ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : FAX :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδ. : Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : FAX : Προς: Όπως ο πίνακας διανομής ΘΕΜΑ: «Αποζημίωση εφημεριών νοσοκομείων ιατρών Ε.Σ.Υ» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α.του Ν.2362/95 «Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/Α/95) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/ 10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» ( ΦΕΚ.141/ τ. Α ). β.του Ν. 3402/2005 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις»(φεκ.258/ ) άρθρο 25. γ. του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/ ) άρθρο 6. δ.του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50ΕΚ»(ΦΕΚ 141/2012 τ. Α ) άρθρο 45 παρ. 2 α ε.του Π Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α/10) στ.του Π.Δ 151/98 «Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης & εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 116Α / ) 2. Την αριθ. ΔΥ(3-4)/ΓΠοικ.77909/ Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 2354/Β /2012). 3. Την με αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π / (ΦΕΚ 3498/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Υγείας με την οποία εγκρίθηκε η καταβολή εφημεριών στους Ιατρούς του ΕΣΥ για το χρονικό διάστημα από έως Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Tη χορήγηση ποσού πενήντα εννέα εκατομμυρίων, ογδόντα μία χιλιάδων, τριακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών ( ,00) από την πίστωση του Φ. 210 Κ.Α.Ε του

2 προϋπολογισμού τ.έ. του Υπουργείου Υγείας στα ακόλουθα νοσηλευτικά ιδρύματα για αποζημίωση εφημεριών ιατρών ΕΣΥ που διενεργήθηκαν τον Δεκέμβριο του έτους 2012 και τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του έτους 2013 ως εξής: Υ.Δ.Ε. ΝΟΜΩΝ & ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΕ 0562 Υ.Δ.Ε. Ν. ΕΒΡΟΥ Υ.Δ.Ε. Ν. ΔΡΑΜΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Υ.Δ.Ε Ν. ΞΑΝΘΗΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΚΙΛΚΙΣ Υ.Δ.Ε Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ Ν. ΕΒΡΟΥ ΠΟΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (Γ.Ν. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ: ,00 Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ : ,75) Ν. ΔΡΑΜΑΣ ,75 Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ,25 Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ,50 Ν. ΞΑΝΘΗΣ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ ,00 Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ,00 Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ (Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ: ,00 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ:96.474,75) Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Γ.Ν.ΒΕΡΟΙΑΣ: ,00 Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ: ,00) , ,00 Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΧΕΠΑ" ,25 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" - "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" (Γ.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»: ,00 Γ.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»: ,00) ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ''ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ'' (Γ.Ν.Θ. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ": ,00 Ν. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ Θ.:68.541,50) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" (Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ,00 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ν.Θ.: ,00) , ,00 Ν. ΕΙΔ.ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ ,25 ΑΝΤΙΚ. Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ,25 ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΑΓ ,25 ΠΑΥΛΟΣ"

3 Υ.Δ.Ε. Ν ΠΕΛΛΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΣΕΡΡΩΝ Υ.Δ.Ε. Ν. ΧΑΛΚ/ΚΗΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Υ.Δ.Ε. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Υ.Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ,50 Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ (Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: ,00 Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ: ,00) Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ,00 Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ,00 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Ν. ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ,50 Ν. ΧΑΛΚ/ΚΗΣ Γ.Ν. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ,75 Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"-"ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" (Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ" ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ": ,00 Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ": ) Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ,00 Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ,00 Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ,00 Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ,75 Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ,00 ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Ν. ΑΡΤΑΣ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ,00 Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Γ.Ν. - Κ.Υ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ,00 Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,00 Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,00 Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ''ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ'' (Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ: ,00 Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ: ,00) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,25 Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ ,25 Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,00

4 Υ.Δ.Ε. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΛΕΥΚΑΔΟΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΑΧΑΙΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,00 Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,00 Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ: ,50 Γ.Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ : ,00) Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ,50 Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ,00 Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (Γ.N.ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»: Ν.ΝΟΣ. ΘΩΡ. ΝΔ ΕΛΛΑΔΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»: ) ,00 Π.Π.Γ.Ν.ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ,00 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (Γ.Ν.ΑΙΓΙΟΥ: ,00 Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ": ) Ν. ΗΛΕΙΑΣ ,00 Υ.Δ.Ε. Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (Γ. Ν.ΠΥΡΓΟΥ: ,00 Γ. Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ: ,00 Γ. Ν. ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ:22.500,00). Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ,00 Υ.Δ.Ε. Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Υ.Δ.Ε. N. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ. Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ (Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ: ,25 Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ: ,25 Γ.Ν. - ΚΑΡΥΣΤΟΥ :96.645,00) ,00 Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ (Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ: ,00 Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ: ,75) Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ,75 Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ,50 Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ,50 Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ,75

5 ΝΟΜ. ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"- ΟΦΘΑΛΜIΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»: ,00 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: ,00 Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»: ,00) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ''ΚΑΤ'' ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ»: ,00 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ,00) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘ. «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»: ,00 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ,00) , , ,00 ΥΔΕ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ- ΒΗΣΑΡΙΩΝΟΣ 9) Υ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" (ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»: ,00 Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» : ,00) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ" (Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» : ,25 Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» ,00) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ" ΠΑΤΗΣΙΩΝ (Γ.Ν. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ: ,00 Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ: ,00) , , ,00 Γ.Ν. ΑΘ. «ΚΟΡΓΙΑΛ. - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ,00 Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» ,00 Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ,00 ΠΑΘ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ,75 Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΠΙΣ» ,00 ΑΝΤΙΚ. ΟΓΚΟΛ. Ν.ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ» ,00 Ν. ΑΦΡΟΔ.&ΔΕΡΜ. ΝΟΣΩΝ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ» ,00 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘ. «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ,00 Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ,00 Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ,50 Γ.Ν. ΝΟΣ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘ. «ΣΩΤΗΡΙΑ» ,00 Γ. ΟΓΚ.Ν. ΚΗΦ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ,00 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΑΦΝΙ» ,00 ΨΥΧ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ,25 ΠΑΝ/ΚΟ Γ.Ν. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΤΤΙΚΟΝ» ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΝΟΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ

6 ( ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) Υ.Δ.Ε ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Υ.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΆΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ''ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'' (Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»: ,75 Γ.Ν. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ«ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»: ,25) ,00 Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ,25 Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ,25 Γ.Ν.- Κ.Υ ΚΥΘΗΡΩΝ ,75 ΣΥΝΟΛΟ ,25 ΝΟΜ. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0,00 Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ,75 ΝΟΜ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ«ΘΡΙΑΣΙΟ» ,75 Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΓΝ. ΑΡΓΟΥΣ: ,00 Γ.Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ: ,00) Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ,00 Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ,00 Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ,00 Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Γ. Ν.ΣΠΑΡΤΗΣ «Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»: ,00 ΓΝ ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ: ,00) Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: ,00 Γ.Ν.-Κ.Υ.-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ: ,00) Ν. ΛΕΣΒΟΥ , ,00 Υ.Δ.Ε. Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ''ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ'' - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ (Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: ,50 Γ.Ν. - Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ: ,00) ,50 Υ.Δ.Ε. Ν. ΣΑΜΟΥ Ν. ΣΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ "ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ (Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ: ,50 Γ.Ν. - Κ.Υ ΙΚΑΡΙΑΣ : ,00) ,50

7 Υ.Δ.Ε. Ν. ΧΙΟΥ Υ.Δ.Ε. Ν ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ν. ΧΙΟΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ ,25 Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ''ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'' ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ" - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ'' (Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ: ,25 Γ.Ν. - Κ.Υ ΚΩ: ,75 Γ.Ν. - Κ.Υ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: ,75) ,75 ΚΡΑΤ.ΘΕΡ.Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ,25 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Υ.Δ.Ε. Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ''ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ'' - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ (Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ: ,75 Γ.Ν. - Κ.Υ ΝΑΞΟΥ : ,00) Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,75 Υ.Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ''ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ'' (Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ»: ,00 ΠΕ.ΠΑ. Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ,25) Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ,25 Υ.Δ.Ε. Ν ΛΑΣΙΘΙΟΥ Υ.Δ.Ε. Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ''ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ'' - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ'' (Γ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ,00 Γ.Ν. - Κ.Υ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ,00 Γ.Ν. - Κ.Υ ΣΗΤΕΙΑΣ: ,00 Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ: ,00) Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ,00 Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,00 Ν. ΧΑΝΙΩΝ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 2. Την υλοποίηση της παρούσας απόφασης από τη Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) του Υπουργείου Υγείας, με την μεταβίβαση των προαναφερομένων αντίστοιχων των νοσοκομείων πιστώσεων δια επιτροπικού εντάλματος στην ΥΔΕ κάθε νομού.

8 3. Την μέριμνα εκ μέρους των αναφερόμενων, στην παρούσα, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, για την τακτοποίηση της εν λόγω δαπάνης εντός των ορίων των προαναφερομένων χορηγούμενων ποσών 4. Την δυνατότητα χρησιμοποίησης τυχόν υπολοίπων ποσών από την παρούσα απόφαση σε επόμενους μήνες, στο πλαίσιο των ορίων της προαναφερόμενης (3) σχετικής Κ.Υ.Α. Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι..ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας Κηφισίας 124 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΙΙ.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1.Όλα τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 2. Γ.Λ.Κ. Δ/νση Προϋπολογισμού Γεν. Κυβέρνησης ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφ. κ. Υπουργού 2. Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα 3. Γραφ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας 4. Γραφ. Προϊστ.Γεν. Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών 5. Δ/νση Προσωπικού Νομικών Προσώπων Ν.Π. Τμήμα Α 6.Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Α (5)

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ.16966 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Τελική Αναφορά Αποτελεσμάτων Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Ανάλυση δεικτών επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΩΔΙΚΟΙ E PORTAL ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 23 760 E00002 E00513 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014. Αθήνα, 28/2/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8758 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1893 11 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχια κών και τοπικών εφημερίδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπηρεσία Ταχ. Διεύθυνση Ονοματεπώνυμα 2

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπηρεσία Ταχ. Διεύθυνση Ονοματεπώνυμα 2 1 ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπηρεσία Ταχ. Διεύθυνση Ονοματεπώνυμα 2 Α) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, Καβάλα Μπακάλμπαση 17-19, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή Ι) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010. Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε.

Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010. Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε. Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010 Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε. της χώρας Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 16.

Eθνική Nοµοθεσία 16. Eθνική Nοµοθεσία 16. Απόφαση 15.5.2003 «Ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες, οι οποίες έχουν το δικαίωµα να καταχωρούν κρατικές δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και ισολογισµούς Α.Ε.-Ε.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ):

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737 1. 3468/2006 Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): 1. 1.1. 1.2. : : : :..: : :..: : : :. : : :. : 17738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 220 ΑΓΡΙΝΙΟΥ Χαριλάου Τρικούπη 11 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 275 ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο χιλ. Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρίου 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναπλήρωση αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής.

ΘΕΜΑ: Αναπλήρωση αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής. Να σταλεί και mail ή fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Κ.Δ.Α.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Κ.Δ.Α.Υ. 1 Α ΑΘΗΝΑΣ 2 Β ΑΘΗΝΑΣ 3 Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΝΔΑΝΟΥ 18 11526 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2106929094εσωτ 2106929611κ.λειτ. 2106929636 37κοινού 2106929617(FAX) ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 269 ΙΟΝΙΑ CENTER 2102797176κοινού 3ος 5ος ΟΡΟΦΟΣ 14231

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 17 Ιουλίου 009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 64767 /Γ7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχω ση των νέων βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα