ρυθµίσεις που απαιτούνται για να βλέπουµε το λογαριασµό µας µέσω του Outlook Express. Εικόνα 3.14 Ρυθµίσεις στην κάρτα Mail Στο πρώτο παράθυρο που εµφανίζεται (Εικόνα 3.15) συµπληρώνουµε το όνοµα που θέλουµε να εµφανίζεται στη θέση του αποστολέα, όποτε στέλνουµε ένα µήνυµα. Προκειµένου να συνεχίσουµε επιλέγουµε Next.

31 Εικόνα 3.15 Εισαγωγή του ονόµατος που θα εµφανίζεται στη θέση του αποστολέα Στο επόµενο παράθυρο (Εικόνα 3.16) συµπληρώνουµε τη διεύθυνση του λογαριασµού του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στον οποίο έχουµε πρόσβαση.

32 Εικόνα 3.16 Εισαγωγή του λογαριασµού που έχουµε πρόσβαση Στο επόµενο παράθυρο (Εικόνα 3.17) συµπληρώνουµε το όνοµα του Server που θα χρησιµοποιούµε προκειµένου να λαµβάνουµε νέα µηνύµατα και το όνοµα του Server που θα χρησιµοποιούµε προκειµένου να αποστέλλουµε τα µηνύµατα που δηµιουργούµε. Τα στοιχεία αυτά θα τα προµηθευτούµε από το διαχειριστή του Server ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον οποίο έχουµε εκδώσει το λογαριασµό µας.

33 Εικόνα 3.17 Εισαγωγή ονοµάτων των Servers για Εισερχόµενα (Incoming) και Εξερχόµενα (Outgoing) 3.3 Οδηγίες για το πρόγραµµα Eudora Light To Eudora Light είναι ένα πρόγραµµα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για Windows. Όταν εκτελέσουµε το πρόγραµµα για πρώτη φορά, µας ζητείται να πληκτρολογήσουµε τα στοιχεία που φαίνονται στην Εικόνα 3.18.

34 Εικόνα 3.18 Πρόγραµµα Eudora. Εισαγωγή στοιχείων νέου χρήστη Επιλέγοντας OK ανοίγει το περιβάλλον εργασίας του προγράµµατος (Εικόνα 3.19). Αριστερά εµφανίζονται σε δενδρική ανάπτυξη οι φάκελοι που έχουν τα εισερχόµενα µηνύµατα (In), τα µηνύµατα που έχουν ήδη σταλεί (Out) και τυχόν άλλοι φάκελοι που έχουµε δηµιουργήσει. Επιπλέον υπάρχει και ο φάκελος Trash µε τα αρχεία προς διαγραφή. Στα δεξιά εµφανίζονται τα περιεχόµενα κάθε φακέλου. Στο επάνω µέρος υπάρχει η εργαλειοθήκη µε την οποία εκτελούµε όλες τις χρήσιµες κύριες εντολές. Τα τρία πρώτα από τα αριστερά κουµπιά της εργαλειοθήκης ανοίγουν τους τρεις βασικούς φακέλους (Trash, In, Out). Το τέταρτο κουµπί από τα αριστερά όταν επιλεγεί διαβάζει τα νέα µηνύµατα που τυχόν έχουν αφιχθεί στο λογαριασµό µας, στο mail server που χρησιµοποιούµε, ώστε να τα µεταφέρει στο φάκελό µας In. Για να προχωρήσει η διαδικασία αυτή µας ζητείται το password που έχουµε στο mail server (Προσοχή εδώ εννοούµε το mail server που χρησιµοποιούµε και όχι το

35 πρόγραµµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). Εικόνα 3.19 Περιβάλλον εργασίας του προγράµµατος Eudora Επιλέγοντας το πέµπτο από τα αριστερά κουµπί (new message) όπως δείχνει η Εικόνα 3.20, ανοίγει ένα ειδικό παράθυρο στο οποίο συντάσσουµε το κείµενο που θα αποστείλουµε. Προσδιορίζουµε τον παραλήπτη αµέσως µετά το «To:» και καταχωρούµε το κείµενο στον ειδικό χώρο κάτω από το «attached». Για να επισυνάψουµε αρχεία επιλέγουµε attachment. Μπορούµε επίσης να χρησιµοποιήσουµε το κουµπί µε το σχήµα συνδετήρα που βρίσκεται στην εργαλειοθήκη. Τέλος για την αποστολή του µηνύµατος επιλέγουµε Send.

36 Εικόνα 3.20 ηµιουργία νέου µηνύµατος Μετά την επιλογή του φακέλου των εισερχοµένων µηνυµάτων (Inbox, In) µπορούν να επιλεγούν και να διαβασθούν τα εισερχόµενα µηνύµατα. Είναι επίσης δυνατή η άµεση απάντηση σε ένα µήνυµα µε τη διαδικασία Reply, για την οποία υπάρχει αντίστοιχο κουµπί στην εργαλειοθήκη. Με τη διαδικασία αυτή προσδιορίζεται άµεσα η διεύθυνση του παραλήπτη (χρησιµοποιείται η διεύθυνση του αποστολέα του µηνύµατος που λάβαµε). Με τον ίδιο τρόπο µπορούµε να µεταδώσουµε το µήνυµα σε άλλον παραλήπτη µέσω της διαδικασίας και του κουµπιού Forward. Στην περίπτωση αυτή πάντως θα πρέπει να πληκτρολογήσουµε και τη διεύθυνση του παραλήπτη (Εικόνα 3.21).

37 Εικόνα 3.21 Αποστολή και προσδιορισµοί κοινοποίησης κλπ

38 4. "Κατέβασµα" αρχείων (download) Μια βασική υπηρεσία που µας παρέχει το ιαδίκτυο είναι και η µεταφορά αρχείων από κάποιον αποµακρυσµένο υπολογιστή στον υπολογιστή στον οποίο εργαζόµαστε. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται download ("κατέβασµα"). Για να εξηγηθεί η διαδικασία θα χρησιµοποιήσουµε ένα παράδειγµα. Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να κατεβάσουµε στον υπολογιστή µας το Ωρολόγιο Πρόγραµµα ιδασκαλίας του Εξαµήνου που βρίσκεται σε µορφή αρχείου στον ιστοχώρο του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ξεκινάµ ε το πρόγραµµα περιήγησης (Internet Explorer) στο ιαδίκτυο που υπάρχει στον υπολογιστή µας. Πληκτρολογούµ ε την κατάλληλη ηλεκτρονική διεύθυνση (http://www.aueb.gr/) και µεταφερόµ αστε στη σελίδα που περιέχει το αρχείο που θέλουµ ε να κατεβάσουµ ε. Βρίσκουµ ε τον σύνδεσµ ο που αντιστοιχεί στο αρχείο που µας ενδιαφέρει και τον επιλέγουµ ε µε αριστερό κλικ του ποντικιού. Στη συνέχεια ε µ φανίζεται η οθόνη της Εικόνας 4.1, στην οποία θα πρέπει να επιλέξουµ ε α ) Save αν θέλουµ ε να αποθηκεύσουµ ε το αρχείο (για µελλοντική χρήση) ή β ) Open για να το ανοίξουµ ε απευθείας από το πρόγραµµα περιήγησης και να το χρησιµ οποιήσουµ ε ά µ εσα.

39 Εικόνα 4.1 Επιλογή αποθήκευσης ή άµεσου ανοίγµατος του αρχείου Στην περίπτωση που επιλέξουµ ε Open το λειτουργικό σύστηµ α εντοπίζει το κατάλληλο πρόγραµµα για την επεξεργασία του αρχείου και το ενεργοποιεί, φορτώνοντας επίσης και τα περιεχόµ ενα του αρχείου. Εικόνα 4.2 Στην περίπτωση που επιλέξουµ ε Save θα πρέπει (σε ένα δεύτερο βήµ α ) να ορίσουµ ε τη διαδροµ ή (µονοπάτι) του καταλόγου, στον οποίο θέλουµ ε να αποθηκεύσουµ ε το αρχείο µ ας. Αυτό γίνεται µέσου του κλασικού πλαισίου διαλόγου, που χρησιµ οποιούµ ε κάθε φορά που αποθηκεύουµ ε ένα αρχείο

40 µ έσω οποιουδήποτε προγράµµατος του Microsoft Office). Τέλος, ε µ φανίζεται το παράθυρο της Εικόνας 4.2, που µας επιτρέπει την παρακολούθηση της διαδικασίας µέχρι να ολοκληρωθεί.

41 5. Στοιχεία της γλώσσας HTML Η ακολουθία των γραµµάτων HTML ή html ή htm, που είναι ένα ακρωνύµιο των λέξεων Hypertext Markup Language (γλώσσα σηµείωσης υπερκειµένου), αναφέρεται στη γλώσσα που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία εγγράφων του web. Ένα έγγραφο που έχει γραφεί στη γλώσσα HTML, δεν είναι άλλο από ένα απλό αρχείο κειµένου (text file, ή ASCII file). 5.1 Tags Κάθε αρχείο HTML περιέχει, σε συγκεκριµένες θέσεις του, ειδικές εντολές που καλούνται tags (θέσεις ετικέτας) και οι οποίες δεν εµφανίζονται, αλλά υποδεικνύουν στο browser πώς ακριβώς θα εµφανίσει το περιεχόµενο του εγγράφου. Τα tags πλαισιώνουν τα τµήµατα του κειµένου τα οποία προσδιορίζουν. Γενικά η γλώσσα HTML περιγράφει τη δοµή ενός έγγραφου. ηλαδή προσδιορίζει τους τίτλους και τις επικεφαλίδες, τις παραγράφους, καθώς επίσης και πίνακες ή και άλλες ακόµη δοµές µέσα σε ένα έγγραφο. Επί πλέον προσδιορίζει και θέµατα µορφοποίησης των χαρακτήρων του κειµένου, όπως χρώµα, µέγεθος, έντονη εµφάνιση ή όχι (bold), υπογραµµίσεις (underline), καλλιγραφική γραφή (italics) κλπ. Τα περισσότερα tags έχουν την ακόλουθη χρήση και µορφή µέσα σε ένα αρχείο HTML. <tag> κείµ ενο για µορφοποίηση </ tag> Παρατηρούµε ότι κάθε tag έχει µια αρχή <tag>, η οποία προσδιορίζει το αρχικό σηµείο του κειµένου που πρόκειται να διαµορφωθεί µε τη χρήση του tag. Επί πλέον έχει και ένα τέλος </tag>, το οποίο σταµατά τη διαµόρφωση του υπόλοιπου κειµένου, µε το συγκεκριµένο tag. Για παράδειγµα το ακόλουθο tag χρησιµοποιείται για να κάνει έντονη (bold) µια ακολουθία χαρακτήρων. <b>έντονα Γράµµατα </b> Το αποτέλεσµα εφαρµογής του παραπάνω tag, όταν χρησιµοποιηθεί ένα πρόγραµµα web browser (όπως το πρόγραµµα Netscape) θα είναι το ακόλουθο: Έντονα Γράµµατα

42 Web browsers Η HTML καθορίζει επακριβώς τη σύνταξη του εγγράφου και εµπλουτίζεται σταδιακά στις διάφορες εκδόσεις της µε νέα στοιχεία. Οι γνωστοί web browsers, όπως ο Netscape Navigator και ο Internet Explorer διαµορφώνουν και αυτοί τη σύνταξη και τα νέα στοιχεία της HTML, δεδοµένου ότι ένας web browser και µια έκδοση (version) της HTML αν δεν είναι συµβατοί, δεν είναι δυνατόν να συνεργασθούν στη δηµιουργία, κωδικοποίηση και εµφάνιση ενός κειµένου. Συντάκτες κειµένου (editors)και εργαλεία δηµιουργίας εγγράφων του web Η σύνταξη στη γλώσσα HTML δεν είναι δύσκολη. Ο χρήστης χρειάζεται ένα απλό συντάκτη κειµένου ο οποίος δηµιουργεί «καθαρό κείµενο» (plain text). Αυτό σηµαίνει ότι όταν αντί του συντάκτη κειµένου χρησιµοποιηθεί επεξεργαστής κειµένου, πχ Word, Word Perfect ή άλλος, τότε το αρχείο που θα δηµιουργηθεί θα πρέπει να καταχωρηθεί ως κείµενο (text) και όχι ως document του επεξεργαστή, πχ word document. Εποµένως, τόσο ο συντάκτης κειµένου Edit, όσο και το πρόγραµµα Notepad της Microsoft θα ήταν κατάλληλα για το περιβάλλον των windows, χωρίς πάντως να αποκλείονται και άλλοι. Για τη δηµιουργία σελίδων στο web, εκτός από την άµεση χρήση της γλώσσας HTML, χρησιµοποιούνται και διάφορα προγράµµατα εργαλεία, τα οποία θεωρητικά τουλάχιστον, δεν απαιτούν από το χρήστη να γνωρίζει HTML. Πάντως, η άποψη που επικρατεί σήµερα είναι ότι η δηµιουργία σελίδων απαιτεί, έστω και µερικώς, την άµεση χρήση της γλώσσας HTML. Επί πλέον η δηµιουργία αξιόλογων σελίδων δεν είναι δυνατό να γίνει αν ο δηµιουργός δεν γνωρίζει καλά τη γλώσσα HTML, ανεξαρτήτως του πόσο πολύ θα τη χρησιµοποιήσει ή όχι. Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η δηµιουργία σελίδων στο web δεν περιορίζεται πλέον στη γλώσσα HTML, αλλά απαιτεί και τη γνώση πολλών άλλων στοιχείων, όπως ειδικές γλώσσες προγραµµατισµού, συνδέσεις µε βάσεις δεδοµένων, χρήση δυναµικών σελίδων και πολλά άλλα. Παρακάτω αναφέρονται µερικά από τα πιο γνωστά προγράµµατα εργαλεία. Macromedia Dreamweaver Είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία του είδους και χαρακτηρίζεται ως ένα Industry

43 Standards HTML εργαλείο. Παράγει τον πιο καθαρό κώδικα από τα πακέτα της κατηγορίας αυτής. Υποστηρίζει πολλά shortcuts για Javascript και DHTML (Dynamic HTML) συναρτήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες ο χρήστης µπορεί να ενηµερωθεί στη διεύθυνση Microsoft FrontPage Η χρήση του είναι εύκολη για τον οποιοδήποτε αρχάριο. Παράγει HTML µε τα ειδικά tags της Microsoft και µετατρέπει τα έτοιµα έγγραφα, κατά το άνοιγµά τους. Συνδέεται στενά µε το πρόγραµµα Internet Information Server και για το λόγο αυτό δεν θεωρείται απόλυτα ανοικτό (open) και συνεπώς δεν είναι standard. Για περισσότερες πληροφορίες µεταβείτε στη διεύθυνση FileMaker Claris Home Page Έχει πολύ απλή χρήση και είναι επαρκές, αλλά για σελίδες µη εµπορικής χρήσης. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση Προγράµµατα WYSIWYG Εκτός από τα παραπάνω προγράµµατα εργαλεία, υπάρχουν και άλλα που ανήκουν στην κατηγορία WYSIWYG (What You See Is What You Get). Γενικά ένα πρόγραµµα WYSIWYG δείχνει στο χρήστη την ακριβή µορφή που θα έχει το έργο του, είτε κείµενο, είτε ένα αρχείο λογιστικού φύλλου, ή µια σελίδα του web όταν εκτυπωθεί ή όταν εµφανισθεί στην οθόνη. Στην περίπτωση δηµιουργίας εγγράφων του web και κατά τη διάρκεια της δηµιουργίας τους, τα προγράµµατα αυτά δείχνουν στο χρήστη πώς ακριβώς θα εµφανισθούν από ένα web browser. Οι γνωστοί web browsers Netscape Communicator και Internet Explorer στις πλήρεις εκδόσεις τους διαθέτουν WYSIWYG εργαλεία. Ειδικά ο Netscape Communicator περιλαµβάνει το εργαλείο Composer το οποίο ενεργοποιείται από το πρόγραµµα Netscape Navigator µε την ακολουθία επιλογών Communicator Composer. Επίσης το πρόγραµµα Internet Explorer περιλαµβάνει το εργαλείο FrontPage Express το οποίο ενεργοποιείται άµεσα από το µενού. Θα πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι το εργαλείο FrontPage Express δεν έχει καµία σχέση µε το πρόγραµµα FrontPage. Το πρόγραµµα Abode PageMill, που περιγράφεται στη συνέχεια,

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail)

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (E-mail), είναι µια από τις περισσότερο δηµοφιλείς υπηρεσίες του ιαδικτύου (Internet). Μαζί µε την υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator 2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδηγίες χρήσης PDFCreator Ηράκλειο 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σηµείωµα του συντάκτη... 2 Στοιχεία δηµιουργού του υλικού... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι... 4 Που θα το βρείτε... 4 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη χρήση του προγράµµατος Outlook Express, που ενσωµατώνεται στις περισσότερες εκδόσεις των MS Windows. Για να εκτελέσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1. Άνοιγμα Και Κλείσιμο Της Εφαρμογής Φυλλομετρητή Ιστού (Internet Explorer)

1. Άνοιγμα Και Κλείσιμο Της Εφαρμογής Φυλλομετρητή Ιστού (Internet Explorer) ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Άνοιγμα Και Κλείσιμο Μιας Εφαρμογής Φυλλομετρητή Ιστού (Internet Explorer) 2. Παρουσίαση Μιας Ιστοσελίδας 3. Διακοπή Και Ανανέωση Μιας Ιστοσελίδας (Stop and Refresh) 4.

Διαβάστε περισσότερα

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους.

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Πριν ξεκινήσουµε την περιγραφή του προγράµµατος καλό θα ήταν να αναφερθούµε στον ορισµό κάποιων εννοιών για τις οποίες θα γίνεται λόγος στο κεφάλαιο αυτό. Πρώτα από όλα πρέπει να καταλάβουµε την διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων Αντιγραφή κειµένου Αντιγραφη εικόνων Αντιγραφή video

Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων Αντιγραφή κειµένου Αντιγραφη εικόνων Αντιγραφή video Σύντοµες οδηγίες Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων Αντιγραφή κειµένου Αντιγραφη εικόνων Αντιγραφή video 2 ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης Περιεχόµενα Πλήκτρα που θα χρησιµοποιήσουµε...3 Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων...4

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail) Περιεχόμενα Τι είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία;...2 Πώς γίνεται η μεταφορά των μηνυμάτων;...2 Τι χρειάζομαι για να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία e-mail;...2 Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΘΥΡΙ Α ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΘΥΡΙ Α ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ E-MAIL ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WEB BROWSER (WEBMAIL) Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη διαχείριση της αλληλογραφίας µε τη χρήση ενός διαφυλλιστή ιστού (web browser). εδοµένου ότι έχετε ήδη ένα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου µεαποµακρυσµένη σύνδεση

Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου µεαποµακρυσµένη σύνδεση Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου µεαποµακρυσµένη σύνδεση Η πιο κοινή µέθοδος για να διαβάσoυµε E-mail είναι η αποµακρυσµένη σύνδεση τερµατικού (telnet), κατά την οποία συνδέετε ο προσωπικός υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς αµιανός

Γαβαλάς αµιανός Πανεπιστήµιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας ικτυακά Πολυµέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) Εργαστήριο #1ο: Εισαγωγή στην HTML Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά στοιχεία. Τι είναι το Internet; Ιστορία του Internet

Εισαγωγικά στοιχεία. Τι είναι το Internet; Ιστορία του Internet EΝΟΤΗΤΑ 4 Η : INTERNET Εισαγωγικά στοιχεία Τι είναι το Internet; Το Internet ( ιαδίκτυο) είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι επικοινωνούν µεταξύ τους χρησιµοποιώντας ένα κοινό

Διαβάστε περισσότερα

Version X. Οδηγίες χρήσης

Version X. Οδηγίες χρήσης Version 1.0.1.X Οδηγίες χρήσης Πρόλογος Η εφαρµογή CallReceiver σχεδιάστηκε για την υποστήριξη ξενοδοχείων ή επιχειρήσεων, όσον αφορά στις τηλεφωνικές κλήσεις που διαχειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο (Τ/Κ).

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε τη Microsoft Access

Γνωριµία µε τη Microsoft Access Γνωριµία µε τη Microsoft Access ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων Έναρξη - Προγράµµατα - Microsoft Access - ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων µε χρήση Κενής βάσης δεδοµένων - ΟΚ Επιλέγουµε Φάκελο και στο Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 1 Internet Το Internet ή ιαδίκτυο όπως λέγεται στην ελληνική ορολογία, είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο που συνδέει εκατοµµύρια υπολογιστές, οι οποίοι µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους. Το Internet είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2 Μάθαµε στο προηγούµενο µάθηµα πώς να δίνουµε ονόµατα στις ιστοσελίδες µας, να βάζουµε χρώµα και γραφικά, ή ακόµα να δηµιουργούµε υπερσυνδέσµους σε κείµενο και εικόνες. Σήµερα µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

χρήστες και υπηρεσίες

χρήστες και υπηρεσίες ιδακτικό υλικό µαθητή χρήστες και υπηρεσίες Από όσα αναφέρθηκαν, γίνεται αντιληπτό ότι όποιος έχει τον κατάλληλο εξοπλισµό και έχει εξασφαλίσει τον τρόπο σύνδεσής του µε το ιαδίκτυο, µπορεί να το χρησιµοποιήσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001 Το Διαδίκτυο (Internet) και ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001 Ενότητα 2 Το Διαδίκτυο, ο Παγκόσμιος Ιστός και το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το διαδίκτυο είναι ένας όρος που περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΕΛΕ 2004, ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΕΛΕ 2004, ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ανοίξτε τον Internet Explorer 2. Επισκεφθείτε τη σελίδα http://www.ermionida.info 3. Επισκεφθείτε τη σελίδα Ν.Ε.Λ.Ε Αργολίδας 4. Όταν οδηγήσετε το ποντίκι πάνω στην Λέξη ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ, το σχήµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL

Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL 13/9/2012 Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL NBW Internet Wizards Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 5, 10561 Αθήνα Τηλ.: 210 6148071, e-mail: info@nbw.gr, website: www.nbw.gr Αποστολή και λήψη e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher ελλατόλας Στέλιος 2 ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης Περιεχόµενα Εγκατάσταση του προγράµµατος...4 Λειτουργία του προγράµµατος...6 Βασική λειτουργία (κατέβασµα ένα - ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιγραφή της αρχικής οθόνης κάθε τάξης α. Εικονίδια επιλογής θεµατικών ενοτήτων β. Εικονίδια διαφυγής...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιγραφή της αρχικής οθόνης κάθε τάξης α. Εικονίδια επιλογής θεµατικών ενοτήτων β. Εικονίδια διαφυγής... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.............................. 5 Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.............................. 6 Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗΣ....................................

Διαβάστε περισσότερα

OUTLOOK. Μας δίνει την δυνατότητα να στέλνουµε ή να λαµβάνουµε µηνύµατα και αρχεία χωρίς κατά ανάγκη να είµαστε συνδεδεµένοι στο ιαδίκτυο.

OUTLOOK. Μας δίνει την δυνατότητα να στέλνουµε ή να λαµβάνουµε µηνύµατα και αρχεία χωρίς κατά ανάγκη να είµαστε συνδεδεµένοι στο ιαδίκτυο. OUTLOOK Μας δίνει την δυνατότητα να στέλνουµε ή να λαµβάνουµε µηνύµατα και αρχεία χωρίς κατά ανάγκη να είµαστε συνδεδεµένοι στο ιαδίκτυο. Με το Outlook Express µπορούµε, επίσης: Να γράψουµε και να στείλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική σελίδα. Κατάσταση. Άµεση πρόσβαση

Αρχική σελίδα. Κατάσταση. Άµεση πρόσβαση Αρχική σελίδα Με την εισαγωγή σας στο λογισμικό ανταλλαγών (Cyclos), βρίσκεστε στην αρχική σελίδα, µέσω της οποίας μπορείτε να έχετε άµεση πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες και πληροφορίες για το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκατάσταση του NetMeeting

1. Εγκατάσταση του NetMeeting Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης του Netmeeting Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση του Netmeeting 2. Το Interface του Netmeeting 3. Κύρια Κουµπιά Netmeeting 4. Πραγµατοποίηση Κλήσεων - Συνδέσεων 5. Το Μενού του

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό

Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Διαδίκτυο Internet... 9 Κεφάλαιο 2: Υπηρεσίες και εφαρμογές του Διαδικτύου... 18 Κεφάλαιο 3: O φυλλομετρητής Internet Explorer... 29 Κεφάλαιο 4:

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου 3.1.1.1 Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου Ως επί το πλείστον δεν υπάρχουν διαφορές στη χρήση του Εγγράφου Κειμένου στα λειτουργικά Windows ή Linux. Η σημαντικότερη διαφορά παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Outlook Ξεκίνηµα Ευχαριστίες...

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Outlook Ξεκίνηµα Ευχαριστίες... Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 11 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο... 13 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 13 Σύντοµη παρουσίαση... 14 Μερικές συµβάσεις... 16 Μια τελευταία λέξη (µπορεί και δύο)... 16 2 Τι νέο

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Internet Το Internet ή ιαδίκτυο όπως λέγεται στην ελληνική ορολογία, είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο που συνδέει εκατοµµύρια υπολογιστές, οι οποίοι µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους. Το Internet είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 1Τι είναι ο Παγκόσµιος Ιστός; Λόγω της µεγάλης απήχησης του Παγκόσµιου Ιστού πολλές φορές ταυτίζουµε τον Παγκόσµιο Ιστό µε το Διαδίκτυο. Στην πραγµατικότητα αυτή η αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML)

Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML) Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML) 1. Δημιουργία μιας απλής σελίδας HTML Ανοίξτε το Notepad ακολουθώντας τη διαδρομή Start All Programs Accessories Notepad Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Το κείµενο που ακολουθεί είναι ένας σύντοµος οδηγός στο περιβάλλον προγραµµατισµού της γλώσσας Fortran, για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: ηλώσεις Μαθηµάτων Συγγραµµάτων, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο, Πιστοποιητικό Ασφάλειας

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: ηλώσεις Μαθηµάτων Συγγραµµάτων, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο, Πιστοποιητικό Ασφάλειας ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: ηλώσεις Μαθηµάτων Συγγραµµάτων, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο, Πιστοποιητικό Ασφάλειας 1. Εισαγωγικά Οι φοιτητές του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟY ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET / INTRANET

ΙΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟY ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET / INTRANET ΙΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟY ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET / INTRANET Σηµειώσεις στο FRONTPAGE 2003 ΚΟΥΣΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ Μέγαρα εκέµβριος 2007 FRONTPAGE 2003 Εισαγωγή Το FrontPage είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2003 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 16 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 20 Η Λίστα φακέλων... 21 Ο φάκελος Το Outlook

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης (MIS) για τη Σχολική Μονάδα

Εγχειρίδιο Χρήσης (MIS) για τη Σχολική Μονάδα Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Παιδεία & Πολιτισµός Μέτρο 1.2:

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000. PIRCH 32 v0.92b

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000. PIRCH 32 v0.92b PIRCH 32 v0.92b A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Pirch 32 είναι ένα από τα καλύτερα προγράµµατα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003

B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003 B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003 Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. URL Διεύθυνση WebMail... 3 2. Εγκατάσταση Πιστοποιητικού Ασφάλειας... 3 2.1 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού στον Internet Explorer... 3 2.2 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround:

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SOFTWARE SAE10 Το software της αναγγελίας ορόφων είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία των USB flash που θα χρησιµοποιηθούν στην πλακέτα SAE10. Προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Βασικές Έννοιες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Α5.2 Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο/Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Α.5.2.Μ1-Μ2 Α5.2.1 Βασικές Έννοιες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκατάσταση και λειτουργία message editor: Αρχικά τοποθετούµε το cd στον υπολογιστή και εµφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης Στην περίπτωση που δεν εµφανιστεί αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το µάθηµα θα ασχοληθούµε µε τη βελτίωση της εµφάνισης ενός ιστοτόπου, αλλά και τον εύκολο χειρισµό όλων των αλλαγών στην εµφάνιση της σελίδας

Σε αυτό το µάθηµα θα ασχοληθούµε µε τη βελτίωση της εµφάνισης ενός ιστοτόπου, αλλά και τον εύκολο χειρισµό όλων των αλλαγών στην εµφάνιση της σελίδας Σε αυτό το µάθηµα θα ασχοληθούµε µε τη βελτίωση της εµφάνισης ενός ιστοτόπου, αλλά και τον εύκολο χειρισµό όλων των αλλαγών στην εµφάνιση της σελίδας µέσω της τεχνολογίας των ιαδοχικών Φύλλων Στυλ (cascading

Διαβάστε περισσότερα

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για να εισέλθετε στην πλατφόρµα τηλεκατάρτισης της Equal Society και να έχετε πρόσβαση στα περιεχόµενά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με ποιο τρόπο µπορείτε να εκκινήσετε τον Internet Explorer; Γνωρίζετε από ποια τµήµατα αποτελείται το παράθυρο του Ι.Ε.; Είναι συγκεκριµένη η µορφή των

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage)

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Γραµµή τίτλου Γραµµή µενού Γραµµή εργαλείων Μορφοποίηση Εικόνα Πίνακες και περιγράµµατα Όταν ανοίγουµε το FrontPage, ανοίγει αυτόµατα µία νέα σελίδα. (Στο FrontPage τα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών 1. Εγκατάσταση Ψηφιακού Πιστοποιητικού Η εγκατάσταση του ψηφιακού πιστοποιητικού (που αφορά συγκεκριμένο λογαριασμό e-mail σας) πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων ηµιουργία Φορολογούµενου ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε1 ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε2 ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε3

Διαβάστε περισσότερα

Webmail Outlook Express Ρυθµίσεις για την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

Webmail Outlook Express Ρυθµίσεις για την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Webmail Outlook Express Ρυθµίσεις για την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (Ver 1.1 21-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον Τάσο Βασιλόπουλο 2310-877-822) A. ιαχείριση ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix Περιεχόμενα Ευχαριστίες... ix 1 Tο βιβλίο... 1 Χωρίς τεχνικούς όρους!...1 Σύντομη παρουσίαση...2 Μερικές συμβάσεις...4 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...5 2 Ξεκίνημα... 7 Το ελληνικό Outlook 2002 με μια

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

ηµιουργία παρουσιάσεων (Power Point) ηµιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραµµα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή του PowerPoint µπορεί να έχει ως στόχο να διδάξει, να εξηγήσει ή και να πείσει. Ό,τι φτιάχνουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας 8 Μαρτίου 2001 Hypertext Markup Language (HTML)! Σε μια ιστοσελίδα μπορούν να εμφανίζονται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/159 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: New - Save Μάθημα 2: Εισαγωγή στη CSS Μάθημα 3: Τρόπος Σύνταξης Μάθημα 4: Σχόλια Μάθημα 5: ID Μάθημα 6: Class Μάθημα 7: Background

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2007 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 17 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 22 Η Λίστα φακέλων... 23 Το Outlook Σήμερα...

Διαβάστε περισσότερα

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή Μια από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι και η ζωγραφική. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει ο υπολογιστής να είναι εφοδιασµένος µε το κατάλληλο πρόγραµµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1.

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1. Κομβικό Σημείο Επαφής Υπουργείου Εσωτερικών Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 0.1. Νοέμβρης 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NETSCAPE COMMUNICATOR.

ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NETSCAPE COMMUNICATOR. EMAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NETSCAPE COMMUNICATOR. ηµιουργία νέου λογαριασµού. Για να χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Netscape πρέπει να δηµιουργήσετε έναν νέο λογαριασµό. Η δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών World Wide Web (WWW) Θέματα Επεξεργασία δεδομένων στο Web Δημιουργία απλών σελίδων HTML Περιγραφή κάποιων XHTML στοιχείων (tags) Εξέλιξης του WWW Το WWW

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 Φόρµες Ένας τρόπος για να συλλέξετε πληροφορία από τους επισκέπτες του δικτυακού σας τόπου είναι οι φόρµες. Με τα εξειδικευµένα αυτά εργαλεία µπορείτε να κάνετε έρευνες ή τεστ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Χρήση κειµενογράφου. 4.1 Εισαγωγή Σκοπός Τι θα µάθεις

Κεφάλαιο Χρήση κειµενογράφου. 4.1 Εισαγωγή Σκοπός Τι θα µάθεις Κεφάλαιο 4 4. Χρήση κειµενογράφου 4.1 Εισαγωγή Η επεξεργασία κειµένων και εγγράφων αποτελεί µια από τις πιο διαδεδοµένες χρήσεις του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί µια εισαγωγή στον

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 31/07/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Το Microsoft Office Word 2003 είναι το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου που κάνει ευκολότερη τη δηµιουργία, την κοινή χρήση και την ανάγνωση εγγράφων. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΙΕΣ ΤΟΥ INTERNET- ΙΑ ΙΚΤΥΟ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ 4 ΕΥΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ 9 ΧΡΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ 10 ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPageXP)

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPageXP) Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPageXP) Γραµµή τίτλου Γραµµή µενού Γραµµή εργαλείων Μορφοποίηση Εικόνα Εφέ DHTML Παράθυρο εργασιών Όταν ανοίγουµε το FrontPage, ανοίγει αυτόµατα µία νέα σελίδα. (Στο FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο)

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

AOL INSTANT MESSENGER

AOL INSTANT MESSENGER AOL INSTANT MESSENGER 1 Γενική περιγραφή A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το πρόγραµµα AOL Instant Messenger,

Διαβάστε περισσότερα